Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI0403
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0403_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Vovk, Tina
 • Kecman, Ivi
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; marec 2004)

Funding agency:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Project number:

CRP V5-0540-00 (Javnomnenjske raziskave o odnosu javnosti do aktualnih razmer in dogajanj v Sloveniji.) (ARRS)

Series:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

stališče o ameriško - koalicijskem posegu v Iraku, občutek varnosti, varnostne razmere v Sloveniji, mnenje o oceni Slovenije kot najbolje pripravljene nove članice EU, zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora vladi Antona Ropa, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, zaupanje v institucije, levo-desna politična orientacija, strankarske preference, pereči problemi v Sloveniji, primernost Antona Ropa v primerjavi z Janezom Janšo za reševanje problemov, udeležba volitev za poslance v Evropski parlament, udeležba na referendumu o izbrisanih, odnos države do t.im. izbrisanih, stališče o t. im. izbrisanih, stališče o izgradnji džamije

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM, POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU


Abstract:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v EU ter strankarske preference. Tokratni blok vključuje vprašanja o občutku varnosti v Sloveniji ter o izbrisanih.

Methodology


Collection date: 22. marec 2004 - 24. marec 2004
Date of production: 2004-03
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI0403 - Politbarometer PB3/04 [datoteka podatkov], 2004

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 79
 • number of units: 918

Variable list

ANKETA

Value 13 Frequency
2004-03-14 918
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
918 2004-03-14 2004-03-14

Q663 MINILO JE ENO LETO OD POSEGA ZDA IN KOAL

MINILO JE ENO LETO OD POSEGA ZDA IN KOALICIJSKIH SIL V IRAKU. KAKO TO OCENJUJETE Z DANAŠNJE TOČKE. ALI TA POSEG... ?

Value 22 Frequency
1 POVSEM ODOBRAVATE 34
2 DELNO ODOBRAVATE 183
3 BOLJ ZAVRAČATE 233
4 POVSEM ZAVRAČATE 398
5 ne vem, b.o. 70
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
848 70

Valid range from 1 to 5

Q710 V ZADNJEM ČASU SMO ZOPET PRIČA PORASTU N

V ZADNJEM ČASU SMO ZOPET PRIČA PORASTU NASILJA PO SVETU. OD DOGODKOV V IRAKU, TERORISTIČNEGA NAPADA V MADRIDU, DO PONOVNIH SPOPADOV NA KOSOVU. KAKO BI, GLEDE NA TO, OCENILI VARNOSTE RAZMERE V SLOVENIJI. ALI BI REKLI DA JE SLOVENIJA ŠE VEDNO VARNA DRŽAVA, ALI NE?

Value 31 Frequency
1 SLOVENIJA JE ŠE VEDNO PRETEŽNO VARNA DRŽAVA 729
2 SLOVENIJA NI VEČ VARNA DRŽAVA 173
3 ne vem, b.o. 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
902 16

Valid range from 1 to 3

ANKETA

Value 179 Frequency
2004-03-14 918
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
918 2004-03-14 2004-03-14

Q663 MINILO JE ENO LETO OD POSEGA ZDA IN KOAL

MINILO JE ENO LETO OD POSEGA ZDA IN KOALICIJSKIH SIL V IRAKU. KAKO TO OCENJUJETE Z DANAŠNJE TOČKE. ALI TA POSEG... ?

Value 278 Frequency
1 POVSEM ODOBRAVATE 34
2 DELNO ODOBRAVATE 183
3 BOLJ ZAVRAČATE 233
4 POVSEM ZAVRAČATE 398
5 ne vem, b.o. 70
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
848 70

Valid range from 1 to 5

Q710 V ZADNJEM ČASU SMO ZOPET PRIČA PORASTU N

V ZADNJEM ČASU SMO ZOPET PRIČA PORASTU NASILJA PO SVETU. OD DOGODKOV V IRAKU, TERORISTIČNEGA NAPADA V MADRIDU, DO PONOVNIH SPOPADOV NA KOSOVU. KAKO BI, GLEDE NA TO, OCENILI VARNOSTE RAZMERE V SLOVENIJI. ALI BI REKLI DA JE SLOVENIJA ŠE VEDNO VARNA DRŽAVA, ALI NE?

Value 377 Frequency
1 SLOVENIJA JE ŠE VEDNO PRETEŽNO VARNA DRŽAVA 729
2 SLOVENIJA NI VEČ VARNA DRŽAVA 173
3 ne vem, b.o. 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
902 16

Valid range from 1 to 3

Q711 OCENE, KI JIH SLOVENIJA V ZADNJEM ČASU D

OCENE, KI JIH SLOVENIJA V ZADNJEM ČASU DOBIVA IZ TUJINE, SO UGODNE IN GOVORIJO O TEM, DA JE NAJBOLJE PRIPRAVLJENA NOVA ČLANICA. ALI SOGLAŠATE S TO OCENO, ALI NE? OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI, DA S TO OCENO SPLOH NE SOGLAŠATE, 5 PA DA POVSEM SOGLAŠATE.

Value 476 Frequency
1 sploh ne soglaša 56
2 . 82
3 nekaj vmes 394
4 . 217
5 popolnoma soglaša 131
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
880 38

Valid range from 1 to 6

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 575 Frequency
1 ZADOVOLJEN 311
2 NI ZADOVOLJEN 556
3 ne vem, b.o. 51
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
867 51

Valid range from 1 to 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 674 Frequency
1 ZADOVOLJNI 541
2 NEZADOVOLJNI 359
3 ne vem, b.o. 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
900 18

Valid range from 1 to 3

Q481B ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

Value 773 Frequency
1 da, podpiram 407
2 ne, ne podpiram 382
3 ne vem, b.o. 128
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
789 129

Valid range from 1 to 3

W DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Value 872 Frequency
1 da 670
2 ne 200
3 ne vem, b.o. 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
870 48

Valid range from 1 to 3

W2 IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VO

IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 971 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 7
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 160
3 NSI - krscanska ljudska stranka 16
4 SLS - slovenska ljudska stranka 26
5 SMS - stranka mladih Slovenije 10
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 18
7 SDS - slovenska demokratska stranka 89
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 31
9 drugo 7
0 ne vem, b.o. 306
Sysmiss 248
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
364 554

Valid range from 0 to 9

W3 PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE? (anketar: ne beri strank!!!)

Value 1070 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 0
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 57
3 NSI - krscanska ljudska stranka 9
4 SLS - slovenska ljudska stranka 14
5 SMS - stranka mladih Slovenije 9
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 10
7 SDS - slovenska demokratska stranka 44
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 14
9 drugo 6
0 ne vem, b.o 389
Sysmiss 366
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
163 755

Valid range from 0 to 9

Q510 ALI LAHKO POVESTE KAKO STE RAVNALI OB ZA

ALI LAHKO POVESTE KAKO STE RAVNALI OB ZADNJIH VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR OKTOBRA LETA 2000? ZA KATERO STRANKO OZ. KANDIDATA KATERE STRANKE STE TAKRAT VOLILI? (anketar: ne beri strank!!!)

Value 1169 Frequency
1 DESUS-demokratsko stranko upokojencev Slovenije 4
2 LDS-liberalno demokracijo Slovenije 298
3 NSI-krščansko ljudsko stranko 19
4 SLS+SKD-slovensko ljudsko stranko 40
5 SMS-stranko mladih Slovenije 11
6 SNS-slovensko nacionalno stranko 22
7 SDS-socialno demokracijo Slovenije 79
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov 47
9 nisem šel na volitve 144
0 ne vem, b.o., drugo 254
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
664 254

Valid range from 0 to 9

Q712 ...IN KATERO STRANKO BI VOLILI, ČE BI VA

...IN KATERO STRANKO BI VOLILI, ČE BI VAS O TEM POVPRAŠALI NA PRIMER DECEMBRA LANI? (anketar: ne beri strank!!!)

Value 1268 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 3
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 232
3 NSI - krscanska ljudska stranka 27
4 SLS - slovenska ljudska stranka 25
5 SMS - stranka mladih Slovenije 15
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 35
7 SDS - slovenska demokratska stranka 108
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 52
9 drugo 6
0 ne vem, b.o. 414
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
503 415

Valid range from 0 to 9

Q713 KAJ JE POGLAVITNI RAZLOG, DA STE V ZADNJ

KAJ JE POGLAVITNI RAZLOG, DA STE V ZADNJIH MESECIH SPREMENILI SVOJE STALIŠČE DO STRANK

Value 1367 Frequency
Izbrisani, podpora ZDA. 1
izbrisani 1
nič posebnega 1
potrebna spremba,arogantnost l 1
spletke v vladi 1
veliko so pokradli 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Value 1466 Frequency
1 prej levo 274
2 v sredino 177
3 prej desno 167
4 b.o. 298
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
618 300

Valid range from 1 to 4

V1 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV,

NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV, VI PA OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5. PRI ČEMER 1 - POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 - ZELO USPEŠNO, 3 - PA JE NEKJE VMES. NAJPREJ, KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE?

Value 1565 Frequency
1 zelo neuspešno 78
2 . 190
3 nekje vmes 468
4 . 136
5 zelo uspešno 19
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 26
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
891 27

Valid range from 1 to 6

V2 IN KAKO OCENJUJETE DELO ANTONA ROPA KOT

IN KAKO OCENJUJETE DELO ANTONA ROPA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Value 1664 Frequency
1 zelo neuspešno 69
2 . 153
3 nekje vmes 331
4 . 255
5 zelo uspešno 62
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 47
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
870 48

Valid range from 1 to 6

V3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAV

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Value 1763 Frequency
1 zelo neuspešno 102
2 . 243
3 nekje vmes 378
4 . 120
5 zelo uspešno 25
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 49
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
868 50

Valid range from 1 to 6

V10 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽA

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, BORUTA PAHORJA?

Value 1862 Frequency
1 zelo neuspešno 38
2 . 87
3 nekje vmes 297
4 . 342
5 zelo uspešno 100
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 53
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
864 54

Valid range from 1 to 6

V9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZI

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Value 1961 Frequency
1 zelo neuspešno 71
2 . 175
3 nekje vmes 360
4 . 188
5 zelo uspešno 27
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 96
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
821 97

Valid range from 1 to 6

V6A KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA S

KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA SLOVENIJE?

Value 2060 Frequency
1 zelo neuspešno 170
2 . 220
3 nekje vmes 257
4 . 139
5 zelo uspešno 39
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 92
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
825 93

Valid range from 1 to 6

V5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE JANEZA DRNOVŠKA?

Value 2159 Frequency
1 zelo neuspešno 71
2 . 118
3 nekje vmes 282
4 . 281
5 zelo uspešno 119
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 46
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
871 47

Valid range from 1 to 6

I1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: VLADI V CELOTI?

Value 2258 Frequency
1 najmanj zaupa 84
2 . 190
3 nekaj vmes 426
4 . 161
5 najbolj zaupa 33
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 23
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
894 24

Valid range from 1 to 6

I2 PREDSEDNIKU VLADE?

PREDSEDNIKU VLADE?

Value 2357 Frequency
1 najmanj zaupa 65
2 . 170
3 nekaj vmes 326
4 . 251
5 najbolj zaupa 81
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 23
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
893 25

Valid range from 1 to 6

I3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Value 2456 Frequency
1 najmanj zaupa 71
2 . 198
3 nekaj vmes 425
4 . 153
5 najbolj zaupa 34
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 36
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
881 37

Valid range from 1 to 6

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Value 2555 Frequency
1 najmanj zaupa 60
2 . 121
3 nekaj vmes 292
4 . 294
5 najbolj zaupa 120
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 29
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
887 31

Valid range from 1 to 6

I5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Value 2654 Frequency
1 najmanj zaupa 136
2 . 296
3 nekaj vmes 371
4 . 54
5 najbolj zaupa 8
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 52
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
865 53

Valid range from 1 to 6

I6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Value 2753 Frequency
1 najmanj zaupa 186
2 . 248
3 nekaj vmes 300
4 . 126
5 najbolj zaupa 21
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 36
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
881 37

Valid range from 1 to 6

I7 POLICIJI?

POLICIJI?

Value 2852 Frequency
1 najmanj zaupa 99
2 . 181
3 nekaj vmes 328
4 . 232
5 najbolj zaupa 51
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 24
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
891 27

Valid range from 1 to 6

I8 VOJSKI?

VOJSKI?

Value 2951 Frequency
1 najmanj zaupa 38
2 . 77
3 nekaj vmes 295
4 . 319
5 najbolj zaupa 106
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 81
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
835 83

Valid range from 1 to 6

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Value 3050 Frequency
1 najmanj zaupa 219
2 . 179
3 nekaj vmes 279
4 . 139
5 najbolj zaupa 45
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 54
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
861 57

Valid range from 1 to 6

I10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Value 3149 Frequency
1 najmanj zaupa 74
2 . 123
3 nekaj vmes 342
4 . 266
5 najbolj zaupa 71
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 40
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
876 42

Valid range from 1 to 6

I11 SLOVENSKEMU TOLARJU?

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Value 3248 Frequency
1 najmanj zaupa 27
2 . 74
3 nekaj vmes 306
4 . 344
5 najbolj zaupa 131
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 33
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
882 36

Valid range from 1 to 6

I13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Value 3347 Frequency
1 najmanj zaupa 34
2 . 131
3 nekaj vmes 335
4 . 296
5 najbolj zaupa 84
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 36
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
880 38

Valid range from 1 to 6

I14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Value 3446 Frequency
1 najmanj zaupa 53
2 . 170
3 nekaj vmes 338
4 . 255
5 najbolj zaupa 86
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 13
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
902 16

Valid range from 1 to 6

I23 EVROPSKI UNIJI?

EVROPSKI UNIJI?

Value 3545 Frequency
1 najmanj zaupa 53
2 . 106
3 nekaj vmes 378
4 . 220
5 najbolj zaupa 51
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 108
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
808 110

Valid range from 1 to 6

I21 NATU?

NATU?

Value 3644 Frequency
1 najmanj zaupa 126
2 . 178
3 nekaj vmes 320
4 . 155
5 najbolj zaupa 44
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 92
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
823 95

Valid range from 1 to 6

I22 ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

Value 3743 Frequency
1 najmanj zaupa 43
2 . 121
3 nekaj vmes 299
4 . 274
5 najbolj zaupa 80
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 99
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
817 101

Valid range from 1 to 6

I12 USTAVNEMU SODIŠČU?

USTAVNEMU SODIŠČU?

Value 3842 Frequency
1 najmanj zaupa 97
2 . 202
3 nekaj vmes 326
4 . 178
5 najbolj zaupa 41
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 71
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
844 74

Valid range from 1 to 6

I15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Value 3941 Frequency
1 najmanj zaupa 40
2 . 133
3 nekaj vmes 337
4 . 300
5 najbolj zaupa 84
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 22
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
894 24

Valid range from 1 to 6

Q714A NAVEDITE DVE NAJBOLJ PEREČI PROBLEMSKI P

NAVEDITE DVE NAJBOLJ PEREČI PROBLEMSKI PODROČJI ZA SLOVENIJO, KI BI JIMA MORALA DRŽAVA TA HIP POSVEČATI NAJVEČ POZORNOSTI?

Value 4040 Frequency
1 zaposlovanje 206
2 socialne razlike, plače 175
3 Evropa 29
4 razvoj gospodarstva 54
5 zunanja politika 7
6 kriminal, korupcija 45
7 pokojnine, zdravstvena in socialna varnost 150
8 pravna država 34
9 politična kultura 7
10 izbrisani 38
11 drugo 99
12 b.o. 66
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
844 74

Valid range from 1 to 12

Q714B še drug problem...

še drug problem...

Value 4139 Frequency
1 zaposlovanje 66
2 socialne razlike, plače 115
3 Evropa 16
4 razvoj gospodarstva 56
5 zunanja politika 9
6 kriminal, korupcija 36
7 pokojnine, zdravstvena in socialna varnost 140
8 pravna država 40
9 politična kultura 12
10 izbrisani 26
11 drugo 202
12 b.o. 168
Sysmiss 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
718 200

Valid range from 1 to 12

Q715A PREDSTAVLJAJTE SI ANTONA ROPA IN JANEZA

PREDSTAVLJAJTE SI ANTONA ROPA IN JANEZA JANŠO KOT POLITIKA, KI SI STOJITA NASPROTI. NAVEDLI VAM BOMO PET POMEMBNIH PROBLEMSKIH PODROČIJ, VI PA OCENITE KDO OD NJIJU JE PO VAŠEM MNENJU BOLJ PRIMEREN ZA REŠEVANJE PROBLEMOV NA TEH PODROČJIH? NAJPREJ ZMANJŠEVANJE NEZAPOSLENOSTI

Value 4238 Frequency
1 anton rop 471
2 janez jansa 244
3 ne vem, b.o. 200
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
715 203

Valid range from 1 to 3

Q715B1 ...KONKUREČNOST OZ. RAZVOJ GOSPODARSTVA

...KONKUREČNOST OZ. RAZVOJ GOSPODARSTVA

Value 4337 Frequency
1 anton rop 527
2 janez jansa 202
3 ne vem, b.o. 185
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
729 189

Valid range from 1 to 3

Q715C1 ...VKLJUČEVANJE V EVROPO

...VKLJUČEVANJE V EVROPO

Value 4436 Frequency
1 anton rop 526
2 janez jansa 190
3 ne vem, b.o. 193
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
716 202

Valid range from 1 to 3

Q715D1 ...ZAGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENE IN SOCIALNE

...ZAGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENE IN SOCIALNE VARNOSTI

Value 4535 Frequency
1 anton rop 413
2 janez jansa 258
3 ne vem, b.o. 243
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
671 247

Valid range from 1 to 3

Q715E ...ODPRAVLJANJE GOSPODARSKEGA KRIMINALA

...ODPRAVLJANJE GOSPODARSKEGA KRIMINALA

Value 4634 Frequency
1 anton rop 262
2 janez jansa 422
3 ne vem, b.o. 224
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
684 234

Valid range from 1 to 3

IME_BAJ NAVEDLI VAM BOMO IMENA NEKATERIH VIDNIH

NAVEDLI VAM BOMO IMENA NEKATERIH VIDNIH SLOVENSKIH POLITIKOV, VI PA ZA VSAKEGA OD NJIH OCENITE, ALI BI MU, NE GLEDE NA VAŠO STRANKARSKO OPREDELJENOST, KAZALO V PRIHODNJE ZAUPATI NAJODGOVORNEJŠE FUNKCIJE V SLOVENSKI DRŽAVI. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA NAVEDENI OSEBI SPLOH NE BI KAZALO ZAUPATI IN 5, DA BI JI KAZALO POVSEM ZAUPATI, 3 PA JE NEKJE VMES. NAJPREJ, ANDREJ BAJUK

Value 4733 Frequency
1 sploh ne zaupati 229
2 . 218
3 nekaj vmes 233
4 . 125
5 povsem zaupati 39
6 ne vem,b.o. 70
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
844 74

Valid range from 1 to 6

IME_BRE BARBARA BREZIGAR

BARBARA BREZIGAR

Value 4832 Frequency
1 sploh ne zaupati 106
2 . 154
3 nekaj vmes 246
4 . 273
5 povsem zaupati 86
6 ne vem,b.o. 47
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
865 53

Valid range from 1 to 6

IME_BUT FRANCI BUT

FRANCI BUT

Value 4931 Frequency
1 sploh ne zaupati 85
2 . 187
3 nekaj vmes 385
4 . 160
5 povsem zaupati 23
6 ne vem,b.o. 72
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
840 78

Valid range from 1 to 6

IME_DRN JANEZ DRNOVŠEK

JANEZ DRNOVŠEK

Value 5030 Frequency
1 sploh ne zaupati 49
2 . 103
3 nekaj vmes 236
4 . 328
5 povsem zaupati 154
6 ne vem,b.o. 41
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
870 48

Valid range from 1 to 6

IME_GAB SLAVKO GABER

SLAVKO GABER

Value 5129 Frequency
1 sploh ne zaupati 98
2 . 178
3 nekaj vmes 292
4 . 209
5 povsem zaupati 69
6 ne vem,b.o. 65
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
846 72

Valid range from 1 to 6

IME_JAN JANEZ JANŠA

JANEZ JANŠA

Value 5228 Frequency
1 sploh ne zaupati 100
2 . 181
3 nekaj vmes 288
4 . 233
5 povsem zaupati 66
6 ne vem,b.o. 43
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
868 50

Valid range from 1 to 6

IME_KUC MILAN KUČAN

MILAN KUČAN

Value 5327 Frequency
1 sploh ne zaupati 79
2 . 90
3 nekaj vmes 144
4 . 279
5 povsem zaupati 272
6 ne vem,b.o. 47
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
864 54

Valid range from 1 to 6

IME_PAH BORUT PAHOR

BORUT PAHOR

Value 5426 Frequency
1 sploh ne zaupati 26
2 . 69
3 nekaj vmes 261
4 . 346
5 povsem zaupati 162
6 ne vem,b.o. 47
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
864 54

Valid range from 1 to 6

IME_PET LOJZE PETERLE

LOJZE PETERLE

Value 5525 Frequency
1 sploh ne zaupati 68
2 . 136
3 nekaj vmes 308
4 . 272
5 povsem zaupati 80
6 ne vem,b.o. 48
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
864 54

Valid range from 1 to 6

IME_POD JANEZ PODOBNIK

JANEZ PODOBNIK

Value 5624 Frequency
1 sploh ne zaupati 104
2 . 211
3 nekaj vmes 333
4 . 180
5 povsem zaupati 32
6 ne vem,b.o. 51
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
860 58

Valid range from 1 to 6

IME_DIM VLADO DIMOVSKI

VLADO DIMOVSKI

Value 5723 Frequency
1 sploh ne zaupati 59
2 . 154
3 nekaj vmes 326
4 . 153
5 povsem zaupati 21
6 ne vem,b.o. 198
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
713 205

Valid range from 1 to 6

IME_ROP ANTON ROP

ANTON ROP

Value 5822 Frequency
1 sploh ne zaupati 62
2 . 121
3 nekaj vmes 275
4 . 324
5 povsem zaupati 82
6 ne vem,b.o. 48
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
864 54

Valid range from 1 to 6

IME_KAC JELKO KACIN

JELKO KACIN

Value 5921 Frequency
1 sploh ne zaupati 75
2 . 171
3 nekaj vmes 362
4 . 209
5 povsem zaupati 38
6 ne vem,b.o. 56
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
855 63

Valid range from 1 to 6

LISTA JUNIJA LETOS BODO V SLOVENIJI PRVIČ IZVE

JUNIJA LETOS BODO V SLOVENIJI PRVIČ IZVEDENE VOLITVE EVROPSKIH POSLANCEV. VSAK VOLILEC BO LAHKO IZBRAL ENO OD STRANKARSKIH LIST ALI PA ENEGA IZMED KANDIDATOV NA KATERIKOLI LISTI. DENIMO, DA BI IZBIRALI MED STRANKARSKIMI LISTAMI, ZA KATERO STRANKO BI SE ODLOČILI? / (PA VENDARLE NAS ZANIMA KATERA STRANKA VAM JE V TEM SMISLU VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE?)

Value 6020 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 5
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 211
3 NSI - krščanska ljudska stranka 33
4 SLS - slovenska ljudska stranka 45
5 SMS - stranka mladih Slovenije 19
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 30
7 SDS - slovenska demokratska stranka 120
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 56
9 drugo 9
0 ne vem, b.o. 384
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
528 390

Valid range from 0 to 9

Q695B ALI SE VAM ZDI PRIMERNO, ALI NE, DA SE O

ALI SE VAM ZDI PRIMERNO, ALI NE, DA SE O PRAVICAH POSAMEZNIKA ALI DOLOČENE SKUPINE LJUDI ODLOČA NA REFERENDUMU?

Value 6119 Frequency
1 je primerno 283
2 ni primerno 529
3 ne vem, b.o. 99
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
812 106

Valid range from 1 to 3

Q695A V ZADNJEM ČASU JE DOSTI GOVORA O PROBLEM

V ZADNJEM ČASU JE DOSTI GOVORA O PROBLEMU T.I. IZBRISANIH. KAJ MENITE, ALI JE PRAV, DA DRŽAVA UREDI POLOŽAJ IZBRISANIH, KOT TO DOLOČAJO ODLOČBE USTAVNEGA SODIŠČA, ALI NE?

Value 6218 Frequency
1 je prav 505
2 ni prav 219
3 ne vem, b.o. 187
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
724 194

Valid range from 1 to 3

Q709 V APRILU BO REFERENDUM O TEHNIČNEM ZAKON

V APRILU BO REFERENDUM O TEHNIČNEM ZAKONU O T.I. IZBRISANIH. ALI SE BOSTE TEGA REFERENDUMA UDELEŽILI, ALI NE?

Value 6317 Frequency
1 bo udeležil 464
2 ne bo udeležil 325
3 ne vem, b.o. 122
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
789 129

Valid range from 1 to 3

Q716 IN KAKO BOSTE GLASOVALI NA TEM REFERENDU

IN KAKO BOSTE GLASOVALI NA TEM REFERENDUMU. ALI...?

Value 6416 Frequency
1 SKLADNO S PREDLOGOM PREDLAGATELJIC STRANK SDS IN NSI, ALI... 164
2 PROTI PREDLOGU STRANK SDS IN NSI 120
3 ne vem, b.o. 180
Sysmiss 454
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
284 634

Valid range from 1 to 3

Q696 V JAVNOSTI SE VELIKO GOVORI O IZGRADNJI

V JAVNOSTI SE VELIKO GOVORI O IZGRADNJI DŽAMIJE V LJUBLJANI. SE VAM ZDI PRIMERNO, ALI NE, DA SI TISTI DEL DRŽAVLJANOV IN PREBIVALCEV SLOVENIJE, KI PRIPADA ISLAMSKI VERSKI SKUPNOSTI, ZA SVOJE POTREBE IZGRADI USTREZEN VERSKO-KULTURNI CENTER?

Value 6515 Frequency
1 da, je primerno 435
2 ne, ni primerno 401
3 ne vem, b.o. 75
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
836 82

Valid range from 1 to 3

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Value 6614 Frequency
12 1
16 3
17 1
18 1
19 3
21 4
22 5
23 3
24 4
25 6
26 5
27 9
28 8
29 8
30 12
31 16
32 11
33 12
34 10
35 7
36 8
37 14
38 19
39 17
40 14
41 13
42 11
43 13
44 14
45 11
46 22
47 16
48 15
49 28
50 15
51 19
52 14
53 17
54 16
55 20
56 9
57 14
58 15
59 15
60 18
61 20
62 13
63 12
64 25
65 16
66 25
67 19
68 16
69 17
70 15
71 15
72 13
73 14
74 19
75 12
76 18
77 14
78 13
79 13
80 10
81 13
82 15
83 11
84 16
85 18
86 9
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
917 1 12 86 56.179 17.32

Valid range from 0 to 86

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 6713 Frequency
1 OSNOVNA 152
2 KONČANA POKLICNA 139
3 KONČANA SREDNJA 410
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 215
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
916 2

Valid range from 1 to 4

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Value 6812 Frequency
1 NA PODEŽELJU 309
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 336
3 V VEČJEM MESTU 111
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 161
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
917 1

Valid range from 1 to 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 6911 Frequency
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 251
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 152
3 SAMOZAPOSLEN 45
4 KMET 5
5 GOSPODINJA 13
6 UPOKOJENEC 304
7 ŠTUDENT, DIJAK 73
8 BREZPOSELN 67
9 DRUGO... 7
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
917 1

Valid range from 1 to 9

ZAP2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Value 7010 Frequency
1 DA, ZELO ME SKRBI 57
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 119
3 NE, TO ME NE SKRBI 226
4 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 515
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
402 516

Valid range from 1 to 4

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 719 Frequency
1 sem veren 452
2 nisem veren 302
3 nekaj vmes... 141
4 zavrnil odg.,b.o. 21
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
895 23

Valid range from 1 to 4

SPOL SPOL

SPOL

Value 728 Frequency
1 moški 379
2 ženska 539
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
918 0

Valid range from 1 to 2

KRAJ0 Kraj

Value 737 Frequency
Zakrita vrednost 918
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
918 0

RSTAR STAROST

Value 746 Frequency
30 ->30 181
45 30 - 45 253
60 46 - 60 245
99 61 -> 238
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
917 1

Valid range from 30 to 99

WSKUP Str. preference

Value 755 Frequency
1 DESUS 7
2 LDS 217
3 NSI 25
4 SLS 40
5 SMS 19
6 SNS 28
7 SDS 133
8 ZLSD 45
9 drugo 13
0 ne vem 389
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
527 391

Valid range from 1 to 9

OMR Omrezna skupina

Value 764 Frequency
1 01 - Ljubljana 278
2 02 - Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroskem 224
3 03 - Celje, Trbovlje 152
4 04 - Kranj 77
5 05 - Koper, Nova Gorica, Postojna 115
7 07 - Novo Mesto, Krsko 72
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
918 0

Valid range from 1 to 7

REGIJA

Value 773 Frequency
1 POMURSKA 44
2 PODRAVSKA 143
3 KOROSKA 34
4 SAVINJSKA 121
5 GORENJSKA 77
6 ZASAVSKA 27
7 OSREDNJA 269
8 SPOD. POSAVSKA 28
9 DOLENJSKA 44
10 GORISKA 56
11 OBALNO-KRASKA 42
12 KRASKA 19
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
904 14

Valid range from 1 to 12

VELNAS Velikost naselja

Value 782 Frequency
1 hiša na samem, zaselek ali manjša vas z do 500 prebivalci 274
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 151
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 61
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 119
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalci 106
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 207
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
918 0

Valid range from 1 to 6

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
918 0 0.388 2.787 1 0.661

Valid range from 0.387735414961586 to 2.78745317453754

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. (2008). Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI0403. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0403_V1

COBISS.SI
Publication date: 2009

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si