Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI09
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI09_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Vovk, Tina
 • Falle, Rebeka
 • Broder, Živa
 • Kecman, Ivi
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2009)

Finančna podpora:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Serija:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo z razvojem demokracije, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora Borutu Pahorju kot predsedniku vlade, vpliv svetovne gospodarske in finančne krize, udeležba na volitvah, levo-desna politična orientacija, spomenik sprave, mariborska univerzijada, Tito iz javnosti v muzeje, zaupanje v institucije, odločba ustavnega sodišča o "izbrisanih", strankarske preference, evropske volitve, ukrepi vlade za izboljšanje gospodarskega položaja, Afera Ultra, slovensko-hrvaški arbitražni sporazum, uspešnost vlade, kreditiranje ljudi

Ključne besede ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE


Povzetek:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do institucij sistema ter strankarske preference. Aktualni bloki tega leta so vključevali vprašanja o: izbrisanih, o spomeniku sprave, o umiku Titovega imena iz javnosti, o mariborski univerzijadi, o aferi Ultra, o odnosu do podpore aktualnega in bivšega predsednika republike predsedniku vlade in vprašanja o naklonjenosti arbitražnemu sporazumu..

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: Podatki so se z mesečnimi ponovitvami zbirali med 16.3.11. 11. 2009, Datumi vseh zbiranj: 16.3. - 18.3.,, 15.6. - 17.6.,, 9.11. - 11.11.2009
Čas izdelave: 2009
Država: Ljubljanam, Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PBSI09 - Poltibarometer PB09 (Kumulativna datoteka) [datoteka podatkov], 2009

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 89
 • število enot: 2621

Spremenljivke

ANKETA DATUM IZVEDBE RAZISKAVE

Vrednost 13 Frekvenca
2009-03-14 912
2009-06-14 805
2009-11-14 904
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2621 2009-03-14 2009-11-14

Q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Vrednost 22 Frekvenca
1 zadovoljen 857
2 ni zadovoljen 1604
3 ne vem, b.o. 160
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2461 160

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 31 Frekvenca
1 zadovoljen 1510
2 ni zadovoljen 1026
3 ne vem, b.o. 80
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2536 85

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

ANKETA DATUM IZVEDBE RAZISKAVE

Vrednost 189 Frekvenca
2009-03-14 912
2009-06-14 805
2009-11-14 904
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2621 2009-03-14 2009-11-14

Q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Vrednost 288 Frekvenca
1 zadovoljen 857
2 ni zadovoljen 1604
3 ne vem, b.o. 160
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2461 160

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 387 Frekvenca
1 zadovoljen 1510
2 ni zadovoljen 1026
3 ne vem, b.o. 80
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2536 85

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q481D ALI PODPIRATE VLADO BORUTA PAHORJA, ALI NE?

Vrednost 486 Frekvenca
1 da, podpiram 1357
2 ne, ne podpiram 1015
3 ne vem, b.o. 240
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2372 249

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1 ČE UPOŠTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITI?NIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE.

Vrednost 585 Frekvenca
1 zelo neuspešno 255
2 . 531
3 nekje vmes 1313
4 . 394
5 zelo uspešno 52
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 44
Sysmiss 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2545 76

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2 IN KAKO OCENJUJETE DELO BORUTA PAHORJA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 684 Frekvenca
1 zelo neuspešno 250
2 . 496
3 nekje vmes 867
4 . 709
5 zelo uspešno 202
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 56
Sysmiss 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2524 97

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Vrednost 783 Frekvenca
1 zelo neuspešno 217
2 . 616
3 nekje vmes 1208
4 . 323
5 zelo uspešno 29
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 142
Sysmiss 86
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2393 228

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V10 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, PAVLA GANTARJA?

Vrednost 882 Frekvenca
1 zelo neuspešno 194
2 . 381
3 nekje vmes 922
4 . 614
5 zelo uspešno 124
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 251
Sysmiss 135
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2235 386

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4 KAJ PA DRŽAVNI SVET?

Vrednost 981 Frekvenca
1 zelo neuspešno 69
2 . 118
3 nekje vmes 296
4 . 117
5 zelo uspešno 12
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 300
Sysmiss 1709
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
612 2009

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Vrednost 1080 Frekvenca
1 zelo neuspešno 358
2 . 583
3 nekje vmes 868
4 . 414
5 zelo uspešno 81
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 204
Sysmiss 113
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2304 317

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V9A KAKO OCENJUJETE DELO STRANK KOALICIJE?

Vrednost 1179 Frekvenca
1 zelo neuspešno 194
2 . 557
3 nekje vmes 1093
4 . 427
5 zelo uspešno 44
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 205
Sysmiss 101
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2315 306

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V8A IN KAKO OCENJUJETE DELO GENERALNE DRŽAVNE TOŽILKE BARBARE BREZIGAR?

Vrednost 1278 Frekvenca
1 zelo neuspešno 86
2 . 156
3 nekje vmes 255
4 . 227
5 zelo uspešno 76
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 112
Sysmiss 1709
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
800 1821

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE DANILA TÜRK-A?

Vrednost 1377 Frekvenca
1 zelo neuspešno 194
2 . 282
3 nekje vmes 571
4 . 897
5 zelo uspešno 597
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 44
Sysmiss 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2541 80

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. KAKO TOREJ ZAUPATE...: NOVI VLADI V CELOTI?

Vrednost 1476 Frekvenca
1 najmanj zaupa 306
2 . 491
3 nekaj vmes 1037
4 . 583
5 najbolj zaupa 129
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 37
Sysmiss 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2546 75

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I2 PREDSEDNIKU VLADE BORUTU PAHORJU?

Vrednost 1575 Frekvenca
1 najmanj zaupa 272
2 . 472
3 nekaj vmes 805
4 . 740
5 najbolj zaupa 254
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 39
Sysmiss 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2543 78

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I3 DRŽAVNEMU ZBORU?

Vrednost 1674 Frekvenca
1 najmanj zaupa 200
2 . 531
3 nekaj vmes 1212
4 . 434
5 najbolj zaupa 65
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 109
Sysmiss 70
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2442 179

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE DANILU TÜRKU?

Vrednost 1773 Frekvenca
1 najmanj zaupa 211
2 . 279
3 nekaj vmes 587
4 . 886
5 najbolj zaupa 585
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 35
Sysmiss 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2548 73

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I5 POLITIČNIM STRANKAM?

Vrednost 1872 Frekvenca
1 najmanj zaupa 225
2 . 490
3 nekaj vmes 760
4 . 93
5 najbolj zaupa 15
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 40
Sysmiss 998
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1583 1038

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I6 SODIŠČEM?

Vrednost 1971 Frekvenca
1 najmanj zaupa 519
2 . 725
3 nekaj vmes 805
4 . 350
5 najbolj zaupa 54
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 99
Sysmiss 69
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2453 168

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I7 POLICIJI?

Vrednost 2070 Frekvenca
1 najmanj zaupa 188
2 . 411
3 nekaj vmes 968
4 . 784
5 najbolj zaupa 188
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 35
Sysmiss 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2539 82

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I8 VOJSKI?

Vrednost 2169 Frekvenca
1 najmanj zaupa 108
2 . 244
3 nekaj vmes 813
4 . 879
5 najbolj zaupa 302
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 159
Sysmiss 116
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2346 275

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Vrednost 2268 Frekvenca
1 najmanj zaupa 741
2 . 602
3 nekaj vmes 707
4 . 306
5 najbolj zaupa 124
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 73
Sysmiss 68
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2480 141

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I10 BANKI SLOVENIJE?

Vrednost 2367 Frekvenca
1 najmanj zaupa 181
2 . 378
3 nekaj vmes 964
4 . 736
5 najbolj zaupa 182
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 96
Sysmiss 84
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2441 180

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Vrednost 2466 Frekvenca
1 najmanj zaupa 58
2 . 209
3 nekaj vmes 631
4 . 588
5 najbolj zaupa 107
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 37
Sysmiss 991
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1593 1028

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I14 SOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Vrednost 2565 Frekvenca
1 najmanj zaupa 131
2 . 358
3 nekaj vmes 632
4 . 425
5 najbolj zaupa 116
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 4
Sysmiss 955
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1662 959

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I23 EVROPSKI UNIJI?

Vrednost 2664 Frekvenca
1 najmanj zaupa 156
2 . 369
3 nekaj vmes 1108
4 . 665
5 najbolj zaupa 128
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 102
Sysmiss 93
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2426 195

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I21 NATU?

Vrednost 2763 Frekvenca
1 najmanj zaupa 256
2 . 489
3 nekaj vmes 918
4 . 491
5 najbolj zaupa 113
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 192
Sysmiss 162
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2267 354

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I12 USTAVNEMU SODIŠČU?

Vrednost 2862 Frekvenca
1 najmanj zaupa 231
2 . 438
3 nekaj vmes 888
4 . 645
5 najbolj zaupa 137
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 174
Sysmiss 108
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2339 282

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Vrednost 2961 Frekvenca
1 najmanj zaupa 196
2 . 534
3 nekaj vmes 1046
4 . 599
5 najbolj zaupa 165
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 29
Sysmiss 52
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2540 81

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I24 DRŽAVNI UPRAVI?

Vrednost 3060 Frekvenca
1 najmanj zaupa 94
2 . 311
3 nekaj vmes 784
4 . 313
5 najbolj zaupa 48
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 60
Sysmiss 1011
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1550 1071

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I25 EVROPSKI VALUTI EVRU?

Vrednost 3159 Frekvenca
1 najmanj zaupa 108
2 . 227
3 nekaj vmes 731
4 . 1088
5 najbolj zaupa 369
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 41
Sysmiss 57
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2523 98

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I28 SINDIKATOM?

Vrednost 3258 Frekvenca
1 najmanj zaupa 336
2 . 598
3 nekaj vmes 862
4 . 491
5 najbolj zaupa 133
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 112
Sysmiss 89
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2420 201

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I29 POVEJTE, KOLIKO PA ZAUPATE NASLEDNJIM INSTITUCIJAM IN NJIHOVIM NOSILCEM? RAČUNSKEMU SODIŠČU IN IGORJU ŠOLTESU?

Vrednost 3357 Frekvenca
1 najmanj zaupa 48
2 . 120
3 nekaj vmes 236
4 . 216
5 najbolj zaupa 90
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 199
Sysmiss 1712
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
710 1911

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I16 VARUHINJI ČLOVEKOVIH PRAVIC ZDENKI ČEBAŠEK TRAVNIK?

Vrednost 3456 Frekvenca
1 najmanj zaupa 174
2 . 313
3 nekaj vmes 785
4 . 805
5 najbolj zaupa 262
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 156
Sysmiss 126
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2339 282

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I27 KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE IN DRAGU KOSU?

Vrednost 3555 Frekvenca
1 najmanj zaupa 286
2 . 378
3 nekaj vmes 663
4 . 748
5 najbolj zaupa 350
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 108
Sysmiss 88
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2425 196

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I30 IN INFORMACIJSKI POOBLAŠČENKI NATAŠI PIRC MUSAR?

Vrednost 3654 Frekvenca
1 najmanj zaupa 97
2 . 162
3 nekaj vmes 432
4 . 586
5 najbolj zaupa 327
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 107
Sysmiss 910
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1604 1017

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I31 POVEJTE, KOLIKO PA ZAUPATE NASLEDNJIM INSTITUCIJAM IN NJIHOVIM NOSILCEM? GENCIJI ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV IN DAMJANU UGELJ-U?

Vrednost 3753 Frekvenca
1 najmanj zaupa 46
2 . 130
3 nekaj vmes 233
4 . 87
5 najbolj zaupa 14
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 274
Sysmiss 1837
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
510 2111

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I32 URADU ZA VARSTVO KONKURENCE IN JANIJU SORŠAK-U?

Vrednost 3852 Frekvenca
1 najmanj zaupa 34
2 . 95
3 nekaj vmes 229
4 . 160
5 najbolj zaupa 34
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 232
Sysmiss 1837
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
552 2069

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I33 GENERALNI DRŽAVNI TOŽILKI BARBARI BREZIGAR?

Vrednost 3951 Frekvenca
1 najmanj zaupa 103
2 . 176
3 nekaj vmes 300
4 . 195
5 najbolj zaupa 55
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 1792
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
829 1792

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I34 GENERALNEMU DIREKTORJU POLICIJE JANKU GORŠKU?

Vrednost 4050 Frekvenca
1 najmanj zaupa 28
2 . 81
3 nekaj vmes 292
4 . 290
5 najbolj zaupa 75
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 1855
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
766 1855

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

W20B SEPTEMBRA 2008 SO BILE VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. POVEJTE, ALI STE IN ZA KATERO STRANKO STE VOLILI?

Vrednost 4149 Frekvenca
1 DESUS 61
2 LDS 92
3 NSI 52
4 SDS 437
5 SLS 53
6 SNS 60
7 SD 712
8 ZARES 106
9 drugo 18
10 LIPA 4
99 ni volil 513
0 ne vem, b.o. 496
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2108 513

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

W DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Vrednost 4248 Frekvenca
1 da 1869
2 ne 571
3 ne vem, b.o. 144
Sysmiss 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2440 181

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

W2 IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI?

Vrednost 4347 Frekvenca
1 DESUS 63
2 LDS 93
3 NSI 37
4 SDS 404
5 SLS 39
6 SNS 75
7 SD 512
8 ZARES 105
9 drugo 20
10 LIPA 4
0 ne vem, b.o. 778
Sysmiss 491
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1352 1269

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

W3 PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE?

Vrednost 4446 Frekvenca
1 DESUS 30
2 LDS 26
3 NSI 10
4 SDS 97
5 SLS 12
6 SNS 35
7 SD 107
8 ZARES 45
9 drugo 13
10 LIPA 0
0 ne vem, b.o. 832
Sysmiss 1414
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
375 2246

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O "LEVIH" ALI O "DESNIH". RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Vrednost 4545 Frekvenca
1 prej levo 946
2 v sredino 518
3 prej desno 499
4 b.o. 620
Sysmiss 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1963 658

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q824_1 USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE JE ŽE PRED LETI SPREMENILO ODLOČBO O UREDITVI POLOŽAJA T.I. IZBRISANIH. KAJ MENITE, ALI JE SLOVENSKA VLADA OB TEM VPRAŠANJU DOLŽNA UPOŠTEVATI ODLOČBO USTAVNEGA SODIŠČA ALI NE?

Vrednost 4644 Frekvenca
1 da, dolžna 539
2 ne, ni dolžna 231
3 ne vem, b.o. 136
Sysmiss 1715
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
770 1851

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q904 V ZADNJEM ČASU JE DOSTI GOVORA O GOSPODARSKI IN FINANČNI KRIZI. ALI MENITE, DA JE TA KRIZA ŽE DOSEGLA TUDI SLOVENIJO?

Vrednost 4743 Frekvenca
1 da 704
2 ne 189
3 ne vem, b.o. 13
Sysmiss 1715
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
893 1728

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q905 KAKO OCENJUJETE UKREPE VLADE ZA PREMAGOVANJE GOSPODARSKE KRIZE V SLOVENIJI. ALI KOT PRETEŽNO USPEŠNE ALI KOT PRETEŽNO NEUSPEŠNE?

Vrednost 4842 Frekvenca
1 uspešne 249
2 neuspešne 526
3 ne vem, b.o. 131
Sysmiss 1715
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
775 1846

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q906A ALI JE ZARADI TE KRIZE VAS OZ. VAŠO DRUŽINO PRIZADELO KAJ OD NASLEDNJEGA... NAJPREJ ZMANJŠANJE DOHODKA

Vrednost 4941 Frekvenca
1 da 1075
2 ne 1481
3 ne vem, b.o. 25
Sysmiss 40
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2556 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q906B KRAJŠI DELOVNIK

Vrednost 5040 Frekvenca
1 da 346
2 ne 2185
3 ne vem, b.o. 50
Sysmiss 40
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2531 90

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q906C OGROŽENOST ZAPOSLITVE

Vrednost 5139 Frekvenca
1 da 619
2 ne 1897
3 ne vem, b.o. 56
Sysmiss 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2516 105

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q906D IZGUBA ZAPOSLITVE

Vrednost 5238 Frekvenca
1 da 273
2 ne 2238
3 ne vem, b.o. 48
Sysmiss 62
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2511 110

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q906E ZMANJŠANJE VREDNOSTI VAŠE NEPREMIČNINE

Vrednost 5337 Frekvenca
1 da 643
2 ne 907
3 ne vem, b.o. 137
Sysmiss 934
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1550 1071

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q906F PADEC VREDNOSTI VAŠIH DELNIC

Vrednost 5436 Frekvenca
1 da 580
2 ne 970
3 ne vem, b.o. 136
Sysmiss 935
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1550 1071

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q907 SE VAM NA DANE RAZMERE ZDI PRIMERNO, DA SLOVENIJA FINANCIRA PROJEKT UNIVERZIADE?

Vrednost 5535 Frekvenca
1 da, primerno 238
2 ne, ni primerno 537
3 ne vem, b.o. 131
Sysmiss 1715
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
775 1846

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q908 JUNIJA 2009 BODO VOLITVE V EVROPSKI PARLAMENT. NAVEDLI VAM BOMO LISTE STRANK IN NOSILNE KANDIDATE, TAM KJER SO ŽE ZNANI. POVEJTE, ZA KATERO LISTO BOSTE GLASOVALI.

Vrednost 5634 Frekvenca
1 DESUS - KARL ERJAVEC 80
2 LDS - JELKO KACIN 116
3 NSI - LOJZE PETERLE 76
4 SDS - MILAN ZVER 132
5 SLS 15
6 SNS 15
7 SD 54
8 ZARES - IVO VAJGL 155
9 ne bom volil 81
0 ne vem, b.o. 182
Sysmiss 1715
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
724 1897

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q909 PRED DNEVI SE JE PREDSEDNIK VLADE BORUT PAHOR PRIDRUŽIL IDEJI SPOMENKE HRIBAR ZA POSTAVITEV SKUPNEGA SPOMENIKA VSEM ŽRTVAM 2. SVETOVNE VOJNE IN REVOLUCIONARNEGA NASILJA. ALI TO IDEJO PODPIRATE, ALI NE?

Vrednost 5733 Frekvenca
1 da, podpira 671
2 ne, ne podpira 170
3 ne vem, b.o. 63
Sysmiss 1717
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
841 1780

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q910 SDS JE PRED DNEVI ZAHTEVALA, DA SE UMAKNE TITOVO IME IZ ULIC IN TRGOV PO SLOVENIJI, NJEGOVE KIPE PA PRENESE V MUZEJE. ALI TO ZAHTEVO ODOBRAVATE, ALI NE?

Vrednost 5832 Frekvenca
1 da, odobrava 132
2 ne, ne odobrava 713
3 ne vem, b.o. 61
Sysmiss 1715
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
845 1776

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q911 GLEDE NA GOSPODARSKE IN FINANNE RAZMERE V SVETU IN PRI NAS POVEJTE, ALI JE...

Vrednost 5931 Frekvenca
1 KRIZA ŽE DOSEGLA DNO IN SE STANJE POČASI IZBOLJŠUJE... 353
2 KRIZA SE BO ŠE POGLOBILA IN STANJE SE BO ŠE SLABŠALO... 1178
3 ne vem, b.o. 144
Sysmiss 946
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1531 1090

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q912 PRED KRATKIM SO BILE VOLITVE V EVROPSKI PARLAMENT. ALI STE SE VI OSEBNO UDELEŽILI TEH VOLITEV, ALI NE?

Vrednost 6030 Frekvenca
1 da 423
2 ne 354
3 ne vem, b.o. 4
Sysmiss 1840
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
777 1844

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q913 ZA KANDIDATA KATERE STRANKE STE GLASOVALI?

Vrednost 6129 Frekvenca
1 DESUS 20
2 LDS 40
3 NSI 43
4 SDS 82
5 SLS 12
6 SNS 7
7 SD 94
8 ZARES 35
9 drugo stranko 12
0 ne vem, b.o. 77
Sysmiss 2199
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
345 2276

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q914 ZNAN JE REZULTAT VOLITEV IN IMENA IZBRANIH POSLANCEV IZ SLOVENIJE. ALI STE Z IZIDOM VOLITEV ZADOVOLJNI, ALI NE?

Vrednost 6228 Frekvenca
1 da, v glavnem zadovoljen 442
2 ne, v glavnem nisem zadovoljen 184
3 ne vem, b.o. 155
Sysmiss 1840
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
626 1995

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q915 ALI JE V ZADEVI GREGORJA GOLOBIČA V ZADNJIH TEDNIH ŠLO PREJ ZA.... ?

Vrednost 6327 Frekvenca
1 da 293
2 ne 403
3 ne vem, b.o. 86
Sysmiss 1839
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
696 1925

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q916A ZVEZI S PRIZADEVANJEM, DA BI PREMAGALI KRIZO V SLOVENIJI JE VLADA SPREJELA SERIJO UKREPOV. NAJPREJ DRŽAVNA JAMSTVA ZA VARČEVALNE VLOGE OBČANOV

Vrednost 6426 Frekvenca
1 da podpira 1236
2 ne, ne podpira 273
3 ne ve, b.o. 164
Sysmiss 948
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1509 1112

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q916B PREPREČEVANJE NADALJNJEGA KREDITIRANJA MENEDŽERSKIH ODKUPOV

Vrednost 6525 Frekvenca
1 da podpira 1100
2 ne, ne podpira 426
3 ne ve, b.o. 144
Sysmiss 951
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1526 1095

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q916C ZAGOTAVLJANJE DRŽAVNIH SREDSTEV IN JAMSTEV BANKAM ZA POSPŠEITEV KREDITIRANJA GOSPODARSTVA

Vrednost 6624 Frekvenca
1 da podpira 1233
2 ne, ne podpira 263
3 ne ve, b.o. 173
Sysmiss 952
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1496 1125

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q916D SUBVENCIONIRANJE SKRAJANEGA DELOVNEGA ČASA IN DELOVIH NADOMESTIL ZA PLAČE DELAVCEM NA ČAKANJU

Vrednost 6723 Frekvenca
1 da podpira 1178
2 ne, ne podpira 352
3 ne ve, b.o. 143
Sysmiss 948
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1530 1091

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q917 GREGOR GOLOBI KLJUB ZAHTEVAM OPOZICIJE NI ODSTOPIL KOT MINISTER. ALI TO NJEGOVO ODLOITEV ODOBRAVATE ALI NE?

Vrednost 6822 Frekvenca
1 POLITIČNI SPOPAD 394
2 UVELJAVLJANJE MORALNIH STANDARDOV 239
3 ne vem, b.o. 149
Sysmiss 1839
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
633 1988

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q918A POVEJTE ŠE, ALI STE SE V ZADNJIH PETIH LETIH ZADOLŽILI OZIROMA NAJELI KREDIT?

Vrednost 6921 Frekvenca
1 da 297
2 ne 590
3 ne vem, b.o. 5
Sysmiss 1729
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
887 1734

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q918B ALI SE VAM DOGAJA, DA ZARADI ODPLACEVANJA KREDITOV NE MORETE PRAVOCASNO PORAVNATI SPROTNIH STROŠKOV ZA OSNOVNE ŽIVLJENJSKE POTREBŠCINE?

Vrednost 7020 Frekvenca
1 da 58
2 ne 236
3 ne vem, b.o. 3
Sysmiss 2324
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
294 2327

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q919 PREDSEDNIK TÜRK IN BIVŠI PREDSEDNIK KUCAN STA JAVNO PODPRLA PREDSEDNIKA VLADE V ZVEZI S PODPISANIM ARBITRAŽNIM SPORAZUMOM O MEJI S HRVAŠKO. ALI ODOBRAVATE TO PODPORO SEADNJEGA IN BIVŠEGA PREDSEDNIKA, ALI NE?

Vrednost 7119 Frekvenca
1 odobravam 506
2 ne odobravam 263
3 ne vem, b.o. 124
Sysmiss 1728
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
769 1852

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q920 ALI PODPIRATE PREDLOG PREDSEDNIKA REPUBLIKE, DA O ARBITRAŽNEM SPORAZUMU PRED DOKONCNO POTRDITVIJO V PARLAMENTU ODLOCAJO VSE VOLIVKE IN VOLIVCI NA POSVETOVALNEM REFERENDUMU?

Vrednost 7218 Frekvenca
1 da 498
2 ne 327
3 ne vem, b.o. 68
Sysmiss 1728
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
825 1796

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q921 CE BI DO REFERENDUMA PRIŠLO, KAKO BOSTE NA NJEM GLASOVALI - ZA SPORAZUM ALI PROTI?

Vrednost 7317 Frekvenca
1 glasoval bo za 403
2 glasoval bo proti 191
3 ne bo se udeležil referenduma 103
4 ne ve, b.o. 196
Sysmiss 1728
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
697 1924

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q922A SLOVENSKA HIMNA PRAVI: KODER SONCE HODI PREPIR IZ SVETA BO PREGNAN...IN ŠE: NE VRAG LE SOSED BO MEJAK....ALI JE PODPISAN ARBITRAŽNI SPORAZUM O MEJI PRILOŽNOST, DA SE TA PREŠERNOVA MISEL URESNICI, ALI NE?

Vrednost 7416 Frekvenca
1 da 539
2 ne 200
3 ne vem, b.o. 153
Sysmiss 1729
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
739 1882

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q922B ZAKAJ NE? - vpiši

Vrednost 7515 Frekvenca
Dokler bo taka miselnost v Sleniji in na Hrvaškem ne - hrvaš 1
ENI LAŽJO ,,, 1
HR se ne bo nikoli poboljšala in bo vedno nekaj novega 1
Hr.hočejo imeti vse zase 1
Hr.so nam že pobrali del Slo pa še več hočejo 1
Hrvati eno govorijo,drugo delajo,kradejo nam 1
Hrvati nas bodo izigrali 1
Hrvati nas ne bodo upoštevali 1
Hrvati preveč agresivni za mejaša 1
Hrvati se ne bojo spremenili. 1
Hrvati so pač Hrvati, jim ne gre zaupati! 1
Hrvati so skozi proti Slovencem 1
Hrvati uganjajo intrige,so nevoščljivi 1
Hrvatje nas bodo poteptali 1
Hrvaška strani preveč tiha zadnje čase, kot da bi bili zadov 1
Ker Hrvatov ne maram in jih nikoli nisem, ker so hinavci. 1
Ker bodo Hrvati vedno drezali v nas 1
Ker bomo še to izgubili kar imamo. 1
Ker je že vse predaleč šlo, da že sosed soseda ne mara več. 1
Ker ne bomo zadovoljni z izzidom. 1
Ker ni pravično narejeno. Se strinjam z Starmanom 1
Ker nismo izkoristili naše ugodne trenutke.Smo negativni 1
Ker politika ne dela v pravo smer. 1
Ker s Hrvati ne bomo prišli nikoli do konca 1
Ker s Hrvati pač ne gre. 1
Ker se to,kar si predstavljajo,ne bo zgodilo. 1
Ker smo se že prodali. 1
Ker so Hrvati neiskreni in zviti. 1
Ker za Slovenijo ni dobro, kar sta se vladi dogovorili. 1
Narobe zastavljen in ne upošteva zgodovinskih dejstev 1
Nas izhod na morje ne bo tak kot si mi predstavljamo. 1
Ne verjame Hrvatom 1
Ne verjame v rešitev 1
Ne verjame v sporazum 1
Ni popolnoma jasno kaj se lahko zgodi 1
Nima smisla, ker naši niso sposobni tega izpeljati 1
Politika se je premalo podala na to področje. 1
Potrebno bi bilo reči bobu bob in potem pripraviti sporazum 1
Preslab sporazum 1
S Hrvati bo zmeraj zamera 1
S tem sporazumom ne bomo resili odnosov s Hrvasko. 1
SOSEDOM NA ZAUPAM 1
Samo če bi šli na 25.6., ne pa po sredini Piranskega zaliva 1
Zaradi polit. teženj,bolj zagnani,Hr.več podpore v svetu 1
arbitražni soprazum ni v redu 1
arbitri ne bodo pravični ker bodo gledali strogo skozi zakon 1
bo še več prepira 1
danes več ni možno to, kar si je P.zamislil 1
dvomi v to 1
glede na slov.zg v preteklosti, se to ne bo uresničilo 1
hinavščina 1
hr je narod nesporazumov in nikoli ne bo dober sosed,žal 1
hrvaska hinavscina 1
hrvat je hrvat 1
hrvati bodo zmeraj nasprotniki slovencev 1
hrvati nas bodo prelisičili 1
hrvati ne stremijo k prijateljstvu 1
hrvati s figo v žepu 1
hrvati se ne držijo nobenega dogovora, ne gre jim zaupati 1
hrvati so sovražniki 1
hrvati tega ne želijo-sporazuma 1
hrvatje niso nič prida 1
hrvatom ne zaupa 2
imamo slabega soseda 1
izkušnje kažejo, da hrvati ne bodo nikoli dobri sosedje 1
ker bo Slovenija izgubila v sporu 1
ker bodo hrvati naredili vse po svoje 1
ker bomo s tem izgubili zemljo na račun miru 1
ker do sporazuma še nekaj časa ne bo prišlo 1
ker do uresničitve zamisli ne bo prišlo 1
ker hrvati želijo vse zavzeti 1
ker je HR vedno izigravala dogovore in bo tudi sedaj tako 1
ker je to to običaj, da se kregamo 1
ker je treba doseči soglasje ljudi doma 1
ker je ze prevec sovrastva 1
ker nas bodo hrvati izigrali 1
ker nas bodo sosedje prevarali 1
ker ne bomo zadovoljni s sporazumom 1
ker ne vemo kaj nam bo prinesla arbitraža 1
ker ni pravičnosti 1
ker pogajanja niso pravilno zastavljena 1
ker se bo spor se poglobil 1
ker se bodo Hrvati vedno nekaj izmišljevali 1
ker se morajo odnosi slej kot prej izboljsati 1
ker smo le figure v igri ki jo vodijo velike države 1
ker smo pomorska država in ne ve zakaj zdaj ne bi bili več 1
ker smo slovenci narod hlapcevž 1
ker smo v 21.st. in ta njegova zamisel je zastarela 1
ker so na obeh straneh samo več nemirov 1
ker so strasti spet razvnete na obeh straneh 1
ker sosedi niso verodostojni, jim ni za zaupat 1
ker to bi mogla biti skupna lastnina, 1
ker trenutno ne sije sonce 1
ker še vsak dogovr se je izkazal da ni za verjet 1
ker, od vsega začetka vem , da je trst naš in piranski zaliv 1
ljudje ne poznajo sporazuma 1
meja je mejnik dveh straneh, vrag je na obeh straneh 1
misel je preveč iluzorna 1
mislim da ne 1
mislim, da to ni (še) to, kar bi moralo biti 1
na slovenskem prostoru ni se nič dorečenega o arb.sporazumu 1
na zalost 1
ne bo prineslo rezultatov 1
ne bo se nič rešilo 1
ne bo se to zgladilo na nobrn način 1
ne bo šlo skozi 1
ne bomo dosegli sporazuma s katerim bi bili vsi zadovoljni 1
ne da se preprosto rešiti 1
ne poznamo podrobnosti sporazuma, kaj to pomeni za nas 1
ne ve 3
ne vem 5
ne vem, hrvati bdod vedno vragi in ne prijatelji 1
ne vemo kaj piše v sporazumu 1
ne zaupa Hrvatom 1
ne zaupa hrvatom, pa tud na naše ni ponosen 1
ne zaupa hrvaški politiki 1
ne zaupam Hrvatom 1
ne, ker moramo v svetlobo verjet 1
nezaupanje sosedom 1
ni dobro spisano, hrvati nas bodo ogoljufali 1
ni dodelano dobro 1
ni odvisno samo od nas Slovencev 1
ni pošteno razdeljeno 1
ni pravičen dogovor 1
ni priložnost 1
ni take rešitve, da bi bili obe strni zadovoljni 1
ni zagotovljeno da bomo z arbitražo dobili kar hočemo 1
nikoli ne bo boljše 1
nič ne bo iz tega, samo denar služijo 1
npošteni interesi slovenskih ministrov 1
odločitev ne prelagati na državljane 1
odnosi ne bodo boljši 1
pač ne 1
podarjamo jim morje, ki je že od nekdaj naše 1
politiki bi morali za to poskrbeti že leta 91 1
politiki niso sposobni razumeti pomena teh besed 1
politiki tega ne bodo rešili 1
potrebno bi bilo drugače obrniti sporazum 1
potrebno urediti celotno vprašanje 1
prehitro podpisali,hrvati na naši zemlji, morajo iti stran 1
prepir bo ostal kljub sporazumom zaradi hinavščine 1
prevelika popustljivost slovenije 1
preveč dvignjenega prahu in nedorečenih stvari 1
preveč sovraštva 1
prinesli nas bodo okrog 1
računam, da je pahor premislil 1
s Hrvati nikoli ne bomo našli skupne besede 1
s Hrvati so slabe izkušnje, Kosorjeva se pogaja v ozadju 1
s hrvati se ne da meniti, ne bodo popustili,ne bomo dobili k 1
s hrvati se ne da pogajati 1
se ne strinja z sporazumom 1
slab sporazum,hrvatom dajemo zemljo zastonj 1
slovenci in hrvati se ne bodo nikoli razumeli 1
slovenija bi si morala izboriti teritorij 1
so proti nam 1
so čisto ob meji in na to gledajo drugače 1
so še drugi problemi s hrvaško 1
sosedje nagajajo 1
sporazum je narobe zastavljen 1
sporazum ne bo nikoli uresničen 1
svojo zemljo moraš branit, ne pa podarjat 1
ta spor se vleče že predolgo in za tako spravo je prepozno 1
težko se je zmenit s hrvati, ne spoštujejo dogovorov 1
to dandanes ni možno 1
to je banda 1
to je samo pravljica , dvakrat so se setali . Hrvatje nas pr 1
to ne bo pripomoglo k rešitvi spora 1
to ni dobra rešitev 1
to nima veze s tem 1
to se ne bo rešilo nič, vmešavanje amerike in eu 1
trenutno stanje ne daje upanja 1
utopično je skozi isto. Lepa želja 1
vrniti se na prvotno izhodišče iz leta 1991 1
vse je zelo nerealno 1
vsi so nezadovoljni 1
vsi so preveč pametni 1
zamudili smo 1918 in 1945 1
zaradi drugih incidentov 1
zaradi nadaljnih dogodkov 1
zaradi nedodelanosti nas bodo hrvatje okrog prinesli 1
zaradi politikov 1
zato ker Slovenija tega sporazuma ni zastavila pravilno 1
zgodovinska dejstva 1
če ne bomo imeli dostopa do odprtega morja 1
čes se ne znajo ni bilo organizacije, javnost ni bila obvešč 1
še druge nerešene zadeve 1
še nismo prerasli naše miselnosti 1
živim blizu meje in vem kako ljudje razmišljajo 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
195

Q923 KAJ MENITE, ALI BI BILA V DANIH KRIZNIH RAZMERAH PREJŠNJA JANŠEVA VLADA BOLJ USPEŠNA KOT SEDANJA PAHORJEVA VLADA?

Vrednost 7614 Frekvenca
1 janševa vlada bi bila manj uspešna 366
2 enako uspešna 160
3 janševa vlada bi bila bolj uspešna 229
4 ne vem, b.o. 137
Sysmiss 1729
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
755 1866

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

KRAJ0 KRAJ

Vrednost 7713 Frekvenca
Zakrita vrednost 1717
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1717 0

REGIJA REGIJA

Vrednost 7812 Frekvenca
1 POMURSKA 153
2 PODRAVSKA 405
3 KOROŠKA 93
4 SAVINJSKA 291
5 GORENJSKA 239
6 ZASAVSKA 68
7 OSREDNJA 712
8 SPOD. POSAVSKA 77
9 DOLENJSKA 170
10 GORIŠKA 143
11 OBALNO-KRAŠKA 124
12 KRAŠKA 111
Sysmiss 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2586 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

VELN2 VELIKOST NASELJA

Vrednost 7911 Frekvenca
0 miss 0
1 ->500 942
2 500-4000 596
3 4000-50000 525
4 NAD 50000 558
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2621 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2588 33 0 91 55.643 17.175

Vrednosti spremenljivk od 0 do 91

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 819 Frekvenca
1 OSNOVNA 353
2 POKLICNA 328
3 SREDNJA 1093
4 VIŠJA, VISOKA 813
Sysmiss 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2587 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

TIPK ALI PREBIVATE:

Vrednost 828 Frekvenca
1 PODEŽELJE 946
2 MANJŠI KRAJ 834
3 VECJE MESTO 328
4 LJ ALI MB 482
Sysmiss 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2590 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Vrednost 837 Frekvenca
1 GOSPODARSTVO 577
2 NEGOSPODARSTVO 440
3 SAMOZAPOSLEN 90
4 KMET 23
5 GOSPODINJA 22
6 UPOKOJENEC 1151
7 ŠTUDENT, DIJAK 167
8 BREZPOSELN 108
9 DRUGO... 13
Sysmiss 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2591 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

ZAP2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Vrednost 846 Frekvenca
1 ZELO ME SKRBI 142
2 DO NEKE MERE 317
3 TO ME NE SKRBI 555
4 ne vem, b.o. 3
Sysmiss 1604
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1014 1607

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Vrednost 855 Frekvenca
1 sem veren 1218
2 nisem veren 880
3 nekaj vmes... 438
4 zavrnil odg.,b.o. 53
Sysmiss 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2536 85

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

SPOL SPOL

Vrednost 864 Frekvenca
1 moški 1001
2 ženska 1600
Sysmiss 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2601 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

RSTAR STAROST

Vrednost 873 Frekvenca
30 ->30 322
45 31 - 45 552
60 46 - 60 744
99 61 -> 970
Sysmiss 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2588 33

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

WSKUP STR. PREFERENCE

Vrednost 882 Frekvenca
1 DESUS 93
2 LDS 119
3 NSI 47
4 SDS 501
5 SLS 51
6 SNS 110
7 SD 619
8 ZARES 150
9 drugo 32
10 LIPA 4
0 ne vem 868
Sysmiss 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1726 895

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

WUTEZ POSTSTRAFIKACIJSKA UTEŽ

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2621 0 0.304 4.239 1 0.878

Vrednosti spremenljivk od 0.3041562 do 4.239156

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Toš, Niko (2009). PBSI0903 - Politbarometer PB03/09 [Vprašalnik].
 2. Toš, Niko (2009). PBSI0906 - Politbarometer PB06/09 [Vprašalnik].
 3. Toš, Niko (2010). PBSI0911 - Politbarometer PB11/09 [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

 1. Kurdija, Slavko in Štebe, Janez (1997). Oblikovanje vzorčnih uteži za telefonsko anketo Politbarometer [ostali dokumenti].
 2. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (2011). Izvedene spremenljivka za raziskavo Politbaromer (gre za Politbarometre, ki jih izvaja CJM).

Povezane objave

 1. Urad vlade za komuniciranje (december 2009). Javnomnenjske raziskave.
 2. Urad vlade za informiranje Republike Slovenije, Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (junij 2009). Pregled rezultatov raziskav Politbarometra po letih (1997-2004).
 3. Urad vlade za informiranje Republike Slovenije (junij 2009). Dinamično prikazovanje podatkov Politbarometer.
 4. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (oktober 2009). Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij.

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


STATUS RAZISKAVE

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Toš, N. (2011). Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: PBSI09. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI09_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2010

SORODNE RAZISKAVE

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI9912 - Politbarometer PB12/99, Slovenija: December 1999

PBSI9911 - Politbarometer PB11/99, Slovenija: November 1999

PBSI9910 - Politbarometer PB10/99, Slovenija: Oktober 1999

PBSI9909 - Politbarometer PB9/99, Slovenija: September 1999

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI9906 - Politbarometer PB6/99, Slovenija: Junij 1999

PBSI9905 - Politbarometer PB5/99, Slovenija: Maj 1999

PBSI9904 - Politbarometer PB4/99, Slovenija: April 1999

PBSI9903 - Politbarometer PB3/99, Slovenija: Marec 1999

PBSI9902 - Politbarometer PB2/99, Slovenija: Februar 1999

PBSI9901 - Politbarometer PB1/99, Slovenija: Januar 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

PBSI9812 - Politbarometer PB12/98, Slovenija: December 1998

PBSI9811 - Politbarometer PB11/98, Slovenija: November 1998

PBSI9810 - Politbarometer PB10/98, Slovenija: Oktober 1998

PBSI9809 - Politbarometer PB9/98, Slovenija: September 1998

PBSI9807 - Politbarometer PB7/98, Slovenija: Julij 1998

PBSI9806 - Politbarometer PB6/98, Slovenija: Junij 1998

PBSI9805 - Politbarometer PB5/98, Slovenija: Maj 1998

PBSI9804 - Politbarometer PB4/98, Slovenija: April 1998

PBSI9803 - Politbarometer PB3/98, Slovenija: Marec 1998

PBSI9802 - Politbarometer PB2/98, Slovenija: Februar 1998

PBSI9801 - Politbarometer PB1/98, Slovenija: Januar 1998

PBSI9712 - Politbarometer PB12/97, Slovenija: December 1997

PBSI9711 - Politbarometer PB11/97, Slovenija: November 1997

PBSI9710 - Politbarometer PB10/97, Slovenija: Oktober 1997

PBSI9709 - Politbarometer PB09/97, Slovenija: September 1997

PBSI9707 - Politbarometer PB07/97, Slovenija: Julij 1997

PBSI9706 - Politbarometer PB06/97, Slovenija: Junij 1997

PBSI9705 - Politbarometer PB05/97, Slovenija: Maj 1997

PBSI9704 - Politbarometer PB04/97, Slovenija: April 1997

PBSI9703 - Politbarometer PB03/97, Slovenija: Marec 1997

PBSI9702 - Politbarometer PB02/97, Slovenija: Februar 1997

PBSI9701 - Politbarometer PB01/97, Slovenija: Januar 1997

PBSI9612 - Politbarometer PB12/96., Slovenija: December 1996

PBSI9611 - Politbarometer PB11/96, Slovenija: November 1996

PBSI9610 - Politbarometer PB10/96, Slovenija: Oktober 1996

PBSI9609 - Politbarometer PB09/96, Slovenija: September 1996

PBSI9607 - Politbarometer PB07/96, Slovenija: Julij 1996

PBSI9606 - Politbarometer PB06/96, Slovenija: Junij 1996

PBSI9605 - Politbarometer PB05/96, Slovenija: Maj 1996

PBSI9604 - Politbarometer PB04/96, Slovenija: April 1996

PBSI9603 - Politbarometer PB03/96, Slovenija: Marec 1996

PBSI9602 - Politbarometer PB02/96, Slovenija: Februar 1996

PBSI9601 - Politbarometer PB01/96, Slovenija: Januar 1996

PBSI9512 - Politbarometer PB12/95, Slovenija: December 1995

PBSI9511 - Politbarometer PB11/95, Slovenija: November 1995

PBSI9510 - Politbarometer PB10/95, Slovenija: Oktober 1995

PBSI9509 - Politbarometer PB9/95, Slovenija: September 1995

PBSI9507 - Politbarometer PB7/95, Slovenija: Julij 1995

PBSI9506 - Politbarometer PB6/95, Slovenija: Junij 1995

PBSI9505 - Politbarometer PB5/95, Slovenija: Maj 1995

PBSI9504 - Politbarometer PB4/95, Slovenija: April 1995

PBSI9503 - Politbarometer PB3/95, Slovenija: Marec 1995

PBSI9502 - Politbarometer PB2/95, Slovenija: Februar 1995

PBSI9501 - Politbarometer PB1/95, Slovenija: Januar 1995

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si