IV. Samoprispevek?: Stališča občanov mariborskih občin o samoprispevku in o vprašanju razvoja

Basic Study Information

ADP - IDNo: MB87
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_MB87_V1
Main author(s):
  • Toš, Niko
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 1987)

Funding agency:

Skupščina mesta Maribor

Project number:

no information

Series:
  • MB/Mariborska raziskava

Study Content

Keywords:

vlaganje denarja za izboljšanje življenja, gradnja bolnišnice iz samoprispevka, glasovanje na referendumu za samoprispevek, mnenje o izidu glasovanja Mariborčanov za program samoprispevka, ocena izpolnitve programa III. mariborskega samoprispevka, ocena prispevanja dela dohodka za samoprispevek, ocena referenduma o uvedbi samoprispevka, definicija samoprispevka, mnenje o razdelitvi Maribora na šest občin, odnos do tehnike, razvoj tehnike, pričakovanja od tehničnega napredka, stališče glede odnosa tehnike do narave, vpliv tehnološkega napredka na zaposlenost ljudi, seznanjenost z Mariborsko univerzo, glavne naloge mariborske univerze, preference za ljubljansko ali mariborsko univerzo, spremljanje posameznih televizijskih programov, priključek za kabelsko televizijo, priklop na kabelsko mrežo, izbira televizijskih programov, možnost uvedbe lokalnih televizijskih programov, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, zadovoljstvo s stanovanjskimi razmerami, ocena zdravstvenega stanja, narodnost, poklic, izobrazba, članstvo v organizacijah

Keywords ELSST:
FINANČNA SREDSTVA , FINANČNA PODPORA, REFERENDUM, RAZVOJ MESTA, KABELSKA TELEVIZIJA, UNIVERZITETNI ŠTUDIJ

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - lokalna skupnost, mestno in podeželsko življenje
Topic Classification CERIF
Družbene spremembe, teorija socialnega dela
Topic Classification ADP
SAMOPRISPEVEK
RAZVOJ, SAMOUPRAVLJANJE
TEHNIKA
UNIVERZA
TV - KABELSKA TV
DEMOGRAFIJA


Abstract:

S pomočjo vprašalnika so naročniki želeli raziskati mnenje Mariborčanov o uvedbi četrtega samoprispevka, namenjenega predvsem (do)graditvi nekaterih oddelkov mariborske bolnišnice. Poleg vprašanj, ki se nanašajo na samoprispevek, so v vprašalnik vključeni še sklopi vprašanj o razvoju Maribora na splošno, o odnosu do tehnike, o perspektivah mariborske univerze in o kabelski televiziji.

Methodology


Collection date: 8. april 1987 - 12. april 1987
Date of production: 1987
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Mariborske občine

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Ciljna populacija so prebivalci šestih mariborskih občin, starejši od 18 let.

Excluded: no information
Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 80 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so sistematično s slučajnim izhodiščem izbrane tri skupinice po pet oseb (80x3x5; N=1200; realiziran vzorec N=1184). Vzorčni okvir predstavlja register prebivalstva. V kolikor ankete ni mogoče opraviti, je po petih poskusih dovoljena uporaba rezerv. Rezerve so vnaprej določene znotraj skupinic iz vzorčnega seznama.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: MB87 - IV. Samoprispevek? [datoteka podatkov], 1987

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 139
  • number of units: 1146

Variable list

id

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1146 0 1 1147 573.92 331.388

Valid range from 1 to 1147

v1ai Področja, na katera bi v prihodnjih letih lahko investirali

Value 22 Frequency
0 12
1 graditev, popravilo cest 249
2 graditev šol, telovadnic, vrtcev... 91
3 širitev trgovinske mreže 36
4 graditev vodnih črpališč, vodovodnega omrežja 32
5 dograditev mariborske bolnišnice (porodnišnica, ginekologija 500
6 graditev razstavnih prostorov, dvoran za kulturne prireditve 9
7 graditev objektov za šport in rekreacijo 15
8 graditev komunalnih objektov: kanalizacija, javna razsvetlja 40
9 zaščita okolja, graditev čistilnih naprav 88
10 gradnja domov za upokojence 21
11 gradnja zdravstvenih domov, ambulant 48
12 drugo 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1146 0 0 12

Valid range from 0 to 12

v1aii Področja, na katera bi v prihodnjih letih lahko investirali

Value 31 Frequency
0 38
1 graditev, popravilo cest 184
2 graditev šol, telovadnic, vrtcev... 116
3 širitev trgovinske mreže 41
4 graditev vodnih črpališč, vodovodnega omrežja 63
5 dograditev mariborske bolnišnice (porodnišnica, ginekologija 219
6 graditev razstavnih prostorov, dvoran za kulturne prireditve 22
7 graditev objektov za šport in rekreacijo 35
8 graditev komunalnih objektov: kanalizacija, javna razsvetlja 82
9 zaščita okolja, graditev čistilnih naprav 170
10 gradnja domov za upokojence 57
11 gradnja zdravstvenih domov, ambulant 107
12 drugo 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1146 0 0 12

Valid range from 0 to 12

id

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1146 0 1 1147 573.92 331.388

Valid range from 1 to 1147

v1ai Področja, na katera bi v prihodnjih letih lahko investirali

Value 2138 Frequency
0 12
1 graditev, popravilo cest 249
2 graditev šol, telovadnic, vrtcev... 91
3 širitev trgovinske mreže 36
4 graditev vodnih črpališč, vodovodnega omrežja 32
5 dograditev mariborske bolnišnice (porodnišnica, ginekologija 500
6 graditev razstavnih prostorov, dvoran za kulturne prireditve 9
7 graditev objektov za šport in rekreacijo 15
8 graditev komunalnih objektov: kanalizacija, javna razsvetlja 40
9 zaščita okolja, graditev čistilnih naprav 88
10 gradnja domov za upokojence 21
11 gradnja zdravstvenih domov, ambulant 48
12 drugo 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1146 0 0 12

Valid range from 0 to 12

v1aii Področja, na katera bi v prihodnjih letih lahko investirali

Value 3137 Frequency
0 38
1 graditev, popravilo cest 184
2 graditev šol, telovadnic, vrtcev... 116
3 širitev trgovinske mreže 41
4 graditev vodnih črpališč, vodovodnega omrežja 63
5 dograditev mariborske bolnišnice (porodnišnica, ginekologija 219
6 graditev razstavnih prostorov, dvoran za kulturne prireditve 22
7 graditev objektov za šport in rekreacijo 35
8 graditev komunalnih objektov: kanalizacija, javna razsvetlja 82
9 zaščita okolja, graditev čistilnih naprav 170
10 gradnja domov za upokojence 57
11 gradnja zdravstvenih domov, ambulant 107
12 drugo 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1146 0 0 12

Valid range from 0 to 12

v1bi Najpomembnejša področja za investiranje za ljudi iz mariborskih občin

Value 4136 Frequency
0 11
1 graditev, popravilo cest 252
2 graditev šol, telovadnic, vrtcev... 53
3 širitev trgovinske mreže 15
4 graditev vodnih črpališč, vodovodnega omrežja 56
5 dograditev mariborske bolnišnice (porodnišnica, ginekologija 461
6 graditev razstavnih prostorov, dvoran za kulturne prireditve 17
7 graditev objektov za šport in rekreacijo 26
8 graditev komunalnih objektov: kanalizacija, javna razsvetlja 51
9 zaščita okolja, graditev čistilnih naprav 123
10 gradnja domov za upokojence 24
11 gradnja zdravstvenih domov, ambulant 51
12 drugo 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1146 0 0 12

Valid range from 0 to 12

v1bii Najpomembnejša področja za investiranje za ljudi iz mariborskih občin

Value 5135 Frequency
0 54
1 graditev, popravilo cest 174
2 graditev šol, telovadnic, vrtcev... 91
3 širitev trgovinske mreže 32
4 graditev vodnih črpališč, vodovodnega omrežja 55
5 dograditev mariborske bolnišnice (porodnišnica, ginekologija 173
6 graditev razstavnih prostorov, dvoran za kulturne prireditve 26
7 graditev objektov za šport in rekreacijo 44
8 graditev komunalnih objektov: kanalizacija, javna razsvetlja 112
9 zaščita okolja, graditev čistilnih naprav 195
10 gradnja domov za upokojence 62
11 gradnja zdravstvenih domov, ambulant 115
12 drugo 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1146 0 0 12

Valid range from 0 to 12

v2 Ali vi od svojega dohodka prispevate za samoprispevek?

Value 6134 Frequency
1 da, samo za občinski samoprispevek 402
2 da, za občinski in krajevni smoprispevek 430
3 da, samo za krajevni samoprispevek 69
4 ne, ne prispeva za samoprispevek 65
5 ne ve, ali kaj prispeva 57
6 nimam dohodka 123
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1146 0 1 6

Valid range from 1 to 6

v3 Ali je bil program gradenj v okviru III. mariborskega samoprispevka izpolnjen?

Value 7133 Frequency
1 da, v celoti 170
2 da, delno 439
3 sploh ni bil izpolnjen 53
4 ne ve, ali je bil izpolnjen 423
5 ne ve, da smo plačevali samoprispevek 61
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1146 0 1 5

Valid range from 1 to 5

v4 Ali ste obveščeni o razpisu referenduma za IV. samoprispevek?

Value 8132 Frequency
1 dobro sem obveščen 375
2 nekaj sem slišal, bral o programu 557
3 nič ne vem o programu, ker nisem imel možnosti dobiti inform 132
4 nič ne vem o programu, ker me to ne zanima 82
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1146 0 1 4

Valid range from 1 to 4

v5 Ali bodo občani mariborskih občin glasovali za program samoprispevka?

Value 9131 Frequency
1 večina bo glasovala za 425
2 več kot polovica bo glasovala za 311
3 manj kot polovica bo glasovala za 126
4 le malo jih bo glasovalo za 114
5 ne vem, neodločen 170
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
976 170 1 4

Valid range from 1 to 4

v6 Kakšne razloge bi navajali tisti, ki bi glasovali proti?

Value 10130 Frequency
1 ekonomski razlogi, ljudje nimajo dovolj denarja, padanje sta 384
2 nekateri ljudje imajo zelo nizke OD 12
3 OD je že preveč obremenjen 25
4 samoprispevkov je preveč, denar bi morali zbirati tudi druga 69
5 denar se ne porabi le za načrtovani program 114
6 nezaupanje v kvaliteto izvedbe programa 23
7 nerealizacija programa prejšnjega samoprispevka 45
8 ljudje niso obveščeni 25
9 drugo 72
10 ne ve razlogov 184
11 večina bo glasovala za 70
13 brez odgovora 123
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1023 123 1 11

Valid range from 1 to 11

v7 Ali podpirate zamisel, da bi z denarjem iz samoprispevka dogradili bolnišnico?

Value 11129 Frequency
1 v celoti podpiram 659
2 v glavnem podpiram 262
3 le deloma podpiram 128
4 ne podpiram 58
5 ne vem, neodločen 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1107 39 1 4

Valid range from 1 to 4

v8 Ali bi morali kako skupino občanov oprostiti plačevanja prispevka?

Value 12128 Frequency
1 vsi naj plačujejo 423
2 ne ve, neodločen 80
3 oprostili naj bi ____ 602
4 ni za samoprispevek 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1146 0 1 4

Valid range from 1 to 4

v9 Kako bi glasovali, če bi prišlo do referenduma za samoprispevek?

Value 13127 Frequency
1 glasoval bi za 851
2 glasoval bi proti 114
3 še ne vem kako 164
4 ne bi glasoval 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1146 0 1 4

Valid range from 1 to 4

v10 Zakaj bi glasovali proti samoprispevku?

Value 14126 Frequency
1 ekonomski razlogi, ljudje nimajo dovolj denarja, padanje sta 28
2 nekateri ljudje imajo zelo nizke OD 2
3 OD je že preveč obremenjen 7
4 samoprispevkov je preveč, denar bi morali zbirati tudi druga 22
5 denar se ne porabi le za načrtovani program 19
6 nezaupanje v kvaliteto izvedbe programa 12
7 nerealizacija programa prejšnjega samoprispevka 1
8 ljudje niso obveščeni 2
9 drugo 12
10 ne ve razlogov 64
12 večina bo glasovala za 863
13 brez odgovora 114
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1032 114 1 12

Valid range from 1 to 12

v11 Ali bi glasovali drugače, če bi denar namenili za kaj drugega?

Value 15125 Frequency
1 v vsakem primeru bi glasoval proti 93
2 ne vem, težko je reči 158
3 glasoval bi za, če bi denar porabili za _____ 45
4 glasoval bi za bolnišnični samoprispevek 850
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1146 0 1 4

Valid range from 1 to 4

v12 Kdaj je po vašem mnjenju referendum o uvedbi samoprispevka uspešen?

Value 16124 Frequency
1 ko pride na volišče večina volilcev, pa čeprav samoprispevek 133
2 ko večina glasuje za uvedbo samoprispevka 289
3 ko se z zbranimi sredstvi zgradi večina načrtovanih objektov 267
4 ko se z zbranimi sredstvi zgradijo vsi načrtovani objekti 304
5 drugo, kaj _______ 15
6 ne vem, o tem nisem razmišljal 138
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1008 138 1 5

Valid range from 1 to 5

v13 Kaj je po vašem mnenju samoprispevek?

Value 17123 Frequency
1 sprejemljiv način reševanja problemov lokalne skupnosti 239
2 dodatno obdavčevanje občanov 91
3 tradicija, o pomenu katere se nihče več ne sprašuje 48
4 preživela oblika solidarnosti 99
5 edini način, da zgradimo potrebne objekte 374
6 prikrita nesposobnost funkcionarjev za pridobitev investicij 138
7 drugo 15
8 ne vem 142
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1004 142 1 7

Valid range from 1 to 7

v14 Poročanje medijev o pripravi in izvajanju referendumskega programa

Value 18122 Frequency
1 veliko poročajo o pripravi programa, ko pa je sprejet, o izv 403
2 veliko poročajo o pripravi programa in spremljajo tudi izvaj 209
3 veliko poročajo o izvajanju programa, premalo pa spremljajo 182
4 nasploh premalo poročajo o tem 233
5 ne vem, me ne zanima 119
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1027 119 1 4

Valid range from 1 to 4

v15 Ali je treba omogočiti nasprotnikom zbiranja denarja s samoprispevkom, da javno povedo svoje razloge in predloge?

Value 19121 Frequency
1 to jim je že omogočeno 173
2 da, treba jim je omogočiti 726
3 ni jim treba omogočiti 63
4 ne vem, o tem nisem razmišljal 184
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
962 184 1 3

Valid range from 1 to 3

v16 Ali glede na hitrost ekonomskega razvoja Maribor uvrščate med:

Value 20120 Frequency
1 najhitreje razivjajoča se mesta v Sloveniji 27
2 mesta z zmerno hitrostjo razvoja 398
3 mesta z razmeroma počasnim razvojem 583
4 mesta, ki se ne razvijajo 60
5 ne vem, neodločen 78
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1068 78 1 4

Valid range from 1 to 4

v17 Kakšna bi bila po vašem mnenju dinamika povečanja rasti mesta?

Value 21119 Frequency
1 mesto naj bi se čim hitreje povečevalo 206
2 mesto naj bi se umirjeno povečevalo 787
3 mesto naj bi ostalo takšno, kot je 84
4 mesto naj bi se zmanjšalo 6
5 ne vem, neodločen 63
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1083 63 1 4

Valid range from 1 to 4

v18 Ali menite, da je za razvoj mesta Maribor bolje:

Value 22118 Frequency
1 da se širi tudi na račun kmetijskih površin 82
2 da ohranja kmetijske površine in se razvija na področjih, kj 1000
3 ne vem, neodločlen 64
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1082 64 1 2

Valid range from 1 to 2

v19 Ali menite, da je mesto s prenovo Lenta kaj pridobilo, izgubilo?

Value 23117 Frequency
1 mnogo pridobilo 323
2 pridobilo 598
3 niti pridobilo, niti izgubilo 132
4 izgubilo 11
5 mnogo izgubilo 6
6 ne vem 76
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1070 76 1 5

Valid range from 1 to 5

v20 Ali bi morali v Mariboru v prihodnjih letih nadaljevati s prenovo starega dela mesta?

Value 24116 Frequency
1 da, na vsak način 604
2 da, vendar ob upoštevanju drugih potreb 443
3 ne, druge potrebe mesta so bolj pereče 48
4 ne vem, neodločen 51
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1095 51 1 3

Valid range from 1 to 3

v21a Kakšen vpliv imate na reševanje problemov v vaši krajevni skupnosti?

Value 25115 Frequency
1 zelo velik vpliv 11
2 velik vpliv 20
3 srednje velik vpliv 180
4 majhen vpliv 257
5 nimam vpliva 678
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1146 0 1 5

Valid range from 1 to 5

v21b vaši občini

Value 26114 Frequency
1 zelo velik vpliv 6
2 velik vpliv 16
3 srednje velik vpliv 99
4 majhen vpliv 197
5 nimam vpliva 828
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1146 0 1 5

Valid range from 1 to 5

v21c mestu (Mariboru)

Value 27113 Frequency
1 zelo velik vpliv 4
2 velik vpliv 14
3 srednje velik vpliv 71
4 majhen vpliv 162
5 nimam vpliva 895
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1146 0 1 5

Valid range from 1 to 5

v22a občani mariborskih občin lahko povsem odkrito razpravljajo o perečih ekonomskih in političnih problemih mesta

Value 28112 Frequency
1 popolnoma se strinjam 177
2 strinjam se 351
3 neodločen 338
4 ne strinjam se 208
5 sploh se ne strinjam 72
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1146 0 1 5

Valid range from 1 to 5

v22b mariborski politiki v celoti upštevajo mnenja strokovnjakov pri oblikovanju odločitev o pomembnih razvojnih vprašanjih

Value 29111 Frequency
1 popolnoma se strinjam 55
2 strinjam se 163
3 neodločen 448
4 ne strinjam se 378
5 sploh se ne strinjam 102
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1146 0 1 5

Valid range from 1 to 5

v22c občani maribosrkih občin imajo dovolj možnosti za uveljavljanje svojih pobud in interesov

Value 30110 Frequency
1 popolnoma se strinjam 85
2 strinjam se 295
3 neodločen 378
4 ne strinjam se 306
5 sploh se ne strinjam 82
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1146 0 1 5

Valid range from 1 to 5

v23a vpliv občanov oz. demokratičnost odločanja

Value 31109 Frequency
1 boljše (več) 230
2 enako 428
3 manjše (manj) 266
4 ne vem 222
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
924 222 1 3

Valid range from 1 to 3

v23b učinkovitost reševanja problemov mesta

Value 32108 Frequency
1 boljše (več) 202
2 enako 435
3 manjše (manj) 268
4 ne vem 241
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
905 241 1 3

Valid range from 1 to 3

v23c število zaposlenih uradnikov v upravi

Value 33107 Frequency
1 boljše (več) 807
2 enako 66
3 manjše (manj) 121
4 ne vem 152
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
994 152 1 3

Valid range from 1 to 3

v23d dostopnost uprave občanom

Value 34106 Frequency
1 boljše (več) 320
2 enako 442
3 manjše (manj) 194
4 ne vem 190
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
956 190 1 3

Valid range from 1 to 3

v23e enotnost razvojne politike mesta

Value 35105 Frequency
1 boljše (več) 158
2 enako 316
3 manjše (manj) 291
4 ne vem 381
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
765 381 1 3

Valid range from 1 to 3

v24 Ali se je za vas osebno spremenilo kaj na bolje ali na slabše, odkar je Maribor razdeljen na šest občin?

Value 36104 Frequency
1 spremenilo se je na bolje 134
2 nič se ni spremenilo 781
3 spremenilo se je na slabše 103
4 ne vem, neodločen 128
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1018 128 1 3

Valid range from 1 to 3

v25a reševanje stanovanjskih problemov

Value 37103 Frequency
1 podjetje 497
2 krajevna skupnost 126
3 občina 307
4 raven mesta 88
5 republika, zveza 36
6 ne vem 92
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1054 92 1 5

Valid range from 1 to 5

v25b javni prevoz, prometne razmere

Value 38102 Frequency
1 podjetje 136
2 krajevna skupnost 136
3 občina 431
4 raven mesta 305
5 republika, zveza 47
6 ne vem 91
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1055 91 1 5

Valid range from 1 to 5

v25c dograditev, modernizacija bolnice

Value 39101 Frequency
1 podjetje 19
2 krajevna skupnost 19
3 občina 374
4 raven mesta 419
5 republika, zveza 241
6 ne vem 74
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1072 74 1 5

Valid range from 1 to 5

v25d razvoj trgovine, mreža trgovin

Value 40100 Frequency
1 podjetje 104
2 krajevna skupnost 190
3 občina 427
4 raven mesta 260
5 republika, zveza 82
6 ne vem 83
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1063 83 1 5

Valid range from 1 to 5

v25e otroško varstvo, vrtci

Value 4199 Frequency
1 podjetje 29
2 krajevna skupnost 282
3 občina 485
4 raven mesta 222
5 republika, zveza 55
6 ne vem 73
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1073 73 1 5

Valid range from 1 to 5

v25f socialna pomoč

Value 4298 Frequency
1 podjetje 29
2 krajevna skupnost 271
3 občina 478
4 raven mesta 168
5 republika, zveza 126
6 ne vem 74
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1072 74 1 5

Valid range from 1 to 5

v25g gospodarski razvoj mesta

Value 4397 Frequency
1 podjetje 20
2 krajevna skupnost 19
3 občina 369
4 raven mesta 497
5 republika, zveza 131
6 ne vem 110
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1036 110 1 5

Valid range from 1 to 5

v25h izdaja gradbenih dovoljenj

Value 4496 Frequency
1 podjetje 10
2 krajevna skupnost 106
3 občina 694
4 raven mesta 232
5 republika, zveza 30
6 ne vem 74
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1072 74 1 5

Valid range from 1 to 5

v25i zaposlovanje mladine

Value 4595 Frequency
1 podjetje 89
2 krajevna skupnost 52
3 občina 461
4 raven mesta 282
5 republika, zveza 178
6 ne vem 84
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1062 84 1 5

Valid range from 1 to 5

v25j obrambne in varnostne zadeve

Value 4694 Frequency
1 podjetje 7
2 krajevna skupnost 159
3 občina 338
4 raven mesta 164
5 republika, zveza 382
6 ne vem 96
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1050 96 1 5

Valid range from 1 to 5

v25k izobraževanje, šolstvo

Value 4793 Frequency
1 podjetje 18
2 krajevna skupnost 44
3 občina 365
4 raven mesta 241
5 republika, zveza 395
6 ne vem 83
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1063 83 1 5

Valid range from 1 to 5

v25l ekologija, skrb za okolje

Value 4892 Frequency
1 podjetje 34
2 krajevna skupnost 300
3 občina 265
4 raven mesta 253
5 republika, zveza 217
6 ne vem 77
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1069 77 1 5

Valid range from 1 to 5

v25m izdaja obrtnih dovoljenj

Value 4991 Frequency
1 podjetje 5
2 krajevna skupnost 102
3 občina 751
4 raven mesta 166
5 republika, zveza 39
6 ne vem 83
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1063 83 1 5

Valid range from 1 to 5

v25n urejanje sosesk, asfaltiranje

Value 5090 Frequency
1 podjetje 21
2 krajevna skupnost 440
3 občina 433
4 raven mesta 149
5 republika, zveza 47
6 ne vem 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1090 56 1 5

Valid range from 1 to 5

v25o urbano-prostorski razvoj mesta

Value 5189 Frequency
1 podjetje 6
2 krajevna skupnost 38
3 občina 413
4 raven mesta 534
5 republika, zveza 55
6 ne vem 100
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1046 100 1 5

Valid range from 1 to 5

v25p odmerjanje davkov in prispevkov občanom in obrtnikom

Value 5288 Frequency
1 podjetje 6
2 krajevna skupnost 56
3 občina 705
4 raven mesta 177
5 republika, zveza 125
6 ne vem 77
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1069 77 1 5

Valid range from 1 to 5

v25r izdajanje osebnih dokumentov (potni list, osebna izkaznica...)

Value 5387 Frequency
1 podjetje 4
2 krajevna skupnost 169
3 občina 801
4 raven mesta 104
5 republika, zveza 22
6 ne vem 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1100 46 1 5

Valid range from 1 to 5

v26 Kam bi vi sami sebe uvrstili na lestvici, ki izraža odnos ljudi do tehnike?

Value 5486 Frequency
1 imam zelo pozitivno stališče 181
2 pozitivno stališče 517
3 niti pozitivno, niti negativno stališče 196
4 imam negativno stališče 32
5 imam zelo negativno stališče 4
6 ne vem, neodločen, nimam stališča 216
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
930 216 1 5

Valid range from 1 to 5

v27a če se bo tehnika še naprej razvijala tako kot se je doslej, bo kmalu ogroženo zdravje in življenje ljudi

Value 5585 Frequency
1 soglaša 810
2 ne soglaša 212
3 ne ve, neodločen 124
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1022 124 1 2

Valid range from 1 to 2

v27b dosegli smo takšno stopnjo razvoja, da nam zadošča za zagotavljanje našega življenjskega standarda

Value 5684 Frequency
1 soglaša 304
2 ne soglaša 668
3 ne ve, neodločen 174
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
972 174 1 2

Valid range from 1 to 2

v27c tehnika se mora neprestano razvijati

Value 5783 Frequency
1 soglaša 985
2 ne soglaša 65
3 ne ve, neodločen 96
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1050 96 1 2

Valid range from 1 to 2

v27d tehnični napredek bo omogočil takšne rešitve, ki bodo varovale okolje

Value 5882 Frequency
1 soglaša 746
2 ne soglaša 202
3 ne ve, neodločen 198
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
948 198 1 2

Valid range from 1 to 2

v27e dosežen nivo tehnike popolnoma obvladujemo

Value 5981 Frequency
1 soglaša 163
2 ne soglaša 786
3 ne ve, neodločen 197
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
949 197 1 2

Valid range from 1 to 2

v28a življenje se bo izboljšalo

Value 6080 Frequency
1 soglaša 635
2 ne soglaša 282
3 ne ve, neodločen 229
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
917 229 1 2

Valid range from 1 to 2

v28b več bo nezaposlenih

Value 6179 Frequency
1 soglaša 722
2 ne soglaša 277
3 ne ve, neodločen 147
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
999 147 1 2

Valid range from 1 to 2

v28c prišlo bo do družbenega in socialnega napredka

Value 6278 Frequency
1 soglaša 615
2 ne soglaša 236
3 ne ve, neodločen 295
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
851 295 1 2

Valid range from 1 to 2

v28d okolje bo bolj onesnaženo

Value 6377 Frequency
1 soglaša 762
2 ne soglaša 244
3 ne ve, neodločen 140
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 140 1 2

Valid range from 1 to 2

v28e vse več bo odtujenosti med ljudmi v vsakdanjem življenju in v poklicu

Value 6476 Frequency
1 soglaša 891
2 ne soglaša 138
3 ne ve, neodločen 117
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1029 117 1 2

Valid range from 1 to 2

v28f več bo prostega časa

Value 6575 Frequency
1 soglaša 510
2 ne soglaša 439
3 ne ve, neodločen 197
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
949 197 1 2

Valid range from 1 to 2

v28g zdravstveno stanje ljudi bo boljše

Value 6674 Frequency
1 soglaša 334
2 ne soglaša 622
3 ne ve, neodločen 190
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
956 190 1 2

Valid range from 1 to 2

v29 Ali mislite, da bo to tudi vas osebno kaj prizadelo?

Value 6773 Frequency
1 da, lahko da bom ostal brez dela 43
2 da, verjetno se bom moral usposobiti za drugo delo 34
3 da, dodatno se bom moral izobraževati 189
4 lahko da bo moje delovno mesto ukinjeno, vendar se bom lahko 44
5 težje bom našel zaposlitev 40
6 mene osebno ne bo prizadelo 623
7 o tem nisem razmišljal, ne vem 173
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
973 173 1 6

Valid range from 1 to 6

v30 Zanima nas, koliko veste o mariborski Univerzi?

Value 6872 Frequency
1 o Univerzi nič ne vem 166
2 vem samo to, da Maribor univerzo ima 264
3 o Univerzi vem tisto, kar preberem v časopisih, oziroma sliš 474
4 o Univerzi sem kar dobro obveščen, pogovarjam se tudi z ljud 171
5 o Univerzi sem zelo dobro obveščen, tam sem zaposlen oziroma 71
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1146 0 1 5

Valid range from 1 to 5

v31a1 Ali veste za katero od višjih, visokih šol in fakultet, ki delujejo v okviru mariborske Univerze?

Value 6971 Frequency
1 820
3 99
8 11
9 216
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1146 0 1 9 2.748 3.136

Valid range from 1 to 9

v31a2 Ali veste za katero od višjih, visokih šol in fakultet, ki delujejo v okviru mariborske Univerze?

Value 7070 Frequency
1 108
2 2
3 810
8 10
9 216
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1146 0 1 9 3.984 2.534

Valid range from 1 to 9

v31a3 Ali veste za katero od višjih, visokih šol in fakultet, ki delujejo v okviru mariborske Univerze?

Value 7169 Frequency
1 850
3 69
8 11
9 216
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1146 0 1 9 2.695 3.148

Valid range from 1 to 9

v31a4 Ali veste za katero od višjih, visokih šol in fakultet, ki delujejo v okviru mariborske Univerze?

Value 7268 Frequency
1 183
3 736
8 11
9 216
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1146 0 1 9 3.86 2.633

Valid range from 1 to 9

v31a5 Ali veste za katero od višjih, visokih šol in fakultet, ki delujejo v okviru mariborske Univerze?

Value 7367 Frequency
1 128
2 2
3 789
8 11
9 216
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1146 0 1 9 3.954 2.563

Valid range from 1 to 9

v31a6 Ali veste za katero od višjih, visokih šol in fakultet, ki delujejo v okviru mariborske Univerze?

Value 7466 Frequency
1 61
3 858
8 11
9 216
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1146 0 1 9 4.072 2.468

Valid range from 1 to 9

v31a7 Ali veste za katero od višjih, visokih šol in fakultet, ki delujejo v okviru mariborske Univerze?

Value 7565 Frequency
1 876
3 43
8 11
9 216
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1146 0 1 9 2.65 3.157

Valid range from 1 to 9

v31a8 Ali veste za katero od višjih, visokih šol in fakultet, ki delujejo v okviru mariborske Univerze?

Value 7664 Frequency
1 256
3 663
8 11
9 216
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1146 0 1 9 3.732 2.718

Valid range from 1 to 9

v31a9 Ali veste za katero od višjih, visokih šol in fakultet, ki delujejo v okviru mariborske Univerze?

Value 7763 Frequency
0 9
1 712
3 198
8 11
9 216
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1146 0 0 9 2.913 3.095

Valid range from 0 to 9

v31a10 Ali veste za katero od višjih, visokih šol in fakultet, ki delujejo v okviru mariborske Univerze?

Value 7862 Frequency
0 4
1 549
3 367
8 11
9 215
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1146 0 0 9 3.205 2.985

Valid range from 0 to 9

v32a študenti izdajajo časopis Katedra in imajo svoje oddaje na mariborskem radiu

Value 7961 Frequency
1 ne poznam 278
2 poznam in imam dobro mnenje 579
3 poznam, vendar nimam dobrega mnenja 78
9 o Univerzi nič ne vem 211
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
935 211 1 3

Valid range from 1 to 3

v32b študenti se zbirajo in delujejo v mladinskem klubu ŠTUK-u

Value 8060 Frequency
1 ne poznam 444
2 poznam in imam dobro mnenje 435
3 poznam, vendar nimam dobrega mnenja 56
9 o Univerzi nič ne vem 211
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
935 211 1 3

Valid range from 1 to 3

v32c študenti sodelujejo v družbenih gibanjih (ekologi, mirbniki...)

Value 8159 Frequency
1 ne poznam 478
2 poznam in imam dobro mnenje 410
3 poznam, vendar nimam dobrega mnenja 47
9 o Univerzi nič ne vem 211
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
935 211 1 3

Valid range from 1 to 3

v33a Katere so, po vašem mnenju, glavne naloge mariborske Univerze?

Value 8258 Frequency
1 reševati mora predvsem probleme gospodarstva 238
2 prispevati mora k razvoju znanosti 563
3 ne morem se odločiti 130
9 o Univerzi nič ne vem 215
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
931 215 1 3

Valid range from 1 to 3

v33b Katere so, po vašem mnenju, glavne naloge mariborske Univerze?

Value 8357 Frequency
1 usposabljati mora dobre strokovnjake 708
2 študente mora vzgajati tako, da bodo dobri samoupravljalci 124
3 ne morem se odločiti 99
9 o Univerzi nič ne vem 215
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
931 215 1 3

Valid range from 1 to 3

v33c Katere so, po vašem mnenju, glavne naloge mariborske Univerze?

Value 8456 Frequency
1 študentom mora dati čim širšo splošno izobrazbo 277
2 študente mora usposobiti tako, da lahko takoj ob prihodu v p 573
3 ne morem se odločiti 81
9 o Univerzi nič ne vem 215
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
931 215 1 3

Valid range from 1 to 3

v33d Katere so, po vašem mnenju, glavne naloge mariborske Univerze?

Value 8555 Frequency
1 Univerza naj omogoči študij najsposobnejšim srednješolcem 545
2 Univerza naj omogoči študij čim večjemu številu mladih ljudi 329
3 ne morem se odločiti 57
9 o Univerzi nič ne vem 215
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
931 215 1 3

Valid range from 1 to 3

v33e Katere so, po vašem mnenju, glavne naloge mariborske Univerze?

Value 8654 Frequency
1 čim več najbo raziskovalnega dela po pogodbah za podjetja 383
2 program Univerze naj se širi tudi na družboslovno in humanis 408
3 ne morem se odločiti 140
9 o Univerzi nič ne vem 215
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
931 215 1 3

Valid range from 1 to 3

v33f Katere so, po vašem mnenju, glavne naloge mariborske Univerze?

Value 8753 Frequency
1 Univerza naj si prizadeva pridobiti in usposobiti čim boljše 797
2 Univerza naj zaposli še več profesorjev, asistentov in razis 55
3 ne morem se odločiti 79
9 o Univerzi nič ne vem 215
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
931 215 1 3

Valid range from 1 to 3

v33g Katere so, po vašem mnenju, glavne naloge mariborske Univerze?

Value 8852 Frequency
1 zgraditi je treba več novih univerzitetnih objektov 55
2 zagotoviti je treba čim boljše pogoje in opremo za študij in 801
3 ne morem se odločiti 76
9 o Univerzi nič ne vem 214
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
932 214 1 3

Valid range from 1 to 3

v34a za razvoj Slovenije je pomembno, da imamo ljubljansko in mariborsko Univerzo

Value 8951 Frequency
1 popolnoma soglašam 454
2 soglašam 368
3 neodločen 90
4 ne soglašam 23
5 sploh ne soglašam 12
9 o Univerzi nič ne vem 199
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
947 199 1 5

Valid range from 1 to 5

v34b dve Univerzi sta preveliko materialno breme za Slovenijo

Value 9050 Frequency
1 popolnoma soglašam 45
2 soglašam 105
3 neodločen 181
4 ne soglašam 512
5 sploh ne soglašam 104
9 o Univerzi nič ne vem 199
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
947 199 1 5

Valid range from 1 to 5

v34c mariborska Univerza omogoča študij tudi otrokom, ki niso iz premožnih družin

Value 9149 Frequency
1 popolnoma soglašam 357
2 soglašam 388
3 neodločen 149
4 ne soglašam 47
5 sploh ne soglašam 6
9 o Univerzi nič ne vem 199
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
947 199 1 5

Valid range from 1 to 5

v34d mariborska Univerza je pomembna predvsem za razvoj severovzhodne Slovenije

Value 9248 Frequency
1 popolnoma soglašam 296
2 soglašam 403
3 neodločen 103
4 ne soglašam 138
5 sploh ne soglašam 7
9 o Univerzi nič ne vem 199
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
947 199 1 5

Valid range from 1 to 5

v34e ljubljanska Univerza je za gospodarski in kulturni razvoj Slovenije pomembnejša od Mariborske

Value 9347 Frequency
1 popolnoma soglašam 85
2 soglašam 177
3 neodločen 221
4 ne soglašam 395
5 sploh ne soglašam 69
9 o Univerzi nič ne vem 199
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
947 199 1 5

Valid range from 1 to 5

v34f v zadnjih letih imamo vse preveč študentov in študiranih mladih ljudi

Value 9446 Frequency
1 popolnoma soglašam 94
2 soglašam 248
3 neodločen 168
4 ne soglašam 348
5 sploh ne soglašam 89
9 o Univerzi nič ne vem 199
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
947 199 1 5

Valid range from 1 to 5

v35 Če bi se vi ali kdo od vaših svojcev odločal za smer študija, ki je na obeh univerzah, in ne bi imel materialnih težav, ali bi se vpisal na mariborsko ali ljubljansko univerzo?

Value 9545 Frequency
1 ljubljansko 91
2 mariborsko 906
3 neodločen, ne vem 149
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1146 0 1 3

Valid range from 1 to 3

v36 In kam bi se vpisali, če bi imeli na voljo izbor med:

Value 9644 Frequency
1 ljubljansko Univerzo 89
2 graško Univerzo 104
3 mariborsko Univerzo 702
4 zagrebško Univerzo 43
5 ne vem, neodločen 183
6 na nobeno od navedenih 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1146 0 1 6

Valid range from 1 to 6

v37a I. in II. program TV Ljubljana

Value 9743 Frequency
1 redno 457
2 pogosto 285
3 včasih 361
4 nikoli 10
5 ne gledam TV 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1146 0 1 5

Valid range from 1 to 5

v37b I. in II. program TV Zagreb

Value 9842 Frequency
1 redno 160
2 pogosto 251
3 včasih 530
4 nikoli 171
5 ne gledam TV 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1146 0 1 5

Valid range from 1 to 5

v37c TV Koper

Value 9941 Frequency
1 redno 8
2 pogosto 4
3 včasih 19
4 nikoli 1080
5 ne gledam TV 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1146 0 1 5

Valid range from 1 to 5

v37d I. program ORF

Value 10040 Frequency
1 redno 178
2 pogosto 256
3 včasih 468
4 nikoli 209
5 ne gledam TV 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1146 0 1 5

Valid range from 1 to 5

v37e drugi program ORF

Value 10139 Frequency
1 redno 146
2 pogosto 241
3 včasih 426
4 nikoli 298
5 ne gledam TV 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1146 0 1 5

Valid range from 1 to 5

v37f MUSIC BOX

Value 10238 Frequency
1 redno 34
2 pogosto 41
3 včasih 130
4 nikoli 905
5 ne gledam TV 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1146 0 1 5

Valid range from 1 to 5

v37g RTL - PLUS

Value 10337 Frequency
1 redno 41
2 pogosto 75
3 včasih 142
4 nikoli 852
5 ne gledam TV 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1146 0 1 5

Valid range from 1 to 5

v37h SAT 1

Value 10436 Frequency
1 redno 39
2 pogosto 64
3 včasih 138
4 nikoli 869
5 ne gledam TV 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1146 0 1 5

Valid range from 1 to 5

v37i TELECLUB

Value 10535 Frequency
1 redno 46
2 pogosto 68
3 včasih 108
4 nikoli 888
5 ne gledam TV 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1146 0 1 5

Valid range from 1 to 5

v37j MOSKVA 1

Value 10634 Frequency
1 redno 3
2 pogosto 4
3 včasih 54
4 nikoli 1049
5 ne gledam TV 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1146 0 1 5

Valid range from 1 to 5

v38 Kako ste sodelovali pri uvedbi kabelske televizije?

Value 10733 Frequency
1 sodeloval sem pri organizaciji akcije 18
2 sodeloval sem s prostovoljnim delom 28
3 prispeval sem denar 327
4 nimam priključka 727
5 nimam TV 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1146 0 1 5

Valid range from 1 to 5

v39 Ali bi se radi oziroma se nameravate prikljlučiti na kabelsko mrežo?

Value 10832 Frequency
1 da, želim, nameravam 573
2 ne želim, ne nameravam 199
3 ne vem, neodločen 116
4 imam priključek 258
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1146 0 1 4

Valid range from 1 to 4

v40 Ali bolj zaupate informacijam v domačih ali tujih TV programih?

Value 10931 Frequency
1 zaupam enim in drugim enako 468
2 bolj zaupam domačim kot tujim programom 402
3 bolj zaupam tujim kot domačim programom 145
4 ne zaupam niti domačim niti tujim programom 75
5 ne gledam TV, ne gledam tujih TV programov 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1146 0 1 5

Valid range from 1 to 5

v41 Ali vi osebno menite, da je dobro ali slabo, če ljudje s širjenjem kabelske televizije lahko gledajo veliko tujih programov?

Value 11030 Frequency
1 to je dobro 929
2 to je slabo 64
3 ne vem, neodločen 153
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1146 0 1 3

Valid range from 1 to 3

v42 Ali sodite, naj imajo:

Value 11129 Frequency
1 ljudje vso možnost proste izbire med vsemi tujimi TV program 910
2 naj nek nadzorni organ izloča neprimerne tuje TV programe 113
3 naj se sploh prepreči gledanje tujih TV programov pri nas 5
4 ne vem, neodločen 118
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1028 118 1 3

Valid range from 1 to 3

v43 možnosti za uvedbo lokalnih TV programov, ki bi jih urejali občani sami

Value 11228 Frequency
1 podprl bi 701
2 niti podprl, niti nasprotoval 199
3 nasprotoval bi 83
4 ne vem, neodločen 163
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
983 163 1 3

Valid range from 1 to 3

v44 Kako ste zadovoljni s svojim dohodkom/materialnimi razmerami v katerih živite?

Value 11327 Frequency
1 zelo sem zadovoljen 24
2 sem zadovoljen 417
3 ne morem reči, ali sem zadovoljen ali ne 307
4 nisem zadovoljen 335
5 zelo sem nezadovoljen 63
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1146 0 1 5

Valid range from 1 to 5

v45 Ali bi zase in za svojo družino lahko rekli:

Value 11426 Frequency
1 da vam ničesar posebej ne primanjkuje, da se nič posebej ne 108
2 da ste bolj varčni, da se omejujete v manj pomembnih stvareh 439
3 da morate zelo dobro gospodariti, z denarjem se omejujete pr 524
4 da se močno omejujete tudi pri nakupu hrane 32
5 da živite v pomanjkanju osnovnih dobrin 13
6 da živite v revščini 3
7 ne vem, neodločen 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1119 27 1 6

Valid range from 1 to 6

v46 Ali ste zadovoljni s stanovanjskimi razmerami, v katerih živite vi oziroma vaša družina?

Value 11525 Frequency
1 zelo sem zadovoljen 171
2 sem zadovoljen 666
3 ne morem reči, ali sem zadovoljen ali ne 124
4 nisem zadovoljen 144
5 zelo sem nezadovoljen 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1146 0 1 5

Valid range from 1 to 5

v47 Zanima nas, kako ocenjujete svoje zdravstveno stanje?

Value 11624 Frequency
1 je odlično 78
2 je zelo dobro 138
3 je dobro 683
4 je slabo 211
5 je zelo slabo 35
6 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1146 0 1 6

Valid range from 1 to 6

v48 Katerega leta ste rojeni?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1146 0 17 69 45.647 13.443

Valid range from 17 to 69

starost

Value 11822 Frequency
1 DO 25 153
2 26-35 284
3 36-45 286
4 46-55 208
5 56 IN VEC 215
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1146 0 1 5

Valid range from 1 to 5

v49 Spol

Value 11921 Frequency
1 moški 518
2 ženski 628
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1146 0 1 2

Valid range from 1 to 2

v50 Kakšne narodnosti ste?

Value 12020 Frequency
1 Slovenec 1024
2 druge narodnosti 122
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1146 0 1 2

Valid range from 1 to 2

v51 Vir rednih dohodkov gospodinjstva

Value 12119 Frequency
1 izključno kmetijstvo 43
2 kmetijska in nekmetijska dejavnost 95
3 izključno nekmetijska dejavnost 1008
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1146 0 1 3

Valid range from 1 to 3

v52 Kakšen je vaš položaj na delovnem mestu?

Value 12218 Frequency
1 imam vodstveni položaj na ravni delovne enote v okviru TOZD, 49
2 imam vodilni položaj na ravni TOZD, DO 65
3 sem zaposlen, a nimam vodilnega ali vodstvenega položaja 672
4 nisem zaposlen 360
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1146 0 1 4

Valid range from 1 to 4

v53 Kakšen je vaš sedanji poklic/priznana kvalifikacija?

Value 12317 Frequency
1 NK (nekvalificiran) delavec 81
2 PK (priučen ali polkvalificiran) delavec 83
3 KV (kvalificiran) delavec 245
4 VKV (visokokvalificiran) delavec 72
5 pomožni uslužbenec 3
6 uslužbenec z nižjo izobrazbo 18
7 uslužbenec s srednjo izobrazbo 220
8 uslužbenec z visoko ali višjo izobrazbo 102
9 samostojni obrtnik - delodajalec 4
10 samostojni obrtnik brez tuje delovne sile 9
11 svobodni poklici 1
12 kmet 25
13 kmečka gospodinja 24
14 pomagajoči član v kmetijstvu 4
15 učenec, dijak, vajenec 20
16 študent 26
17 upokojenec 138
18 gospodinja, ni v kmetijstvu 50
19 druge vzdrževane osebe 6
20 drugo 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1146 0 1 20

Valid range from 1 to 20

kvalif

Value 12416 Frequency
1 NK,PKMKV 328
2 VKV 72
3 USL.POM,NIZJA 21
4 USL.SREDNJA 220
5 USL.VIS.VISOKA 102
6 OBRTNIK,SV.POKL. 14
7 KMET... 53
8 UCENEC,STUDENT 46
9 UPOKOJENEC 138
10 GOSPODINJA 50
11 DRUGO 102
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1146 0 1 11

Valid range from 1 to 11

v54 Navedite zadnjo šolo, ki ste jo končali bodisi redno ali izredno

Value 12515 Frequency
1 4 razrede osnovne šole ali manj 39
2 nad 4 do 8 razredov osnovne šole, 1 do 4 razrede nižje gimna 324
3 nedokončana 2 ali 3-letna strokovna šola (industrijska, pokl 77
4 končana 2 ali 3-letna strokovna šola, absolventi 3-letnega u 235
5 nedokončana srednja šola 25
6 dokončana srednja šola, absolventi 4-letnega usmerjenega izo 306
7 nedokončana višja ali visoka šola 26
8 dokončana višja šola 70
9 dokončana visoka šola 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1146 0 1 9

Valid range from 1 to 9

izob

Value 12614 Frequency
1 OSNOVNA 465
2 STROKOVNA 235
3 SREDNJA 332
4 VISJA,VISOKA 114
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1146 0 1 4

Valid range from 1 to 4

v55 V kateri panogi dejavnosti delate, ste delali, oziroma dela oseba, ki vas vzdržuje?

Value 12713 Frequency
1 strojna, kovinska industrija 250
2 tekstilna industrija 111
3 kemična industrija 62
4 ostala industrija 156
5 ostalo gospodarstvo 204
6 šolstvo, zdravstvo, kultura, znanost 120
7 uprava, DPO, SIS-i, sodstvo, milica, JLA... 76
8 drugo 167
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1146 0 1 8

Valid range from 1 to 8

v56a Ali ste vključeni, ste delegat: v KS, občini

Value 12812 Frequency
1 da 159
2 ne 987
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1146 0 1 2

Valid range from 1 to 2

v56b v delovni organizaciji, TOZD

Value 12911 Frequency
1 da 259
2 ne 887
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1146 0 1 2

Valid range from 1 to 2

v56c v samoupravni interesni skupnosti

Value 13010 Frequency
1 da 91
2 ne 1055
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1146 0 1 2

Valid range from 1 to 2

v57a Socialistična zveza (SZDL)

Value 1319 Frequency
1 ni član 458
2 član, nima funkcije 658
3 član, ima funkcijo 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1146 0 1 3

Valid range from 1 to 3

v57b Zveza komunistov (ZK)

Value 1328 Frequency
1 ni član 1022
2 član, nima funkcije 88
3 član, ima funkcijo 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1146 0 1 3

Valid range from 1 to 3

v57c Zveza sindikatov (ZS)

Value 1337 Frequency
1 ni član 547
2 član, nima funkcije 534
3 član, ima funkcijo 65
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1146 0 1 3

Valid range from 1 to 3

v57d Zveza socialistične mladine (ZSM)

Value 1346 Frequency
1 ni član 982
2 član, nima funkcije 148
3 član, ima funkcijo 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1146 0 1 3

Valid range from 1 to 3

v58 Koliko let živite v kraju sedanjega bivališča?

Value 1355 Frequency
1 20
2 28
3 27
4 31
5 34
6 36
7 38
8 26
9 26
10 41
11 24
12 37
13 21
14 19
15 24
16 16
17 24
18 26
19 13
20 39
21 7
22 16
23 15
24 11
25 29
26 13
27 16
28 10
29 7
30 24
31 8
32 7
33 4
34 10
35 12
36 8
37 4
38 4
39 3
40 17
41 8
42 8
43 3
45 5
46 4
47 3
48 4
50 3
54 2
55 2
56 2
57 1
60 5
61 1
64 2
99 od rojstva 318
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1146 0 1 99

Valid range from 1 to 99

v59 Od kod ste se preselili?

Value 1364 Frequency
1 iz drugega kraja (predela) iste občine 231
2 iz druge mariborske občine 240
3 iz druge bližnje občine 138
4 od drugod iz Slovenije 115
5 iz druge republike 81
6 iz tujine 16
7 ni se priselil 325
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1146 0 1 7

Valid range from 1 to 7

obcina

Value 1373 Frequency
1 PESNICA 121
2 POBREZJE 167
3 ROTOVZ 221
4 RUSE 77
5 TABOR 345
6 TEZNO 215
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1146 0 1 6

Valid range from 1 to 6

tipks

Value 1382 Frequency
1 MESTNA 511
2 PRIMESTNA 309
3 VASKA 326
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1146 0 1 3

Valid range from 1 to 3

vzorec

Value 1391 Frequency
1 OSNOVNI 858
2 REZERVE 288
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1146 0 1 2

Valid range from 1 to 2

Materials of the Study

  1. (1987). MB87 - IV. samoprispevek? Stališča občanov mariborskih občin o samoprispevku in vprašanjih razvoja [Vprašalnik].

Study Results Materials

  1. (1987). IV. Samoprispevek?: Stališča občanov mariborskih občin o samoprispevku in vprašanjih razvoja [prvo poročilo].
  2. (1987). IV. Samoprispevek?: Stališča občanov mariborskih občin o samoprispevku in vprašanjih razvoja [drugo poročilo in zaključki].

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

DOCUMENTATION STATUS

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

CLASS OF THE STUDY

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  How to CITE this study?

Toš, N. (2010). IV. Samoprispevek?: Stališča občanov mariborskih občin o samoprispevku in o vprašanju razvoja [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: MB87. https://doi.org/10.17898/ADP_MB87_V1

COBISS.SI
Publication date: 2010
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si