Evrobarometer 73.2 in 73.3: Potrošniško opolnomočenje, februar-april 2010

Basic Study Information

ADP - IDNo: EB732_33
Main author(s):
  • Evropska Komisija
Co-workers:
  • Papacostas, Antonis
Data file producer:
GESIS - GESIS Datenarchiv, GESIS Leibniz-Institute for the Social Sciences (Cologne; 2012)

Funding agency:

Evropska komisija

Project number:

no information

Series:
  • EB/Evrobarometer

    Od zgodnjih sedemdesetih let dvajsetega stoletja je Evropska komisija z standardnimi in specialnimi Eurobarometri redno spremljala javno mnenje v državah članicah Evropske unije. Vsako jesen in pomlad je bilo izvedeno osebno anketiranje, za katero so bili vsakič pripravljeni vzorci velikosti 1000 enot za vsako državo. Posebni vzorci so bili narejeni za severno Irsko in vzhodno Nemčijo. Po združitvi EU leta 2004 so se v raziskovanje vključile še preostale članice in nove kandidatke članice EU. Moduli standardnega Eurobarometra obravnavajo teme, kot so mnenje o združitvi Evrope, institucije in politike, dopolnjeni pa so še s splošnimi družbeno-politično usmeritvami in demografskimi podatki o posameznikih in gospodinjstvih. Občasna raziskava Eurobarometer obravnava tudi teme, kot so okolje, znanost in tehnologija, zdravje in družina, socialna ali etnična izključenost, kakovost življenja itd.

Study Content

Keywords ADP: potrošniško opolnomočenje, potrošnja, uporaba interneta, reklame, potrošniške dobrine, nakupovalne navade, nakupovanje, zaščita potrošnika, nakupovanje preko spleta, izdatki, nakupovalne preference

Keywords ELSST:
POTROŠNIŠKA STORITEV, POTROŠNIK, GOSPODINJSTVO, STANOVANJE, FINANCE

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - Mednarodna politika in organizacije
GOSPODARSTVO - Poraba in navade porabnikov
Topic Classification CERIF
Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika
Topic Classification ADP
POTROŠNIŠKO OPOLNOMOČENJE


Abstract:

Ta izvedba raziskav Evrobarometer se razlikuje od standardnih kazalcev Evrobarometra. Evrobarometer 73.2 & 73.3 združuje odgovore na enaka vprašanja o potrošniškem opolnomočenju in o ustreznih demografskih podatkih iz raziskav 73.2 in 73.3. Respondenti najprej odgovarjajo o uporabi interneta, pravici do vračila blaga, ozakonitosti posameznih oglasov, kupovanju letalskih kart ter o poznavanju potrošniških organizacij. Nato so vprašani o njihovih navadah nakupovanja na spletu, poznavanju zakonodaje o zaščiti potrošnikov, o pozitivnih in negativnih izkušnjah nakupovanja, razumevanju pogostih potrošniških vprašanj (hranilna vrednost živil, poznavanje logotipov, itd.) ter , ali so mnenja, da so dobro zaščiteni kot potrošniki. Respondenti odgovarjajo tudi o položaju gospodinjstva, stanovanju, financah in izdatkih, če si lahko privoščijo obroke z mesom, piščancem, ribami ali vegetarijanskim ekvivalentom vsak drugi dan ter, če se o nakupih odloča respondent ali njihov zakonski partner. Demografski sklop vključuje vprašanja o starosti respondenta, spolu, državljanstvu, zakonskem statusu, poklicu, izobrazbi, velikosti gospodinjstva, posedovanju stacionarnega ali mobilnega telefona, finančnem stanju, družbenemu položaju, računalniških izkušnjah in uporabi interneta.

Methodology


Collection date: Zbiranje podatkov na terenu je potekalo: Avstrija: 26. februar 2010 - 28. marec 2010, Belgija: 26. februar 2010 - 01. april 2010, Bolgarija: 26. februar 2010 - 21. marec 2010, Ciper: 26. februar 2010 - 29. marec 2010, Češka: 02. marec 2010 - 28. marec 2010, Danska: 26. februar 2010 - 30. marec 2010, Estonija: 26. februar 2010 - 29. marec 2010, Finska: 27. februar 2010 - 31. marec 2010, Francija: 27. februar 2010 - 29. marec 2010, Grčija: 26. februar 2010 - 28. marec 2010, Irska: 26. februar 2010 - 28. marec 2010, Islandija: 26. februar 2010 - 16. marec 2010, Italija: 26. februar 2010 - 27. marec 2010, Latvija: 27. februar 2010 - 29. marec 2010, Litva: 26. februar 2010 - 25. marec 2010, Luksemburg: 26. februar 2010 - 26. marec 2010, Madžarska: 26. februar 2010 - 28. marec 2010, Malta: 26. februar 2010 - 28. marec 2010, Nemčija: 26. februar 2010 - 30. marec 2010, Nizozemska: 26. februar 2010 - 30. marec 2010, Norveška: 01. marec 2010 - 16. marec 2010, Poljska: 27. februar 2010 - 29. marec 2010, Portugalska: 27. februar 2010 - 29. marec 2010, Romunija: 26. februar 2010 - 23. marec 2010, Severna Irska: 26. februar 2010 - 28. marec 2010, Slovaška: 26. februar 2010 - 28. marec 2010, Slovenija: 26. februar 2010 - 29. marec 2010, Španija: 27. februar 2010 - 29. marec 2010, Švedska: 26. februar 2010 - 30. marec 2010, Velika Britanija: 26. februar 2010 - 28. marec 2010
Date of production: 2012
Country: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Islandija, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Velika Britanija
Geographic coverage:

Teritorij naštetih držav. Vzorec za Severno Irsko ločen.

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

Ciljna populacija so prebivalci 27 držav članic EU, Islandije in Norveške. Vsi respondenti so bili starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v naštetih državah. Pri Islandiji so vključeni tudi respondenti s stalnim prebivališčem, ki so državljani članic EU, ter imajo zadostno znanje nacionalnega jezika, da so lahko odgovarjali na vprašalnik. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11473.

Excluded: no information
Data collected by:

Koordinator: TNS Opinion, Brussels

Avstrija: Österreichisches GALLUP, Vienna

Belgija: TNS Dimarso, Brussels

Bolgarija: TNS BBSS, Sofia

Ciper: Synovate, Nicosia

Češka: TNS Aisa, Prague

Danska: TNS GALLUP DK, Copenhagen

Estonija: Emor, Tallinn

Finska: TNS GALLUP Oy, Espoo

Francija: TNS Sofres, Montrouge

Grčija: TNS ICAP, Athens

Irska: TNS MRBI, Dublin

Islandija: CAPACENT, Reykjavík

Italija: TNS Infratest

Latvija: TNS Latvia, Riga

Litva: TNS GALLUP Lithuania, Vilnius

Luksemburg: TNS ILReS, Luxembourg

Madžarska: TNS Hungary, Budapest

Malta: MISCO, Valletta

Nemčija: TNS Infratest, Munich

Nizozemska: TNS NIPO, Amsterdam

Poljska: TNS OBOP, Warsaw

Portugalska: TNS EUROTESTE, Lisbon

Romunija: TNS CSOP, Bucharest

Slovaška: TNS AISA SK, Bratislava

Slovenija: RM PLUS, Maribor

Španija: TNS Demoscopia, Madrid

Švedska: TNS GALLUP, Stockholm

Velika Britanija in Severna Irska: TNS UK, London

Sampling procedure:

Verjetnostno: večstopenjsko

Mode of data collection:

Osebni intervju: CAPI/CAMI

Osebni intervju: PAPI

CAPI uporabljen v državah, kjer je bil na voljo. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11473.

Weighting:

Da. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11473.

Access restrictions

Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave. Več o omejitvah dostopa na doi:10.4232/1.11473.

Contact: GESIS Datenarchiv

Več o pravilnem navajanju podatkov na doi:10.4232/1.11473.

Več o uporabnikovi odgovornosti obveščanja arhiva o uporabi podatkov in objavi del na doi:10.4232/1.11473.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: ZA5236: Eurobarometer 73.2+73.3 (2-3 2010) [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

  • number of variables: 488
  • number of units: 56471

Version: 2.0.1, doi:10.4232/1.11473

Variable list

v1 STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Value 13 Frequency
5236 56471
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 5236 to 5236

v2 STUDY NUMBER - PUBLISHER

Value 22 Frequency
5236 56471
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 5236 to 5236

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Value 31 Frequency
2.0.1 (2012-10-04) 56471
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

v1 STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Value 1488 Frequency
5236 56471
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 5236 to 5236

v2 STUDY NUMBER - PUBLISHER

Value 2487 Frequency
5236 56471
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 5236 to 5236

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Value 3486 Frequency
2.0.1 (2012-10-04) 56471
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

v4 EUROBAROMETER NUMBER

Value 4485 Frequency
732 Eurobarometer 73.2 28304
733 Eurobarometer 73.3 28167
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 732 to 733

v5 UNIQUE CASE ID (SURVEY ID + TNS COUNTRY ID + INTERVIEW ID)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0 73201000001 73351001064 73272868892.426 52260591.573

Valid range from 73201000001 to 73351001064

v6 NATION - ALL SAMPLES

Value 6483 Frequency
1 France 2061
2 Belgium 2062
3 The Netherlands 2010
4 Germany West 2023
5 Italy 2082
6 Luxembourg 1025
7 Denmark 2030
8 Ireland 2014
9 Great Britain 2044
10 Northern Ireland 607
11 Greece 2000
12 Spain 2010
13 Portugal 2056
14 Germany East 1031
16 Finland 2006
17 Sweden 2019
18 Austria 2009
19 Cyprus (Republic) 1012
20 Czech Republic 2022
21 Estonia 2000
22 Hungary 2070
23 Latvia 2013
24 Lithuania 2032
25 Malta 1000
26 Poland 2000
27 Slovakia 2062
28 Slovenia 2020
29 Bulgaria 2006
30 Romania 2076
41 Norway 2064
43 Iceland 1005
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0 1 43

Valid range from 1 to 43

v7 NATION - ALL SAMPLES ISO 3166

Value 7482 Frequency
AT 2009
BE 2062
BG 2006
CY 1012
CZ 2022
DE-E 1031
DE-W 2023
DK 2030
EE 2000
ES 2010
FI 2006
FR 2061
GB-GBN 2044
GB-NIR 607
GR 2000
HU 2070
IE 2014
IS 1005
IT 2082
LT 2032
LU 1025
LV 2013
MT 1000
NL 2010
NO 2064
PL 2000
PT 2056
RO 2076
SE 2019
SI 2020
SK 2062
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

v8 W1 WEIGHT RESULT FROM TARGET

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0 0.326 3.27 1 0.32

Valid range from 0.3264 to 3.2696

v9 NATION - UNITED KINGDOM

Value 9480 Frequency
0 Other 53820
1 United Kingdom 2651
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v10 W4 WEIGHT UNITED KINGDOM

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0 0 2.508 0.0469 0.247

Valid range from 0 to 2.508297

v11 NATION - UNITED GERMANY

Value 11478 Frequency
0 Other 53417
1 Germany 3054
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v12 W3 WEIGHT GERMANY

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0 0 3.472 0.0541 0.262

Valid range from 0 to 3.471882

v13 NATION GROUP EU6

Value 13476 Frequency
0 Other 45208
1 EU6 11263
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v14 W5 WEIGHT EU6

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0 0 4.917 0.199 0.526

Valid range from 0 to 4.916513

v15 NATION GROUP EU9

Value 15474 Frequency
0 Other 38513
1 EU9 17958
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v16 W6 WEIGHT EU9

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0 0 5.859 0.318 0.699

Valid range from 0 to 5.858996

v17 NATION GROUP EU10

Value 17472 Frequency
0 Other 36513
1 EU10 19958
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v18 W7 WEIGHT EU10

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0 0 6.278 0.353 0.746

Valid range from 0 to 6.277933

v19 NATION GROUP EU12

Value 19470 Frequency
0 Other 32447
1 EU12 24024
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v20 W8 WEIGHT EU12

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0 0 6.317 0.425 0.781

Valid range from 0 to 6.316535

v21 NATION GROUP EU12+

Value 21468 Frequency
0 Other 31416
1 EU12+ 25055
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v22 W9 WEIGHT EU12+

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0 0 6.268 0.444 0.784

Valid range from 0 to 6.268267

v23 NATION GROUP EU NMS 3

Value 23466 Frequency
0 Other 50437
1 EU NMS 3 6034
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v24 W10 WEIGHT EU NMS 3

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0 0 3.611 0.107 0.346

Valid range from 0 to 3.610765

v25 NATION GROUP EU15

Value 25464 Frequency
0 Other 25382
1 EU15 31089
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v26 W11 WEIGHT EU15

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0 0 7.32 0.551 0.902

Valid range from 0 to 7.320434

v27 NATION GROUP EU NMS 10

Value 27462 Frequency
0 Other 38240
1 EU NMS 10 18231
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v28 W13 WEIGHT EU NMS 10

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0 0 11.385 0.323 0.965

Valid range from 0 to 11.384805

v29 NATION GROUP EU25

Value 29460 Frequency
0 Other 7151
1 EU25 49320
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v30 W14 WEIGHT EU25

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0 0 9.736 0.873 1.187

Valid range from 0 to 9.735869

v31 NATION GROUP AC (BG RO)

Value 31458 Frequency
0 Other 52389
1 AC (BG RO) 4082
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v32 W18 WEIGHT AC (BG RO)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0 0 2.1 0.0723 0.292

Valid range from 0 to 2.099946

v33 NATION GROUP EU27

Value 33456 Frequency
0 Other 3069
1 EU27 53402
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v34 W22 WEIGHT EU 27

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0 0 9.894 0.946 1.187

Valid range from 0 to 9.89404

v35 NATION GROUP EU NMS 12

Value 35454 Frequency
0 Other 34158
1 EU NMS 12 22313
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v36 W24 WEIGHT EU NMS 12

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0 0 9.968 0.395 0.925

Valid range from 0 to 9.967918

v37 NATION GROUP EURO ZONE 2009

Value 37452 Frequency
0 Other 25988
1 EURO ZONE 2009 30483
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v38 W81 WEIGHT EURO ZONE 2009

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0 0 8.693 0.54 0.982

Valid range from 0 to 8.693342

v39 NATION GROUP NON EURO ZONE 2009

Value 39450 Frequency
0 Other 30483
1 NON EURO ZONE 2009 25988
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v40 W82 WEIGHT NON EURO ZONE 2009

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0 0 7.715 0.406 0.922

Valid range from 0 to 7.715499

v41 NATION GROUP EU27+IS+NO

Value 41448 Frequency
0 Other 0
1 EU27+ IS+ NO 56471
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v42 W87 WEIGHT TOTAL (EU27+IS+NO)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0 0.0177 10.371 1 1.236

Valid range from 0.017746 to 10.370608

v43 WEX WEIGHT EXTRA POPULATION 15+

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0 258.922 151313.172 14555.189 17985.237

Valid range from 258.922028 to 151313.171875

v44 Q1 NATIONALITY BELGIUM

Value 44445 Frequency
0 Not mentioned 54448
1 Mentioned 2023
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v45 Q1 NATIONALITY DENMARK

Value 45444 Frequency
0 Not mentioned 54418
1 Mentioned 2053
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v46 Q1 NATIONALITY GERMANY

Value 46443 Frequency
0 Not mentioned 53414
1 Mentioned 3057
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v47 Q1 NATIONALITY GREECE

Value 47442 Frequency
0 Not mentioned 54455
1 Mentioned 2016
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v48 Q1 NATIONALITY SPAIN

Value 48441 Frequency
0 Not mentioned 54488
1 Mentioned 1983
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v49 Q1 NATIONALITY FRANCE

Value 49440 Frequency
0 Not mentioned 54280
1 Mentioned 2191
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v50 Q1 NATIONALITY IRELAND

Value 50439 Frequency
0 Not mentioned 54523
1 Mentioned 1948
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v51 Q1 NATIONALITY ITALY

Value 51438 Frequency
0 Not mentioned 54264
1 Mentioned 2207
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v52 Q1 NATIONALITY LUXEMBOURG

Value 52437 Frequency
0 Not mentioned 55779
1 Mentioned 692
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v53 Q1 NATIONALITY NETHERLANDS

Value 53436 Frequency
0 Not mentioned 54428
1 Mentioned 2043
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v54 Q1 NATIONALITY PORTUGAL

Value 54435 Frequency
0 Not mentioned 54244
1 Mentioned 2227
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v55 Q1 NATIONALITY UNITED KINGDOM

Value 55434 Frequency
0 Not mentioned 53816
1 Mentioned 2655
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v56 Q1 NATIONALITY AUSTRIA

Value 56433 Frequency
0 Not mentioned 54441
1 Mentioned 2030
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v57 Q1 NATIONALITY SWEDEN

Value 57432 Frequency
0 Not mentioned 54454
1 Mentioned 2017
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v58 Q1 NATIONALITY FINLAND

Value 58431 Frequency
0 Not mentioned 54441
1 Mentioned 2030
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v59 Q1 NATIONALITY CYPRUS (REPUBLIC)

Value 59430 Frequency
0 Not mentioned 55476
1 Mentioned 995
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v60 Q1 NATIONALITY CZECH REPUBLIC

Value 60429 Frequency
0 Not mentioned 54438
1 Mentioned 2033
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v61 Q1 NATIONALITY ESTONIA

Value 61428 Frequency
0 Not mentioned 54463
1 Mentioned 2008
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v62 Q1 NATIONALITY HUNGARY

Value 62427 Frequency
0 Not mentioned 54382
1 Mentioned 2089
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v63 Q1 NATIONALITY LATVIA

Value 63426 Frequency
0 Not mentioned 54444
1 Mentioned 2027
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v64 Q1 NATIONALITY LITHUANIA

Value 64425 Frequency
0 Not mentioned 54410
1 Mentioned 2061
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v65 Q1 NATIONALITY MALTA

Value 65424 Frequency
0 Not mentioned 55481
1 Mentioned 990
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v66 Q1 NATIONALITY POLAND

Value 66423 Frequency
0 Not mentioned 54370
1 Mentioned 2101
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v67 Q1 NATIONALITY SLOVAKIA

Value 67422 Frequency
0 Not mentioned 54391
1 Mentioned 2080
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v68 Q1 NATIONALITY SLOVENIA

Value 68421 Frequency
0 Not mentioned 54447
1 Mentioned 2024
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v69 Q1 NATIONALITY BULGARIA

Value 69420 Frequency
0 Not mentioned 54428
1 Mentioned 2043
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v70 Q1 NATIONALITY ROMANIA

Value 70419 Frequency
0 Not mentioned 54319
1 Mentioned 2152
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v71 Q1 NATIONALITY ICELAND

Value 71418 Frequency
0 Not mentioned 6
1 Mentioned 999
9 Inap. (not 43 in V6) 55466
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1005 55466

Valid range from 0 to 1

v72 Q1 NATIONALITY NORWAY

Value 72417 Frequency
0 Not mentioned 43
1 Mentioned 2021
9 Inap. (not 41 in V6) 54407
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2064 54407

Valid range from 0 to 1

v73 Q1 NATIONALITY OTHER COUNTRIES

Value 73416 Frequency
0 Not mentioned 56279
1 Mentioned 192
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v74 D15A OCCUPATION OF RESPONDENT

Value 74415 Frequency
1 Responsible for ordinary shopping, etc. 4477
2 Student 4737
3 Unemployed, temporarily not working 4607
4 Retired, unable to work 16035
5 Farmer 581
6 Fisherman 35
7 Professional (lawyer, etc.) 766
8 Owner of a shop, craftsmen, etc. 1609
9 Business proprietors, etc. 1014
10 Employed professional (employed doctor, etc.) 1552
11 General management, etc. 579
12 Middle management, etc. 3547
13 Employed position, at desk 4598
14 Employed position, travelling 1807
15 Employed position, service job 3794
16 Supervisor 410
17 Skilled manual worker 4516
18 Unskilled manual worker, etc. 1807
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 1 to 18

v75 D15B OCCUPATION OF RESPONDENT - LAST JOB

Value 75414 Frequency
1 Farmer 809
2 Fisherman 25
3 Professional (lawyer, etc.) 214
4 Owner of a shop, craftsmen, etc. 651
5 Business proprietors, etc. 372
6 Employed professional (employed doctor, etc.) 737
7 General management, etc. 580
8 Middle management, etc. 2258
9 Employed position, at desk 3243
10 Employed position, travelling 1252
11 Employed position, service job 3434
12 Supervisor 491
13 Skilled manual worker 5790
14 Unskilled manual worker, etc. 4504
15 Never did any paid work 5496
99 Inap. (not 1 to 4 in V74) 26615
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29856 26615

Valid range from 1 to 15

v76 D7 MARITAL STATUS

Value 76413 Frequency
1 (Re-)Married: without children 13822
2 (Re-)Married: w children of this marriage 15349
3 (Re-)Married: w children of previous marriage 313
4 (Re-)Married: w children of this marriage + previous 247
5 Single living w partner: without children 3311
6 Single living w partner: w children of this union 1686
7 Single living w partner: w children of previous union 314
8 Single living w partner: w children of this union + previous 156
9 Single: without children 9884
10 Single: w children 1191
11 Divorced/Separated: without children 2826
12 Divorced/Separated: w children 1438
13 Widow: without children 4210
14 Widow: w children 783
15 Other (SPONT.) 867
97 Refusal (SPONT.) 74
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56397 74

Valid range from 1 to 15

v77 D7 MARITAL STATUS (REC STATUS)

Value 77412 Frequency
1 (Re-)Married (1-4) 29731
2 Single living with partner (5-8) 5467
3 Single (9-10) 11075
4 Divorced or separated (11-12) 4264
5 Widow (13-14) 4993
6 Other (SPONT.) 867
7 Refusal (SPONT.) 74
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56397 74

Valid range from 1 to 6

v78 D7 MARITAL STATUS (REC CHILDREN)

Value 78411 Frequency
1 Single hh without children (9,11,13) 11075
2 Single hh w children (10,12,14) 35198
3 Multiple occupancy hh without children (1, 5) 4264
4 Multiple occupancy hh w children (2-4, 6-8) 4993
5 Other (SPONT.) 867
7 Refusal (SPONT.) 74
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56397 74

Valid range from 1 to 5

v79 D11 AGE EXACT

Value 79410 Frequency
15 15 years 462
98 98 years 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0 15 98

Valid range from 15 to 98

v80 D11 AGE RECODED - FOUR GROUPS

Value 80409 Frequency
1 15 - 24 years 6749
2 25 - 39 years 13661
3 40 - 54 years 14371
4 55 years and older 21690
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 1 to 4

v81 D11 AGE RECODED - SIX GROUPS

Value 81408 Frequency
1 15 - 24 years 6749
2 25 - 34 years 8610
3 35 - 44 years 9814
4 45 - 54 years 9608
5 55 - 64 years 9585
6 65 years and older 12105
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 1 to 6

v82 D16 COMPUTER SKILLS: COPY/MOVE FILE/FOLDER

Value 82407 Frequency
0 Not Mentioned 25758
1 Mentioned 30713
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v83 D16 COMPUTER SKILLS: COPY AND PASTE TOOLS

Value 83406 Frequency
0 Not Mentioned 27992
1 Mentioned 28479
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v84 D16 COMPUTER SKILLS: SPREADSHEET FUNCTIONS

Value 84405 Frequency
0 Not Mentioned 35947
1 Mentioned 20524
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v85 D16 COMPUTER SKILLS: COMPRESSING FILES

Value 85404 Frequency
0 Not Mentioned 37405
1 Mentioned 19066
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v86 D16 COMPUTER SKILLS: INSTALLING DEVICES

Value 86403 Frequency
0 Not Mentioned 33378
1 Mentioned 23093
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v87 D16 COMPUTER SKILLS: PROGRAMMING

Value 87402 Frequency
0 Not Mentioned 49754
1 Mentioned 6717
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v88 D16 COMPUTER SKILLS: NONE

Value 88401 Frequency
0 Not Mentioned 46896
1 Mentioned 9575
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v89 D16 COMPUTER SKILLS: NEVER USED

Value 89400 Frequency
0 Not Mentioned 43226
1 Mentioned 13245
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v90 D16 COMPUTER SKILLS: DK

Value 90399 Frequency
0 Not Mentioned 55813
1 Mentioned 658
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v91 D16R LEVEL OF COMPUTER SKILLS

Value 91398 Frequency
0 No computer skills 23478
1 Low 7333
2 Medium 11330
3 High 14330
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 3

v92 QA1 INTERNET USE - LAST TIME

Value 92397 Frequency
1 Within last 3 months 35590
2 Between 3 months and a year ago 926
3 More than one year ago 1060
4 Never used it 18477
5 DK 418
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56053 418

Valid range from 1 to 4

v93 QA2 INTERNET USE - LAST 3 MONTHS

Value 93396 Frequency
1 Every day/almost every day 27758
2 At least once a week 6255
3 At least once a month 1167
4 Less than once a month 378
5 DK 32
9 Inap. (not 1 in V92) 20881
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
35558 20913

Valid range from 1 to 4

v94 QA3 INTERNET USE: AT HOME

Value 94395 Frequency
0 Not Mentioned 2913
1 Mentioned 32677
9 Inap. (not 1 in V92) 20881
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
35590 20881

Valid range from 0 to 1

v95 QA3 INTERNET USE: AT WORK PLACE

Value 95394 Frequency
0 Not Mentioned 21894
1 Mentioned 13696
9 Inap. (not 1 in V92) 20881
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
35590 20881

Valid range from 0 to 1

v96 QA3 INTERNET USE: SCHOOL/UNIVERSITY

Value 96393 Frequency
0 Not Mentioned 31336
1 Mentioned 4254
9 Inap. (not 1 in V92) 20881
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
35590 20881

Valid range from 0 to 1

v97 QA3 INTERNET USE: OTHER PERS HOME

Value 97392 Frequency
0 Not Mentioned 30651
1 Mentioned 4939
9 Inap. (not 1 in V92) 20881
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
35590 20881

Valid range from 0 to 1

v98 QA3 INTERNET USE: SOMEWHERE ELSE

Value 98391 Frequency
0 Not Mentioned 32795
1 Mentioned 2795
9 Inap. (not 1 in V92) 20881
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
35590 20881

Valid range from 0 to 1

v99 QA3 INTERNET USE: DK WHERE

Value 99390 Frequency
0 Not Mentioned 35531
1 Mentioned 59
9 Inap. (not 1 in V92) 20881
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
35590 20881

Valid range from 0 to 1

v100 QA4 INTERNET - COMPARED SERVICES

Value 100389 Frequency
1 Yes 20862
2 No 15497
3 DK 157
9 Inap. (not 1 or 2 in V92) 19955
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
36359 20112

Valid range from 1 to 2

v101 QA5 DISTANT PURCHASE LAST 12 M: GOODS

Value 101388 Frequency
0 Not Mentioned 35210
1 Mentioned 21261
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v102 QA5 DISTANT PURCHASE LAST 12 M: SERVICES

Value 102387 Frequency
0 Not Mentioned 49038
1 Mentioned 7433
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v103 QA5 DISTANT PURCHASE LAST 12 M: NEITHER

Value 103386 Frequency
0 Not Mentioned 23555
1 Mentioned 32916
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v104 QA5 DISTANT PURCHASE LAST 12 M: DK

Value 104385 Frequency
0 Not Mentioned 56143
1 Mentioned 328
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v105 QA6 KNOWLEDGE: DISTANT PURCHASE RETURN RIGHT

Value 105384 Frequency
1 Yes (correct) 33161
2 No 16374
3 DK 6936
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 1 to 3

v106 QA7 KNOWLEDGE: FRIDGE GUARANTEE AFTER 18 MONTHS

Value 106383 Frequency
1 Yes (correct) 23885
2 No 22728
3 It depends (SPONT.) 5646
4 DK 4212
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 1 to 4

v107 QA8 KNOWLEDGE: ADVERTISEMENT LEGALITY

Value 107382 Frequency
1 Legal 8474
2 Illegal (correct) 42314
3 Allowed for certain goods (SPONT.) 1269
4 DK 4414
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 1 to 4

v108 QA9 KNOWLEDGE: CANCEL DISTANT INSURANCE PURCHASE

Value 108381 Frequency
1 Yes, won't get money back 6692
2 Yes, pay an administration fee 16908
3 Yes, without paying anything (correct) 13135
4 No 10759
5 DK 8977
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 1 to 5

v109 QA10 KNOWLEDGE: DOORSTEP PURCHASE RETURN RIGHT

Value 109380 Frequency
1 Yes (correct) 21668
2 No 25222
3 (ONLY IN LU AND DK) Practice illegal in (COUNTRY) (SPONT.) 620
4 Practice does not happen in (COUNTRY) (SPONT.) 3049
5 DK 5912
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 1 to 5

v110 QA11 KNOWLEDGE: UNSOLICITED GOODS BILL PAYMENT

Value 110379 Frequency
1 Yes, obliged to pay 1043
2 No, provided that you send back 28310
3 No, not obliged to send back (correct) 23727
4 DK 3391
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 1 to 4

v111 QA12 AIRLINE TICKET PURCHASE - LAST 12 MONTHS

Value 111378 Frequency
1 Yes 13393
2 No 42467
3 DK 611
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
55860 611

Valid range from 1 to 2

v112 QA13 AIRLINE TICKET - PRICE ADVERTISING RULE

Value 112377 Frequency
1 Advert must state total amount to be paid (correct) 33577
2 Advert must state airline's flight price 8478
3 No specific rule for what information has to be shown 5409
4 DK 9007
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 1 to 4

v113 QA14 SERVICE CONTRACT - READ TERMS/CONDITIONS

Value 113376 Frequency
1 Yes, carefully and completely 18716
2 Yes, but only partially 20187
3 No 12609
4 You have never signed this kind of contract (SPONT.) 4280
5 DK 679
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
55792 679

Valid range from 1 to 4

v114 QA15 SERVICE CONTRACT TERMS: TOO LONG

Value 114375 Frequency
0 Not Mentioned 14694
1 Mentioned 18102
9 Inap. (not 2 or 3 in V113) 23675
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32796 23675

Valid range from 0 to 1

v115 QA15 SERVICE CONTRACT TERMS: TOO DIFFICULT

Value 115374 Frequency
0 Not Mentioned 24897
1 Mentioned 7899
9 Inap. (not 2 or 3 in V113) 23675
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32796 23675

Valid range from 0 to 1

v116 QA15 SERVICE CONTRACT TERMS: PRINT SZ TOO SMALL

Value 116373 Frequency
0 Not Mentioned 22495
1 Mentioned 10301
9 Inap. (not 2 or 3 in V113) 23675
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32796 23675

Valid range from 0 to 1

v117 QA15 SERVICE CONTRACT TERMS: NOT ENOUGH TIME

Value 117372 Frequency
0 Not Mentioned 29567
1 Mentioned 3229
9 Inap. (not 2 or 3 in V113) 23675
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32796 23675

Valid range from 0 to 1

v118 QA15 SERVICE CONTRACT TERMS: TRUSTED PROVIDER

Value 118371 Frequency
0 Not Mentioned 19090
1 Mentioned 13706
9 Inap. (not 2 or 3 in V113) 23675
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32796 23675

Valid range from 0 to 1

v119 QA15 SERVICE CONTRACT TERMS: NOT WORTHWHILE

Value 119370 Frequency
0 Not Mentioned 28465
1 Mentioned 4331
9 Inap. (not 2 or 3 in V113) 23675
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32796 23675

Valid range from 0 to 1

v120 QA15 SERVICE CONTRACT TERMS: LITTLE USEFUL INFO

Value 120369 Frequency
0 Not Mentioned 31064
1 Mentioned 1732
9 Inap. (not 2 or 3 in V113) 23675
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32796 23675

Valid range from 0 to 1

v121 QA15 SERVICE CONTRACT TERMS: TO ACCEPT ANYWAY

Value 121368 Frequency
0 Not Mentioned 26551
1 Mentioned 6245
9 Inap. (not 2 or 3 in V113) 23675
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32796 23675

Valid range from 0 to 1

v122 QA15 SERVICE CONTRACT TERMS: OTHER REASON

Value 122367 Frequency
0 Not Mentioned 31631
1 Mentioned 1165
9 Inap. (not 2 or 3 in V113) 23675
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32796 23675

Valid range from 0 to 1

v123 QA15 SERVICE CONTRACT TERMS: DK REASON

Value 123366 Frequency
0 Not Mentioned 32321
1 Mentioned 475
9 Inap. (not 2 or 3 in V113) 23675
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32796 23675

Valid range from 0 to 1

v124 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 01

Value 124365 Frequency
0 Not Mentioned 35129
1 Mentioned 21342
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v125 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 02

Value 125364 Frequency
0 Not Mentioned 49180
1 Mentioned 7291
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v126 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 03

Value 126363 Frequency
0 Not Mentioned 50968
1 Mentioned 5503
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v127 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 04

Value 127362 Frequency
0 Not Mentioned 51990
1 Mentioned 4481
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v128 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 05

Value 128361 Frequency
0 Not Mentioned 52882
1 Mentioned 3589
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v129 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 06

Value 129360 Frequency
0 Not Mentioned 53783
1 Mentioned 2688
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v130 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 07

Value 130359 Frequency
0 Not Mentioned 54122
1 Mentioned 2349
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v131 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 08

Value 131358 Frequency
0 Not Mentioned 53970
1 Mentioned 2501
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v132 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 09

Value 132357 Frequency
0 Not Mentioned 54816
1 Mentioned 1655
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v133 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 10

Value 133356 Frequency
0 Not Mentioned 52785
1 Mentioned 3686
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v134 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 11

Value 134355 Frequency
0 Not Mentioned 54963
1 Mentioned 1508
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v135 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 12

Value 135354 Frequency
0 Not Mentioned 52466
1 Mentioned 4005
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v136 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 13

Value 136353 Frequency
0 Not Mentioned 53258
1 Mentioned 3213
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v137 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 14

Value 137352 Frequency
0 Not Mentioned 53625
1 Mentioned 2846
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v138 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 15

Value 138351 Frequency
0 Not Mentioned 55430
1 Mentioned 1041
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v139 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 16

Value 139350 Frequency
0 Not Mentioned 55380
1 Mentioned 1091
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v140 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 17

Value 140349 Frequency
0 Not Mentioned 55065
1 Mentioned 1406
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v141 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 18

Value 141348 Frequency
0 Not Mentioned 55211
1 Mentioned 1260
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v142 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 19

Value 142347 Frequency
0 Not Mentioned 55505
1 Mentioned 966
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v143 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 20

Value 143346 Frequency
0 Not Mentioned 55413
1 Mentioned 1058
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v144 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 21

Value 144345 Frequency
0 Not Mentioned 55823
1 Mentioned 648
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v145 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 22

Value 145344 Frequency
0 Not Mentioned 55461
1 Mentioned 1010
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v146 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 23

Value 146343 Frequency
0 Not Mentioned 56118
1 Mentioned 353
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v147 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 24

Value 147342 Frequency
0 Not Mentioned 56121
1 Mentioned 350
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v148 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 25

Value 148341 Frequency
0 Not Mentioned 55990
1 Mentioned 481
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v149 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 26

Value 149340 Frequency
0 Not Mentioned 56104
1 Mentioned 367
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v150 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 27

Value 150339 Frequency
0 Not Mentioned 56173
1 Mentioned 298
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v151 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 28

Value 151338 Frequency
0 Not Mentioned 56337
1 Mentioned 134
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v152 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 29

Value 152337 Frequency
0 Not Mentioned 56263
1 Mentioned 208
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v153 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 30

Value 153336 Frequency
0 Not Mentioned 56313
1 Mentioned 158
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v154 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 31

Value 154335 Frequency
0 Not Mentioned 56322
1 Mentioned 149
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v155 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 32

Value 155334 Frequency
0 Not Mentioned 56371
1 Mentioned 100
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v156 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 33

Value 156333 Frequency
0 Not Mentioned 56436
1 Mentioned 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v157 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 34

Value 157332 Frequency
0 Not Mentioned 56468
1 Mentioned 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v158 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 35

Value 158331 Frequency
0 Not Mentioned 56425
1 Mentioned 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v159 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 36

Value 159330 Frequency
0 Not Mentioned 56465
1 Mentioned 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v160 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 37

Value 160329 Frequency
0 Not Mentioned 56458
1 Mentioned 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v161 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 38

Value 161328 Frequency
0 Not Mentioned 56360
1 Mentioned 111
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v162 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 39

Value 162327 Frequency
0 Not Mentioned 56290
1 Mentioned 181
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v163 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 40

Value 163326 Frequency
0 Not Mentioned 56276
1 Mentioned 195
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v164 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 41

Value 164325 Frequency
0 Not Mentioned 56413
1 Mentioned 58
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v165 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 42

Value 165324 Frequency
0 Not Mentioned 56243
1 Mentioned 228
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v166 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 43

Value 166323 Frequency
0 Not Mentioned 55925
1 Mentioned 546
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v167 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 44

Value 167322 Frequency
0 Not Mentioned 56466
1 Mentioned 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v168 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 45

Value 168321 Frequency
0 Not Mentioned 56470
1 Mentioned 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v169 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 46

Value 169320 Frequency
0 Not Mentioned 56465
1 Mentioned 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v170 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 47

Value 170319 Frequency
0 Not Mentioned 56459
1 Mentioned 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v171 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 48

Value 171318 Frequency
0 Not Mentioned 56460
1 Mentioned 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v172 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 49

Value 172317 Frequency
0 Not Mentioned 56451
1 Mentioned 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v173 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 50

Value 173316 Frequency
0 Not Mentioned 56470
1 Mentioned 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v174 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 51

Value 174315 Frequency
0 Not Mentioned 56470
1 Mentioned 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v175 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 52

Value 175314 Frequency
0 Not Mentioned 56408
1 Mentioned 63
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v176 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 53

Value 176313 Frequency
0 Not Mentioned 56468
1 Mentioned 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v177 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 54

Value 177312 Frequency
0 Not Mentioned 56398
1 Mentioned 73
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v178 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 55

Value 178311 Frequency
0 Not Mentioned 56468
1 Mentioned 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v179 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 56

Value 179310 Frequency
0 Not Mentioned 56469
1 Mentioned 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v180 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 57

Value 180309 Frequency
0 Not Mentioned 56448
1 Mentioned 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v181 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 58

Value 181308 Frequency
0 Not Mentioned 56470
1 Mentioned 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v182 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 59

Value 182307 Frequency
0 Not Mentioned 56207
1 Mentioned 264
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v183 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: OTHERS

Value 183306 Frequency
0 Not Mentioned 50489
1 Mentioned 5982
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v184 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: DK

Value 184305 Frequency
0 Not Mentioned 41292
1 Mentioned 15179
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v185 QA16R1 AWARENESS: 1+ PUBLIC CONSUMER AGENCY

Value 185304 Frequency
0 Not Mentioned 36756
1 Mentioned 19715
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v186 QA16R2 AWARENESS: 1+ CONSUMER ORGANISATION

Value 186303 Frequency
0 Not Mentioned 28026
1 Mentioned 28445
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v187 QA16R3 AWARENESS: 1+ PUBLIC AG & CONSUMER ORG

Value 187302 Frequency
0 Not Mentioned 47221
1 Mentioned 9250
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v188 QA16R4 AWARENESS: 2+ PUBLIC CONSUMER AGENCIES

Value 188301 Frequency
0 Not Mentioned 48931
1 Mentioned 7540
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v189 QA16R5 AWARENESS: 2+ CONSUMER ORGANISATIONS

Value 189300 Frequency
0 Not Mentioned 49529
1 Mentioned 6942
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v190 QA17 HH APPLIANCE COMPARISON: GENERAL MEDIA

Value 190299 Frequency
0 Not Mentioned 44918
1 Mentioned 11553
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v191 QA17 HH APPLIANCE COMPARISON: SPEC MAGAZINES

Value 191298 Frequency
0 Not Mentioned 50232
1 Mentioned 6239
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v192 QA17 HH APPLIANCE COMPARISON: INTERNET PRICE

Value 192297 Frequency
0 Not Mentioned 42279
1 Mentioned 14192
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v193 QA17 HH APPLIANCE COMPARISON: INTERNET SHOPS

Value 193296 Frequency
0 Not Mentioned 46512
1 Mentioned 9959
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v194 QA17 HH APPLIANCE COMPARISON: INTERNET OTHER

Value 194295 Frequency
0 Not Mentioned 48233
1 Mentioned 8238
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v195 QA17 HH APPLIANCE COMPARISON: VISIT SHOPS

Value 195294 Frequency
0 Not Mentioned 22694
1 Mentioned 33777
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v196 QA17 HH APPLIANCE COMPARISON: FAMILY/FRIENDS

Value 196293 Frequency
0 Not Mentioned 36761
1 Mentioned 19710
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v197 QA17 HH APPLIANCE COMPARISON: NEVER BOUGHT

Value 197292 Frequency
0 Not Mentioned 55234
1 Mentioned 1237
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v198 QA17 HH APPLIANCE COMPARISON: OTHER

Value 198291 Frequency
0 Not Mentioned 55617
1 Mentioned 854
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v199 QA17 HH APPLIANCE COMPARISON: NONE

Value 199290 Frequency
0 Not Mentioned 52895
1 Mentioned 3576
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v200 QA17 HH APPLIANCE COMPARISON: DK

Value 200289 Frequency
0 Not Mentioned 55576
1 Mentioned 895
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56471 0

Valid range from 0 to 1

v201 QA18 PRICE PER UNIT MEASURE COMPARISON

Value 201288 Frequency
1 Always 11693
2 Often 16211
3 Sometimes 12178
4 Rarely 7829
5 Never 8177
6 DK 383
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56088 383

Valid range from 1 to 5

v202 QA19 ONLINE SHOPPING - LAST TIME

Value 202287 Frequency
1 Within last 3 months 13114
2 Between 3 months and a year ago 5820
3 More than one year ago 3153
4 Never 15187
5 DK 302
9 Inap. (not 1 to 3 in V92) 18895
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37274 19197

Valid range from 1 to 4

v203 QA20 NO INTERNET PURCHASE: NOT NEEDED

Value 203286 Frequency
0 Not Mentioned 11685
1 Mentioned 6655
9 Inap. (not 3 or 4 in V202) 38131
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
18340 38131

Valid range from 0 to 1

v204 QA20 NO INTERNET PURCHASE: PREFER IN PERSON

Value 204285 Frequency
0 Not Mentioned 9130
1 Mentioned 9210
9 Inap. (not 3 or 4 in V202) 38131
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
18340 38131

Valid range from 0 to 1

v205 QA20 NO INTERNET PURCHASE: LOYAL TO SHOPS

Value 205284 Frequency
0 Not Mentioned 16140
1 Mentioned 2200
9 Inap. (not 3 or 4 in V202) 38131
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
18340 38131

Valid range from 0 to 1

v206 QA20 NO INTERNET PURCHASE: FORCE OF HABIT

Value 206283 Frequency
0 Not Mentioned 16084
1 Mentioned 2256
9 Inap. (not 3 or 4 in V202) 38131
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
18340 38131

Valid range from 0 to 1

v207 QA20 NO INTERNET PURCHASE: RELEVANT INFORMATION

Value 207282 Frequency
0 Not Mentioned 17863
1 Mentioned 477
9 Inap. (not 3 or 4 in V202) 38131
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
18340 38131

Valid range from 0 to 1

v208 QA20 NO INTERNET PURCHASE: LACK OF SKILLS

Value 208281 Frequency
0 Not Mentioned 17033
1 Mentioned 1307
9 Inap. (not 3 or 4 in V202) 38131
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
18340 38131

Valid range from 0 to 1

v209 QA20 NO INTERNET PURCHASE: DELIVERY PROBLEM

Value 209280 Frequency
0 Not Mentioned 17624
1 Mentioned 716
9 Inap. (not 3 or 4 in V202) 38131
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
18340 38131

Valid range from 0 to 1

v210 QA20 NO INTERNET PURCHASE: PAYMENT CONCERNS

Value 210279 Frequency
0 Not Mentioned 15197
1 Mentioned 3143
9 Inap. (not 3 or 4 in V202) 38131
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
18340 38131

Valid range from 0 to 1

v211 QA20 NO INTERNET PURCHASE: PRIVACY CONCERNS

Value 211278 Frequency
0 Not Mentioned 16612
1 Mentioned 1728
9 Inap. (not 3 or 4 in V202) 38131
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
18340 38131

Valid range from 0 to 1

v212 QA20 NO INTERNET PURCHASE: TRUST CONCERNS

Value 212277 Frequency
0 Not Mentioned 15581
1 Mentioned 2759
9 Inap. (not 3 or 4 in V202) 38131
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
18340 38131

Valid range from 0 to 1

v213 QA20 NO INTERNET PURCHASE: NO PAYMENT CARD

Value 213276 Frequency
0 Not Mentioned 17219
1 Mentioned 1121
9 Inap. (not 3 or 4 in V202) 38131
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
18340 38131

Valid range from 0 to 1

v214 QA20 NO INTERNET PURCHASE: SPEED TO SLOW

Value 214275 Frequency
0 Not Mentioned 18262
1 Mentioned 78
9