Stališča o korupciji 2008

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: KORUP08
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_KORUP08_V1
Glavni avtor(ji):
 • Komisija za preprečevanje korupcije
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Toš, Niko
 • Miheljak, Vlado
 • Kurdija, Slavko
 • Uhan, Samo
 • Falle, Rebeka
 • Broder, Živa
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2008)

Finančna podpora:

Komisija za preprečevanje korupcije

Serija:
 • KORUP/Stališča o korupciji

  Serija raziskav o korupciji zajema raziskave splošne slovenske populacije. Prvi del anketirane sprašuje o razumevanju korupcije, mnenju o njeni razširjenosti, sprejemanju podkupnine v javnih službah, o informativnih virih, na podlagi katerih si anketirani ustvarja mnenje o korupciji, o vzrokih za korupcijo, izkušnjah in krivcih za korupcijo, o tem ali bi prijavili primer korupcije ter o stopnji učinkovitosti institucij v boju proti korupciji. Pripravljenost anketiranih na sprejemanje korupcije kot sredstva za doseganje ciljev se ugotavlja neposredno (kako bi anketirani ravnal v hipotetičnem primeru) in posredno (z oceno verjetnosti korupcije na posameznih področjih). Drugi del raziskave je sestavljen iz splošnejših vprašanj o razmerah v družbi, namenjenih analizi stališč o korupciji. Anketirani podajo ocene o zadovoljstvu z demokracijo, rednem dohodku, stanju v gospodarstvu, zaupanju v ustanove, spremljanju informativnih oddaj in časopisov ter strankarskih preferencah. Zadnji del zadeva vprašanja socio-demografskega tipa spremenljivk.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

ocena razširjenosti korupcije, mnenje o pričakovanju podkupovanj, mnenje o vzrokih za korupcijo, izkušnje s korupcijo, mnenje o krivdi za podkupovanje, ocena uspešnosti institucij v boju proti korupciji, strankarske preference, referendum o ukinitvi Komisije za preprečevanje korupcije

Vsebinska področja CESSDA
PRAVO, KRIMINAL IN PRAVNI SISTEMI - kriminal
Vsebinsko področja CERIF
Kriminologija
Vsebinska področja ADP
OCENA RAZŠIRJENOSTI KORUPCIJE
IZKUŠNJE S KORUPCIJO
PRIJAVA KORUPCIJE
PRISPEVEK INSTITUCIJ V BOJU PROTI KORUPCIJI
DEMOGRAFIJA


Povzetek:

Tematsko se raziskava osredotoča na problem korupcije, njene vzroke in sprejemanje le-te med državljankami in državljani. Večina vprašanj se nanaša na problemska področja kot so razširjenost korupcije, izkušnje s korupcijo in boj proti korupciji, ostali del pa poleg demografije zajema tudi volilne preference ter referendum o ukinitvi komisije za preprečevanje korupcije.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 4. februar 2009 - 11. februar 2009
Čas izdelave: 2008
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

S telefonskimi intervjuji zbrano empirično gradivo je bilo glede na strukturna odstopanja polnoletne populacije uteženo (ponderirano) in s tem je bila zmanjšana pristranost in napake v rezultatih. Sistem ponderacije temelji na populacijskih izenačitvah glede na spol, starost in prostorsko razpršenost. Utemeljitev in opis postopka obteževanja je podan v dokumentu S. Kurdija, J. Štebe, "Oblikovanje vzorčnih uteži za telefonsko anketo Politbarometer", CJMMK, PB3/97.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: KORUP08 - Stališča o korupciji 2008 [datoteka podatkov]

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 75
 • število enot: 590

Spremenljivke

Kraj Kraj

Vrednost 13 Frekvenca
Zakrita vrednost 590
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
590 0

Regija Regija

Vrednost 22 Frekvenca
1 POMURSKA 30
2 PODRAVSKA 107
3 KOROŠKA 20
4 SAVINJSKA 61
5 GORENJSKA 54
6 ZASAVSKA 17
7 OSREDNJA 166
8 SPOD. POSAVSKA 19
9 DOLENJSKA 40
10 GORIŠKA 25
11 OBALNO-KRAŠKA 21
12 KRAŠKA 27
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
587 3 1 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

Veln2 VELIKOST NASELJA

Vrednost 31 Frekvenca
1 ->500 203
2 500-4000 128
3 4000-50000 139
4 NAD 50000 119
0 miss 0
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
589 1 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Kraj Kraj

Vrednost 175 Frekvenca
Zakrita vrednost 590
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
590 0

Regija Regija

Vrednost 274 Frekvenca
1 POMURSKA 30
2 PODRAVSKA 107
3 KOROŠKA 20
4 SAVINJSKA 61
5 GORENJSKA 54
6 ZASAVSKA 17
7 OSREDNJA 166
8 SPOD. POSAVSKA 19
9 DOLENJSKA 40
10 GORIŠKA 25
11 OBALNO-KRAŠKA 21
12 KRAŠKA 27
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
587 3 1 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

Veln2 VELIKOST NASELJA

Vrednost 373 Frekvenca
1 ->500 203
2 500-4000 128
3 4000-50000 139
4 NAD 50000 119
0 miss 0
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
589 1 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1 ALI STE IMELI V ZADNJEM LETU IZKUŠNJO S KORUPCIJO?

ALI STE IMELI VI ALI VAŠI NAJBLIŽJI V ZADNJEM LETU KAKRŠNOKOLI IZKUŠNJO S KORUPCIJO?

Vrednost 472 Frekvenca
1 da, imel 29
2 ne, ni imel 557
3 ne vem, b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
586 4 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V2 ALI VAŠI REDNI DOHODKI ZADOSTUJEJO ZA PREŽIVLJANJE?

ALI VAŠI REDNI DOHODKI ZADOSTUJEJO ZA PREŽIVLJANJE VAS IN VAŠE DRUŽINE, ALI NE ZADOSTUJEJO?

Vrednost 571 Frekvenca
1 V CELOTI 176
2 V PRECEJŠNJI MERI 158
3 LE V MANJŠI MERI 169
4 SPLOH NE 80
5 ne prejema dohodkov 6
6 ne vem, b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
589 1 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4 KAJ NAJ NAREDI ČLOVEK, KI POTREBUJE NEKO DOVOLJENJE OD DRŽAVE...?

KAJ NAJ NAREDI ČLOVEK, KI POTREBUJE NEKO DOVOLJENJE OD DRŽAVE, ČE MU URADNIK REČE: "BODITE POTRPEŽLJIVI, POČAKAJTE".

Vrednost 670 Frekvenca
1 NAJ POČAKA, SE BO ŽE UREDILO 222
2 NAJ PONUDI URADNIKU "NAPITNINO" 10
3 NAJ UPORABI ZVEZE 87
4 NAJ NAPIŠE PISMO PREDSTOJNIKU URADA 132
5 NAJ NAREDI BREZ DOVOLJENJA 20
6 NIČ SE NE DA NAREDITI 90
7 ne vem, b.o. 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
561 29 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V5 KAKO VELIK PROBLEM JE KORUPCIJA V DANAŠNJI SLOVENIJI?

KAKO VELIK PROBLEM JE KORUPCIJA V DANAŠNJI SLOVENIJI?

Vrednost 769 Frekvenca
1 zelo majhen problem 8
2 majhen problem 13
3 niti velik niti majhen problem 142
4 velik problem 174
5 zelo velik problem 232
6 ne vem, b.o. 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
569 21 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V6 KAKO RAZŠIRJENA JE V SLOVENIJI KORUPCIJA V JAVNIH SLUŽBAH?

KAKO RAZŠIRJENA STA PO VAŠI OCENI V SLOVENIJI POJAVA KORUPCIJE IN SPREJEMANJE PODKUPNINE V JAVNIH SLUŽBAH?

Vrednost 868 Frekvenca
1 SKORAJ NOBEN NE POČNE TEGA 24
2 TO POČNE LE NEKAJ 191
3 TO POČNE KAR PRECEJ 267
4 TO POČNEJO SKORAJ VSI 73
5 ne vem, b.o. 33
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
555 35 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V7 NA ČEM PREDVSEM TEMELJI TO VAŠE MNENJE?

NA ČEM PREDVSEM TEMELJI TO VAŠE MNENJE? JE UTEMELJENO PREDVSEM ...

Vrednost 967 Frekvenca
1 KAR STE PREBRALI V MEDIJIH 222
2 KAR LJUDJE NA SPLOŠNO GOVORIJO 41
3 IZKUŠNJE IN PRIPOVEDOVANJA TISTIH, KI JIM ZAUPATE 65
4 VAŠE OSEBNE IZKUŠNJE 110
5 VSE OD NAVEDENEGA 123
6 ne vem, b.o. 28
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
561 29 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V8 ALI JE V PRIMERJAVI Z OBDOBJEM PRED 1990 KORUPCIJA V DANAŠNJI SLOVENIJI...?

KAJ MENITE, ALI JE V PRIMERJAVI Z OBDOBJEM PRED LETOM 90 KORUPCIJA V DANAŠNJI SLOVENIJI...

Vrednost 1066 Frekvenca
1 MOČNO NARASLA 257
2 NEKOLIKO NARASLA 139
3 OSTALA NA ISTI RAVNI 116
4 NEKOLIKO UPADLA 25
5 MOČNO UPADLA 11
6 ne vem, b.o. 41
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
548 42 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V9K INŠPEKTORJI INŠPEKCIJSKIH SLUŽB

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI?

Vrednost 1165 Frekvenca
1 je verjetno 235
2 ni verjetno 309
3 ne vem, b.o. 45
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
544 46 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V9B SODNIKI IN SODNI USLUŽBENCI

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI?

Vrednost 1264 Frekvenca
1 je verjetno 197
2 ni verjetno 303
3 ne vem, b.o. 89
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 90 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V9C ODVETNIKI IN NOTARJI

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI?

Vrednost 1363 Frekvenca
1 je verjetno 272
2 ni verjetno 256
3 ne vem, b.o. 59
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
528 62 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V9D POLICISTI

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI?

Vrednost 1462 Frekvenca
1 je verjetno 214
2 ni verjetno 319
3 ne vem, b.o. 54
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
533 57 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V9E CARINIKI

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI?

Vrednost 1561 Frekvenca
1 je verjetno 197
2 ni verjetno 296
3 ne vem, b.o. 93
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
493 97 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V9F DAVČNI USLUŽBENCI

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI?

Vrednost 1660 Frekvenca
1 je verjetno 167
2 ni verjetno 330
3 ne vem, b.o. 88
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
497 93 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V9G UČITELJI IN PROFESORJI

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI?

Vrednost 1759 Frekvenca
1 je verjetno 143
2 ni verjetno 386
3 ne vem, b.o. 58
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
529 61 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V9H POSLANCI

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI?

Vrednost 1858 Frekvenca
1 je verjetno 201
2 ni verjetno 286
3 ne vem, b.o. 101
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
487 103 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V9I URADNIKI NA MINISTRSTVIH

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI?

Vrednost 1957 Frekvenca
1 je verjetno 224
2 ni verjetno 267
3 ne vem, b.o. 97
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
491 99 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V9J ZAPOSLENI NA OBČINSKIH UPRAVAH

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI?

Vrednost 2056 Frekvenca
1 je verjetno 201
2 ni verjetno 338
3 ne vem, b.o. 50
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
539 51 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V9A ZDRAVNIKI, DELAVCI V ZDRAVSTVU

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI?

Vrednost 2155 Frekvenca
1 je verjetno 299
2 ni verjetno 247
3 ne vem, b.o. 43
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
546 44 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V10 NAJPOMEMBNEJŠI VZROK ZA KORUPCIJO V SLOVENIJI

KAJ MENITE, KATERI JE NAJPOMEMBNEJŠI VZROK ZA KORUPCIJO V SLOVENIJI?

Vrednost 2254 Frekvenca
1 POMANJKLJIVA ZAKONODAJA 123
2 PRENIZKE KAZNI 92
3 NEUČINKOVIT PREGON KORUPCIJE 157
4 ZAPLETENOST UPRAVNIH POSTOPKOV 47
5 DRŽAVLJANI NE IZRAŽAJO ŽELJE 40
6 GRE ZA USTALJENE NAVADE 82
7 drugo 25
8 ne vem, b.o. 23
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
566 24 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V11A STE IMELI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI OBISKU ZDRAVNIKA

ALI STE IMELI VI ALI VAŠI SORODNIKI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI OBISKU ZDRAVNIKA, ALI PRI SREČANJU Z DRUGIMI ZDRAVSTVENIMI DELAVCI?

Vrednost 2353 Frekvenca
1 DA 89
2 NE 500
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
589 1 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V11B ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Vrednost 2452 Frekvenca
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 41
2 DENAR ALI DARILA 44
3 drugo 4
4 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 501
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
89 501 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V11C ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

Vrednost 2551 Frekvenca
1 da 50
2 ne 33
3 ne vem, b.o. 6
Sysmiss 501
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
83 507 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12A STE IMELI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI IZOBRAŽEVANJU

ALI STE IMELI VI ALI VAŠI SORODNIKI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI IZOBRAŽEVANJU, PRI VPISU V ŠOLO ALI OPRAVLJANJU IZPITOV?

Vrednost 2650 Frekvenca
1 DA 19
2 NE 570
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
589 1 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12B ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Vrednost 2749 Frekvenca
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 18
2 DENAR ALI DARILA 1
3 drugo 0
4 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 571
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19 571 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V12C ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

Vrednost 2848 Frekvenca
1 da 13
2 ne 6
3 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 571
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19 571 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V13A STE IMELI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI ODMERI IN PLAČILU DAVKA

ALI STE IMELI VI ALI VAŠI SORODNIKI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI ODMERI IN PLAČILU DAVKA?

Vrednost 2947 Frekvenca
1 DA 11
2 NE 576
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
587 3 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V13B ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Vrednost 3046 Frekvenca
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 5
2 DENAR ALI DARILA 3
3 drugo 3
4 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 579
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11 579 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V13C ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

Vrednost 3145 Frekvenca
1 da 6
2 ne 3
3 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 579
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9 581 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V14A STE IMELI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI UVELJAVLJANJU PRAVICE DO POKOJNINE...

ALI STE IMELI VI ALI VAŠI SORODNIKI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI UVELJAVLJANJU PRAVICE DO POKOJNINE, ALI PA DO RAZLIČNIH PODPOR IN DOKLADOV, TUDI PRI UVELJAVLJANJU PODPORE ZA NEZAPOSLENE?

Vrednost 3244 Frekvenca
1 DA 27
2 NE 562
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
589 1 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V14B ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Vrednost 3343 Frekvenca
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 14
2 DENAR ALI DARILA 7
3 drugo 3
4 ne vem, b.o. 3
Sysmiss 563
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24 566 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V14C ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

Vrednost 3442 Frekvenca
1 da 10
2 ne 13
3 ne vem, b.o. 4
Sysmiss 563
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23 567 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V15A STE IMELI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI POLICIJSKIH POSTOPKIH

ALI STE IMELI VI ALI VAŠI SORODNIKI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI POLICIJSKIH POSTOPKIH?

Vrednost 3541 Frekvenca
1 DA 43
2 NE 543
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
586 4 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V15B ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Vrednost 3640 Frekvenca
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 30
2 DENAR ALI DARILA 9
3 drugo 2
4 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 547
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
41 549 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V15C ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

Vrednost 3739 Frekvenca
1 da 22
2 ne 13
3 ne vem, b.o. 8
Sysmiss 547
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
35 555 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V16A STE IMELI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI POSTOPKU NA SODIŠČU

ALI STE IMELI VI ALI VAŠI SORODNIKI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI POSTOPKU NA SODIŠČU, PRI KATEREM JE BIL UDELEŽEN SODNIK ALI TOŽILEC?

Vrednost 3838 Frekvenca
1 DA 26
2 NE 563
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
589 1 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V16B ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Vrednost 3937 Frekvenca
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 16
2 DENAR ALI DARILA 7
3 drugo 2
4 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 564
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25 565 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V16C ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

Vrednost 4036 Frekvenca
1 da 15
2 ne 7
3 ne vem, b.o. 4
Sysmiss 564
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
22 568 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V17A STE IMELI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI POSTOPKU ODVETNIŠKE PISARNE ALI NOTARIATA

ALI STE IMELI VI ALI VAŠI SORODNIKI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI POSTOPKU ODVETNIŠKE PISARNE ALI NOTARIATA?

Vrednost 4135 Frekvenca
1 DA 31
2 NE 558
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
589 1 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V17B ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Vrednost 4234 Frekvenca
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 18
2 DENAR ALI DARILA 12
3 drugo 1
4 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 559
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31 559 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V17C ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

Vrednost 4333 Frekvenca
1 da 18
2 ne 11
3 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 559
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29 561 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V18A STE IMELI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI POSTOPKU NA OBČINSKEM URADU ALI URADU UPRAVNE ENOTE

ALI STE IMELI VI ALI VAŠI SORODNIKI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI POSTOPKU NA OBČINSKEM URADU ALI URADU UPRAVNE ENOTE?

Vrednost 4432 Frekvenca
1 DA 27
2 NE 562
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
589 1 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V18B ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Vrednost 4531 Frekvenca
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 19
2 DENAR ALI DARILA 5
3 drugo 2
4 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 563
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26 564 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V18C ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

Vrednost 4630 Frekvenca
1 da 13
2 ne 12
3 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 563
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25 565 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V19A STE IMELI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI POSTOPKU INŠPEKCIJSKE SLUŽBE

ALI STE IMELI VI ALI VAŠI SORODNIKI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI POSTOPKU INŠPEKCIJSKE SLUŽBE?

Vrednost 4729 Frekvenca
1 DA 11
2 NE 578
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
589 1 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V19B ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Vrednost 4828 Frekvenca
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 5
2 DENAR ALI DARILA 5
3 drugo 1
4 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 579
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11 579 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V19C ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

Vrednost 4927 Frekvenca
1 da 3
2 ne 7
3 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 579
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10 580 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V20 KDO JE BOLJ KRIV: TISTI, KI PODKUPNINO DAJE, ALI TISTI, KI SPREJEMA?

KDO JE PO VAŠEM MNENJU BOLJ KRIV: ALI TISTI, KI PODKUPNINO DAJE, ALI TISTI, KI JO SPREJEMA?

Vrednost 5026 Frekvenca
1 tisti, ki jo daje 89
2 tisti, ki jo sprejema 222
3 oba enako 268
4 ne vem, nimam mnenja, b.o. 10
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
579 11 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V21 ALI BI PRIJAVILI PRIMER KORUPCIJE?

ALI BI PRIJAVILI PRIMER KORUPCIJE, ČE BI ZANJ IZVEDELI?

Vrednost 5125 Frekvenca
1 da 310
2 ne 217
3 ne vem, b.o. 62
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
527 63 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V22 KOMU BI PRIJAVILI PRIMER KORUPCIJE?

KOMU BI PRIJAVILI PRIMER KORUPCIJE?

Vrednost 5224 Frekvenca
1 POLICIJI 102
2 DRŽAVNEMU TOŽILSTVU 16
3 SODIŠČU 4
4 URADU ZA PREPREČ. KORUPCIJE 108
5 URADU ZA PREPREČ. PRANJA DENARJA 2
6 MEDIJEM 49
7 drugo 9
8 ne vem, b.o. 20
Sysmiss 280
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
290 300 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V23 ZAKAJ NE BI PRIJAVILI PRIMERA KORUPCIJE?

KATERI JE NAJPOMEMBNEJŠI RAZLOG, DA NE BI PRIJAVILI PRIMERA KORUPCIJE?

Vrednost 5323 Frekvenca
1 NE VESTE, KJE BI PRIJAVILI 10
2 PRIMERA NE BI BILO MOGOČE DOKAZATI 48
3 TO JE PRI NAS NEKAJ OBIČAJNEGA 12
4 PREISKAVE TAKO ALI TAKO NE BI SPROŽILI 28
5 SKRB ZARADI MAŠČEVALNIH UKREPOV 83
6 drugo 34
7 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 373
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
215 375 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V24A SODIŠČA

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI.

Vrednost 5422 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 136
2 . 111
3 nekaj vmes 224
4 . 52
5 močno so pripomogle 26
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 39
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
549 41 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V24B VLADA

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI.

Vrednost 5521 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 139
2 . 155
3 nekaj vmes 170
4 . 56
5 močno so pripomogle 23
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 45
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
543 47 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V24C POLICIJA

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI.

Vrednost 5620 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 104
2 . 119
3 nekaj vmes 235
4 . 80
5 močno so pripomogle 21
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 29
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
559 31 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V24D URAD ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI.

Vrednost 5719 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 98
2 . 51
3 nekaj vmes 124
4 . 181
5 močno so pripomogle 95
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 39
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
549 41 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V24E URAD ZA PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI.

Vrednost 5818 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 98
2 . 78
3 nekaj vmes 137
4 . 104
5 močno so pripomogle 43
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 128
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
460 130 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V24F DRŽAVNO TOŽILSTVO

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI.

Vrednost 5917 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 97
2 . 131
3 nekaj vmes 197
4 . 77
5 močno so pripomogle 27
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 59
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
529 61 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V24G ODVETNIŠKE PISARNE IN NOTARIATI

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI.

Vrednost 6016 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 182
2 . 169
3 nekaj vmes 124
4 . 33
5 močno so pripomogle 17
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 63
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
525 65 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V24H OBČINSKA UPRAVA IN UPRAVNE ENOTE

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI.

Vrednost 6115 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 146
2 . 139
3 nekaj vmes 194
4 . 37
5 močno so pripomogle 9
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 63
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
525 65 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V24I ZDRAVSTVENE USTANOVE

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI.

Vrednost 6214 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 164
2 . 130
3 nekaj vmes 166
4 . 52
5 močno so pripomogle 24
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 52
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
536 54 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V24J MEDIJI (TISK, RADIO IN TV)

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI.

Vrednost 6313 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 51
2 . 33
3 nekaj vmes 150
4 . 202
5 močno so pripomogle 122
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 30
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
558 32 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V24K INŠPEKCIJSKE SLUŽBE

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI.

Vrednost 6412 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 81
2 . 120
3 nekaj vmes 206
4 . 97
5 močno so pripomogle 32
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 52
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
536 54 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V25 KOGA BI VOLILI?

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI?

Vrednost 6511 Frekvenca
1 DESUS 16
2 LDS 22
3 NSI 7
4 SDS 100
5 SLS 14
6 SNS 22
7 SD 110
8 ZARES 60
9 drugo 6
0 ne vem, b.o., ne bi volil 230
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
357 233 1 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V25a PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE?

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE?

Vrednost 6610 Frekvenca
1 DESUS 5
2 LDS 3
3 NSI 2
4 SDS 20
5 SLS 3
6 SNS 6
7 SD 21
8 ZARES 8
9 drugo 2
0 ne vem, b.o. 160
Sysmiss 360
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
70 520 1 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V26a PRED ČASOM SE JE GOVORILO O UKINITVI KOMIS. ZA PREPREČ. KORUP.. KAJ MENITE VI, ALI NAJ

PRED ČASOM SE JE GOVORILO O UKINITVI KOMISIJE ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE - T.I. KOSOVE KOMISIJE. KAJ MENITE VI, ALI NAJ TA KOMISJA DELUJE NAPREJ, ALI NAJ SE UKINE?

Vrednost 679 Frekvenca
1 naj deluje naprej 453
2 naj se ukine 104
3 ne vem, b.o. 30
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
557 33 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V27 NAJ SE RAZŠIRI DELOVNO PODROČJE IN OKREPI PRISTOJNOSTI KOMISIJE ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE?

ALI STE ZA TO, DA SE RAZŠIRI DELOVNO PODROČJE IN OKREPI PRISTOJNOSTI KOMISIJE ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE?

Vrednost 688 Frekvenca
1 da, sem za to 407
2 ne, nisem za to 21
3 niti da, niti ne 10
4 ne vem, b.o. 14
Sysmiss 138
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
438 152 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
588 2 19 91 55.359 16.956

Vrednosti spremenljivk od 19 do 91

IZOB IZOBRAZBA

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 706 Frekvenca
1 OSNOVNA 81
2 POKLICNA 60
3 SREDNJA 271
4 VIŠJA, VISOKA 176
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
588 2 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

ZAP ZAPOSLENOST

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Vrednost 715 Frekvenca
1 GOSPODARSTVO 130
2 NEGOSPODARSTVO 99
3 SAMOZAPOSLEN 14
4 KMET 12
5 GOSPODINJA 11
6 UPOKOJENEC 253
7 ŠTUDENT, DIJAK 45
8 BREZPOSELN 25
9 DRUGO... 0
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
589 1 1 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

TIPK KRAJ BIVANJA

ALI PREBIVATE:

Vrednost 724 Frekvenca
1 PODEŽELJE 195
2 MANJŠI KRAJ, MESTO 196
3 VEČJE MESTO 91
4 LJ, MB 107
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
589 1 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

DOH NETO MESEČNI OSEBNI DOHODEK

V SLOVENIJI JE POVPREČNI MESEČNI OSEBNI DOHODEK PRIBLIŽNO 850 EVROV NETO. KAM BI UVRSTILI VAŠ NETO MESEČNI OSEBNI DOHODEK...?

Vrednost 733 Frekvenca
1 POD POVPREČJE 303
2 NEKJE OKROG POVPREČJA 113
3 NAD POVPREČJE 162
4 b.o. 11
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
578 12 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

SPOL SPOL

Vrednost 742 Frekvenca
1 moški 259
2 ženska 331
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
590 0 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

RSTAR STAROST

Vrednost 751 Frekvenca
30 ->30 78
45 31 - 45 101
60 46 - 60 191
99 61 -> 218
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
588 2 30 99

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Toš, Niko (2008). KORUP08 - Stališča o korupciji 2008 [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

 1. Kurdija, Slavko in Štebe, Janez (1997). Oblikovanje vzorčnih uteži za telefonsko anketo Politbarometer [ostali dokumenti].

Povezane objave

 1. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij in Kurdija, Slavko (2009). Stališča o korupciji 2008 [poročilo].
 2. Komisija za preprečevanje korupcije (2012). Predstavitvena stran Komisije za preprečevanje korupcije.

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Komisija za preprečevanje korupcije. (2010). Stališča o korupciji 2008 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: KORUP08. https://doi.org/10.17898/ADP_KORUP08_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2010
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si