Evrobarometer 73.4: Finančna in gospodarska kriza, prihodnost Evropske unije, globalizacija in evropsko državljanstvo, maj 2010

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: EB734
Glavni avtor(ji):
  • Evropska Komisija
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Papacostas, Antonis
Izdelal datoteko podatkov:
TNS - TNS Opinion & Social
GESIS - GESIS Datenarchiv, GESIS Leibniz-Institute for the Social Sciences

Kraj; datum:

Cologne; 2012

Finančna podpora:

Evropska komisija

Serija:
  • EB/Evrobarometer

    Od zgodnjih sedemdesetih let dvajsetega stoletja je Evropska komisija z standardnimi in specialnimi Eurobarometri redno spremljala javno mnenje v državah članicah Evropske unije. Vsako jesen in pomlad je bilo izvedeno osebno anketiranje, za katero so bili vsakič pripravljeni vzorci velikosti 1000 enot za vsako državo. Posebni vzorci so bili narejeni za severno Irsko in vzhodno Nemčijo. Po združitvi EU leta 2004 so se v raziskovanje vključile še preostale članice in nove kandidatke članice EU. Moduli standardnega Eurobarometra obravnavajo teme, kot so mnenje o združitvi Evrope, institucije in politike, dopolnjeni pa so še s splošnimi družbeno-politično usmeritvami in demografskimi podatki o posameznikih in gospodinjstvih. Občasna raziskava Eurobarometer obravnava tudi teme, kot so okolje, znanost in tehnologija, zdravje in družina, socialna ali etnična izključenost, kakovost življenja itd.

Vsebina raziskave

Ključne besede ADP: zadovoljstvo z življenjem, politične zadeve, zaposlitev, Evropska Unija, poznavanje Evropske Unije, mnenje o Evropski uniji, koristi od članstva v EU, gospodarska kriza, finančna situacija gospodinjstva, občutek evropejstva
Ključne besede ELSST:
PRIČAKOVANJE, GOSPODARSKE RAZMERE, GOSPODINJSTVO, GLOBALIZACIJA

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - Mednarodna politika in organizacije
GOSPODARSTVO - Gospodarske razmere in kazalci
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
FINANČNA IN GOSPODARSKA KRIZA
PRIHODNOST EVROPSKE UNIJE
GLOBALIZACIJA
EVROPSKO DRŽAVLJANSTVO


Povzetek:

Ta izvedba raziskav Evrobarometer obsega standardne kazalce Evrobarometra kot so: zadovoljstvo anketirancev s sedanjim življenjem, razpravljanje o političnih zadevah ter pričakovanja v naslednjih 12 mesecih. Dodatno respondenti ocenjujejo trenutne gospodarske, zaposlitvene in okoljske razmere v svojem gospodinjstvu in njihovi državi, v Evropski uniji (EU) ali v svetu in določijo dve najpomembnejši vprašanji s katerimi se soočajo osebno, v svoji državi in v EU. Vprašanja so se osredotočala tudi na respondentovo poznavanje in mnenje o EU, vključujoč če je oz. bi njegova država imela koristi od članstva v EU. V drugem sklopu so respondenti vprašani, če je vrhunec finančne in gospodarske krize že mimo, ali se bo še okrepila, kakšna je finančna situacija v njihovem gospodinjstvu, o ukrepih za reševanje krize, ter o reformah finančnega sistema. V naslednjem sklopu anketiranci odgovarjajo o prihodnosti EU ter ambicioznosti več ciljev, ki jih je potrebno doseči do leta 2020. V četrtem sklopu se anketiranci opredelijo do več izjav, povezanih z globalizacijo. V zadnjem sklopu respondenti odgovarjajo o njihovi identifikaciji z lastno državo in EU ter elementih, ki bi okrepili občutek evropskega državljanstva. Demografski sklop vključuje vprašanja o starosti respondenta, spolu, državljanstvu, zakonskem statusu, poklicu, izobrazbi, politični samoocenitvi levo-desno, velikosti gospodinjstva, posedovanju stacionarnega ali mobilnega telefona, finančnem stanju, družbenemu položaju, uporabi interneta, tipu in velikosti naselja, regiji bivanja ter jeziku ankete.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: Zbiranje podatkov na terenu je potekalo: Avstrija: 05. maj 2010 - 24. maj 2010, Belgija: 06. maj 2010 - 27. maj 2010, Bolgarija: 05. maj 2010 - 17. maj 2010, Ciper: 07. maj 2010 - 23. maj 2010, Češka: 07. maj 2010 - 22. maj 2010, Danska: 07. maj 2010 - 25. maj 2010, Estonija: 07. maj 2010 - 24. maj 2010, Finska: 07. maj 2010 - 25. maj 2010, Francija: 07. maj 2010 - 27. maj 2010, Grčija: 07. maj 2010 - 23. maj 2010, Hrvaška: 07. maj 2010 - 25. maj 2010, Irska: 07. maj 2010 - 23. maj 2010, Islandija: 07. maj 2010 - 24. maj 2010, Italija: 07. maj 2010 - 21. maj 2010, Latvija: 07. maj 2010 - 24. maj 2010, Litva: 07. maj 2010 - 21. maj 2010, Luksemburg: 07. maj 2010 - 25. maj 2010, Madžarska: 07. maj 2010 - 23. maj 2010, Makedonija: 07. maj 2010 - 13. maj 2010, Malta: 07. maj 2010 - 23. maj 2010, Nemčija: 06. maj 2010 - 26. maj 2010, Nizozemska: 07. maj 2010 - 28. maj 2010, Poljska: 08. maj 2010 - 25. maj 2010, Portugalska: 07. maj 2010 - 25. maj 2010, Romunija: 07. maj 2010 - 19. maj 2010, Severna Irska: 07. maj 2010 - 23. maj 2010, Slovaška: 08. maj 2010 - 23. maj 2010, Slovenija: 07. maj 2010 - 23. maj 2010, Španija: 08. maj 2010 - 25. maj 2010, Švedska: 06. maj 2010 - 25. maj 2010, Turčija: 07. maj 2010 - 25. maj 2010, Turško-ciprska skupnost: 07. maj 2010 - 23. maj 2010, Velika Britanija: 07. maj 2010 - 23. maj 2010
Čas izdelave: 2012
Država: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Islandija, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Makedonija, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Turčija, Velika Britanija
Geografsko pokritje:

Teritorij naštetih držav. Vzorec za Severno Irsko in Turško-ciprsko skupnost ločen.

Enota za analizo:

Posameznik

Populacija:

Ciljna populacija so prebivalci 27 držav članic EU, Islandije, treh držav kandidatk, ter Turško-ciprske skupnosti (Severni Ciper). Vsi respondenti so bili starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v naštetih državah. V Islandiji, državah kandidatkah in Turško-ciprski skupnosti so vključeni tudi respondenti s stalnim prebivališčem v teh državah, ki so državljani članic EU, ter imajo zadostno znanje nacionalnega jezika, da so lahko odgovarjali na vprašalnik. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11479.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Koordinator: TNS Opinion, Brussels

Avstrija: Österreichisches GALLUP, Vienna

Belgija: TNS Dimarso, Brussels

Bolgarija: TNS BBSS, Sofia

Ciper: Synovate, Nicosia

Češka: TNS Aisa, Prague

Danska: TNS GALLUP DK, Copenhagen

Estonija: Emor, Tallinn

Finska: TNS GALLUP Oy, Espoo

Francija: TNS Sofres, Montrouge

Grčija: TNS ICAP, Athens

Hrvaška: Puls, Zagreb

Irska: TNS MRBI, Dublin

Islandija: Capacent, Reykjavik

Italija: TNS Infratest

Latvija: TNS Latvia, Riga

Litva: TNS GALLUP Lithuania, Vilnius

Luksemburg: TNS ILReS, Luxembourg

Madžarska: TNS Hungary, Budapest

Makedonija: TNS Brima, Skopje

Malta: MISCO, Valletta

Nemčija: TNS Infratest, Munich

Nizozemska: TNS NIPO, Amsterdam

Poljska: TNS OBOP, Warsaw

Portugalska: TNS EUROTESTE, Lisbon

Romunija: TNS CSOP, Bucharest

Slovaška: TNS AISA SK, Bratislava

Slovenija: RM PLUS, Maribor

Španija: TNS Demoscopia, Madrid

Švedska: TNS GALLUP, Stockholm

Turčija: TNS PIAR, Istanbul

Turško-ciprska skupnost: Kadem, Nicosia

Velika Britanija in Severna Irska: TNS UK, London

Tip vzorca:

Verjetnostno: večstopenjsko

Način zbiranja podatkov:

Osebni intervju: CAPI/CAMI

Osebni intervju: PAPI

CAPI uporabljen v državah, kjer je bil na voljo. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11479.

Uteževanje:

Da. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11479.

Omejitve dostopa

Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave. Več o omejitvah dostopa na doi:10.4232/1.11479.

Kontakt: GESIS Datenarchiv

Več o pravilnem navajanju podatkov na doi:10.4232/1.11479.

Več o uporabnikovi odgovornosti obveščanja arhiva o uporabi podatkov in objavi del na doi:10.4232/1.11479.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: ZA5234: Eurobarometer 73.4 (May 2010) [Podatkovna datoteka]

ID datoteke: F1

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

  • število spremenljivk: 678
  • število enot: 30715

Verzija: 2.0.1, doi:10.4232/1.11479

Spremenljivke

v1 STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Vrednost 13 Frekvenca
5234 30715
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30715 0

Vrednosti spremenljivk od 5234 do 5234

v2 STUDY NUMBER - PUBLISHER

Vrednost 22 Frekvenca
5234 30715
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30715 0

Vrednosti spremenljivk od 5234 do 5234

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Vrednost 31 Frekvenca
2.0.1 (2012-10-15) 30715
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30715 0

v1 STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Vrednost 1678 Frekvenca
5234 30715
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30715 0

Vrednosti spremenljivk od 5234 do 5234

v2 STUDY NUMBER - PUBLISHER

Vrednost 2677 Frekvenca
5234 30715
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30715 0

Vrednosti spremenljivk od 5234 do 5234

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Vrednost 3676 Frekvenca
2.0.1 (2012-10-15) 30715
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30715 0

v4 EUROBAROMETER NUMBER

Vrednost 4675 Frekvenca
734 Eurobarometer 73.4 30715
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30715 0

Vrednosti spremenljivk od 734 do 734

v5 UNIQUE CASE ID (TNS COUNTRY ID + INTERVIEW ID)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30715 0 1000001 63001056 25381402.146 16738567.749

Vrednosti spremenljivk od 1000001 do 63001056

v6 NATION - ALL SAMPLES

Vrednost 6673 Frekvenca
1 France 1020
2 Belgium 1013
3 The Netherlands 1013
4 Germany West 1023
5 Italy 1028
6 Luxembourg 505
7 Denmark 1007
8 Ireland 1014
9 Great Britain 1013
10 Northern Ireland 303
11 Greece 1000
12 Spain 1006
13 Portugal 1025
14 Germany East 492
16 Finland 1001
17 Sweden 1050
18 Austria 1000
19 Cyprus (Republic) 507
20 Czech Republic 1021
21 Estonia 1000
22 Hungary 1021
23 Latvia 1003
24 Lithuania 1019
25 Malta 500
26 Poland 1000
27 Slovakia 1027
28 Slovenia 1010
29 Bulgaria 1000
30 Romania 1020
31 Turkey 1000
32 Croatia 1000
33 Cyprus (CY-TCC) 500
34 Macedonia (FYROM) 1048
43 Iceland 526
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30715 0 1 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 43

v7 NATION - ALL SAMPLES ISO 3166

Vrednost 7672 Frekvenca
AT 1000
BE 1013
BG 1000
CY 507
CY-TCC 500
CZ 1021
DE-E 492
DE-W 1023
DK 1007
EE 1000
ES 1006
FI 1001
FR 1020
GB-GBN 1013
GB-NIR 303
GR 1000
HR 1000
HU 1021
IE 1014
IS 526
IT 1028
LT 1019
LU 505
LV 1003
MK 1048
MT 500
NL 1013
PL 1000
PT 1025
RO 1020
SE 1050
SI 1010
SK 1027
TR 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30715 0

v8 W1 WEIGHT RESULT FROM TARGET

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30715 0 0.33 3.033 1 0.302

Vrednosti spremenljivk od 0.33 do 3.0328

v9 NATION - UNITED KINGDOM

Vrednost 9670 Frekvenca
0 Other 29399
1 United Kingdom 1316
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30715 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v10 W4 WEIGHT UNITED KINGDOM

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30715 0 0 2.656 0.0428 0.238

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2.655536

v11 NATION - UNITED GERMANY

Vrednost 11668 Frekvenca
0 Other 29200
1 Germany 1515
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30715 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v12 W3 WEIGHT GERMANY

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30715 0 0 3.513 0.0493 0.252

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3.513001

v13 NATION GROUP EU6

Vrednost 13666 Frekvenca
0 Other 25113
1 EU6 5602
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30715 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v14 W5 WEIGHT EU6

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30715 0 0 4.877 0.182 0.51

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4.877021

v15 NATION GROUP EU9

Vrednost 15664 Frekvenca
0 Other 21776
1 EU9 8939
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30715 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v16 W6 WEIGHT EU9

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30715 0 0 5.794 0.291 0.68

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5.794039

v17 NATION GROUP EU10

Vrednost 17662 Frekvenca
0 Other 20776
1 EU10 9939
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30715 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v18 W7 WEIGHT EU10

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30715 0 0 6.208 0.324 0.727

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.208467

v19 NATION GROUP EU12

Vrednost 19660 Frekvenca
0 Other 18745
1 EU12 11970
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30715 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v20 W8 WEIGHT EU12

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30715 0 0 6.248 0.39 0.762

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.248418

v21 NATION GROUP EU12+

Vrednost 21658 Frekvenca
0 Other 18253
1 EU12+ 12462
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30715 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v22 W9 WEIGHT EU12+

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30715 0 0 6.201 0.406 0.766

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.201148

v23 NATION GROUP EU NMS 3

Vrednost 23656 Frekvenca
0 Other 27664
1 EU NMS 3 3051
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30715 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v24 W10 WEIGHT EU NMS 3

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30715 0 0 3.53 0.0993 0.334

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3.530324

v25 NATION GROUP EU15

Vrednost 25654 Frekvenca
0 Other 15202
1 EU15 15513
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30715 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v26 W11 WEIGHT EU15

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30715 0 0 7.258 0.505 0.887

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.258202

v27 NATION GROUP EU NMS 10

Vrednost 27652 Frekvenca
0 Other 21607
1 EU NMS 10 9108
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30715 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v28 W13 WEIGHT EU NMS 10

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30715 0 0 11.971 0.297 0.94

Vrednosti spremenljivk od 0 do 11.970979

v29 NATION GROUP EU25

Vrednost 29650 Frekvenca
0 Other 6094
1 EU25 24621
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30715 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v30 W14 WEIGHT EU25

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30715 0 0 9.647 0.802 1.177

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.646549

v31 NATION GROUP AC/CC

Vrednost 31648 Frekvenca
0 Other 26695
1 AC/CC 4020
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30715 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v32 W15 WEIGHT AC/CC

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30715 0 0 5.764 0.131 0.5

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5.763943

v33 NATION GROUP EU27 + TR + HR

Vrednost 33646 Frekvenca
0 Other 2074
1 EU27 + TR + HR 28641
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30715 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v34 W16 WEIGHT EU27 + TR + HR

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30715 0 0 9.252 0.932 1.189

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.252242

v35 NATION GROUP AC (BG RO)

Vrednost 35644 Frekvenca
0 Other 28695
1 AC (BG RO) 2020
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30715 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v36 W18 WEIGHT AC (BG RO)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30715 0 0 2.318 0.0658 0.282

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2.318171

v37 NATION GROUP CC (TR HR)

Vrednost 37642 Frekvenca
0 Other 28715
1 CC (TR HR) 2000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30715 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v38 W19 WEIGHT CC (TR HR)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30715 0 0 4.128 0.0651 0.342

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4.128444

v39 NATION GROUP EU27

Vrednost 39640 Frekvenca
0 Other 4074
1 EU27 26641
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30715 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v40 W22 WEIGHT EU27

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30715 0 0 9.801 0.867 1.181

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.800892

v41 NATION GROUP EU27 + HR

Vrednost 41638 Frekvenca
0 Other 3074
1 EU27 + HR 27641
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30715 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v42 W23 WEIGHT EU27 + HR

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30715 0 0 10.076 0.9 1.209

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10.075919

v43 NATION GROUP EU NMS 12

Vrednost 43636 Frekvenca
0 Other 19587
1 EU NMS 12 11128
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30715 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v44 W24 WEIGHT EU NMS 12

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30715 0 0 10.449 0.362 0.903

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10.448758

v45 NATION GROUP EU27 + TR + HR + CY-TCC

Vrednost 45634 Frekvenca
0 Other 1574
1 EU27 + TR + HR + CY-TCC 29141
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30715 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v46 W25 WEIGHT EU27 + TR + HR + CY-TCC

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30715 0 0 9.411 0.949 1.209

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.410855

v47 NATION GROUP EU27 + TR + HR + MK

Vrednost 47632 Frekvenca
0 Other 1026
1 EU27 + TR + HR + MK 29689
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30715 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v48 W26 WEIGHT EU27 + TR + HR + MK

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30715 0 0 9.556 0.967 1.225

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.556172

v49 NATION GROUP EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK

Vrednost 49630 Frekvenca
0 Other 526
1 EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK 30189
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30715 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v50 W27 WEIGHT EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30715 0 0 9.714 0.983 1.245

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.714119

v51 NATION GROUP EURO ZONE 2009

Vrednost 51628 Frekvenca
0 Other 15531
1 EURO ZONE 2009 15184
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30715 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v52 W81 WEIGHT EURO ZONE 2009

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30715 0 0 8.614 0.494 0.96

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.613638

v53 NATION GROUP NON EURO ZONE 2009

Vrednost 53626 Frekvenca
0 Other 19258
1 NON EURO ZONE 2009 11457
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30715 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v54 W82 WEIGHT NON EURO ZONE 2009

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30715 0 0 8.258 0.373 0.902

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.258445

v55 NATION GROUP EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK + IS

Vrednost 55624 Frekvenca
0 Other 0
1 EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK + IS 30715
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30715 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v56 W88 WEIGHT EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK + IS

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30715 0 0.01 9.878 1 1.266

Vrednosti spremenljivk od 0.009997 do 9.878016

v57 WEX WEIGHT EXTRA POPULATION 15+

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30715 0 151.475 149669.281 15151.756 19178.183

Vrednosti spremenljivk od 151.474976 do 149669.28125

v58 Q1 NATIONALITY BELGIUM

Vrednost 58621 Frekvenca
0 Not mentioned 29716
1 Mentioned 999
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30715 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v59 Q1 NATIONALITY DENMARK

Vrednost 59620 Frekvenca
0 Not mentioned 29703
1 Mentioned 1012
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30715 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v60 Q1 NATIONALITY GERMANY

Vrednost 60619 Frekvenca
0 Not mentioned 29206
1 Mentioned 1509
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30715 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v61 Q1 NATIONALITY GREECE

Vrednost 61618 Frekvenca
0 Not mentioned 29697
1 Mentioned 1018
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30715 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v62 Q1 NATIONALITY SPAIN

Vrednost 62617 Frekvenca
0 Not mentioned 29727
1 Mentioned 988
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30715 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v63 Q1 NATIONALITY FRANCE

Vrednost 63616 Frekvenca
0 Not mentioned 29646
1 Mentioned 1069
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30715 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v64 Q1 NATIONALITY IRELAND

Vrednost 64615 Frekvenca
0 Not mentioned 29730
1 Mentioned 985
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30715 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v65 Q1 NATIONALITY ITALY

Vrednost 65614 Frekvenca
0 Not mentioned 29616
1 Mentioned 1099
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30715 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v66 Q1 NATIONALITY LUXEMBOURG

Vrednost 66613 Frekvenca
0 Not mentioned 30375
1 Mentioned 340
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30715 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v67 Q1 NATIONALITY NETHERLANDS

Vrednost 67612 Frekvenca
0 Not mentioned 29692
1 Mentioned 1023
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30715 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v68 Q1 NATIONALITY PORTUGAL

Vrednost 68611 Frekvenca
0 Not mentioned 29597
1 Mentioned 1118
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30715 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v69 Q1 NATIONALITY UNITED KINGDOM

Vrednost 69610 Frekvenca
0 Not mentioned 29388
1 Mentioned 1327
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30715 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v70 Q1 NATIONALITY AUSTRIA

Vrednost 70609 Frekvenca
0 Not mentioned 29709
1 Mentioned 1006
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30715 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v71 Q1 NATIONALITY SWEDEN

Vrednost 71608 Frekvenca
0 Not mentioned 29673
1 Mentioned 1042
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30715 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v72 Q1 NATIONALITY FINLAND

Vrednost 72607 Frekvenca
0 Not mentioned 29712
1 Mentioned 1003
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30715 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v73 Q1 NATIONALITY CYPRUS (REPUBLIC)

Vrednost 73606 Frekvenca
0 Not mentioned 30122
1 Mentioned 593
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30715 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v74 Q1 NATIONALITY CZECH REPUBLIC

Vrednost 74605 Frekvenca
0 Not mentioned 29684
1 Mentioned 1031
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30715 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v75 Q1 NATIONALITY ESTONIA

Vrednost 75604 Frekvenca
0 Not mentioned 29711
1 Mentioned 1004
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30715 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v76 Q1 NATIONALITY HUNGARY

Vrednost 76603 Frekvenca
0 Not mentioned 29683
1 Mentioned 1032
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30715 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v77 Q1 NATIONALITY LATVIA

Vrednost 77602 Frekvenca
0 Not mentioned 29715
1 Mentioned 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30715 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v78 Q1 NATIONALITY LITHUANIA

Vrednost 78601 Frekvenca
0 Not mentioned 29675
1 Mentioned 1040
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30715 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v79 Q1 NATIONALITY MALTA

Vrednost 79600 Frekvenca
0 Not mentioned 30221
1 Mentioned 494
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30715 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v80 Q1 NATIONALITY POLAND

Vrednost 80599 Frekvenca
0 Not mentioned 29668
1 Mentioned 1047
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30715 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v81 Q1 NATIONALITY SLOVAKIA

Vrednost 81598 Frekvenca
0 Not mentioned 29680
1 Mentioned 1035
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30715 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v82 Q1 NATIONALITY SLOVENIA

Vrednost 82597 Frekvenca
0 Not mentioned 29700
1 Mentioned 1015
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30715 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v83 Q1 NATIONALITY BULGARIA

Vrednost 83596 Frekvenca
0 Not mentioned 29691
1 Mentioned 1024
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30715 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v84 Q1 NATIONALITY ROMANIA

Vrednost 84595 Frekvenca
0 Not mentioned 29649
1 Mentioned 1066
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30715 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v85 Q1 NATIONALITY TURKEY

Vrednost 85594 Frekvenca
0 Not mentioned (not ment.) 0
1 Mentioned 1000
9 Inap. (not 31 in V6) 29715
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 29715

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v86 Q1 NATIONALITY CROATIA

Vrednost 86593 Frekvenca
0 Not mentioned 1
1 Mentioned 999
9 Inap. (not 32 in V6) 29715
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 29715

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v87 Q1 NATIONALITY CYPRUS (CY-TCC)

Vrednost 87592 Frekvenca
0 Not mentioned (not ment.) 0
1 Mentioned 500
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 30215

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v88 Q1 NATIONALITY MACEDONIA (FYROM)

Vrednost 88591 Frekvenca
0 Not mentioned 2
1 Mentioned 1046
9 Inap. (not 34 in V6) 29667
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1048 29667

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v89 Q1 NATIONALITY ICELAND

Vrednost 89590 Frekvenca
0 Not mentioned 2
1 Mentioned 524
9 Inap. (not 43 in V6) 30189
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
526 30189

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v90 Q1 NATIONALITY OTHER COUNTRIES

Vrednost 90589 Frekvenca
0 Not mentioned 30584
1 Mentioned 131
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30715 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v91 QA1 LIFE SATISFACTION

Vrednost 91588 Frekvenca
1 Very satisfied 6679
2 Fairly satisfied 15817
3 Not very satisfied 5657
4 Not at all satisfied 2427
5 DK 135
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30580 135

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v92 QA2 POLITICAL DISCUSSION - NATIONAL MATTERS

Vrednost 92587 Frekvenca
1 Frequently 6291
2 Occasionally 16782
3 Never 7540
4 DK 102
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30613 102

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v93 QA2 POLITICAL DISCUSSION - EUROPEAN MATTERS

Vrednost 93586 Frekvenca
1 Frequently 3543
2 Occasionally 15696
3 Never 11301
4 DK 175
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30540 175

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v94 QA2 POLITICAL DISCUSSION - LOCAL MATTERS

Vrednost 94585 Frekvenca
1 Frequently 6762
2 Occasionally 16323
3 Never 7495
4 DK 135
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30580 135

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v95 QA3 POL DISCUSSION - CONVINCE FRIENDS

Vrednost 95584 Frekvenca
1 Often 3965
2 From time to time 10847
3 Rarely 8754
4 Never 6812
5 DK 337
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30378 337

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v96 QA4A SITUATION: NATIONAL ECONOMY

Vrednost 96583 Frekvenca
1 Very good 372
2 Rather good 6510
3 Rather bad 13875
4 Very bad 9087
5 DK 371
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29844 871

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v97 QA4A SITUATION: EUROPEAN ECONOMY

Vrednost 97582 Frekvenca
1 Very good 412
2 Rather good 7555
3 Rather bad 15116
4 Very bad 4721
5 DK 2411
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27804 2911

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v98 QA4A SITUATION: WORLD ECONOMY

Vrednost 98581 Frekvenca
1 Very good 307
2 Rather good 6580
3 Rather bad 15889
4 Very bad 4568
5 DK 2871
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27344 3371

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v99 QA4A SITUATION: PERSONAL JOB

Vrednost 99580 Frekvenca
1 Very good 3726
2 Rather good 11466
3 Rather bad 5730
4 Very bad 3615
5 DK 5678
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24537 6178

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v100 QA4A SITUATION: FINANCIAL HOUSEHOLD

Vrednost 100579 Frekvenca
1 Very good 2559
2 Rather good 15622
3 Rather bad 8542
4 Very bad 2975
5 DK 517
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29698 1017

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v101 QA4A SITUATION: EMPLOYMENT COUNTRY

Vrednost 101578 Frekvenca
1 Very good 203
2 Rather good 4458
3 Rather bad 13545
4 Very bad 11453
5 DK 556
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29659 1056

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v102 QA4A SITUATION: ENVIRONMENT COUNTRY

Vrednost 102577 Frekvenca
1 Very good 1049
2 Rather good 13451
3 Rather bad 10982
4 Very bad 3581
5 DK 1152
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29063 1652

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v103 QA4B SITUATION: CY-TCC ECONOMY

Vrednost 103576 Frekvenca
1 Very good 38
2 Rather good 190
3 Rather bad 161
4 Very bad 105
5 DK 6
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
494 30221

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v104 QA4B SITUATION: EUROPEAN ECONOMY

Vrednost 104575 Frekvenca
1 Very good 82
2 Rather good 224
3 Rather bad 106
4 Very bad 60
5 DK 28
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
472 30243

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v105 QA4B SITUATION: WORLD ECONOMY

Vrednost 105574 Frekvenca
1 Very good 32
2 Rather good 188
3 Rather bad 189
4 Very bad 67
5 DK 24
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
476 30239

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v106 QA4B SITUATION: PERSONAL JOB

Vrednost 106573 Frekvenca
1 Very good 36
2 Rather good 260
3 Rather bad 111
4 Very bad 75
5 DK 18
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
482 30233

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v107 QA4B SITUATION: FINANCIAL HOUSEHOLD

Vrednost 107572 Frekvenca
1 Very good 41
2 Rather good 266
3 Rather bad 131
4 Very bad 47
5 DK 15
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
485 30230

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v108 QA4B SITUATION: EMPLOYMENT CY-TCC

Vrednost 108571 Frekvenca
1 Very good 25
2 Rather good 126
3 Rather bad 156
4 Very bad 148
5 DK 45
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
455 30260

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v109 QA4B SITUATION: ENVIRONMENT CY-TCC

Vrednost 109570 Frekvenca
1 Very good 28
2 Rather good 154
3 Rather bad 175
4 Very bad 120
5 DK 23
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
477 30238

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v110 QA5A SITUATN CTRY COMPARED: ECONOMY

Vrednost 110569 Frekvenca
1 Much better 971
2 Somewhat better 9114
3 Somewhat less good 10461
4 Definitely less good 8033
5 DK 1636
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28579 2136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v111 QA5A SITUATN CTRY COMPARED: EMPLOYMENT

Vrednost 111568 Frekvenca
1 Much better 729
2 Somewhat better 7762
3 Somewhat less good 10401
4 Definitely less good 9427
5 DK 1896
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28319 2396

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v112 QA5A SITUATN CTRY COMPARED: COST OF LIVING

Vrednost 112567 Frekvenca
1 Much better 542
2 Somewhat better 6522
3 Somewhat less good 12209
4 Definitely less good 9213
5 DK 1729
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28486 2229

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v113 QA5A SITUATN CTRY COMPARED: ENERGY PRICES

Vrednost 113566 Frekvenca
1 Much better 539
2 Somewhat better 4969
3 Somewhat less good 11903
4 Definitely less good 8838
5 DK 3966
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26249 4466

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v114 QA5A SITUATN CTRY COMPARED: QUALITY OF LIFE

Vrednost 114565 Frekvenca
1 Much better 2455
2 Somewhat better 10793
3 Somewhat less good 8865
4 Definitely less good 6729
5 DK 1373
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28842 1873

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v115 QA5A SITUATN CTRY COMPARED: ENVIRONMENT

Vrednost 115564 Frekvenca
1 Much better 2005
2 Somewhat better 12791
3 Somewhat less good 8944
4 Definitely less good 4051
5 DK 2424
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27791 2924

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v116 QA5B SITUATN CY-TCC COMPARED: ECONOMY

Vrednost 116563 Frekvenca
1 Much better 37
2 Somewhat better 116
3 Somewhat less good 154
4 Definitely less good 154
5 DK 39
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
461 30254

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v117 QA5B SITUATN CY-TCC COMPARED: EMPLOYMENT

Vrednost 117562 Frekvenca
1 Much better 22
2 Somewhat better 102
3 Somewhat less good 153
4 Definitely less good 176
5 DK 47
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
453 30262

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v118 QA5B SITUATN CY-TCC COMPARED: COST OF LIVING

Vrednost 118561 Frekvenca
1 Much better 42
2 Somewhat better 98
3 Somewhat less good 146
4 Definitely less good 182
5 DK 32
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
468 30247

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v119 QA5B SITUATN CY-TCC COMPARED: ENERGY PRICES

Vrednost 119560 Frekvenca
1 Much better 34
2 Somewhat better 87
3 Somewhat less good 143
4 Definitely less good 193
5 DK 43
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
457 30258

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v120 QA5B SITUATN CY-TCC COMPARED: QUALITY OF LIFE

Vrednost 120559 Frekvenca
1 Much better 47
2 Somewhat better 119
3 Somewhat less good 140
4 Definitely less good 162
5 DK 32
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
468 30247

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v121 QA5B SITUATN CY-TCC COMPARED: ENVIRONMENT

Vrednost 121558 Frekvenca
1 Much better 39
2 Somewhat better 95
3 Somewhat less good 152
4 Definitely less good 173
5 DK 41
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
459 30256

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v122 QA6A EXPECTATIONS: LIFE IN GENERAL

Vrednost 122557 Frekvenca
1 Better 6947
2 Worse 5726
3 Same 16619
4 DK 923
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29292 1423

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v123 QA6A EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUATION

Vrednost 123556 Frekvenca
1 Better 7225
2 Worse 10606
3 Same 11087
4 DK 1297
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28918 1797

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v124 QA6A EXPECTATIONS: FINANCIAL SITUATION

Vrednost 124555 Frekvenca
1 Better 5559
2 Worse 6577
3 Same 17245
4 DK 834
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29381 1334

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v125 QA6A EXPECTATIONS: EMPLOYMENT SITUATION

Vrednost 125554 Frekvenca
1 Better 7054
2 Worse 11408
3 Same 10410
4 DK 1343
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28872 1843

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v126 QA6A EXPECTATIONS: PERS JOB SITUATION

Vrednost 126553 Frekvenca
1 Better 4713
2 Worse 3917
3 Same 17953
4 DK 3632
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26583 4132

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v127 QA6A EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUAT EU

Vrednost 127552 Frekvenca
1 Better 7399
2 Worse 9087
3 Same 10534
4 DK 3195
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27020 3695

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v128 QA6A EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUAT WORLD

Vrednost 128551 Frekvenca
1 Better 7594
2 Worse 8365
3 Same 10657
4 DK 3599
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26616 4099

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v129 QA6A EXPECTATIONS: ENVIRONMENT SIT COUNTRY

Vrednost 129550 Frekvenca
1 Better 6805
2 Worse 5678
3 Same 16113
4 DK 1619
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28596 2119

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v130 QA6B EXPECTATIONS: LIFE IN GENERAL

Vrednost 130549 Frekvenca
1 Better 149
2 Worse 100
3 Same 209
4 DK 42
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
458 30257

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v131 QA6B EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUAT CY-TCC

Vrednost 131548 Frekvenca
1 Better 105
2 Worse 179
3 Same 177
4 DK 39
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
461 30254

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v132 QA6B EXPECTATIONS: FINANCIAL SITUATION

Vrednost 132547 Frekvenca
1 Better 142
2 Worse 85
3 Same 231
4 DK 42
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
458 30257

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v133 QA6B EXPECTATIONS: EMPLOYMENT SITUAT CY-TCC

Vrednost 133546 Frekvenca
1 Better 94
2 Worse 161
3 Same 177
4 DK 68
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
432 30283

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v134 QA6B EXPECTATIONS: PERS JOB SITUATION

Vrednost 134545 Frekvenca
1 Better 132
2 Worse 79
3 Same 242
4 DK 47
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
453 30262

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v135 QA6B EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUAT EU

Vrednost 135544 Frekvenca
1 Better 131
2 Worse 112
3 Same 170
4 DK 87
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
413 30302

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v136 QA6B EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUAT WORLD

Vrednost 136543 Frekvenca
1 Better 130
2 Worse 133
3 Same 168
4 DK 69
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
431 30284

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v137 QA6B EXPECTATIONS: ENVIRONMENT SIT CY-TCC

Vrednost 137542 Frekvenca
1 Better 107
2 Worse 135
3 Same 201
4 DK 57
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
443 30272

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v138 QA7A IMPORT ISSUES CTRY: CRIME

Vrednost 138541 Frekvenca
0 Not mentioned 24828
1 Mentioned 5387
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30215 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v139 QA7A IMPORT ISSUES CTRY: ECONOMIC SITUATION

Vrednost 139540 Frekvenca
0 Not mentioned 17315
1 Mentioned 12900
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30215 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v140 QA7A IMPORT ISSUES CTRY: RISING PRICES/INFLA

Vrednost 140539 Frekvenca
0 Not mentioned 24358
1 Mentioned 5857
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30215 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v141 QA7A IMPORT ISSUES CTRY: TAXATION

Vrednost 141538 Frekvenca
0 Not mentioned 27735
1 Mentioned 2480
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30215 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v142 QA7A IMPORT ISSUES CTRY: UNEMPLOYMENT

Vrednost 142537 Frekvenca
0 Not mentioned 14731
1 Mentioned 15484
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30215 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v143 QA7A IMPORT ISSUES CTRY: TERRORISM

Vrednost 143536 Frekvenca
0 Not mentioned 29106
1 Mentioned 1109
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30215 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v144 QA7A IMPORT ISSUES CTRY: DEFENCE/FOREIGN AFF

Vrednost 144535 Frekvenca
0 Not mentioned 29795
1 Mentioned 420
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30215 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v145 QA7A IMPORT ISSUES CTRY: HOUSING

Vrednost 145534 Frekvenca
0 Not mentioned 29310
1 Mentioned 905
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30215 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v146 QA7A IMPORT ISSUES CTRY: IMMIGRATION

Vrednost 146533 Frekvenca
0 Not mentioned 28242
1 Mentioned 1973
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30215 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v147 QA7A IMPORT ISSUES CTRY: HEALTHCARE SYSTEM

Vrednost 147532 Frekvenca
0 Not mentioned 25527
1 Mentioned 4688
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30215 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v148 QA7A IMPORT ISSUES CTRY: EDUCATIONAL SYSTEM

Vrednost 148531 Frekvenca
0 Not mentioned 28375
1 Mentioned 1840
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30215 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v149 QA7A IMPORT ISSUES CTRY: PENSIONS

Vrednost 149530 Frekvenca
0 Not mentioned 27193
1 Mentioned 3022
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30215 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v150 QA7A IMPORT ISSUES CTRY: THE ENVIRONMENT

Vrednost 150529 Frekvenca
0 Not mentioned 29236
1 Mentioned 979
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30215 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v151 QA7A IMPORT ISSUES CTRY: ENERGY

Vrednost 151528 Frekvenca
0 Not mentioned 29236
1 Mentioned 979
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30215 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v152 QA7A IMPORT ISSUES CTRY: OTHERS

Vrednost 152527 Frekvenca
0 Not mentioned 29561
1 Mentioned 654
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30215 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v153 QA7A IMPORT ISSUES CTRY: NONE

Vrednost 153526 Frekvenca
0 Not mentioned 30175
1 Mentioned 40
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30215 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v154 QA7A IMPORT ISSUES CTRY: DK

Vrednost 154525 Frekvenca
0 Not mentioned 30108
1 Mentioned 107
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30215 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v155 QA8A IMPORT ISSUES PERS: CRIME

Vrednost 155524 Frekvenca
0 Not mentioned 27985
1 Mentioned 2230
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30215 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v156 QA8A IMPORT ISSUES PERS: ECONOMIC SITUATION

Vrednost 156523 Frekvenca
0 Not mentioned 21754
1 Mentioned 8461
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30215 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v157 QA8A IMPORT ISSUES PERS: RISING PRICES/INFLA

Vrednost 157522 Frekvenca
0 Not mentioned 18949
1 Mentioned 11266
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30215 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v158 QA8A IMPORT ISSUES PERS: TAXATION

Vrednost 158521 Frekvenca
0 Not mentioned 26540
1 Mentioned 3675
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30215 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v159 QA8A IMPORT ISSUES PERS: UNEMPLOYMENT

Vrednost 159520 Frekvenca
0 Not mentioned 23556
1 Mentioned 6659
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30215 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v160 QA8A IMPORT ISSUES PERS: TERRORISM

Vrednost 160519 Frekvenca
0 Not mentioned 29764
1 Mentioned 451
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30215 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v161 QA8A IMPORT ISSUES PERS: DEFENCE/FOREIGN AFF

Vrednost 161518 Frekvenca
0 Not mentioned 30011
1 Mentioned 204
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30215 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v162 QA8A IMPORT ISSUES PERS: HOUSING

Vrednost 162517 Frekvenca
0 Not mentioned 28530
1 Mentioned 1685
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30215 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v163 QA8A IMPORT ISSUES PERS: IMMIGRATION

Vrednost 163516 Frekvenca
0 Not mentioned 29393
1 Mentioned 822
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30215 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v164 QA8A IMPORT ISSUES PERS: HEALTHCARE SYSTEM

Vrednost 164515 Frekvenca
0 Not mentioned 24334
1 Mentioned 5881
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30215 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v165 QA8A IMPORT ISSUES PERS: EDUCATIONAL SYSTEM

Vrednost 165514 Frekvenca
0 Not mentioned 27477
1 Mentioned 2738
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30215 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v166 QA8A IMPORT ISSUES PERS: PENSIONS

Vrednost 166513 Frekvenca
0 Not mentioned 24921
1 Mentioned 5294
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30215 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v167 QA8A IMPORT ISSUES PERS: THE ENVIRONMENT

Vrednost 167512 Frekvenca
0 Not mentioned 28763
1 Mentioned 1452
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30215 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v168 QA8A IMPORT ISSUES PERS: ENERGY

Vrednost 168511 Frekvenca
0 Not mentioned 28590
1 Mentioned 1625
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30215 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v169 QA8A IMPORT ISSUES PERS: OTHERS

Vrednost 169510 Frekvenca
0 Not mentioned 29661
1 Mentioned 554
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30215 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v170 QA8A IMPORT ISSUES PERS: NONE

Vrednost 170509 Frekvenca
0 Not mentioned 28760
1 Mentioned 1455
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30215 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v171 QA8A IMPORT ISSUES PERS: DK

Vrednost 171508 Frekvenca
0 Not mentioned 29981
1 Mentioned 234
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30215 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v172 QA7B IMPORT ISSUES CY-TCC: CRIME

Vrednost 172507 Frekvenca
0 Not mentioned 404
1 Mentioned 96
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 30215

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v173 QA7B IMPORT ISSUES CY-TCC: ECONOMIC SITUATION

Vrednost 173506 Frekvenca
0 Not mentioned 310
1 Mentioned 190
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 30215

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v174 QA7B IMPORT ISSUES CY-TCC: RISING PRICES/INFLA

Vrednost 174505 Frekvenca
0 Not mentioned 407
1 Mentioned 93
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 30215

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v175 QA7B IMPORT ISSUES CY-TCC: TAXATION

Vrednost 175504 Frekvenca
0 Not mentioned 462
1 Mentioned 38
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 30215

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v176 QA7B IMPORT ISSUES CY-TCC: UNEMPLOYMENT

Vrednost 176503 Frekvenca
0 Not mentioned 246
1 Mentioned 254
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 30215

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v177 QA7B IMPORT ISSUES CY-TCC: TERRORISM

Vrednost 177502 Frekvenca
0 Not mentioned 486
1 Mentioned 14
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 30215

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v178 QA7B IMPORT ISSUES CY-TCC: CYPRUS ISSUE

Vrednost 178501 Frekvenca
0 Not mentioned 382
1 Mentioned 118
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 30215

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v179 QA7B IMPORT ISSUES CY-TCC: HOUSING

Vrednost 179500 Frekvenca
0 Not mentioned 492
1 Mentioned 8
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 30215

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v180 QA7B IMPORT ISSUES CY-TCC: IMMIGRATION

Vrednost 180499 Frekvenca
0 Not mentioned 483
1 Mentioned 17
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 30215

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v181 QA7B IMPORT ISSUES CY-TCC: HEALTHCARE SYSTEM

Vrednost 181498 Frekvenca
0 Not mentioned 453
1 Mentioned 47
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 30215

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v182 QA7B IMPORT ISSUES CY-TCC: EDUCATIONAL SYSTEM

Vrednost 182497 Frekvenca
0 Not mentioned 457
1 Mentioned 43
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 30215

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v183 QA7B IMPORT ISSUES CY-TCC: PENSIONS

Vrednost 183496 Frekvenca
0 Not mentioned 487
1 Mentioned 13
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 30215

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v184 QA7B IMPORT ISSUES CY-TCC: THE ENVIRONMENT

Vrednost 184495 Frekvenca
0 Not mentioned 478
1 Mentioned 22
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 30215

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v185 QA7B IMPORT ISSUES CY-TCC: ENERGY

Vrednost 185494 Frekvenca
0 Not mentioned 493
1 Mentioned 7
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 30215

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v186 QA7B IMPORT ISSUES CY-TCC: OTHERS

Vrednost 186493 Frekvenca
0 Not mentioned 500
1 Mentioned (not ment.) 0
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 30215

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v187 QA7B IMPORT ISSUES CY-TCC: NONE

Vrednost 187492 Frekvenca
0 Not mentioned 496
1 Mentioned 4
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 30215

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v188 QA7B IMPORT ISSUES CY-TCC: DK

Vrednost 188491 Frekvenca
0 Not mentioned 499
1 Mentioned 1
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 30215

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v189 QA8B IMPORT ISSUES PERS: CRIME

Vrednost 189490 Frekvenca
0 Not mentioned 446
1 Mentioned 54
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 30215

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v190 QA8B IMPORT ISSUES PERS: ECONOMIC SITUATION

Vrednost 190489 Frekvenca
0 Not mentioned 299
1 Mentioned 201
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 30215

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v191 QA8B IMPORT ISSUES PERS: RISING PRICES/INFLA

Vrednost 191488 Frekvenca
0 Not mentioned 372
1 Mentioned 128
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 30215

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v192 QA8B IMPORT ISSUES PERS: TAXATION

Vrednost 192487 Frekvenca
0 Not mentioned 455
1 Mentioned 45
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 30215

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v193 QA8B IMPORT ISSUES PERS: UNEMPLOYMENT

Vrednost 193486 Frekvenca
0 Not mentioned 296
1 Mentioned 204
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 30215

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v194 QA8B IMPORT ISSUES PERS: TERRORISM

Vrednost 194485 Frekvenca
0 Not mentioned 489
1 Mentioned 11
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 30215

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v195 QA8B IMPORT ISSUES PERS: CYPRUS ISSUE

Vrednost 195484 Frekvenca
0 Not mentioned 425
1 Mentioned 75
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 30215

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v196 QA8B IMPORT ISSUES PERS: HOUSING

Vrednost 196483 Frekvenca
0 Not mentioned 481
1 Mentioned 19
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 30215

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v197 QA8B IMPORT ISSUES PERS: IMMIGRATION

Vrednost 197482 Frekvenca
0 Not mentioned 489
1 Mentioned 11
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 30215

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v198 QA8B IMPORT ISSUES PERS: HEALTHCARE SYSTEM

Vrednost 198481 Frekvenca
0 Not mentioned 438
1 Mentioned 62
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 30215

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v199 QA8B IMPORT ISSUES PERS: EDUCATIONAL SYSTEM

Vrednost 199480 Frekvenca
0 Not mentioned 436
1 Mentioned 64
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 30215

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v200 QA8B IMPORT ISSUES PERS: PENSIONS

Vrednost 200479 Frekvenca
0 Not mentioned 480
1 Mentioned 20
9 Inap. (not 33 in V6) 30215