Konstituiranje novih občin v Sloveniji: Uvajanje lokalne samouprave

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: LOKSAM95
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_LOKSAM95_V1
Glavni avtor(ji):
  • Kos, Drago
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Hočevar, Marjan
  • Kurdija, Slavko
Izdelal datoteko podatkov:
CPS - Center za prostorsko sociologijo, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 1995)

Finančna podpora:

Ministrstvo za lokalno samoupravo

Vsebina raziskave

Ključne besede:

ustanavljanje novih občin, razmerje med občino in državo, občinske institucije, župan, podžupan, občinski tajnik, predsednik občinskega sveta, medobčinsko sodelovanje

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - lokalna skupnost, mestno in podeželsko življenje
Vsebinsko področja CERIF
Družbene spremembe, teorija socialnega dela
Vsebinska področja ADP
OBJEKTIVNI KAZALCI KONSTITUIRANJA NOVIH OBČIN
VZPOSTAVLJANJE NOVIH OBČIN
PROBLEMI PRI ZAČETNEM DELOVANJU OBČIN


Povzetek:

Raziskava je zbrala in analizirala objektivne kazalce o delovanju novih občin v Sloveniji, npr. delovanje občinskih organov, kadrovska zasedba, vsebina dela občinskih organov, medobčinskem sodelovanju idr. S pisno anketo med župani, podžupani, predsedniki, podpredsedniki občinskih svetov, tajniki občin in predstavniki večjih krajevnih skupnost je raziskava zbrala mnenja o problemih vzpostavljanja novih občin. Analitsko urejena podatkovana baza omogoča vpogled v način vzpostavljanja novih občin, objektivne probleme, ki se pri tem pojavljajo. Raziskava je med drugim pokazala, da se bo proces nastajanja novih občin še nadaljeval. Primerjava mnenjskih razlik med nosilci občinskih javnih funkcij je pokazala, da občinsko reformo najbolj kritično ocenjujejo predstavniki "pomanjšanih" občin. Ti tudi najbolj vneto zagovarjajo medobčinsko sodelovanje in tudi ponovno združevanje. Obratno pa so predstavniki novih občin glede tega precej zadržani. Po njihovem mnenju je večje sodelovanje prebivalcev pri delu novih občin dokaz, da je reforma kljub nekaterim očitnim težavam uspela.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: junij, 1995 - september, 1995
Čas izdelave: 1995
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik - župan, podžupan, tajnik, predsednik in podpredsednik občinskega sveta

občina

Populacija:

Populacija je enaka vzorcu. Zajema vse funkcionarje 147 slovenskih občin.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Center za prostorsko sociologijo, Fakulteta za družbene vede

Tip vzorca:

Za mnenjsko raziskavo med občinskimi voditelji je bil vzorec zajemanja 100%. Vprašalnike smo poslali vsem izvoljenim in imenovanim funkcionarjem vseh 147 občin. Vzorec med predstavniki krajevnih skupnosti je bil n=85 in namensko selekcioniran, zato seveda ne zagotavlja reprezentativnosti.

Način zbiranja podatkov:

Samoizpolnjevalna anketa poslana po pošti.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: Anketa o uvajanju novih občin v republiki Sloveniji [datoteka podatkov]

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 37
  • število enot: 85

Naslov podatkovne datoteke: loksam95.por [datoteka podatkov]

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 160
  • število enot: 282

Naslov podatkovne datoteke: loksam95.por [datoteka podatkov]

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 174
  • število enot: 106

Spremenljivke

KEYSTRNG

KEYSTRING

Vrednost 13 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
82 1
83 1
84 1
85 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 85

KLJUC kljuc

KLJUČ

Vrednost 22 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
82 1
83 1
84 1
85 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 85

V1_1A V1_1A V1.1 Kako bi ocenili dosedanji potek uvajanja lokalne samouprave, kot netežaven ali kot težaven?

a) v vaši občini

Vrednost 31 Frekvenca
1 1-netežaven 6
2 2 9
3 3 19
4 4 19
5 5-težaven 29
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

KEYSTRNG

KEYSTRING

Vrednost 1371 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
82 1
83 1
84 1
85 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 85

KLJUC kljuc

KLJUČ

Vrednost 2370 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
82 1
83 1
84 1
85 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 85

V1_1A V1_1A V1.1 Kako bi ocenili dosedanji potek uvajanja lokalne samouprave, kot netežaven ali kot težaven?

a) v vaši občini

Vrednost 3369 Frekvenca
1 1-netežaven 6
2 2 9
3 3 19
4 4 19
5 5-težaven 29
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_1B V1_1B V1.1 Kako bi ocenili dosedanji potek uvajanja lokalne samouprave, kot netežaven ali kot težaven?

b) v Sloveniji na sploh

Vrednost 4368 Frekvenca
1 1-netežaven 0
2 2 2
3 3 19
4 4 24
5 5-težaven 37
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_2 V1_2

V1.2 Ali imate pripombe na način izvajanja reforme?

Vrednost 5367 Frekvenca
1 1-brez pripomb 1
2 2 7
3 3 21
4 4 16
5 5-zelo veliko pripomb 35
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_3_1 V1_3_1 V1.3 V kolikšni meri so v vaši občini že doseženi cilji uvajanja lokalne samouprave?

a) neposrednejše odločanje o lokalnih zadevah

Vrednost 6366 Frekvenca
1 v celoti 8
2 skoraj v celoti 13
3 na pol poti 23
4 manjši del 16
5 nič 12
" " 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_3_2 V1_3_2 V1.3 V kolikšni meri so v vaši občini že doseženi cilji uvajanja lokalne samouprave?

b) razmejitev državnih in občinskih pristojnosti

Vrednost 7365 Frekvenca
1 v celoti 5
2 skoraj v celoti 13
3 na pol poti 25
4 manjši del 18
5 nič 10
" " 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_3_3 V1_3_3 V1.3 V kolikšni meri so v vaši občini že doseženi cilji uvajanja lokalne samouprave?

c) kakovostnejše življenje ljudi v občini

Vrednost 8364 Frekvenca
1 v celoti 5
2 skoraj v celoti 12
3 na pol poti 18
4 manjši del 16
5 nič 18
" " 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_3_4 V1_3_4 V1.3 V kolikšni meri so v vaši občini že doseženi cilji uvajanja lokalne samouprave?

d) uveljavitev občinske identitete

Vrednost 9363 Frekvenca
1 v celoti 5
2 skoraj v celoti 18
3 na pol poti 15
4 manjši del 11
5 nič 11
" " 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_3_5 V1_3_5 V1.3 V kolikšni meri so v vaši občini že doseženi cilji uvajanja lokalne samouprave?

e) racionalizacija občinske identitete

Vrednost 10362 Frekvenca
1 v celoti 8
2 skoraj v celoti 13
3 na pol poti 12
4 manjši del 13
5 nič 23
" " 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_3_6 V1_3_6 V1.3 V kolikšni meri so v vaši občini že doseženi cilji uvajanja lokalne samouprave?

f) enakomernejši razvoj celotnega slovenskega prostora

Vrednost 11361 Frekvenca
1 v celoti 3
2 skoraj v celoti 12
3 na pol poti 15
4 manjši del 21
5 nič 20
" " 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_3_7 V1_3_7 V1.3 V kolikšni meri so v vaši občini že doseženi cilji uvajanja lokalne samouprave?

g) uveljavitev lokalne samouprave kot uveljavitev demokracije

Vrednost 12360 Frekvenca
1 v celoti 5
2 skoraj v celoti 10
3 na pol poti 25
4 manjši del 17
5 nič 15
" " 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_4_1 V1_4_1 V1.4 Ali soglašate ali ne soglašate s spodaj navedenimi mnenji? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

a) hitrost spreminjanja občin je bila prevelika

Vrednost 13359 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 7
2 ne soglašam 11
3 neopredeljen 8
4 soglašam 18
5 popolnoma soglašam 29
" " 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_4_2 V1_4_2 V1.4 Ali soglašate ali ne soglašate s spodaj navedenimi mnenji? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

b) najprej bi morali urediti vsa druga vprašanja šele potem bi lahko uvedli tudi teritorialne spremembe

Vrednost 14358 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 3
2 ne soglašam 6
3 neopredeljen 4
4 soglašam 31
5 popolnoma soglašam 28
" " 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_4_3 V1_4_3 V1.4 Ali soglašate ali ne soglašate s spodaj navedenimi mnenji? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

c) preveč je bilo političnega dogovarjanja in premalo upoštevanja strokovnih podlag

Vrednost 15357 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 5
2 ne soglašam 6
3 neopredeljen 7
4 soglašam 19
5 popolnoma soglašam 36
" " 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_4_4 V1_4_4 V1.4 Ali soglašate ali ne soglašate s spodaj navedenimi mnenji? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

d) obstoječe razlike v velikosti občin so prevelike

Vrednost 16356 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 5
2 ne soglašam 12
3 neopredeljen 6
4 soglašam 20
5 popolnoma soglašam 27
" " 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_4_5 V1_4_5 V1.4 Ali soglašate ali ne soglašate s spodaj navedenimi mnenji? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

e) država se je preveč centralizirala

Vrednost 17355 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 4
2 ne soglašam 2
3 neopredeljen 5
4 soglašam 20
5 popolnoma soglašam 42
" " 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_4_6 V1_4_6 V1.4 Ali soglašate ali ne soglašate s spodaj navedenimi mnenji? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

f) uvajanje lokalne samouprave niti ni bilo potrebno

Vrednost 18354 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 15
2 ne soglašam 10
3 neopredeljen 14
4 soglašam 14
5 popolnoma soglašam 14
" " 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_4_7 V1_4_7 V1.4 Ali soglašate ali ne soglašate s spodaj navedenimi mnenji? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

g) država naj se čim manj vmešava v delo občin

Vrednost 19353 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 5
2 ne soglašam 8
3 neopredeljen 11
4 soglašam 18
5 popolnoma soglašam 29
" " 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_5 V1_5

V1.5 Kdo bi po vašem mnenju moral imeti največji vpliv na uvajanje lokalne samouprave? (Obkrožite samo en odgovor!)

Vrednost 20352 Frekvenca
1 vlada 2
2 državni zbor 2
3 državni svet 1
4 strokovnjaki 22
5 občani sami 56
6 drugi 0
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V1_6A V1_6A V1.6 V kolikšni meri lahko vi osebno vplivate na nadaljni potek uvajanja lokalne samouprave?

a) v Sloveniji

Vrednost 21351 Frekvenca
1 1-zelo malo 62
2 2 17
3 3 3
4 4 0
5 5-zelo veliko 1
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_6B V1_6B V1.6 V kolikšni meri lahko vi osebno vplivate na nadaljni potek uvajanja lokalne samouprave?

b) v vaši občini

Vrednost 22350 Frekvenca
1 1-zelo malo 27
2 2 26
3 3 19
4 4 5
5 5-zelo veliko 5
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_1 V2_1

V2.1 Ali se pri vas pojavljajo predlogi za spremembo prostorskih meja, ki so bile določene z zakonom o ustanovitvi občin?

Vrednost 23349 Frekvenca
1 da 44
2 ne 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V2_2 V2_2

V2.2 Kakšno je vaše mnenje o tem?

Vrednost 24348 Frekvenca
1 podpiram 47
2 ne podpiram 26
3 drugo 3
" " 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2_3 V2_3

V2.3 Ali so kriteriji, ki jih za ustanavljanje novih občin predpisuje zakon (v 13. in 13a. čl.) po vašem mnenju ustrezni ali niso ustrezni?

Vrednost 25347 Frekvenca
1 1-povsem ustrezni 6
2 2 10
3 3 31
4 4 19
5 5-povsem neustrezni 14
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_4 V2_4

V2.4 Kolikšno je po vašem mnenju še sprejemljivo najmanjše število prebivalcev občine?

Vrednost 26346 Frekvenca
10 1
500 2
600 1
800 2
1000 7
1500 7
2000 9
2500 1
3000 15
4000 1
5000 20
8000 1
10000 7
15000 2
20000 1
30000 1
14464 0
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 10 do 30000

V2_5 V2_5

V2.5 Ali se vam zdi smiselna delitev vaše občine na krajevne skupnosti?

Vrednost 27345 Frekvenca
1 da 75
2 ne 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V2_6 V2_6

V2.6 (če da) Kakšen pravni status naj bi imele krajevne skupnosti?

Vrednost 28344 Frekvenca
1 status pravne osebe 73
2 status omejene pravne sposobnosti 4
3 brez pravnega statusa 4
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V3_28 V3_28

V3.28 Ali naj se stopnja razvitosti ugotavlja na nivoju celotne občine?

Vrednost 29343 Frekvenca
1 na nivoju celotne občine 40
2 na nivoju krajevne skupnosti 33
3 na nivoju posameznih naselij 10
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V3_29 V3_29

V3.29 Kaj menite, ali bo uvajanje lokalne samouprave dobro ali slabo vplivalo na enakomernejši razvoj celotnega slovenskega prostora?

Vrednost 30342 Frekvenca
1 zelo dobro 2
2 dobro 32
3 nič se ne bo spremenilo 26
4 slabo 21
5 zelo slabo 3
6 ne vem 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K15 K15

V4.2 Število prebivalcev krajevne skupnosti:

Vrednost 31341 Frekvenca
1 do 1000 26
2 od 1000 do 1500 14
3 od 1500 do 2000 15
4 od 2000 do 2500 8
5 od 2500 do 3000 4
6 od 3000 do 3500 3
7 od 3500 do 4000 1
8 več kot 4000 11
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

K16A K16A V4.3 Ali imate v vaši krajevni skupnosti:

a) osnovno šolo

Vrednost 32340 Frekvenca
1 da 67
2 ne 14
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

K16B K16B V4.3 Ali imate v vaši krajevni skupnosti:

b) zdravstveni dom ali zdravstveno postajo

Vrednost 33339 Frekvenca
1 da 29
2 ne 44
" " 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

K16C K16C V4.3 Ali imate v vaši krajevni skupnosti:

c) trgovino z živili in mešanim blagom

Vrednost 34338 Frekvenca
1 da 81
2 ne 2
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

K16D K16D V4.3 Ali imate v vaši krajevni skupnosti:

d) pošto

Vrednost 35337 Frekvenca
1 da 48
2 ne 30
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

K16E K16E V4.3 Ali imate v vaši krajevni skupnosti:

e) hranilnico ali banko

Vrednost 36336 Frekvenca
1 da 37
2 ne 37
" " 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

K16F K16F V4.3 Ali imate v vaši krajevni skupnosti:

f) knjižnico

Vrednost 37335 Frekvenca
1 da 43
2 ne 34
" " 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

KEYSTRNG

KEYSTRING

Vrednost 38334 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
279 1
280 1
281 1
282 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 282

KLJUC kljuc

KLJUČ

Vrednost 39333 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
279 1
280 1
281 1
282 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 282

V1_1A V1_1A V1.1 Kako bi ocenili dosedanji potek uvajanja lokalne samouprave, kot netežaven ali kot težaven?

a) v vaši občini

Vrednost 40332 Frekvenca
1 1-netežaven 15
2 2 43
3 3 99
4 4 79
5 5-težaven 44
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_1B V1_1B V1.1 Kako bi ocenili dosedanji potek uvajanja lokalne samouprave, kot netežaven ali kot težaven?

b) v Sloveniji na sploh

Vrednost 41331 Frekvenca
1 1-netežaven 3
2 2 9
3 3 75
4 4 131
5 5-težaven 60
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_2 V1_2

V1.2 Ali imate pripombe na način izvajanja reforme?

Vrednost 42330 Frekvenca
1 1-brez pripomb 6
2 2 18
3 3 78
4 4 86
5 5-zelo veliko pripomb 85
" " 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_3_1 V1_3_1 V1.3 V kolikšni meri so v vaši občini že doseženi cilji uvajanja lokalne samouprave?

a) neposrednejše odločanje o lokalnih zadevah

Vrednost 43329 Frekvenca
1 v celoti 15
2 skoraj v celoti 46
3 na pol poti 109
4 manjši del 81
5 nič 21
" " 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_3_2 V1_3_2 V1.3 V kolikšni meri so v vaši občini že doseženi cilji uvajanja lokalne samouprave?

b) razmejitev državnih in občinskih pristojnosti

Vrednost 44328 Frekvenca
1 v celoti 9
2 skoraj v celoti 43
3 na pol poti 101
4 manjši del 94
5 nič 30
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_3_3 V1_3_3 V1.3 V kolikšni meri so v vaši občini že doseženi cilji uvajanja lokalne samouprave?

c) kakovostnejše življenje ljudi v občini

Vrednost 45327 Frekvenca
1 v celoti 13
2 skoraj v celoti 45
3 na pol poti 85
4 manjši del 65
5 nič 66
" " 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_3_4 V1_3_4 V1.3 V kolikšni meri so v vaši občini že doseženi cilji uvajanja lokalne samouprave?

d) uveljavitev občinske identitete

Vrednost 46326 Frekvenca
1 v celoti 23
2 skoraj v celoti 71
3 na pol poti 77
4 manjši del 75
5 nič 30
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_3_5 V1_3_5 V1.3 V kolikšni meri so v vaši občini že doseženi cilji uvajanja lokalne samouprave?

e) racionalizacija občinske identitete

Vrednost 47325 Frekvenca
1 v celoti 31
2 skoraj v celoti 60
3 na pol poti 65
4 manjši del 53
5 nič 63
" " 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_3_6 V1_3_6 V1.3 V kolikšni meri so v vaši občini že doseženi cilji uvajanja lokalne samouprave?

f) enakomernejši razvoj celotnega slovenskega prostora

Vrednost 48324 Frekvenca
1 v celoti 15
2 skoraj v celoti 36
3 na pol poti 69
4 manjši del 73
5 nič 80
" " 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_3_7 V1_3_7 V1.3 V kolikšni meri so v vaši občini že doseženi cilji uvajanja lokalne samouprave?

g) uveljavitev lokalne samouprave kot uveljavitev demokracije

Vrednost 49323 Frekvenca
1 v celoti 10
2 skoraj v celoti 45
3 na pol poti 107
4 manjši del 76
5 nič 34
" " 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_4_1 V1_4_1 V1.4 Ali soglašate ali ne soglašate s spodaj navedenimi mnenji? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

a) hitrost spreminjanja občin je bila prevelika

Vrednost 50322 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 14
2 ne soglašam 10
3 neopredeljen 7
4 soglašam 35
5 popolnoma soglašam 45
" " 171

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_4_2 V1_4_2 V1.4 Ali soglašate ali ne soglašate s spodaj navedenimi mnenji? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

b) najprej bi morali urediti vsa druga vprašanja šele potem bi lahko uvedli tudi teritorialne spremembe

Vrednost 51321 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 24
2 ne soglašam 29
3 neopredeljen 33
4 soglašam 87
5 popolnoma soglašam 102
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_4_3 V1_4_3 V1.4 Ali soglašate ali ne soglašate s spodaj navedenimi mnenji? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

c) preveč je bilo političnega dogovarjanja in premalo upoštevanja strokovnih podlag

Vrednost 52320 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 9
2 ne soglašam 16
3 neopredeljen 32
4 soglašam 99
5 popolnoma soglašam 119
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_4_4 V1_4_4 V1.4 Ali soglašate ali ne soglašate s spodaj navedenimi mnenji? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

d) obstoječe razlike v velikosti občin so prevelike

Vrednost 53319 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 19
2 ne soglašam 28
3 neopredeljen 51
4 soglašam 95
5 popolnoma soglašam 81
" " 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_4_5 V1_4_5 V1.4 Ali soglašate ali ne soglašate s spodaj navedenimi mnenji? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

e) država se je preveč centralizirala

Vrednost 54318 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 7
2 ne soglašam 12
3 neopredeljen 21
4 soglašam 72
5 popolnoma soglašam 164
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_4_6 V1_4_6 V1.4 Ali soglašate ali ne soglašate s spodaj navedenimi mnenji? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

f) uvajanje lokalne samouprave niti ni bilo potrebno

Vrednost 55317 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 92
2 ne soglašam 75
3 neopredeljen 45
4 soglašam 24
5 popolnoma soglašam 29
" " 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_4_7 V1_4_7 V1.4 Ali soglašate ali ne soglašate s spodaj navedenimi mnenji? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

g) država naj se čim manj vmešava v delo občin

Vrednost 56316 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 10
2 ne soglašam 21
3 neopredeljen 40
4 soglašam 112
5 popolnoma soglašam 89
" " 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_5 V1_5

V1.5 Kdo bi po vašem mnenju moral imeti največji vpliv na uvajanje lokalne samouprave? (Obkrožite samo en odgovor!)

Vrednost 57315 Frekvenca
1 vlada 15
2 državni zbor 13
3 državni svet 4
4 strokovnjaki 109
5 občani sami 119
6 drugi 7
" " 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V1_6A V1_6A V1.6 V kolikšni meri lahko vi osebno vplivate na nadaljni potek uvajanja lokalne samouprave?

a) v Sloveniji

Vrednost 58314 Frekvenca
1 1-zelo malo 148
2 2 83
3 3 39
4 4 10
5 5-zelo veliko 1
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_6B V1_6B V1.6 V kolikšni meri lahko vi osebno vplivate na nadaljni potek uvajanja lokalne samouprave?

b) v vaši občini

Vrednost 59313 Frekvenca
1 1-zelo malo 27
2 2 49
3 3 116
4 4 62
5 5-zelo veliko 27
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_1 V2_1

V2.1 Ali se pri vas pojavljajo predlogi za spremembo prostorskih meja, ki so bile določene z zakonom o ustanovitvi občin?

Vrednost 60312 Frekvenca
1 da 144
2 ne 136
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V2_2 V2_2

V2.2 Kakšno je vaše mnenje o tem?

Vrednost 61311 Frekvenca
1 podpiram 144
2 ne podpiram 60
3 drugo 33
" " 45

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2_3 V2_3

V2.3 Ali so kriteriji, ki jih za ustanavljanje novih občin predpisuje zakon (v 13. in 13a. čl.) po vašem mnenju ustrezni ali niso ustrezni?

Vrednost 62310 Frekvenca
1 1-povsem ustrezni 21
2 2 45
3 3 134
4 4 54
5 5-povsem neustrezni 17
" " 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_4 V2_4

V2.4 Kolikšno je po vašem mnenju še sprejemljivo najmanjše število prebivalcev občine?

Vrednost 63309 Frekvenca
300 2
350 1
400 1
500 7
1000 21
1300 1
1500 8
2000 25
2500 6
3000 42
3392 0
3500 2
4000 10
4500 2
5000 76
6000 3
6250 1
7000 3
8000 3
10000 36
11000 2
12000 1
15000 2
20000 2
30000 1
" " 22

Vrednosti spremenljivk od 300 do 30000

V2_5 V2_5

V2.5 Ali se vam zdi smiselna delitev vaše občine na krajevne skupnosti?

Vrednost 64308 Frekvenca
1 da 179
2 ne 101
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V2_6 V2_6

V2.6 (če da) Kakšen pravni status naj bi imele krajevne skupnosti?

Vrednost 65307 Frekvenca
1 status pravne osebe 92
2 status omejene pravne sposobnosti 90
3 brez pravnega statusa 63
" " 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V3_1_1 V3_1_1 V3.1 Ali lahko prosimo, ocenite v kolikšni meri je vaši občini že uspelo zagotoviti naslednje? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

a) organiziranje občinske uprave

Vrednost 66306 Frekvenca
1 v celoti 52
2 skoraj v celoti 82
3 na pol poti 89
4 manjši del 44
5 nič 14
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_1_2 V3_1_2 V3.1 Ali lahko prosimo, ocenite v kolikšni meri je vaši občini že uspelo zagotoviti naslednje? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

b) upravljanje občinskega premoženja

Vrednost 67305 Frekvenca
1 v celoti 21
2 skoraj v celoti 48
3 na pol poti 84
4 manjši del 89
5 nič 33
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_1_3 V3_1_3 V3.1 Ali lahko prosimo, ocenite v kolikšni meri je vaši občini že uspelo zagotoviti naslednje? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

c) pospeševanje gospodarskega razvoja občine

Vrednost 68304 Frekvenca
1 v celoti 12
2 skoraj v celoti 23
3 na pol poti 70
4 manjši del 105
5 nič 66
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_1_4 V3_1_4 V3.1 Ali lahko prosimo, ocenite v kolikšni meri je vaši občini že uspelo zagotoviti naslednje? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

d) pospeševanje stanovanjske gradnje

Vrednost 69303 Frekvenca
1 v celoti 20
2 skoraj v celoti 14
3 na pol poti 46
4 manjši del 71
5 nič 125
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_1_5 V3_1_5 V3.1 Ali lahko prosimo, ocenite v kolikšni meri je vaši občini že uspelo zagotoviti naslednje? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

e) vodenje lokalnih javnih služb

Vrednost 70302 Frekvenca
1 v celoti 17
2 skoraj v celoti 46
3 na pol poti 87
4 manjši del 80
5 nič 46
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_1_6 V3_1_6 V3.1 Ali lahko prosimo, ocenite v kolikšni meri je vaši občini že uspelo zagotoviti naslednje? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

f) pospeševanje socialnega skrbstva, varstva otrok in socialno ogroženih, invalidov in ostarelih

Vrednost 71301 Frekvenca
1 v celoti 22
2 skoraj v celoti 41
3 na pol poti 90
4 manjši del 90
5 nič 24
" " 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_1_7 V3_1_7 V3.1 Ali lahko prosimo, ocenite v kolikšni meri je vaši občini že uspelo zagotoviti naslednje? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

g) skrb za okolje

Vrednost 72300 Frekvenca
1 v celoti 9
2 skoraj v celoti 45
3 na pol poti 127
4 manjši del 72
5 nič 28
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_1_8 V3_1_8 V3.1 Ali lahko prosimo, ocenite v kolikšni meri je vaši občini že uspelo zagotoviti naslednje? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

h) urejanje prostora

Vrednost 73299 Frekvenca
1 v celoti 12
2 skoraj v celoti 24
3 na pol poti 119
4 manjši del 88
5 nič 30
" " 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_1_9 V3_1_9 V3.1 Ali lahko prosimo, ocenite v kolikšni meri je vaši občini že uspelo zagotoviti naslednje? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

i) zbiranje in odlaganje komunalnih odpadkov

Vrednost 74298 Frekvenca
1 v celoti 31
2 skoraj v celoti 66
3 na pol poti 86
4 manjši del 60
5 nič 36
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_1_10 V3_1_10 V3.1 Ali lahko prosimo, ocenite v kolikšni meri je vaši občini že uspelo zagotoviti naslednje? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

j) urejanje in vzdrževanje vodovodnih in energetskih objektov

Vrednost 75297 Frekvenca
1 v celoti 33
2 skoraj v celoti 74
3 na pol poti 100
4 manjši del 52
5 nič 21
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_1_11 V3_1_11 V3.1 Ali lahko prosimo, ocenite v kolikšni meri je vaši občini že uspelo zagotoviti naslednje? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

k) pospeševanje vzgojno - izobraževalne in kulturne dejavnosti

Vrednost 76296 Frekvenca
1 v celoti 21
2 skoraj v celoti 70
3 na pol poti 103
4 manjši del 67
5 nič 16
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_1_12 V3_1_12 V3.1 Ali lahko prosimo, ocenite v kolikšni meri je vaši občini že uspelo zagotoviti naslednje? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

l) razvoj športa in rekreacije

Vrednost 77295 Frekvenca
1 v celoti 21
2 skoraj v celoti 57
3 na pol poti 108
4 manjši del 71
5 nič 20
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_1_13 V3_1_13 V3.1 Ali lahko prosimo, ocenite v kolikšni meri je vaši občini že uspelo zagotoviti naslednje? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

m) graditev in urejanje lokalnih javnih cest

Vrednost 78294 Frekvenca
1 v celoti 18
2 skoraj v celoti 69
3 na pol poti 112
4 manjši del 63
5 nič 17
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_1_14 V3_1_14 V3.1 Ali lahko prosimo, ocenite v kolikšni meri je vaši občini že uspelo zagotoviti naslednje? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

n) nadzorstvo nad lokalnimi prireditvami

Vrednost 79293 Frekvenca
1 v celoti 35
2 skoraj v celoti 76
3 na pol poti 56
4 manjši del 63
5 nič 44
" " 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_1_15 V3_1_15 V3.1 Ali lahko prosimo, ocenite v kolikšni meri je vaši občini že uspelo zagotoviti naslednje? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

o) organiziranje komunalno - redarstvene službe

Vrednost 80292 Frekvenca
1 v celoti 20
2 skoraj v celoti 38
3 na pol poti 53
4 manjši del 66
5 nič 94
" " 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_1_16 V3_1_16 V3.1 Ali lahko prosimo, ocenite v kolikšni meri je vaši občini že uspelo zagotoviti naslednje? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

p) skrb za požarno varstvo

Vrednost 81291 Frekvenca
1 v celoti 55
2 skoraj v celoti 109
3 na pol poti 68
4 manjši del 29
5 nič 16
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_1_17 V3_1_17 V3.1 Ali lahko prosimo, ocenite v kolikšni meri je vaši občini že uspelo zagotoviti naslednje? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

r) zagotavljanje izvensodne poravnave sporov

Vrednost 82290 Frekvenca
1 v celoti 26
2 skoraj v celoti 36
3 na pol poti 60
4 manjši del 66
5 nič 86
" " 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_1_18 V3_1_18 V3.1 Ali lahko prosimo, ocenite v kolikšni meri je vaši občini že uspelo zagotoviti naslednje? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

s) organiziranje pomoči za reševanje pri elementarnih nesrečah

Vrednost 83289 Frekvenca
1 v celoti 31
2 skoraj v celoti 95
3 na pol poti 89
4 manjši del 46
5 nič 19
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_1_19 V3_1_19 V3.1 Ali lahko prosimo, ocenite v kolikšni meri je vaši občini že uspelo zagotoviti naslednje? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

t) organiziranje pokopališke in pogrebne službe

Vrednost 84288 Frekvenca
1 v celoti 89
2 skoraj v celoti 70
3 na pol poti 65
4 manjši del 32
5 nič 25
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_2 V3_2

V3.2 Ali je po vaši oceni obstoječa razmejitev pristojnosti med vašo občino in državnimi ustanovami smotrna (učinkovita) ali ne?

Vrednost 85287 Frekvenca
1 razmejitev je povsem smotrna 2
2 razmejitev je večinoma smotrna 64
3 razmejitev ni preveč smotrna 156
4 razmejitev sploh ni smotrna 58
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V3_3 V3_3

V3.3 Katera oblika delitve premoženja javnih podjetij in zavodov prejšnjih občin je po vašem mnenju najprimernejša?

Vrednost 86286 Frekvenca
1 ugotovitev idealnih deležev 63
2 fizična razdelitev premoženja javnih podjetij in zavodov 20
3 kombinacija fizične razdelitve in delitve idealnih deležev 184
4 drugo 11
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V3_4 V3_4

V3.4 Ali menite, da je premoženjska bilanca občine popolna in zadostna podlaga za delitev premoženja?

Vrednost 87285 Frekvenca
1 da 81
2 ne 188
" " 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_5_1 V3_5_1 V3.5 Na katerih področjih bi bilo po vašem mnenju ustrezneje, če bi občina imela več oz. manj pristojnosti? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

a) osnovno šolstvo

Vrednost 88284 Frekvenca
5 5-več pristojnosti 68
4 4 50
3 3 97
2 2 33
1 1-manj pristojnosti 28
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_5_2 V3_5_2 V3.5 Na katerih področjih bi bilo po vašem mnenju ustrezneje, če bi občina imela več oz. manj pristojnosti? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

b) predšolsko varstvo

Vrednost 89283 Frekvenca
5 5-več pristojnosti 71
4 4 71
3 3 88
2 2 19
1 1-manj pristojnosti 24
" " 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_5_3 V3_5_3 V3.5 Na katerih področjih bi bilo po vašem mnenju ustrezneje, če bi občina imela več oz. manj pristojnosti? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

c) varstvo naravne in kulturne dediščine

Vrednost 90282 Frekvenca
5 5-več pristojnosti 79
4 4 93
3 3 74
2 2 19
1 1-manj pristojnosti 9
" " 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_5_4 V3_5_4 V3.5 Na katerih področjih bi bilo po vašem mnenju ustrezneje, če bi občina imela več oz. manj pristojnosti? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

d) urejanje prostora

Vrednost 91281 Frekvenca
5 5-več pristojnosti 180
4 4 79
3 3 15
2 2 0
1 1-manj pristojnosti 1
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_5_5 V3_5_5 V3.5 Na katerih področjih bi bilo po vašem mnenju ustrezneje, če bi občina imela več oz. manj pristojnosti? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

e) socialna politika

Vrednost 92280 Frekvenca
5 5-več pristojnosti 54
4 4 88
3 3 95
2 2 22
1 1-manj pristojnosti 17
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_5_6 V3_5_6 V3.5 Na katerih področjih bi bilo po vašem mnenju ustrezneje, če bi občina imela več oz. manj pristojnosti? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

f) skrb za prometno infrastrukturo

Vrednost 93279 Frekvenca
5 5-več pristojnosti 90
4 4 98
3 3 65
2 2 12
1 1-manj pristojnosti 11
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_5_7 V3_5_7 V3.5 Na katerih področjih bi bilo po vašem mnenju ustrezneje, če bi občina imela več oz. manj pristojnosti? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

g) oskrba z energijo

Vrednost 94278 Frekvenca
5 5-več pristojnosti 35
4 4 51
3 3 102
2 2 47
1 1-manj pristojnosti 35
" " 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_5_8 V3_5_8 V3.5 Na katerih področjih bi bilo po vašem mnenju ustrezneje, če bi občina imela več oz. manj pristojnosti? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

h) zdravstveno varstvo

Vrednost 95277 Frekvenca
5 5-več pristojnosti 55
4 4 80
3 3 86
2 2 22
1 1-manj pristojnosti 29
" " 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_5_9 V3_5_9 V3.5 Na katerih področjih bi bilo po vašem mnenju ustrezneje, če bi občina imela več oz. manj pristojnosti? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

i) gospodarski razvoj

Vrednost 96276 Frekvenca
5 5-več pristojnosti 100
4 4 97
3 3 61
2 2 12
1 1-manj pristojnosti 4
" " 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_5_10 V3_5_10 V3.5 Na katerih področjih bi bilo po vašem mnenju ustrezneje, če bi občina imela več oz. manj pristojnosti? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

j) skrb za komunalne odpadke

Vrednost 97275 Frekvenca
5 5-več pristojnosti 92
4 4 70
3 3 87
2 2 19
1 1-manj pristojnosti 7
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_5_11 V3_5_11 V3.5 Na katerih področjih bi bilo po vašem mnenju ustrezneje, če bi občina imela več oz. manj pristojnosti? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

k) oskrba s pitno vodo

Vrednost 98274 Frekvenca
5 5-več pristojnosti 125
4 4 72
3 3 66
2 2 9
1 1-manj pristojnosti 4
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_5_12 V3_5_12 V3.5 Na katerih področjih bi bilo po vašem mnenju ustrezneje, če bi občina imela več oz. manj pristojnosti? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

l) urejanje kanalizacije

Vrednost 99273 Frekvenca
5 5-več pristojnosti 114
4 4 79
3 3 71
2 2 9
1 1-manj pristojnosti 3
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_5_13 V3_5_13 V3.5 Na katerih področjih bi bilo po vašem mnenju ustrezneje, če bi občina imela več oz. manj pristojnosti? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

m) drugo

Vrednost 100272 Frekvenca
5 5-več pristojnosti 16
4 4 5
3 3 4
2 2 0
1 1-manj pristojnosti 0
" " 257

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_6 V3_6

V3.6 Ali se vam zdi, da bi bilo smotrno, da bi vaša občina opravljala nekatere z države pristojnosti prenešene naloge?

Vrednost 101271 Frekvenca
1 da 214
2 ne 54
" " 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_8_1 V3_8_1 V3.8 Na katerih področjih se v vaši občini najkmočneje kaže potreba po sodelovanju s sosednjimi občinami? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

a) organiziranje občinske uprave

Vrednost 102270 Frekvenca
1 zelo pogosto 19
2 pogosto 58
3 ne preveč pogosto 93
4 sploh ne 101
" " 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V3_8_2 V3_8_2 V3.8 Na katerih področjih se v vaši občini najkmočneje kaže potreba po sodelovanju s sosednjimi občinami? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

b) upravljanje občinskega premoženja

Vrednost 103269 Frekvenca
1 zelo pogosto 27
2 pogosto 63
3 ne preveč pogosto 88
4 sploh ne 91
" " 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V3_8_3 V3_8_3 V3.8 Na katerih področjih se v vaši občini najkmočneje kaže potreba po sodelovanju s sosednjimi občinami? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

c) gospodarski razvoj občine

Vrednost 104268 Frekvenca
1 zelo pogosto 32
2 pogosto 107
3 ne preveč pogosto 96
4 sploh ne 37
" " 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V3_8_4 V3_8_4 V3.8 Na katerih področjih se v vaši občini najkmočneje kaže potreba po sodelovanju s sosednjimi občinami? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

d) stanovanjska gradnja in najemna stanovanja

Vrednost 105267 Frekvenca
1 zelo pogosto 17
2 pogosto 59
3 ne preveč pogosto 102
4 sploh ne 92
" " 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V3_8_5 V3_8_5 V3.8 Na katerih področjih se v vaši občini najkmočneje kaže potreba po sodelovanju s sosednjimi občinami? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

e) organizacija in upravljanje lokalnih javnih služb

Vrednost 106266 Frekvenca
1 zelo pogosto 58
2 pogosto 111
3 ne preveč pogosto 71
4 sploh ne 29
" " 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V3_8_6 V3_8_6 V3.8 Na katerih področjih se v vaši občini najkmočneje kaže potreba po sodelovanju s sosednjimi občinami? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

f) pospeševanje socialnega skrbstva, varstva otrok in socialno ogroženih, invalidov in ostarelih

Vrednost 107265 Frekvenca
1 zelo pogosto 29
2 pogosto 82
3 ne preveč pogosto 80
4 sploh ne 42
" " 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V3_8_6A V3_8_6A V3.8 Na katerih področjih se v vaši občini najkmočneje kaže potreba po sodelovanju s sosednjimi občinami? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

g) neznana modaliteta

Vrednost 108264 Frekvenca
1 zelo pogosto 26
2 pogosto 48
3 ne preveč pogosto 45
4 sploh ne 25
" " 138

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V3_8_7 V3_8_7 V3.8 Na katerih področjih se v vaši občini najkmočneje kaže potreba po sodelovanju s sosednjimi občinami? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

h) skrb za okolje

Vrednost 109263 Frekvenca
1 zelo pogosto 101
2 pogosto 108
3 ne preveč pogosto 44
4 sploh ne 12
" " 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V3_8_8 V3_8_8 V3.8 Na katerih področjih se v vaši občini najkmočneje kaže potreba po sodelovanju s sosednjimi občinami? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

i) zbiranje in odlaganje komunalnih odpadkov

Vrednost 110262 Frekvenca
1 zelo pogosto 145
2 pogosto 102
3 ne preveč pogosto 16
4 sploh ne 11
" " 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V3_8_9 V3_8_9 V3.8 Na katerih področjih se v vaši občini najkmočneje kaže potreba po sodelovanju s sosednjimi občinami? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

j) urejanje in vzdrževanje vodovodnih in energetskih objektov

Vrednost 111261 Frekvenca
1 zelo pogosto 107
2 pogosto 95
3 ne preveč pogosto 51
4 sploh ne 15
" " 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V3_8_10 V3_8_10 V3.8 Na katerih področjih se v vaši občini najkmočneje kaže potreba po sodelovanju s sosednjimi občinami? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

k) pospeševanje vzgojno - izobraževalne in kulturne dejavnosti

Vrednost 112260 Frekvenca
1 zelo pogosto 28
2 pogosto 98
3 ne preveč pogosto 108
4 sploh ne 32
" " 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V3_8_11 V3_8_11 V3.8 Na katerih področjih se v vaši občini najkmočneje kaže potreba po sodelovanju s sosednjimi občinami? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

l) razvoj športa in rekreacije

Vrednost 113259 Frekvenca
1 zelo pogosto 22
2 pogosto 80
3 ne preveč pogosto 114
4 sploh ne 53
" " 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V3_8_12 V3_8_12 V3.8 Na katerih področjih se v vaši občini najkmočneje kaže potreba po sodelovanju s sosednjimi občinami? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

m) graditev in urejanje lokalnih javnih cest

Vrednost 114258 Frekvenca
1 zelo pogosto 40
2 pogosto 76
3 ne preveč pogosto 108
4 sploh ne 42
" " 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V3_8_13 V3_8_13 V3.8 Na katerih področjih se v vaši občini najkmočneje kaže potreba po sodelovanju s sosednjimi občinami? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

n) organiziranje komunalno - redarstvene službe

Vrednost 115257 Frekvenca
1 zelo pogosto 22
2 pogosto 51
3 ne preveč pogosto 97
4 sploh ne 95
" " 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V3_8_14 V3_8_14 V3.8 Na katerih področjih se v vaši občini najkmočneje kaže potreba po sodelovanju s sosednjimi občinami? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

o) skrb za požarno varstvo

Vrednost 116256 Frekvenca
1 zelo pogosto 60
2 pogosto 97
3 ne preveč pogosto 85
4 sploh ne 29
" " 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V3_8_15 V3_8_15 V3.8 Na katerih področjih se v vaši občini najkmočneje kaže potreba po sodelovanju s sosednjimi občinami? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

p) organiziranje pomoči za reševanje pri elementarnih nesrečah

Vrednost 117255 Frekvenca
1 zelo pogosto 72
2 pogosto 108
3 ne preveč pogosto 70
4 sploh ne 16
" " 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V3_8_15A V3_8_15A V3.8 Na katerih področjih se v vaši občini najkmočneje kaže potreba po sodelovanju s sosednjimi občinami? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

r) organiziranje pokopališke in pogrebne službe

Vrednost 118254 Frekvenca
1 zelo pogosto 16
2 pogosto 32
3 ne preveč pogosto 76
4 sploh ne 140
" " 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V3_8_16 V3_8_16 V3.8 Na katerih področjih se v vaši občini najkmočneje kaže potreba po sodelovanju s sosednjimi občinami? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

s) drugo

Vrednost 119253 Frekvenca
1 zelo pogosto 8
2 pogosto 4
3 ne preveč pogosto 3
4 sploh ne 7
" " 260

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V3_9 V3_9

V3.9 Kako naj bi se oblikovale cene storitev, ki jih opravljajo gospodarske javne službe na področju vaše občine?

Vrednost 120252 Frekvenca
1 cene bi morale biti povsod enake ne glede na različne stroške poslovanja 110
2 cene bi morale biti oblikovane glede na stroške poslovanja 162
" " 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_10 V3_10

V3.10 Kako bi na slopšno ocenili sodelovanje vaše občine s sosednjimi občinami?

Vrednost 121251 Frekvenca
1 1-sploh ne sodelujemo 7
2 2 34
3 3 125
4 4 92
5 5-močno sodelujemo 21
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_11 V3_11

V3.11 Ali mislite, da bi bilo potrebno povezovanje (združevanje) občin v skupnosti občin?

Vrednost 122250 Frekvenca
1 da 192
2 ne 83
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_12 V3_12

V3.12 Ali mislite, da bi bilo potrebno združevanje občin v pokrajine?

Vrednost 123249 Frekvenca
1 da 213
2 ne 63
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_13_1 V3_13_1 V3.13 (če mislite, da bi bilo smiselno povezovanje v pokrajine) Zakaj bi bilo po vašem mnenju smiselno občinsko povezovanje? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

a) ker bi bile občine močnejše v dialogu z državo

Vrednost 124248 Frekvenca
1 da 213
2 ne 18
" " 51

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_13_2 V3_13_2 V3.13 (če mislite, da bi bilo smiselno povezovanje v pokrajine) Zakaj bi bilo po vašem mnenju smiselno občinsko povezovanje? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

b) ker to omogoči racionalnejše delovanje

Vrednost 125247 Frekvenca
1 da 168
2 ne 59
" " 55

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_13_3 V3_13_3 V3.13 (če mislite, da bi bilo smiselno povezovanje v pokrajine) Zakaj bi bilo po vašem mnenju smiselno občinsko povezovanje? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

c) ker je v eni občini težko vedno najti ustrezne kadre

Vrednost 126246 Frekvenca
1 da 148
2 ne 75
" " 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_13_5 V3_13_5 V3.13 (če mislite, da bi bilo smiselno povezovanje v pokrajine) Zakaj bi bilo po vašem mnenju smiselno občinsko povezovanje? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

d) ker je na mnogih področjih potrebno koordinirano delovanje

Vrednost 127245 Frekvenca
1 da 227
2 ne 5
" " 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_13_6 V3_13_6 V3.13 (če mislite, da bi bilo smiselno povezovanje v pokrajine) Zakaj bi bilo po vašem mnenju smiselno občinsko povezovanje? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

e) ker je le tako mogoče doseči bolj usklajen razvoj javnih služb

Vrednost 128244 Frekvenca
1 da 192
2 ne 32
" " 58

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_13_7 V3_13_7 V3.13 (če mislite, da bi bilo smiselno povezovanje v pokrajine) Zakaj bi bilo po vašem mnenju smiselno občinsko povezovanje? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

f) ker je le tako mogoče doseči boljše pogoje za gospodarski razvoj

Vrednost 129243 Frekvenca
1 da 184
2 ne 40
" " 58

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_13_8 V3_13_8 V3.13 (če mislite, da bi bilo smiselno povezovanje v pokrajine) Zakaj bi bilo po vašem mnenju smiselno občinsko povezovanje? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

g) ker je prostorsko urejanje mogoče le v večjih teritorialnih enotah

Vrednost 130242 Frekvenca
1 da 110
2 ne 103
" " 69

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_14 V3_14

V3.14 Če bi prišlo do oblikovanja pokrajin, ali naj bi se vaše občinsko središče potegovalo za sedež pokrajine?

Vrednost 131241 Frekvenca
1 da 103
2 ne 132
3 ne vem 39
" " 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_15_1 V3_15_1 V3.15 Na kateri ravni naj bi bilo težišče pri urejanju naslednjih zadev? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

a) osnovno šolstvo

Vrednost 132240 Frekvenca
1 ks 2
2 občina 116
3 pokrajina 30
4 država 119
" " 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V3_15_2 V3_15_2 V3.15 Na kateri ravni naj bi bilo težišče pri urejanju naslednjih zadev? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

b) predšolsko varstvo

Vrednost 133239 Frekvenca
1 ks 9
2 občina 180
3 pokrajina 25
4 država 58
" " 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V3_15_3 V3_15_3 V3.15 Na kateri ravni naj bi bilo težišče pri urejanju naslednjih zadev? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

c) varstvo naravne in kulturne dediščine

Vrednost 134238 Frekvenca
1 ks 2
2 občina 77
3 pokrajina 99
4 država 81
" " 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V3_15_4 V3_15_4 V3.15 Na kateri ravni naj bi bilo težišče pri urejanju naslednjih zadev? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

d) urejanje prostora

Vrednost 135237 Frekvenca
1 ks 3
2 občina 201
3 pokrajina 49
4 država 9
" " 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V3_15_5 V3_15_5 V3.15 Na kateri ravni naj bi bilo težišče pri urejanju naslednjih zadev? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

e) socialna politika

Vrednost 136236 Frekvenca
1 ks 5
2 občina 116
3 pokrajina 42
4 država 102
" " 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V3_15_6 V3_15_6 V3.15 Na kateri ravni naj bi bilo težišče pri urejanju naslednjih zadev? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

f) skrb za prometno infrastrukturo

Vrednost 137235 Frekvenca
1 ks 5
2 občina 90
3 pokrajina 84
4 država 80
" " 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V3_15_7 V3_15_7 V3.15 Na kateri ravni naj bi bilo težišče pri urejanju naslednjih zadev? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

g) oskrba z energijo

Vrednost 138234 Frekvenca
1 ks 3
2 občina 33
3 pokrajina 62
4 država 166
" " 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V3_15_8 V3_15_8 V3.15 Na kateri ravni naj bi bilo težišče pri urejanju naslednjih zadev? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

h) zdravstveno varstvo

Vrednost 139233 Frekvenca
1 ks 0
2 občina 63
3 pokrajina 79
4 država 117
" " 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V3_15_9 V3_15_9 V3.15 Na kateri ravni naj bi bilo težišče pri urejanju naslednjih zadev? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

i) gospodarski razvoj

Vrednost 140232 Frekvenca
1 ks 1
2 občina 116
3 pokrajina 76
4 država 55
" " 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V3_15_10 V3_15_10 V3.15 Na kateri ravni naj bi bilo težišče pri urejanju naslednjih zadev? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

j) skrb za komunalne odpadke

Vrednost 141231 Frekvenca
1 ks 7
2 občina 89
3 pokrajina 133
4 država 23
" " 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V3_15_11 V3_15_11 V3.15 Na kateri ravni naj bi bilo težišče pri urejanju naslednjih zadev? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

k) oskrba s pitno vodo

Vrednost 142230 Frekvenca
1 ks 9
2 občina 151
3 pokrajina 87
4 država 12
" " 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V3_15_12 V3_15_12 V3.15 Na kateri ravni naj bi bilo težišče pri urejanju naslednjih zadev? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno šifro!)

l) urejanje kanalizacije

Vrednost 143229 Frekvenca
1 ks 13
2 občina 190
3 pokrajina 47
4 država 6
" " 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V3_16 V3_16

V3.16 Ali je po vaši oceni sedanja razmejitev pristojnosti med župani in svetom občine:

Vrednost 144228 Frekvenca
1 zelo smotrna 6
2 smotrna 155
3 ni smotrna 92
4 sploh ni smotrna 21
" " 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V3_17 V3_17

V3.17 (če ni smotrna) Ali bi bilo po vašem mnenju treba spremeniti razmerje moči med županom in občinskim svetom?

Vrednost 145227 Frekvenca
1 povečati je treba moč župana 56
2 povečati je terba moč občinskega sveta 50
3 ostane naj tako kot je sedaj 3
" " 173

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V3_18 V3_18

V3.18 Kakšno je vaše mnenje o načinu voljenja župana?

Vrednost 146226 Frekvenca
1 župan mora biti izvoljen neposredno 241
2 župana bi moral izvoliti občinski svet 38
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_19 V3_19

V3.19 Kakšno je vaše mnenje o načinu voljenja/imenovanja podžupana?

Vrednost 147225 Frekvenca
1 podžupan bi moral biti izvoljen neposredno 53
2 podžupana naj voli občinski svet 124
3 podžupana bi moral imenovati župan 104
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V3_20 V3_20

V3.20 Ali ste v procesu odločanja v občini že naleteli na težko rešljive proceduralne zaplete?

Vrednost 148224 Frekvenca
1 zelo pogosto 27
2 pogosto 61
3 včasih 153
4 nikoli 40
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V3_21 V3_21

V3.21 Kakšen je po vaših dosedanjih izkušnjah odnos med občino in upravno enoto?

Vrednost 149223 Frekvenca
1 zelo dober 23
2 dober 168
3 slab 80
4 zelo slab 10
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V3_22 V3_22

V3.22 Območje upravne enote se večinoma prekriva z območjem bivših občin. Ali to vpliva na položaj novih občin, ki niso tudi sedež upravne enote?

Vrednost 150222 Frekvenca
1 ima zelo velik vpliv 29
2 ima velik vpliv 80
3 ima majhen vpliv 79
4 nima nikakršnega vpliva 25
5 ne morem presoditi 61
" " 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_23 V3_23

V3.23 Ali ste v vaši občini našli ustrezno usposobljene ljudi za delo v občinski upravi?

Vrednost 151221 Frekvenca
1 brez težav 85
2 imeli smo težave 159
3 imeli smo velike težave 34
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V3_24 V3_24

V3.24 Ali bi bilo pri vas potrebno spremeniti število zaposlenih v občinski upravi?

Vrednost 152220 Frekvenca
1 da, zmanjšati 45
2 da, povečati 132
3 ne povečati ne zmanjšati, ostane naj tako kot je 103
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V3_25A V3_25A V3.25 Ali je po vaši oceni obseg in zahtevnost dela vodilnih občinskih funkcionarjev takšna, da morajo svojo funkcijo opravljati profesionalno

a) župan

Vrednost 153219 Frekvenca
1 da 222
2 ne 54
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_25B V3_25B V3.25 Ali je po vaši oceni obseg in zahtevnost dela vodilnih občinskih funkcionarjev takšna, da morajo svojo funkcijo opravljati profesionalno

b) podžupan/i

Vrednost 154218 Frekvenca
1 da 17
2 ne 240
" " 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_25C V3_25C V3.25 Ali je po vaši oceni obseg in zahtevnost dela vodilnih občinskih funkcionarjev takšna, da morajo svojo funkcijo opravljati profesionalno

c) tajnik

Vrednost 155217 Frekvenca
1 da 262
2 ne 10
" " 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_25D V3_25D V3.25 Ali je po vaši oceni obseg in zahtevnost dela vodilnih občinskih funkcionarjev takšna, da morajo svojo funkcijo opravljati profesionalno

d) predsednik sveta

Vrednost 156216 Frekvenca
1 da 23
2 ne 243
" " 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_25E V3_25E V3.25 Ali je po vaši oceni obseg in zahtevnost dela vodilnih občinskih funkcionarjev takšna, da morajo svojo funkcijo opravljati profesionalno

e) popredsednik/i sveta

Vrednost 157215 Frekvenca
1 da 4
2 ne 256
" " 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_26 V3_26

V3.26 Kakšna je vaša ocena pripravljenosti ljudi za sodelovanje pri reševanju lokalnih zadev v vaši občini?

Vrednost 158214 Frekvenca
1 pripravljenost je zelo velika 21
2 pripravljenost je velika 147
3 pripravljenost je majhna 85
4 pripravljenost je zelo majhna 12
5 ne morem oceniti 15
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_27 V3_27

V3.27 Ali je pripravljenost za sodelovanje po uvedbi novih občin večja ali manjša?

Vrednost 159213 Frekvenca
1 večja kot prej 105
2 manjša kot prej 43
3 ni sprememb 131
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V3_28 V3_28

V3.28 Ali naj se stopnja razvitosti ugotavlja na nivoju celotne občine?

Vrednost 160212 Frekvenca
1 na nivoju celotne občine 170
2 na nivoju krajevne skupnosti 67
3 na nivoju posameznih naselij 40
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V3_29 V3_29

V3.29 Kaj menite, ali bo uvajanje lokalne samouprave dobro ali slabo vplivalo na enakomernejši razvoj celotnega slovenskega prostora?

Vrednost 161211 Frekvenca
1 zelo dobro 28
2 dobro 104
3 nič se ne bo spremenilo 66
4 slabo 46
5 zelo slabo 23
6 ne vem 9
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_30_1 V3_30_1 V3.30 Na katerihpodročjih je v primerjavi z republiškim povprečjem vaša občina bolj in na katerih manj razvita? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

a) šolstvo

Vrednost 162210 Frekvenca
1 podpovprečno 50
2 povprečno 204
3 nadpovprečno 26
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V3_30_2 V3_30_2 V3.30 Na katerihpodročjih je v primerjavi z republiškim povprečjem vaša občina bolj in na katerih manj razvita? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

b) zdravstvo

Vrednost 163209 Frekvenca
1 podpovprečno 79
2 povprečno 163
3 nadpovprečno 38
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V3_30_3 V3_30_3 V3.30 Na katerihpodročjih je v primerjavi z republiškim povprečjem vaša občina bolj in na katerih manj razvita? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

c) kultura

Vrednost 164208 Frekvenca
1 podpovprečno 102
2 povprečno 138
3 nadpovprečno 40
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V3_30_4 V3_30_4 V3.30 Na katerihpodročjih je v primerjavi z republiškim povprečjem vaša občina bolj in na katerih manj razvita? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

d) prometna infrastruktura

Vrednost 165207 Frekvenca
1 podpovprečno 152
2 povprečno 118
3 nadpovprečno 10
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V3_30_5 V3_30_5 V3.30 Na katerihpodročjih je v primerjavi z republiškim povprečjem vaša občina bolj in na katerih manj razvita? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

e) telefonija

Vrednost 166206 Frekvenca
1 podpovprečno 86
2 povprečno 154
3 nadpovprečno 39
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V3_30_7 V3_30_7 V3.30 Na katerihpodročjih je v primerjavi z republiškim povprečjem vaša občina bolj in na katerih manj razvita? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

f) industrija

Vrednost 167205 Frekvenca
1 podpovprečno 162
2 povprečno 94
3 nadpovprečno 24
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V3_30_8 V3_30_8 V3.30 Na katerihpodročjih je v primerjavi z republiškim povprečjem vaša občina bolj in na katerih manj razvita? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

g) kmetijstvo

Vrednost 168204 Frekvenca
1 podpovprečno 72
2 povprečno 183
3 nadpovprečno 24
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V3_30_9 V3_30_9 V3.30 Na katerihpodročjih je v primerjavi z republiškim povprečjem vaša občina bolj in na katerih manj razvita? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

h) obrt, malo gospodarstvo

Vrednost 169203 Frekvenca
1 podpovprečno 95
2 povprečno 154
3 nadpovprečno 30
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V3_30_10 V3_30_10 V3.30 Na katerihpodročjih je v primerjavi z republiškim povprečjem vaša občina bolj in na katerih manj razvita? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

i) trgovina, storitve

Vrednost 170202 Frekvenca
1 podpovprečno 55
2 povprečno 197
3 nadpovprečno 26
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V3_30_11 V3_30_11 V3.30 Na katerihpodročjih je v primerjavi z republiškim povprečjem vaša občina bolj in na katerih manj razvita? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

j) turizem

Vrednost 171201 Frekvenca
1 podpovprečno 174
2 povprečno 76
3 nadpovprečno 30
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V3_31_1 V3_31_1 V3.31 Kolikšne razvojne možnosti ima vaša občina na naslednjih področjih? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

a) šolstvo

Vrednost 172200 Frekvenca
3 veliko 113
2 malo 143
1 nima 20
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_31_2 V3_31_2 V3.31 Kolikšne razvojne možnosti ima vaša občina na naslednjih področjih? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

b) zdravstvo

Vrednost 173199 Frekvenca
3 veliko 68
2 malo 180
1 nima 29
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V3_31_3 V3_31_3 V3.31 Kolikšne razvojne možnosti ima vaša občina na naslednjih področjih? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

c) kultura

Vrednost 174198 Frekvenca
3 veliko 122
2 malo 133
1 nima 21
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V3_31_4 V3_31_4 V3.31 Kolikšne razvojne možnosti ima vaša občina na naslednjih področjih? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

d) prometna infrastruktura

Vrednost 175197 Frekvenca
3 veliko 102
2 malo 156
1 nima 18
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V3_31_5 V3_31_5 V3.31 Kolikšne razvojne možnosti ima vaša občina na naslednjih področjih? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

e) telefonija

Vrednost 176196 Frekvenca
3 veliko 108
2 malo 150
1 nima 16
" " 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V3_31_7 V3_31_7 V3.31 Kolikšne razvojne možnosti ima vaša občina na naslednjih področjih? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

f) industrija

Vrednost 177195 Frekvenca
3 veliko 57
2 malo 145
1 nima 73
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V3_31_8 V3_31_8 V3.31 Kolikšne razvojne možnosti ima vaša občina na naslednjih področjih? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

g) energetika

Vrednost 178194 Frekvenca
3 veliko 52
2 malo 142
1 nima 78
" " 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V3_31_9 V3_31_9 V3.31 Kolikšne razvojne možnosti ima vaša občina na naslednjih področjih? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

h) kmetijstvo

Vrednost 179193 Frekvenca
3 veliko 117
2 malo 132
1 nima 28
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V3_31_10 V3_31_10 V3.31 Kolikšne razvojne možnosti ima vaša občina na naslednjih področjih? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

i) obrt, malo gospodarstvo

Vrednost 180192 Frekvenca
3 veliko 174
2 malo 94
1 nima 8
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V3_31_11 V3_31_11 V3.31 Kolikšne razvojne možnosti ima vaša občina na naslednjih področjih? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

j) trgovina, storitve

Vrednost 181191 Frekvenca
3 veliko 127
2 malo 136
1 nima 8
" " 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V3_31_12 V3_31_12 V3.31 Kolikšne razvojne možnosti ima vaša občina na naslednjih področjih? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

k) turizem

Vrednost 182190 Frekvenca
3 veliko 181
2 malo 81
1 nima 15
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V3_31_13 V3_31_13 V3.31 Kolikšne razvojne možnosti ima vaša občina na naslednjih področjih? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

l) bančništvo, zavarovalništvo

Vrednost 183189 Frekvenca
3 veliko 62
2 malo 147
1 nima 64
" " 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V3_32_1 V3_32_1 V3.32 Nekatere občine po velikosti izstopajo. Ali se vam zdi to skladno s cilji uvajanja lokalne samouprave? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

a) zelo majhne občine

Vrednost 184188 Frekvenca
1 skladno 70
2 ni skladno 199
" " 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_32_2 V3_32_2 V3.32 Nekatere občine po velikosti izstopajo. Ali se vam zdi to skladno s cilji uvajanja lokalne samouprave? (V vsaki vrstici obkrožite ustrezno številko!)

b) zelo velike občine

Vrednost 185187 Frekvenca
1 skladno 61
2 ni skladno 194
" " 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_1 V4_1 V4.0 IDENTIFIKACIJA OBČINE:

V4.1 Tip občine glede na nastanek:

Vrednost 186186 Frekvenca
1 stara teritorialno nespremenjena 54
2 stara teritorialno zmanjšana (vključuje bivše občinsko središče) 87
3 nova občina 139
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_2 V4_2

V4.2 Število prebivalcev:

Vrednost 187185 Frekvenca
1 do 2500 7
2 od 2500 do 4000 48
3 od 4000 do 5000 28
4 od 5000 do 10000 66
5 od 10000 do 15000 40
6 od 15000 do 30000 56
7 več kot 30000 36
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V4_3 V4_3

V4.3 Velikost občinskega središča:

Vrednost 188184 Frekvenca
1 do 1000 prebivalcev 74
2 od 1000 do 3000 68
3 od 3000 do 5000 40
4 od 5000 do 10000 51
5 od 10000 do 20000 19
6 več kot 20000 25
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V4_4 V4_4

V4.4 Število večjih središč (krajev z več kot 1500 prebivalci):

Vrednost 189183 Frekvenca
1 eno 118
2 dve 52
3 tri in več 59
" " 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_5 V4_5

V4.5 Geografski položaj občine:

Vrednost 190182 Frekvenca
1 obmejna 122
2 ni obmejna 159
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_6 V4_6

V4.6 (če je obmejna) Ali meji na Hrvaško?

Vrednost 191181 Frekvenca
1 da 49
2 ne 73
" " 160

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V5_1 V5_1 V5.0 PROSIMO VAS, DA NAM ZAUPATE ŠE NASLEDNJE PODATKE:

V5.1 Funkcija, ki jo opravljate:

Vrednost 192180 Frekvenca
1 župan 55
2 podžupan 26
3 predsednik občinskega sveta 54
4 podpredsednik občinskega sveta 53
5 tajnik 70
6 predsednik krajevne skupnosti 2
" " 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V5_1ST V5_1ST

V5.1ST Neznana spremenljivka

Vrednost 193179 Frekvenca
1 17
2 140
3 106
4 17
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V5_2 V5_2

V5.2 Starost:

Vrednost 194178 Frekvenca
1 do 30 let 235
2 od 31 do 45 let 43
3 od 46 do 60 let 0
4 več kot 61 let 0
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V5_3 V5_3

V5.3 Spol:

Vrednost 195177 Frekvenca
1 moški 114
2 ženski 89
3 76
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V5_4 V5_4 V5.4 Vrsta (smer) izobrazbe: (Obkrožite le šifro, ki označuje najvišjo stopnjo dosežene izobrazbe!)

a) poklicne usmeritve do srednjšolske ravni

Vrednost 196176 Frekvenca
1 splošna, brez specializacije 17
2 inženirska gradbena, rudarska tehnična 44
3 kmetijska, gozdarska, veterinarska, vrtnarska ipd. 16
4 ekonomska, poslovna, menedžerska 24
5 administrativna, upravna 7
6 pedagoška, glasbena, likovna, oblikovalska ipd. 5
7 zdravstvena, stomatološka ipd. 3
8 socialno delo 0
9 vojaška, policijska ipd. 0
10 druge usmeritve srednješolske ravni 8
" " 158

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V5_4V V5_4V V5.4 Vrsta (smer) izobrazbe: (Obkrožite le šifro, ki označuje najvišjo stopnjo dosežene izobrazbe!)

b) višje in visokošolske poklicne usmeritve

Vrednost 197175 Frekvenca
11 pravo 41
12 medicina, stomatologija, druge znanstvene 10
13 pedagogika, andragogika 13
14 šport 0
15 verske višje, visoke šole 1
16 naravoslovje (npr. fizika, biologija, geologija, matematika, strojništvo ipd.) 47
17 družboslovje (zgodovina, geografija, politične vede, psihologija, sociologija, ekonomija ipd.) 60
18 humanistika/umetnost(npr. filozofija, umetnostna zgodovina, jeziki, glasba ipd.) 5
19 drugo 18
" " 87

Vrednosti spremenljivk od 11 do 19

KEYSTRNG

KEYSTRING

Vrednost 198174 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
103 1
104 1
105 1
106 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 106

KLJUC kljuc

KLJUC Ključ

Vrednost 199173 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
103 1
104 1
105 1
106 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 106

ID ID

ID Identifikacijska številka

Vrednost 200172 Frekvenca
1 1
4 1
7 1
144 1
146 1
147 1
" " 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 147

V1_1 V1.0. PODATKI O ŽUPANU OZ. ŽUPANJI

V1.1. Starost

Vrednost 201171 Frekvenca
1 do 30 let 0
2 od 31 do 45 let 46
3 od 46 do 60 let 48
4 več kot 61 let 10
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_2 V1_2

V1.2. Spol

Vrednost 202170 Frekvenca
1 moški 103
2 ženski 2
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1_3 V1_3

V1.3. Stopnja izobrazbe

Vrednost 203169 Frekvenca
1 visoka 40
2 višja 27
3 srednja 37
4 osnovnošolska 0
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_4 V1_4 V1.4. Vrsta (smer) izobrazbe: (Obkrožite eno šifro, tj. tisto, ki označuje najvišjo doseženo vrsto izobrazbe!)

a) poklicne usmeritve do srednješolske ravni

Vrednost 204168 Frekvenca
1 splošna, brez specializacije 7
2 inženirska gradbena, rudarska tehnična 24
3 kmetijska, gozdarska, veterinarska, vrtnarska ipd. 8
4 ekonomska, poslovna, menedžerska 10
5 administrativna, upravna 0
6 pedagoška, glasbena, likovna, oblikovalska ipd. 3
7 zdravstvena, stomatološka ipd. 0
8 socialno delo 0
9 vojaška, policijska ipd. 0
10 druge usmeritve srednješolske ravni 6
" " 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V1_4V V1_4v V1.4. Vrsta (smer) izobrazbe: (Obkrožite eno šifro, tj. tisto, ki označuje najvišjo doseženo vrsto izobrazbe!)

b) višje in visokošolske poklicne usmeritve

Vrednost 205167 Frekvenca
11 pravo 2
12 medicina, stomatologija, druge znanstvene 6
13 pedagogika, andragogika 4
14 šport 0
15 verske višje, visoke šole 2
16 naravoslovje (npr. fizika, biologija, geologija, matematika, strojništvo ipd.) 19
17 družboslovje (zgodovina, geografija, politične vede, psihologija, sociologija, ekonomija ipd.) 15
18 humanistika/umetnost(npr. filozofija, umetnostna zgodovina, jeziki, glasba ipd.) 3
19 drugo 11
" " 44

Vrednosti spremenljivk od 11 do 19

V1_5 V1_5

V1.5. Zaposlitveni status: (Župan(ja) opravlja funkcijo:)

Vrednost 206166 Frekvenca
1 poklicno - polni delovni čas 44
2 polpoklicno - za krajši delovni čas 14
3 nepoklicno - zaposlen drugje 46
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_6 V1_6

V1.6. Panoga v kateri je bil/a zaposlen župan/ja pred prevzetjem politčne funkcije oz. je zaposlen (ali je bil/a zaposlen pred upokojitvijo) nepoklicn(i/a) župan/ja:

Vrednost 207165 Frekvenca
1 kmetijstvo 11
2 rudarstvo in kamnolomstvo 3
3 industrija 18
4 gradbeništvo 5
5 elektrika, plin, voda 4
6 transport, skladiščenje, komunikacije 2
7 trgovina na debelo in drobno 8
8 gostinstvo 4
9 izobraževanje 14
10 socialne storitve in zdravje 1
11 finančne, poslovne storitve, zavarovalništvo 8
12 druge osebne in skupne storitve 0
13 privatna gospodinjstva z zaposlenimi 0
14 javna uprava, politika 11
15 oborožene sile, policija, gasilci 0
16 drugo 12
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 16

V1_7 V1_7

V1.7. Število podžupanov / podžupanij

Vrednost 208164 Frekvenca
0 4
1 44
2 11
3 4
5 1
" " 42

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

V1_8 V1_8

V1.8. Za katera področja je predvidena podžupanska funkcija?

Vrednost 209163 Frekvenca
1 gospodarstvo 10
2 negospodarske (družbene) dejavnosti 5
3 okolje in prostor 5
4 uprava 3
5 drugo 28
" " 55

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_1_1 V2_1_1 V2.0. PODATKI O OBČINSKEM SVETU

a) število članov starih do 30 let

Vrednost 210162 Frekvenca
30 0
0 2
1 39
2 23
3 4
4 2
6 1
" " 35

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

V2_1_2 V2_1_2 V2.1. Starost članov občinskega sveta (Vpišite ustrezno število za vsako kategorijo posebej!)

b) število članov starih od 31 do 45 let

Vrednost 211161 Frekvenca
3 7
4 9
5 6
6 5
7 12
8 7
9 11
10 5
11 10
12 13
13 3
14 1
15 7
16 1
19 1
" " 8

Vrednosti spremenljivk od 3 do 19

V2_1_3 V2_1_3 V2.1. Starost članov občinskega sveta (Vpišite ustrezno število za vsako kategorijo posebej!)

c) število članov starih od 46 do 60 let

Vrednost 212160 Frekvenca
1 5
2 7
3 8
4 8
5 10
6 13
7 10
8 10
9 5
10 5
12 4
13 4
14 1
15 2
17 3
18 1
27 1
" " 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 27

V2_1_4 V2_1_4 V2.1. Starost članov občinskega sveta (Vpišite ustrezno število za vsako kategorijo posebej!)

d) število članov starih več kot 61 let

Vrednost 213159 Frekvenca
0 1
1 23
2 20
3 5
4 5
5 2
6 2
8 1
10 1
11 1
12 1
" " 44

Vrednosti spremenljivk od 0 do 12

V2_1_5 V2_1_5 V2.1. Starost članov občinskega sveta (Vpišite ustrezno število za vsako kategorijo posebej!)

e) neznano

Vrednost 214158 Frekvenca
7 3
8 2
9 2
10 5
11 1
12 5
13 8
14 9
15 2
16 16
17 4
18 4
19 3
20 5
21 2
22 2
23 3
24 1
25 5
26 2
27 2
28 1
30 2
31 3
32 3
33 1
35 1
36 1
45 2
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 7 do 45

V2_2_1 V2_2_1 V2.2. Spol članov občinskega sveta: (Vpišite ustrezno število za vsako kategorijo posebej!)

a) moški

Vrednost 215157 Frekvenca
6 1
7 2
8 6
9 1
10 5
11 6
12 10
13 9
14 9
15 8
16 6
17 7
18 5
19 4
20 4
21 2
22 4
23 1
24 1
25 1
26 4
28 2
29 1
30 1
31 1
34 1
38 1
40 1
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 6 do 40

V2_2_2 V2_2_2 V2.2. Spol članov občinskega sveta: (Vpišite ustrezno število za vsako kategorijo posebej!)

b) ženski

Vrednost 216156 Frekvenca
0 1
1 32
2 24
3 14
4 6
5 5
6 3
7 2
10 1
" " 18

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V2_3_1 V2_3_1 V2.3. Izobrazba članov občinskega sveta: (Vpišite ustrezno število za vsako kategorijo posebej!)

a) visoka

Vrednost 217155 Frekvenca
1 17
2 14
3 10
4 4
5 8
6 5
7 6
8 2
9 4
10 3
11 4
12 3
13 3
14 1
15 1
16 1
18 3
19 1
26 1
29 1
" " 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 29

V2_3_2 V2_3_2 V2.3. Izobrazba članov občinskega sveta: (Vpišite ustrezno število za vsako kategorijo posebej!)

b) višja

Vrednost 218154 Frekvenca
1 13
2 20
3 18
4 13
5 8
6 5
7 9
8 3
10 2
12 1
" " 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V2_3_3 V2_3_3 V2.3. Izobrazba članov občinskega sveta: (Vpišite ustrezno število za vsako kategorijo posebej!)

c) srednja

Vrednost 219153 Frekvenca
1 2
3 4
4 10
5 8
6 8
7 11
8 20
9 12
10 9
11 1
12 7
13 2
14 2
15 1
16 2
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 16

V2_3_4 V2_3_4 V2.3. Izobrazba članov občinskega sveta: (Vpišite ustrezno število za vsako kategorijo posebej!)

d) osnovnošolska

Vrednost 220152 Frekvenca
1 25
2 14
3 13
4 6
5 4
6 2
" " 42

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2_5 V2_5 V2.4. Podatki o predsedni(ku/ci) občinskega sveta

V2.5. Starost predsedni(ka/ce) občinskega sveta

Vrednost 221151 Frekvenca
1 do 30 let 2
2 od 31 do 45 let 58
3 od 46 do 60 let 38
4 več kot 61 let 5
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2_6 V2_6

V2.6. Spol

Vrednost 222150 Frekvenca
1 moški 98
2 ženski 7
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V2_7 V2_7

V2.7. Stopnja izobrazbe

Vrednost 223149 Frekvenca
1 visoka 52
2 višja 19
3 srednja 29
4 osnovnošolska 2
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2_8 V2_8 V2.8. Vrsta (smer) izobrazbe: (Obkrožite šifro le za najvišjo doseženo vrsto izobrazbe!)

a) poklicne usmeritve do srednješolske ravni

Vrednost 224148 Frekvenca
1 splošna, brez specializacije 4
2 inženirska gradbena, rudarska tehnična 26
3 kmetijska, gozdarska, veterinarska, vrtnarska ipd. 7
4 ekonomska, poslovna, menedžerska 9
5 administrativna, upravna 0
6 pedagoška, glasbena, likovna, oblikovalska ipd. 3
7 zdravstvena, stomatološka ipd. 1
8 socialno delo 1
9 vojaška, policijska ipd. 0
10 druge usmeritve srednješolske ravni 3
" " 52

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V2_8V V2_8v V2.8. Vrsta (smer) izobrazbe: (Obkrožite šifro le za najvišjo doseženo vrsto izobrazbe!)

b) višje in visokošolske poklicne usmeritve

Vrednost 225147 Frekvenca
11 pravo 4
12 medicina, stomatologija, druge znanstvene 5
13 pedagogika, andragogika 1
14 šport 0
15 verske višje, visoke šole 0
16 naravoslovje (npr. fizika, biologija, geologija, matematika, strojništvo ipd.) 16
17 družboslovje (zgodovina, geografija, politične vede, psihologija, sociologija, ekonomija ipd.) 15
18 humanistika/umetnost(npr. filozofija, umetnostna zgodovina, jeziki, glasba ipd.) 2
19 drugo 6
" " 57

Vrednosti spremenljivk od 11 do 19

V2_9 V2_9

V2.9. Lista na kateri je kandidiral predsedni(k/ca) sveta na lokalnih volitvah 1994:

Vrednost 226146 Frekvenca
1 Liberalna demokracija Slovenije - LDS 14
2 Slovenska ljudska stranka - SLS 18
3 Slovenska nacionalna stranka - SNS 1
4 Socialdemokratska stranka Slovenije - SDSS 17
5 Slovenski krščanski demokrati - SKD 35
6 Združena lista socialnih demokratov - ZLSD 4
7 Zeleni Slovenije - ZS 0
8 Demokratska stranka - DS 0
9 Zveza za Primorsko - ZZP 5
10 Demokrati na stranka slovenskih upokojencev - DeSUS 0
11 druga stranka 2
12 strankarsko neopredeljen 8
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V2_10 V2_10

V2.10. Zaposlitveni položaj: (Predsedni(k/ca) opravlja funkcijo:)

Vrednost 227145 Frekvenca
1 poklicno - polni delovni čas 1
2 polpoklicno za krajši delovni čas 0
3 nepoklicno 104
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2_11 V2_11

V2.11. Panoga v kateri je bil/a zaposlen/a predsedni(k/ca) občinskega sveta pred prevzetjem politične funkcije oz. je zaposlen/a (ali je bil/a zaposlen/a pred upokojitvijo) nepoklicn(i/a) predsedni(k/ca) občinskega sveta:

Vrednost 228144 Frekvenca
1 kmetijstvo 13
2 rudarstvo in kamnolomstvo 5
3 industrija 23
4 gradbeništvo 5
5 elektrika, plin, voda 4
6 transport, skladiščenje, komunikacije 1
7 trgovina na debelo in drobno 8
8 hoteli, restavracije, gostinstvo 2
9 izobraževanje 11
10 socialne storitve in zdravje 5
11 finančne, poslovne storitve, zavarovalništvo 7
12 druge osebne in skupne storitve 1
13 privatna gospodinjstva z zaposlenimi 3
14 javna uprava, politika 7
15 oborožene sile, policija, gasilci 0
16 drugo 8
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 16

V2_12 V2_12

V2.12. Število podpredsedni(kov/c) občinskega sveta

Vrednost 229143 Frekvenca
1 87
2 12
3 3
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2_13 V2_13

V2.13. Za katera področja je predvidena podpredsedniška funkcija?

Vrednost 230142 Frekvenca
1 gospodarstvo 6
2 negospodarske (družbene) dejavnosti 9
3 okolje in prostor 5
4 uprava 3
5 drugo 50
" " 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_1 V3_1 V3.0. PODATKI O TAJNIKU OBČINE

V3.1. Starost

Vrednost 231141 Frekvenca
1 do 30 let 6
2 od 31 do 45 let 48
3 46 do 60 let 20
4 več kot 61 let 0
9 občina nima tajnika 26
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V3_2 V3_2

V3.2. Spol

Vrednost 232140 Frekvenca
1 moški 53
2 ženski 21
" " 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_3 V3_3

V3.3. Višina izobrazbe

Vrednost 233139 Frekvenca
1 visoka 23
2 višja 34
3 srednja 17
4 osnovnošolska 0
" " 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V3_4 V3_4 V3.4. Vrsta (smer) izobrazbe: (Obkrožite šifro le za najvišjo doseženo vrsto izobrazbe!)

a) poklicne usmeritve do srednješolske ravni

Vrednost 234138 Frekvenca
1 splošna, brez specializacije 4
2 inženirska gradbena, rudarska tehnična 9
3 kmetijska, gozdarska, veterinarska, vrtnarska ipd. 3
4 ekonomska, poslovna, menedžerska 7
5 administrativna, upravna 6
6 pedagoška, glasbena, likovna, oblikovalska ipd. 1
7 zdravstvena, stomatološka ipd. 0
8 socialno delo 0
9 vojaška, policijska ipd. 0
10 druge usmeritve srednješolske ravni 0
" " 76

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V3_4V V3_4v V3.4. Vrsta (smer) izobrazbe: (Obkrožite šifro le za najvišjo doseženo vrsto izobrazbe!)

b) višje in visokošolske poklicne usmeritve

Vrednost 235137 Frekvenca
11 pravo 16
12 medicina, stomatologija, druge znanstvene 1
13 pedagogika, andragogika 1
14 šport 0
15 verske višje, visoke šole 0
16 naravoslovje (npr. fizika, biologija, geologija, matematika, strojništvo ipd.) 9
17 družboslovje (zgodovina, geografija, politične vede, psihologija, sociologija, ekonomija ipd.) 19
18 humanistika/umetnost(npr. filozofija, umetnostna zgodovina, jeziki, glasba ipd.) 0
19 drugo 3
" " 57

Vrednosti spremenljivk od 11 do 19

V3_5 V3_5

V3.5. Zaposlitveni položaj: (Tajni(k/ca) opravlja funkcijo)

Vrednost 236136 Frekvenca
1 poklicno - polni delovni čas 71
2 nepoklicno - za krajši delovni čas 1
3 nepoklicno 2
" " 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V3_6 V3_6

V3.6. Panoga v kateri je bil/a zaposlen/a tajni(k/ca) pred prevzetjem politične funkcije oz. je zaposlen/a (ali je bil/a zaposlen/a pred upokojitvijo) nepoklicn(i/a) tajni(k/ca):

Vrednost 237135 Frekvenca
1 kmetijstvo 4
2 rudarstvo in kamnolomstvo 0
3 industrija 11
4 gradbeništvo 5
5 elektrika, plin, voda 0
6 transport, skladiščenje, komunikacije 1
7 trgovina na debelo in drobno 4
8 hoteli, restavracije, gostinstvo 0
9 izobraževanje 5
10 socialne storitve in zdravje 0
11 finančne, poslovne storitve, zavarovalništvo 6
12 druge osebne in skupne storitve 0
13 privatna gospodinjstva z zaposlenimi 0
14 javna uprava, politika 34
15 oborožene sile, policija, gasilci 2
16 drugo 2
" " 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 16

V3_7_1 V3_7_1 V3.7. Skupno število zaposlenih v občinski upravi

a) za polni delovni čas

Vrednost 238134 Frekvenca
1 10
2 10
3 17
93 1
213 1
424 1
" " 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 424

V3_7_2 V3_7_2 V3.7. Skupno število zaposlenih v občinski upravi

b) za polovični delovni čas

Vrednost 239133 Frekvenca
1 14
2 4
3 1
" " 87

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V3_7_3 V3_7_3 V3.7. Skupno število zaposlenih v občinski upravi

c) pogodbeno

Vrednost 240132 Frekvenca
1 14
2 7
3 3
4 1
5 1
" " 80

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_8 V3_8

V3.8. Občinsko upravo vodi

Vrednost 241131 Frekvenca
1 župan/ja 84
2 tajni(k/ca) 15
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_9 V3_9

V3.9. Število zaposlenih s statusom občinskega funkcionarja:

Vrednost 242130 Frekvenca
1 45
2 32
3 3
4 1
5 1
6 1
7 1
13 1
16 1
" " 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 16

V3_10A V3_10a V3.10. Ali imajo delavci v občinski upravi opravljen strokovni izpit za vodenje upravnega postopka?

a) tajnik ali druga pooblaščena oseba za odločanje na prvi stopnji

Vrednost 243129 Frekvenca
1 da 55
2 ne 38
" " 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_10B V3_10b V3.10. Ali imajo delavci v občinski upravi opravljen strokovni izpit za vodenje upravnega postopka?

b) župan

Vrednost 244128 Frekvenca
1 da 6
2 ne 77
" " 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_12 V3_12

V3.12. Kakšen je status krajevnih skupnosti v vaši občini?

Vrednost 245127 Frekvenca
1 opredeljene so kot pravne osebe 66
2 niso opredeljene kot pravne osebe 17
3 status še ni določen 12
" " 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V3_13 V3_13

V3.13. Ali se pri vas pojavljajo predlogi za spremembo prostorskih meja, ki so bile določene z zakonom o ustanovitvi občin?

Vrednost 246126 Frekvenca
1 da 39
2 ne 65
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_14 V3_14

V3.14. (če da) Kakšni predlogi se pojavljajo?

Vrednost 247125 Frekvenca
1 za združitev vaše občine z eno ali več sosednjih v novo občino 1
2 za razdelitev vaše občine na dvoje ali več novih občin 13
3 za izločitev dela občine in njegovo priključitev k sosednji občini 12
" "