ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 28.03.2024

To search ADP catalog there are two available methods:

  • Use menus on the left side
  • For advanced search use Nesstar

List of studies by study's ID

Study ID Title of the study
AA Alpe - Jadran regije
ABR97 Mednarodna raziskava o veri in odnosu do cerkve 1997
ADPUSE16 Anketa o zadovoljstvu uporabnikov ADP, 2016
ADS Anketa o delovni sili: Opis serije
ADS001 Anketa o delovni sili, 2000/1
ADS002 Anketa o delovni sili, 2000/2
ADS003 Anketa o delovni sili, 2000/3
ADS004 Anketa o delovni sili, 2000/4
ADS01 Anketa o delovni sili, 2001: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti
ADS02 Anketa o delovni sili, 2002: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti
ADS03 Anketa o delovni sili, 2003: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti
ADS04 Anketa o delovni sili, 2004: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti
ADS05 Anketa o delovni sili, 2005: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti
ADS06 Anketa o delovni sili, 2006: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti
ADS07 Anketa o delovni sili, 2007: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti
ADS08 Anketa o delovni sili, 2008: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti
ADS09 Anketa o delovni sili, 2009: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti
ADS10 Anketa o delovni sili, 2010: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti
ADS10P Anketa o delovni sili, 2010: Letna datoteka - anonimizirana
ADS11 Anketa o delovni sili, 2011: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti
ADS12 Anketa o delovni sili, 2012: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti
ADS13 Anketa o delovni sili, 2013: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti
ADS14 Anketa o delovni sili, 2014: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti
ADS972 Anketa o delovni sili, 1997/2
ADS973 Anketa o delovni sili, 1997/3
ADS974 Anketa o delovni sili, 1997/4
ADS981 Anketa o delovni sili, 1998/1
ADS982 Anketa o delovni sili, 1998/2
ADS983 Anketa o delovni sili, 1998/3
ADS984 Anketa o delovni sili, 1998/4
ADS991 Anketa o delovni sili, 1999/1
ADS992 Anketa o delovni sili, 1999/2
ADS993 Anketa o delovni sili, 1999/3
ADS994 Anketa o delovni sili, 1999/4
AKP89 Anketa o kadrovskem potencialu 1989
AKP91 Anketa o kadrovskem potencialu 1991
AKP92 Anketa o kadrovskem potencialu 1992
AKP93 Anketa o kadrovskem potencialu 1993
AKP94 Anketa o kadrovskem potencialu 1994
AKU19 Učna analitika kombiniranega učenja v visokem šolstvu, 2019
APC01 Anketa o porabi časa, Slovenija, april 2000 - marec 2001
APG00 Anketa o porabi v gospodinjstev 1998-2000
APMR11 Analiza učinkovitosti prepleta teorije in prakse preko instituta mladih raziskovalcev, 2011: Med produkcijo in prenosom znanja: analiza programa mladih raziskovalcev
APSBZ19 Anketa o porabniških stereotipih glede blagovnih znamk, 2019
AUKZ19 Anketa o ugledu korporativnih blagovnih znamk, 2019: Porabniške zaznave korporativnega ugleda ameriških znamk
AZK01 Anketa o žrtvah kriminala, 2001
BGP Mediana Branost, Gledanost, Poslušanost: Opis serije
BGP01 Mediana Branost, Gledanost, Poslušanost
BGP98 Mediana Branost, Gledanost, Poslušanost
BGP99 Mediana Branost, Gledanost, Poslušanost
BIVOK14 Kakovost bivalnega okolja v izbranih slovenskih mestih, 2014
BRANST01 Anketa o bralnih navadah in angažiranosti študentov
BSE01 BSE v Sloveniji
CCEB Evrobarometer držav kandidatk: Informacija o seriji
CCEB011 Evrobarometer držav kandidatk 2001.1; oktober 2001
CCEB021 Evrobarometer držav kandidatk, 2002.1; marec - april 2002: Družbene razmere v državah kandidatkah
CCEB022 Evrobarometer držav kandidatk, 2002.2; september - oktober 2002
CCEB023 Evrobarometer držav kandidatk, 2002.3; oktober - november 2002: Nove evropske države, znanost in tehnologija ter kmetijstvo
CCEB031 Evrobarometer držav kandidatk, 2003.1; marec - april 2003: Nove evropske države in kultura
CCEB031Y Evrobarometer držav kandidatk, 2003.1; marec - maj 2003: Mladina v Novi Evropi
CCEB032 Evrobarometer držav kandidatk, 2003.2; maj 2003
CCEB033 Evrobarometer držav kandidatk, 2003.3; junij - julij 2003
CCEB034 Evrobarometer držav kandidatk, 2003.4; oktober - november 2003
CCEB035 Evrobarometer držav kandidatk, 2003.5; november - december 2003
CCEB041 Evrobarometer držav kandidatk, 2004.1; februar - marec 2004
CEEB Evrobarometer Srednje in Vzhodne Evrope: Informacija o seriji
CEEB1 Evrobarometer srednje in vzhodne Evrope 1: Javno mnenje v Srednji in Vzhodni Evropi, 1990
CEEB1_8 Evrobarometer Srednje in Vzhodne Evrope 1990-1997: Kumulativna medčasovna datoteka CEEB 1-8
CEEB2 Evrobarometer srednje in vzhodne Evrope 2: Aktualne zadeve in mediji, 1991
CEEB3 Evrobarometer srednje in vzhodne Evrope 3: Politična dezintegracija, 1992
CEEB4 Evrobarometer srednje in vzhodne Evrope 4: Politične in ekonomske spremembe, 1993
CEEB5 Evrobarometer v srednji in vzhodni Evropi 5: Evropska unija, 1994
CEEB6 Evrobarometer v srednji in vzhodni Evropi 6: Ekonomski in politični trendi, 1995
CEEB7 Evrobarometer v srednji in vzhodni Evropi 7: Evropska unija, 1996
CEEB8 Evrobarometer v srednji in vzhodni Evropi 8: Evropska unija, 1997
CESTE Socialno prostorski vpliv avtocest v Sloveniji: Opis serije
CESTE02 Socialno prostorski vpliv avtocest v Sloveniji, 2002
CESTE70 Stališča občanov o razvoju cestnega omrežja v Sloveniji 1970
CESTE94 Slovensko javno mnenje 1994/3: Raziskava o avtocestah v Sloveniji
CESTE97 Socialno prostorski vplivi avtocest v Sloveniji, 1997: Drugi del
CIVITAS Čistejši in boljši promet v mestih: Opis serije
COVTUR20 COVID-19 in turizem, 2020
COVUKR20 Raziskava o stališčih do ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19 v Sloveniji, 2020
CPNAC15 Človekove pravice in nacionalizem, 2015
CSES Primerjalna raziskava volitev: Opis serije
CSES_00 Primerjalna raziskava volitev: Modul 1 (1996-2001)
CSES_06 Primerjalna raziskava volitev: Modul 2 (2001-2006)
CVSV Upravljanje človeških virov v SV: pogodbena rezerva, družine in konec vojaške službe
CVSVPR09 Upravljanje človeških virov v SV: pogodbena rezerva, družine in konec vojaške službe, 2009: Pogodbeni pripadniki rezervne sestave
CVSVRC09 Upravljanje človeških virov v SV: pogodbena rezerva, družine in konec vojaške službe, 2009: Rezervni častniki vojnih enot in pogodbena rezerva
DCESTE06 Raziskava zadovoljstva uporabnikov državnih cest
DELOZA01 Delovnopravna zakonodaja
DENAC01 Denacionalizacija
DET2000 Detomor
DEVIAC86 Deviacije na Slovenskem pred sto leti
DIOSCU07 Razširitev na vzhod, razširitev na zahod: Kulturna srečanja v evropskem gospodarstvu in družbi po vstopu v EU
DIPFDV13 Diplomanti FDV na delu v tujini, 2013
DIPOO15 Čezmejna družbeno-kulturna integracija prebivalcev obmejnih občin, 2015
DLG66_91 Vrednote lokalnih voditeljev, 1966 in 1991: Mednarodna raziskava o politični participaciji
DLG91 Vrednote lokalnih voditeljev 1991: Mednarodna raziskava o politični participaciji
DLG_66 Mednarodna raziskava o političnih vrednotah, 1966
DOA20 Anketa o opravljanju osebne asistence v času covid-19, 2020
DOMSTA20 Razmere v domovih za starejše v prvem valu epidemije Covid-19, 2020
DOP14 Delovni odnosi in pogoji raznašalcev časopisov v Sloveniji, 2014
DOPUST01 Dopustovanja
DORGSP17 Družbeni vidiki darovanja organov in tkiv v Sloveniji, 2017: Analiza spodbujevalnih in zaviralnih dejavnikov za oblikovanje programov za doseganje vedenjskih sprememb – spletni panel
DORGST17 Družbeni vidiki darovanja organov in tkiv v Sloveniji, 2017: Analiza spodbujevalnih in zaviralnih dejavnikov za oblikovanje programov za doseganje vedenjskih sprememb – terenska anketa
DPZ11 Razlike v delovnih pogojih v znanosti v Sloveniji: S posebnim poudarkom na položaju žensk in spolnih razlikah v znanosti
DRPREH81 Družbena prehrana, 1981 - 1983
DRV76 Dolgoročni razvoj visokega šolstva v SR Sloveniji: Promocija talentov in organizacija univerze
DUVUS13 Didaktično usposabljanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev, 2013
DVNCOV20 Družbene vloge novinarstva med epidemijo COVID-19, 2020: Intervjuji s televizijskimi novinarji in uredniki
DZRS Državni zbor Republike Slovenije: Opis serije
DZRS04 Vloga nacionalnega parlamenta v EU – primer Državnega zbora RS, 2004
DZRS06 Vloga nacionalnega parlamenta v EU – primer Državnega zbora RS, 2006
DZRS08 Vloga nacionalnega parlamenta v EU – primer Državnega zbora RS, 2008
DZRS91 Delovanje Skupščine Republike Slovenije v procesu njenega preoblikovanja, 1991
DZRS98 Stališča poslancev o delovanju Državnega zbora, 1998
DZZV18 Pomen delovne zavzetosti zaposlenih v primarnem zdravstvenem varstvu, 2018
EB Evrobarometer: Informacije o seriji
EB62 Evrobarometer 62.0; oktober-november 2004: Standardna vprašanja o EU in šport
EB621 Evrobarometer 62.1; oktober - december 2004: Prihodnost EU, poklicno izobraževanje, okolje, informacijska tehnologija na delovnem mestu in javne službe
EB631 Evrobarometer 63.1; januar - februar 2005: Znanost in tehnologija, družbene vrednote in javne službe
EB635 Evrobarometer 63.5: Pravice potrošnikov na Poljskem, junij-julij 2005
EB663 Evrobarometer 66.3: Družbena realnost, e-komunikacije, skupna kmetijska politika, diskriminacija in mediji ter medicinske raziskave, november-december 2006
EB671 Evrobarometer 67.1: Kulturne vrednote, revščina in socialna izključenost, razvojna pomoč in stanovanjska mobilnost, februar-marec 2007
EB672 Evrobarometer 67.2: Širitev Evropske unije, zasebnost osebnih podatkov, nacionalno gospodarstvo in znanstveno raziskovanje, april-maj 2007
EB673 Evrobarometer 67.3: Zdravstveno varstvena služba, neprijavljeno delo, odnosi EU s sosednjimi državami in razvojna pomoč, maj-junij 2007
EB681 Evrobarometer 68.1: Evropski parlament in uporaba medijev, september-november 2007
EB682 Evrobarometer 68.2: Politike in sprejemanje odločitev v Evropski uniji, korupcija, civilno pravosodje, e-komuniciranje, kmetijstvo in varstvo okolja, november–december 2007
EB691 Evrobarometer 69.1: Diskriminacija, ravnanje z radioaktivnimi odpadki in nakupovanje v Evropski uniji, februar–marec 2008
EB692 Evrobarometer 69.2: Nacionalna in evropska identiteta, evropske volitve, evropske vrednote in podnebne spremembe, marec–maj 2008
EB701 Evrobarometer 70.1 : Globalizacija, evropski parlament in volitve, gradnja Evrope, gruzijski konflikt, mobilnost, proračun Evropske unije in javni organi v EU, oktober–november 2008
EB711 Evrobarometer 71.1: Evropski parlament in volitve, gospodarska kriza, podnebne spremembe in kemični izdelki, januar–februar 2009
EB712 Evrobarometer 71.2: Evropska zaposlovalna in socialna politika, diskriminacija, razvojna pomoč in storitve v zračnem prometu, maj-junij 2009
EB713 Evrobarometer 71.3: Globalizacija, osebne vrednote in prioritete, evropska identiteta, prihodnost Evropske unije, socialni problemi in blaginja ter evropske volitve, junij-julij 2009
EB721 Evrobarometer 72.1: Revščina in socialna izključenost, socialno skrbstvo, podnebne spremembe ter nacionalni gospodarski položaj in statistika, avgust–september 2009
EB722 Evrobarometer 72.2: Jedrska energija, korupcija, enakost spolov, zdravstvo in civilna zaščita, september-oktober 2009
EB723 Evrobarometer 72.3: Javni odnos do zdravstva, vedenje in preprečevanje, oktober 2009
EB724 Evrobarometer 72.4: Globalizacija, finančna in gospodarska kriza, družbene spremembe in vrednote, politike EU in odločanje ter globalni izzivi, oktober-november 2009
EB725 Evrobarometer 72.5: E-sporočanje, kmetijstvo, geografska mobilnost in mobilnost delovne sile ter poznavanje uporabe antibiotikov, november-december 2009
EB731 Evrobarometer 73.1: Evropski parlament, biotehnologija ter znanost in tehnologija, januar-februar 2010
EB732 Evrobarometer 73.2: Humanitarna pomoč, nasilje nad ženskami v družini in duševno počutje, februar-marec 2010
EB732_33 Evrobarometer 73.2 in 73.3: Potrošniško opolnomočenje, februar-april 2010
EB733 Evrobarometer 73.3: Nacionalna in evropska identiteta ter elektromagnetna polja in zdravje, marec-april 2010
EB734 Evrobarometer 73.4: Finančna in gospodarska kriza, prihodnost Evropske unije, globalizacija in evropsko državljanstvo, maj 2010
EB735 Evrobarometer 73.5: Državljanska pravičnost, razvojna pomoč, Afrika in Evropska unija ter prehrambeno tveganje, junij 2010
EB741 Evrobarometer 74.1: Revščina in socialna izključenost, uporaba mobilnega telefona, gospodarska kriza in mednarodna trgovina, avgust-september 2010
EB742 Evrobarometer 74.2: Evropa 2020, finančna in gospodarska kriza ter informacije o evropskih političnih zadevah, november-december 2010
EB743 Evrobarometer 74.3: Evropski parlament, oskrba z energijo, varstvo podatkov in elektronska identiteta, označevanje kemikalij ter redke bolezni, november-december 2010
EB751 Evrobarometer 75.1: Energija v Evropski uniji, državljanske pravice, e-komunikacije, notranji trg ter zajemanje in skladiščenje ogljikovega dioksida, februar-marec 2011
EB751EP Evrobarometer 75.1 EP: Ženske v Evropski uniji, februar-marec 2011
EB752 Evrobarometer 75.2: Gospodarska kriza, prostovoljno delo, okolje, avdiovizualne dejavnosti in telefonske številke za pomoč pri socialnih storitvah, april-maj 2011
EB753 Evrobarometer 75.3: Evropa 2020, finančna in gospodarska kriza, proračun Evropske unije in skupna kmetijska politika, maj 2011
EB761 Evrobarometer 76.1: Finančna in gospodarska kriza, finančne storitve, korupcija, razvojna pomoč in enakost med spoloma, september 2011
EB762 Evrobarometer 76.2: Zaposlovanje in socialna politika, zaposlitvena varnost ter aktivno staranje, september-oktober 2011
EB763 Evrobarometer 76.3: Evropski parlament, Evropa 2020, finančna in gospodarska kriza ter uporaba medijev za politično informiranje, november 2011
EB771 Evrobarometer 77.1: Robotika, civilna zaščita, humanitarna pomoč, navade kadilcev ter večjezičnost, februar-marec 2012
EB772 Evrobarometer 77.2: Gospodarska in finančna kriza, telefonske številke za pomoč pri socialnih storitvah, železniška konkurenca, proizvodnja in kakovost hrane ter spletna varnost, marec 2012
EES Evropska volilna raziskava - EES: Podatki o seriji
EGOOMR00 Kakovost merjenja egocentričnih socialnih omrežij
EHIS07 Evropska anketa o zdravju in zdravstvenem varstvu, 2007
EKOMIG10 Raziskava o ekonomskih migracijah in delavcih migrantih
EKUPSZ19 Eksperiment o korporativnem ugledu, porabniških stereotipih in zaupanju, 2019
ELCZSE96 Štiriindvajset ur pred volitvami v senat, Češka 1996
EMCOSU14 Nastajajoče oblike sodelovanja med organizacijami zasebnega sektorja in visokošolskimi ustanovami, 2014
EMO00 EvroMOdule: Evropska anketa o blaginji
EQLS03 Evropska raziskava kakovosti življenja, 2003
ESS03 Evropska družboslovna raziskava 2002/2003
ESS04 Evropska družboslovna raziskava 2004
ESS06 Evropska družboslovna raziskava 2006
ESS08 Evropska družboslovna raziskava 2008
ESS10 Evropska družboslovna raziskava 2010
ESS12 Evropska družboslovna raziskava 2012
ESS14 Evropska družboslovna raziskava 2014
ESS16 Evropska družboslovna raziskava 2016
ESS18 Evropska družboslovna raziskava 2018
ESWT04 Raziskava med podjetji o delovnem času in ravnotežju med delom in zasebnim življenjem zaposlenih, 2004-2005
ETNOD201 Vsakdanjik: Participativni spletni dnevnik o preživljanju epidemije, 2020/1
ETNOD202 Vsakdanjik: Participativni spletni dnevnik o preživljanju epidemije, 2020/2
EUACC00 Mnenjska raziskava o priključitvi k EU
EUIND02 Mednarodna javnomnenjska raziskava EU INDEX 2001-2002: Kumulativna datoteka prvih treh izvedb
EUIND_06 Mednarodna javnomnenjska raziskava EU INDEX 2003-2006: Kumulativna datoteka drugih štirih izvedb
EUPRID01 Pridruževanje Evropski uniji
EUSILC Anketa o življenjskih pogojih (EU-SILC): European Union survey on income and living conditions (EU-SILC)
EUSOLA18 Učenje evropskih vsebin v slovenskih šolah, 2018
EUVET12 7 EU VET - Raziskava o poklicnem izobraževanju v sedmih evropskih državah
EVARA17 Anketa o motivaciji za zaščito pred kibernetskimi napadi v visokem šolstvu, 2017: Raziskovalci in pedagogi na slovenskih univerzah
EWCS01 Raziskava delovnih pogojev v kandidatkah članicah EU 2001
EWCS05 Evropska raziskava delovnih pogojev 2005
FDO17 Nacionalna evidenca funkcionalno degradiranih območij v Sloveniji, 2017
FDO20 Nacionalna evidenca funkcionalno degradiranih območij v Sloveniji, 2020
FDO23 Nacionalna evidenca funkcionalno razvrednotenih območij v Sloveniji, 2023
FEMAKT16 Intersekcionalnost in feministični aktivizem, 2016: študentska feministična društva v Združenem Kraljestvu
FNS73 Faktorji nadaljevanja šolanja slovenske mladine, 1973
FUZINE84 Neizkoriščeni potenciali soseske Fužine
GEOPOG12 Geografski pogledi na družbo znanja, 2012
GLASOT12 Glasovi otrok, 2012: Raziskovanje medetničnega nasilja in pravic otrok v šolskem okolju
GOZD04 Ohranjanje narave in lastništvo gozda - na primeru Posavja
HDS47 Historični podatki o delovni sili, 1945-1947: Cona A-AMG-Venezia Giulia (Zvezna vojaška vlada)
HDS55 Historični podatki o delovni sili, 1947-1955: Cona A-FTT (Svobodno tržaško ozemlje)
HEBLED04 Stališča prebivalcev občine Bled o obnovi HE Moste
HEGESCO Visokošolsko izobraževanje kot generator ključnih kompetenc
HRAMUP18 Razmere hranjenja muzejskih predmetov v Sloveniji, 2018
HRMSI01 Upravljanje človeških virov, Slovenija 2001: Mednarodna primerjalna študija
HRMSI04 Upravljanje človeških virov, Slovenija 2004: Mednarodna primerjalna študija
HRMSI08 Upravljanje človeških virov, Slovenija 2008: Mednarodna primerjalna študija
HUMOR17 Politične šale v postsocialistični Sloveniji, 2017
HWF01 [HWF01]³ Households, Work and Flexibility 2001
ICVS Mednarodna anketa o žrtvah kriminala: Podatki o seriji
ICVS_97 Mednarodna anketa o žrtvah kriminala, 1989-1997
IKTSLO03 Vpliv informacijsko-komunikacijskih tehnologij na organizacijsko učenje in uspešnost poslovanja slovenskih podjetij
IKTSLO04 Vpliv informacijsko-komunikacijskih tehnologij na organizacijsko učenje in uspešnost poslovanja slovenskih podjetij
ILEGAL01 Ilegalni prebežniki
IND21 Pouk slovenščine in matematike ter socialno-čustveno odzivanje učenk in učencev v času drugega vala epidemije covida-19, 2021
INDEP19 Inovacijske dejavnosti slovenskih podjetij v gozdno-lesni verigi, 2019
INFES15 Inovativne oblike bivalnih okolij za starejše ljudi v Sloveniji, 2015
INOVJK08 Vpliv organizacijskega učenja in inovacij na uspešnost
INOVSP08 Vpliv organizacijskega učenja in inovativnosti na rezultate španskih podjetij 2008
INOVTR09 Vpliv organizacijskega učenja in inovacij na uspešnost poslovanja v turških podjetjih, 2009
INTERD17 Državljanstvo in diskriminacija: Intersekcijski pristop k raziskovanju družbene izključenosti, 2017
IQD13 Podatkovna zbirka kvalitete institucij, 2013
IRSUP19 Preverjanje instrumentov za ugotavljanje individualnih razlik pri samoregulaciji učenja, 2019: Pilotna raziskava
ISJP91 Raziskava o socialni pravičnosti 1991
ISSP Mednarodna splošna družboslovna anketa: Opis serije
ISSP00 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Ekologija II
ISSP01 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Družbeni stiki II
ISSP02 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2002: Družina III
ISSP03 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2003: Nacionalna identiteta II
ISSP04 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2004: Razumevanje vloge državljana
ISSP05 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2005: Stališča o delu III
ISSP06 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2006: Vloga države IV
ISSP07 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2007: Prosti čas in šport I
ISSP08 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2008: Religija III
ISSP09 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2009: Družbena neenakost IV
ISSP10 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2010: Okolje III
ISSP11 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2011: Zdravje
ISSP12 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2012: Družina in spreminjanje spolnih vlog IV
ISSP13 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2013: Nacionalna identiteta III
ISSP14 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2014: Razumevanje vloge državljana II
ISSP15 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2015: Stališča o delu IV
ISSP16 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2016: Vloga države V
ISSP85 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Vloga države I
ISSP86 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Družbeni stiki
ISSP87 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Neenakost I
ISSP88 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Družina I
ISSP89 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Stališča o delu I
ISSP90 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Vloga države II
ISSP91 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Mednarodna raziskava o vernosti in cerkvi I
ISSP92 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Neenakost II
ISSP93 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Ekologija
ISSP94 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Družina II
ISSP95 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Mednarodna raziskava narodne identitete
ISSP96 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Vloga države III
ISSP97 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Stališča o delu II
ISSP98 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Raziskava o vernosti in cerkvi II
ISSP99 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Neenakost III
ISSPSJ89 ISSP85/91: Vloga države, Slovenija, 1989: Izbor iz ankete Slovensko javno mnenje, 1989; Stališča o ustavnih spremembah
ISSP_90 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP) 1985/90: Vloga države (Skupna datoteka 1985 in 1990)
ISTRAH15 Čezmejno povezovanje in lokalne skupnosti, 2015: Učinki vstopa RS v schengenski prostor in RH v Evropsko unijo na razvojne možnosti etnično mešanega območja v Istri - hrvaška Istra
ISTRAS15 Čezmejno povezovanje in lokalne skupnosti, 2015: Učinki vstopa RS v schengenski prostor in RH v Evropsko unijo na razvojne možnosti etnično mešanega območja v Istri - slovenska Istra
IW200067 Predstave o svetu leta 2000, 1967
IZI22 Informacijska zasebnost na internetu, 2022: Fokusne skupine
IZMDOM13 Študenti Univerze v Ljubljani na mednarodni izmenjavi, 2013
IZMTUJ13 Tuji študenti na mednarodni izmenjavi na Univerzi v Ljubljani, 2013
JEK12 Pripravljenost na evakuacijo v primeru jedrske nesreče, 2012
JJM90 Jugoslovansko javno mnenje 1990: Jugoslavija na prelomu krize
JMCG011 Javno mnenje Črne Gore 2001/1: Stališča državljanov o državno-pravni ureditvi Republike Črne Gore
JMCG012 Javno mnenje Črne Gore 2001/2: Stališča državljanov o državno-pravni ureditvi Republike Črne Gore
JMOOSA10 Javnomnenjska raziskava na 4 obmejnih območjih Slovenije, 2010: Avstrija
JMOOSH10 Javnomnenjska raziskava na 4 obmejnih območjih Slovenije, 2010: Hrvaška
JMOOSI10 Javnomnenjska raziskava na 4 obmejnih območjih Slovenije, 2010: Italija
JMOOSM10 Javnomnenjska raziskava na 4 obmejnih območjih Slovenije, 2010: Madžarska
KAJEN06 Raziskava o obsegu pasivnega kajenja med odraslimi prebivalci RS
KAMDU22 Sodelovanje knjižnic, arhivov in muzejev kot dediščinskih ustanov, 2022
KB87 Razredna bit sodobne jugoslovanske družbe, 1987
KLON01 Kloniranje
KONKOS12 Preprečevanje oboroženih konfliktov, 2012: Vloga OZN, EU, OVSE in Nata na Kosovu (1999-2008)
KONSL87 Kreativnost in odkrivanje talentov: Primer Škofja Loka
KONTAL88 Kreativnost in odkrivanje nadarjenih: Izdelava inštrumentarija za odkrivanje nadarjenih - Vpliv družbenega in fizičnega okolja na razvoj kreativnosti mladih, 1988
KONTAL90 Kreativnost in odkrivanje nadarjenih: Izdelava instrumentarija za odkrivanje nadarjenih - Vpliv družbenega in fizičnega okolja na razvoj kreativnosti mladih, 1990
KORUP Stališča o korupciji: Opis serije
KORUP01 Korupcijska klima: srednja in vzhodna Evropa
KORUP02 Stališča o korupciji 2002
KORUP03 Stališča o korupciji 2003
KORUP04 Stališča o korupciji 2004
KORUP05 Stališča o korupciji 2005
KORUP06 Stališča o korupciji 2006
KORUP07 Stališča o korupciji 2007
KORUP08 Stališča o korupciji 2008
KORUP09 Stališča o korupciji 2009
KORUPG02 Raziskava o gospodarskem in poslovnem okolju, poslovni etiki in neuradnih plačilih na Slovenskem, 2002
KORUPG06 Raziskava o gospodarskem in poslovnem okolju, poslovni etiki in neuradnih plačilih na Slovenskem, 2006
KORUPJ08 Javno mnenje o pojavu korupcije med slovenskimi novinarji 2008
KORUPN08 Pojavnost korupcije med novinarji v Sloveniji 2008
KORUP_04 Stališča o korupciji 2002-2004: Kumulativna datoteka
KP96 Sociološki vidiki razvoja občine Koper: Anketa med koprskimi dijaki
KP98 Sociološki vidiki razvoja občine Koper: Bivalno okolje na pragu informacijske dobe - družbene spremembe in fizične strukture
KRISNA02 Nova religijska gibanja: Primer mednarodne skupnosti za zavest Krišne
KULPOL01 Oblikovanje kulturne politike v Sloveniji: Primer Zakona o filmskem skladu RS in Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture
LJ67 Prebivalci Ljubljane in urbanizem
LJ80 Problemi stanovanjske izgradnje v Ljubljani
LJ85 Stanje in perspektive razvoja komunalnega sistema v Ljubljani, 1985
LJ90 Ljubljančani o Ljubljani, 1990
LJ94 Ljubljančani o Ljubljani, 1994: Razvojne vrednote in prostor
LJKZ10 Kvaliteta življenja v Ljubljani, 2010
LJPU08 Spreminjanje ureditve javnega prometa v Ljubljani in Ljubljanski regiji, 2008
LJPU12 Spreminjanje ureditve javnega prometa v Ljubljani in Ljubljanski regiji, 2012
LJT11 Javnomnenjska raziskava o možnostih izboljšanja prometne ureditve v Ljubljani, 2011: Analiza percepcije zgoščevalne takse
LJT12 Javnomnenjska raziskava o možnostih izboljšanja prometne ureditve v Ljubljani, 2012: Analiza percepcije zgoščevalne takse
LOKSAM95 Konstituiranje novih občin v Sloveniji: Uvajanje lokalne samouprave
LOL84 Kvaliteta življenja v Sloveniji, 1984
LOL87 Stratifikacija in kvaliteta življenja v Jugoslaviji 1987
LOL91 Družbena struktura in kvaliteta življenja, 1991
LOL94 Kvaliteta življenja v Sloveniji 1994: Retrospektivna študija 1974-1994
LUSTR12 Indeks lustracije, 2012: Merjenje postkomunistične tranzicijske pravičnosti
MANJ06 Primerjalna analiza slovenske manjšine v Italiji in italijanske v Sloveniji
MB87 IV. Samoprispevek?: Stališča občanov mariborskih občin o samoprispevku in o vprašanju razvoja
MBJM89 Mariborsko javno mnenje, 1989: Stališča občanov mariborskih občin o vprašanjih razvoja in spremembah razdelitve mesta na občine
MBSSMM07 Mikropodatkovna baza socialnih statistik za razvoj mikrosimulacijskega modela, 2007
MBSSMM10 Mikropodatkovna baza socialnih statistik za razvoj mikrosimulacijskega modela, 2010
MEDIA89 Slovensko javno mnenje 1989: Media
MEDIA92 Slovensko javno mnenje 1992: Media
MEDJUG19 Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji in imaginariji medijev skozi občinstvo, 2019
MEDJUG20 Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji in imaginariji medijev skozi občinstvo, 2020
MEDJUG21 Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji in imaginariji medijev skozi občinstvo, 2021
MEDPIS Medijska pismenost v Sloveniji: Opis serije
MEDZG Zgodovina medijev: Opis serije
MEDZGR20 Zgodovina Medijev, 2020: Kulturna zgodovina radia
MEDZGW19 Zgodovina medijev, 2019: Kulturna zgodovina Walkmana
MEMOP12 Čezmejno povezovanje in lokalne skupnosti, 2012: Učinki vstopa RS v schengenski prostor na razvojne možnosti etnično mešanega območja v Prekmurju
MICREE19 MiCREATE - Priseljeni otroci in priseljenske skupnosti v spreminjajoči se Evropi, 2019: Intervjuji s strokovnjaki
MICREO21 MiCREATE - Priseljeni otroci in priseljenske skupnosti v spreminjajoči se Evropi, 2021: Anketa med učenci in dijaki
MICRES19 MiCREATE - Priseljeni otroci in priseljenske skupnosti v spreminjajoči se Evropi, 2019: Intervjuji z zaposlenimi v osnovnih in srednjih šolah
MIGIM07 Migracije, integracija in multikulturnost: Migrations, integration and multiculturality
MIGNOV20 Migracije v novinarskem poročanju, 2020
MIGPAR76 Sociološki vidiki migracij slovenskih delavcev v ZR Nemčijo: Pari
MIGPOM81 Sociološka raziskava: Pomurci v ZR Nemčiji
MIGPOV76 Sociološki vidiki migracij slovenskih delavcev v ZR Nemčijo: Povratniki
MIGZDO74 Sociološki vidiki migracij slovenskih delavcev v ZR Nemčijo: Zdomci
MINAS15 Analiza pravic mladoletnih migrantov brez spremstva skozi prizmo migracijskih in azilnih postopkov, 2015
MKS62 Anketa o masovnih komunikacijskih sredstvih (MKS) 1962
MLA00 Mladina, 2000
MLA10 Mladina 2010: Družbeni profil mladih v Sloveniji
MLA13 Slovenska Mladina 2013: Življenje v času deziluzij, tveganja in prekarnosti
MLA20 Mladina 2020: Položaj mladih v Sloveniji
MLA70 Študentje in sodobna družba
MLA84 Kulturna prikrajšanost in šolanje mladine: Problemi in stališča mladih (gen. 1977) v velenjski občini, 1984
MLA85 Mladina 1985: Položaj, svest i ponašanje mlade generacije Jugoslavije
MLA93 Mladina '93: Vrednote in življenjski stili mladih
MLA95 Mladina '95: Mladi in družbene spremembe
MLA97 Mladina '97: Prosti čas mladih v Ljubljani
MLA98 Mladina '98: Socialna ranljivost mladih
MLAAID97 Mladina in AIDS, 1997
MLAAID98 Mladina in AIDS, 1998
MLAALK07 Mladi in alkohol v Sloveniji: Youth and alcohol abuse in Slovenia
MLAHR12 Mladi v času krize: Hrvaška 2012: Prva raziskava IDIZ in Friedrich Ebert Stiftung o mladih
MLAINF04 Potrebe mladih po informacijah in sodelovanju
MLAMIR Mladina in mir
MLAPRE03 Učinki pouka zgodovinskih tem na oblikovanje slovenske identitete
MLAVOJ00 Slovenska mladina in vojaški poklic, 2000
MLAVOJ97 Slovenska mladina in vojaški poklic 1997
MM025 Mediana Multimedija - maj 2002: Dnevno spremljanje tiskanih medijev, televizije in uporabe interneta
MOBZAP06 Mobilnost slovenskih delavcev pri iskanju zaposlitve v državah EU/EGS
MODJES01 Druga modernizacija pri jeseniških gimnazijcih
MP14 Raziskava medijske pismenosti v Sloveniji 2014
MPOS16 Mediji in osnovnošolci (1.-6. razred) v Sloveniji, 2016
MPPV16 Mediji in predšolski otroci v Sloveniji, 2016
MPSS16 Mediji in srednješolci v Sloveniji 2016
MPSTR18 Medijske navade starejših (65 let in več), 2018
MSUM23 Mnenja o specializaciji urgentne medicine v Sloveniji, 2023
MTUSW552 Mednarodna anketa o porabi časa: Druga dopolnjena izdaja datoteke držav sveta
MUSS82 Preverjanje novih metod povečanja družinske rabe družbenih in rehabilitacijskih servisov
NADLOS18 Odklikni, 2018: Raziskava o spletnem nadlegovanju med mladimi v Sloveniji
NASILD05 Nasilje v družini: Analiza družinskega nasilja v Sloveniji - predlogi preventive in ukrepov
NATO97 Odnos javnosti do vključevanja v NATO
NDB01 Barometer nove Evrope VI: 2001
NEDELO01 Nedeljsko delo
NG82 Projekt Nova Gorica 2000: Sociološka in urbanistična vprašanja razvoja mesta
NJPS13 Jugoslovenija: Slavljenje nekdanjih jugoslovanskih praznikov v sodobni Sloveniji, 2013
NNOR20 Raziskava Novanormalnost, 2020: Spremljanje ključnih indikatorjev odziva javnosti na ukrepe in doživljanje vsakodnevnega življenja v novih razmerah - Kumulativna datoteka
NNORBH20 Raziskava Novanormalnost, 2020: Spremljanje ključnih indikatorjev odziva javnosti na ukrepe in doživljanje vsakodnevnega življenja v novih razmerah - Bosna in Hercegovina
NNORHR20 Raziskava Novanormalnost, 2020: Spremljanje ključnih indikatorjev odziva javnosti na ukrepe in doživljanje vsakodnevnega življenja v novih razmerah - Hrvaška
NNORSI20 Raziskava Novanormalnost, 2020: Spremljanje ključnih indikatorjev odziva javnosti na ukrepe in doživljanje vsakodnevnega življenja v novih razmerah - Slovenija
NNORSR20 Raziskava Novanormalnost, 2020: Spremljanje ključnih indikatorjev odziva javnosti na ukrepe in doživljanje vsakodnevnega življenja v novih razmerah - Srbija
NOVOLE01 Aktualne novoletne teme
NOVTEH20 Novinarstvo in nove tehnologije, 2020: Raziskava o spremembah novičarskega dela v digitalni dobi
NSRAO99 Izdelava strateškega in operativnega načrta komuniciranja z lokalnimi skupnostmi pri načrtovanju odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov
NZG221 Slovenska narodnozabavna glasba, 2022/1: Kulturna dediščina in turistični produkt skozi perspektivo dediščinskih in turističnih deležnikov
NZG222 Slovenska narodnozabavna glasba, 2022/2: Principi, prakse in norme uredniške selekcije popularne glasbe v slovenskih medijih
OAO14 Odprava administrativnih ovir, 2014
OBSOJE85 Problematika penološkega obravnavanja mladoletnih in mlajših polnoletnih obsojencev v SR Sloveniji
ODA15 Očetje in delodajalci v akciji, 2015: Spletna anketa z zaposlenimi očeti
ODPP11 Odprti podatki: Stanje, problemi in odgovornost za skrb nad podatki
OMEPPR20 Sledenje priporočilom za omejitev epidemije, 2020: Priložnostni vzorec
ONPANR16 Uporaba spletnih panelov v anketni metodologiji, 2016: Sistematični pregled
OPSIDP21 Odnos do podnebnih sprememb in inovacijske dejavnosti slovenskih in avstrijskih podjetij v gozdno-lesnem sektorju, 2021
OSDPED19 Odnos slovenske družbe do priseljevanja EU delavcev, 2019
PARLAM01 Delo parlamenta
PBSI00 Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka
PBSI0001 PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000
PBSI0002 PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000
PBSI0003 PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000
PBSI0004 PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000
PBSI0005 PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000
PBSI0006 PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000
PBSI0007 PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000
PBSI0008 PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000
PBSI0009 PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000
PBSI0010 PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000
PBSI0011 PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000
PBSI0012 PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000
PBSI01 Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka
PBSI0101 PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001
PBSI0102 PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001
PBSI0103 PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001
PBSI0104 PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001
PBSI0105 PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001
PBSI0106 PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001
PBSI0107 PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001
PBSI0109 Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001
PBSI0110 Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001
PBSI0111 Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001
PBSI0112 Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001
PBSI02 Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka
PBSI0201 Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002
PBSI0202 Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002
PBSI0203 Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002
PBSI0204 Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002
PBSI0205 Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002
PBSI0206 Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002
PBSI0207 Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002
PBSI0209 Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002
PBSI0210 Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002
PBSI0211 Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002
PBSI0212 Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002
PBSI03 Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka
PBSI0301 Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003
PBSI0302 Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003
PBSI0303 Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003
PBSI0304 Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003
PBSI0305 Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003
PBSI0306 Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003
PBSI0309 Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003
PBSI0310 Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003
PBSI0311 Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003
PBSI0312 Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003
PBSI04 Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka
PBSI0401 Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004
PBSI0402 Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004
PBSI0403 Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004
PBSI0404 Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004
PBSI0405 Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004
PBSI0406 Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004
PBSI0408 Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004
PBSI0409 Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004
PBSI0410 Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004
PBSI0411 Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004
PBSI0412 Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004
PBSI05 Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka
PBSI0501 Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005
PBSI0502 Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005
PBSI0503 Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005
PBSI0504 Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005
PBSI0505 Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005
PBSI0506 Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005
PBSI0509 Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005
PBSI0510 Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005
PBSI0511 Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005
PBSI0512 Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005
PBSI06 Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka
PBSI0601 Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006
PBSI0603 Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006
PBSI0606 Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006
PBSI0609 Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006
PBSI0611 Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006
PBSI07 Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka
PBSI0703 Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007
PBSI0706 Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007
PBSI0709 Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007
PBSI0712 Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007
PBSI08 Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka
PBSI0802 Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008
PBSI0804 Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008
PBSI0806 Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008
PBSI0812 Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008
PBSI09 Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka
PBSI0903 Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009
PBSI0906 Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009
PBSI0911 Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009
PBSI10 Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka
PBSI1001 Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010
PBSI1005 Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010
PBSI1010 Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010
PBSI1012 Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010
PBSI11 Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka
PBSI1103 Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011
PBSI1105 Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011
PBSI1110 Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011
PBSI12 Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka
PBSI1201 Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012
PBSI1206 Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012
PBSI1209 Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012
PBSI1301 Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013
PBSI1306 Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013
PBSI1406 Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014
PBSI9907 PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999
PBSI_99 Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka
PDDZDR98 Evalvacija privatizacije zdravstva z vidika uporabnika
PMSEUG20 Psihološke mere samoregulacije e-učenja, 2020: Glavna raziskava
POBOJ01 Povojni izvensodni poboji
POCP21 Počutje in odnos do cepljenja, 2021: Namera za cepljenje proti COVID-19 na Poljskem, v Romuniji in Sloveniji
POLIC02 Stališča slovenske javnosti o policiji
POLIC03 Stališča slovenske javnosti o policiji
POLIC04 Stališča slovenske javnosti o policiji
POLIC06 Stališča slovenske javnosti o policiji
POLMR Oblikovanje policy mrež in lobiranje v Sloveniji: Opis serije
POLMR12 Oblikovanje policy mrež in lobiranje v Sloveniji, 2012
POLMR96 Oblikovanje policy mrež in lobiranje, 1996
POLMR_12 Oblikovanje policy mrež in lobiranje v Sloveniji, 1996 in 2012
POMOC12 Prva pomoč kot oblika solidarnosti v sodobni slovenski družbi, 2012
POP15MLA Registrski popis 2015: Vzorec mikropodatkov za izobraževalni namen: 5-odstotni vzorec oseb, starih od 15 do vključno 34 let
POPEU17 Populizem in odnos do EU, 2017: Slovenija
POPIS Popis: Opis serije
POPIS02 Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v RS v letu 2002: Vzorec mikropodatkov za javno uporabo : 5-odstotni vzorec posameznikov, stanovanj in stavb
POPIS11 Registrski popis 2011: Podatki brez omejitev zaupnosti
POPIS11P Registrski popis 2011: Javno dostopna podatkovna datoteka (5-odstotni vzorec)
POPIS15C Registrski popis 2015: Vzorec mikropodatkov za izobraževalni namen: 5-odstotni vzorec oseb, ki so člani družine
POSDZ94 Anketa med poslanci Državnega Zbora
POSDZ98 Slovenski parlament - funkcije in delovanje: Razvoj parlamentarnih funkcij v procesu tranzicije
POSTAR12 Ugotavljanje potreb starejših na območju Mestne občine Ljubljana, 2012
POV04 Prostorske in okoljske vrednote, 2004
POV_18 Prostorske in okoljske vrednote 2004_2018
PPESN71 Politična participacija in enakost v sedmih državah 1966-71
PPROSI20 Psihološki profil pandemije COVID-19 v Sloveniji, 2020: Zaupanje, verodostojnost informacij ter psihološki in vedenjski odzivi na pandemijo
PPROSR20 Psihološki profil pandemije COVID-19 v Srbiji, 2020: Zaupanje, verodostojnost informacij ter psihološki in vedenjski odzivi na pandemijo
PREHRA00 Prehranjevalne navade v Sloveniji
PROBRJ88 Problemi socialne in prostorske transformacije krajevne skupnosti Rakova Jelša v Ljubljani
PROCHR05 Vpliv organizacijskega učenja na procesno usmerjenost in uspešnost poslovanja v hrvaških podjetjih 2005
PROCMA05 Vpliv organizacijskega učenja in procesne usmerjenosti na uspešnost poslovanja v malezijskih podjetjih 2005
PROCMK07 Vpliv organizacijskega učenja in procesne usmerjenosti na uspešnost poslovanja v makedonskih podjetjih, 2007
PRSTRG88 Sociološko prostorska analiza Prešernovega trga v Ljubljani: Presoja pripomb in predlogov občanov ob javni razgrnitvi projekta Prešernovega trga v Ljubljani
PSIP03 Percepcije slovenske integracijske politike
PSTVEG11 Analiza stanja psihosocialnih tveganj na delovnih mestih v mikro, malih in srednje velikih podjetjih
PV_94 Propaganda v vojni
PZID15 Pomen zunanjega izvajanja dejavnosti pri snovanju razvojne politike organizacije, 2015: Zunanje izvajanje aktivnosti
RAZJED10 Lokalna in regionalna razvojna jedra
RAZNIO14 Analiza ključnih vplivov deležnikov na razvoj nevladnih izobraževalnih organizacij, 2014: Nevladne izobraževalne organizacije
RISWWW01 Raba interneta v Sloveniji, 2001: Anketa uporabnikov svetovnega spleta
RISZAV00 Raba interneta v Sloveniji (RIS), 2000/2001: Anketa med šolskimi zavodi
RISZAV97 Raba interneta v Sloveniji: Anketa med šolskimi zavodi, 1997
RISZAV98 Raba interneta v Sloveniji: Anketa med šolskimi zavodi, 1998
RISZAV99 Raba Interneta v Sloveniji (RIS): Anketa med šolskimi zavodi, 1999
RMM_92 Vloga množičnih medijev v srbsko-hrvaškem konfliktu
SAMOST01 Deseta obletnica samostojne države
SAMOST83 Vpliv družbene neenakosti na samorealizacijo osebnosti: Stališča študentov
SARSPR20 Odnos do cepljenja proti SARS-CoV-2, 2020: Priložnostni vzorec
SARSVE20 Odnos do cepljenja proti SARS-CoV-2, 2020: Verjetnostni panel
SB19 Sirski begunci v Turčiji, 2019: Sirski begunci na neformalnem trgu delovne sile v Turčiji
SDSLO20 Seksualno delo v Sloveniji, 2020: Sistematični pregled literature o poklicnih tveganjih
SDSLO22 Seksualno delo globalno, 2022: Sistematični pregled mednarodne literature o vplivu stigme na poklicna tveganja
SEX04 Spolno vedenje slovenskih srednješolcev, 2004: Spolnost in kontracepcija med slovenskimi srednješolci
SEX94 Spolno vedenje ljubljanskih srednješolcev, 1994: Spolnost in kontracepcija med slovenskimi srednješolci
SEXZ11 Uporaba kontracepcije in spolnost pri ženskah v Sloveniji, 2011
SJM Slovensko javno mnenje: Opis serije
SJM001 Slovensko javno mnenje 2000/1
SJM002 Slovensko javno mnenje 2000/2: Raziskava o okolju in raziskava o medčloveških stikih (ISSP)
SJM011 Slovensko javno mnenje 2001/1: Stališča Slovencev o pridruževanju Evropski Uniji in Mednarodna raziskava o delovnih aktivnostih
SJM012 Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi
SJM013 Slovensko javno mnenje 2001/3: Raziskava o zdravju in zdravstvu IV. in Raziskava o obrambi in varnosti
SJM021 Slovensko javno mnenje 2002/1: Stališča Slovencev o pridruževanju Evropski Uniji in NATO
SJM022 Slovensko javno mnenje 2002/2: Evropska družboslovna anketa
SJM031 Slovensko javno mnenje 2003/1
SJM032 Slovensko javno mnenje 2003/2: Mednarodna raziskava o družini in narodni identiteti in Stališča o lokalni demokraciji
SJM033 Slovensko javno mnenje 2003/3: Nacionalna in mednarodna varnost; vojaški poklic
SJM034 Slovensko javno mnenje 2003/4: Razumevanje vloge državljana / Mednarodna raziskava ISSP
SJM041 Slovensko javno mnenje 2004/1: Evropska volilna raziskava - EES
SJM042 Slovensko javno mnenje 2004/2: Evropska družboslovna raziskava
SJM051 Slovensko javno mnenje 2005/1: Mednarodna raziskava Stališča o delu
SJM052 Slovensko javno mnenje 2005/2: Nacionalna in mednarodna varnost (CRP Znanje za varnost in mir) in Mednarodna povolilna raziskava
SJM053 Slovensko javno mnenje 2005/3+4: Svetovna raziskava vrednot; Stališča o reformah
SJM061 Slovensko javno mnenje 2006/1: Evropska družboslovna raziskava
SJM062 Slovensko javno mnenje 2006/2: Mednarodni raziskavi: Vloga države (ISSP 2006); Prosti čas in šport (ISSP 2007)
SJM07 Slovensko javno mnenje 2007: Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti; vojaški poklici
SJM081 Slovensko javno mnenje 2008/1: Evropska raziskava vrednot
SJM082 Slovensko javno mnenje 2008/2: Evropska družboslovna raziskava
SJM091 Slovensko javno mnenje 2009/1: Mednarodna raziskava: religija (ISSP 2008) in družbene neenakosti (ISSP 2009)
SJM092 Slovensko javno mnenje 2009/2: Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti
SJM10 Slovensko javno mnenje 2010: Evropska družboslovna raziskava
SJM111 Slovensko javno mnenje 2011/1: Mednarodna raziskava o okolju (ISSP 2010), zdravju in zdravstvenem varstvu (ISSP 2011), o odnosu delo-družina in psihičnem nasilju na delovnem mestu