Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI0211
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0211_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Miheljak, Vlado
 • Kurdija, Slavko
 • Falle, Rebeka
 • Filej, Živa
 • Kecman, Ivana
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; november 2002)

Funding agency:

Javnomnenjske raziskave o odnosu javnosti do aktualnih razmer in dogajanj v Sloveniji
Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Project number:

CRP V5-0340-00 (None)

Series:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, zadovoljstvo z razmerami v slovenskem gospodarstvu, podpora vladi dr. Janeza Drnovška, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, podpora vstopu Slovenije v Evropsko unijo, podpora vstopu Slovenije v NATO, zaupanje v institucije, ocena delovanja ministrstev, levo-desno samoopredeljevanje, strankarske preference, podpora kandidatu za predsednika republike na preteklih volitvah, podpora kandidatu v drugem krogu predsedniških volitev, namera udeležbe na volitvah

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU
NATO
VOLITVE


Abstract:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok vključuje vprašanja o volilni izbiri kandidata v prvem krogu volitev za predsednika države in preferencah za drugi krog volitev.

Methodology


Collection date: 18. - 20. november 2002
Date of production: 2002-11
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI0211 - Politbarometer PB11/02 [datoteka podatkov], 2002

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 69
 • number of units: 1013

Additional information:

Podatkovna datoteka je šla skozi ustaljeni postopek urejanja v ADP. Podatki so pregledani, vrednosti odgovorov izven obsega predvidenih oznak so poenoteno označene kot izločilne (ne vem, brez odgovora).

Variable list

ANKETA

Value 13 Frequency
2002-11-15 1013
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1013 2002-11-15 2002-11-15

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Value 22 Frequency
1 ZADOVOLJNI 455
2 NEZADOVOLJNI 480
3 ne vem, b.o. 76
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
935 78

Valid range from 1 to 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 31 Frequency
1 ZADOVOLJNI 618
2 NEZADOVOLJNI 371
3 ne vem, b.o. 23
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
989 24

Valid range from 1 to 3

ANKETA

Value 169 Frequency
2002-11-15 1013
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1013 2002-11-15 2002-11-15

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Value 268 Frequency
1 ZADOVOLJNI 455
2 NEZADOVOLJNI 480
3 ne vem, b.o. 76
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
935 78

Valid range from 1 to 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 367 Frequency
1 ZADOVOLJNI 618
2 NEZADOVOLJNI 371
3 ne vem, b.o. 23
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
989 24

Valid range from 1 to 3

Q481A ALI PODPIRATE VLADO JANEZA DRNOVŠKA, ALI

ALI PODPIRATE VLADO JANEZA DRNOVŠKA, ALI NE?

Value 466 Frequency
1 da, podpiram 564
2 ne, ne podpiram 371
3 ne vem, b.o. 76
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
935 78

Valid range from 1 to 3

V1 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV,

NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV, VI PA OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5. PRI ČEMER 1 - POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 - ZELO USPEŠNO, 3 - PA JE NEKJE VMES. NAJPREJ, KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE?

Value 565 Frequency
1 zelo neuspešno 64
2 . 153
3 nekje vmes 521
4 . 195
5 zelo uspešno 38
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
971 42

Valid range from 1 to 6

V2 IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA DRNOVŠKA

IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA DRNOVŠKA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Value 664 Frequency
1 zelo neuspešno 56
2 . 112
3 nekje vmes 306
4 . 343
5 zelo uspešno 163
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
980 33

Valid range from 1 to 6

V3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAV

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Value 763 Frequency
1 zelo neuspešno 69
2 . 214
3 nekje vmes 458
4 . 169
5 zelo uspešno 26
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 77
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
936 77

Valid range from 1 to 6

V10 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽA

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, BORUTA PAHORJA?

Value 862 Frequency
1 zelo neuspešno 35
2 . 97
3 nekje vmes 341
4 . 339
5 zelo uspešno 117
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 84
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
929 84

Valid range from 1 to 6

V5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE MILANA KUČANA?

Value 961 Frequency
1 zelo neuspešno 26
2 . 53
3 nekje vmes 146
4 . 353
5 zelo uspešno 393
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
971 42

Valid range from 1 to 6

V9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZI

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Value 1060 Frequency
1 zelo neuspešno 57
2 . 182
3 nekje vmes 427
4 . 148
5 zelo uspešno 24
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 175
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
838 175

Valid range from 1 to 6

V6A KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA S

KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA SLOVENIJE?

Value 1159 Frequency
1 zelo neuspešno 100
2 . 195
3 nekje vmes 337
4 . 187
5 zelo uspešno 42
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 152
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
861 152

Valid range from 1 to 6

M1 Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST D

Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV IN NJIHOVIH SEDANJIH MINISTROV, IN SICER NAJPREJ M. ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, MINISTER VLADO DIMOVSKI

Value 1258 Frequency
1 zelo neuspešno 58
2 . 151
3 nekje vmes 394
4 . 164
5 zelo uspešno 28
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 218
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
795 218

Valid range from 1 to 6

M3 M. ZA FINANCE, MINISTER ANTON ROP

M. ZA FINANCE, MINISTER ANTON ROP

Value 1357 Frequency
1 zelo neuspešno 93
2 . 181
3 nekje vmes 318
4 . 230
5 zelo uspešno 59
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 132
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
881 132

Valid range from 1 to 6

M4 M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTRICA TEA PETRI

M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTRICA TEA PETRIN

Value 1456 Frequency
1 zelo neuspešno 63
2 . 235
3 nekje vmes 376
4 . 142
5 zelo uspešno 17
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 180
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
833 180

Valid range from 1 to 6

M5 M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, MINISTER FRANC BUT

Value 1555 Frequency
1 zelo neuspešno 84
2 . 237
3 nekje vmes 312
4 . 214
5 zelo uspešno 44
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 122
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
891 122

Valid range from 1 to 6

M6 NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M

NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M. ZA KULTURO, MINISTRICA ANDREJA RIHTER

Value 1654 Frequency
1 zelo neuspešno 23
2 . 83
3 nekje vmes 341
4 . 277
5 zelo uspešno 43
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 246
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
767 246

Valid range from 1 to 6

M7 M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOH

M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOHINC

Value 1753 Frequency
1 zelo neuspešno 37
2 . 155
3 nekje vmes 358
4 . 244
5 zelo uspešno 45
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 174
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
839 174

Valid range from 1 to 6

M8 M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

Value 1852 Frequency
1 zelo neuspešno 51
2 . 150
3 nekje vmes 338
4 . 211
5 zelo uspešno 49
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 214
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
799 214

Valid range from 1 to 6

M9 M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ

M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ KOPAČ

Value 1951 Frequency
1 zelo neuspešno 85
2 . 210
3 nekje vmes 379
4 . 167
5 zelo uspešno 25
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 147
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
866 147

Valid range from 1 to 6

M10 M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER IVAN BIZJAK

M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER IVAN BIZJAK

Value 2050 Frequency
1 zelo neuspešno 54
2 . 174
3 nekje vmes 361
4 . 207
5 zelo uspešno 47
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 170
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
843 170

Valid range from 1 to 6

M11 IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE

IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE M. ZA PROMET IN ZVEZE, MINISTER JAKOB PRESEČNIK

Value 2149 Frequency
1 zelo neuspešno 40
2 . 136
3 nekje vmes 372
4 . 186
5 zelo uspešno 28
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 251
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
762 251

Valid range from 1 to 6

M18 M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTR

M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTRICA LUCIJA ČOK

Value 2248 Frequency
1 zelo neuspešno 43
2 . 112
3 nekje vmes 329
4 . 313
5 zelo uspešno 64
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 152
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
861 152

Valid range from 1 to 6

M13 M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

Value 2347 Frequency
1 zelo neuspešno 85
2 . 185
3 nekje vmes 354
4 . 220
5 zelo uspešno 65
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 104
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
909 104

Valid range from 1 to 6

M15 M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ

M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ RUPEL

Value 2446 Frequency
1 zelo neuspešno 54
2 . 115
3 nekje vmes 314
4 . 323
5 zelo uspešno 86
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 121
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
892 121

Valid range from 1 to 6

M19 M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAV

M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAVLE GANTAR

Value 2545 Frequency
1 zelo neuspešno 34
2 . 112
3 nekje vmes 366
4 . 156
5 zelo uspešno 27
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 318
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
695 318

Valid range from 1 to 6

M17 URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER JANEZ

URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER JANEZ POTOČNIK

Value 2644 Frequency
1 zelo neuspešno 19
2 . 58
3 nekje vmes 222
4 . 307
5 zelo uspešno 177
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 230
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
783 230

Valid range from 1 to 6

EB1 ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTI

ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTILO, ALI JI NE BI KORISTILO, ČE BI POSTALA POLNOPRAVNA ČLANICA EVROPSKE UNIJE?

Value 2743 Frequency
1 koristilo bi ji 597
2 ne bi ji koristilo 239
3 ne vem, b.o. 172
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
836 177

Valid range from 1 to 3

EBREF ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REF

ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REFERENDUMA O POLNOPRAVNEM ČLANSTVU SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO, KAKO BI VI GLASOVALI? ZA VSTOP ALI PROTI VSTOPU V EVROPSKO UNIJO?

Value 2842 Frequency
1 glasoval bi za vstop 662
2 glasoval bi proti vstopu 217
3 ne ve, b.o. 128
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
879 134

Valid range from 1 to 3

EBREF2 KO BO PRIŠLO DO REFERENDUMA O VKLJUČITVI

KO BO PRIŠLO DO REFERENDUMA O VKLJUČITVI SLOVENIJE V EU, ALI SE GA BOSTE UDELEŽILI ALI NE?

Value 2941 Frequency
1 da 893
2 ne 59
3 ne vem, b.o. 56
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
952 61

Valid range from 1 to 3

NATO6A VSE KAŽE, DA BO TA TEDEN, V ČETRTEK, SLO

VSE KAŽE, DA BO TA TEDEN, V ČETRTEK, SLOVENIJA DOBILA POVABILO ZA ČLANSTVO V ZVEZI NATO. ALI MENITE, DA BI BILO ZA SLOVENIJO DOBRO ALI NE, ČE BI POSTALA ČLANICA NATA?

Value 3040 Frequency
1 bilo bi dobro 402
2 ne bi bilo dobro 410
3 ne vem, b.o. 194
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
812 201

Valid range from 1 to 3

Q546A ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REF

ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REFERENDUMA O VSTOPU SLOVENIJE V NATO, KAKO BI VI GLASOVALI?

Value 3139 Frequency
1 glasoval bi za vstop 427
2 glasoval bi proti vstopu 407
3 ne vem, b.o. 172
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
834 179

Valid range from 1 to 3

NATO7 ČE BO PRIŠLO DO REFERENDUMA O VKLJUČITVI

ČE BO PRIŠLO DO REFERENDUMA O VKLJUČITVI SLOVENIJE V NATO, ALI SE GA BOSTE UDELEŽILI ALI NE?

Value 3238 Frequency
1 da 857
2 ne 85
3 ne vem, b.o. 64
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
942 71

Valid range from 1 to 3

I1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: SEDAJNI VLADI V CELOTI?

Value 3337 Frequency
1 najmanj zaupa 67
2 . 155
3 nekaj vmes 442
4 . 255
5 najbolj zaupa 66
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
985 28

Valid range from 1 to 6

I2 SEDANJEMU PREDSEDNIKU VLADE?

SEDANJEMU PREDSEDNIKU VLADE?

Value 3436 Frequency
1 najmanj zaupa 66
2 . 119
3 nekaj vmes 309
4 . 320
5 najbolj zaupa 170
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
984 29

Valid range from 1 to 6

I3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Value 3535 Frequency
1 najmanj zaupa 52
2 . 160
3 nekaj vmes 483
4 . 217
5 najbolj zaupa 42
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 59
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 59

Valid range from 1 to 6

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Value 3634 Frequency
1 najmanj zaupa 36
2 . 65
3 nekaj vmes 178
4 . 324
5 najbolj zaupa 374
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
977 36

Valid range from 1 to 6

I5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Value 3733 Frequency
1 najmanj zaupa 112
2 . 254
3 nekaj vmes 464
4 . 78
5 najbolj zaupa 14
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 91
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
922 91

Valid range from 1 to 6

I6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Value 3832 Frequency
1 najmanj zaupa 117
2 . 288
3 nekaj vmes 364
4 . 151
5 najbolj zaupa 26
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 67
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
946 67

Valid range from 1 to 6

I7 POLICIJI?

POLICIJI?

Value 3931 Frequency
1 najmanj zaupa 87
2 . 204
3 nekaj vmes 389
4 . 243
5 najbolj zaupa 59
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
982 31

Valid range from 1 to 6

I8 VOJSKI?

VOJSKI?

Value 4030 Frequency
1 najmanj zaupa 71
2 . 137
3 nekaj vmes 367
4 . 272
5 najbolj zaupa 84
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 82
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
931 82

Valid range from 1 to 6

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Value 4129 Frequency
1 najmanj zaupa 243
2 . 216
3 nekaj vmes 285
4 . 140
5 najbolj zaupa 70
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 59
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 59

Valid range from 1 to 6

I10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Value 4228 Frequency
1 najmanj zaupa 46
2 . 117
3 nekaj vmes 370
4 . 352
5 najbolj zaupa 79
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
964 49

Valid range from 1 to 6

I11 SLOVENSKEMU TOLARJU?

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Value 4327 Frequency
1 najmanj zaupa 17
2 . 68
3 nekaj vmes 300
4 . 393
5 najbolj zaupa 192
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
970 43

Valid range from 1 to 6

I13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Value 4426 Frequency
1 najmanj zaupa 26
2 . 107
3 nekaj vmes 342
4 . 401
5 najbolj zaupa 88
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
964 49

Valid range from 1 to 6

I14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Value 4525 Frequency
1 najmanj zaupa 51
2 . 176
3 nekaj vmes 386
4 . 286
5 najbolj zaupa 90
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
989 24

Valid range from 1 to 6

I15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Value 4624 Frequency
1 najmanj zaupa 39
2 . 142
3 nekaj vmes 364
4 . 329
5 najbolj zaupa 102
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
976 37

Valid range from 1 to 6

W DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Value 4723 Frequency
1 da 818
2 ne 145
3 ne vem, b.o. 42
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
963 50

Valid range from 1 to 3

W2 IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketa

IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 4822 Frequency
1 DESUS - demokratsko stranko upokojencev Slovenije 11
2 LDS - liberalno demokracijo Slovenije 252
3 NSI - krscanska ljudska stranka 36
4 SLS -slovenska ljudska stranka 37
5 SMS - stranka mladih Slovenije 15
6 SNS - slovensko nacionalno stranko 38
7 SDS - socialno demokracijo Slovenije 74
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov 64
9 drugo 16
0 ne vem, b.o. 275
Sysmiss 195
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
543 470

Valid range from 0 to 9

W3 NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO

NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO POVESTE, KATERA STRANKA VAM JE NAJBLIŽJA? Anketar: ne beri strank!!!

Value 4921 Frequency
1 DESUS - demokratsko stranko upokojencev Slovenije 3
2 LDS - liberalno demokracijo Slovenije 83
3 NSI - krscanska ljudska stranka 7
4 SLS - slovenska ljudska stranka 20
5 SMS - stranka mladih Slovenije 9
6 SNS - slovensko nacionalno stranko 10
7 SDS - socialno demokracijo Slovenije 26
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 22
9 drugo 13
0 ne vem, b.o. 268
Sysmiss 552
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
193 820

Valid range from 0 to 9

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Value 5020 Frequency
1 prej levo 315
2 v sredino 177
3 prej desno 188
4 b.o. 323
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
680 333

Valid range from 1 to 4

Q640G 10. NOVEMBRA SMO IMELI V SLOVENIJI VOLIT

10. NOVEMBRA SMO IMELI V SLOVENIJI VOLITVE ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE. KATEREGA KANDIDATA STE PODPRLI?

Value 5119 Frequency
1 dr. france arhar 41
2 dr. anton bebeler 14
3 barbara brezigar 222
4 dr. france bučar 22
5 jure cekuta 3
6 dr. gorazd drevenšek 7
7 dr. janez drnovšek 380
8 zmago jelinčič plemeniti 44
9 dr. lev kreft 20
10 nisem volil-a 117
11 ne vem, b.o. 135
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
870 143

Valid range from 1 to 11

Q645A KATEREGA KANDIDATA BOSTE PODPRLI V DRUGE

KATEREGA KANDIDATA BOSTE PODPRLI V DRUGEM KROGU PREDSEDNIŠKIH VOLITEV? BO TO DR. JANEZ DRNOVŠEK ALI BARBARA BREZIGAR?

Value 5218 Frequency
1 drnovšek 483
2 brezigar 317
3 nobenega, ne bom volil-a 58
4 ne vem, b.o. 145
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1003 10

Valid range from 1 to 4

Q645B KATERI OD NAVEDENIH KANDIDATOV PA VAM JE

KATERI OD NAVEDENIH KANDIDATOV PA VAM JE NEKAKO BLIŽJI?

Value 5317 Frequency
1 drnovšek 58
2 brezigar 24
3 nobenega 42
4 ne vem, b.o. 78
Sysmiss 811
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
202 811

Valid range from 1 to 4

Q644A KAJ MENITE, ALI SE BOSTE UDELEŽILI DRUGE

KAJ MENITE, ALI SE BOSTE UDELEŽILI DRUGEGA KROGA PREDSEDNIŠKIH VOLITEV, KI BO 1. DECEMBRA?

Value 5416 Frequency
1 da 879
2 ne 17
3 ne vem, b.o. 48
Sysmiss 69
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
896 117

Valid range from 1 to 3

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Value 5515 Frequency
9 1
13 1
14 1
15 1
17 1
18 2
19 2
20 3
21 6
22 7
23 4
24 6
25 9
26 5
27 11
28 12
29 11
30 9
31 14
32 9
33 11
34 13
35 17
36 11
37 17
38 17
39 18
40 22
41 13
42 23
43 12
44 11
45 10
46 12
47 13
48 24
49 20
50 16
51 21
52 23
53 21
54 16
55 16
56 15
57 18
58 15
59 18
60 22
61 10
62 24
63 16
64 16
65 18
66 20
67 19
68 18
69 17
70 18
71 13
72 23
73 17
74 18
75 14
76 18
77 14
78 10
79 14
80 11
81 22
82 23
83 25
84 27
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1005 8 9 84 55.653 17.656

Valid range from 0 to 84

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 5614 Frequency
1 OSNOVNA 170
2 KONČANA POKLICNA 150
3 KONČANA SREDNJA 468
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 219
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1007 6

Valid range from 1 to 4

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Value 5713 Frequency
1 NA PODEŽELJU 367
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 336
3 V VEČJEM MESTU 109
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 197
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1009 4

Valid range from 1 to 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 5812 Frequency
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 295
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 156
3 SAMOZAPOSLEN 47
4 KMET 10
5 GOSPODINJA 22
6 UPOKOJENEC 321
7 ŠTUDENT, DIJAK 102
8 BREZPOSELN 50
9 DRUGO... 6
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1009 4

Valid range from 1 to 9

ZAP2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Value 5911 Frequency
1 DA, ZELO ME SKRBI 67
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 138
3 NE, TO ME NE SKRBI 246
4 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 562
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
451 562

Valid range from 1 to 4

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 6010 Frequency
1 sem veren 508
2 nisem veren 297
3 nekaj vmes... 167
4 zavrnil odg.,b.o. 37
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
972 41

Valid range from 1 to 4

SPOL SPOL

SPOL

Value 619 Frequency
1 moški 437
2 ženska 576
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1013 0

Valid range from 1 to 2

QI ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju

ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju:

Value 628 Frequency
1 dobro, potekal je običajno, normalno hitro ... 862
2 slabo, potekal je neobičajno počasi, ni bilo zanimanja za odg., ... 77
Sysmiss 74
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
939 74

Valid range from 1 to 2

RSTAR STAROST

Value 637 Frequency
30 ->30 249
45 30 - 45 264
60 46 - 60 251
99 61 -> 241
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1005 8

Valid range from 30 to 99

WSKUP Str. preference

Value 646 Frequency
1 DESUS 14
2 LDS 335
3 NSI 43
4 SLS 57
5 SMS 24
6 SNS 48
7 SDS 100
8 ZLSD 86
9 drugo 29
0 ne vem 268
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
736 277

Valid range from 1 to 9

Q646 OCENA DELA MILANA KUČANA

Value 655 Frequency
1 zelo slabo 3
2 . 6
3 nekje vmes 31
4 . 79
5 zelo dobro 95
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 3
Sysmiss 796
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
214 799

Valid range from 1 to 5

OMR Omrezna skupina

Value 664 Frequency
1 01 - Ljubljana 304
2 02 - Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroskem 238
3 03 - Celje, Trbovlje 149
4 04 - Kranj 112
5 05 - Koper, Nova Gorica, Postojna 128
7 07 - Novo Mesto, Krsko 82
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1013 0

Valid range from 1 to 7

REGIJA

Value 673 Frequency
1 POMURSKA 56
2 PODRAVSKA 138
3 KOROSKA 39
4 SAVINJSKA 124
5 GORENJSKA 110
6 ZASAVSKA 23
7 OSREDNJA 298
8 SPOD. POSAVSKA 34
9 DOLENJSKA 48
10 GORISKA 49
11 OBALNO-KRASKA 55
12 KRASKA 25
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
999 14

Valid range from 1 to 12

VELNAS Velikost naselja

Value 682 Frequency
1 hiša na samem, zaselek ali manjša vas z do 500 prebivalci 333
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 188
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 55
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 100
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalci 125
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 212
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1013 0

Valid range from 1 to 6

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1013 0 0.394 2.743 1 0.647

Valid range from 0.393703486742677 to 2.74252445588008

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. (2006). Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI0211. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0211_V1

COBISS.SI
Publication date: 2006

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si