Katalog ADP

Datum zadnje spremembe kataloga: 09.08.2019

Seznam raziskav za področje POLITIKA IN SISTEMI DRUŽBENE BLAGINJE - posebne socialne storitve: uporaba in zagotavljanje

ID raziskave Naslov raziskave
EB721 Evrobarometer 72.1: Revščina in socialna izključenost, socialno skrbstvo, podnebne spremembe ter nacionalni gospodarski položaj in statistika, avgust–september 2009
EJDVAR93 Evalvacija Javnega Dela: Varstvo otrok in ostarelih na domu v koroški regiji
LLT96 Razvoj centra za pomoč na domu v Ljubljani kot temelj za oblikovanje mreže informacijsko-koordinacijskih telekomunikacijskih centrov v Sloveniji: Uporaba Life-Line telefona
MBSSMM10 Mikropodatkovna baza socialnih statistik za razvoj mikrosimulacijskega modela, 2010
MBSSMM07 Mikropodatkovna baza socialnih statistik za razvoj mikrosimulacijskega modela, 2007
PDDVAR92 Deinstitucionalizacija in privatizacija družbeni dejavnosti: Privatizacija na področju socialnega varstva ostarelih, prizadetih odraslih oseb in otrok
PDDZDR98 Evalvacija privatizacije zdravstva z vidika uporabnika
SJM992 Slovensko javno mnenje 1999/2: Stališča o zdravju in zdravstvu III in Mednarodna raziskava o kakovosti življenja
SUTR1411 Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo
SUTR1311 Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo
 AKTIVNOSTI ADP
3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

11. april 2018 | Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Delavnica: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

 KONFERENCE IN DOGODKI
6. september 2019 | Zurich, Švica

20th International Conference on Social Sciences

22. september 2019 | Ribno, Bled

Mednarodna statistična konferenca: Applied Statistics

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si