Sociološki vidiki razvoja občine Koper: Anketa med koprskimi dijaki

Basic Study Information

ADP - IDNo: KP96
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_KP96_V1
Main author(s):
  • Mlinar, Zdravko
Co-workers:
  • Hočevar, Marjan
  • Trček, Franc
  • Oblak, Tanja
  • Planinc, Alenka
Data file producer:
CPS - Center za prostorsko sociologijo, Inštitut za družbene vede, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani (Koper - Capodistria; 1996)

Funding agency:

Mestna občina Koper

Series:
  • KP/Sociološki vidiki razvoja občine Koper

    Raziskave Sociološki vidiki razvoja občine Koper so del Razvojnega projekta Koper 2020 in skušajo identificirati sociološke razsežnosti družbeno - prostorskega razvoja občine v času naslednjega četrt stoletja. Raziskovalci kot skupno podlago dolgoročne razvojne usmeritve upoštevajo enotnost nasprotij procesov osamosvajanja (individualizacije, diverzifikacije) in povezovanja (homogenizacije) v prostoru. Po eni strani spremljajo procese osamosvajanja različnih subsistemov (podskupin) ter teritorialnih in neteritorialnih akterjev. Hkrati pa so pozorni do procesov povezovanja, ki ga spremlja tudi določeno poenotenje v smislu homogenizacije v vse širšem prostoru. Pri tem pa so vseskozi pozorni na razmerja med temi družbenimi procesi in prostorsko fizičnimi strukturami naravnega in grajenega okolja.

Study Content

Keywords:

spol, letnik srednje šole, mesto, kjer živi dijak, narodnost staršev, stanovanje, dijakova soba, število oseb v gospodinjstvu, opremljenost gospodinjstva, spremljanje posameznih televizijskih programov, način spremljanja televizijskih programov, zavedanje problemov koprske občine, razvoj koprske občine v prihodnosti, priseljevanje drugih ljudi v občino Koper, znanje tujih jezikov, dijakova želja po osamosvojitvi, (ne)soglasje pri gledanju televizijskih programov, odnos mlajših do starejših, najava obiska pri prijatelju, razlikovanje v oblačenju, teritorialna navezanost, navezanost na določena območja, občutek pripadnosti, prilagajanje močnejšemu narodu, hrupnost mladih, odnos do onesnaževanja, nadaljno študiranje, Univerza v Kopru, splošna ocena Kopra, zadrževanje v starem mestnem jedru, samoocena, računalništvo v šoli, tuji jeziki v šoli, primerjava slovenskih in italijanskih televizijskih programov, radijske postaje, uporaba osebnega računalnika, prenova starega mestnega jedra, pustost mestnega jedra, potovanja v zadnjem polletju, opravila prek meje, ocena položaja italijanske narodnostne manjšine

Keywords ELSST:
STALIŠČE, VREDNOTA, KRAJ BIVANJA, MLADOSTNIK , MESTO, SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE, NARODNOST

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - lokalna skupnost, mestno in podeželsko življenje
Topic Classification CERIF
Načrtovanje mest in podeželja
Topic Classification ADP
OBČUTKI ZA PRIHODNOST
RAZUMEVANJE in ISKANJE KONSENZOV DOMA
NAVEZANOST NA KRAJ in NARODNOST
OCENA MESTNE UREJENOSTI, ODPRTOSTI in PRIJAZNOSTI
REVITALIZACIJA STAREGA MESTNEGA JEDRA
UČENJE in UPORABA RAČUNALNIKA
SPOLŠNA DEMOGRAFIJA


Abstract:

Raziskava je del večje raziskave o razvojnih trendih občine Koper. Med anketiranimi dijaki srednjih šol želi avtor na sociološki način raziskati prag tolerance in splošnega občutja življenja v Kopru. Tako predstavlja izvedba ankete preliminarno fazo za raziskavo leta 1998, hkrati pa že prispeva k ozaveščanju prebivalstva s problemi in možnostih obvladovanja družbeno-prostorskih sprememb v koprski občini. Poleg klasičnih demografskih vprašanj, je avtor želel z raziskavo ugotoviti tudi različna stališča koprskih dijakov, njihove poglede na prihodnost in mestno urejenost.

Methodology


Collection date: 3. - 4. maj,, 28. - 29. maj,, 30. - 31. maj, 1996
Date of production: 1996
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Primorska regija.

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Dijaki slovenske in italijanske gimnazije ter srednje ekonomske šole.

Excluded:

Posamezniki, ki na dan anketiranja niso bili prisotni pri pouku oz. so sodelovanje odklonili.

Data collected by:

Center za prostorsko sociologijo, Fakulteta za družbene vede

Sampling procedure:

Brez vzorčenja. Zajeta celotna populacija.

Mode of data collection:

Raziskava je po načinu izvedbe samoizpolnjevalna anketa.

Weighting:

Ni podatka.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Variable list

Za dostop do podatkov kontaktiraj ADP.

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Due to certain reasons the Slovenian Social Science Data Archives was not able to gain Licence agreement from the author. If you hold copyrights please contact us.

STATUS RAZISKAVE

2 - Polni opis raziskave.

KATEGORIJA RAZISKAVE

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  How to CITE this study?

Mlinar, Z. (2006). Sociološki vidiki razvoja občine Koper: Anketa med koprskimi dijaki [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: KP96. https://doi.org/10.17898/ADP_KP96_V1

COBISS.SI
Publication date: 2006
 ADP ACTIVITIES
14. November 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. April 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 CONFERENCES AND EVENTS
20. January 2020 | Bruselj, Belgija

Zimska šola: Four dimensions of the future of work

17. February 2020 | Dublin, Ireland

15th International Digital Curation Conference (IDCC)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si