Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Neenakost II

Basic Study Information

ADP - IDNo: ISSP92
Main author(s):
 • International Social Survey Programme
Co-workers:
 • Kelly, Jonathan
 • Calvi, Gabriele
 • Haller, Max
 • Smith, Tom W.
 • Becker, Jos
 • Jowell, Roger
 • Ward, Connor
 • Kolosi, Tamas
 • Mohler, Peter Ph.
 • Cichomski, Bogdan
 • Henrichsen, Bjørn
 • Lewin-Epstein, Noah
 • Gendal, Philip J.
 • Mangahas, Mahar
 • Khakhalina, Ludmila
 • Dimova, Lilia
 • Frizzell, Alan
 • Mateju, Petr
 • Yokoyama, Shigeru
 • Toš, Niko
 • Mateju, Petr
 • Svallfors, Stefan
 • Scheuch, Erwin K.
Data file producer:
ZA - Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung, (Köln, Nemčija; 1992)

Funding agency:

Podatki o financiranju niso na voljo.

Project number:

no information

Series:
 • ISSP/Mednarodna splošna družboslovna anketa = International Social Survey Programme

  Raziskava je iz serije ISSP - Mednarodnega projekta sodelovanja splošnih družboslovnih anket, katerega namen je pridobivanje podatkov primernih za primerjalno analizo. Vsako leto se sodelujoče države odločijo za izvedbo kratkega vprašalnika na izbrano temo. (glej http://www.gesis.org/en/data_service/issp/index.htm in http://www.issp.org/homepage.htm ). Podatki iz mednarodne raziskave so na voljo pod oznako ADP - IDNo: ISSP in letnica.

Study Content

Keywords:

država blaginje, družbene razlike, osebni življenjski standard, družbena solidarnost, ugled poklicev, povezava palčila z odgovornostjo poklica, družbena neenakost, odpravljanje neenakosti, vloga države pri odpravi neenakosti, progresivno obdavčevanje, družbeni konflikti, socialni izvor, družbena mobilnost, samoocena pripadnosti družbenemu sloju, družbeni ugled, demografska vprašanja

Keywords ELSST:
DRUŽBENA NEENAKOST, REVŠČINA, DRUŽBENA MOBILNOST, DRUŽBENA STALIŠČA, DRUŽBENI KONFLIKT, DOHODKOVNA POLITIKA, DAVEK NA DOHODEK

Topic Classification CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - enakost in neenakost
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Topic Classification CERIF
Socialne strukture
Topic Classification ADP
napredovanje v življenju
stališča do družbenih razlik
družbena neenakost
družbena mobilnost
obdavčevanje
intervencija države
samoocena socialnega položaja
demografija


Abstract:

Raziskava je iz serije ISSP - Mednarodnega projekta sodelovanja splošnih družboslovnih anket, katerega namen je pridobivanje podatkov primernih za primerjalno analizo. Vsako leto se sodelujoče države odločijo za izvedbo kratkega vprašalnika na izbrano temo. Vsebina tokratnega vprašalnika, ki je deloma ponovljen iz ISSP87, zajema stališča o družbeni neenakosti in vsebuje podatke iz naslednjih držav: Avstralije, Nemčije (Zahodne in Vzhodne), Velike Britanije, Združenih držav Amerike, Avstrije, Madžarske, Italije, Norveške, Švedske, Češkoslovaške, Slovenije, Poljske, Bolgarije, Rusije, Nove Zelandije, Kanade in Filipinov. Začne se z ocenami dejavnikov napredovanja v življenju. Vsebovana so stališča do družbenih razlik, kdaj so upravičene, ali jih je potrebno zmanjšati. Respondentje ocenjujejo, kakšen je dejanski dohodek izbranih poklicnev in kakšen bi bil upravičen. Ocenjujejo različne oblike obdavčevanja, poseganje države pri uravnavanju neenakosti. Podana je samoocena lastnega družbenega položaja ter podatki o socialnem izvoru ter družbeni mobilnosti. Ocenjen je družbeni prestiž posameznih poklicev. Dodan je obsežen blok demografskih vprašanj.

Methodology


Collection date: 1992
Date of production: 1992
Country: Avstralija, Avstrija, Bolgarija, Češkoslovaška, Filipini, Italija, Kanada, Madžarska, Norveška, Nova Zelandija, Poljska, Rusija, Slovenija, Švedska, Velika Britanija, Združene države Amerike, Zvezna republika Nemčija
Geographic coverage:

Teritorij naštetih držav, z izjemo Velike Britanije, kjer so izvzeti škotsko višavje in otoki.

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe, stare 18 let in več iz naslednjih držav: Avstralije, Avstrije, Irske, Italije, Madžarske, Velike Britanije, ZRN, ZDA , Severne Irske, Rusije, Nizozemske, Norveške, Poljske, Slovenije, Filipinov, Nove Zelandije in Izraela (prisotne so majhne variaciji v starosti med državami).

Excluded: no information
Data collected by:

AUS: Research School of Social Science, Institute of Advanced Studies, the Australian National University (Canberra); I: EURISCO - Ricerca Sociale e di Marketing (Milano); H: TARKI - Tarsadalokumtatasi Informatikai Egyesules (Budapest); GB, NIRL: SCPR - Social and Community Planning Research (London); D: Infratest (München); USA: NORC - National Opinion Research Center, University of Chicago (IL); BG: Institute for Trade Union and Social Research; N: NSD - Norwegian Social Science Data Sevice (Bergen); CND: Carleton University (Ottawa); CS: STEM - Center for Empirical Studies (Praha); NZ: Department of Marketing, Massey University; RP: Social Weather Staions Inc., PL: Research Department of Polish Academy of Science (Warszawa); RUS: VCIOM - Russian Center for Public Opinion and Market Research (Moskva); SLO: CJMMK - Center za razikovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Fakulteta za družbene vede (Ljubljana); A: Institut Fessl + GfK (Wien); S: University of Umea

Sampling procedure:

večstopenjski stratificirani verjetnostni vzorec (nadreprezentiranost črnske populacije v Združenih državah Amerike)

Mode of data collection:

Način zbiranja podatkov se med državami razlikuje razlikuje.

Weighting:

A, CND, GB, H, I, N, PL, RUS, RP, S, USA: uteževanje; AUS, BG, CS, D, NZ, SLO: brez uteževanja

Access restrictions

Omejeno za potrebe naročnika in raziskovalne skupine. Uporaba je mogoča samo ob predhodnem dogovoru z glavnim avtorjem raziskave in predložitvi pisnega dovoljenja. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: ISSP92 - podatki [datoteka podatkov], 1992

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 393
 • number of units: 23903

Variable list

V1 ZA STUDY NUMBER 1680

Value 13 Frequency
2310 23903
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23903 2310 2310 2310 0

Valid range from 2310 to 2310

V2 RESPONDENT ID NUMBER

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23903 115006 1801200.0 911589 550043

Valid range from 115006 to 1801200

V3 COUNTRY

Value 31 Frequency
1 AUS 2203
2 D-W 2297
3 D-E 1094
4 GB 1066
5 USA 1273
6 A 1027
7 H 1250
8 I 996
9 N 1538
10 S 749
11 CS 1101
12 SLO 1049
13 PL 1636
14 BG 1198
15 RUS 1983
16 NZ 1239
17 CDN 1004
18 RP 1200
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23903 1 18 9.03217 5.48629

Valid range from 1 to 18

V1 ZA STUDY NUMBER 1680

Value 1393 Frequency
2310 23903
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23903 2310 2310 2310 0

Valid range from 2310 to 2310

V2 RESPONDENT ID NUMBER

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23903 115006 1801200.0 911589 550043

Valid range from 115006 to 1801200

V3 COUNTRY

Value 3391 Frequency
1 AUS 2203
2 D-W 2297
3 D-E 1094
4 GB 1066
5 USA 1273
6 A 1027
7 H 1250
8 I 996
9 N 1538
10 S 749
11 CS 1101
12 SLO 1049
13 PL 1636
14 BG 1198
15 RUS 1983
16 NZ 1239
17 CDN 1004
18 RP 1200
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23903 1 18 9.03217 5.48629

Valid range from 1 to 18

V4 GETTING AHEAD:WEALTHY FAMILY

Value 4390 Frequency
0 NAP,NAV 0
1 Essential 1960
2 Very important 4217
3 Fairly important 6945
4 Not very important 6727
5 Not important at all 3186
8 Can't choose, DK 684
9 NA 184
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23035 1 5 3.21541 1.14994

Valid range from 0 to 9

V5 GETTING AHEAD:WELL-EDUCATED PARENTS

Value 5389 Frequency
0 NAP,NAV 0
1 Essential 1655
2 Very important 5928
3 Fairly important 8579
4 Not very important 5140
5 Not important at all 1905
8 Can't choose, DK 518
9 NA 178
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23207 1 5 2.98759 1.04423

Valid range from 0 to 9

V6 GETTING AHEAD:GOOD EDUCATION

Value 6388 Frequency
0 NAP,NAV 0
1 Essential 5920
2 Very important 10519
3 Fairly important 5090
4 Not very important 1501
5 Not important at all 405
8 Can't choose, DK 301
9 NA 167
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23435 1 5 2.14453 0.927736

Valid range from 0 to 9

V7 GETTING AHEAD:AMBITION

Value 7387 Frequency
0 NAP,NAV 0
1 Essential 6666
2 Very important 10059
3 Fairly important 4862
4 Not very important 1112
5 Not important at all 377
8 Can't choose, DK 660
9 NA 167
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23076 1 5 2.06721 0.913715

Valid range from 0 to 9

V8 GETTING AHEAD:NATURAL ABILITY

Value 8386 Frequency
0 NAP,NAV 0
1 Essential 4390
2 Very important 9687
3 Fairly important 7450
4 Not very important 1397
5 Not important at all 282
8 Can't choose, DK 516
9 NA 181
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23206 1 5 2.28872 0.881508

Valid range from 0 to 9

V9 GETTING AHEAD:HARD WORK

Value 9385 Frequency
0 NAP,NAV 0
1 Essential 6421
2 Very important 10117
3 Fairly important 5104
4 Not very important 1400
5 Not important at all 362
8 Can't choose, DK 340
9 NA 159
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23404 1 5 2.10977 0.926773

Valid range from 0 to 9

V10 GETTING AHEAD:KNOWING THE RIGHT PEOPLE

Value 10384 Frequency
0 NAP,NAV 0
1 Essential 3773
2 Very important 7595
3 Fairly important 8178
4 Not very important 3024
5 Not important at all 663
8 Can't choose, DK 490
9 NA 180
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23233 1 5 2.53553 1.00256

Valid range from 0 to 9

V11 GETTING AHEAD: POLITICAL CONNECTIONS

Value 11383 Frequency
0 NAP,NAV 0
1 Essential 1475
2 Very important 3007
3 Fairly important 5130
4 Not very important 7949
5 Not important at all 4413
8 Can't choose, DK 1732
9 NA 197
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21974 1 5 3.49231 1.15243

Valid range from 0 to 9

V12 GETTING AHEAD: PERSON'S RACE

Value 12382 Frequency
1 Essential 880
2 Very important 2680
3 Fairly important 4700
4 Not very important 6835
5 Not important at all 7060
0 NAP,NAV 0
8 Can't choose, DK 1539
9 NA 209
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22155 1 5 3.74543 1.14342

Valid range from 0 to 9

V13 GETTING AHEAD: PERSON'S RELIGION

Value 13381 Frequency
1 Essential 636
2 Very important 1640
3 Fairly important 2549
4 Not very important 7516
5 Not important at all 10194
0 NAP,NAV 0
8 Can't choose, DK 1182
9 NA 186
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22535 1 5 4.10903 1.04821

Valid range from 0 to 9

V14 GETTING AHEAD:REGION COMES FROM

Value 14380 Frequency
1 Essential 484
2 Very important 1860
3 Fairly important 4204
4 Not very important 8180
5 Not important at all 8294
0 NAP,NAV 0
8 Can't choose, DK 693
9 NA 188
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23022 1 5 3.953 1.0262

Valid range from 0 to 9

V15 GETTING AHEAD:BORN A MAN OR WOMAN

Value 15379 Frequency
1 Essential 880
2 Very important 2957
3 Fairly important 5155
4 Not very important 7070
5 Not important at all 6701
0 NAP,NAV 0
8 Can't choose, DK 941
9 NA 199
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22763 1 5 3.69213 1.1374

Valid range from 0 to 9

V16 GETTING AHEAD:POLITICAL BELIEFS

Value 16378 Frequency
1 Essential 556
2 Very important 2113
3 Fairly important 5021
4 Not very important 7898
5 Not important at all 6309
0 NAP,NAV 0
8 Can't choose, DK 1788
9 NA 218
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21897 1 5 3.78965 1.04295

Valid range from 0 to 9

V17 CHANCE OF IMPROVING STANDARD OF LIVING

Value 17377 Frequency
1 Strongly agree 1190
2 Agree 6338
3 Neither agree or disagree 5615
4 Disagree 5818
5 Strongly disagree 3009
0 NAP,NAV 0
8 Can't choose, DK 1687
9 NA 246
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21970 1 5 3.14192 1.13917

Valid range from 0 to 9

V18 IMPORTANCE:DIFFERENCE IN PAY

Value 18376 Frequency
1 Absolutely necessary 384
2 Probably necessary 1291
3 Probably not necessary 567
4 Definitely not necessary 353
0 NAP,NAV 21078
8 Can't choose, DK 211
9 NA 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2595 1 4 2.34258 0.890809

Valid range from 0 to 9

V19 NOT EXTRA RESPONSIBLITY UNLESS MORE PAY

Value 19375 Frequency
0 NAP,NAV 0
1 Strongly agree 5658
2 Agree 11435
3 Neither agree or disagree 2511
4 Disagree 2981
5 Strongly disagree 484
8 Can't choose, DK 674
9 NA 160
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23069 1 5 2.18497 1.01274

Valid range from 0 to 9

V20 NOT EXTRA QUALIFICATION UNLESS MORE PAY

Value 20374 Frequency
0 NAP,NAV 0
1 Strongly agree 4805
2 Agree 10803
3 Neither agree or disagree 2847
4 Disagree 3871
5 Strongly disagree 680
8 Can't choose, DK 720
9 NA 177
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23006 1 5 2.34009 1.0752

Valid range from 0 to 9

V21 INEQUALITY CAUSE IT BENEFITS RICH

Value 21373 Frequency
0 NAP,NAV 0
1 Strongly agree 5884
2 Agree 9108
3 Neither agree or disagree 3478
4 Disagree 2965
5 Strongly disagree 834
8 Can't choose, DK 1408
9 NA 226
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22269 1 5 2.2706 1.10312

Valid range from 0 to 9

V22 NOT STUDY LONG TIME UNLESS MORE PAY

Value 22372 Frequency
0 NAP,NAV 0
1 Strongly agree 6954
2 Agree 9943
3 Neither agree or disagree 2539
4 Disagree 2895
5 Strongly disagree 649
8 Can't choose, DK 760
9 NA 163
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22980 1 5 2.14456 1.07254

Valid range from 0 to 9

V23 LARGE INCOME DIFFERENCE NEC F PROSPERITY

Value 23371 Frequency
1 Strongly agree 1248
2 Agree 4394
3 Neither agree or disagree 4591
4 Disagree 7761
5 Strongly disagree 3755
0 NAP,NAV 0
8 Can't choose, DK 1934
9 NA 220
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21749 1 5 3.38535 1.15351

Valid range from 0 to 9

V24 GOOD PROFIT:STANDARD OF LIVING FOR ALL

Value 24370 Frequency
0 NAP,NAV 0
1 Strongly agree 2355
2 Agree 8111
3 Neither agree or disagree 4528
4 Disagree 4777
5 Strongly disagree 1766
8 Can't choose, DK 2162
9 NA 204
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21537 1 5 2.7905 1.1489

Valid range from 0 to 9

V25 PEOPLE DON'T GET RID OF INEQUALITY

Value 25369 Frequency
1 Strongly agree 2624
2 Agree 7302
3 Neither agree or disagree 4647
4 Disagree 5112
5 Strongly disagree 1633
0 NAP,NAV 0
8 Can't choose, DK 2376
9 NA 209
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21318 1 5 2.8043 1.15881

Valid range from 0 to 9

V26 THINK JOB EARNS:SKILLED FACTORY WORKER

Value 26368 Frequency
0 NAP,NAV
999997 Refused
999998 Can't choose, DK
999999 NA
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20754 25 999996 28036.3 50359.6

Valid range from 0 to 999999

V27 R THINK JOB EARNS:DOCTOR IN GEN. PRACT.

Value 27367 Frequency
0 NAP,NAV
999997 Refused
999998 Can't choose, DK
999999 NA
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20274 100 999996 74134.9 125166

Valid range from 0 to 999999

V28 THINK JOB EARNS:SHOP ASSISTANT DEP.STORE

Value 28366 Frequency
0 NAP,NAV
999997 Refused
999998 Can't choose, DK
999999 NA
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
18897 100 999996 22367 45598.3

Valid range from 0 to 999999

V29 JOB EARNS:CHAIRM.-LARGE NATIONAL COMPANY

Value 29365 Frequency
0 NAP,NAV
999997 Refused
999998 Can't choose, DK
999999 NA
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19902 500 999996 140602 207508

Valid range from 0 to 999999

V30 R THINK JOB EARNS: A SOLICITOR

Value 30364 Frequency
0 NAP,NAV
999997 Refused
999998 Can't choose, DK
999999 NA
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
18213 100 999996 103402 165198

Valid range from 0 to 999999

V31 R THINK JOB EARNS: OWNER OF A SMALL SHOP

Value 31363 Frequency
0 NAP,NAV
999997 Refused
999998 Can't choose, DK
999999 NA
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19834 200 999996 47056.1 86581.8

Valid range from 0 to 999999

V32 R THINK JOB EARNS: A FARM WORKER

Value 32362 Frequency
0 NAP,NAV
999997 Refused
999998 Can't choose, DK
999999 NA
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20234 100 999996 25304.4 55020.6

Valid range from 0 to 999999

V33 JOB EARNS:OWNER-MANAGER OF LARGE FACTORY

Value 33361 Frequency
0 NAP,NAV
999997 Refused
999998 Can't choose, DK
999999 NA
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17914 300 999996 162904 253104

Valid range from 0 to 999999

V34 R THINK JOB EARNS: AN APPEAL COURT JUDGE

Value 34360 Frequency
0 NAP,NAV
999997 Refused
999998 Can't choose, DK
999999 NA
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17863 200 999996 120166 172329

Valid range from 0 to 999999

V35 JOB EARNS:UNSKILLED WORKER IN A FACTORY

Value 35359 Frequency
0 NAP,NAV
999997 Refused
999998 Can't choose, DK
999999 NA
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20576 100 999996 21813.5 46235.7

Valid range from 0 to 999999

V36 JOB EARNS: CABINET MINISTER-NAT.GOVERNMT

Value 36358 Frequency
0 NAP,NAV
999997 Refused
999998 Can't choose, DK
999999 NA
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19890 400 999996 102119 140512

Valid range from 0 to 999999

V37 JOB EARNS: BRICKLAYER - 1987

Value 37357 Frequency
1000 1
2000 1
4000 1
5000 7
6000 12
7000 12
8000 40
9000 26
10000 167
11000 31
11500 3
12000 172
12500 3
13000 82
13500 4
14000 118
14400 1
14500 3
15000 433
15002 1
16000 84
17000 63
17500 1
18000 92
19000 5
20000 351
21000 1
22000 3
22400 1
23000 4
24000 2
25000 35
28000 1
30000 1015
35000 3
40000 386
50000 143
60000 61
61300 1
70000 6
80000 21
90000 2
99996 1
100000 7
0 NAP,NAV 19902
999997 Refused 0
999998 Can't choose, DK 0
999999 NA 594
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3407 1000 100000 25401 13337.9

Valid range from 0 to 999999

V38 JOB EARNS: BANK CLERK - 1987

Value 38356 Frequency
7000 2
8000 3
8500 1
9000 19
9500 5
9900 1
10000 83
10500 11
11000 86
11500 7
12000 178
12500 9
13000 78
13500 4
14000 45
14500 1
15000 138
16000 30
17000 29
17500 1
18000 68
19000 7
20000 954
20008 1
21000 2
22000 29
23000 17
24000 20
25000 221
26000 7
27000 9
28000 13
29000 1
30000 1148
32000 6
33000 1
34000 1
35000 31
40000 100
42000 1
45000 8
50000 34
60000 12
70000 4
80000 6
90000 1
100000 3
111000 1
150000 1
200000 1
0 NAP,NAV 19902
999997 Refused 0
999998 Can't choose, DK 0
999999 NA 562
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3439 7000 200000 23796.6 9832.16

Valid range from 0 to 999999

V39 JOB EARNS: SECRETARY - 1987

Value 39355 Frequency
5000 1
6000 4
7000 2
7500 1
8000 10
8500 1
9000 44
9200 1
9500 10
9900 1
10000 142
10500 8
11000 131
11500 10
12000 203
12500 8
13000 120
13500 2
14000 85
15000 251
15500 1
16000 47
17000 29
18000 107
19000 9
20000 1043
21000 2
22000 13
23000 2
24000 5
25000 86
26000 3
27000 2
28000 3
30000 972
32000 2
35000 5
40000 50
45000 1
50000 12
60000 7
70000 1
80000 1
90000 1
100000 1
200000 1
201000 1
301000 1
380000 1
0 NAP,NAV 19902
999997 Refused 0
999998 Can't choose, DK 0
999999 NA 557
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3444 5000 380000 21414.2 11982.7

Valid range from 0 to 999999

V40 JOB EARNS: BUS DRIVER - 1987

Value 40354 Frequency
1300 1
5000 1
6000 3
7000 2
8000 7
8500 2
9000 26
9800 1
10000 108
10006 1
10500 7
11000 106
11500 12
11700 1
11750 1
11800 3
12000 230
12500 15
13000 117
13500 3
14000 69
14500 3
15000 195
16000 42
17000 37
18000 113
19000 6
20000 993
21000 2
22000 25
23000 10
24000 10
25000 138
26000 1
27000 3
28000 5
30000 1038
31000 1
33000 3
35000 11
40000 51
42000 1
44000 1
45000 4
50000 6
60000 1
70000 1
130000 1
147000 1
200000 1
0 NAP,NAV 19902
999997 Refused 0
999998 Can't choose, DK 0
999999 NA 581
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3420 1300 200000 21713.7 8601.13

Valid range from 0 to 999999

V41 JOB SHOULD PAY:SKILLED FACTORY WORKER

Value 41353 Frequency
0 NAP,NAV
999997 Refused
999998 Can't choose, DK
999999 NA
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20449 100 999996 32664.1 54823.1

Valid range from 0 to 999999

V42 JOB SHOULD PAY:DOCTOR GENERAL PRACTICE

Value 42352 Frequency
0 NAP,NAV
999997 Refused
999998 Can't choose, DK
999999 NA
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20157 100 999996 67768.2 109011

Valid range from 0 to 999999

V43 JOB SHOULD PAY:SHOP ASSISTANT DEPT.STORE

Value 43351 Frequency
0 NAP,NAV
999997 Refused
999998 Can't choose, DK
999999 NA
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
18659 10 999996 27276.2 53496.8

Valid range from 0 to 999999

V44 JOB SHOULD PAY:CHAIRM.-LARGE NAT.COMPANY

Value 44350 Frequency
0 NAP,NAV
999997 Refused
999998 Can't choose, DK
999999 NA
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19643 200 999996 94396.6 145961

Valid range from 0 to 999999

V45 JOB SHOULD PAY: A SOLICITOR

Value 45349 Frequency
0 NAP,NAV
999997 Refused
999998 Can't choose, DK
999999 NA
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
18107 300 999996 78019.9 128619

Valid range from 0 to 999999

V46 JOB SHOULD PAY:OWNER OF A SMALL SHOP

Value 46348 Frequency
0 NAP,NAV
999997 Refused
999998 Can't choose, DK
999999 NA
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19666 100 999996 50678 92796.7

Valid range from 0 to 999999

V47 JOB SHOULD PAY: A FARM WORKER

Value 47347 Frequency
0 NAP,NAV
999997 Refused
999998 Can't choose, DK
999999 NA
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20129 100 999996 31388.2 62892

Valid range from 0 to 999999

V48 JOB SHLD PAY:OWNER-MANAGER LARGE FACTORY

Value 48346 Frequency
0 NAP,NAV
999997 Refused
999998 Can't choose, DK
999999 NA
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17772 800 999996 127647 212255

Valid range from 0 to 999999

V49 JOB SHOULD PAY: AN APPEAL COURT JUDGE

Value 49345 Frequency
0 NAP,NAV
999997 Refused
999998 Can't choose, DK
999999 NA
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17858 200 999996 95452.8 145020

Valid range from 0 to 999999

V50 JOB SHOULD PAY:UNSKILLED FACTORY WORKER

Value 50344 Frequency
0 NAP,NAV
999997 Refused
999998 Can't choose, DK
999999 NA
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20251 200 999996 25827.8 49734.8

Valid range from 0 to 999999

V51 JOB SHLD PAY:CABINET MINISTER-NAT.GOVT.

Value 51343 Frequency
0 NAP,NAV
999997 Refused
999998 Can't choose, DK
999999 NA
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19608 50 999996 76129.9 118092

Valid range from 0 to 999999

V52 JOB SHOULD PAY: BRICKLAYER - 1987

Value 52342 Frequency
2000 1
5000 1
6000 1
8000 2
10000 34
11000 8
11500 1
12000 66
12500 3
13000 60
14000 70
15000 350
15200 1
15500 1
16000 57
17000 46
17500 1
18000 90
19000 9
20000 533
21000 2
22000 17
23000 6
24000 7
25000 178
26000 1
27000 1
28000 2
29000 1
30000 1366
32000 2
35000 24
36000 1
38000 1
40000 330
45000 2
48000 1
50000 87
55000 2
60000 25
70000 3
70002 1
80000 8
90000 1
100000 7
140000 1
150000 1
300000 1
0 NAP,NAV 19902
999997 Refused 0
999998 Can't choose, DK 0
999999 NA 587
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3414 2000 300000 26762.5 11737.5

Valid range from 0 to 999999

V53 JOB SHOULD PAY: BANK CLERK - 1987

Value 53341 Frequency
1000 1
2000 1
3000 1
7000 2
8000 4
9000 4
10000 53
10400 1
10500 4
11000 41
11500 4
12000 154
12500 2
13000 85
13500 2
14000 59
14001 1
14500 1
15000 236
15500 1
16000 28
16500 1
17000 25
18000 50
19000 8
20000 808
21000 1
22000 27
23000 9
24000 13
25000 201
26000 3
27000 5
28000 5
30000 1329
32000 2
35000 50
36000 1
40000 130
41000 1
44000 1
45000 13
48000 1
50000 35
60000 16
70000 5
75000 1
80000 4
90000 1
100000 4
120000 1
140000 1
180000 1
200000 2
203000 1
250000 1
0 NAP,NAV 19902
999997 Refused 0
999998 Can't choose, DK 0
999999 NA 559
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3442 1000 250000 25006.4 11812.2

Valid range from 0 to 999999

V54 JOB SHOULD PAY: SECRETARY - 1987

Value 54340 Frequency
1000 1
5000 1
6000 3
7000 1
8000 8
9000 9
9500 5
10000 69
10500 4
11000 60
11500 3
11700 1
12000 156
12500 5
13000 109
13500 3
14000 79
14500 1
15000 315
16000 30
17000 37
18000 82
19000 9
20000 904
21000 4
22000 27
23000 8
24000 6
25000 141
26000 4
27000 2
28000 4
30000 1205
33000 1
35000 12
36000 1
40000 80
45000 8
50000 14
55000 1
60000 3
65000 1
70000 9
80000 3
100000 3
120000 3
160000 1
200000 1
501000 1
0 NAP,NAV 19902
999997 Refused 0
999998 Can't choose, DK 0
999999 NA 563
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3438 1000 501000 23306.1 12742.1

Valid range from 0 to 999999

V55 JOB SHOULD PAY: BUS DRIVER - 1987

Value 55339 Frequency
1000 1
2000 1
5000 1
7000 2
8000 3
8500 1
9000 3
10000 58
10400 1
11000 41
11500 3
11800 1
12000 149
12500 7
13000 112
13500 3
13800 1
14000 62
14500 1
15000 206
16000 24
17000 32
17500 1
18000 68
19000 7
20000 778
21000 3
22000 29
23000 10
24000 5
25000 218
26000 6
27000 6
28000 9
30000 1335
32000 2
33000 1
34000 1
35000 36
37000 1
38000 1
39000 1
40000 117
45000 9
48000 2
50000 29
55000 1
60000 10
65000 3
70000 4
75000 1
80000 1
85000 1
90000 3
100000 2
120000 1
130000 2
150000 3
200000 2
500000 1
0 NAP,NAV 19902
999997 Refused 0
999998 Can't choose, DK 0
999999 NA 578
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3423 1000 500000 24895.4 13627.4

Valid range from 0 to 999999

V56 INCOME DIFFERENCES:R'S COUNTRY TOO LARGE

Value 56338 Frequency
1 Strongly agree 8601
2 Agree 9659
3 Neither agree or disagree 2407
4 Disagree 1966
5 Strongly disagree 354
0 NAP,NAV 0
8 Can't choose, DK 717
9 NA 199
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22987 1 5 1.9478 0.978214

Valid range from 0 to 9

V57 GOVT SHOULD REDUCE INCOME DIFFERENCES

Value 57337 Frequency
1 Strongly agree 5658
2 Agree 8819
3 Neither agree or disagree 3256
4 Disagree 3671
5 Strongly disagree 1248
0 NAP,NAV 0
8 Can't choose, DK 1021
9 NA 230
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22652 1 5 2.38337 1.17928

Valid range from 0 to 9

V58 GOVT: MORE POOR CHILDREN TO UNIVERSITY

Value 58336 Frequency
1 Strongly agree 944
2 Agree 1314
3 Neither agree or disagree 306
4 Disagree 127
5 Strongly disagree 44
0 NAP,NAV 21078
8 Can't choose, DK 80
9 NA 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2735 1 5 1.90786 0.882816

Valid range from 0 to 9

V59 GOVT SHOULD PROVIDE JOBS FOR ALL

Value 59335 Frequency
1 Strongly agree 8418
2 Agree 8208
3 Neither agree or disagree 2727
4 Disagree 2994
5 Strongly disagree 828
0 NAP,NAV 0
8 Can't choose, DK 514
9 NA 214
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23175 1 5 2.12 1.14231

Valid range from 0 to 9

V60 GOVT: LESS BENEFIT FOR POOR

Value 60334 Frequency
1 Strongly agree 63
2 Agree 183
3 Neither agree or disagree 386
4 Disagree 1274
5 Strongly disagree 775
0 NAP,NAV 21078
8 Can't choose, DK 125
9 NA 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2681 1 5 3.93808 0.956073

Valid range from 0 to 9

V61 GOVT: LIVING STANDARD FOR UNEMPLOYED

Value 61333 Frequency
1 Strongly agree 367
2 Agree 1225
3 Neither agree or disagree 590
4 Disagree 350
5 Strongly disagree 156
0 NAP,NAV 21078
8 Can't choose, DK 121
9 NA 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2688 1 5 2.51749 1.06387

Valid range from 0 to 9

V62 GOVT SHOULD PROVIDE BASIC INCOME FOR ALL

Value 62332 Frequency
1 Strongly agree 7540
2 Agree 8317
3 Neither agree or disagree 2571
4 Disagree 3328
5 Strongly disagree 1201
0 NAP,NAV 0
8 Can't choose, DK 730
9 NA 216
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22957 1 5 2.23043 1.19921

Valid range from 0 to 9

V63 TAXES FOR HIGH INCOMES

Value 63331 Frequency
1 Much too high 1408
2 Too high 3344
3 About right 5885
4 Too low 7362
5 Much to low 2929
0 NAP,NAV 0
7 SLO: never had a job 165
8 Can't choose, DK 2457
9 NA 353
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20928 1 5 3.33735 1.10759

Valid range from 0 to 9

V64 TAX FOR MIDDLE INCOMES

Value 64330 Frequency
1 Much too high 2462
2 Too high 9472
3 About right 8675
4 Too low 849
5 Much to low 80
0 NAP,NAV 0
7 SLO: never had a job 165
8 Can't choose, DK 1880
9 NA 320
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21538 1 5 2.37845 0.751661

Valid range from 0 to 9

V65 TAX FOR LOW INCOMES

Value 65329 Frequency
1 Much too high 7760
2 Too high 9256
3 About right 3964
4 Too low 482
5 Much to low 249
0 NAP,NAV 0
7 SLO: never had a job 166
8 Can't choose, DK 1732
9 NA 294
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21711 1 5 1.90397 0.850198

Valid range from 0 to 9

V66 TAX RATES:HIGH-LOW INCOMES

Value 66328 Frequency
1 Much larger share 5488
2 Larger 10863
3 The same share 3919
4 Smaller 477
5 Much smaller share 125
0 NAP,NAV 1066
8 Can't choose, DK 1709
9 NA 256
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20872 1 5 1.9885 0.771952

Valid range from 0 to 9

V67 CONFLICT:POOR VS. RICH

Value 67327 Frequency
1 Very strong conflicts 2970
2 Strong conflicts 7708
3 Not very strong conflicts 9281
4 There are no conflicts 2037
0 NAP,NAV 0
8 Can't choose, DK 1672
9 NA 235
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21996 1 4 2.47213 0.839357

Valid range from 0 to 9

V68 CONFLICT:WORKING VS. MIDDLE CLASS

Value 68326 Frequency
1 Very strong conflicts 711
2 Strong conflicts 3624
3 Not very strong conflicts 12672
4 There are no conflicts 4966
0 NAP,NAV 0
8 Can't choose, DK 1628
9 NA 302
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21973 1 4 2.99636 0.721371

Valid range from 0 to 9

V69 CONFLICT:UNEMPLOYED-EMPLOYED

Value 69325 Frequency
1 Very strong conflicts 1841
2 Strong conflicts 6506
3 Not very strong conflicts 9274
4 There are no conflicts 3956
0 NAP,NAV 0
8 Can't choose, DK 2011
9 NA 315
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21577 1 4 2.71117 0.861842

Valid range from 0 to 9

V70 CONFLICT:MANAGEMENT-WORKERS

Value 70324 Frequency
1 Very strong conflicts 2424
2 Strong conflicts 8659
3 Not very strong conflicts 9402
4 There are no conflicts 1486
0 NAP,NAV 0
8 Can't choose, DK 1607
9 NA 325
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21971 1 4 2.45287 0.777001

Valid range from 0 to 9

V71 CONFLICT:FARMERS-CITY PEOPLE

Value 71323 Frequency
1 Very strong conflicts 1124
2 Strong conflicts 4463
3 Not very strong conflicts 10137
4 There are no conflicts 6086
0 NAP,NAV 0
8 Can't choose, DK 1804
9 NA 289
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21810 1 4 2.97134 0.830079

Valid range from 0 to 9

V72 CONFLICT:YOUNG - OLDER PEOPLE

Value 72322 Frequency
1 Very strong conflicts 1324
2 Strong conflicts 5437
3 Not very strong conflicts 11222
4 There are no conflicts 4231
0 NAP,NAV 0
8 Can't choose, DK 1425
9 NA 264
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22214 1 4 2.82651 0.802221

Valid range from 0 to 9

V73 SOCIAL GROUP:R'S POSITION

Value 73321 Frequency
1 Top 175
2 237
3 1328
4 2884
5 6531
6 4171
7 3128
8 2314
9 1266
10 Bottom 1068
0 NAP,NAV 0
97 Refused 26
98 Can't choose, DK 278
99 NA 497
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23102 1 10 5.90131 1.84723

Valid range from 0 to 99

V74 STATUS OF R'S JOB COMPARED FATHER'S JOB

Value 74320 Frequency
1 Much higher than your father's 3057
2 Higher 6862
3 About equal 6895
4 Lower 3304
5 Much lower than your father's 1112
6 R never had a job 1025
7 father no job,f.unknown 930
0 NAP,NAV 0
8 Can't choose, DK 102
9 NA 616
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23185 1 7 2.97184 1.48213

Valid range from 0 to 9

V75 R'S INCOME COMP.FATHER'S INC.AT SAME AGE

Value 75319 Frequency
1 Much better off than your father 3989
2 Better off 8442
3 About equal 3913
4 Worse off 2670
5 Much worse off than your father 666
6 R never had a job 142
7 Never knew father 698
0 NAP,NAV 2825
8 Can't choose, DK 139
9 NA 419
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20520 1 7 2.55166 1.36181

Valid range from 0 to 9

V76 R'S EDUCATION COMP. FATHER'S AT SAME AGE

Value 76318 Frequency
1 Much better off than your father 4411
2 Better off 8934
3 About equal 4936
4 Worse off 1419
5 Much worse off than your father 204
6 R never had a job 69
7 Never knew father 652
0 NAP,NAV 2825
8 Can't choose, DK 82
9 NA 371
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20625 1 7 2.36417 1.2364

Valid range from 0 to 9

V77 R THINK IMP DECID PAY:RESPONSIBILITY

Value 77317 Frequency
1 Essential 4844
2 Very important 10853
3 Fairly important 5029
4 Not very important 357
5 Not important at all 70
0 NAP,NAV 2076
8 Can't choose, DK 474
9 NA 200
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21153 1 5 2.05243 0.749207

Valid range from 0 to 9

V78 R THINK IMP DECID PAY:YEARS OF EDUCATION

Value 78316 Frequency
1 Essential 2488
2 Very important 8626
3 Fairly important 7555
4 Not very important 2069
5 Not important at all 412
0 NAP,NAV 2076
8 Can't choose, DK 486
9 NA 191
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21150 1 5 2.49366 0.893196

Valid range from 0 to 9

V79 R THINK IMP DECID PAY:SUPERVISE OTHERS

Value 79315 Frequency
1 Essential 1788
2 Very important 7488
3 Fairly important 8439
4 Not very important 2657
5 Not important at all 503
0 NAP,NAV 2076
8 Can't choose, DK 735
9 NA 217
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20875 1 5 2.64546 0.894048

Valid range from 0 to 9

V80 R THINK IMP DECID PAY:SUPPORT FAMILY

Value 80314 Frequency
1 Essential 3806
2 Very important 6893
3 Fairly important 6137
4 Not very important 2621
5 Not important at all 1274
0 NAP,NAV 2076
8 Can't choose, DK 849
9 NA 247
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20731 1 5 2.54966 1.11191

Valid range from 0 to 9

V81 R THINK IMP DECID PAY:SUPPORT CHILD

Value 81313 Frequency
1 Essential 3386
2 Very important 6411
3 Fairly important 5693
4 Not very important 3405
5 Not important at all 2035
0 NAP,NAV 2076
8 Can't choose, DK 675
9 NA 222
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20930 1 5 2.72728 1.19612

Valid range from 0 to 9

V82 R THINK IMP DECID PAY:DOES JOB WELL

Value 82312 Frequency
1 Essential 6884
2 Very important 10227
3 Fairly important 3169
4 Not very important 236
5 Not important at all 56
0 NAP,NAV 2825
8 Can't choose, DK 316
9 NA 190
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20572 1 5 1.85052 0.732628

Valid range from 0 to 9

V83 R THINK IMP DECID PAY:HOW HARD WORKS

Value 83311 Frequency
1 Essential 5855
2 Very important 9986
3 Fairly important 4076
4 Not very important 506
5 Not important at all 101
0 NAP,NAV 2825
8 Can't choose, DK 374
9 NA 180
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20524 1 5 1.97739 0.79139

Valid range from 0 to 9

V84 IF MORE EQUAL INCOME:R'S INCOME INCREASE

Value 84310 Frequency
1 ... Would definitely go up 3257
2 Would probably go up 6903
3 Would stay the same 6819
4 Would probably go down 1315
5 Would definitely go down 358
0 NAP,NAV 2076
8 Can't choose, DK 2819
9 NA 356
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
18652 1 5 2.38956 0.918287

Valid range from 0 to 9

V85 IF LESS EQUAL INCOME:R'S INCOME INCREASE

Value 85309 Frequency
1 ... Would definitely go up 892
2 Would probably go up 3635
3 Would stay the same 8602
4 Would probably go down 3631
5 Would definitely go down 963
0 NAP,NAV 2825
8 Can't choose, DK 2983
9 NA 372
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17723 1 5 3.00779 0.910289

Valid range from 0 to 9

V86 TYPE OF WORK: FATHER DID

Value 86308 Frequency
1 Professional, technical 613
2 Higher administrative 280
3 Clerical 668
4 Sales 466
5 Service 222
6 Skilled worker 2396
7 Semi-skilled 452
8 Unskilled 486
9 Farm 1251
10 Others 114
95 Father unknown, dead 73
96 Father never had a job 1279
0 NAP,NAV 15421
98 Can't choose, DK 73
99 NA 109
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8300 1 96 20.4454 33.3847

Valid range from 0 to 99

V87 FATHER SELF-EMPLOYED

Value 87307 Frequency
1 Self-employed 1457
2 For someone else 4011
3 Father unknown, no job 218
0 NAP,NAV 17809
8 Can't choose 49
9 NA 359
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5686 1 3 1.7821 0.497136

Valid range from 0 to 9

V88 TYPE OF WORK: R FIRST DID

Value 88306 Frequency
1 Professional, technical 381
2 Higher administrative 71
3 Clerical 742
4 Sales 257
5 Service 158
6 Skilled worker 737
7 Semi-skilled 296
8 Unskilled 333
9 Farm 245
10 Others 22
95 Father unknown, dead 0
96 Father never had a job 0
0 NAP,NAV 20599
98 Can't choose, DK 0
99 NA 62
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3242 1 10 4.98149 2.44324

Valid range from 0 to 99

V89 RESPONDENT FIRST SELF-EMPLOYED

Value 89305 Frequency
1 Self-employed 128
2 For someone else 1883
3 R never had a job 168
0 NAP,NAV 21667
8 Can't choose 0
9 NA 57
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2179 1 3 2.01836 0.368195

Valid range from 0 to 9

V90 PYRAMID: SOCIETY in R' country today

Value 90304 Frequency
1 Type A 3856
2 Type B 3676
3 Type C 2073
4 Type D 2404
5 Type E 412
0 NAP,NAV 10538
8 Can't choose, DK 703
9 NA 241
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12421 1 5 2.34305 1.19686

Valid range from 0 to 9

V91 PYRAMID: SOCIETY 30 YEARS AGO

Value 91303 Frequency
1 Type A 2244
2 Type B 3206
3 Type C 2511
4 Type D 2986
5 Type E 665
0 NAP,NAV 10538
8 Can't choose, DK 1459
9 NA 294
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11612 1 5 2.70909 1.20449

Valid range from 0 to 9

V92 PYRAMID: SOCIETY 30 YEARS FROM NOW

Value 92302 Frequency
1 Type A 2543
2 Type B 2285
3 Type C 1861
4 Type D 2884
5 Type E 1307
0 NAP,NAV 10538
8 Can't choose, DK 2182
9 NA 303
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10880 1 5 2.82785 1.36421

Valid range from 0 to 9

V93 PYRAMID: SOCIETY OUGHT TO BE LIKE

Value 93301 Frequency
1 Type A 308
2 Type B 839
3 Type C 1393
4 Type D 5891
5 Type E 3818
0 NAP,NAV 10538
8 Can't choose, DK 851
9 NA 265
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12249 1 5 3.98555 0.962068

Valid range from 0 to 9

V94 DIAGRAM: YOURSELF AND YOUR FAMILY

Value 94300 Frequency
1 Top 59
2 233
3 1472
4 4073
5 2473
6 1157
7 Bottom 740
0 NAP,NAV 12936
8 Can't choose, DK 462
9 NA 298
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10207 1 7 4.47928 1.18582

Valid range from 0 to 9

V95 DIAGRAM: UNSKILLED WORKER

Value 95299 Frequency
1 Top 20
2 52
3 140
4 696
5 2372
6 4506
7 Bottom 2436
0 NAP,NAV 12936
8 Can't choose, DK 452
9 NA 293
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10222 1 7 5.79887 0.977712

Valid range from 0 to 9

V96 DIAGRAM: CHAIRMAN OF A COMPANY

Value 96298 Frequency
1 Top 5227
2 3480
3 1085
4 286
5 84
6 45
7 Bottom 35
0 NAP,NAV 12936
8 Can't choose, DK 413
9 NA 312
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10242 1 7 1.7107 0.934836

Valid range from 0 to 9

V97 DIAGRAM: FARM LABOURER

Value 97297 Frequency
1 Top 78
2 116
3 300
4 1362
5 2651
6 3634
7 Bottom 2051
0 NAP,NAV 12936
8 Can't choose, DK 464
9 NA 311
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10192 1 7 5.50177 1.17734

Valid range from 0 to 9

V98 DIAGRAM: DOCTOR

Value 98296 Frequency
1 Top 1300
2 3706
3 3298
4 1300
5 433
6 150
7 Bottom 52
0 NAP,NAV 12936
8 Can't choose, DK 413
9 NA 315
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10239 1 7 2.65993 1.12406

Valid range from 0 to 9

V99 SEX OF RESPONDENT

Value 99295 Frequency
1 Male 11383
2 Female 12484
9 NA, refused 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23867 1 2 1.52307 0.499478

Valid range from 1 to 9

V100 AGE OF RESPONDENT

Value 100294 Frequency
1 155
2 191
3 187
4 194
5 154
6 115
16 16 years 75
17 91
18 268
19 304
20 341
21 408
22 397
23 410
24 396
25 447
26 426
27 464
28 467
29 435
30 502
31 482
32 494
33 513
34 481
35 569
36 492
37 495
38 497
39 506
40 518
41 438
42 507
43 448
44 436
45 472
46 378
47 359
48 336
49 376
50 347
51 324
52 396
53 372
54 369
55 338
56 325
57 316
58 304
59 316
60 350
61 312
62 364
63 347
64 338
65 330
66 286
67 304
68 279
69 275
70 265
71 226
72 214
73 148
74 131
75 126
76 96
77 115
78 110
79 93
80 71
81 63
82 56
83 42
84 31
85 36
86 23
87 16
88 11
89 18
90 9
91 4
92 5
98 98 years 0
99 NA, refused 178
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23725 1 92 42.8402 18.2527

Valid range from 1 to 99

I100 Respondent's age

Value 101293 Frequency
1 Till 24 years 155
2 25 - 34 years 191
3 35 - 44 years 187
4 45 - 54 years 194
5 55 - 64 years 154
6 65 - 74 years 115
99 NA, refused 0
SYSMISS 22907
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
996 1 6 3.34739 1.59642

Valid range from 1 to 99

V101 MARITAL STATUS OF RESPONDENT

Value 102292 Frequency
1 married, living as 15916
2 widowed 1857
3 divorced 1279
4 seperated 315
5 not married 4458
9 NA, refused 78
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23825 1 5 1.97343 1.56781

Valid range from 1 to 9

V102 Education I years

Value 103291 Frequency
1 1 year 32
2 80
3 93
4 340
5 144
6 758
7 936
8 2121
9 1673
10 3309
11 2641
12 3007
13 1248
14 1142
15 1040
16 863
17 474
18 317
19 139
20 20 or more years 138
21 26
22 16
23 6
24 2
25 3
26 1
27 2
30 1
32 1
40 1
69 1
95 16
96 28
97 3
0 No formal schooling 1854
98 11
99 440
SYSMISS 996
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20602 1 97 11.1928 5.20603

Valid range from 0 to 99

I102 Education I years

Value 104290 Frequency
0 No formal schooling 0
1 Till 5 years 216
2 6 - 7 years 24
3 8 years 180
4 9 - 11 years 128
5 12 - 13 years 231
6 14 - 16 years 118
7 17 - 18 years 51
8 more than 18 years 36
95 Still at school 0
96 Still at college 0
97 Other answer 0
98 Don't know 0
99 No answer 12
SYSMISS 22907
Valid cases Invalid cases Minimum