Mednarodna raziskava vrednot: Opis serije

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: WVS
Glavni avtor(ji):
  • European Values Systems Study Group (EVSSG)
  • Halman, L.C.J.M.
Izdelal datoteko podatkov:
ZA - Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung, Universität zu Köln
NIWI - Steinmetz archive, Netherlands Institute for Scientific Information Services

Kraj; datum:

Köln, Amsterdam, Netherlands; 1981-2007

Finančna podpora:

ni podatka

Serija:
  • WVS/Mednarodna raziskava vrednot = World Values Survey

    V mednarodno raziskavo vrednot (World Values Survey - WVS) je vključena mreža znanstvenikov z vsega sveta, ki preučujejo spreminjanje vrednot in njihov vpliv na socialno in politično življenje. Raziskava se je začela s serijo anket, ki jih je v desetih državah zahodne Evrope izvedla raziskovalna skupina za evropske vrednotne sisteme (European Value Systems Study Group - EVSSG), WVS pa je nastala na podlagi teh anket in se je začela izvajati leta 1981, z namenom preučiti vrednote in stališča širše javnosti različnih narodov z drugačnimi gospodarskimi, izobraževalnimi in kulturnimi ozadji. Na podlagi WVS in v sodelovanju z Evropsko raziskavo vrednot (European Values Survey - EVS) so se izvedle nacionalne raziskave v 97 državah, na reprezentativnem vzorcu, kar zajema skoraj 90 odstotkov svetovne populacije. Te raziskave kažejo, da med prebivalstvom prihaja do pomembnih sprememb v verovanju pa tudi v tem, kaj ljudje želijo od življenja. Z namenom spremljanja teh sprememb, je bila izvedena raziskava (EVS/WVS) v 5 intervalih. Zbiranje podatkov je potekalo med letom 1981 in letom 2007. Slovenija po zaslugi prizadevanj projekta Slovensko javno mnenje zagotavlja podatke od leta 1991 dalje.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

razumevanje demokracije, globalizacija, spol, vrednote, kulturna raznolikost, religija, občutek varnosti, osebne in družbene vrednote, znanja

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
Vsebinska področja ADP
VREDNOTE
PROSTI ČAS
DELO
POLITIKA
VERA
DRUŽINA IN ZAKON
DRUŽBA
MORALA IN SPOLNOST
DEMOGRAFIJA


Povzetek:

V mednarodno raziskavo vrednot (World Values Survey - WVS) je vključena mreža znanstvenikov z vsega sveta, ki preučujejo spreminjanje vrednot in njihov vpliv na socialno in politično življenje. Raziskava se je začela s serijo anket, ki jih je v desetih državah zahodne Evrope izvedla raziskovalna skupina za evropske vrednotne sisteme (European Value Systems Study Group - EVSSG), WVS pa je nastala na podlagi teh anket in se je začela izvajati leta 1981, z namenom preučiti vrednote in stališča širše javnosti različnih narodov z drugačnimi gospodarskimi, izobraževalnimi in kulturnimi ozadji. Na podlagi WVS in v sodelovanju z Evropsko raziskavo vrednot (European Values Survey - EVS) so se izvedle nacionalne raziskave v 97 državah, na reprezentativnem vzorcu, kar zajema skoraj 90 odstotkov svetovne populacije. Te raziskave kažejo, da med prebivalstvom prihaja do pomembnih sprememb v verovanju pa tudi v tem, kaj ljudje želijo od življenja. Z namenom spremljanja teh sprememb, je bila izvedena raziskava (EVS/WVS) v 5 intervalih. Zbiranje podatkov je potekalo med letom 1981 in letom 2007. Slovenija po zaslugi prizadevanj projekta Slovensko javno mnenje zagotavlja podatke od leta 1991 dalje.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 1981,, 1990,, 1999 - 2000
Čas izdelave: 2007
Država: Podrobno informacijo najdete v opisu posamezne raziskave.
Geografsko pokritje:

ozemlje posameznih držav

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Odrasli prebivalci vsake od držav, starejši od 18 let.

Izključeni: ni podatka
Tip vzorca:

Pri vzorčenju so v vseh državah uporabljali metode reprezentativnih večstopenjskih slučajnih vzorcev.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: GESIS - Leibniz Institute for the Social Sciences

Spremenljivke

V1 ADP IDNo

Vrednost 11 Frekvenca
WVS

V1 ADP IDNo

Vrednost 11 Frekvenca
WVS

Gradiva o izvedbi raziskave

Ni povezanih gradiv!

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

  1. European Values Systems Study Group (EVSSG) (2009). European Values Study (1981, 1990, 1999/2000) [ostali dokumenti].
  2. World Values Survey Association (2009). WVSEVS - World Values Survey [ostali dokumenti].

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Podrobnejše informacije o dostopu najdete v opisu posamezne raziskave.

STATUS RAZISKAVE

2 - Polni opis raziskave.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

European Values Systems Study Group (EVSSG). in Halman, L. (). Mednarodna raziskava vrednot: Opis serije [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: WVS. Dostopno prek http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/wvs/

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2009
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si