Stališča slovenske javnosti o policiji

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: POLIC02
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_POLIC02_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Uhan, Samo
 • Kurdija, Slavko
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Kovačič, Matej
 • Filej, Živa
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 2002)

Finančna podpora:

Ministrstvo za notranje zadeve

Serija:
 • POLICIJA/Stališča slovenske javnosti o policiji

  Raziskava omogoča prepoznavo in oceno dejavnikov oblikovanja odnosa javnosti do institucije, kot je policija. V raziskavo so vključena vprašanja, ki merijo splošno zadovoljstvo oziroma zaupanje v slovensko policijo ter tudi vprašanja, s katerimi merimo odnos in ocene respondentov o specifičnih atributih in dejavnostih policije.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

delovanje demokratičnega sistema, dostop medijev do informacij, državljanska etika, spletne strani policije, javni uslužbenci, zaupanje v policijo, anonimni telefon za različne informacije, kriminaliteta, neposredna izkušnja v stiku s policijo, neučinkovit pregon korupcije, občutek varnosti, ocena institucij, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, ocena uspešnosti institucij v boju proti korupciji, prekoračitev pooblastil policije, uspešnost delovanja slovenske policije

Ključne besede ELSST:
POLICIJA, ODNOS MED POLICIJO IN SKUPNOSTJO, POLICIJSKO NASILJE, ZAPOSLENI V POLICIJI, STALIŠČE, POLITIČNO STALIŠČE, ZAUPANJE, DEMOKRACIJA

Vsebinska področja CESSDA
PRAVO, KRIMINAL IN PRAVNI SISTEMI - kriminal
Vsebinsko področja CERIF
Kriminologija
Vsebinska področja ADP
zaupanje in zadovoljstvo z delom policije
ocene lastnosti policije
področja delovanja policije
posredovanje informacij policiji
dejavniki ogrožanja
najboljša in najslabša področja delovanja policije
ustvarjanje mnenja o policiji
prekoračitev pooblastil policistev in neprijetne izkušnje
obveščanje javnosti s strani policije
anonimni telefon za različne informacije
spletne strani policije


Povzetek:

V Sloveniji se na splošno potrjujejo evropska razmerja podpore parlamentarni demokraciji oziroma razmerja med deleži prebivalcev, ki zaupajo ali ne zaupajo institucijam parlamentarnih demokracij. Vendar pa, kot kažejo študije v primerljivem kontekstu evropskih držav, Slovenija po obsegu izraženega zaupanja v institucije demokratičnega sistema nasploh še zaostaja za tradicionalnimi evropskimi demokracijami. Zaupanje v institucije, katerih ocene niso zgolj situacijsko pogojene, so v največji meri odvisne od položaja v kontekstu politične kulture in tradicije dežele. Pri tem s stanjem politične kulture zlasti sovpada podpora pravnemu sistem in represivnim institucijam. Slovenija je po zaupanju v te institucije bljižje novim demokracijam posttranzicijskih družb. Pri tem ugotavljamo, da je najnižji obseg skupnega zaupanja praviloma v deželah, kjer so težave največje. V zadnjih letih Slovenija glede na politične in ekonomske značilnosti pomembneje odstopa tudi od »tranzicijskega vzorca« in se po zaupanju v ključne institucije demokratičnega sistema približuje uveljavljenim demokracijam. glej: POLIC02 - poročilo o raziskavi [ostali dokumenti]

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 18. - 20. marec 2002
Čas izdelave: 2004-12
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: POLIC02 - podatki [datoteka podatkov], 2002

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 84
 • število enot: 943

Spremenljivke

izbor1 @/DOBER DAN, KLIČEMO VAS S FAKULTETE ZA

DOBER DAN, KLIČEMO VAS S FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE, LJUBLJANSKE UNIVERZE. IME MI JE ............., IN SEM SODELAVEC-/KA RAZISKOVALNEGA CENTRA NA FAKULTETI. DELAMO KRATKO RAZISKAVO O DELOVANJU SLOVENSKE POLICIJE. MED 1000 TELEFONSKIMI NAROČNIKI, JE RAČUNALNIK NAKLJUČNO IZBRAL TUDI VAŠO TELEFONSKO ŠTEVILKO. POMEMBNO JE, DA NA ANKETO ODGOVARJA PRAV OSEBA, DOLOČENA PO SLEDEČEM POSTOPKU. NAJPREJ POVEJTE, KOLIKO OSEB STAREJŠIH OD 18 LET ŽIVI V VAŠEM GOSPODINJSTVU, VKLJUČNO Z VAMI?

Vrednost 13 Frekvenca
1 156
2 395
3 207
4 139
5 35
6 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
943 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

izbor2 IN KATERA OD TEH OSEB JE ZADNJA!! PRAZNO

IN KATERA OD TEH OSEB JE ZADNJA!! PRAZNOVALA ROJSTNI DAN?

Vrednost 22 Frekvenca
1 odgovarja 1. oseba 405
2 odgovarjala bo 2. oseba 356
Sysmiss 182
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
761 182

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q1 KAKO VI OSEBNO ZAUPATE POLICIJI. ALI JI.

KAKO VI OSEBNO ZAUPATE POLICIJI. ALI JI...

Vrednost 31 Frekvenca
1 POVSEM ZAUPATE 110
2 V GLAVNEM ZAUPATE 433
3 NITI ZAUPATE, NITI NEZAUPATE 248
4 V GLAVNEM NE ZAUPATE 78
5 SPLOH NE ZAUPATE 43
6 ne vem, b.o. 28
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
912 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

izbor1 @/DOBER DAN, KLIČEMO VAS S FAKULTETE ZA

DOBER DAN, KLIČEMO VAS S FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE, LJUBLJANSKE UNIVERZE. IME MI JE ............., IN SEM SODELAVEC-/KA RAZISKOVALNEGA CENTRA NA FAKULTETI. DELAMO KRATKO RAZISKAVO O DELOVANJU SLOVENSKE POLICIJE. MED 1000 TELEFONSKIMI NAROČNIKI, JE RAČUNALNIK NAKLJUČNO IZBRAL TUDI VAŠO TELEFONSKO ŠTEVILKO. POMEMBNO JE, DA NA ANKETO ODGOVARJA PRAV OSEBA, DOLOČENA PO SLEDEČEM POSTOPKU. NAJPREJ POVEJTE, KOLIKO OSEB STAREJŠIH OD 18 LET ŽIVI V VAŠEM GOSPODINJSTVU, VKLJUČNO Z VAMI?

Vrednost 184 Frekvenca
1 156
2 395
3 207
4 139
5 35
6 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
943 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

izbor2 IN KATERA OD TEH OSEB JE ZADNJA!! PRAZNO

IN KATERA OD TEH OSEB JE ZADNJA!! PRAZNOVALA ROJSTNI DAN?

Vrednost 283 Frekvenca
1 odgovarja 1. oseba 405
2 odgovarjala bo 2. oseba 356
Sysmiss 182
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
761 182

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q1 KAKO VI OSEBNO ZAUPATE POLICIJI. ALI JI.

KAKO VI OSEBNO ZAUPATE POLICIJI. ALI JI...

Vrednost 382 Frekvenca
1 POVSEM ZAUPATE 110
2 V GLAVNEM ZAUPATE 433
3 NITI ZAUPATE, NITI NEZAUPATE 248
4 V GLAVNEM NE ZAUPATE 78
5 SPLOH NE ZAUPATE 43
6 ne vem, b.o. 28
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
912 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q2 KAKO PA STE ZADOVOLJNI Z DELOM POLICIJE?

KAKO PA STE ZADOVOLJNI Z DELOM POLICIJE? OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA STE POVSEM NEZADOVOLJNI, 5 PA, DA STE POVSEM ZADOVOLJNI.

Vrednost 481 Frekvenca
1 povsem nezadovoljen 32
2 . 79
3 nekaj vmes 429
4 . 287
5 povsem zadovoljen 95
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
922 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q3a NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ LASTNOSTI POLICIJ

NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ LASTNOSTI POLICIJE, VI PA ZA VSAKO OD NJIH OCENITE, V KOLIKŠNI MERI VELJA ZA SLOVENSKO POLICIJO. ZA VSAKO LASTNOST UPORABITE LESTVICO OD 1 DO 5, TAKO KOT V ŠOLI, PRI ČEMER 1 POMENI, DA LASTNOST ZA SLOVENSKO POLICJO SPLOH NE VELJA IN 5, DA LASTNOST POVSEM VELJA, 3 PA JE NEKJE VMES. NAJPREJ, KAKO OCENJUJETE DOSLEDNOST SLOVENSKE POLICIJE?

Vrednost 580 Frekvenca
1 sploh ne velja 37
2 . 113
3 nekje vmes 407
4 . 251
5 povsem velja 89
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 44
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
897 46

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q3b KAKO OCENJUJETE ODZIVNOST POLICIJE?

KAKO OCENJUJETE ODZIVNOST POLICIJE?

Vrednost 679 Frekvenca
1 sploh ne velja 41
2 . 94
3 nekje vmes 299
4 . 315
5 povsem velja 128
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 64
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
877 66

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q3c POŠTENOST

POŠTENOST

Vrednost 778 Frekvenca
1 sploh ne velja 41
2 . 99
3 nekje vmes 349
4 . 284
5 povsem velja 115
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 53
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
888 55

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q3d VLJUDNOST

VLJUDNOST

Vrednost 877 Frekvenca
1 sploh ne velja 32
2 . 83
3 nekje vmes 279
4 . 334
5 povsem velja 177
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 36
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
905 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q3e STRPNOST

STRPNOST

Vrednost 976 Frekvenca
1 sploh ne velja 31
2 . 105
3 nekje vmes 344
4 . 290
5 povsem velja 111
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 60
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
881 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q3f KAKO PA OCENJUJETE DOSTOPNOST

KAKO PA OCENJUJETE DOSTOPNOST

Vrednost 1075 Frekvenca
1 sploh ne velja 30
2 . 66
3 nekje vmes 264
4 . 335
5 povsem velja 181
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 65
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
876 67

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q3g UČINKOVITOST

UČINKOVITOST

Vrednost 1174 Frekvenca
1 sploh ne velja 42
2 . 131
3 nekje vmes 366
4 . 252
5 povsem velja 95
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 55
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
886 57

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q3h STROKOVNOST

STROKOVNOST

Vrednost 1273 Frekvenca
1 sploh ne velja 17
2 . 71
3 nekje vmes 286
4 . 348
5 povsem velja 126
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 92
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
848 95

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q3i ODLOČNOST

ODLOČNOST

Vrednost 1372 Frekvenca
1 sploh ne velja 17
2 . 63
3 nekje vmes 258
4 . 359
5 povsem velja 168
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 76
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
865 78

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q3j IN ŠE PRAVIČNOST

IN ŠE PRAVIČNOST

Vrednost 1471 Frekvenca
1 sploh ne velja 51
2 . 117
3 nekje vmes 360
4 . 263
5 povsem velja 78
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 72
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
869 74

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q3k MOTIVIRANOST ZA REŠEVANJE TEŽAV LJUDI

MOTIVIRANOST ZA REŠEVANJE TEŽAV LJUDI

Vrednost 1570 Frekvenca
1 sploh ne velja 45
2 . 124
3 nekje vmes 283
4 . 266
5 povsem velja 147
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 76
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
865 78

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q3l OCENITE ŠE ODPRTOST ZA JAVNOST SLOVENSKE

OCENITE ŠE ODPRTOST ZA JAVNOST SLOVENSKE POLICIJE

Vrednost 1669 Frekvenca
1 sploh ne velja 41
2 . 122
3 nekje vmes 325
4 . 267
5 povsem velja 99
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 87
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
854 89

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q4a SEDAJ PA VAM BOMO NAŠTELI NEKAJ PODROČIJ

SEDAJ PA VAM BOMO NAŠTELI NEKAJ PODROČIJ DELOVANJA POLICIJE. KAKO USPEŠNI SO PO VAŠEM MNENJU POLICISTI NA TEH PODROČJIH? SPET OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SO ZELO NEUSPEŠNI IN 5, DA SO ZELO USPEŠNI, 3 PA JE NEKJE VMES. NAJPREJ, KAKO OCENJUJETE USPEŠNOST PRI VARNOSTI V CESTNEM PROMETU

Vrednost 1768 Frekvenca
1 zelo neuspešni 35
2 . 90
3 nekaj vmes 295
4 . 366
5 zelo uspešni 132
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 22
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
918 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q4b KAJ PA PREPREČEVANJE ILEGALNIH MIGRACIJ

KAJ PA PREPREČEVANJE ILEGALNIH MIGRACIJ

Vrednost 1867 Frekvenca
1 zelo neuspešni 29
2 . 90
3 nekaj vmes 255
4 . 350
5 zelo uspešni 133
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 83
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
857 86

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q4c OPRAVLJANJE KONTROL NA MEJNIH PREHODIH

OPRAVLJANJE KONTROL NA MEJNIH PREHODIH

Vrednost 1966 Frekvenca
1 zelo neuspešni 14
2 . 48
3 nekaj vmes 206
4 . 411
5 zelo uspešni 177
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 84
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
856 87

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q4d ODKRIVANJE STORILCEV KAZNIVIH DEJANJ (TA

ODKRIVANJE STORILCEV KAZNIVIH DEJANJ (TATVIN, ROPOV, UMOROV...)

Vrednost 2065 Frekvenca
1 zelo neuspešni 54
2 . 168
3 nekaj vmes 358
4 . 233
5 zelo uspešni 83
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 44
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
896 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q4e ODKRIVANJE KORUPCIJE

ODKRIVANJE KORUPCIJE

Vrednost 2164 Frekvenca
1 zelo neuspešni 112
2 . 269
3 nekaj vmes 289
4 . 137
5 zelo uspešni 41
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 92
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
848 95

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q4f OCENITE ŠE USPEŠNOST PRI ODKRIVANJU IN P

OCENITE ŠE USPEŠNOST PRI ODKRIVANJU IN PREISKOVANJU KRIMINALNIH ZDRUŽB

Vrednost 2263 Frekvenca
1 zelo neuspešni 65
2 . 173
3 nekaj vmes 330
4 . 235
5 zelo uspešni 66
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 71
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
869 74

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q4g KAJ PA ODKRIVANJE IN PREISKOVANJE GOSPOD

KAJ PA ODKRIVANJE IN PREISKOVANJE GOSPODARSKEGA KRIMINALA

Vrednost 2362 Frekvenca
1 zelo neuspešni 135
2 . 243
3 nekaj vmes 289
4 . 146
5 zelo uspešni 36
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 91
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
849 94

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q4h PREPREČEVANJE ZLORABE DROG

PREPREČEVANJE ZLORABE DROG

Vrednost 2461 Frekvenca
1 zelo neuspešni 66
2 . 178
3 nekaj vmes 324
4 . 225
5 zelo uspešni 83
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 63
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
876 67

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q4i ZAGOTAVLJANJE JAVNEGA REDA IN MIRU

ZAGOTAVLJANJE JAVNEGA REDA IN MIRU

Vrednost 2560 Frekvenca
1 zelo neuspešni 18
2 . 70
3 nekaj vmes 274
4 . 426
5 zelo uspešni 123
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 27
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
911 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q4j OBRAVNAVANJE IN REŠEVANJE PRITOŽB OBČANO

OBRAVNAVANJE IN REŠEVANJE PRITOŽB OBČANOV

Vrednost 2659 Frekvenca
1 zelo neuspešni 51
2 . 148
3 nekaj vmes 333
4 . 202
5 zelo uspešni 59
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 143
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
793 150

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q4k PREVENTIVNO DELO

PREVENTIVNO DELO

Vrednost 2758 Frekvenca
1 zelo neuspešni 19
2 . 81
3 nekaj vmes 326
4 . 324
5 zelo uspešni 88
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 99
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
838 105

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q4l OCENITE TUDI HITROST PRIHODA POLICISTOV

OCENITE TUDI HITROST PRIHODA POLICISTOV NA KRAJ

Vrednost 2857 Frekvenca
1 zelo neuspešni 48
2 . 78
3 nekaj vmes 243
4 . 359
5 zelo uspešni 136
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 73
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
864 79

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q4m OCENITE ŠE HITROST ODZIVNOST NA KLICE DR

OCENITE ŠE HITROST ODZIVNOST NA KLICE DRŽAVLJANOV

Vrednost 2956 Frekvenca
1 zelo neuspešni 36
2 . 75
3 nekaj vmes 262
4 . 298
5 zelo uspešni 120
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 146
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
791 152

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q5a ALI BI BILI PRIPRAVLJENI POLICIJI POSRED

ALI BI BILI PRIPRAVLJENI POLICIJI POSREDOVATI INFORMACIJE BODISI ANONIMNO BODISI OSEBNO (Z IMENOM IN PRIIMKOM) ALI PA SPLOH NE? ALI BI JI TOREJ POSREDOVALI INFORMACIJE O KAZNIVEM DEJANJU OZ. NJEGOVEM STORILCU?

Vrednost 3055 Frekvenca
1 osebno 470
2 anonimno 329
3 ne bi posredoval informacij 97
4 b.o. 41
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
896 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q5b KAJ PA INFORMACIJE O KALITVI JAVNEGA RED

KAJ PA INFORMACIJE O KALITVI JAVNEGA REDA IN MIRU OZ. KRŠITELJIH

Vrednost 3154 Frekvenca
1 osebno 499
2 anonimno 262
3 ne bi posredoval informacij 144
4 b.o. 32
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
905 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q5c O NASILNEM OBNAŠANJU NA JAVNIH MESTIH OZ

O NASILNEM OBNAŠANJU NA JAVNIH MESTIH OZ. NASILNEŽIH

Vrednost 3253 Frekvenca
1 osebno 498
2 anonimno 286
3 ne bi posredoval informacij 120
4 b.o. 32
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q5d O POBEGLEM VOZNIKU S KRAJA PROMETNE NESR

O POBEGLEM VOZNIKU S KRAJA PROMETNE NESREČE

Vrednost 3352 Frekvenca
1 osebno 741
2 anonimno 134
3 ne bi posredoval informacij 42
4 b.o. 19
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
917 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q5e O NASILJU V DRUŽINI

O NASILJU V DRUŽINI

Vrednost 3451 Frekvenca
1 osebno 610
2 anonimno 209
3 ne bi posredoval informacij 80
4 b.o. 37
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
899 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q5f IN ŠE O KORUPCIJI

IN ŠE O KORUPCIJI

Vrednost 3550 Frekvenca
1 osebno 395
2 anonimno 339
3 ne bi posredoval informacij 114
4 b.o. 88
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
848 95

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q6 NAVEDITE INTERVENTNO TELEFONSKO ŠTEVILKO

NAVEDITE INTERVENTNO TELEFONSKO ŠTEVILKO, NA KATERO LAHKO POKLIČETE POLICIJO? (ANKETAR: ne beri!)

Vrednost 3649 Frekvenca
1 113 637
2 112 132
3 080 1200 0
4 navede drugo številko 40
5 ne vem, b.o. 126
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
769 174

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q7a NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ DEJAVNIKOV, VI PA

NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ DEJAVNIKOV, VI PA OCENITE, KAKO MOČNO VAS OGROŽAJO. SPET UPORABITE LESTVICO OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA VAS DEJAVNIK SPLOH NE OGROŽA, 5 PA, DA VAS DEJAVNIK MOČNO OGROŽA. NAJPREJ, PROMETNE NESREČE

Vrednost 3748 Frekvenca
1 sploh ne ogroža 210
2 . 121
3 nekaj vmes 275
4 . 189
5 močno ogroža 108
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 31
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 40

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q7b KRIMINAL (VLOMI, TATVINE...)

KRIMINAL (VLOMI, TATVINE...)

Vrednost 3847 Frekvenca
1 sploh ne ogroža 262
2 . 196
3 nekaj vmes 233
4 . 125
5 močno ogroža 96
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 22
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
912 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q7c KORUPCIJA

KORUPCIJA

Vrednost 3946 Frekvenca
1 sploh ne ogroža 399
2 . 167
3 nekaj vmes 175
4 . 79
5 močno ogroža 49
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 65
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
869 74

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q7d TERORIZEM

TERORIZEM

Vrednost 4045 Frekvenca
1 sploh ne ogroža 546
2 . 152
3 nekaj vmes 112
4 . 39
5 močno ogroža 41
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 42
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
890 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q7e MAMILA

MAMILA

Vrednost 4144 Frekvenca
1 sploh ne ogroža 472
2 . 108
3 nekaj vmes 120
4 . 112
5 močno ogroža 95
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 26
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q7f NASILJE

NASILJE

Vrednost 4243 Frekvenca
1 sploh ne ogroža 401
2 . 152
3 nekaj vmes 169
4 . 112
5 močno ogroža 73
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 26
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q7g KRIČANJE, RAZBIJANJE, ROPOT

KRIČANJE, RAZBIJANJE, ROPOT

Vrednost 4342 Frekvenca
1 sploh ne ogroža 348
2 . 181
3 nekaj vmes 183
4 . 114
5 močno ogroža 82
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 25
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
908 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q7h GOLJUFIJE V GOSPODARSTVU

GOLJUFIJE V GOSPODARSTVU

Vrednost 4441 Frekvenca
1 sploh ne ogroža 302
2 . 114
3 nekaj vmes 193
4 . 136
5 močno ogroža 125
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 63
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
870 73

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q8a MED NAŠTETIMI PODROČJI OCENITE, KATERO P

MED NAŠTETIMI PODROČJI OCENITE, KATERO POLICIJA NAJBOLJE OPRAVLJA.

Vrednost 4540 Frekvenca
1 ODZIVI NA DOGODKE 147
2 NUDENJE POMOČI 103
3 PRISOTNOST NA TERENU 234
4 SKRB ZA ŽRTVE 97
5 OSEBNA UREJENOST POLICISTOV 198
6 nisem zadovoljen 13
7 ne vem, b.o. 137
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
779 164

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

q8b KAJ PA MED NASLEDNJIMI PODROČJI?@/

KAJ PA MED NASLEDNJIMI PODROČJI?

Vrednost 4639 Frekvenca
1 SPOŠTOVANJE ČLOVEKOVIH PRAVIC IN SVOBOŠČIN 43
2 SPOŠTOVANJE ZAKONOV IN PREDPISOV 250
3 STROKOVNO, PROFESIONALNO UKREPANJE 188
4 OBNAŠANJE POLICISTOV V POSTOPKU 212
5 nisem zadovoljen 32
6 ne vem, b.o. 203
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
693 250

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q9a SEDAJ PA MED NAŠTETIMI PODROČJI DELOVANJ

SEDAJ PA MED NAŠTETIMI PODROČJI DELOVANJA POLICIJE IZBERITE TISTO, ZA KATERO BI OCENILI, DA GA POLICIJA NAJSLABŠE OPRAVLJA.

Vrednost 4738 Frekvenca
1 ODZIVI NA DOGODKE 119
2 NUDENJE POMOČI 62
3 PRISOTNOST NA TERENU 149
4 SKRB ZA ŽRTVE 174
5 OSEBNA UREJENOST POLICISTOV 74
6 sem zadovoljen 113
7 ne vem, b.o. 236
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
578 365

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

q9b KAJ PA MED NASLEDNJIMI PODROČJI?@/

KAJ PA MED NASLEDNJIMI PODROČJI?

Vrednost 4837 Frekvenca
1 SPOŠTOVANJE ČLOVEKOVIH PRAVIC IN SVOBOŠČIN 165
2 SPOŠTOVANJE ZAKONOV IN PREDPISOV 66
3 STROKOVNO, PROFESIONALNO UKREPANJE 90
4 OBNAŠANJE POLICISTOV V POSTOPKU 236
5 sem zadovoljen 82
6 ne vem, b.o. 289
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
557 386

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q101 NA PODLAGI ČESA SI PREDVSEM USTVARJATE S

NA PODLAGI ČESA SI PREDVSEM USTVARJATE SVOJE MNENJE O POLICIJI IN POLICISTIH? MED NAŠTETIMI ODGOVORI LAHKO IZBERITE DVA. ALI JE TO PREDVSEM NA PODLAGI...

Vrednost 4936 Frekvenca
1 OSEBNIH IZKUŠENJ 372
2 IZKUŠENJ VAŠIH DRUŽINSKIH ČLANOV, PRIJATELJEV, SODELAVCEV ... 113
3 POROČANJ ČASOPISOV 168
4 POROČANJA TELEVIZIJE 135
5 POROČANJA RADIA 15
6 KAKOVOSTI OPRAVLJENEGA DELA 22
7 NASTOPOV PREDSTAVNIKOV POLICIJE V JAVNOSTI IN NJENIH SPOROČIL 60
8 drugo 4
9 ne vem, b.o. 39
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
889 54

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

q102 NA PODLAGI ČESA SI PREDVSEM USTVARJATE S

NA PODLAGI ČESA SI PREDVSEM USTVARJATE SVOJE MNENJE O POLICIJI IN POLICISTIH? MED NAŠTETIMI ODGOVORI LAHKO IZBERITE DVA. ALI JE TO PREDVSEM NA PODLAGI...

Vrednost 5035 Frekvenca
1 OSEBNIH IZKUŠENJ 57
2 IZKUŠENJ VAŠIH DRUŽINSKIH ČLANOV, PRIJATELJEV, SODELAVCEV ... 113
3 POROČANJ ČASOPISOV 158
4 POROČANJA TELEVIZIJE 230
5 POROČANJA RADIA 57
6 KAKOVOSTI OPRAVLJENEGA DELA 26
7 NASTOPOV PREDSTAVNIKOV POLICIJE V JAVNOSTI IN NJENIH SPOROČIL 63
8 drugo 5
9 ne vem, b.o. 5
Sysmiss 229
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
709 234

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

q11 ALI MENITE, DA POLICISTI PRI SVOJEM DELU

ALI MENITE, DA POLICISTI PRI SVOJEM DELU PREKORAČUJEJO POOBLASTILA ALI NE? OCENITE NA LESTVICI O 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA SVOJIH POOBLASTIL NIKOLI NE PREKORAČIJO, 5 PA POMENI, DA SVOJA POOBLASTILA VEDNO PREKORAČIJO.

Vrednost 5134 Frekvenca
1 nikoli 75
2 2 190
3 3 448
4 4 107
5 vedno 38
6 ne vem, b.o. 68
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
858 85

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q12 ČE BI POLICISTI V POSTOPKU PREKORAČILI P

ČE BI POLICISTI V POSTOPKU PREKORAČILI POOBLASTILA, ALI BI SE PRITOŽILI ALI NE?

Vrednost 5233 Frekvenca
1 da, pritožil bi se 722
2 ne, ne bi se pritožil 121
3 ne vem, b.o. 83
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
843 100

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q13 ALI STE VI OSEBNO ŽE IMELI KAKŠNO NEPRIJ

ALI STE VI OSEBNO ŽE IMELI KAKŠNO NEPRIJETNO IZKUŠNJO S POLICIJO?

Vrednost 5332 Frekvenca
1 da 241
2 ne 677
3 ne vem, b.o. 8
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
918 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q14 JE IMEL KDO, KI GA POZNATE, KAKŠNO NEPRI

JE IMEL KDO, KI GA POZNATE, KAKŠNO NEPRIJETNO IZKUŠNJO S POLICIJO?

Vrednost 5431 Frekvenca
1 da, nekdo iz moje družine 138
2 da, nekdo drug 259
3 ne 494
4 ne ve, b.o. 35
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
891 52

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q15 SPOMNITE SE ZADNJE NEGATIVNE IZKUŠNJE S

SPOMNITE SE ZADNJE NEGATIVNE IZKUŠNJE S POLICIJO, KI STE JO IMELI VI ALI VAŠ ZNANEC. ALI JE BILA TA POVEZANA...

Vrednost 5530 Frekvenca
1 S PROMETNO NESREČO 60
2 S KRŠITVIJO CESTNO PROMETNIH PREDPISOV NA PRIMER ALKOTEST, RADAR IPD. 229
3 S KAKŠNO KRŠITVIJO, NA PRIMER NA ULICI, V LOKALU, NA ŠPORTNI PRIREDITVI IPD. 65
4 S PREISKAVO KAZNIVEGA DEJANJA 42
5 S PREHODOM DRŽAVNE MEJE 7
6 drugo 54
0 438
7 ne vem, b.o. 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
457 486

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

q16 ALI MENITE, DA POLICIJA JAVNOST OBJEKTIV

ALI MENITE, DA POLICIJA JAVNOST OBJEKTIVNO OBVEŠČA O DOGODKIH IN SVOJEM DELU?

Vrednost 5629 Frekvenca
1 DA, VEDNO 68
2 DA, VEČINOMA 429
3 NE, LE REDKO 338
4 NIKOLI 32
5 ne vem, b.o. 58
Sysmiss 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
867 76

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q17a ALI POGREŠATE KATERE IZMED INFORMACIJ, K

ALI POGREŠATE KATERE IZMED INFORMACIJ, KI NAJ BI JIH O SVOJEM DELOVANJU POLICIJA POSREDOVALA JAVNOSTI? NAJPREJ, ALI POGREŠATE SPLOŠNE INFORMACIJE O POLICIJI?

Vrednost 5728 Frekvenca
1 da 330
2 ne 553
3 ne vem, b.o. 43
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
883 60

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q17b INFORMACIJE S PODROČJA KRIMINALA?@/

INFORMACIJE S PODROČJA KRIMINALA?

Vrednost 5827 Frekvenca
1 da 404
2 ne 489
3 ne vem, b.o. 33
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
893 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q17c INFORMACIJE S PODROČJA PROMETNE VARNOSTI

INFORMACIJE S PODROČJA PROMETNE VARNOSTI?

Vrednost 5926 Frekvenca
1 da 349
2 ne 537
3 ne vem, b.o. 39
Sysmiss 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
886 57

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q17d INFORMACIJE S PODROČJA JAVNEGA REDA IN M

INFORMACIJE S PODROČJA JAVNEGA REDA IN MIRU?

Vrednost 6025 Frekvenca
1 da 292
2 ne 583
3 ne vem, b.o. 51
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
875 68

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q17e INFORMACIJE S PODROČJA MEJNIH ZADEV IN T

INFORMACIJE S PODROČJA MEJNIH ZADEV IN TUJCEV?

Vrednost 6124 Frekvenca
1 da 254
2 ne 610
3 ne vem, b.o. 62
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
864 79

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q17f ALI POGREŠATE INFORMACIJE O MOŽNOSTI PRI

ALI POGREŠATE INFORMACIJE O MOŽNOSTI PRITOŽBE?

Vrednost 6223 Frekvenca
1 da 500
2 ne 351
3 ne vem, b.o. 75
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
851 92

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q17g INFORMACIJE O OPREMI POLICIJE: OROŽJU, V

INFORMACIJE O OPREMI POLICIJE: OROŽJU, VOZILIH?

Vrednost 6322 Frekvenca
1 da 207
2 ne 665
3 ne vem, b.o. 53
Sysmiss 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
872 71

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q17h PREVENTIVNE NASVETE?@/

PREVENTIVNE NASVETE?

Vrednost 6421 Frekvenca
1 da 490
2 ne 379
3 ne vem, b.o. 55
Sysmiss 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
869 74

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q17i INFORMACIJE O POLICIJSKIH POSTOPKIH IN P

INFORMACIJE O POLICIJSKIH POSTOPKIH IN POOBLASTILIH?

Vrednost 6520 Frekvenca
1 da 495
2 ne 370
3 ne vem, b.o. 60
Sysmiss 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
865 78

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q17j KAJ PA INFORMACIJE O NEPRAVILNOSTIH V PO

KAJ PA INFORMACIJE O NEPRAVILNOSTIH V POLICIJSKIH VRSTAH?

Vrednost 6619 Frekvenca
1 da 454
2 ne 384
3 ne vem, b.o. 86
Sysmiss 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
838 105

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q18 POLICIJI LAHKO SPOROČITE RAZLIČNE INFORM

POLICIJI LAHKO SPOROČITE RAZLIČNE INFORMACIJE NA ANONIMNI TELEFON. ALI VESTE, KATERO ŠTEVILKO MORATE POKLICATI? (anketar: ne beri!)

Vrednost 6718 Frekvenca
1 080 1200 10
2 113 49
3 112 6
4 navede številko, ki se začne z 080 22
5 navece drugo številko 18
6 ne pozna številk 820
Sysmiss 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
105 838

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q19 POLICIJA IMA SVOJE SPLETNE STRANI. ALI S

POLICIJA IMA SVOJE SPLETNE STRANI. ALI STE JIH ŽE KDAJ OBISKALI?

Vrednost 6817 Frekvenca
1 da 53
2 ne 861
3 ne vem, b.o. 11
Sysmiss 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
914 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q20a ALI STE SPLETNE STRANI POLICIJE OBISKALI

ALI STE SPLETNE STRANI POLICIJE OBISKALI ZA...

Vrednost 6916 Frekvenca
1 ZABAVO 15
2 POSLOVNE POTREBE 6
3 RAZISKOVALNO DELO IN IZOBRAŽEVANJA 2
4 ISKANJA INFORMACIJ ZA LASTNE POTREBE 19
5 slučajno 10
7 ne vem, b.o. 0
6 drugo 1
99 890
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 891

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

q20b SPLETNIH STRANI POLICIJE NISTE OBISKALI

SPLETNIH STRANI POLICIJE NISTE OBISKALI KER...

Vrednost 7015 Frekvenca
1 ME NE ZANIMAJO 333
2 NIMAM DOSTOPA DO INTERNETA 412
3 drugo 112
4 ne vem, b.o. 86
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
857 86

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

t1 ZA KONEC VAM BOMO POSTAVILI ŠE NEKAJ VPR

ZA KONEC VAM BOMO POSTAVILI ŠE NEKAJ VPRAŠANJ O NEDELJSKEM NAKUPOVANJU. ALI STE BILI VI OZ. KDO V DRUŽINI V ZADNJEM LETU PO NAKUPIH V NEDELJO DOPOLDNE?

Vrednost 7114 Frekvenca
1 da, jaz 285
2 da, nekdo iz družine 41
3 oboji 226
4 ne, nihče 360
5 ne vem, b.o. 13
Sysmiss 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
912 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

t2 KAKO POGOSTO STE V NEDELJO NAKUPOVALI V

KAKO POGOSTO STE V NEDELJO NAKUPOVALI V ČASU PO NOVEM LETU?

Vrednost 7213 Frekvenca
1 ENKRAT, DVAKRAT 193
2 3 DO 4 KRAT 125
3 VEČKRAT 130
4 SKORAJ VSAKO NEDELJO 96
0 360
5 ne vem, b.o. 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
544 399

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

t3 ALI JE BILO TO V KAKI BLIŽNJI MANJŠI TRG

ALI JE BILO TO V KAKI BLIŽNJI MANJŠI TRGOVINI, ALI V VEČJEM NAKUPOVALNEM CENTRU?

Vrednost 7312 Frekvenca
1 v manjši trgovini 299
2 v večjem nakupovalnem centru 218
3 oboje 30
0 360
4 ne vem, b.o. 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
547 396

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

t4 ALI OB NEDELJAH OPRAVLJATE LE MANJŠE, SP

ALI OB NEDELJAH OPRAVLJATE LE MANJŠE, SPROTNE NAKUPE, ALI VEČJE - TEDENSKE, MESEČNE NAKUPE?

Vrednost 7411 Frekvenca
1 manjše nakupe 458
2 večje nakupe 53
3 oboje 35
0 360
4 ne vem, b.o. 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
546 397

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

t5 SE VAM ZDI PRIMERNO, DA BI BILE TRGOVINE

SE VAM ZDI PRIMERNO, DA BI BILE TRGOVINE S POTROŠNIŠKIM BLAGOM TUDI V PRIHODNJE OB NEDELJAH DOPOLDNE ODPRTE, ALI NE?

Vrednost 7510 Frekvenca
1 da, primerno 310
2 ne, ni primerno 586
3 ne vem, b.o. 29
Sysmiss 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
896 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

lroj POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Vrednost 769 Frekvenca
12 1
13 1
17 1
18 1
19 5
20 5
21 6
22 5
23 3
24 4
25 7
26 12
27 9
28 8
29 7
30 7
31 10
32 14
33 12
34 18
35 18
36 7
37 14
38 15
39 7
40 12
41 13
42 16
43 17
44 10
45 10
46 10
47 13
48 13
49 16
50 15
51 15
52 12
53 17
54 25
55 23
56 12
57 15
58 19
59 19
60 32
61 25
62 20
63 21
64 23
65 21
66 16
67 22
68 17
69 15
70 17
71 13
72 16
73 18
74 12
75 13
76 11
77 18
78 9
79 16
80 21
81 20
82 10
83 26
84 7
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
938 5 12 84 55.74 17.104

Vrednosti spremenljivk od 0 do 84

izob KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 778 Frekvenca
1 OSNOVNA 173
2 KONČANA POKLICNA 160
3 KONČANA SREDNJA 407
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 198
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
938 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

tipk ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Vrednost 787 Frekvenca
1 NA PODEŽELJU 314
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 302
3 V VEČJEM MESTU 118
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 202
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
936 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

zap ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE@/

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Vrednost 796 Frekvenca
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 263
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 189
3 SAMOZAPOSLEN 45
4 KMET 12
5 GOSPODINJA 17
6 UPOKOJENEC 272
7 ŠTUDENT, DIJAK 92
8 BREZPOSELN 43
9 DRUGO... 4
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
937 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

spol SPOL

SPOL

Vrednost 805 Frekvenca
1 moški 375
2 ženska 568
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
943 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

rstar STAROST

Vrednost 814 Frekvenca
1 do 35 let 197
2 36 do 40 let 295
3 41 do 60 let 224
4 61 let in vec 222
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
938 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

omr OMREŽNA SKUPINA

Vrednost 823 Frekvenca
1 315
2 194
3 127
4 99
5 138
7 70
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
943 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

regija

Vrednost 832 Frekvenca
1 POMURSKA 45
2 PODRAVSKA 122
3 KOROŠKA 27
4 SAVINJSKA 100
5 GORENJSKA 97
6 ZASAVSKA 23
7 OSREDNJA 307
8 SPOD. POSAVSKA 28
9 DOLENJSKA 41
10 GORIŠKA 71
11 OBALNO-KRAŠKA 47
12 KRAŠKA 25
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
933 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

wutez

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
943 0 0.436 2.475 1 0.568

Vrednosti spremenljivk od 0.436289374391263 do 2.47465629412436

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Toš, Niko (2002). POLIC02 - Vprašalnik [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

 1. Toš, Niko (2002). POLIC02 - poročilo o raziskavi [ostali dokumenti].

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Toš, N. (2007). Stališča slovenske javnosti o policiji [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: POLIC02. https://doi.org/10.17898/ADP_POLIC02_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2007
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si