Aktualne novoletne teme

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: NOVOLE01
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_NOVOLE01_V1
Glavni avtor(ji):
  • Batagelj, Zenel
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Hohkraut, Tomaž
Izdelal datoteko podatkov:
CATI - CATI, Trženjske, Medijske, Družbene raziskave in Svetovanje, d.o.o. (Ljubljana; 2001)

Finančna podpora:

Radio-televizija Slovenija

Serija:
  • ODZIV/TV Odziv - Javnomnenjske raziskave

    TV ODZIV je serija javnomnenjskih raziskav o aktualnih tematikah, ki so predvajane v TV Dnevniku, Televiziji Slovenija, ob nedeljah.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

novo leto, spremembe, novoletni sklepi, devizni prihranki in uvedba eura

Vsebinska področja CESSDA
GOSPODARSTVO - poraba in navade porabnikov
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
Vsebinska področja ADP
novoletni sklepi in njihova uresničitev
povišanje trošarin na tobak in tobačne izdelke po novem letu
devizni prihranki in uvedba eura


Povzetek:

Namen raziskave je ugotoviti, ali so anketirani že kdaj ob novem letu sklenili, da bodo spremenili svoje življenje in te sklepe uresničili, ter ali so svoje devizne prihranke zaradi uvedbe evra vložili na banko. Od anketiranih kadilcev so raziskovalci skušali izvedeti še, kako bodo višje cene cigaret po novem letu vplivale na njihovo kajenje.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 27 december 2001 - 29 december 2001
Čas izdelave: 2001
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Slovenija

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Ciljna populacija so osebe stare od 15 do 65 let.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

CATI, Trženjske, Medijske, Družbene raziskave in Svetovanje, d.o.o.

Tip vzorca:

Sistematično slučajno vzorčenje. Za vzorčni okvir je seznam vseh telefonskih naročnikov pri Telekomu.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Na zbranih podatkih je bilo naknadno izvedeno uteževanje vzorca, ki porazdelitve izbranih (interakcijo med spolom in starostjo, regijo ter izobrazbo) spremenljivk prilagodi populacijski strukturi. Uteženi vzorec se tako v izbranih kontrolnih spremenljivkah popolnoma ujema s populacijo od 15 do 65 let.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: NOVOLE01 - Aktualne novoletne teme [datoteka podatkov], 2001

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 10
  • število enot: 366

Spremenljivke

NY1 Najprej me zanima, če ste v preteklostu že kdaj sklenili, da boste po novem letu spremenili svoje življenje, opustili razvade?

Vrednost 13 Frekvenca
1 da 161
2 ne 202
98 zavrnil 0
99 ne vem 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
363 1 2 1.55647 0.497486

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

NY2 Ali vam je kdaj uspelo sklepe uresničiti?

Vrednost 22 Frekvenca
1 bolj da 98
2 bolj ne 61
98 zavrnil 0
99 ne vem 2
SYSMISS 205
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
159 1 2 1.38365 0.48781

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

NY3 Ali kadite?

Vrednost 31 Frekvenca
1 da 110
2 ne 256
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
366 1 2 1.69945 0.459123

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

NY1 Najprej me zanima, če ste v preteklostu že kdaj sklenili, da boste po novem letu spremenili svoje življenje, opustili razvade?

Vrednost 110 Frekvenca
1 da 161
2 ne 202
98 zavrnil 0
99 ne vem 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
363 1 2 1.55647 0.497486

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

NY2 Ali vam je kdaj uspelo sklepe uresničiti?

Vrednost 29 Frekvenca
1 bolj da 98
2 bolj ne 61
98 zavrnil 0
99 ne vem 2
SYSMISS 205
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
159 1 2 1.38365 0.48781

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

NY3 Ali kadite?

Vrednost 38 Frekvenca
1 da 110
2 ne 256
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
366 1 2 1.69945 0.459123

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

NY4 Ali bodo višje trošarine oziroma cene cigret po novem letu vplivale na vaše kajenje?

Vrednost 47 Frekvenca
1 KAJENJE BOM ZARADI VIŠJIH CEN NAJVERJETNEJE OPUSTIL-A 29
2 PORABO CIGRET BOM ZARADI VIŠJIH CEN ZMANJŠAL-A 33
3 NE, VIŠJE CENE NA MOJO PORABO CIGARET NE BODO VPLIVALE 27
4 prenehal bom vendar ne zaradi višjih cen 7
5 kadil bom manj vendar ne zaradi višjih cen 10
98 zavrnil 0
99 ne vem 4
SYSMISS 256

NY5 Ali ste devizne prihranke zaradi uvedbe evra po novem letu vložili v banko?

Vrednost 56 Frekvenca
1 da 79
2 ne 128
3 nimam deviznih prihrankov 111
4 devizne prihranke imam na banki že od prej 48
98 zavrnil 0
99 ne vem 0

LETO_R Nam lahko prosim zaupate letnico vašega rojstva?

Vrednost 65 Frekvenca
1910 1
1934 1
1935 2
1936 5
1937 3
1938 9
1939 5
1940 5
1941 13
1942 7
1943 8
1944 3
1945 3
1946 6
1947 7
1948 6
1949 9
1950 8
1951 11
1952 6
1953 11
1954 9
1955 8
1956 7
1957 10
1958 14
1959 6
1960 10
1961 5
1962 9
1963 12
1964 5
1965 11
1966 6
1967 8
1968 3
1969 6
1970 8
1971 6
1972 5
1973 7
1974 2
1975 6
1976 4
1977 9
1978 5
1979 7
1980 8
1981 6
1982 7
1983 4
1984 9
1985 4
1986 8
SYSMISS 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
363 1910 1986 1960.16 14.3986

Vrednosti spremenljivk od 1910 do 1986

MES_R V katerem mesecu ste rojeni?

Vrednost 74 Frekvenca
1 januar 16
2 februar 12
3 marec 16
4 april 23
5 maj 20
6 junij 35
7 julij 23
8 avgust 33
9 september 34
10 oktober 50
11 november 51
12 december 50
98 zavrnil 3
99 ne vem 0

X3 Kakšna je vaša dokončana izobrazba?

Vrednost 83 Frekvenca
1 nedokončana osnovna šola 7
2 osnovna šola 54
3 poklicna šola 89
4 štiriletna srednja šola 103
5 višja šola 23
6 visoka šola 31
7 magisterij 0
8 doktorat 1
98 zavrnil 3
99 ne vem 0
SYSMISS 55

SPOL Spol

Vrednost 92 Frekvenca
1 moški 175
2 ženski 191
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
366 1 2 1.52186 0.500206

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

WRAKIN1 Utež

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
366 0.199724 5.01087 1 0.567512

Vrednosti spremenljivk od 0.199724 do 5.01087

Gradiva o izvedbi raziskave

  1. Batagelj, Zenel (2001). NOVOLE01 - Aktualne novoletne teme [vprašalnik].

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

  1. RTV - Radio-televizija Slovenija (2001). Aktualne novoletne teme: Aktualno [rezultati].

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

STATUS RAZISKAVE

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

KATEGORIJA RAZISKAVE

6 - raziskave z omejenim problemskim ali teoretskim okvirom in ožjo uporabnostjo za več praktičnih problemov, metodološko in vsebinsko izpopolnjene

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Batagelj, Z. (2003). Aktualne novoletne teme [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: NOVOLE01. https://doi.org/10.17898/ADP_NOVOLE01_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.25
Datum prve podatkovne objave: 2003
 AKTIVNOSTI ADP
3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

11. april 2018 | Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Delavnica: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

 KONFERENCE IN DOGODKI
22. september 2019 | Ribno, Bled

Mednarodna statistična konferenca: Applied Statistics

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si