Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI1105
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI1105_V1
Glavni avtor(ji):
 • Kurdija, Slavko
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Broder, Živa
 • Falle, Rebeka
 • Vovk, Tina
 • Kecman, Ivi
Izdelal datoteko podatkov:
CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij , Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2011)

Finančna podpora:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Serija:
 • PB/Politbarometer, Slovenija

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo z razvojem demokracije, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora vladi, podpora Borutu Pahorju kot predsedniku vlade, zaupanje v institucije, udeležba na volitvah, strankarske preference, levo-desna politična orientacija, referendum o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, referendum o malem delu, referendum o zakonu o arhivskem gradivu

Ključne besede ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE


Povzetek:

Raziskava sodi v sklop kontinuiranih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom državnih organov in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi stopnjo zaupanja v ključne institucije sistema ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok med drugim vključuje vprašanja o potrebi reform v Sloveniji, vprašanja ob pokojninski reformi, referendumu o preprečevanju dela na črno ter referendumu o Zakonu o arhivskem gradivu.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 23. maj 2011 - 25. maj 2011
Čas izdelave: 2011
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave je oblikovan s pomočjo naključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov fizičnih oseb v RS. Ciljna oseba znotraj gospodinjstva je izbrana s pomočjo pravila zadnjega rojstnega dne.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Uteži so oblikovane s poststratifikacijskim usklajevanjem na spol, starost, izobrazbo in velikost naselja (do 500 p., 500-4000 p., 4000-50000 p., nad 50000 p.).

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PBSI1105 - Politbarometer PB05/11, Slovenija [datoteka podatkov]

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

 • število spremenljivk: 59
 • število enot: 810

Verzija: februar 2013

Spremenljivke

anketa Datum izvedbe raziskave

Vrednost 13 Frekvenca
2011-05-15 810
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
810 2011-05-15 2011-05-15

qa KAKO SREČNI STE?

V CELOTI GLEDANO, KAKO SREČNI BI REKLI, DA STE? IZBERITE ODGOVOR NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NISTE SREČNI, 5 PA, DA STE ZELO SREČNI.

Vrednost 22 Frekvenca
1 sploh nisem srečen 31
2 . 43
3 nekaj vmes 285
4 . 314
5 zelo sem srečen 132
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
805 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

qb ZADOVOLJSTVO Z ŽIVLJENJEM

V CELOTI GLEDANO, KAKO ZADOVOLJNI STE SEDAJ S SVOJIM ŽIVLJENJEM? IZBERITE ODGOVOR NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NISTE ZADOVOLJNI, 5 PA, DA STE ZELO ZADOVOLJNI.

Vrednost 31 Frekvenca
1 sploh nisem zadovoljen 17
2 . 43
3 nekaj vmes 251
4 . 357
5 zelo sem zadovoljen 138
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 3
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
806 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

anketa Datum izvedbe raziskave

Vrednost 159 Frekvenca
2011-05-15 810
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
810 2011-05-15 2011-05-15

qa KAKO SREČNI STE?

V CELOTI GLEDANO, KAKO SREČNI BI REKLI, DA STE? IZBERITE ODGOVOR NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NISTE SREČNI, 5 PA, DA STE ZELO SREČNI.

Vrednost 258 Frekvenca
1 sploh nisem srečen 31
2 . 43
3 nekaj vmes 285
4 . 314
5 zelo sem srečen 132
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
805 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

qb ZADOVOLJSTVO Z ŽIVLJENJEM

V CELOTI GLEDANO, KAKO ZADOVOLJNI STE SEDAJ S SVOJIM ŽIVLJENJEM? IZBERITE ODGOVOR NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NISTE ZADOVOLJNI, 5 PA, DA STE ZELO ZADOVOLJNI.

Vrednost 357 Frekvenca
1 sploh nisem zadovoljen 17
2 . 43
3 nekaj vmes 251
4 . 357
5 zelo sem zadovoljen 138
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 3
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
806 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1 ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Vrednost 456 Frekvenca
1 zadovoljen 107
2 ni zadovoljen 669
3 ne vem, b.o. 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
776 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q2 ZADOVOLJSTVO Z MATERIALNIMI RAZMERAMI

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 555 Frekvenca
1 zadovoljen 522
2 ni zadovoljen 270
3 ne vem, b.o. 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
792 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q481d PODPIRA VLADO BORUTA PAHORJA

ALI PODPIRATE VLADO BORUTA PAHORJA, ALI NE?

Vrednost 654 Frekvenca
1 da, podpiram 175
2 ne, ne podpiram 574
3 ne vem, b.o. 61
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
749 61

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v1 VLADA

ČE UPOŠTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? VZEMIMO, DA OCENJUJETE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES. KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE

Vrednost 753 Frekvenca
1 zelo neuspešno 261
2 . 283
3 nekje vmes 214
4 . 38
5 zelo uspešno 5
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
801 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v2 BORUT PAHOR

IN KAKO OCENJUJETE DELO BORUTA PAHORJA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 852 Frekvenca
1 zelo neuspešno 276
2 . 228
3 nekje vmes 196
4 . 68
5 zelo uspešno 21
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
789 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v3 DRŽAVNI ZBOR

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Vrednost 951 Frekvenca
1 zelo neuspešno 234
2 . 277
3 nekje vmes 235
4 . 31
5 zelo uspešno 2
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
779 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v5 DANILO TÜRK

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE DANILA TÜRK-A?

Vrednost 1050 Frekvenca
1 zelo neuspešno 71
2 . 94
3 nekje vmes 236
4 . 264
5 zelo uspešno 127
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 17
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
792 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i1 VLADA

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: VLADI V CELOTI?

Vrednost 1149 Frekvenca
1 najmanj zaupa 280
2 . 236
3 nekaj vmes 209
4 . 57
5 najbolj zaupa 18
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 9
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
800 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i2 PREDSEDNIK VLADE

PREDSEDNIKU VLADE BORUTU PAHORJU?

Vrednost 1248 Frekvenca
1 najmanj zaupa 291
2 . 220
3 nekaj vmes 178
4 . 84
5 najbolj zaupa 25
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 10
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
798 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i3 DRŽAVNI ZBOR

DRŽAVNEMU ZBORU?

Vrednost 1347 Frekvenca
1 najmanj zaupa 240
2 . 281
3 nekaj vmes 227
4 . 40
5 najbolj zaupa 3
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 17
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
791 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i4 PREDSEDNIK REP.

PREDSEDNIKU REPUBLIKE DANILU TÜRKU?

Vrednost 1446 Frekvenca
1 najmanj zaupa 83
2 . 115
3 nekaj vmes 207
4 . 273
5 najbolj zaupa 118
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 13
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
796 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i5 POLITIČNE STRANKE

POLITIČNIM STRANKAM?

Vrednost 1545 Frekvenca
1 najmanj zaupa 295
2 . 258
3 nekaj vmes 211
4 . 20
5 najbolj zaupa 2
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 21
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
786 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i6 SODIŠČA

SODIŠČEM?

Vrednost 1644 Frekvenca
1 najmanj zaupa 237
2 . 186
3 nekaj vmes 250
4 . 75
5 najbolj zaupa 17
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 42
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
765 45

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i7 POLICIJA

POLICIJI?

Vrednost 1743 Frekvenca
1 najmanj zaupa 93
2 . 129
3 nekaj vmes 309
4 . 221
5 najbolj zaupa 37
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 17
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
789 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i8 VOJSKA

VOJSKI?

Vrednost 1842 Frekvenca
1 najmanj zaupa 36
2 . 59
3 nekaj vmes 261
4 . 305
5 najbolj zaupa 89
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 55
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
750 60

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i9 CERKEV,DUHOVŠČINA

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Vrednost 1941 Frekvenca
1 najmanj zaupa 275
2 . 190
3 nekaj vmes 204
4 . 93
5 najbolj zaupa 26
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 18
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
788 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i10 BANKA SLOVENIJE

BANKI SLOVENIJE?

Vrednost 2040 Frekvenca
1 najmanj zaupa 138
2 . 173
3 nekaj vmes 294
4 . 141
5 najbolj zaupa 30
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 30
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
776 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i13 ŠOLSTVO

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Vrednost 2139 Frekvenca
1 najmanj zaupa 30
2 . 83
3 nekaj vmes 332
4 . 273
5 najbolj zaupa 46
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 42
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
764 46

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i14 ZDRAVSTVO

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Vrednost 2238 Frekvenca
1 najmanj zaupa 59
2 . 117
3 nekaj vmes 316
4 . 252
5 najbolj zaupa 60
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 2
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
804 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i23 EU

EVROPSKI UNIJI?

Vrednost 2337 Frekvenca
1 najmanj zaupa 84
2 . 155
3 nekaj vmes 350
4 . 149
5 najbolj zaupa 16
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 52
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
754 56

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i21 NATO

NATU?

Vrednost 2436 Frekvenca
1 najmanj zaupa 100
2 . 154
3 nekaj vmes 294
4 . 135
5 najbolj zaupa 23
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 98
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
706 104

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i12 USTAVNO SODIŠČE

USTAVNEMU SODIŠČU?

Vrednost 2535 Frekvenca
1 najmanj zaupa 95
2 . 144
3 nekaj vmes 250
4 . 201
5 najbolj zaupa 41
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 73
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
731 79

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i15 MEDIJI

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Vrednost 2634 Frekvenca
1 najmanj zaupa 58
2 . 149
3 nekaj vmes 352
4 . 195
5 najbolj zaupa 43
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 8
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
797 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i24 DRŽAVNA UPRAVA

DRŽAVNI UPRAVI?

Vrednost 2733 Frekvenca
1 najmanj zaupa 79
2 . 211
3 nekaj vmes 338
4 . 107
5 najbolj zaupa 20
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 48
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
755 55

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i25 EVRO

EVROPSKI VALUTI EVRU?

Vrednost 2832 Frekvenca
1 najmanj zaupa 61
2 . 131
3 nekaj vmes 301
4 . 244
5 najbolj zaupa 47
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 19
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
784 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i28 SINDIKATI

SINDIKATOM?

Vrednost 2931 Frekvenca
1 najmanj zaupa 153
2 . 218
3 nekaj vmes 268
4 . 101
5 najbolj zaupa 21
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 44
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
761 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i36 SLOVENSKI GASILCI

SLOVENSKIM GASILCEM?

Vrednost 3030 Frekvenca
1 najmanj zaupa 1
2 . 5
3 nekaj vmes 30
4 . 232
5 najbolj zaupa 533
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 4
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
801 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w20b VOLIL 2008

SEPTEMBRA 2008 SO BILE VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. POVEJTE, ALI STE IN ZA KATERO STRANKO STE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 3129 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 29
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 31
3 NSI - krscanska ljudska stranka 5
4 SDS - slovenska demokratska stranka 132
5 SLS - slovenska ljudska stranka 17
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 12
7 SD - socialni demokrati 206
8 ZARES - nova stranka 19
9 drugo stranko 17
99 ni volil 179
0 ne vem, b.o. 159
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
647 163

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

w BI ŠLI NA VOLITVE?

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Vrednost 3228 Frekvenca
1 da 498
2 ne 241
3 ne vem, b.o. 67
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
739 71

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

w2 VOLIL BI...

IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 3327 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 23
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 17
3 NSI - krscanska ljudska stranka 7
4 SDS - slovenska demokratska stranka 110
5 SLS - slovenska ljudska stranka 24
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 12
7 SD - socialni demokrati 68
8 ZARES - nova stranka 3
9 drugo stranko 34
0 ne vem, b.o. 199
Sysmiss 313
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
298 512

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

w3 SIMPATIJE

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE? (anketar: ne beri strank!!!)

Vrednost 3426 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 20
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 13
3 NSI - krscanska ljudska stranka 3
4 SDS - slovenska demokratska stranka 27
5 SLS - slovenska ljudska stranka 14
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 8
7 SD - socialni demokrati 36
8 ZARES - nova stranka 4
9 drugo stranko 16
0 ne vem, b.o. 364
Sysmiss 305
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
141 669

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

ld ORIENTACIJA

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Vrednost 3525 Frekvenca
1 prej levo 234
2 v sredino 256
3 prej desno 129
4 b.o. 187
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
619 191

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

md1 SO V SLOVENIJI POTREBNE REFORME?

ČE GLEDATE NA SPLOŠNO, ALI MENITE, DA SO V SLOVENIJI POTREBNE VEČJE STRUKTURNE SPREMEMBE OZIROMA REFORME?

Vrednost 3624 Frekvenca
1 da 718
2 ne 43
3 ne vem, b.o. 44
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
761 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

pr1 BOSTE NA REF. PREDLOG NOVE POKOJ. REFORME PODPRLI?

V KRATKEM - 5. JUNIJA, BO V SLOVENIJI POTEKAL REFERENDUM O POKOJNINSKI REFORMI. ALI BOSTE NA REFERENDUMU PREDLOG NOVE POKOJNINSKE REFORME PODPRLI, ALI NE?

Vrednost 3723 Frekvenca
1 bo podprl 238
2 ne bo podprl 332
3 ne ve, neopredeljen 156
4 se ne bo udeležil referenduma 81
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
807 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

pr5 OCENA INFORMIRANOSTI O POKOJ. REFORMI

PREDLOG NOVE POKOJNINSKE REFORME VSEBUJE KAR NEKAJ NOVOSTI GLEDE NA OBSTOJEČI ZAKON. KAKO BI OCENILI SVOJO INFORMIRANOST O SPREMEMBAH IN NOVOSTIH, KI JIH PRINAŠA POKOJNINSKA REFORMA?

Vrednost 3822 Frekvenca
1 DOBRO SEM INFORMIRAN 260
2 ZADOSTNO 329
3 SLABO SEM INFORMIRAN 192
4 ne ve, b.o. 26
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
781 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

pr12 SE BOSTE REF. O POKOJ. REFORMI UDELEŽILI?

KOT REČENO - V NEDELJO 5. JUNIJA BO REFERENDUM O ZAKONU O INVALIDSKEM IN POKOJNINSKEM ZAVAROVANJU? ALI SE GA BOSTE UDELEŽILI, ALI NE?

Vrednost 3921 Frekvenca
1 DA, ZAGOTOVO 484
2 DA, VERJETNO 99
3 ŠE NE VEM 90
4 VERJETNO NE 28
5 ZAGOTOVO NE 101
6 b.o. 4
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
802 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

pr99 KDO JE BIL V RAZPRAVAH O POKOJ. REFORMI BOLJ PREPRIČLJIV?

V ZADNJIH TEDNIH SE JE V MEDIJIH VELIKO GOVORILO O NOVI POKOJNINSKI REFORMI. SLIŠATI JE BILO DOSTI ARGUMENTOV ZA IN PROTI. KDO JE BIL V TEH RAZPRAVAH, KI SO SE ODVIJALE V ZADNJEM ČASU, PO VAŠEM MNENJU BOLJ PREPRIČLJIV?

Vrednost 4020 Frekvenca
1 PREDLAGATELJI IN ZAGOVORNIKI ZAKONA, NPR. MINISTER SVETLIK IN NEKATERI DRUGI STROKOVNJAKI 166
2 NASPROTNIKI ZAKONA, NPR.: SINDIKATI, STRANKA SDS, KAREL ERJAVEC IPD. 343
3 ne vem, b.o. 294
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
509 301

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

pr13 JE VAŠA ODLOČITEV, DA REFORME NE PODPRETE, DOKONČNA?

ALI JE VAŠA ODLOČITEV, DA REFORME NE PODPRETE DOKONČNA, ALI OBSTAJA MOŽNOST, DA SVOJE MNENJE V ZADNJIH TEDNIH ŠE SPREMENITE?

Vrednost 4119 Frekvenca
1 dokončna 269
2 ni dokončna 56
3 ne ve, b.o. 7
Sysmiss 478
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
325 485

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

pr16 KAKO BOSTE GLASOVALI NA REF. O PREPREČEVANJU DELA NA ČRNO?

ISTI DAN BOSTA POTEKALA ŠE DVA REFERENDUMA. ZANIMA NAS, KAKO BOSTE GLASOVALI NA REFERENDUMU O PREPREČEVANJU DELA NA ČRNO?

Vrednost 4218 Frekvenca
1 za 186
2 proti 333
4 ne bom glasoval 112
3 ne ve, b.o. 174
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
631 179

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

pr17 KAKO BOSTE GLASOVALI NA REF. O ZAKONU O ARHIVSKEM GRADIVU?

POVEJTE ŠE, KAKO BOSTE GLASOVALI NA REFERENDUMU O ZAKONU O ARHIVSKEM GRADIVU?

Vrednost 4317 Frekvenca
1 za 210
2 proti 168
4 ne bom glasoval 125
3 ne ve, b.o. 300
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
503 307

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

pr18 KAKO BO NA REF. O POKOJ. REFORMI GLASOVALA VEČINA?

KAJ PA MENITE VI, KAKO BO NA REFERENDUMU O POKOJNINSKI REFORMI GLASOVALA VEČINA?

Vrednost 4416 Frekvenca
1 večina za 56
2 večina proti 567
3 izenačeno 58
4 ne vem, b.o. 122
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
681 129

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q500 PODPIRATE STALIŠČE PRED. REPUBLIKE O TEMELJITEM PRELOMU?

PREDSEDNIK REPUBLIKE JE PRI OCENI RAZMER V DRŽAVI NEDAVNO DEJAL, DA JE POTREBEN TEMELJIT PRELOM V DELOVANJU PARLAMENTA, VLADE IN DRŽAVE. ALI TO NJEGOVO STALIŠČE PODPIRATE ALI NE?

Vrednost 4515 Frekvenca
1 podpira 693
2 ne podpira 52
3 ne vem, b.o. 58
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
745 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q935_a NADALJNJE DELOVANJE VLADE

V JAVNOSTI SE OBLIKUJEJO RAZLIČNA STALIŠČA O MOŽNIH IZHODIH. KATERO OD NASLEDNJIH JE ZA VAS NAJBOLJ SPREJEMLJIVO?

Vrednost 4614 Frekvenca
1 DRŽAVNI ZBOR NAJ SE RAZPUSTI IN RAZPIŠEJO NAJ SE PREDČASNE VOLITVE 175
2 PREDSEDNIK VLADE BORUT PAHOR NAJ ODSTOPI IN OBLIKUJE NAJ SE NOVA VLADA 132
3 VLADA NAJ BOLJ ODGOVORNO OPRAVLJA DELO DO KONCA SVOJEGA MANDATA 436
4 ne vem, b.o. 58
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
743 67

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

lroj LETO ROJSTVA

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
808 2 19 93 55.412 16.879

Vrednosti spremenljivk od 19 do 93

izob IZOBRAZBA

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 4812 Frekvenca
1 OSNOVNA 122
2 KONČANA POKLICNA 99
3 KONČANA SREDNJA 330
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 256
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
807 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

tipk KRAJ BIVANJA

ALI PREBIVATE:

Vrednost 4911 Frekvenca
1 NA PODEŽELJU 312
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 258
3 V VEČJEM MESTU 90
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 148
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
808 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

zap ZAPOSLENOST

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Vrednost 5010 Frekvenca
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 130
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 133
3 SAMOZAPOSLEN 30
4 KMET 8
5 GOSPODINJA 11
6 UPOKOJENEC 400
7 ŠTUDENT, DIJAK 44
8 BREZPOSELN 42
9 DRUGO... 10
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
808 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

zap2 SKRB ZA ZAPOSLITEV

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Vrednost 519 Frekvenca
1 DA, ZELO ME SKRBI 37
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 81
3 NE, TO ME NE SKRBI 144
4 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 547
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
262 548

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

reg1 VERNOST

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Vrednost 528 Frekvenca
1 sem veren 358
2 nisem veren 278
3 nekaj vmes... 158
4 zavrnil odg.,b.o. 12
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
794 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

spol SPOL

SPOL

Vrednost 537 Frekvenca
1 moški 273
2 ženska 537
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
810 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

kraj Kraj

Kraj

Vrednost 546 Frekvenca
Zakrita vrednost 810
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
810 0

regija Regija

Regija

Vrednost 555 Frekvenca
1 POMURSKA 41
2 PODRAVSKA 115
3 KOROŠKA 32
4 SAVINJSKA 98
5 GORENJSKA 88
6 ZASAVSKA 15
7 OSREDNJA 218
8 SPOD. POSAVSKA 20
9 DOLENJSKA 53
10 GORIŠKA 61
11 OBALNO-KRAŠKA 27
12 KRAŠKA 23
Sysmiss 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
791 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

veln2 Velikost naselja

Veln2

Vrednost 564 Frekvenca
0 miss 0
1 ->500 296
2 500-4000 187
3 4000-50000 172
4 NAD 50000 155
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
810 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

rstar STAROST

Vrednost 573 Frekvenca
30 ->30 82
45 31 - 45 127
60 46 - 60 259
99 61 -> 340
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
808 2

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

wskup STR. PREFERENCE

Vrednost 582 Frekvenca
1 DESUS 43
2 LDS 30
3 NSI 10
4 SDS 137
5 SLS 38
6 SNS 20
7 SD 104
8 ZARES 7
9 drugo 50
0 ne vem 364
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
439 371

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

wutez Poststratifikacijska utez

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
810 0 0.215 5.386 0.999 0.996

Vrednosti spremenljivk od 0.215425532 do 5.3856383

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Kurdija, Slavko in Toš, Niko (2011). PBSI1105 - Politbarometer PB05/11, Slovenija [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

 1. Kurdija, Slavko in Štebe, Janez (1997). Oblikovanje vzorčnih uteži za telefonsko anketo Politbarometer [ostali dokumenti].
 2. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (2011). Izvedene spremenljivka za raziskavo Politbaromer (gre za Politbarometre, ki jih izvaja CJM).

Povezane objave

 1. Kurdija, Slavko (2011). Politbarometer 05/2011 : maj 2011.
 2. Urad vlade za komuniciranje (december 2009). Javnomnenjske raziskave.
 3. Urad vlade za informiranje Republike Slovenije, Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (junij 2009). Pregled rezultatov raziskav Politbarometra po letih (1997-2004).
 4. Urad vlade za informiranje Republike Slovenije (junij 2009). Dinamično prikazovanje podatkov Politbarometer.
 5. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (oktober 2009). Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij.

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Kurdija, S. in Toš, N. (2012). Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: PBSI1105. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI1105_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2012

SORODNE RAZISKAVE

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI9912 - Politbarometer PB12/99, Slovenija: December 1999

PBSI9911 - Politbarometer PB11/99, Slovenija: November 1999

PBSI9910 - Politbarometer PB10/99, Slovenija: Oktober 1999

PBSI9909 - Politbarometer PB9/99, Slovenija: September 1999

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI9906 - Politbarometer PB6/99, Slovenija: Junij 1999

PBSI9905 - Politbarometer PB5/99, Slovenija: Maj 1999

PBSI9904 - Politbarometer PB4/99, Slovenija: April 1999

PBSI9903 - Politbarometer PB3/99, Slovenija: Marec 1999

PBSI9902 - Politbarometer PB2/99, Slovenija: Februar 1999

PBSI9901 - Politbarometer PB1/99, Slovenija: Januar 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

PBSI9812 - Politbarometer PB12/98, Slovenija: December 1998

PBSI9811 - Politbarometer PB11/98, Slovenija: November 1998

PBSI9810 - Politbarometer PB10/98, Slovenija: Oktober 1998

PBSI9809 - Politbarometer PB9/98, Slovenija: September 1998

PBSI9807 - Politbarometer PB7/98, Slovenija: Julij 1998

PBSI9806 - Politbarometer PB6/98, Slovenija: Junij 1998

PBSI9805 - Politbarometer PB5/98, Slovenija: Maj 1998

PBSI9804 - Politbarometer PB4/98, Slovenija: April 1998

PBSI9803 - Politbarometer PB3/98, Slovenija: Marec 1998

PBSI9802 - Politbarometer PB2/98, Slovenija: Februar 1998

PBSI9801 - Politbarometer PB1/98, Slovenija: Januar 1998

PBSI9712 - Politbarometer PB12/97, Slovenija: December 1997

PBSI9711 - Politbarometer PB11/97, Slovenija: November 1997

PBSI9710 - Politbarometer PB10/97, Slovenija: Oktober 1997

PBSI9709 - Politbarometer PB09/97, Slovenija: September 1997

PBSI9707 - Politbarometer PB07/97, Slovenija: Julij 1997

PBSI9706 - Politbarometer PB06/97, Slovenija: Junij 1997

PBSI9705 - Politbarometer PB05/97, Slovenija: Maj 1997

PBSI9704 - Politbarometer PB04/97, Slovenija: April 1997

PBSI9703 - Politbarometer PB03/97, Slovenija: Marec 1997

PBSI9702 - Politbarometer PB02/97, Slovenija: Februar 1997

PBSI9701 - Politbarometer PB01/97, Slovenija: Januar 1997

PBSI9612 - Politbarometer PB12/96., Slovenija: December 1996

PBSI9611 - Politbarometer PB11/96, Slovenija: November 1996

PBSI9610 - Politbarometer PB10/96, Slovenija: Oktober 1996

PBSI9609 - Politbarometer PB09/96, Slovenija: September 1996

PBSI9607 - Politbarometer PB07/96, Slovenija: Julij 1996

PBSI9606 - Politbarometer PB06/96, Slovenija: Junij 1996

PBSI9605 - Politbarometer PB05/96, Slovenija: Maj 1996

PBSI9604 - Politbarometer PB04/96, Slovenija: April 1996

PBSI9603 - Politbarometer PB03/96, Slovenija: Marec 1996

PBSI9602 - Politbarometer PB02/96, Slovenija: Februar 1996

PBSI9601 - Politbarometer PB01/96, Slovenija: Januar 1996

PBSI9512 - Politbarometer PB12/95, Slovenija: December 1995

PBSI9511 - Politbarometer PB11/95, Slovenija: November 1995

PBSI9510 - Politbarometer PB10/95, Slovenija: Oktober 1995

PBSI9509 - Politbarometer PB9/95, Slovenija: September 1995

PBSI9507 - Politbarometer PB7/95, Slovenija: Julij 1995

PBSI9506 - Politbarometer PB6/95, Slovenija: Junij 1995

PBSI9505 - Politbarometer PB5/95, Slovenija: Maj 1995

PBSI9504 - Politbarometer PB4/95, Slovenija: April 1995

PBSI9503 - Politbarometer PB3/95, Slovenija: Marec 1995

PBSI9502 - Politbarometer PB2/95, Slovenija: Februar 1995

PBSI9501 - Politbarometer PB1/95, Slovenija: Januar 1995

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si