Mednarodna raziskava vrednot: Opis serije

Basic Study Information

ADP - IDNo: WVS
Main author(s):
  • European Values Systems Study Group (EVSSG)
  • Halman, L.C.J.M.
Data file producer:
ZA - Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung, Universität zu Köln
NIWI - Steinmetz archive, Netherlands Institute for Scientific Information Services

Place; date:

Köln, Amsterdam, Netherlands; 1981-2007

Funding agency:

no information

Project number:

no information

Series:
  • WVS/Mednarodna raziskava vrednot = World Values Survey

    V mednarodno raziskavo vrednot (World Values Survey - WVS) je vključena mreža znanstvenikov z vsega sveta, ki preučujejo spreminjanje vrednot in njihov vpliv na socialno in politično življenje. Raziskava se je začela s serijo anket, ki jih je v desetih državah zahodne Evrope izvedla raziskovalna skupina za evropske vrednotne sisteme (European Value Systems Study Group - EVSSG), WVS pa je nastala na podlagi teh anket in se je začela izvajati leta 1981, z namenom preučiti vrednote in stališča širše javnosti različnih narodov z drugačnimi gospodarskimi, izobraževalnimi in kulturnimi ozadji. Na podlagi WVS in v sodelovanju z Evropsko raziskavo vrednot (European Values Survey - EVS) so se izvedle nacionalne raziskave v 97 državah, na reprezentativnem vzorcu, kar zajema skoraj 90 odstotkov svetovne populacije. Te raziskave kažejo, da med prebivalstvom prihaja do pomembnih sprememb v verovanju pa tudi v tem, kaj ljudje želijo od življenja. Z namenom spremljanja teh sprememb, je bila izvedena raziskava (EVS/WVS) v 5 intervalih. Zbiranje podatkov je potekalo med letom 1981 in letom 2007. Slovenija po zaslugi prizadevanj projekta Slovensko javno mnenje zagotavlja podatke od leta 1991 dalje.

Study Content

Keywords:

razumevanje demokracije, globalizacija, spol, vrednote, kulturna raznolikost, religija, občutek varnosti, osebne in družbene vrednote, znanja

Keywords ELSST:
DRUŽBENE NAVADE, DRUŽBENA STALIŠČA, VREDNOTA, PROSTI ČAS, DELO IN ZAPOSLOVANJE, RELIGIJA, POLITIKA, DRUŽINA

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
VREDNOTE
PROSTI ČAS
DELO
POLITIKA
VERA
DRUŽINA IN ZAKON
DRUŽBA
MORALA IN SPOLNOST
DEMOGRAFIJA


Abstract:

V mednarodno raziskavo vrednot (World Values Survey - WVS) je vključena mreža znanstvenikov z vsega sveta, ki preučujejo spreminjanje vrednot in njihov vpliv na socialno in politično življenje. Raziskava se je začela s serijo anket, ki jih je v desetih državah zahodne Evrope izvedla raziskovalna skupina za evropske vrednotne sisteme (European Value Systems Study Group - EVSSG), WVS pa je nastala na podlagi teh anket in se je začela izvajati leta 1981, z namenom preučiti vrednote in stališča širše javnosti različnih narodov z drugačnimi gospodarskimi, izobraževalnimi in kulturnimi ozadji. Na podlagi WVS in v sodelovanju z Evropsko raziskavo vrednot (European Values Survey - EVS) so se izvedle nacionalne raziskave v 97 državah, na reprezentativnem vzorcu, kar zajema skoraj 90 odstotkov svetovne populacije. Te raziskave kažejo, da med prebivalstvom prihaja do pomembnih sprememb v verovanju pa tudi v tem, kaj ljudje želijo od življenja. Z namenom spremljanja teh sprememb, je bila izvedena raziskava (EVS/WVS) v 5 intervalih. Zbiranje podatkov je potekalo med letom 1981 in letom 2007. Slovenija po zaslugi prizadevanj projekta Slovensko javno mnenje zagotavlja podatke od leta 1991 dalje.

Methodology


Collection date: 1981,, 1990,, 1999 - 2000
Date of production: 2007
Country: Podrobno informacijo najdete v opisu posamezne raziskave.
Geographic coverage:

ozemlje posameznih držav

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Odrasli prebivalci vsake od držav, starejši od 18 let.

Excluded: no information
Sampling procedure:

Pri vzorčenju so v vseh državah uporabljali metode reprezentativnih večstopenjskih slučajnih vzorcev.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: GESIS - Leibniz Institute for the Social Sciences

Variable list

V1 ADP IDNo

Value 11 Frequency
WVS

V1 ADP IDNo

Value 11 Frequency
WVS

Materials of the Study

No associated materials!

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

  1. European Values Systems Study Group (EVSSG) (2009). European Values Study (1981, 1990, 1999/2000) [ostali dokumenti].
  2. World Values Survey Association (2009). WVSEVS - World Values Survey [ostali dokumenti].

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

For detailed information about access please refer to specific study description.

DOCUMENTATION STATUS

2 - Polni opis raziskave.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

European Values Systems Study Group (EVSSG). and Halman, L. (). Mednarodna raziskava vrednot: Opis serije [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: WVS. Accessible at http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/wvs/

COBISS.SI
Publication date: 2009
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si