Aktualne novoletne teme

Basic Study Information

ADP - IDNo: NOVOLE01
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_NOVOLE01_V1
Main author(s):
  • Batagelj, Zenel
Co-workers:
  • Hohkraut, Tomaž
Data file producer:
CATI - CATI, Trženjske, Medijske, Družbene raziskave in Svetovanje, d.o.o. (Ljubljana; 2001)

Funding agency:

Radio-televizija Slovenija

Project number:

no information

Series:
  • ODZIV/TV Odziv - Javnomnenjske raziskave

    TV ODZIV je serija javnomnenjskih raziskav o aktualnih tematikah, ki so predvajane v TV Dnevniku, Televiziji Slovenija, ob nedeljah.

Study Content

Keywords:

novo leto, spremembe, novoletni sklepi, devizni prihranki in uvedba eura

Keywords ELSST:
POTROŠNJA, POTROŠNIŠKI IZDELKI, ENOTNA EVROPSKA VALUTA, PRIHRANKI, KAJENJE

Topic Classification CESSDA
GOSPODARSTVO - poraba in navade porabnikov
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
novoletni sklepi in njihova uresničitev
povišanje trošarin na tobak in tobačne izdelke po novem letu
devizni prihranki in uvedba eura


Abstract:

Namen raziskave je ugotoviti, ali so anketirani že kdaj ob novem letu sklenili, da bodo spremenili svoje življenje in te sklepe uresničili, ter ali so svoje devizne prihranke zaradi uvedbe evra vložili na banko. Od anketiranih kadilcev so raziskovalci skušali izvedeti še, kako bodo višje cene cigaret po novem letu vplivale na njihovo kajenje.

Methodology


Collection date: 27 december 2001 - 29 december 2001
Date of production: 2001
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Ciljna populacija so osebe stare od 15 do 65 let.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

CATI, Trženjske, Medijske, Družbene raziskave in Svetovanje, d.o.o.

Sampling procedure:

Sistematično slučajno vzorčenje. Za vzorčni okvir je seznam vseh telefonskih naročnikov pri Telekomu.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Na zbranih podatkih je bilo naknadno izvedeno uteževanje vzorca, ki porazdelitve izbranih (interakcijo med spolom in starostjo, regijo ter izobrazbo) spremenljivk prilagodi populacijski strukturi. Uteženi vzorec se tako v izbranih kontrolnih spremenljivkah popolnoma ujema s populacijo od 15 do 65 let.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: NOVOLE01 - Aktualne novoletne teme [datoteka podatkov], 2001

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 10
  • number of units: 366

Variable list

NY1 Najprej me zanima, če ste v preteklostu že kdaj sklenili, da boste po novem letu spremenili svoje življenje, opustili razvade?

Value 13 Frequency
1 da 161
2 ne 202
98 zavrnil 0
99 ne vem 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
363 1 2 1.55647 0.497486

Valid range from 1 to 99

NY2 Ali vam je kdaj uspelo sklepe uresničiti?

Value 22 Frequency
1 bolj da 98
2 bolj ne 61
98 zavrnil 0
99 ne vem 2
SYSMISS 205
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
159 1 2 1.38365 0.48781

Valid range from 1 to 99

NY3 Ali kadite?

Value 31 Frequency
1 da 110
2 ne 256
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
366 1 2 1.69945 0.459123

Valid range from 1 to 99

NY1 Najprej me zanima, če ste v preteklostu že kdaj sklenili, da boste po novem letu spremenili svoje življenje, opustili razvade?

Value 110 Frequency
1 da 161
2 ne 202
98 zavrnil 0
99 ne vem 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
363 1 2 1.55647 0.497486

Valid range from 1 to 99

NY2 Ali vam je kdaj uspelo sklepe uresničiti?

Value 29 Frequency
1 bolj da 98
2 bolj ne 61
98 zavrnil 0
99 ne vem 2
SYSMISS 205
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
159 1 2 1.38365 0.48781

Valid range from 1 to 99

NY3 Ali kadite?

Value 38 Frequency
1 da 110
2 ne 256
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
366 1 2 1.69945 0.459123

Valid range from 1 to 99

NY4 Ali bodo višje trošarine oziroma cene cigret po novem letu vplivale na vaše kajenje?

Value 47 Frequency
1 KAJENJE BOM ZARADI VIŠJIH CEN NAJVERJETNEJE OPUSTIL-A 29
2 PORABO CIGRET BOM ZARADI VIŠJIH CEN ZMANJŠAL-A 33
3 NE, VIŠJE CENE NA MOJO PORABO CIGARET NE BODO VPLIVALE 27
4 prenehal bom vendar ne zaradi višjih cen 7
5 kadil bom manj vendar ne zaradi višjih cen 10
98 zavrnil 0
99 ne vem 4
SYSMISS 256

NY5 Ali ste devizne prihranke zaradi uvedbe evra po novem letu vložili v banko?

Value 56 Frequency
1 da 79
2 ne 128
3 nimam deviznih prihrankov 111
4 devizne prihranke imam na banki že od prej 48
98 zavrnil 0
99 ne vem 0

LETO_R Nam lahko prosim zaupate letnico vašega rojstva?

Value 65 Frequency
1910 1
1934 1
1935 2
1936 5
1937 3
1938 9
1939 5
1940 5
1941 13
1942 7
1943 8
1944 3
1945 3
1946 6
1947 7
1948 6
1949 9
1950 8
1951 11
1952 6
1953 11
1954 9
1955 8
1956 7
1957 10
1958 14
1959 6
1960 10
1961 5
1962 9
1963 12
1964 5
1965 11
1966 6
1967 8
1968 3
1969 6
1970 8
1971 6
1972 5
1973 7
1974 2
1975 6
1976 4
1977 9
1978 5
1979 7
1980 8
1981 6
1982 7
1983 4
1984 9
1985 4
1986 8
SYSMISS 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
363 1910 1986 1960.16 14.3986

Valid range from 1910 to 1986

MES_R V katerem mesecu ste rojeni?

Value 74 Frequency
1 januar 16
2 februar 12
3 marec 16
4 april 23
5 maj 20
6 junij 35
7 julij 23
8 avgust 33
9 september 34
10 oktober 50
11 november 51
12 december 50
98 zavrnil 3
99 ne vem 0

X3 Kakšna je vaša dokončana izobrazba?

Value 83 Frequency
1 nedokončana osnovna šola 7
2 osnovna šola 54
3 poklicna šola 89
4 štiriletna srednja šola 103
5 višja šola 23
6 visoka šola 31
7 magisterij 0
8 doktorat 1
98 zavrnil 3
99 ne vem 0
SYSMISS 55

SPOL Spol

Value 92 Frequency
1 moški 175
2 ženski 191
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
366 1 2 1.52186 0.500206

Valid range from 1 to 99

WRAKIN1 Utež

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
366 0.199724 5.01087 1 0.567512

Valid range from 0.199724 to 5.01087

Materials of the Study

  1. Batagelj, Zenel (2001). NOVOLE01 - Aktualne novoletne teme [vprašalnik].

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

  1. RTV - Radio-televizija Slovenija (2001). Aktualne novoletne teme: Aktualno [rezultati].

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

DOCUMENTATION STATUS

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

CLASS OF THE STUDY

6 - raziskave z omejenim problemskim ali teoretskim okvirom in ožjo uporabnostjo za več praktičnih problemov, metodološko in vsebinsko izpopolnjene

  How to CITE this study?

Batagelj, Z. (2003). Aktualne novoletne teme [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: NOVOLE01. https://doi.org/10.17898/ADP_NOVOLE01_V1

COBISS.SI
Publication date: 2003