Evrobarometer 73.4: Finančna in gospodarska kriza, prihodnost Evropske unije, globalizacija in evropsko državljanstvo, maj 2010

Basic Study Information

ADP - IDNo: EB734
Main author(s):
  • Evropska Komisija
Co-workers:
  • Papacostas, Antonis
Data file producer:
TNS - TNS Opinion & Social
GESIS - GESIS Datenarchiv, GESIS Leibniz-Institute for the Social Sciences

Place; date:

Cologne; 2012

Funding agency:

Evropska komisija

Project number:

no information

Series:
  • EB/Evrobarometer

    Od zgodnjih sedemdesetih let dvajsetega stoletja je Evropska komisija z standardnimi in specialnimi Eurobarometri redno spremljala javno mnenje v državah članicah Evropske unije. Vsako jesen in pomlad je bilo izvedeno osebno anketiranje, za katero so bili vsakič pripravljeni vzorci velikosti 1000 enot za vsako državo. Posebni vzorci so bili narejeni za severno Irsko in vzhodno Nemčijo. Po združitvi EU leta 2004 so se v raziskovanje vključile še preostale članice in nove kandidatke članice EU. Moduli standardnega Eurobarometra obravnavajo teme, kot so mnenje o združitvi Evrope, institucije in politike, dopolnjeni pa so še s splošnimi družbeno-politično usmeritvami in demografskimi podatki o posameznikih in gospodinjstvih. Občasna raziskava Eurobarometer obravnava tudi teme, kot so okolje, znanost in tehnologija, zdravje in družina, socialna ali etnična izključenost, kakovost življenja itd.

Study Content

Keywords ADP: zadovoljstvo z življenjem, politične zadeve, zaposlitev, Evropska Unija, poznavanje Evropske Unije, mnenje o Evropski uniji, koristi od članstva v EU, gospodarska kriza, finančna situacija gospodinjstva, občutek evropejstva

Keywords ELSST:
PRIČAKOVANJE, GOSPODARSKE RAZMERE, GOSPODINJSTVO, GLOBALIZACIJA

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - Mednarodna politika in organizacije
GOSPODARSTVO - Gospodarske razmere in kazalci
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
FINANČNA IN GOSPODARSKA KRIZA
PRIHODNOST EVROPSKE UNIJE
GLOBALIZACIJA
EVROPSKO DRŽAVLJANSTVO


Abstract:

Ta izvedba raziskav Evrobarometer obsega standardne kazalce Evrobarometra kot so: zadovoljstvo anketirancev s sedanjim življenjem, razpravljanje o političnih zadevah ter pričakovanja v naslednjih 12 mesecih. Dodatno respondenti ocenjujejo trenutne gospodarske, zaposlitvene in okoljske razmere v svojem gospodinjstvu in njihovi državi, v Evropski uniji (EU) ali v svetu in določijo dve najpomembnejši vprašanji s katerimi se soočajo osebno, v svoji državi in v EU. Vprašanja so se osredotočala tudi na respondentovo poznavanje in mnenje o EU, vključujoč če je oz. bi njegova država imela koristi od članstva v EU. V drugem sklopu so respondenti vprašani, če je vrhunec finančne in gospodarske krize že mimo, ali se bo še okrepila, kakšna je finančna situacija v njihovem gospodinjstvu, o ukrepih za reševanje krize, ter o reformah finančnega sistema. V naslednjem sklopu anketiranci odgovarjajo o prihodnosti EU ter ambicioznosti več ciljev, ki jih je potrebno doseči do leta 2020. V četrtem sklopu se anketiranci opredelijo do več izjav, povezanih z globalizacijo. V zadnjem sklopu respondenti odgovarjajo o njihovi identifikaciji z lastno državo in EU ter elementih, ki bi okrepili občutek evropskega državljanstva. Demografski sklop vključuje vprašanja o starosti respondenta, spolu, državljanstvu, zakonskem statusu, poklicu, izobrazbi, politični samoocenitvi levo-desno, velikosti gospodinjstva, posedovanju stacionarnega ali mobilnega telefona, finančnem stanju, družbenemu položaju, uporabi interneta, tipu in velikosti naselja, regiji bivanja ter jeziku ankete.

Methodology


Collection date: Zbiranje podatkov na terenu je potekalo: Avstrija: 05. maj 2010 - 24. maj 2010, Belgija: 06. maj 2010 - 27. maj 2010, Bolgarija: 05. maj 2010 - 17. maj 2010, Ciper: 07. maj 2010 - 23. maj 2010, Češka: 07. maj 2010 - 22. maj 2010, Danska: 07. maj 2010 - 25. maj 2010, Estonija: 07. maj 2010 - 24. maj 2010, Finska: 07. maj 2010 - 25. maj 2010, Francija: 07. maj 2010 - 27. maj 2010, Grčija: 07. maj 2010 - 23. maj 2010, Hrvaška: 07. maj 2010 - 25. maj 2010, Irska: 07. maj 2010 - 23. maj 2010, Islandija: 07. maj 2010 - 24. maj 2010, Italija: 07. maj 2010 - 21. maj 2010, Latvija: 07. maj 2010 - 24. maj 2010, Litva: 07. maj 2010 - 21. maj 2010, Luksemburg: 07. maj 2010 - 25. maj 2010, Madžarska: 07. maj 2010 - 23. maj 2010, Makedonija: 07. maj 2010 - 13. maj 2010, Malta: 07. maj 2010 - 23. maj 2010, Nemčija: 06. maj 2010 - 26. maj 2010, Nizozemska: 07. maj 2010 - 28. maj 2010, Poljska: 08. maj 2010 - 25. maj 2010, Portugalska: 07. maj 2010 - 25. maj 2010, Romunija: 07. maj 2010 - 19. maj 2010, Severna Irska: 07. maj 2010 - 23. maj 2010, Slovaška: 08. maj 2010 - 23. maj 2010, Slovenija: 07. maj 2010 - 23. maj 2010, Španija: 08. maj 2010 - 25. maj 2010, Švedska: 06. maj 2010 - 25. maj 2010, Turčija: 07. maj 2010 - 25. maj 2010, Turško-ciprska skupnost: 07. maj 2010 - 23. maj 2010, Velika Britanija: 07. maj 2010 - 23. maj 2010
Date of production: 2012
Country: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Islandija, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Makedonija, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Turčija, Velika Britanija
Geographic coverage:

Teritorij naštetih držav. Vzorec za Severno Irsko in Turško-ciprsko skupnost ločen.

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

Ciljna populacija so prebivalci 27 držav članic EU, Islandije, treh držav kandidatk, ter Turško-ciprske skupnosti (Severni Ciper). Vsi respondenti so bili starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v naštetih državah. V Islandiji, državah kandidatkah in Turško-ciprski skupnosti so vključeni tudi respondenti s stalnim prebivališčem v teh državah, ki so državljani članic EU, ter imajo zadostno znanje nacionalnega jezika, da so lahko odgovarjali na vprašalnik. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11479.

Excluded: no information
Data collected by:

Koordinator: TNS Opinion, Brussels

Avstrija: Österreichisches GALLUP, Vienna

Belgija: TNS Dimarso, Brussels

Bolgarija: TNS BBSS, Sofia

Ciper: Synovate, Nicosia

Češka: TNS Aisa, Prague

Danska: TNS GALLUP DK, Copenhagen

Estonija: Emor, Tallinn

Finska: TNS GALLUP Oy, Espoo

Francija: TNS Sofres, Montrouge

Grčija: TNS ICAP, Athens

Hrvaška: Puls, Zagreb

Irska: TNS MRBI, Dublin

Islandija: Capacent, Reykjavik

Italija: TNS Infratest

Latvija: TNS Latvia, Riga

Litva: TNS GALLUP Lithuania, Vilnius

Luksemburg: TNS ILReS, Luxembourg

Madžarska: TNS Hungary, Budapest

Makedonija: TNS Brima, Skopje

Malta: MISCO, Valletta

Nemčija: TNS Infratest, Munich

Nizozemska: TNS NIPO, Amsterdam

Poljska: TNS OBOP, Warsaw

Portugalska: TNS EUROTESTE, Lisbon

Romunija: TNS CSOP, Bucharest

Slovaška: TNS AISA SK, Bratislava

Slovenija: RM PLUS, Maribor

Španija: TNS Demoscopia, Madrid

Švedska: TNS GALLUP, Stockholm

Turčija: TNS PIAR, Istanbul

Turško-ciprska skupnost: Kadem, Nicosia

Velika Britanija in Severna Irska: TNS UK, London

Sampling procedure:

Verjetnostno: večstopenjsko

Mode of data collection:

Osebni intervju: CAPI/CAMI

Osebni intervju: PAPI

CAPI uporabljen v državah, kjer je bil na voljo. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11479.

Weighting:

Da. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11479.

Access restrictions

Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave. Več o omejitvah dostopa na doi:10.4232/1.11479.

Contact: GESIS Datenarchiv

Več o pravilnem navajanju podatkov na doi:10.4232/1.11479.

Več o uporabnikovi odgovornosti obveščanja arhiva o uporabi podatkov in objavi del na doi:10.4232/1.11479.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: ZA5234: Eurobarometer 73.4 (May 2010) [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

  • number of variables: 678
  • number of units: 30715

Version: 2.0.1, doi:10.4232/1.11479

Variable list

v1 STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Value 13 Frequency
5234 30715
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30715 0

Valid range from 5234 to 5234

v2 STUDY NUMBER - PUBLISHER

Value 22 Frequency
5234 30715
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30715 0

Valid range from 5234 to 5234

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Value 31 Frequency
2.0.1 (2012-10-15) 30715
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30715 0

v1 STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Value 1678 Frequency
5234 30715
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30715 0

Valid range from 5234 to 5234

v2 STUDY NUMBER - PUBLISHER

Value 2677 Frequency
5234 30715
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30715 0

Valid range from 5234 to 5234

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Value 3676 Frequency
2.0.1 (2012-10-15) 30715
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30715 0

v4 EUROBAROMETER NUMBER

Value 4675 Frequency
734 Eurobarometer 73.4 30715
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30715 0

Valid range from 734 to 734

v5 UNIQUE CASE ID (TNS COUNTRY ID + INTERVIEW ID)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30715 0 1000001 63001056 25381402.146 16738567.749

Valid range from 1000001 to 63001056

v6 NATION - ALL SAMPLES

Value 6673 Frequency
1 France 1020
2 Belgium 1013
3 The Netherlands 1013
4 Germany West 1023
5 Italy 1028
6 Luxembourg 505
7 Denmark 1007
8 Ireland 1014
9 Great Britain 1013
10 Northern Ireland 303
11 Greece 1000
12 Spain 1006
13 Portugal 1025
14 Germany East 492
16 Finland 1001
17 Sweden 1050
18 Austria 1000
19 Cyprus (Republic) 507
20 Czech Republic 1021
21 Estonia 1000
22 Hungary 1021
23 Latvia 1003
24 Lithuania 1019
25 Malta 500
26 Poland 1000
27 Slovakia 1027
28 Slovenia 1010
29 Bulgaria 1000
30 Romania 1020
31 Turkey 1000
32 Croatia 1000
33 Cyprus (CY-TCC) 500
34 Macedonia (FYROM) 1048
43 Iceland 526
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30715 0 1 43

Valid range from 1 to 43

v7 NATION - ALL SAMPLES ISO 3166

Value 7672 Frequency
AT 1000
BE 1013
BG 1000
CY 507
CY-TCC 500
CZ 1021
DE-E 492
DE-W 1023
DK 1007
EE 1000
ES 1006
FI 1001
FR 1020
GB-GBN 1013
GB-NIR 303
GR 1000
HR 1000
HU 1021
IE 1014
IS 526
IT 1028
LT 1019
LU 505
LV 1003
MK 1048
MT 500
NL 1013
PL 1000
PT 1025
RO 1020
SE 1050
SI 1010
SK 1027
TR 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30715 0

v8 W1 WEIGHT RESULT FROM TARGET

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30715 0 0.33 3.033 1 0.302

Valid range from 0.33 to 3.0328

v9 NATION - UNITED KINGDOM

Value 9670 Frequency
0 Other 29399
1 United Kingdom 1316
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30715 0

Valid range from 0 to 1

v10 W4 WEIGHT UNITED KINGDOM

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30715 0 0 2.656 0.0428 0.238

Valid range from 0 to 2.655536

v11 NATION - UNITED GERMANY

Value 11668 Frequency
0 Other 29200
1 Germany 1515
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30715 0

Valid range from 0 to 1

v12 W3 WEIGHT GERMANY

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30715 0 0 3.513 0.0493 0.252

Valid range from 0 to 3.513001

v13 NATION GROUP EU6

Value 13666 Frequency
0 Other 25113
1 EU6 5602
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30715 0

Valid range from 0 to 1

v14 W5 WEIGHT EU6

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30715 0 0 4.877 0.182 0.51

Valid range from 0 to 4.877021

v15 NATION GROUP EU9

Value 15664 Frequency
0 Other 21776
1 EU9 8939
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30715 0

Valid range from 0 to 1

v16 W6 WEIGHT EU9

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30715 0 0 5.794 0.291 0.68

Valid range from 0 to 5.794039

v17 NATION GROUP EU10

Value 17662 Frequency
0 Other 20776
1 EU10 9939
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30715 0

Valid range from 0 to 1

v18 W7 WEIGHT EU10

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30715 0 0 6.208 0.324 0.727

Valid range from 0 to 6.208467

v19 NATION GROUP EU12

Value 19660 Frequency
0 Other 18745
1 EU12 11970
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30715 0

Valid range from 0 to 1

v20 W8 WEIGHT EU12

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30715 0 0 6.248 0.39 0.762

Valid range from 0 to 6.248418

v21 NATION GROUP EU12+

Value 21658 Frequency
0 Other 18253
1 EU12+ 12462
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30715 0

Valid range from 0 to 1

v22 W9 WEIGHT EU12+

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30715 0 0 6.201 0.406 0.766

Valid range from 0 to 6.201148

v23 NATION GROUP EU NMS 3

Value 23656 Frequency
0 Other 27664
1 EU NMS 3 3051
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30715 0

Valid range from 0 to 1

v24 W10 WEIGHT EU NMS 3

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30715 0 0 3.53 0.0993 0.334

Valid range from 0 to 3.530324

v25 NATION GROUP EU15

Value 25654 Frequency
0 Other 15202
1 EU15 15513
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30715 0

Valid range from 0 to 1

v26 W11 WEIGHT EU15

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30715 0 0 7.258 0.505 0.887

Valid range from 0 to 7.258202

v27 NATION GROUP EU NMS 10

Value 27652 Frequency
0 Other 21607
1 EU NMS 10 9108
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30715 0

Valid range from 0 to 1

v28 W13 WEIGHT EU NMS 10

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30715 0 0 11.971 0.297 0.94

Valid range from 0 to 11.970979

v29 NATION GROUP EU25

Value 29650 Frequency
0 Other 6094
1 EU25 24621
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30715 0

Valid range from 0 to 1

v30 W14 WEIGHT EU25

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30715 0 0 9.647 0.802 1.177

Valid range from 0 to 9.646549

v31 NATION GROUP AC/CC

Value 31648 Frequency
0 Other 26695
1 AC/CC 4020
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30715 0

Valid range from 0 to 1

v32 W15 WEIGHT AC/CC

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30715 0 0 5.764 0.131 0.5

Valid range from 0 to 5.763943

v33 NATION GROUP EU27 + TR + HR

Value 33646 Frequency
0 Other 2074
1 EU27 + TR + HR 28641
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30715 0

Valid range from 0 to 1

v34 W16 WEIGHT EU27 + TR + HR

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30715 0 0 9.252 0.932 1.189

Valid range from 0 to 9.252242

v35 NATION GROUP AC (BG RO)

Value 35644 Frequency
0 Other 28695
1 AC (BG RO) 2020
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30715 0

Valid range from 0 to 1

v36 W18 WEIGHT AC (BG RO)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30715 0 0 2.318 0.0658 0.282

Valid range from 0 to 2.318171

v37 NATION GROUP CC (TR HR)

Value 37642 Frequency
0 Other 28715
1 CC (TR HR) 2000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30715 0

Valid range from 0 to 1

v38 W19 WEIGHT CC (TR HR)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30715 0 0 4.128 0.0651 0.342

Valid range from 0 to 4.128444

v39 NATION GROUP EU27

Value 39640 Frequency
0 Other 4074
1 EU27 26641
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30715 0

Valid range from 0 to 1

v40 W22 WEIGHT EU27

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30715 0 0 9.801 0.867 1.181

Valid range from 0 to 9.800892

v41 NATION GROUP EU27 + HR

Value 41638 Frequency
0 Other 3074
1 EU27 + HR 27641
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30715 0

Valid range from 0 to 1

v42 W23 WEIGHT EU27 + HR

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30715 0 0 10.076 0.9 1.209

Valid range from 0 to 10.075919

v43 NATION GROUP EU NMS 12

Value 43636 Frequency
0 Other 19587
1 EU NMS 12 11128
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30715 0

Valid range from 0 to 1

v44 W24 WEIGHT EU NMS 12

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30715 0 0 10.449 0.362 0.903

Valid range from 0 to 10.448758

v45 NATION GROUP EU27 + TR + HR + CY-TCC

Value 45634 Frequency
0 Other 1574
1 EU27 + TR + HR + CY-TCC 29141
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30715 0

Valid range from 0 to 1

v46 W25 WEIGHT EU27 + TR + HR + CY-TCC

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30715 0 0 9.411 0.949 1.209

Valid range from 0 to 9.410855

v47 NATION GROUP EU27 + TR + HR + MK

Value 47632 Frequency
0 Other 1026
1 EU27 + TR + HR + MK 29689
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30715 0

Valid range from 0 to 1

v48 W26 WEIGHT EU27 + TR + HR + MK

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30715 0 0 9.556 0.967 1.225

Valid range from 0 to 9.556172

v49 NATION GROUP EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK

Value 49630 Frequency
0 Other 526
1 EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK 30189
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30715 0

Valid range from 0 to 1

v50 W27 WEIGHT EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30715 0 0 9.714 0.983 1.245

Valid range from 0 to 9.714119

v51 NATION GROUP EURO ZONE 2009

Value 51628 Frequency
0 Other 15531
1 EURO ZONE 2009 15184
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30715 0

Valid range from 0 to 1

v52 W81 WEIGHT EURO ZONE 2009

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30715 0 0 8.614 0.494 0.96

Valid range from 0 to 8.613638

v53 NATION GROUP NON EURO ZONE 2009

Value 53626 Frequency
0 Other 19258
1 NON EURO ZONE 2009 11457
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30715 0

Valid range from 0 to 1

v54 W82 WEIGHT NON EURO ZONE 2009

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30715 0 0 8.258 0.373 0.902

Valid range from 0 to 8.258445

v55 NATION GROUP EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK + IS

Value 55624 Frequency
0 Other 0
1 EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK + IS 30715
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30715 0

Valid range from 0 to 1

v56 W88 WEIGHT EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK + IS

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30715 0 0.01 9.878 1 1.266

Valid range from 0.009997 to 9.878016

v57 WEX WEIGHT EXTRA POPULATION 15+

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30715 0 151.475 149669.281 15151.756 19178.183

Valid range from 151.474976 to 149669.28125

v58 Q1 NATIONALITY BELGIUM

Value 58621 Frequency
0 Not mentioned 29716
1 Mentioned 999
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30715 0

Valid range from 0 to 1

v59 Q1 NATIONALITY DENMARK

Value 59620 Frequency
0 Not mentioned 29703
1 Mentioned 1012
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30715 0

Valid range from 0 to 1

v60 Q1 NATIONALITY GERMANY

Value 60619 Frequency
0 Not mentioned 29206
1 Mentioned 1509
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30715 0

Valid range from 0 to 1

v61 Q1 NATIONALITY GREECE

Value 61618 Frequency
0 Not mentioned 29697
1 Mentioned 1018
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30715 0

Valid range from 0 to 1

v62 Q1 NATIONALITY SPAIN

Value 62617 Frequency
0 Not mentioned 29727
1 Mentioned 988
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30715 0

Valid range from 0 to 1

v63 Q1 NATIONALITY FRANCE

Value 63616 Frequency
0 Not mentioned 29646
1 Mentioned 1069
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30715 0

Valid range from 0 to 1

v64 Q1 NATIONALITY IRELAND

Value 64615 Frequency
0 Not mentioned 29730
1 Mentioned 985
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30715 0

Valid range from 0 to 1

v65 Q1 NATIONALITY ITALY

Value 65614 Frequency
0 Not mentioned 29616
1 Mentioned 1099
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30715 0

Valid range from 0 to 1

v66 Q1 NATIONALITY LUXEMBOURG

Value 66613 Frequency
0 Not mentioned 30375
1 Mentioned 340
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30715 0

Valid range from 0 to 1

v67 Q1 NATIONALITY NETHERLANDS

Value 67612 Frequency
0 Not mentioned 29692
1 Mentioned 1023
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30715 0

Valid range from 0 to 1

v68 Q1 NATIONALITY PORTUGAL

Value 68611 Frequency
0 Not mentioned 29597
1 Mentioned 1118
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30715 0

Valid range from 0 to 1

v69 Q1 NATIONALITY UNITED KINGDOM

Value 69610 Frequency
0 Not mentioned 29388
1 Mentioned 1327
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30715 0

Valid range from 0 to 1

v70 Q1 NATIONALITY AUSTRIA

Value 70609 Frequency
0 Not mentioned 29709
1 Mentioned 1006
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30715 0

Valid range from 0 to 1

v71 Q1 NATIONALITY SWEDEN

Value 71608 Frequency
0 Not mentioned 29673
1 Mentioned 1042
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30715 0

Valid range from 0 to 1

v72 Q1 NATIONALITY FINLAND

Value 72607 Frequency
0 Not mentioned 29712
1 Mentioned 1003
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30715 0

Valid range from 0 to 1

v73 Q1 NATIONALITY CYPRUS (REPUBLIC)

Value 73606 Frequency
0 Not mentioned 30122
1 Mentioned 593
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30715 0

Valid range from 0 to 1

v74 Q1 NATIONALITY CZECH REPUBLIC

Value 74605 Frequency
0 Not mentioned 29684
1 Mentioned 1031
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30715 0

Valid range from 0 to 1

v75 Q1 NATIONALITY ESTONIA

Value 75604 Frequency
0 Not mentioned 29711
1 Mentioned 1004
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30715 0

Valid range from 0 to 1

v76 Q1 NATIONALITY HUNGARY

Value 76603 Frequency
0 Not mentioned 29683
1 Mentioned 1032
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30715 0

Valid range from 0 to 1

v77 Q1 NATIONALITY LATVIA

Value 77602 Frequency
0 Not mentioned 29715
1 Mentioned 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30715 0

Valid range from 0 to 1

v78 Q1 NATIONALITY LITHUANIA

Value 78601 Frequency
0 Not mentioned 29675
1 Mentioned 1040
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30715 0

Valid range from 0 to 1

v79 Q1 NATIONALITY MALTA

Value 79600 Frequency
0 Not mentioned 30221
1 Mentioned 494
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30715 0

Valid range from 0 to 1

v80 Q1 NATIONALITY POLAND

Value 80599 Frequency
0 Not mentioned 29668
1 Mentioned 1047
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30715 0

Valid range from 0 to 1

v81 Q1 NATIONALITY SLOVAKIA

Value 81598 Frequency
0 Not mentioned 29680
1 Mentioned 1035
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30715 0

Valid range from 0 to 1

v82 Q1 NATIONALITY SLOVENIA

Value 82597 Frequency
0 Not mentioned 29700
1 Mentioned 1015
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30715 0

Valid range from 0 to 1

v83 Q1 NATIONALITY BULGARIA

Value 83596 Frequency
0 Not mentioned 29691
1 Mentioned 1024
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30715 0

Valid range from 0 to 1

v84 Q1 NATIONALITY ROMANIA

Value 84595 Frequency
0 Not mentioned 29649
1 Mentioned 1066
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30715 0

Valid range from 0 to 1

v85 Q1 NATIONALITY TURKEY

Value 85594 Frequency
0 Not mentioned (not ment.) 0
1 Mentioned 1000
9 Inap. (not 31 in V6) 29715
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 29715

Valid range from 0 to 1

v86 Q1 NATIONALITY CROATIA

Value 86593 Frequency
0 Not mentioned 1
1 Mentioned 999
9 Inap. (not 32 in V6) 29715
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 29715

Valid range from 0 to 1

v87 Q1 NATIONALITY CYPRUS (CY-TCC)

Value 87592 Frequency
0 Not mentioned (not ment.) 0
1 Mentioned 500
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 30215

Valid range from 0 to 1

v88 Q1 NATIONALITY MACEDONIA (FYROM)

Value 88591 Frequency
0 Not mentioned 2
1 Mentioned 1046
9 Inap. (not 34 in V6) 29667
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1048 29667

Valid range from 0 to 1

v89 Q1 NATIONALITY ICELAND

Value 89590 Frequency
0 Not mentioned 2
1 Mentioned 524
9 Inap. (not 43 in V6) 30189
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
526 30189

Valid range from 0 to 1

v90 Q1 NATIONALITY OTHER COUNTRIES

Value 90589 Frequency
0 Not mentioned 30584
1 Mentioned 131
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30715 0

Valid range from 0 to 1

v91 QA1 LIFE SATISFACTION

Value 91588 Frequency
1 Very satisfied 6679
2 Fairly satisfied 15817
3 Not very satisfied 5657
4 Not at all satisfied 2427
5 DK 135
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30580 135

Valid range from 1 to 4

v92 QA2 POLITICAL DISCUSSION - NATIONAL MATTERS

Value 92587 Frequency
1 Frequently 6291
2 Occasionally 16782
3 Never 7540
4 DK 102
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30613 102

Valid range from 1 to 3

v93 QA2 POLITICAL DISCUSSION - EUROPEAN MATTERS

Value 93586 Frequency
1 Frequently 3543
2 Occasionally 15696
3 Never 11301
4 DK 175
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30540 175

Valid range from 1 to 3

v94 QA2 POLITICAL DISCUSSION - LOCAL MATTERS

Value 94585 Frequency
1 Frequently 6762
2 Occasionally 16323
3 Never 7495
4 DK 135
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30580 135

Valid range from 1 to 3

v95 QA3 POL DISCUSSION - CONVINCE FRIENDS

Value 95584 Frequency
1 Often 3965
2 From time to time 10847
3 Rarely 8754
4 Never 6812
5 DK 337
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30378 337

Valid range from 1 to 4

v96 QA4A SITUATION: NATIONAL ECONOMY

Value 96583 Frequency
1 Very good 372
2 Rather good 6510
3 Rather bad 13875
4 Very bad 9087
5 DK 371
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29844 871

Valid range from 1 to 4

v97 QA4A SITUATION: EUROPEAN ECONOMY

Value 97582 Frequency
1 Very good 412
2 Rather good 7555
3 Rather bad 15116
4 Very bad 4721
5 DK 2411
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27804 2911

Valid range from 1 to 4

v98 QA4A SITUATION: WORLD ECONOMY

Value 98581 Frequency
1 Very good 307
2 Rather good 6580
3 Rather bad 15889
4 Very bad 4568
5 DK 2871
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27344 3371

Valid range from 1 to 4

v99 QA4A SITUATION: PERSONAL JOB

Value 99580 Frequency
1 Very good 3726
2 Rather good 11466
3 Rather bad 5730
4 Very bad 3615
5 DK 5678
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24537 6178

Valid range from 1 to 4

v100 QA4A SITUATION: FINANCIAL HOUSEHOLD

Value 100579 Frequency
1 Very good 2559
2 Rather good 15622
3 Rather bad 8542
4 Very bad 2975
5 DK 517
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29698 1017

Valid range from 1 to 4

v101 QA4A SITUATION: EMPLOYMENT COUNTRY

Value 101578 Frequency
1 Very good 203
2 Rather good 4458
3 Rather bad 13545
4 Very bad 11453
5 DK 556
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29659 1056

Valid range from 1 to 4

v102 QA4A SITUATION: ENVIRONMENT COUNTRY

Value 102577 Frequency
1 Very good 1049
2 Rather good 13451
3 Rather bad 10982
4 Very bad 3581
5 DK 1152
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29063 1652

Valid range from 1 to 4

v103 QA4B SITUATION: CY-TCC ECONOMY

Value 103576 Frequency
1 Very good 38
2 Rather good 190
3 Rather bad 161
4 Very bad 105
5 DK 6
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
494 30221

Valid range from 1 to 4

v104 QA4B SITUATION: EUROPEAN ECONOMY

Value 104575 Frequency
1 Very good 82
2 Rather good 224
3 Rather bad 106
4 Very bad 60
5 DK 28
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
472 30243

Valid range from 1 to 4

v105 QA4B SITUATION: WORLD ECONOMY

Value 105574 Frequency
1 Very good 32
2 Rather good 188
3 Rather bad 189
4 Very bad 67
5 DK 24
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
476 30239

Valid range from 1 to 4

v106 QA4B SITUATION: PERSONAL JOB

Value 106573 Frequency
1 Very good 36
2 Rather good 260
3 Rather bad 111
4 Very bad 75
5 DK 18
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
482 30233

Valid range from 1 to 4

v107 QA4B SITUATION: FINANCIAL HOUSEHOLD

Value 107572 Frequency
1 Very good 41
2 Rather good 266
3 Rather bad 131
4 Very bad 47
5 DK 15
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
485 30230

Valid range from 1 to 4

v108 QA4B SITUATION: EMPLOYMENT CY-TCC

Value 108571 Frequency
1 Very good 25
2 Rather good 126
3 Rather bad 156
4 Very bad 148
5 DK 45
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
455 30260

Valid range from 1 to 4

v109 QA4B SITUATION: ENVIRONMENT CY-TCC

Value 109570 Frequency
1 Very good 28
2 Rather good 154
3 Rather bad 175
4 Very bad 120
5 DK 23
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
477 30238

Valid range from 1 to 4

v110 QA5A SITUATN CTRY COMPARED: ECONOMY

Value 110569 Frequency
1 Much better 971
2 Somewhat better 9114
3 Somewhat less good 10461
4 Definitely less good 8033
5 DK 1636
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28579 2136

Valid range from 1 to 4

v111 QA5A SITUATN CTRY COMPARED: EMPLOYMENT

Value 111568 Frequency
1 Much better 729
2 Somewhat better 7762
3 Somewhat less good 10401
4 Definitely less good 9427
5 DK 1896
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28319 2396

Valid range from 1 to 4

v112 QA5A SITUATN CTRY COMPARED: COST OF LIVING

Value 112567 Frequency
1 Much better 542
2 Somewhat better 6522
3 Somewhat less good 12209
4 Definitely less good 9213
5 DK 1729
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28486 2229

Valid range from 1 to 4

v113 QA5A SITUATN CTRY COMPARED: ENERGY PRICES

Value 113566 Frequency
1 Much better 539
2 Somewhat better 4969
3 Somewhat less good 11903
4 Definitely less good 8838
5 DK 3966
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26249 4466

Valid range from 1 to 4

v114 QA5A SITUATN CTRY COMPARED: QUALITY OF LIFE

Value 114565 Frequency
1 Much better 2455
2 Somewhat better 10793
3 Somewhat less good 8865
4 Definitely less good 6729
5 DK 1373
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28842 1873

Valid range from 1 to 4

v115 QA5A SITUATN CTRY COMPARED: ENVIRONMENT

Value 115564 Frequency
1 Much better 2005
2 Somewhat better 12791
3 Somewhat less good 8944
4 Definitely less good 4051
5 DK 2424
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27791 2924

Valid range from 1 to 4

v116 QA5B SITUATN CY-TCC COMPARED: ECONOMY

Value 116563 Frequency
1 Much better 37
2 Somewhat better 116
3 Somewhat less good 154
4 Definitely less good 154
5 DK 39
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
461 30254

Valid range from 1 to 4

v117 QA5B SITUATN CY-TCC COMPARED: EMPLOYMENT

Value 117562 Frequency
1 Much better 22
2 Somewhat better 102
3 Somewhat less good 153
4 Definitely less good 176
5 DK 47
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
453 30262

Valid range from 1 to 4

v118 QA5B SITUATN CY-TCC COMPARED: COST OF LIVING

Value 118561 Frequency
1 Much better 42
2 Somewhat better 98
3 Somewhat less good 146
4 Definitely less good 182
5 DK 32
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
468 30247

Valid range from 1 to 4

v119 QA5B SITUATN CY-TCC COMPARED: ENERGY PRICES

Value 119560 Frequency
1 Much better 34
2 Somewhat better 87
3 Somewhat less good 143
4 Definitely less good 193
5 DK 43
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
457 30258

Valid range from 1 to 4

v120 QA5B SITUATN CY-TCC COMPARED: QUALITY OF LIFE

Value 120559 Frequency
1 Much better 47
2 Somewhat better 119
3 Somewhat less good 140
4 Definitely less good 162
5 DK 32
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
468 30247

Valid range from 1 to 4

v121 QA5B SITUATN CY-TCC COMPARED: ENVIRONMENT

Value 121558 Frequency
1 Much better 39
2 Somewhat better 95
3 Somewhat less good 152
4 Definitely less good 173
5 DK 41
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
459 30256

Valid range from 1 to 4

v122 QA6A EXPECTATIONS: LIFE IN GENERAL

Value 122557 Frequency
1 Better 6947
2 Worse 5726
3 Same 16619
4 DK 923
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29292 1423

Valid range from 1 to 3

v123 QA6A EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUATION

Value 123556 Frequency
1 Better 7225
2 Worse 10606
3 Same 11087
4 DK 1297
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28918 1797

Valid range from 1 to 3

v124 QA6A EXPECTATIONS: FINANCIAL SITUATION

Value 124555 Frequency
1 Better 5559
2 Worse 6577
3 Same 17245
4 DK 834
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29381 1334

Valid range from 1 to 3

v125 QA6A EXPECTATIONS: EMPLOYMENT SITUATION

Value 125554 Frequency
1 Better 7054
2 Worse 11408
3 Same 10410
4 DK 1343
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28872 1843

Valid range from 1 to 3

v126 QA6A EXPECTATIONS: PERS JOB SITUATION

Value 126553 Frequency
1 Better 4713
2 Worse 3917
3 Same 17953
4 DK 3632
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26583 4132

Valid range from 1 to 3

v127 QA6A EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUAT EU

Value 127552 Frequency
1 Better 7399
2 Worse 9087
3 Same 10534
4 DK 3195
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27020 3695

Valid range from 1 to 3

v128 QA6A EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUAT WORLD

Value 128551 Frequency
1 Better 7594
2 Worse 8365
3 Same 10657
4 DK 3599
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26616 4099

Valid range from 1 to 3

v129 QA6A EXPECTATIONS: ENVIRONMENT SIT COUNTRY

Value 129550 Frequency
1 Better 6805
2 Worse 5678
3 Same 16113
4 DK 1619
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28596 2119

Valid range from 1 to 3

v130 QA6B EXPECTATIONS: LIFE IN GENERAL

Value 130549 Frequency
1 Better 149
2 Worse 100
3 Same 209
4 DK 42
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
458 30257

Valid range from 1 to 3

v131 QA6B EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUAT CY-TCC

Value 131548 Frequency
1 Better 105
2 Worse 179
3 Same 177
4 DK 39
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
461 30254

Valid range from 1 to 3

v132 QA6B EXPECTATIONS: FINANCIAL SITUATION

Value 132547 Frequency
1 Better 142
2 Worse 85
3 Same 231
4 DK 42
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
458 30257

Valid range from 1 to 3

v133 QA6B EXPECTATIONS: EMPLOYMENT SITUAT CY-TCC

Value 133546 Frequency
1 Better 94
2 Worse 161
3 Same 177
4 DK 68
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
432 30283

Valid range from 1 to 3

v134 QA6B EXPECTATIONS: PERS JOB SITUATION

Value 134545 Frequency
1 Better 132
2 Worse 79
3 Same 242
4 DK 47
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
453 30262

Valid range from 1 to 3

v135 QA6B EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUAT EU

Value 135544 Frequency
1 Better 131
2 Worse 112
3 Same 170
4 DK 87
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
413 30302

Valid range from 1 to 3

v136 QA6B EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUAT WORLD

Value 136543 Frequency
1 Better 130
2 Worse 133
3 Same 168
4 DK 69
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
431 30284

Valid range from 1 to 3

v137 QA6B EXPECTATIONS: ENVIRONMENT SIT CY-TCC

Value 137542 Frequency
1 Better 107
2 Worse 135
3 Same 201
4 DK 57
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
443 30272

Valid range from 1 to 3

v138 QA7A IMPORT ISSUES CTRY: CRIME

Value 138541 Frequency
0 Not mentioned 24828
1 Mentioned 5387
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30215 500

Valid range from 0 to 1

v139 QA7A IMPORT ISSUES CTRY: ECONOMIC SITUATION

Value 139540 Frequency
0 Not mentioned 17315
1 Mentioned 12900
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30215 500

Valid range from 0 to 1

v140 QA7A IMPORT ISSUES CTRY: RISING PRICES/INFLA

Value 140539 Frequency
0 Not mentioned 24358
1 Mentioned 5857
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30215 500

Valid range from 0 to 1

v141 QA7A IMPORT ISSUES CTRY: TAXATION

Value 141538 Frequency
0 Not mentioned 27735
1 Mentioned 2480
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30215 500

Valid range from 0 to 1

v142 QA7A IMPORT ISSUES CTRY: UNEMPLOYMENT

Value 142537 Frequency
0 Not mentioned 14731
1 Mentioned 15484
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30215 500

Valid range from 0 to 1

v143 QA7A IMPORT ISSUES CTRY: TERRORISM

Value 143536 Frequency
0 Not mentioned 29106
1 Mentioned 1109
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30215 500

Valid range from 0 to 1

v144 QA7A IMPORT ISSUES CTRY: DEFENCE/FOREIGN AFF

Value 144535 Frequency
0 Not mentioned 29795
1 Mentioned 420
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30215 500

Valid range from 0 to 1

v145 QA7A IMPORT ISSUES CTRY: HOUSING

Value 145534 Frequency
0 Not mentioned 29310
1 Mentioned 905
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30215 500

Valid range from 0 to 1

v146 QA7A IMPORT ISSUES CTRY: IMMIGRATION

Value 146533 Frequency
0 Not mentioned 28242
1 Mentioned 1973
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30215 500

Valid range from 0 to 1

v147 QA7A IMPORT ISSUES CTRY: HEALTHCARE SYSTEM

Value 147532 Frequency
0 Not mentioned 25527
1 Mentioned 4688
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30215 500

Valid range from 0 to 1

v148 QA7A IMPORT ISSUES CTRY: EDUCATIONAL SYSTEM

Value 148531 Frequency
0 Not mentioned 28375
1 Mentioned 1840
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30215 500

Valid range from 0 to 1

v149 QA7A IMPORT ISSUES CTRY: PENSIONS

Value 149530 Frequency
0 Not mentioned 27193
1 Mentioned 3022
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30215 500

Valid range from 0 to 1

v150 QA7A IMPORT ISSUES CTRY: THE ENVIRONMENT

Value 150529 Frequency
0 Not mentioned 29236
1 Mentioned 979
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30215 500

Valid range from 0 to 1

v151 QA7A IMPORT ISSUES CTRY: ENERGY

Value 151528 Frequency
0 Not mentioned 29236
1 Mentioned 979
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30215 500

Valid range from 0 to 1

v152 QA7A IMPORT ISSUES CTRY: OTHERS

Value 152527 Frequency
0 Not mentioned 29561
1 Mentioned 654
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30215 500

Valid range from 0 to 1

v153 QA7A IMPORT ISSUES CTRY: NONE

Value 153526 Frequency
0 Not mentioned 30175
1 Mentioned 40
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30215 500

Valid range from 0 to 1

v154 QA7A IMPORT ISSUES CTRY: DK

Value 154525 Frequency
0 Not mentioned 30108
1 Mentioned 107
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30215 500

Valid range from 0 to 1

v155 QA8A IMPORT ISSUES PERS: CRIME

Value 155524 Frequency
0 Not mentioned 27985
1 Mentioned 2230
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30215 500

Valid range from 0 to 1

v156 QA8A IMPORT ISSUES PERS: ECONOMIC SITUATION

Value 156523 Frequency
0 Not mentioned 21754
1 Mentioned 8461
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30215 500

Valid range from 0 to 1

v157 QA8A IMPORT ISSUES PERS: RISING PRICES/INFLA

Value 157522 Frequency
0 Not mentioned 18949
1 Mentioned 11266
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30215 500

Valid range from 0 to 1

v158 QA8A IMPORT ISSUES PERS: TAXATION

Value 158521 Frequency
0 Not mentioned 26540
1 Mentioned 3675
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30215 500

Valid range from 0 to 1

v159 QA8A IMPORT ISSUES PERS: UNEMPLOYMENT

Value 159520 Frequency
0 Not mentioned 23556
1 Mentioned 6659
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30215 500

Valid range from 0 to 1

v160 QA8A IMPORT ISSUES PERS: TERRORISM

Value 160519 Frequency
0 Not mentioned 29764
1 Mentioned 451
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30215 500

Valid range from 0 to 1

v161 QA8A IMPORT ISSUES PERS: DEFENCE/FOREIGN AFF

Value 161518 Frequency
0 Not mentioned 30011
1 Mentioned 204
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30215 500

Valid range from 0 to 1

v162 QA8A IMPORT ISSUES PERS: HOUSING

Value 162517 Frequency
0 Not mentioned 28530
1 Mentioned 1685
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30215 500

Valid range from 0 to 1

v163 QA8A IMPORT ISSUES PERS: IMMIGRATION

Value 163516 Frequency
0 Not mentioned 29393
1 Mentioned 822
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30215 500

Valid range from 0 to 1

v164 QA8A IMPORT ISSUES PERS: HEALTHCARE SYSTEM

Value 164515 Frequency
0 Not mentioned 24334
1 Mentioned 5881
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30215 500

Valid range from 0 to 1

v165 QA8A IMPORT ISSUES PERS: EDUCATIONAL SYSTEM

Value 165514 Frequency
0 Not mentioned 27477
1 Mentioned 2738
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30215 500

Valid range from 0 to 1

v166 QA8A IMPORT ISSUES PERS: PENSIONS

Value 166513 Frequency
0 Not mentioned 24921
1 Mentioned 5294
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30215 500

Valid range from 0 to 1

v167 QA8A IMPORT ISSUES PERS: THE ENVIRONMENT

Value 167512 Frequency
0 Not mentioned 28763
1 Mentioned 1452
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30215 500

Valid range from 0 to 1

v168 QA8A IMPORT ISSUES PERS: ENERGY

Value 168511 Frequency
0 Not mentioned 28590
1 Mentioned 1625
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30215 500

Valid range from 0 to 1

v169 QA8A IMPORT ISSUES PERS: OTHERS

Value 169510 Frequency
0 Not mentioned 29661
1 Mentioned 554
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30215 500

Valid range from 0 to 1

v170 QA8A IMPORT ISSUES PERS: NONE

Value 170509 Frequency
0 Not mentioned 28760
1 Mentioned 1455
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30215 500

Valid range from 0 to 1

v171 QA8A IMPORT ISSUES PERS: DK

Value 171508 Frequency
0 Not mentioned 29981
1 Mentioned 234
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30215 500

Valid range from 0 to 1

v172 QA7B IMPORT ISSUES CY-TCC: CRIME

Value 172507 Frequency
0 Not mentioned 404
1 Mentioned 96
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 30215

Valid range from 0 to 1

v173 QA7B IMPORT ISSUES CY-TCC: ECONOMIC SITUATION

Value 173506 Frequency
0 Not mentioned 310
1 Mentioned 190
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 30215

Valid range from 0 to 1

v174 QA7B IMPORT ISSUES CY-TCC: RISING PRICES/INFLA

Value 174505 Frequency
0 Not mentioned 407
1 Mentioned 93
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 30215

Valid range from 0 to 1

v175 QA7B IMPORT ISSUES CY-TCC: TAXATION

Value 175504 Frequency
0 Not mentioned 462
1 Mentioned 38
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 30215

Valid range from 0 to 1

v176 QA7B IMPORT ISSUES CY-TCC: UNEMPLOYMENT

Value 176503 Frequency
0 Not mentioned 246
1 Mentioned 254
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 30215

Valid range from 0 to 1

v177 QA7B IMPORT ISSUES CY-TCC: TERRORISM

Value 177502 Frequency
0 Not mentioned 486
1 Mentioned 14
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 30215

Valid range from 0 to 1

v178 QA7B IMPORT ISSUES CY-TCC: CYPRUS ISSUE

Value 178501 Frequency
0 Not mentioned 382
1 Mentioned 118
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 30215

Valid range from 0 to 1

v179 QA7B IMPORT ISSUES CY-TCC: HOUSING

Value 179500 Frequency
0 Not mentioned 492
1 Mentioned 8
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 30215

Valid range from 0 to 1

v180 QA7B IMPORT ISSUES CY-TCC: IMMIGRATION

Value 180499 Frequency
0 Not mentioned 483
1 Mentioned 17
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 30215

Valid range from 0 to 1

v181 QA7B IMPORT ISSUES CY-TCC: HEALTHCARE SYSTEM

Value 181498 Frequency
0 Not mentioned 453
1 Mentioned 47
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 30215

Valid range from 0 to 1

v182 QA7B IMPORT ISSUES CY-TCC: EDUCATIONAL SYSTEM

Value 182497 Frequency
0 Not mentioned 457
1 Mentioned 43
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 30215

Valid range from 0 to 1

v183 QA7B IMPORT ISSUES CY-TCC: PENSIONS

Value 183496 Frequency
0 Not mentioned 487
1 Mentioned 13
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 30215

Valid range from 0 to 1

v184 QA7B IMPORT ISSUES CY-TCC: THE ENVIRONMENT

Value 184495 Frequency
0 Not mentioned 478
1 Mentioned 22
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 30215

Valid range from 0 to 1

v185 QA7B IMPORT ISSUES CY-TCC: ENERGY

Value 185494 Frequency
0 Not mentioned 493
1 Mentioned 7
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 30215

Valid range from 0 to 1

v186 QA7B IMPORT ISSUES CY-TCC: OTHERS

Value 186493 Frequency
0 Not mentioned 500
1 Mentioned (not ment.) 0
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 30215

Valid range from 0 to 1

v187 QA7B IMPORT ISSUES CY-TCC: NONE

Value 187492 Frequency
0 Not mentioned 496
1 Mentioned 4
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 30215

Valid range from 0 to 1

v188 QA7B IMPORT ISSUES CY-TCC: DK

Value 188491 Frequency
0 Not mentioned 499
1 Mentioned 1
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 30215

Valid range from 0 to 1

v189 QA8B IMPORT ISSUES PERS: CRIME

Value 189490 Frequency
0 Not mentioned 446
1 Mentioned 54
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 30215

Valid range from 0 to 1

v190 QA8B IMPORT ISSUES PERS: ECONOMIC SITUATION

Value 190489 Frequency
0 Not mentioned 299
1 Mentioned 201
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 30215

Valid range from 0 to 1

v191 QA8B IMPORT ISSUES PERS: RISING PRICES/INFLA

Value 191488 Frequency
0 Not mentioned 372
1 Mentioned 128
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 30215

Valid range from 0 to 1

v192 QA8B IMPORT ISSUES PERS: TAXATION

Value 192487 Frequency
0 Not mentioned 455
1 Mentioned 45
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 30215

Valid range from 0 to 1

v193 QA8B IMPORT ISSUES PERS: UNEMPLOYMENT

Value 193486 Frequency
0 Not mentioned 296
1 Mentioned 204
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 30215

Valid range from 0 to 1

v194 QA8B IMPORT ISSUES PERS: TERRORISM

Value 194485 Frequency
0 Not mentioned 489
1 Mentioned 11
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 30215

Valid range from 0 to 1

v195 QA8B IMPORT ISSUES PERS: CYPRUS ISSUE

Value 195484 Frequency
0 Not mentioned 425
1 Mentioned 75
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 30215

Valid range from 0 to 1

v196 QA8B IMPORT ISSUES PERS: HOUSING

Value 196483 Frequency
0 Not mentioned 481
1 Mentioned 19
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 30215

Valid range from 0 to 1

v197 QA8B IMPORT ISSUES PERS: IMMIGRATION

Value 197482 Frequency
0 Not mentioned 489
1 Mentioned 11
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 30215

Valid range from 0 to 1

v198 QA8B IMPORT ISSUES PERS: HEALTHCARE SYSTEM

Value 198481 Frequency
0 Not mentioned 438
1 Mentioned 62
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 30215

Valid range from 0 to 1

v199 QA8B IMPORT ISSUES PERS: EDUCATIONAL SYSTEM

Value 199480 Frequency
0 Not mentioned 436
1 Mentioned 64
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 30215

Valid range from 0 to 1

v200 QA8B IMPORT ISSUES PERS: PENSIONS

Value 200479 Frequency
0 Not mentioned 480
1 Mentioned 20
9 Inap. (not 33 in V6) 30215
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 30215

Valid range from 0 to 1

v201 QA8B IMPORT ISSUES PERS: THE ENVIRONMENT

Value 201478 Frequency