ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 11.03.2021

List of studies by topic POLITIKA IN SISTEMI DRUŽBENE BLAGINJE - posebne socialne storitve: uporaba in zagotavljanje

Study ID Title of the study
EB721 Evrobarometer 72.1: Revščina in socialna izključenost, socialno skrbstvo, podnebne spremembe ter nacionalni gospodarski položaj in statistika, avgust–september 2009
EJDVAR93 Evalvacija Javnega Dela: Varstvo otrok in ostarelih na domu v koroški regiji
LLT96 Razvoj centra za pomoč na domu v Ljubljani kot temelj za oblikovanje mreže informacijsko-koordinacijskih telekomunikacijskih centrov v Sloveniji: Uporaba Life-Line telefona
MBSSMM07 Mikropodatkovna baza socialnih statistik za razvoj mikrosimulacijskega modela, 2007
MBSSMM10 Mikropodatkovna baza socialnih statistik za razvoj mikrosimulacijskega modela, 2010
PDDVAR92 Deinstitucionalizacija in privatizacija družbeni dejavnosti: Privatizacija na področju socialnega varstva ostarelih, prizadetih odraslih oseb in otrok
PDDZDR98 Evalvacija privatizacije zdravstva z vidika uporabnika
SJM992 Slovensko javno mnenje 1999/2: Stališča o zdravju in zdravstvu III in Mednarodna raziskava o kakovosti življenja
SUTR1311 Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo
SUTR1411 Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si