Geografski pogledi na družbo znanja, 2012

Basic Study Information

ADP - IDNo: GEOPOG12
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_GEOPOG12_V1
Main author(s):
  • Ravbar, Marjan
  • Kozina, Jani
Data file producer:
GIAM - Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (Ljubljana, Slovenija; 2012)

Funding agency:

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Project number:

J6-2135 (ARRS)

Study Content

Keywords:

geografija človeških virov, družba znanja, ustvarjalne socialne skupine, Slovenija, patent, znanstvene objave, dostopnost do interneta, prometna dostopnost, indeks podjetništva, indeks delovnih mest, propulzivnost, lokacijska divergenca, raziskovalci, indeks talenta, indeks naložb, izobrazbena raven, indeks zaposlenosti, mestni aglomerat, človeški kapital, razvoj delovnih mest, razvoj prebivalstva

Keywords ELSST:
SOCIALNO-EKONOMSKI KAZALNIK, DRUŽBA PRIHODNOSTI, GOSPODARSKA RAST, RAZVOJNO NAČRTOVANJE

Topic Classification CESSDA
GOSPODARSTVO - gospodarski sistemi in razvoj
Topic Classification CERIF
Družbena geografija
Topic Classification ADP
Tehnično-tehnološki kazalniki vrednotenja družbe znanja
Ekonomskogeografski kazalniki vrednotenja družbe znanja
Regionalnogeografski kazalniki vrednotenja družbe znanja
Preučitev dejavnikov družbe znanja z metodo faktorske analize
Tipologija občin z metodo razvrščanja v skupine
Vrednotenje medsebojne povezanosti razvojnih dejavnikov družbe znanja
Tipologija občin glede na dejavnike družbe znanja


Abstract:

Raziskave o družbi znanja, regionalnih inovacijskih sistemih in njihovem prispevku h gospodarski rasti so v znanstveni literaturi že uveljavljene. Raziskava temelji na geografski analizi povezanosti med tehnološkim razvojem, faktorji konkurenčnosti in gospodarskimi učinki. Izhaja iz podmene, da gospodarska učinkovitost v pokrajini izvira iz kakovosti človeškega kapitala, kjer so inovacije predpogoj za družbeni napredek, konkurenčnost in razvojni uspeh. V ospredju raziskovalnih zanimanj je geografska razporeditev razvojnih generatorjev, ki so pogosto razlog regionalnih neenakosti. Namen projekta je preučiti prostorsko razprostranjenost družbe znanja v Sloveniji na podlagi tehnično-tehnoloških, ekonomskogeografskih in regionalnogeografskih kazalnikov.

Methodology


Collection date: november 2011 - januar 2012
Date of production: 2012
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

občina

Universe:

Vse občine Republike Slovenije po klasifikaciji LAU2 (local administrative unit 2).

Excluded: no information
Data collected by:

Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

Sampling procedure:

Brez vzorčenja, zajeta celotna populacija.

Mode of data collection:

Zbiranje sekundarnih podatkov iz administrativnih virov.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki in dokumentacija so na voljo pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 2.5 Slovenija. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: GEOPOG12 - Geografski pogledi na družbo znanja, 2012 [datoteka podatkov]

File ID: GEOPOG12_P1_SL_V3_R0

Format: *.txt - TEKST

  • number of variables: 35
  • number of units: 210

Variable list

V1 šifra občine

Šifra občine

Value 13 Frequency
1 1
2 1
3 1
4 1
5 1
6 1
7 1
8 1
9 1
10 1
11 1
12 1
13 1
14 1
15 1
16 1
17 1
18 1
19 1
20 1
21 1
22 1
23 1
24 1
25 1
26 1
27 1
28 1
29 1
30 1
31 1
32 1
33 1
34 1
35 1
36 1
37 1
38 1
39 1
40 1
41 1
42 1
43 1
44 1
45 1
46 1
47 1
48 1
49 1
50 1
51 1
52 1
53 1
54 1
55 1
56 1
57 1
58 1
59 1
60 1
61 1
62 1
63 1
64 1
65 1
66 1
67 1
68 1
69 1
70 1
71 1
72 1
73 1
74 1
75 1
76 1
77 1
78 1
79 1
80 1
81 1
82 1
83 1
84 1
85 1
86 1
87 1
88 1
89 1
90 1
91 1
92 1
93 1
94 1
95 1
96 1
97 1
98 1
99 1
100 1
101 1
102 1
103 1
104 1
105 1
106 1
107 1
108 1
109 1
110 1
111 1
112 1
113 1
114 1
115 1
116 1
117 1
118 1
119 1
120 1
121 1
122 1
123 1
124 1
125 1
126 1
127 1
128 1
129 1
130 1
131 1
132 1
133 1
134 1
135 1
136 1
137 1
138 1
139 1
140 1
141 1
142 1
143 1
144 1
146 1
147 1
148 1
149 1
150 1
151 1
152 1
153 1
154 1
155 1
156 1
157 1
158 1
159 1
160 1
161 1
162 1
163 1
164 1
165 1
166 1
167 1
168 1
169 1
170 1
171 1
172 1
173 1
174 1
175 1
176 1
177 1
178 1
179 1
180 1
181 1
182 1
183 1
184 1
185 1
186 1
187 1
188 1
189 1
190 1
191 1
192 1
193 1
194 1
195 1
196 1
197 1
198 1
199 1
200 1
201 1
202 1
203 1
204 1
205 1
206 1
207 1
208 1
209 1
210 1
211 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
210 0

Valid range from 1 to 211

V2 ime občine

Ime občine

Value 22 Frequency
Ajdovščina 1
Apače 1
Beltinci 1
Benedikt 1
Bistrica ob Sotli 1
Bled 1
Bloke 1
Bohinj 1
Borovnica 1
Bovec 1
Braslovče 1
Brda 1
Brezovica 1
Brežice 1
Cankova 1
Celje 1
Cerklje na Gorenjskem 1
Cerknica 1
Cerkno 1
Cerkvenjak 1
Cirkulane 1
Destrnik 1
Divača 1
Dobje 1
Dobrepolje 1
Dobrna 1
Dobrova-Polhov Gradec 1
Dobrovnik/Dobronak 1
Dol pri Ljubljani 1
Dolenjske Toplice 1
Domžale 1
Dornava 1
Dravograd 1
Duplek 1
Gorenja vas-Poljane 1
Gorišnica 1
Gorje 1
Gornja Radgona 1
Gornji Grad 1
Gornji Petrovci 1
Grad 1
Grosuplje 1
Hajdina 1
Hodoš/Hodos 1
Horjul 1
Hoče-Slivnica 1
Hrastnik 1
Hrpelje-Kozina 1
Idrija 1
Ig 1
Ilirska Bistrica 1
Ivančna Gorica 1
Izola/Isola 1
Jesenice 1
Jezersko 1
Juršinci 1
Kamnik 1
Kanal 1
Kidričevo 1
Kobarid 1
Kobilje 1
Komen 1
Komenda 1
Koper/Capodistria 1
Kostanjevica na Krki 1
Kostel 1
Kozje 1
Kočevje 1
Kranj 1
Kranjska Gora 1
Križevci 1
Krško 1
Kungota 1
Kuzma 1
Laško 1
Lenart 1
Lendava/Lendva 1
Litija 1
Ljubljana 1
Ljubno 1
Ljutomer 1
Log-Dragomer 1
Logatec 1
Lovrenc na Pohorju 1
Loška Dolina 1
Loški Potok 1
Lukovica 1
Luče 1
Majšperk 1
Makole 1
Maribor 1
Markovci 1
Medvode 1
Mengeš 1
Metlika 1
Mežica 1
Miklavž na Dravskem polju 1
Miren-Kostanjevica 1
Mirna Peč 1
Mislinja 1
Mokronog-Trebelno 1
Moravske Toplice 1
Moravče 1
Mozirje 1
Murska Sobota 1
Muta 1
Naklo 1
Nazarje 1
Nova Gorica 1
Novo mesto 1
Odranci 1
Oplotnica 1
Ormož 1
Osilnica 1
Pesnica 1
Piran/Pirano 1
Pivka 1
Podlehnik 1
Podvelka 1
Podčetrtek 1
Poljčane 1
Polzela 1
Postojna 1
Prebold 1
Preddvor 1
Prevalje 1
Ptuj 1
Puconci 1
Radenci 1
Radeče 1
Radlje ob Dravi 1
Radovljica 1
Ravne na Koroškem 1
Razkrižje 1
Rače-Fram 1
Renče-Vogrsko 1
Rečica ob Savinji 1
Ribnica 1
Ribnica na Pohorju 1
Rogatec 1
Rogaška Slatina 1
Rogašovci 1
Ruše 1
Selnica ob Dravi 1
Semič 1
Sevnica 1
Sežana 1
Slovenj Gradec 1
Slovenska Bistrica 1
Slovenske Konjice 1
Sodražica 1
Solčava 1
Središče ob Dravi 1
Starše 1
Straža 1
Sv. Trojica v Slov. goricah 1
Sveta Ana 1
Sveti Andraž v Slov. goricah 1
Sveti Jurij 1
Sveti Jurij v Slov. goricah 1
Sveti Tomaž 1
Tabor 1
Tišina 1
Tolmin 1
Trbovlje 1
Trebnje 1
Trnovska vas 1
Trzin 1
Tržič 1
Turnišče 1
Velenje 1
Velika Polana 1
Velike Lašče 1
Veržej 1
Videm 1
Vipava 1
Vitanje 1
Vodice 1
Vojnik 1
Vransko 1
Vrhnika 1
Vuzenica 1
Zagorje ob Savi 1
Zavrč 1
Zreče 1
Črenšovci 1
Črna na Koroškem 1
Črnomelj 1
Šalovci 1
Šempeter-Vrtojba 1
Šentilj 1
Šentjernej 1
Šentjur pri Celju 1
Šentrupert 1
Šenčur 1
Škocjan 1
Škofja Loka 1
Škofljica 1
Šmarje pri Jelšah 1
Šmarješke Toplice 1
Šmartno ob Paki 1
Šmartno pri Litiji 1
Šoštanj 1
Štore 1
Žalec 1
Železniki 1
Žetale 1
Žiri 1
Žirovnica 1
Žužemberk 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
210 0

V3 število patentov na 1000 prebivalcev

Podatki o številu patentov na 1000 prebivalcev so bili pridobljeni iz podatkovnih baz Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino. V njih so objavljeni bibliografski podatki objavljenih in podeljenih patentov ter njihovi povzetki. Stanje o številu patentov se nanaša na leto 2010, razvrščeni pa so glede na sedež izumiteljev. V primeru, da je bilo izumiteljev več, jim je bil dodeljen sorazmeren delež posameznega patenta. Podatki o številu prebivalcev za leto 2010 so bili pridobljeni s strani Statističnega urada Republike Slovenije (SURS).

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
210 0 0 1.6 0.08 0.2

Valid range from 0 to 1.6

V1 šifra občine

Šifra občine

Value 135 Frequency
1 1
2 1
3 1
4 1
5 1
6 1
7 1
8 1
9 1
10 1
11 1
12 1
13 1
14 1
15 1
16 1
17 1
18 1
19 1
20 1
21 1
22 1
23 1
24 1
25 1
26 1
27 1
28 1
29 1
30 1
31 1
32 1
33 1
34 1
35 1
36 1
37 1
38 1
39 1
40 1
41 1
42 1
43 1
44 1
45 1
46 1
47 1
48 1
49 1
50 1
51 1
52 1
53 1
54 1
55 1
56 1
57 1
58 1
59 1
60 1
61 1
62 1
63 1
64 1
65 1
66 1
67 1
68 1
69 1
70 1
71 1
72 1
73 1
74 1
75 1
76 1
77 1
78 1
79 1
80 1
81 1
82 1
83 1
84 1
85 1
86 1
87 1
88 1
89 1
90 1
91 1
92 1
93 1
94 1
95 1
96 1
97 1
98 1
99 1
100 1
101 1
102 1
103 1
104 1
105 1
106 1
107 1
108 1
109 1
110 1
111 1
112 1
113 1
114 1
115 1
116 1
117 1
118 1
119 1
120 1
121 1
122 1
123 1
124 1
125 1
126 1
127 1
128 1
129 1
130 1
131 1
132 1
133 1
134 1
135 1
136 1
137 1
138 1
139 1
140 1
141 1
142 1
143 1
144 1
146 1
147 1
148 1
149 1
150 1
151 1
152 1
153 1
154 1
155 1
156 1
157 1
158 1
159 1
160 1
161 1
162 1
163 1
164 1
165 1
166 1
167 1
168 1
169 1
170 1
171 1
172 1
173 1
174 1
175 1
176 1
177 1
178 1
179 1
180 1
181 1
182 1
183 1
184 1
185 1
186 1
187 1
188 1
189 1
190 1
191 1
192 1
193 1
194 1
195 1
196 1
197 1
198 1
199 1
200 1
201 1
202 1
203 1
204 1
205 1
206 1
207 1
208 1
209 1
210 1
211 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
210 0

Valid range from 1 to 211

V2 ime občine

Ime občine

Value 234 Frequency
Ajdovščina 1
Apače 1
Beltinci 1
Benedikt 1
Bistrica ob Sotli 1
Bled 1
Bloke 1
Bohinj 1
Borovnica 1
Bovec 1
Braslovče 1
Brda 1
Brezovica 1
Brežice 1
Cankova 1
Celje 1
Cerklje na Gorenjskem 1
Cerknica 1
Cerkno 1
Cerkvenjak 1
Cirkulane 1
Destrnik 1
Divača 1
Dobje 1
Dobrepolje 1
Dobrna 1
Dobrova-Polhov Gradec 1
Dobrovnik/Dobronak 1
Dol pri Ljubljani 1
Dolenjske Toplice 1
Domžale 1
Dornava 1
Dravograd 1
Duplek 1
Gorenja vas-Poljane 1
Gorišnica 1
Gorje 1
Gornja Radgona 1
Gornji Grad 1
Gornji Petrovci 1
Grad 1
Grosuplje 1
Hajdina 1
Hodoš/Hodos 1
Horjul 1
Hoče-Slivnica 1
Hrastnik 1
Hrpelje-Kozina 1
Idrija 1
Ig 1
Ilirska Bistrica 1
Ivančna Gorica 1
Izola/Isola 1
Jesenice 1
Jezersko 1
Juršinci 1
Kamnik 1
Kanal 1
Kidričevo 1
Kobarid 1
Kobilje 1
Komen 1
Komenda 1
Koper/Capodistria 1
Kostanjevica na Krki 1
Kostel 1
Kozje 1
Kočevje 1
Kranj 1
Kranjska Gora 1
Križevci 1
Krško 1
Kungota 1
Kuzma 1
Laško 1
Lenart 1
Lendava/Lendva 1
Litija 1
Ljubljana 1
Ljubno 1
Ljutomer 1
Log-Dragomer 1
Logatec 1
Lovrenc na Pohorju 1
Loška Dolina 1
Loški Potok 1
Lukovica 1
Luče 1
Majšperk 1
Makole 1
Maribor 1
Markovci 1
Medvode 1
Mengeš 1
Metlika 1
Mežica 1
Miklavž na Dravskem polju 1
Miren-Kostanjevica 1
Mirna Peč 1
Mislinja 1
Mokronog-Trebelno 1
Moravske Toplice 1
Moravče 1
Mozirje 1
Murska Sobota 1
Muta 1
Naklo 1
Nazarje 1
Nova Gorica 1
Novo mesto 1
Odranci 1
Oplotnica 1
Ormož 1
Osilnica 1
Pesnica 1
Piran/Pirano 1
Pivka 1
Podlehnik 1
Podvelka 1
Podčetrtek 1
Poljčane 1
Polzela 1
Postojna 1
Prebold 1
Preddvor 1
Prevalje 1
Ptuj 1
Puconci 1
Radenci 1
Radeče 1
Radlje ob Dravi 1
Radovljica 1
Ravne na Koroškem 1
Razkrižje 1
Rače-Fram 1
Renče-Vogrsko 1
Rečica ob Savinji 1
Ribnica 1
Ribnica na Pohorju 1
Rogatec 1
Rogaška Slatina 1
Rogašovci 1
Ruše 1
Selnica ob Dravi 1
Semič 1
Sevnica 1
Sežana 1
Slovenj Gradec 1
Slovenska Bistrica 1
Slovenske Konjice 1
Sodražica 1
Solčava 1
Središče ob Dravi 1
Starše 1
Straža 1
Sv. Trojica v Slov. goricah 1
Sveta Ana 1
Sveti Andraž v Slov. goricah 1
Sveti Jurij 1
Sveti Jurij v Slov. goricah 1
Sveti Tomaž 1
Tabor 1
Tišina 1
Tolmin 1
Trbovlje 1
Trebnje 1
Trnovska vas 1
Trzin 1
Tržič 1
Turnišče 1
Velenje 1
Velika Polana 1
Velike Lašče 1
Veržej 1
Videm 1
Vipava 1
Vitanje 1
Vodice 1
Vojnik 1
Vransko 1
Vrhnika 1
Vuzenica 1
Zagorje ob Savi 1
Zavrč 1
Zreče 1
Črenšovci 1
Črna na Koroškem 1
Črnomelj 1
Šalovci 1
Šempeter-Vrtojba 1
Šentilj 1
Šentjernej 1
Šentjur pri Celju 1
Šentrupert 1
Šenčur 1
Škocjan 1
Škofja Loka 1
Škofljica 1
Šmarje pri Jelšah 1
Šmarješke Toplice 1
Šmartno ob Paki 1
Šmartno pri Litiji 1
Šoštanj 1
Štore 1
Žalec 1
Železniki 1
Žetale 1
Žiri 1
Žirovnica 1
Žužemberk 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
210 0

V3 število patentov na 1000 prebivalcev

Podatki o številu patentov na 1000 prebivalcev so bili pridobljeni iz podatkovnih baz Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino. V njih so objavljeni bibliografski podatki objavljenih in podeljenih patentov ter njihovi povzetki. Stanje o številu patentov se nanaša na leto 2010, razvrščeni pa so glede na sedež izumiteljev. V primeru, da je bilo izumiteljev več, jim je bil dodeljen sorazmeren delež posameznega patenta. Podatki o številu prebivalcev za leto 2010 so bili pridobljeni s strani Statističnega urada Republike Slovenije (SURS).

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
210 0 0 1.6 0.08 0.2

Valid range from 0 to 1.6

V4 znanstvene objave

Znanstvene objave so izražene s številom točk, zbranih z objavami znanstvenih člankov v revijah, ki jih indeksirata SCI Expanded in SSCI (glede na faktor vpliva) glede na sedež organizacije za obdobje 2006-2011 na 1000 prebivalcev leta 2010. Metodologija izračuna točk je povzeta po SICRIS-u (Informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji), ki ga razvijata in vzdržujeta Inštitut informacijskih znanosti v Mariboru (IZUM) in Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
210 0 0 6574.8 82.429 509.812

Valid range from 0 to 6574.8

V4_t znanstvene objave (transformirana spremenljivka)

Znanstvene objave so izražene s številom točk, zbranih z objavami znanstvenih člankov v revijah, ki jih indeksirata SCI Expanded in SSCI (glede na faktor vpliva) glede na sedež organizacije za obdobje 2006-2011 na 1000 prebivalcev leta 2010. Metodologija izračuna točk je povzeta po SICRIS-u (Informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji), ki ga razvijata in vzdržujeta Inštitut informacijskih znanosti v Mariboru (IZUM) in Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS). Transformirana spremenljivka: glej dokument opis kazalnikov.

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
210 0 0 3.818 0.531 0.873

Valid range from 0 to 3.81794859586149

V5 dostopnost do interneta

Dostopnost do interneta je izražena s številom internetnih priključkov s širokopasovno povezavo leta 2010 na 1000 prebivalcev. Podatki o tem so bili pridobljeni na Agenciji za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (APEK).

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
210 0 28 341 184.929 46.202

Valid range from 28 to 341

V6 prometna dostopnost

Prometna dostopnost je opredeljena kot povprečni potovalni čas (v minutah) prebivalcev občin z osebnim avtomobilom do najhitreje dostopnega regionalnega središča. Podatki so povzeti po študiji Prometna dostopnost v Sloveniji (Kozina 2010), v kateri je bil potovalni čas izračunan z analitičnim modelom prometne dostopnosti. Njegova izdelava je temeljila na pripravi obsežne baze podatkov, saj zajema ozemlje celotne države in glavnino njenega cestnega omrežja. Model je sestavljen iz digitalnih vektorskih podatkov o cestnem in naselbinskem omrežju za leto 2005, ki so jim bili dodani atributni podatki o realnih hitrostih osebnega avta na posameznih cestnih odsekih za isto leto, ter podatki o številu prebivalcev leta 2002. Regionalna središča, do katerih je bila izračunana prometna dostopnost, so povzeta po Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (2004). Gre za središča nacionalnega pomena, za kar so opredeljena mesta Celje, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Postojna, Ptuj, Velenje, Krško, Jesenice, Koper, Slovenj Gradec in Trbovlje. V somestjih so bila izbrana tista središča, ki so glede na opremljenost in gospodarsko moč njihov najmočnejši člen. V Posavju (somestje Brežice-Krško-Sevnica) ta vloga pripada Krškemu, v Zgornji Gorenjski (Jesenice-Radovljica) Jesenicam, v Koprskem primorju (Izola-Koper-Piran) Kopru, na Koroškem (Dravograd-Ravne na Koroškem-Slovenj Gradec) Slovenj Gradcu, v Zasavju (Hrastnik-Trbovlje-Zagorje ob Savi) pa Trbovljam.

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
210 0 0.6 96 25.237 13.231

Valid range from 0.6 to 96

V6_t prometna dostopnost (transformirana spremenljivka)

Prometna dostopnost je opredeljena kot povprečni potovalni čas (v minutah) prebivalcev občin z osebnim avtomobilom do najhitreje dostopnega regionalnega središča. Podatki so povzeti po študiji Prometna dostopnost v Sloveniji (Kozina 2010), v kateri je bil potovalni čas izračunan z analitičnim modelom prometne dostopnosti. Njegova izdelava je temeljila na pripravi obsežne baze podatkov, saj zajema ozemlje celotne države in glavnino njenega cestnega omrežja. Model je sestavljen iz digitalnih vektorskih podatkov o cestnem in naselbinskem omrežju za leto 2005, ki so jim bili dodani atributni podatki o realnih hitrostih osebnega avta na posameznih cestnih odsekih za isto leto, ter podatki o številu prebivalcev leta 2002. Regionalna središča, do katerih je bila izračunana prometna dostopnost, so povzeta po Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (2004). Gre za središča nacionalnega pomena, za kar so opredeljena mesta Celje, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Postojna, Ptuj, Velenje, Krško, Jesenice, Koper, Slovenj Gradec in Trbovlje. V somestjih so bila izbrana tista središča, ki so glede na opremljenost in gospodarsko moč njihov najmočnejši člen. V Posavju (somestje Brežice-Krško-Sevnica) ta vloga pripada Krškemu, v Zgornji Gorenjski (Jesenice-Radovljica) Jesenicam, v Koprskem primorju (Izola-Koper-Piran) Kopru, na Koroškem (Dravograd-Ravne na Koroškem-Slovenj Gradec) Slovenj Gradcu, v Zasavju (Hrastnik-Trbovlje-Zagorje ob Savi) pa Trbovljam.Transformirana spremenljivka: glej dokument opis kazalnikov.

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
210 0 0.775 9.798 4.843 1.337

Valid range from 0.774596669241483 to 9.79795897113271

V7 indeks podjetništva

Indeks podjetništva prikazuje spremembo števila podjetij v med letoma 2006 in 2010 (število podjetij leta 2010 deljeno s številom podjetij leta 2006 pomnoženo s 100). Podatke o številu podjetij prek javnih evidenc in lastnih raziskovanj zbira in vodi SURS. Podjetja so opredeljena kot registrirane pravne ali fizične osebe, ki so v letu opazovanja izkazale prihodek ali zaposlene osebe oziroma osebe, ki delajo.

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
210 0 132 375 175.767 28.3

Valid range from 132 to 375

V7_t indeks podjetništva (transformirana spremenljivka)

ndeks podjetništva prikazuje spremembo števila podjetij v med letoma 2006 in 2010 (število podjetij leta 2010 deljeno s številom podjetij leta 2006 pomnoženo s 100). Podatke o številu podjetij prek javnih evidenc in lastnih raziskovanj zbira in vodi SURS. Podjetja so opredeljena kot registrirane pravne ali fizične osebe, ki so v letu opazovanja izkazale prihodek ali zaposlene osebe oziroma osebe, ki delajo. Transformirana spremenljivka: glej dokument opis kazalnikov.

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
210 0 2.121 2.574 2.24 0.0605

Valid range from 2.12057393120585 to 2.57403126772772

V8 število delovnih mest na 1000 prebivalcev

Število delovnih mest na 1000 prebivalcev je izraženo s podatki o številu delovno aktivnega prebivalstva po kraju dela na 1000 prebivalcev leta 2010, ki jih s pomočjo javnih evidenc zbira SURS.

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
210 0 37.7 1597.2 250.07 162.089

Valid range from 37.7 to 1597.2

V8_t število delovnih mest na 1000 prebivalcev (transformirana spremenljivka)

Število delovnih mest na 1000 prebivalcev je izraženo s podatki o številu delovno aktivnega prebivalstva po kraju dela na 1000 prebivalcev leta 2010, ki jih s pomočjo javnih evidenc zbira SURS. Transformirana spremenljivka: glej dokument opis kazalnikov.

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
210 0 1.576 3.203 2.328 0.246

Valid range from 1.57634135020579 to 3.2033593015223

V9 indeks propulzivnosti

Indeks propulzivnosti je definiran kot količnik števila delovno aktivnih prebivalcev v propulzivnih dejavnostih po kraju dela in števila delovno aktivnih prebivalcev po kraju dela, pomnožen s 100. Propulzivne dejavnosti so tiste, ki so po Standardni klasifikaciji dejavnosti 2008, V2 produktivno zahtevnejše in imajo pomemben vpliv na družbenogospodarski razvoj. Gre za izbrane predelovalne dejavnosti (proizvodnja kemičnih izdelkov, farmacevtskih preparatov, računalnikov, optičnih in električnih naprav, motornih vozil in plovil), dejavnosti povezane s sanacijo okolja in zračnim prometom, informacijske in komunikacijske dejavnosti, finančne in zavarovalniške dejavnosti, strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, izobraževanje, zdravstvo in kulturo. Podatki za kazalnik so bili pridobljeni s strani SURS-a.

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
210 0 0 71.1 27.728 12.801

Valid range from 0 to 71.1

V10 lokacijska divergenca

Lokacijska divergenca je opredeljena kot količnik števila delovno aktivnih prebivalcev po kraju dela leta 2010 in števila delovno aktivnih prebivalcev po kraju bivanja leta 2010, pomnožen s 100.

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
210 0 13.4 376.6 66.577 39.474

Valid range from 13.4 to 376.6

V11 indeks delovnih mest

Indeks delovnih mest je opredeljen kot količnik števila delovno aktivnih prebivalcev po kraju dela leta 2010 in števila delovno aktivnih prebivalcev po kraju dela leta 2006, pomnožen s 100.

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
210 0 30 190 94.424 18.543

Valid range from 30 to 190

V11_t indeks delovnih mest (transformirana spremenljivka)

Indeks delovnih mest je opredeljen kot količnik števila delovno aktivnih prebivalcev po kraju dela leta 2010 in števila delovno aktivnih prebivalcev po kraju dela leta 2006, pomnožen s 100. Transformirana spremenljivka: glej dokument opis kazalnikov.

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
210 0 5.477 13.784 9.673 0.929

Valid range from 5.47722557505166 to 13.7840487520902

V12 indeks ustvarjalnosti I

Indeks ustvarjalnosti I je opredeljen kot količnik števila delovno aktivnih prebivalcev v ustvarjalnih poklicih po kraju dela leta 2010 in števila delovno aktivnih prebivalcev v ustvarjalnih poklicih po kraju dela leta 2006, pomnožen s 100. Seznam ustvarjalnih poklicev oziroma poklicnih skupin je narejen na podlagi Standardne klasifikacije poklicev, V2, ki temelji na mednarodno primerljivi standardni klasifikaciji poklicev ISCO-88 (International Standard Classification of Occupations).

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
210 0 57 201 124.91 20.646

Valid range from 57 to 201

V12_t indeks ustvarjalnosti I (transformirana spremenljivka)

Indeks ustvarjalnosti I je opredeljen kot količnik števila delovno aktivnih prebivalcev v ustvarjalnih poklicih po kraju dela leta 2010 in števila delovno aktivnih prebivalcev v ustvarjalnih poklicih po kraju dela leta 2006, pomnožen s 100. Seznam ustvarjalnih poklicev oziroma poklicnih skupin je narejen na podlagi Standardne klasifikacije poklicev, V2, ki temelji na mednarodno primerljivi standardni klasifikaciji poklicev ISCO-88 (International Standard Classification of Occupations). Transformirana spremenljivka: glej dokument opis kazalnikov.

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
210 0 7.55 14.177 11.139 0.916

Valid range from 7.54983443527075 to 14.1774468787578

V13 število raziskovalcev na 1000 prebivalcev

Podatki o številu raziskovalcev na 1000 prebivalcev, ki se nanašajo na leto 2011 in kraj dela oziroma sedež organizacije, so povzeti po SICRIS-u (Informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji).

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
210 0 0 31.9 1.485 3.34

Valid range from 0 to 31.9

V14 indeks talenta

Indeks talenta pove, kakšno je število raziskovalcev leta 2011 na 1000 aktivnih prebivalcev v ustvarjalnih poklicih po kraju dela leta 2010.

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
210 0 0 220.9 23.932 37.353

Valid range from 0 to 220.9

V14_t indeks talenta (transformirana spremenljivka)

Indeks talenta pove, kakšno je število raziskovalcev leta 2011 na 1000 aktivnih prebivalcev v ustvarjalnih poklicih po kraju dela leta 2010. Transformirana spremenljivka: glej dokument opis kazalnikov.

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
210 0 0 2.346 0.756 0.825

Valid range from 0 to 2.34615730223201

V15 indeks naložb

Indeks naložb prikazuje podatke o bruto investicijah v nova osnovna sredstva po skupinah osnovnih sredstev in občinah (v 1000 EUR) za obdobje 2006-2010 na 1000 prebivalcev leta 2010, ki jih zbira SURS.

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
210 0 0 45633 7347.067 7623.367

Valid range from 0 to 45633

V15_t indeks naložb (transformirana spremenljivka)

Indeks naložb prikazuje podatke o bruto investicijah v nova osnovna sredstva po skupinah osnovnih sredstev in občinah (v 1000 EUR) za obdobje 2006-2010 na 1000 prebivalcev leta 2010, ki jih zbira SURS. Transformirana spremenljivka: glej dokument opis kazalnikov.

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
210 0 0 213.619 75.167 41.293

Valid range from 0 to 213.61881939567

V16 izobrazbena raven

Izobrazbeno raven je prikazana s podatki o deležu delovno aktivnega prebivalstva s terciarno izobrazbo po kraju bivanja, ki jih v Statističnem registru delovno aktivnega prebivalstva (SRDAP) zbira in vodi SURS. Terciarno izobraževanje obsega višješolski strokovni ter visokošolski dodiplomski in podiplomski študij, ki poteka na javnih in zasebnih višjih strokovnih šolah ter visokošolskih zavodih.

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
210 0 7.5 44 21.366 6.01

Valid range from 7.5 to 44

V16_t izobrazbena raven (transformirana spremenljivka)

Izobrazbeno raven je prikazana s podatki o deležu delovno aktivnega prebivalstva s terciarno izobrazbo po kraju bivanja, ki jih v Statističnem registru delovno aktivnega prebivalstva (SRDAP) zbira in vodi SURS. Terciarno izobraževanje obsega višješolski strokovni ter visokošolski dodiplomski in podiplomski študij, ki poteka na javnih in zasebnih višjih strokovnih šolah ter visokošolskih zavodih. Transformirana spremenljivka: glej dokument opis kazalnikov.

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
210 0 2.739 6.633 4.576 0.656

Valid range from 2.73861278752583 to 6.6332495807108

V17 število študentov na 1000 prebivalcev

Število študentov na 1000 prebivalcev je določeno s podatki o številu študentov terciarnega izobraževanja po kraju bivanja na 1000 prebivalcev leta 2010, ki jih zbira SURS.

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
210 0 24.8 78.9 50.67 7.968

Valid range from 24.8 to 78.9

V18 indeks zaposlenosti

Indeks zaposlenosti je opredeljen kot količnik števila delovno aktivnih prebivalcev po kraju bivanja leta 2010 in števila delovno aktivnih prebivalcev po kraju bivanja leta 2006, pomnožen s 100.

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
210 0 70 113 96.09 6.379

Valid range from 70 to 113

V19 indeks ustvarjalnosti II

Indeks ustvarjalnosti II je količnik števila delovno aktivnih prebivalcev v ustvarjalnih poklicih po kraju bivanja leta 2010 in števila delovno aktivnih prebivalcev v ustvarjalnih poklicih po kraju bivanja leta 2006, pomnožen s 100.

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
210 0 86 200 122.148 14.215

Valid range from 86 to 200

V19_t indeks ustvarjalnosti II (transformirana spremenljivka)

Indeks ustvarjalnosti II je količnik števila delovno aktivnih prebivalcev v ustvarjalnih poklicih po kraju bivanja leta 2010 in števila delovno aktivnih prebivalcev v ustvarjalnih poklicih po kraju bivanja leta 2006, pomnožen s 100. Transformirana spremenljivka: glej dokument opis kazalnikov.

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
210 0 1.934 2.301 2.084 0.0484

Valid range from 1.93449845124357 to 2.30102999566398

V20 število prebivalcev

Podatki o številu prebivalcev za leto 2010 so bili pridobljeni s strani SURS-a

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
210 0 312 280080 9758.386 21854.732

Valid range from 312 to 280080

V20_t število prebivalcev (transformirana spremenljivka)

Podatki o številu prebivalcev za leto 2010 so bili pridobljeni s strani SURS-a. Transformirana spremenljivka: glej dokument opis kazalnikov.

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
210 0 2.494 5.447 3.727 0.431

Valid range from 2.49415459401844 to 5.44728209775698

FAC1 faktor mestne aglomerativnosti

Faktor mestne aglomerativnosti

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
210 0 -2.651 4.112 2.26e-16 1

Valid range from -2.6514382076242 to 4.1115860347131

FAC2 faktor čoveškega kapitala

Faktor čoveškega kapitala

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
210 0 -3.854 3.112 -1.28e-16 1

Valid range from -3.85440215239163 to 3.11161868310443

FAC3 faktor razvoja (ustvarjalnih) delovnih mest

Faktor razvoja (ustvarjalnih) delovnih mest

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
210 0 -4.14 3.801 -2.01e-17 1

Valid range from -4.14009880603645 to 3.80099048495617

FAC4 faktor razvoja (ustvarjalnega) prebivalstva

Faktor razvoja (ustvarjalnega) prebivalstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
210 0 -5.206 3.633 1.24e-16 1

Valid range from -5.20616641960668 to 3.63278790416841

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  How to CITE this study?

Ravbar, M. and Kozina, J. (2014). Geografski pogledi na družbo znanja, 2012 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: GEOPOG12. https://doi.org/10.17898/ADP_GEOPOG12_V1

COBISS.SI
Publication date: 2013
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si