Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI0211
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0211_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Miheljak, Vlado
 • Kurdija, Slavko
 • Falle, Rebeka
 • Filej, Živa
 • Kecman, Ivana
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; november 2002)

Finančna podpora:

Javnomnenjske raziskave o odnosu javnosti do aktualnih razmer in dogajanj v Sloveniji
Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Serija:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, zadovoljstvo z razmerami v slovenskem gospodarstvu, podpora vladi dr. Janeza Drnovška, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, podpora vstopu Slovenije v Evropsko unijo, podpora vstopu Slovenije v NATO, zaupanje v institucije, ocena delovanja ministrstev, levo-desno samoopredeljevanje, strankarske preference, podpora kandidatu za predsednika republike na preteklih volitvah, podpora kandidatu v drugem krogu predsedniških volitev, namera udeležbe na volitvah

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU
NATO
VOLITVE


Povzetek:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok vključuje vprašanja o volilni izbiri kandidata v prvem krogu volitev za predsednika države in preferencah za drugi krog volitev.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 18. - 20. november 2002
Čas izdelave: 2002-11
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PBSI0211 - Politbarometer PB11/02 [datoteka podatkov], 2002

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 69
 • število enot: 1013

Dodatna pojasnila:

Podatkovna datoteka je šla skozi ustaljeni postopek urejanja v ADP. Podatki so pregledani, vrednosti odgovorov izven obsega predvidenih oznak so poenoteno označene kot izločilne (ne vem, brez odgovora).

Spremenljivke

ANKETA

Vrednost 13 Frekvenca
2002-11-15 1013
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1013 2002-11-15 2002-11-15

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Vrednost 22 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 455
2 NEZADOVOLJNI 480
3 ne vem, b.o. 76
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
935 78

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 31 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 618
2 NEZADOVOLJNI 371
3 ne vem, b.o. 23
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
989 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

ANKETA

Vrednost 169 Frekvenca
2002-11-15 1013
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1013 2002-11-15 2002-11-15

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Vrednost 268 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 455
2 NEZADOVOLJNI 480
3 ne vem, b.o. 76
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
935 78

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 367 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 618
2 NEZADOVOLJNI 371
3 ne vem, b.o. 23
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
989 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q481A ALI PODPIRATE VLADO JANEZA DRNOVŠKA, ALI

ALI PODPIRATE VLADO JANEZA DRNOVŠKA, ALI NE?

Vrednost 466 Frekvenca
1 da, podpiram 564
2 ne, ne podpiram 371
3 ne vem, b.o. 76
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
935 78

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV,

NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV, VI PA OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5. PRI ČEMER 1 - POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 - ZELO USPEŠNO, 3 - PA JE NEKJE VMES. NAJPREJ, KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 565 Frekvenca
1 zelo neuspešno 64
2 . 153
3 nekje vmes 521
4 . 195
5 zelo uspešno 38
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 42
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
971 42

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2 IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA DRNOVŠKA

IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA DRNOVŠKA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 664 Frekvenca
1 zelo neuspešno 56
2 . 112
3 nekje vmes 306
4 . 343
5 zelo uspešno 163
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
980 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAV

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Vrednost 763 Frekvenca
1 zelo neuspešno 69
2 . 214
3 nekje vmes 458
4 . 169
5 zelo uspešno 26
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 77
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
936 77

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V10 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽA

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, BORUTA PAHORJA?

Vrednost 862 Frekvenca
1 zelo neuspešno 35
2 . 97
3 nekje vmes 341
4 . 339
5 zelo uspešno 117
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 84
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
929 84

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE MILANA KUČANA?

Vrednost 961 Frekvenca
1 zelo neuspešno 26
2 . 53
3 nekje vmes 146
4 . 353
5 zelo uspešno 393
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 42
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
971 42

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZI

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Vrednost 1060 Frekvenca
1 zelo neuspešno 57
2 . 182
3 nekje vmes 427
4 . 148
5 zelo uspešno 24
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 175
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
838 175

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V6A KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA S

KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA SLOVENIJE?

Vrednost 1159 Frekvenca
1 zelo neuspešno 100
2 . 195
3 nekje vmes 337
4 . 187
5 zelo uspešno 42
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 152
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
861 152

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M1 Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST D

Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV IN NJIHOVIH SEDANJIH MINISTROV, IN SICER NAJPREJ M. ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, MINISTER VLADO DIMOVSKI

Vrednost 1258 Frekvenca
1 zelo neuspešno 58
2 . 151
3 nekje vmes 394
4 . 164
5 zelo uspešno 28
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 218
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
795 218

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M3 M. ZA FINANCE, MINISTER ANTON ROP

M. ZA FINANCE, MINISTER ANTON ROP

Vrednost 1357 Frekvenca
1 zelo neuspešno 93
2 . 181
3 nekje vmes 318
4 . 230
5 zelo uspešno 59
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 132
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
881 132

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M4 M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTRICA TEA PETRI

M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTRICA TEA PETRIN

Vrednost 1456 Frekvenca
1 zelo neuspešno 63
2 . 235
3 nekje vmes 376
4 . 142
5 zelo uspešno 17
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 180
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
833 180

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M5 M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, MINISTER FRANC BUT

Vrednost 1555 Frekvenca
1 zelo neuspešno 84
2 . 237
3 nekje vmes 312
4 . 214
5 zelo uspešno 44
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 122
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
891 122

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M6 NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M

NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M. ZA KULTURO, MINISTRICA ANDREJA RIHTER

Vrednost 1654 Frekvenca
1 zelo neuspešno 23
2 . 83
3 nekje vmes 341
4 . 277
5 zelo uspešno 43
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 246
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
767 246

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M7 M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOH

M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOHINC

Vrednost 1753 Frekvenca
1 zelo neuspešno 37
2 . 155
3 nekje vmes 358
4 . 244
5 zelo uspešno 45
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 174
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
839 174

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M8 M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

Vrednost 1852 Frekvenca
1 zelo neuspešno 51
2 . 150
3 nekje vmes 338
4 . 211
5 zelo uspešno 49
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 214
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
799 214

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M9 M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ

M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ KOPAČ

Vrednost 1951 Frekvenca
1 zelo neuspešno 85
2 . 210
3 nekje vmes 379
4 . 167
5 zelo uspešno 25
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 147
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
866 147

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M10 M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER IVAN BIZJAK

M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER IVAN BIZJAK

Vrednost 2050 Frekvenca
1 zelo neuspešno 54
2 . 174
3 nekje vmes 361
4 . 207
5 zelo uspešno 47
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 170
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
843 170

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M11 IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE

IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE M. ZA PROMET IN ZVEZE, MINISTER JAKOB PRESEČNIK

Vrednost 2149 Frekvenca
1 zelo neuspešno 40
2 . 136
3 nekje vmes 372
4 . 186
5 zelo uspešno 28
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 251
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
762 251

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M18 M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTR

M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTRICA LUCIJA ČOK

Vrednost 2248 Frekvenca
1 zelo neuspešno 43
2 . 112
3 nekje vmes 329
4 . 313
5 zelo uspešno 64
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 152
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
861 152

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M13 M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

Vrednost 2347 Frekvenca
1 zelo neuspešno 85
2 . 185
3 nekje vmes 354
4 . 220
5 zelo uspešno 65
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 104
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
909 104

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M15 M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ

M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ RUPEL

Vrednost 2446 Frekvenca
1 zelo neuspešno 54
2 . 115
3 nekje vmes 314
4 . 323
5 zelo uspešno 86
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 121
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
892 121

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M19 M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAV

M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAVLE GANTAR

Vrednost 2545 Frekvenca
1 zelo neuspešno 34
2 . 112
3 nekje vmes 366
4 . 156
5 zelo uspešno 27
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 318
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
695 318

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M17 URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER JANEZ

URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER JANEZ POTOČNIK

Vrednost 2644 Frekvenca
1 zelo neuspešno 19
2 . 58
3 nekje vmes 222
4 . 307
5 zelo uspešno 177
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 230
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
783 230

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

EB1 ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTI

ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTILO, ALI JI NE BI KORISTILO, ČE BI POSTALA POLNOPRAVNA ČLANICA EVROPSKE UNIJE?

Vrednost 2743 Frekvenca
1 koristilo bi ji 597
2 ne bi ji koristilo 239
3 ne vem, b.o. 172
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
836 177

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

EBREF ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REF

ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REFERENDUMA O POLNOPRAVNEM ČLANSTVU SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO, KAKO BI VI GLASOVALI? ZA VSTOP ALI PROTI VSTOPU V EVROPSKO UNIJO?

Vrednost 2842 Frekvenca
1 glasoval bi za vstop 662
2 glasoval bi proti vstopu 217
3 ne ve, b.o. 128
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
879 134

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

EBREF2 KO BO PRIŠLO DO REFERENDUMA O VKLJUČITVI

KO BO PRIŠLO DO REFERENDUMA O VKLJUČITVI SLOVENIJE V EU, ALI SE GA BOSTE UDELEŽILI ALI NE?

Vrednost 2941 Frekvenca
1 da 893
2 ne 59
3 ne vem, b.o. 56
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
952 61

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

NATO6A VSE KAŽE, DA BO TA TEDEN, V ČETRTEK, SLO

VSE KAŽE, DA BO TA TEDEN, V ČETRTEK, SLOVENIJA DOBILA POVABILO ZA ČLANSTVO V ZVEZI NATO. ALI MENITE, DA BI BILO ZA SLOVENIJO DOBRO ALI NE, ČE BI POSTALA ČLANICA NATA?

Vrednost 3040 Frekvenca
1 bilo bi dobro 402
2 ne bi bilo dobro 410
3 ne vem, b.o. 194
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
812 201

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q546A ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REF

ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REFERENDUMA O VSTOPU SLOVENIJE V NATO, KAKO BI VI GLASOVALI?

Vrednost 3139 Frekvenca
1 glasoval bi za vstop 427
2 glasoval bi proti vstopu 407
3 ne vem, b.o. 172
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
834 179

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

NATO7 ČE BO PRIŠLO DO REFERENDUMA O VKLJUČITVI

ČE BO PRIŠLO DO REFERENDUMA O VKLJUČITVI SLOVENIJE V NATO, ALI SE GA BOSTE UDELEŽILI ALI NE?

Vrednost 3238 Frekvenca
1 da 857
2 ne 85
3 ne vem, b.o. 64
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
942 71

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

I1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: SEDAJNI VLADI V CELOTI?

Vrednost 3337 Frekvenca
1 najmanj zaupa 67
2 . 155
3 nekaj vmes 442
4 . 255
5 najbolj zaupa 66
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
985 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I2 SEDANJEMU PREDSEDNIKU VLADE?

SEDANJEMU PREDSEDNIKU VLADE?

Vrednost 3436 Frekvenca
1 najmanj zaupa 66
2 . 119
3 nekaj vmes 309
4 . 320
5 najbolj zaupa 170
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
984 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Vrednost 3535 Frekvenca
1 najmanj zaupa 52
2 . 160
3 nekaj vmes 483
4 . 217
5 najbolj zaupa 42
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 59
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Vrednost 3634 Frekvenca
1 najmanj zaupa 36
2 . 65
3 nekaj vmes 178
4 . 324
5 najbolj zaupa 374
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
977 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Vrednost 3733 Frekvenca
1 najmanj zaupa 112
2 . 254
3 nekaj vmes 464
4 . 78
5 najbolj zaupa 14
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 91
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
922 91

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Vrednost 3832 Frekvenca
1 najmanj zaupa 117
2 . 288
3 nekaj vmes 364
4 . 151
5 najbolj zaupa 26
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 67
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
946 67

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I7 POLICIJI?

POLICIJI?

Vrednost 3931 Frekvenca
1 najmanj zaupa 87
2 . 204
3 nekaj vmes 389
4 . 243
5 najbolj zaupa 59
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
982 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I8 VOJSKI?

VOJSKI?

Vrednost 4030 Frekvenca
1 najmanj zaupa 71
2 . 137
3 nekaj vmes 367
4 . 272
5 najbolj zaupa 84
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 82
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
931 82

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Vrednost 4129 Frekvenca
1 najmanj zaupa 243
2 . 216
3 nekaj vmes 285
4 . 140
5 najbolj zaupa 70
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 59
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Vrednost 4228 Frekvenca
1 najmanj zaupa 46
2 . 117
3 nekaj vmes 370
4 . 352
5 najbolj zaupa 79
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
964 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I11 SLOVENSKEMU TOLARJU?

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Vrednost 4327 Frekvenca
1 najmanj zaupa 17
2 . 68
3 nekaj vmes 300
4 . 393
5 najbolj zaupa 192
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
970 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Vrednost 4426 Frekvenca
1 najmanj zaupa 26
2 . 107
3 nekaj vmes 342
4 . 401
5 najbolj zaupa 88
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
964 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Vrednost 4525 Frekvenca
1 najmanj zaupa 51
2 . 176
3 nekaj vmes 386
4 . 286
5 najbolj zaupa 90
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
989 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Vrednost 4624 Frekvenca
1 najmanj zaupa 39
2 . 142
3 nekaj vmes 364
4 . 329
5 najbolj zaupa 102
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
976 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

W DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Vrednost 4723 Frekvenca
1 da 818
2 ne 145
3 ne vem, b.o. 42
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
963 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

W2 IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketa

IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 4822 Frekvenca
1 DESUS - demokratsko stranko upokojencev Slovenije 11
2 LDS - liberalno demokracijo Slovenije 252
3 NSI - krscanska ljudska stranka 36
4 SLS -slovenska ljudska stranka 37
5 SMS - stranka mladih Slovenije 15
6 SNS - slovensko nacionalno stranko 38
7 SDS - socialno demokracijo Slovenije 74
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov 64
9 drugo 16
0 ne vem, b.o. 275
Sysmiss 195
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
543 470

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

W3 NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO

NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO POVESTE, KATERA STRANKA VAM JE NAJBLIŽJA? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 4921 Frekvenca
1 DESUS - demokratsko stranko upokojencev Slovenije 3
2 LDS - liberalno demokracijo Slovenije 83
3 NSI - krscanska ljudska stranka 7
4 SLS - slovenska ljudska stranka 20
5 SMS - stranka mladih Slovenije 9
6 SNS - slovensko nacionalno stranko 10
7 SDS - socialno demokracijo Slovenije 26
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 22
9 drugo 13
0 ne vem, b.o. 268
Sysmiss 552
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
193 820

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Vrednost 5020 Frekvenca
1 prej levo 315
2 v sredino 177
3 prej desno 188
4 b.o. 323
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
680 333

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q640G 10. NOVEMBRA SMO IMELI V SLOVENIJI VOLIT

10. NOVEMBRA SMO IMELI V SLOVENIJI VOLITVE ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE. KATEREGA KANDIDATA STE PODPRLI?

Vrednost 5119 Frekvenca
1 dr. france arhar 41
2 dr. anton bebeler 14
3 barbara brezigar 222
4 dr. france bučar 22
5 jure cekuta 3
6 dr. gorazd drevenšek 7
7 dr. janez drnovšek 380
8 zmago jelinčič plemeniti 44
9 dr. lev kreft 20
10 nisem volil-a 117
11 ne vem, b.o. 135
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
870 143

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

Q645A KATEREGA KANDIDATA BOSTE PODPRLI V DRUGE

KATEREGA KANDIDATA BOSTE PODPRLI V DRUGEM KROGU PREDSEDNIŠKIH VOLITEV? BO TO DR. JANEZ DRNOVŠEK ALI BARBARA BREZIGAR?

Vrednost 5218 Frekvenca
1 drnovšek 483
2 brezigar 317
3 nobenega, ne bom volil-a 58
4 ne vem, b.o. 145
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1003 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q645B KATERI OD NAVEDENIH KANDIDATOV PA VAM JE

KATERI OD NAVEDENIH KANDIDATOV PA VAM JE NEKAKO BLIŽJI?

Vrednost 5317 Frekvenca
1 drnovšek 58
2 brezigar 24
3 nobenega 42
4 ne vem, b.o. 78
Sysmiss 811
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
202 811

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q644A KAJ MENITE, ALI SE BOSTE UDELEŽILI DRUGE

KAJ MENITE, ALI SE BOSTE UDELEŽILI DRUGEGA KROGA PREDSEDNIŠKIH VOLITEV, KI BO 1. DECEMBRA?

Vrednost 5416 Frekvenca
1 da 879
2 ne 17
3 ne vem, b.o. 48
Sysmiss 69
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
896 117

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Vrednost 5515 Frekvenca
9 1
13 1
14 1
15 1
17 1
18 2
19 2
20 3
21 6
22 7
23 4
24 6
25 9
26 5
27 11
28 12
29 11
30 9
31 14
32 9
33 11
34 13
35 17
36 11
37 17
38 17
39 18
40 22
41 13
42 23
43 12
44 11
45 10
46 12
47 13
48 24
49 20
50 16
51 21
52 23
53 21
54 16
55 16
56 15
57 18
58 15
59 18
60 22
61 10
62 24
63 16
64 16
65 18
66 20
67 19
68 18
69 17
70 18
71 13
72 23
73 17
74 18
75 14
76 18
77 14
78 10
79 14
80 11
81 22
82 23
83 25
84 27
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1005 8 9 84 55.653 17.656

Vrednosti spremenljivk od 0 do 84

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 5614 Frekvenca
1 OSNOVNA 170
2 KONČANA POKLICNA 150
3 KONČANA SREDNJA 468
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 219
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1007 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Vrednost 5713 Frekvenca
1 NA PODEŽELJU 367
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 336
3 V VEČJEM MESTU 109
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 197
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1009 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Vrednost 5812 Frekvenca
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 295
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 156
3 SAMOZAPOSLEN 47
4 KMET 10
5 GOSPODINJA 22
6 UPOKOJENEC 321
7 ŠTUDENT, DIJAK 102
8 BREZPOSELN 50
9 DRUGO... 6
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1009 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

ZAP2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Vrednost 5911 Frekvenca
1 DA, ZELO ME SKRBI 67
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 138
3 NE, TO ME NE SKRBI 246
4 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 562
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
451 562

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Vrednost 6010 Frekvenca
1 sem veren 508
2 nisem veren 297
3 nekaj vmes... 167
4 zavrnil odg.,b.o. 37
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
972 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

SPOL SPOL

SPOL

Vrednost 619 Frekvenca
1 moški 437
2 ženska 576
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1013 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

QI ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju

ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju:

Vrednost 628 Frekvenca
1 dobro, potekal je običajno, normalno hitro ... 862
2 slabo, potekal je neobičajno počasi, ni bilo zanimanja za odg., ... 77
Sysmiss 74
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
939 74

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

RSTAR STAROST

Vrednost 637 Frekvenca
30 ->30 249
45 30 - 45 264
60 46 - 60 251
99 61 -> 241
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1005 8

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

WSKUP Str. preference

Vrednost 646 Frekvenca
1 DESUS 14
2 LDS 335
3 NSI 43
4 SLS 57
5 SMS 24
6 SNS 48
7 SDS 100
8 ZLSD 86
9 drugo 29
0 ne vem 268
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
736 277

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q646 OCENA DELA MILANA KUČANA

Vrednost 655 Frekvenca
1 zelo slabo 3
2 . 6
3 nekje vmes 31
4 . 79
5 zelo dobro 95
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 3
Sysmiss 796
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
214 799

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

OMR Omrezna skupina

Vrednost 664 Frekvenca
1 01 - Ljubljana 304
2 02 - Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroskem 238
3 03 - Celje, Trbovlje 149
4 04 - Kranj 112
5 05 - Koper, Nova Gorica, Postojna 128
7 07 - Novo Mesto, Krsko 82
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1013 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

REGIJA

Vrednost 673 Frekvenca
1 POMURSKA 56
2 PODRAVSKA 138
3 KOROSKA 39
4 SAVINJSKA 124
5 GORENJSKA 110
6 ZASAVSKA 23
7 OSREDNJA 298
8 SPOD. POSAVSKA 34
9 DOLENJSKA 48
10 GORISKA 49
11 OBALNO-KRASKA 55
12 KRASKA 25
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
999 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

VELNAS Velikost naselja

Vrednost 682 Frekvenca
1 hiša na samem, zaselek ali manjša vas z do 500 prebivalci 333
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 188
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 55
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 100
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalci 125
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 212
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1013 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1013 0 0.394 2.743 1 0.647

Vrednosti spremenljivk od 0.393703486742677 do 2.74252445588008

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Toš, N. (2006). Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: PBSI0211. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0211_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2006

SORODNE RAZISKAVE

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI9912 - Politbarometer PB12/99, Slovenija: December 1999

PBSI9911 - Politbarometer PB11/99, Slovenija: November 1999

PBSI9910 - Politbarometer PB10/99, Slovenija: Oktober 1999

PBSI9909 - Politbarometer PB9/99, Slovenija: September 1999

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI9906 - Politbarometer PB6/99, Slovenija: Junij 1999

PBSI9905 - Politbarometer PB5/99, Slovenija: Maj 1999

PBSI9904 - Politbarometer PB4/99, Slovenija: April 1999

PBSI9903 - Politbarometer PB3/99, Slovenija: Marec 1999

PBSI9902 - Politbarometer PB2/99, Slovenija: Februar 1999

PBSI9901 - Politbarometer PB1/99, Slovenija: Januar 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

PBSI9812 - Politbarometer PB12/98, Slovenija: December 1998

PBSI9811 - Politbarometer PB11/98, Slovenija: November 1998

PBSI9810 - Politbarometer PB10/98, Slovenija: Oktober 1998

PBSI9809 - Politbarometer PB9/98, Slovenija: September 1998

PBSI9807 - Politbarometer PB7/98, Slovenija: Julij 1998

PBSI9806 - Politbarometer PB6/98, Slovenija: Junij 1998

PBSI9805 - Politbarometer PB5/98, Slovenija: Maj 1998

PBSI9804 - Politbarometer PB4/98, Slovenija: April 1998

PBSI9803 - Politbarometer PB3/98, Slovenija: Marec 1998

PBSI9802 - Politbarometer PB2/98, Slovenija: Februar 1998

PBSI9801 - Politbarometer PB1/98, Slovenija: Januar 1998

PBSI9712 - Politbarometer PB12/97, Slovenija: December 1997

PBSI9711 - Politbarometer PB11/97, Slovenija: November 1997

PBSI9710 - Politbarometer PB10/97, Slovenija: Oktober 1997

PBSI9709 - Politbarometer PB09/97, Slovenija: September 1997

PBSI9707 - Politbarometer PB07/97, Slovenija: Julij 1997

PBSI9706 - Politbarometer PB06/97, Slovenija: Junij 1997

PBSI9705 - Politbarometer PB05/97, Slovenija: Maj 1997

PBSI9704 - Politbarometer PB04/97, Slovenija: April 1997

PBSI9703 - Politbarometer PB03/97, Slovenija: Marec 1997

PBSI9702 - Politbarometer PB02/97, Slovenija: Februar 1997

PBSI9701 - Politbarometer PB01/97, Slovenija: Januar 1997

PBSI9612 - Politbarometer PB12/96., Slovenija: December 1996

PBSI9611 - Politbarometer PB11/96, Slovenija: November 1996

PBSI9610 - Politbarometer PB10/96, Slovenija: Oktober 1996

PBSI9609 - Politbarometer PB09/96, Slovenija: September 1996

PBSI9607 - Politbarometer PB07/96, Slovenija: Julij 1996

PBSI9606 - Politbarometer PB06/96, Slovenija: Junij 1996

PBSI9605 - Politbarometer PB05/96, Slovenija: Maj 1996

PBSI9604 - Politbarometer PB04/96, Slovenija: April 1996

PBSI9603 - Politbarometer PB03/96, Slovenija: Marec 1996

PBSI9602 - Politbarometer PB02/96, Slovenija: Februar 1996

PBSI9601 - Politbarometer PB01/96, Slovenija: Januar 1996

PBSI9512 - Politbarometer PB12/95, Slovenija: December 1995

PBSI9511 - Politbarometer PB11/95, Slovenija: November 1995

PBSI9510 - Politbarometer PB10/95, Slovenija: Oktober 1995

PBSI9509 - Politbarometer PB9/95, Slovenija: September 1995

PBSI9507 - Politbarometer PB7/95, Slovenija: Julij 1995

PBSI9506 - Politbarometer PB6/95, Slovenija: Junij 1995

PBSI9505 - Politbarometer PB5/95, Slovenija: Maj 1995

PBSI9504 - Politbarometer PB4/95, Slovenija: April 1995

PBSI9503 - Politbarometer PB3/95, Slovenija: Marec 1995

PBSI9502 - Politbarometer PB2/95, Slovenija: Februar 1995

PBSI9501 - Politbarometer PB1/95, Slovenija: Januar 1995

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si