Sociološki vidiki razvoja občine Koper: Anketa med koprskimi dijaki

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: KP96
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_KP96_V1
Glavni avtor(ji):
  • Mlinar, Zdravko
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Hočevar, Marjan
  • Trček, Franc
  • Oblak, Tanja
  • Planinc, Alenka
Izdelal datoteko podatkov:
CPS - Center za prostorsko sociologijo, Inštitut za družbene vede, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani (Koper - Capodistria; 1996)

Finančna podpora:

Mestna občina Koper

Serija:
  • KP/Sociološki vidiki razvoja občine Koper

    Raziskave Sociološki vidiki razvoja občine Koper so del Razvojnega projekta Koper 2020 in skušajo identificirati sociološke razsežnosti družbeno - prostorskega razvoja občine v času naslednjega četrt stoletja. Raziskovalci kot skupno podlago dolgoročne razvojne usmeritve upoštevajo enotnost nasprotij procesov osamosvajanja (individualizacije, diverzifikacije) in povezovanja (homogenizacije) v prostoru. Po eni strani spremljajo procese osamosvajanja različnih subsistemov (podskupin) ter teritorialnih in neteritorialnih akterjev. Hkrati pa so pozorni do procesov povezovanja, ki ga spremlja tudi določeno poenotenje v smislu homogenizacije v vse širšem prostoru. Pri tem pa so vseskozi pozorni na razmerja med temi družbenimi procesi in prostorsko fizičnimi strukturami naravnega in grajenega okolja.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

spol, letnik srednje šole, mesto, kjer živi dijak, narodnost staršev, stanovanje, dijakova soba, število oseb v gospodinjstvu, opremljenost gospodinjstva, spremljanje posameznih televizijskih programov, način spremljanja televizijskih programov, zavedanje problemov koprske občine, razvoj koprske občine v prihodnosti, priseljevanje drugih ljudi v občino Koper, znanje tujih jezikov, dijakova želja po osamosvojitvi, (ne)soglasje pri gledanju televizijskih programov, odnos mlajših do starejših, najava obiska pri prijatelju, razlikovanje v oblačenju, teritorialna navezanost, navezanost na določena območja, občutek pripadnosti, prilagajanje močnejšemu narodu, hrupnost mladih, odnos do onesnaževanja, nadaljno študiranje, Univerza v Kopru, splošna ocena Kopra, zadrževanje v starem mestnem jedru, samoocena, računalništvo v šoli, tuji jeziki v šoli, primerjava slovenskih in italijanskih televizijskih programov, radijske postaje, uporaba osebnega računalnika, prenova starega mestnega jedra, pustost mestnega jedra, potovanja v zadnjem polletju, opravila prek meje, ocena položaja italijanske narodnostne manjšine

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - lokalna skupnost, mestno in podeželsko življenje
Vsebinsko področja CERIF
Načrtovanje mest in podeželja
Vsebinska področja ADP
OBČUTKI ZA PRIHODNOST
RAZUMEVANJE in ISKANJE KONSENZOV DOMA
NAVEZANOST NA KRAJ in NARODNOST
OCENA MESTNE UREJENOSTI, ODPRTOSTI in PRIJAZNOSTI
REVITALIZACIJA STAREGA MESTNEGA JEDRA
UČENJE in UPORABA RAČUNALNIKA
SPOLŠNA DEMOGRAFIJA


Povzetek:

Raziskava je del večje raziskave o razvojnih trendih občine Koper. Med anketiranimi dijaki srednjih šol želi avtor na sociološki način raziskati prag tolerance in splošnega občutja življenja v Kopru. Tako predstavlja izvedba ankete preliminarno fazo za raziskavo leta 1998, hkrati pa že prispeva k ozaveščanju prebivalstva s problemi in možnostih obvladovanja družbeno-prostorskih sprememb v koprski občini. Poleg klasičnih demografskih vprašanj, je avtor želel z raziskavo ugotoviti tudi različna stališča koprskih dijakov, njihove poglede na prihodnost in mestno urejenost.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 3. - 4. maj,, 28. - 29. maj,, 30. - 31. maj, 1996
Čas izdelave: 1996
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Primorska regija.

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Dijaki slovenske in italijanske gimnazije ter srednje ekonomske šole.

Izključeni:

Posamezniki, ki na dan anketiranja niso bili prisotni pri pouku oz. so sodelovanje odklonili.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za prostorsko sociologijo, Fakulteta za družbene vede

Tip vzorca:

Brez vzorčenja. Zajeta celotna populacija.

Način zbiranja podatkov:

Raziskava je po načinu izvedbe samoizpolnjevalna anketa.

Uteževanje:

Ni podatka.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Spremenljivke

Za dostop do podatkov kontaktiraj ADP.

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Arhiv družboslovnih podatkov zaradi določenih razlogov ni uspel pridobiti izjave o izročitvi. V kolikor ste nosilec avtorskih pravic, prosimo, da kontaktirate ADP.

STATUS RAZISKAVE

2 - Polni opis raziskave.

KATEGORIJA RAZISKAVE

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Mlinar, Z. (2006). Sociološki vidiki razvoja občine Koper: Anketa med koprskimi dijaki [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: KP96. https://doi.org/10.17898/ADP_KP96_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2006
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si