Mladina 1985: Položaj, svest i ponašanje mlade generacije Jugoslavije

Basic Study Information

ADP - IDNo: MLA85
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_MLA85_V1
Main author(s):
  • Ule, Mirjana
  • Vrcan, Srdjan
Co-workers:
  • Dekleva, Bojan
Data file producer:
IK - Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, Univerza v Ljubljani
IDIS - Institut za društvena istraživanja, Sveučilište u Zagrebu

Place; date:

Ljubljana, Zagreb; 1986

Funding agency:

Zveza socialistične mladine Slovenije
Institut za društvena istraživanja
Centar za istraživačku, dokumentacionu i izdavačku delatnost predsedništva konferencije SSOJ

Project number:

no information

Series:
  • MLA/Mladina

    Raziskave iz serije Mladina so namenjene longitudinalnemu spremljanju mladinske populacije s poudarkom na spreminjanju vrednot in življenjskih stilov. Mladina'85 je bila prva v seriji raziskav, poleg slovenskih obstajajo za leto 1985 vzporedni podatki za ostale republike SFR Jugoslavije. Nekatera vprašanja iz Mladine 1985 se ponovijo v raziskavah Mladina 1993 (srednješolska populacija), Mladina 1995 (študentska populacija), Mladina 1998 in Mladina 2000.

Study Content

Keywords:

stanovanjske razmere, lastništvo premičnin in nepremičnin, mesečni dohodki, eksistenčni problemi mladih, individualizem/kolektivizem, tradicionalizem, instrumentalne/ekspresivne vrednote, merila za izbiro življenjskega partnerja, prijateljev, merila za vstop v odraslost, točke odraščanja, ostati mlad/odrasti, mladostniško vedenje, semantični diferenciali sebe in posameznih vlog, institucij, zanimanje za prijateljstvo, zanimanje za umetnost, zanimanje za šport, zanimanje za zabava, zanimanje za znanost, obisk kina, zabave, lenarjenje, športne prireditve, medijske navade in branje, avtoritarnost, lestvica nacionalizma, religozne prakse, nove duhovne potrebe, odnos do samoupravljanja, članstvo v političnih organizacijah in njihovih organih, ocena lastnega vpliva, družbeni problemi, potrebnost sprememb, uresničljivost sprememb in pripravljenost za sodelovanje pri družbenih spremembah, stališča do vojne in vojske, pripravljenost za odhod v tujino., tip naselja, spol, leto rojstva, izobrazba, zakonski stan, lastna narodnost, narodnost staršev

Keywords ELSST:
MLADOST, STALIŠČE, ZAPOSLOVANJE MLADIH, VREDNOTA, POLITIČNO STALIŠČE, ŽIVLJENJSKE RAZMERE, OSEBNOSTNA ZNAČILNOST

Topic Classification CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - mladina
Topic Classification CERIF
Socialna psihologija
Topic Classification ADP
družbeno ekonomski položaj anketiranca in njegove družine
vrednote in vrednotne orientacije
odnos do prihodnosti
dojemanje mladosti
razvrščanje interesov za področja
preživljanje prostega časa
osebnostne lastnosti
odnos do naroda in religije
politična stališča in politični aktivizem
odnos do družbenih sprememb


Abstract:

Raziskava je potekala na dveh ravneh: kot kvantitativna študija vrednotnih usmeritev in življenjskih stilov mladih v Sloveniji, ki je bila del jugoslovanske raziskave "Položaj, svest i ponašanje mlade generacije Jugoslavije", ter kot kvalitativna študija, v okviru katere je bila opravljena analiza diskurza o mladini v revijah Mladina in Tribuna, v obdobju 1945-1985 ter globinski intervjuji s predstavniki družbenih gibanj. Osnovni cilj kvantitativne študije je bil opisati življenjske razmere, socialni položaj, vrednotne orientacije in prakse mladih ter ugotoviti temeljne dejavnike njihovega oblikovanja.

Methodology


Collection date: 1985 - 1986
Date of production: 1985
Country: Slovenija, Bosna in Hercegovina, Črna Gora, Hrvaška, Srbija, Vojvodina, Kosovo, Makedonija
Geographic coverage:

Ozemlje držav.

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Ciljna populacija mladi od 14. do 27. leta starosti.

Excluded: no information
Data collected by:

Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti

Sampling procedure:

Realiziran vzorec N = 538 mladih na območju Slovenije (planiran vzorec N = 6840 mladih na območju Jugoslavije). Ciljna populacija mladih od 14. do 27. leta starosti se deli na pet stratumov: dijaki, študenti, zaposleni, nezaposleni, kmetovalci. Primarne vzorčne enote so občine, izbrane po verjetnosti proporcionalni velikosti (PPS) in predhodno stratificirane glede na stopnjo razvitosti in po kontingentih mladine. Na drugi stopnji so enostavno slučajno izbrane krajevne skupnosti iz spiskov v občinah. Znotraj njih je iz spiskov posameznih skupin na podlagi pregleda terena sistematično izbranih 15 elementarnih enot. Uporaba uteži rezultatov značilno ne spremeni, zato niso uporabljene. Opravljena pilotska anketa na vzorcu 800 mladih v Jugoslaviji, enakomerno razporejenih po republikah in kontingentih mladinske populacije.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: MLA85 - Mladina 1985 [datoteka podatkov]

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 627
  • number of units: 6215

Variable list

id ID

ID

Value 13 Frequency
4501 1
4636 1
4637 1
8026 1
8027 1
8028 1
8029 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0 1 8029

Valid range from 1 to 8029

p1 Republika

Value 22 Frequency
1 Bosna i Hercegovina 1090
2 Crna Gora 233
3 Hrvatska 1243
4 Kosovo 561
5 Makedonija 650
6 Srbija 1338
7 Slovenija 538
8 Vojvodina 555
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0 0 8

Valid range from 0 to 8

p2 Općina

V2 Općina

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0 28 2228 1695.108 507.267

Valid range from 28 to 2228

id ID

ID

Value 1627 Frequency
4501 1
4636 1
4637 1
8026 1
8027 1
8028 1
8029 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0 1 8029

Valid range from 1 to 8029

p1 Republika

Value 2626 Frequency
1 Bosna i Hercegovina 1090
2 Crna Gora 233
3 Hrvatska 1243
4 Kosovo 561
5 Makedonija 650
6 Srbija 1338
7 Slovenija 538
8 Vojvodina 555
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0 0 8

Valid range from 0 to 8

p2 Općina

V2 Općina

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0 28 2228 1695.108 507.267

Valid range from 28 to 2228

p3 Kontingencijski stratum

V3 Kontingencijski stratum

Value 4624 Frequency
1 Zaposlen 1629
2 Nezaposlen 1099
3 Učenik 1453
4 Student 876
5 Zemljoradnik 1158
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 1 to 5

p4 Mjestna zajednica

V4 Mjestna zajednica

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0 0 583 265.827 147.092

Valid range from 0 to 583

p5 Naselje

V5 Naselje

Value 6622 Frequency
0 6213
1 1
2 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 2

p6 Obilježje naselja

V6 Obilježje naselja

Value 7621 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 28
1 Selo bez vodovoda i kanalizacije 3187
2 Selo samo s vodovodom ili s vodovodom i kanalizacijom 1514
3 Manje mesto ili grad 1486
4 Veliki grad 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 4

p7 Spol

V7 Spol

Value 8620 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 5
1 Ženski 2602
2 Muški 3608
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 2

p8 Koje godine si rođen/a? (uzrast, godine života)

V8 Koje godine si rođen/a? (uzrast, godine života)

Value 9619 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 55
1 Do 17,5 godina 1486
2 Od 17,7 do 19,5 godina 1417
3 Od 19,5 do 23,5 godina 2028
4 Preko 23,5 godina 1229
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 4

p9 Dali si odslužio vojni rok? (Odgovaraju samo muškarci.)

V9 Dali si odslužio vojni rok? (Odgovaraju samo muškarci.)

Value 10618 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 2542
1 Već sam odslužio vojni rok 2027
2 Još nisam odslužio vojni rok 1483
3 Oslobođen sam služenja vojnog roka 163
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 3

p10 Koju je školu završio tvoj otac?

V10 Koju je školu završio tvoj otac?

Value 11617 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 49
1 Bez šoklske spreme 475
2 Nepotpuna osnovna škola 1390
3 Potpuna osnovna škola 1113
4 Škola za KV radnike 963
5 Škola za VKV radnike 694
6 Ostale srednje škole 676
7 Viša škola 405
8 Fakultet 402
9 Magisterij - specializacija, doktorat znanosti 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 9

p11 Koju je školu završila tvoja majka?

V11 Koju je školu završila tvoja majka?

Value 12616 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 53
1 Bez šoklske spreme 924
2 Nepotpuna osnovna škola 2024
3 Potpuna osnovna škola 1556
4 Škola za KV radnike 367
5 Škola za VKV radnike 114
6 Ostale srednje škole 806
7 Viša škola 228
8 Fakultet 132
9 Magisterij - specializacija, doktorat znanosti 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 9

p12 Koju si školu (do sada) završio ti sam?

V12 Koju si školu (do sada) završio ti sam?

Value 13615 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 81
1 Bez šoklske spreme 174
2 Nepotpuna osnovna škola 2054
3 Potpuna osnovna škola 894
4 Škola za KV radnike 2493
5 Škola za VKV radnike 215
6 Ostale srednje škole 304
7 Viša škola 0
8 Fakultet 0
9 Magisterij - specializacija, doktorat znanosti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 9

p13 Tvoja nacionalnost:

V13 Tvoja nacionalnost:

Value 14614 Frequency
0 Ostalo (ni mogoče preveriti v dokumentaciji) 2512
1 Hrvati 1044
2 Srbi 1695
3 Jugosloveni 964
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 3

p14 Nacionalnost tvog oca:

V14 Nacionalnost tvog oca:

Value 15613 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 43
1 Srbi 707
2 Hrvati 1844
3 Slovenci 1086
4 Makedonci 475
5 Crnogorci 573
6 Albanci 224
7 Muslimani 532
8 Jugosloveni 517
9 Ostalo 5
10 1
11 72
13 1
14 4
15 4
16 11
17 27
18 14
19 39
20 18
21 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 21

p15 Nacionalnost tvoje majke:

V15 Nacionalnost tvoje majke:

Value 16612 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 72
1 Srbi 686
2 Hrvati 1815
3 Slovenci 1130
4 Makedonci 491
5 Crnogorci 563
6 Albanci 218
7 Muslimani 515
8 Jugosloveni 521
9 Ostalo 4
10 6
11 72
12 1
13 1
14 2
15 8
16 10
17 28
18 9
19 37
20 17
21 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 21

p16 Koje je tvoje bračno stanje?

V16 Koje je tvoje bračno stanje?

Value 17611 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 35
1 Neoženjen - neudana 5132
2 Oženjen - udana, bez djece 332
3 Oženjen - udana, s jednim ili više djece 605
4 Rastavljen/a, bez djece 26
5 Rastavljen/a, s jednim ili više djece 26
6 Živimo zajedno, ali se nismo registrirali 40
7 Nešto drugo, što? 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 7

p17 Kako stanuješ?

V17 Kako stanuješ?

Value 18610 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 42
1 Stanujem kao podstanar 355
2 Stanujem u hotelu za samce, internatu ili domu 116
3 Stanujem s roditeljima u stanu u društvenom vlastništvu 1593
4 Stanujem u društvenom stanu u kojem sam ja ili moj /a suprug 99
5 Stanujem u stanu ili kući koja vlastništvo mojih roditelja i 3825
6 Stanujem u stanu/kući koji je moje vlastništvo ili vlastništ 185
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 6

p18 Kupatilo Da li stan ili kuča u kojoj stanuješ ima?

V18 Kupatilo

Value 19609 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 49
1 Ne 1246
2 Da 4920
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 2

p19 Centralno grijanje Da li stan ili kuča u kojoj stanuješ ima?

V19 Centralno grijanje

Value 20608 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 147
1 Ne 4671
2 Da 1397
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 2

p20 Telefon Da li stan ili kuča u kojoj stanuješ ima?

V20 Telefon

Value 21607 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 119
1 Ne 3829
2 Da 2267
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 2

p21 Obradivo zemljište Da li tvoje domaćinstvo posjeduje?

V21 Obradivo zemljište

Value 22606 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 96
1 Ne 2581
2 Da 3538
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 2

p22 Neobradivo zemljište Da li tvoje domaćinstvo posjeduje?

V22 Neobradivo zemljište

Value 23605 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 174
1 Ne 4659
2 Da 1382
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 2

p23 Vrt, okućnicu Da li tvoje domaćinstvo posjeduje?

V23 Vrt, okućnicu

Value 24604 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 132
1 Ne 2521
2 Da 3562
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 2

p24 Građevinsko zemljište Da li tvoje domaćinstvo posjeduje?

V24 Građevinsko zemljište

Value 25603 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 248
1 Ne 4945
2 Da 1022
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 2

p25 Kamion Da li tvoje domaćinstvo posjeduje?

V25 Kamion

Value 26602 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 182
1 Ne 5815
2 Da 218
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 2

p26 Traktor Da li tvoje domaćinstvo posjeduje?

V26 Traktor

Value 27601 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 133
1 Ne 4614
2 Da 1468
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 2

p27 Motokultivator Da li tvoje domaćinstvo posjeduje?

V27 Motokultivator

Value 28600 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 154
1 Ne 5371
2 Da 690
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 2

p28 Obiteljsku kuću Da li tvoje domaćinstvo posjeduje?

V28 Obiteljsku kuću

Value 29599 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 85
1 Ne 1753
2 Da 4377
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 2

p29 Stan u zgradi u suvlastništvu ili vlasništvu Da li tvoje domaćinstvo posjeduje?

V29 Stan u zgradi u suvlastništvu ili vlasništvu

Value 30598 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 203
1 Ne 5436
2 Da 576
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 2

p30 Poljoprivredne zgrade Da li tvoje domaćinstvo posjeduje?

V30 Poljoprivredne zgrade

Value 31597 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 200
1 Ne 4629
2 Da 1386
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 2

p31 Kuću za odmor u unutrašnjosti Da li tvoje domaćinstvo posjeduje?

V31 Kuću za odmor u unutrašnjosti

Value 32596 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 196
1 Ne 5567
2 Da 452
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 2

p32 Kuću za odmor na moru Da li tvoje domaćinstvo posjeduje?

V32 Kuću za odmor na moru

Value 33595 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 260
1 Ne 5747
2 Da 208
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 2

p33 Kino kameru Koji od ovdje navedenih predmeta ti osobno posjeduješ ili samo možeš koristiti?

V33 Kino kameru

Value 34594 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 127
1 Ne posjedujem i ne mogu koristiti 5605
2 Mogu samo koristiti 292
3 Posjedujem i mogu koristiti 191
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 3

p34 Foto aparat Koji od ovdje navedenih predmeta ti osobno posjeduješ ili samo možeš koristiti?

V34 Foto aparat

Value 35593 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 100
1 Ne posjedujem i ne mogu koristiti 2757
2 Mogu samo koristiti 1202
3 Posjedujem i mogu koristiti 2156
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 3

p35 Skijašku opremu Koji od ovdje navedenih predmeta ti osobno posjeduješ ili samo možeš koristiti?

V35 Skijašku opremu

Value 36592 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 127
1 Ne posjedujem i ne mogu koristiti 4804
2 Mogu samo koristiti 465
3 Posjedujem i mogu koristiti 819
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 3

p36 Pribor za kampiranje Koji od ovdje navedenih predmeta ti osobno posjeduješ ili samo možeš koristiti?

V36 Pribor za kampiranje

Value 37591 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 129
1 Ne posjedujem i ne mogu koristiti 4812
2 Mogu samo koristiti 620
3 Posjedujem i mogu koristiti 654
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 3

p37 Sportski bicikl Koji od ovdje navedenih predmeta ti osobno posjeduješ ili samo možeš koristiti?

V37 Sportski bicikl

Value 38590 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 119
1 Ne posjedujem i ne mogu koristiti 3899
2 Mogu samo koristiti 868
3 Posjedujem i mogu koristiti 1329
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 3

p38 Motor do 150 cm3 Koji od ovdje navedenih predmeta ti osobno posjeduješ ili samo možeš koristiti?

V38 Motor do 150 cm3

Value 39589 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 126
1 Ne posjedujem i ne mogu koristiti 5256
2 Mogu samo koristiti 364
3 Posjedujem i mogu koristiti 469
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 3

p39 Motor od 200 cm3 na više Koji od ovdje navedenih predmeta ti osobno posjeduješ ili samo možeš koristiti?

V39 Motor od 200 cm3 na više

Value 40588 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 131
1 Ne posjedujem i ne mogu koristiti 5760
2 Mogu samo koristiti 208
3 Posjedujem i mogu koristiti 116
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 3

p40 Čamac do 5 m Koji od ovdje navedenih predmeta ti osobno posjeduješ ili samo možeš koristiti?

V40 Čamac do 5 m

Value 41587 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 123
1 Ne posjedujem i ne mogu koristiti 5690
2 Mogu samo koristiti 250
3 Posjedujem i mogu koristiti 152
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 3

p41 Čamac preko 5 m Koji od ovdje navedenih predmeta ti osobno posjeduješ ili samo možeš koristiti?

V41 Čamac preko 5 m

Value 42586 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 129
1 Ne posjedujem i ne mogu koristiti 5878
2 Mogu samo koristiti 134
3 Posjedujem i mogu koristiti 74
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 3

p42 Jedrilicu ili glise do 7m Koji od ovdje navedenih predmeta ti osobno posjeduješ ili samo možeš koristiti?

V42 Jedrilicu ili glise do 7m

Value 43585 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 127
1 Ne posjedujem i ne mogu koristiti 5959
2 Mogu samo koristiti 81
3 Posjedujem i mogu koristiti 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 3

p43 Jedrilicu ili gliser preko 7 m Koji od ovdje navedenih predmeta ti osobno posjeduješ ili samo možeš koristiti?

V43 Jedrilicu ili gliser preko 7 m

Value 44584 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 145
1 Ne posjedujem i ne mogu koristiti 5903
2 Mogu samo koristiti 94
3 Posjedujem i mogu koristiti 73
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 3

p44 Sanduk za zmrzavanje Koji od ovdje navedenih predmeta ti osobno posjeduješ ili samo možeš koristiti?

V44 Sanduk za zmrzavanje

Value 45583 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 81
1 Ne posjedujem i ne mogu koristiti 2298
2 Mogu samo koristiti 1551
3 Posjedujem i mogu koristiti 2285
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 3

p45 Stroj za pranje rublja Koji od ovdje navedenih predmeta ti osobno posjeduješ ili samo možeš koristiti?

V45 Stroj za pranje rublja

Value 46582 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 84
1 Ne posjedujem i ne mogu koristiti 1744
2 Mogu samo koristiti 1779
3 Posjedujem i mogu koristiti 2608
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 3

p46 Stroj za pranje posuđa Koji od ovdje navedenih predmeta ti osobno posjeduješ ili samo možeš koristiti?

V46 Stroj za pranje posuđa

Value 47581 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 177
1 Ne posjedujem i ne mogu koristiti 5135
2 Mogu samo koristiti 464
3 Posjedujem i mogu koristiti 439
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 3

p47 Televizor crno-bijeli Koji od ovdje navedenih predmeta ti osobno posjeduješ ili samo možeš koristiti?

V47 Televizor crno-bijeli

Value 48580 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 101
1 Ne posjedujem i ne mogu koristiti 1672
2 Mogu samo koristiti 1602
3 Posjedujem i mogu koristiti 2840
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 3

p48 Televizor u boji Koji od ovdje navedenih predmeta ti osobno posjeduješ ili samo možeš koristiti?

V48 Televizor u boji

Value 49579 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 140
1 Ne posjedujem i ne mogu koristiti 3775
2 Mogu samo koristiti 1007
3 Posjedujem i mogu koristiti 1293
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 3

p49 Hi-fi uređaj Koji od ovdje navedenih predmeta ti osobno posjeduješ ili samo možeš koristiti?

V49 Hi-fi uređaj

Value 50578 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 127
1 Ne posjedujem i ne mogu koristiti 4897
2 Mogu samo koristiti 413
3 Posjedujem i mogu koristiti 778
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 3

p50 Video uređaj za presnimavanje Koji od ovdje navedenih predmeta ti osobno posjeduješ ili samo možeš koristiti?

V50 Video uređaj za presnimavanje

Value 51577 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 142
1 Ne posjedujem i ne mogu koristiti 5619
2 Mogu samo koristiti 257
3 Posjedujem i mogu koristiti 197
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 3

p51 Kućni kompjutor Koji od ovdje navedenih predmeta ti osobno posjeduješ ili samo možeš koristiti?

V51 Kućni kompjutor

Value 52576 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 145
1 Ne posjedujem i ne mogu koristiti 5767
2 Mogu samo koristiti 161
3 Posjedujem i mogu koristiti 142
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 3

p52 Automobil do 750 cm3 Koji od ovdje navedenih predmeta ti osobno posjeduješ ili samo možeš koristiti?

V52 Automobil do 750 cm3

Value 53575 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 185
1 Ne posjedujem i ne mogu koristiti 4960
2 Mogu samo koristiti 489
3 Posjedujem i mogu koristiti 581
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 3

p53 Automobil do 1300 cm3 Koji od ovdje navedenih predmeta ti osobno posjeduješ ili samo možeš koristiti?

V53 Automobil do 1300 cm3

Value 54574 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 136
1 Ne posjedujem i ne mogu koristiti 4536
2 Mogu samo koristiti 679
3 Posjedujem i mogu koristiti 864
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 3

p54 Automobil iznad 1300 cm3 Koji od ovdje navedenih predmeta ti osobno posjeduješ ili samo možeš koristiti?

V54 Automobil iznad 1300 cm3

Value 55573 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 196
1 Ne posjedujem i ne mogu koristiti 5399
2 Mogu samo koristiti 307
3 Posjedujem i mogu koristiti 313
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 3

p55 Na moru Gde si 1984. godine proveo/la godišnji odmor ili školski razpust? Upiši koliko dana.

V55 Na moru

Value 56572 Frequency
0 dana 3505
1 dan 5
2 dana 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0 0 99

Valid range from 0 to 99

p56 Na planini Gde si 1984. godine proveo/la godišnji odmor ili školski razpust? Upiši koliko dana.

V56 Na planini

Value 57571 Frequency
0 dana 5341
1 dan 10
2 dana 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0 0 90

Valid range from 0 to 90

p57 U inozemstvu Gde si 1984. godine proveo/la godišnji odmor ili školski razpust? Upiši koliko dana.

V57 U inozemstvu

Value 58570 Frequency
0 dana 5728
1 dan 12
2 dana 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0 0 99

Valid range from 0 to 99

p58 Na radnoj akciji Gde si 1984. godine proveo/la godišnji odmor ili školski razpust? Upiši koliko dana.

V58 Na radnoj akciji

Value 59569 Frequency
0 dana 5889
1 dan 11
2 dana 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0 0 99

Valid range from 0 to 99

p59 Na selu kod rodbine i prijatelja Gde si 1984. godine proveo/la godišnji odmor ili školski razpust? Upiši koliko dana.

V59 Na selu kod rodbine i prijatelja

Value 60568 Frequency
0 dana 4447
1 dan 6
2 dana 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0 0 99

Valid range from 0 to 99

p60 Kod kuće (u mjestu gdje živim) Gde si 1984. godine proveo/la godišnji odmor ili školski razpust? Upiši koliko dana.

V60 Kod kuće (u mjestu gdje živim)

Value 61567 Frequency
0 dana 2555
1 dan 5
2 dana 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0 0 99

Valid range from 0 to 99

p61 Mladi se ljudi na različit način odnose prema mladosti. Neki bi htjeli što prije odrasti, drugi bi htjeli što duže ostati mladi. Kako se ti osjećaš? (Zaokružiti jedan odgovor.)

V61 Mladi se ljudi na različit način odnose prema mladosti. Neki bi htjeli što prije odrasti, drugi bi htjeli što duže ostati mladi. Kako se ti osjećaš? (Zaokružiti jedan odgovor.)

Value 62566 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 225
1 Ne osjećam se drukčiji/a od odraslih 2449
2 Osjećam se drukčiji/a od odraslih, ali bih htio/la što pre p 598
3 Osjećam se drukčiji/a od odraslih i želim biti takav/a još n 1482
4 Osjećam se drukčiji/a od odraslih i želim što duže takav/a o 1461
5 Ne znam, bez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 5

p62 Po tvom mišljenju, do koje se godine života nekoga može smatrati omladincem / omladinkom?

V62 Po tvom mišljenju, do koje se godine života nekoga može smatrati omladincem / omladinkom?

Value 63565 Frequency
1 godine života 1
2 godine života 1
3 godine života 0
10 godine života 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0 0 99

Valid range from 0 to 99

p63 Izlazak iz puberteta i spolno sazrijevanje Što je po tvom mišljenju najvažniji pokazatelj da su djevojke in mladići prestali biti omladinci i da su postali odrasle osobe u punom smislu te riječi? (Zaokružiti odgovarajući stupanj važnosti za svaki odgovor.)

V63 Izlazak iz puberteta i spolno sazrijevanje

Value 64564 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 161
1 Nevažno 2714
2 Važno 2460
3 Najvažnije 880
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 3

p64 Stalno radno mjesto, odnosno zaposlenje Što je po tvom mišljenju najvažniji pokazatelj da su djevojke in mladići prestali biti omladinci i da su postali odrasle osobe u punom smislu te riječi? (Zaokružiti odgovarajući stupanj važnosti za svaki odgovor.)

V64 Stalno radno mjesto, odnosno zaposlenje

Value 65563 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 124
1 Nevažno 1398
2 Važno 2924
3 Najvažnije 1769
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 3

p65 Ženidba ili udaja Što je po tvom mišljenju najvažniji pokazatelj da su djevojke in mladići prestali biti omladinci i da su postali odrasle osobe u punom smislu te riječi? (Zaokružiti odgovarajući stupanj važnosti za svaki odgovor.)

V65 Ženidba ili udaja

Value 66562 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 138
1 Nevažno 2103
2 Važno 2528
3 Najvažnije 1446
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 3

p66 Ekonomska nezavisnost Što je po tvom mišljenju najvažniji pokazatelj da su djevojke in mladići prestali biti omladinci i da su postali odrasle osobe u punom smislu te riječi? (Zaokružiti odgovarajući stupanj važnosti za svaki odgovor.)

V66 Ekonomska nezavisnost

Value 67561 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 201
1 Nevažno 1381
2 Važno 2495
3 Najvažnije 2138
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 3

p67 Slobodno razpolaganje svojim slobodnim vremenom (dolaziti kuči kada se želi,družiti se s kim želi i slično) Što je po tvom mišljenju najvažniji pokazatelj da su djevojke in mladići prestali biti omladinci i da su postali odrasle osobe u punom smislu te riječi? (Zaokružiti odgovarajući stupanj važnosti za svaki odgovor.)

V67 Slobodno razpolaganje svojim slobodnim vremenom (dolaziti kuči kada se želi,družiti se s kim želi i slično)

Value 68560 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 176
1 Nevažno 2203
2 Važno 2440
3 Najvažnije 1396
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 3

p68 Tvoja Kako ti lično gledaš na bližu budićnost i to svoju i našeg društva? (Zaokružiti odgovarajuči znak za oba slučaja.)

V68 Tvoja

Value 69559 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 109
1 Mnogo bolja od sadašnjosti: od budućnosti mnogo očekujem 3197
2 Samo nešto bolja od sadašnjosti: od budućnosti nešto očekuje 1862
3 Isto takva kao i sadašnjost: od budućnosti ne očekujem ništa 693
4 Nešto gora od sadašnjosti: od budućnosti očekujem određeno p 194
5 Mnogo gora od sadašnjosti: od budućnosti ne očekujem ništa d 160
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 5

p69 Društva Kako ti lično gledaš na bližu budićnost i to svoju i našeg društva? (Zaokružiti odgovarajuči znak za oba slučaja.)

V69 Društva

Value 70558 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 242
1 Mnogo bolja od sadašnjosti: od budućnosti mnogo očekujem 1850
2 Samo nešto bolja od sadašnjosti: od budućnosti nešto očekuje 1899
3 Isto takva kao i sadašnjost: od budućnosti ne očekujem ništa 1028
4 Nešto gora od sadašnjosti: od budućnosti očekujem određeno p 702
5 Mnogo gora od sadašnjosti: od budućnosti ne očekujem ništa d 494
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 5

p70 O mladima se govori na različite načine. Ovdje navodimo različita mišljenja - zaokruži ono s kojim se najviše slažeš.

V70 O mladima se govori na različite načine. Ovdje navodimo različita mišljenja - zaokruži ono s kojim se najviše slažeš.

Value 71557 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 117
1 Na mlade se u našem društvu često gleda kao na kriminalce sa 861
2 U našem društvu mladi stalno doživljavaju nepovjerenje i to 2860
3 Naše društvo pruža podjednake uvjete za život mladih i stari 1255
4 Naše društvo čini veoma mnogo za omladinu i mladi posvuda os 1122
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 4

p71 Stariji se često tuže na odnos omladine prema njima ili na odnos mladih prema društvu. Kako se ti lično odnosiš prema starijima?

V71 Stariji se često tuže na odnos omladine prema njima ili na odnos mladih prema društvu. Kako se ti lično odnosiš prema starijima?

Value 72556 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 73
1 Muka mi je od starijih in njihovih stalnih savjeta, uputa in 368
2 Općenito ne vjerujem puno ljudima starijim od 30 godina 178
3 Mladi i odrasli su zapravo dva potpuno različita svijeta koj 1072
4 Određeni problemi između omladine i starijih prirodna su stv 1973
5 S obzirom na godine, zasluge i iskustvo omladina ima dovoljn 410
6 Stariji žive u isto vrijeme kad i mladi i zato među njima im 625
7 Samo odrasli i stariji mogu stvarno pomoći i razumjeti omlad 1516
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 7

p72 Radim raznorazne gluposti i uopšte ništa ne uzimam ozbiljno Mladi se često raduju stvarima koje odrasli, koji se smartaju razumnim, normalnim i pristojnim, odbacuju. Da li se ti voliš ponašati n načine koji su ovdje navedeni? (Zaokružiti odgovarajuči znak učestalosti za svaki odgovor.)

V72 Radim raznorazne gluposti i uopšte ništa ne uzimam ozbiljno

Value 73555 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 88
1 Nikad 3567
2 Ponekad 2306
3 Često 254
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 3

p73 "Brišem" iz škole ili s posla Mladi se često raduju stvarima koje odrasli, koji se smartaju razumnim, normalnim i pristojnim, odbacuju. Da li se ti voliš ponašati n načine koji su ovdje navedeni? (Zaokružiti odgovarajuči znak učestalosti za svaki odgovor.)

V73 "Brišem" iz škole ili s posla

Value 74554 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 94
1 Nikad 3838
2 Ponekad 2102
3 Često 181
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 3

p74 Na ulici hodam drugačije nego "razumni ljudi" Mladi se često raduju stvarima koje odrasli, koji se smartaju razumnim, normalnim i pristojnim, odbacuju. Da li se ti voliš ponašati n načine koji su ovdje navedeni? (Zaokružiti odgovarajuči znak učestalosti za svaki odgovor.)

V74 Na ulici hodam drugačije nego "razumni ljudi"

Value 75553 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 107
1 Nikad 4851
2 Ponekad 1094
3 Često 163
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 3

p75 Tražim pustolovine, napetosti, akcije Mladi se često raduju stvarima koje odrasli, koji se smartaju razumnim, normalnim i pristojnim, odbacuju. Da li se ti voliš ponašati n načine koji su ovdje navedeni? (Zaokružiti odgovarajuči znak učestalosti za svaki odgovor.)

V75 Tražim pustolovine, napetosti, akcije

Value 76552 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 113
1 Nikad 2580
2 Ponekad 2813
3 Često 709
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 3

p76 Vozim se voziti biciklom ili motorom odnosno autom naokolo kao lud Mladi se često raduju stvarima koje odrasli, koji se smartaju razumnim, normalnim i pristojnim, odbacuju. Da li se ti voliš ponašati n načine koji su ovdje navedeni? (Zaokružiti odgovarajuči znak učestalosti za svaki odgovor.)

V76 Vozim se voziti biciklom ili motorom odnosno autom naokolo kao lud

Value 77551 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 88
1 Nikad 3017
2 Ponekad 2233
3 Često 877
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 3

p77 Volim slušati muziku i to ludu muziku na sav glas Mladi se često raduju stvarima koje odrasli, koji se smartaju razumnim, normalnim i pristojnim, odbacuju. Da li se ti voliš ponašati n načine koji su ovdje navedeni? (Zaokružiti odgovarajuči znak učestalosti za svaki odgovor.)

V77 Volim slušati muziku i to ludu muziku na sav glas

Value 78550 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 72
1 Nikad 2138
2 Ponekad 2722
3 Često 1283
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 3

p78 Oblačim se u lude stvari Mladi se često raduju stvarima koje odrasli, koji se smartaju razumnim, normalnim i pristojnim, odbacuju. Da li se ti voliš ponašati n načine koji su ovdje navedeni? (Zaokružiti odgovarajuči znak učestalosti za svaki odgovor.)

V78 Oblačim se u lude stvari

Value 79549 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 110
1 Nikad 4220
2 Ponekad 1590
3 Često 295
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 3

p79 Volim provocirati starije Mladi se često raduju stvarima koje odrasli, koji se smartaju razumnim, normalnim i pristojnim, odbacuju. Da li se ti voliš ponašati n načine koji su ovdje navedeni? (Zaokružiti odgovarajuči znak učestalosti za svaki odgovor.)

V79 Volim provocirati starije

Value 80548 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 100
1 Nikad 4406
2 Ponekad 1462
3 Često 247
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 3

p80 moj otac Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V80 moj otac

Value 81547 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 47
1 1 toplo 3122
2 2 1201
3 3 551
4 4 657
5 5 159
6 6 159
7 7 hladno 319
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 7

p81 moj otac Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V81 moj otac

Value 82546 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 59
1 1 jako 2979
2 2 1448
3 3 620
4 4 568
5 5 174
6 6 186
7 7 slabo 181
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 7

p82 moj otac Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V82 moj otac

Value 83545 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 84
1 1 prljavo 166
2 2 166
3 3 250
4 4 916
5 5 416
6 6 1017
7 7 čisto 3200
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 7

p83 moj otac Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V83 moj otac

Value 84544 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 127
1 1 sporo 405
2 2 466
3 3 490
4 4 1213
5 5 541
6 6 1067
7 7 brzo 1906
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 7

p84 moj otac Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V84 moj otac

Value 85543 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 82
1 1 svijetlo 2768
2 2 1209
3 3 580
4 4 806
5 5 270
6 6 211
7 7 mračno 289
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 7

p85 moj otac Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V85 moj otac

Value 86542 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 83
1 1 maleno 245
2 2 301
3 3 344
4 4 905
5 5 493
6 6 1187
7 7 veliko 2657
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 7

p86 moj otac Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V86 moj otac

Value 87541 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 82
1 1 lijepo 3004
2 2 1233
3 3 568
4 4 745
5 5 199
6 6 156
7 7 ružno 228
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 7

p87 moj otac Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V87 moj otac

Value 88540 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 78
1 1 grubo 451
2 2 436
3 3 620
4 4 1042
5 5 580
6 6 1078
7 7 nježno 1930
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 7

p88 moj otac Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V88 moj otac

Value 89539 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 79
1 1 napeto 762
2 2 622
3 3 683
4 4 1348
5 5 477
6 6 830
7 7 opušteno 1414
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 7

p89 moj otac Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V89 moj otac

Value 90538 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 83
1 1 plitko 319
2 2 282
3 3 315
4 4 1993
5 5 553
6 6 979
7 7 duboko 1691
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 7

p90 moj otac Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V90 moj otac

Value 91537 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 79
1 1 daleko 611
2 2 343
3 3 340
4 4 890
5 5 486
6 6 904
7 7 blizu 2562
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 7

p91 moj otac Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V91 moj otac

Value 92536 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 74
1 1 slatko 2151
2 2 989
3 3 640
4 4 1641
5 5 251
6 6 172
7 7 gorko 297
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 7

p92 ja Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V92 ja

Value 93535 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 71
1 1 toplo 2778
2 2 1162
3 3 529
4 4 1080
5 5 146
6 6 161
7 7 hladno 288
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 7

p93 ja Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V93 ja

Value 94534 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 75
1 1 jako 2381
2 2 1433
3 3 796
4 4 838
5 5 235
6 6 218
7 7 slabo 239
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 7

p94 ja Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V94 ja

Value 95533 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 87
1 1 prljavo 151
2 2 118
3 3 160
4 4 828
5 5 409
6 6 1129
7 7 čisto 3333
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 7

p95 ja Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V95 ja

Value 96532 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 112
1 1 sporo 324
2 2 332
3 3 332
4 4 991
5 5 549
6 6 1272
7 7 brzo 2303
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 7

p96 ja Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V96 ja

Value 97531 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 94
1 1 svijetlo 2534
2 2 1363
3 3 595
4 4 967
5 5 214
6 6 203
7 7 mračno 245
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 7

p97 ja Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V97 ja

Value 98530 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 102
1 1 maleno 362
2 2 339
3 3 410
4 4 1241
5 5 650
6 6 1342
7 7 veliko 1769
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 7

p98 ja Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V98 ja

Value 99529 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 97
1 1 lijepo 2298
2 2 1408
3 3 778
4 4 1210
5 5 136
6 6 120
7 7 ružno 168
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 7

p99 ja Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V99 ja

Value 100528 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 94
1 1 grubo 277
2 2 279
3 3 388
4 4 1055
5 5 589
6 6 1196
7 7 nježno 2337
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 7

p100 ja Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V100 ja

Value 101527 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 103
1 1 napeto 784
2 2 640
3 3 635
4 4 1315
5 5 496
6 6 871
7 7 opušteno 1371
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 7

p101 ja Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V101 ja

Value 102526 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 107
1 1 plitko 259
2 2 231
3 3 261
4 4 2035
5 5 569
6 6 1094
7 7 duboko 1659
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 7

p102 ja Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V102 ja

Value 103525 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 96
1 1 daleko 504
2 2 323
3 3 286
4 4 1557
5 5 473
6 6 884
7 7 blizu 2092
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 7

p103 ja Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V103 ja

Value 104524 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 86
1 1 slatko 2156
2 2 1027
3 3 613
4 4 1694
5 5 211
6 6 165
7 7 gorko 263
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 7

p104 muškarac Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V104 muškarac

Value 105523 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 67
1 1 toplo 1810
2 2 993
3 3 617
4 4 1238
5 5 331
6 6 322
7 7 hladno 837
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 7

p105 muškarac Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V105 muškarac

Value 106522 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 74
1 1 jako 3068
2 2 1167
3 3 599
4 4 638
5 5 179
6 6 178
7 7 slabo 312
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 7

p106 muškarac Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V106 muškarac

Value 107521 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 94
1 1 prljavo 362
2 2 271
3 3 493
4 4 1357
5 5 635
6 6 1131
7 7 čisto 1872
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 7

p107 muškarac Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V107 muškarac

Value 108520 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 110
1 1 sporo 361
2 2 310
3 3 368
4 4 1170
5 5 593
6 6 1137
7 7 brzo 2166
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 7

p108 muškarac Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V108 muškarac

Value 109519 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 95
1 1 svijetlo 1631
2 2 1127
3 3 792
4 4 1376
5 5 413
6 6 326
7 7 mračno 455
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 7

p109 muškarac Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V109 muškarac

Value 110518 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 88
1 1 maleno 265
2 2 223
3 3 244
4 4 1127
5 5 607
6 6 1338
7 7 veliko 2323
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 7

p110 muškarac Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V110 muškarac

Value 111517 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 81
1 1 lijepo 2015
2 2 1187
3 3 774
4 4 1344
5 5 310
6 6 205
7 7 ružno 299
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 7

p111 muškarac Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V111 muškarac

Value 112516 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 88
1 1 grubo 970
2 2 683
3 3 873
4 4 1060
5 5 499
6 6 768
7 7 nježno 1274
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 7

p112 muškarac Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V112 muškarac

Value 113515 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 92
1 1 napeto 837
2 2 662
3 3 715
4 4 1605
5 5 506
6 6 703
7 7 opušteno 1095
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 7

p113 muškarac Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V113 muškarac

Value 114514 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 96
1 1 plitko 436
2 2 320
3 3 457
4 4 2165
5 5 602
6 6 852
7 7 duboko 1287
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 7

p114 muškarac Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V114 muškarac

Value 115513 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 91
1 1 daleko 715
2 2 447
3 3 474
4 4 1745
5 5 501
6 6 812
7 7 blizu 1430
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 7

p115 muškarac Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V115 muškarac

Value 116512 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 79
1 1 slatko 1639
2 2 817
3 3 641
4 4 2025
5 5 345
6 6 282
7 7 gorko 387
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 7

p116 žena Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V116 žena

Value 117511 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 68
1 1 toplo 4002
2 2 925
3 3 359
4 4 503
5 5 85
6 6 64
7 7 hladno 209
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 7

p117 žena Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V117 žena

Value 118510 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 72
1 1 jako 1435
2 2 782
3 3 498
4 4 692
5 5 614
6 6 725
7 7 slabo 1397
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 7

p118 žena Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V118 žena

Value 119509 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 91
1 1 prljavo 187
2 2 132
3 3 142
4 4 610
5 5 350
6 6 901
7 7 čisto 3802
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 7

p119 žena Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V119 žena

Value 120508 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 86
1 1 sporo 752
2 2 560
3 3 549
4 4 1347
5 5 652
6 6 853
7 7 brzo 1416
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 7

p120 žena Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V120 žena

Value 121507 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 86
1 1 svijetlo 2803
2 2 1287
3 3 554
4 4 794
5 5 177
6 6 181
7 7 mračno 333
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 7

p121 žena Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V121 žena

Value 122506 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 78
1 1 maleno 1098
2 2 675
3 3 774
4 4 1209
5 5 485
6 6 779
7 7 veliko 1117
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 7

p122 žena Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V122 žena

Value 123505 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 82
1 1 lijepo 4034
2 2 988
3 3 355
4 4 435
5 5 100
6 6 85
7 7 ružno 136
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 7

p123 žena Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V123 žena

Value 124504 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 76
1 1 grubo 174
2 2 141
3 3 158
4 4 561
5 5 329
6 6 898
7 7 nježno 3878
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 7

p124 žena Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V124 žena

Value 125503 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 87
1 1 napeto 634
2 2 396
3 3 415
4 4 1401
5 5 556
6 6 901
7 7 opušteno 1825
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 7

p125 žena Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V125 žena

Value 126502 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 103
1 1 plitko 557
2 2 371
3 3 431
4 4 1957
5 5 494
6 6 761
7 7 duboko 1541
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 7

p126 žena Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V126 žena

Value 127501 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 79
1 1 daleko 502
2 2 277
3 3 278
4 4 1400
5 5 494
6 6 978
7 7 blizu 2207
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 7

p127 žena Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V127 žena

Value 128500 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 77
1 1 slatko 3349
2 2 1012
3 3 467
4 4 897
5 5 121
6 6 108
7 7 gorko 184
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 7

p128 bog Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V128 bog

Value 129499 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 100
1 1 toplo 1210
2 2 402
3 3 438
4 4 2380
5 5 195
6 6 218
7 7 hladno 1272
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 7

p129 bog Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V129 bog

Value 130498 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 101
1 1 jako 1722
2 2 444
3 3 463
4 4 2085
5 5 250
6 6 212
7 7 slabo 938
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 7

p130 bog Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V130 bog

Value 131497 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 127
1 1 prljavo 473
2 2 150
3 3 232
4 4 2504
5 5 477
6 6 477
7 7 čisto 1775
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 7

p131 bog Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V131 bog

Value 132496 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 131
1 1 sporo 748
2 2 230
3 3 336
4 4 3036
5 5 292
6 6 328
7 7 brzo 1114
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 7

p132 bog Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V132 bog

Value 133495 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 134
1 1 svijetlo 1518
2 2 505
3 3 440
4 4 2125
5 5 249
6 6 245
7 7 mračno 999
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 7

p133 bog Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V133 bog

Value 134494 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 118
1 1 maleno 607
2 2 155
3 3 246
4 4 2285
5 5 375
6 6 465
7 7 veliko 1964
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 7

p134 bog Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V134 bog

Value 135493 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 119
1 1 lijepo 1343
2 2 475
3 3 463
4 4 2819
5 5 206
6 6 172
7 7 ružno 618
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 7

p135 bog Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V135 bog

Value 136492 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 121
1 1 grubo 605
2 2 199
3 3 289
4 4 3171
5 5 424
6 6 374
7 7 nježno 1032
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 7

p136 bog Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V136 bog

Value 137491 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 123
1 1 napeto 626
2 2 244
3 3 293
4 4 3323
5 5 314
6 6 320
7 7 opušteno 972
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 7

p137 bog Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V137 bog

Value 138490 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 120
1 1 plitko 636
2 2 180
3 3 279
4 4 2977
5 5 332
6 6 387
7 7 duboko 1304
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 7

p138 bog Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V138 bog

Value 139489 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 108
1 1 daleko 2399
2 2 275
3 3 269
4 4 2036
5 5 195
6 6 232
7 7 blizu 701
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 7

p139 bog Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V139 bog

Value 140488 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 119
1 1 slatko 909
2 2 275
3 3 341
4 4 3546
5 5 209
6 6 184
7 7 gorko 632
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 7

p140 Savez komunista Jugoslavije Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V140 Savez komunista Jugoslavije

Value 141487 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 94
1 1 toplo 2145
2 2 737
3 3 620
4 4 1714
5 5 259
6 6 184
7 7 hladno 462
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 7

p141 Savez komunista Jugoslavije Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V141 Savez komunista Jugoslavije

Value 142486 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 83
1 1 jako 2730
2 2 874
3 3 692
4 4 888
5 5 308
6 6 202
7 7 slabo 438
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 7

p142 Savez komunista Jugoslavije Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V142 Savez komunista Jugoslavije

Value 143485 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 98
1 1 prljavo 266
2 2 194
3 3 294
4 4 1534
5 5 637
6 6 803
7 7 čisto 2389
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 7

p143 Savez komunista Jugoslavije Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V143 Savez komunista Jugoslavije

Value 144484 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 121
1 1 sporo 688
2 2 421
3 3 574
4 4 1693
5 5 506
6 6 603
7 7 brzo 1609
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 7

p144 Savez komunista Jugoslavije Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V144 Savez komunista Jugoslavije

Value 145483 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 106
1 1 svijetlo 2416
2 2 891
3 3 759
4 4 1291
5 5 273
6 6 190
7 7 mračno 289
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 7

p145 Savez komunista Jugoslavije Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V145 Savez komunista Jugoslavije

Value 146482 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 94
1 1 lijepo 271
2 2 200
3 3 288
4 4 1160
5 5 583
6 6 891
7 7 ružno 2728
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 7

p146 Savez komunista Jugoslavije Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V146 Savez komunista Jugoslavije

Value 147481 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 99
1 1 lijepo 2282
2 2 853
3 3 681
4 4 1707
5 5 214
6 6 147
7 7 ružno 232
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 7

p147 Savez komunista Jugoslavije Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V147 Savez komunista Jugoslavije

Value 148480 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 101
1 1 grubo 353
2 2 264
3 3 433
4 4 2860
5 5 423
6 6 559
7 7 nježno 1222
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 7

p148 Savez komunista Jugoslavije Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V148 Savez komunista Jugoslavije

Value 149479 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 107
1 1 napeto 976
2 2 576
3 3 587
4 4 2335
5 5 321
6 6 425
7 7 opušteno 888
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 7

p149 Savez komunista Jugoslavije Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V149 Savez komunista Jugoslavije

Value 150478 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 107
1 1 plitko 422
2 2 249
3 3 397
4 4 2264
5 5 448
6 6 693
7 7 duboko 1635
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 7

p150 Savez komunista Jugoslavije Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V150 Savez komunista Jugoslavije

Value 151477 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 100
1 1 daleko 759
2 2 360
3 3 391
4 4 1628
5 5 489
6 6 719
7 7 blizu 1769
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 7

p151 Savez komunista Jugoslavije Pred sobom imaš dvanaest skala koje na krajevima sadrže pridjeve suprotnog značenja. Svaka skala predstavlja slijed stupnjeva (stepena), a sami pridjevi predstavljaju krajnosti toga slijeda. Gore iznad svake skale nalazi se crtom označeno mjesto na koje trebaš upisati reiječ - pojam koji ću ti pročitati. Nako toga, tvoj će zadatak biti da pročitaš svaki par pridjeva i da zaokružiš onaj broj koji, prema tvojem mišljenju, bolje pristaje uz pojam zadan za ocjenivanje. Ako se kod neke skale nikako ne možeš odlučiti za jedan pridjev, molimo te da zaokružiš četvorku (4).

V151 Savez komunista Jugoslavije

Value 152476 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 92
1 1 slatko 1340
2 2 548
3 3 505
4 4 2964
5 5 279
6 6 171
7 7 gorko 316
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 7

p152_1 prvi odgovor

Value 153475 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 30
1 U životu treba težiti prosječnom materialnom standardu 1006
2 U životu je najvažnije "proživjeti" seksualni život 356
3 U životu je najvažnije biti lukav i prepreden 414
4 Najvažnije je odgajati djecu da postanu pošteni ljudi 1621
5 Život je u stvari niz spontanih događaja 889
6 Najvažnije je boriti se protiv svake nepravde 662
7 Najvažnije je pokoravati se Božjim zakonima 40
8 Život ne bi imao smisla kad ne bi bilo veselja i zabave 283
9 Najveće bogatstvo je znanje 289
10 Najvažnije je razvijati svijest i čovjeka u sebi 296
11 U međuljudskim odnosima najvažnije je ići linijom nezamjeran 42
12 Pravi smisao života je u tome da se proživi što bezbrižnije 80
13 Treba biti zadovoljan onim što ti drugi pruže 12
14 Najvažnije je izgraditi samouvjerenost in sigurnost u sebe 122
15 Čovjek će najmanje pogriješiti ako radi ono što radi većina 24
16 Najvažnije je zadovoljiti se onim što se od tebe očekuje 15
17 Treba nametati drugima svoju volju in mišljenje 3
18 Najčešće mislim kako da budem koristan društvu i svojim bliž 16
19 Treba raditi u pravcu društveno prihvatljivih opredeljenja b 3
20 Najvažnije je biti dobro materialno osiguran 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6215 0

Valid range from 0 to 20

p152_2 drugi odgovor

Value 154474 Frequency
0 ne znam, bez odgovora 302
1