5. Preglej izročena gradiva

Datum objave: 08. 04. 2017   Datum zadnjega pregleda: 08. 04. 2017

 

Pomembno je, da pred pošiljanjem še enkrat pregledate in označite poslane datoteke (z imeni in podatki o obliki, vsebini in velikosti). Tako bomo zagotovili, da so z naše strani prejete datoteke identične poslanim.

Priporočamo zapise, ki so vsebinsko in strukturno polnejši, ker omogočajo boljše izkoriščanje v fazah nadaljnjega procesiranje gradiv. Spodaj je pregled zaželjenih in dopuščenih oblik zapisov posameznih vrst gradiv. V kolikor ima gradivo kakšne posebnosti v zapisih, se pred predajo posvetujte z nami, kako pripraviti gradivo za prenos.

 

Predajni paket oz. celotna dokumentacija, ki nam jo predate, obsega:

  • izpolnjen obrazec Opis raziskave,
  • ustrezno urejeno in dokumentirano podatkovno datoteko,
  • originalni vprašalnik (če obstaja),
  • ostalo gradivo, ki pomaga razbrati vsebino podatkov, kot so: šifrant, kodirna knjiga, izpis frekvenc, navodila za anketarje, podatki o izvedbi raziskave, kopije publikacij in ostalih spremnih dokumentov, ki so bili del zbiranja podatkov ali pa so pomembni za njihovo razumevanje,
  • 2 izvoda izpolnjene in podpisane Izjave o izročitvi gradiv raziskave.

 

  Kako citiram to stran?

Arhiv družboslovnih podatkov. LETO. 5. Preglej izročena gradiva . Dostopano prek: http://adp.fdv.uni-lj.si/deli/postopek/pregled/ (DD. mesec leto).

  V ADP HRANIMO TUDI

Upravljanje človeških virov, Slovenija 2008, Mednarodna primerjalna študija, CPO

 AKTIVNOSTI ADP
8. december 2017 | Ljubljana, Slovenia

PRAZNOVANJE 20 LET DELOVANJA ADP

24. november 2017 | Ljubljana

Odprta znanost: državljanska znanost, raziskovalni podatki, dostop do znanja in še več

 KONFERENCE IN DOGODKI
5. april 2018 | Washington, D. C., USA

Severnoameriška DDI konferenca, 5. 4. 2018

27. februar 2018 | Ljubljana

SERISS delavnica na temo oblikovanja merskih napak

UNI-FDV'CESSDA

ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si