Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SUTR1104
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1104_V1
Glavni avtor(ji):
 • Makarovič, Matej
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Besednjak Valič, Tamara
Izdelal datoteko podatkov:
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Nova Gorica, Slovenija; april 2011)

Finančna podpora:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Serija:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Analiza vključuje tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem. Ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij omogoča primerljivost na medletni ravni.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

javno mnenje, materialna blaginja, življenjski standard, podpora vladi, strankarske preference

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - enakost in neenakost
Vsebinsko področja CERIF
Družbeni problemi in blagostanje, socialno skrbstvo
Vsebinska področja ADP
Materialna blaginja
Neenakost


Povzetek:

V okviru sklopa vprašanj o blaginji v Sloveniji se ugotavlja, kako prebivalci Slovenije doživljajo današnje gospodarske razmere: kako vidijo svoj materialni standard, kako živijo sami in kako se v Sloveniji na splošno živi, smo napredovali ali nazadovali in kaj naj bi prinesla prihodnost. Ugotavlja se tudi, kolikšne so danes socialne neenakosti med ljudmi in kolikšen je strah pred izgubo zaposlitve. Ob tem seveda ne moremo mimo malega dela, kjer se preverja, v kolikšni meri bi se ljudje udeležili referenduma 10. aprila in kakšen izid lahko pričakujemo. Preverjalo se je tudi, kakšna usoda bi na referendumu čakala pokojninsko zakonodajo. Med aktualnimi dogodki se tokrat preverja tudi, ali je afera Thaler po mnenju ljudi postavila v slabo luč le njega osebno, stranko, ki jo je zastopal, ali pa kar celotno Slovenijo. Opaženi so tudi pomembni premiki v strankarskih preferencah, ki dajejo slovenskemu (ne)zaupanju do obstoječih strank in vlade nove razsežnosti. V luči tega se preverja tudi odnos do morebitnih alternativ, na katere se v zadnjem času ponovno večkrat namiguje. Med njimi sta tako aktivnejša vloga Milana Kučana in Foruma 21 kot zamenjava sedanjega predsednika vlade s komisarjem Janezom Potočnikom.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: marec 2011 - april 2011
Čas izdelave: 2011-04
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Tip vzorca:

Stratificirano slučajno vzorčenje. Kot vzorčni okvir je bil uporabljen Telefonski imenik prebivalcev Slovenije. Način vzorčenja je stratificirano slučajno vzorčenje, kjer geografske regije predstavljajo stratume. Naključni vzorec iz vsakega stratuma se izbere sorazmerno z velikostjo (številom prebivalcev v posameznih regijah) stratuma. Nato je narejen naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne).

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja in spolu. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika. Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

 • število spremenljivk: 25
 • število enot: 904

Verzija: februar 2014

Spremenljivke

tip_kraj Naselje

Naselje

Vrednost 13 Frekvenca
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 326
2 vas (500-1999 prebivalcev) 167
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 154
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 257
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 903.987 0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

urb_rur Urbano/ruralno okolje

Urbano/ruralno okolje

Vrednost 22 Frekvenca
1 Urbano 436
2 Ruralno 468
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

stat_reg Statistična regija

Statistična regija

Vrednost 31 Frekvenca
1 Pomurska 52
2 Podravska 140
3 Koroška 35
4 Savinjska 116
5 Zasavska 18
6 Spodnjeposavska 35
7 Dolenjska 64
8 Osrednjeslovenska 229
9 Gorenjska 91
10 Notranjsko-Kraška 22
11 Goriška 53
12 Obalno-kraška 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

tip_kraj Naselje

Naselje

Vrednost 125 Frekvenca
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 326
2 vas (500-1999 prebivalcev) 167
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 154
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 257
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 903.987 0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

urb_rur Urbano/ruralno okolje

Urbano/ruralno okolje

Vrednost 224 Frekvenca
1 Urbano 436
2 Ruralno 468
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

stat_reg Statistična regija

Statistična regija

Vrednost 323 Frekvenca
1 Pomurska 52
2 Podravska 140
3 Koroška 35
4 Savinjska 116
5 Zasavska 18
6 Spodnjeposavska 35
7 Dolenjska 64
8 Osrednjeslovenska 229
9 Gorenjska 91
10 Notranjsko-Kraška 22
11 Goriška 53
12 Obalno-kraška 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

q1_1 Zadovoljstvo z materialnim standardom

1. Kako bi s šolsko oceno od 1 do 5 ocenili zadovoljstvo z vašim materialnim standardom?

Vrednost 422 Frekvenca
1 1 82
2 2 172
3 3 460
4 4 162
5 5 26
6 9 Ne vem 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
902 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2 Če bi razdelili družbo na štiri razrede glede na materialni standard, kam bi uvrstili samega sebe?

2. Če bi razdelili družbo na štiri razrede glede na materialni standard, kam bi uvrstili samega sebe?

Vrednost 521 Frekvenca
1 nižji 175
2 nižji srednji 462
3 višji srednji 246
4 višji 10
9 ne vem, b.o. 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
893 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q3 Kako vi osebno danes živite v primerjavi z vašim življenjem izpred štirih let? Ali živite…?

3. Kako vi osebno danes živite v primerjavi z vašim življenjem izpred štirih let? Ali živite…?

Vrednost 620 Frekvenca
1 veliko slabše 86
2 slabše 359
3 približno enako 348
4 bolje 91
5 veliko bolje 14
9 ne vem, b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
898 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4 Ali se vam zdi, da se v Sloveniji na splošno danes v primerjavi z življenjem izpred štirih let živi…?

4. Ali se vam zdi, da se v Sloveniji na splošno danes v primerjavi z življenjem izpred štirih let živi…?

Vrednost 719 Frekvenca
1 veliko slabše 165
2 slabše 555
3 približno enako 130
4 bolje 33
5 veliko bolje 3
9 ne vem, b.o. 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
886 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q5 Ali menite, da se bo v Sloveniji na splošno čez štiri leta živelo…?

5. Ali menite, da se bo v Sloveniji na splošno čez štiri leta živelo…?

Vrednost 818 Frekvenca
1 veliko slabše 116
2 slabše 361
3 približno enako 232
4 bolje 120
5 veliko bolje 3
9 ne vem, b.o. 72
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
832 72

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q6 Kakšen je vaš zaposlitveni položaj? Ste...

6. Kakšen je vaš zaposlitveni položaj? Ste...

Vrednost 917 Frekvenca
1 zaposleni v zasebnem sektorju (tudi samozaposleni in kmetje) 193
2 zaposleni v javnem sektorju 206
3 gospodinja 17
4 upokojenec 360
5 študent, dijak 51
6 brezposelni 69
7 drugo 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

q7 Ali menite, da obstaja realna nevarnost, da v naslednjih mesecih zaradi krize izgubite službo?

7. ZA ZAPOSLENE (samo odgovora 1 ali 2 pri vprašanju 6): ali menite, da obstaja realna nevarnost, da v naslednjih mesecih zaradi krize izgubite službo?

Vrednost 1016 Frekvenca
1 Da 117
2 Ne 266
3 Ne vem 15
9 Nisem zaposlen 1
Sysmiss 505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
383 521

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q8 Ali podpirate sedanjo vlado?

8. Ali podpirate sedanjo vlado?

Vrednost 1115 Frekvenca
1 Da 175
2 Ne 663
3 Ne vem 66
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
838 66

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q9 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

9. Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Vrednost 1214 Frekvenca
1 Socialni demokrati- SD 82
2 Slovenska demokratska stranka- SDS 112
3 Liberalna demokracija Slovenije- LDS 26
4 ZARES 16
5 Slovenska ljudska stranka- SLS 21
6 Nova Slovenija- NSI 19
7 Demokratična stranka upokojencev Slovenije- DESUS 33
8 Slovenska nacionalna stranka- SNS 16
9 drugo 24
11 nobene 274
10 ne vem 187
99 ne bi šel na volitve 94
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
623 281

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

q10 10. aprila bo referendum o malem delu. Se ga nameravate udeležiti zanesljivo, mogoče ali pa sploh ne?

10. aprila bo referendum o malem delu. Se ga nameravate udeležiti zanesljivo, mogoče ali pa sploh ne?

Vrednost 1313 Frekvenca
1 zanesljivo 424
2 mogoče 181
3 sploh ne 261
4 ne vem 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
866 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q11 In kako bi na referendumu glasovali: za Zakon o malem delu ali proti njemu?

11. In kako bi na referendumu glasovali: za Zakon o malem delu ali proti njemu?

Vrednost 1412 Frekvenca
1 za 265
2 proti 324
3 ne vem 315
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
589 315

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q12 Kako pa bi glasovali na referendumu o pokojninski reformi?

12. Kako pa bi glasovali na referendumu o pokojninski reformi?

Vrednost 1511 Frekvenca
1 za reformo 303
2 proti reformi 379
3 ne vem 222
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
682 222

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q13 Na koga je afera podkupovanja evroposlanca Zorana Thalerja po vašem mnenju vrgla slabo luč?

13. Na koga je afera podkupovanja evroposlanca Zorana Thalerja po vašem mnenju vrgla slabo luč?

Vrednost 1610 Frekvenca
1 samo na Thalerja osebno 133
2 tudi na Socialne demokrate, ki jih je Thaler zastopal v Evro 62
3 tudi na Slovenijo kot celoto 651
4 na nikogar 11
5 drugo 6
6 ne vem 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
863 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q14 Nekateri omenjajo možnost, da bi komisar Janez Potočnik še pred volitvami prevzel vodenje slovenske vlade. Če bi se to res zgodilo, katera od naslednjih možnosti bi bila po vašem mnenju najbolj verjetna

14. Nekateri omenjajo možnost, da bi komisar Janez Potočnik še pred volitvami prevzel vodenje slovenske vlade. Če bi se to res zgodilo, katera od naslednjih možnosti bi bila po vašem mnenju najbolj verjetna

Vrednost 179 Frekvenca
1 Potočnik ne bi resnično vladal, ampak bi ga iz ozadja usmerj 176
2 Potočnik bi uspešno vodil slovensko vlado 196
3 Potočnik v sedanjih razmerah kot premier ne bi bil uspešen 303
4 Drugo 59
5 Ne vem 170
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
734 170

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q15 Večkrat se omenja vloga Milana Kučana in Foruma 21 v sedanji politiki. Kakšno vlogo bi po vašem mnenju moral v prihodnje igrati Milan Kučan? Ali…

15. Večkrat se omenja vloga Milana Kučana in Foruma 21 v sedanji politiki. Kakšno vlogo bi po vašem mnenju moral v prihodnje igrati Milan Kučan? Ali…

Vrednost 188 Frekvenca
1 naj se vrne v aktivno politiko 117
2 naj deluje izključno v civilni družbi 199
3 naj se dokončno odreče vplivu na politiko 514
4 Ne vem, b.o. 74
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
830 74

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Spol Spol?

16. spol

Vrednost 197 Frekvenca
1 M 422
2 Ž 482
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Izobrazb Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

17. izobrazba

Vrednost 206 Frekvenca
1 Osnovna ali manj 73
2 Poklicna 108
3 Srednja 448
4 Višja, visoka ali več 270
9 Brez odgovora 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
899 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

LetoRo_1 ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

18. ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 0 1037 9999 2074.928 958.29

Vrednosti spremenljivk od 1037 do 9999

dohodek Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

19. Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

Vrednost 224 Frekvenca
1 Pod 500 EUR 199
2 od 500 do 1000 383
3 Nad 1000 do 2000 173
4 Nad 2000 EUR 28
5 Nima dohodkov 57
9 brez odgovora 64
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
840 64

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

STAROST Starost

Starost

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
891 13 16 973 50.687 34.357

Vrednosti spremenljivk od 16 do 973

KSTAROST Starost po kategorijah

Starost po kategorijah

Vrednost 242 Frekvenca
1 18-34 let 158
2 35-54 let 343
3 55 in več 385
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
886 18 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

korutez Korigirana utež po spolu, izobrazbi, naselju in starosti

Korigirana utež po spolu, izobrazbi, naselju in starosti

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 0 0.166 3.378 1 0.938

Vrednosti spremenljivk od 0.165817008323241 do 3.37837837837838

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Makarovič, Matej (2011). SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

 1. Makarovič, Matej (2011). SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost, predstavitev [Power Point].
 2. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Makarovič, M., Rončević, B., Tomšič, M. in Besednjak Valič, T. (2013). Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SUTR1104. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1104_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2014

SORODNE RAZISKAVE

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si