Stališča slovenske javnosti o policiji

Basic Study Information

ADP - IDNo: POLIC03
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_POLIC03_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Uhan, Samo
 • Kurdija, Slavko
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Kovačič, Matej
 • Filej, Živa
 • Kecman, Ivana
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 2003)

Funding agency:

Ministrstvo za notranje zadeve

Project number:

no information

Series:
 • POLICIJA/Stališča slovenske javnosti o policiji

  Raziskava omogoča prepoznavo in oceno dejavnikov oblikovanja odnosa javnosti do institucije, kot je policija. V raziskavo so vključena vprašanja, ki merijo splošno zadovoljstvo oziroma zaupanje v slovensko policijo ter tudi vprašanja, s katerimi merimo odnos in ocene respondentov o specifičnih atributih in dejavnostih policije.

Study Content

Keywords:

delovanje demokratičnega sistema, dostop medijev do informacij, državljanska etika, spletne strani policije, javni uslužbenci, zaupanje v policijo, anonimni telefon za različne informacije, kriminaliteta, neposredna izkušnja v stiku s policijo, neučinkovit pregon korupcije, občutek varnosti, ocena institucij, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, ocena uspešnosti institucij v boju proti korupciji, prekoračitev pooblastil policije, uspešnost delovanja slovenske policije

Keywords ELSST:
POLICIJA, ODNOS MED POLICIJO IN SKUPNOSTJO, POLICIJSKO NASILJE, ZAPOSLENI V POLICIJI, STALIŠČE, POLITIČNO STALIŠČE, ZAUPANJE, DEMOKRACIJA

Topic Classification CESSDA
PRAVO, KRIMINAL IN PRAVNI SISTEMI - kriminal
Topic Classification CERIF
Kriminologija
Topic Classification ADP
zaupanje in zadovoljstvo z delom policije
ocene lastnosti policije
področja delovanja policije
posredovanje informacij policiji
dejavniki ogrožanja
najboljša in najslabša področja delovanja policije
ustvarjanje mnenja o policiji
prekoračitev pooblastil policistev in neprijetne izkušnje
obveščanje javnosti s strani policije
anonimni telefon za različne informacije
spletne strani policije


Abstract:

Študije, ki postavljajo Slovenijo v primerljiv kontekst evropskih držav, kažejo, da Slovenija po obsegu izraženega zaupanja v institucije demokratičnega sistema zaostaja za tradicionalnimi evropskimi demokracijami. Zaupanje v institucije, katerih ocene niso zgolj situacijsko pogojene, so odvisne predvsem od konteksta, ki ga oblikuje politična kultura in demokratična tradicija dežele. S stanjem politične kulture sovpada zlasti podpora pravnemu sistemu in represivnim institucijam. Vse primerjalne raziskave kažejo, da je Slovenija po stopnji zaupanje v te institucije bližje novim demokracijam posttranzicijskih družb kot uveljavljenim demokracijam, vendar s prepoznavnim trendom »odmikanja« od tranzicijskega vzorca, kar se kaže predvsem pri naraščajočem zaupanju v ključne institucije demokratičnega sistema. Raziskava »Stališča slovenske javnosti o policiji«, ki jo je izvedel Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij pri Fakulteti za družbene vede vsebuje modelske spremenljivke, ki omogočajo prepoznavo in oceno dejavnikov oblikovanja odnosa javnosti do institucije kot je policija. V anketni instrument so tako vključena vprašanja, ki merijo splošno zadovoljstvo oziroma zaupanje v slovensko policijo, kot tudi vprašanja – spremenljivke s katerimi merimo odnos in ocene respondentov o specifičnih atributih in dejavnostih policije.

Methodology


Collection date: 16. - 18. junij 2003
Date of production: 2004-12
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: POLIC03 - podatki [datoteka podatkov], 2003

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 72
 • number of units: 882

Variable list

IZBOR1 IME MI JE ...

Value 13 Frequency
1 131
2 345
3 215
4 146
5 28
6 15
8 1
9 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
882 0

Valid range from 1 to 9

IZBOR2 ZADNJI ROJSTNI DAN

Value 22 Frequency
1 odgovarja 1. oseba 391
2 odgovarjala bo 2. oseba 333
Sysmiss 158
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
724 158

Valid range from 1 to 2

Q1 KAKO ZAUPATE POLICIJI?

Value 31 Frequency
1 POVSEM ZAUPATE 99
2 V GLAVNEM ZAUPATE 354
3 NITI, NITI 255
4 V GLAVNEM NE ZAUPATE 100
5 SPLOH NE ZAUPATE 56
6 ne vem, b.o. 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
864 18

Valid range from 1 to 5

IZBOR1 IME MI JE ...

Value 172 Frequency
1 131
2 345
3 215
4 146
5 28
6 15
8 1
9 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
882 0

Valid range from 1 to 9

IZBOR2 ZADNJI ROJSTNI DAN

Value 271 Frequency
1 odgovarja 1. oseba 391
2 odgovarjala bo 2. oseba 333
Sysmiss 158
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
724 158

Valid range from 1 to 2

Q1 KAKO ZAUPATE POLICIJI?

Value 370 Frequency
1 POVSEM ZAUPATE 99
2 V GLAVNEM ZAUPATE 354
3 NITI, NITI 255
4 V GLAVNEM NE ZAUPATE 100
5 SPLOH NE ZAUPATE 56
6 ne vem, b.o. 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
864 18

Valid range from 1 to 5

Q2 ZADOVOLJSTVO Z DELOM POLICIJE

Value 469 Frequency
1 povsem nezadovoljen 35
2 . 99
3 nekaj vmes 400
4 . 256
5 povsem zadovoljen 74
6 ne vem, b.o. 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
864 18

Valid range from 1 to 5

Q3A DOSLEDNOST

Value 568 Frequency
1 sploh ne velja 40
2 . 123
3 nekje vmes 389
4 . 242
5 povsem velja 49
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 38
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
843 39

Valid range from 1 to 5

Q3B ODZIVNOST

Value 667 Frequency
1 sploh ne velja 43
2 . 146
3 nekje vmes 276
4 . 273
5 povsem velja 96
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 47
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
834 48

Valid range from 1 to 5

Q3C POSTENOST

Value 766 Frequency
1 sploh ne velja 48
2 . 115
3 nekje vmes 315
4 . 254
5 povsem velja 91
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 58
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
823 59

Valid range from 1 to 5

Q3D VLJUDNOST

Value 865 Frequency
1 sploh ne velja 26
2 . 82
3 nekje vmes 260
4 . 343
5 povsem velja 140
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 30
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
851 31

Valid range from 1 to 5

Q3E STRPNOST

Value 964 Frequency
1 sploh ne velja 28
2 . 119
3 nekje vmes 295
4 . 290
5 povsem velja 85
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 63
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
817 65

Valid range from 1 to 5

Q3F DOSTOPNOST

Value 1063 Frequency
1 sploh ne velja 27
2 . 65
3 nekje vmes 251
4 . 329
5 povsem velja 142
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 67
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
814 68

Valid range from 1 to 5

Q3G UCINKOVITOST

Value 1162 Frequency
1 sploh ne velja 53
2 . 148
3 nekje vmes 382
4 . 187
5 povsem velja 60
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 51
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
830 52

Valid range from 1 to 5

Q3H STROKOVNOST

Value 1261 Frequency
1 sploh ne velja 31
2 . 92
3 nekje vmes 301
4 . 292
5 povsem velja 96
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 68
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
812 70

Valid range from 1 to 5

Q3I ODLOCNOST

Value 1360 Frequency
1 sploh ne velja 19
2 . 75
3 nekje vmes 281
4 . 317
5 povsem velja 126
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 63
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
818 64

Valid range from 1 to 5

Q3J PRAVICNOST

Value 1459 Frequency
1 sploh ne velja 52
2 . 138
3 nekje vmes 361
4 . 208
5 povsem velja 63
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 58
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
822 60

Valid range from 1 to 5

Q3K RESEVANJE TEZAV LJUDI

Value 1558 Frequency
1 sploh ne velja 51
2 . 144
3 nekje vmes 259
4 . 250
5 povsem velja 122
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 55
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
826 56

Valid range from 1 to 5

Q3L ODPRTOST ZA JAVNOST

Value 1657 Frequency
1 sploh ne velja 45
2 . 130
3 nekje vmes 298
4 . 251
5 povsem velja 84
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 73
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
808 74

Valid range from 1 to 5

Q4A VARNOST V PROMETU

Value 1756 Frequency
1 zelo neuspešni 26
2 . 89
3 nekaj vmes 289
4 . 362
5 zelo uspešni 97
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 18
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
863 19

Valid range from 1 to 5

Q4B PREPRECEVANJE ILEGALNIH MIGRACIJ

Value 1855 Frequency
1 zelo neuspešni 22
2 . 101
3 nekaj vmes 253
4 . 319
5 zelo uspešni 115
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 71
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
810 72

Valid range from 1 to 5

Q4C KONTROLA NA MEJNIH PREHODIH

Value 1954 Frequency
1 zelo neuspešni 12
2 . 53
3 nekaj vmes 186
4 . 393
5 zelo uspešni 168
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 68
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
812 70

Valid range from 1 to 5

Q4D ODKRIVANJE STORILCEV KAZNIVIH DEJANJ

Value 2053 Frequency
1 zelo neuspešni 75
2 . 219
3 nekaj vmes 335
4 . 161
5 zelo uspešni 55
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 35
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
845 37

Valid range from 1 to 5

Q4E ODKRIVANJE KORUPCIJE

Value 2152 Frequency
1 zelo neuspešni 159
2 . 282
3 nekaj vmes 255
4 . 83
5 zelo uspešni 27
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 73
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
806 76

Valid range from 1 to 5

Q4F PREISKOVANJE KRIMINALNIH ZDRUZB

Value 2251 Frequency
1 zelo neuspešni 92
2 . 222
3 nekaj vmes 287
4 . 164
5 zelo uspešni 47
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 67
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
812 70

Valid range from 1 to 5

Q4G PREISKOVANJE GOSPODARSKEGA KRIMINALA

Value 2350 Frequency
1 zelo neuspešni 172
2 . 259
3 nekaj vmes 246
4 . 99
5 zelo uspešni 27
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 77
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
803 79

Valid range from 1 to 5

Q4H PREPRECEVANJE ZLORABE DROG

Value 2449 Frequency
1 zelo neuspešni 86
2 . 175
3 nekaj vmes 328
4 . 176
5 zelo uspešni 46
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 68
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
811 71

Valid range from 1 to 5

Q4I ZAGOTAVLJANJE JAVNEGA REDA IN MIRU

Value 2548 Frequency
1 zelo neuspešni 29
2 . 96
3 nekaj vmes 255
4 . 375
5 zelo uspešni 101
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 24
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
856 26

Valid range from 1 to 5

Q4J RESEVANJE PRITOZB OBCANOV

Value 2647 Frequency
1 zelo neuspešni 61
2 . 139
3 nekaj vmes 322
4 . 182
5 zelo uspešni 43
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 131
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
747 135

Valid range from 1 to 5

Q4K PREVENTIVNO DELO

Value 2746 Frequency
1 zelo neuspešni 37
2 . 87
3 nekaj vmes 306
4 . 294
5 zelo uspešni 73
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 79
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
797 85

Valid range from 1 to 5

Q4L HITROST PRIHODA POLICISTOV NA KRAJ

Value 2845 Frequency
1 zelo neuspešni 41
2 . 87
3 nekaj vmes 252
4 . 310
5 zelo uspešni 112
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 76
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
802 80

Valid range from 1 to 5

Q4M ODZIVNOST NA KLICE DRZAVLJANOV

Value 2944 Frequency
1 zelo neuspešni 32
2 . 91
3 nekaj vmes 279
4 . 268
5 zelo uspešni 97
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 111
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
767 115

Valid range from 1 to 5

Q5A INF. O KAZNIVEM DEJANJU

Value 3043 Frequency
1 osebno 444
2 anonimno 300
3 ne bi posredoval informacij 95
4 b.o. 37
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
839 43

Valid range from 1 to 3

Q5B INF. O KALITVI REDA IN MIRU

Value 3142 Frequency
1 osebno 496
2 anonimno 217
3 ne bi posredoval informacij 139
4 b.o. 24
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
852 30

Valid range from 1 to 3

Q5C INF. O NASILNEM OBNASANJU

Value 3241 Frequency
1 osebno 499
2 anonimno 250
3 ne bi posredoval informacij 97
4 b.o. 30
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
846 36

Valid range from 1 to 3

Q5D INF. O POBEGLEM VOZNIKU

Value 3340 Frequency
1 osebno 721
2 anonimno 119
3 ne bi posredoval informacij 20
4 b.o. 15
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
860 22

Valid range from 1 to 3

Q5E INF. O NASILJU V DRUZINI

Value 3439 Frequency
1 osebno 571
2 anonimno 199
3 ne bi posredoval informacij 70
4 b.o. 36
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
840 42

Valid range from 1 to 3

Q5F INF. O KORUPCIJI

Value 3538 Frequency
1 osebno 370
2 anonimno 325
3 ne bi posredoval informacij 115
4 b.o. 65
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
810 72

Valid range from 1 to 3

Q8A NAJBOLJSE PODROCJE DELOVANJA POLICIJE

Value 3637 Frequency
1 ODZIVI NA DOGODKE 91
2 NUDENJE POMO?I 135
3 PRISOTNOST NA TERENU 208
4 SKRB ZA ŽRTVE 102
5 OSEBNA UREJENOST POLICISTOV 226
6 nisem zadovoljen 11
7 ne vem, b.o. 100
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
762 120

Valid range from 1 to 5

Q8B NAJBOLJSE PODROCJE DELOVANJA POLICIJE

Value 3736 Frequency
1 SPOŠTOVANJE ?LOVEKOVIH PRAVIC 68
2 SPOŠTOVANJE ZAKONOV IN PREDPISOV 229
3 STROKOVNO, PROFESIONALNO UKREPANJE 132
4 OBNAŠANJE POLICISTOV V POSTOPKU 207
5 nisem zadovoljen 36
6 ne vem, b.o. 199
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
636 246

Valid range from 1 to 4

Q9A NAJSLABSE PODROCJE DELOVANJA POLICIJE

Value 3835 Frequency
1 ODZIVI NA DOGODKE 144
2 NUDENJE POMO?I 48
3 PRISOTNOST NA TERENU 153
4 SKRB ZA ŽRTVE 157
5 OSEBNA UREJENOST POLICISTOV 63
6 sem zadovoljen 136
7 ne vem, b.o. 171
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
565 317

Valid range from 1 to 5

Q9B NAJSLABSE PODROCJE DELOVANJA POLICIJE

Value 3934 Frequency
1 SPOŠTOVANJE ?LOVEKOVIH PRAVIC 149
2 SPOŠTOVANJE ZAKONOV IN PREDPISOV 67
3 STROKOVNO, PROFESIONALNO UKREPANJE 116
4 OBNAŠANJE POLICISTOV V POSTOPKU 213
5 sem zadovoljen 100
6 ne vem, b.o. 228
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
545 337

Valid range from 1 to 4

Q101 MNENJE O POLICIJI SI USTVARJA NA PODLAGI...

Value 4033 Frequency
1 OSEBNIH IZKUŠENJ 409
2 IZKUŠENJ DRUGIH 95
3 PORO?ANJ ?ASOPISOV 124
4 PORO?ANJA TV 133
5 PORO?ANJA RA 20
6 KAKOVOSTI OPRAVLJENEGA DELA 23
7 NASTOPOV PREDSTAVNIKOV POLICIJE V JAVNOSTI 50
8 drugo 4
9 ne vem, b.o. 15
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
858 24

Valid range from 1 to 8

Q102 MNENJE O POLICIJI SI USTVARJA NA PODLAGI...

Value 4132 Frequency
1 OSEBNIH IZKUŠENJ 42
2 IZKUŠENJ DRUGIH 135
3 PORO?ANJ ?ASOPISOV 125
4 PORO?ANJA TV 183
5 PORO?ANJA RA 58
6 KAKOVOSTI OPRAVLJENEGA DELA 22
7 NASTOPOV PREDSTAVNIKOV POLICIJE V JAVNOSTI 72
8 drugo 4
9 ne vem, b.o. 6
Sysmiss 235
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
641 241

Valid range from 1 to 8

Q11 ALI POLICISTI PREKORACUJEJO POOBLASTILA?

Value 4231 Frequency
1 nikoli 80
2 2 169
3 3 412
4 4 141
5 vedno 21
6 ne vem, b.o. 50
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
823 59

Valid range from 1 to 5

Q12 BI SE PRITOZILI ZARADI PREKORACENIH POOBLASTIl?

Value 4330 Frequency
1 da, pritožil bi se 699
2 ne, ne bi se pritožil 118
3 ne vem, b.o. 56
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
817 65

Valid range from 1 to 2

Q21 ZAKAJ SE NE BI PRITOŽILI?

Value 4429 Frequency
1 KER NE VEM KAM IN KAKO NAJ SE PRITOŽIM 7
2 KER BI ME POLICIJA DOBILA NA PIKO 13
3 KER NE ŽELIM SITNOSTI 21
4 KER NE BI NI?ESAR DOSEGEL 65
5 drugo 9
0 preskok (q12 >< 2) 699
6 b.o. 68
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
115 767

Valid range from 1 to 5

Q22 PRITOŽBE ZOPER POLICISTE NAJ OBRAVNAVA...

Value 4528 Frequency
1 POLICIJA V SODELOVANJU Z ZUNANJIMI 207
2 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 84
3 VARUH ?LOVEKOVIH PRAVIC 245
4 SENAT, uGLEDNIh PREDSTAVNIKOV DRUŽBE 217
5 drugo 40
6 ne vem, b.o. 80
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
793 89

Valid range from 1 to 5

Q13 STE IMELI NEPRIJETNO IZKUSNJO S POLICIJO?

Value 4627 Frequency
1 da 234
2 ne 630
3 ne vem, b.o. 9
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
864 18

Valid range from 1 to 2

Q14 JE IMEL ZNANEC NEPRIJETNO IZKUSNJO S POLICIJO?

Value 4726 Frequency
1 da, nekdo iz moje družine 132
2 da, nekdo drug 261
3 ne 451
4 ne ve, b.o. 29
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
844 38

Valid range from 1 to 3

Q15 NEPRIJETNA IZKUSNJA JE POVEZANA...

Value 4825 Frequency
1 S PROMETNO NESRE?O 75
2 S KRŠITVIJO CPP 205
3 S RŠITVIJO JRM 65
4 S PREISKAVO KAZNIVEGA DEJANJA 45
5 S PREHODOM DRŽAVNE MEJE 7
6 S KLICEM NA INTERNO ŠTEVILKO 113 12
7 drugo 43
0 preskok ((q13<>1 &q15=99)|(q14>02 & q15=99)) 399
8 ne vem, b.o. 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
452 430

Valid range from 1 to 7

Q23A KDO KLICAL NA INTERVENTNO ŠTEVILKO 113?

Value 4924 Frequency
1 da, klical sem jaz 208
2 da, klical je nekdo iz družine 45
3 nih?e ni klical 616
4 b.o. 4
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
869 13

Valid range from 1 to 3

Q23B ZAKAJ STE KLICALI?

Value 5023 Frequency
1 PREMOŽENJSKEGA OŠKODOVANJA 46
2 FIZI?NEGA NAPADA, PRETEPA, IPD. 25
3 KALJENJA NO?NEGA MIRU 51
4 PROMETNE NESRE?E 68
5 POSREDOVANJA INFORMACIJE 26
6 drugo 35
0 preskok ((q23a>02)&(q23=99)) 616
7 b.o. 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
251 631

Valid range from 1 to 6

Q23C KAKO BI OCENILI VLJUDNOST POLICISTA?

Value 5122 Frequency
1 zelo nevljuden 14
2 2 7
3 niti-niti 24
4 4 82
5 zelo vljuden 111
0 preskok ((q23a>02)&(q23=99)) 616
6 ne morem oceniti, b.o. 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
238 644

Valid range from 1 to 5

Q23D V KOLIKŠNEM ?ASU JE POLICIJA PRIŠLA NA KRAJ?

Value 5221 Frequency
0 preskok ((q23a>02)&(q23=99)) 0
1 V MANJ KOT 10 MINUTAH 40
2 V 10-15 MINUTAH 42
3 V 15-20 MINUTAH 27
4 PO VE? KOT 20 MINUTAH 54
5 DOGODEK NI ZAHTEVAL TAKOJŠNJEGA PRIHODA POLICIJE 27
6 POLICIJA NI PRIŠLA NA KRAJ DOGODKA 31
7 ne vem, b.o. 661
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
221 661

Valid range from 0 to 6

Q16 ALI POLICIJA JAVNOST OBJEKTIVNO OBVESCA?

Value 5320 Frequency
1 DA, VEDNO 66
2 DA, VE?INOMA 388
3 NE, LE REDKO 313
4 NIKOLI 33
5 ne vem, b.o. 73
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
800 82

Valid range from 1 to 4

Q17A SPLOSNE INF.

Value 5419 Frequency
1 da 353
2 ne 489
3 ne vem, b.o. 31
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
842 40

Valid range from 1 to 2

Q17B INF. S PODROCJA KRIMINALA

Value 5518 Frequency
1 da 406
2 ne 444
3 ne vem, b.o. 23
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
850 32

Valid range from 1 to 2

Q17C INF. S PODROCJA PROMETNE VARNOSTI

Value 5617 Frequency
1 da 385
2 ne 467
3 ne vem, b.o. 21
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
852 30

Valid range from 1 to 2

Q17D INF. S PODROCJA JAVNEGA REDA IN MIRU

Value 5716 Frequency
1 da 303
2 ne 541
3 ne vem, b.o. 26
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
844 38

Valid range from 1 to 2

Q17E INF. S PODROCJA MEJNIH ZADEV IN TUJCEV

Value 5815 Frequency
1 da 239
2 ne 591
3 ne vem, b.o. 43
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
830 52

Valid range from 1 to 2

Q17F INF. O MOZNOSTI PRITOZBE

Value 5914 Frequency
1 da 508
2 ne 330
3 ne vem, b.o. 34
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
838 44

Valid range from 1 to 2

Q17G INF. O OPREMI POLICIJE

Value 6013 Frequency
1 da 176
2 ne 660
3 ne vem, b.o. 36
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
836 46

Valid range from 1 to 2

Q17H PREVENTIVNE NASVETE

Value 6112 Frequency
1 da 495
2 ne 348
3 ne vem, b.o. 30
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
843 39

Valid range from 1 to 2

Q17I INF. O POSTOPKIH IN POOBLASTILIH

Value 6211 Frequency
1 da 468
2 ne 367
3 ne vem, b.o. 38
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
835 47

Valid range from 1 to 2

Q17J INF. O NEPRAVILNOSTIH

Value 6310 Frequency
1 da 445
2 ne 384
3 ne vem, b.o. 43
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
829 53

Valid range from 1 to 2

LROJ LETO ROJSTVA

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
880 2 18 84 56.834 16.881

Valid range from 18 to 84

IZOB IZOBRAZBA

Value 658 Frequency
1 OSNOVNA 135
2 POKLICNA 126
3 SREDNJA 423
4 VISJA ALI VISOKA 195
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
879 3

Valid range from 1 to 4

TIPK KRAJ BIVANJA

Value 667 Frequency
1 NA PODEZELJU 282
2 V MANJSEM KRAJU ALI MESTU 308
3 V VECJEM MESTU 125
4 V LJ ALI MB 166
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
881 1

Valid range from 1 to 4

ZAP ZAPOSLENOST

Value 676 Frequency
1 v GOSPODARSTVU 229
2 V NEGOSPODARSTVU 173
3 SAMOZAPOSLEN 32
4 KMET 8
5 GOSPODINJA 24
6 UPOKOJENEC 270
7 STUDENT, DIJAK 93
8 BREZPOSELN 47
9 DRUGO... 5
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
881 1

Valid range from 1 to 9

SPOL SPOL

Value 685 Frequency
1 moski 387
2 zenska 495
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
882 0

Valid range from 1 to 2

RSTAR STAROST

Value 694 Frequency
1 do 35 let 185
2 36 do 40 let 261
3 41 do 60 let 226
4 61 let in vec 208
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
880 2

Valid range from 1 to 4

OMR OMREŽNA SKUPINA

Value 703 Frequency
1 278
2 191
3 156
4 94
5 93
7 70
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
882 0

Valid range from 1 to 7

REGIJA

Value 712 Frequency
1 POMURSKA 46
2 PODRAVSKA 112
3 KOROŠKA 31
4 SAVINJSKA 136
5 GORENJSKA 93
6 ZASAVSKA 16
7 OSREDNJA 265
8 SPOD. POSAVSKA 32
9 DOLENJSKA 38
10 GORIŠKA 45
11 OBALNO-KRAŠKA 35
12 KRAŠKA 21
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
870 12

Valid range from 1 to 12

WUTEZ

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
882 0 0.432 2.853 1 0.698

Valid range from 0.431671127899655 to 2.85254741607573

Materials of the Study

 1. Toš, Niko (2003). POLIC03 - Vprašalnik [Vprašalnik].

Study Results Materials

 1. Toš, Niko (2003). POLIC03 - poročilo o raziskavi [ostali dokumenti].

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


DOCUMENTATION STATUS

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

CLASS OF THE STUDY

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  How to CITE this study?

Toš, N. (2007). Stališča slovenske javnosti o policiji [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: POLIC03. https://doi.org/10.17898/ADP_POLIC03_V1

COBISS.SI
Publication date: 2007
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si