Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

Basic Study Information

ADP - IDNo: SUTR1410
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1410_V1
Main author(s):
 • Makarovič, Matej
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Suklan, Jana
 • Golob, Tea
 • Besednjak Valič, Tamara
Data file producer:
FUDS - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Nova Gorica, Slovenija; 2014)

Funding agency:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Project number:

510 (Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici)

Series:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Ankete vključujejo tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem, ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij pa omogoča primerljivost na medletni ravni.

Study Content

Keywords:

stiki s tujci, zaupanje ljudem iz drugih držav, podpora vladi, strankarske preference

Keywords ELSST:
KULTURNI PLURALIZEM, KULTURA, KULTURNA IDENTITETA, ETNIČNA SKUPINA, ETNIČNA MANJŠINA

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
Medkulturni odnosi


Abstract:

Aktualna politična vprašanja so bila povezana s podporo vladi in strankarskimi preferencami, novo ministrsko ekipo, novo vlado in kandidatko za evropsko komisarko. V okviru tokratnega sklopa vprašanj o medkulturnih odnosih se je ugotavljalo, koliko prebivalci Slovenije potujejo v druge države in kam preko slovenskih meja segajo njihovi prijateljski, sorodstveni ali službeni stiki. Preverjalo se je tudi, ali imajo kaj manj zaupanja do pripadnikov drugih narodov in kultur.

Methodology


Collection date: 6. oktober 2014 - 10. oktober 2014
Date of production: 2014
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Polnoletni prebivalci Republike Slovenije.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Sampling procedure:

Stratificirano slučajno vzorčenje. Kot vzorčni okvir je bil uporabljen Telefonski imenik prebivalcev Slovenije. Način vzorčenja je stratificirano slučajno vzorčenje, kjer geografske regije predstavljajo stratume. Naključni vzorec iz vsakega stratuma se izbere sorazmerno z velikostjo (številom prebivalcev v posameznih regijah) stratuma. Nato je narejen naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne).

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Podatki so uteženi po izobrazbi, spolu in starosti. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Access restrictions

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 48
 • number of units: 906

Version: oktober 2015

Additional information:

Z junijem 2014 je prišlo do uvoza novega imenika zaradi ažuriranja telefonskih številk, ki zraven posamične telefonske številke ne vključuje spremenljivke tip_kraj, zato ta spremenljivka pri raziskavah od junija 2014 naprej, ni vključena.

Variable list

stat_reg Statistična regija

Value 13 Frequency
1 Pomurska 45
2 Podravska 134
3 Koroška 32
4 Savinjska 119
5 Zasavska 19
6 Spodnjeposavska 32
7 Dolenjska 67
8 Osrednjeslovenska 230
9 Gorenjska 96
10 Notranjsko-kraška 24
11 Goriška 52
12 Obalno-kraška 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 0

Valid range from 1 to 12

q1_1 v katero od sosednjih držav - Avstrija, Italija, Madžarska, Hrvaška

Value 22 Frequency
1 Da 626
2 Ne 280
3 Ne vem (ne beri) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 0

Valid range from 1 to 3

q1_2 v kakšno drugo evropsko državo

Value 31 Frequency
1 Da 296
2 Ne 610
3 Ne vem (ne beri) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 0

Valid range from 1 to 3

stat_reg Statistična regija

Value 148 Frequency
1 Pomurska 45
2 Podravska 134
3 Koroška 32
4 Savinjska 119
5 Zasavska 19
6 Spodnjeposavska 32
7 Dolenjska 67
8 Osrednjeslovenska 230
9 Gorenjska 96
10 Notranjsko-kraška 24
11 Goriška 52
12 Obalno-kraška 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 0

Valid range from 1 to 12

q1_1 v katero od sosednjih držav - Avstrija, Italija, Madžarska, Hrvaška

Value 247 Frequency
1 Da 626
2 Ne 280
3 Ne vem (ne beri) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 0

Valid range from 1 to 3

q1_2 v kakšno drugo evropsko državo

Value 346 Frequency
1 Da 296
2 Ne 610
3 Ne vem (ne beri) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 0

Valid range from 1 to 3

q1_3 v ZDA ali Kanado

Value 445 Frequency
1 Da 20
2 Ne 886
3 Ne vem (ne beri) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 0

Valid range from 1 to 3

q1_4 v latinsko Ameriko

Value 544 Frequency
1 Da 11
2 Ne 895
3 Ne vem (ne beri) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 0

Valid range from 1 to 3

q1_5 v Azijo

Value 643 Frequency
1 Da 21
2 Ne 885
3 Ne vem (ne beri) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 0

Valid range from 1 to 3

q1_6 v Afriko

Value 742 Frequency
1 Da 28
2 Ne 878
3 Ne vem (ne beri) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 0

Valid range from 1 to 3

q1_7 v Avstralijo

Value 841 Frequency
1 Da 13
2 Ne 893
3 Ne vem (ne beri) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 0

Valid range from 1 to 3

q1_8 v Rusijo

Value 940 Frequency
1 Da 12
2 Ne 894
3 Ne vem (ne beri) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 0

Valid range from 1 to 3

q2_1 v katere od sosednjih držav - Avstrija, Italija, Madžarska, Hrvaška

Value 1039 Frequency
1 Da 446
2 Ne 460
3 Ne vem (ne beri) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 0

Valid range from 1 to 3

q2_2 kakšne druge evropske države

Value 1138 Frequency
1 Da 305
2 Ne 601
3 Ne vem (ne beri) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 0

Valid range from 1 to 3

q2_3 ZDA ali Kanade

Value 1237 Frequency
1 Da 118
2 Ne 788
3 Ne vem (ne beri) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 0

Valid range from 1 to 3

q2_4 latinske Amerike

Value 1336 Frequency
1 Da 30
2 Ne 876
3 Ne vem (ne beri) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 0

Valid range from 1 to 3

q2_5 Azije

Value 1435 Frequency
1 Da 31
2 Ne 875
3 Ne vem (ne beri) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 0

Valid range from 1 to 3

q2_6 Afrike

Value 1534 Frequency
1 Da 16
2 Ne 890
3 Ne vem (ne beri) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 0

Valid range from 1 to 3

q2_7 Avstralije

Value 1633 Frequency
1 Da 59
2 Ne 847
3 Ne vem (ne beri) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 0

Valid range from 1 to 3

q2_8 Rusije

Value 1732 Frequency
1 Da 25
2 Ne 881
3 Ne vem (ne beri) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 0

Valid range from 1 to 3

q3 Bi lahko rekli, da imate do pripadnikov drugih narodov in kultur včasih manj zaupanja kot pa do pripadnikov vašega lastnega naroda in kulture?

Value 1831 Frequency
1 Da, do drugih imam včasih manj zaupanja 212
2 Ne 670
3 Ne vem (ne beri) 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
882 24

Valid range from 1 to 2

q4_1 Avstrija

Value 1930 Frequency
1 popolnoma drugačne 37
2 26
3 159
4 290
5 popolnoma podobne 356
6 Ne vem (ne beri) 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
868 38

Valid range from 1 to 5

q4_2 Hrvaška

Value 2029 Frequency
1 popolnoma drugačne 36
2 100
3 316
4 257
5 popolnoma podobne 160
6 Ne vem (ne beri) 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
869 37

Valid range from 1 to 5

q4_3 Italija

Value 2128 Frequency
1 popolnoma drugačne 41
2 98
3 335
4 258
5 popolnoma podobne 110
6 Ne vem (ne beri) 64
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
842 64

Valid range from 1 to 5

q4_4 Združene države Amerike

Value 2227 Frequency
1 popolnoma drugačne 98
2 143
3 272
4 165
5 popolnoma podobne 99
6 Ne vem (ne beri) 129
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
777 129

Valid range from 1 to 5

q4_5 Nemčija

Value 2326 Frequency
1 popolnoma drugačne 26
2 50
3 154
4 338
5 popolnoma podobne 283
6 Ne vem (ne beri) 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
851 55

Valid range from 1 to 5

q4_6 Francija

Value 2425 Frequency
1 popolnoma drugačne 26
2 71
3 259
4 302
5 popolnoma podobne 144
6 Ne vem (ne beri) 104
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
802 104

Valid range from 1 to 5

q4_7 Velika Britanija

Value 2524 Frequency
1 popolnoma drugačne 48
2 97
3 246
4 253
5 popolnoma podobne 149
6 Ne vem (ne beri) 113
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
793 113

Valid range from 1 to 5

q4_8 Kitajska

Value 2623 Frequency
1 popolnoma drugačne 159
2 235
3 241
4 77
5 popolnoma podobne 43
6 Ne vem (ne beri) 151
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
755 151

Valid range from 1 to 5

q4_9 Rusija

Value 2722 Frequency
1 popolnoma drugačne 119
2 224
3 289
4 104
5 popolnoma podobne 41
6 Ne vem (ne beri) 129
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
777 129

Valid range from 1 to 5

q4_10 Indija

Value 2821 Frequency
1 popolnoma drugačne 179
2 264
3 192
4 69
5 popolnoma podobne 34
6 Ne vem (ne beri) 168
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
738 168

Valid range from 1 to 5

q4_11 Brazilija

Value 2920 Frequency
1 popolnoma drugačne 95
2 198
3 283
4 108
5 popolnoma podobne 47
6 Ne vem (ne beri) 175
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
731 175

Valid range from 1 to 5

q4_12 Kuba

Value 3019 Frequency
1 popolnoma drugačne 151
2 222
3 222
4 89
5 popolnoma podobne 44
6 Ne vem (ne beri) 178
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
728 178

Valid range from 1 to 5

q4_13 Grčija

Value 3118 Frequency
1 popolnoma drugačne 56
2 139
3 329
4 201
5 popolnoma podobne 77
6 Ne vem (ne beri) 104
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
802 104

Valid range from 1 to 5

q4_14 Srbija

Value 3217 Frequency
1 popolnoma drugačne 34
2 137
3 321
4 230
5 popolnoma podobne 106
6 Ne vem (ne beri) 78
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
828 78

Valid range from 1 to 5

q4_15 Egipt

Value 3316 Frequency
1 popolnoma drugačne 129
2 263
3 235
4 97
5 popolnoma podobne 38
6 Ne vem (ne beri) 144
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
762 144

Valid range from 1 to 5

q4_16 Iran

Value 3415 Frequency
1 popolnoma drugačne 284
2 253
3 135
4 41
5 popolnoma podobne 27
6 Ne vem (ne beri) 166
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
740 166

Valid range from 1 to 5

q4_17 Japonska

Value 3514 Frequency
1 popolnoma drugačne 116
2 145
3 227
4 192
5 popolnoma podobne 90
6 Ne vem (ne beri) 136
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
770 136

Valid range from 1 to 5

q5 Ali podpirate sedanjo vlado?

Value 3613 Frequency
1 Da 425
2 Ne 372
3 Ne vem (ne beri) 109
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
797 109

Valid range from 1 to 2

q6 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Value 3712 Frequency
1 Socialni demokrati- SD 56
2 Slovenska demokratska stranka- SDS 86
3 Pozitivna Slovenija– PS 15
4 Slovenska ljudska stranka- SLS 32
5 Nova Slovenija- krščanski demokrati- NSI 32
6 Demokratična stranka upokojencev Slovenije- DESUS 45
7 Slovenska nacionalna stranka- SNS 7
8 Državljanska lista - DL 1
9 Stranka Mira Cerarja – SMC 173
10 Zavezništvo Alenke Bratušek 1
11 Verjamem (Igorja Šoltesa) 0
12 Solidarnost 3
13 Združena levica 34
14 ne vem (anketar ne bere) 148
15 nobene (anketar ne bere) 177
16 ne bi šel na volitve (anketar ne bere) 68
17 drugo (anketar ne bere) 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
485 421

Valid range from 1 to 13

q7 Kako zadovoljni ste v novo vladno ministrsko ekipo? Ocenite jo prosim z oceno od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da ste zelo nezadovoljni, 5 pa, da ste zelo zadovoljni.

Value 3811 Frequency
1 zelo nezadovoljen 121
2 nezadovoljen 150
3 niti zadovoljen niti nezadovoljen 348
4 zadovoljen 113
5 zelo zadovoljen 12
9 ne vem (ne beri) 162
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
744 162

Valid range from 1 to 5

q8 Ali menite, da bo vlada pod vodstvom Mira Cerarja obstala do konca mandata?

Value 3910 Frequency
1 da 356
2 ne 427
3 ne vem (ne beri) 123
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
783 123

Valid range from 1 to 2

q9 Ali bi morala vlada zahtevati zamenjavo kandidatke za evropsko komisarko iz Slovenije?

Value 409 Frequency
1 da 611
2 ne 208
3 ne vem (ne beri) 87
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
819 87

Valid range from 1 to 2

Spol Spol?

Value 418 Frequency
1 M 462
2 Ž 444
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 0

Valid range from 1 to 2

Izobrazb Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

Value 427 Frequency
1 Osnovna ali manj 53
2 Poklicna 93
3 Srednja 400
4 Višja, visoka ali več 353
9 Brez odgovora 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
899 7

Valid range from 1 to 4

Nar Kakšne narodnosti ste?

Value 436 Frequency
1 Slovenec 841
2 Italijan 2
3 Madžar 3
4 Avstrijec 0
5 Nemec 0
6 Hrvat 20
7 Srb, 14
8 Črnogorec 1
9 Bošnjak ali Musliman (v etničnem smislu) 11
10 druge narodnosti 6
99 brez odgovora 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
898 8

Valid range from 1 to 10

doh Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

Value 445 Frequency
1 Pod 500 134
2 500-1000 379
3 Nad 1000-2000 232
4 Nad 2000 22
5 Nima dohodkov 80
9 b.o. (anketar ne bere) 59
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
847 59

Valid range from 1 to 5

LetoRo_1 ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

Value 454 Frequency
-2 manjkajoča vrednost 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
893 13 1921 1996 1965.027 16.971

Valid range from 1921 to 1996

STAROST starost

Value 463 Frequency
-2 manjkajoča vrednost 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
893 13 18 93 48.973 16.971

Valid range from 18 to 93

KSTAROST Starost po kategorijah

Value 472 Frequency
1 18-34 let 229
2 35-54 let 297
3 55 in več 367
-2 manjkajoča vrednost 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
893 13

Valid range from 1 to 3

kutez Korigirana utež po izobrazbi, spolu in starosti

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 0 0.351 3.579 1 0.874

Valid range from 0.351295312900378 to 3.57912735849057

Materials of the Study

 1. Makarovič, Matej (2014). SUTR1410 - Slovenski utrip – oktober 2014 – Medkulturni odnosi [Vprašalnik].

Study Results Materials

 1. Makarovič, Matej (2014). »Medkulturni odnosi«, SLOVENSKI UTRIP, Raziskava javnega mnenja.
 2. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

NOTE: Z junijem 2014 je prišlo do uvoza novega imenika zaradi ažuriranja telefonskih številk, ki zraven posamične telefonske številke ne vključuje spremenljivke tip_kraj, zato ta spremenljivka pri raziskavah od junija 2014 naprej, ni vključena.

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  How to CITE this study?

Makarovič, M., Rončević, B., Tomšič, M., Suklan, J., Golob, T. and Besednjak Valič, T. (2015). Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: SUTR1410. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1410_V1

COBISS.SI
Publication date: 2015

SIMILAR STUDIES

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si