Evrobarometer 76.2: Zaposlovanje in socialna politika, zaposlitvena varnost ter aktivno staranje, september-oktober 2011

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: EB762
Glavni avtor(ji):
  • Evropska Komisija
Izdelal datoteko podatkov:
TNS - TNS Opinion & Social
GESIS - GESIS Datenarchiv, GESIS Leibniz-Institute for the Social Sciences

Kraj; datum:

Cologne; 2014

Finančna podpora:

Evropska komisija

Serija:
  • EB/Evrobarometer

    Od zgodnjih sedemdesetih let dvajsetega stoletja je Evropska komisija z standardnimi in specialnimi Eurobarometri redno spremljala javno mnenje v državah članicah Evropske unije. Vsako jesen in pomlad je bilo izvedeno osebno anketiranje, za katero so bili vsakič pripravljeni vzorci velikosti 1000 enot za vsako državo. Posebni vzorci so bili narejeni za severno Irsko in vzhodno Nemčijo. Po združitvi EU leta 2004 so se v raziskovanje vključile še preostale članice in nove kandidatke članice EU. Moduli standardnega Eurobarometra obravnavajo teme, kot so mnenje o združitvi Evrope, institucije in politike, dopolnjeni pa so še s splošnimi družbeno-politično usmeritvami in demografskimi podatki o posameznikih in gospodinjstvih. Občasna raziskava Eurobarometer obravnava tudi teme, kot so okolje, znanost in tehnologija, zdravje in družina, socialna ali etnična izključenost, kakovost življenja itd.

Vsebina raziskave

Ključne besede ADP: zaposlovanje, socialna politika, zaposlitvena varnost, aktivno staranje, gospodarska kriza, mobilnost delovne sile, zaposlitvene razmere, zadovoljstvo z življenjem, usposabljanje, revščina
Ključne besede ELSST:
SOCIALNA POLITIKA, STAREJŠI, UPOKOJITVENA STAROST, DISKRIMINACIJA

Vsebinska področja CESSDA
DELO IN ZAPOSLOVANJE - Zaposlovanje
POLITIKA - Mednarodna politika in organizacije
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNA POLITIKA
ZAPOSLITVENA VARNOST
AKTIVNO STARANJE


Povzetek:

Ta izvedba raziskav Evrobarometer vključuje sledeče glavne teme: zaposlovanje in socialna politika, zaposlitvena varnost ter aktivno staranje. Respondenti odgovarjajo na vprašanja o gospodarski krizi in zaposlitvenih razmerah, o mobilnosti delovne sile, sedanjih in prihodnjih osebnih zaposlitvenih razmerah, ustanavljanju lastnega podjetja, o socialni politiki, usposabljanju na delovnem mestu, vplivu gospodarske krize na socialno pravičnost ter izkušnjah z revščino. Nato odgovarjajo na vprašanja o zadovoljstvu z različnimi področji življenja, o vlogi starejših v družbi in na delovnem mestu, o staranju prebivalstva, upokojitveni starosti, starostni diskriminaciji, o aktivnem sodelovanju in prostovoljnem delu v različnih organizacijah, o prijaznosti države in lokalnega območja do starejših ter komunikacijski tehnologiji.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: Zbiranje podatkov na terenu je potekalo: Avstrija: 24. september 2011 - 09. oktober 2011, Belgija: 24. september 2011 - 09. oktober 2011, Bolgarija: 24. september 2011 - 04. oktober 2011, Ciper: 24. september 2011 - 09. oktober 2011, Češka: 24. september 2011 - 06. oktober 2011, Danska: 24. september 2011 - 09. oktober 2011, Estonija: 24. september 2011 - 09. oktober 2011, Finska: 24. september 2011 - 09. oktober 2011, Francija: 24. september 2011 - 08. november 2011, Grčija: 24. september 2011 - 08. oktober 2011, Hrvaška: 24. september 2011 - 09. oktober 2011, Irska: 24. september 2011 - 07. oktober 2011, Islandija: 24. september 2011 - 08. oktober 2011, Italija: 24. september 2011 - 07. oktober 2011, Latvija: 24. september 2011 - 09. oktober 2011, Litva: 24. september 2011 - 09. oktober 2011, Luksemburg: 24. september 2011 - 09. oktober 2011, Madžarska: 24. september 2011 - 09. oktober 2011, Makedonija: 24. september 2011 - 28. september 2011, Malta: 24. september 2011 - 09. oktober 2011, Nemčija: 24. september 2011 - 09. oktober 2011, Nizozemska: 24. september 2011 - 09. oktober 2011, Norveška: 07. oktober 2011 - 08. november 2011, Poljska: 24. september 2011 - 09. oktober 2011, Portugalska: 24. september 2011 - 09. oktober 2011, Romunija: 24. september 2011 - 08. oktober 2011, Severna Irska: 24. september 2011 - 08. oktober 2011, Slovaška: 24. september 2011 - 09. oktober 2011, Slovenija: 24. september 2011 - 09. oktober 2011, Španija: 24. september 2011 - 09. oktober 2011, Švedska: 24. september 2011 - 09. oktober 2011, Turčija: 24. september 2011 - 09. oktober 2011, Velika Britanija: 24. september 2011 - 09. oktober 2011
Čas izdelave: 2014
Država: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Islandija, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Makedonija, Malta, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Turčija, Velika Britanija
Geografsko pokritje:

Teritorij naštetih držav. Vzorec za Severno Irsko ločen.

Enota za analizo:

Posameznik

Populacija:

Ciljna populacija so prebivalci 27 držav članic EU, štirih držav kandidatk (Hrvaška, Turčija, Makedonija in Islandija), ter Norveške. Vsi respondenti so bili starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v naštetih državah. Pri državah kandidatkah in Norveški so vključeni tudi respondenti s stalnim prebivališčem, ki so državljani članic EU, ter imajo zadostno znanje nacionalnega jezika, da so lahko odgovarjali na vprašalnik. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.12006.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Koordinator: TNS Opinion, Brussels

Avstrija: Österreichisches GALLUP, Vienna

Belgija: TNS Dimarso, Brussels

Bolgarija: TNS BBSS, Sofia

Ciper: Synovate, Nicosia

Češka: TNS Aisa, Prague

Danska: TNS GALLUP DK, Copenhagen

Estonija: Emor, Tallinn

Finska: TNS GALLUP Oy, Espoo

Francija: TNS Sofres, Montrouge

Grčija: TNS ICAP, Athens

Hrvaška: Puls, Zagreb

Irska: Ipsos MRBI, Dublin

Islandija: Capacent, Reykjavik

Italija: TNS Infratest, Milan

Latvija: TNS Latvia, Riga

Litva: TNS GALLUP Lithuania, Vilnius

Luksemburg: TNS ILReS, Luxembourg

Madžarska: TNS Hungary, Budapest

Makedonija: TNS Brima, Skopje

Malta: MISCO, Valletta

Nemčija: TNS Infratest, Munich

Nizozemska: TNS NIPO, Amsterdam

Norveška: TNS Gallup Norway, Oslo

Poljska: TNS OBOP, Warsaw

Portugalska: TNS EUROTESTE, Lisbon

Romunija: TNS CSOP, Bucharest

Slovaška: TNS Slovakia, Bratislava

Slovenija: RM PLUS, Maribor

Španija: TNS Demoscopia, Madrid

Švedska: TNS GALLUP, Stockholm

Turčija: TNS PIAR, Istanbul

Velika Britanija in Severna Irska: TNS UK, London

Tip vzorca:

Verjetnostno: večstopenjsko

Način zbiranja podatkov:

Osebni intervju: CAPI/CAMI

Osebni intervju: PAPI

CAPI uporabljen v državah, kjer je bil na voljo. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.12006.

Uteževanje:

Da. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.12006.

Omejitve dostopa

Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave. Več o omejitvah dostopa na doi:10.4232/1.12006.

Kontakt: GESIS Datenarchiv

Več o pravilnem navajanju podatkov na doi:10.4232/1.12006.

Več o uporabnikovi odgovornosti obveščanja arhiva o uporabi podatkov in objavi del na doi:10.4232/1.12006.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: ZA5566: Eurobarometer 76.2 (2011) [Podatkovna datoteka]

ID datoteke: F1

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

  • število spremenljivk: 541
  • število enot: 31280

Verzija: 2.0.1, doi:10.4232/1.12006

Spremenljivke

studyno1 ARCHIVE STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Vrednost 13 Frekvenca
5566 GESIS STUDY ID ZA5566 31280
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31280 0

Vrednosti spremenljivk od 5566 do 5566

studyno2 ARCHIVE STUDY NUMBER - PUBLISHER

Vrednost 22 Frekvenca
5566 GESIS STUDY ID ZA5566 31280
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31280 0

Vrednosti spremenljivk od 5566 do 5566

doi DIGITAL OBJECT IDENTIFIER

Vrednost 31 Frekvenca
doi:10.4232/1.12006 31280
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31280 0

studyno1 ARCHIVE STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Vrednost 1541 Frekvenca
5566 GESIS STUDY ID ZA5566 31280
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31280 0

Vrednosti spremenljivk od 5566 do 5566

studyno2 ARCHIVE STUDY NUMBER - PUBLISHER

Vrednost 2540 Frekvenca
5566 GESIS STUDY ID ZA5566 31280
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31280 0

Vrednosti spremenljivk od 5566 do 5566

doi DIGITAL OBJECT IDENTIFIER

Vrednost 3539 Frekvenca
doi:10.4232/1.12006 31280
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31280 0

version GESIS ARCHIVE VERSION & DATE

Vrednost 4538 Frekvenca
2.0.1 (2014-07-24) 31280
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31280 0

edition DATASET EDITION

Vrednost 5537 Frekvenca
1 ARCHIVE PRE-RELEASE 0
2 ARCHIVE EDITION 31280
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31280 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

survey SURVEY IDENTIFICATION

Vrednost 6536 Frekvenca
762 Eurobarometer 76.2 (Sep-Oct 2011) 31280
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31280 0

Vrednosti spremenljivk od 762 do 762

caseid TNS CASE ID

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31280 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 996629

uniqid UNIQUE RESPONDENT ID (CASEID BY TNSCNTRY)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31280 0

Vrednosti spremenljivk od 1000001 do 63001056

tnscntry ORIGINAL TNS COUNTRY/SAMPLE ID

Vrednost 9533 Frekvenca
1 BELGIQUE 1025
2 DANMARK 1037
4 ELLADA 1001
5 ESPANA 1012
6 SUOMI 1005
7 FRANCE 1010
8 IRELAND 1006
9 ITALIA 1039
10 LUXEMBOURG 507
11 NEDERLAND 1020
12 ÖSTERREICH 1032
13 PORTUGAL 1024
14 SVERIGE 1035
20 DEUTSCHLAND WEST 996
21 DEUTSCHLAND OST 506
22 GREAT BRITAIN 1004
23 NORTHERN IRELAND 314
31 BALGARIJA 1021
32 KYPROS 506
33 CESKA REPUBLIKA 1003
34 EESTI 1003
35 MAGYARORSZAG 1005
36 LATVIA 1032
37 LIETUVA 1014
38 MALTA 500
39 POLSKA 1000
40 ROMANIA 1045
41 SLOVENSKA REPUBLIC 1000
42 SLOVENIJA 1021
43 TURKIYE 1001
45 ISLAND 500
46 HRVATSKA 1000
52 NORWAY 1000
63 REPUBLIKA MAKEDONIJA 1056
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31280 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 63

country COUNTRY/SAMPLE ID (SERIES STANDARD)

Vrednost 10532 Frekvenca
1 FR - France 1010
2 BE - Belgium 1025
3 NL - The Netherlands 1020
4 DE-W - Germany West 996
5 IT - Italy 1039
6 LU - Luxembourg 507
7 DK - Denmark 1037
8 IE - Ireland 1006
9 GB-GBN - Great Britain 1004
10 GB-NIR - Northern Ireland 314
11 GR - Greece 1001
12 ES -Spain 1012
13 PT - Portugal 1024
14 DE-E - Germany East 506
16 FI - Finland 1005
17 SE - Sweden 1035
18 AT - Austria 1032
19 CY - Cyprus (Republic) 506
20 CZ - Czech Republic 1003
21 EE - Estonia 1003
22 HU - Hungary 1005
23 LV - Latvia 1032
24 LT - Lithuania 1014
25 MT - Malta 500
26 PL - Poland 1000
27 SK - Slovakia 1000
28 SI - Slovenia 1021
29 BG - Bulgaria 1021
30 RO - Romania 1045
31 TR - Turkey 1001
32 HR - Croatia 1000
34 MK - Macedonia (FYROM) 1056
41 NO - Norway 1000
43 IS - Iceland 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31280 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 43

isocntry COUNTRY CODE - ISO 3166

Vrednost 11531 Frekvenca
AT 1032
BE 1025
BG 1021
CY 506
CZ 1003
DE-E 506
DE-W 996
DK 1037
EE 1003
ES 1012
FI 1005
FR 1010
GB-GBN 1004
GB-NIR 314
GR 1001
HR 1000
HU 1005
IE 1006
IS 500
IT 1039
LT 1014
LU 507
LV 1032
MK 1056
MT 500
NL 1020
NO 1000
PL 1000
PT 1024
RO 1045
SE 1035
SI 1021
SK 1000
TR 1001
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31280 0

w1 WEIGHT RESULT FROM TARGET

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31280 0

Vrednosti spremenljivk od 0.33 do 3.0849

de NATION - UNITED GERMANY (ONLY)

Vrednost 13529 Frekvenca
0 Other countries 29778
1 DE - Germany (East+West) 1502
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31280 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w3 WEIGHT UNITED GERMANY ONLY

Vrednost 14528 Frekvenca
0 29778
0.228703 8
0.228766 10
0.22883 5
0.229531 1
0.235652 1
0.235716 6
0.238458 1
0.244579 2
0.248213 3
0.248787 1
0.249998 2
0.251592 1
0.253314 1
0.254142 3
0.262112 1
0.262622 1
0.269508 1
0.270656 3
0.274481 1
0.283216 1
0.284428 1
0.285193 1
0.285958 1
0.290485 1
0.291441 1
0.291951 1
0.293482 2
0.293673 1
0.293864 3
0.295394 2
0.301196 2
0.304065 3
0.306233 1
0.306807 4
0.307062 1
0.309357 1
0.31127 2
0.313884 1
0.315542 1
0.317519 1
0.319368 2
0.322173 1
0.324213 1
0.324532 1
0.326891 1
0.33518 7
0.34028 1
0.340727 1
0.34315 1
0.343532 1
0.34621 1
0.353415 2
0.360938 2
0.364891 1
0.364955 1
0.365019 2
0.365911 2
0.36623 1
0.368079 1
0.373499 2
0.375794 2
0.383063 2
0.384465 1
0.386059 1
0.39167 1
0.392308 1
0.393136 2
0.395687 1
0.39862 3
0.39913 3
0.399385 1
0.400277 1
0.401771 24
0.4027 1
0.404376 1
0.407036 1
0.408639 2
0.409231 1
0.410033 3
0.413139 1
0.415152 1
0.417165 1
0.41864 1
0.419023 2
0.42048 1
0.421318 6
0.423039 2
0.423677 2
0.424388 1
0.424506 2
0.424697 3
0.42508 3
0.425462 3
0.426355 1
0.429351 1
0.429925 3
0.431455 2
0.432221 1
0.432412 5
0.43315 2
0.433496 3
0.433742 1
0.4356 1
0.438724 1
0.439808 3
0.441558 2
0.441676 1
0.442613 1
0.444399 1
0.444518 1
0.444873 1
0.445228 1
0.446439 1
0.447204 6
0.448781 1
0.449965 1
0.450202 2
0.451267 1
0.451741 2
0.453636 1
0.454727 1
0.456576 1
0.458609 1
0.463207 1
0.464738 1
0.468319 1
0.471432 3
0.471516 1
0.472108 1
0.472345 1
0.473919 2
0.47564 2
0.476979 4
0.477673 1
0.47862 3
0.480515 2
0.484541 1
0.488201 8
0.489221 1
0.489514 1
0.489751 3
0.489795 1
0.49005 1
0.490369 2
0.490462 1
0.491527 2
0.492948 2
0.495278 1
0.495317 2
0.495597 3
0.496362 6
0.497573 1
0.49904 1
0.500171 1
0.50029 1
0.500527 1
0.501948 6
0.502895 3
0.503184 1
0.503312 3
0.506691 1
0.507987 2
0.508349 1
0.510516 1
0.512249 1
0.512557 2
0.514023 1
0.514724 2
0.516701 1
0.518762 2
0.519698 1
0.520183 2
0.525308 3
0.52703 1
0.528709 1
0.530218 2
0.533445 3
0.53704 1
0.537116 2
0.538774 2
0.53908 3
0.541312 4
0.541497 8
0.544339 1
0.545405 1
0.546795 1
0.547433 1
0.548006 1
0.55247 1
0.553694 3
0.553809 1
0.554759 2
0.554892 2
0.558904 1
0.55914 1
0.559614 1
0.560248 1
0.560694 2
0.563627 1
0.566433 1
0.568345 1
0.569939 3
0.570322 2
0.571455 2
0.571811 1
0.571852 1
0.575363 1
0.576665 2
0.577909 3
0.578228 6
0.580906 1
0.583966 1
0.585902 1
0.586963 2
0.587728 4
0.588388 3
0.590789 1
0.597866 1
0.598216 1
0.598335 1
0.5994 2
0.600352 1
0.601413 1
0.602393 4
0.6039 1
0.604369 1
0.607926 1
0.608131 2
0.611834 1
0.613678 4
0.614061 2
0.615527 2
0.618465 3
0.620004 1
0.620359 1
0.621138 1
0.62254 4
0.625091 1
0.627832 1
0.631016 1
0.631084 1
0.632911 2
0.633503 1
0.633762 1
0.634687 3
0.635101 2
0.636463 6
0.636695 1
0.638671 2
0.641222 1
0.64441 1
0.645107 2
0.64594 3
0.647002 2
0.648426 1
0.649 1
0.650081 2
0.65162 1
0.653782 1
0.65458 2
0.656001 1
0.65683 3
0.657422 3
0.662645 1
0.663817 3
0.665829 1
0.668574 1
0.669382 1
0.669737 4
0.670423 8
0.670566 1
0.672461 1
0.673053 2
0.680513 1
0.680986 3
0.681454 1
0.683946 1
0.686552 2
0.687001 2
0.687262 4
0.691017 2
0.692591 1
0.692709 1
0.693185 1
0.69484 2
0.700524 2
0.700761 1
0.701353 9
0.701827 2
0.707148 1
0.70751 3
0.708339 5
0.709762 1
0.710589 1
0.710944 2
0.711165 1
0.715681 2
0.71722 1
0.719352 1
0.723851 4
0.725746 2
0.726575 2
0.727285 3
0.727759 3
0.733798 1
0.73482 4
0.736284 6
0.738645 1
0.741578 1
0.741613 1
0.741968 1
0.74585 1
0.752736 2
0.752863 1
0.753217 1
0.754967 1
0.755112 7
0.755704 1
0.757837 1
0.760387 3
0.761033 2
0.764348 2
0.764585 2
0.765059 1
0.76587 1
0.766061 2
0.766124 1
0.7674 1
0.77169 1
0.772055 1
0.775051 1
0.7769 1
0.778439 1
0.778558 1
0.778913 1
0.779031 2
0.780088 1
0.781163 3
0.781755 1
0.781873 1
0.782584 5
0.784615 2
0.786846 1
0.790872 1
0.790991 1
0.791947 4
0.792767 1
0.796201 4
0.798924 2
0.799753 6
0.800172 1
0.800227 2
0.800345 2
0.801174 2
0.801293 2
0.807332 2
0.808871 1
0.811968 1
0.813844 1
0.818462 1
0.81941 1
0.823317 1
0.826277 3
0.830303 3
0.832689 1
0.834803 1
0.83728 1
0.838045 1
0.838948 4
0.840842 2
0.842636 1
0.845059 1
0.845579 1
0.847418 1
0.849013 4
0.84933 2
0.849649 1
0.854578 2
0.854877 1
0.855515 1
0.855525 1
0.860735 3
0.861209 2
0.864441 1
0.86476 4
0.865353 1
0.867055 3
0.867366 9
0.868904 1
0.870919 1
0.871037 5
0.874471 2
0.877384 1
0.878142 2
0.87826 4
0.879326 1
0.881592 1
0.88276 1
0.883115 1
0.88347 5
0.883826 1
0.88529 1
0.885602 3
0.888088 6
0.888917 2
0.889865 1
0.891641 1
0.892431 1
0.892588 1
0.897206 1
0.89768 1
0.898035 2
0.899811 1
0.902061 4
0.902416 1
0.903015 3
0.903482 1
0.9036 6
0.907271 4
0.909166 1
0.912196 1
0.913665 1
0.916787 1
0.917218 2
0.918757 1
0.920485 2
0.925033 1
0.929533 1
0.936519 1
0.942439 1
0.94315 2
0.94386 2
0.944216 3
0.944571 1
0.9472 1
0.947774 1
0.949307 2
0.951794 3
0.953576 1
0.955346 1
0.955465 2
0.955702 1
0.957123 2
0.957241 1
0.958039 1
0.960675 1
0.960912 2
0.968964 1
0.972321 1
0.972959 1
0.973226 1
0.975713 1
0.976465 5
0.976529 1
0.979029 5
0.979384 1
0.979502 1
0.980099 1
0.981042 4
0.983173 7
0.98341 1
0.984002 4
0.985897 2
0.990515 4
0.99062 1
0.991257 1
0.993357 1
0.996672 1
0.997264 1
0.997738 1
0.998079 1
1.000343 4
1.002925 1
1.003895 2
1.005908 3
1.006145 1
1.006687 4
1.015973 1
1.018815 1
1.019052 2
1.024617 3
1.030301 1
1.032254 1
1.036526 2
1.038945 1
1.040248 1
1.045102 1
1.045458 1
1.045694 6
1.047589 1
1.049484 1
1.05197 1
1.052681 1
1.054931 1
1.05647 1
1.059925 2
1.064167 2
1.06689 4
1.074113 4
1.074232 1
1.075179 1
1.077074 3
1.082624 1
1.082876 12
1.082994 3
1.083705 2
1.085599 2
1.088796 2
1.090809 2
1.093526 2
1.094546 1
1.097224 1
1.098436 1
1.101703 1
1.104427 1
1.107269 4
1.107979 1
1.1094 2
1.110466 1
1.110939 1
1.111176 2
1.112952 1
1.117308 3
1.118163 2
1.118775 1
1.120649 3
1.122425 1
1.123373 1
1.124194 1
1.127399 2
1.129295 1
1.131898 1
1.134859 1
1.136691 2
1.138056 2
1.14058 1
1.142911 2
1.143029 4
1.143503 4
1.144687 1
1.148805 1
1.153331 1
1.157594 2
1.16754 1
1.171803 1
1.172632 1
1.175456 2
1.176658 3
1.176923 2
1.178908 5
1.192799 1
1.193354 1
1.196788 1
1.198801 3
1.199748 1
1.201998 1
1.205906 2
1.206024 2
1.213247 1
1.221299 3
1.223667 1
1.227356 1
1.231009 2
1.233614 1
1.23693 3
1.23947 1
1.242275 2
1.245455 1
1.250245 1
1.251494 1
1.261559 3
1.262033 1
1.26287 1
1.265822 1
1.267006 1
1.269374 5
1.270202 1
1.273045 4
1.275177 1
1.279084 1
1.281689 1
1.284057 2
1.287728 1
1.296343 1
1.297172 2
1.299451 2
1.300161 1
1.301109 4
1.30324 2
1.303356 1
1.307029 3
1.307182 1
1.308095 1
1.319818 1
1.322541 1
1.323015 2
1.324199 1
1.32633 1
1.326686 1
1.327515 2
1.327633 2
1.329646 2
1.331541 1
1.332685 1
1.333435 1
1.334738 1
1.338764 2
1.339593 1
1.339763 1
1.340783 1
1.341132 5
1.344921 3
1.346224 1
1.34646 1
1.355341 2
1.35842 2
1.360907 1
1.361972 5
1.366827 2
1.368011 1
1.370024 1
1.375827 1
1.378076 1
1.379024 3
1.384776 1
1.385181 1
1.386602 2
1.389562 4
1.389681 1
1.391339 1
1.399509 1
1.399627 2
1.401167 5
1.403776 1
1.405074 1
1.412771 3
1.413276 1
1.4136 1
1.415139 2
1.41656 1
1.416679 1
1.422007 1
1.429349 2
1.430651 1
1.43444 1
1.438703 2
1.445808 3
1.447821 1
1.448471 1
1.455636 1
1.458481 1
1.459502 1
1.461794 3
1.46357 1
1.467596 1
1.473018 1
1.475056 1
1.47624 1
1.478963 1
1.47991 2
1.483344 1
1.483937 1
1.485831 2
1.497672 1
1.500751 1
1.505487 2
1.506553 1
1.50679 1
1.508803 1
1.509158 1
1.510342 2
1.51129 1
1.513824 1
1.516855 1
1.523962 1
1.53213 1
1.534163 1
1.537814 1
1.538761 5
1.53888 2
1.542197 1
1.5448 1
1.547287 1
1.5538 1
1.554155 3
1.555812 5
1.556997 1
1.561615 2
1.563864 1
1.568127 1
1.568838 1
1.579942 2
1.592046 1
1.592402 1
1.594296 1
1.596665 2
1.59671 1
1.597849 1
1.601046 3
1.615729 1
1.62461 2
1.627096 1
1.628873 1
1.636214 2
1.646634 1
1.6481 1
1.649239 1
1.657765 2
1.660962 1
1.662975 5
1.672902 1
1.677895 4
1.682039 1
1.684052 2
1.685118 1
1.687368 2
1.705485 1
1.707143 1
1.709156 1
1.714366 1
1.715313 1
1.717342 1
1.729584 1
1.729996 1
1.73003 1
1.730825 3
1.730923 1
1.732325 1
1.732389 1
1.732601 2
1.732772 7
1.734851 3
1.742074 2
1.746811 1
1.748942 4
1.756402 1
1.756521 5
1.799622 1
1.808859 1
1.814542 2
1.831949 1
1.834317 1
1.854566 1
1.855394 1
1.867354 1
1.875998 1
1.887602 1
1.88855 1
1.892339 1
1.898378 1
1.903588 4
1.911403 2
1.935204 1
1.937927 1
1.949176 1
1.968714 1
1.990029 1
1.993226 1
1.994765 1
1.99737 1
2.001041 1
2.003409 2
2.011816 2
2.019276 2
2.023421 1
2.033841 1
2.055037 2
2.07789 1
2.080022 1
2.112822 2
2.12265 1
2.131768 2
2.133899 1
2.158173 1
2.159002 1
2.187658 1
2.221405 1
2.247811 1
2.254679 1
2.263678 1
2.263797 1
2.269717 1
2.289374 1
2.29861 1
2.305833 1
2.308201 1
2.323121 1
2.331291 1
2.336501 1
2.343606 3
2.347869 1
2.362078 1
2.378182 1
2.422705 2
2.432178 1
2.442598 1
2.462136 4
2.476346 1
2.500739 1
2.502988 1
2.503225 1
2.509146 1
2.524066 1
2.526079 1
2.527263 1
2.536262 1
2.550472 1
2.554379 3
2.566694 1
2.570009 1
2.575456 1
2.613585 1
2.614059 1
2.634781 1
2.637859 1
2.640109 1
2.642122 1
2.658818 1
2.660121 1
2.682145 1
2.692447 1
2.714472 1
2.724063 1
2.740049 1
2.741115 1
2.771073 1
2.781848 1
2.830515 2
2.876578 1
2.881196 1
2.910799 1
2.942652 1
2.954256 1
3.001502 1
3.05088 1
3.053248 1
3.058458 1
3.076575 1
3.111507 1
3.120032 1
3.368223 1
3.381722 1
3.618546 1
3.652885 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31280 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3.652885

gb NATION - UNITED KINGDOM (ONLY)

Vrednost 15527 Frekvenca
0 Other countries 29962
1 GB - United Kingdom 1318
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31280 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w4 WEIGHT UNITED KINGDOM (ONLY)

Vrednost 16526 Frekvenca
0 29962
0.05342 9
0.060969 31
0.064194 23
0.076716 6
0.084123 4
0.084572 14
0.088529 15
0.092286 15
0.096527 8
0.096858 4
0.105576 12
0.106828 9
0.110278 7
0.116031 21
0.121099 11
0.121808 8
0.125623 6
0.131731 16
0.135736 8
0.13733 13
0.141477 9
0.148163 4
0.159374 8
0.165919 9
0.188187 3
0.201453 12
0.205068 2
0.209404 8
0.219209 13
0.227738 6
0.684212 10
0.689188 14
0.692888 16
0.70118 8
0.734224 2
0.742261 9
0.752978 7
0.762546 5
0.769563 3
0.771477 4
0.778111 8
0.807455 1
0.811537 8
0.820468 6
0.845984 3
0.846239 6
0.852235 9
0.858742 20
0.867162 9
0.886937 4
0.891658 2
0.896761 2
0.89995 6
0.905181 6
0.909901 3
0.91526 8
0.927252 7
0.929294 2
0.943072 4
0.949196 6
0.952003 8
0.959785 8
0.96004 4
0.970757 2
0.973564 3
0.987725 3
0.990149 6
0.993466 2
0.997166 13
0.99857 5
1.002525 1
1.005714 12
1.009669 21
1.014517 6
1.017324 5
1.0186 13
1.027148 7
1.041309 4
1.057384 1
1.069121 4
1.070142 1
1.082135 8
1.085707 1
1.0866 4
1.094893 2
1.099103 1
1.100379 5
1.102675 3
1.108544 2
1.112116 2
1.112626 1
1.120919 5
1.122195 1
1.133039 10
1.134698 7
1.158683 1
1.171186 1
1.172589 2
1.177692 4
1.178713 2
1.184071 5
1.190323 3
1.191854 3
1.205377 3
1.214308 3
1.228979 2
1.240844 2
1.264192 3
1.275674 9
1.278736 5
1.279118 3
1.284732 21
1.288049 13
1.290345 2
1.293535 6
1.297107 16
1.297235 15
1.306676 5
1.307824 1
1.309865 13
1.316627 4
1.319306 6
1.331299 6
1.358601 5
1.371614 5
1.373783 9
1.374548 4
1.383096 2
1.386541 15
1.386924 6
1.38973 1
1.395344 6
1.396365 18
1.396492 15
1.398661 2
1.399171 1
1.40874 3
1.410016 5
1.410271 13
1.414736 2
1.418819 2
1.419967 8
1.420094 8
1.428898 1
1.43247 3
1.437445 1
1.439742 5
1.442676 1
1.45352 7
1.455689 1
1.475081 7
1.475719 9
1.485543 15
1.492177 18
1.492943 1
1.499194 1
1.500342 17
1.507104 2
1.509528 4
1.510549 8
1.515524 6
1.523817 3
1.534406 5
1.54104 1
1.541168 2
1.545251 7
1.546144 1
1.551757 2
1.56107 7
1.563367 7
1.569108 3
1.570639 2
1.571149 6
1.586459 6
1.611337 4
1.611975 1
1.612103 1
1.614399 2
1.620395 6
1.629326 2
1.630729 4
1.631367 10
1.632388 1
1.638384 6
1.638894 1
1.643742 2
1.645911 1
1.646166 11
1.649483 2
1.649611 5
1.649739 3
1.661986 9
1.664538 2
1.677934 4
1.693244 6
1.704343 1
1.715187 3
1.721821 4
1.727818 2
1.730114 1
1.740958 2
1.745551 3
1.749251 3
1.750399 2
1.762137 2
1.765071 4
1.768388 2
1.768771 4
1.769919 1
1.778212 1
1.780508 3
1.788418 3
1.789567 4
1.793777 3
1.796456 2
1.809341 1
1.8184 6
1.81891 3
1.84736 1
1.858715 1
1.874152 1
1.877342 3
1.879383 1
1.894948 1
1.909237 1
1.928629 1
1.930287 3
1.930542 3
1.951338 1
1.971241 1
1.98285 3
1.988847 2
2.004156 5
2.010918 2
2.064502 1
2.087338 1
2.103796 1
2.124209 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31280 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2.124209

eu6 NATION GROUP EU6 (FOUNDER MEMBERS)

Vrednost 17525 Frekvenca
0 Not country group 25683
1 EU6 5597
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31280 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w5 WEIGHT EU6

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31280 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5.070491

eu9 NATION GROUP EU9 (1973)

Vrednost 19523 Frekvenca
0 Not country group 22322
1 EU9 8958
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31280 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w6 WEIGHT EU9

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31280 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.026516

eu10 NATION GROUP EU10 (1981)

Vrednost 21521 Frekvenca
0 Not country group 21321
1 EU10 9959
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31280 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w7 WEIGHT EU10

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31280 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.458794

eu12_1 NATION GROUP EU12 (1986)

Vrednost 23519 Frekvenca
0 Not country group 19285
1 EU12 11995
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31280 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w8 WEIGHT EU12

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31280 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.509407

eu12_2 NATION GROUP EU12 + DE-E (1990)

Vrednost 25517 Frekvenca
0 Not country group 18779
1 EU12 + DE-E 12501
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31280 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w9 WEIGHT EU12 +DE-E

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31280 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.473724

eu_nms3 NATION GROUP EU NMS 3 (1995)

Vrednost 27515 Frekvenca
0 Not country group 28208
1 EU NMS 3 (AT FI SE) 3072
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31280 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w10 WEIGHT EU NMS 3

Vrednost 28514 Frekvenca
0 28208
0.232768 14
0.262393 17
0.264439 8
0.292371 1
0.301188 11
0.301329 2
0.302599 19
0.305914 14
0.327145 30
0.330813 2
0.360509 5
0.360579 4
0.361285 26
0.368127 2
0.370878 7
0.394719 12
0.405511 6
0.411295 33
0.422228 14
0.426738 2
0.43704 2
0.441837 7
0.444023 27
0.444305 5
0.45411 10
0.456954 5
0.457002 1
0.462308 2
0.481901 8
0.485569 1
0.496795 1
0.500946 3
0.501722 30
0.502325 1
0.506165 5
0.508281 3
0.513148 6
0.517874 5
0.520766 15
0.521472 4
0.52575 1
0.530641 10
0.534239 5
0.534751 2
0.538004 1
0.539739 12
0.541292 2
0.542017 4
0.542703 20
0.545666 16
0.554553 3
0.561397 7
0.562359 1
0.56969 1
0.570212 10
0.57618 1
0.578704 17
0.580627 21
0.583769 10
0.586263 4
0.590483 2
0.590879 17
0.596853 1
0.598055 8
0.598175 19
0.600338 7
0.605833 6
0.613592 6
0.621139 3
0.621492 17
0.623467 37
0.624545 3
0.626711 3
0.626714 4
0.6291 7
0.630732 13
0.633112 2
0.634329 6
0.636149 3
0.638632 4
0.648945 17
0.654303 29
0.654368 1
0.654573 9
0.660312 18
0.662614 9
0.663317 2
0.665212 1
0.673237 3
0.674539 6
0.676491 2
0.677575 4
0.678132 9
0.67919 5
0.680286 4
0.681447 9
0.685311 33
0.691921 4
0.700783 30
0.705218 35
0.708868 5
0.709379 23
0.711151 7
0.712353 11
0.724121 4
0.724492 5
0.724533 10
0.726656 2
0.72963 3
0.730141 12
0.733867 5
0.735269 1
0.73567 4
0.736253 35
0.738522 2
0.739921 6
0.741679 12
0.743602 10
0.744924 7
0.745246 18
0.745525 18
0.747208 3
0.747448 11
0.747821 8
0.748499 27
0.753323 2
0.757717 9
0.760588 4
0.761838 2
0.763673 8
0.765314 12
0.765476 28
0.76776 4
0.768671 2
0.769563 10
0.770043 3
0.770111 17
0.772249 3
0.772327 7
0.774852 5
0.781185 6
0.781576 1
0.782335 7
0.785154 3
0.789709 7
0.791011 14
0.79383 2
0.79896 19
0.80009 17
0.800445 3
0.802374 5
0.803807 15
0.804566 24
0.80782 38
0.808624 1
0.810787 16
0.8127 3
0.820074 4
0.823527 2
0.823577 27
0.823653 1
0.824494 2
0.824629 5
0.829008 6
0.832661 25
0.836868 18
0.839031 29
0.844597 4
0.846535 1
0.847444 4
0.848406 11
0.85093 16
0.853213 13
0.861031 10
0.862369 8
0.86367 4
0.867682 5
0.87016 17
0.872083 37
0.873322 20
0.883532 5
0.883949 3
0.889598 3
0.894395 1
0.898698 2
0.904988 7
0.905856 1
0.911495 19
0.915831 1
0.917785 1
0.920388 19
0.920713 5
0.922398 3
0.926786 43
0.92787 3
0.931232 4
0.933184 1
0.93904 2
0.940233 19
0.950427 1
0.951837 1
0.956717 4
0.961489 23
0.964309 3
0.966369 3
0.974503 10
0.982535 3
0.98307 9
0.994838 13
0.999987 7
1.004868 1
1.005518 4
1.00965 2
1.009938 1
1.022678 2
1.026015 2
1.026226 3
1.027726 2
1.02775 6
1.030611 4
1.033498 2
1.034799 18
1.038052 5
1.04125 3
1.04299 8
1.044918 4
1.048789 1
1.056571 3
1.059576 3
1.066357 12
1.072864 4
1.075601 3
1.075884 12
1.0759 9
1.081214 4
1.081756 15
1.082841 1
1.082937 1
1.088914 1
1.08989 2
1.090464 8
1.093469 13
1.107411 6
1.109529 5
1.110712 8
1.11223 12
1.116568 1
1.121122 26
1.122437 4
1.127001 19
1.128574 13
1.129907 2
1.134573 9
1.140703 2
1.142161 5
1.144005 4
1.147619 6
1.154461 4
1.155934 2
1.156928 7
1.157561 9
1.162115 1
1.162549 2
1.16486 9
1.172418 2
1.172552 6
1.177406 19
1.180117 4
1.182395 4
1.187167 10
1.189119 1
1.190962 1
1.196994 7
1.197144 4
1.21096 4
1.216122 8
1.223374 3
1.223496 2
1.223586 8
1.229461 3
1.230003 4
1.235771 9
1.242257 1
1.243829 3
1.256203 12
1.264977 9
1.26726 26
1.27327 6
1.275659 5
1.275794 1
1.286504 3
1.289135 9
1.289736 4
1.298269 5
1.306802 1
1.309446 25
1.324381 13
1.344089 4
1.34474 3
1.351355 2
1.35168 1
1.357319 2
1.365128 10
1.365927 7
1.367188 4
1.369032 1
1.370116 2
1.370441 15
1.37196 4
1.376406 2
1.378059 16
1.381937 3
1.394625 9
1.396143 11
1.409591 10
1.411245 13
1.417399 6
1.417507 2
1.419958 2
1.420978 2
1.423865 1
1.428563 8
1.436966 12
1.445378 3
1.450692 5
1.456797 21
1.463272 6
1.466159 3
1.471731 3
1.479349 8
1.552632 3
1.554584 1
1.555669 1
1.556553 2
1.562935 1
1.581154 9
1.582563 6
1.598071 1
1.598939 18
1.612386 2
1.613145 1
1.64004 1
1.645492 6
1.659886 3
1.669321 5
1.670405 1
1.7127 4
1.71649 2
1.720616 5
1.743281 3
1.750055 3
1.754343 1
1.763886 3
1.775294 12
1.78539 1
1.788755 10
1.791866 6
1.80426 2
1.808133 1
1.810233 7
1.812254 7
1.820485 10
1.827002 1
1.82998 7
1.834427 5
1.844643 1
1.890227 2
1.891311 2
1.946511 2
1.985335 7
1.988508 11
1.999324 4
2.004132 2
2.026968 4
2.029473 3
2.031775 7
2.044438 3
2.0474 8
2.048602 17
2.057777 4
2.064284 3
2.06663 3
2.068405 1
2.083216 5
2.099441 8
2.109537 3
2.116076 14
2.118616 4
2.244414 6
2.272992 8
2.282487 1
2.317702 5
2.320977 1
2.339088 2
2.340177 12
2.390383 1
2.40459 7
2.43387 3
2.567693 1
2.692448 4
2.707915 1
2.713229 1
2.713721 3
2.741725 1
2.760474 4
2.782469 1
2.786915 1
2.790521 2
2.929578 1
2.973718 1
3.005056 7
3.090991 9
3.253402 3
3.609962 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31280 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3.609962

eu15 NATION GROUP EU15 (1995)

Vrednost 29513 Frekvenca
0 Not country group 15707
1 EU15 15573
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31280 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w11 WEIGHT EU15

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31280 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.582272

eu_nms10 NATION GROUP EU NMS 10 (2004)

Vrednost 31511 Frekvenca
0 Not country group 22196
1 EU NMS 10 9084
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31280 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w13 WEIGHT EU NMS 10

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31280 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.33235

eu25 NATION GROUP EU25 (2004)

Vrednost 33509 Frekvenca
0 Not country group 6623
1 EU25 24657
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31280 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w14 WEIGHT EU25

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31280 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10.058201

eu27 NATION GROUP EU27 (2007)

Vrednost 35507 Frekvenca
0 Not country group 4557
1 EU27 26723
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31280 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w22 WEIGHT EU27

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31280 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10.240062

eu_nms12 NATION GROUP EU NMS 12 (2007)

Vrednost 37505 Frekvenca
0 Not country group 20130
1 EU NMS 12 11150
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31280 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w24 WEIGHT EU NMS 12

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31280 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.193871

eu30 NATION GROUP EU27+HR+TR+MK

Vrednost 39503 Frekvenca
0 Not country group 1500
1 EU27+HR+TR+MK 29780
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31280 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w26 WEIGHT EU27+HR+TR+MK

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31280 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.945151

euroz15 NATION GROUP EURO ZONE 15 (2008)

Vrednost 41501 Frekvenca
0 Not country group 17070
1 EURO ZONE 15 14210
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31280 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w29 WEIGHT EURO ZONE 15

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31280 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.551935

euronz15 NATION GROUP NON-EURO ZONE 15 (2008)

Vrednost 43499 Frekvenca
0 Not country group 18767
1 NON-EURO ZONE 15 12513
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31280 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w30 WEIGHT NON-EURO ZONE 15

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31280 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.041017

euroz16 NATION GROUP EURO ZONE 16 (2009)

Vrednost 45497 Frekvenca
0 Not country group 16070
1 EURO ZONE 16 15210
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31280 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w81 WEIGHT EURO ZONE 16

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31280 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.996493

euronz16 NATION GROUP NON-EURO ZONE 16 (2009)

Vrednost 47495 Frekvenca
0 Not country group 19767
1 NON-EURO ZONE 16 11513
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31280 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w82 WEIGHT NON-EURO ZONE 16

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31280 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.683079

euronznm NATION GROUP NON-EURO ZONE 16 - EU NMS 12 (2009)

Vrednost 49493 Frekvenca
0 Not country group 23157
1 NON-EURO ZONE 16 - EU NMS 12 8123
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31280 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w84 WEIGHT NON-EURO ZONE 16 - EU NMS 12

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31280 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.516199

eu27is NATION GROUP EU27+IS

Vrednost 51491 Frekvenca
0 Not country group 4057
1 EU27 + IS 27223
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31280 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w86 WEIGHT EU27+IS

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31280 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10.425225

euroz17 NATION GROUP EURO ZONE 17 (2011)

Vrednost 53489 Frekvenca
0 Not country group 15067
1 EURO ZONE 17 16213
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31280 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w89 WEIGHT EURO ZONE 17

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31280 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.555628

euronz17 NATION GROUP NON-EURO ZONE 17 (2011)

Vrednost 55487 Frekvenca
0 Not country group 20770
1 NON-EURO ZONE 17 10510
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31280 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w90 WEIGHT NON-EURO ZONE 17

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31280 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.141203

eu31 NATION GROUP EU27+HR+TR+MK+IS

Vrednost 57485 Frekvenca
0 Not country group 1000
1 EU27+HR+TR+MK+IS 30280
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31280 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w92 WEIGHT EU27+HR+TR+MK+IS (WEIGHTING FACTOR=0)

Vrednost 58484 Frekvenca
0 31280
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31280 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

eu32 NATION GROUP EU27+HR+TR+MK+IS+NO (ALL SAMPLES)

Vrednost 59483 Frekvenca
0 Not country group 0
1 EU27+HR+TR+MK+IS+NO 31280
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31280 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w93 WEIGHT EU27+HR+TR+MK+IS+NO (WEIGHTING FACTOR=0)

Vrednost 60482 Frekvenca
0 31280
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31280 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

wextra WEIGHT EXTRAPOLATED POPULATION 15+

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31280 0

Vrednosti spremenljivk od 278.845856 do 156644.0625

q1_1 NATIONALITY: BELGIUM

Vrednost 62480 Frekvenca
0 Not mentioned 30274
1 Mentioned 1006
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31280 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

q1_2 NATIONALITY: DENMARK

Vrednost 63479 Frekvenca
0 Not mentioned 30236
1 Mentioned 1044
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31280 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

q1_3 NATIONALITY: GERMANY

Vrednost 64478 Frekvenca
0 Not mentioned 29735
1 Mentioned 1545
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31280 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

q1_4 NATIONALITY: GREECE

Vrednost 65477 Frekvenca
0 Not mentioned 30274
1 Mentioned 1006
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31280 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

q1_5 NATIONALITY: SPAIN

Vrednost 66476 Frekvenca
0 Not mentioned 30295
1 Mentioned 985
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31280 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

q1_6 NATIONALITY: FRANCE

Vrednost 67475 Frekvenca
0 Not mentioned 30203
1 Mentioned 1077
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31280 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

q1_7 NATIONALITY: IRELAND

Vrednost 68474 Frekvenca
0 Not mentioned 30301
1 Mentioned 979
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31280 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

q1_8 NATIONALITY: ITALY

Vrednost 69473 Frekvenca
0 Not mentioned 30171
1 Mentioned 1109
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31280 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

q1_9 NATIONALITY: LUXEMBOURG

Vrednost 70472 Frekvenca
0 Not mentioned 30958
1 Mentioned 322
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31280 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

q1_10 NATIONALITY: NETHERLANDS

Vrednost 71471 Frekvenca
0 Not mentioned 30244
1 Mentioned 1036
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31280 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

q1_11 NATIONALITY: PORTUGAL

Vrednost 72470 Frekvenca
0 Not mentioned 30169
1 Mentioned 1111
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31280 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

q1_12 NATIONALITY: UNITED KINGDOM

Vrednost 73469 Frekvenca
0 Not mentioned 29975
1 Mentioned 1305
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31280 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

q1_13 NATIONALITY: AUSTRIA

Vrednost 74468 Frekvenca
0 Not mentioned 30239
1 Mentioned 1041
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31280 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

q1_14 NATIONALITY: SWEDEN

Vrednost 75467 Frekvenca
0 Not mentioned 30245
1 Mentioned 1035
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31280 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

q1_15 NATIONALITY: FINLAND

Vrednost 76466 Frekvenca
0 Not mentioned 30278
1 Mentioned 1002
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31280 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

q1_16 NATIONALITY: CYPRUS REPUBLIC

Vrednost 77465 Frekvenca
0 Not mentioned 30782
1 Mentioned 498
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31280 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

q1_17 NATIONALITY: CZECH REPUBLIC

Vrednost 78464 Frekvenca
0 Not mentioned 30273
1 Mentioned