Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

Basic Study Information

ADP - IDNo: SUTR1104
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1104_V1
Main author(s):
 • Makarovič, Matej
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Besednjak Valič, Tamara
Data file producer:
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Nova Gorica, Slovenija; april 2011)

Funding agency:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Project number:

no information

Series:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Analiza vključuje tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem. Ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij omogoča primerljivost na medletni ravni.

Study Content

Keywords:

javno mnenje, materialna blaginja, življenjski standard, podpora vladi, strankarske preference

Keywords ELSST:
DRUŽBENA NEENAKOST, SOCIALNO-EKONOMSKI POLOŽAJ, ŽIVLJENJSKE RAZMERE, BLAGINJA, DRUŽBENI RAZRED

Topic Classification CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - enakost in neenakost
Topic Classification CERIF
Družbeni problemi in blagostanje, socialno skrbstvo
Topic Classification ADP
Materialna blaginja
Neenakost


Abstract:

V okviru sklopa vprašanj o blaginji v Sloveniji se ugotavlja, kako prebivalci Slovenije doživljajo današnje gospodarske razmere: kako vidijo svoj materialni standard, kako živijo sami in kako se v Sloveniji na splošno živi, smo napredovali ali nazadovali in kaj naj bi prinesla prihodnost. Ugotavlja se tudi, kolikšne so danes socialne neenakosti med ljudmi in kolikšen je strah pred izgubo zaposlitve. Ob tem seveda ne moremo mimo malega dela, kjer se preverja, v kolikšni meri bi se ljudje udeležili referenduma 10. aprila in kakšen izid lahko pričakujemo. Preverjalo se je tudi, kakšna usoda bi na referendumu čakala pokojninsko zakonodajo. Med aktualnimi dogodki se tokrat preverja tudi, ali je afera Thaler po mnenju ljudi postavila v slabo luč le njega osebno, stranko, ki jo je zastopal, ali pa kar celotno Slovenijo. Opaženi so tudi pomembni premiki v strankarskih preferencah, ki dajejo slovenskemu (ne)zaupanju do obstoječih strank in vlade nove razsežnosti. V luči tega se preverja tudi odnos do morebitnih alternativ, na katere se v zadnjem času ponovno večkrat namiguje. Med njimi sta tako aktivnejša vloga Milana Kučana in Foruma 21 kot zamenjava sedanjega predsednika vlade s komisarjem Janezom Potočnikom.

Methodology


Collection date: marec 2011 - april 2011
Date of production: 2011-04
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded: no information
Data collected by:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Sampling procedure:

Stratificirano slučajno vzorčenje. Kot vzorčni okvir je bil uporabljen Telefonski imenik prebivalcev Slovenije. Način vzorčenja je stratificirano slučajno vzorčenje, kjer geografske regije predstavljajo stratume. Naključni vzorec iz vsakega stratuma se izbere sorazmerno z velikostjo (številom prebivalcev v posameznih regijah) stratuma. Nato je narejen naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne).

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja in spolu. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika. Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 25
 • number of units: 904

Version: februar 2014

Variable list

tip_kraj Naselje

Naselje

Value 13 Frequency
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 326
2 vas (500-1999 prebivalcev) 167
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 154
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 257
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
904 903.987 0 0

Valid range from 1 to 4

urb_rur Urbano/ruralno okolje

Urbano/ruralno okolje

Value 22 Frequency
1 Urbano 436
2 Ruralno 468
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
904 0

Valid range from 1 to 2

stat_reg Statistična regija

Statistična regija

Value 31 Frequency
1 Pomurska 52
2 Podravska 140
3 Koroška 35
4 Savinjska 116
5 Zasavska 18
6 Spodnjeposavska 35
7 Dolenjska 64
8 Osrednjeslovenska 229
9 Gorenjska 91
10 Notranjsko-Kraška 22
11 Goriška 53
12 Obalno-kraška 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
904 0

Valid range from 1 to 12

tip_kraj Naselje

Naselje

Value 125 Frequency
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 326
2 vas (500-1999 prebivalcev) 167
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 154
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 257
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
904 903.987 0 0

Valid range from 1 to 4

urb_rur Urbano/ruralno okolje

Urbano/ruralno okolje

Value 224 Frequency
1 Urbano 436
2 Ruralno 468
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
904 0

Valid range from 1 to 2

stat_reg Statistična regija

Statistična regija

Value 323 Frequency
1 Pomurska 52
2 Podravska 140
3 Koroška 35
4 Savinjska 116
5 Zasavska 18
6 Spodnjeposavska 35
7 Dolenjska 64
8 Osrednjeslovenska 229
9 Gorenjska 91
10 Notranjsko-Kraška 22
11 Goriška 53
12 Obalno-kraška 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
904 0

Valid range from 1 to 12

q1_1 Zadovoljstvo z materialnim standardom

1. Kako bi s šolsko oceno od 1 do 5 ocenili zadovoljstvo z vašim materialnim standardom?

Value 422 Frequency
1 1 82
2 2 172
3 3 460
4 4 162
5 5 26
6 9 Ne vem 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
902 2

Valid range from 1 to 5

q2 Če bi razdelili družbo na štiri razrede glede na materialni standard, kam bi uvrstili samega sebe?

2. Če bi razdelili družbo na štiri razrede glede na materialni standard, kam bi uvrstili samega sebe?

Value 521 Frequency
1 nižji 175
2 nižji srednji 462
3 višji srednji 246
4 višji 10
9 ne vem, b.o. 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
893 11

Valid range from 1 to 4

q3 Kako vi osebno danes živite v primerjavi z vašim življenjem izpred štirih let? Ali živite…?

3. Kako vi osebno danes živite v primerjavi z vašim življenjem izpred štirih let? Ali živite…?

Value 620 Frequency
1 veliko slabše 86
2 slabše 359
3 približno enako 348
4 bolje 91
5 veliko bolje 14
9 ne vem, b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
898 6

Valid range from 1 to 5

q4 Ali se vam zdi, da se v Sloveniji na splošno danes v primerjavi z življenjem izpred štirih let živi…?

4. Ali se vam zdi, da se v Sloveniji na splošno danes v primerjavi z življenjem izpred štirih let živi…?

Value 719 Frequency
1 veliko slabše 165
2 slabše 555
3 približno enako 130
4 bolje 33
5 veliko bolje 3
9 ne vem, b.o. 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
886 18

Valid range from 1 to 5

q5 Ali menite, da se bo v Sloveniji na splošno čez štiri leta živelo…?

5. Ali menite, da se bo v Sloveniji na splošno čez štiri leta živelo…?

Value 818 Frequency
1 veliko slabše 116
2 slabše 361
3 približno enako 232
4 bolje 120
5 veliko bolje 3
9 ne vem, b.o. 72
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
832 72

Valid range from 1 to 5

q6 Kakšen je vaš zaposlitveni položaj? Ste...

6. Kakšen je vaš zaposlitveni položaj? Ste...

Value 917 Frequency
1 zaposleni v zasebnem sektorju (tudi samozaposleni in kmetje) 193
2 zaposleni v javnem sektorju 206
3 gospodinja 17
4 upokojenec 360
5 študent, dijak 51
6 brezposelni 69
7 drugo 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
904 0

Valid range from 1 to 7

q7 Ali menite, da obstaja realna nevarnost, da v naslednjih mesecih zaradi krize izgubite službo?

7. ZA ZAPOSLENE (samo odgovora 1 ali 2 pri vprašanju 6): ali menite, da obstaja realna nevarnost, da v naslednjih mesecih zaradi krize izgubite službo?

Value 1016 Frequency
1 Da 117
2 Ne 266
3 Ne vem 15
9 Nisem zaposlen 1
Sysmiss 505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
383 521

Valid range from 1 to 2

q8 Ali podpirate sedanjo vlado?

8. Ali podpirate sedanjo vlado?

Value 1115 Frequency
1 Da 175
2 Ne 663
3 Ne vem 66
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
838 66

Valid range from 1 to 2

q9 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

9. Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Value 1214 Frequency
1 Socialni demokrati- SD 82
2 Slovenska demokratska stranka- SDS 112
3 Liberalna demokracija Slovenije- LDS 26
4 ZARES 16
5 Slovenska ljudska stranka- SLS 21
6 Nova Slovenija- NSI 19
7 Demokratična stranka upokojencev Slovenije- DESUS 33
8 Slovenska nacionalna stranka- SNS 16
9 drugo 24
11 nobene 274
10 ne vem 187
99 ne bi šel na volitve 94
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
623 281

Valid range from 1 to 11

q10 10. aprila bo referendum o malem delu. Se ga nameravate udeležiti zanesljivo, mogoče ali pa sploh ne?

10. aprila bo referendum o malem delu. Se ga nameravate udeležiti zanesljivo, mogoče ali pa sploh ne?

Value 1313 Frequency
1 zanesljivo 424
2 mogoče 181
3 sploh ne 261
4 ne vem 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
866 38

Valid range from 1 to 3

q11 In kako bi na referendumu glasovali: za Zakon o malem delu ali proti njemu?

11. In kako bi na referendumu glasovali: za Zakon o malem delu ali proti njemu?

Value 1412 Frequency
1 za 265
2 proti 324
3 ne vem 315
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
589 315

Valid range from 1 to 2

q12 Kako pa bi glasovali na referendumu o pokojninski reformi?

12. Kako pa bi glasovali na referendumu o pokojninski reformi?

Value 1511 Frequency
1 za reformo 303
2 proti reformi 379
3 ne vem 222
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
682 222

Valid range from 1 to 2

q13 Na koga je afera podkupovanja evroposlanca Zorana Thalerja po vašem mnenju vrgla slabo luč?

13. Na koga je afera podkupovanja evroposlanca Zorana Thalerja po vašem mnenju vrgla slabo luč?

Value 1610 Frequency
1 samo na Thalerja osebno 133
2 tudi na Socialne demokrate, ki jih je Thaler zastopal v Evro 62
3 tudi na Slovenijo kot celoto 651
4 na nikogar 11
5 drugo 6
6 ne vem 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
863 41

Valid range from 1 to 5

q14 Nekateri omenjajo možnost, da bi komisar Janez Potočnik še pred volitvami prevzel vodenje slovenske vlade. Če bi se to res zgodilo, katera od naslednjih možnosti bi bila po vašem mnenju najbolj verjetna

14. Nekateri omenjajo možnost, da bi komisar Janez Potočnik še pred volitvami prevzel vodenje slovenske vlade. Če bi se to res zgodilo, katera od naslednjih možnosti bi bila po vašem mnenju najbolj verjetna

Value 179 Frequency
1 Potočnik ne bi resnično vladal, ampak bi ga iz ozadja usmerj 176
2 Potočnik bi uspešno vodil slovensko vlado 196
3 Potočnik v sedanjih razmerah kot premier ne bi bil uspešen 303
4 Drugo 59
5 Ne vem 170
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
734 170

Valid range from 1 to 4

q15 Večkrat se omenja vloga Milana Kučana in Foruma 21 v sedanji politiki. Kakšno vlogo bi po vašem mnenju moral v prihodnje igrati Milan Kučan? Ali…

15. Večkrat se omenja vloga Milana Kučana in Foruma 21 v sedanji politiki. Kakšno vlogo bi po vašem mnenju moral v prihodnje igrati Milan Kučan? Ali…

Value 188 Frequency
1 naj se vrne v aktivno politiko 117
2 naj deluje izključno v civilni družbi 199
3 naj se dokončno odreče vplivu na politiko 514
4 Ne vem, b.o. 74
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
830 74

Valid range from 1 to 3

Spol Spol?

16. spol

Value 197 Frequency
1 M 422
2 Ž 482
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
904 0

Valid range from 1 to 2

Izobrazb Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

17. izobrazba

Value 206 Frequency
1 Osnovna ali manj 73
2 Poklicna 108
3 Srednja 448
4 Višja, visoka ali več 270
9 Brez odgovora 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
899 5

Valid range from 1 to 4

LetoRo_1 ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

18. ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
904 0 1037 9999 2074.928 958.29

Valid range from 1037 to 9999

dohodek Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

19. Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

Value 224 Frequency
1 Pod 500 EUR 199
2 od 500 do 1000 383
3 Nad 1000 do 2000 173
4 Nad 2000 EUR 28
5 Nima dohodkov 57
9 brez odgovora 64
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
840 64

Valid range from 1 to 5

STAROST Starost

Starost

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
891 13 16 973 50.687 34.357

Valid range from 16 to 973

KSTAROST Starost po kategorijah

Starost po kategorijah

Value 242 Frequency
1 18-34 let 158
2 35-54 let 343
3 55 in več 385
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
886 18 1 3

Valid range from 1 to 3

korutez Korigirana utež po spolu, izobrazbi, naselju in starosti

Korigirana utež po spolu, izobrazbi, naselju in starosti

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
904 0 0.166 3.378 1 0.938

Valid range from 0.165817008323241 to 3.37837837837838

Materials of the Study

 1. Makarovič, Matej (2011). SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost [Vprašalnik].

Study Results Materials

 1. Makarovič, Matej (2011). SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost, predstavitev [Power Point].
 2. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  How to CITE this study?

Makarovič, M., Rončević, B., Tomšič, M. and Besednjak Valič, T. (2013). Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: SUTR1104. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1104_V1

COBISS.SI
Publication date: 2014

SIMILAR STUDIES

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si