Evrobarometer 73.2 in 73.3: Potrošniško opolnomočenje, februar-april 2010

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: EB732_33
Glavni avtor(ji):
  • Evropska Komisija
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Papacostas, Antonis
Izdelal datoteko podatkov:
GESIS - GESIS Datenarchiv, GESIS Leibniz-Institute for the Social Sciences (Cologne; 2012)

Finančna podpora:

Evropska komisija

Serija:
  • EB/Evrobarometer

    Od zgodnjih sedemdesetih let dvajsetega stoletja je Evropska komisija z standardnimi in specialnimi Eurobarometri redno spremljala javno mnenje v državah članicah Evropske unije. Vsako jesen in pomlad je bilo izvedeno osebno anketiranje, za katero so bili vsakič pripravljeni vzorci velikosti 1000 enot za vsako državo. Posebni vzorci so bili narejeni za severno Irsko in vzhodno Nemčijo. Po združitvi EU leta 2004 so se v raziskovanje vključile še preostale članice in nove kandidatke članice EU. Moduli standardnega Eurobarometra obravnavajo teme, kot so mnenje o združitvi Evrope, institucije in politike, dopolnjeni pa so še s splošnimi družbeno-politično usmeritvami in demografskimi podatki o posameznikih in gospodinjstvih. Občasna raziskava Eurobarometer obravnava tudi teme, kot so okolje, znanost in tehnologija, zdravje in družina, socialna ali etnična izključenost, kakovost življenja itd.

Vsebina raziskave

Ključne besede ADP: potrošniško opolnomočenje, potrošnja, uporaba interneta, reklame, potrošniške dobrine, nakupovalne navade, nakupovanje, zaščita potrošnika, nakupovanje preko spleta, izdatki, nakupovalne preference
Ključne besede ELSST:
POTROŠNIŠKA STORITEV, POTROŠNIK, GOSPODINJSTVO, STANOVANJE, FINANCE

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - Mednarodna politika in organizacije
GOSPODARSTVO - Poraba in navade porabnikov
Vsebinsko področja CERIF
Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika
Vsebinska področja ADP
POTROŠNIŠKO OPOLNOMOČENJE


Povzetek:

Ta izvedba raziskav Evrobarometer se razlikuje od standardnih kazalcev Evrobarometra. Evrobarometer 73.2 & 73.3 združuje odgovore na enaka vprašanja o potrošniškem opolnomočenju in o ustreznih demografskih podatkih iz raziskav 73.2 in 73.3. Respondenti najprej odgovarjajo o uporabi interneta, pravici do vračila blaga, ozakonitosti posameznih oglasov, kupovanju letalskih kart ter o poznavanju potrošniških organizacij. Nato so vprašani o njihovih navadah nakupovanja na spletu, poznavanju zakonodaje o zaščiti potrošnikov, o pozitivnih in negativnih izkušnjah nakupovanja, razumevanju pogostih potrošniških vprašanj (hranilna vrednost živil, poznavanje logotipov, itd.) ter , ali so mnenja, da so dobro zaščiteni kot potrošniki. Respondenti odgovarjajo tudi o položaju gospodinjstva, stanovanju, financah in izdatkih, če si lahko privoščijo obroke z mesom, piščancem, ribami ali vegetarijanskim ekvivalentom vsak drugi dan ter, če se o nakupih odloča respondent ali njihov zakonski partner. Demografski sklop vključuje vprašanja o starosti respondenta, spolu, državljanstvu, zakonskem statusu, poklicu, izobrazbi, velikosti gospodinjstva, posedovanju stacionarnega ali mobilnega telefona, finančnem stanju, družbenemu položaju, računalniških izkušnjah in uporabi interneta.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: Zbiranje podatkov na terenu je potekalo: Avstrija: 26. februar 2010 - 28. marec 2010, Belgija: 26. februar 2010 - 01. april 2010, Bolgarija: 26. februar 2010 - 21. marec 2010, Ciper: 26. februar 2010 - 29. marec 2010, Češka: 02. marec 2010 - 28. marec 2010, Danska: 26. februar 2010 - 30. marec 2010, Estonija: 26. februar 2010 - 29. marec 2010, Finska: 27. februar 2010 - 31. marec 2010, Francija: 27. februar 2010 - 29. marec 2010, Grčija: 26. februar 2010 - 28. marec 2010, Irska: 26. februar 2010 - 28. marec 2010, Islandija: 26. februar 2010 - 16. marec 2010, Italija: 26. februar 2010 - 27. marec 2010, Latvija: 27. februar 2010 - 29. marec 2010, Litva: 26. februar 2010 - 25. marec 2010, Luksemburg: 26. februar 2010 - 26. marec 2010, Madžarska: 26. februar 2010 - 28. marec 2010, Malta: 26. februar 2010 - 28. marec 2010, Nemčija: 26. februar 2010 - 30. marec 2010, Nizozemska: 26. februar 2010 - 30. marec 2010, Norveška: 01. marec 2010 - 16. marec 2010, Poljska: 27. februar 2010 - 29. marec 2010, Portugalska: 27. februar 2010 - 29. marec 2010, Romunija: 26. februar 2010 - 23. marec 2010, Severna Irska: 26. februar 2010 - 28. marec 2010, Slovaška: 26. februar 2010 - 28. marec 2010, Slovenija: 26. februar 2010 - 29. marec 2010, Španija: 27. februar 2010 - 29. marec 2010, Švedska: 26. februar 2010 - 30. marec 2010, Velika Britanija: 26. februar 2010 - 28. marec 2010
Čas izdelave: 2012
Država: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Islandija, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Velika Britanija
Geografsko pokritje:

Teritorij naštetih držav. Vzorec za Severno Irsko ločen.

Enota za analizo:

Posameznik

Populacija:

Ciljna populacija so prebivalci 27 držav članic EU, Islandije in Norveške. Vsi respondenti so bili starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v naštetih državah. Pri Islandiji so vključeni tudi respondenti s stalnim prebivališčem, ki so državljani članic EU, ter imajo zadostno znanje nacionalnega jezika, da so lahko odgovarjali na vprašalnik. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11473.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Koordinator: TNS Opinion, Brussels

Avstrija: Österreichisches GALLUP, Vienna

Belgija: TNS Dimarso, Brussels

Bolgarija: TNS BBSS, Sofia

Ciper: Synovate, Nicosia

Češka: TNS Aisa, Prague

Danska: TNS GALLUP DK, Copenhagen

Estonija: Emor, Tallinn

Finska: TNS GALLUP Oy, Espoo

Francija: TNS Sofres, Montrouge

Grčija: TNS ICAP, Athens

Irska: TNS MRBI, Dublin

Islandija: CAPACENT, Reykjavík

Italija: TNS Infratest

Latvija: TNS Latvia, Riga

Litva: TNS GALLUP Lithuania, Vilnius

Luksemburg: TNS ILReS, Luxembourg

Madžarska: TNS Hungary, Budapest

Malta: MISCO, Valletta

Nemčija: TNS Infratest, Munich

Nizozemska: TNS NIPO, Amsterdam

Poljska: TNS OBOP, Warsaw

Portugalska: TNS EUROTESTE, Lisbon

Romunija: TNS CSOP, Bucharest

Slovaška: TNS AISA SK, Bratislava

Slovenija: RM PLUS, Maribor

Španija: TNS Demoscopia, Madrid

Švedska: TNS GALLUP, Stockholm

Velika Britanija in Severna Irska: TNS UK, London

Tip vzorca:

Verjetnostno: večstopenjsko

Način zbiranja podatkov:

Osebni intervju: CAPI/CAMI

Osebni intervju: PAPI

CAPI uporabljen v državah, kjer je bil na voljo. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11473.

Uteževanje:

Da. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11473.

Omejitve dostopa

Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave. Več o omejitvah dostopa na doi:10.4232/1.11473.

Kontakt: GESIS Datenarchiv

Več o pravilnem navajanju podatkov na doi:10.4232/1.11473.

Več o uporabnikovi odgovornosti obveščanja arhiva o uporabi podatkov in objavi del na doi:10.4232/1.11473.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: ZA5236: Eurobarometer 73.2+73.3 (2-3 2010) [Podatkovna datoteka]

ID datoteke: F1

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

  • število spremenljivk: 488
  • število enot: 56471

Verzija: 2.0.1, doi:10.4232/1.11473

Spremenljivke

v1 STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Vrednost 13 Frekvenca
5236 56471
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 5236 do 5236

v2 STUDY NUMBER - PUBLISHER

Vrednost 22 Frekvenca
5236 56471
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 5236 do 5236

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Vrednost 31 Frekvenca
2.0.1 (2012-10-04) 56471
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

v1 STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Vrednost 1488 Frekvenca
5236 56471
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 5236 do 5236

v2 STUDY NUMBER - PUBLISHER

Vrednost 2487 Frekvenca
5236 56471
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 5236 do 5236

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Vrednost 3486 Frekvenca
2.0.1 (2012-10-04) 56471
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

v4 EUROBAROMETER NUMBER

Vrednost 4485 Frekvenca
732 Eurobarometer 73.2 28304
733 Eurobarometer 73.3 28167
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 732 do 733

v5 UNIQUE CASE ID (SURVEY ID + TNS COUNTRY ID + INTERVIEW ID)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0 73201000001 73351001064 73272868892.4 52260591.573

Vrednosti spremenljivk od 73201000001 do 73351001064

v6 NATION - ALL SAMPLES

Vrednost 6483 Frekvenca
1 France 2061
2 Belgium 2062
3 The Netherlands 2010
4 Germany West 2023
5 Italy 2082
6 Luxembourg 1025
7 Denmark 2030
8 Ireland 2014
9 Great Britain 2044
10 Northern Ireland 607
11 Greece 2000
12 Spain 2010
13 Portugal 2056
14 Germany East 1031
16 Finland 2006
17 Sweden 2019
18 Austria 2009
19 Cyprus (Republic) 1012
20 Czech Republic 2022
21 Estonia 2000
22 Hungary 2070
23 Latvia 2013
24 Lithuania 2032
25 Malta 1000
26 Poland 2000
27 Slovakia 2062
28 Slovenia 2020
29 Bulgaria 2006
30 Romania 2076
41 Norway 2064
43 Iceland 1005
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0 1 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 43

v7 NATION - ALL SAMPLES ISO 3166

Vrednost 7482 Frekvenca
AT 2009
BE 2062
BG 2006
CY 1012
CZ 2022
DE-E 1031
DE-W 2023
DK 2030
EE 2000
ES 2010
FI 2006
FR 2061
GB-GBN 2044
GB-NIR 607
GR 2000
HU 2070
IE 2014
IS 1005
IT 2082
LT 2032
LU 1025
LV 2013
MT 1000
NL 2010
NO 2064
PL 2000
PT 2056
RO 2076
SE 2019
SI 2020
SK 2062
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

v8 W1 WEIGHT RESULT FROM TARGET

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0 0.326 3.27 1 0.32

Vrednosti spremenljivk od 0.3264 do 3.2696

v9 NATION - UNITED KINGDOM

Vrednost 9480 Frekvenca
0 Other 53820
1 United Kingdom 2651
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v10 W4 WEIGHT UNITED KINGDOM

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0 0 2.508 0.0469 0.247

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2.508297

v11 NATION - UNITED GERMANY

Vrednost 11478 Frekvenca
0 Other 53417
1 Germany 3054
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v12 W3 WEIGHT GERMANY

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0 0 3.472 0.0541 0.262

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3.471882

v13 NATION GROUP EU6

Vrednost 13476 Frekvenca
0 Other 45208
1 EU6 11263
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v14 W5 WEIGHT EU6

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0 0 4.917 0.199 0.526

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4.916513

v15 NATION GROUP EU9

Vrednost 15474 Frekvenca
0 Other 38513
1 EU9 17958
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v16 W6 WEIGHT EU9

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0 0 5.859 0.318 0.699

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5.858996

v17 NATION GROUP EU10

Vrednost 17472 Frekvenca
0 Other 36513
1 EU10 19958
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v18 W7 WEIGHT EU10

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0 0 6.278 0.353 0.746

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.277933

v19 NATION GROUP EU12

Vrednost 19470 Frekvenca
0 Other 32447
1 EU12 24024
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v20 W8 WEIGHT EU12

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0 0 6.317 0.425 0.781

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.316535

v21 NATION GROUP EU12+

Vrednost 21468 Frekvenca
0 Other 31416
1 EU12+ 25055
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v22 W9 WEIGHT EU12+

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0 0 6.268 0.444 0.784

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.268267

v23 NATION GROUP EU NMS 3

Vrednost 23466 Frekvenca
0 Other 50437
1 EU NMS 3 6034
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v24 W10 WEIGHT EU NMS 3

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0 0 3.611 0.107 0.346

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3.610765

v25 NATION GROUP EU15

Vrednost 25464 Frekvenca
0 Other 25382
1 EU15 31089
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v26 W11 WEIGHT EU15

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0 0 7.32 0.551 0.902

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.320434

v27 NATION GROUP EU NMS 10

Vrednost 27462 Frekvenca
0 Other 38240
1 EU NMS 10 18231
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v28 W13 WEIGHT EU NMS 10

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0 0 11.385 0.323 0.965

Vrednosti spremenljivk od 0 do 11.384805

v29 NATION GROUP EU25

Vrednost 29460 Frekvenca
0 Other 7151
1 EU25 49320
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v30 W14 WEIGHT EU25

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0 0 9.736 0.873 1.187

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.735869

v31 NATION GROUP AC (BG RO)

Vrednost 31458 Frekvenca
0 Other 52389
1 AC (BG RO) 4082
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v32 W18 WEIGHT AC (BG RO)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0 0 2.1 0.0723 0.292

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2.099946

v33 NATION GROUP EU27

Vrednost 33456 Frekvenca
0 Other 3069
1 EU27 53402
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v34 W22 WEIGHT EU 27

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0 0 9.894 0.946 1.187

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.89404

v35 NATION GROUP EU NMS 12

Vrednost 35454 Frekvenca
0 Other 34158
1 EU NMS 12 22313
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v36 W24 WEIGHT EU NMS 12

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0 0 9.968 0.395 0.925

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.967918

v37 NATION GROUP EURO ZONE 2009

Vrednost 37452 Frekvenca
0 Other 25988
1 EURO ZONE 2009 30483
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v38 W81 WEIGHT EURO ZONE 2009

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0 0 8.693 0.54 0.982

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.693342

v39 NATION GROUP NON EURO ZONE 2009

Vrednost 39450 Frekvenca
0 Other 30483
1 NON EURO ZONE 2009 25988
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v40 W82 WEIGHT NON EURO ZONE 2009

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0 0 7.715 0.406 0.922

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.715499

v41 NATION GROUP EU27+IS+NO

Vrednost 41448 Frekvenca
0 Other 0
1 EU27+ IS+ NO 56471
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v42 W87 WEIGHT TOTAL (EU27+IS+NO)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0 0.0177 10.371 1 1.236

Vrednosti spremenljivk od 0.017746 do 10.370608

v43 WEX WEIGHT EXTRA POPULATION 15+

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0 258.922 151313.172 14555.189 17985.237

Vrednosti spremenljivk od 258.922028 do 151313.171875

v44 Q1 NATIONALITY BELGIUM

Vrednost 44445 Frekvenca
0 Not mentioned 54448
1 Mentioned 2023
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v45 Q1 NATIONALITY DENMARK

Vrednost 45444 Frekvenca
0 Not mentioned 54418
1 Mentioned 2053
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v46 Q1 NATIONALITY GERMANY

Vrednost 46443 Frekvenca
0 Not mentioned 53414
1 Mentioned 3057
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v47 Q1 NATIONALITY GREECE

Vrednost 47442 Frekvenca
0 Not mentioned 54455
1 Mentioned 2016
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v48 Q1 NATIONALITY SPAIN

Vrednost 48441 Frekvenca
0 Not mentioned 54488
1 Mentioned 1983
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v49 Q1 NATIONALITY FRANCE

Vrednost 49440 Frekvenca
0 Not mentioned 54280
1 Mentioned 2191
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v50 Q1 NATIONALITY IRELAND

Vrednost 50439 Frekvenca
0 Not mentioned 54523
1 Mentioned 1948
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v51 Q1 NATIONALITY ITALY

Vrednost 51438 Frekvenca
0 Not mentioned 54264
1 Mentioned 2207
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v52 Q1 NATIONALITY LUXEMBOURG

Vrednost 52437 Frekvenca
0 Not mentioned 55779
1 Mentioned 692
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v53 Q1 NATIONALITY NETHERLANDS

Vrednost 53436 Frekvenca
0 Not mentioned 54428
1 Mentioned 2043
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v54 Q1 NATIONALITY PORTUGAL

Vrednost 54435 Frekvenca
0 Not mentioned 54244
1 Mentioned 2227
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v55 Q1 NATIONALITY UNITED KINGDOM

Vrednost 55434 Frekvenca
0 Not mentioned 53816
1 Mentioned 2655
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v56 Q1 NATIONALITY AUSTRIA

Vrednost 56433 Frekvenca
0 Not mentioned 54441
1 Mentioned 2030
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v57 Q1 NATIONALITY SWEDEN

Vrednost 57432 Frekvenca
0 Not mentioned 54454
1 Mentioned 2017
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v58 Q1 NATIONALITY FINLAND

Vrednost 58431 Frekvenca
0 Not mentioned 54441
1 Mentioned 2030
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v59 Q1 NATIONALITY CYPRUS (REPUBLIC)

Vrednost 59430 Frekvenca
0 Not mentioned 55476
1 Mentioned 995
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v60 Q1 NATIONALITY CZECH REPUBLIC

Vrednost 60429 Frekvenca
0 Not mentioned 54438
1 Mentioned 2033
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v61 Q1 NATIONALITY ESTONIA

Vrednost 61428 Frekvenca
0 Not mentioned 54463
1 Mentioned 2008
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v62 Q1 NATIONALITY HUNGARY

Vrednost 62427 Frekvenca
0 Not mentioned 54382
1 Mentioned 2089
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v63 Q1 NATIONALITY LATVIA

Vrednost 63426 Frekvenca
0 Not mentioned 54444
1 Mentioned 2027
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v64 Q1 NATIONALITY LITHUANIA

Vrednost 64425 Frekvenca
0 Not mentioned 54410
1 Mentioned 2061
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v65 Q1 NATIONALITY MALTA

Vrednost 65424 Frekvenca
0 Not mentioned 55481
1 Mentioned 990
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v66 Q1 NATIONALITY POLAND

Vrednost 66423 Frekvenca
0 Not mentioned 54370
1 Mentioned 2101
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v67 Q1 NATIONALITY SLOVAKIA

Vrednost 67422 Frekvenca
0 Not mentioned 54391
1 Mentioned 2080
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v68 Q1 NATIONALITY SLOVENIA

Vrednost 68421 Frekvenca
0 Not mentioned 54447
1 Mentioned 2024
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v69 Q1 NATIONALITY BULGARIA

Vrednost 69420 Frekvenca
0 Not mentioned 54428
1 Mentioned 2043
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v70 Q1 NATIONALITY ROMANIA

Vrednost 70419 Frekvenca
0 Not mentioned 54319
1 Mentioned 2152
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v71 Q1 NATIONALITY ICELAND

Vrednost 71418 Frekvenca
0 Not mentioned 6
1 Mentioned 999
9 Inap. (not 43 in V6) 55466
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1005 55466

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v72 Q1 NATIONALITY NORWAY

Vrednost 72417 Frekvenca
0 Not mentioned 43
1 Mentioned 2021
9 Inap. (not 41 in V6) 54407
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2064 54407

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v73 Q1 NATIONALITY OTHER COUNTRIES

Vrednost 73416 Frekvenca
0 Not mentioned 56279
1 Mentioned 192
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v74 D15A OCCUPATION OF RESPONDENT

Vrednost 74415 Frekvenca
1 Responsible for ordinary shopping, etc. 4477
2 Student 4737
3 Unemployed, temporarily not working 4607
4 Retired, unable to work 16035
5 Farmer 581
6 Fisherman 35
7 Professional (lawyer, etc.) 766
8 Owner of a shop, craftsmen, etc. 1609
9 Business proprietors, etc. 1014
10 Employed professional (employed doctor, etc.) 1552
11 General management, etc. 579
12 Middle management, etc. 3547
13 Employed position, at desk 4598
14 Employed position, travelling 1807
15 Employed position, service job 3794
16 Supervisor 410
17 Skilled manual worker 4516
18 Unskilled manual worker, etc. 1807
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 18

v75 D15B OCCUPATION OF RESPONDENT - LAST JOB

Vrednost 75414 Frekvenca
1 Farmer 809
2 Fisherman 25
3 Professional (lawyer, etc.) 214
4 Owner of a shop, craftsmen, etc. 651
5 Business proprietors, etc. 372
6 Employed professional (employed doctor, etc.) 737
7 General management, etc. 580
8 Middle management, etc. 2258
9 Employed position, at desk 3243
10 Employed position, travelling 1252
11 Employed position, service job 3434
12 Supervisor 491
13 Skilled manual worker 5790
14 Unskilled manual worker, etc. 4504
15 Never did any paid work 5496
99 Inap. (not 1 to 4 in V74) 26615
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29856 26615

Vrednosti spremenljivk od 1 do 15

v76 D7 MARITAL STATUS

Vrednost 76413 Frekvenca
1 (Re-)Married: without children 13822
2 (Re-)Married: w children of this marriage 15349
3 (Re-)Married: w children of previous marriage 313
4 (Re-)Married: w children of this marriage + previous 247
5 Single living w partner: without children 3311
6 Single living w partner: w children of this union 1686
7 Single living w partner: w children of previous union 314
8 Single living w partner: w children of this union + previous 156
9 Single: without children 9884
10 Single: w children 1191
11 Divorced/Separated: without children 2826
12 Divorced/Separated: w children 1438
13 Widow: without children 4210
14 Widow: w children 783
15 Other (SPONT.) 867
97 Refusal (SPONT.) 74
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56397 74

Vrednosti spremenljivk od 1 do 15

v77 D7 MARITAL STATUS (REC STATUS)

Vrednost 77412 Frekvenca
1 (Re-)Married (1-4) 29731
2 Single living with partner (5-8) 5467
3 Single (9-10) 11075
4 Divorced or separated (11-12) 4264
5 Widow (13-14) 4993
6 Other (SPONT.) 867
7 Refusal (SPONT.) 74
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56397 74

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v78 D7 MARITAL STATUS (REC CHILDREN)

Vrednost 78411 Frekvenca
1 Single hh without children (9,11,13) 11075
2 Single hh w children (10,12,14) 35198
3 Multiple occupancy hh without children (1, 5) 4264
4 Multiple occupancy hh w children (2-4, 6-8) 4993
5 Other (SPONT.) 867
7 Refusal (SPONT.) 74
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56397 74

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v79 D11 AGE EXACT

Vrednost 79410 Frekvenca
15 15 years 462
98 98 years 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0 15 98

Vrednosti spremenljivk od 15 do 98

v80 D11 AGE RECODED - FOUR GROUPS

Vrednost 80409 Frekvenca
1 15 - 24 years 6749
2 25 - 39 years 13661
3 40 - 54 years 14371
4 55 years and older 21690
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v81 D11 AGE RECODED - SIX GROUPS

Vrednost 81408 Frekvenca
1 15 - 24 years 6749
2 25 - 34 years 8610
3 35 - 44 years 9814
4 45 - 54 years 9608
5 55 - 64 years 9585
6 65 years and older 12105
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v82 D16 COMPUTER SKILLS: COPY/MOVE FILE/FOLDER

Vrednost 82407 Frekvenca
0 Not Mentioned 25758
1 Mentioned 30713
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v83 D16 COMPUTER SKILLS: COPY AND PASTE TOOLS

Vrednost 83406 Frekvenca
0 Not Mentioned 27992
1 Mentioned 28479
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v84 D16 COMPUTER SKILLS: SPREADSHEET FUNCTIONS

Vrednost 84405 Frekvenca
0 Not Mentioned 35947
1 Mentioned 20524
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v85 D16 COMPUTER SKILLS: COMPRESSING FILES

Vrednost 85404 Frekvenca
0 Not Mentioned 37405
1 Mentioned 19066
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v86 D16 COMPUTER SKILLS: INSTALLING DEVICES

Vrednost 86403 Frekvenca
0 Not Mentioned 33378
1 Mentioned 23093
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v87 D16 COMPUTER SKILLS: PROGRAMMING

Vrednost 87402 Frekvenca
0 Not Mentioned 49754
1 Mentioned 6717
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v88 D16 COMPUTER SKILLS: NONE

Vrednost 88401 Frekvenca
0 Not Mentioned 46896
1 Mentioned 9575
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v89 D16 COMPUTER SKILLS: NEVER USED

Vrednost 89400 Frekvenca
0 Not Mentioned 43226
1 Mentioned 13245
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v90 D16 COMPUTER SKILLS: DK

Vrednost 90399 Frekvenca
0 Not Mentioned 55813
1 Mentioned 658
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v91 D16R LEVEL OF COMPUTER SKILLS

Vrednost 91398 Frekvenca
0 No computer skills 23478
1 Low 7333
2 Medium 11330
3 High 14330
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

v92 QA1 INTERNET USE - LAST TIME

Vrednost 92397 Frekvenca
1 Within last 3 months 35590
2 Between 3 months and a year ago 926
3 More than one year ago 1060
4 Never used it 18477
5 DK 418
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56053 418

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v93 QA2 INTERNET USE - LAST 3 MONTHS

Vrednost 93396 Frekvenca
1 Every day/almost every day 27758
2 At least once a week 6255
3 At least once a month 1167
4 Less than once a month 378
5 DK 32
9 Inap. (not 1 in V92) 20881
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
35558 20913

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v94 QA3 INTERNET USE: AT HOME

Vrednost 94395 Frekvenca
0 Not Mentioned 2913
1 Mentioned 32677
9 Inap. (not 1 in V92) 20881
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
35590 20881

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v95 QA3 INTERNET USE: AT WORK PLACE

Vrednost 95394 Frekvenca
0 Not Mentioned 21894
1 Mentioned 13696
9 Inap. (not 1 in V92) 20881
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
35590 20881

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v96 QA3 INTERNET USE: SCHOOL/UNIVERSITY

Vrednost 96393 Frekvenca
0 Not Mentioned 31336
1 Mentioned 4254
9 Inap. (not 1 in V92) 20881
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
35590 20881

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v97 QA3 INTERNET USE: OTHER PERS HOME

Vrednost 97392 Frekvenca
0 Not Mentioned 30651
1 Mentioned 4939
9 Inap. (not 1 in V92) 20881
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
35590 20881

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v98 QA3 INTERNET USE: SOMEWHERE ELSE

Vrednost 98391 Frekvenca
0 Not Mentioned 32795
1 Mentioned 2795
9 Inap. (not 1 in V92) 20881
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
35590 20881

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v99 QA3 INTERNET USE: DK WHERE

Vrednost 99390 Frekvenca
0 Not Mentioned 35531
1 Mentioned 59
9 Inap. (not 1 in V92) 20881
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
35590 20881

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v100 QA4 INTERNET - COMPARED SERVICES

Vrednost 100389 Frekvenca
1 Yes 20862
2 No 15497
3 DK 157
9 Inap. (not 1 or 2 in V92) 19955
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
36359 20112

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v101 QA5 DISTANT PURCHASE LAST 12 M: GOODS

Vrednost 101388 Frekvenca
0 Not Mentioned 35210
1 Mentioned 21261
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v102 QA5 DISTANT PURCHASE LAST 12 M: SERVICES

Vrednost 102387 Frekvenca
0 Not Mentioned 49038
1 Mentioned 7433
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v103 QA5 DISTANT PURCHASE LAST 12 M: NEITHER

Vrednost 103386 Frekvenca
0 Not Mentioned 23555
1 Mentioned 32916
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v104 QA5 DISTANT PURCHASE LAST 12 M: DK

Vrednost 104385 Frekvenca
0 Not Mentioned 56143
1 Mentioned 328
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v105 QA6 KNOWLEDGE: DISTANT PURCHASE RETURN RIGHT

Vrednost 105384 Frekvenca
1 Yes (correct) 33161
2 No 16374
3 DK 6936
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v106 QA7 KNOWLEDGE: FRIDGE GUARANTEE AFTER 18 MONTHS

Vrednost 106383 Frekvenca
1 Yes (correct) 23885
2 No 22728
3 It depends (SPONT.) 5646
4 DK 4212
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v107 QA8 KNOWLEDGE: ADVERTISEMENT LEGALITY

Vrednost 107382 Frekvenca
1 Legal 8474
2 Illegal (correct) 42314
3 Allowed for certain goods (SPONT.) 1269
4 DK 4414
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v108 QA9 KNOWLEDGE: CANCEL DISTANT INSURANCE PURCHASE

Vrednost 108381 Frekvenca
1 Yes, won't get money back 6692
2 Yes, pay an administration fee 16908
3 Yes, without paying anything (correct) 13135
4 No 10759
5 DK 8977
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v109 QA10 KNOWLEDGE: DOORSTEP PURCHASE RETURN RIGHT

Vrednost 109380 Frekvenca
1 Yes (correct) 21668
2 No 25222
3 (ONLY IN LU AND DK) Practice illegal in (COUNTRY) (SPONT.) 620
4 Practice does not happen in (COUNTRY) (SPONT.) 3049
5 DK 5912
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v110 QA11 KNOWLEDGE: UNSOLICITED GOODS BILL PAYMENT

Vrednost 110379 Frekvenca
1 Yes, obliged to pay 1043
2 No, provided that you send back 28310
3 No, not obliged to send back (correct) 23727
4 DK 3391
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v111 QA12 AIRLINE TICKET PURCHASE - LAST 12 MONTHS

Vrednost 111378 Frekvenca
1 Yes 13393
2 No 42467
3 DK 611
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
55860 611

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v112 QA13 AIRLINE TICKET - PRICE ADVERTISING RULE

Vrednost 112377 Frekvenca
1 Advert must state total amount to be paid (correct) 33577
2 Advert must state airline's flight price 8478
3 No specific rule for what information has to be shown 5409
4 DK 9007
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v113 QA14 SERVICE CONTRACT - READ TERMS/CONDITIONS

Vrednost 113376 Frekvenca
1 Yes, carefully and completely 18716
2 Yes, but only partially 20187
3 No 12609
4 You have never signed this kind of contract (SPONT.) 4280
5 DK 679
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
55792 679

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v114 QA15 SERVICE CONTRACT TERMS: TOO LONG

Vrednost 114375 Frekvenca
0 Not Mentioned 14694
1 Mentioned 18102
9 Inap. (not 2 or 3 in V113) 23675
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
32796 23675

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v115 QA15 SERVICE CONTRACT TERMS: TOO DIFFICULT

Vrednost 115374 Frekvenca
0 Not Mentioned 24897
1 Mentioned 7899
9 Inap. (not 2 or 3 in V113) 23675
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
32796 23675

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v116 QA15 SERVICE CONTRACT TERMS: PRINT SZ TOO SMALL

Vrednost 116373 Frekvenca
0 Not Mentioned 22495
1 Mentioned 10301
9 Inap. (not 2 or 3 in V113) 23675
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
32796 23675

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v117 QA15 SERVICE CONTRACT TERMS: NOT ENOUGH TIME

Vrednost 117372 Frekvenca
0 Not Mentioned 29567
1 Mentioned 3229
9 Inap. (not 2 or 3 in V113) 23675
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
32796 23675

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v118 QA15 SERVICE CONTRACT TERMS: TRUSTED PROVIDER

Vrednost 118371 Frekvenca
0 Not Mentioned 19090
1 Mentioned 13706
9 Inap. (not 2 or 3 in V113) 23675
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
32796 23675

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v119 QA15 SERVICE CONTRACT TERMS: NOT WORTHWHILE

Vrednost 119370 Frekvenca
0 Not Mentioned 28465
1 Mentioned 4331
9 Inap. (not 2 or 3 in V113) 23675
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
32796 23675

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v120 QA15 SERVICE CONTRACT TERMS: LITTLE USEFUL INFO

Vrednost 120369 Frekvenca
0 Not Mentioned 31064
1 Mentioned 1732
9 Inap. (not 2 or 3 in V113) 23675
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
32796 23675

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v121 QA15 SERVICE CONTRACT TERMS: TO ACCEPT ANYWAY

Vrednost 121368 Frekvenca
0 Not Mentioned 26551
1 Mentioned 6245
9 Inap. (not 2 or 3 in V113) 23675
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
32796 23675

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v122 QA15 SERVICE CONTRACT TERMS: OTHER REASON

Vrednost 122367 Frekvenca
0 Not Mentioned 31631
1 Mentioned 1165
9 Inap. (not 2 or 3 in V113) 23675
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
32796 23675

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v123 QA15 SERVICE CONTRACT TERMS: DK REASON

Vrednost 123366 Frekvenca
0 Not Mentioned 32321
1 Mentioned 475
9 Inap. (not 2 or 3 in V113) 23675
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
32796 23675

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v124 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 01

Vrednost 124365 Frekvenca
0 Not Mentioned 35129
1 Mentioned 21342
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v125 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 02

Vrednost 125364 Frekvenca
0 Not Mentioned 49180
1 Mentioned 7291
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v126 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 03

Vrednost 126363 Frekvenca
0 Not Mentioned 50968
1 Mentioned 5503
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v127 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 04

Vrednost 127362 Frekvenca
0 Not Mentioned 51990
1 Mentioned 4481
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v128 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 05

Vrednost 128361 Frekvenca
0 Not Mentioned 52882
1 Mentioned 3589
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v129 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 06

Vrednost 129360 Frekvenca
0 Not Mentioned 53783
1 Mentioned 2688
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v130 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 07

Vrednost 130359 Frekvenca
0 Not Mentioned 54122
1 Mentioned 2349
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v131 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 08

Vrednost 131358 Frekvenca
0 Not Mentioned 53970
1 Mentioned 2501
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v132 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 09

Vrednost 132357 Frekvenca
0 Not Mentioned 54816
1 Mentioned 1655
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v133 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 10

Vrednost 133356 Frekvenca
0 Not Mentioned 52785
1 Mentioned 3686
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v134 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 11

Vrednost 134355 Frekvenca
0 Not Mentioned 54963
1 Mentioned 1508
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v135 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 12

Vrednost 135354 Frekvenca
0 Not Mentioned 52466
1 Mentioned 4005
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v136 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 13

Vrednost 136353 Frekvenca
0 Not Mentioned 53258
1 Mentioned 3213
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v137 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 14

Vrednost 137352 Frekvenca
0 Not Mentioned 53625
1 Mentioned 2846
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v138 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 15

Vrednost 138351 Frekvenca
0 Not Mentioned 55430
1 Mentioned 1041
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v139 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 16

Vrednost 139350 Frekvenca
0 Not Mentioned 55380
1 Mentioned 1091
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v140 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 17

Vrednost 140349 Frekvenca
0 Not Mentioned 55065
1 Mentioned 1406
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v141 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 18

Vrednost 141348 Frekvenca
0 Not Mentioned 55211
1 Mentioned 1260
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v142 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 19

Vrednost 142347 Frekvenca
0 Not Mentioned 55505
1 Mentioned 966
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v143 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 20

Vrednost 143346 Frekvenca
0 Not Mentioned 55413
1 Mentioned 1058
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v144 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 21

Vrednost 144345 Frekvenca
0 Not Mentioned 55823
1 Mentioned 648
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v145 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 22

Vrednost 145344 Frekvenca
0 Not Mentioned 55461
1 Mentioned 1010
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v146 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 23

Vrednost 146343 Frekvenca
0 Not Mentioned 56118
1 Mentioned 353
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v147 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 24

Vrednost 147342 Frekvenca
0 Not Mentioned 56121
1 Mentioned 350
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v148 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 25

Vrednost 148341 Frekvenca
0 Not Mentioned 55990
1 Mentioned 481
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v149 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 26

Vrednost 149340 Frekvenca
0 Not Mentioned 56104
1 Mentioned 367
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v150 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 27

Vrednost 150339 Frekvenca
0 Not Mentioned 56173
1 Mentioned 298
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v151 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 28

Vrednost 151338 Frekvenca
0 Not Mentioned 56337
1 Mentioned 134
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v152 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 29

Vrednost 152337 Frekvenca
0 Not Mentioned 56263
1 Mentioned 208
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v153 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 30

Vrednost 153336 Frekvenca
0 Not Mentioned 56313
1 Mentioned 158
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v154 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 31

Vrednost 154335 Frekvenca
0 Not Mentioned 56322
1 Mentioned 149
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v155 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 32

Vrednost 155334 Frekvenca
0 Not Mentioned 56371
1 Mentioned 100
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v156 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 33

Vrednost 156333 Frekvenca
0 Not Mentioned 56436
1 Mentioned 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v157 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 34

Vrednost 157332 Frekvenca
0 Not Mentioned 56468
1 Mentioned 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v158 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 35

Vrednost 158331 Frekvenca
0 Not Mentioned 56425
1 Mentioned 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v159 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 36

Vrednost 159330 Frekvenca
0 Not Mentioned 56465
1 Mentioned 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v160 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 37

Vrednost 160329 Frekvenca
0 Not Mentioned 56458
1 Mentioned 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v161 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 38

Vrednost 161328 Frekvenca
0 Not Mentioned 56360
1 Mentioned 111
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v162 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 39

Vrednost 162327 Frekvenca
0 Not Mentioned 56290
1 Mentioned 181
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v163 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 40

Vrednost 163326 Frekvenca
0 Not Mentioned 56276
1 Mentioned 195
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v164 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 41

Vrednost 164325 Frekvenca
0 Not Mentioned 56413
1 Mentioned 58
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v165 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 42

Vrednost 165324 Frekvenca
0 Not Mentioned 56243
1 Mentioned 228
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v166 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 43

Vrednost 166323 Frekvenca
0 Not Mentioned 55925
1 Mentioned 546
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v167 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 44

Vrednost 167322 Frekvenca
0 Not Mentioned 56466
1 Mentioned 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v168 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 45

Vrednost 168321 Frekvenca
0 Not Mentioned 56470
1 Mentioned 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v169 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 46

Vrednost 169320 Frekvenca
0 Not Mentioned 56465
1 Mentioned 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v170 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 47

Vrednost 170319 Frekvenca
0 Not Mentioned 56459
1 Mentioned 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v171 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 48

Vrednost 171318 Frekvenca
0 Not Mentioned 56460
1 Mentioned 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v172 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 49

Vrednost 172317 Frekvenca
0 Not Mentioned 56451
1 Mentioned 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v173 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 50

Vrednost 173316 Frekvenca
0 Not Mentioned 56470
1 Mentioned 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v174 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 51

Vrednost 174315 Frekvenca
0 Not Mentioned 56470
1 Mentioned 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v175 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 52

Vrednost 175314 Frekvenca
0 Not Mentioned 56408
1 Mentioned 63
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v176 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 53

Vrednost 176313 Frekvenca
0 Not Mentioned 56468
1 Mentioned 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v177 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 54

Vrednost 177312 Frekvenca
0 Not Mentioned 56398
1 Mentioned 73
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v178 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 55

Vrednost 178311 Frekvenca
0 Not Mentioned 56468
1 Mentioned 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v179 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 56

Vrednost 179310 Frekvenca
0 Not Mentioned 56469
1 Mentioned 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v180 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 57

Vrednost 180309 Frekvenca
0 Not Mentioned 56448
1 Mentioned 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v181 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 58

Vrednost 181308 Frekvenca
0 Not Mentioned 56470
1 Mentioned 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v182 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: 59

Vrednost 182307 Frekvenca
0 Not Mentioned 56207
1 Mentioned 264
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v183 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: OTHERS

Vrednost 183306 Frekvenca
0 Not Mentioned 50489
1 Mentioned 5982
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v184 QA16 NATIONAL CONSUMER ORGANISATION: DK

Vrednost 184305 Frekvenca
0 Not Mentioned 41292
1 Mentioned 15179
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v185 QA16R1 AWARENESS: 1+ PUBLIC CONSUMER AGENCY

Vrednost 185304 Frekvenca
0 Not Mentioned 36756
1 Mentioned 19715
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v186 QA16R2 AWARENESS: 1+ CONSUMER ORGANISATION

Vrednost 186303 Frekvenca
0 Not Mentioned 28026
1 Mentioned 28445
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v187 QA16R3 AWARENESS: 1+ PUBLIC AG & CONSUMER ORG

Vrednost 187302 Frekvenca
0 Not Mentioned 47221
1 Mentioned 9250
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v188 QA16R4 AWARENESS: 2+ PUBLIC CONSUMER AGENCIES

Vrednost 188301 Frekvenca
0 Not Mentioned 48931
1 Mentioned 7540
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v189 QA16R5 AWARENESS: 2+ CONSUMER ORGANISATIONS

Vrednost 189300 Frekvenca
0 Not Mentioned 49529
1 Mentioned 6942
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v190 QA17 HH APPLIANCE COMPARISON: GENERAL MEDIA

Vrednost 190299 Frekvenca
0 Not Mentioned 44918
1 Mentioned 11553
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v191 QA17 HH APPLIANCE COMPARISON: SPEC MAGAZINES

Vrednost 191298 Frekvenca
0 Not Mentioned 50232
1 Mentioned 6239
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v192 QA17 HH APPLIANCE COMPARISON: INTERNET PRICE

Vrednost 192297 Frekvenca
0 Not Mentioned 42279
1 Mentioned 14192
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v193 QA17 HH APPLIANCE COMPARISON: INTERNET SHOPS

Vrednost 193296 Frekvenca
0 Not Mentioned 46512
1 Mentioned 9959
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v194 QA17 HH APPLIANCE COMPARISON: INTERNET OTHER

Vrednost 194295 Frekvenca
0 Not Mentioned 48233
1 Mentioned 8238
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v195 QA17 HH APPLIANCE COMPARISON: VISIT SHOPS

Vrednost 195294 Frekvenca
0 Not Mentioned 22694
1 Mentioned 33777
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v196 QA17 HH APPLIANCE COMPARISON: FAMILY/FRIENDS

Vrednost 196293 Frekvenca
0 Not Mentioned 36761
1 Mentioned 19710
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v197 QA17 HH APPLIANCE COMPARISON: NEVER BOUGHT

Vrednost 197292 Frekvenca
0 Not Mentioned 55234
1 Mentioned 1237
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v198 QA17 HH APPLIANCE COMPARISON: OTHER

Vrednost 198291 Frekvenca
0 Not Mentioned 55617
1 Mentioned 854
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v199 QA17 HH APPLIANCE COMPARISON: NONE

Vrednost 199290 Frekvenca
0 Not Mentioned 52895
1 Mentioned 3576
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v200 QA17 HH APPLIANCE COMPARISON: DK

Vrednost 200289 Frekvenca
0 Not Mentioned 55576
1 Mentioned 895
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56471 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v201 QA18 PRICE PER UNIT MEASURE COMPARISON

Vrednost 201288 Frekvenca
1 Always 11693
2 Often 16211
3 Sometimes 12178
4 Rarely 7829
5 Never 8177
6 DK 383
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56088 383

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v202 QA19 ONLINE SHOPPING - LAST TIME

Vrednost 202287 Frekvenca
1 Within last 3 months 13114
2 Between 3 months and a year ago 5820
3 More than one year ago 3153
4 Never 15187
5 DK 302
9 Inap. (not 1 to 3 in V92) 18895
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37274 19197

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v203 QA20 NO INTERNET PURCHASE: NOT NEEDED

Vrednost 203286 Frekvenca
0 Not Mentioned 11685
1 Mentioned 6655
9 Inap. (not 3 or 4 in V202) 38131
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
18340 38131

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v204 QA20 NO INTERNET PURCHASE: PREFER IN PERSON

Vrednost 204285 Frekvenca
0 Not Mentioned 9130
1 Mentioned 9210
9 Inap. (not 3 or 4 in V202) 38131
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
18340 38131

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v205 QA20 NO INTERNET PURCHASE: LOYAL TO SHOPS

Vrednost 205284 Frekvenca
0 Not Mentioned 16140
1 Mentioned 2200
9 Inap. (not 3 or 4 in V202) 38131
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
18340 38131

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v206 QA20 NO INTERNET PURCHASE: FORCE OF HABIT

Vrednost 206283 Frekvenca
0 Not Mentioned 16084
1 Mentioned 2256
9 Inap. (not 3 or 4 in V202) 38131
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
18340 38131

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v207 QA20 NO INTERNET PURCHASE: RELEVANT INFORMATION

Vrednost 207282 Frekvenca
0 Not Mentioned 17863
1 Mentioned 477
9 Inap. (not 3 or 4 in V202) 38131
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
18340 38131

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v208 QA20 NO INTERNET PURCHASE: LACK OF SKILLS

Vrednost 208281 Frekvenca
0 Not Mentioned 17033
1 Mentioned 1307
9 Inap. (not 3 or 4 in V202) 38131
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
18340 38131

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v209 QA20 NO INTERNET PURCHASE: DELIVERY PROBLEM

Vrednost 209280 Frekvenca
0 Not Mentioned 17624
1 Mentioned 716
9 Inap. (not 3 or 4 in V202) 38131
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
18340 38131

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v210 QA20 NO INTERNET PURCHASE: PAYMENT CONCERNS

Vrednost 210279 Frekvenca
0 Not Mentioned 15197
1 Mentioned 3143
9 Inap. (not 3 or 4 in V202) 38131
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
18340 38131

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v211 QA20 NO INTERNET PURCHASE: PRIVACY CONCERNS

Vrednost 211278 Frekvenca
0 Not Mentioned 16612
1 Mentioned 1728
9 Inap. (not 3 or 4 in V202) 38131
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
18340 38131

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v212 QA20 NO INTERNET PURCHASE: TRUST CONCERNS

Vrednost 212277 Frekvenca
0 Not Mentioned 15581
1 Mentioned 2759
9 Inap. (not 3 or 4 in V202) 38131
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
18340 38131

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v213 QA20 NO INTERNET PURCHASE: NO PAYMENT CARD

Vrednost 213276 Frekvenca
0 Not Mentioned 17219
1 Mentioned 1121
9 Inap. (not 3 or 4 in V202) 38131
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina