Katalog ADP

Datum zadnje spremembe kataloga: 12.11.2018

Seznam raziskav po šifri raziskave

ID raziskave Naslov raziskave
AA Alpe - Jadran regije
ABR97 Mednarodna raziskava o veri in odnosu do cerkve 1997
ADPUSE16 Anketa o zadovoljstvu uporabnikov ADP, 2016
ADS Anketa o delovni sili: Opis serije
ADS14 Anketa o delovni sili, 2014: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti
ADS13 Anketa o delovni sili, 2013: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti
ADS12 Anketa o delovni sili, 2012: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti
ADS11 Anketa o delovni sili, 2011: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti
ADS10 Anketa o delovni sili, 2010: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti
ADS10P Anketa o delovni sili, 2010: Letna datoteka - anonimizirana
ADS09 Anketa o delovni sili, 2009: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti
ADS08 Anketa o delovni sili, 2008: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti
ADS07 Anketa o delovni sili, 2007: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti
ADS06 Anketa o delovni sili, 2006: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti
ADS05 Anketa o delovni sili, 2005: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti
ADS04 Anketa o delovni sili, 2004: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti
ADS03 Anketa o delovni sili, 2003: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti
ADS02 Anketa o delovni sili, 2002: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti
ADS01 Anketa o delovni sili, 2001: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti
ADS004 Anketa o delovni sili, 2000/4
ADS003 Anketa o delovni sili, 2000/3
ADS002 Anketa o delovni sili, 2000/2
ADS001 Anketa o delovni sili, 2000/1
ADS00 Anketa o delovni sili, skupni dokumenti za serijo
ADS994 Anketa o delovni sili, 1999/4
ADS993 Anketa o delovni sili, 1999/3
ADS992 Anketa o delovni sili, 1999/2
ADS991 Anketa o delovni sili, 1999/1
ADS984 Anketa o delovni sili, 1998/4
ADS983 Anketa o delovni sili, 1998/3
ADS982 Anketa o delovni sili, 1998/2
ADS981 Anketa o delovni sili, 1998/1
ADS974 Anketa o delovni sili, 1997/4
ADS973 Anketa o delovni sili, 1997/3
ADS972 Anketa o delovni sili, 1997/2
AKP94 Anketa o kadrovskem potencialu 1994
AKP93 Anketa o kadrovskem potencialu 1993
AKP92 Anketa o kadrovskem potencialu 1992
AKP91 Anketa o kadrovskem potencialu 1991
AKP89 Anketa o kadrovskem potencialu 1989
APC01 Anketa o porabi časa, Slovenija, april 2000 - marec 2001
APG00 Anketa o porabi v gospodinjstev 1998-2000
AZK01 Anketa o žrtvah kriminala, 2001
BGP Mediana Branost, Gledanost, Poslušanost: Opis serije
BGP01 Mediana Branost, Gledanost, Poslušanost
BGP99 Mediana Branost, Gledanost, Poslušanost
BGP98 Mediana Branost, Gledanost, Poslušanost
BGP97 Mediana, 1997
BGP96 Mediana, 1996
BGP95 Mediana, 1995
BGP94 Mediana, 1994
BGP93 Mediana, 1993
BGP92 Mediana, 1992
BIVOK14 Kakovost bivalnega okolja v izbranih slovenskih mestih, 2014
BRANST01 Anketa o bralnih navadah in angažiranosti študentov
BSE01 BSE v Sloveniji
CCEB Evrobarometer držav kandidatk: Informacija o seriji
CCEB041 Evrobarometer držav kandidatk, 2004.1; februar - marec 2004
CCEB035 Evrobarometer držav kandidatk, 2003.5; november - december 2003
CCEB034 Evrobarometer držav kandidatk, 2003.4; oktober - november 2003
CCEB033 Evrobarometer držav kandidatk, 2003.3; junij - julij 2003
CCEB032 Evrobarometer držav kandidatk, 2003.2; maj 2003
CCEB031Y Evrobarometer držav kandidatk, 2003.1; marec - maj 2003: Mladina v Novi Evropi
CCEB031 Evrobarometer držav kandidatk, 2003.1; marec - april 2003: Nove evropske države in kultura
CCEB023 Evrobarometer držav kandidatk, 2002.3; oktober - november 2002: Nove evropske države, znanost in tehnologija ter kmetijstvo
CCEB022 Evrobarometer držav kandidatk, 2002.2; september - oktober 2002
CCEB021 Evrobarometer držav kandidatk, 2002.1; marec - april 2002: Družbene razmere v državah kandidatkah
CCEB011 Evrobarometer držav kandidatk 2001.1; oktober 2001
CCS91 Medkulturna raziskava o stališčih do dela in spolov 1991-2003
CEEB Evrobarometer Srednje in Vzhodne Evrope: Informacija o seriji
CEEB1_8 Evrobarometer Srednje in Vzhodne Evrope 1990-1997: Kumulativna medčasovna datoteka CEEB 1-8
CEEB1 Evrobarometer srednje in vzhodne Evrope 1: Javno mnenje v Srednji in Vzhodni Evropi, 1990
CEEB8 Evrobarometer v srednji in vzhodni Evropi 8: Evropska unija, 1997
CEEB7 Evrobarometer v srednji in vzhodni Evropi 7: Evropska unija, 1996
CEEB6 Evrobarometer v srednji in vzhodni Evropi 6: Ekonomski in politični trendi, 1995
CEEB5 Evrobarometer v srednji in vzhodni Evropi 5: Evropska unija, 1994
CEEB4 Evrobarometer srednje in vzhodne Evrope 4: Politične in ekonomske spremembe, 1993
CEEB3 Evrobarometer srednje in vzhodne Evrope 3: Politična dezintegracija, 1992
CEEB2 Evrobarometer srednje in vzhodne Evrope 2: Aktualne zadeve in mediji, 1991
CENI95SL Centralno evropska nacionalna identiteta: Dodatek ISSP 1995 Nacionalni identiteti
CESTE Socialno prostorski vpliv avtocest v Sloveniji: Opis serije
CESTE02 Socialno prostorski vpliv avtocest v Sloveniji, 2002
CESTE97 Socialno prostorski vplivi avtocest v Sloveniji, 1997: Drugi del
CESTE94 Slovensko javno mnenje 1994/3: Raziskava o avtocestah v Sloveniji
CESTE70 Stališča občanov o razvoju cestnega omrežja v Sloveniji 1970
CIVITAS Čistejši in boljši promet v mestih: Opis serije
CSES Primerjalna raziskava volitev: Opis serije
CSES_06 Primerjalna raziskava volitev: Modul 2 (2001-2006)
CSES_00 Primerjalna raziskava volitev: Modul 1 (1996-2001)
CVSV Upravljanje človeških virov v SV: pogodbena rezerva, družine in konec vojaške službe
CVSVPR09 Upravljanje človeških virov v SV: pogodbena rezerva, družine in konec vojaške službe, 2009: Pogodbeni pripadniki rezervne sestave
CVSVRC09 Upravljanje človeških virov v SV: pogodbena rezerva, družine in konec vojaške službe, 2009: Rezervni častniki vojnih enot in pogodbena rezerva
DCESTE06 Raziskava zadovoljstva uporabnikov državnih cest
DELEG85 Delegati, 1985
DELEG84 Delegati, 1984
DELEG83 Delegati, 1983
DELEG81 Delegati, 1981
DELEG77 Delegati,1977
DELOZA01 Delovnopravna zakonodaja
DENAC01 Denacionalizacija
DER82 Reguliranje družbenega in ekonomskega razvoja, 1982
DET2000 Detomor
DEV73 Dojemanje deviantnosti, 1973
DEVIAC86 Deviacije na Slovenskem pred sto leti
DIOSCU07 Razširitev na vzhod, razširitev na zahod: Kulturna srečanja v evropskem gospodarstvu in družbi po vstopu v EU
DIPFDV13 Diplomanti FDV na delu v tujini, 2013
DLG91 Vrednote lokalnih voditeljev 1991: Mednarodna raziskava o politični participaciji
DLG66_91 Vrednote lokalnih voditeljev, 1966 in 1991: Mednarodna raziskava o politični participaciji
DLG_66 Mednarodna raziskava o političnih vrednotah, 1966
DOP14 Delovni odnosi in pogoji raznašalcev časopisov v Sloveniji, 2014
DOPUST01 Dopustovanja
DPS70 Anketa o družbenem položaju Slovencev, 1970
DPZ11 Razlike v delovnih pogojih v znanosti v Sloveniji: S posebnim poudarkom na položaju žensk in spolnih razlikah v znanosti
DR75 Problemi razvoja Slovenije, 1975
DRPREH81 Družbena prehrana, 1981 - 1983
DRV76 Dolgoročni razvoj visokega šolstva v SR Sloveniji: Promocija talentov in organizacija univerze
DUVUS13 Didaktično usposabljanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev, 2013
DZRS Državni zbor Republike Slovenije: Opis serije
DZRS08 Vloga nacionalnega parlamenta v EU – primer Državnega zbora RS, 2008
DZRS06 Vloga nacionalnega parlamenta v EU – primer Državnega zbora RS, 2006
DZRS04 Vloga nacionalnega parlamenta v EU – primer Državnega zbora RS, 2004
DZRS98 Stališča poslancev o delovanju Državnega zbora, 1998
DZRS91 Delovanje Skupščine Republike Slovenije v procesu njenega preoblikovanja, 1991
EB Evrobarometer: Informacije o seriji
EB721 Evrobarometer 72.1: Revščina in socialna izključenost, socialno skrbstvo, podnebne spremembe ter nacionalni gospodarski položaj in statistika, avgust–september 2009
EB713 Evrobarometer 71.3: Globalizacija, osebne vrednote in prioritete, evropska identiteta, prihodnost Evropske unije, socialni problemi in blaginja ter evropske volitve, junij-julij 2009
EB712 Evrobarometer 71.2: Evropska zaposlovalna in socialna politika, diskriminacija, razvojna pomoč in storitve v zračnem prometu, maj-junij 2009
EB711 Evrobarometer 71.1: Evropski parlament in volitve, gospodarska kriza, podnebne spremembe in kemični izdelki, januar–februar 2009
EB701 Evrobarometer 70.1 : Globalizacija, evropski parlament in volitve, gradnja Evrope, gruzijski konflikt, mobilnost, proračun Evropske unije in javni organi v EU, oktober–november 2008
EB692 Evrobarometer 69.2: Nacionalna in evropska identiteta, evropske volitve, evropske vrednote in podnebne spremembe, marec–maj 2008
EB691 Evrobarometer 69.1: Diskriminacija, ravnanje z radioaktivnimi odpadki in nakupovanje v Evropski uniji, februar–marec 2008
EB682 Evrobarometer 68.2: Politike in sprejemanje odločitev v Evropski uniji, korupcija, civilno pravosodje, e-komuniciranje, kmetijstvo in varstvo okolja, november–december 2007
EB681 Evrobarometer 68.1: Evropski parlament in uporaba medijev, september-november 2007
EB673 Evrobarometer 67.3: Zdravstveno varstvena služba, neprijavljeno delo, odnosi EU s sosednjimi državami in razvojna pomoč, maj-junij 2007
EB672 Evrobarometer 67.2: Širitev Evropske unije, zasebnost osebnih podatkov, nacionalno gospodarstvo in znanstveno raziskovanje, april-maj 2007
EB671 Evrobarometer 67.1: Kulturne vrednote, revščina in socialna izključenost, razvojna pomoč in stanovanjska mobilnost, februar-marec 2007
EB663 Evrobarometer 66.3: Družbena realnost, e-komunikacije, skupna kmetijska politika, diskriminacija in mediji ter medicinske raziskave, november-december 2006
EB635 Evrobarometer 63.5: Pravice potrošnikov na Poljskem, junij-julij 2005
EB631 Evrobarometer 63.1; januar - februar 2005: Znanost in tehnologija, družbene vrednote in javne službe
EB621 Evrobarometer 62.1; oktober - december 2004: Prihodnost EU, poklicno izobraževanje, okolje, informacijska tehnologija na delovnem mestu in javne službe
EB62 Evrobarometer 62.0; oktober-november 2004: Standardna vprašanja o EU in šport
EES Evropska volilna raziskava - EES: Podatki o seriji
EGOOMR00 Kakovost merjenja egocentričnih socialnih omrežij
EJDVAR93 Evalvacija Javnega Dela: Varstvo otrok in ostarelih na domu v koroški regiji
EKOMIG10 Raziskava o ekonomskih migracijah in delavcih migrantih
EKOODL Analiza izkušenj v predhodnem postopku izbora lokacije odlagališča NSRAO: Mnenja lokalnih skupnosti
ELCZSE96 Štiriindvajset ur pred volitvami v senat, Češka 1996
ELITE96 Elite, 1996
EMCOSU14 Nastajajoče oblike sodelovanja med organizacijami zasebnega sektorja in visokošolskimi ustanovami, 2014
EMO00 EvroMOdule: Evropska anketa o blaginji
EQLS03 Evropska raziskava kakovosti življenja, 2003
ESS12 Evropska družboslovna raziskava 2012
ESS10 Evropska družboslovna raziskava 2010
ESS08 Evropska družboslovna raziskava 2008
ESS06 Evropska družboslovna raziskava 2006
ESS04 Evropska družboslovna raziskava 2004
ESS03 Evropska družboslovna raziskava 2002/2003
ESWT04 Raziskava med podjetji o delovnem času in ravnotežju med delom in zasebnim življenjem zaposlenih, 2004-2005
EU97 Stališča o pridruževanju Evropski uniji: Vprašalnik za mnenjske voditelje
EUACC00 Mnenjska raziskava o priključitvi k EU
EUIND_06 Mednarodna javnomnenjska raziskava EU INDEX 2003-2006: Kumulativna datoteka drugih štirih izvedb
EUIND02 Mednarodna javnomnenjska raziskava EU INDEX 2001-2002: Kumulativna datoteka prvih treh izvedb
EUPRID01 Pridruževanje Evropski uniji
EUSILC Anketa o življenjskih pogojih (EU-SILC): European Union survey on income and living conditions (EU-SILC)
EUVET12 7 EU VET - Raziskava o poklicnem izobraževanju v sedmih evropskih državah
EWCS05 Evropska raziskava delovnih pogojev 2005
EWCS01 Raziskava delovnih pogojev v kandidatkah članicah EU 2001
FEMAKT16 Intersekcionalnost in feministični aktivizem, 2016: študentska feministična društva v Združenem Kraljestvu
FFS97 Raziskava rodnostnih in družinskih vzorcev 1997: Rodnostno vedenje Slovencev
FNS73 Faktorji nadaljevanja šolanja slovenske mladine, 1973
FUZINE84 Neizkoriščeni potenciali soseske Fužine
GEOPOG12 Geografski pogledi na družbo znanja, 2012
GLASOT12 Glasovi otrok, 2012: Raziskovanje medetničnega nasilja in pravic otrok v šolskem okolju
GOZD04 Ohranjanje narave in lastništvo gozda - na primeru Posavja
HEBLED04 Stališča prebivalcev občine Bled o obnovi HE Moste
HEGESCO Visokošolsko izobraževanje kot generator ključnih kompetenc
HRMSI08 Upravljanje človeških virov, Slovenija 2008: Mednarodna primerjalna študija
HRMSI04 Upravljanje človeških virov, Slovenija 2004: Mednarodna primerjalna študija
HRMSI01 Upravljanje človeških virov, Slovenija 2001: Mednarodna primerjalna študija
HUMOR17 Politične šale v postsocialistični Sloveniji, 2017
HWF01 [HWF01]³ Households, Work and Flexibility 2001
ICVS Mednarodna anketa o žrtvah kriminala: Podatki o seriji
ICVS_97 Mednarodna anketa o žrtvah kriminala, 1989-1997
IKTSLO04 Vpliv informacijsko-komunikacijskih tehnologij na organizacijsko učenje in uspešnost poslovanja slovenskih podjetij
IKTSLO03 Vpliv informacijsko-komunikacijskih tehnologij na organizacijsko učenje in uspešnost poslovanja slovenskih podjetij
ILEGAL01 Ilegalni prebežniki
INFES15 Inovativne oblike bivalnih okolij za starejše ljudi v Sloveniji, 2015
INOVJK08 Vpliv organizacijskega učenja in inovacij na uspešnost
INOVSP08 Vpliv organizacijskega učenja in inovativnosti na rezultate španskih podjetij 2008
INOVTR09 Vpliv organizacijskega učenja in inovacij na uspešnost poslovanja v turških podjetjih, 2009
INTEG70 Sociološki in politiloški aspekti procesov integracije mesta in podeželja
IQD13 Podatkovna zbirka kvalitete institucij, 2013
ISJP91 Raziskava o socialni pravičnosti 1991
ISSP Mednarodna splošna družboslovna anketa: Opis serije
ISSP07 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2007: Prosti čas in šport I
ISSP06 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2006: Vloga države IV
ISSP05 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2005: Stališča o delu III
ISSP04 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2004: Razumevanje vloge državljana
ISSP03 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2003: Nacionalna identiteta II
ISSP02 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2002: Družina III
ISSP01 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Družbeni stiki II
ISSP00 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Ekologija II
ISSP99 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Neenakost III
ISSP98 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Raziskava o vernosti in cerkvi II
ISSP97 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Stališča o delu II
ISSP96 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Vloga države III
ISSP95 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Mednarodna raziskava narodne identitete
ISSP94 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Družina II
ISSP93 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Ekologija
ISSP92 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Neenakost II
ISSP91 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Mednarodna raziskava o vernosti in cerkvi I
ISSP_90 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP) 1985/90: Vloga države (Skupna datoteka 1985 in 1990)
ISSP90 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Vloga države II
ISSP89 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Stališča o delu I
ISSP88 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Družina I
ISSP87 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Neenakost I
ISSP86 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Družbeni stiki
ISSP85 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Vloga države I
ISSPSJ89 ISSP85/91: Vloga države, Slovenija, 1989: Izbor iz ankete Slovensko javno mnenje, 1989; Stališča o ustavnih spremembah
IW200067 Predstave o svetu leta 2000, 1967
IZARVO67 Mnenja občanov o Izraelsko-Arabski vojni
IZMDOM13 Študenti Univerze v Ljubljani na mednarodni izmenjavi, 2013
IZMTUJ13 Tuji študenti na mednarodni izmenjavi na Univerzi v Ljubljani, 2013
JEK12 Pripravljenost na evakuacijo v primeru jedrske nesreče, 2012
JJM90 Jugoslovansko javno mnenje 1990: Jugoslavija na prelomu krize
JJM82 Jugoslovansko javno mnenje, 1982
JMCG012 Javno mnenje Črne Gore 2001/2: Stališča državljanov o državno-pravni ureditvi Republike Črne Gore
JMCG011 Javno mnenje Črne Gore 2001/1: Stališča državljanov o državno-pravni ureditvi Republike Črne Gore
KAJEN06 Raziskava o obsegu pasivnega kajenja med odraslimi prebivalci RS
KB87 Razredna bit sodobne jugoslovanske družbe, 1987
KLON01 Kloniranje
KONSL87 Kreativnost in odkrivanje talentov: Primer Škofja Loka
KONTAL90 Kreativnost in odkrivanje nadarjenih: Izdelava instrumentarija za odkrivanje nadarjenih - Vpliv družbenega in fizičnega okolja na razvoj kreativnosti mladih, 1990
KONTAL88 Kreativnost in odkrivanje nadarjenih: Izdelava inštrumentarija za odkrivanje nadarjenih - Vpliv družbenega in fizičnega okolja na razvoj kreativnosti mladih, 1988
KORUP Stališča o korupciji: Opis serije
KORUP09 Stališča o korupciji 2009
KORUP08 Stališča o korupciji 2008
KORUP07 Stališča o korupciji 2007
KORUP06 Stališča o korupciji 2006
KORUP05 Stališča o korupciji 2005
KORUP_04 Stališča o korupciji 2002-2004: Kumulativna datoteka
KORUP04 Stališča o korupciji 2004
KORUP03 Stališča o korupciji 2003
KORUP02 Stališča o korupciji 2002
KORUP01 Korupcijska klima: srednja in vzhodna Evropa
KORUPG06 Raziskava o gospodarskem in poslovnem okolju, poslovni etiki in neuradnih plačilih na Slovenskem, 2006
KORUPG02 Raziskava o gospodarskem in poslovnem okolju, poslovni etiki in neuradnih plačilih na Slovenskem, 2002
KORUPJ08 Javno mnenje o pojavu korupcije med slovenskimi novinarji 2008
KORUPN08 Pojavnost korupcije med novinarji v Sloveniji 2008
KP98 Sociološki vidiki razvoja občine Koper: Bivalno okolje na pragu informacijske dobe - družbene spremembe in fizične strukture
KP96 Sociološki vidiki razvoja občine Koper: Anketa med koprskimi dijaki
KRISNA02 Nova religijska gibanja: Primer mednarodne skupnosti za zavest Krišne
KULPOL01 Oblikovanje kulturne politike v Sloveniji: Primer Zakona o filmskem skladu RS in Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture
LJ94 Ljubljančani o Ljubljani, 1994: Razvojne vrednote in prostor
LJ90 Ljubljančani o Ljubljani, 1990
LJ85 Stanje in perspektive razvoja komunalnega sistema v Ljubljani, 1985
LJ80 Problemi stanovanjske izgradnje v Ljubljani
LJ67 Prebivalci Ljubljane in urbanizem
LJKZ10 Kvaliteta življenja v Ljubljani, 2010
LJPU12 Spreminjanje ureditve javnega prometa v Ljubljani in Ljubljanski regiji, 2012
LJPU08 Spreminjanje ureditve javnega prometa v Ljubljani in Ljubljanski regiji, 2008
LJT12 Javnomnenjska raziskava o možnostih izboljšanja prometne ureditve v Ljubljani, 2012: Analiza percepcije zgoščevalne takse
LJT11 Javnomnenjska raziskava o možnostih izboljšanja prometne ureditve v Ljubljani, 2011: Analiza percepcije zgoščevalne takse
LLT96 Razvoj centra za pomoč na domu v Ljubljani kot temelj za oblikovanje mreže informacijsko-koordinacijskih telekomunikacijskih centrov v Sloveniji: Uporaba Life-Line telefona
LOKSAM95 Konstituiranje novih občin v Sloveniji: Uvajanje lokalne samouprave
LOL94 Kvaliteta življenja v Sloveniji 1994: Retrospektivna študija 1974-1994
LOL91 Družbena struktura in kvaliteta življenja, 1991
LOL87 Stratifikacija in kvaliteta življenja v Jugoslaviji 1987
LOL84 Kvaliteta življenja v Sloveniji, 1984
LUSTR12 Indeks lustracije, 2012: Merjenje postkomunistične tranzicijske pravičnosti
MANJ06 Primerjalna analiza slovenske manjšine v Italiji in italijanske v Sloveniji
MB87 IV. Samoprispevek?: Stališča občanov mariborskih občin o samoprispevku in o vprašanju razvoja
MB80 Mariborska raziskava, 1980
MB75 Mariborska raziskava, 1975
MBJM89 Mariborsko javno mnenje, 1989: Stališča občanov mariborskih občin o vprašanjih razvoja in spremembah razdelitve mesta na občine
MBSSMM10 Mikropodatkovna baza socialnih statistik za razvoj mikrosimulacijskega modela, 2010
MBSSMM07 Mikropodatkovna baza socialnih statistik za razvoj mikrosimulacijskega modela, 2007
MEDIA92 Slovensko javno mnenje 1992: Media
MEDIA89 Slovensko javno mnenje 1989: Media
MIGIM07 Migracije, integracija in multikulturnost: Migrations, integration and multiculturality
MIGPAR76 Sociološki vidiki migracij slovenskih delavcev v ZR Nemčijo: Pari
MIGPOM81 Sociološka raziskava: Pomurci v ZR Nemčiji
MIGPOV76 Sociološki vidiki migracij slovenskih delavcev v ZR Nemčijo: Povratniki
MIGZDO74 Sociološki vidiki migracij slovenskih delavcev v ZR Nemčijo: Zdomci
MIM99 Mladi in mediji: Raziskava študentov 3. in 4. letnika (pri predmetu Raziskovanje javnega mnenja)
MKS62 Anketa o masovnih komunikacijskih sredstvih (MKS) 1962
MLA13 Slovenska Mladina 2013: Življenje v času deziluzij, tveganja in prekarnosti
MLA10 Mladina 2010: Družbeni profil mladih v Sloveniji
MLA00 Mladina, 2000
MLA98 Mladina '98: Socialna ranljivost mladih
MLA97 Mladina '97: Prosti čas mladih v Ljubljani
MLA95 Mladina '95: Mladi in družbene spremembe
MLA93 Mladina '93: Vrednote in življenjski stili mladih
MLA85 Mladina 1985: Položaj, svest i ponašanje mlade generacije Jugoslavije
MLA84 Kulturna prikrajšanost in šolanje mladine: Problemi in stališča mladih (gen. 1977) v velenjski občini, 1984
MLA70 Študentje in sodobna družba
MLAAID98 Mladina in AIDS, 1998
MLAAID97 Mladina in AIDS, 1997
MLAALK07 Mladi in alkohol v Sloveniji: Youth and alcohol abuse in Slovenia
MLAHR12 Mladi v času krize: Hrvaška 2012: Prva raziskava IDIZ in Friedrich Ebert Stiftung o mladih
MLAINF04 Potrebe mladih po informacijah in sodelovanju
MLAMIR Mladina in mir
MLAPRE03 Učinki pouka zgodovinskih tem na oblikovanje slovenske identitete
MLAVOJ00 Slovenska mladina in vojaški poklic, 2000
MLAVOJ97 Slovenska mladina in vojaški poklic 1997
MM025 Mediana Multimedija - maj 2002: Dnevno spremljanje tiskanih medijev, televizije in uporabe interneta
MOBZAP06 Mobilnost slovenskih delavcev pri iskanju zaposlitve v državah EU/EGS
MODJES01 Druga modernizacija pri jeseniških gimnazijcih
MP14 Raziskava medijske pismenosti v Sloveniji 2014
MPPV16 Mediji in predšolski otroci v Sloveniji, 2016
MPSS16 Mediji in srednješolci v Sloveniji 2016
MTUSW552 Mednarodna anketa o porabi časa: Druga dopolnjena izdaja datoteke držav sveta
MUSS82 Preverjanje novih metod povečanja družinske rabe družbenih in rehabilitacijskih servisov
NASILD05 Nasilje v družini: Analiza družinskega nasilja v Sloveniji - predlogi preventive in ukrepov
NATO97 Odnos javnosti do vključevanja v NATO
NDB01 Barometer nove Evrope VI: 2001
NEDELO01 Nedeljsko delo
NEK Nuklearka Krško
NG82 Projekt Nova Gorica 2000: Sociološka in urbanistična vprašanja razvoja mesta
NOVOLE01 Aktualne novoletne teme
NSRAO99 Izdelava strateškega in operativnega načrta komuniciranja z lokalnimi skupnostmi pri načrtovanju odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov
OAO14 Odprava administrativnih ovir, 2014
OBCINE Indikatorji družbenega razvoja občin
OBCORG67 Vpliv in metode delovanja občinskih organizacij Socialistične zveze v Sloveniji
OBSOJE85 Problematika penološkega obravnavanja mladoletnih in mlajših polnoletnih obsojencev v SR Sloveniji
ODA15 Očetje in delodajalci v akciji, 2015: Spletna anketa z zaposlenimi očeti
ODPP11 Odprti podatki: Stanje, problemi in odgovornost za skrb nad podatki
PARLAM01 Delo parlamenta
PBSI1406 Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014
PBSI1306 Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013
PBSI1301 Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013
PBSI1209 Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012
PBSI1206 Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012
PBSI1201 Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012
PBSI12 Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka
PBSI1110 Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011
PBSI1105 Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011
PBSI1103 Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011
PBSI11 Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka
PBSI1012 Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010
PBSI1010 Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010
PBSI1005 Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010
PBSI1001 Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010
PBSI10 Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka
PBSI0911 Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009
PBSI0906 Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009
PBSI0903 Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009
PBSI09 Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka
PBSI0812 Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008
PBSI0806 Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008
PBSI0804 Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008
PBSI0802 Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008
PBSI08 Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka
PBSI0712 Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007
PBSI0709 Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007
PBSI0706 Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007
PBSI0703 Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007
PBSI07 Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka
PBSI0611 Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006
PBSI0609 Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006
PBSI0606 Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006
PBSI0603 Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006
PBSI0601 Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006
PBSI06 Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka
PBSI0512 Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005
PBSI0511 Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005
PBSI0510 Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005
PBSI0509 Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005
PBSI0506 Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005
PBSI0505 Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005
PBSI0504 Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005
PBSI0503 Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005
PBSI0502 Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005
PBSI0501 Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005
PBSI05 Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka
PBSI0412 Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004
PBSI0411 Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004
PBSI0410 Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004
PBSI0409 Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004
PBSI0408 Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004
PBSI0406 Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004
PBSI0405 Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004
PBSI0404 Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004
PBSI0403 Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004
PBSI0402 Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004
PBSI0401 Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004
PBSI04 Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka
PBSI0312 Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003
PBSI0311 Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003
PBSI0310 Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003
PBSI0309 Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003
PBSI0306 Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003
PBSI0305 Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003
PBSI0304 Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003
PBSI0303 Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003
PBSI0302 Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003
PBSI0301 Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003
PBSI03 Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka
PBSI0212 Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002
PBSI0211 Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002
PBSI0210 Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002
PBSI0209 Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002
PBSI0207 Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002
PBSI0206 Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002
PBSI0205 Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002
PBSI0204 Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002
PBSI0203 Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002
PBSI0202 Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002
PBSI0201 Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002
PBSI02 Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka
PBSI0112 Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001
PBSI0111 Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001
PBSI0110 Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001
PBSI0109 Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001
PBSI0107 PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001
PBSI0106 PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001
PBSI0105 PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001
PBSI0104 PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001
PBSI0103 PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001
PBSI0102 PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001
PBSI0101 PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001
PBSI01 Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka
PBSI0012 PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000
PBSI0011 PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000
PBSI0010 PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000
PBSI0009 PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000
PBSI0008 PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000
PBSI0007 PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000
PBSI0006 PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000
PBSI0005 PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000
PBSI0004 PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000
PBSI0003 PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000
PBSI0002 PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000
PBSI0001 PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000
PBSI00 Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka
PBSI9912 Politbarometer PB12/99, Slovenija: December 1999
PBSI9911 Politbarometer PB11/99, Slovenija: November 1999
PBSI9910 Politbarometer PB10/99, Slovenija: Oktober 1999
PBSI9909 Politbarometer PB9/99, Slovenija: September 1999
PBSI9907 PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999
PBSI9906 Politbarometer PB6/99, Slovenija: Junij 1999
PBSI9905 Politbarometer PB5/99, Slovenija: Maj 1999
PBSI9904 Politbarometer PB4/99, Slovenija: April 1999
PBSI9903 Politbarometer PB3/99, Slovenija: Marec 1999
PBSI9902 Politbarometer PB2/99, Slovenija: Februar 1999
PBSI9901 Politbarometer PB1/99, Slovenija: Januar 1999
PBSI_99 Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka
PBSI9812 Politbarometer PB12/98, Slovenija: December 1998
PBSI9811 Politbarometer PB11/98, Slovenija: November 1998
PBSI9810 Politbarometer PB10/98, Slovenija: Oktober 1998
PBSI9809 Politbarometer PB9/98, Slovenija: September 1998
PBSI9807 Politbarometer PB7/98, Slovenija: Julij 1998
PBSI9806 Politbarometer PB6/98, Slovenija: Junij 1998
PBSI9805 Politbarometer PB5/98, Slovenija: Maj 1998
PBSI9804 Politbarometer PB4/98, Slovenija: April 1998
PBSI9803 Politbarometer PB3/98, Slovenija: Marec 1998
PBSI9802 Politbarometer PB2/98, Slovenija: Februar 1998
PBSI9801 Politbarometer PB1/98, Slovenija: Januar 1998
PBSI9712 Politbarometer PB12/97, Slovenija: December 1997
PBSI9711 Politbarometer PB11/97, Slovenija: November 1997
PBSI9710 Politbarometer PB10/97, Slovenija: Oktober 1997
PBSI9709 Politbarometer PB09/97, Slovenija: September 1997
PBSI9707 Politbarometer PB07/97, Slovenija: Julij 1997
PBSI9706 Politbarometer PB06/97, Slovenija: Junij 1997
PBSI9705 Politbarometer PB05/97, Slovenija: Maj 1997
PBSI9704 Politbarometer PB04/97, Slovenija: April 1997
PBSI9703 Politbarometer PB03/97, Slovenija: Marec 1997
PBSI9702 Politbarometer PB02/97, Slovenija: Februar 1997
PBSI9701 Politbarometer PB01/97, Slovenija: Januar 1997
PBSI9612 Politbarometer PB12/96., Slovenija: December 1996
PBSI9611 Politbarometer PB11/96, Slovenija: November 1996
PBSI9610 Politbarometer PB10/96, Slovenija: Oktober 1996
PBSI9609 Politbarometer PB09/96, Slovenija: September 1996
PBSI9607 Politbarometer PB07/96, Slovenija: Julij 1996
PBSI9606 Politbarometer PB06/96, Slovenija: Junij 1996
PBSI9605 Politbarometer PB05/96, Slovenija: Maj 1996
PBSI9604 Politbarometer PB04/96, Slovenija: April 1996
PBSI9603 Politbarometer PB03/96, Slovenija: Marec 1996
PBSI9602 Politbarometer PB02/96, Slovenija: Februar 1996
PBSI9601 Politbarometer PB01/96, Slovenija: Januar 1996
PBSI9512 Politbarometer PB12/95, Slovenija: December 1995
PBSI9511 Politbarometer PB11/95, Slovenija: November 1995
PBSI9510 Politbarometer PB10/95, Slovenija: Oktober 1995
PBSI9509 Politbarometer PB9/95, Slovenija: September 1995
PBSI9507 Politbarometer PB7/95, Slovenija: Julij 1995
PBSI9506 Politbarometer PB6/95, Slovenija: Junij 1995
PBSI9505 Politbarometer PB5/95, Slovenija: Maj 1995
PBSI9504 Politbarometer PB4/95, Slovenija: April 1995
PBSI9503 Politbarometer PB3/95, Slovenija: Marec 1995
PBSI9502 Politbarometer PB2/95, Slovenija: Februar 1995
PBSI9501 Politbarometer PB1/95, Slovenija: Januar 1995
PD80 Pomen dela, 1980
PDDVAR92 Deinstitucionalizacija in privatizacija družbeni dejavnosti: Privatizacija na področju socialnega varstva ostarelih, prizadetih odraslih oseb in otrok
PDDZDR98 Evalvacija privatizacije zdravstva z vidika uporabnika
PIMJP97 Pripravljenost za izražanje mnenja in javno participacijo: Raziskava študentov 3. in 4. letnika (pri predmetu Raziskovanje javnega mnenja)
POBOJ01 Povojni izvensodni poboji
POLIC06 Stališča slovenske javnosti o policiji
POLIC04 Stališča slovenske javnosti o policiji
POLIC03 Stališča slovenske javnosti o policiji
POLIC02 Stališča slovenske javnosti o policiji
POLMR Oblikovanje policy mrež in lobiranje v Sloveniji: Opis serije
POLMR12 Oblikovanje policy mrež in lobiranje v Sloveniji, 2012
POLMR_12 Oblikovanje policy mrež in lobiranje v Sloveniji, 1996 in 2012
POLMR96 Oblikovanje policy mrež in lobiranje, 1996
POPIS Popis: Opis serije
POPIS15C Registrski popis 2015: Vzorec mikropodatkov za izobraževalni namen: 5-odstotni vzorec oseb, ki so člani družine
POPIS11 Registrski popis 2011: Podatki brez omejitev zaupnosti
POPIS11P Registrski popis 2011: Javno dostopna podatkovna datoteka (5-odstotni vzorec)
POPIS02 Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v RS v letu 2002: Vzorec mikropodatkov za javno uporabo : 5-odstotni vzorec posameznikov, stanovanj in stavb
POSAV92 Stališča občanov o razvojni problematiki Posavja
POSDZ98 Slovenski parlament - funkcije in delovanje: Razvoj parlamentarnih funkcij v procesu tranzicije
POSDZ94 Anketa med poslanci Državnega Zbora
POSDZ92 Delovanje Skupščine Republike Slovenije v procesu njenega preoblikovanja: Activities of Assembly of the Republic of Slovenia in the process of its remodeling
POSTAR12 Ugotavljanje potreb starejših na območju Mestne občine Ljubljana, 2012
PPESN71 Politična participacija in enakost v sedmih državah 1966-71
PREHRA00 Prehranjevalne navade v Sloveniji
PROBRJ88 Problemi socialne in prostorske transformacije krajevne skupnosti Rakova Jelša v Ljubljani
PROCHR05 Vpliv organizacijskega učenja na procesno usmerjenost in uspešnost poslovanja v hrvaških podjetjih 2005
PROCMA05 Vpliv organizacijskega učenja in procesne usmerjenosti na uspešnost poslovanja v malezijskih podjetjih 2005
PROCMK07 Vpliv organizacijskega učenja in procesne usmerjenosti na uspešnost poslovanja v makedonskih podjetjih, 2007
PRSTRG88 Sociološko prostorska analiza Prešernovega trga v Ljubljani: Presoja pripomb in predlogov občanov ob javni razgrnitvi projekta Prešernovega trga v Ljubljani
PSIMV99 Pogled študentov na informativne medijske vsebine: Raziskava študentov 3. in 4. letnika (pri predmetu Raziskovanje javnega mnenja)
PSIP03 Percepcije slovenske integracijske politike
PSTVEG11 Analiza stanja psihosocialnih tveganj na delovnih mestih v mikro, malih in srednje velikih podjetjih
PV_94 Propaganda v vojni
PZID15 Pomen zunanjega izvajanja dejavnosti pri snovanju razvojne politike organizacije, 2015: Zunanje izvajanje aktivnosti
RAZJED10 Lokalna in regionalna razvojna jedra
RAZNIO14 Analiza ključnih vplivov deležnikov na razvoj nevladnih izobraževalnih organizacij, 2014: Nevladne izobraževalne organizacije
RISGOS00 Raba interneta v Sloveniji, 2000: Anketa med gospodinjstvi
RISGOS99 Raba interneta v Sloveniji, 1999: Anketa med gospodinjstvi
RISGOS98 Raba interneta v Sloveniji, 1998: Anketa med gospodinjstvi
RISGOS97 Raba interneta v Sloveniji, 1997: Anketa med gospodinjstvi
RISGOS96 Raba interneta v Sloveniji, 1996: Anketa med gospodinjstvi
RISPOD00 Raba interneta v Sloveniji, 2000: Anketa med podjetji
RISPOD99 Raba interneta v Sloveniji, 1997: Anketa med podjetji
RISPOD98 Raba interneta v Sloveniji (RIS): Anketa med podjetji, 1998
RISPOD97 Raba interneta v Sloveniji, 1997: Anketa med podjetji
RISPOD96 Raba interneta v Sloveniji, 1996: Anketa med podjetji
RISWWW01 Raba interneta v Sloveniji, 2001: Anketa uporabnikov svetovnega spleta
RISWWW00 Raba interneta v Sloveniji, 2000: Anketa WWW uporabnikov
RISWWW99 Raba interneta v Sloveniji 1997: Anketa uporabnikov svetovnega spleta
RISWWW98 Raba interneta v Sloveniji 1998: Anketa uporabnikov svetovnega spleta
RISWWW97 Raba interneta v Sloveniji 1997: Anketa uporabnikov svetovnega spleta
RISWWW96 Raba interneta v Sloveniji 1996: Anketa uporabnikov svetovnega spleta
RISZAV00 Raba interneta v Sloveniji (RIS), 2000/2001: Anketa med šolskimi zavodi
RISZAV99 Raba Interneta v Sloveniji (RIS): Anketa med šolskimi zavodi, 1999
RISZAV98 Raba interneta v Sloveniji: Anketa med šolskimi zavodi, 1998
RISZAV97 Raba interneta v Sloveniji: Anketa med šolskimi zavodi, 1997
RISZAV96 Raba interneta v Sloveniji (RIS), 1996: Anketa med šolskimi zavodi
RMM_92 Vloga množičnih medijev v srbsko-hrvaškem konfliktu
RPIM98 Raziskava o pripravljenosti izražanja mnenja: Raziskava študentov 3. in 4. letnika (pri predmetu Raziskovanje javnega mnenja)
RPNM99 Raziskava o problematiki nasilja v medijih: Raziskava študentov 3. letnika (pri predmetu Raziskovanje javnega mnenja)
RTVSPR76 Pretok sporočil na radiu in televiziji
SAMOST01 Deseta obletnica samostojne države
SAMOST83 Vpliv družbene neenakosti na samorealizacijo osebnosti: Stališča študentov
SEX04 Spolno vedenje slovenskih srednješolcev, 2004: Spolnost in kontracepcija med slovenskimi srednješolci
SEX94 Spolno vedenje ljubljanskih srednješolcev, 1994: Spolnost in kontracepcija med slovenskimi srednješolci
SIND94 Javnomnenjska podoba sindikatov, 1994
SJM Slovensko javno mnenje: Opis serije
SJM162 Slovensko javno mnenje 2016/2: Evropska družboslovna raziskava
SJM161 Slovensko javno mnenje 2016/1: Raziskava o odnosu delo-družina, Stališča Slovencev o družinski problematiki in potrebah družin, Stališča o izbranih vidikih zdravja in zdravstva, Ogledalo javnega mnenja
SJM15 Slovensko javno mnenje 2015: Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti
SJM14 Slovensko javno mnenje 2014: Evropska družboslovna raziskava
SJM13 Slovensko javno mnenje 2013: Mednarodna raziskava Nacionalna identiteta, mednarodna raziskava Razumevanje vloge državljana in Ogledalo javnega mnenja
SJM122 Slovensko javno mnenje 2012/2: Evropska družboslovna raziskava
SJM121 Slovensko javno mnenje 2012/1: Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti, Mednarodna raziskava o družini in spreminjanju spolnih vlog IV., Primerjalna raziskava volilnih sistemov CSES V. in Longitudinalni program SJM 2012
SJM112 Slovensko javno mnenje 2011/2: Svetovna raziskava vrednot in Ogledalo javnega mnenja
SJM111 Slovensko javno mnenje 2011/1: Mednarodna raziskava o okolju (ISSP 2010), zdravju in zdravstvenem varstvu (ISSP 2011), o odnosu delo-družina in psihičnem nasilju na delovnem mestu
SJM10 Slovensko javno mnenje 2010: Evropska družboslovna raziskava
SJM092 Slovensko javno mnenje 2009/2: Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti
SJM091 Slovensko javno mnenje 2009/1: Mednarodna raziskava: religija (ISSP 2008) in družbene neenakosti (ISSP 2009)
SJM082 Slovensko javno mnenje 2008/2: Evropska družboslovna raziskava
SJM081 Slovensko javno mnenje 2008/1: Evropska raziskava vrednot
SJM07 Slovensko javno mnenje 2007: Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti; vojaški poklici
SJM062 Slovensko javno mnenje 2006/2: Mednarodni raziskavi: Vloga države (ISSP 2006); Prosti čas in šport (ISSP 2007)
SJM061 Slovensko javno mnenje 2006/1: Evropska družboslovna raziskava
SJM053 Slovensko javno mnenje 2005/3+4: Svetovna raziskava vrednot; Stališča o reformah
SJM052 Slovensko javno mnenje 2005/2: Nacionalna in mednarodna varnost (CRP Znanje za varnost in mir) in Mednarodna povolilna raziskava
SJM051 Slovensko javno mnenje 2005/1: Mednarodna raziskava Stališča o delu
SJM042 Slovensko javno mnenje 2004/2: Evropska družboslovna raziskava
SJM041 Slovensko javno mnenje 2004/1: Evropska volilna raziskava - EES
SJM034 Slovensko javno mnenje 2003/4: Razumevanje vloge državljana / Mednarodna raziskava ISSP
SJM033 Slovensko javno mnenje 2003/3: Nacionalna in mednarodna varnost; vojaški poklic
SJM032 Slovensko javno mnenje 2003/2: Mednarodna raziskava o družini in narodni identiteti in Stališča o lokalni demokraciji
SJM031 Slovensko javno mnenje 2003/1
SJM022 Slovensko javno mnenje 2002/2: Evropska družboslovna anketa
SJM021 Slovensko javno mnenje 2002/1: Stališča Slovencev o pridruževanju Evropski Uniji in NATO
SJM013 Slovensko javno mnenje 2001/3: Raziskava o zdravju in zdravstvu IV. in Raziskava o obrambi in varnosti
SJM012 Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi
SJM011 Slovensko javno mnenje 2001/1: Stališča Slovencev o pridruževanju Evropski Uniji in Mednarodna raziskava o delovnih aktivnostih
SJM002 Slovensko javno mnenje 2000/2: Raziskava o okolju in raziskava o medčloveških stikih (ISSP)
SJM001 Slovensko javno mnenje 2000/1
SJM994 Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji