Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI1105
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI1105_V1
Main author(s):
 • Kurdija, Slavko
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Broder, Živa
 • Falle, Rebeka
 • Vovk, Tina
 • Kecman, Ivi
Data file producer:
CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij , Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2011)

Funding agency:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Project number:

no information

Series:
 • PB/Politbarometer, Slovenija

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z razvojem demokracije, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora vladi, podpora Borutu Pahorju kot predsedniku vlade, zaupanje v institucije, udeležba na volitvah, strankarske preference, levo-desna politična orientacija, referendum o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, referendum o malem delu, referendum o zakonu o arhivskem gradivu

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE


Abstract:

Raziskava sodi v sklop kontinuiranih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom državnih organov in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi stopnjo zaupanja v ključne institucije sistema ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok med drugim vključuje vprašanja o potrebi reform v Sloveniji, vprašanja ob pokojninski reformi, referendumu o preprečevanju dela na črno ter referendumu o Zakonu o arhivskem gradivu.

Methodology


Collection date: 23. maj 2011 - 25. maj 2011
Date of production: 2011
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave je oblikovan s pomočjo naključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov fizičnih oseb v RS. Ciljna oseba znotraj gospodinjstva je izbrana s pomočjo pravila zadnjega rojstnega dne.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Uteži so oblikovane s poststratifikacijskim usklajevanjem na spol, starost, izobrazbo in velikost naselja (do 500 p., 500-4000 p., 4000-50000 p., nad 50000 p.).

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI1105 - Politbarometer PB05/11, Slovenija [datoteka podatkov]

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

 • number of variables: 59
 • number of units: 810

Version: februar 2013

Variable list

anketa Datum izvedbe raziskave

Value 13 Frequency
2011-05-15 810
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
810 2011-05-15 2011-05-15

qa KAKO SREČNI STE?

V CELOTI GLEDANO, KAKO SREČNI BI REKLI, DA STE? IZBERITE ODGOVOR NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NISTE SREČNI, 5 PA, DA STE ZELO SREČNI.

Value 22 Frequency
1 sploh nisem srečen 31
2 . 43
3 nekaj vmes 285
4 . 314
5 zelo sem srečen 132
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
805 5

Valid range from 1 to 5

qb ZADOVOLJSTVO Z ŽIVLJENJEM

V CELOTI GLEDANO, KAKO ZADOVOLJNI STE SEDAJ S SVOJIM ŽIVLJENJEM? IZBERITE ODGOVOR NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NISTE ZADOVOLJNI, 5 PA, DA STE ZELO ZADOVOLJNI.

Value 31 Frequency
1 sploh nisem zadovoljen 17
2 . 43
3 nekaj vmes 251
4 . 357
5 zelo sem zadovoljen 138
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 3
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
806 4

Valid range from 1 to 5

anketa Datum izvedbe raziskave

Value 159 Frequency
2011-05-15 810
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
810 2011-05-15 2011-05-15

qa KAKO SREČNI STE?

V CELOTI GLEDANO, KAKO SREČNI BI REKLI, DA STE? IZBERITE ODGOVOR NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NISTE SREČNI, 5 PA, DA STE ZELO SREČNI.

Value 258 Frequency
1 sploh nisem srečen 31
2 . 43
3 nekaj vmes 285
4 . 314
5 zelo sem srečen 132
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
805 5

Valid range from 1 to 5

qb ZADOVOLJSTVO Z ŽIVLJENJEM

V CELOTI GLEDANO, KAKO ZADOVOLJNI STE SEDAJ S SVOJIM ŽIVLJENJEM? IZBERITE ODGOVOR NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NISTE ZADOVOLJNI, 5 PA, DA STE ZELO ZADOVOLJNI.

Value 357 Frequency
1 sploh nisem zadovoljen 17
2 . 43
3 nekaj vmes 251
4 . 357
5 zelo sem zadovoljen 138
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 3
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
806 4

Valid range from 1 to 5

q1 ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 456 Frequency
1 zadovoljen 107
2 ni zadovoljen 669
3 ne vem, b.o. 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
776 34

Valid range from 1 to 2

q2 ZADOVOLJSTVO Z MATERIALNIMI RAZMERAMI

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 555 Frequency
1 zadovoljen 522
2 ni zadovoljen 270
3 ne vem, b.o. 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
792 18

Valid range from 1 to 2

q481d PODPIRA VLADO BORUTA PAHORJA

ALI PODPIRATE VLADO BORUTA PAHORJA, ALI NE?

Value 654 Frequency
1 da, podpiram 175
2 ne, ne podpiram 574
3 ne vem, b.o. 61
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
749 61

Valid range from 1 to 2

v1 VLADA

ČE UPOŠTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? VZEMIMO, DA OCENJUJETE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES. KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE

Value 753 Frequency
1 zelo neuspešno 261
2 . 283
3 nekje vmes 214
4 . 38
5 zelo uspešno 5
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
801 9

Valid range from 1 to 5

v2 BORUT PAHOR

IN KAKO OCENJUJETE DELO BORUTA PAHORJA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Value 852 Frequency
1 zelo neuspešno 276
2 . 228
3 nekje vmes 196
4 . 68
5 zelo uspešno 21
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
789 21

Valid range from 1 to 5

v3 DRŽAVNI ZBOR

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Value 951 Frequency
1 zelo neuspešno 234
2 . 277
3 nekje vmes 235
4 . 31
5 zelo uspešno 2
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
779 31

Valid range from 1 to 5

v5 DANILO TÜRK

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE DANILA TÜRK-A?

Value 1050 Frequency
1 zelo neuspešno 71
2 . 94
3 nekje vmes 236
4 . 264
5 zelo uspešno 127
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 17
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
792 18

Valid range from 1 to 5

i1 VLADA

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: VLADI V CELOTI?

Value 1149 Frequency
1 najmanj zaupa 280
2 . 236
3 nekaj vmes 209
4 . 57
5 najbolj zaupa 18
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 9
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
800 10

Valid range from 1 to 5

i2 PREDSEDNIK VLADE

PREDSEDNIKU VLADE BORUTU PAHORJU?

Value 1248 Frequency
1 najmanj zaupa 291
2 . 220
3 nekaj vmes 178
4 . 84
5 najbolj zaupa 25
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 10
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
798 12

Valid range from 1 to 5

i3 DRŽAVNI ZBOR

DRŽAVNEMU ZBORU?

Value 1347 Frequency
1 najmanj zaupa 240
2 . 281
3 nekaj vmes 227
4 . 40
5 najbolj zaupa 3
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 17
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
791 19

Valid range from 1 to 5

i4 PREDSEDNIK REP.

PREDSEDNIKU REPUBLIKE DANILU TÜRKU?

Value 1446 Frequency
1 najmanj zaupa 83
2 . 115
3 nekaj vmes 207
4 . 273
5 najbolj zaupa 118
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 13
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
796 14

Valid range from 1 to 5

i5 POLITIČNE STRANKE

POLITIČNIM STRANKAM?

Value 1545 Frequency
1 najmanj zaupa 295
2 . 258
3 nekaj vmes 211
4 . 20
5 najbolj zaupa 2
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 21
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
786 24

Valid range from 1 to 5

i6 SODIŠČA

SODIŠČEM?

Value 1644 Frequency
1 najmanj zaupa 237
2 . 186
3 nekaj vmes 250
4 . 75
5 najbolj zaupa 17
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 42
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
765 45

Valid range from 1 to 5

i7 POLICIJA

POLICIJI?

Value 1743 Frequency
1 najmanj zaupa 93
2 . 129
3 nekaj vmes 309
4 . 221
5 najbolj zaupa 37
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 17
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
789 21

Valid range from 1 to 5

i8 VOJSKA

VOJSKI?

Value 1842 Frequency
1 najmanj zaupa 36
2 . 59
3 nekaj vmes 261
4 . 305
5 najbolj zaupa 89
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 55
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 60

Valid range from 1 to 5

i9 CERKEV,DUHOVŠČINA

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Value 1941 Frequency
1 najmanj zaupa 275
2 . 190
3 nekaj vmes 204
4 . 93
5 najbolj zaupa 26
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 18
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
788 22

Valid range from 1 to 5

i10 BANKA SLOVENIJE

BANKI SLOVENIJE?

Value 2040 Frequency
1 najmanj zaupa 138
2 . 173
3 nekaj vmes 294
4 . 141
5 najbolj zaupa 30
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 30
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
776 34

Valid range from 1 to 5

i13 ŠOLSTVO

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Value 2139 Frequency
1 najmanj zaupa 30
2 . 83
3 nekaj vmes 332
4 . 273
5 najbolj zaupa 46
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 42
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
764 46

Valid range from 1 to 5

i14 ZDRAVSTVO

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Value 2238 Frequency
1 najmanj zaupa 59
2 . 117
3 nekaj vmes 316
4 . 252
5 najbolj zaupa 60
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 2
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
804 6

Valid range from 1 to 5

i23 EU

EVROPSKI UNIJI?

Value 2337 Frequency
1 najmanj zaupa 84
2 . 155
3 nekaj vmes 350
4 . 149
5 najbolj zaupa 16
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 52
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
754 56

Valid range from 1 to 5

i21 NATO

NATU?

Value 2436 Frequency
1 najmanj zaupa 100
2 . 154
3 nekaj vmes 294
4 . 135
5 najbolj zaupa 23
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 98
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
706 104

Valid range from 1 to 5

i12 USTAVNO SODIŠČE

USTAVNEMU SODIŠČU?

Value 2535 Frequency
1 najmanj zaupa 95
2 . 144
3 nekaj vmes 250
4 . 201
5 najbolj zaupa 41
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 73
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
731 79

Valid range from 1 to 5

i15 MEDIJI

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Value 2634 Frequency
1 najmanj zaupa 58
2 . 149
3 nekaj vmes 352
4 . 195
5 najbolj zaupa 43
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 8
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
797 13

Valid range from 1 to 5

i24 DRŽAVNA UPRAVA

DRŽAVNI UPRAVI?

Value 2733 Frequency
1 najmanj zaupa 79
2 . 211
3 nekaj vmes 338
4 . 107
5 najbolj zaupa 20
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 48
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
755 55

Valid range from 1 to 5

i25 EVRO

EVROPSKI VALUTI EVRU?

Value 2832 Frequency
1 najmanj zaupa 61
2 . 131
3 nekaj vmes 301
4 . 244
5 najbolj zaupa 47
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 19
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
784 26

Valid range from 1 to 5

i28 SINDIKATI

SINDIKATOM?

Value 2931 Frequency
1 najmanj zaupa 153
2 . 218
3 nekaj vmes 268
4 . 101
5 najbolj zaupa 21
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 44
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
761 49

Valid range from 1 to 5

i36 SLOVENSKI GASILCI

SLOVENSKIM GASILCEM?

Value 3030 Frequency
1 najmanj zaupa 1
2 . 5
3 nekaj vmes 30
4 . 232
5 najbolj zaupa 533
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 4
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
801 9

Valid range from 1 to 5

w20b VOLIL 2008

SEPTEMBRA 2008 SO BILE VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. POVEJTE, ALI STE IN ZA KATERO STRANKO STE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 3129 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 29
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 31
3 NSI - krscanska ljudska stranka 5
4 SDS - slovenska demokratska stranka 132
5 SLS - slovenska ljudska stranka 17
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 12
7 SD - socialni demokrati 206
8 ZARES - nova stranka 19
9 drugo stranko 17
99 ni volil 179
0 ne vem, b.o. 159
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
647 163

Valid range from 1 to 99

w BI ŠLI NA VOLITVE?

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Value 3228 Frequency
1 da 498
2 ne 241
3 ne vem, b.o. 67
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
739 71

Valid range from 1 to 2

w2 VOLIL BI...

IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 3327 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 23
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 17
3 NSI - krscanska ljudska stranka 7
4 SDS - slovenska demokratska stranka 110
5 SLS - slovenska ljudska stranka 24
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 12
7 SD - socialni demokrati 68
8 ZARES - nova stranka 3
9 drugo stranko 34
0 ne vem, b.o. 199
Sysmiss 313
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
298 512

Valid range from 1 to 9

w3 SIMPATIJE

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE? (anketar: ne beri strank!!!)

Value 3426 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 20
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 13
3 NSI - krscanska ljudska stranka 3
4 SDS - slovenska demokratska stranka 27
5 SLS - slovenska ljudska stranka 14
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 8
7 SD - socialni demokrati 36
8 ZARES - nova stranka 4
9 drugo stranko 16
0 ne vem, b.o. 364
Sysmiss 305
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
141 669

Valid range from 1 to 9

ld ORIENTACIJA

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Value 3525 Frequency
1 prej levo 234
2 v sredino 256
3 prej desno 129
4 b.o. 187
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
619 191

Valid range from 1 to 3

md1 SO V SLOVENIJI POTREBNE REFORME?

ČE GLEDATE NA SPLOŠNO, ALI MENITE, DA SO V SLOVENIJI POTREBNE VEČJE STRUKTURNE SPREMEMBE OZIROMA REFORME?

Value 3624 Frequency
1 da 718
2 ne 43
3 ne vem, b.o. 44
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
761 49

Valid range from 1 to 2

pr1 BOSTE NA REF. PREDLOG NOVE POKOJ. REFORME PODPRLI?

V KRATKEM - 5. JUNIJA, BO V SLOVENIJI POTEKAL REFERENDUM O POKOJNINSKI REFORMI. ALI BOSTE NA REFERENDUMU PREDLOG NOVE POKOJNINSKE REFORME PODPRLI, ALI NE?

Value 3723 Frequency
1 bo podprl 238
2 ne bo podprl 332
3 ne ve, neopredeljen 156
4 se ne bo udeležil referenduma 81
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
807 3

Valid range from 1 to 4

pr5 OCENA INFORMIRANOSTI O POKOJ. REFORMI

PREDLOG NOVE POKOJNINSKE REFORME VSEBUJE KAR NEKAJ NOVOSTI GLEDE NA OBSTOJEČI ZAKON. KAKO BI OCENILI SVOJO INFORMIRANOST O SPREMEMBAH IN NOVOSTIH, KI JIH PRINAŠA POKOJNINSKA REFORMA?

Value 3822 Frequency
1 DOBRO SEM INFORMIRAN 260
2 ZADOSTNO 329
3 SLABO SEM INFORMIRAN 192
4 ne ve, b.o. 26
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
781 29

Valid range from 1 to 3

pr12 SE BOSTE REF. O POKOJ. REFORMI UDELEŽILI?

KOT REČENO - V NEDELJO 5. JUNIJA BO REFERENDUM O ZAKONU O INVALIDSKEM IN POKOJNINSKEM ZAVAROVANJU? ALI SE GA BOSTE UDELEŽILI, ALI NE?

Value 3921 Frequency
1 DA, ZAGOTOVO 484
2 DA, VERJETNO 99
3 ŠE NE VEM 90
4 VERJETNO NE 28
5 ZAGOTOVO NE 101
6 b.o. 4
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
802 8

Valid range from 1 to 5

pr99 KDO JE BIL V RAZPRAVAH O POKOJ. REFORMI BOLJ PREPRIČLJIV?

V ZADNJIH TEDNIH SE JE V MEDIJIH VELIKO GOVORILO O NOVI POKOJNINSKI REFORMI. SLIŠATI JE BILO DOSTI ARGUMENTOV ZA IN PROTI. KDO JE BIL V TEH RAZPRAVAH, KI SO SE ODVIJALE V ZADNJEM ČASU, PO VAŠEM MNENJU BOLJ PREPRIČLJIV?

Value 4020 Frequency
1 PREDLAGATELJI IN ZAGOVORNIKI ZAKONA, NPR. MINISTER SVETLIK IN NEKATERI DRUGI STROKOVNJAKI 166
2 NASPROTNIKI ZAKONA, NPR.: SINDIKATI, STRANKA SDS, KAREL ERJAVEC IPD. 343
3 ne vem, b.o. 294
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
509 301

Valid range from 1 to 2

pr13 JE VAŠA ODLOČITEV, DA REFORME NE PODPRETE, DOKONČNA?

ALI JE VAŠA ODLOČITEV, DA REFORME NE PODPRETE DOKONČNA, ALI OBSTAJA MOŽNOST, DA SVOJE MNENJE V ZADNJIH TEDNIH ŠE SPREMENITE?

Value 4119 Frequency
1 dokončna 269
2 ni dokončna 56
3 ne ve, b.o. 7
Sysmiss 478
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
325 485

Valid range from 1 to 2

pr16 KAKO BOSTE GLASOVALI NA REF. O PREPREČEVANJU DELA NA ČRNO?

ISTI DAN BOSTA POTEKALA ŠE DVA REFERENDUMA. ZANIMA NAS, KAKO BOSTE GLASOVALI NA REFERENDUMU O PREPREČEVANJU DELA NA ČRNO?

Value 4218 Frequency
1 za 186
2 proti 333
4 ne bom glasoval 112
3 ne ve, b.o. 174
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
631 179

Valid range from 1 to 4

pr17 KAKO BOSTE GLASOVALI NA REF. O ZAKONU O ARHIVSKEM GRADIVU?

POVEJTE ŠE, KAKO BOSTE GLASOVALI NA REFERENDUMU O ZAKONU O ARHIVSKEM GRADIVU?

Value 4317 Frequency
1 za 210
2 proti 168
4 ne bom glasoval 125
3 ne ve, b.o. 300
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
503 307

Valid range from 1 to 4

pr18 KAKO BO NA REF. O POKOJ. REFORMI GLASOVALA VEČINA?

KAJ PA MENITE VI, KAKO BO NA REFERENDUMU O POKOJNINSKI REFORMI GLASOVALA VEČINA?

Value 4416 Frequency
1 večina za 56
2 večina proti 567
3 izenačeno 58
4 ne vem, b.o. 122
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
681 129

Valid range from 1 to 3

q500 PODPIRATE STALIŠČE PRED. REPUBLIKE O TEMELJITEM PRELOMU?

PREDSEDNIK REPUBLIKE JE PRI OCENI RAZMER V DRŽAVI NEDAVNO DEJAL, DA JE POTREBEN TEMELJIT PRELOM V DELOVANJU PARLAMENTA, VLADE IN DRŽAVE. ALI TO NJEGOVO STALIŠČE PODPIRATE ALI NE?

Value 4515 Frequency
1 podpira 693
2 ne podpira 52
3 ne vem, b.o. 58
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
745 65

Valid range from 1 to 2

q935_a NADALJNJE DELOVANJE VLADE

V JAVNOSTI SE OBLIKUJEJO RAZLIČNA STALIŠČA O MOŽNIH IZHODIH. KATERO OD NASLEDNJIH JE ZA VAS NAJBOLJ SPREJEMLJIVO?

Value 4614 Frequency
1 DRŽAVNI ZBOR NAJ SE RAZPUSTI IN RAZPIŠEJO NAJ SE PREDČASNE VOLITVE 175
2 PREDSEDNIK VLADE BORUT PAHOR NAJ ODSTOPI IN OBLIKUJE NAJ SE NOVA VLADA 132
3 VLADA NAJ BOLJ ODGOVORNO OPRAVLJA DELO DO KONCA SVOJEGA MANDATA 436
4 ne vem, b.o. 58
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
743 67

Valid range from 1 to 3

lroj LETO ROJSTVA

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
808 2 19 93 55.412 16.879

Valid range from 19 to 93

izob IZOBRAZBA

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 4812 Frequency
1 OSNOVNA 122
2 KONČANA POKLICNA 99
3 KONČANA SREDNJA 330
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 256
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
807 3

Valid range from 1 to 4

tipk KRAJ BIVANJA

ALI PREBIVATE:

Value 4911 Frequency
1 NA PODEŽELJU 312
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 258
3 V VEČJEM MESTU 90
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 148
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
808 2

Valid range from 1 to 4

zap ZAPOSLENOST

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 5010 Frequency
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 130
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 133
3 SAMOZAPOSLEN 30
4 KMET 8
5 GOSPODINJA 11
6 UPOKOJENEC 400
7 ŠTUDENT, DIJAK 44
8 BREZPOSELN 42
9 DRUGO... 10
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
808 2

Valid range from 1 to 9

zap2 SKRB ZA ZAPOSLITEV

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Value 519 Frequency
1 DA, ZELO ME SKRBI 37
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 81
3 NE, TO ME NE SKRBI 144
4 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 547
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
262 548

Valid range from 1 to 3

reg1 VERNOST

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 528 Frequency
1 sem veren 358
2 nisem veren 278
3 nekaj vmes... 158
4 zavrnil odg.,b.o. 12
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
794 16

Valid range from 1 to 3

spol SPOL

SPOL

Value 537 Frequency
1 moški 273
2 ženska 537
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
810 0

Valid range from 1 to 2

kraj Kraj

Kraj

Value 546 Frequency
Zakrita vrednost 810
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
810 0

regija Regija

Regija

Value 555 Frequency
1 POMURSKA 41
2 PODRAVSKA 115
3 KOROŠKA 32
4 SAVINJSKA 98
5 GORENJSKA 88
6 ZASAVSKA 15
7 OSREDNJA 218
8 SPOD. POSAVSKA 20
9 DOLENJSKA 53
10 GORIŠKA 61
11 OBALNO-KRAŠKA 27
12 KRAŠKA 23
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
791 19

Valid range from 1 to 12

veln2 Velikost naselja

Veln2

Value 564 Frequency
0 miss 0
1 ->500 296
2 500-4000 187
3 4000-50000 172
4 NAD 50000 155
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
810 0

Valid range from 0 to 4

rstar STAROST

Value 573 Frequency
30 ->30 82
45 31 - 45 127
60 46 - 60 259
99 61 -> 340
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
808 2

Valid range from 30 to 99

wskup STR. PREFERENCE

Value 582 Frequency
1 DESUS 43
2 LDS 30
3 NSI 10
4 SDS 137
5 SLS 38
6 SNS 20
7 SD 104
8 ZARES 7
9 drugo 50
0 ne vem 364
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
439 371

Valid range from 1 to 9

wutez Poststratifikacijska utez

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
810 0 0.215 5.386 0.999 0.996

Valid range from 0.215425532 to 5.3856383

Materials of the Study

 1. Kurdija, Slavko in Toš, Niko (2011). PBSI1105 - Politbarometer PB05/11, Slovenija [Vprašalnik].

Study Results Materials

 1. Kurdija, Slavko in Štebe, Janez (1997). Oblikovanje vzorčnih uteži za telefonsko anketo Politbarometer [ostali dokumenti].
 2. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (2011). Izvedene spremenljivka za raziskavo Politbaromer (gre za Politbarometre, ki jih izvaja CJM).

Related Publications

 1. Kurdija, Slavko (2011). Politbarometer 05/2011 : maj 2011.
 2. Urad vlade za komuniciranje (december 2009). Javnomnenjske raziskave.
 3. Urad vlade za informiranje Republike Slovenije, Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (junij 2009). Pregled rezultatov raziskav Politbarometra po letih (1997-2004).
 4. Urad vlade za informiranje Republike Slovenije (junij 2009). Dinamično prikazovanje podatkov Politbarometer.
 5. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (oktober 2009). Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij.

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Kurdija, S. and Toš, N. (2012). Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI1105. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI1105_V1

COBISS.SI
Publication date: 2012

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si