Konstituiranje novih občin v Sloveniji: Uvajanje lokalne samouprave

Basic Study Information

ADP - IDNo: LOKSAM95
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_LOKSAM95_V1
Main author(s):
  • Kos, Drago
Co-workers:
  • Hočevar, Marjan
  • Kurdija, Slavko
Data file producer:
CPS - Center za prostorsko sociologijo, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 1995)

Funding agency:

Ministrstvo za lokalno samoupravo

Project number:

no information

Study Content

Keywords:

ustanavljanje novih občin, razmerje med občino in državo, občinske institucije, župan, podžupan, občinski tajnik, predsednik občinskega sveta, medobčinsko sodelovanje

Keywords ELSST:
OBČINSKI PRORAČUN, LOKALNA UPRAVA, LOKALNA POLITIKA, SODELOVANJE, INSTITUCIJA, UPRAVNA REFORMA

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - lokalna skupnost, mestno in podeželsko življenje
Topic Classification CERIF
Družbene spremembe, teorija socialnega dela
Topic Classification ADP
OBJEKTIVNI KAZALCI KONSTITUIRANJA NOVIH OBČIN
VZPOSTAVLJANJE NOVIH OBČIN
PROBLEMI PRI ZAČETNEM DELOVANJU OBČIN


Abstract:

Raziskava je zbrala in analizirala objektivne kazalce o delovanju novih občin v Sloveniji, npr. delovanje občinskih organov, kadrovska zasedba, vsebina dela občinskih organov, medobčinskem sodelovanju idr. S pisno anketo med župani, podžupani, predsedniki, podpredsedniki občinskih svetov, tajniki občin in predstavniki večjih krajevnih skupnost je raziskava zbrala mnenja o problemih vzpostavljanja novih občin. Analitsko urejena podatkovana baza omogoča vpogled v način vzpostavljanja novih občin, objektivne probleme, ki se pri tem pojavljajo. Raziskava je med drugim pokazala, da se bo proces nastajanja novih občin še nadaljeval. Primerjava mnenjskih razlik med nosilci občinskih javnih funkcij je pokazala, da občinsko reformo najbolj kritično ocenjujejo predstavniki "pomanjšanih" občin. Ti tudi najbolj vneto zagovarjajo medobčinsko sodelovanje in tudi ponovno združevanje. Obratno pa so predstavniki novih občin glede tega precej zadržani. Po njihovem mnenju je večje sodelovanje prebivalcev pri delu novih občin dokaz, da je reforma kljub nekaterim očitnim težavam uspela.

Methodology


Collection date: junij, 1995 - september, 1995
Date of production: 1995
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik - župan, podžupan, tajnik, predsednik in podpredsednik občinskega sveta

občina

Universe:

Populacija je enaka vzorcu. Zajema vse funkcionarje 147 slovenskih občin.

Excluded: no information
Data collected by:

Center za prostorsko sociologijo, Fakulteta za družbene vede

Sampling procedure:

Za mnenjsko raziskavo med občinskimi voditelji je bil vzorec zajemanja 100%. Vprašalnike smo poslali vsem izvoljenim in imenovanim funkcionarjem vseh 147 občin. Vzorec med predstavniki krajevnih skupnosti je bil n=85 in namensko selekcioniran, zato seveda ne zagotavlja reprezentativnosti.

Mode of data collection:

Samoizpolnjevalna anketa poslana po pošti.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: Anketa o uvajanju novih občin v republiki Sloveniji [datoteka podatkov]

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 37
  • number of units: 85

Title of Data file: loksam95.por [datoteka podatkov]

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 160
  • number of units: 282

Title of Data file: loksam95.por [datoteka podatkov]

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 174
  • number of units: 106

Variable list

KEYSTRNG

KEYSTRING

Value 13 Frequency
1 1
2 1
3 1
82 1
83 1
84 1
85 1

Valid range from 1 to 85

KLJUC kljuc

KLJUČ

Value 22 Frequency
1 1
2 1
3 1
82 1
83 1
84 1
85 1

Valid range from 1 to 85

V1_1A V1_1A V1.1 Kako bi ocenili dosedanji potek uvajanja lokalne samouprave, kot netežaven ali kot težaven?

a) v vaši občini

Value 31 Frequency
1 1-netežaven 6
2 2 9
3 3 19
4 4 19
5 5-težaven 29
" " 3

Valid range from 1 to 5

KEYSTRNG

KEYSTRING

Value 1371 Frequency
1 1
2 1
3 1
82 1
83 1
84 1
85 1

Valid range from 1 to 85

KLJUC kljuc

KLJUČ

Value 2370 Frequency
1 1
2 1
3 1
82 1
83 1
84 1
85 1

Valid range from 1 to 85

V1_1A V1_1A V1.1 Kako bi ocenili dosedanji potek uvajanja lokalne samouprave, kot netežaven ali kot težaven?

a) v vaši občini

Value 3369 Frequency
1 1-netežaven 6
2 2 9
3 3 19
4 4 19
5 5-težaven 29
" " 3

Valid range from 1 to 5

V1_1B V1_1B V1.1 Kako bi ocenili dosedanji potek uvajanja lokalne samouprave, kot netežaven ali kot težaven?

b) v Sloveniji na sploh

Value 4368 Frequency
1 1-netežaven 0
2 2 2
3 3 19
4 4 24
5 5-težaven 37
" " 3

Valid range from 1 to 5

V1_2 V1_2

V1.2 Ali imate pripombe na način izvajanja reforme?

Value 5367 Frequency
1 1-brez pripomb 1
2 2 7
3 3 21
4 4 16
5 5-zelo veliko pripomb 35
" " 5

Valid range from 1 to 5

V1_3_1 V1_3_1 V1.3 V kolikšni meri so v vaši občini že doseženi cilji uvajanja lokalne samouprave?

a) neposrednejše odločanje o lokalnih zadevah

Value 6366 Frequency
1 v celoti 8
2 skoraj v celoti 13
3 na pol poti 23
4 manjši del 16
5 nič 12
" " 13

Valid range from 1 to 5

V1_3_2 V1_3_2 V1.3 V kolikšni meri so v vaši občini že doseženi cilji uvajanja lokalne samouprave?

b) razmejitev državnih in občinskih pristojnosti

Value 7365 Frequency
1 v celoti 5
2 skoraj v celoti 13
3 na pol poti 25
4 manjši del 18
5 nič 10
" " 14

Valid range from 1 to 5

V1_3_3 V1_3_3 V1.3 V kolikšni meri so v vaši občini že doseženi cilji uvajanja lokalne samouprave?

c) kakovostnejše življenje ljudi v občini

Value 8364 Frequency
1 v celoti 5
2 skoraj v celoti 12
3 na pol poti 18
4 manjši del 16
5 nič 18
" " 16

Valid range from 1 to 5

V1_3_4 V1_3_4 V1.3 V kolikšni meri so v vaši občini že doseženi cilji uvajanja lokalne samouprave?

d) uveljavitev občinske identitete

Value 9363 Frequency
1 v celoti 5
2 skoraj v celoti 18
3 na pol poti 15
4 manjši del 11
5 nič 11
" " 25

Valid range from 1 to 5

V1_3_5 V1_3_5 V1.3 V kolikšni meri so v vaši občini že doseženi cilji uvajanja lokalne samouprave?

e) racionalizacija občinske identitete

Value 10362 Frequency
1 v celoti 8
2 skoraj v celoti 13
3 na pol poti 12
4 manjši del 13
5 nič 23
" " 16

Valid range from 1 to 5

V1_3_6 V1_3_6 V1.3 V kolikšni meri so v vaši občini že doseženi cilji uvajanja lokalne samouprave?

f) enakomernejši razvoj celotnega slovenskega prostora

Value 11361 Frequency
1 v celoti 3
2 skoraj v celoti 12
3 na pol poti 15
4 manjši del 21
5 nič 20
" " 14

Valid range from 1 to 5

V1_3_7 V1_3_7 V1.3 V kolikšni meri so v vaši občini že doseženi cilji uvajanja lokalne samouprave?

g) uveljavitev lokalne samouprave kot uveljavitev demokracije

Value 12360 Frequency
1 v celoti 5
2 skoraj v celoti 10
3 na pol poti 25
4 manjši del 17
5 nič 15
" " 13

Valid range from 1 to 5

V1_4_1 V1_4_1 V1.4 Ali soglašate ali ne soglašate s spodaj navedenimi mnenji? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

a) hitrost spreminjanja občin je bila prevelika

Value 13359 Frequency
1 sploh ne soglašam 7
2 ne soglašam 11
3 neopredeljen 8
4 soglašam 18
5 popolnoma soglašam 29
" " 12

Valid range from 1 to 5

V1_4_2 V1_4_2 V1.4 Ali soglašate ali ne soglašate s spodaj navedenimi mnenji? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

b) najprej bi morali urediti vsa druga vprašanja šele potem bi lahko uvedli tudi teritorialne spremembe

Value 14358 Frequency
1 sploh ne soglašam 3
2 ne soglašam 6
3 neopredeljen 4
4 soglašam 31
5 popolnoma soglašam 28
" " 13

Valid range from 1 to 5

V1_4_3 V1_4_3 V1.4 Ali soglašate ali ne soglašate s spodaj navedenimi mnenji? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

c) preveč je bilo političnega dogovarjanja in premalo upoštevanja strokovnih podlag

Value 15357 Frequency
1 sploh ne soglašam 5
2 ne soglašam 6
3 neopredeljen 7
4 soglašam 19
5 popolnoma soglašam 36
" " 12

Valid range from 1 to 5

V1_4_4 V1_4_4 V1.4 Ali soglašate ali ne soglašate s spodaj navedenimi mnenji? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

d) obstoječe razlike v velikosti občin so prevelike

Value 16356 Frequency
1 sploh ne soglašam 5
2 ne soglašam 12
3 neopredeljen 6
4 soglašam 20
5 popolnoma soglašam 27
" " 15

Valid range from 1 to 5

V1_4_5 V1_4_5 V1.4 Ali soglašate ali ne soglašate s spodaj navedenimi mnenji? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

e) država se je preveč centralizirala

Value 17355 Frequency
1 sploh ne soglašam 4
2 ne soglašam 2
3 neopredeljen 5
4 soglašam 20
5 popolnoma soglašam 42
" " 12

Valid range from 1 to 5

V1_4_6 V1_4_6 V1.4 Ali soglašate ali ne soglašate s spodaj navedenimi mnenji? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

f) uvajanje lokalne samouprave niti ni bilo potrebno

Value 18354 Frequency
1 sploh ne soglašam 15
2 ne soglašam 10
3 neopredeljen 14
4 soglašam 14
5 popolnoma soglašam 14
" " 18

Valid range from 1 to 5

V1_4_7 V1_4_7 V1.4 Ali soglašate ali ne soglašate s spodaj navedenimi mnenji? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

g) država naj se čim manj vmešava v delo občin

Value 19353 Frequency
1 sploh ne soglašam 5
2 ne soglašam 8
3 neopredeljen 11
4 soglašam 18
5 popolnoma soglašam 29
" " 14

Valid range from 1 to 5

V1_5 V1_5

V1.5 Kdo bi po vašem mnenju moral imeti največji vpliv na uvajanje lokalne samouprave? (Obkrožite samo en odgovor!)

Value 20352 Frequency
1 vlada 2
2 državni zbor 2
3 državni svet 1
4 strokovnjaki 22
5 občani sami 56
6 drugi 0
" " 2

Valid range from 1 to 6

V1_6A V1_6A V1.6 V kolikšni meri lahko vi osebno vplivate na nadaljni potek uvajanja lokalne samouprave?

a) v Sloveniji

Value 21351 Frequency
1 1-zelo malo 62
2 2 17
3 3 3
4 4 0
5 5-zelo veliko 1
" " 2

Valid range from 1 to 5

V1_6B V1_6B V1.6 V kolikšni meri lahko vi osebno vplivate na nadaljni potek uvajanja lokalne samouprave?

b) v vaši občini

Value 22350 Frequency
1 1-zelo malo 27
2 2 26
3 3 19
4 4 5
5 5-zelo veliko 5
" " 3

Valid range from 1 to 5

V2_1 V2_1

V2.1 Ali se pri vas pojavljajo predlogi za spremembo prostorskih meja, ki so bile določene z zakonom o ustanovitvi občin?

Value 23349 Frequency
1 da 44
2 ne 41

Valid range from 1 to 2

V2_2 V2_2

V2.2 Kakšno je vaše mnenje o tem?

Value 24348 Frequency
1 podpiram 47
2 ne podpiram 26
3 drugo 3
" " 9

Valid range from 1 to 3

V2_3 V2_3

V2.3 Ali so kriteriji, ki jih za ustanavljanje novih občin predpisuje zakon (v 13. in 13a. čl.) po vašem mnenju ustrezni ali niso ustrezni?

Value 25347 Frequency
1 1-povsem ustrezni 6
2 2 10
3 3 31
4 4 19
5 5-povsem neustrezni 14
" " 5

Valid range from 1 to 5

V2_4 V2_4

V2.4 Kolikšno je po vašem mnenju še sprejemljivo najmanjše število prebivalcev občine?

Value 26346 Frequency
10 1
500 2
600 1
800 2
1000 7
1500 7
2000 9
2500 1
3000 15
4000 1
5000 20
8000 1
10000 7
15000 2
20000 1
30000 1
14464 0
" " 6

Valid range from 10 to 30000

V2_5 V2_5

V2.5 Ali se vam zdi smiselna delitev vaše občine na krajevne skupnosti?

Value 27345 Frequency
1 da 75
2 ne 10

Valid range from 1 to 2

V2_6 V2_6

V2.6 (če da) Kakšen pravni status naj bi imele krajevne skupnosti?

Value 28344 Frequency
1 status pravne osebe 73
2 status omejene pravne sposobnosti 4
3 brez pravnega statusa 4
" " 4

Valid range from 1 to 3

V3_28 V3_28

V3.28 Ali naj se stopnja razvitosti ugotavlja na nivoju celotne občine?

Value 29343 Frequency
1 na nivoju celotne občine 40
2 na nivoju krajevne skupnosti 33
3 na nivoju posameznih naselij 10
" " 2

Valid range from 1 to 3

V3_29 V3_29

V3.29 Kaj menite, ali bo uvajanje lokalne samouprave dobro ali slabo vplivalo na enakomernejši razvoj celotnega slovenskega prostora?

Value 30342 Frequency
1 zelo dobro 2
2 dobro 32
3 nič se ne bo spremenilo 26
4 slabo 21
5 zelo slabo 3
6 ne vem 1

Valid range from 1 to 5

K15 K15

V4.2 Število prebivalcev krajevne skupnosti:

Value 31341 Frequency
1 do 1000 26
2 od 1000 do 1500 14
3 od 1500 do 2000 15
4 od 2000 do 2500 8
5 od 2500 do 3000 4
6 od 3000 do 3500 3
7 od 3500 do 4000 1
8 več kot 4000 11
" " 3

Valid range from 1 to 8

K16A K16A V4.3 Ali imate v vaši krajevni skupnosti:

a) osnovno šolo

Value 32340 Frequency
1 da 67
2 ne 14
" " 4

Valid range from 1 to 2

K16B K16B V4.3 Ali imate v vaši krajevni skupnosti:

b) zdravstveni dom ali zdravstveno postajo

Value 33339 Frequency
1 da 29
2 ne 44
" " 12

Valid range from 1 to 2

K16C K16C V4.3 Ali imate v vaši krajevni skupnosti:

c) trgovino z živili in mešanim blagom

Value 34338 Frequency
1 da 81
2 ne 2
" " 2

Valid range from 1 to 2

K16D K16D V4.3 Ali imate v vaši krajevni skupnosti:

d) pošto

Value 35337 Frequency
1 da 48
2 ne 30
" " 7

Valid range from 1 to 2

K16E K16E V4.3 Ali imate v vaši krajevni skupnosti:

e) hranilnico ali banko

Value 36336 Frequency
1 da 37
2 ne 37
" " 11

Valid range from 1 to 2

K16F K16F V4.3 Ali imate v vaši krajevni skupnosti:

f) knjižnico

Value 37335 Frequency
1 da 43
2 ne 34
" " 8

Valid range from 1 to 2

KEYSTRNG

KEYSTRING

Value 38334 Frequency
1 1
2 1
3 1
279 1
280 1
281 1
282 1

Valid range from 1 to 282

KLJUC kljuc

KLJUČ

Value 39333 Frequency
1 1
2 1
3 1
279 1
280 1
281 1
282 1

Valid range from 1 to 282

V1_1A V1_1A V1.1 Kako bi ocenili dosedanji potek uvajanja lokalne samouprave, kot netežaven ali kot težaven?

a) v vaši občini

Value 40332 Frequency
1 1-netežaven 15
2 2 43
3 3 99
4 4 79
5 5-težaven 44
" " 2

Valid range from 1 to 5

V1_1B V1_1B V1.1 Kako bi ocenili dosedanji potek uvajanja lokalne samouprave, kot netežaven ali kot težaven?

b) v Sloveniji na sploh

Value 41331 Frequency
1 1-netežaven 3
2 2 9
3 3 75
4 4 131
5 5-težaven 60
" " 4

Valid range from 1 to 5

V1_2 V1_2

V1.2 Ali imate pripombe na način izvajanja reforme?

Value 42330 Frequency
1 1-brez pripomb 6
2 2 18
3 3 78
4 4 86
5 5-zelo veliko pripomb 85
" " 9

Valid range from 1 to 5

V1_3_1 V1_3_1 V1.3 V kolikšni meri so v vaši občini že doseženi cilji uvajanja lokalne samouprave?

a) neposrednejše odločanje o lokalnih zadevah

Value 43329 Frequency
1 v celoti 15
2 skoraj v celoti 46
3 na pol poti 109
4 manjši del 81
5 nič 21
" " 10

Valid range from 1 to 5

V1_3_2 V1_3_2 V1.3 V kolikšni meri so v vaši občini že doseženi cilji uvajanja lokalne samouprave?

b) razmejitev državnih in občinskih pristojnosti

Value 44328 Frequency
1 v celoti 9
2 skoraj v celoti 43
3 na pol poti 101
4 manjši del 94
5 nič 30
" " 5

Valid range from 1 to 5

V1_3_3 V1_3_3 V1.3 V kolikšni meri so v vaši občini že doseženi cilji uvajanja lokalne samouprave?

c) kakovostnejše življenje ljudi v občini

Value 45327 Frequency
1 v celoti 13
2 skoraj v celoti 45
3 na pol poti 85
4 manjši del 65
5 nič 66
" " 8

Valid range from 1 to 5

V1_3_4 V1_3_4 V1.3 V kolikšni meri so v vaši občini že doseženi cilji uvajanja lokalne samouprave?

d) uveljavitev občinske identitete

Value 46326 Frequency
1 v celoti 23
2 skoraj v celoti 71
3 na pol poti 77
4 manjši del 75
5 nič 30
" " 6

Valid range from 1 to 5

V1_3_5 V1_3_5 V1.3 V kolikšni meri so v vaši občini že doseženi cilji uvajanja lokalne samouprave?

e) racionalizacija občinske identitete

Value 47325 Frequency
1 v celoti 31
2 skoraj v celoti 60
3 na pol poti 65
4 manjši del 53
5 nič 63
" " 10

Valid range from 1 to 5

V1_3_6 V1_3_6 V1.3 V kolikšni meri so v vaši občini že doseženi cilji uvajanja lokalne samouprave?

f) enakomernejši razvoj celotnega slovenskega prostora

Value 48324 Frequency
1 v celoti 15
2 skoraj v celoti 36
3 na pol poti 69
4 manjši del 73
5 nič 80
" " 9

Valid range from 1 to 5

V1_3_7 V1_3_7 V1.3 V kolikšni meri so v vaši občini že doseženi cilji uvajanja lokalne samouprave?

g) uveljavitev lokalne samouprave kot uveljavitev demokracije

Value 49323 Frequency
1 v celoti 10
2 skoraj v celoti 45
3 na pol poti 107
4 manjši del 76
5 nič 34
" " 10

Valid range from 1 to 5

V1_4_1 V1_4_1 V1.4 Ali soglašate ali ne soglašate s spodaj navedenimi mnenji? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

a) hitrost spreminjanja občin je bila prevelika

Value 50322 Frequency
1 sploh ne soglašam 14
2 ne soglašam 10
3 neopredeljen 7
4 soglašam 35
5 popolnoma soglašam 45
" " 171

Valid range from 1 to 5

V1_4_2 V1_4_2 V1.4 Ali soglašate ali ne soglašate s spodaj navedenimi mnenji? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

b) najprej bi morali urediti vsa druga vprašanja šele potem bi lahko uvedli tudi teritorialne spremembe

Value 51321 Frequency
1 sploh ne soglašam 24
2 ne soglašam 29
3 neopredeljen 33
4 soglašam 87
5 popolnoma soglašam 102
" " 7

Valid range from 1 to 5

V1_4_3 V1_4_3 V1.4 Ali soglašate ali ne soglašate s spodaj navedenimi mnenji? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

c) preveč je bilo političnega dogovarjanja in premalo upoštevanja strokovnih podlag

Value 52320 Frequency
1 sploh ne soglašam 9
2 ne soglašam 16
3 neopredeljen 32
4 soglašam 99
5 popolnoma soglašam 119
" " 7

Valid range from 1 to 5

V1_4_4 V1_4_4 V1.4 Ali soglašate ali ne soglašate s spodaj navedenimi mnenji? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

d) obstoječe razlike v velikosti občin so prevelike

Value 53319 Frequency
1 sploh ne soglašam 19
2 ne soglašam 28
3 neopredeljen 51
4 soglašam 95
5 popolnoma soglašam 81
" " 8

Valid range from 1 to 5

V1_4_5 V1_4_5 V1.4 Ali soglašate ali ne soglašate s spodaj navedenimi mnenji? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

e) država se je preveč centralizirala

Value 54318 Frequency
1 sploh ne soglašam 7
2 ne soglašam 12
3 neopredeljen 21
4 soglašam 72
5 popolnoma soglašam 164
" " 6

Valid range from 1 to 5

V1_4_6 V1_4_6 V1.4 Ali soglašate ali ne soglašate s spodaj navedenimi mnenji? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

f) uvajanje lokalne samouprave niti ni bilo potrebno

Value 55317 Frequency
1 sploh ne soglašam 92
2 ne soglašam 75
3 neopredeljen 45
4 soglašam 24
5 popolnoma soglašam 29
" " 17

Valid range from 1 to 5

V1_4_7 V1_4_7 V1.4 Ali soglašate ali ne soglašate s spodaj navedenimi mnenji? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

g) država naj se čim manj vmešava v delo občin

Value 56316 Frequency
1 sploh ne soglašam 10
2 ne soglašam 21
3 neopredeljen 40
4 soglašam 112
5 popolnoma soglašam 89
" " 10

Valid range from 1 to 5

V1_5 V1_5

V1.5 Kdo bi po vašem mnenju moral imeti največji vpliv na uvajanje lokalne samouprave? (Obkrožite samo en odgovor!)

Value 57315 Frequency
1 vlada 15
2 državni zbor 13
3 državni svet 4
4 strokovnjaki 109
5 občani sami 119
6 drugi 7
" " 15

Valid range from 1 to 6

V1_6A V1_6A V1.6 V kolikšni meri lahko vi osebno vplivate na nadaljni potek uvajanja lokalne samouprave?

a) v Sloveniji

Value 58314 Frequency
1 1-zelo malo 148
2 2 83
3 3 39
4 4 10
5 5-zelo veliko 1
" " 1

Valid range from 1 to 5

V1_6B V1_6B V1.6 V kolikšni meri lahko vi osebno vplivate na nadaljni potek uvajanja lokalne samouprave?

b) v vaši občini

Value 59313 Frequency
1 1-zelo malo 27
2 2 49
3 3 116
4 4 62
5 5-zelo veliko 27
" " 1

Valid range from 1 to 5

V2_1 V2_1

V2.1 Ali se pri vas pojavljajo predlogi za spremembo prostorskih meja, ki so bile določene z zakonom o ustanovitvi občin?

Value 60312 Frequency
1 da 144
2 ne 136
" " 2

Valid range from 1 to 2

V2_2 V2_2

V2.2 Kakšno je vaše mnenje o tem?

Value 61311 Frequency
1 podpiram 144
2 ne podpiram 60
3 drugo 33
" " 45

Valid range from 1 to 3

V2_3 V2_3

V2.3 Ali so kriteriji, ki jih za ustanavljanje novih občin predpisuje zakon (v 13. in 13a. čl.) po vašem mnenju ustrezni ali niso ustrezni?

Value 62310 Frequency
1 1-povsem ustrezni 21
2 2 45
3 3 134
4 4 54
5 5-povsem neustrezni 17
" " 11

Valid range from 1 to 5

V2_4 V2_4

V2.4 Kolikšno je po vašem mnenju še sprejemljivo najmanjše število prebivalcev občine?

Value 63309 Frequency
300 2
350 1
400 1
500 7
1000 21
1300 1
1500 8
2000 25
2500 6
3000 42
3392 0
3500 2
4000 10
4500 2
5000 76
6000 3
6250 1
7000 3
8000 3
10000 36
11000 2
12000 1
15000 2
20000 2
30000 1
" " 22

Valid range from 300 to 30000

V2_5 V2_5

V2.5 Ali se vam zdi smiselna delitev vaše občine na krajevne skupnosti?

Value 64308 Frequency
1 da 179
2 ne 101
" " 2

Valid range from 1 to 2

V2_6 V2_6

V2.6 (če da) Kakšen pravni status naj bi imele krajevne skupnosti?

Value 65307 Frequency
1 status pravne osebe 92
2 status omejene pravne sposobnosti 90
3 brez pravnega statusa 63
" " 37

Valid range from 1 to 3

V3_1_1 V3_1_1 V3.1 Ali lahko prosimo, ocenite v kolikšni meri je vaši občini že uspelo zagotoviti naslednje? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

a) organiziranje občinske uprave

Value 66306 Frequency
1 v celoti 52
2 skoraj v celoti 82
3 na pol poti 89
4 manjši del 44
5 nič 14
" " 1

Valid range from 1 to 5

V3_1_2 V3_1_2 V3.1 Ali lahko prosimo, ocenite v kolikšni meri je vaši občini že uspelo zagotoviti naslednje? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

b) upravljanje občinskega premoženja

Value 67305 Frequency
1 v celoti 21
2 skoraj v celoti 48
3 na pol poti 84
4 manjši del 89
5 nič 33
" " 7

Valid range from 1 to 5

V3_1_3 V3_1_3 V3.1 Ali lahko prosimo, ocenite v kolikšni meri je vaši občini že uspelo zagotoviti naslednje? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

c) pospeševanje gospodarskega razvoja občine

Value 68304 Frequency
1 v celoti 12
2 skoraj v celoti 23
3 na pol poti 70
4 manjši del 105
5 nič 66
" " 6

Valid range from 1 to 5

V3_1_4 V3_1_4 V3.1 Ali lahko prosimo, ocenite v kolikšni meri je vaši občini že uspelo zagotoviti naslednje? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

d) pospeševanje stanovanjske gradnje

Value 69303 Frequency
1 v celoti 20
2 skoraj v celoti 14
3 na pol poti 46
4 manjši del 71
5 nič 125
" " 6

Valid range from 1 to 5

V3_1_5 V3_1_5 V3.1 Ali lahko prosimo, ocenite v kolikšni meri je vaši občini že uspelo zagotoviti naslednje? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

e) vodenje lokalnih javnih služb

Value 70302 Frequency
1 v celoti 17
2 skoraj v celoti 46
3 na pol poti 87
4 manjši del 80
5 nič 46
" " 6

Valid range from 1 to 5

V3_1_6 V3_1_6 V3.1 Ali lahko prosimo, ocenite v kolikšni meri je vaši občini že uspelo zagotoviti naslednje? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

f) pospeševanje socialnega skrbstva, varstva otrok in socialno ogroženih, invalidov in ostarelih

Value 71301 Frequency
1 v celoti 22
2 skoraj v celoti 41
3 na pol poti 90
4 manjši del 90
5 nič 24
" " 15

Valid range from 1 to 5

V3_1_7 V3_1_7 V3.1 Ali lahko prosimo, ocenite v kolikšni meri je vaši občini že uspelo zagotoviti naslednje? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

g) skrb za okolje

Value 72300 Frequency
1 v celoti 9
2 skoraj v celoti 45
3 na pol poti 127
4 manjši del 72
5 nič 28
" " 1

Valid range from 1 to 5

V3_1_8 V3_1_8 V3.1 Ali lahko prosimo, ocenite v kolikšni meri je vaši občini že uspelo zagotoviti naslednje? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

h) urejanje prostora

Value 73299 Frequency
1 v celoti 12
2 skoraj v celoti 24
3 na pol poti 119
4 manjši del 88
5 nič 30
" " 9

Valid range from 1 to 5

V3_1_9 V3_1_9 V3.1 Ali lahko prosimo, ocenite v kolikšni meri je vaši občini že uspelo zagotoviti naslednje? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

i) zbiranje in odlaganje komunalnih odpadkov

Value 74298 Frequency
1 v celoti 31
2 skoraj v celoti 66
3 na pol poti 86
4 manjši del 60
5 nič 36
" " 3

Valid range from 1 to 5

V3_1_10 V3_1_10 V3.1 Ali lahko prosimo, ocenite v kolikšni meri je vaši občini že uspelo zagotoviti naslednje? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

j) urejanje in vzdrževanje vodovodnih in energetskih objektov

Value 75297 Frequency
1 v celoti 33
2 skoraj v celoti 74
3 na pol poti 100
4 manjši del 52
5 nič 21
" " 2

Valid range from 1 to 5

V3_1_11 V3_1_11 V3.1 Ali lahko prosimo, ocenite v kolikšni meri je vaši občini že uspelo zagotoviti naslednje? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

k) pospeševanje vzgojno - izobraževalne in kulturne dejavnosti

Value 76296 Frequency
1 v celoti 21
2 skoraj v celoti 70
3 na pol poti 103
4 manjši del 67
5 nič 16
" " 5

Valid range from 1 to 5

V3_1_12 V3_1_12 V3.1 Ali lahko prosimo, ocenite v kolikšni meri je vaši občini že uspelo zagotoviti naslednje? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

l) razvoj športa in rekreacije

Value 77295 Frequency
1 v celoti 21
2 skoraj v celoti 57
3 na pol poti 108
4 manjši del 71
5 nič 20
" " 5

Valid range from 1 to 5

V3_1_13 V3_1_13 V3.1 Ali lahko prosimo, ocenite v kolikšni meri je vaši občini že uspelo zagotoviti naslednje? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

m) graditev in urejanje lokalnih javnih cest

Value 78294 Frequency
1 v celoti 18
2 skoraj v celoti 69
3 na pol poti 112
4 manjši del 63
5 nič 17
" " 3

Valid range from 1 to 5

V3_1_14 V3_1_14 V3.1 Ali lahko prosimo, ocenite v kolikšni meri je vaši občini že uspelo zagotoviti naslednje? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

n) nadzorstvo nad lokalnimi prireditvami

Value 79293 Frequency
1 v celoti 35
2 skoraj v celoti 76
3 na pol poti 56
4 manjši del 63
5 nič 44
" " 8

Valid range from 1 to 5

V3_1_15 V3_1_15 V3.1 Ali lahko prosimo, ocenite v kolikšni meri je vaši občini že uspelo zagotoviti naslednje? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

o) organiziranje komunalno - redarstvene službe

Value 80292 Frequency
1 v celoti 20
2 skoraj v celoti 38
3 na pol poti 53
4 manjši del 66
5 nič 94
" " 11

Valid range from 1 to 5

V3_1_16 V3_1_16 V3.1 Ali lahko prosimo, ocenite v kolikšni meri je vaši občini že uspelo zagotoviti naslednje? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

p) skrb za požarno varstvo

Value 81291 Frequency
1 v celoti 55
2 skoraj v celoti 109
3 na pol poti 68
4 manjši del 29
5 nič 16
" " 5

Valid range from 1 to 5

V3_1_17 V3_1_17 V3.1 Ali lahko prosimo, ocenite v kolikšni meri je vaši občini že uspelo zagotoviti naslednje? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

r) zagotavljanje izvensodne poravnave sporov

Value 82290 Frequency
1 v celoti 26
2 skoraj v celoti 36
3 na pol poti 60
4 manjši del 66
5 nič 86
" " 8

Valid range from 1 to 5

V3_1_18 V3_1_18 V3.1 Ali lahko prosimo, ocenite v kolikšni meri je vaši občini že uspelo zagotoviti naslednje? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

s) organiziranje pomoči za reševanje pri elementarnih nesrečah

Value 83289 Frequency
1 v celoti 31
2 skoraj v celoti 95
3 na pol poti 89
4 manjši del 46
5 nič 19
" " 2

Valid range from 1 to 5

V3_1_19 V3_1_19 V3.1 Ali lahko prosimo, ocenite v kolikšni meri je vaši občini že uspelo zagotoviti naslednje? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

t) organiziranje pokopališke in pogrebne službe

Value 84288 Frequency
1 v celoti 89
2 skoraj v celoti 70
3 na pol poti 65
4 manjši del 32
5 nič 25
" " 1

Valid range from 1 to 5

V3_2 V3_2

V3.2 Ali je po vaši oceni obstoječa razmejitev pristojnosti med vašo občino in državnimi ustanovami smotrna (učinkovita) ali ne?

Value 85287 Frequency
1 razmejitev je povsem smotrna 2
2 razmejitev je večinoma smotrna 64
3 razmejitev ni preveč smotrna 156
4 razmejitev sploh ni smotrna 58
" " 2

Valid range from 1 to 4

V3_3 V3_3

V3.3 Katera oblika delitve premoženja javnih podjetij in zavodov prejšnjih občin je po vašem mnenju najprimernejša?

Value 86286 Frequency
1 ugotovitev idealnih deležev 63
2 fizična razdelitev premoženja javnih podjetij in zavodov 20
3 kombinacija fizične razdelitve in delitve idealnih deležev 184
4 drugo 11
" " 4

Valid range from 1 to 4

V3_4 V3_4

V3.4 Ali menite, da je premoženjska bilanca občine popolna in zadostna podlaga za delitev premoženja?

Value 87285 Frequency
1 da 81
2 ne 188
" " 13

Valid range from 1 to 2

V3_5_1 V3_5_1 V3.5 Na katerih področjih bi bilo po vašem mnenju ustrezneje, če bi občina imela več oz. manj pristojnosti? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

a) osnovno šolstvo

Value 88284 Frequency
5 5-več pristojnosti 68
4 4 50
3 3 97
2 2 33
1 1-manj pristojnosti 28
" " 6

Valid range from 1 to 5

V3_5_2 V3_5_2 V3.5 Na katerih področjih bi bilo po vašem mnenju ustrezneje, če bi občina imela več oz. manj pristojnosti? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

b) predšolsko varstvo

Value 89283 Frequency
5 5-več pristojnosti 71
4 4 71
3 3 88
2 2 19
1 1-manj pristojnosti 24
" " 9

Valid range from 1 to 5

V3_5_3 V3_5_3 V3.5 Na katerih področjih bi bilo po vašem mnenju ustrezneje, če bi občina imela več oz. manj pristojnosti? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

c) varstvo naravne in kulturne dediščine

Value 90282 Frequency
5 5-več pristojnosti 79
4 4 93
3 3 74
2 2 19
1 1-manj pristojnosti 9
" " 8

Valid range from 1 to 5

V3_5_4 V3_5_4 V3.5 Na katerih področjih bi bilo po vašem mnenju ustrezneje, če bi občina imela več oz. manj pristojnosti? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

d) urejanje prostora

Value 91281 Frequency
5 5-več pristojnosti 180
4 4 79
3 3 15
2 2 0
1 1-manj pristojnosti 1
" " 7

Valid range from 1 to 5

V3_5_5 V3_5_5 V3.5 Na katerih področjih bi bilo po vašem mnenju ustrezneje, če bi občina imela več oz. manj pristojnosti? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

e) socialna politika

Value 92280 Frequency
5 5-več pristojnosti 54
4 4 88
3 3 95
2 2 22
1 1-manj pristojnosti 17
" " 6

Valid range from 1 to 5

V3_5_6 V3_5_6 V3.5 Na katerih področjih bi bilo po vašem mnenju ustrezneje, če bi občina imela več oz. manj pristojnosti? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

f) skrb za prometno infrastrukturo

Value 93279 Frequency
5 5-več pristojnosti 90
4 4 98
3 3 65
2 2 12
1 1-manj pristojnosti 11
" " 6

Valid range from 1 to 5

V3_5_7 V3_5_7 V3.5 Na katerih področjih bi bilo po vašem mnenju ustrezneje, če bi občina imela več oz. manj pristojnosti? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

g) oskrba z energijo

Value 94278 Frequency
5 5-več pristojnosti 35
4 4 51
3 3 102
2 2 47
1 1-manj pristojnosti 35
" " 12

Valid range from 1 to 5

V3_5_8 V3_5_8 V3.5 Na katerih področjih bi bilo po vašem mnenju ustrezneje, če bi občina imela več oz. manj pristojnosti? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

h) zdravstveno varstvo

Value 95277 Frequency
5 5-več pristojnosti 55
4 4 80
3 3 86
2 2 22
1 1-manj pristojnosti 29
" " 10

Valid range from 1 to 5

V3_5_9 V3_5_9 V3.5 Na katerih področjih bi bilo po vašem mnenju ustrezneje, če bi občina imela več oz. manj pristojnosti? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

i) gospodarski razvoj

Value 96276 Frequency
5 5-več pristojnosti 100
4 4 97
3 3 61
2 2 12
1 1-manj pristojnosti 4
" " 8

Valid range from 1 to 5

V3_5_10 V3_5_10 V3.5 Na katerih področjih bi bilo po vašem mnenju ustrezneje, če bi občina imela več oz. manj pristojnosti? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

j) skrb za komunalne odpadke

Value 97275 Frequency
5 5-več pristojnosti 92
4 4 70
3 3 87
2 2 19
1 1-manj pristojnosti 7
" " 7

Valid range from 1 to 5

V3_5_11 V3_5_11 V3.5 Na katerih področjih bi bilo po vašem mnenju ustrezneje, če bi občina imela več oz. manj pristojnosti? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

k) oskrba s pitno vodo

Value 98274 Frequency
5 5-več pristojnosti 125
4 4 72
3 3 66
2 2 9
1 1-manj pristojnosti 4
" " 6

Valid range from 1 to 5

V3_5_12 V3_5_12 V3.5 Na katerih področjih bi bilo po vašem mnenju ustrezneje, če bi občina imela več oz. manj pristojnosti? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

l) urejanje kanalizacije

Value 99273 Frequency
5 5-več pristojnosti 114
4 4 79
3 3 71
2 2 9
1 1-manj pristojnosti 3
" " 6

Valid range from 1 to 5

V3_5_13 V3_5_13 V3.5 Na katerih področjih bi bilo po vašem mnenju ustrezneje, če bi občina imela več oz. manj pristojnosti? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

m) drugo

Value 100272 Frequency
5 5-več pristojnosti 16
4 4 5
3 3 4
2 2 0
1 1-manj pristojnosti 0
" " 257

Valid range from 1 to 5

V3_6 V3_6

V3.6 Ali se vam zdi, da bi bilo smotrno, da bi vaša občina opravljala nekatere z države pristojnosti prenešene naloge?

Value 101271 Frequency
1 da 214
2 ne 54
" " 14

Valid range from 1 to 2

V3_8_1 V3_8_1 V3.8 Na katerih področjih se v vaši občini najkmočneje kaže potreba po sodelovanju s sosednjimi občinami? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

a) organiziranje občinske uprave

Value 102270 Frequency
1 zelo pogosto 19
2 pogosto 58
3 ne preveč pogosto 93
4 sploh ne 101
" " 11

Valid range from 1 to 4

V3_8_2 V3_8_2 V3.8 Na katerih področjih se v vaši občini najkmočneje kaže potreba po sodelovanju s sosednjimi občinami? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

b) upravljanje občinskega premoženja

Value 103269 Frequency
1 zelo pogosto 27
2 pogosto 63
3 ne preveč pogosto 88
4 sploh ne 91
" " 13

Valid range from 1 to 4

V3_8_3 V3_8_3 V3.8 Na katerih področjih se v vaši občini najkmočneje kaže potreba po sodelovanju s sosednjimi občinami? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

c) gospodarski razvoj občine

Value 104268 Frequency
1 zelo pogosto 32
2 pogosto 107
3 ne preveč pogosto 96
4 sploh ne 37
" " 10

Valid range from 1 to 4

V3_8_4 V3_8_4 V3.8 Na katerih področjih se v vaši občini najkmočneje kaže potreba po sodelovanju s sosednjimi občinami? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

d) stanovanjska gradnja in najemna stanovanja

Value 105267 Frequency
1 zelo pogosto 17
2 pogosto 59
3 ne preveč pogosto 102
4 sploh ne 92
" " 12

Valid range from 1 to 4

V3_8_5 V3_8_5 V3.8 Na katerih področjih se v vaši občini najkmočneje kaže potreba po sodelovanju s sosednjimi občinami? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

e) organizacija in upravljanje lokalnih javnih služb

Value 106266 Frequency
1 zelo pogosto 58
2 pogosto 111
3 ne preveč pogosto 71
4 sploh ne 29
" " 13

Valid range from 1 to 4

V3_8_6 V3_8_6 V3.8 Na katerih področjih se v vaši občini najkmočneje kaže potreba po sodelovanju s sosednjimi občinami? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

f) pospeševanje socialnega skrbstva, varstva otrok in socialno ogroženih, invalidov in ostarelih

Value 107265 Frequency
1 zelo pogosto 29
2 pogosto 82
3 ne preveč pogosto 80
4 sploh ne 42
" " 49

Valid range from 1 to 4

V3_8_6A V3_8_6A V3.8 Na katerih področjih se v vaši občini najkmočneje kaže potreba po sodelovanju s sosednjimi občinami? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

g) neznana modaliteta

Value 108264 Frequency
1 zelo pogosto 26
2 pogosto 48
3 ne preveč pogosto 45
4 sploh ne 25
" " 138

Valid range from 1 to 4

V3_8_7 V3_8_7 V3.8 Na katerih področjih se v vaši občini najkmočneje kaže potreba po sodelovanju s sosednjimi občinami? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

h) skrb za okolje

Value 109263 Frequency
1 zelo pogosto 101
2 pogosto 108
3 ne preveč pogosto 44
4 sploh ne 12
" " 17

Valid range from 1 to 4

V3_8_8 V3_8_8 V3.8 Na katerih področjih se v vaši občini najkmočneje kaže potreba po sodelovanju s sosednjimi občinami? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

i) zbiranje in odlaganje komunalnih odpadkov

Value 110262 Frequency
1 zelo pogosto 145
2 pogosto 102
3 ne preveč pogosto 16
4 sploh ne 11
" " 8

Valid range from 1 to 4

V3_8_9 V3_8_9 V3.8 Na katerih področjih se v vaši občini najkmočneje kaže potreba po sodelovanju s sosednjimi občinami? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

j) urejanje in vzdrževanje vodovodnih in energetskih objektov

Value 111261 Frequency
1 zelo pogosto 107
2 pogosto 95
3 ne preveč pogosto 51
4 sploh ne 15
" " 14

Valid range from 1 to 4

V3_8_10 V3_8_10 V3.8 Na katerih področjih se v vaši občini najkmočneje kaže potreba po sodelovanju s sosednjimi občinami? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

k) pospeševanje vzgojno - izobraževalne in kulturne dejavnosti

Value 112260 Frequency
1 zelo pogosto 28
2 pogosto 98
3 ne preveč pogosto 108
4 sploh ne 32
" " 16

Valid range from 1 to 4

V3_8_11 V3_8_11 V3.8 Na katerih področjih se v vaši občini najkmočneje kaže potreba po sodelovanju s sosednjimi občinami? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

l) razvoj športa in rekreacije

Value 113259 Frequency
1 zelo pogosto 22
2 pogosto 80
3 ne preveč pogosto 114
4 sploh ne 53
" " 13

Valid range from 1 to 4

V3_8_12 V3_8_12 V3.8 Na katerih področjih se v vaši občini najkmočneje kaže potreba po sodelovanju s sosednjimi občinami? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

m) graditev in urejanje lokalnih javnih cest

Value 114258 Frequency
1 zelo pogosto 40
2 pogosto 76
3 ne preveč pogosto 108
4 sploh ne 42
" " 16

Valid range from 1 to 4

V3_8_13 V3_8_13 V3.8 Na katerih področjih se v vaši občini najkmočneje kaže potreba po sodelovanju s sosednjimi občinami? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

n) organiziranje komunalno - redarstvene službe

Value 115257 Frequency
1 zelo pogosto 22
2 pogosto 51
3 ne preveč pogosto 97
4 sploh ne 95
" " 17

Valid range from 1 to 4

V3_8_14 V3_8_14 V3.8 Na katerih področjih se v vaši občini najkmočneje kaže potreba po sodelovanju s sosednjimi občinami? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

o) skrb za požarno varstvo

Value 116256 Frequency
1 zelo pogosto 60
2 pogosto 97
3 ne preveč pogosto 85
4 sploh ne 29
" " 11

Valid range from 1 to 4

V3_8_15 V3_8_15 V3.8 Na katerih področjih se v vaši občini najkmočneje kaže potreba po sodelovanju s sosednjimi občinami? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

p) organiziranje pomoči za reševanje pri elementarnih nesrečah

Value 117255 Frequency
1 zelo pogosto 72
2 pogosto 108
3 ne preveč pogosto 70
4 sploh ne 16
" " 16

Valid range from 1 to 4

V3_8_15A V3_8_15A V3.8 Na katerih področjih se v vaši občini najkmočneje kaže potreba po sodelovanju s sosednjimi občinami? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

r) organiziranje pokopališke in pogrebne službe

Value 118254 Frequency
1 zelo pogosto 16
2 pogosto 32
3 ne preveč pogosto 76
4 sploh ne 140
" " 18

Valid range from 1 to 4

V3_8_16 V3_8_16 V3.8 Na katerih področjih se v vaši občini najkmočneje kaže potreba po sodelovanju s sosednjimi občinami? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

s) drugo

Value 119253 Frequency
1 zelo pogosto 8
2 pogosto 4
3 ne preveč pogosto 3
4 sploh ne 7
" " 260

Valid range from 1 to 4

V3_9 V3_9

V3.9 Kako naj bi se oblikovale cene storitev, ki jih opravljajo gospodarske javne službe na področju vaše občine?

Value 120252 Frequency
1 cene bi morale biti povsod enake ne glede na različne stroške poslovanja 110
2 cene bi morale biti oblikovane glede na stroške poslovanja 162
" " 10

Valid range from 1 to 2

V3_10 V3_10

V3.10 Kako bi na slopšno ocenili sodelovanje vaše občine s sosednjimi občinami?

Value 121251 Frequency
1 1-sploh ne sodelujemo 7
2 2 34
3 3 125
4 4 92
5 5-močno sodelujemo 21
" " 3

Valid range from 1 to 5

V3_11 V3_11

V3.11 Ali mislite, da bi bilo potrebno povezovanje (združevanje) občin v skupnosti občin?

Value 122250 Frequency
1 da 192
2 ne 83
" " 7

Valid range from 1 to 2

V3_12 V3_12

V3.12 Ali mislite, da bi bilo potrebno združevanje občin v pokrajine?

Value 123249 Frequency
1 da 213
2 ne 63
" " 6

Valid range from 1 to 2

V3_13_1 V3_13_1 V3.13 (če mislite, da bi bilo smiselno povezovanje v pokrajine) Zakaj bi bilo po vašem mnenju smiselno občinsko povezovanje? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

a) ker bi bile občine močnejše v dialogu z državo

Value 124248 Frequency
1 da 213
2 ne 18
" " 51

Valid range from 1 to 2

V3_13_2 V3_13_2 V3.13 (če mislite, da bi bilo smiselno povezovanje v pokrajine) Zakaj bi bilo po vašem mnenju smiselno občinsko povezovanje? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

b) ker to omogoči racionalnejše delovanje

Value 125247 Frequency
1 da 168
2 ne 59
" " 55

Valid range from 1 to 2

V3_13_3 V3_13_3 V3.13 (če mislite, da bi bilo smiselno povezovanje v pokrajine) Zakaj bi bilo po vašem mnenju smiselno občinsko povezovanje? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

c) ker je v eni občini težko vedno najti ustrezne kadre

Value 126246 Frequency
1 da 148
2 ne 75
" " 59

Valid range from 1 to 2

V3_13_5 V3_13_5 V3.13 (če mislite, da bi bilo smiselno povezovanje v pokrajine) Zakaj bi bilo po vašem mnenju smiselno občinsko povezovanje? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

d) ker je na mnogih področjih potrebno koordinirano delovanje

Value 127245 Frequency
1 da 227
2 ne 5
" " 50

Valid range from 1 to 2

V3_13_6 V3_13_6 V3.13 (če mislite, da bi bilo smiselno povezovanje v pokrajine) Zakaj bi bilo po vašem mnenju smiselno občinsko povezovanje? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

e) ker je le tako mogoče doseči bolj usklajen razvoj javnih služb

Value 128244 Frequency
1 da 192
2 ne 32
" " 58

Valid range from 1 to 2

V3_13_7 V3_13_7 V3.13 (če mislite, da bi bilo smiselno povezovanje v pokrajine) Zakaj bi bilo po vašem mnenju smiselno občinsko povezovanje? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

f) ker je le tako mogoče doseči boljše pogoje za gospodarski razvoj

Value 129243 Frequency
1 da 184
2 ne 40
" " 58

Valid range from 1 to 2

V3_13_8 V3_13_8 V3.13 (če mislite, da bi bilo smiselno povezovanje v pokrajine) Zakaj bi bilo po vašem mnenju smiselno občinsko povezovanje? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

g) ker je prostorsko urejanje mogoče le v večjih teritorialnih enotah

Value 130242 Frequency
1 da 110
2 ne 103
" " 69

Valid range from 1 to 2

V3_14 V3_14

V3.14 Če bi prišlo do oblikovanja pokrajin, ali naj bi se vaše občinsko središče potegovalo za sedež pokrajine?

Value 131241 Frequency
1 da 103
2 ne 132
3 ne vem 39
" " 8

Valid range from 1 to 2

V3_15_1 V3_15_1 V3.15 Na kateri ravni naj bi bilo težišče pri urejanju naslednjih zadev? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

a) osnovno šolstvo

Value 132240 Frequency
1 ks 2
2 občina 116
3 pokrajina 30
4 država 119
" " 15

Valid range from 1 to 4

V3_15_2 V3_15_2 V3.15 Na kateri ravni naj bi bilo težišče pri urejanju naslednjih zadev? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

b) predšolsko varstvo

Value 133239 Frequency
1 ks 9
2 občina 180
3 pokrajina 25
4 država 58
" " 10

Valid range from 1 to 4

V3_15_3 V3_15_3 V3.15 Na kateri ravni naj bi bilo težišče pri urejanju naslednjih zadev? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

c) varstvo naravne in kulturne dediščine

Value 134238 Frequency
1 ks 2
2 občina 77
3 pokrajina 99
4 država 81
" " 23

Valid range from 1 to 4

V3_15_4 V3_15_4 V3.15 Na kateri ravni naj bi bilo težišče pri urejanju naslednjih zadev? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

d) urejanje prostora

Value 135237 Frequency
1 ks 3
2 občina 201
3 pokrajina 49
4 država 9
" " 20

Valid range from 1 to 4

V3_15_5 V3_15_5 V3.15 Na kateri ravni naj bi bilo težišče pri urejanju naslednjih zadev? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

e) socialna politika

Value 136236 Frequency
1 ks 5
2 občina 116
3 pokrajina 42
4 država 102
" " 17

Valid range from 1 to 4

V3_15_6 V3_15_6 V3.15 Na kateri ravni naj bi bilo težišče pri urejanju naslednjih zadev? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

f) skrb za prometno infrastrukturo

Value 137235 Frequency
1 ks 5
2 občina 90
3 pokrajina 84
4 država 80
" " 23

Valid range from 1 to 4

V3_15_7 V3_15_7 V3.15 Na kateri ravni naj bi bilo težišče pri urejanju naslednjih zadev? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

g) oskrba z energijo

Value 138234 Frequency
1 ks 3
2 občina 33
3 pokrajina 62
4 država 166
" " 18

Valid range from 1 to 4

V3_15_8 V3_15_8 V3.15 Na kateri ravni naj bi bilo težišče pri urejanju naslednjih zadev? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

h) zdravstveno varstvo

Value 139233 Frequency
1 ks 0
2 občina 63
3 pokrajina 79
4 država 117
" " 23

Valid range from 1 to 4

V3_15_9 V3_15_9 V3.15 Na kateri ravni naj bi bilo težišče pri urejanju naslednjih zadev? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

i) gospodarski razvoj

Value 140232 Frequency
1 ks 1
2 občina 116
3 pokrajina 76
4 država 55
" " 34

Valid range from 1 to 4

V3_15_10 V3_15_10 V3.15 Na kateri ravni naj bi bilo težišče pri urejanju naslednjih zadev? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

j) skrb za komunalne odpadke

Value 141231 Frequency
1 ks 7
2 občina 89
3 pokrajina 133
4 država 23
" " 30

Valid range from 1 to 4

V3_15_11 V3_15_11 V3.15 Na kateri ravni naj bi bilo težišče pri urejanju naslednjih zadev? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

k) oskrba s pitno vodo

Value 142230 Frequency
1 ks 9
2 občina 151
3 pokrajina 87
4 država 12
" " 23

Valid range from 1 to 4

V3_15_12 V3_15_12 V3.15 Na kateri ravni naj bi bilo težišče pri urejanju naslednjih zadev? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

l) urejanje kanalizacije

Value 143229 Frequency
1 ks 13
2 občina 190
3 pokrajina 47
4 država 6
" " 26

Valid range from 1 to 4

V3_16 V3_16

V3.16 Ali je po vaši oceni sedanja razmejitev pristojnosti med župani in svetom občine:

Value 144228 Frequency
1 zelo smotrna 6
2 smotrna 155
3 ni smotrna 92
4 sploh ni smotrna 21
" " 8

Valid range from 1 to 4

V3_17 V3_17

V3.17 (če ni smotrna) Ali bi bilo po vašem mnenju treba spremeniti razmerje moči med županom in občinskim svetom?

Value 145227 Frequency
1 povečati je treba moč župana 56
2 povečati je terba moč občinskega sveta 50
3 ostane naj tako kot je sedaj 3
" " 173

Valid range from 1 to 3

V3_18 V3_18

V3.18 Kakšno je vaše mnenje o načinu voljenja župana?

Value 146226 Frequency
1 župan mora biti izvoljen neposredno 241
2 župana bi moral izvoliti občinski svet 38
" " 3

Valid range from 1 to 2

V3_19 V3_19

V3.19 Kakšno je vaše mnenje o načinu voljenja/imenovanja podžupana?

Value 147225 Frequency
1 podžupan bi moral biti izvoljen neposredno 53
2 podžupana naj voli občinski svet 124
3 podžupana bi moral imenovati župan 104
" " 1

Valid range from 1 to 3

V3_20 V3_20

V3.20 Ali ste v procesu odločanja v občini že naleteli na težko rešljive proceduralne zaplete?

Value 148224 Frequency
1 zelo pogosto 27
2 pogosto 61
3 včasih 153
4 nikoli 40
" " 1

Valid range from 1 to 4

V3_21 V3_21

V3.21 Kakšen je po vaših dosedanjih izkušnjah odnos med občino in upravno enoto?

Value 149223 Frequency
1 zelo dober 23
2 dober 168
3 slab 80
4 zelo slab 10
" " 1

Valid range from 1 to 4

V3_22 V3_22

V3.22 Območje upravne enote se večinoma prekriva z območjem bivših občin. Ali to vpliva na položaj novih občin, ki niso tudi sedež upravne enote?

Value 150222 Frequency
1 ima zelo velik vpliv 29
2 ima velik vpliv 80
3 ima majhen vpliv 79
4 nima nikakršnega vpliva 25
5 ne morem presoditi 61
" " 8

Valid range from 1 to 5

V3_23 V3_23

V3.23 Ali ste v vaši občini našli ustrezno usposobljene ljudi za delo v občinski upravi?

Value 151221 Frequency
1 brez težav 85
2 imeli smo težave 159
3 imeli smo velike težave 34
" " 4

Valid range from 1 to 3

V3_24 V3_24

V3.24 Ali bi bilo pri vas potrebno spremeniti število zaposlenih v občinski upravi?

Value 152220 Frequency
1 da, zmanjšati 45
2 da, povečati 132
3 ne povečati ne zmanjšati, ostane naj tako kot je 103
" " 2

Valid range from 1 to 3

V3_25A V3_25A V3.25 Ali je po vaši oceni obseg in zahtevnost dela vodilnih občinskih funkcionarjev takšna, da morajo svojo funkcijo opravljati profesionalno

a) župan

Value 153219 Frequency
1 da 222
2 ne 54
" " 6

Valid range from 1 to 2

V3_25B V3_25B V3.25 Ali je po vaši oceni obseg in zahtevnost dela vodilnih občinskih funkcionarjev takšna, da morajo svojo funkcijo opravljati profesionalno

b) podžupan/i

Value 154218 Frequency
1 da 17
2 ne 240
" " 25

Valid range from 1 to 2

V3_25C V3_25C V3.25 Ali je po vaši oceni obseg in zahtevnost dela vodilnih občinskih funkcionarjev takšna, da morajo svojo funkcijo opravljati profesionalno

c) tajnik

Value 155217 Frequency
1 da 262
2 ne 10
" " 10

Valid range from 1 to 2

V3_25D V3_25D V3.25 Ali je po vaši oceni obseg in zahtevnost dela vodilnih občinskih funkcionarjev takšna, da morajo svojo funkcijo opravljati profesionalno

d) predsednik sveta

Value 156216 Frequency
1 da 23
2 ne 243
" " 16

Valid range from 1 to 2

V3_25E V3_25E V3.25 Ali je po vaši oceni obseg in zahtevnost dela vodilnih občinskih funkcionarjev takšna, da morajo svojo funkcijo opravljati profesionalno

e) popredsednik/i sveta

Value 157215 Frequency
1 da 4
2 ne 256
" " 22

Valid range from 1 to 2

V3_26 V3_26

V3.26 Kakšna je vaša ocena pripravljenosti ljudi za sodelovanje pri reševanju lokalnih zadev v vaši občini?

Value 158214 Frequency
1 pripravljenost je zelo velika 21
2 pripravljenost je velika 147
3 pripravljenost je majhna 85
4 pripravljenost je zelo majhna 12
5 ne morem oceniti 15
" " 2

Valid range from 1 to 5

V3_27 V3_27

V3.27 Ali je pripravljenost za sodelovanje po uvedbi novih občin večja ali manjša?

Value 159213 Frequency
1 večja kot prej 105
2 manjša kot prej 43
3 ni sprememb 131
" " 3

Valid range from 1 to 3

V3_28 V3_28

V3.28 Ali naj se stopnja razvitosti ugotavlja na nivoju celotne občine?

Value 160212 Frequency
1 na nivoju celotne občine 170
2 na nivoju krajevne skupnosti 67
3 na nivoju posameznih naselij 40
" " 5

Valid range from 1 to 3

V3_29 V3_29

V3.29 Kaj menite, ali bo uvajanje lokalne samouprave dobro ali slabo vplivalo na enakomernejši razvoj celotnega slovenskega prostora?

Value 161211 Frequency
1 zelo dobro 28
2 dobro 104
3 nič se ne bo spremenilo 66
4 slabo 46
5 zelo slabo 23
6 ne vem 9
" " 6

Valid range from 1 to 5

V3_30_1 V3_30_1 V3.30 Na katerihpodročjih je v primerjavi z republiškim povprečjem vaša občina bolj in na katerih manj razvita? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

a) šolstvo

Value 162210 Frequency
1 podpovprečno 50
2 povprečno 204
3 nadpovprečno 26
" " 2

Valid range from 1 to 3

V3_30_2 V3_30_2 V3.30 Na katerihpodročjih je v primerjavi z republiškim povprečjem vaša občina bolj in na katerih manj razvita? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

b) zdravstvo

Value 163209 Frequency
1 podpovprečno 79
2 povprečno 163
3 nadpovprečno 38
" " 2

Valid range from 1 to 3

V3_30_3 V3_30_3 V3.30 Na katerihpodročjih je v primerjavi z republiškim povprečjem vaša občina bolj in na katerih manj razvita? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

c) kultura

Value 164208 Frequency
1 podpovprečno 102
2 povprečno 138
3 nadpovprečno 40
" " 2

Valid range from 1 to 3

V3_30_4 V3_30_4 V3.30 Na katerihpodročjih je v primerjavi z republiškim povprečjem vaša občina bolj in na katerih manj razvita? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

d) prometna infrastruktura

Value 165207 Frequency
1 podpovprečno 152
2 povprečno 118
3 nadpovprečno 10
" " 2

Valid range from 1 to 3

V3_30_5 V3_30_5 V3.30 Na katerihpodročjih je v primerjavi z republiškim povprečjem vaša občina bolj in na katerih manj razvita? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

e) telefonija

Value 166206 Frequency
1 podpovprečno 86
2 povprečno 154
3 nadpovprečno 39
" " 3

Valid range from 1 to 3

V3_30_7 V3_30_7 V3.30 Na katerihpodročjih je v primerjavi z republiškim povprečjem vaša občina bolj in na katerih manj razvita? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

f) industrija

Value 167205 Frequency
1 podpovprečno 162
2 povprečno 94
3 nadpovprečno 24
" " 2

Valid range from 1 to 3

V3_30_8 V3_30_8 V3.30 Na katerihpodročjih je v primerjavi z republiškim povprečjem vaša občina bolj in na katerih manj razvita? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

g) kmetijstvo

Value 168204 Frequency
1 podpovprečno 72
2 povprečno 183
3 nadpovprečno 24
" " 3

Valid range from 1 to 3

V3_30_9 V3_30_9 V3.30 Na katerihpodročjih je v primerjavi z republiškim povprečjem vaša občina bolj in na katerih manj razvita? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

h) obrt, malo gospodarstvo

Value 169203 Frequency
1 podpovprečno 95
2 povprečno 154
3 nadpovprečno 30
" " 3

Valid range from 1 to 3

V3_30_10 V3_30_10 V3.30 Na katerihpodročjih je v primerjavi z republiškim povprečjem vaša občina bolj in na katerih manj razvita? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

i) trgovina, storitve

Value 170202 Frequency
1 podpovprečno 55
2 povprečno 197
3 nadpovprečno 26
" " 4

Valid range from 1 to 3

V3_30_11 V3_30_11 V3.30 Na katerihpodročjih je v primerjavi z republiškim povprečjem vaša občina bolj in na katerih manj razvita? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

j) turizem

Value 171201 Frequency
1 podpovprečno 174
2 povprečno 76
3 nadpovprečno 30
" " 2

Valid range from 1 to 3

V3_31_1 V3_31_1 V3.31 Kolikšne razvojne možnosti ima vaša občina na naslednjih področjih? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

a) šolstvo

Value 172200 Frequency
3 veliko 113
2 malo 143
1 nima 20
" " 6

Valid range from 1 to 2

V3_31_2 V3_31_2 V3.31 Kolikšne razvojne možnosti ima vaša občina na naslednjih področjih? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

b) zdravstvo

Value 173199 Frequency
3 veliko 68
2 malo 180
1 nima 29
" " 5

Valid range from 1 to 3

V3_31_3 V3_31_3 V3.31 Kolikšne razvojne možnosti ima vaša občina na naslednjih področjih? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

c) kultura

Value 174198 Frequency
3 veliko 122
2 malo 133
1 nima 21
" " 6

Valid range from 1 to 3

V3_31_4 V3_31_4 V3.31 Kolikšne razvojne možnosti ima vaša občina na naslednjih področjih? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

d) prometna infrastruktura

Value 175197 Frequency
3 veliko 102
2 malo 156
1 nima 18
" " 6

Valid range from 1 to 3

V3_31_5 V3_31_5 V3.31 Kolikšne razvojne možnosti ima vaša občina na naslednjih področjih? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

e) telefonija

Value 176196 Frequency
3 veliko 108
2 malo 150
1 nima 16
" " 8

Valid range from 1 to 3

V3_31_7 V3_31_7 V3.31 Kolikšne razvojne možnosti ima vaša občina na naslednjih področjih? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

f) industrija

Value 177195 Frequency
3 veliko 57
2 malo 145
1 nima 73
" " 7

Valid range from 1 to 3

V3_31_8 V3_31_8 V3.31 Kolikšne razvojne možnosti ima vaša občina na naslednjih področjih? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

g) energetika

Value 178194 Frequency
3 veliko 52
2 malo 142
1 nima 78
" " 10

Valid range from 1 to 3

V3_31_9 V3_31_9 V3.31 Kolikšne razvojne možnosti ima vaša občina na naslednjih področjih? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

h) kmetijstvo

Value 179193 Frequency
3 veliko 117
2 malo 132
1 nima 28
" " 5

Valid range from 1 to 3

V3_31_10 V3_31_10 V3.31 Kolikšne razvojne možnosti ima vaša občina na naslednjih področjih? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

i) obrt, malo gospodarstvo

Value 180192 Frequency
3 veliko 174
2 malo 94
1 nima 8
" " 6

Valid range from 1 to 3

V3_31_11 V3_31_11 V3.31 Kolikšne razvojne možnosti ima vaša občina na naslednjih področjih? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

j) trgovina, storitve

Value 181191 Frequency
3 veliko 127
2 malo 136
1 nima 8
" " 11

Valid range from 1 to 3

V3_31_12 V3_31_12 V3.31 Kolikšne razvojne možnosti ima vaša občina na naslednjih področjih? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

k) turizem

Value 182190 Frequency
3 veliko 181
2 malo 81
1 nima 15
" " 5

Valid range from 1 to 3

V3_31_13 V3_31_13 V3.31 Kolikšne razvojne možnosti ima vaša občina na naslednjih področjih? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

l) bančništvo, zavarovalništvo

Value 183189 Frequency
3 veliko 62
2 malo 147
1 nima 64
" " 9

Valid range from 1 to 3

V3_32_1 V3_32_1 V3.32 Nekatere občine po velikosti izstopajo. Ali se vam zdi to skladno s cilji uvajanja lokalne samouprave? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

a) zelo majhne občine

Value 184188 Frequency
1 skladno 70
2 ni skladno 199
" " 13

Valid range from 1 to 2

V3_32_2 V3_32_2 V3.32 Nekatere občine po velikosti izstopajo. Ali se vam zdi to skladno s cilji uvajanja lokalne samouprave? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

b) zelo velike občine

Value 185187 Frequency
1 skladno 61
2 ni skladno 194
" " 27

Valid range from 1 to 2

V4_1 V4_1 V4.0 IDENTIFIKACIJA OBČINE:

V4.1 Tip občine glede na nastanek:

Value 186186 Frequency
1 stara teritorialno nespremenjena 54
2 stara teritorialno zmanjšana (vključuje bivše občinsko središče) 87
3 nova občina 139
" " 2

Valid range from 1 to 3

V4_2 V4_2

V4.2 Število prebivalcev:

Value 187185 Frequency
1 do 2500 7
2 od 2500 do 4000 48
3 od 4000 do 5000 28
4 od 5000 do 10000 66
5 od 10000 do 15000 40
6 od 15000 do 30000 56
7 več kot 30000 36
" " 1

Valid range from 1 to 7

V4_3 V4_3

V4.3 Velikost občinskega središča:

Value 188184 Frequency
1 do 1000 prebivalcev 74
2 od 1000 do 3000 68
3 od 3000 do 5000 40
4 od 5000 do 10000 51
5 od 10000 do 20000 19
6 več kot 20000 25
" " 5

Valid range from 1 to 6

V4_4 V4_4

V4.4 Število večjih središč (krajev z več kot 1500 prebivalci):

Value 189183 Frequency
1 eno 118
2 dve 52
3 tri in več 59
" " 53

Valid range from 1 to 3

V4_5 V4_5

V4.5 Geografski položaj občine:

Value 190182 Frequency
1 obmejna 122
2 ni obmejna 159
" " 1

Valid range from 1 to 2

V4_6 V4_6

V4.6 (če je obmejna) Ali meji na Hrvaško?

Value 191181 Frequency
1 da 49
2 ne 73
" " 160

Valid range from 1 to 2

V5_1 V5_1 V5.0 PROSIMO VAS, DA NAM ZAUPATE ŠE NASLEDNJE PODATKE:

V5.1 Funkcija, ki jo opravljate:

Value 192180 Frequency
1 župan 55
2 podžupan 26
3 predsednik občinskega sveta 54
4 podpredsednik občinskega sveta 53
5 tajnik 70
6 predsednik krajevne skupnosti 2
" " 22

Valid range from 1 to 6

V5_1ST V5_1ST

V5.1ST Neznana spremenljivka

Value 193179 Frequency
1 17
2 140
3 106
4 17
" " 2

Valid range from 1 to 4

V5_2 V5_2

V5.2 Starost:

Value 194178 Frequency
1 do 30 let 235
2 od 31 do 45 let 43
3 od 46 do 60 let 0
4 več kot 61 let 0
" " 4

Valid range from 1 to 4

V5_3 V5_3

V5.3 Spol:

Value 195177 Frequency
1 moški 114
2 ženski 89
3 76
" " 3

Valid range from 1 to 3

V5_4 V5_4 V5.4 Vrsta (smer) izobrazbe: (Obkrožite le šifro, ki označuje najvišjo stopnjo dosežene izobrazbe!)

a) poklicne usmeritve do srednjšolske ravni

Value 196176 Frequency
1 splošna, brez specializacije 17
2 inženirska gradbena, rudarska tehnična 44
3 kmetijska, gozdarska, veterinarska, vrtnarska ipd. 16
4 ekonomska, poslovna, menedžerska 24
5 administrativna, upravna 7
6 pedagoška, glasbena, likovna, oblikovalska ipd. 5
7 zdravstvena, stomatološka ipd. 3
8 socialno delo 0
9 vojaška, policijska ipd. 0
10 druge usmeritve srednješolske ravni 8
" " 158

Valid range from 1 to 10

V5_4V V5_4V V5.4 Vrsta (smer) izobrazbe: (Obkrožite le šifro, ki označuje najvišjo stopnjo dosežene izobrazbe!)

b) višje in visokošolske poklicne usmeritve

Value 197175 Frequency
11 pravo 41
12 medicina, stomatologija, druge znanstvene 10
13 pedagogika, andragogika 13
14 šport 0
15 verske višje, visoke šole 1
16 naravoslovje (npr. fizika, biologija, geologija, matematika, strojništvo ipd.) 47
17 družboslovje (zgodovina, geografija, politične vede, psihologija, sociologija, ekonomija ipd.) 60
18 humanistika/umetnost(npr. filozofija, umetnostna zgodovina, jeziki, glasba ipd.) 5
19 drugo 18
" " 87

Valid range from 11 to 19

KEYSTRNG

KEYSTRING

Value 198174 Frequency
1 1
2 1
3 1
103 1
104 1
105 1
106 1

Valid range from 1 to 106

KLJUC kljuc

KLJUC Ključ

Value 199173 Frequency
1 1
2 1
3 1
103 1
104 1
105 1
106 1

Valid range from 1 to 106

ID ID

ID Identifikacijska številka

Value 200172 Frequency
1 1
4 1
7 1
144 1
146 1
147 1
" " 15

Valid range from 1 to 147

V1_1 V1.0. PODATKI O ŽUPANU OZ. ŽUPANJI

V1.1. Starost

Value 201171 Frequency
1 do 30 let 0
2 od 31 do 45 let 46
3 od 46 do 60 let 48
4 več kot 61 let 10
" " 2

Valid range from 1 to 4

V1_2 V1_2

V1.2. Spol

Value 202170 Frequency
1 moški 103
2 ženski 2
" " 1

Valid range from 1 to 2

V1_3 V1_3

V1.3. Stopnja izobrazbe

Value 203169 Frequency
1 visoka 40
2 višja 27
3 srednja 37
4 osnovnošolska 0
" " 2

Valid range from 1 to 4

V1_4 V1_4 V1.4. Vrsta (smer) izobrazbe: (Obkrožite eno šifro, tj. tisto, ki označuje najvišjo doseženo vrsto izobrazbe!)

a) poklicne usmeritve do srednješolske ravni

Value 204168 Frequency
1 splošna, brez specializacije 7
2 inženirska gradbena, rudarska tehnična 24
3 kmetijska, gozdarska, veterinarska, vrtnarska ipd. 8
4 ekonomska, poslovna, menedžerska 10
5 administrativna, upravna 0
6 pedagoška, glasbena, likovna, oblikovalska ipd. 3
7 zdravstvena, stomatološka ipd. 0
8 socialno delo 0
9 vojaška, policijska ipd. 0
10 druge usmeritve srednješolske ravni 6
" " 48

Valid range from 1 to 10

V1_4V V1_4v V1.4. Vrsta (smer) izobrazbe: (Obkrožite eno šifro, tj. tisto, ki označuje najvišjo doseženo vrsto izobrazbe!)

b) višje in visokošolske poklicne usmeritve

Value 205167 Frequency
11 pravo 2
12 medicina, stomatologija, druge znanstvene 6
13 pedagogika, andragogika 4
14 šport 0
15 verske višje, visoke šole 2
16 naravoslovje (npr. fizika, biologija, geologija, matematika, strojništvo ipd.) 19
17 družboslovje (zgodovina, geografija, politične vede, psihologija, sociologija, ekonomija ipd.) 15
18 humanistika/umetnost(npr. filozofija, umetnostna zgodovina, jeziki, glasba ipd.) 3
19 drugo 11
" " 44

Valid range from 11 to 19

V1_5 V1_5

V1.5. Zaposlitveni status: (Župan(ja) opravlja funkcijo:)

Value 206166 Frequency
1 poklicno - polni delovni čas 44
2 polpoklicno - za krajši delovni čas 14
3 nepoklicno - zaposlen drugje 46
" " 2

Valid range from 1 to 3

V1_6 V1_6

V1.6. Panoga v kateri je bil/a zaposlen župan/ja pred prevzetjem politčne funkcije oz. je zaposlen (ali je bil/a zaposlen pred upokojitvijo) nepoklicn(i/a) župan/ja:

Value 207165 Frequency
1 kmetijstvo 11
2 rudarstvo in kamnolomstvo 3
3 industrija 18
4 gradbeništvo 5
5 elektrika, plin, voda 4
6 transport, skladiščenje, komunikacije 2
7 trgovina na debelo in drobno 8
8 gostinstvo 4
9 izobraževanje 14
10 socialne storitve in zdravje 1
11 finančne, poslovne storitve, zavarovalništvo 8
12 druge osebne in skupne storitve 0
13 privatna gospodinjstva z zaposlenimi 0
14 javna uprava, politika 11
15 oborožene sile, policija, gasilci 0
16 drugo 12
" " 5

Valid range from 1 to 16

V1_7 V1_7

V1.7. Število podžupanov / podžupanij

Value 208164 Frequency
0 4
1 44
2 11
3 4
5 1
" " 42

Valid range from 0 to 5

V1_8 V1_8

V1.8. Za katera področja je predvidena podžupanska funkcija?

Value 209163 Frequency
1 gospodarstvo 10
2 negospodarske (družbene) dejavnosti 5
3 okolje in prostor 5
4 uprava 3
5 drugo 28
" " 55

Valid range from 1 to 5

V2_1_1 V2_1_1 V2.0. PODATKI O OBČINSKEM SVETU

a) število članov starih do 30 let

Value 210162 Frequency
30 0
0 2
1 39
2 23
3 4
4 2
6 1
" " 35

Valid range from 0 to 6

V2_1_2 V2_1_2 V2.1. Starost članov občinskega sveta (Vpišite ustrezno število za vsako kategorijo posebej!)

b) število članov starih od 31 do 45 let

Value 211161 Frequency
3 7
4 9
5 6
6 5
7 12
8 7
9 11
10 5
11 10
12 13
13 3
14 1
15 7
16 1
19 1
" " 8

Valid range from 3 to 19

V2_1_3 V2_1_3 V2.1. Starost članov občinskega sveta (Vpišite ustrezno število za vsako kategorijo posebej!)

c) število članov starih od 46 do 60 let

Value 212160 Frequency
1 5
2 7
3 8
4 8
5 10
6 13
7 10
8 10
9 5
10 5
12 4
13 4
14 1
15 2
17 3
18 1
27 1
" " 9

Valid range from 1 to 27

V2_1_4 V2_1_4 V2.1. Starost članov občinskega sveta (Vpišite ustrezno število za vsako kategorijo posebej!)

d) število članov starih več kot 61 let

Value 213159 Frequency
0 1
1 23
2 20
3 5
4 5
5 2
6 2
8 1
10 1
11 1
12 1
" " 44

Valid range from 0 to 12

V2_1_5 V2_1_5 V2.1. Starost članov občinskega sveta (Vpišite ustrezno število za vsako kategorijo posebej!)

e) neznano

Value 214158 Frequency
7 3
8 2
9 2
10 5
11 1
12 5
13 8
14 9
15 2
16 16
17 4
18 4
19 3
20 5
21 2
22 2
23 3
24 1
25 5
26 2
27 2
28 1
30 2
31 3
32 3
33 1
35 1
36 1
45 2
" " 6

Valid range from 7 to 45

V2_2_1 V2_2_1 V2.2. Spol članov občinskega sveta: (Vpišite ustrezno število za vsako kategorijo posebej!)

a) moški

Value 215157 Frequency
6 1
7 2
8 6
9 1
10 5
11 6
12 10
13 9
14 9
15 8
16 6
17 7
18 5
19 4
20 4
21 2
22 4
23 1
24 1
25 1
26 4
28 2
29 1
30 1
31 1
34 1
38 1
40 1
" " 2

Valid range from 6 to 40

V2_2_2 V2_2_2 V2.2. Spol članov občinskega sveta: (Vpišite ustrezno število za vsako kategorijo posebej!)

b) ženski

Value 216156 Frequency
0 1
1 32
2 24
3 14
4 6
5 5
6 3
7 2
10 1
" " 18

Valid range from 0 to 10

V2_3_1 V2_3_1 V2.3. Izobrazba članov občinskega sveta: (Vpišite ustrezno število za vsako kategorijo posebej!)

a) visoka

Value 217155 Frequency
1 17
2 14
3 10
4 4
5 8
6 5
7 6
8 2
9 4
10 3
11 4
12 3
13 3
14 1
15 1
16 1
18 3
19 1
26 1
29 1
" " 14

Valid range from 1 to 29

V2_3_2 V2_3_2 V2.3. Izobrazba članov občinskega sveta: (Vpišite ustrezno število za vsako kategorijo posebej!)

b) višja

Value 218154 Frequency
1 13
2 20
3 18
4 13
5 8
6 5
7 9
8 3
10 2
12 1
" " 14

Valid range from 1 to 12

V2_3_3 V2_3_3 V2.3. Izobrazba članov občinskega sveta: (Vpišite ustrezno število za vsako kategorijo posebej!)

c) srednja

Value 219153 Frequency
1 2
3 4
4 10
5 8
6 8
7 11
8 20
9 12
10 9
11 1
12 7
13 2
14 2
15 1
16 2
" " 7

Valid range from 1 to 16

V2_3_4 V2_3_4 V2.3. Izobrazba članov občinskega sveta: (Vpišite ustrezno število za vsako kategorijo posebej!)

d) osnovnošolska

Value 220152 Frequency
1 25
2 14
3 13
4 6
5 4
6 2
" " 42

Valid range from 1 to 6

V2_5 V2_5 V2.4. Podatki o predsedni(ku/ci) občinskega sveta

V2.5. Starost predsedni(ka/ce) občinskega sveta

Value 221151 Frequency
1 do 30 let 2
2 od 31 do 45 let 58
3 od 46 do 60 let 38
4 več kot 61 let 5
" " 3

Valid range from 1 to 4

V2_6 V2_6

V2.6. Spol

Value 222150 Frequency
1 moški 98
2 ženski 7
" " 1

Valid range from 1 to 2

V2_7 V2_7

V2.7. Stopnja izobrazbe

Value 223149 Frequency
1 visoka 52
2 višja 19
3 srednja 29
4 osnovnošolska 2
" " 4

Valid range from 1 to 4

V2_8 V2_8 V2.8. Vrsta (smer) izobrazbe: (Obkrožite šifro le za najvišjo doseženo vrsto izobrazbe!)

a) poklicne usmeritve do srednješolske ravni

Value 224148 Frequency
1 splošna, brez specializacije 4
2 inženirska gradbena, rudarska tehnična 26
3 kmetijska, gozdarska, veterinarska, vrtnarska ipd. 7
4 ekonomska, poslovna, menedžerska 9
5 administrativna, upravna 0
6 pedagoška, glasbena, likovna, oblikovalska ipd. 3
7 zdravstvena, stomatološka ipd. 1
8 socialno delo 1
9 vojaška, policijska ipd. 0
10 druge usmeritve srednješolske ravni 3
" " 52

Valid range from 1 to 10

V2_8V V2_8v V2.8. Vrsta (smer) izobrazbe: (Obkrožite šifro le za najvišjo doseženo vrsto izobrazbe!)

b) višje in visokošolske poklicne usmeritve

Value 225147 Frequency
11 pravo 4
12 medicina, stomatologija, druge znanstvene 5
13 pedagogika, andragogika 1
14 šport 0
15 verske višje, visoke šole 0
16 naravoslovje (npr. fizika, biologija, geologija, matematika, strojništvo ipd.) 16
17 družboslovje (zgodovina, geografija, politične vede, psihologija, sociologija, ekonomija ipd.) 15
18 humanistika/umetnost(npr. filozofija, umetnostna zgodovina, jeziki, glasba ipd.) 2
19 drugo 6
" " 57

Valid range from 11 to 19

V2_9 V2_9

V2.9. Lista na kateri je kandidiral predsedni(k/ca) sveta na lokalnih volitvah 1994:

Value 226146 Frequency
1 Liberalna demokracija Slovenije - LDS 14
2 Slovenska ljudska stranka - SLS 18
3 Slovenska nacionalna stranka - SNS 1
4 Socialdemokratska stranka Slovenije - SDSS 17
5 Slovenski krščanski demokrati - SKD 35
6 Združena lista socialnih demokratov - ZLSD 4
7 Zeleni Slovenije - ZS 0
8 Demokratska stranka - DS 0
9 Zveza za Primorsko - ZZP 5
10 Demokrati na stranka slovenskih upokojencev - DeSUS 0
11 druga stranka 2
12 strankarsko neopredeljen 8
" " 2

Valid range from 1 to 12

V2_10 V2_10

V2.10. Zaposlitveni položaj: (Predsedni(k/ca) opravlja funkcijo:)

Value 227145 Frequency
1 poklicno - polni delovni čas 1
2 polpoklicno za krajši delovni čas 0
3 nepoklicno 104
" " 1

Valid range from 1 to 3

V2_11 V2_11

V2.11. Panoga v kateri je bil/a zaposlen/a predsedni(k/ca) občinskega sveta pred prevzetjem politične funkcije oz. je zaposlen/a (ali je bil/a zaposlen/a pred upokojitvijo) nepoklicn(i/a) predsedni(k/ca) občinskega sveta:

Value 228144 Frequency
1 kmetijstvo 13
2 rudarstvo in kamnolomstvo 5
3 industrija 23
4 gradbeništvo 5
5 elektrika, plin, voda 4
6 transport, skladiščenje, komunikacije 1
7 trgovina na debelo in drobno 8
8 hoteli, restavracije, gostinstvo 2
9 izobraževanje 11
10 socialne storitve in zdravje 5
11 finančne, poslovne storitve, zavarovalništvo 7
12 druge osebne in skupne storitve 1
13 privatna gospodinjstva z zaposlenimi 3
14 javna uprava, politika 7
15 oborožene sile, policija, gasilci 0
16 drugo 8
" " 3

Valid range from 1 to 16

V2_12 V2_12

V2.12. Število podpredsedni(kov/c) občinskega sveta

Value 229143 Frequency
1 87
2 12
3 3
" " 4

Valid range from 1 to 3

V2_13 V2_13

V2.13. Za katera področja je predvidena podpredsedniška funkcija?

Value 230142 Frequency
1 gospodarstvo 6
2 negospodarske (družbene) dejavnosti 9
3 okolje in prostor 5
4 uprava 3
5 drugo 50
" " 33

Valid range from 1 to 5

V3_1 V3_1 V3.0. PODATKI O TAJNIKU OBČINE

V3.1. Starost

Value 231141 Frequency
1 do 30 let 6
2 od 31 do 45 let 48
3 46 do 60 let 20
4 več kot 61 let 0
9 občina nima tajnika 26
" " 6

Valid range from 1 to 9

V3_2 V3_2

V3.2. Spol

Value 232140 Frequency
1 moški 53
2 ženski 21
" " 32

Valid range from 1 to 2

V3_3 V3_3

V3.3. Višina izobrazbe

Value 233139 Frequency
1 visoka 23
2 višja 34
3 srednja 17
4 osnovnošolska 0
" " 32

Valid range from 1 to 4

V3_4 V3_4 V3.4. Vrsta (smer) izobrazbe: (Obkrožite šifro le za najvišjo doseženo vrsto izobrazbe!)

a) poklicne usmeritve do srednješolske ravni

Value 234138 Frequency
1 splošna, brez specializacije 4
2 inženirska gradbena, rudarska tehnična 9
3 kmetijska, gozdarska, veterinarska, vrtnarska ipd. 3
4 ekonomska, poslovna, menedžerska 7
5 administrativna, upravna 6
6 pedagoška, glasbena, likovna, oblikovalska ipd. 1
7 zdravstvena, stomatološka ipd. 0
8 socialno delo 0
9 vojaška, policijska ipd. 0
10 druge usmeritve srednješolske ravni 0
" " 76

Valid range from 1 to 10

V3_4V V3_4v V3.4. Vrsta (smer) izobrazbe: (Obkrožite šifro le za najvišjo doseženo vrsto izobrazbe!)

b) višje in visokošolske poklicne usmeritve

Value 235137 Frequency
11 pravo 16
12 medicina, stomatologija, druge znanstvene 1
13 pedagogika, andragogika 1
14 šport 0
15 verske višje, visoke šole 0
16 naravoslovje (npr. fizika, biologija, geologija, matematika, strojništvo ipd.) 9
17 družboslovje (zgodovina, geografija, politične vede, psihologija, sociologija, ekonomija ipd.) 19
18 humanistika/umetnost(npr. filozofija, umetnostna zgodovina, jeziki, glasba ipd.) 0
19 drugo 3
" " 57

Valid range from 11 to 19

V3_5 V3_5

V3.5. Zaposlitveni položaj: (Tajni(k/ca) opravlja funkcijo)

Value 236136 Frequency
1 poklicno - polni delovni čas 71
2 nepoklicno - za krajši delovni čas 1
3 nepoklicno 2
" " 32

Valid range from 1 to 3

V3_6 V3_6

V3.6. Panoga v kateri je bil/a zaposlen/a tajni(k/ca) pred prevzetjem politične funkcije oz. je zaposlen/a (ali je bil/a zaposlen/a pred upokojitvijo) nepoklicn(i/a) tajni(k/ca):

Value 237135 Frequency
1 kmetijstvo 4
2 rudarstvo in kamnolomstvo 0
3 industrija 11
4 gradbeništvo 5
5 elektrika, plin, voda 0
6 transport, skladiščenje, komunikacije 1
7 trgovina na debelo in drobno 4
8 hoteli, restavracije, gostinstvo 0
9 izobraževanje 5
10 socialne storitve in zdravje 0
11 finančne, poslovne storitve, zavarovalništvo 6
12 druge osebne in skupne storitve 0
13 privatna gospodinjstva z zaposlenimi 0
14 javna uprava, politika 34
15 oborožene sile, policija, gasilci 2
16 drugo 2
" " 32

Valid range from 1 to 16

V3_7_1 V3_7_1 V3.7. Skupno število zaposlenih v občinski upravi

a) za polni delovni čas

Value 238134 Frequency
1 10
2 10
3 17
93 1
213 1
424 1
" " 10

Valid range from 1 to 424

V3_7_2 V3_7_2 V3.7. Skupno število zaposlenih v občinski upravi

b) za polovični delovni čas

Value 239133 Frequency
1 14
2 4
3 1
" " 87

Valid range from 1 to 3

V3_7_3 V3_7_3 V3.7. Skupno število zaposlenih v občinski upravi

c) pogodbeno

Value 240132 Frequency
1 14
2 7
3 3
4 1
5 1
" " 80

Valid range from 1 to 5

V3_8 V3_8

V3.8. Občinsko upravo vodi

Value 241131 Frequency
1 župan/ja 84
2 tajni(k/ca) 15
" " 7

Valid range from 1 to 2

V3_9 V3_9

V3.9. Število zaposlenih s statusom občinskega funkcionarja:

Value 242130 Frequency
1 45
2 32
3 3
4 1
5 1
6 1
7 1
13 1
16 1
" " 20

Valid range from 1 to 16

V3_10A V3_10a V3.10. Ali imajo delavci v občinski upravi opravljen strokovni izpit za vodenje upravnega postopka?

a) tajnik ali druga pooblaščena oseba za odločanje na prvi stopnji

Value 243129 Frequency
1 da 55
2 ne 38
" " 13

Valid range from 1 to 2

V3_10B V3_10b V3.10. Ali imajo delavci v občinski upravi opravljen strokovni izpit za vodenje upravnega postopka?

b) župan

Value 244128 Frequency
1 da 6
2 ne 77
" " 23

Valid range from 1 to 2

V3_12 V3_12

V3.12. Kakšen je status krajevnih skupnosti v vaši občini?

Value 245127 Frequency
1 opredeljene so kot pravne osebe 66
2 niso opredeljene kot pravne osebe 17
3 status še ni določen 12
" " 11

Valid range from 1 to 3

V3_13 V3_13

V3.13. Ali se pri vas pojavljajo predlogi za spremembo prostorskih meja, ki so bile določene z zakonom o ustanovitvi občin?

Value 246126 Frequency
1 da 39
2 ne 65
" " 2

Valid range from 1 to 2

V3_14 V3_14

V3.14. (če da) Kakšni predlogi se pojavljajo?

Value 247125 Frequency
1 za združitev vaše občine z eno ali več sosednjih v novo občino 1
2 za razdelitev vaše občine na dvoje ali več novih občin 13
3 za izločitev dela občine in njegovo priključitev k sosednji občini 12