Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SUTR1410
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1410_V1
Glavni avtor(ji):
 • Makarovič, Matej
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Suklan, Jana
 • Golob, Tea
 • Besednjak Valič, Tamara
Izdelal datoteko podatkov:
FUDS - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Nova Gorica, Slovenija; 2014)

Finančna podpora:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Serija:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Ankete vključujejo tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem, ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij pa omogoča primerljivost na medletni ravni.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

stiki s tujci, zaupanje ljudem iz drugih držav, podpora vladi, strankarske preference

Ključne besede ELSST:
KULTURNI PLURALIZEM, KULTURA, KULTURNA IDENTITETA, ETNIČNA SKUPINA, ETNIČNA MANJŠINA

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
Vsebinska področja ADP
Medkulturni odnosi


Povzetek:

Aktualna politična vprašanja so bila povezana s podporo vladi in strankarskimi preferencami, novo ministrsko ekipo, novo vlado in kandidatko za evropsko komisarko. V okviru tokratnega sklopa vprašanj o medkulturnih odnosih se je ugotavljalo, koliko prebivalci Slovenije potujejo v druge države in kam preko slovenskih meja segajo njihovi prijateljski, sorodstveni ali službeni stiki. Preverjalo se je tudi, ali imajo kaj manj zaupanja do pripadnikov drugih narodov in kultur.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 6. oktober 2014 - 10. oktober 2014
Čas izdelave: 2014
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Polnoletni prebivalci Republike Slovenije.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Tip vzorca:

Stratificirano slučajno vzorčenje. Kot vzorčni okvir je bil uporabljen Telefonski imenik prebivalcev Slovenije. Način vzorčenja je stratificirano slučajno vzorčenje, kjer geografske regije predstavljajo stratume. Naključni vzorec iz vsakega stratuma se izbere sorazmerno z velikostjo (številom prebivalcev v posameznih regijah) stratuma. Nato je narejen naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne).

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Podatki so uteženi po izobrazbi, spolu in starosti. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Omejitve dostopa

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

 • število spremenljivk: 48
 • število enot: 906

Verzija: oktober 2015

Dodatna pojasnila:

Z junijem 2014 je prišlo do uvoza novega imenika zaradi ažuriranja telefonskih številk, ki zraven posamične telefonske številke ne vključuje spremenljivke tip_kraj, zato ta spremenljivka pri raziskavah od junija 2014 naprej, ni vključena.

Spremenljivke

stat_reg Statistična regija

Vrednost 13 Frekvenca
1 Pomurska 45
2 Podravska 134
3 Koroška 32
4 Savinjska 119
5 Zasavska 19
6 Spodnjeposavska 32
7 Dolenjska 67
8 Osrednjeslovenska 230
9 Gorenjska 96
10 Notranjsko-kraška 24
11 Goriška 52
12 Obalno-kraška 56
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

q1_1 v katero od sosednjih držav - Avstrija, Italija, Madžarska, Hrvaška

Vrednost 22 Frekvenca
1 Da 626
2 Ne 280
3 Ne vem (ne beri) 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q1_2 v kakšno drugo evropsko državo

Vrednost 31 Frekvenca
1 Da 296
2 Ne 610
3 Ne vem (ne beri) 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

stat_reg Statistična regija

Vrednost 148 Frekvenca
1 Pomurska 45
2 Podravska 134
3 Koroška 32
4 Savinjska 119
5 Zasavska 19
6 Spodnjeposavska 32
7 Dolenjska 67
8 Osrednjeslovenska 230
9 Gorenjska 96
10 Notranjsko-kraška 24
11 Goriška 52
12 Obalno-kraška 56
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

q1_1 v katero od sosednjih držav - Avstrija, Italija, Madžarska, Hrvaška

Vrednost 247 Frekvenca
1 Da 626
2 Ne 280
3 Ne vem (ne beri) 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q1_2 v kakšno drugo evropsko državo

Vrednost 346 Frekvenca
1 Da 296
2 Ne 610
3 Ne vem (ne beri) 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q1_3 v ZDA ali Kanado

Vrednost 445 Frekvenca
1 Da 20
2 Ne 886
3 Ne vem (ne beri) 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q1_4 v latinsko Ameriko

Vrednost 544 Frekvenca
1 Da 11
2 Ne 895
3 Ne vem (ne beri) 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q1_5 v Azijo

Vrednost 643 Frekvenca
1 Da 21
2 Ne 885
3 Ne vem (ne beri) 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q1_6 v Afriko

Vrednost 742 Frekvenca
1 Da 28
2 Ne 878
3 Ne vem (ne beri) 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q1_7 v Avstralijo

Vrednost 841 Frekvenca
1 Da 13
2 Ne 893
3 Ne vem (ne beri) 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q1_8 v Rusijo

Vrednost 940 Frekvenca
1 Da 12
2 Ne 894
3 Ne vem (ne beri) 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q2_1 v katere od sosednjih držav - Avstrija, Italija, Madžarska, Hrvaška

Vrednost 1039 Frekvenca
1 Da 446
2 Ne 460
3 Ne vem (ne beri) 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q2_2 kakšne druge evropske države

Vrednost 1138 Frekvenca
1 Da 305
2 Ne 601
3 Ne vem (ne beri) 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q2_3 ZDA ali Kanade

Vrednost 1237 Frekvenca
1 Da 118
2 Ne 788
3 Ne vem (ne beri) 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q2_4 latinske Amerike

Vrednost 1336 Frekvenca
1 Da 30
2 Ne 876
3 Ne vem (ne beri) 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q2_5 Azije

Vrednost 1435 Frekvenca
1 Da 31
2 Ne 875
3 Ne vem (ne beri) 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q2_6 Afrike

Vrednost 1534 Frekvenca
1 Da 16
2 Ne 890
3 Ne vem (ne beri) 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q2_7 Avstralije

Vrednost 1633 Frekvenca
1 Da 59
2 Ne 847
3 Ne vem (ne beri) 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q2_8 Rusije

Vrednost 1732 Frekvenca
1 Da 25
2 Ne 881
3 Ne vem (ne beri) 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q3 Bi lahko rekli, da imate do pripadnikov drugih narodov in kultur včasih manj zaupanja kot pa do pripadnikov vašega lastnega naroda in kulture?

Vrednost 1831 Frekvenca
1 Da, do drugih imam včasih manj zaupanja 212
2 Ne 670
3 Ne vem (ne beri) 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
882 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q4_1 Avstrija

Vrednost 1930 Frekvenca
1 popolnoma drugačne 37
2 26
3 159
4 290
5 popolnoma podobne 356
6 Ne vem (ne beri) 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
868 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4_2 Hrvaška

Vrednost 2029 Frekvenca
1 popolnoma drugačne 36
2 100
3 316
4 257
5 popolnoma podobne 160
6 Ne vem (ne beri) 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
869 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4_3 Italija

Vrednost 2128 Frekvenca
1 popolnoma drugačne 41
2 98
3 335
4 258
5 popolnoma podobne 110
6 Ne vem (ne beri) 64
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
842 64

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4_4 Združene države Amerike

Vrednost 2227 Frekvenca
1 popolnoma drugačne 98
2 143
3 272
4 165
5 popolnoma podobne 99
6 Ne vem (ne beri) 129
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
777 129

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4_5 Nemčija

Vrednost 2326 Frekvenca
1 popolnoma drugačne 26
2 50
3 154
4 338
5 popolnoma podobne 283
6 Ne vem (ne beri) 55
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
851 55

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4_6 Francija

Vrednost 2425 Frekvenca
1 popolnoma drugačne 26
2 71
3 259
4 302
5 popolnoma podobne 144
6 Ne vem (ne beri) 104
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
802 104

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4_7 Velika Britanija

Vrednost 2524 Frekvenca
1 popolnoma drugačne 48
2 97
3 246
4 253
5 popolnoma podobne 149
6 Ne vem (ne beri) 113
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
793 113

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4_8 Kitajska

Vrednost 2623 Frekvenca
1 popolnoma drugačne 159
2 235
3 241
4 77
5 popolnoma podobne 43
6 Ne vem (ne beri) 151
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
755 151

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4_9 Rusija

Vrednost 2722 Frekvenca
1 popolnoma drugačne 119
2 224
3 289
4 104
5 popolnoma podobne 41
6 Ne vem (ne beri) 129
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
777 129

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4_10 Indija

Vrednost 2821 Frekvenca
1 popolnoma drugačne 179
2 264
3 192
4 69
5 popolnoma podobne 34
6 Ne vem (ne beri) 168
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
738 168

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4_11 Brazilija

Vrednost 2920 Frekvenca
1 popolnoma drugačne 95
2 198
3 283
4 108
5 popolnoma podobne 47
6 Ne vem (ne beri) 175
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
731 175

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4_12 Kuba

Vrednost 3019 Frekvenca
1 popolnoma drugačne 151
2 222
3 222
4 89
5 popolnoma podobne 44
6 Ne vem (ne beri) 178
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
728 178

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4_13 Grčija

Vrednost 3118 Frekvenca
1 popolnoma drugačne 56
2 139
3 329
4 201
5 popolnoma podobne 77
6 Ne vem (ne beri) 104
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
802 104

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4_14 Srbija

Vrednost 3217 Frekvenca
1 popolnoma drugačne 34
2 137
3 321
4 230
5 popolnoma podobne 106
6 Ne vem (ne beri) 78
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
828 78

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4_15 Egipt

Vrednost 3316 Frekvenca
1 popolnoma drugačne 129
2 263
3 235
4 97
5 popolnoma podobne 38
6 Ne vem (ne beri) 144
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
762 144

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4_16 Iran

Vrednost 3415 Frekvenca
1 popolnoma drugačne 284
2 253
3 135
4 41
5 popolnoma podobne 27
6 Ne vem (ne beri) 166
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
740 166

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4_17 Japonska

Vrednost 3514 Frekvenca
1 popolnoma drugačne 116
2 145
3 227
4 192
5 popolnoma podobne 90
6 Ne vem (ne beri) 136
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
770 136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q5 Ali podpirate sedanjo vlado?

Vrednost 3613 Frekvenca
1 Da 425
2 Ne 372
3 Ne vem (ne beri) 109
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
797 109

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q6 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Vrednost 3712 Frekvenca
1 Socialni demokrati- SD 56
2 Slovenska demokratska stranka- SDS 86
3 Pozitivna Slovenija– PS 15
4 Slovenska ljudska stranka- SLS 32
5 Nova Slovenija- krščanski demokrati- NSI 32
6 Demokratična stranka upokojencev Slovenije- DESUS 45
7 Slovenska nacionalna stranka- SNS 7
8 Državljanska lista - DL 1
9 Stranka Mira Cerarja – SMC 173
10 Zavezništvo Alenke Bratušek 1
11 Verjamem (Igorja Šoltesa) 0
12 Solidarnost 3
13 Združena levica 34
14 ne vem (anketar ne bere) 148
15 nobene (anketar ne bere) 177
16 ne bi šel na volitve (anketar ne bere) 68
17 drugo (anketar ne bere) 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
485 421

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

q7 Kako zadovoljni ste v novo vladno ministrsko ekipo? Ocenite jo prosim z oceno od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da ste zelo nezadovoljni, 5 pa, da ste zelo zadovoljni.

Vrednost 3811 Frekvenca
1 zelo nezadovoljen 121
2 nezadovoljen 150
3 niti zadovoljen niti nezadovoljen 348
4 zadovoljen 113
5 zelo zadovoljen 12
9 ne vem (ne beri) 162
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
744 162

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q8 Ali menite, da bo vlada pod vodstvom Mira Cerarja obstala do konca mandata?

Vrednost 3910 Frekvenca
1 da 356
2 ne 427
3 ne vem (ne beri) 123
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
783 123

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q9 Ali bi morala vlada zahtevati zamenjavo kandidatke za evropsko komisarko iz Slovenije?

Vrednost 409 Frekvenca
1 da 611
2 ne 208
3 ne vem (ne beri) 87
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
819 87

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Spol Spol?

Vrednost 418 Frekvenca
1 M 462
2 Ž 444
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Izobrazb Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

Vrednost 427 Frekvenca
1 Osnovna ali manj 53
2 Poklicna 93
3 Srednja 400
4 Višja, visoka ali več 353
9 Brez odgovora 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
899 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Nar Kakšne narodnosti ste?

Vrednost 436 Frekvenca
1 Slovenec 841
2 Italijan 2
3 Madžar 3
4 Avstrijec 0
5 Nemec 0
6 Hrvat 20
7 Srb, 14
8 Črnogorec 1
9 Bošnjak ali Musliman (v etničnem smislu) 11
10 druge narodnosti 6
99 brez odgovora 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
898 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

doh Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

Vrednost 445 Frekvenca
1 Pod 500 134
2 500-1000 379
3 Nad 1000-2000 232
4 Nad 2000 22
5 Nima dohodkov 80
9 b.o. (anketar ne bere) 59
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
847 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

LetoRo_1 ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

Vrednost 454 Frekvenca
-2 manjkajoča vrednost 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
893 13 1921 1996 1965.027 16.971

Vrednosti spremenljivk od 1921 do 1996

STAROST starost

Vrednost 463 Frekvenca
-2 manjkajoča vrednost 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
893 13 18 93 48.973 16.971

Vrednosti spremenljivk od 18 do 93

KSTAROST Starost po kategorijah

Vrednost 472 Frekvenca
1 18-34 let 229
2 35-54 let 297
3 55 in več 367
-2 manjkajoča vrednost 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
893 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

kutez Korigirana utež po izobrazbi, spolu in starosti

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 0 0.351 3.579 1 0.874

Vrednosti spremenljivk od 0.351295312900378 do 3.57912735849057

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Makarovič, Matej (2014). SUTR1410 - Slovenski utrip – oktober 2014 – Medkulturni odnosi [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

 1. Makarovič, Matej (2014). »Medkulturni odnosi«, SLOVENSKI UTRIP, Raziskava javnega mnenja.
 2. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

OPOMBA: Z junijem 2014 je prišlo do uvoza novega imenika zaradi ažuriranja telefonskih številk, ki zraven posamične telefonske številke ne vključuje spremenljivke tip_kraj, zato ta spremenljivka pri raziskavah od junija 2014 naprej, ni vključena.

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Makarovič, M., Rončević, B., Tomšič, M., Suklan, J., Golob, T. in Besednjak Valič, T. (2015). Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SUTR1410. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1410_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2015

SORODNE RAZISKAVE

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si