Povojni izvensodni poboji

Basic Study Information

ADP - IDNo: POBOJ01
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_POBOJ01_V1
Main author(s):
  • Batagelj, Zenel
Co-workers:
  • Hohkraut, Tomaž
Data file producer:
CATI - CATI, Trženjske, Medijske, Družbene raziskave in Svetovanje, d.o.o. (Ljubljana; 2001)

Funding agency:

Radio-televizija Slovenija

Project number:

no information

Series:
  • ODZIV/TV Odziv - Javnomnenjske raziskave

    TV ODZIV je serija javnomnenjskih raziskav o aktualnih tematikah, ki so predvajane v TV Dnevniku, Televiziji Slovenija, ob nedeljah.

Study Content

Keywords:

povojni izvensodni poboji, sprejetje dokumenta v parlamentu

Keywords ELSST:
ZGODOVINA, POVOJNI UKREP, POLITIKA, POLITIČNA ZGODOVINA, KULTURNA ZGODOVINA

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
povojni izvensodni poboji


Abstract:

Namen raziskave je ugotoviti stališče anketiranih do aktualnega vprašanja povojnih izvensodnih pobojev. Raziskovalce je zanimalo mnenje anketiranih o tem, ali naj parlament o vprašanjih polpretekle zgodovine sprejme kakšen dokument in kakšna bi naj bila njegova vsebina.

Methodology


Collection date: 5 november 2001 - 6 november 2001
Date of production: 2001
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Ciljna populacija so osebe stare od 18 do 75 let.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

CATI, Trženjske, Medijske, Družbene raziskave in Svetovanje, d.o.o.

Sampling procedure:

Sistematično slučajno vzorčenje. Za vzorčni okvir je seznam vseh telefonskih naročnikov pri Telekomu.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Na zbranih podatkih je bilo naknadno izvedeno uteževanje vzorca, ki porazdelitve izbranih (interakcijo med spolom in starostjo, regijo ter izobrazbo) spremenljivk prilagodi populacijski strukturi. Uteženi vzorec se tako v izbranih kontrolnih spremenljivkah popolnoma ujema s populacijo od 18 do 75 let.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: POBOJ01 - Povojni izvensodni poboji [datoteka podatkov], 2001

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 11
  • number of units: 302

Variable list

PRET1 Sedaj pa še nekaj vprašanj o drugi aktualni temi.. . V zadnjem času so zelo aktualna vprašanja povojnih izvensodnih pobojev, množičnih grobišč itd.. . Bi rekli, da vas ta vprašanja:

Value 13 Frequency
1 zelo zanimajo 117
2 bolj zanimajo 0
3 niti zanimajo, niti ne zanimajo 57
4 bolj ne zanimajo 0
5 sploh ne zanimajo 126
98 zavrnil 0
99 ne vem 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 2

Valid range from 1 to 99

PRET2 Ali bi po vašem Državni zbor o vprašanjih polpretekle zgodovine moral sprejeti kakšen dokument ali ne?

Value 22 Frequency
1 da, moral bi sprejeti 170
2 ne 89
3 vseeno mi je 20
98 zavrnil 2
99 ne vem 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
279 23

Valid range from 1 to 99

PRET3_A 1. mesto

Value 31 Frequency
1 sprava 21
2 načelna obsodba pobojev 19
3 določitev krivcev za poboje 32
4 splošna obsodba komunističnega režima 2
5 razmejitev s preteklostjo 18
97 drugo 37
98 zavrnil 2
99 ne vem 39
Sysmiss 132
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
92 210

Valid range from 1 to 99

PRET1 Sedaj pa še nekaj vprašanj o drugi aktualni temi.. . V zadnjem času so zelo aktualna vprašanja povojnih izvensodnih pobojev, množičnih grobišč itd.. . Bi rekli, da vas ta vprašanja:

Value 111 Frequency
1 zelo zanimajo 117
2 bolj zanimajo 0
3 niti zanimajo, niti ne zanimajo 57
4 bolj ne zanimajo 0
5 sploh ne zanimajo 126
98 zavrnil 0
99 ne vem 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 2

Valid range from 1 to 99

PRET2 Ali bi po vašem Državni zbor o vprašanjih polpretekle zgodovine moral sprejeti kakšen dokument ali ne?

Value 210 Frequency
1 da, moral bi sprejeti 170
2 ne 89
3 vseeno mi je 20
98 zavrnil 2
99 ne vem 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
279 23

Valid range from 1 to 99

PRET3_A 1. mesto

Value 39 Frequency
1 sprava 21
2 načelna obsodba pobojev 19
3 določitev krivcev za poboje 32
4 splošna obsodba komunističnega režima 2
5 razmejitev s preteklostjo 18
97 drugo 37
98 zavrnil 2
99 ne vem 39
Sysmiss 132
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
92 210

Valid range from 1 to 99

PRET3_B 2. mesto

Value 48 Frequency
1 sprava 4
2 načelna obsodba pobojev 2
3 določitev krivcev za poboje 7
4 splošna obsodba komunističnega režima 0
5 razmejitev s preteklostjo 4
97 drugo 9
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 276
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17 285

Valid range from 1 to 99

PRET4 Zakaj bi bilo po vašem mnenju potrebno sprejeti ta dokument? Prebral-a vam bom nekaj možnih odgovorov, vi pa povejte, kateri je za vas najpomembnejši:

Value 57 Frequency
1 da to poglavje zgodovine končno zapremo 67
2 da bi končno dosegli narodno spravo 50
3 da bi pokazali narodno politično zrelost 48
4 drug razlog, ki ga nismo navedli 3
98 zavrnil 0
99 ne vem 2
Sysmiss 132
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
168 134

Valid range from 1 to 99

PRET5 Zakaj po vašem mnenju ni potrebno sprejeti tega dokumenta? Prebral-a vam bom nekaj možnih odgovorov, vi pa povejte, kateri je za vas najpomembnejšI:

Value 66 Frequency
1 ker bo nemogoče o tem doseči politični konsenz parlamentarni 4
2 ker je bolj pomembna prihodnost kot preteklost 49
3 ker se morajo s tem ukvarjati zgodovinarji, ne politiki 33
4 drug razlog, ki ga nismo navedli 3
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 213
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
89 213

Valid range from 1 to 99

LETO_R Za konec še nekaj vprašanj o vas, ki jih potrebujemo samo za statistično obdelavo.. . Nam lahko prosim zaupate letnico vašega rojstva?

Value 75 Frequency
1927 3
1928 5
1929 5
1930 4
1931 4
1932 5
1933 1
1934 2
1935 3
1936 3
1937 8
1938 3
1939 2
1940 6
1941 6
1942 2
1943 12
1944 1
1945 7
1946 5
1947 4
1948 5
1949 8
1950 2
1951 8
1952 8
1953 3
1954 2
1955 6
1956 8
1957 8
1958 10
1959 8
1960 3
1961 6
1962 4
1963 3
1964 3
1965 8
1966 6
1967 10
1968 5
1969 6
1970 4
1971 5
1972 7
1973 7
1974 11
1975 6
1976 1
1977 5
1978 13
1979 3
1980 3
1981 5
1982 3
1983 5
1986 1
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 2 1956.923 15.626

Valid range from 1927 to 1986

MES_R v katerem mesecu ste rojeni?

Value 84 Frequency
1 januar 18
2 februar 12
3 marec 17
4 april 23
5 maj 27
6 junij 21
7 julij 30
8 avgust 34
9 september 33
10 oktober 53
11 november 20
12 december 14
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
302 0

Valid range from 1 to 99

X3 Kakšna je _vaša_ dokončana izobrazba?

Value 93 Frequency
1 nedokončana osnovna šola 10
2 osnovna šola (!!! preveri če je konačana) 42
3 poklicna šola 63
4 štiriletna srednja šola (!!!! preveri če je 4-letna) 98
5 višja šola 30
6 visoka šola 33
7 magisterij 1
8 doktorat 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
277 25

Valid range from 1 to 99

SPOL To bi bilo vse. Za vaše sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo.

Value 102 Frequency
1 moški 121
2 ženska 181
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
302 0

Valid range from 1 to 99

WRAKIN1

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
302 0 0.334 2.458 1 0.498

Valid range from 0.33444935655506 to 2.4582030165

Materials of the Study

  1. Batagelj, Zenel (2001). POBOJ01 - Povojni izvensodni poboji [vprašalnik].

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

  1. RTV - Radio-televizija Slovenija (2001). Povojni izvensodni poboji: Aktualno [rezultati].

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

DOCUMENTATION STATUS

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

CLASS OF THE STUDY

6 - raziskave z omejenim problemskim ali teoretskim okvirom in ožjo uporabnostjo za več praktičnih problemov, metodološko in vsebinsko izpopolnjene

  How to CITE this study?

Batagelj, Z. (2003). Povojni izvensodni poboji [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: POBOJ01. https://doi.org/10.17898/ADP_POBOJ01_V1

COBISS.SI
Publication date: 2003
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si