Povojni izvensodni poboji

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: POBOJ01
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_POBOJ01_V1
Glavni avtor(ji):
  • Batagelj, Zenel
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Hohkraut, Tomaž
Izdelal datoteko podatkov:
CATI - CATI, Trženjske, Medijske, Družbene raziskave in Svetovanje, d.o.o. (Ljubljana; 2001)

Finančna podpora:

Radio-televizija Slovenija

Serija:
  • ODZIV/TV Odziv - Javnomnenjske raziskave

    TV ODZIV je serija javnomnenjskih raziskav o aktualnih tematikah, ki so predvajane v TV Dnevniku, Televiziji Slovenija, ob nedeljah.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

povojni izvensodni poboji, sprejetje dokumenta v parlamentu

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
Vsebinska področja ADP
povojni izvensodni poboji


Povzetek:

Namen raziskave je ugotoviti stališče anketiranih do aktualnega vprašanja povojnih izvensodnih pobojev. Raziskovalce je zanimalo mnenje anketiranih o tem, ali naj parlament o vprašanjih polpretekle zgodovine sprejme kakšen dokument in kakšna bi naj bila njegova vsebina.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 5 november 2001 - 6 november 2001
Čas izdelave: 2001
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Slovenija

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Ciljna populacija so osebe stare od 18 do 75 let.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

CATI, Trženjske, Medijske, Družbene raziskave in Svetovanje, d.o.o.

Tip vzorca:

Sistematično slučajno vzorčenje. Za vzorčni okvir je seznam vseh telefonskih naročnikov pri Telekomu.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Na zbranih podatkih je bilo naknadno izvedeno uteževanje vzorca, ki porazdelitve izbranih (interakcijo med spolom in starostjo, regijo ter izobrazbo) spremenljivk prilagodi populacijski strukturi. Uteženi vzorec se tako v izbranih kontrolnih spremenljivkah popolnoma ujema s populacijo od 18 do 75 let.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: POBOJ01 - Povojni izvensodni poboji [datoteka podatkov], 2001

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 11
  • število enot: 302

Spremenljivke

PRET1 Sedaj pa še nekaj vprašanj o drugi aktualni temi.. . V zadnjem času so zelo aktualna vprašanja povojnih izvensodnih pobojev, množičnih grobišč itd.. . Bi rekli, da vas ta vprašanja:

Vrednost 13 Frekvenca
1 zelo zanimajo 117
2 bolj zanimajo 0
3 niti zanimajo, niti ne zanimajo 57
4 bolj ne zanimajo 0
5 sploh ne zanimajo 126
98 zavrnil 0
99 ne vem 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
300 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

PRET2 Ali bi po vašem Državni zbor o vprašanjih polpretekle zgodovine moral sprejeti kakšen dokument ali ne?

Vrednost 22 Frekvenca
1 da, moral bi sprejeti 170
2 ne 89
3 vseeno mi je 20
98 zavrnil 2
99 ne vem 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
279 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

PRET3_A 1. mesto

Vrednost 31 Frekvenca
1 sprava 21
2 načelna obsodba pobojev 19
3 določitev krivcev za poboje 32
4 splošna obsodba komunističnega režima 2
5 razmejitev s preteklostjo 18
97 drugo 37
98 zavrnil 2
99 ne vem 39
Sysmiss 132
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
92 210

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

PRET1 Sedaj pa še nekaj vprašanj o drugi aktualni temi.. . V zadnjem času so zelo aktualna vprašanja povojnih izvensodnih pobojev, množičnih grobišč itd.. . Bi rekli, da vas ta vprašanja:

Vrednost 111 Frekvenca
1 zelo zanimajo 117
2 bolj zanimajo 0
3 niti zanimajo, niti ne zanimajo 57
4 bolj ne zanimajo 0
5 sploh ne zanimajo 126
98 zavrnil 0
99 ne vem 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
300 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

PRET2 Ali bi po vašem Državni zbor o vprašanjih polpretekle zgodovine moral sprejeti kakšen dokument ali ne?

Vrednost 210 Frekvenca
1 da, moral bi sprejeti 170
2 ne 89
3 vseeno mi je 20
98 zavrnil 2
99 ne vem 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
279 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

PRET3_A 1. mesto

Vrednost 39 Frekvenca
1 sprava 21
2 načelna obsodba pobojev 19
3 določitev krivcev za poboje 32
4 splošna obsodba komunističnega režima 2
5 razmejitev s preteklostjo 18
97 drugo 37
98 zavrnil 2
99 ne vem 39
Sysmiss 132
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
92 210

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

PRET3_B 2. mesto

Vrednost 48 Frekvenca
1 sprava 4
2 načelna obsodba pobojev 2
3 določitev krivcev za poboje 7
4 splošna obsodba komunističnega režima 0
5 razmejitev s preteklostjo 4
97 drugo 9
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 276
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17 285

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

PRET4 Zakaj bi bilo po vašem mnenju potrebno sprejeti ta dokument? Prebral-a vam bom nekaj možnih odgovorov, vi pa povejte, kateri je za vas najpomembnejši:

Vrednost 57 Frekvenca
1 da to poglavje zgodovine končno zapremo 67
2 da bi končno dosegli narodno spravo 50
3 da bi pokazali narodno politično zrelost 48
4 drug razlog, ki ga nismo navedli 3
98 zavrnil 0
99 ne vem 2
Sysmiss 132
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
168 134

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

PRET5 Zakaj po vašem mnenju ni potrebno sprejeti tega dokumenta? Prebral-a vam bom nekaj možnih odgovorov, vi pa povejte, kateri je za vas najpomembnejšI:

Vrednost 66 Frekvenca
1 ker bo nemogoče o tem doseči politični konsenz parlamentarni 4
2 ker je bolj pomembna prihodnost kot preteklost 49
3 ker se morajo s tem ukvarjati zgodovinarji, ne politiki 33
4 drug razlog, ki ga nismo navedli 3
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 213
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
89 213

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

LETO_R Za konec še nekaj vprašanj o vas, ki jih potrebujemo samo za statistično obdelavo.. . Nam lahko prosim zaupate letnico vašega rojstva?

Vrednost 75 Frekvenca
1927 3
1928 5
1929 5
1930 4
1931 4
1932 5
1933 1
1934 2
1935 3
1936 3
1937 8
1938 3
1939 2
1940 6
1941 6
1942 2
1943 12
1944 1
1945 7
1946 5
1947 4
1948 5
1949 8
1950 2
1951 8
1952 8
1953 3
1954 2
1955 6
1956 8
1957 8
1958 10
1959 8
1960 3
1961 6
1962 4
1963 3
1964 3
1965 8
1966 6
1967 10
1968 5
1969 6
1970 4
1971 5
1972 7
1973 7
1974 11
1975 6
1976 1
1977 5
1978 13
1979 3
1980 3
1981 5
1982 3
1983 5
1986 1
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
300 2 1956.923 15.626

Vrednosti spremenljivk od 1927 do 1986

MES_R v katerem mesecu ste rojeni?

Vrednost 84 Frekvenca
1 januar 18
2 februar 12
3 marec 17
4 april 23
5 maj 27
6 junij 21
7 julij 30
8 avgust 34
9 september 33
10 oktober 53
11 november 20
12 december 14
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
302 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

X3 Kakšna je _vaša_ dokončana izobrazba?

Vrednost 93 Frekvenca
1 nedokončana osnovna šola 10
2 osnovna šola (!!! preveri če je konačana) 42
3 poklicna šola 63
4 štiriletna srednja šola (!!!! preveri če je 4-letna) 98
5 višja šola 30
6 visoka šola 33
7 magisterij 1
8 doktorat 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
277 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

SPOL To bi bilo vse. Za vaše sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo.

Vrednost 102 Frekvenca
1 moški 121
2 ženska 181
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
302 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

WRAKIN1

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
302 0 0.334 2.458 1 0.498

Vrednosti spremenljivk od 0.33444935655506 do 2.4582030165

Gradiva o izvedbi raziskave

  1. Batagelj, Zenel (2001). POBOJ01 - Povojni izvensodni poboji [vprašalnik].

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

  1. RTV - Radio-televizija Slovenija (2001). Povojni izvensodni poboji: Aktualno [rezultati].

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

STATUS RAZISKAVE

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

KATEGORIJA RAZISKAVE

6 - raziskave z omejenim problemskim ali teoretskim okvirom in ožjo uporabnostjo za več praktičnih problemov, metodološko in vsebinsko izpopolnjene

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Batagelj, Z. (2003). Povojni izvensodni poboji [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: POBOJ01. https://doi.org/10.17898/ADP_POBOJ01_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.25
Datum prve podatkovne objave: 2003
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si