Stališča slovenske javnosti o policiji

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: POLIC03
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_POLIC03_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Uhan, Samo
 • Kurdija, Slavko
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Kovačič, Matej
 • Filej, Živa
 • Kecman, Ivana
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 2003)

Finančna podpora:

Ministrstvo za notranje zadeve

Serija:
 • POLICIJA/Stališča slovenske javnosti o policiji

  Raziskava omogoča prepoznavo in oceno dejavnikov oblikovanja odnosa javnosti do institucije, kot je policija. V raziskavo so vključena vprašanja, ki merijo splošno zadovoljstvo oziroma zaupanje v slovensko policijo ter tudi vprašanja, s katerimi merimo odnos in ocene respondentov o specifičnih atributih in dejavnostih policije.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

delovanje demokratičnega sistema, dostop medijev do informacij, državljanska etika, spletne strani policije, javni uslužbenci, zaupanje v policijo, anonimni telefon za različne informacije, kriminaliteta, neposredna izkušnja v stiku s policijo, neučinkovit pregon korupcije, občutek varnosti, ocena institucij, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, ocena uspešnosti institucij v boju proti korupciji, prekoračitev pooblastil policije, uspešnost delovanja slovenske policije

Ključne besede ELSST:
POLICIJA, ODNOS MED POLICIJO IN SKUPNOSTJO, POLICIJSKO NASILJE, ZAPOSLENI V POLICIJI, STALIŠČE, POLITIČNO STALIŠČE, ZAUPANJE, DEMOKRACIJA

Vsebinska področja CESSDA
PRAVO, KRIMINAL IN PRAVNI SISTEMI - kriminal
Vsebinsko področja CERIF
Kriminologija
Vsebinska področja ADP
zaupanje in zadovoljstvo z delom policije
ocene lastnosti policije
področja delovanja policije
posredovanje informacij policiji
dejavniki ogrožanja
najboljša in najslabša področja delovanja policije
ustvarjanje mnenja o policiji
prekoračitev pooblastil policistev in neprijetne izkušnje
obveščanje javnosti s strani policije
anonimni telefon za različne informacije
spletne strani policije


Povzetek:

Študije, ki postavljajo Slovenijo v primerljiv kontekst evropskih držav, kažejo, da Slovenija po obsegu izraženega zaupanja v institucije demokratičnega sistema zaostaja za tradicionalnimi evropskimi demokracijami. Zaupanje v institucije, katerih ocene niso zgolj situacijsko pogojene, so odvisne predvsem od konteksta, ki ga oblikuje politična kultura in demokratična tradicija dežele. S stanjem politične kulture sovpada zlasti podpora pravnemu sistemu in represivnim institucijam. Vse primerjalne raziskave kažejo, da je Slovenija po stopnji zaupanje v te institucije bližje novim demokracijam posttranzicijskih družb kot uveljavljenim demokracijam, vendar s prepoznavnim trendom »odmikanja« od tranzicijskega vzorca, kar se kaže predvsem pri naraščajočem zaupanju v ključne institucije demokratičnega sistema. Raziskava »Stališča slovenske javnosti o policiji«, ki jo je izvedel Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij pri Fakulteti za družbene vede vsebuje modelske spremenljivke, ki omogočajo prepoznavo in oceno dejavnikov oblikovanja odnosa javnosti do institucije kot je policija. V anketni instrument so tako vključena vprašanja, ki merijo splošno zadovoljstvo oziroma zaupanje v slovensko policijo, kot tudi vprašanja – spremenljivke s katerimi merimo odnos in ocene respondentov o specifičnih atributih in dejavnostih policije.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 16. - 18. junij 2003
Čas izdelave: 2004-12
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: POLIC03 - podatki [datoteka podatkov], 2003

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 72
 • število enot: 882

Spremenljivke

IZBOR1 IME MI JE ...

Vrednost 13 Frekvenca
1 131
2 345
3 215
4 146
5 28
6 15
8 1
9 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
882 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

IZBOR2 ZADNJI ROJSTNI DAN

Vrednost 22 Frekvenca
1 odgovarja 1. oseba 391
2 odgovarjala bo 2. oseba 333
Sysmiss 158
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
724 158

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q1 KAKO ZAUPATE POLICIJI?

Vrednost 31 Frekvenca
1 POVSEM ZAUPATE 99
2 V GLAVNEM ZAUPATE 354
3 NITI, NITI 255
4 V GLAVNEM NE ZAUPATE 100
5 SPLOH NE ZAUPATE 56
6 ne vem, b.o. 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
864 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

IZBOR1 IME MI JE ...

Vrednost 172 Frekvenca
1 131
2 345
3 215
4 146
5 28
6 15
8 1
9 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
882 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

IZBOR2 ZADNJI ROJSTNI DAN

Vrednost 271 Frekvenca
1 odgovarja 1. oseba 391
2 odgovarjala bo 2. oseba 333
Sysmiss 158
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
724 158

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q1 KAKO ZAUPATE POLICIJI?

Vrednost 370 Frekvenca
1 POVSEM ZAUPATE 99
2 V GLAVNEM ZAUPATE 354
3 NITI, NITI 255
4 V GLAVNEM NE ZAUPATE 100
5 SPLOH NE ZAUPATE 56
6 ne vem, b.o. 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
864 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q2 ZADOVOLJSTVO Z DELOM POLICIJE

Vrednost 469 Frekvenca
1 povsem nezadovoljen 35
2 . 99
3 nekaj vmes 400
4 . 256
5 povsem zadovoljen 74
6 ne vem, b.o. 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
864 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q3A DOSLEDNOST

Vrednost 568 Frekvenca
1 sploh ne velja 40
2 . 123
3 nekje vmes 389
4 . 242
5 povsem velja 49
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 38
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
843 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q3B ODZIVNOST

Vrednost 667 Frekvenca
1 sploh ne velja 43
2 . 146
3 nekje vmes 276
4 . 273
5 povsem velja 96
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 47
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
834 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q3C POSTENOST

Vrednost 766 Frekvenca
1 sploh ne velja 48
2 . 115
3 nekje vmes 315
4 . 254
5 povsem velja 91
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 58
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
823 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q3D VLJUDNOST

Vrednost 865 Frekvenca
1 sploh ne velja 26
2 . 82
3 nekje vmes 260
4 . 343
5 povsem velja 140
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 30
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
851 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q3E STRPNOST

Vrednost 964 Frekvenca
1 sploh ne velja 28
2 . 119
3 nekje vmes 295
4 . 290
5 povsem velja 85
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 63
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
817 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q3F DOSTOPNOST

Vrednost 1063 Frekvenca
1 sploh ne velja 27
2 . 65
3 nekje vmes 251
4 . 329
5 povsem velja 142
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 67
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
814 68

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q3G UCINKOVITOST

Vrednost 1162 Frekvenca
1 sploh ne velja 53
2 . 148
3 nekje vmes 382
4 . 187
5 povsem velja 60
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 51
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
830 52

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q3H STROKOVNOST

Vrednost 1261 Frekvenca
1 sploh ne velja 31
2 . 92
3 nekje vmes 301
4 . 292
5 povsem velja 96
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 68
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
812 70

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q3I ODLOCNOST

Vrednost 1360 Frekvenca
1 sploh ne velja 19
2 . 75
3 nekje vmes 281
4 . 317
5 povsem velja 126
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 63
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
818 64

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q3J PRAVICNOST

Vrednost 1459 Frekvenca
1 sploh ne velja 52
2 . 138
3 nekje vmes 361
4 . 208
5 povsem velja 63
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 58
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
822 60

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q3K RESEVANJE TEZAV LJUDI

Vrednost 1558 Frekvenca
1 sploh ne velja 51
2 . 144
3 nekje vmes 259
4 . 250
5 povsem velja 122
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 55
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
826 56

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q3L ODPRTOST ZA JAVNOST

Vrednost 1657 Frekvenca
1 sploh ne velja 45
2 . 130
3 nekje vmes 298
4 . 251
5 povsem velja 84
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 73
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
808 74

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q4A VARNOST V PROMETU

Vrednost 1756 Frekvenca
1 zelo neuspešni 26
2 . 89
3 nekaj vmes 289
4 . 362
5 zelo uspešni 97
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 18
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
863 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q4B PREPRECEVANJE ILEGALNIH MIGRACIJ

Vrednost 1855 Frekvenca
1 zelo neuspešni 22
2 . 101
3 nekaj vmes 253
4 . 319
5 zelo uspešni 115
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 71
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
810 72

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q4C KONTROLA NA MEJNIH PREHODIH

Vrednost 1954 Frekvenca
1 zelo neuspešni 12
2 . 53
3 nekaj vmes 186
4 . 393
5 zelo uspešni 168
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 68
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
812 70

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q4D ODKRIVANJE STORILCEV KAZNIVIH DEJANJ

Vrednost 2053 Frekvenca
1 zelo neuspešni 75
2 . 219
3 nekaj vmes 335
4 . 161
5 zelo uspešni 55
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 35
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
845 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q4E ODKRIVANJE KORUPCIJE

Vrednost 2152 Frekvenca
1 zelo neuspešni 159
2 . 282
3 nekaj vmes 255
4 . 83
5 zelo uspešni 27
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 73
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
806 76

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q4F PREISKOVANJE KRIMINALNIH ZDRUZB

Vrednost 2251 Frekvenca
1 zelo neuspešni 92
2 . 222
3 nekaj vmes 287
4 . 164
5 zelo uspešni 47
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 67
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
812 70

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q4G PREISKOVANJE GOSPODARSKEGA KRIMINALA

Vrednost 2350 Frekvenca
1 zelo neuspešni 172
2 . 259
3 nekaj vmes 246
4 . 99
5 zelo uspešni 27
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 77
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
803 79

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q4H PREPRECEVANJE ZLORABE DROG

Vrednost 2449 Frekvenca
1 zelo neuspešni 86
2 . 175
3 nekaj vmes 328
4 . 176
5 zelo uspešni 46
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 68
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
811 71

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q4I ZAGOTAVLJANJE JAVNEGA REDA IN MIRU

Vrednost 2548 Frekvenca
1 zelo neuspešni 29
2 . 96
3 nekaj vmes 255
4 . 375
5 zelo uspešni 101
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 24
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
856 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q4J RESEVANJE PRITOZB OBCANOV

Vrednost 2647 Frekvenca
1 zelo neuspešni 61
2 . 139
3 nekaj vmes 322
4 . 182
5 zelo uspešni 43
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 131
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
747 135

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q4K PREVENTIVNO DELO

Vrednost 2746 Frekvenca
1 zelo neuspešni 37
2 . 87
3 nekaj vmes 306
4 . 294
5 zelo uspešni 73
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 79
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
797 85

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q4L HITROST PRIHODA POLICISTOV NA KRAJ

Vrednost 2845 Frekvenca
1 zelo neuspešni 41
2 . 87
3 nekaj vmes 252
4 . 310
5 zelo uspešni 112
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 76
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
802 80

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q4M ODZIVNOST NA KLICE DRZAVLJANOV

Vrednost 2944 Frekvenca
1 zelo neuspešni 32
2 . 91
3 nekaj vmes 279
4 . 268
5 zelo uspešni 97
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 111
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
767 115

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q5A INF. O KAZNIVEM DEJANJU

Vrednost 3043 Frekvenca
1 osebno 444
2 anonimno 300
3 ne bi posredoval informacij 95
4 b.o. 37
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
839 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q5B INF. O KALITVI REDA IN MIRU

Vrednost 3142 Frekvenca
1 osebno 496
2 anonimno 217
3 ne bi posredoval informacij 139
4 b.o. 24
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
852 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q5C INF. O NASILNEM OBNASANJU

Vrednost 3241 Frekvenca
1 osebno 499
2 anonimno 250
3 ne bi posredoval informacij 97
4 b.o. 30
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
846 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q5D INF. O POBEGLEM VOZNIKU

Vrednost 3340 Frekvenca
1 osebno 721
2 anonimno 119
3 ne bi posredoval informacij 20
4 b.o. 15
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
860 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q5E INF. O NASILJU V DRUZINI

Vrednost 3439 Frekvenca
1 osebno 571
2 anonimno 199
3 ne bi posredoval informacij 70
4 b.o. 36
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
840 42

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q5F INF. O KORUPCIJI

Vrednost 3538 Frekvenca
1 osebno 370
2 anonimno 325
3 ne bi posredoval informacij 115
4 b.o. 65
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
810 72

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q8A NAJBOLJSE PODROCJE DELOVANJA POLICIJE

Vrednost 3637 Frekvenca
1 ODZIVI NA DOGODKE 91
2 NUDENJE POMO?I 135
3 PRISOTNOST NA TERENU 208
4 SKRB ZA ŽRTVE 102
5 OSEBNA UREJENOST POLICISTOV 226
6 nisem zadovoljen 11
7 ne vem, b.o. 100
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
762 120

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q8B NAJBOLJSE PODROCJE DELOVANJA POLICIJE

Vrednost 3736 Frekvenca
1 SPOŠTOVANJE ?LOVEKOVIH PRAVIC 68
2 SPOŠTOVANJE ZAKONOV IN PREDPISOV 229
3 STROKOVNO, PROFESIONALNO UKREPANJE 132
4 OBNAŠANJE POLICISTOV V POSTOPKU 207
5 nisem zadovoljen 36
6 ne vem, b.o. 199
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
636 246

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q9A NAJSLABSE PODROCJE DELOVANJA POLICIJE

Vrednost 3835 Frekvenca
1 ODZIVI NA DOGODKE 144
2 NUDENJE POMO?I 48
3 PRISOTNOST NA TERENU 153
4 SKRB ZA ŽRTVE 157
5 OSEBNA UREJENOST POLICISTOV 63
6 sem zadovoljen 136
7 ne vem, b.o. 171
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
565 317

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q9B NAJSLABSE PODROCJE DELOVANJA POLICIJE

Vrednost 3934 Frekvenca
1 SPOŠTOVANJE ?LOVEKOVIH PRAVIC 149
2 SPOŠTOVANJE ZAKONOV IN PREDPISOV 67
3 STROKOVNO, PROFESIONALNO UKREPANJE 116
4 OBNAŠANJE POLICISTOV V POSTOPKU 213
5 sem zadovoljen 100
6 ne vem, b.o. 228
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
545 337

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q101 MNENJE O POLICIJI SI USTVARJA NA PODLAGI...

Vrednost 4033 Frekvenca
1 OSEBNIH IZKUŠENJ 409
2 IZKUŠENJ DRUGIH 95
3 PORO?ANJ ?ASOPISOV 124
4 PORO?ANJA TV 133
5 PORO?ANJA RA 20
6 KAKOVOSTI OPRAVLJENEGA DELA 23
7 NASTOPOV PREDSTAVNIKOV POLICIJE V JAVNOSTI 50
8 drugo 4
9 ne vem, b.o. 15
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
858 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

Q102 MNENJE O POLICIJI SI USTVARJA NA PODLAGI...

Vrednost 4132 Frekvenca
1 OSEBNIH IZKUŠENJ 42
2 IZKUŠENJ DRUGIH 135
3 PORO?ANJ ?ASOPISOV 125
4 PORO?ANJA TV 183
5 PORO?ANJA RA 58
6 KAKOVOSTI OPRAVLJENEGA DELA 22
7 NASTOPOV PREDSTAVNIKOV POLICIJE V JAVNOSTI 72
8 drugo 4
9 ne vem, b.o. 6
Sysmiss 235
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
641 241

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

Q11 ALI POLICISTI PREKORACUJEJO POOBLASTILA?

Vrednost 4231 Frekvenca
1 nikoli 80
2 2 169
3 3 412
4 4 141
5 vedno 21
6 ne vem, b.o. 50
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
823 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q12 BI SE PRITOZILI ZARADI PREKORACENIH POOBLASTIl?

Vrednost 4330 Frekvenca
1 da, pritožil bi se 699
2 ne, ne bi se pritožil 118
3 ne vem, b.o. 56
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
817 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q21 ZAKAJ SE NE BI PRITOŽILI?

Vrednost 4429 Frekvenca
1 KER NE VEM KAM IN KAKO NAJ SE PRITOŽIM 7
2 KER BI ME POLICIJA DOBILA NA PIKO 13
3 KER NE ŽELIM SITNOSTI 21
4 KER NE BI NI?ESAR DOSEGEL 65
5 drugo 9
0 preskok (q12 >< 2) 699
6 b.o. 68
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
115 767

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q22 PRITOŽBE ZOPER POLICISTE NAJ OBRAVNAVA...

Vrednost 4528 Frekvenca
1 POLICIJA V SODELOVANJU Z ZUNANJIMI 207
2 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 84
3 VARUH ?LOVEKOVIH PRAVIC 245
4 SENAT, uGLEDNIh PREDSTAVNIKOV DRUŽBE 217
5 drugo 40
6 ne vem, b.o. 80
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
793 89

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q13 STE IMELI NEPRIJETNO IZKUSNJO S POLICIJO?

Vrednost 4627 Frekvenca
1 da 234
2 ne 630
3 ne vem, b.o. 9
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
864 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q14 JE IMEL ZNANEC NEPRIJETNO IZKUSNJO S POLICIJO?

Vrednost 4726 Frekvenca
1 da, nekdo iz moje družine 132
2 da, nekdo drug 261
3 ne 451
4 ne ve, b.o. 29
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
844 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q15 NEPRIJETNA IZKUSNJA JE POVEZANA...

Vrednost 4825 Frekvenca
1 S PROMETNO NESRE?O 75
2 S KRŠITVIJO CPP 205
3 S RŠITVIJO JRM 65
4 S PREISKAVO KAZNIVEGA DEJANJA 45
5 S PREHODOM DRŽAVNE MEJE 7
6 S KLICEM NA INTERNO ŠTEVILKO 113 12
7 drugo 43
0 preskok ((q13<>1 &q15=99)|(q14>02 & q15=99)) 399
8 ne vem, b.o. 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
452 430

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

Q23A KDO KLICAL NA INTERVENTNO ŠTEVILKO 113?

Vrednost 4924 Frekvenca
1 da, klical sem jaz 208
2 da, klical je nekdo iz družine 45
3 nih?e ni klical 616
4 b.o. 4
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
869 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q23B ZAKAJ STE KLICALI?

Vrednost 5023 Frekvenca
1 PREMOŽENJSKEGA OŠKODOVANJA 46
2 FIZI?NEGA NAPADA, PRETEPA, IPD. 25
3 KALJENJA NO?NEGA MIRU 51
4 PROMETNE NESRE?E 68
5 POSREDOVANJA INFORMACIJE 26
6 drugo 35
0 preskok ((q23a>02)&(q23=99)) 616
7 b.o. 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
251 631

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q23C KAKO BI OCENILI VLJUDNOST POLICISTA?

Vrednost 5122 Frekvenca
1 zelo nevljuden 14
2 2 7
3 niti-niti 24
4 4 82
5 zelo vljuden 111
0 preskok ((q23a>02)&(q23=99)) 616
6 ne morem oceniti, b.o. 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
238 644

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q23D V KOLIKŠNEM ?ASU JE POLICIJA PRIŠLA NA KRAJ?

Vrednost 5221 Frekvenca
0 preskok ((q23a>02)&(q23=99)) 0
1 V MANJ KOT 10 MINUTAH 40
2 V 10-15 MINUTAH 42
3 V 15-20 MINUTAH 27
4 PO VE? KOT 20 MINUTAH 54
5 DOGODEK NI ZAHTEVAL TAKOJŠNJEGA PRIHODA POLICIJE 27
6 POLICIJA NI PRIŠLA NA KRAJ DOGODKA 31
7 ne vem, b.o. 661
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
221 661

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

Q16 ALI POLICIJA JAVNOST OBJEKTIVNO OBVESCA?

Vrednost 5320 Frekvenca
1 DA, VEDNO 66
2 DA, VE?INOMA 388
3 NE, LE REDKO 313
4 NIKOLI 33
5 ne vem, b.o. 73
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
800 82

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q17A SPLOSNE INF.

Vrednost 5419 Frekvenca
1 da 353
2 ne 489
3 ne vem, b.o. 31
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
842 40

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q17B INF. S PODROCJA KRIMINALA

Vrednost 5518 Frekvenca
1 da 406
2 ne 444
3 ne vem, b.o. 23
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
850 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q17C INF. S PODROCJA PROMETNE VARNOSTI

Vrednost 5617 Frekvenca
1 da 385
2 ne 467
3 ne vem, b.o. 21
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
852 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q17D INF. S PODROCJA JAVNEGA REDA IN MIRU

Vrednost 5716 Frekvenca
1 da 303
2 ne 541
3 ne vem, b.o. 26
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
844 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q17E INF. S PODROCJA MEJNIH ZADEV IN TUJCEV

Vrednost 5815 Frekvenca
1 da 239
2 ne 591
3 ne vem, b.o. 43
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
830 52

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q17F INF. O MOZNOSTI PRITOZBE

Vrednost 5914 Frekvenca
1 da 508
2 ne 330
3 ne vem, b.o. 34
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
838 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q17G INF. O OPREMI POLICIJE

Vrednost 6013 Frekvenca
1 da 176
2 ne 660
3 ne vem, b.o. 36
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
836 46

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q17H PREVENTIVNE NASVETE

Vrednost 6112 Frekvenca
1 da 495
2 ne 348
3 ne vem, b.o. 30
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
843 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q17I INF. O POSTOPKIH IN POOBLASTILIH

Vrednost 6211 Frekvenca
1 da 468
2 ne 367
3 ne vem, b.o. 38
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
835 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q17J INF. O NEPRAVILNOSTIH

Vrednost 6310 Frekvenca
1 da 445
2 ne 384
3 ne vem, b.o. 43
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
829 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

LROJ LETO ROJSTVA

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
880 2 18 84 56.834 16.881

Vrednosti spremenljivk od 18 do 84

IZOB IZOBRAZBA

Vrednost 658 Frekvenca
1 OSNOVNA 135
2 POKLICNA 126
3 SREDNJA 423
4 VISJA ALI VISOKA 195
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
879 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

TIPK KRAJ BIVANJA

Vrednost 667 Frekvenca
1 NA PODEZELJU 282
2 V MANJSEM KRAJU ALI MESTU 308
3 V VECJEM MESTU 125
4 V LJ ALI MB 166
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
881 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

ZAP ZAPOSLENOST

Vrednost 676 Frekvenca
1 v GOSPODARSTVU 229
2 V NEGOSPODARSTVU 173
3 SAMOZAPOSLEN 32
4 KMET 8
5 GOSPODINJA 24
6 UPOKOJENEC 270
7 STUDENT, DIJAK 93
8 BREZPOSELN 47
9 DRUGO... 5
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
881 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

SPOL SPOL

Vrednost 685 Frekvenca
1 moski 387
2 zenska 495
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
882 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

RSTAR STAROST

Vrednost 694 Frekvenca
1 do 35 let 185
2 36 do 40 let 261
3 41 do 60 let 226
4 61 let in vec 208
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
880 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

OMR OMREŽNA SKUPINA

Vrednost 703 Frekvenca
1 278
2 191
3 156
4 94
5 93
7 70
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
882 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

REGIJA

Vrednost 712 Frekvenca
1 POMURSKA 46
2 PODRAVSKA 112
3 KOROŠKA 31
4 SAVINJSKA 136
5 GORENJSKA 93
6 ZASAVSKA 16
7 OSREDNJA 265
8 SPOD. POSAVSKA 32
9 DOLENJSKA 38
10 GORIŠKA 45
11 OBALNO-KRAŠKA 35
12 KRAŠKA 21
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
870 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

WUTEZ

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
882 0 0.432 2.853 1 0.698

Vrednosti spremenljivk od 0.431671127899655 do 2.85254741607573

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Toš, Niko (2003). POLIC03 - Vprašalnik [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

 1. Toš, Niko (2003). POLIC03 - poročilo o raziskavi [ostali dokumenti].

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


STATUS RAZISKAVE

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

KATEGORIJA RAZISKAVE

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Toš, N. (2007). Stališča slovenske javnosti o policiji [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: POLIC03. https://doi.org/10.17898/ADP_POLIC03_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2007
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si