Stališča slovenske javnosti o policiji

Basic Study Information

ADP - IDNo: POLIC02
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_POLIC02_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Uhan, Samo
 • Kurdija, Slavko
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Kovačič, Matej
 • Filej, Živa
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 2002)

Funding agency:

Ministrstvo za notranje zadeve

Project number:

no information

Series:
 • POLICIJA/Stališča slovenske javnosti o policiji

  Raziskava omogoča prepoznavo in oceno dejavnikov oblikovanja odnosa javnosti do institucije, kot je policija. V raziskavo so vključena vprašanja, ki merijo splošno zadovoljstvo oziroma zaupanje v slovensko policijo ter tudi vprašanja, s katerimi merimo odnos in ocene respondentov o specifičnih atributih in dejavnostih policije.

Study Content

Keywords:

delovanje demokratičnega sistema, dostop medijev do informacij, državljanska etika, spletne strani policije, javni uslužbenci, zaupanje v policijo, anonimni telefon za različne informacije, kriminaliteta, neposredna izkušnja v stiku s policijo, neučinkovit pregon korupcije, občutek varnosti, ocena institucij, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, ocena uspešnosti institucij v boju proti korupciji, prekoračitev pooblastil policije, uspešnost delovanja slovenske policije

Keywords ELSST:
POLICIJA, ODNOS MED POLICIJO IN SKUPNOSTJO, POLICIJSKO NASILJE, ZAPOSLENI V POLICIJI, STALIŠČE, POLITIČNO STALIŠČE, ZAUPANJE, DEMOKRACIJA

Topic Classification CESSDA
PRAVO, KRIMINAL IN PRAVNI SISTEMI - kriminal
Topic Classification CERIF
Kriminologija
Topic Classification ADP
zaupanje in zadovoljstvo z delom policije
ocene lastnosti policije
področja delovanja policije
posredovanje informacij policiji
dejavniki ogrožanja
najboljša in najslabša področja delovanja policije
ustvarjanje mnenja o policiji
prekoračitev pooblastil policistev in neprijetne izkušnje
obveščanje javnosti s strani policije
anonimni telefon za različne informacije
spletne strani policije


Abstract:

V Sloveniji se na splošno potrjujejo evropska razmerja podpore parlamentarni demokraciji oziroma razmerja med deleži prebivalcev, ki zaupajo ali ne zaupajo institucijam parlamentarnih demokracij. Vendar pa, kot kažejo študije v primerljivem kontekstu evropskih držav, Slovenija po obsegu izraženega zaupanja v institucije demokratičnega sistema nasploh še zaostaja za tradicionalnimi evropskimi demokracijami. Zaupanje v institucije, katerih ocene niso zgolj situacijsko pogojene, so v največji meri odvisne od položaja v kontekstu politične kulture in tradicije dežele. Pri tem s stanjem politične kulture zlasti sovpada podpora pravnemu sistem in represivnim institucijam. Slovenija je po zaupanju v te institucije bljižje novim demokracijam posttranzicijskih družb. Pri tem ugotavljamo, da je najnižji obseg skupnega zaupanja praviloma v deželah, kjer so težave največje. V zadnjih letih Slovenija glede na politične in ekonomske značilnosti pomembneje odstopa tudi od »tranzicijskega vzorca« in se po zaupanju v ključne institucije demokratičnega sistema približuje uveljavljenim demokracijam. glej: POLIC02 - poročilo o raziskavi [ostali dokumenti]

Methodology


Collection date: 18. - 20. marec 2002
Date of production: 2004-12
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: POLIC02 - podatki [datoteka podatkov], 2002

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 84
 • number of units: 943

Variable list

izbor1 @/DOBER DAN, KLIČEMO VAS S FAKULTETE ZA

DOBER DAN, KLIČEMO VAS S FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE, LJUBLJANSKE UNIVERZE. IME MI JE ............., IN SEM SODELAVEC-/KA RAZISKOVALNEGA CENTRA NA FAKULTETI. DELAMO KRATKO RAZISKAVO O DELOVANJU SLOVENSKE POLICIJE. MED 1000 TELEFONSKIMI NAROČNIKI, JE RAČUNALNIK NAKLJUČNO IZBRAL TUDI VAŠO TELEFONSKO ŠTEVILKO. POMEMBNO JE, DA NA ANKETO ODGOVARJA PRAV OSEBA, DOLOČENA PO SLEDEČEM POSTOPKU. NAJPREJ POVEJTE, KOLIKO OSEB STAREJŠIH OD 18 LET ŽIVI V VAŠEM GOSPODINJSTVU, VKLJUČNO Z VAMI?

Value 13 Frequency
1 156
2 395
3 207
4 139
5 35
6 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
943 0

Valid range from 1 to 9

izbor2 IN KATERA OD TEH OSEB JE ZADNJA!! PRAZNO

IN KATERA OD TEH OSEB JE ZADNJA!! PRAZNOVALA ROJSTNI DAN?

Value 22 Frequency
1 odgovarja 1. oseba 405
2 odgovarjala bo 2. oseba 356
Sysmiss 182
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
761 182

Valid range from 1 to 2

q1 KAKO VI OSEBNO ZAUPATE POLICIJI. ALI JI.

KAKO VI OSEBNO ZAUPATE POLICIJI. ALI JI...

Value 31 Frequency
1 POVSEM ZAUPATE 110
2 V GLAVNEM ZAUPATE 433
3 NITI ZAUPATE, NITI NEZAUPATE 248
4 V GLAVNEM NE ZAUPATE 78
5 SPLOH NE ZAUPATE 43
6 ne vem, b.o. 28
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
912 31

Valid range from 1 to 6

izbor1 @/DOBER DAN, KLIČEMO VAS S FAKULTETE ZA

DOBER DAN, KLIČEMO VAS S FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE, LJUBLJANSKE UNIVERZE. IME MI JE ............., IN SEM SODELAVEC-/KA RAZISKOVALNEGA CENTRA NA FAKULTETI. DELAMO KRATKO RAZISKAVO O DELOVANJU SLOVENSKE POLICIJE. MED 1000 TELEFONSKIMI NAROČNIKI, JE RAČUNALNIK NAKLJUČNO IZBRAL TUDI VAŠO TELEFONSKO ŠTEVILKO. POMEMBNO JE, DA NA ANKETO ODGOVARJA PRAV OSEBA, DOLOČENA PO SLEDEČEM POSTOPKU. NAJPREJ POVEJTE, KOLIKO OSEB STAREJŠIH OD 18 LET ŽIVI V VAŠEM GOSPODINJSTVU, VKLJUČNO Z VAMI?

Value 184 Frequency
1 156
2 395
3 207
4 139
5 35
6 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
943 0

Valid range from 1 to 9

izbor2 IN KATERA OD TEH OSEB JE ZADNJA!! PRAZNO

IN KATERA OD TEH OSEB JE ZADNJA!! PRAZNOVALA ROJSTNI DAN?

Value 283 Frequency
1 odgovarja 1. oseba 405
2 odgovarjala bo 2. oseba 356
Sysmiss 182
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
761 182

Valid range from 1 to 2

q1 KAKO VI OSEBNO ZAUPATE POLICIJI. ALI JI.

KAKO VI OSEBNO ZAUPATE POLICIJI. ALI JI...

Value 382 Frequency
1 POVSEM ZAUPATE 110
2 V GLAVNEM ZAUPATE 433
3 NITI ZAUPATE, NITI NEZAUPATE 248
4 V GLAVNEM NE ZAUPATE 78
5 SPLOH NE ZAUPATE 43
6 ne vem, b.o. 28
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
912 31

Valid range from 1 to 6

q2 KAKO PA STE ZADOVOLJNI Z DELOM POLICIJE?

KAKO PA STE ZADOVOLJNI Z DELOM POLICIJE? OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA STE POVSEM NEZADOVOLJNI, 5 PA, DA STE POVSEM ZADOVOLJNI.

Value 481 Frequency
1 povsem nezadovoljen 32
2 . 79
3 nekaj vmes 429
4 . 287
5 povsem zadovoljen 95
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
922 21

Valid range from 1 to 6

q3a NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ LASTNOSTI POLICIJ

NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ LASTNOSTI POLICIJE, VI PA ZA VSAKO OD NJIH OCENITE, V KOLIKŠNI MERI VELJA ZA SLOVENSKO POLICIJO. ZA VSAKO LASTNOST UPORABITE LESTVICO OD 1 DO 5, TAKO KOT V ŠOLI, PRI ČEMER 1 POMENI, DA LASTNOST ZA SLOVENSKO POLICJO SPLOH NE VELJA IN 5, DA LASTNOST POVSEM VELJA, 3 PA JE NEKJE VMES. NAJPREJ, KAKO OCENJUJETE DOSLEDNOST SLOVENSKE POLICIJE?

Value 580 Frequency
1 sploh ne velja 37
2 . 113
3 nekje vmes 407
4 . 251
5 povsem velja 89
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 44
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
897 46

Valid range from 1 to 6

q3b KAKO OCENJUJETE ODZIVNOST POLICIJE?

KAKO OCENJUJETE ODZIVNOST POLICIJE?

Value 679 Frequency
1 sploh ne velja 41
2 . 94
3 nekje vmes 299
4 . 315
5 povsem velja 128
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 64
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
877 66

Valid range from 1 to 6

q3c POŠTENOST

POŠTENOST

Value 778 Frequency
1 sploh ne velja 41
2 . 99
3 nekje vmes 349
4 . 284
5 povsem velja 115
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 53
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
888 55

Valid range from 1 to 6

q3d VLJUDNOST

VLJUDNOST

Value 877 Frequency
1 sploh ne velja 32
2 . 83
3 nekje vmes 279
4 . 334
5 povsem velja 177
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 36
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
905 38

Valid range from 1 to 6

q3e STRPNOST

STRPNOST

Value 976 Frequency
1 sploh ne velja 31
2 . 105
3 nekje vmes 344
4 . 290
5 povsem velja 111
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 60
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
881 62

Valid range from 1 to 6

q3f KAKO PA OCENJUJETE DOSTOPNOST

KAKO PA OCENJUJETE DOSTOPNOST

Value 1075 Frequency
1 sploh ne velja 30
2 . 66
3 nekje vmes 264
4 . 335
5 povsem velja 181
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 65
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
876 67

Valid range from 1 to 6

q3g UČINKOVITOST

UČINKOVITOST

Value 1174 Frequency
1 sploh ne velja 42
2 . 131
3 nekje vmes 366
4 . 252
5 povsem velja 95
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 55
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
886 57

Valid range from 1 to 6

q3h STROKOVNOST

STROKOVNOST

Value 1273 Frequency
1 sploh ne velja 17
2 . 71
3 nekje vmes 286
4 . 348
5 povsem velja 126
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 92
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
848 95

Valid range from 1 to 6

q3i ODLOČNOST

ODLOČNOST

Value 1372 Frequency
1 sploh ne velja 17
2 . 63
3 nekje vmes 258
4 . 359
5 povsem velja 168
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 76
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
865 78

Valid range from 1 to 6

q3j IN ŠE PRAVIČNOST

IN ŠE PRAVIČNOST

Value 1471 Frequency
1 sploh ne velja 51
2 . 117
3 nekje vmes 360
4 . 263
5 povsem velja 78
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 72
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
869 74

Valid range from 1 to 6

q3k MOTIVIRANOST ZA REŠEVANJE TEŽAV LJUDI

MOTIVIRANOST ZA REŠEVANJE TEŽAV LJUDI

Value 1570 Frequency
1 sploh ne velja 45
2 . 124
3 nekje vmes 283
4 . 266
5 povsem velja 147
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 76
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
865 78

Valid range from 1 to 6

q3l OCENITE ŠE ODPRTOST ZA JAVNOST SLOVENSKE

OCENITE ŠE ODPRTOST ZA JAVNOST SLOVENSKE POLICIJE

Value 1669 Frequency
1 sploh ne velja 41
2 . 122
3 nekje vmes 325
4 . 267
5 povsem velja 99
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 87
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
854 89

Valid range from 1 to 6

q4a SEDAJ PA VAM BOMO NAŠTELI NEKAJ PODROČIJ

SEDAJ PA VAM BOMO NAŠTELI NEKAJ PODROČIJ DELOVANJA POLICIJE. KAKO USPEŠNI SO PO VAŠEM MNENJU POLICISTI NA TEH PODROČJIH? SPET OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SO ZELO NEUSPEŠNI IN 5, DA SO ZELO USPEŠNI, 3 PA JE NEKJE VMES. NAJPREJ, KAKO OCENJUJETE USPEŠNOST PRI VARNOSTI V CESTNEM PROMETU

Value 1768 Frequency
1 zelo neuspešni 35
2 . 90
3 nekaj vmes 295
4 . 366
5 zelo uspešni 132
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 22
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
918 25

Valid range from 1 to 6

q4b KAJ PA PREPREČEVANJE ILEGALNIH MIGRACIJ

KAJ PA PREPREČEVANJE ILEGALNIH MIGRACIJ

Value 1867 Frequency
1 zelo neuspešni 29
2 . 90
3 nekaj vmes 255
4 . 350
5 zelo uspešni 133
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 83
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
857 86

Valid range from 1 to 6

q4c OPRAVLJANJE KONTROL NA MEJNIH PREHODIH

OPRAVLJANJE KONTROL NA MEJNIH PREHODIH

Value 1966 Frequency
1 zelo neuspešni 14
2 . 48
3 nekaj vmes 206
4 . 411
5 zelo uspešni 177
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 84
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
856 87

Valid range from 1 to 6

q4d ODKRIVANJE STORILCEV KAZNIVIH DEJANJ (TA

ODKRIVANJE STORILCEV KAZNIVIH DEJANJ (TATVIN, ROPOV, UMOROV...)

Value 2065 Frequency
1 zelo neuspešni 54
2 . 168
3 nekaj vmes 358
4 . 233
5 zelo uspešni 83
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 44
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
896 47

Valid range from 1 to 6

q4e ODKRIVANJE KORUPCIJE

ODKRIVANJE KORUPCIJE

Value 2164 Frequency
1 zelo neuspešni 112
2 . 269
3 nekaj vmes 289
4 . 137
5 zelo uspešni 41
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 92
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
848 95

Valid range from 1 to 6

q4f OCENITE ŠE USPEŠNOST PRI ODKRIVANJU IN P

OCENITE ŠE USPEŠNOST PRI ODKRIVANJU IN PREISKOVANJU KRIMINALNIH ZDRUŽB

Value 2263 Frequency
1 zelo neuspešni 65
2 . 173
3 nekaj vmes 330
4 . 235
5 zelo uspešni 66
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 71
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
869 74

Valid range from 1 to 6

q4g KAJ PA ODKRIVANJE IN PREISKOVANJE GOSPOD

KAJ PA ODKRIVANJE IN PREISKOVANJE GOSPODARSKEGA KRIMINALA

Value 2362 Frequency
1 zelo neuspešni 135
2 . 243
3 nekaj vmes 289
4 . 146
5 zelo uspešni 36
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 91
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
849 94

Valid range from 1 to 6

q4h PREPREČEVANJE ZLORABE DROG

PREPREČEVANJE ZLORABE DROG

Value 2461 Frequency
1 zelo neuspešni 66
2 . 178
3 nekaj vmes 324
4 . 225
5 zelo uspešni 83
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 63
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
876 67

Valid range from 1 to 6

q4i ZAGOTAVLJANJE JAVNEGA REDA IN MIRU

ZAGOTAVLJANJE JAVNEGA REDA IN MIRU

Value 2560 Frequency
1 zelo neuspešni 18
2 . 70
3 nekaj vmes 274
4 . 426
5 zelo uspešni 123
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 27
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
911 32

Valid range from 1 to 6

q4j OBRAVNAVANJE IN REŠEVANJE PRITOŽB OBČANO

OBRAVNAVANJE IN REŠEVANJE PRITOŽB OBČANOV

Value 2659 Frequency
1 zelo neuspešni 51
2 . 148
3 nekaj vmes 333
4 . 202
5 zelo uspešni 59
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 143
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
793 150

Valid range from 1 to 6

q4k PREVENTIVNO DELO

PREVENTIVNO DELO

Value 2758 Frequency
1 zelo neuspešni 19
2 . 81
3 nekaj vmes 326
4 . 324
5 zelo uspešni 88
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 99
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
838 105

Valid range from 1 to 6

q4l OCENITE TUDI HITROST PRIHODA POLICISTOV

OCENITE TUDI HITROST PRIHODA POLICISTOV NA KRAJ

Value 2857 Frequency
1 zelo neuspešni 48
2 . 78
3 nekaj vmes 243
4 . 359
5 zelo uspešni 136
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 73
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
864 79

Valid range from 1 to 6

q4m OCENITE ŠE HITROST ODZIVNOST NA KLICE DR

OCENITE ŠE HITROST ODZIVNOST NA KLICE DRŽAVLJANOV

Value 2956 Frequency
1 zelo neuspešni 36
2 . 75
3 nekaj vmes 262
4 . 298
5 zelo uspešni 120
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 146
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
791 152

Valid range from 1 to 6

q5a ALI BI BILI PRIPRAVLJENI POLICIJI POSRED

ALI BI BILI PRIPRAVLJENI POLICIJI POSREDOVATI INFORMACIJE BODISI ANONIMNO BODISI OSEBNO (Z IMENOM IN PRIIMKOM) ALI PA SPLOH NE? ALI BI JI TOREJ POSREDOVALI INFORMACIJE O KAZNIVEM DEJANJU OZ. NJEGOVEM STORILCU?

Value 3055 Frequency
1 osebno 470
2 anonimno 329
3 ne bi posredoval informacij 97
4 b.o. 41
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
896 47

Valid range from 1 to 4

q5b KAJ PA INFORMACIJE O KALITVI JAVNEGA RED

KAJ PA INFORMACIJE O KALITVI JAVNEGA REDA IN MIRU OZ. KRŠITELJIH

Value 3154 Frequency
1 osebno 499
2 anonimno 262
3 ne bi posredoval informacij 144
4 b.o. 32
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
905 38

Valid range from 1 to 4

q5c O NASILNEM OBNAŠANJU NA JAVNIH MESTIH OZ

O NASILNEM OBNAŠANJU NA JAVNIH MESTIH OZ. NASILNEŽIH

Value 3253 Frequency
1 osebno 498
2 anonimno 286
3 ne bi posredoval informacij 120
4 b.o. 32
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
904 39

Valid range from 1 to 4

q5d O POBEGLEM VOZNIKU S KRAJA PROMETNE NESR

O POBEGLEM VOZNIKU S KRAJA PROMETNE NESREČE

Value 3352 Frequency
1 osebno 741
2 anonimno 134
3 ne bi posredoval informacij 42
4 b.o. 19
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
917 26

Valid range from 1 to 4

q5e O NASILJU V DRUŽINI

O NASILJU V DRUŽINI

Value 3451 Frequency
1 osebno 610
2 anonimno 209
3 ne bi posredoval informacij 80
4 b.o. 37
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
899 44

Valid range from 1 to 4

q5f IN ŠE O KORUPCIJI

IN ŠE O KORUPCIJI

Value 3550 Frequency
1 osebno 395
2 anonimno 339
3 ne bi posredoval informacij 114
4 b.o. 88
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
848 95

Valid range from 1 to 4

q6 NAVEDITE INTERVENTNO TELEFONSKO ŠTEVILKO

NAVEDITE INTERVENTNO TELEFONSKO ŠTEVILKO, NA KATERO LAHKO POKLIČETE POLICIJO? (ANKETAR: ne beri!)

Value 3649 Frequency
1 113 637
2 112 132
3 080 1200 0
4 navede drugo številko 40
5 ne vem, b.o. 126
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
769 174

Valid range from 1 to 5

q7a NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ DEJAVNIKOV, VI PA

NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ DEJAVNIKOV, VI PA OCENITE, KAKO MOČNO VAS OGROŽAJO. SPET UPORABITE LESTVICO OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA VAS DEJAVNIK SPLOH NE OGROŽA, 5 PA, DA VAS DEJAVNIK MOČNO OGROŽA. NAJPREJ, PROMETNE NESREČE

Value 3748 Frequency
1 sploh ne ogroža 210
2 . 121
3 nekaj vmes 275
4 . 189
5 močno ogroža 108
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 31
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 40

Valid range from 1 to 6

q7b KRIMINAL (VLOMI, TATVINE...)

KRIMINAL (VLOMI, TATVINE...)

Value 3847 Frequency
1 sploh ne ogroža 262
2 . 196
3 nekaj vmes 233
4 . 125
5 močno ogroža 96
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 22
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
912 31

Valid range from 1 to 6

q7c KORUPCIJA

KORUPCIJA

Value 3946 Frequency
1 sploh ne ogroža 399
2 . 167
3 nekaj vmes 175
4 . 79
5 močno ogroža 49
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 65
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
869 74

Valid range from 1 to 6

q7d TERORIZEM

TERORIZEM

Value 4045 Frequency
1 sploh ne ogroža 546
2 . 152
3 nekaj vmes 112
4 . 39
5 močno ogroža 41
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 42
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
890 53

Valid range from 1 to 6

q7e MAMILA

MAMILA

Value 4144 Frequency
1 sploh ne ogroža 472
2 . 108
3 nekaj vmes 120
4 . 112
5 močno ogroža 95
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 26
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 36

Valid range from 1 to 6

q7f NASILJE

NASILJE

Value 4243 Frequency
1 sploh ne ogroža 401
2 . 152
3 nekaj vmes 169
4 . 112
5 močno ogroža 73
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 26
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 36

Valid range from 1 to 6

q7g KRIČANJE, RAZBIJANJE, ROPOT

KRIČANJE, RAZBIJANJE, ROPOT

Value 4342 Frequency
1 sploh ne ogroža 348
2 . 181
3 nekaj vmes 183
4 . 114
5 močno ogroža 82
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 25
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
908 35

Valid range from 1 to 6

q7h GOLJUFIJE V GOSPODARSTVU

GOLJUFIJE V GOSPODARSTVU

Value 4441 Frequency
1 sploh ne ogroža 302
2 . 114
3 nekaj vmes 193
4 . 136
5 močno ogroža 125
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 63
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
870 73

Valid range from 1 to 6

q8a MED NAŠTETIMI PODROČJI OCENITE, KATERO P

MED NAŠTETIMI PODROČJI OCENITE, KATERO POLICIJA NAJBOLJE OPRAVLJA.

Value 4540 Frequency
1 ODZIVI NA DOGODKE 147
2 NUDENJE POMOČI 103
3 PRISOTNOST NA TERENU 234
4 SKRB ZA ŽRTVE 97
5 OSEBNA UREJENOST POLICISTOV 198
6 nisem zadovoljen 13
7 ne vem, b.o. 137
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
779 164

Valid range from 1 to 7

q8b KAJ PA MED NASLEDNJIMI PODROČJI?@/

KAJ PA MED NASLEDNJIMI PODROČJI?

Value 4639 Frequency
1 SPOŠTOVANJE ČLOVEKOVIH PRAVIC IN SVOBOŠČIN 43
2 SPOŠTOVANJE ZAKONOV IN PREDPISOV 250
3 STROKOVNO, PROFESIONALNO UKREPANJE 188
4 OBNAŠANJE POLICISTOV V POSTOPKU 212
5 nisem zadovoljen 32
6 ne vem, b.o. 203
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
693 250

Valid range from 1 to 6

q9a SEDAJ PA MED NAŠTETIMI PODROČJI DELOVANJ

SEDAJ PA MED NAŠTETIMI PODROČJI DELOVANJA POLICIJE IZBERITE TISTO, ZA KATERO BI OCENILI, DA GA POLICIJA NAJSLABŠE OPRAVLJA.

Value 4738 Frequency
1 ODZIVI NA DOGODKE 119
2 NUDENJE POMOČI 62
3 PRISOTNOST NA TERENU 149
4 SKRB ZA ŽRTVE 174
5 OSEBNA UREJENOST POLICISTOV 74
6 sem zadovoljen 113
7 ne vem, b.o. 236
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
578 365

Valid range from 1 to 7

q9b KAJ PA MED NASLEDNJIMI PODROČJI?@/

KAJ PA MED NASLEDNJIMI PODROČJI?

Value 4837 Frequency
1 SPOŠTOVANJE ČLOVEKOVIH PRAVIC IN SVOBOŠČIN 165
2 SPOŠTOVANJE ZAKONOV IN PREDPISOV 66
3 STROKOVNO, PROFESIONALNO UKREPANJE 90
4 OBNAŠANJE POLICISTOV V POSTOPKU 236
5 sem zadovoljen 82
6 ne vem, b.o. 289
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
557 386

Valid range from 1 to 6

q101 NA PODLAGI ČESA SI PREDVSEM USTVARJATE S

NA PODLAGI ČESA SI PREDVSEM USTVARJATE SVOJE MNENJE O POLICIJI IN POLICISTIH? MED NAŠTETIMI ODGOVORI LAHKO IZBERITE DVA. ALI JE TO PREDVSEM NA PODLAGI...

Value 4936 Frequency
1 OSEBNIH IZKUŠENJ 372
2 IZKUŠENJ VAŠIH DRUŽINSKIH ČLANOV, PRIJATELJEV, SODELAVCEV ... 113
3 POROČANJ ČASOPISOV 168
4 POROČANJA TELEVIZIJE 135
5 POROČANJA RADIA 15
6 KAKOVOSTI OPRAVLJENEGA DELA 22
7 NASTOPOV PREDSTAVNIKOV POLICIJE V JAVNOSTI IN NJENIH SPOROČIL 60
8 drugo 4
9 ne vem, b.o. 39
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
889 54

Valid range from 1 to 9

q102 NA PODLAGI ČESA SI PREDVSEM USTVARJATE S

NA PODLAGI ČESA SI PREDVSEM USTVARJATE SVOJE MNENJE O POLICIJI IN POLICISTIH? MED NAŠTETIMI ODGOVORI LAHKO IZBERITE DVA. ALI JE TO PREDVSEM NA PODLAGI...

Value 5035 Frequency
1 OSEBNIH IZKUŠENJ 57
2 IZKUŠENJ VAŠIH DRUŽINSKIH ČLANOV, PRIJATELJEV, SODELAVCEV ... 113
3 POROČANJ ČASOPISOV 158
4 POROČANJA TELEVIZIJE 230
5 POROČANJA RADIA 57
6 KAKOVOSTI OPRAVLJENEGA DELA 26
7 NASTOPOV PREDSTAVNIKOV POLICIJE V JAVNOSTI IN NJENIH SPOROČIL 63
8 drugo 5
9 ne vem, b.o. 5
Sysmiss 229
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
709 234

Valid range from 1 to 9

q11 ALI MENITE, DA POLICISTI PRI SVOJEM DELU

ALI MENITE, DA POLICISTI PRI SVOJEM DELU PREKORAČUJEJO POOBLASTILA ALI NE? OCENITE NA LESTVICI O 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA SVOJIH POOBLASTIL NIKOLI NE PREKORAČIJO, 5 PA POMENI, DA SVOJA POOBLASTILA VEDNO PREKORAČIJO.

Value 5134 Frequency
1 nikoli 75
2 2 190
3 3 448
4 4 107
5 vedno 38
6 ne vem, b.o. 68
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
858 85

Valid range from 1 to 6

q12 ČE BI POLICISTI V POSTOPKU PREKORAČILI P

ČE BI POLICISTI V POSTOPKU PREKORAČILI POOBLASTILA, ALI BI SE PRITOŽILI ALI NE?

Value 5233 Frequency
1 da, pritožil bi se 722
2 ne, ne bi se pritožil 121
3 ne vem, b.o. 83
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
843 100

Valid range from 1 to 3

q13 ALI STE VI OSEBNO ŽE IMELI KAKŠNO NEPRIJ

ALI STE VI OSEBNO ŽE IMELI KAKŠNO NEPRIJETNO IZKUŠNJO S POLICIJO?

Value 5332 Frequency
1 da 241
2 ne 677
3 ne vem, b.o. 8
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
918 25

Valid range from 1 to 3

q14 JE IMEL KDO, KI GA POZNATE, KAKŠNO NEPRI

JE IMEL KDO, KI GA POZNATE, KAKŠNO NEPRIJETNO IZKUŠNJO S POLICIJO?

Value 5431 Frequency
1 da, nekdo iz moje družine 138
2 da, nekdo drug 259
3 ne 494
4 ne ve, b.o. 35
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
891 52

Valid range from 1 to 4

q15 SPOMNITE SE ZADNJE NEGATIVNE IZKUŠNJE S

SPOMNITE SE ZADNJE NEGATIVNE IZKUŠNJE S POLICIJO, KI STE JO IMELI VI ALI VAŠ ZNANEC. ALI JE BILA TA POVEZANA...

Value 5530 Frequency
1 S PROMETNO NESREČO 60
2 S KRŠITVIJO CESTNO PROMETNIH PREDPISOV NA PRIMER ALKOTEST, RADAR IPD. 229
3 S KAKŠNO KRŠITVIJO, NA PRIMER NA ULICI, V LOKALU, NA ŠPORTNI PRIREDITVI IPD. 65
4 S PREISKAVO KAZNIVEGA DEJANJA 42
5 S PREHODOM DRŽAVNE MEJE 7
6 drugo 54
0 438
7 ne vem, b.o. 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
457 486

Valid range from 1 to 7

q16 ALI MENITE, DA POLICIJA JAVNOST OBJEKTIV

ALI MENITE, DA POLICIJA JAVNOST OBJEKTIVNO OBVEŠČA O DOGODKIH IN SVOJEM DELU?

Value 5629 Frequency
1 DA, VEDNO 68
2 DA, VEČINOMA 429
3 NE, LE REDKO 338
4 NIKOLI 32
5 ne vem, b.o. 58
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
867 76

Valid range from 1 to 5

q17a ALI POGREŠATE KATERE IZMED INFORMACIJ, K

ALI POGREŠATE KATERE IZMED INFORMACIJ, KI NAJ BI JIH O SVOJEM DELOVANJU POLICIJA POSREDOVALA JAVNOSTI? NAJPREJ, ALI POGREŠATE SPLOŠNE INFORMACIJE O POLICIJI?

Value 5728 Frequency
1 da 330
2 ne 553
3 ne vem, b.o. 43
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
883 60

Valid range from 1 to 3

q17b INFORMACIJE S PODROČJA KRIMINALA?@/

INFORMACIJE S PODROČJA KRIMINALA?

Value 5827 Frequency
1 da 404
2 ne 489
3 ne vem, b.o. 33
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
893 50

Valid range from 1 to 3

q17c INFORMACIJE S PODROČJA PROMETNE VARNOSTI

INFORMACIJE S PODROČJA PROMETNE VARNOSTI?

Value 5926 Frequency
1 da 349
2 ne 537
3 ne vem, b.o. 39
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
886 57

Valid range from 1 to 3

q17d INFORMACIJE S PODROČJA JAVNEGA REDA IN M

INFORMACIJE S PODROČJA JAVNEGA REDA IN MIRU?

Value 6025 Frequency
1 da 292
2 ne 583
3 ne vem, b.o. 51
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
875 68

Valid range from 1 to 3

q17e INFORMACIJE S PODROČJA MEJNIH ZADEV IN T

INFORMACIJE S PODROČJA MEJNIH ZADEV IN TUJCEV?

Value 6124 Frequency
1 da 254
2 ne 610
3 ne vem, b.o. 62
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
864 79

Valid range from 1 to 3

q17f ALI POGREŠATE INFORMACIJE O MOŽNOSTI PRI

ALI POGREŠATE INFORMACIJE O MOŽNOSTI PRITOŽBE?

Value 6223 Frequency
1 da 500
2 ne 351
3 ne vem, b.o. 75
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
851 92

Valid range from 1 to 3

q17g INFORMACIJE O OPREMI POLICIJE: OROŽJU, V

INFORMACIJE O OPREMI POLICIJE: OROŽJU, VOZILIH?

Value 6322 Frequency
1 da 207
2 ne 665
3 ne vem, b.o. 53
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
872 71

Valid range from 1 to 3

q17h PREVENTIVNE NASVETE?@/

PREVENTIVNE NASVETE?

Value 6421 Frequency
1 da 490
2 ne 379
3 ne vem, b.o. 55
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
869 74

Valid range from 1 to 3

q17i INFORMACIJE O POLICIJSKIH POSTOPKIH IN P

INFORMACIJE O POLICIJSKIH POSTOPKIH IN POOBLASTILIH?

Value 6520 Frequency
1 da 495
2 ne 370
3 ne vem, b.o. 60
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
865 78

Valid range from 1 to 3

q17j KAJ PA INFORMACIJE O NEPRAVILNOSTIH V PO

KAJ PA INFORMACIJE O NEPRAVILNOSTIH V POLICIJSKIH VRSTAH?

Value 6619 Frequency
1 da 454
2 ne 384
3 ne vem, b.o. 86
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
838 105

Valid range from 1 to 3

q18 POLICIJI LAHKO SPOROČITE RAZLIČNE INFORM

POLICIJI LAHKO SPOROČITE RAZLIČNE INFORMACIJE NA ANONIMNI TELEFON. ALI VESTE, KATERO ŠTEVILKO MORATE POKLICATI? (anketar: ne beri!)

Value 6718 Frequency
1 080 1200 10
2 113 49
3 112 6
4 navede številko, ki se začne z 080 22
5 navece drugo številko 18
6 ne pozna številk 820
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
105 838

Valid range from 1 to 6

q19 POLICIJA IMA SVOJE SPLETNE STRANI. ALI S

POLICIJA IMA SVOJE SPLETNE STRANI. ALI STE JIH ŽE KDAJ OBISKALI?

Value 6817 Frequency
1 da 53
2 ne 861
3 ne vem, b.o. 11
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
914 29

Valid range from 1 to 3

q20a ALI STE SPLETNE STRANI POLICIJE OBISKALI

ALI STE SPLETNE STRANI POLICIJE OBISKALI ZA...

Value 6916 Frequency
1 ZABAVO 15
2 POSLOVNE POTREBE 6
3 RAZISKOVALNO DELO IN IZOBRAŽEVANJA 2
4 ISKANJA INFORMACIJ ZA LASTNE POTREBE 19
5 slučajno 10
7 ne vem, b.o. 0
6 drugo 1
99 890
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 891

Valid range from 1 to 7

q20b SPLETNIH STRANI POLICIJE NISTE OBISKALI

SPLETNIH STRANI POLICIJE NISTE OBISKALI KER...

Value 7015 Frequency
1 ME NE ZANIMAJO 333
2 NIMAM DOSTOPA DO INTERNETA 412
3 drugo 112
4 ne vem, b.o. 86
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
857 86

Valid range from 1 to 4

t1 ZA KONEC VAM BOMO POSTAVILI ŠE NEKAJ VPR

ZA KONEC VAM BOMO POSTAVILI ŠE NEKAJ VPRAŠANJ O NEDELJSKEM NAKUPOVANJU. ALI STE BILI VI OZ. KDO V DRUŽINI V ZADNJEM LETU PO NAKUPIH V NEDELJO DOPOLDNE?

Value 7114 Frequency
1 da, jaz 285
2 da, nekdo iz družine 41
3 oboji 226
4 ne, nihče 360
5 ne vem, b.o. 13
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
912 31

Valid range from 1 to 5

t2 KAKO POGOSTO STE V NEDELJO NAKUPOVALI V

KAKO POGOSTO STE V NEDELJO NAKUPOVALI V ČASU PO NOVEM LETU?

Value 7213 Frequency
1 ENKRAT, DVAKRAT 193
2 3 DO 4 KRAT 125
3 VEČKRAT 130
4 SKORAJ VSAKO NEDELJO 96
0 360
5 ne vem, b.o. 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
544 399

Valid range from 1 to 5

t3 ALI JE BILO TO V KAKI BLIŽNJI MANJŠI TRG

ALI JE BILO TO V KAKI BLIŽNJI MANJŠI TRGOVINI, ALI V VEČJEM NAKUPOVALNEM CENTRU?

Value 7312 Frequency
1 v manjši trgovini 299
2 v večjem nakupovalnem centru 218
3 oboje 30
0 360
4 ne vem, b.o. 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
547 396

Valid range from 1 to 4

t4 ALI OB NEDELJAH OPRAVLJATE LE MANJŠE, SP

ALI OB NEDELJAH OPRAVLJATE LE MANJŠE, SPROTNE NAKUPE, ALI VEČJE - TEDENSKE, MESEČNE NAKUPE?

Value 7411 Frequency
1 manjše nakupe 458
2 večje nakupe 53
3 oboje 35
0 360
4 ne vem, b.o. 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
546 397

Valid range from 1 to 4

t5 SE VAM ZDI PRIMERNO, DA BI BILE TRGOVINE

SE VAM ZDI PRIMERNO, DA BI BILE TRGOVINE S POTROŠNIŠKIM BLAGOM TUDI V PRIHODNJE OB NEDELJAH DOPOLDNE ODPRTE, ALI NE?

Value 7510 Frequency
1 da, primerno 310
2 ne, ni primerno 586
3 ne vem, b.o. 29
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
896 47

Valid range from 1 to 3

lroj POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Value 769 Frequency
12 1
13 1
17 1
18 1
19 5
20 5
21 6
22 5
23 3
24 4
25 7
26 12
27 9
28 8
29 7
30 7
31 10
32 14
33 12
34 18
35 18
36 7
37 14
38 15
39 7
40 12
41 13
42 16
43 17
44 10
45 10
46 10
47 13
48 13
49 16
50 15
51 15
52 12
53 17
54 25
55 23
56 12
57 15
58 19
59 19
60 32
61 25
62 20
63 21
64 23
65 21
66 16
67 22
68 17
69 15
70 17
71 13
72 16
73 18
74 12
75 13
76 11
77 18
78 9
79 16
80 21
81 20
82 10
83 26
84 7
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
938 5 12 84 55.74 17.104

Valid range from 0 to 84

izob KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 778 Frequency
1 OSNOVNA 173
2 KONČANA POKLICNA 160
3 KONČANA SREDNJA 407
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 198
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
938 5

Valid range from 1 to 4

tipk ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Value 787 Frequency
1 NA PODEŽELJU 314
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 302
3 V VEČJEM MESTU 118
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 202
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
936 7

Valid range from 1 to 4

zap ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE@/

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 796 Frequency
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 263
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 189
3 SAMOZAPOSLEN 45
4 KMET 12
5 GOSPODINJA 17
6 UPOKOJENEC 272
7 ŠTUDENT, DIJAK 92
8 BREZPOSELN 43
9 DRUGO... 4
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
937 6

Valid range from 1 to 9

spol SPOL

SPOL

Value 805 Frequency
1 moški 375
2 ženska 568
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
943 0

Valid range from 1 to 2

rstar STAROST

Value 814 Frequency
1 do 35 let 197
2 36 do 40 let 295
3 41 do 60 let 224
4 61 let in vec 222
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
938 5

Valid range from 1 to 4

omr OMREŽNA SKUPINA

Value 823 Frequency
1 315
2 194
3 127
4 99
5 138
7 70
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
943 0

Valid range from 1 to 7

regija

Value 832 Frequency
1 POMURSKA 45
2 PODRAVSKA 122
3 KOROŠKA 27
4 SAVINJSKA 100
5 GORENJSKA 97
6 ZASAVSKA 23
7 OSREDNJA 307
8 SPOD. POSAVSKA 28
9 DOLENJSKA 41
10 GORIŠKA 71
11 OBALNO-KRAŠKA 47
12 KRAŠKA 25
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
933 10

Valid range from 1 to 12

wutez

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
943 0 0.436 2.475 1 0.568

Valid range from 0.436289374391263 to 2.47465629412436

Materials of the Study

 1. Toš, Niko (2002). POLIC02 - Vprašalnik [Vprašalnik].

Study Results Materials

 1. Toš, Niko (2002). POLIC02 - poročilo o raziskavi [ostali dokumenti].

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  How to CITE this study?

Toš, N. (2007). Stališča slovenske javnosti o policiji [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: POLIC02. https://doi.org/10.17898/ADP_POLIC02_V1

COBISS.SI
Publication date: 2007
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si