Geografski pogledi na družbo znanja, 2012

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: GEOPOG12
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_GEOPOG12_V1
Glavni avtor(ji):
  • Ravbar, Marjan
  • Kozina, Jani
Izdelal datoteko podatkov:
GIAM - Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (Ljubljana, Slovenija; 2012)

Finančna podpora:

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Vsebina raziskave

Ključne besede:

geografija človeških virov, družba znanja, ustvarjalne socialne skupine, Slovenija, patent, znanstvene objave, dostopnost do interneta, prometna dostopnost, indeks podjetništva, indeks delovnih mest, propulzivnost, lokacijska divergenca, raziskovalci, indeks talenta, indeks naložb, izobrazbena raven, indeks zaposlenosti, mestni aglomerat, človeški kapital, razvoj delovnih mest, razvoj prebivalstva

Vsebinska področja CESSDA
GOSPODARSTVO - gospodarski sistemi in razvoj
Vsebinsko področja CERIF
Družbena geografija
Vsebinska področja ADP
Tehnično-tehnološki kazalniki vrednotenja družbe znanja
Ekonomskogeografski kazalniki vrednotenja družbe znanja
Regionalnogeografski kazalniki vrednotenja družbe znanja
Preučitev dejavnikov družbe znanja z metodo faktorske analize
Tipologija občin z metodo razvrščanja v skupine
Vrednotenje medsebojne povezanosti razvojnih dejavnikov družbe znanja
Tipologija občin glede na dejavnike družbe znanja


Povzetek:

Raziskave o družbi znanja, regionalnih inovacijskih sistemih in njihovem prispevku h gospodarski rasti so v znanstveni literaturi že uveljavljene. Raziskava temelji na geografski analizi povezanosti med tehnološkim razvojem, faktorji konkurenčnosti in gospodarskimi učinki. Izhaja iz podmene, da gospodarska učinkovitost v pokrajini izvira iz kakovosti človeškega kapitala, kjer so inovacije predpogoj za družbeni napredek, konkurenčnost in razvojni uspeh. V ospredju raziskovalnih zanimanj je geografska razporeditev razvojnih generatorjev, ki so pogosto razlog regionalnih neenakosti. Namen projekta je preučiti prostorsko razprostranjenost družbe znanja v Sloveniji na podlagi tehnično-tehnoloških, ekonomskogeografskih in regionalnogeografskih kazalnikov.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: november 2011 - januar 2012
Čas izdelave: 2012
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

občina

Populacija:

Vse občine Republike Slovenije po klasifikaciji LAU2 (local administrative unit 2).

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

Tip vzorca:

Brez vzorčenja, zajeta celotna populacija.

Način zbiranja podatkov:

Zbiranje sekundarnih podatkov iz administrativnih virov.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Podatki in dokumentacija so na voljo pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 2.5 Slovenija. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Kontakt: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: GEOPOG12 - Geografski pogledi na družbo znanja, 2012 [datoteka podatkov]

ID datoteke: GEOPOG12_P1_SL_V3_R0

Format: *.txt - TEKST

  • število spremenljivk: 35
  • število enot: 210

Spremenljivke

V1 šifra občine

Šifra občine

Vrednost 13 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
4 1
5 1
6 1
7 1
8 1
9 1
10 1
11 1
12 1
13 1
14 1
15 1
16 1
17 1
18 1
19 1
20 1
21 1
22 1
23 1
24 1
25 1
26 1
27 1
28 1
29 1
30 1
31 1
32 1
33 1
34 1
35 1
36 1
37 1
38 1
39 1
40 1
41 1
42 1
43 1
44 1
45 1
46 1
47 1
48 1
49 1
50 1
51 1
52 1
53 1
54 1
55 1
56 1
57 1
58 1
59 1
60 1
61 1
62 1
63 1
64 1
65 1
66 1
67 1
68 1
69 1
70 1
71 1
72 1
73 1
74 1
75 1
76 1
77 1
78 1
79 1
80 1
81 1
82 1
83 1
84 1
85 1
86 1
87 1
88 1
89 1
90 1
91 1
92 1
93 1
94 1
95 1
96 1
97 1
98 1
99 1
100 1
101 1
102 1
103 1
104 1
105 1
106 1
107 1
108 1
109 1
110 1
111 1
112 1
113 1
114 1
115 1
116 1
117 1
118 1
119 1
120 1
121 1
122 1
123 1
124 1
125 1
126 1
127 1
128 1
129 1
130 1
131 1
132 1
133 1
134 1
135 1
136 1
137 1
138 1
139 1
140 1
141 1
142 1
143 1
144 1
146 1
147 1
148 1
149 1
150 1
151 1
152 1
153 1
154 1
155 1
156 1
157 1
158 1
159 1
160 1
161 1
162 1
163 1
164 1
165 1
166 1
167 1
168 1
169 1
170 1
171 1
172 1
173 1
174 1
175 1
176 1
177 1
178 1
179 1
180 1
181 1
182 1
183 1
184 1
185 1
186 1
187 1
188 1
189 1
190 1
191 1
192 1
193 1
194 1
195 1
196 1
197 1
198 1
199 1
200 1
201 1
202 1
203 1
204 1
205 1
206 1
207 1
208 1
209 1
210 1
211 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
210 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 211

V2 ime občine

Ime občine

Vrednost 22 Frekvenca
Ajdovščina 1
Apače 1
Beltinci 1
Benedikt 1
Bistrica ob Sotli 1
Bled 1
Bloke 1
Bohinj 1
Borovnica 1
Bovec 1
Braslovče 1
Brda 1
Brezovica 1
Brežice 1
Cankova 1
Celje 1
Cerklje na Gorenjskem 1
Cerknica 1
Cerkno 1
Cerkvenjak 1
Cirkulane 1
Destrnik 1
Divača 1
Dobje 1
Dobrepolje 1
Dobrna 1
Dobrova-Polhov Gradec 1
Dobrovnik/Dobronak 1
Dol pri Ljubljani 1
Dolenjske Toplice 1
Domžale 1
Dornava 1
Dravograd 1
Duplek 1
Gorenja vas-Poljane 1
Gorišnica 1
Gorje 1
Gornja Radgona 1
Gornji Grad 1
Gornji Petrovci 1
Grad 1
Grosuplje 1
Hajdina 1
Hodoš/Hodos 1
Horjul 1
Hoče-Slivnica 1
Hrastnik 1
Hrpelje-Kozina 1
Idrija 1
Ig 1
Ilirska Bistrica 1
Ivančna Gorica 1
Izola/Isola 1
Jesenice 1
Jezersko 1
Juršinci 1
Kamnik 1
Kanal 1
Kidričevo 1
Kobarid 1
Kobilje 1
Komen 1
Komenda 1
Koper/Capodistria 1
Kostanjevica na Krki 1
Kostel 1
Kozje 1
Kočevje 1
Kranj 1
Kranjska Gora 1
Križevci 1
Krško 1
Kungota 1
Kuzma 1
Laško 1
Lenart 1
Lendava/Lendva 1
Litija 1
Ljubljana 1
Ljubno 1
Ljutomer 1
Log-Dragomer 1
Logatec 1
Lovrenc na Pohorju 1
Loška Dolina 1
Loški Potok 1
Lukovica 1
Luče 1
Majšperk 1
Makole 1
Maribor 1
Markovci 1
Medvode 1
Mengeš 1
Metlika 1
Mežica 1
Miklavž na Dravskem polju 1
Miren-Kostanjevica 1
Mirna Peč 1
Mislinja 1
Mokronog-Trebelno 1
Moravske Toplice 1
Moravče 1
Mozirje 1
Murska Sobota 1
Muta 1
Naklo 1
Nazarje 1
Nova Gorica 1
Novo mesto 1
Odranci 1
Oplotnica 1
Ormož 1
Osilnica 1
Pesnica 1
Piran/Pirano 1
Pivka 1
Podlehnik 1
Podvelka 1
Podčetrtek 1
Poljčane 1
Polzela 1
Postojna 1
Prebold 1
Preddvor 1
Prevalje 1
Ptuj 1
Puconci 1
Radenci 1
Radeče 1
Radlje ob Dravi 1
Radovljica 1
Ravne na Koroškem 1
Razkrižje 1
Rače-Fram 1
Renče-Vogrsko 1
Rečica ob Savinji 1
Ribnica 1
Ribnica na Pohorju 1
Rogatec 1
Rogaška Slatina 1
Rogašovci 1
Ruše 1
Selnica ob Dravi 1
Semič 1
Sevnica 1
Sežana 1
Slovenj Gradec 1
Slovenska Bistrica 1
Slovenske Konjice 1
Sodražica 1
Solčava 1
Središče ob Dravi 1
Starše 1
Straža 1
Sv. Trojica v Slov. goricah 1
Sveta Ana 1
Sveti Andraž v Slov. goricah 1
Sveti Jurij 1
Sveti Jurij v Slov. goricah 1
Sveti Tomaž 1
Tabor 1
Tišina 1
Tolmin 1
Trbovlje 1
Trebnje 1
Trnovska vas 1
Trzin 1
Tržič 1
Turnišče 1
Velenje 1
Velika Polana 1
Velike Lašče 1
Veržej 1
Videm 1
Vipava 1
Vitanje 1
Vodice 1
Vojnik 1
Vransko 1
Vrhnika 1
Vuzenica 1
Zagorje ob Savi 1
Zavrč 1
Zreče 1
Črenšovci 1
Črna na Koroškem 1
Črnomelj 1
Šalovci 1
Šempeter-Vrtojba 1
Šentilj 1
Šentjernej 1
Šentjur pri Celju 1
Šentrupert 1
Šenčur 1
Škocjan 1
Škofja Loka 1
Škofljica 1
Šmarje pri Jelšah 1
Šmarješke Toplice 1
Šmartno ob Paki 1
Šmartno pri Litiji 1
Šoštanj 1
Štore 1
Žalec 1
Železniki 1
Žetale 1
Žiri 1
Žirovnica 1
Žužemberk 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
210 0

V3 število patentov na 1000 prebivalcev

Podatki o številu patentov na 1000 prebivalcev so bili pridobljeni iz podatkovnih baz Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino. V njih so objavljeni bibliografski podatki objavljenih in podeljenih patentov ter njihovi povzetki. Stanje o številu patentov se nanaša na leto 2010, razvrščeni pa so glede na sedež izumiteljev. V primeru, da je bilo izumiteljev več, jim je bil dodeljen sorazmeren delež posameznega patenta. Podatki o številu prebivalcev za leto 2010 so bili pridobljeni s strani Statističnega urada Republike Slovenije (SURS).

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
210 0 0 1.6 0.08 0.2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1.6

V1 šifra občine

Šifra občine

Vrednost 135 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
4 1
5 1
6 1
7 1
8 1
9 1
10 1
11 1
12 1
13 1
14 1
15 1
16 1
17 1
18 1
19 1
20 1
21 1
22 1
23 1
24 1
25 1
26 1
27 1
28 1
29 1
30 1
31 1
32 1
33 1
34 1
35 1
36 1
37 1
38 1
39 1
40 1
41 1
42 1
43 1
44 1
45 1
46 1
47 1
48 1
49 1
50 1
51 1
52 1
53 1
54 1
55 1
56 1
57 1
58 1
59 1
60 1
61 1
62 1
63 1
64 1
65 1
66 1
67 1
68 1
69 1
70 1
71 1
72 1
73 1
74 1
75 1
76 1
77 1
78 1
79 1
80 1
81 1
82 1
83 1
84 1
85 1
86 1
87 1
88 1
89 1
90 1
91 1
92 1
93 1
94 1
95 1
96 1
97 1
98 1
99 1
100 1
101 1
102 1
103 1
104 1
105 1
106 1
107 1
108 1
109 1
110 1
111 1
112 1
113 1
114 1
115 1
116 1
117 1
118 1
119 1
120 1
121 1
122 1
123 1
124 1
125 1
126 1
127 1
128 1
129 1
130 1
131 1
132 1
133 1
134 1
135 1
136 1
137 1
138 1
139 1
140 1
141 1
142 1
143 1
144 1
146 1
147 1
148 1
149 1
150 1
151 1
152 1
153 1
154 1
155 1
156 1
157 1
158 1
159 1
160 1
161 1
162 1
163 1
164 1
165 1
166 1
167 1
168 1
169 1
170 1
171 1
172 1
173 1
174 1
175 1
176 1
177 1
178 1
179 1
180 1
181 1
182 1
183 1
184 1
185 1
186 1
187 1
188 1
189 1
190 1
191 1
192 1
193 1
194 1
195 1
196 1
197 1
198 1
199 1
200 1
201 1
202 1
203 1
204 1
205 1
206 1
207 1
208 1
209 1
210 1
211 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
210 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 211

V2 ime občine

Ime občine

Vrednost 234 Frekvenca
Ajdovščina 1
Apače 1
Beltinci 1
Benedikt 1
Bistrica ob Sotli 1
Bled 1
Bloke 1
Bohinj 1
Borovnica 1
Bovec 1
Braslovče 1
Brda 1
Brezovica 1
Brežice 1
Cankova 1
Celje 1
Cerklje na Gorenjskem 1
Cerknica 1
Cerkno 1
Cerkvenjak 1
Cirkulane 1
Destrnik 1
Divača 1
Dobje 1
Dobrepolje 1
Dobrna 1
Dobrova-Polhov Gradec 1
Dobrovnik/Dobronak 1
Dol pri Ljubljani 1
Dolenjske Toplice 1
Domžale 1
Dornava 1
Dravograd 1
Duplek 1
Gorenja vas-Poljane 1
Gorišnica 1
Gorje 1
Gornja Radgona 1
Gornji Grad 1
Gornji Petrovci 1
Grad 1
Grosuplje 1
Hajdina 1
Hodoš/Hodos 1
Horjul 1
Hoče-Slivnica 1
Hrastnik 1
Hrpelje-Kozina 1
Idrija 1
Ig 1
Ilirska Bistrica 1
Ivančna Gorica 1
Izola/Isola 1
Jesenice 1
Jezersko 1
Juršinci 1
Kamnik 1
Kanal 1
Kidričevo 1
Kobarid 1
Kobilje 1
Komen 1
Komenda 1
Koper/Capodistria 1
Kostanjevica na Krki 1
Kostel 1
Kozje 1
Kočevje 1
Kranj 1
Kranjska Gora 1
Križevci 1
Krško 1
Kungota 1
Kuzma 1
Laško 1
Lenart 1
Lendava/Lendva 1
Litija 1
Ljubljana 1
Ljubno 1
Ljutomer 1
Log-Dragomer 1
Logatec 1
Lovrenc na Pohorju 1
Loška Dolina 1
Loški Potok 1
Lukovica 1
Luče 1
Majšperk 1
Makole 1
Maribor 1
Markovci 1
Medvode 1
Mengeš 1
Metlika 1
Mežica 1
Miklavž na Dravskem polju 1
Miren-Kostanjevica 1
Mirna Peč 1
Mislinja 1
Mokronog-Trebelno 1
Moravske Toplice 1
Moravče 1
Mozirje 1
Murska Sobota 1
Muta 1
Naklo 1
Nazarje 1
Nova Gorica 1
Novo mesto 1
Odranci 1
Oplotnica 1
Ormož 1
Osilnica 1
Pesnica 1
Piran/Pirano 1
Pivka 1
Podlehnik 1
Podvelka 1
Podčetrtek 1
Poljčane 1
Polzela 1
Postojna 1
Prebold 1
Preddvor 1
Prevalje 1
Ptuj 1
Puconci 1
Radenci 1
Radeče 1
Radlje ob Dravi 1
Radovljica 1
Ravne na Koroškem 1
Razkrižje 1
Rače-Fram 1
Renče-Vogrsko 1
Rečica ob Savinji 1
Ribnica 1
Ribnica na Pohorju 1
Rogatec 1
Rogaška Slatina 1
Rogašovci 1
Ruše 1
Selnica ob Dravi 1
Semič 1
Sevnica 1
Sežana 1
Slovenj Gradec 1
Slovenska Bistrica 1
Slovenske Konjice 1
Sodražica 1
Solčava 1
Središče ob Dravi 1
Starše 1
Straža 1
Sv. Trojica v Slov. goricah 1
Sveta Ana 1
Sveti Andraž v Slov. goricah 1
Sveti Jurij 1
Sveti Jurij v Slov. goricah 1
Sveti Tomaž 1
Tabor 1
Tišina 1
Tolmin 1
Trbovlje 1
Trebnje 1
Trnovska vas 1
Trzin 1
Tržič 1
Turnišče 1
Velenje 1
Velika Polana 1
Velike Lašče 1
Veržej 1
Videm 1
Vipava 1
Vitanje 1
Vodice 1
Vojnik 1
Vransko 1
Vrhnika 1
Vuzenica 1
Zagorje ob Savi 1
Zavrč 1
Zreče 1
Črenšovci 1
Črna na Koroškem 1
Črnomelj 1
Šalovci 1
Šempeter-Vrtojba 1
Šentilj 1
Šentjernej 1
Šentjur pri Celju 1
Šentrupert 1
Šenčur 1
Škocjan 1
Škofja Loka 1
Škofljica 1
Šmarje pri Jelšah 1
Šmarješke Toplice 1
Šmartno ob Paki 1
Šmartno pri Litiji 1
Šoštanj 1
Štore 1
Žalec 1
Železniki 1
Žetale 1
Žiri 1
Žirovnica 1
Žužemberk 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
210 0

V3 število patentov na 1000 prebivalcev

Podatki o številu patentov na 1000 prebivalcev so bili pridobljeni iz podatkovnih baz Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino. V njih so objavljeni bibliografski podatki objavljenih in podeljenih patentov ter njihovi povzetki. Stanje o številu patentov se nanaša na leto 2010, razvrščeni pa so glede na sedež izumiteljev. V primeru, da je bilo izumiteljev več, jim je bil dodeljen sorazmeren delež posameznega patenta. Podatki o številu prebivalcev za leto 2010 so bili pridobljeni s strani Statističnega urada Republike Slovenije (SURS).

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
210 0 0 1.6 0.08 0.2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1.6

V4 znanstvene objave

Znanstvene objave so izražene s številom točk, zbranih z objavami znanstvenih člankov v revijah, ki jih indeksirata SCI Expanded in SSCI (glede na faktor vpliva) glede na sedež organizacije za obdobje 2006-2011 na 1000 prebivalcev leta 2010. Metodologija izračuna točk je povzeta po SICRIS-u (Informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji), ki ga razvijata in vzdržujeta Inštitut informacijskih znanosti v Mariboru (IZUM) in Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
210 0 0 6574.8 82.429 509.812

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6574.8

V4_t znanstvene objave (transformirana spremenljivka)

Znanstvene objave so izražene s številom točk, zbranih z objavami znanstvenih člankov v revijah, ki jih indeksirata SCI Expanded in SSCI (glede na faktor vpliva) glede na sedež organizacije za obdobje 2006-2011 na 1000 prebivalcev leta 2010. Metodologija izračuna točk je povzeta po SICRIS-u (Informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji), ki ga razvijata in vzdržujeta Inštitut informacijskih znanosti v Mariboru (IZUM) in Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS). Transformirana spremenljivka: glej dokument opis kazalnikov.

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
210 0 0 3.818 0.531 0.873

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3.81794859586149

V5 dostopnost do interneta

Dostopnost do interneta je izražena s številom internetnih priključkov s širokopasovno povezavo leta 2010 na 1000 prebivalcev. Podatki o tem so bili pridobljeni na Agenciji za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (APEK).

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
210 0 28 341 184.929 46.202

Vrednosti spremenljivk od 28 do 341

V6 prometna dostopnost

Prometna dostopnost je opredeljena kot povprečni potovalni čas (v minutah) prebivalcev občin z osebnim avtomobilom do najhitreje dostopnega regionalnega središča. Podatki so povzeti po študiji Prometna dostopnost v Sloveniji (Kozina 2010), v kateri je bil potovalni čas izračunan z analitičnim modelom prometne dostopnosti. Njegova izdelava je temeljila na pripravi obsežne baze podatkov, saj zajema ozemlje celotne države in glavnino njenega cestnega omrežja. Model je sestavljen iz digitalnih vektorskih podatkov o cestnem in naselbinskem omrežju za leto 2005, ki so jim bili dodani atributni podatki o realnih hitrostih osebnega avta na posameznih cestnih odsekih za isto leto, ter podatki o številu prebivalcev leta 2002. Regionalna središča, do katerih je bila izračunana prometna dostopnost, so povzeta po Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (2004). Gre za središča nacionalnega pomena, za kar so opredeljena mesta Celje, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Postojna, Ptuj, Velenje, Krško, Jesenice, Koper, Slovenj Gradec in Trbovlje. V somestjih so bila izbrana tista središča, ki so glede na opremljenost in gospodarsko moč njihov najmočnejši člen. V Posavju (somestje Brežice-Krško-Sevnica) ta vloga pripada Krškemu, v Zgornji Gorenjski (Jesenice-Radovljica) Jesenicam, v Koprskem primorju (Izola-Koper-Piran) Kopru, na Koroškem (Dravograd-Ravne na Koroškem-Slovenj Gradec) Slovenj Gradcu, v Zasavju (Hrastnik-Trbovlje-Zagorje ob Savi) pa Trbovljam.

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
210 0 0.6 96 25.237 13.231

Vrednosti spremenljivk od 0.6 do 96

V6_t prometna dostopnost (transformirana spremenljivka)

Prometna dostopnost je opredeljena kot povprečni potovalni čas (v minutah) prebivalcev občin z osebnim avtomobilom do najhitreje dostopnega regionalnega središča. Podatki so povzeti po študiji Prometna dostopnost v Sloveniji (Kozina 2010), v kateri je bil potovalni čas izračunan z analitičnim modelom prometne dostopnosti. Njegova izdelava je temeljila na pripravi obsežne baze podatkov, saj zajema ozemlje celotne države in glavnino njenega cestnega omrežja. Model je sestavljen iz digitalnih vektorskih podatkov o cestnem in naselbinskem omrežju za leto 2005, ki so jim bili dodani atributni podatki o realnih hitrostih osebnega avta na posameznih cestnih odsekih za isto leto, ter podatki o številu prebivalcev leta 2002. Regionalna središča, do katerih je bila izračunana prometna dostopnost, so povzeta po Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (2004). Gre za središča nacionalnega pomena, za kar so opredeljena mesta Celje, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Postojna, Ptuj, Velenje, Krško, Jesenice, Koper, Slovenj Gradec in Trbovlje. V somestjih so bila izbrana tista središča, ki so glede na opremljenost in gospodarsko moč njihov najmočnejši člen. V Posavju (somestje Brežice-Krško-Sevnica) ta vloga pripada Krškemu, v Zgornji Gorenjski (Jesenice-Radovljica) Jesenicam, v Koprskem primorju (Izola-Koper-Piran) Kopru, na Koroškem (Dravograd-Ravne na Koroškem-Slovenj Gradec) Slovenj Gradcu, v Zasavju (Hrastnik-Trbovlje-Zagorje ob Savi) pa Trbovljam.Transformirana spremenljivka: glej dokument opis kazalnikov.

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
210 0 0.775 9.798 4.843 1.337

Vrednosti spremenljivk od 0.774596669241483 do 9.79795897113271

V7 indeks podjetništva

Indeks podjetništva prikazuje spremembo števila podjetij v med letoma 2006 in 2010 (število podjetij leta 2010 deljeno s številom podjetij leta 2006 pomnoženo s 100). Podatke o številu podjetij prek javnih evidenc in lastnih raziskovanj zbira in vodi SURS. Podjetja so opredeljena kot registrirane pravne ali fizične osebe, ki so v letu opazovanja izkazale prihodek ali zaposlene osebe oziroma osebe, ki delajo.

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
210 0 132 375 175.767 28.3

Vrednosti spremenljivk od 132 do 375

V7_t indeks podjetništva (transformirana spremenljivka)

ndeks podjetništva prikazuje spremembo števila podjetij v med letoma 2006 in 2010 (število podjetij leta 2010 deljeno s številom podjetij leta 2006 pomnoženo s 100). Podatke o številu podjetij prek javnih evidenc in lastnih raziskovanj zbira in vodi SURS. Podjetja so opredeljena kot registrirane pravne ali fizične osebe, ki so v letu opazovanja izkazale prihodek ali zaposlene osebe oziroma osebe, ki delajo. Transformirana spremenljivka: glej dokument opis kazalnikov.

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
210 0 2.121 2.574 2.24 0.0605

Vrednosti spremenljivk od 2.12057393120585 do 2.57403126772772

V8 število delovnih mest na 1000 prebivalcev

Število delovnih mest na 1000 prebivalcev je izraženo s podatki o številu delovno aktivnega prebivalstva po kraju dela na 1000 prebivalcev leta 2010, ki jih s pomočjo javnih evidenc zbira SURS.

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
210 0 37.7 1597.2 250.07 162.089

Vrednosti spremenljivk od 37.7 do 1597.2

V8_t število delovnih mest na 1000 prebivalcev (transformirana spremenljivka)

Število delovnih mest na 1000 prebivalcev je izraženo s podatki o številu delovno aktivnega prebivalstva po kraju dela na 1000 prebivalcev leta 2010, ki jih s pomočjo javnih evidenc zbira SURS. Transformirana spremenljivka: glej dokument opis kazalnikov.

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
210 0 1.576 3.203 2.328 0.246

Vrednosti spremenljivk od 1.57634135020579 do 3.2033593015223

V9 indeks propulzivnosti

Indeks propulzivnosti je definiran kot količnik števila delovno aktivnih prebivalcev v propulzivnih dejavnostih po kraju dela in števila delovno aktivnih prebivalcev po kraju dela, pomnožen s 100. Propulzivne dejavnosti so tiste, ki so po Standardni klasifikaciji dejavnosti 2008, V2 produktivno zahtevnejše in imajo pomemben vpliv na družbenogospodarski razvoj. Gre za izbrane predelovalne dejavnosti (proizvodnja kemičnih izdelkov, farmacevtskih preparatov, računalnikov, optičnih in električnih naprav, motornih vozil in plovil), dejavnosti povezane s sanacijo okolja in zračnim prometom, informacijske in komunikacijske dejavnosti, finančne in zavarovalniške dejavnosti, strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, izobraževanje, zdravstvo in kulturo. Podatki za kazalnik so bili pridobljeni s strani SURS-a.

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
210 0 0 71.1 27.728 12.801

Vrednosti spremenljivk od 0 do 71.1

V10 lokacijska divergenca

Lokacijska divergenca je opredeljena kot količnik števila delovno aktivnih prebivalcev po kraju dela leta 2010 in števila delovno aktivnih prebivalcev po kraju bivanja leta 2010, pomnožen s 100.

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
210 0 13.4 376.6 66.577 39.474

Vrednosti spremenljivk od 13.4 do 376.6

V11 indeks delovnih mest

Indeks delovnih mest je opredeljen kot količnik števila delovno aktivnih prebivalcev po kraju dela leta 2010 in števila delovno aktivnih prebivalcev po kraju dela leta 2006, pomnožen s 100.

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
210 0 30 190 94.424 18.543

Vrednosti spremenljivk od 30 do 190

V11_t indeks delovnih mest (transformirana spremenljivka)

Indeks delovnih mest je opredeljen kot količnik števila delovno aktivnih prebivalcev po kraju dela leta 2010 in števila delovno aktivnih prebivalcev po kraju dela leta 2006, pomnožen s 100. Transformirana spremenljivka: glej dokument opis kazalnikov.

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
210 0 5.477 13.784 9.673 0.929

Vrednosti spremenljivk od 5.47722557505166 do 13.7840487520902

V12 indeks ustvarjalnosti I

Indeks ustvarjalnosti I je opredeljen kot količnik števila delovno aktivnih prebivalcev v ustvarjalnih poklicih po kraju dela leta 2010 in števila delovno aktivnih prebivalcev v ustvarjalnih poklicih po kraju dela leta 2006, pomnožen s 100. Seznam ustvarjalnih poklicev oziroma poklicnih skupin je narejen na podlagi Standardne klasifikacije poklicev, V2, ki temelji na mednarodno primerljivi standardni klasifikaciji poklicev ISCO-88 (International Standard Classification of Occupations).

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
210 0 57 201 124.91 20.646

Vrednosti spremenljivk od 57 do 201

V12_t indeks ustvarjalnosti I (transformirana spremenljivka)

Indeks ustvarjalnosti I je opredeljen kot količnik števila delovno aktivnih prebivalcev v ustvarjalnih poklicih po kraju dela leta 2010 in števila delovno aktivnih prebivalcev v ustvarjalnih poklicih po kraju dela leta 2006, pomnožen s 100. Seznam ustvarjalnih poklicev oziroma poklicnih skupin je narejen na podlagi Standardne klasifikacije poklicev, V2, ki temelji na mednarodno primerljivi standardni klasifikaciji poklicev ISCO-88 (International Standard Classification of Occupations). Transformirana spremenljivka: glej dokument opis kazalnikov.

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
210 0 7.55 14.177 11.139 0.916

Vrednosti spremenljivk od 7.54983443527075 do 14.1774468787578

V13 število raziskovalcev na 1000 prebivalcev

Podatki o številu raziskovalcev na 1000 prebivalcev, ki se nanašajo na leto 2011 in kraj dela oziroma sedež organizacije, so povzeti po SICRIS-u (Informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji).

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
210 0 0 31.9 1.485 3.34

Vrednosti spremenljivk od 0 do 31.9

V14 indeks talenta

Indeks talenta pove, kakšno je število raziskovalcev leta 2011 na 1000 aktivnih prebivalcev v ustvarjalnih poklicih po kraju dela leta 2010.

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
210 0 0 220.9 23.932 37.353

Vrednosti spremenljivk od 0 do 220.9

V14_t indeks talenta (transformirana spremenljivka)

Indeks talenta pove, kakšno je število raziskovalcev leta 2011 na 1000 aktivnih prebivalcev v ustvarjalnih poklicih po kraju dela leta 2010. Transformirana spremenljivka: glej dokument opis kazalnikov.

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
210 0 0 2.346 0.756 0.825

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2.34615730223201

V15 indeks naložb

Indeks naložb prikazuje podatke o bruto investicijah v nova osnovna sredstva po skupinah osnovnih sredstev in občinah (v 1000 EUR) za obdobje 2006-2010 na 1000 prebivalcev leta 2010, ki jih zbira SURS.

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
210 0 0 45633 7347.067 7623.367

Vrednosti spremenljivk od 0 do 45633

V15_t indeks naložb (transformirana spremenljivka)

Indeks naložb prikazuje podatke o bruto investicijah v nova osnovna sredstva po skupinah osnovnih sredstev in občinah (v 1000 EUR) za obdobje 2006-2010 na 1000 prebivalcev leta 2010, ki jih zbira SURS. Transformirana spremenljivka: glej dokument opis kazalnikov.

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
210 0 0 213.619 75.167 41.293

Vrednosti spremenljivk od 0 do 213.61881939567

V16 izobrazbena raven

Izobrazbeno raven je prikazana s podatki o deležu delovno aktivnega prebivalstva s terciarno izobrazbo po kraju bivanja, ki jih v Statističnem registru delovno aktivnega prebivalstva (SRDAP) zbira in vodi SURS. Terciarno izobraževanje obsega višješolski strokovni ter visokošolski dodiplomski in podiplomski študij, ki poteka na javnih in zasebnih višjih strokovnih šolah ter visokošolskih zavodih.

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
210 0 7.5 44 21.366 6.01

Vrednosti spremenljivk od 7.5 do 44

V16_t izobrazbena raven (transformirana spremenljivka)

Izobrazbeno raven je prikazana s podatki o deležu delovno aktivnega prebivalstva s terciarno izobrazbo po kraju bivanja, ki jih v Statističnem registru delovno aktivnega prebivalstva (SRDAP) zbira in vodi SURS. Terciarno izobraževanje obsega višješolski strokovni ter visokošolski dodiplomski in podiplomski študij, ki poteka na javnih in zasebnih višjih strokovnih šolah ter visokošolskih zavodih. Transformirana spremenljivka: glej dokument opis kazalnikov.

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
210 0 2.739 6.633 4.576 0.656

Vrednosti spremenljivk od 2.73861278752583 do 6.6332495807108

V17 število študentov na 1000 prebivalcev

Število študentov na 1000 prebivalcev je določeno s podatki o številu študentov terciarnega izobraževanja po kraju bivanja na 1000 prebivalcev leta 2010, ki jih zbira SURS.

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
210 0 24.8 78.9 50.67 7.968

Vrednosti spremenljivk od 24.8 do 78.9

V18 indeks zaposlenosti

Indeks zaposlenosti je opredeljen kot količnik števila delovno aktivnih prebivalcev po kraju bivanja leta 2010 in števila delovno aktivnih prebivalcev po kraju bivanja leta 2006, pomnožen s 100.

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
210 0 70 113 96.09 6.379

Vrednosti spremenljivk od 70 do 113

V19 indeks ustvarjalnosti II

Indeks ustvarjalnosti II je količnik števila delovno aktivnih prebivalcev v ustvarjalnih poklicih po kraju bivanja leta 2010 in števila delovno aktivnih prebivalcev v ustvarjalnih poklicih po kraju bivanja leta 2006, pomnožen s 100.

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
210 0 86 200 122.148 14.215

Vrednosti spremenljivk od 86 do 200

V19_t indeks ustvarjalnosti II (transformirana spremenljivka)

Indeks ustvarjalnosti II je količnik števila delovno aktivnih prebivalcev v ustvarjalnih poklicih po kraju bivanja leta 2010 in števila delovno aktivnih prebivalcev v ustvarjalnih poklicih po kraju bivanja leta 2006, pomnožen s 100. Transformirana spremenljivka: glej dokument opis kazalnikov.

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
210 0 1.934 2.301 2.084 0.0484

Vrednosti spremenljivk od 1.93449845124357 do 2.30102999566398

V20 število prebivalcev

Podatki o številu prebivalcev za leto 2010 so bili pridobljeni s strani SURS-a

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
210 0 312 280080 9758.386 21854.732

Vrednosti spremenljivk od 312 do 280080

V20_t število prebivalcev (transformirana spremenljivka)

Podatki o številu prebivalcev za leto 2010 so bili pridobljeni s strani SURS-a. Transformirana spremenljivka: glej dokument opis kazalnikov.

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
210 0 2.494 5.447 3.727 0.431

Vrednosti spremenljivk od 2.49415459401844 do 5.44728209775698

FAC1 faktor mestne aglomerativnosti

Faktor mestne aglomerativnosti

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
210 0 -2.651 4.112 2.26e-16 1

Vrednosti spremenljivk od -2.6514382076242 do 4.1115860347131

FAC2 faktor čoveškega kapitala

Faktor čoveškega kapitala

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
210 0 -3.854 3.112 -1.28e-16 1

Vrednosti spremenljivk od -3.85440215239163 do 3.11161868310443

FAC3 faktor razvoja (ustvarjalnih) delovnih mest

Faktor razvoja (ustvarjalnih) delovnih mest

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
210 0 -4.14 3.801 -2.01e-17 1

Vrednosti spremenljivk od -4.14009880603645 do 3.80099048495617

FAC4 faktor razvoja (ustvarjalnega) prebivalstva

Faktor razvoja (ustvarjalnega) prebivalstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
210 0 -5.206 3.633 1.24e-16 1

Vrednosti spremenljivk od -5.20616641960668 do 3.63278790416841

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Ravbar, M. in Kozina, J. (2014). Geografski pogledi na družbo znanja, 2012 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: GEOPOG12. https://doi.org/10.17898/ADP_GEOPOG12_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2013
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si