Spolno in reproduktivno zdravje migrantk v Sloveniji, 2018: Študija primera Obale

Basic Study Information

ADP - IDNo: SRZM18
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SRZM18_V1
Main author(s):
  • Sedmak, Mateja
  • Medarić, Zorana
  • Lenarčič, Blaž
Data file producer:
IZDS - Inštitut za družboslovne študije, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (Koper, Slovenija; 2018)

Funding agency:

Evropska Unija, program Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020

Project number:

no information

Study Content

Keywords ADP: spolno in reproduktivno zdravje, migrantke, socialno vključevanje

Keywords ELSST:
SPOLNO ZDRAVJE, INTEGRACIJA, REPRODUKTIVNO ZDRAVJE, MIGRANT

Topic Classification CESSDA
Reproduktivno zdravje
Javno zdravje
Topic Classification CERIF
Socialna medicina
Topic Classification ADP
DRUŽINA IN KULTURA IZVORA
POROKA
INTEGRACIJA
JEZIK
REPRODUKTIVNO ZDRAVJE
ZDRAVSTVENA OSKRBA
DISKRIMINACIJA
ODNOS IN DELO Z MIGRANTKAMI
POZNAVANJE (ZDRAVSTVENEGA) SISTEMA
VPLIV KULTURE IZVORA, MIGRANTSKEGA STATUSA IN ZDRAVJE
DEMOGRAFIJA


Abstract:

Namen raziskave je bil preučiti reproduktivno zdravje migrantk, s poudarkom na stališčih migrantk in zdravstvenega osebja (zdravniki, babice, patronažno osebje itd.) o obstoječih praksah, medkulturnih razlikah, dostopu migrantk do storitev reproduktivnega zdravstvenega varstva in drugem. Podatki so bili zbrani s pomočjo poglobljenih intervjujev, izvedenih v obalni regiji (Mestna občina Koper, Občina Izola, Občina Piran). Izhodišča za izvedbo intervjujev z migrantkami so predstavljala vnaprej strukturirana vprašanja, ki pokrivajo naslednja področja: primarna družina in kultura izvora, poroka, partnersko življenje in otroci, integracija, jezik, zdravstvena oskrba, reproduktivno zdravje, diskriminacija, idr. V primeru strokovnega osebja so vprašanja zajemala naslednje vsebinske sklope: odnos in delo z migrantkami, jezik komunikacije, primeri iz prakse, medkulturne razlike, poznavanje zdravstvenega sistema idr. ADP NE HRANI PODATKOV RAZISKAVE.

Methodology


Collection date: maj 2018 - avgust 2018
Date of production: 2018
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Obala (Mestna občina Koper, Občina Izola, Občina Piran)

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

Populacija so migrantke ter zdravstveno osebje.

Excluded:

/

Data collected by:

Inštitut za družboslovne študije

Sampling procedure:

Neverjetnostno: priložnostno

Migrantke: metoda snežne kepe. Osebje: kontaktiranje institucije in prošnja za sodelovanje.

Mode of data collection:

Osebni intervju

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Information is not available.

Variable list

Contact the ADP to access the data.

Materials of the Study

  1. Sedmak, Mateja, Medarić, Zorana in Lenarčič, Blaž (2018). SRZM18 - IZHODIŠČA ZA INTERVJUJE Z ŽENSKIMI MIGRANTKAMI - INTEGRA [Vprašalnik].
  2. Sedmak, Mateja, Medarić, Zorana in Lenarčič, Blaž (2018). SRZM18 - IZHODIŠČA ZA INTERVJUJE - STROKOVNO OSEBJE - INTEGRA [Vprašalnik].
  3. Sedmak, Mateja, Medarić, Zorana in Lenarčič, Blaž (2018). SRZM18 - ČEZMEJNA MREŽA ZA PRISELJENE ŽENSKE: SOCIALNA INTEGRACIJA, SPOLNO IN REPRODUKTIVNO ZDRAVJE. Informacijsko pismo [Ostalo gradivo].

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

  1. Giovanni Delli Zotti, ur. (2018). STANJE NA PODROČJU SPOLNEGA IN REPRODUKTIVNEGA ZDRAVJA MIGRANTK TEŽAVE IN PRIMERI DOBRIH PRAKS. Projekt INTEGRA: Poročila za DS 3.1.1 in 3.1.2 .
  2. Sedmak, Mateja in Medarić, Zorana (2018). Institucionalna igra moči: Spolno in reproduktivno zdravje migrantk.

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

2 - Polni opis raziskave.

CLASS OF THE STUDY

0 - brez ocene

  How to CITE this study?

Sedmak, M., Medarić, Z. and Lenarčič, B. (2022). Spolno in reproduktivno zdravje migrantk v Sloveniji, 2018: Študija primera Obale [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: SRZM18. https://doi.org/10.17898/ADP_SRZM18_V1

COBISS.SI
Publication date: 2022
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si