Evrobarometer 76.2: Zaposlovanje in socialna politika, zaposlitvena varnost ter aktivno staranje, september-oktober 2011

Basic Study Information

ADP - IDNo: EB762
Main author(s):
  • Evropska Komisija
Data file producer:
TNS - TNS Opinion & Social
GESIS - GESIS Datenarchiv, GESIS Leibniz-Institute for the Social Sciences

Place; date:

Cologne; 2014

Funding agency:

Evropska komisija

Project number:

no information

Series:
  • EB/Evrobarometer

    Od zgodnjih sedemdesetih let dvajsetega stoletja je Evropska komisija z standardnimi in specialnimi Eurobarometri redno spremljala javno mnenje v državah članicah Evropske unije. Vsako jesen in pomlad je bilo izvedeno osebno anketiranje, za katero so bili vsakič pripravljeni vzorci velikosti 1000 enot za vsako državo. Posebni vzorci so bili narejeni za severno Irsko in vzhodno Nemčijo. Po združitvi EU leta 2004 so se v raziskovanje vključile še preostale članice in nove kandidatke članice EU. Moduli standardnega Eurobarometra obravnavajo teme, kot so mnenje o združitvi Evrope, institucije in politike, dopolnjeni pa so še s splošnimi družbeno-politično usmeritvami in demografskimi podatki o posameznikih in gospodinjstvih. Občasna raziskava Eurobarometer obravnava tudi teme, kot so okolje, znanost in tehnologija, zdravje in družina, socialna ali etnična izključenost, kakovost življenja itd.

Study Content

Keywords ADP: zaposlovanje, socialna politika, zaposlitvena varnost, aktivno staranje, gospodarska kriza, mobilnost delovne sile, zaposlitvene razmere, zadovoljstvo z življenjem, usposabljanje, revščina

Keywords ELSST:
SOCIALNA POLITIKA, STAREJŠI, UPOKOJITVENA STAROST, DISKRIMINACIJA

Topic Classification CESSDA
DELO IN ZAPOSLOVANJE - Zaposlovanje
POLITIKA - Mednarodna politika in organizacije
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNA POLITIKA
ZAPOSLITVENA VARNOST
AKTIVNO STARANJE


Abstract:

Ta izvedba raziskav Evrobarometer vključuje sledeče glavne teme: zaposlovanje in socialna politika, zaposlitvena varnost ter aktivno staranje. Respondenti odgovarjajo na vprašanja o gospodarski krizi in zaposlitvenih razmerah, o mobilnosti delovne sile, sedanjih in prihodnjih osebnih zaposlitvenih razmerah, ustanavljanju lastnega podjetja, o socialni politiki, usposabljanju na delovnem mestu, vplivu gospodarske krize na socialno pravičnost ter izkušnjah z revščino. Nato odgovarjajo na vprašanja o zadovoljstvu z različnimi področji življenja, o vlogi starejših v družbi in na delovnem mestu, o staranju prebivalstva, upokojitveni starosti, starostni diskriminaciji, o aktivnem sodelovanju in prostovoljnem delu v različnih organizacijah, o prijaznosti države in lokalnega območja do starejših ter komunikacijski tehnologiji.

Methodology


Collection date: Zbiranje podatkov na terenu je potekalo: Avstrija: 24. september 2011 - 09. oktober 2011, Belgija: 24. september 2011 - 09. oktober 2011, Bolgarija: 24. september 2011 - 04. oktober 2011, Ciper: 24. september 2011 - 09. oktober 2011, Češka: 24. september 2011 - 06. oktober 2011, Danska: 24. september 2011 - 09. oktober 2011, Estonija: 24. september 2011 - 09. oktober 2011, Finska: 24. september 2011 - 09. oktober 2011, Francija: 24. september 2011 - 08. november 2011, Grčija: 24. september 2011 - 08. oktober 2011, Hrvaška: 24. september 2011 - 09. oktober 2011, Irska: 24. september 2011 - 07. oktober 2011, Islandija: 24. september 2011 - 08. oktober 2011, Italija: 24. september 2011 - 07. oktober 2011, Latvija: 24. september 2011 - 09. oktober 2011, Litva: 24. september 2011 - 09. oktober 2011, Luksemburg: 24. september 2011 - 09. oktober 2011, Madžarska: 24. september 2011 - 09. oktober 2011, Makedonija: 24. september 2011 - 28. september 2011, Malta: 24. september 2011 - 09. oktober 2011, Nemčija: 24. september 2011 - 09. oktober 2011, Nizozemska: 24. september 2011 - 09. oktober 2011, Norveška: 07. oktober 2011 - 08. november 2011, Poljska: 24. september 2011 - 09. oktober 2011, Portugalska: 24. september 2011 - 09. oktober 2011, Romunija: 24. september 2011 - 08. oktober 2011, Severna Irska: 24. september 2011 - 08. oktober 2011, Slovaška: 24. september 2011 - 09. oktober 2011, Slovenija: 24. september 2011 - 09. oktober 2011, Španija: 24. september 2011 - 09. oktober 2011, Švedska: 24. september 2011 - 09. oktober 2011, Turčija: 24. september 2011 - 09. oktober 2011, Velika Britanija: 24. september 2011 - 09. oktober 2011
Date of production: 2014
Country: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Islandija, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Makedonija, Malta, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Turčija, Velika Britanija
Geographic coverage:

Teritorij naštetih držav. Vzorec za Severno Irsko ločen.

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

Ciljna populacija so prebivalci 27 držav članic EU, štirih držav kandidatk (Hrvaška, Turčija, Makedonija in Islandija), ter Norveške. Vsi respondenti so bili starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v naštetih državah. Pri državah kandidatkah in Norveški so vključeni tudi respondenti s stalnim prebivališčem, ki so državljani članic EU, ter imajo zadostno znanje nacionalnega jezika, da so lahko odgovarjali na vprašalnik. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.12006.

Excluded: no information
Data collected by:

Koordinator: TNS Opinion, Brussels

Avstrija: Österreichisches GALLUP, Vienna

Belgija: TNS Dimarso, Brussels

Bolgarija: TNS BBSS, Sofia

Ciper: Synovate, Nicosia

Češka: TNS Aisa, Prague

Danska: TNS GALLUP DK, Copenhagen

Estonija: Emor, Tallinn

Finska: TNS GALLUP Oy, Espoo

Francija: TNS Sofres, Montrouge

Grčija: TNS ICAP, Athens

Hrvaška: Puls, Zagreb

Irska: Ipsos MRBI, Dublin

Islandija: Capacent, Reykjavik

Italija: TNS Infratest, Milan

Latvija: TNS Latvia, Riga

Litva: TNS GALLUP Lithuania, Vilnius

Luksemburg: TNS ILReS, Luxembourg

Madžarska: TNS Hungary, Budapest

Makedonija: TNS Brima, Skopje

Malta: MISCO, Valletta

Nemčija: TNS Infratest, Munich

Nizozemska: TNS NIPO, Amsterdam

Norveška: TNS Gallup Norway, Oslo

Poljska: TNS OBOP, Warsaw

Portugalska: TNS EUROTESTE, Lisbon

Romunija: TNS CSOP, Bucharest

Slovaška: TNS Slovakia, Bratislava

Slovenija: RM PLUS, Maribor

Španija: TNS Demoscopia, Madrid

Švedska: TNS GALLUP, Stockholm

Turčija: TNS PIAR, Istanbul

Velika Britanija in Severna Irska: TNS UK, London

Sampling procedure:

Verjetnostno: večstopenjsko

Mode of data collection:

Osebni intervju: CAPI/CAMI

Osebni intervju: PAPI

CAPI uporabljen v državah, kjer je bil na voljo. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.12006.

Weighting:

Da. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.12006.

Access restrictions

Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave. Več o omejitvah dostopa na doi:10.4232/1.12006.

Contact: GESIS Datenarchiv

Več o pravilnem navajanju podatkov na doi:10.4232/1.12006.

Več o uporabnikovi odgovornosti obveščanja arhiva o uporabi podatkov in objavi del na doi:10.4232/1.12006.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: ZA5566: Eurobarometer 76.2 (2011) [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

  • number of variables: 541
  • number of units: 31280

Version: 2.0.1, doi:10.4232/1.12006

Variable list

studyno1 ARCHIVE STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Value 13 Frequency
5566 GESIS STUDY ID ZA5566 31280
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31280 0

Valid range from 5566 to 5566

studyno2 ARCHIVE STUDY NUMBER - PUBLISHER

Value 22 Frequency
5566 GESIS STUDY ID ZA5566 31280
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31280 0

Valid range from 5566 to 5566

doi DIGITAL OBJECT IDENTIFIER

Value 31 Frequency
doi:10.4232/1.12006 31280
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31280 0

studyno1 ARCHIVE STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Value 1541 Frequency
5566 GESIS STUDY ID ZA5566 31280
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31280 0

Valid range from 5566 to 5566

studyno2 ARCHIVE STUDY NUMBER - PUBLISHER

Value 2540 Frequency
5566 GESIS STUDY ID ZA5566 31280
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31280 0

Valid range from 5566 to 5566

doi DIGITAL OBJECT IDENTIFIER

Value 3539 Frequency
doi:10.4232/1.12006 31280
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31280 0

version GESIS ARCHIVE VERSION & DATE

Value 4538 Frequency
2.0.1 (2014-07-24) 31280
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31280 0

edition DATASET EDITION

Value 5537 Frequency
1 ARCHIVE PRE-RELEASE 0
2 ARCHIVE EDITION 31280
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31280 0

Valid range from 1 to 2

survey SURVEY IDENTIFICATION

Value 6536 Frequency
762 Eurobarometer 76.2 (Sep-Oct 2011) 31280
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31280 0

Valid range from 762 to 762

caseid TNS CASE ID

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31280 0

Valid range from 1 to 996629

uniqid UNIQUE RESPONDENT ID (CASEID BY TNSCNTRY)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31280 0

Valid range from 1000001 to 63001056

tnscntry ORIGINAL TNS COUNTRY/SAMPLE ID

Value 9533 Frequency
1 BELGIQUE 1025
2 DANMARK 1037
4 ELLADA 1001
5 ESPANA 1012
6 SUOMI 1005
7 FRANCE 1010
8 IRELAND 1006
9 ITALIA 1039
10 LUXEMBOURG 507
11 NEDERLAND 1020
12 ÖSTERREICH 1032
13 PORTUGAL 1024
14 SVERIGE 1035
20 DEUTSCHLAND WEST 996
21 DEUTSCHLAND OST 506
22 GREAT BRITAIN 1004
23 NORTHERN IRELAND 314
31 BALGARIJA 1021
32 KYPROS 506
33 CESKA REPUBLIKA 1003
34 EESTI 1003
35 MAGYARORSZAG 1005
36 LATVIA 1032
37 LIETUVA 1014
38 MALTA 500
39 POLSKA 1000
40 ROMANIA 1045
41 SLOVENSKA REPUBLIC 1000
42 SLOVENIJA 1021
43 TURKIYE 1001
45 ISLAND 500
46 HRVATSKA 1000
52 NORWAY 1000
63 REPUBLIKA MAKEDONIJA 1056
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31280 0

Valid range from 1 to 63

country COUNTRY/SAMPLE ID (SERIES STANDARD)

Value 10532 Frequency
1 FR - France 1010
2 BE - Belgium 1025
3 NL - The Netherlands 1020
4 DE-W - Germany West 996
5 IT - Italy 1039
6 LU - Luxembourg 507
7 DK - Denmark 1037
8 IE - Ireland 1006
9 GB-GBN - Great Britain 1004
10 GB-NIR - Northern Ireland 314
11 GR - Greece 1001
12 ES -Spain 1012
13 PT - Portugal 1024
14 DE-E - Germany East 506
16 FI - Finland 1005
17 SE - Sweden 1035
18 AT - Austria 1032
19 CY - Cyprus (Republic) 506
20 CZ - Czech Republic 1003
21 EE - Estonia 1003
22 HU - Hungary 1005
23 LV - Latvia 1032
24 LT - Lithuania 1014
25 MT - Malta 500
26 PL - Poland 1000
27 SK - Slovakia 1000
28 SI - Slovenia 1021
29 BG - Bulgaria 1021
30 RO - Romania 1045
31 TR - Turkey 1001
32 HR - Croatia 1000
34 MK - Macedonia (FYROM) 1056
41 NO - Norway 1000
43 IS - Iceland 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31280 0

Valid range from 1 to 43

isocntry COUNTRY CODE - ISO 3166

Value 11531 Frequency
AT 1032
BE 1025
BG 1021
CY 506
CZ 1003
DE-E 506
DE-W 996
DK 1037
EE 1003
ES 1012
FI 1005
FR 1010
GB-GBN 1004
GB-NIR 314
GR 1001
HR 1000
HU 1005
IE 1006
IS 500
IT 1039
LT 1014
LU 507
LV 1032
MK 1056
MT 500
NL 1020
NO 1000
PL 1000
PT 1024
RO 1045
SE 1035
SI 1021
SK 1000
TR 1001
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31280 0

w1 WEIGHT RESULT FROM TARGET

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31280 0

Valid range from 0.33 to 3.0849

de NATION - UNITED GERMANY (ONLY)

Value 13529 Frequency
0 Other countries 29778
1 DE - Germany (East+West) 1502
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31280 0

Valid range from 0 to 1

w3 WEIGHT UNITED GERMANY ONLY

Value 14528 Frequency
0 29778
0.228703 8
0.228766 10
0.22883 5
0.229531 1
0.235652 1
0.235716 6
0.238458 1
0.244579 2
0.248213 3
0.248787 1
0.249998 2
0.251592 1
0.253314 1
0.254142 3
0.262112 1
0.262622 1
0.269508 1
0.270656 3
0.274481 1
0.283216 1
0.284428 1
0.285193 1
0.285958 1
0.290485 1
0.291441 1
0.291951 1
0.293482 2
0.293673 1
0.293864 3
0.295394 2
0.301196 2
0.304065 3
0.306233 1
0.306807 4
0.307062 1
0.309357 1
0.31127 2
0.313884 1
0.315542 1
0.317519 1
0.319368 2
0.322173 1
0.324213 1
0.324532 1
0.326891 1
0.33518 7
0.34028 1
0.340727 1
0.34315 1
0.343532 1
0.34621 1
0.353415 2
0.360938 2
0.364891 1
0.364955 1
0.365019 2
0.365911 2
0.36623 1
0.368079 1
0.373499 2
0.375794 2
0.383063 2
0.384465 1
0.386059 1
0.39167 1
0.392308 1
0.393136 2
0.395687 1
0.39862 3
0.39913 3
0.399385 1
0.400277 1
0.401771 24
0.4027 1
0.404376 1
0.407036 1
0.408639 2
0.409231 1
0.410033 3
0.413139 1
0.415152 1
0.417165 1
0.41864 1
0.419023 2
0.42048 1
0.421318 6
0.423039 2
0.423677 2
0.424388 1
0.424506 2
0.424697 3
0.42508 3
0.425462 3
0.426355 1
0.429351 1
0.429925 3
0.431455 2
0.432221 1
0.432412 5
0.43315 2
0.433496 3
0.433742 1
0.4356 1
0.438724 1
0.439808 3
0.441558 2
0.441676 1
0.442613 1
0.444399 1
0.444518 1
0.444873 1
0.445228 1
0.446439 1
0.447204 6
0.448781 1
0.449965 1
0.450202 2
0.451267 1
0.451741 2
0.453636 1
0.454727 1
0.456576 1
0.458609 1
0.463207 1
0.464738 1
0.468319 1
0.471432 3
0.471516 1
0.472108 1
0.472345 1
0.473919 2
0.47564 2
0.476979 4
0.477673 1
0.47862 3
0.480515 2
0.484541 1
0.488201 8
0.489221 1
0.489514 1
0.489751 3
0.489795 1
0.49005 1
0.490369 2
0.490462 1
0.491527 2
0.492948 2
0.495278 1
0.495317 2
0.495597 3
0.496362 6
0.497573 1
0.49904 1
0.500171 1
0.50029 1
0.500527 1
0.501948 6
0.502895 3
0.503184 1
0.503312 3
0.506691 1
0.507987 2
0.508349 1
0.510516 1
0.512249 1
0.512557 2
0.514023 1
0.514724 2
0.516701 1
0.518762 2
0.519698 1
0.520183 2
0.525308 3
0.52703 1
0.528709 1
0.530218 2
0.533445 3
0.53704 1
0.537116 2
0.538774 2
0.53908 3
0.541312 4
0.541497 8
0.544339 1
0.545405 1
0.546795 1
0.547433 1
0.548006 1
0.55247 1
0.553694 3
0.553809 1
0.554759 2
0.554892 2
0.558904 1
0.55914 1
0.559614 1
0.560248 1
0.560694 2
0.563627 1
0.566433 1
0.568345 1
0.569939 3
0.570322 2
0.571455 2
0.571811 1
0.571852 1
0.575363 1
0.576665 2
0.577909 3
0.578228 6
0.580906 1
0.583966 1
0.585902 1
0.586963 2
0.587728 4
0.588388 3
0.590789 1
0.597866 1
0.598216 1
0.598335 1
0.5994 2
0.600352 1
0.601413 1
0.602393 4
0.6039 1
0.604369 1
0.607926 1
0.608131 2
0.611834 1
0.613678 4
0.614061 2
0.615527 2
0.618465 3
0.620004 1
0.620359 1
0.621138 1
0.62254 4
0.625091 1
0.627832 1
0.631016 1
0.631084 1
0.632911 2
0.633503 1
0.633762 1
0.634687 3
0.635101 2
0.636463 6
0.636695 1
0.638671 2
0.641222 1
0.64441 1
0.645107 2
0.64594 3
0.647002 2
0.648426 1
0.649 1
0.650081 2
0.65162 1
0.653782 1
0.65458 2
0.656001 1
0.65683 3
0.657422 3
0.662645 1
0.663817 3
0.665829 1
0.668574 1
0.669382 1
0.669737 4
0.670423 8
0.670566 1
0.672461 1
0.673053 2
0.680513 1
0.680986 3
0.681454 1
0.683946 1
0.686552 2
0.687001 2
0.687262 4
0.691017 2
0.692591 1
0.692709 1
0.693185 1
0.69484 2
0.700524 2
0.700761 1
0.701353 9
0.701827 2
0.707148 1
0.70751 3
0.708339 5
0.709762 1
0.710589 1
0.710944 2
0.711165 1
0.715681 2
0.71722 1
0.719352 1
0.723851 4
0.725746 2
0.726575 2
0.727285 3
0.727759 3
0.733798 1
0.73482 4
0.736284 6
0.738645 1
0.741578 1
0.741613 1
0.741968 1
0.74585 1
0.752736 2
0.752863 1
0.753217 1
0.754967 1
0.755112 7
0.755704 1
0.757837 1
0.760387 3
0.761033 2
0.764348 2
0.764585 2
0.765059 1
0.76587 1
0.766061 2
0.766124 1
0.7674 1
0.77169 1
0.772055 1
0.775051 1
0.7769 1
0.778439 1
0.778558 1
0.778913 1
0.779031 2
0.780088 1
0.781163 3
0.781755 1
0.781873 1
0.782584 5
0.784615 2
0.786846 1
0.790872 1
0.790991 1
0.791947 4
0.792767 1
0.796201 4
0.798924 2
0.799753 6
0.800172 1
0.800227 2
0.800345 2
0.801174 2
0.801293 2
0.807332 2
0.808871 1
0.811968 1
0.813844 1
0.818462 1
0.81941 1
0.823317 1
0.826277 3
0.830303 3
0.832689 1
0.834803 1
0.83728 1
0.838045 1
0.838948 4
0.840842 2
0.842636 1
0.845059 1
0.845579 1
0.847418 1
0.849013 4
0.84933 2
0.849649 1
0.854578 2
0.854877 1
0.855515 1
0.855525 1
0.860735 3
0.861209 2
0.864441 1
0.86476 4
0.865353 1
0.867055 3
0.867366 9
0.868904 1
0.870919 1
0.871037 5
0.874471 2
0.877384 1
0.878142 2
0.87826 4
0.879326 1
0.881592 1
0.88276 1
0.883115 1
0.88347 5
0.883826 1
0.88529 1
0.885602 3
0.888088 6
0.888917 2
0.889865 1
0.891641 1
0.892431 1
0.892588 1
0.897206 1
0.89768 1
0.898035 2
0.899811 1
0.902061 4
0.902416 1
0.903015 3
0.903482 1
0.9036 6
0.907271 4
0.909166 1
0.912196 1
0.913665 1
0.916787 1
0.917218 2
0.918757 1
0.920485 2
0.925033 1
0.929533 1
0.936519 1
0.942439 1
0.94315 2
0.94386 2
0.944216 3
0.944571 1
0.9472 1
0.947774 1
0.949307 2
0.951794 3
0.953576 1
0.955346 1
0.955465 2
0.955702 1
0.957123 2
0.957241 1
0.958039 1
0.960675 1
0.960912 2
0.968964 1
0.972321 1
0.972959 1
0.973226 1
0.975713 1
0.976465 5
0.976529 1
0.979029 5
0.979384 1
0.979502 1
0.980099 1
0.981042 4
0.983173 7
0.98341 1
0.984002 4
0.985897 2
0.990515 4
0.99062 1
0.991257 1
0.993357 1
0.996672 1
0.997264 1
0.997738 1
0.998079 1
1.000343 4
1.002925 1
1.003895 2
1.005908 3
1.006145 1
1.006687 4
1.015973 1
1.018815 1
1.019052 2
1.024617 3
1.030301 1
1.032254 1
1.036526 2
1.038945 1
1.040248 1
1.045102 1
1.045458 1
1.045694 6
1.047589 1
1.049484 1
1.05197 1
1.052681 1
1.054931 1
1.05647 1
1.059925 2
1.064167 2
1.06689 4
1.074113 4
1.074232 1
1.075179 1
1.077074 3
1.082624 1
1.082876 12
1.082994 3
1.083705 2
1.085599 2
1.088796 2
1.090809 2
1.093526 2
1.094546 1
1.097224 1
1.098436 1
1.101703 1
1.104427 1
1.107269 4
1.107979 1
1.1094 2
1.110466 1
1.110939 1
1.111176 2
1.112952 1
1.117308 3
1.118163 2
1.118775 1
1.120649 3
1.122425 1
1.123373 1
1.124194 1
1.127399 2
1.129295 1
1.131898 1
1.134859 1
1.136691 2
1.138056 2
1.14058 1
1.142911 2
1.143029 4
1.143503 4
1.144687 1
1.148805 1
1.153331 1
1.157594 2
1.16754 1
1.171803 1
1.172632 1
1.175456 2
1.176658 3
1.176923 2
1.178908 5
1.192799 1
1.193354 1
1.196788 1
1.198801 3
1.199748 1
1.201998 1
1.205906 2
1.206024 2
1.213247 1
1.221299 3
1.223667 1
1.227356 1
1.231009 2
1.233614 1
1.23693 3
1.23947 1
1.242275 2
1.245455 1
1.250245 1
1.251494 1
1.261559 3
1.262033 1
1.26287 1
1.265822 1
1.267006 1
1.269374 5
1.270202 1
1.273045 4
1.275177 1
1.279084 1
1.281689 1
1.284057 2
1.287728 1
1.296343 1
1.297172 2
1.299451 2
1.300161 1
1.301109 4
1.30324 2
1.303356 1
1.307029 3
1.307182 1
1.308095 1
1.319818 1
1.322541 1
1.323015 2
1.324199 1
1.32633 1
1.326686 1
1.327515 2
1.327633 2
1.329646 2
1.331541 1
1.332685 1
1.333435 1
1.334738 1
1.338764 2
1.339593 1
1.339763 1
1.340783 1
1.341132 5
1.344921 3
1.346224 1
1.34646 1
1.355341 2
1.35842 2
1.360907 1
1.361972 5
1.366827 2
1.368011 1
1.370024 1
1.375827 1
1.378076 1
1.379024 3
1.384776 1
1.385181 1
1.386602 2
1.389562 4
1.389681 1
1.391339 1
1.399509 1
1.399627 2
1.401167 5
1.403776 1
1.405074 1
1.412771 3
1.413276 1
1.4136 1
1.415139 2
1.41656 1
1.416679 1
1.422007 1
1.429349 2
1.430651 1
1.43444 1
1.438703 2
1.445808 3
1.447821 1
1.448471 1
1.455636 1
1.458481 1
1.459502 1
1.461794 3
1.46357 1
1.467596 1
1.473018 1
1.475056 1
1.47624 1
1.478963 1
1.47991 2
1.483344 1
1.483937 1
1.485831 2
1.497672 1
1.500751 1
1.505487 2
1.506553 1
1.50679 1
1.508803 1
1.509158 1
1.510342 2
1.51129 1
1.513824 1
1.516855 1
1.523962 1
1.53213 1
1.534163 1
1.537814 1
1.538761 5
1.53888 2
1.542197 1
1.5448 1
1.547287 1
1.5538 1
1.554155 3
1.555812 5
1.556997 1
1.561615 2
1.563864 1
1.568127 1
1.568838 1
1.579942 2
1.592046 1
1.592402 1
1.594296 1
1.596665 2
1.59671 1
1.597849 1
1.601046 3
1.615729 1
1.62461 2
1.627096 1
1.628873 1
1.636214 2
1.646634 1
1.6481 1
1.649239 1
1.657765 2
1.660962 1
1.662975 5
1.672902 1
1.677895 4
1.682039 1
1.684052 2
1.685118 1
1.687368 2
1.705485 1
1.707143 1
1.709156 1
1.714366 1
1.715313 1
1.717342 1
1.729584 1
1.729996 1
1.73003 1
1.730825 3
1.730923 1
1.732325 1
1.732389 1
1.732601 2
1.732772 7
1.734851 3
1.742074 2
1.746811 1
1.748942 4
1.756402 1
1.756521 5
1.799622 1
1.808859 1
1.814542 2
1.831949 1
1.834317 1
1.854566 1
1.855394 1
1.867354 1
1.875998 1
1.887602 1
1.88855 1
1.892339 1
1.898378 1
1.903588 4
1.911403 2
1.935204 1
1.937927 1
1.949176 1
1.968714 1
1.990029 1
1.993226 1
1.994765 1
1.99737 1
2.001041 1
2.003409 2
2.011816 2
2.019276 2
2.023421 1
2.033841 1
2.055037 2
2.07789 1
2.080022 1
2.112822 2
2.12265 1
2.131768 2
2.133899 1
2.158173 1
2.159002 1
2.187658 1
2.221405 1
2.247811 1
2.254679 1
2.263678 1
2.263797 1
2.269717 1
2.289374 1
2.29861 1
2.305833 1
2.308201 1
2.323121 1
2.331291 1
2.336501 1
2.343606 3
2.347869 1
2.362078 1
2.378182 1
2.422705 2
2.432178 1
2.442598 1
2.462136 4
2.476346 1
2.500739 1
2.502988 1
2.503225 1
2.509146 1
2.524066 1
2.526079 1
2.527263 1
2.536262 1
2.550472 1
2.554379 3
2.566694 1
2.570009 1
2.575456 1
2.613585 1
2.614059 1
2.634781 1
2.637859 1
2.640109 1
2.642122 1
2.658818 1
2.660121 1
2.682145 1
2.692447 1
2.714472 1
2.724063 1
2.740049 1
2.741115 1
2.771073 1
2.781848 1
2.830515 2
2.876578 1
2.881196 1
2.910799 1
2.942652 1
2.954256 1
3.001502 1
3.05088 1
3.053248 1
3.058458 1
3.076575 1
3.111507 1
3.120032 1
3.368223 1
3.381722 1
3.618546 1
3.652885 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31280 0

Valid range from 0 to 3.652885

gb NATION - UNITED KINGDOM (ONLY)

Value 15527 Frequency
0 Other countries 29962
1 GB - United Kingdom 1318
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31280 0

Valid range from 0 to 1

w4 WEIGHT UNITED KINGDOM (ONLY)

Value 16526 Frequency
0 29962
0.05342 9
0.060969 31
0.064194 23
0.076716 6
0.084123 4
0.084572 14
0.088529 15
0.092286 15
0.096527 8
0.096858 4
0.105576 12
0.106828 9
0.110278 7
0.116031 21
0.121099 11
0.121808 8
0.125623 6
0.131731 16
0.135736 8
0.13733 13
0.141477 9
0.148163 4
0.159374 8
0.165919 9
0.188187 3
0.201453 12
0.205068 2
0.209404 8
0.219209 13
0.227738 6
0.684212 10
0.689188 14
0.692888 16
0.70118 8
0.734224 2
0.742261 9
0.752978 7
0.762546 5
0.769563 3
0.771477 4
0.778111 8
0.807455 1
0.811537 8
0.820468 6
0.845984 3
0.846239 6
0.852235 9
0.858742 20
0.867162 9
0.886937 4
0.891658 2
0.896761 2
0.89995 6
0.905181 6
0.909901 3
0.91526 8
0.927252 7
0.929294 2
0.943072 4
0.949196 6
0.952003 8
0.959785 8
0.96004 4
0.970757 2
0.973564 3
0.987725 3
0.990149 6
0.993466 2
0.997166 13
0.99857 5
1.002525 1
1.005714 12
1.009669 21
1.014517 6
1.017324 5
1.0186 13
1.027148 7
1.041309 4
1.057384 1
1.069121 4
1.070142 1
1.082135 8
1.085707 1
1.0866 4
1.094893 2
1.099103 1
1.100379 5
1.102675 3
1.108544 2
1.112116 2
1.112626 1
1.120919 5
1.122195 1
1.133039 10
1.134698 7
1.158683 1
1.171186 1
1.172589 2
1.177692 4
1.178713 2
1.184071 5
1.190323 3
1.191854 3
1.205377 3
1.214308 3
1.228979 2
1.240844 2
1.264192 3
1.275674 9
1.278736 5
1.279118 3
1.284732 21
1.288049 13
1.290345 2
1.293535 6
1.297107 16
1.297235 15
1.306676 5
1.307824 1
1.309865 13
1.316627 4
1.319306 6
1.331299 6
1.358601 5
1.371614 5
1.373783 9
1.374548 4
1.383096 2
1.386541 15
1.386924 6
1.38973 1
1.395344 6
1.396365 18
1.396492 15
1.398661 2
1.399171 1
1.40874 3
1.410016 5
1.410271 13
1.414736 2
1.418819 2
1.419967 8
1.420094 8
1.428898 1
1.43247 3
1.437445 1
1.439742 5
1.442676 1
1.45352 7
1.455689 1
1.475081 7
1.475719 9
1.485543 15
1.492177 18
1.492943 1
1.499194 1
1.500342 17
1.507104 2
1.509528 4
1.510549 8
1.515524 6
1.523817 3
1.534406 5
1.54104 1
1.541168 2
1.545251 7
1.546144 1
1.551757 2
1.56107 7
1.563367 7
1.569108 3
1.570639 2
1.571149 6
1.586459 6
1.611337 4
1.611975 1
1.612103 1
1.614399 2
1.620395 6
1.629326 2
1.630729 4
1.631367 10
1.632388 1
1.638384 6
1.638894 1
1.643742 2
1.645911 1
1.646166 11
1.649483 2
1.649611 5
1.649739 3
1.661986 9
1.664538 2
1.677934 4
1.693244 6
1.704343 1
1.715187 3
1.721821 4
1.727818 2
1.730114 1
1.740958 2
1.745551 3
1.749251 3
1.750399 2
1.762137 2
1.765071 4
1.768388 2
1.768771 4
1.769919 1
1.778212 1
1.780508 3
1.788418 3
1.789567 4
1.793777 3
1.796456 2
1.809341 1
1.8184 6
1.81891 3
1.84736 1
1.858715 1
1.874152 1
1.877342 3
1.879383 1
1.894948 1
1.909237 1
1.928629 1
1.930287 3
1.930542 3
1.951338 1
1.971241 1
1.98285 3
1.988847 2
2.004156 5
2.010918 2
2.064502 1
2.087338 1
2.103796 1
2.124209 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31280 0

Valid range from 0 to 2.124209

eu6 NATION GROUP EU6 (FOUNDER MEMBERS)

Value 17525 Frequency
0 Not country group 25683
1 EU6 5597
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31280 0

Valid range from 0 to 1

w5 WEIGHT EU6

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31280 0

Valid range from 0 to 5.070491

eu9 NATION GROUP EU9 (1973)

Value 19523 Frequency
0 Not country group 22322
1 EU9 8958
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31280 0

Valid range from 0 to 1

w6 WEIGHT EU9

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31280 0

Valid range from 0 to 6.026516

eu10 NATION GROUP EU10 (1981)

Value 21521 Frequency
0 Not country group 21321
1 EU10 9959
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31280 0

Valid range from 0 to 1

w7 WEIGHT EU10

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31280 0

Valid range from 0 to 6.458794

eu12_1 NATION GROUP EU12 (1986)

Value 23519 Frequency
0 Not country group 19285
1 EU12 11995
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31280 0

Valid range from 0 to 1

w8 WEIGHT EU12

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31280 0

Valid range from 0 to 6.509407

eu12_2 NATION GROUP EU12 + DE-E (1990)

Value 25517 Frequency
0 Not country group 18779
1 EU12 + DE-E 12501
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31280 0

Valid range from 0 to 1

w9 WEIGHT EU12 +DE-E

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31280 0

Valid range from 0 to 6.473724

eu_nms3 NATION GROUP EU NMS 3 (1995)

Value 27515 Frequency
0 Not country group 28208
1 EU NMS 3 (AT FI SE) 3072
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31280 0

Valid range from 0 to 1

w10 WEIGHT EU NMS 3

Value 28514 Frequency
0 28208
0.232768 14
0.262393 17
0.264439 8
0.292371 1
0.301188 11
0.301329 2
0.302599 19
0.305914 14
0.327145 30
0.330813 2
0.360509 5
0.360579 4
0.361285 26
0.368127 2
0.370878 7
0.394719 12
0.405511 6
0.411295 33
0.422228 14
0.426738 2
0.43704 2
0.441837 7
0.444023 27
0.444305 5
0.45411 10
0.456954 5
0.457002 1
0.462308 2
0.481901 8
0.485569 1
0.496795 1
0.500946 3
0.501722 30
0.502325 1
0.506165 5
0.508281 3
0.513148 6
0.517874 5
0.520766 15
0.521472 4
0.52575 1
0.530641 10
0.534239 5
0.534751 2
0.538004 1
0.539739 12
0.541292 2
0.542017 4
0.542703 20
0.545666 16
0.554553 3
0.561397 7
0.562359 1
0.56969 1
0.570212 10
0.57618 1
0.578704 17
0.580627 21
0.583769 10
0.586263 4
0.590483 2
0.590879 17
0.596853 1
0.598055 8
0.598175 19
0.600338 7
0.605833 6
0.613592 6
0.621139 3
0.621492 17
0.623467 37
0.624545 3
0.626711 3
0.626714 4
0.6291 7
0.630732 13
0.633112 2
0.634329 6
0.636149 3
0.638632 4
0.648945 17
0.654303 29
0.654368 1
0.654573 9
0.660312 18
0.662614 9
0.663317 2
0.665212 1
0.673237 3
0.674539 6
0.676491 2
0.677575 4
0.678132 9
0.67919 5
0.680286 4
0.681447 9
0.685311 33
0.691921 4
0.700783 30
0.705218 35
0.708868 5
0.709379 23
0.711151 7
0.712353 11
0.724121 4
0.724492 5
0.724533 10
0.726656 2
0.72963 3
0.730141 12
0.733867 5
0.735269 1
0.73567 4
0.736253 35
0.738522 2
0.739921 6
0.741679 12
0.743602 10
0.744924 7
0.745246 18
0.745525 18
0.747208 3
0.747448 11
0.747821 8
0.748499 27
0.753323 2
0.757717 9
0.760588 4
0.761838 2
0.763673 8
0.765314 12
0.765476 28
0.76776 4
0.768671 2
0.769563 10
0.770043 3
0.770111 17
0.772249 3
0.772327 7
0.774852 5
0.781185 6
0.781576 1
0.782335 7
0.785154 3
0.789709 7
0.791011 14
0.79383 2
0.79896 19
0.80009 17
0.800445 3
0.802374 5
0.803807 15
0.804566 24
0.80782 38
0.808624 1
0.810787 16
0.8127 3
0.820074 4
0.823527 2
0.823577 27
0.823653 1
0.824494 2
0.824629 5
0.829008 6
0.832661 25
0.836868 18
0.839031 29
0.844597 4
0.846535 1
0.847444 4
0.848406 11
0.85093 16
0.853213 13
0.861031 10
0.862369 8
0.86367 4
0.867682 5
0.87016 17
0.872083 37
0.873322 20
0.883532 5
0.883949 3
0.889598 3
0.894395 1
0.898698 2
0.904988 7
0.905856 1
0.911495 19
0.915831 1
0.917785 1
0.920388 19
0.920713 5
0.922398 3
0.926786 43
0.92787 3
0.931232 4
0.933184 1
0.93904 2
0.940233 19
0.950427 1
0.951837 1
0.956717 4
0.961489 23
0.964309 3
0.966369 3
0.974503 10
0.982535 3
0.98307 9
0.994838 13
0.999987 7
1.004868 1
1.005518 4
1.00965 2
1.009938 1
1.022678 2
1.026015 2
1.026226 3
1.027726 2
1.02775 6
1.030611 4
1.033498 2
1.034799 18
1.038052 5
1.04125 3
1.04299 8
1.044918 4
1.048789 1
1.056571 3
1.059576 3
1.066357 12
1.072864 4
1.075601 3
1.075884 12
1.0759 9
1.081214 4
1.081756 15
1.082841 1
1.082937 1
1.088914 1
1.08989 2
1.090464 8
1.093469 13
1.107411 6
1.109529 5
1.110712 8
1.11223 12
1.116568 1
1.121122 26
1.122437 4
1.127001 19
1.128574 13
1.129907 2
1.134573 9
1.140703 2
1.142161 5
1.144005 4
1.147619 6
1.154461 4
1.155934 2
1.156928 7
1.157561 9
1.162115 1
1.162549 2
1.16486 9
1.172418 2
1.172552 6
1.177406 19
1.180117 4
1.182395 4
1.187167 10
1.189119 1
1.190962 1
1.196994 7
1.197144 4
1.21096 4
1.216122 8
1.223374 3
1.223496 2
1.223586 8
1.229461 3
1.230003 4
1.235771 9
1.242257 1
1.243829 3
1.256203 12
1.264977 9
1.26726 26
1.27327 6
1.275659 5
1.275794 1
1.286504 3
1.289135 9
1.289736 4
1.298269 5
1.306802 1
1.309446 25
1.324381 13
1.344089 4
1.34474 3
1.351355 2
1.35168 1
1.357319 2
1.365128 10
1.365927 7
1.367188 4
1.369032 1
1.370116 2
1.370441 15
1.37196 4
1.376406 2
1.378059 16
1.381937 3
1.394625 9
1.396143 11
1.409591 10
1.411245 13
1.417399 6
1.417507 2
1.419958 2
1.420978 2
1.423865 1
1.428563 8
1.436966 12
1.445378 3
1.450692 5
1.456797 21
1.463272 6
1.466159 3
1.471731 3
1.479349 8
1.552632 3
1.554584 1
1.555669 1
1.556553 2
1.562935 1
1.581154 9
1.582563 6
1.598071 1
1.598939 18
1.612386 2
1.613145 1
1.64004 1
1.645492 6
1.659886 3
1.669321 5
1.670405 1
1.7127 4
1.71649 2
1.720616 5
1.743281 3
1.750055 3
1.754343 1
1.763886 3
1.775294 12
1.78539 1
1.788755 10
1.791866 6
1.80426 2
1.808133 1
1.810233 7
1.812254 7
1.820485 10
1.827002 1
1.82998 7
1.834427 5
1.844643 1
1.890227 2
1.891311 2
1.946511 2
1.985335 7
1.988508 11
1.999324 4
2.004132 2
2.026968 4
2.029473 3
2.031775 7
2.044438 3
2.0474 8
2.048602 17
2.057777 4
2.064284 3
2.06663 3
2.068405 1
2.083216 5
2.099441 8
2.109537 3
2.116076 14
2.118616 4
2.244414 6
2.272992 8
2.282487 1
2.317702 5
2.320977 1
2.339088 2
2.340177 12
2.390383 1
2.40459 7
2.43387 3
2.567693 1
2.692448 4
2.707915 1
2.713229 1
2.713721 3
2.741725 1
2.760474 4
2.782469 1
2.786915 1
2.790521 2
2.929578 1
2.973718 1
3.005056 7
3.090991 9
3.253402 3
3.609962 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31280 0

Valid range from 0 to 3.609962

eu15 NATION GROUP EU15 (1995)

Value 29513 Frequency
0 Not country group 15707
1 EU15 15573
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31280 0

Valid range from 0 to 1

w11 WEIGHT EU15

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31280 0

Valid range from 0 to 7.582272

eu_nms10 NATION GROUP EU NMS 10 (2004)

Value 31511 Frequency
0 Not country group 22196
1 EU NMS 10 9084
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31280 0

Valid range from 0 to 1

w13 WEIGHT EU NMS 10

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31280 0

Valid range from 0 to 9.33235

eu25 NATION GROUP EU25 (2004)

Value 33509 Frequency
0 Not country group 6623
1 EU25 24657
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31280 0

Valid range from 0 to 1

w14 WEIGHT EU25

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31280 0

Valid range from 0 to 10.058201

eu27 NATION GROUP EU27 (2007)

Value 35507 Frequency
0 Not country group 4557
1 EU27 26723
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31280 0

Valid range from 0 to 1

w22 WEIGHT EU27

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31280 0

Valid range from 0 to 10.240062

eu_nms12 NATION GROUP EU NMS 12 (2007)

Value 37505 Frequency
0 Not country group 20130
1 EU NMS 12 11150
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31280 0

Valid range from 0 to 1

w24 WEIGHT EU NMS 12

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31280 0

Valid range from 0 to 8.193871

eu30 NATION GROUP EU27+HR+TR+MK

Value 39503 Frequency
0 Not country group 1500
1 EU27+HR+TR+MK 29780
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31280 0

Valid range from 0 to 1

w26 WEIGHT EU27+HR+TR+MK

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31280 0

Valid range from 0 to 9.945151

euroz15 NATION GROUP EURO ZONE 15 (2008)

Value 41501 Frequency
0 Not country group 17070
1 EURO ZONE 15 14210
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31280 0

Valid range from 0 to 1

w29 WEIGHT EURO ZONE 15

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31280 0

Valid range from 0 to 8.551935

euronz15 NATION GROUP NON-EURO ZONE 15 (2008)

Value 43499 Frequency
0 Not country group 18767
1 NON-EURO ZONE 15 12513
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31280 0

Valid range from 0 to 1

w30 WEIGHT NON-EURO ZONE 15

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31280 0

Valid range from 0 to 7.041017

euroz16 NATION GROUP EURO ZONE 16 (2009)

Value 45497 Frequency
0 Not country group 16070
1 EURO ZONE 16 15210
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31280 0

Valid range from 0 to 1

w81 WEIGHT EURO ZONE 16

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31280 0

Valid range from 0 to 8.996493

euronz16 NATION GROUP NON-EURO ZONE 16 (2009)

Value 47495 Frequency
0 Not country group 19767
1 NON-EURO ZONE 16 11513
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31280 0

Valid range from 0 to 1

w82 WEIGHT NON-EURO ZONE 16

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31280 0

Valid range from 0 to 6.683079

euronznm NATION GROUP NON-EURO ZONE 16 - EU NMS 12 (2009)

Value 49493 Frequency
0 Not country group 23157
1 NON-EURO ZONE 16 - EU NMS 12 8123
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31280 0

Valid range from 0 to 1

w84 WEIGHT NON-EURO ZONE 16 - EU NMS 12

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31280 0

Valid range from 0 to 6.516199

eu27is NATION GROUP EU27+IS

Value 51491 Frequency
0 Not country group 4057
1 EU27 + IS 27223
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31280 0

Valid range from 0 to 1

w86 WEIGHT EU27+IS

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31280 0

Valid range from 0 to 10.425225

euroz17 NATION GROUP EURO ZONE 17 (2011)

Value 53489 Frequency
0 Not country group 15067
1 EURO ZONE 17 16213
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31280 0

Valid range from 0 to 1

w89 WEIGHT EURO ZONE 17

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31280 0

Valid range from 0 to 9.555628

euronz17 NATION GROUP NON-EURO ZONE 17 (2011)

Value 55487 Frequency
0 Not country group 20770
1 NON-EURO ZONE 17 10510
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31280 0

Valid range from 0 to 1

w90 WEIGHT NON-EURO ZONE 17

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31280 0

Valid range from 0 to 6.141203

eu31 NATION GROUP EU27+HR+TR+MK+IS

Value 57485 Frequency
0 Not country group 1000
1 EU27+HR+TR+MK+IS 30280
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31280 0

Valid range from 0 to 1

w92 WEIGHT EU27+HR+TR+MK+IS (WEIGHTING FACTOR=0)

Value 58484 Frequency
0 31280
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31280 0

Valid range from 0 to 0

eu32 NATION GROUP EU27+HR+TR+MK+IS+NO (ALL SAMPLES)

Value 59483 Frequency
0 Not country group 0
1 EU27+HR+TR+MK+IS+NO 31280
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31280 0

Valid range from 0 to 1

w93 WEIGHT EU27+HR+TR+MK+IS+NO (WEIGHTING FACTOR=0)

Value 60482 Frequency
0 31280
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31280 0

Valid range from 0 to 0

wextra WEIGHT EXTRAPOLATED POPULATION 15+

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31280 0

Valid range from 278.845856 to 156644.0625

q1_1 NATIONALITY: BELGIUM

Value 62480 Frequency
0 Not mentioned 30274
1 Mentioned 1006
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31280 0

Valid range from 0 to 1

q1_2 NATIONALITY: DENMARK

Value 63479 Frequency
0 Not mentioned 30236
1 Mentioned 1044
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31280 0

Valid range from 0 to 1

q1_3 NATIONALITY: GERMANY

Value 64478 Frequency
0 Not mentioned 29735
1 Mentioned 1545
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31280 0

Valid range from 0 to 1

q1_4 NATIONALITY: GREECE

Value 65477 Frequency
0 Not mentioned 30274
1 Mentioned 1006
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31280 0

Valid range from 0 to 1

q1_5 NATIONALITY: SPAIN

Value 66476 Frequency
0 Not mentioned 30295
1 Mentioned 985
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31280 0

Valid range from 0 to 1

q1_6 NATIONALITY: FRANCE

Value 67475 Frequency
0 Not mentioned 30203
1 Mentioned 1077
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31280 0

Valid range from 0 to 1

q1_7 NATIONALITY: IRELAND

Value 68474 Frequency
0 Not mentioned 30301
1 Mentioned 979
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31280 0

Valid range from 0 to 1

q1_8 NATIONALITY: ITALY

Value 69473 Frequency
0 Not mentioned 30171
1 Mentioned 1109
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31280 0

Valid range from 0 to 1

q1_9 NATIONALITY: LUXEMBOURG

Value 70472 Frequency
0 Not mentioned 30958
1 Mentioned 322
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31280 0

Valid range from 0 to 1

q1_10 NATIONALITY: NETHERLANDS

Value 71471 Frequency
0 Not mentioned 30244
1 Mentioned 1036
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31280 0

Valid range from 0 to 1

q1_11 NATIONALITY: PORTUGAL

Value 72470 Frequency
0 Not mentioned 30169
1 Mentioned 1111
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31280 0

Valid range from 0 to 1

q1_12 NATIONALITY: UNITED KINGDOM

Value 73469 Frequency
0 Not mentioned 29975
1 Mentioned 1305
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31280 0

Valid range from 0 to 1

q1_13 NATIONALITY: AUSTRIA

Value 74468 Frequency
0 Not mentioned 30239
1 Mentioned 1041
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31280 0

Valid range from 0 to 1

q1_14 NATIONALITY: SWEDEN

Value 75467 Frequency
0 Not mentioned 30245
1 Mentioned 1035
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31280 0

Valid range from 0 to 1

q1_15 NATIONALITY: FINLAND

Value 76466 Frequency
0 Not mentioned 30278
1 Mentioned 1002
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31280 0

Valid range from 0 to 1

q1_16 NATIONALITY: CYPRUS REPUBLIC

Value 77465 Frequency
0 Not mentioned 30782
1 Mentioned 498
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31280 0

Valid range from 0 to 1

q1_17 NATIONALITY: CZECH REPUBLIC

Value 78464 Frequency
0 Not mentioned