Stališča o korupciji 2008

Basic Study Information

ADP - IDNo: KORUP08
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_KORUP08_V1
Main author(s):
 • Komisija za preprečevanje korupcije
Co-workers:
 • Toš, Niko
 • Miheljak, Vlado
 • Kurdija, Slavko
 • Uhan, Samo
 • Falle, Rebeka
 • Broder, Živa
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2008)

Funding agency:

Komisija za preprečevanje korupcije

Project number:

no information

Series:
 • KORUP/Stališča o korupciji

  Serija raziskav o korupciji zajema raziskave splošne slovenske populacije. Prvi del anketirane sprašuje o razumevanju korupcije, mnenju o njeni razširjenosti, sprejemanju podkupnine v javnih službah, o informativnih virih, na podlagi katerih si anketirani ustvarja mnenje o korupciji, o vzrokih za korupcijo, izkušnjah in krivcih za korupcijo, o tem ali bi prijavili primer korupcije ter o stopnji učinkovitosti institucij v boju proti korupciji. Pripravljenost anketiranih na sprejemanje korupcije kot sredstva za doseganje ciljev se ugotavlja neposredno (kako bi anketirani ravnal v hipotetičnem primeru) in posredno (z oceno verjetnosti korupcije na posameznih področjih). Drugi del raziskave je sestavljen iz splošnejših vprašanj o razmerah v družbi, namenjenih analizi stališč o korupciji. Anketirani podajo ocene o zadovoljstvu z demokracijo, rednem dohodku, stanju v gospodarstvu, zaupanju v ustanove, spremljanju informativnih oddaj in časopisov ter strankarskih preferencah. Zadnji del zadeva vprašanja socio-demografskega tipa spremenljivk.

Study Content

Keywords:

ocena razširjenosti korupcije, mnenje o pričakovanju podkupovanj, mnenje o vzrokih za korupcijo, izkušnje s korupcijo, mnenje o krivdi za podkupovanje, ocena uspešnosti institucij v boju proti korupciji, strankarske preference, referendum o ukinitvi Komisije za preprečevanje korupcije

Keywords ELSST:
KORUPCIJA, POLITIČNA KORUPCIJA, ZADOVOLJSTVO, ZAUPANJE, JAVNO MNENJE, GOSPODARSKI SISTEM, DRUŽBENE VREDNOTE, DRUŽBENA STALIŠČA, POLITIKA

Topic Classification CESSDA
PRAVO, KRIMINAL IN PRAVNI SISTEMI - kriminal
Topic Classification CERIF
Kriminologija
Topic Classification ADP
OCENA RAZŠIRJENOSTI KORUPCIJE
IZKUŠNJE S KORUPCIJO
PRIJAVA KORUPCIJE
PRISPEVEK INSTITUCIJ V BOJU PROTI KORUPCIJI
DEMOGRAFIJA


Abstract:

Tematsko se raziskava osredotoča na problem korupcije, njene vzroke in sprejemanje le-te med državljankami in državljani. Večina vprašanj se nanaša na problemska področja kot so razširjenost korupcije, izkušnje s korupcijo in boj proti korupciji, ostali del pa poleg demografije zajema tudi volilne preference ter referendum o ukinitvi komisije za preprečevanje korupcije.

Methodology


Collection date: 4. februar 2009 - 11. februar 2009
Date of production: 2008
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

S telefonskimi intervjuji zbrano empirično gradivo je bilo glede na strukturna odstopanja polnoletne populacije uteženo (ponderirano) in s tem je bila zmanjšana pristranost in napake v rezultatih. Sistem ponderacije temelji na populacijskih izenačitvah glede na spol, starost in prostorsko razpršenost. Utemeljitev in opis postopka obteževanja je podan v dokumentu S. Kurdija, J. Štebe, "Oblikovanje vzorčnih uteži za telefonsko anketo Politbarometer", CJMMK, PB3/97.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: KORUP08 - Stališča o korupciji 2008 [datoteka podatkov]

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 75
 • number of units: 590

Variable list

Kraj Kraj

Value 13 Frequency
Zakrita vrednost 590
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
590 0

Regija Regija

Value 22 Frequency
1 POMURSKA 30
2 PODRAVSKA 107
3 KOROŠKA 20
4 SAVINJSKA 61
5 GORENJSKA 54
6 ZASAVSKA 17
7 OSREDNJA 166
8 SPOD. POSAVSKA 19
9 DOLENJSKA 40
10 GORIŠKA 25
11 OBALNO-KRAŠKA 21
12 KRAŠKA 27
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
587 3 1 12

Valid range from 1 to 12

Veln2 VELIKOST NASELJA

Value 31 Frequency
1 ->500 203
2 500-4000 128
3 4000-50000 139
4 NAD 50000 119
0 miss 0
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
589 1 1 4

Valid range from 1 to 4

Kraj Kraj

Value 175 Frequency
Zakrita vrednost 590
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
590 0

Regija Regija

Value 274 Frequency
1 POMURSKA 30
2 PODRAVSKA 107
3 KOROŠKA 20
4 SAVINJSKA 61
5 GORENJSKA 54
6 ZASAVSKA 17
7 OSREDNJA 166
8 SPOD. POSAVSKA 19
9 DOLENJSKA 40
10 GORIŠKA 25
11 OBALNO-KRAŠKA 21
12 KRAŠKA 27
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
587 3 1 12

Valid range from 1 to 12

Veln2 VELIKOST NASELJA

Value 373 Frequency
1 ->500 203
2 500-4000 128
3 4000-50000 139
4 NAD 50000 119
0 miss 0
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
589 1 1 4

Valid range from 1 to 4

V1 ALI STE IMELI V ZADNJEM LETU IZKUŠNJO S KORUPCIJO?

ALI STE IMELI VI ALI VAŠI NAJBLIŽJI V ZADNJEM LETU KAKRŠNOKOLI IZKUŠNJO S KORUPCIJO?

Value 472 Frequency
1 da, imel 29
2 ne, ni imel 557
3 ne vem, b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
586 4 1 2

Valid range from 1 to 2

V2 ALI VAŠI REDNI DOHODKI ZADOSTUJEJO ZA PREŽIVLJANJE?

ALI VAŠI REDNI DOHODKI ZADOSTUJEJO ZA PREŽIVLJANJE VAS IN VAŠE DRUŽINE, ALI NE ZADOSTUJEJO?

Value 571 Frequency
1 V CELOTI 176
2 V PRECEJŠNJI MERI 158
3 LE V MANJŠI MERI 169
4 SPLOH NE 80
5 ne prejema dohodkov 6
6 ne vem, b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
589 1 1 5

Valid range from 1 to 5

V4 KAJ NAJ NAREDI ČLOVEK, KI POTREBUJE NEKO DOVOLJENJE OD DRŽAVE...?

KAJ NAJ NAREDI ČLOVEK, KI POTREBUJE NEKO DOVOLJENJE OD DRŽAVE, ČE MU URADNIK REČE: "BODITE POTRPEŽLJIVI, POČAKAJTE".

Value 670 Frequency
1 NAJ POČAKA, SE BO ŽE UREDILO 222
2 NAJ PONUDI URADNIKU "NAPITNINO" 10
3 NAJ UPORABI ZVEZE 87
4 NAJ NAPIŠE PISMO PREDSTOJNIKU URADA 132
5 NAJ NAREDI BREZ DOVOLJENJA 20
6 NIČ SE NE DA NAREDITI 90
7 ne vem, b.o. 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
561 29 1 6

Valid range from 1 to 6

V5 KAKO VELIK PROBLEM JE KORUPCIJA V DANAŠNJI SLOVENIJI?

KAKO VELIK PROBLEM JE KORUPCIJA V DANAŠNJI SLOVENIJI?

Value 769 Frequency
1 zelo majhen problem 8
2 majhen problem 13
3 niti velik niti majhen problem 142
4 velik problem 174
5 zelo velik problem 232
6 ne vem, b.o. 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
569 21 1 5

Valid range from 1 to 5

V6 KAKO RAZŠIRJENA JE V SLOVENIJI KORUPCIJA V JAVNIH SLUŽBAH?

KAKO RAZŠIRJENA STA PO VAŠI OCENI V SLOVENIJI POJAVA KORUPCIJE IN SPREJEMANJE PODKUPNINE V JAVNIH SLUŽBAH?

Value 868 Frequency
1 SKORAJ NOBEN NE POČNE TEGA 24
2 TO POČNE LE NEKAJ 191
3 TO POČNE KAR PRECEJ 267
4 TO POČNEJO SKORAJ VSI 73
5 ne vem, b.o. 33
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
555 35 1 4

Valid range from 1 to 4

V7 NA ČEM PREDVSEM TEMELJI TO VAŠE MNENJE?

NA ČEM PREDVSEM TEMELJI TO VAŠE MNENJE? JE UTEMELJENO PREDVSEM ...

Value 967 Frequency
1 KAR STE PREBRALI V MEDIJIH 222
2 KAR LJUDJE NA SPLOŠNO GOVORIJO 41
3 IZKUŠNJE IN PRIPOVEDOVANJA TISTIH, KI JIM ZAUPATE 65
4 VAŠE OSEBNE IZKUŠNJE 110
5 VSE OD NAVEDENEGA 123
6 ne vem, b.o. 28
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
561 29 1 5

Valid range from 1 to 5

V8 ALI JE V PRIMERJAVI Z OBDOBJEM PRED 1990 KORUPCIJA V DANAŠNJI SLOVENIJI...?

KAJ MENITE, ALI JE V PRIMERJAVI Z OBDOBJEM PRED LETOM 90 KORUPCIJA V DANAŠNJI SLOVENIJI...

Value 1066 Frequency
1 MOČNO NARASLA 257
2 NEKOLIKO NARASLA 139
3 OSTALA NA ISTI RAVNI 116
4 NEKOLIKO UPADLA 25
5 MOČNO UPADLA 11
6 ne vem, b.o. 41
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
548 42 1 5

Valid range from 1 to 5

V9K INŠPEKTORJI INŠPEKCIJSKIH SLUŽB

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI?

Value 1165 Frequency
1 je verjetno 235
2 ni verjetno 309
3 ne vem, b.o. 45
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
544 46 1 2

Valid range from 1 to 2

V9B SODNIKI IN SODNI USLUŽBENCI

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI?

Value 1264 Frequency
1 je verjetno 197
2 ni verjetno 303
3 ne vem, b.o. 89
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 90 1 2

Valid range from 1 to 2

V9C ODVETNIKI IN NOTARJI

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI?

Value 1363 Frequency
1 je verjetno 272
2 ni verjetno 256
3 ne vem, b.o. 59
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
528 62 1 2

Valid range from 1 to 2

V9D POLICISTI

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI?

Value 1462 Frequency
1 je verjetno 214
2 ni verjetno 319
3 ne vem, b.o. 54
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
533 57 1 2

Valid range from 1 to 2

V9E CARINIKI

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI?

Value 1561 Frequency
1 je verjetno 197
2 ni verjetno 296
3 ne vem, b.o. 93
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
493 97 1 2

Valid range from 1 to 2

V9F DAVČNI USLUŽBENCI

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI?

Value 1660 Frequency
1 je verjetno 167
2 ni verjetno 330
3 ne vem, b.o. 88
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
497 93 1 2

Valid range from 1 to 2

V9G UČITELJI IN PROFESORJI

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI?

Value 1759 Frequency
1 je verjetno 143
2 ni verjetno 386
3 ne vem, b.o. 58
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
529 61 1 2

Valid range from 1 to 2

V9H POSLANCI

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI?

Value 1858 Frequency
1 je verjetno 201
2 ni verjetno 286
3 ne vem, b.o. 101
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
487 103 1 2

Valid range from 1 to 2

V9I URADNIKI NA MINISTRSTVIH

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI?

Value 1957 Frequency
1 je verjetno 224
2 ni verjetno 267
3 ne vem, b.o. 97
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
491 99 1 2

Valid range from 1 to 2

V9J ZAPOSLENI NA OBČINSKIH UPRAVAH

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI?

Value 2056 Frequency
1 je verjetno 201
2 ni verjetno 338
3 ne vem, b.o. 50
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
539 51 1 2

Valid range from 1 to 2

V9A ZDRAVNIKI, DELAVCI V ZDRAVSTVU

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI?

Value 2155 Frequency
1 je verjetno 299
2 ni verjetno 247
3 ne vem, b.o. 43
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
546 44 1 2

Valid range from 1 to 2

V10 NAJPOMEMBNEJŠI VZROK ZA KORUPCIJO V SLOVENIJI

KAJ MENITE, KATERI JE NAJPOMEMBNEJŠI VZROK ZA KORUPCIJO V SLOVENIJI?

Value 2254 Frequency
1 POMANJKLJIVA ZAKONODAJA 123
2 PRENIZKE KAZNI 92
3 NEUČINKOVIT PREGON KORUPCIJE 157
4 ZAPLETENOST UPRAVNIH POSTOPKOV 47
5 DRŽAVLJANI NE IZRAŽAJO ŽELJE 40
6 GRE ZA USTALJENE NAVADE 82
7 drugo 25
8 ne vem, b.o. 23
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
566 24 1 7

Valid range from 1 to 7

V11A STE IMELI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI OBISKU ZDRAVNIKA

ALI STE IMELI VI ALI VAŠI SORODNIKI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI OBISKU ZDRAVNIKA, ALI PRI SREČANJU Z DRUGIMI ZDRAVSTVENIMI DELAVCI?

Value 2353 Frequency
1 DA 89
2 NE 500
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
589 1 1 2

Valid range from 1 to 2

V11B ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Value 2452 Frequency
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 41
2 DENAR ALI DARILA 44
3 drugo 4
4 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 501
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
89 501 1 3

Valid range from 1 to 3

V11C ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

Value 2551 Frequency
1 da 50
2 ne 33
3 ne vem, b.o. 6
Sysmiss 501
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
83 507 1 2

Valid range from 1 to 2

V12A STE IMELI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI IZOBRAŽEVANJU

ALI STE IMELI VI ALI VAŠI SORODNIKI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI IZOBRAŽEVANJU, PRI VPISU V ŠOLO ALI OPRAVLJANJU IZPITOV?

Value 2650 Frequency
1 DA 19
2 NE 570
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
589 1 1 2

Valid range from 1 to 2

V12B ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Value 2749 Frequency
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 18
2 DENAR ALI DARILA 1
3 drugo 0
4 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 571
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19 571 1 2

Valid range from 1 to 3

V12C ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

Value 2848 Frequency
1 da 13
2 ne 6
3 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 571
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19 571 1 2

Valid range from 1 to 2

V13A STE IMELI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI ODMERI IN PLAČILU DAVKA

ALI STE IMELI VI ALI VAŠI SORODNIKI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI ODMERI IN PLAČILU DAVKA?

Value 2947 Frequency
1 DA 11
2 NE 576
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
587 3 1 2

Valid range from 1 to 2

V13B ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Value 3046 Frequency
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 5
2 DENAR ALI DARILA 3
3 drugo 3
4 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 579
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11 579 1 3

Valid range from 1 to 3

V13C ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

Value 3145 Frequency
1 da 6
2 ne 3
3 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 579
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9 581 1 2

Valid range from 1 to 2

V14A STE IMELI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI UVELJAVLJANJU PRAVICE DO POKOJNINE...

ALI STE IMELI VI ALI VAŠI SORODNIKI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI UVELJAVLJANJU PRAVICE DO POKOJNINE, ALI PA DO RAZLIČNIH PODPOR IN DOKLADOV, TUDI PRI UVELJAVLJANJU PODPORE ZA NEZAPOSLENE?

Value 3244 Frequency
1 DA 27
2 NE 562
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
589 1 1 2

Valid range from 1 to 2

V14B ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Value 3343 Frequency
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 14
2 DENAR ALI DARILA 7
3 drugo 3
4 ne vem, b.o. 3
Sysmiss 563
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24 566 1 3

Valid range from 1 to 3

V14C ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

Value 3442 Frequency
1 da 10
2 ne 13
3 ne vem, b.o. 4
Sysmiss 563
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23 567 1 2

Valid range from 1 to 2

V15A STE IMELI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI POLICIJSKIH POSTOPKIH

ALI STE IMELI VI ALI VAŠI SORODNIKI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI POLICIJSKIH POSTOPKIH?

Value 3541 Frequency
1 DA 43
2 NE 543
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
586 4 1 2

Valid range from 1 to 2

V15B ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Value 3640 Frequency
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 30
2 DENAR ALI DARILA 9
3 drugo 2
4 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 547
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
41 549 1 3

Valid range from 1 to 3

V15C ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

Value 3739 Frequency
1 da 22
2 ne 13
3 ne vem, b.o. 8
Sysmiss 547
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
35 555 1 2

Valid range from 1 to 2

V16A STE IMELI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI POSTOPKU NA SODIŠČU

ALI STE IMELI VI ALI VAŠI SORODNIKI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI POSTOPKU NA SODIŠČU, PRI KATEREM JE BIL UDELEŽEN SODNIK ALI TOŽILEC?

Value 3838 Frequency
1 DA 26
2 NE 563
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
589 1 1 2

Valid range from 1 to 2

V16B ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Value 3937 Frequency
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 16
2 DENAR ALI DARILA 7
3 drugo 2
4 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 564
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25 565 1 3

Valid range from 1 to 3

V16C ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

Value 4036 Frequency
1 da 15
2 ne 7
3 ne vem, b.o. 4
Sysmiss 564
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22 568 1 2

Valid range from 1 to 2

V17A STE IMELI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI POSTOPKU ODVETNIŠKE PISARNE ALI NOTARIATA

ALI STE IMELI VI ALI VAŠI SORODNIKI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI POSTOPKU ODVETNIŠKE PISARNE ALI NOTARIATA?

Value 4135 Frequency
1 DA 31
2 NE 558
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
589 1 1 2

Valid range from 1 to 2

V17B ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Value 4234 Frequency
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 18
2 DENAR ALI DARILA 12
3 drugo 1
4 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 559
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31 559 1 3

Valid range from 1 to 3

V17C ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

Value 4333 Frequency
1 da 18
2 ne 11
3 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 559
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29 561 1 2

Valid range from 1 to 2

V18A STE IMELI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI POSTOPKU NA OBČINSKEM URADU ALI URADU UPRAVNE ENOTE

ALI STE IMELI VI ALI VAŠI SORODNIKI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI POSTOPKU NA OBČINSKEM URADU ALI URADU UPRAVNE ENOTE?

Value 4432 Frequency
1 DA 27
2 NE 562
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
589 1 1 2

Valid range from 1 to 2

V18B ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Value 4531 Frequency
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 19
2 DENAR ALI DARILA 5
3 drugo 2
4 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 563
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26 564 1 3

Valid range from 1 to 3

V18C ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

Value 4630 Frequency
1 da 13
2 ne 12
3 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 563
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25 565 1 2

Valid range from 1 to 2

V19A STE IMELI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI POSTOPKU INŠPEKCIJSKE SLUŽBE

ALI STE IMELI VI ALI VAŠI SORODNIKI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI POSTOPKU INŠPEKCIJSKE SLUŽBE?

Value 4729 Frequency
1 DA 11
2 NE 578
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
589 1 1 2

Valid range from 1 to 2

V19B ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Value 4828 Frequency
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 5
2 DENAR ALI DARILA 5
3 drugo 1
4 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 579
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11 579 1 3

Valid range from 1 to 3

V19C ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

Value 4927 Frequency
1 da 3
2 ne 7
3 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 579
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10 580 1 2

Valid range from 1 to 2

V20 KDO JE BOLJ KRIV: TISTI, KI PODKUPNINO DAJE, ALI TISTI, KI SPREJEMA?

KDO JE PO VAŠEM MNENJU BOLJ KRIV: ALI TISTI, KI PODKUPNINO DAJE, ALI TISTI, KI JO SPREJEMA?

Value 5026 Frequency
1 tisti, ki jo daje 89
2 tisti, ki jo sprejema 222
3 oba enako 268
4 ne vem, nimam mnenja, b.o. 10
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
579 11 1 3

Valid range from 1 to 3

V21 ALI BI PRIJAVILI PRIMER KORUPCIJE?

ALI BI PRIJAVILI PRIMER KORUPCIJE, ČE BI ZANJ IZVEDELI?

Value 5125 Frequency
1 da 310
2 ne 217
3 ne vem, b.o. 62
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
527 63 1 2

Valid range from 1 to 2

V22 KOMU BI PRIJAVILI PRIMER KORUPCIJE?

KOMU BI PRIJAVILI PRIMER KORUPCIJE?

Value 5224 Frequency
1 POLICIJI 102
2 DRŽAVNEMU TOŽILSTVU 16
3 SODIŠČU 4
4 URADU ZA PREPREČ. KORUPCIJE 108
5 URADU ZA PREPREČ. PRANJA DENARJA 2
6 MEDIJEM 49
7 drugo 9
8 ne vem, b.o. 20
Sysmiss 280
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
290 300 1 7

Valid range from 1 to 7

V23 ZAKAJ NE BI PRIJAVILI PRIMERA KORUPCIJE?

KATERI JE NAJPOMEMBNEJŠI RAZLOG, DA NE BI PRIJAVILI PRIMERA KORUPCIJE?

Value 5323 Frequency
1 NE VESTE, KJE BI PRIJAVILI 10
2 PRIMERA NE BI BILO MOGOČE DOKAZATI 48
3 TO JE PRI NAS NEKAJ OBIČAJNEGA 12
4 PREISKAVE TAKO ALI TAKO NE BI SPROŽILI 28
5 SKRB ZARADI MAŠČEVALNIH UKREPOV 83
6 drugo 34
7 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 373
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
215 375 1 6

Valid range from 1 to 6

V24A SODIŠČA

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI.

Value 5422 Frequency
1 sploh niso pripomogle 136
2 . 111
3 nekaj vmes 224
4 . 52
5 močno so pripomogle 26
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 39
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
549 41 1 5

Valid range from 1 to 5

V24B VLADA

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI.

Value 5521 Frequency
1 sploh niso pripomogle 139
2 . 155
3 nekaj vmes 170
4 . 56
5 močno so pripomogle 23
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 45
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
543 47 1 5

Valid range from 1 to 5

V24C POLICIJA

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI.

Value 5620 Frequency
1 sploh niso pripomogle 104
2 . 119
3 nekaj vmes 235
4 . 80
5 močno so pripomogle 21
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 29
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
559 31 1 5

Valid range from 1 to 5

V24D URAD ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI.

Value 5719 Frequency
1 sploh niso pripomogle 98
2 . 51
3 nekaj vmes 124
4 . 181
5 močno so pripomogle 95
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 39
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
549 41 1 5

Valid range from 1 to 5

V24E URAD ZA PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI.

Value 5818 Frequency
1 sploh niso pripomogle 98
2 . 78
3 nekaj vmes 137
4 . 104
5 močno so pripomogle 43
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 128
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
460 130 1 5

Valid range from 1 to 5

V24F DRŽAVNO TOŽILSTVO

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI.

Value 5917 Frequency
1 sploh niso pripomogle 97
2 . 131
3 nekaj vmes 197
4 . 77
5 močno so pripomogle 27
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 59
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
529 61 1 5

Valid range from 1 to 5

V24G ODVETNIŠKE PISARNE IN NOTARIATI

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI.

Value 6016 Frequency
1 sploh niso pripomogle 182
2 . 169
3 nekaj vmes 124
4 . 33
5 močno so pripomogle 17
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 63
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
525 65 1 5

Valid range from 1 to 5

V24H OBČINSKA UPRAVA IN UPRAVNE ENOTE

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI.

Value 6115 Frequency
1 sploh niso pripomogle 146
2 . 139
3 nekaj vmes 194
4 . 37
5 močno so pripomogle 9
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 63
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
525 65 1 5

Valid range from 1 to 5

V24I ZDRAVSTVENE USTANOVE

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI.

Value 6214 Frequency
1 sploh niso pripomogle 164
2 . 130
3 nekaj vmes 166
4 . 52
5 močno so pripomogle 24
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 52
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
536 54 1 5

Valid range from 1 to 5

V24J MEDIJI (TISK, RADIO IN TV)

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI.

Value 6313 Frequency
1 sploh niso pripomogle 51
2 . 33
3 nekaj vmes 150
4 . 202
5 močno so pripomogle 122
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 30
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
558 32 1 5

Valid range from 1 to 5

V24K INŠPEKCIJSKE SLUŽBE

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI.

Value 6412 Frequency
1 sploh niso pripomogle 81
2 . 120
3 nekaj vmes 206
4 . 97
5 močno so pripomogle 32
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 52
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
536 54 1 5

Valid range from 1 to 5

V25 KOGA BI VOLILI?

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI?

Value 6511 Frequency
1 DESUS 16
2 LDS 22
3 NSI 7
4 SDS 100
5 SLS 14
6 SNS 22
7 SD 110
8 ZARES 60
9 drugo 6
0 ne vem, b.o., ne bi volil 230
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
357 233 1 9

Valid range from 1 to 9

V25a PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE?

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE?

Value 6610 Frequency
1 DESUS 5
2 LDS 3
3 NSI 2
4 SDS 20
5 SLS 3
6 SNS 6
7 SD 21
8 ZARES 8
9 drugo 2
0 ne vem, b.o. 160
Sysmiss 360
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
70 520 1 9

Valid range from 1 to 9

V26a PRED ČASOM SE JE GOVORILO O UKINITVI KOMIS. ZA PREPREČ. KORUP.. KAJ MENITE VI, ALI NAJ

PRED ČASOM SE JE GOVORILO O UKINITVI KOMISIJE ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE - T.I. KOSOVE KOMISIJE. KAJ MENITE VI, ALI NAJ TA KOMISJA DELUJE NAPREJ, ALI NAJ SE UKINE?

Value 679 Frequency
1 naj deluje naprej 453
2 naj se ukine 104
3 ne vem, b.o. 30
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
557 33 1 2

Valid range from 1 to 2

V27 NAJ SE RAZŠIRI DELOVNO PODROČJE IN OKREPI PRISTOJNOSTI KOMISIJE ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE?

ALI STE ZA TO, DA SE RAZŠIRI DELOVNO PODROČJE IN OKREPI PRISTOJNOSTI KOMISIJE ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE?

Value 688 Frequency
1 da, sem za to 407
2 ne, nisem za to 21
3 niti da, niti ne 10
4 ne vem, b.o. 14
Sysmiss 138
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
438 152 1 3

Valid range from 1 to 3

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
588 2 19 91 55.359 16.956

Valid range from 19 to 91

IZOB IZOBRAZBA

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 706 Frequency
1 OSNOVNA 81
2 POKLICNA 60
3 SREDNJA 271
4 VIŠJA, VISOKA 176
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
588 2 1 4

Valid range from 1 to 4

ZAP ZAPOSLENOST

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 715 Frequency
1 GOSPODARSTVO 130
2 NEGOSPODARSTVO 99
3 SAMOZAPOSLEN 14
4 KMET 12
5 GOSPODINJA 11
6 UPOKOJENEC 253
7 ŠTUDENT, DIJAK 45
8 BREZPOSELN 25
9 DRUGO... 0
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
589 1 1 8

Valid range from 1 to 9

TIPK KRAJ BIVANJA

ALI PREBIVATE:

Value 724 Frequency
1 PODEŽELJE 195
2 MANJŠI KRAJ, MESTO 196
3 VEČJE MESTO 91
4 LJ, MB 107
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
589 1 1 4

Valid range from 1 to 4

DOH NETO MESEČNI OSEBNI DOHODEK

V SLOVENIJI JE POVPREČNI MESEČNI OSEBNI DOHODEK PRIBLIŽNO 850 EVROV NETO. KAM BI UVRSTILI VAŠ NETO MESEČNI OSEBNI DOHODEK...?

Value 733 Frequency
1 POD POVPREČJE 303
2 NEKJE OKROG POVPREČJA 113
3 NAD POVPREČJE 162
4 b.o. 11
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
578 12 1 3

Valid range from 1 to 3

SPOL SPOL

Value 742 Frequency
1 moški 259
2 ženska 331
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
590 0 1 2

Valid range from 1 to 2

RSTAR STAROST

Value 751 Frequency
30 ->30 78
45 31 - 45 101
60 46 - 60 191
99 61 -> 218
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
588 2 30 99

Valid range from 30 to 99

Materials of the Study

 1. Toš, Niko (2008). KORUP08 - Stališča o korupciji 2008 [Vprašalnik].

Study Results Materials

 1. Kurdija, Slavko in Štebe, Janez (1997). Oblikovanje vzorčnih uteži za telefonsko anketo Politbarometer [ostali dokumenti].

Related Publications

 1. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij in Kurdija, Slavko (2009). Stališča o korupciji 2008 [poročilo].
 2. Komisija za preprečevanje korupcije (2012). Predstavitvena stran Komisije za preprečevanje korupcije.

Access to data and documentation - Nesstar


DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Komisija za preprečevanje korupcije. (2010). Stališča o korupciji 2008 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: KORUP08. https://doi.org/10.17898/ADP_KORUP08_V1

COBISS.SI
Publication date: 2010
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si