IV. Samoprispevek?: Stališča občanov mariborskih občin o samoprispevku in o vprašanju razvoja

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: MB87
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_MB87_V1
Glavni avtor(ji):
  • Toš, Niko
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 1987)

Finančna podpora:

Skupščina mesta Maribor

Serija:
  • MB/Mariborska raziskava

Vsebina raziskave

Ključne besede:

vlaganje denarja za izboljšanje življenja, gradnja bolnišnice iz samoprispevka, glasovanje na referendumu za samoprispevek, mnenje o izidu glasovanja Mariborčanov za program samoprispevka, ocena izpolnitve programa III. mariborskega samoprispevka, ocena prispevanja dela dohodka za samoprispevek, ocena referenduma o uvedbi samoprispevka, definicija samoprispevka, mnenje o razdelitvi Maribora na šest občin, odnos do tehnike, razvoj tehnike, pričakovanja od tehničnega napredka, stališče glede odnosa tehnike do narave, vpliv tehnološkega napredka na zaposlenost ljudi, seznanjenost z Mariborsko univerzo, glavne naloge mariborske univerze, preference za ljubljansko ali mariborsko univerzo, spremljanje posameznih televizijskih programov, priključek za kabelsko televizijo, priklop na kabelsko mrežo, izbira televizijskih programov, možnost uvedbe lokalnih televizijskih programov, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, zadovoljstvo s stanovanjskimi razmerami, ocena zdravstvenega stanja, narodnost, poklic, izobrazba, članstvo v organizacijah

Ključne besede ELSST:
FINANČNA SREDSTVA , FINANČNA PODPORA, REFERENDUM, RAZVOJ MESTA, KABELSKA TELEVIZIJA, UNIVERZITETNI ŠTUDIJ

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - lokalna skupnost, mestno in podeželsko življenje
Vsebinsko področja CERIF
Družbene spremembe, teorija socialnega dela
Vsebinska področja ADP
SAMOPRISPEVEK
RAZVOJ, SAMOUPRAVLJANJE
TEHNIKA
UNIVERZA
TV - KABELSKA TV
DEMOGRAFIJA


Povzetek:

S pomočjo vprašalnika so naročniki želeli raziskati mnenje Mariborčanov o uvedbi četrtega samoprispevka, namenjenega predvsem (do)graditvi nekaterih oddelkov mariborske bolnišnice. Poleg vprašanj, ki se nanašajo na samoprispevek, so v vprašalnik vključeni še sklopi vprašanj o razvoju Maribora na splošno, o odnosu do tehnike, o perspektivah mariborske univerze in o kabelski televiziji.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 8. april 1987 - 12. april 1987
Čas izdelave: 1987
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Mariborske občine

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Ciljna populacija so prebivalci šestih mariborskih občin, starejši od 18 let.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 80 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so sistematično s slučajnim izhodiščem izbrane tri skupinice po pet oseb (80x3x5; N=1200; realiziran vzorec N=1184). Vzorčni okvir predstavlja register prebivalstva. V kolikor ankete ni mogoče opraviti, je po petih poskusih dovoljena uporaba rezerv. Rezerve so vnaprej določene znotraj skupinic iz vzorčnega seznama.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: MB87 - IV. Samoprispevek? [datoteka podatkov], 1987

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 139
  • število enot: 1146

Spremenljivke

id

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1146 0 1 1147 573.92 331.388

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1147

v1ai Področja, na katera bi v prihodnjih letih lahko investirali

Vrednost 22 Frekvenca
0 12
1 graditev, popravilo cest 249
2 graditev šol, telovadnic, vrtcev... 91
3 širitev trgovinske mreže 36
4 graditev vodnih črpališč, vodovodnega omrežja 32
5 dograditev mariborske bolnišnice (porodnišnica, ginekologija 500
6 graditev razstavnih prostorov, dvoran za kulturne prireditve 9
7 graditev objektov za šport in rekreacijo 15
8 graditev komunalnih objektov: kanalizacija, javna razsvetlja 40
9 zaščita okolja, graditev čistilnih naprav 88
10 gradnja domov za upokojence 21
11 gradnja zdravstvenih domov, ambulant 48
12 drugo 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1146 0 0 12

Vrednosti spremenljivk od 0 do 12

v1aii Področja, na katera bi v prihodnjih letih lahko investirali

Vrednost 31 Frekvenca
0 38
1 graditev, popravilo cest 184
2 graditev šol, telovadnic, vrtcev... 116
3 širitev trgovinske mreže 41
4 graditev vodnih črpališč, vodovodnega omrežja 63
5 dograditev mariborske bolnišnice (porodnišnica, ginekologija 219
6 graditev razstavnih prostorov, dvoran za kulturne prireditve 22
7 graditev objektov za šport in rekreacijo 35
8 graditev komunalnih objektov: kanalizacija, javna razsvetlja 82
9 zaščita okolja, graditev čistilnih naprav 170
10 gradnja domov za upokojence 57
11 gradnja zdravstvenih domov, ambulant 107
12 drugo 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1146 0 0 12

Vrednosti spremenljivk od 0 do 12

id

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1146 0 1 1147 573.92 331.388

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1147

v1ai Področja, na katera bi v prihodnjih letih lahko investirali

Vrednost 2138 Frekvenca
0 12
1 graditev, popravilo cest 249
2 graditev šol, telovadnic, vrtcev... 91
3 širitev trgovinske mreže 36
4 graditev vodnih črpališč, vodovodnega omrežja 32
5 dograditev mariborske bolnišnice (porodnišnica, ginekologija 500
6 graditev razstavnih prostorov, dvoran za kulturne prireditve 9
7 graditev objektov za šport in rekreacijo 15
8 graditev komunalnih objektov: kanalizacija, javna razsvetlja 40
9 zaščita okolja, graditev čistilnih naprav 88
10 gradnja domov za upokojence 21
11 gradnja zdravstvenih domov, ambulant 48
12 drugo 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1146 0 0 12

Vrednosti spremenljivk od 0 do 12

v1aii Področja, na katera bi v prihodnjih letih lahko investirali

Vrednost 3137 Frekvenca
0 38
1 graditev, popravilo cest 184
2 graditev šol, telovadnic, vrtcev... 116
3 širitev trgovinske mreže 41
4 graditev vodnih črpališč, vodovodnega omrežja 63
5 dograditev mariborske bolnišnice (porodnišnica, ginekologija 219
6 graditev razstavnih prostorov, dvoran za kulturne prireditve 22
7 graditev objektov za šport in rekreacijo 35
8 graditev komunalnih objektov: kanalizacija, javna razsvetlja 82
9 zaščita okolja, graditev čistilnih naprav 170
10 gradnja domov za upokojence 57
11 gradnja zdravstvenih domov, ambulant 107
12 drugo 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1146 0 0 12

Vrednosti spremenljivk od 0 do 12

v1bi Najpomembnejša področja za investiranje za ljudi iz mariborskih občin

Vrednost 4136 Frekvenca
0 11
1 graditev, popravilo cest 252
2 graditev šol, telovadnic, vrtcev... 53
3 širitev trgovinske mreže 15
4 graditev vodnih črpališč, vodovodnega omrežja 56
5 dograditev mariborske bolnišnice (porodnišnica, ginekologija 461
6 graditev razstavnih prostorov, dvoran za kulturne prireditve 17
7 graditev objektov za šport in rekreacijo 26
8 graditev komunalnih objektov: kanalizacija, javna razsvetlja 51
9 zaščita okolja, graditev čistilnih naprav 123
10 gradnja domov za upokojence 24
11 gradnja zdravstvenih domov, ambulant 51
12 drugo 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1146 0 0 12

Vrednosti spremenljivk od 0 do 12

v1bii Najpomembnejša področja za investiranje za ljudi iz mariborskih občin

Vrednost 5135 Frekvenca
0 54
1 graditev, popravilo cest 174
2 graditev šol, telovadnic, vrtcev... 91
3 širitev trgovinske mreže 32
4 graditev vodnih črpališč, vodovodnega omrežja 55
5 dograditev mariborske bolnišnice (porodnišnica, ginekologija 173
6 graditev razstavnih prostorov, dvoran za kulturne prireditve 26
7 graditev objektov za šport in rekreacijo 44
8 graditev komunalnih objektov: kanalizacija, javna razsvetlja 112
9 zaščita okolja, graditev čistilnih naprav 195
10 gradnja domov za upokojence 62
11 gradnja zdravstvenih domov, ambulant 115
12 drugo 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1146 0 0 12

Vrednosti spremenljivk od 0 do 12

v2 Ali vi od svojega dohodka prispevate za samoprispevek?

Vrednost 6134 Frekvenca
1 da, samo za občinski samoprispevek 402
2 da, za občinski in krajevni smoprispevek 430
3 da, samo za krajevni samoprispevek 69
4 ne, ne prispeva za samoprispevek 65
5 ne ve, ali kaj prispeva 57
6 nimam dohodka 123
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1146 0 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v3 Ali je bil program gradenj v okviru III. mariborskega samoprispevka izpolnjen?

Vrednost 7133 Frekvenca
1 da, v celoti 170
2 da, delno 439
3 sploh ni bil izpolnjen 53
4 ne ve, ali je bil izpolnjen 423
5 ne ve, da smo plačevali samoprispevek 61
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1146 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v4 Ali ste obveščeni o razpisu referenduma za IV. samoprispevek?

Vrednost 8132 Frekvenca
1 dobro sem obveščen 375
2 nekaj sem slišal, bral o programu 557
3 nič ne vem o programu, ker nisem imel možnosti dobiti inform 132
4 nič ne vem o programu, ker me to ne zanima 82
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1146 0 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v5 Ali bodo občani mariborskih občin glasovali za program samoprispevka?

Vrednost 9131 Frekvenca
1 večina bo glasovala za 425
2 več kot polovica bo glasovala za 311
3 manj kot polovica bo glasovala za 126
4 le malo jih bo glasovalo za 114
5 ne vem, neodločen 170
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
976 170 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v6 Kakšne razloge bi navajali tisti, ki bi glasovali proti?

Vrednost 10130 Frekvenca
1 ekonomski razlogi, ljudje nimajo dovolj denarja, padanje sta 384
2 nekateri ljudje imajo zelo nizke OD 12
3 OD je že preveč obremenjen 25
4 samoprispevkov je preveč, denar bi morali zbirati tudi druga 69
5 denar se ne porabi le za načrtovani program 114
6 nezaupanje v kvaliteto izvedbe programa 23
7 nerealizacija programa prejšnjega samoprispevka 45
8 ljudje niso obveščeni 25
9 drugo 72
10 ne ve razlogov 184
11 večina bo glasovala za 70
13 brez odgovora 123
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1023 123 1 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

v7 Ali podpirate zamisel, da bi z denarjem iz samoprispevka dogradili bolnišnico?

Vrednost 11129 Frekvenca
1 v celoti podpiram 659
2 v glavnem podpiram 262
3 le deloma podpiram 128
4 ne podpiram 58
5 ne vem, neodločen 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1107 39 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v8 Ali bi morali kako skupino občanov oprostiti plačevanja prispevka?

Vrednost 12128 Frekvenca
1 vsi naj plačujejo 423
2 ne ve, neodločen 80
3 oprostili naj bi ____ 602
4 ni za samoprispevek 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1146 0 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v9 Kako bi glasovali, če bi prišlo do referenduma za samoprispevek?

Vrednost 13127 Frekvenca
1 glasoval bi za 851
2 glasoval bi proti 114
3 še ne vem kako 164
4 ne bi glasoval 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1146 0 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v10 Zakaj bi glasovali proti samoprispevku?

Vrednost 14126 Frekvenca
1 ekonomski razlogi, ljudje nimajo dovolj denarja, padanje sta 28
2 nekateri ljudje imajo zelo nizke OD 2
3 OD je že preveč obremenjen 7
4 samoprispevkov je preveč, denar bi morali zbirati tudi druga 22
5 denar se ne porabi le za načrtovani program 19
6 nezaupanje v kvaliteto izvedbe programa 12
7 nerealizacija programa prejšnjega samoprispevka 1
8 ljudje niso obveščeni 2
9 drugo 12
10 ne ve razlogov 64
12 večina bo glasovala za 863
13 brez odgovora 114
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1032 114 1 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

v11 Ali bi glasovali drugače, če bi denar namenili za kaj drugega?

Vrednost 15125 Frekvenca
1 v vsakem primeru bi glasoval proti 93
2 ne vem, težko je reči 158
3 glasoval bi za, če bi denar porabili za _____ 45
4 glasoval bi za bolnišnični samoprispevek 850
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1146 0 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v12 Kdaj je po vašem mnjenju referendum o uvedbi samoprispevka uspešen?

Vrednost 16124 Frekvenca
1 ko pride na volišče večina volilcev, pa čeprav samoprispevek 133
2 ko večina glasuje za uvedbo samoprispevka 289
3 ko se z zbranimi sredstvi zgradi večina načrtovanih objektov 267
4 ko se z zbranimi sredstvi zgradijo vsi načrtovani objekti 304
5 drugo, kaj _______ 15
6 ne vem, o tem nisem razmišljal 138
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1008 138 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v13 Kaj je po vašem mnenju samoprispevek?

Vrednost 17123 Frekvenca
1 sprejemljiv način reševanja problemov lokalne skupnosti 239
2 dodatno obdavčevanje občanov 91
3 tradicija, o pomenu katere se nihče več ne sprašuje 48
4 preživela oblika solidarnosti 99
5 edini način, da zgradimo potrebne objekte 374
6 prikrita nesposobnost funkcionarjev za pridobitev investicij 138
7 drugo 15
8 ne vem 142
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1004 142 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v14 Poročanje medijev o pripravi in izvajanju referendumskega programa

Vrednost 18122 Frekvenca
1 veliko poročajo o pripravi programa, ko pa je sprejet, o izv 403
2 veliko poročajo o pripravi programa in spremljajo tudi izvaj 209
3 veliko poročajo o izvajanju programa, premalo pa spremljajo 182
4 nasploh premalo poročajo o tem 233
5 ne vem, me ne zanima 119
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1027 119 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v15 Ali je treba omogočiti nasprotnikom zbiranja denarja s samoprispevkom, da javno povedo svoje razloge in predloge?

Vrednost 19121 Frekvenca
1 to jim je že omogočeno 173
2 da, treba jim je omogočiti 726
3 ni jim treba omogočiti 63
4 ne vem, o tem nisem razmišljal 184
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
962 184 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v16 Ali glede na hitrost ekonomskega razvoja Maribor uvrščate med:

Vrednost 20120 Frekvenca
1 najhitreje razivjajoča se mesta v Sloveniji 27
2 mesta z zmerno hitrostjo razvoja 398
3 mesta z razmeroma počasnim razvojem 583
4 mesta, ki se ne razvijajo 60
5 ne vem, neodločen 78
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1068 78 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v17 Kakšna bi bila po vašem mnenju dinamika povečanja rasti mesta?

Vrednost 21119 Frekvenca
1 mesto naj bi se čim hitreje povečevalo 206
2 mesto naj bi se umirjeno povečevalo 787
3 mesto naj bi ostalo takšno, kot je 84
4 mesto naj bi se zmanjšalo 6
5 ne vem, neodločen 63
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1083 63 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v18 Ali menite, da je za razvoj mesta Maribor bolje:

Vrednost 22118 Frekvenca
1 da se širi tudi na račun kmetijskih površin 82
2 da ohranja kmetijske površine in se razvija na področjih, kj 1000
3 ne vem, neodločlen 64
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1082 64 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v19 Ali menite, da je mesto s prenovo Lenta kaj pridobilo, izgubilo?

Vrednost 23117 Frekvenca
1 mnogo pridobilo 323
2 pridobilo 598
3 niti pridobilo, niti izgubilo 132
4 izgubilo 11
5 mnogo izgubilo 6
6 ne vem 76
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1070 76 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v20 Ali bi morali v Mariboru v prihodnjih letih nadaljevati s prenovo starega dela mesta?

Vrednost 24116 Frekvenca
1 da, na vsak način 604
2 da, vendar ob upoštevanju drugih potreb 443
3 ne, druge potrebe mesta so bolj pereče 48
4 ne vem, neodločen 51
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1095 51 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v21a Kakšen vpliv imate na reševanje problemov v vaši krajevni skupnosti?

Vrednost 25115 Frekvenca
1 zelo velik vpliv 11
2 velik vpliv 20
3 srednje velik vpliv 180
4 majhen vpliv 257
5 nimam vpliva 678
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1146 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v21b vaši občini

Vrednost 26114 Frekvenca
1 zelo velik vpliv 6
2 velik vpliv 16
3 srednje velik vpliv 99
4 majhen vpliv 197
5 nimam vpliva 828
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1146 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v21c mestu (Mariboru)

Vrednost 27113 Frekvenca
1 zelo velik vpliv 4
2 velik vpliv 14
3 srednje velik vpliv 71
4 majhen vpliv 162
5 nimam vpliva 895
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1146 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v22a občani mariborskih občin lahko povsem odkrito razpravljajo o perečih ekonomskih in političnih problemih mesta

Vrednost 28112 Frekvenca
1 popolnoma se strinjam 177
2 strinjam se 351
3 neodločen 338
4 ne strinjam se 208
5 sploh se ne strinjam 72
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1146 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v22b mariborski politiki v celoti upštevajo mnenja strokovnjakov pri oblikovanju odločitev o pomembnih razvojnih vprašanjih

Vrednost 29111 Frekvenca
1 popolnoma se strinjam 55
2 strinjam se 163
3 neodločen 448
4 ne strinjam se 378
5 sploh se ne strinjam 102
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1146 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v22c občani maribosrkih občin imajo dovolj možnosti za uveljavljanje svojih pobud in interesov

Vrednost 30110 Frekvenca
1 popolnoma se strinjam 85
2 strinjam se 295
3 neodločen 378
4 ne strinjam se 306
5 sploh se ne strinjam 82
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1146 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v23a vpliv občanov oz. demokratičnost odločanja

Vrednost 31109 Frekvenca
1 boljše (več) 230
2 enako 428
3 manjše (manj) 266
4 ne vem 222
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
924 222 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v23b učinkovitost reševanja problemov mesta

Vrednost 32108 Frekvenca
1 boljše (več) 202
2 enako 435
3 manjše (manj) 268
4 ne vem 241
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
905 241 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v23c število zaposlenih uradnikov v upravi

Vrednost 33107 Frekvenca
1 boljše (več) 807
2 enako 66
3 manjše (manj) 121
4 ne vem 152
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
994 152 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v23d dostopnost uprave občanom

Vrednost 34106 Frekvenca
1 boljše (več) 320
2 enako 442
3 manjše (manj) 194
4 ne vem 190
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
956 190 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v23e enotnost razvojne politike mesta

Vrednost 35105 Frekvenca
1 boljše (več) 158
2 enako 316
3 manjše (manj) 291
4 ne vem 381
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
765 381 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v24 Ali se je za vas osebno spremenilo kaj na bolje ali na slabše, odkar je Maribor razdeljen na šest občin?

Vrednost 36104 Frekvenca
1 spremenilo se je na bolje 134
2 nič se ni spremenilo 781
3 spremenilo se je na slabše 103
4 ne vem, neodločen 128
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1018 128 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v25a reševanje stanovanjskih problemov

Vrednost 37103 Frekvenca
1 podjetje 497
2 krajevna skupnost 126
3 občina 307
4 raven mesta 88
5 republika, zveza 36
6 ne vem 92
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1054 92 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v25b javni prevoz, prometne razmere

Vrednost 38102 Frekvenca
1 podjetje 136
2 krajevna skupnost 136
3 občina 431
4 raven mesta 305
5 republika, zveza 47
6 ne vem 91
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1055 91 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v25c dograditev, modernizacija bolnice

Vrednost 39101 Frekvenca
1 podjetje 19
2 krajevna skupnost 19
3 občina 374
4 raven mesta 419
5 republika, zveza 241
6 ne vem 74
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1072 74 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v25d razvoj trgovine, mreža trgovin

Vrednost 40100 Frekvenca
1 podjetje 104
2 krajevna skupnost 190
3 občina 427
4 raven mesta 260
5 republika, zveza 82
6 ne vem 83
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1063 83 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v25e otroško varstvo, vrtci

Vrednost 4199 Frekvenca
1 podjetje 29
2 krajevna skupnost 282
3 občina 485
4 raven mesta 222
5 republika, zveza 55
6 ne vem 73
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1073 73 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v25f socialna pomoč

Vrednost 4298 Frekvenca
1 podjetje 29
2 krajevna skupnost 271
3 občina 478
4 raven mesta 168
5 republika, zveza 126
6 ne vem 74
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1072 74 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v25g gospodarski razvoj mesta

Vrednost 4397 Frekvenca
1 podjetje 20
2 krajevna skupnost 19
3 občina 369
4 raven mesta 497
5 republika, zveza 131
6 ne vem 110
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1036 110 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v25h izdaja gradbenih dovoljenj

Vrednost 4496 Frekvenca
1 podjetje 10
2 krajevna skupnost 106
3 občina 694
4 raven mesta 232
5 republika, zveza 30
6 ne vem 74
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1072 74 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v25i zaposlovanje mladine

Vrednost 4595 Frekvenca
1 podjetje 89
2 krajevna skupnost 52
3 občina 461
4 raven mesta 282
5 republika, zveza 178
6 ne vem 84
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1062 84 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v25j obrambne in varnostne zadeve

Vrednost 4694 Frekvenca
1 podjetje 7
2 krajevna skupnost 159
3 občina 338
4 raven mesta 164
5 republika, zveza 382
6 ne vem 96
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1050 96 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v25k izobraževanje, šolstvo

Vrednost 4793 Frekvenca
1 podjetje 18
2 krajevna skupnost 44
3 občina 365
4 raven mesta 241
5 republika, zveza 395
6 ne vem 83
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1063 83 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v25l ekologija, skrb za okolje

Vrednost 4892 Frekvenca
1 podjetje 34
2 krajevna skupnost 300
3 občina 265
4 raven mesta 253
5 republika, zveza 217
6 ne vem 77
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1069 77 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v25m izdaja obrtnih dovoljenj

Vrednost 4991 Frekvenca
1 podjetje 5
2 krajevna skupnost 102
3 občina 751
4 raven mesta 166
5 republika, zveza 39
6 ne vem 83
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1063 83 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v25n urejanje sosesk, asfaltiranje

Vrednost 5090 Frekvenca
1 podjetje 21
2 krajevna skupnost 440
3 občina 433
4 raven mesta 149
5 republika, zveza 47
6 ne vem 56
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1090 56 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v25o urbano-prostorski razvoj mesta

Vrednost 5189 Frekvenca
1 podjetje 6
2 krajevna skupnost 38
3 občina 413
4 raven mesta 534
5 republika, zveza 55
6 ne vem 100
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1046 100 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v25p odmerjanje davkov in prispevkov občanom in obrtnikom

Vrednost 5288 Frekvenca
1 podjetje 6
2 krajevna skupnost 56
3 občina 705
4 raven mesta 177
5 republika, zveza 125
6 ne vem 77
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1069 77 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v25r izdajanje osebnih dokumentov (potni list, osebna izkaznica...)

Vrednost 5387 Frekvenca
1 podjetje 4
2 krajevna skupnost 169
3 občina 801
4 raven mesta 104
5 republika, zveza 22
6 ne vem 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1100 46 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v26 Kam bi vi sami sebe uvrstili na lestvici, ki izraža odnos ljudi do tehnike?

Vrednost 5486 Frekvenca
1 imam zelo pozitivno stališče 181
2 pozitivno stališče 517
3 niti pozitivno, niti negativno stališče 196
4 imam negativno stališče 32
5 imam zelo negativno stališče 4
6 ne vem, neodločen, nimam stališča 216
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
930 216 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v27a če se bo tehnika še naprej razvijala tako kot se je doslej, bo kmalu ogroženo zdravje in življenje ljudi

Vrednost 5585 Frekvenca
1 soglaša 810
2 ne soglaša 212
3 ne ve, neodločen 124
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1022 124 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v27b dosegli smo takšno stopnjo razvoja, da nam zadošča za zagotavljanje našega življenjskega standarda

Vrednost 5684 Frekvenca
1 soglaša 304
2 ne soglaša 668
3 ne ve, neodločen 174
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
972 174 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v27c tehnika se mora neprestano razvijati

Vrednost 5783 Frekvenca
1 soglaša 985
2 ne soglaša 65
3 ne ve, neodločen 96
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1050 96 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v27d tehnični napredek bo omogočil takšne rešitve, ki bodo varovale okolje

Vrednost 5882 Frekvenca
1 soglaša 746
2 ne soglaša 202
3 ne ve, neodločen 198
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
948 198 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v27e dosežen nivo tehnike popolnoma obvladujemo

Vrednost 5981 Frekvenca
1 soglaša 163
2 ne soglaša 786
3 ne ve, neodločen 197
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
949 197 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v28a življenje se bo izboljšalo

Vrednost 6080 Frekvenca
1 soglaša 635
2 ne soglaša 282
3 ne ve, neodločen 229
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
917 229 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v28b več bo nezaposlenih

Vrednost 6179 Frekvenca
1 soglaša 722
2 ne soglaša 277
3 ne ve, neodločen 147
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
999 147 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v28c prišlo bo do družbenega in socialnega napredka

Vrednost 6278 Frekvenca
1 soglaša 615
2 ne soglaša 236
3 ne ve, neodločen 295
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
851 295 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v28d okolje bo bolj onesnaženo

Vrednost 6377 Frekvenca
1 soglaša 762
2 ne soglaša 244
3 ne ve, neodločen 140
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1006 140 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v28e vse več bo odtujenosti med ljudmi v vsakdanjem življenju in v poklicu

Vrednost 6476 Frekvenca
1 soglaša 891
2 ne soglaša 138
3 ne ve, neodločen 117
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1029 117 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v28f več bo prostega časa

Vrednost 6575 Frekvenca
1 soglaša 510
2 ne soglaša 439
3 ne ve, neodločen 197
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
949 197 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v28g zdravstveno stanje ljudi bo boljše

Vrednost 6674 Frekvenca
1 soglaša 334
2 ne soglaša 622
3 ne ve, neodločen 190
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
956 190 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v29 Ali mislite, da bo to tudi vas osebno kaj prizadelo?

Vrednost 6773 Frekvenca
1 da, lahko da bom ostal brez dela 43
2 da, verjetno se bom moral usposobiti za drugo delo 34
3 da, dodatno se bom moral izobraževati 189
4 lahko da bo moje delovno mesto ukinjeno, vendar se bom lahko 44
5 težje bom našel zaposlitev 40
6 mene osebno ne bo prizadelo 623
7 o tem nisem razmišljal, ne vem 173
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
973 173 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v30 Zanima nas, koliko veste o mariborski Univerzi?

Vrednost 6872 Frekvenca
1 o Univerzi nič ne vem 166
2 vem samo to, da Maribor univerzo ima 264
3 o Univerzi vem tisto, kar preberem v časopisih, oziroma sliš 474
4 o Univerzi sem kar dobro obveščen, pogovarjam se tudi z ljud 171
5 o Univerzi sem zelo dobro obveščen, tam sem zaposlen oziroma 71
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1146 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v31a1 Ali veste za katero od višjih, visokih šol in fakultet, ki delujejo v okviru mariborske Univerze?

Vrednost 6971 Frekvenca
1 820
3 99
8 11
9 216
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1146 0 1 9 2.748 3.136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v31a2 Ali veste za katero od višjih, visokih šol in fakultet, ki delujejo v okviru mariborske Univerze?

Vrednost 7070 Frekvenca
1 108
2 2
3 810
8 10
9 216
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1146 0 1 9 3.984 2.534

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v31a3 Ali veste za katero od višjih, visokih šol in fakultet, ki delujejo v okviru mariborske Univerze?

Vrednost 7169 Frekvenca
1 850
3 69
8 11
9 216
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1146 0 1 9 2.695 3.148

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v31a4 Ali veste za katero od višjih, visokih šol in fakultet, ki delujejo v okviru mariborske Univerze?

Vrednost 7268 Frekvenca
1 183
3 736
8 11
9 216
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1146 0 1 9 3.86 2.633

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v31a5 Ali veste za katero od višjih, visokih šol in fakultet, ki delujejo v okviru mariborske Univerze?

Vrednost 7367 Frekvenca
1 128
2 2
3 789
8 11
9 216
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1146 0 1 9 3.954 2.563

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v31a6 Ali veste za katero od višjih, visokih šol in fakultet, ki delujejo v okviru mariborske Univerze?

Vrednost 7466 Frekvenca
1 61
3 858
8 11
9 216
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1146 0 1 9 4.072 2.468

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v31a7 Ali veste za katero od višjih, visokih šol in fakultet, ki delujejo v okviru mariborske Univerze?

Vrednost 7565 Frekvenca
1 876
3 43
8 11
9 216
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1146 0 1 9 2.65 3.157

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v31a8 Ali veste za katero od višjih, visokih šol in fakultet, ki delujejo v okviru mariborske Univerze?

Vrednost 7664 Frekvenca
1 256
3 663
8 11
9 216
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1146 0 1 9 3.732 2.718

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v31a9 Ali veste za katero od višjih, visokih šol in fakultet, ki delujejo v okviru mariborske Univerze?

Vrednost 7763 Frekvenca
0 9
1 712
3 198
8 11
9 216
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1146 0 0 9 2.913 3.095

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

v31a10 Ali veste za katero od višjih, visokih šol in fakultet, ki delujejo v okviru mariborske Univerze?

Vrednost 7862 Frekvenca
0 4
1 549
3 367
8 11
9 215
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1146 0 0 9 3.205 2.985

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

v32a študenti izdajajo časopis Katedra in imajo svoje oddaje na mariborskem radiu

Vrednost 7961 Frekvenca
1 ne poznam 278
2 poznam in imam dobro mnenje 579
3 poznam, vendar nimam dobrega mnenja 78
9 o Univerzi nič ne vem 211
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
935 211 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v32b študenti se zbirajo in delujejo v mladinskem klubu ŠTUK-u

Vrednost 8060 Frekvenca
1 ne poznam 444
2 poznam in imam dobro mnenje 435
3 poznam, vendar nimam dobrega mnenja 56
9 o Univerzi nič ne vem 211
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
935 211 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v32c študenti sodelujejo v družbenih gibanjih (ekologi, mirbniki...)

Vrednost 8159 Frekvenca
1 ne poznam 478
2 poznam in imam dobro mnenje 410
3 poznam, vendar nimam dobrega mnenja 47
9 o Univerzi nič ne vem 211
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
935 211 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v33a Katere so, po vašem mnenju, glavne naloge mariborske Univerze?

Vrednost 8258 Frekvenca
1 reševati mora predvsem probleme gospodarstva 238
2 prispevati mora k razvoju znanosti 563
3 ne morem se odločiti 130
9 o Univerzi nič ne vem 215
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
931 215 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v33b Katere so, po vašem mnenju, glavne naloge mariborske Univerze?

Vrednost 8357 Frekvenca
1 usposabljati mora dobre strokovnjake 708
2 študente mora vzgajati tako, da bodo dobri samoupravljalci 124
3 ne morem se odločiti 99
9 o Univerzi nič ne vem 215
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
931 215 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v33c Katere so, po vašem mnenju, glavne naloge mariborske Univerze?

Vrednost 8456 Frekvenca
1 študentom mora dati čim širšo splošno izobrazbo 277
2 študente mora usposobiti tako, da lahko takoj ob prihodu v p 573
3 ne morem se odločiti 81
9 o Univerzi nič ne vem 215
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
931 215 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v33d Katere so, po vašem mnenju, glavne naloge mariborske Univerze?

Vrednost 8555 Frekvenca
1 Univerza naj omogoči študij najsposobnejšim srednješolcem 545
2 Univerza naj omogoči študij čim večjemu številu mladih ljudi 329
3 ne morem se odločiti 57
9 o Univerzi nič ne vem 215
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
931 215 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v33e Katere so, po vašem mnenju, glavne naloge mariborske Univerze?

Vrednost 8654 Frekvenca
1 čim več najbo raziskovalnega dela po pogodbah za podjetja 383
2 program Univerze naj se širi tudi na družboslovno in humanis 408
3 ne morem se odločiti 140
9 o Univerzi nič ne vem 215
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
931 215 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v33f Katere so, po vašem mnenju, glavne naloge mariborske Univerze?

Vrednost 8753 Frekvenca
1 Univerza naj si prizadeva pridobiti in usposobiti čim boljše 797
2 Univerza naj zaposli še več profesorjev, asistentov in razis 55
3 ne morem se odločiti 79
9 o Univerzi nič ne vem 215
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
931 215 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v33g Katere so, po vašem mnenju, glavne naloge mariborske Univerze?

Vrednost 8852 Frekvenca
1 zgraditi je treba več novih univerzitetnih objektov 55
2 zagotoviti je treba čim boljše pogoje in opremo za študij in 801
3 ne morem se odločiti 76
9 o Univerzi nič ne vem 214
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
932 214 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v34a za razvoj Slovenije je pomembno, da imamo ljubljansko in mariborsko Univerzo

Vrednost 8951 Frekvenca
1 popolnoma soglašam 454
2 soglašam 368
3 neodločen 90
4 ne soglašam 23
5 sploh ne soglašam 12
9 o Univerzi nič ne vem 199
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
947 199 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v34b dve Univerzi sta preveliko materialno breme za Slovenijo

Vrednost 9050 Frekvenca
1 popolnoma soglašam 45
2 soglašam 105
3 neodločen 181
4 ne soglašam 512
5 sploh ne soglašam 104
9 o Univerzi nič ne vem 199
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
947 199 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v34c mariborska Univerza omogoča študij tudi otrokom, ki niso iz premožnih družin

Vrednost 9149 Frekvenca
1 popolnoma soglašam 357
2 soglašam 388
3 neodločen 149
4 ne soglašam 47
5 sploh ne soglašam 6
9 o Univerzi nič ne vem 199
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
947 199 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v34d mariborska Univerza je pomembna predvsem za razvoj severovzhodne Slovenije

Vrednost 9248 Frekvenca
1 popolnoma soglašam 296
2 soglašam 403
3 neodločen 103
4 ne soglašam 138
5 sploh ne soglašam 7
9 o Univerzi nič ne vem 199
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
947 199 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v34e ljubljanska Univerza je za gospodarski in kulturni razvoj Slovenije pomembnejša od Mariborske

Vrednost 9347 Frekvenca
1 popolnoma soglašam 85
2 soglašam 177
3 neodločen 221
4 ne soglašam 395
5 sploh ne soglašam 69
9 o Univerzi nič ne vem 199
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
947 199 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v34f v zadnjih letih imamo vse preveč študentov in študiranih mladih ljudi

Vrednost 9446 Frekvenca
1 popolnoma soglašam 94
2 soglašam 248
3 neodločen 168
4 ne soglašam 348
5 sploh ne soglašam 89
9 o Univerzi nič ne vem 199
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
947 199 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v35 Če bi se vi ali kdo od vaših svojcev odločal za smer študija, ki je na obeh univerzah, in ne bi imel materialnih težav, ali bi se vpisal na mariborsko ali ljubljansko univerzo?

Vrednost 9545 Frekvenca
1 ljubljansko 91
2 mariborsko 906
3 neodločen, ne vem 149
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1146 0 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v36 In kam bi se vpisali, če bi imeli na voljo izbor med:

Vrednost 9644 Frekvenca
1 ljubljansko Univerzo 89
2 graško Univerzo 104
3 mariborsko Univerzo 702
4 zagrebško Univerzo 43
5 ne vem, neodločen 183
6 na nobeno od navedenih 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1146 0 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v37a I. in II. program TV Ljubljana

Vrednost 9743 Frekvenca
1 redno 457
2 pogosto 285
3 včasih 361
4 nikoli 10
5 ne gledam TV 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1146 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v37b I. in II. program TV Zagreb

Vrednost 9842 Frekvenca
1 redno 160
2 pogosto 251
3 včasih 530
4 nikoli 171
5 ne gledam TV 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1146 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v37c TV Koper

Vrednost 9941 Frekvenca
1 redno 8
2 pogosto 4
3 včasih 19
4 nikoli 1080
5 ne gledam TV 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1146 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v37d I. program ORF

Vrednost 10040 Frekvenca
1 redno 178
2 pogosto 256
3 včasih 468
4 nikoli 209
5 ne gledam TV 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1146 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v37e drugi program ORF

Vrednost 10139 Frekvenca
1 redno 146
2 pogosto 241
3 včasih 426
4 nikoli 298
5 ne gledam TV 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1146 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v37f MUSIC BOX

Vrednost 10238 Frekvenca
1 redno 34
2 pogosto 41
3 včasih 130
4 nikoli 905
5 ne gledam TV 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1146 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v37g RTL - PLUS

Vrednost 10337 Frekvenca
1 redno 41
2 pogosto 75
3 včasih 142
4 nikoli 852
5 ne gledam TV 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1146 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v37h SAT 1

Vrednost 10436 Frekvenca
1 redno 39
2 pogosto 64
3 včasih 138
4 nikoli 869
5 ne gledam TV 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1146 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v37i TELECLUB

Vrednost 10535 Frekvenca
1 redno 46
2 pogosto 68
3 včasih 108
4 nikoli 888
5 ne gledam TV 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1146 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v37j MOSKVA 1

Vrednost 10634 Frekvenca
1 redno 3
2 pogosto 4
3 včasih 54
4 nikoli 1049
5 ne gledam TV 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1146 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v38 Kako ste sodelovali pri uvedbi kabelske televizije?

Vrednost 10733 Frekvenca
1 sodeloval sem pri organizaciji akcije 18
2 sodeloval sem s prostovoljnim delom 28
3 prispeval sem denar 327
4 nimam priključka 727
5 nimam TV 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1146 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v39 Ali bi se radi oziroma se nameravate prikljlučiti na kabelsko mrežo?

Vrednost 10832 Frekvenca
1 da, želim, nameravam 573
2 ne želim, ne nameravam 199
3 ne vem, neodločen 116
4 imam priključek 258
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1146 0 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v40 Ali bolj zaupate informacijam v domačih ali tujih TV programih?

Vrednost 10931 Frekvenca
1 zaupam enim in drugim enako 468
2 bolj zaupam domačim kot tujim programom 402
3 bolj zaupam tujim kot domačim programom 145
4 ne zaupam niti domačim niti tujim programom 75
5 ne gledam TV, ne gledam tujih TV programov 56
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1146 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v41 Ali vi osebno menite, da je dobro ali slabo, če ljudje s širjenjem kabelske televizije lahko gledajo veliko tujih programov?

Vrednost 11030 Frekvenca
1 to je dobro 929
2 to je slabo 64
3 ne vem, neodločen 153
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1146 0 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v42 Ali sodite, naj imajo:

Vrednost 11129 Frekvenca
1 ljudje vso možnost proste izbire med vsemi tujimi TV program 910
2 naj nek nadzorni organ izloča neprimerne tuje TV programe 113
3 naj se sploh prepreči gledanje tujih TV programov pri nas 5
4 ne vem, neodločen 118
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1028 118 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v43 možnosti za uvedbo lokalnih TV programov, ki bi jih urejali občani sami

Vrednost 11228 Frekvenca
1 podprl bi 701
2 niti podprl, niti nasprotoval 199
3 nasprotoval bi 83
4 ne vem, neodločen 163
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
983 163 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v44 Kako ste zadovoljni s svojim dohodkom/materialnimi razmerami v katerih živite?

Vrednost 11327 Frekvenca
1 zelo sem zadovoljen 24
2 sem zadovoljen 417
3 ne morem reči, ali sem zadovoljen ali ne 307
4 nisem zadovoljen 335
5 zelo sem nezadovoljen 63
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1146 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v45 Ali bi zase in za svojo družino lahko rekli:

Vrednost 11426 Frekvenca
1 da vam ničesar posebej ne primanjkuje, da se nič posebej ne 108
2 da ste bolj varčni, da se omejujete v manj pomembnih stvareh 439
3 da morate zelo dobro gospodariti, z denarjem se omejujete pr 524
4 da se močno omejujete tudi pri nakupu hrane 32
5 da živite v pomanjkanju osnovnih dobrin 13
6 da živite v revščini 3
7 ne vem, neodločen 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1119 27 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v46 Ali ste zadovoljni s stanovanjskimi razmerami, v katerih živite vi oziroma vaša družina?

Vrednost 11525 Frekvenca
1 zelo sem zadovoljen 171
2 sem zadovoljen 666
3 ne morem reči, ali sem zadovoljen ali ne 124
4 nisem zadovoljen 144
5 zelo sem nezadovoljen 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1146 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v47 Zanima nas, kako ocenjujete svoje zdravstveno stanje?

Vrednost 11624 Frekvenca
1 je odlično 78
2 je zelo dobro 138
3 je dobro 683
4 je slabo 211
5 je zelo slabo 35
6 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1146 0 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v48 Katerega leta ste rojeni?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1146 0 17 69 45.647 13.443

Vrednosti spremenljivk od 17 do 69

starost

Vrednost 11822 Frekvenca
1 DO 25 153
2 26-35 284
3 36-45 286
4 46-55 208
5 56 IN VEC 215
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1146 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v49 Spol

Vrednost 11921 Frekvenca
1 moški 518
2 ženski 628
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1146 0 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v50 Kakšne narodnosti ste?

Vrednost 12020 Frekvenca
1 Slovenec 1024
2 druge narodnosti 122
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1146 0 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v51 Vir rednih dohodkov gospodinjstva

Vrednost 12119 Frekvenca
1 izključno kmetijstvo 43
2 kmetijska in nekmetijska dejavnost 95
3 izključno nekmetijska dejavnost 1008
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1146 0 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v52 Kakšen je vaš položaj na delovnem mestu?

Vrednost 12218 Frekvenca
1 imam vodstveni položaj na ravni delovne enote v okviru TOZD, 49
2 imam vodilni položaj na ravni TOZD, DO 65
3 sem zaposlen, a nimam vodilnega ali vodstvenega položaja 672
4 nisem zaposlen 360
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1146 0 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v53 Kakšen je vaš sedanji poklic/priznana kvalifikacija?

Vrednost 12317 Frekvenca
1 NK (nekvalificiran) delavec 81
2 PK (priučen ali polkvalificiran) delavec 83
3 KV (kvalificiran) delavec 245
4 VKV (visokokvalificiran) delavec 72
5 pomožni uslužbenec 3
6 uslužbenec z nižjo izobrazbo 18
7 uslužbenec s srednjo izobrazbo 220
8 uslužbenec z visoko ali višjo izobrazbo 102
9 samostojni obrtnik - delodajalec 4
10 samostojni obrtnik brez tuje delovne sile 9
11 svobodni poklici 1
12 kmet 25
13 kmečka gospodinja 24
14 pomagajoči član v kmetijstvu 4
15 učenec, dijak, vajenec 20
16 študent 26
17 upokojenec 138
18 gospodinja, ni v kmetijstvu 50
19 druge vzdrževane osebe 6
20 drugo 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1146 0 1 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 20

kvalif

Vrednost 12416 Frekvenca
1 NK,PKMKV 328
2 VKV 72
3 USL.POM,NIZJA 21
4 USL.SREDNJA 220
5 USL.VIS.VISOKA 102
6 OBRTNIK,SV.POKL. 14
7 KMET... 53
8 UCENEC,STUDENT 46
9 UPOKOJENEC 138
10 GOSPODINJA 50
11 DRUGO 102
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1146 0 1 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

v54 Navedite zadnjo šolo, ki ste jo končali bodisi redno ali izredno

Vrednost 12515 Frekvenca
1 4 razrede osnovne šole ali manj 39
2 nad 4 do 8 razredov osnovne šole, 1 do 4 razrede nižje gimna 324
3 nedokončana 2 ali 3-letna strokovna šola (industrijska, pokl 77
4 končana 2 ali 3-letna strokovna šola, absolventi 3-letnega u 235
5 nedokončana srednja šola 25
6 dokončana srednja šola, absolventi 4-letnega usmerjenega izo 306
7 nedokončana višja ali visoka šola 26
8 dokončana višja šola 70
9 dokončana visoka šola 44
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1146 0 1 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

izob

Vrednost 12614 Frekvenca
1 OSNOVNA 465
2 STROKOVNA 235
3 SREDNJA 332
4 VISJA,VISOKA 114
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1146 0 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v55 V kateri panogi dejavnosti delate, ste delali, oziroma dela oseba, ki vas vzdržuje?

Vrednost 12713 Frekvenca
1 strojna, kovinska industrija 250
2 tekstilna industrija 111
3 kemična industrija 62
4 ostala industrija 156
5 ostalo gospodarstvo 204
6 šolstvo, zdravstvo, kultura, znanost 120
7 uprava, DPO, SIS-i, sodstvo, milica, JLA... 76
8 drugo 167
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1146 0 1 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

v56a Ali ste vključeni, ste delegat: v KS, občini

Vrednost 12812 Frekvenca
1 da 159
2 ne 987
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1146 0 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v56b v delovni organizaciji, TOZD

Vrednost 12911 Frekvenca
1 da 259
2 ne 887
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1146 0 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v56c v samoupravni interesni skupnosti

Vrednost 13010 Frekvenca
1 da 91
2 ne 1055
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1146 0 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v57a Socialistična zveza (SZDL)

Vrednost 1319 Frekvenca
1 ni član 458
2 član, nima funkcije 658
3 član, ima funkcijo 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1146 0 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v57b Zveza komunistov (ZK)

Vrednost 1328 Frekvenca
1 ni član 1022
2 član, nima funkcije 88
3 član, ima funkcijo 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1146 0 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v57c Zveza sindikatov (ZS)

Vrednost 1337 Frekvenca
1 ni član 547
2 član, nima funkcije 534
3 član, ima funkcijo 65
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1146 0 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v57d Zveza socialistične mladine (ZSM)

Vrednost 1346 Frekvenca
1 ni član 982
2 član, nima funkcije 148
3 član, ima funkcijo 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1146 0 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v58 Koliko let živite v kraju sedanjega bivališča?

Vrednost 1355 Frekvenca
1 20
2 28
3 27
4 31
5 34
6 36
7 38
8 26
9 26
10 41
11 24
12 37
13 21
14 19
15 24
16 16
17 24
18 26
19 13
20 39
21 7
22 16
23 15
24 11
25 29
26 13
27 16
28 10
29 7
30 24
31 8
32 7
33 4
34 10
35 12
36 8
37 4
38 4
39 3
40 17
41 8
42 8
43 3
45 5
46 4
47 3
48 4
50 3
54 2
55 2
56 2
57 1
60 5
61 1
64 2
99 od rojstva 318
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1146 0 1 99

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

v59 Od kod ste se preselili?

Vrednost 1364 Frekvenca
1 iz drugega kraja (predela) iste občine 231
2 iz druge mariborske občine 240
3 iz druge bližnje občine 138
4 od drugod iz Slovenije 115
5 iz druge republike 81
6 iz tujine 16
7 ni se priselil 325
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1146 0 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

obcina

Vrednost 1373 Frekvenca
1 PESNICA 121
2 POBREZJE 167
3 ROTOVZ 221
4 RUSE 77
5 TABOR 345
6 TEZNO 215
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1146 0 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

tipks

Vrednost 1382 Frekvenca
1 MESTNA 511
2 PRIMESTNA 309
3 VASKA 326
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1146 0 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

vzorec

Vrednost 1391 Frekvenca
1 OSNOVNI 858
2 REZERVE 288
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1146 0 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Gradiva o izvedbi raziskave

  1. (1987). MB87 - IV. samoprispevek? Stališča občanov mariborskih občin o samoprispevku in vprašanjih razvoja [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

  1. (1987). IV. Samoprispevek?: Stališča občanov mariborskih občin o samoprispevku in vprašanjih razvoja [prvo poročilo].
  2. (1987). IV. Samoprispevek?: Stališča občanov mariborskih občin o samoprispevku in vprašanjih razvoja [drugo poročilo in zaključki].

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

STATUS RAZISKAVE

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

KATEGORIJA RAZISKAVE

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Toš, N. (2010). IV. Samoprispevek?: Stališča občanov mariborskih občin o samoprispevku in o vprašanju razvoja [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: MB87. https://doi.org/10.17898/ADP_MB87_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2010
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si