Popis: Opis serije

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: POPIS
Glavni avtor(ji):
  • Statistični urad Republike Slovenije
Izdelal datoteko podatkov:
SURS - Statistični urad Republike Slovenije (Ljubljana, Slovenija; 2002-2011)

Finančna podpora:

Državni proračun Republike Slovenije je na podlagi Zakona o državni statistiki financiral vse aktivnosti v okviru Letnih programov statističnih raziskovanj.

Serija:
  • POPIS/Popis

    Namen popisov prebivalstva je zbrati podatke o stanju in spremembah v demografskih, ekonomskih, izobraževalnih, naselitvenih in bivalnih razmerah. Popisi prebivalstva zajemajo celotno populacijo in zagotavljajo najzanesljivejše kazalce opazovanih lastnosti v primerjavah skozi čas in med državami, ki se uporabljajo kot kriterij za umerjanje drugih podatkov. Popis omogoča tudi najbolj podrobno členitev pregledov stanja po geografskih enotah. Tako predstavlja tudi trajno podlago za oblikovanje zakonskih ukrepov in politik. Vzorec mikropodatkov iz popisa je dragocen vir za znanstvene in izobraževalne namene, saj omogoča poljubno pregledovanje večih spremenljivk hkrati in s tem poglobljeno raziskovanje ozadij posameznih pojavov. Prvi sodobni popis prebivalstva, ki vključuje slovensko ozemlje, je izvedla Avstro-Ogrska leta 1857, sledili pa so leta 1869, 1880, 1900 in 1910. Popisoma 1921 in 1931 je sledilo vsebinsko bolj skromen popis leta 1948, namenjen zlasti ugotavljanju stanja prebivalstva po vojni. Sledili so popisi leta 1961, 1971, 1981, 1991, 2002 in prvi Registrski popis 2011. Popisi so se deloma razlikovali med sabo po izboru spremenljivk in podrobnih metodoloških pristopih, kar je potrebno upoštevati pri primerjavah.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

demografske značilnosti, zakonski stan, kraj šolanja, dnevne migracije, otroci, prebivališče, priseljenci, selitve, status aktivnosti, zaposlitvene značilnosti, tip gospodinjstva, struktura gospodinstva, stanovanjsko razmerje gospodinjstva, tip družine, struktura družine, tip bivalnih prostorov, lastništvo bivalnih prostorov, struktura bivalnih prostorov, inštalacijski priključki, značilnosti stavbe bivalnih prostorov, namen rabe bivalnih prostorov

Vsebinska področja CESSDA
DEMOGRAFIJA, PREBIVALSTVO, STATISTIKA PREBIVALSTVA IN POPISI - selitve
BIVALNE RAZMERE IN NAČRTOVANJE RABE PROSTORA - bivalne razmere
DEMOGRAFIJA, PREBIVALSTVO, STATISTIKA PREBIVALSTVA IN POPISI - popisi
Vsebinsko področja CERIF
Demografija
Vsebinska področja ADP
Demografske značilnosti prebivalstva
Geografske značilnosti prebivalstva
Ekonomske značilnosti prebivalstva
Izobrazbene značilnosti prebivalstva
Selitve prebivalstva
Aktivnost prebivalstva
Gospodinjstva
Družine
Značilnosti stanovanjskih enot
Naseljenost stanovanj
Značilnosti stavb s stanovanji


Povzetek:

Namen popisov prebivalstva je zbrati podatke o stanju in spremembah v demografskih, ekonomskih, izobraževalnih, naselitvenih in bivalnih razmerah. Popisi prebivalstva zajemajo celotno populacijo in zagotavljajo najzanesljivejše kazalce opazovanih lastnosti v primerjavah skozi čas in med državami, ki se uporabljajo kot kriterij za umerjanje drugih podatkov. Popis omogoča tudi najbolj podrobno členitev pregledov stanja po geografskih enotah. Tako predstavlja tudi trajno podlago za oblikovanje zakonskih ukrepov in politik. Vzorec mikropodatkov iz popisa je dragocen vir za znanstvene in izobraževalne namene, saj omogoča poljubno pregledovanje večih spremenljivk hkrati in s tem poglobljeno raziskovanje ozadij posameznih pojavov. Prvi sodobni popis prebivalstva, ki vključuje slovensko ozemlje, je izvedla Avstro-Ogrska leta 1857, sledili pa so leta 1869, 1880, 1900 in 1910. Popisoma 1921 in 1931 je sledilo vsebinsko bolj skromen popis leta 1948, namenjen zlasti ugotavljanju stanja prebivalstva po vojni. Sledili so popisi leta 1961, 1971, 1981, 1991, 2002 in prvi Registrski popis 2011. Popisi so se deloma razlikovali med sabo po izboru spremenljivk in podrobnih metodoloških pristopih, kar je potrebno upoštevati pri primerjavah.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 2002 - 2011
Čas izdelave: 2002-2011
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik, gospodinjstvo, družina, stanovanje

Populacija:

Podrobno informacijo najdete v opisu posamezne raziskave.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Statistični urad Republike Slovenije

Tip vzorca:

Brez vzorčenja, zajeta celotna populacija.

Način zbiranja podatkov:

Podrobno informacijo najdete v opisu posamezne raziskave.

Uteževanje:

Podrobno informacijo najdete v opisu posamezne raziskave.

Omejitve dostopa

Podrobno informacijo najdete v opisu posamezne raziskave.

Podrobno informacijo najdete v opisu posamezne raziskave.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Podrobno informacijo najdete v opisu posamezne raziskave.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Informacije niso na voljo.

Spremenljivke

Za dostop do podatkov kontaktiraj ADP.

Gradiva o izvedbi raziskave

Ni povezanih gradiv!

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si