Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI09
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI09_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Vovk, Tina
 • Falle, Rebeka
 • Broder, Živa
 • Kecman, Ivi
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2009)

Funding agency:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Project number:

no information

Series:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z razvojem demokracije, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora Borutu Pahorju kot predsedniku vlade, vpliv svetovne gospodarske in finančne krize, udeležba na volitvah, levo-desna politična orientacija, spomenik sprave, mariborska univerzijada, Tito iz javnosti v muzeje, zaupanje v institucije, odločba ustavnega sodišča o "izbrisanih", strankarske preference, evropske volitve, ukrepi vlade za izboljšanje gospodarskega položaja, Afera Ultra, slovensko-hrvaški arbitražni sporazum, uspešnost vlade, kreditiranje ljudi

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE


Abstract:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do institucij sistema ter strankarske preference. Aktualni bloki tega leta so vključevali vprašanja o: izbrisanih, o spomeniku sprave, o umiku Titovega imena iz javnosti, o mariborski univerzijadi, o aferi Ultra, o odnosu do podpore aktualnega in bivšega predsednika republike predsedniku vlade in vprašanja o naklonjenosti arbitražnemu sporazumu..

Methodology


Collection date: Podatki so se z mesečnimi ponovitvami zbirali med 16.3.11. 11. 2009, Datumi vseh zbiranj: 16.3. - 18.3.,, 15.6. - 17.6.,, 9.11. - 11.11.2009
Date of production: 2009
Country: Ljubljanam, Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI09 - Poltibarometer PB09 (Kumulativna datoteka) [datoteka podatkov], 2009

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 89
 • number of units: 2621

Variable list

ANKETA DATUM IZVEDBE RAZISKAVE

Value 13 Frequency
2009-03-14 912
2009-06-14 805
2009-11-14 904
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2621 2009-03-14 2009-11-14

Q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 22 Frequency
1 zadovoljen 857
2 ni zadovoljen 1604
3 ne vem, b.o. 160
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2461 160

Valid range from 1 to 2

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 31 Frequency
1 zadovoljen 1510
2 ni zadovoljen 1026
3 ne vem, b.o. 80
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2536 85

Valid range from 1 to 2

ANKETA DATUM IZVEDBE RAZISKAVE

Value 189 Frequency
2009-03-14 912
2009-06-14 805
2009-11-14 904
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2621 2009-03-14 2009-11-14

Q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 288 Frequency
1 zadovoljen 857
2 ni zadovoljen 1604
3 ne vem, b.o. 160
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2461 160

Valid range from 1 to 2

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 387 Frequency
1 zadovoljen 1510
2 ni zadovoljen 1026
3 ne vem, b.o. 80
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2536 85

Valid range from 1 to 2

Q481D ALI PODPIRATE VLADO BORUTA PAHORJA, ALI NE?

Value 486 Frequency
1 da, podpiram 1357
2 ne, ne podpiram 1015
3 ne vem, b.o. 240
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2372 249

Valid range from 1 to 2

V1 ČE UPOŠTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITI?NIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE.

Value 585 Frequency
1 zelo neuspešno 255
2 . 531
3 nekje vmes 1313
4 . 394
5 zelo uspešno 52
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 44
Sysmiss 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2545 76

Valid range from 1 to 5

V2 IN KAKO OCENJUJETE DELO BORUTA PAHORJA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Value 684 Frequency
1 zelo neuspešno 250
2 . 496
3 nekje vmes 867
4 . 709
5 zelo uspešno 202
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 56
Sysmiss 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2524 97

Valid range from 1 to 5

V3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Value 783 Frequency
1 zelo neuspešno 217
2 . 616
3 nekje vmes 1208
4 . 323
5 zelo uspešno 29
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 142
Sysmiss 86
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2393 228

Valid range from 1 to 5

V10 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, PAVLA GANTARJA?

Value 882 Frequency
1 zelo neuspešno 194
2 . 381
3 nekje vmes 922
4 . 614
5 zelo uspešno 124
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 251
Sysmiss 135
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2235 386

Valid range from 1 to 5

V4 KAJ PA DRŽAVNI SVET?

Value 981 Frequency
1 zelo neuspešno 69
2 . 118
3 nekje vmes 296
4 . 117
5 zelo uspešno 12
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 300
Sysmiss 1709
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
612 2009

Valid range from 1 to 5

V9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Value 1080 Frequency
1 zelo neuspešno 358
2 . 583
3 nekje vmes 868
4 . 414
5 zelo uspešno 81
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 204
Sysmiss 113
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2304 317

Valid range from 1 to 5

V9A KAKO OCENJUJETE DELO STRANK KOALICIJE?

Value 1179 Frequency
1 zelo neuspešno 194
2 . 557
3 nekje vmes 1093
4 . 427
5 zelo uspešno 44
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 205
Sysmiss 101
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2315 306

Valid range from 1 to 5

V8A IN KAKO OCENJUJETE DELO GENERALNE DRŽAVNE TOŽILKE BARBARE BREZIGAR?

Value 1278 Frequency
1 zelo neuspešno 86
2 . 156
3 nekje vmes 255
4 . 227
5 zelo uspešno 76
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 112
Sysmiss 1709
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
800 1821

Valid range from 1 to 5

V5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE DANILA TÜRK-A?

Value 1377 Frequency
1 zelo neuspešno 194
2 . 282
3 nekje vmes 571
4 . 897
5 zelo uspešno 597
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 44
Sysmiss 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2541 80

Valid range from 1 to 5

I1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. KAKO TOREJ ZAUPATE...: NOVI VLADI V CELOTI?

Value 1476 Frequency
1 najmanj zaupa 306
2 . 491
3 nekaj vmes 1037
4 . 583
5 najbolj zaupa 129
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 37
Sysmiss 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2546 75

Valid range from 1 to 5

I2 PREDSEDNIKU VLADE BORUTU PAHORJU?

Value 1575 Frequency
1 najmanj zaupa 272
2 . 472
3 nekaj vmes 805
4 . 740
5 najbolj zaupa 254
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 39
Sysmiss 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2543 78

Valid range from 1 to 5

I3 DRŽAVNEMU ZBORU?

Value 1674 Frequency
1 najmanj zaupa 200
2 . 531
3 nekaj vmes 1212
4 . 434
5 najbolj zaupa 65
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 109
Sysmiss 70
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2442 179

Valid range from 1 to 5

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE DANILU TÜRKU?

Value 1773 Frequency
1 najmanj zaupa 211
2 . 279
3 nekaj vmes 587
4 . 886
5 najbolj zaupa 585
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 35
Sysmiss 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2548 73

Valid range from 1 to 5

I5 POLITIČNIM STRANKAM?

Value 1872 Frequency
1 najmanj zaupa 225
2 . 490
3 nekaj vmes 760
4 . 93
5 najbolj zaupa 15
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 40
Sysmiss 998
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1583 1038

Valid range from 1 to 5

I6 SODIŠČEM?

Value 1971 Frequency
1 najmanj zaupa 519
2 . 725
3 nekaj vmes 805
4 . 350
5 najbolj zaupa 54
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 99
Sysmiss 69
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2453 168

Valid range from 1 to 5

I7 POLICIJI?

Value 2070 Frequency
1 najmanj zaupa 188
2 . 411
3 nekaj vmes 968
4 . 784
5 najbolj zaupa 188
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 35
Sysmiss 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2539 82

Valid range from 1 to 5

I8 VOJSKI?

Value 2169 Frequency
1 najmanj zaupa 108
2 . 244
3 nekaj vmes 813
4 . 879
5 najbolj zaupa 302
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 159
Sysmiss 116
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2346 275

Valid range from 1 to 5

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Value 2268 Frequency
1 najmanj zaupa 741
2 . 602
3 nekaj vmes 707
4 . 306
5 najbolj zaupa 124
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 73
Sysmiss 68
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2480 141

Valid range from 1 to 5

I10 BANKI SLOVENIJE?

Value 2367 Frequency
1 najmanj zaupa 181
2 . 378
3 nekaj vmes 964
4 . 736
5 najbolj zaupa 182
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 96
Sysmiss 84
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2441 180

Valid range from 1 to 5

I13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Value 2466 Frequency
1 najmanj zaupa 58
2 . 209
3 nekaj vmes 631
4 . 588
5 najbolj zaupa 107
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 37
Sysmiss 991
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1593 1028

Valid range from 1 to 5

I14 SOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Value 2565 Frequency
1 najmanj zaupa 131
2 . 358
3 nekaj vmes 632
4 . 425
5 najbolj zaupa 116
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 4
Sysmiss 955
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1662 959

Valid range from 1 to 5

I23 EVROPSKI UNIJI?

Value 2664 Frequency
1 najmanj zaupa 156
2 . 369
3 nekaj vmes 1108
4 . 665
5 najbolj zaupa 128
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 102
Sysmiss 93
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2426 195

Valid range from 1 to 5

I21 NATU?

Value 2763 Frequency
1 najmanj zaupa 256
2 . 489
3 nekaj vmes 918
4 . 491
5 najbolj zaupa 113
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 192
Sysmiss 162
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2267 354

Valid range from 1 to 5

I12 USTAVNEMU SODIŠČU?

Value 2862 Frequency
1 najmanj zaupa 231
2 . 438
3 nekaj vmes 888
4 . 645
5 najbolj zaupa 137
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 174
Sysmiss 108
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2339 282

Valid range from 1 to 5

I15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Value 2961 Frequency
1 najmanj zaupa 196
2 . 534
3 nekaj vmes 1046
4 . 599
5 najbolj zaupa 165
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 29
Sysmiss 52
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2540 81

Valid range from 1 to 5

I24 DRŽAVNI UPRAVI?

Value 3060 Frequency
1 najmanj zaupa 94
2 . 311
3 nekaj vmes 784
4 . 313
5 najbolj zaupa 48
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 60
Sysmiss 1011
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1550 1071

Valid range from 1 to 5

I25 EVROPSKI VALUTI EVRU?

Value 3159 Frequency
1 najmanj zaupa 108
2 . 227
3 nekaj vmes 731
4 . 1088
5 najbolj zaupa 369
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 41
Sysmiss 57
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2523 98

Valid range from 1 to 5

I28 SINDIKATOM?

Value 3258 Frequency
1 najmanj zaupa 336
2 . 598
3 nekaj vmes 862
4 . 491
5 najbolj zaupa 133
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 112
Sysmiss 89
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2420 201

Valid range from 1 to 5

I29 POVEJTE, KOLIKO PA ZAUPATE NASLEDNJIM INSTITUCIJAM IN NJIHOVIM NOSILCEM? RAČUNSKEMU SODIŠČU IN IGORJU ŠOLTESU?

Value 3357 Frequency
1 najmanj zaupa 48
2 . 120
3 nekaj vmes 236
4 . 216
5 najbolj zaupa 90
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 199
Sysmiss 1712
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
710 1911

Valid range from 1 to 5

I16 VARUHINJI ČLOVEKOVIH PRAVIC ZDENKI ČEBAŠEK TRAVNIK?

Value 3456 Frequency
1 najmanj zaupa 174
2 . 313
3 nekaj vmes 785
4 . 805
5 najbolj zaupa 262
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 156
Sysmiss 126
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2339 282

Valid range from 1 to 5

I27 KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE IN DRAGU KOSU?

Value 3555 Frequency
1 najmanj zaupa 286
2 . 378
3 nekaj vmes 663
4 . 748
5 najbolj zaupa 350
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 108
Sysmiss 88
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2425 196

Valid range from 1 to 5

I30 IN INFORMACIJSKI POOBLAŠČENKI NATAŠI PIRC MUSAR?

Value 3654 Frequency
1 najmanj zaupa 97
2 . 162
3 nekaj vmes 432
4 . 586
5 najbolj zaupa 327
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 107
Sysmiss 910
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1604 1017

Valid range from 1 to 5

I31 POVEJTE, KOLIKO PA ZAUPATE NASLEDNJIM INSTITUCIJAM IN NJIHOVIM NOSILCEM? GENCIJI ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV IN DAMJANU UGELJ-U?

Value 3753 Frequency
1 najmanj zaupa 46
2 . 130
3 nekaj vmes 233
4 . 87
5 najbolj zaupa 14
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 274
Sysmiss 1837
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
510 2111

Valid range from 1 to 5

I32 URADU ZA VARSTVO KONKURENCE IN JANIJU SORŠAK-U?

Value 3852 Frequency
1 najmanj zaupa 34
2 . 95
3 nekaj vmes 229
4 . 160
5 najbolj zaupa 34
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 232
Sysmiss 1837
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
552 2069

Valid range from 1 to 5

I33 GENERALNI DRŽAVNI TOŽILKI BARBARI BREZIGAR?

Value 3951 Frequency
1 najmanj zaupa 103
2 . 176
3 nekaj vmes 300
4 . 195
5 najbolj zaupa 55
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 1792
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
829 1792

Valid range from 1 to 5

I34 GENERALNEMU DIREKTORJU POLICIJE JANKU GORŠKU?

Value 4050 Frequency
1 najmanj zaupa 28
2 . 81
3 nekaj vmes 292
4 . 290
5 najbolj zaupa 75
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 1855
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
766 1855

Valid range from 1 to 5

W20B SEPTEMBRA 2008 SO BILE VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. POVEJTE, ALI STE IN ZA KATERO STRANKO STE VOLILI?

Value 4149 Frequency
1 DESUS 61
2 LDS 92
3 NSI 52
4 SDS 437
5 SLS 53
6 SNS 60
7 SD 712
8 ZARES 106
9 drugo 18
10 LIPA 4
99 ni volil 513
0 ne vem, b.o. 496
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2108 513

Valid range from 1 to 99

W DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Value 4248 Frequency
1 da 1869
2 ne 571
3 ne vem, b.o. 144
Sysmiss 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2440 181

Valid range from 1 to 2

W2 IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI?

Value 4347 Frequency
1 DESUS 63
2 LDS 93
3 NSI 37
4 SDS 404
5 SLS 39
6 SNS 75
7 SD 512
8 ZARES 105
9 drugo 20
10 LIPA 4
0 ne vem, b.o. 778
Sysmiss 491
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1352 1269

Valid range from 1 to 10

W3 PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE?

Value 4446 Frequency
1 DESUS 30
2 LDS 26
3 NSI 10
4 SDS 97
5 SLS 12
6 SNS 35
7 SD 107
8 ZARES 45
9 drugo 13
10 LIPA 0
0 ne vem, b.o. 832
Sysmiss 1414
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
375 2246

Valid range from 1 to 10

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O "LEVIH" ALI O "DESNIH". RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Value 4545 Frequency
1 prej levo 946
2 v sredino 518
3 prej desno 499
4 b.o. 620
Sysmiss 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1963 658

Valid range from 1 to 3

Q824_1 USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE JE ŽE PRED LETI SPREMENILO ODLOČBO O UREDITVI POLOŽAJA T.I. IZBRISANIH. KAJ MENITE, ALI JE SLOVENSKA VLADA OB TEM VPRAŠANJU DOLŽNA UPOŠTEVATI ODLOČBO USTAVNEGA SODIŠČA ALI NE?

Value 4644 Frequency
1 da, dolžna 539
2 ne, ni dolžna 231
3 ne vem, b.o. 136
Sysmiss 1715
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
770 1851

Valid range from 1 to 2

Q904 V ZADNJEM ČASU JE DOSTI GOVORA O GOSPODARSKI IN FINANČNI KRIZI. ALI MENITE, DA JE TA KRIZA ŽE DOSEGLA TUDI SLOVENIJO?

Value 4743 Frequency
1 da 704
2 ne 189
3 ne vem, b.o. 13
Sysmiss 1715
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
893 1728

Valid range from 1 to 2

Q905 KAKO OCENJUJETE UKREPE VLADE ZA PREMAGOVANJE GOSPODARSKE KRIZE V SLOVENIJI. ALI KOT PRETEŽNO USPEŠNE ALI KOT PRETEŽNO NEUSPEŠNE?

Value 4842 Frequency
1 uspešne 249
2 neuspešne 526
3 ne vem, b.o. 131
Sysmiss 1715
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
775 1846

Valid range from 1 to 2

Q906A ALI JE ZARADI TE KRIZE VAS OZ. VAŠO DRUŽINO PRIZADELO KAJ OD NASLEDNJEGA... NAJPREJ ZMANJŠANJE DOHODKA

Value 4941 Frequency
1 da 1075
2 ne 1481
3 ne vem, b.o. 25
Sysmiss 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2556 65

Valid range from 1 to 2

Q906B KRAJŠI DELOVNIK

Value 5040 Frequency
1 da 346
2 ne 2185
3 ne vem, b.o. 50
Sysmiss 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2531 90

Valid range from 1 to 2

Q906C OGROŽENOST ZAPOSLITVE

Value 5139 Frequency
1 da 619
2 ne 1897
3 ne vem, b.o. 56
Sysmiss 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2516 105

Valid range from 1 to 2

Q906D IZGUBA ZAPOSLITVE

Value 5238 Frequency
1 da 273
2 ne 2238
3 ne vem, b.o. 48
Sysmiss 62
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2511 110

Valid range from 1 to 2

Q906E ZMANJŠANJE VREDNOSTI VAŠE NEPREMIČNINE

Value 5337 Frequency
1 da 643
2 ne 907
3 ne vem, b.o. 137
Sysmiss 934
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1550 1071

Valid range from 1 to 2

Q906F PADEC VREDNOSTI VAŠIH DELNIC

Value 5436 Frequency
1 da 580
2 ne 970
3 ne vem, b.o. 136
Sysmiss 935
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1550 1071

Valid range from 1 to 2

Q907 SE VAM NA DANE RAZMERE ZDI PRIMERNO, DA SLOVENIJA FINANCIRA PROJEKT UNIVERZIADE?

Value 5535 Frequency
1 da, primerno 238
2 ne, ni primerno 537
3 ne vem, b.o. 131
Sysmiss 1715
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
775 1846

Valid range from 1 to 2

Q908 JUNIJA 2009 BODO VOLITVE V EVROPSKI PARLAMENT. NAVEDLI VAM BOMO LISTE STRANK IN NOSILNE KANDIDATE, TAM KJER SO ŽE ZNANI. POVEJTE, ZA KATERO LISTO BOSTE GLASOVALI.

Value 5634 Frequency
1 DESUS - KARL ERJAVEC 80
2 LDS - JELKO KACIN 116
3 NSI - LOJZE PETERLE 76
4 SDS - MILAN ZVER 132
5 SLS 15
6 SNS 15
7 SD 54
8 ZARES - IVO VAJGL 155
9 ne bom volil 81
0 ne vem, b.o. 182
Sysmiss 1715
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
724 1897

Valid range from 1 to 9

Q909 PRED DNEVI SE JE PREDSEDNIK VLADE BORUT PAHOR PRIDRUŽIL IDEJI SPOMENKE HRIBAR ZA POSTAVITEV SKUPNEGA SPOMENIKA VSEM ŽRTVAM 2. SVETOVNE VOJNE IN REVOLUCIONARNEGA NASILJA. ALI TO IDEJO PODPIRATE, ALI NE?

Value 5733 Frequency
1 da, podpira 671
2 ne, ne podpira 170
3 ne vem, b.o. 63
Sysmiss 1717
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
841 1780

Valid range from 1 to 2

Q910 SDS JE PRED DNEVI ZAHTEVALA, DA SE UMAKNE TITOVO IME IZ ULIC IN TRGOV PO SLOVENIJI, NJEGOVE KIPE PA PRENESE V MUZEJE. ALI TO ZAHTEVO ODOBRAVATE, ALI NE?

Value 5832 Frequency
1 da, odobrava 132
2 ne, ne odobrava 713
3 ne vem, b.o. 61
Sysmiss 1715
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
845 1776

Valid range from 1 to 2

Q911 GLEDE NA GOSPODARSKE IN FINANNE RAZMERE V SVETU IN PRI NAS POVEJTE, ALI JE...

Value 5931 Frequency
1 KRIZA ŽE DOSEGLA DNO IN SE STANJE POČASI IZBOLJŠUJE... 353
2 KRIZA SE BO ŠE POGLOBILA IN STANJE SE BO ŠE SLABŠALO... 1178
3 ne vem, b.o. 144
Sysmiss 946
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1531 1090

Valid range from 1 to 2

Q912 PRED KRATKIM SO BILE VOLITVE V EVROPSKI PARLAMENT. ALI STE SE VI OSEBNO UDELEŽILI TEH VOLITEV, ALI NE?

Value 6030 Frequency
1 da 423
2 ne 354
3 ne vem, b.o. 4
Sysmiss 1840
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
777 1844

Valid range from 1 to 2

Q913 ZA KANDIDATA KATERE STRANKE STE GLASOVALI?

Value 6129 Frequency
1 DESUS 20
2 LDS 40
3 NSI 43
4 SDS 82
5 SLS 12
6 SNS 7
7 SD 94
8 ZARES 35
9 drugo stranko 12
0 ne vem, b.o. 77
Sysmiss 2199
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
345 2276

Valid range from 1 to 9

Q914 ZNAN JE REZULTAT VOLITEV IN IMENA IZBRANIH POSLANCEV IZ SLOVENIJE. ALI STE Z IZIDOM VOLITEV ZADOVOLJNI, ALI NE?

Value 6228 Frequency
1 da, v glavnem zadovoljen 442
2 ne, v glavnem nisem zadovoljen 184
3 ne vem, b.o. 155
Sysmiss 1840
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
626 1995

Valid range from 1 to 2

Q915 ALI JE V ZADEVI GREGORJA GOLOBIČA V ZADNJIH TEDNIH ŠLO PREJ ZA.... ?

Value 6327 Frequency
1 da 293
2 ne 403
3 ne vem, b.o. 86
Sysmiss 1839
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
696 1925

Valid range from 1 to 2

Q916A ZVEZI S PRIZADEVANJEM, DA BI PREMAGALI KRIZO V SLOVENIJI JE VLADA SPREJELA SERIJO UKREPOV. NAJPREJ DRŽAVNA JAMSTVA ZA VARČEVALNE VLOGE OBČANOV

Value 6426 Frequency
1 da podpira 1236
2 ne, ne podpira 273
3 ne ve, b.o. 164
Sysmiss 948
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1509 1112

Valid range from 1 to 2

Q916B PREPREČEVANJE NADALJNJEGA KREDITIRANJA MENEDŽERSKIH ODKUPOV

Value 6525 Frequency
1 da podpira 1100
2 ne, ne podpira 426
3 ne ve, b.o. 144
Sysmiss 951
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1526 1095

Valid range from 1 to 2

Q916C ZAGOTAVLJANJE DRŽAVNIH SREDSTEV IN JAMSTEV BANKAM ZA POSPŠEITEV KREDITIRANJA GOSPODARSTVA

Value 6624 Frequency
1 da podpira 1233
2 ne, ne podpira 263
3 ne ve, b.o. 173
Sysmiss 952
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1496 1125

Valid range from 1 to 2

Q916D SUBVENCIONIRANJE SKRAJANEGA DELOVNEGA ČASA IN DELOVIH NADOMESTIL ZA PLAČE DELAVCEM NA ČAKANJU

Value 6723 Frequency
1 da podpira 1178
2 ne, ne podpira 352
3 ne ve, b.o. 143
Sysmiss 948
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1530 1091

Valid range from 1 to 2

Q917 GREGOR GOLOBI KLJUB ZAHTEVAM OPOZICIJE NI ODSTOPIL KOT MINISTER. ALI TO NJEGOVO ODLOITEV ODOBRAVATE ALI NE?

Value 6822 Frequency
1 POLITIČNI SPOPAD 394
2 UVELJAVLJANJE MORALNIH STANDARDOV 239
3 ne vem, b.o. 149
Sysmiss 1839
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
633 1988

Valid range from 1 to 2

Q918A POVEJTE ŠE, ALI STE SE V ZADNJIH PETIH LETIH ZADOLŽILI OZIROMA NAJELI KREDIT?

Value 6921 Frequency
1 da 297
2 ne 590
3 ne vem, b.o. 5
Sysmiss 1729
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
887 1734

Valid range from 1 to 2

Q918B ALI SE VAM DOGAJA, DA ZARADI ODPLACEVANJA KREDITOV NE MORETE PRAVOCASNO PORAVNATI SPROTNIH STROŠKOV ZA OSNOVNE ŽIVLJENJSKE POTREBŠCINE?

Value 7020 Frequency
1 da 58
2 ne 236
3 ne vem, b.o. 3
Sysmiss 2324
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
294 2327

Valid range from 1 to 2

Q919 PREDSEDNIK TÜRK IN BIVŠI PREDSEDNIK KUCAN STA JAVNO PODPRLA PREDSEDNIKA VLADE V ZVEZI S PODPISANIM ARBITRAŽNIM SPORAZUMOM O MEJI S HRVAŠKO. ALI ODOBRAVATE TO PODPORO SEADNJEGA IN BIVŠEGA PREDSEDNIKA, ALI NE?

Value 7119 Frequency
1 odobravam 506
2 ne odobravam 263
3 ne vem, b.o. 124
Sysmiss 1728
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
769 1852

Valid range from 1 to 2

Q920 ALI PODPIRATE PREDLOG PREDSEDNIKA REPUBLIKE, DA O ARBITRAŽNEM SPORAZUMU PRED DOKONCNO POTRDITVIJO V PARLAMENTU ODLOCAJO VSE VOLIVKE IN VOLIVCI NA POSVETOVALNEM REFERENDUMU?

Value 7218 Frequency
1 da 498
2 ne 327
3 ne vem, b.o. 68
Sysmiss 1728
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
825 1796

Valid range from 1 to 2

Q921 CE BI DO REFERENDUMA PRIŠLO, KAKO BOSTE NA NJEM GLASOVALI - ZA SPORAZUM ALI PROTI?

Value 7317 Frequency
1 glasoval bo za 403
2 glasoval bo proti 191
3 ne bo se udeležil referenduma 103
4 ne ve, b.o. 196
Sysmiss 1728
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
697 1924

Valid range from 1 to 3

Q922A SLOVENSKA HIMNA PRAVI: KODER SONCE HODI PREPIR IZ SVETA BO PREGNAN...IN ŠE: NE VRAG LE SOSED BO MEJAK....ALI JE PODPISAN ARBITRAŽNI SPORAZUM O MEJI PRILOŽNOST, DA SE TA PREŠERNOVA MISEL URESNICI, ALI NE?

Value 7416 Frequency
1 da 539
2 ne 200
3 ne vem, b.o. 153
Sysmiss 1729
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
739 1882

Valid range from 1 to 2

Q922B ZAKAJ NE? - vpiši

Value 7515 Frequency
Dokler bo taka miselnost v Sleniji in na Hrvaškem ne - hrvaš 1
ENI LAŽJO ,,, 1
HR se ne bo nikoli poboljšala in bo vedno nekaj novega 1
Hr.hočejo imeti vse zase 1
Hr.so nam že pobrali del Slo pa še več hočejo 1
Hrvati eno govorijo,drugo delajo,kradejo nam 1
Hrvati nas bodo izigrali 1
Hrvati nas ne bodo upoštevali 1
Hrvati preveč agresivni za mejaša 1
Hrvati se ne bojo spremenili. 1
Hrvati so pač Hrvati, jim ne gre zaupati! 1
Hrvati so skozi proti Slovencem 1
Hrvati uganjajo intrige,so nevoščljivi 1
Hrvatje nas bodo poteptali 1
Hrvaška strani preveč tiha zadnje čase, kot da bi bili zadov 1
Ker Hrvatov ne maram in jih nikoli nisem, ker so hinavci. 1
Ker bodo Hrvati vedno drezali v nas 1
Ker bomo še to izgubili kar imamo. 1
Ker je že vse predaleč šlo, da že sosed soseda ne mara več. 1
Ker ne bomo zadovoljni z izzidom. 1
Ker ni pravično narejeno. Se strinjam z Starmanom 1
Ker nismo izkoristili naše ugodne trenutke.Smo negativni 1
Ker politika ne dela v pravo smer. 1
Ker s Hrvati ne bomo prišli nikoli do konca 1
Ker s Hrvati pač ne gre. 1
Ker se to,kar si predstavljajo,ne bo zgodilo. 1
Ker smo se že prodali. 1
Ker so Hrvati neiskreni in zviti. 1
Ker za Slovenijo ni dobro, kar sta se vladi dogovorili. 1
Narobe zastavljen in ne upošteva zgodovinskih dejstev 1
Nas izhod na morje ne bo tak kot si mi predstavljamo. 1
Ne verjame Hrvatom 1
Ne verjame v rešitev 1
Ne verjame v sporazum 1
Ni popolnoma jasno kaj se lahko zgodi 1
Nima smisla, ker naši niso sposobni tega izpeljati 1
Politika se je premalo podala na to področje. 1
Potrebno bi bilo reči bobu bob in potem pripraviti sporazum 1
Preslab sporazum 1
S Hrvati bo zmeraj zamera 1
S tem sporazumom ne bomo resili odnosov s Hrvasko. 1
SOSEDOM NA ZAUPAM 1
Samo če bi šli na 25.6., ne pa po sredini Piranskega zaliva 1
Zaradi polit. teženj,bolj zagnani,Hr.več podpore v svetu 1
arbitražni soprazum ni v redu 1
arbitri ne bodo pravični ker bodo gledali strogo skozi zakon 1
bo še več prepira 1
danes več ni možno to, kar si je P.zamislil 1
dvomi v to 1
glede na slov.zg v preteklosti, se to ne bo uresničilo 1
hinavščina 1
hr je narod nesporazumov in nikoli ne bo dober sosed,žal 1
hrvaska hinavscina 1
hrvat je hrvat 1
hrvati bodo zmeraj nasprotniki slovencev 1
hrvati nas bodo prelisičili 1
hrvati ne stremijo k prijateljstvu 1
hrvati s figo v žepu 1
hrvati se ne držijo nobenega dogovora, ne gre jim zaupati 1
hrvati so sovražniki 1
hrvati tega ne želijo-sporazuma 1
hrvatje niso nič prida 1
hrvatom ne zaupa 2
imamo slabega soseda 1
izkušnje kažejo, da hrvati ne bodo nikoli dobri sosedje 1
ker bo Slovenija izgubila v sporu 1
ker bodo hrvati naredili vse po svoje 1
ker bomo s tem izgubili zemljo na račun miru 1
ker do sporazuma še nekaj časa ne bo prišlo 1
ker do uresničitve zamisli ne bo prišlo 1
ker hrvati želijo vse zavzeti 1
ker je HR vedno izigravala dogovore in bo tudi sedaj tako 1
ker je to to običaj, da se kregamo 1
ker je treba doseči soglasje ljudi doma 1
ker je ze prevec sovrastva 1
ker nas bodo hrvati izigrali 1
ker nas bodo sosedje prevarali 1
ker ne bomo zadovoljni s sporazumom 1
ker ne vemo kaj nam bo prinesla arbitraža 1
ker ni pravičnosti 1
ker pogajanja niso pravilno zastavljena 1
ker se bo spor se poglobil 1
ker se bodo Hrvati vedno nekaj izmišljevali 1
ker se morajo odnosi slej kot prej izboljsati 1
ker smo le figure v igri ki jo vodijo velike države 1
ker smo pomorska država in ne ve zakaj zdaj ne bi bili več 1
ker smo slovenci narod hlapcevž 1
ker smo v 21.st. in ta njegova zamisel je zastarela 1
ker so na obeh straneh samo več nemirov 1
ker so strasti spet razvnete na obeh straneh 1
ker sosedi niso verodostojni, jim ni za zaupat 1
ker to bi mogla biti skupna lastnina, 1
ker trenutno ne sije sonce 1
ker še vsak dogovr se je izkazal da ni za verjet 1
ker, od vsega začetka vem , da je trst naš in piranski zaliv 1
ljudje ne poznajo sporazuma 1
meja je mejnik dveh straneh, vrag je na obeh straneh 1
misel je preveč iluzorna 1
mislim da ne 1
mislim, da to ni (še) to, kar bi moralo biti 1
na slovenskem prostoru ni se nič dorečenega o arb.sporazumu 1
na zalost 1
ne bo prineslo rezultatov 1
ne bo se nič rešilo 1
ne bo se to zgladilo na nobrn način 1
ne bo šlo skozi 1
ne bomo dosegli sporazuma s katerim bi bili vsi zadovoljni 1
ne da se preprosto rešiti 1
ne poznamo podrobnosti sporazuma, kaj to pomeni za nas 1
ne ve 3
ne vem 5
ne vem, hrvati bdod vedno vragi in ne prijatelji 1
ne vemo kaj piše v sporazumu 1
ne zaupa Hrvatom 1
ne zaupa hrvatom, pa tud na naše ni ponosen 1
ne zaupa hrvaški politiki 1
ne zaupam Hrvatom 1
ne, ker moramo v svetlobo verjet 1
nezaupanje sosedom 1
ni dobro spisano, hrvati nas bodo ogoljufali 1
ni dodelano dobro 1
ni odvisno samo od nas Slovencev 1
ni pošteno razdeljeno 1
ni pravičen dogovor 1
ni priložnost 1
ni take rešitve, da bi bili obe strni zadovoljni 1
ni zagotovljeno da bomo z arbitražo dobili kar hočemo 1
nikoli ne bo boljše 1
nič ne bo iz tega, samo denar služijo 1
npošteni interesi slovenskih ministrov 1
odločitev ne prelagati na državljane 1
odnosi ne bodo boljši 1
pač ne 1
podarjamo jim morje, ki je že od nekdaj naše 1
politiki bi morali za to poskrbeti že leta 91 1
politiki niso sposobni razumeti pomena teh besed 1
politiki tega ne bodo rešili 1
potrebno bi bilo drugače obrniti sporazum 1
potrebno urediti celotno vprašanje 1
prehitro podpisali,hrvati na naši zemlji, morajo iti stran 1
prepir bo ostal kljub sporazumom zaradi hinavščine 1
prevelika popustljivost slovenije 1
preveč dvignjenega prahu in nedorečenih stvari 1
preveč sovraštva 1
prinesli nas bodo okrog 1
računam, da je pahor premislil 1
s Hrvati nikoli ne bomo našli skupne besede 1
s Hrvati so slabe izkušnje, Kosorjeva se pogaja v ozadju 1
s hrvati se ne da meniti, ne bodo popustili,ne bomo dobili k 1
s hrvati se ne da pogajati 1
se ne strinja z sporazumom 1
slab sporazum,hrvatom dajemo zemljo zastonj 1
slovenci in hrvati se ne bodo nikoli razumeli 1
slovenija bi si morala izboriti teritorij 1
so proti nam 1
so čisto ob meji in na to gledajo drugače 1
so še drugi problemi s hrvaško 1
sosedje nagajajo 1
sporazum je narobe zastavljen 1
sporazum ne bo nikoli uresničen 1
svojo zemljo moraš branit, ne pa podarjat 1
ta spor se vleče že predolgo in za tako spravo je prepozno 1
težko se je zmenit s hrvati, ne spoštujejo dogovorov 1
to dandanes ni možno 1
to je banda 1
to je samo pravljica , dvakrat so se setali . Hrvatje nas pr 1
to ne bo pripomoglo k rešitvi spora 1
to ni dobra rešitev 1
to nima veze s tem 1
to se ne bo rešilo nič, vmešavanje amerike in eu 1
trenutno stanje ne daje upanja 1
utopično je skozi isto. Lepa želja 1
vrniti se na prvotno izhodišče iz leta 1991 1
vse je zelo nerealno 1
vsi so nezadovoljni 1
vsi so preveč pametni 1
zamudili smo 1918 in 1945 1
zaradi drugih incidentov 1
zaradi nadaljnih dogodkov 1
zaradi nedodelanosti nas bodo hrvatje okrog prinesli 1
zaradi politikov 1
zato ker Slovenija tega sporazuma ni zastavila pravilno 1
zgodovinska dejstva 1
če ne bomo imeli dostopa do odprtega morja 1
čes se ne znajo ni bilo organizacije, javnost ni bila obvešč 1
še druge nerešene zadeve 1
še nismo prerasli naše miselnosti 1
živim blizu meje in vem kako ljudje razmišljajo 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
195

Q923 KAJ MENITE, ALI BI BILA V DANIH KRIZNIH RAZMERAH PREJŠNJA JANŠEVA VLADA BOLJ USPEŠNA KOT SEDANJA PAHORJEVA VLADA?

Value 7614 Frequency
1 janševa vlada bi bila manj uspešna 366
2 enako uspešna 160
3 janševa vlada bi bila bolj uspešna 229
4 ne vem, b.o. 137
Sysmiss 1729
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
755 1866

Valid range from 1 to 3

KRAJ0 KRAJ

Value 7713 Frequency
Zakrita vrednost 1717
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1717 0

REGIJA REGIJA

Value 7812 Frequency
1 POMURSKA 153
2 PODRAVSKA 405
3 KOROŠKA 93
4 SAVINJSKA 291
5 GORENJSKA 239
6 ZASAVSKA 68
7 OSREDNJA 712
8 SPOD. POSAVSKA 77
9 DOLENJSKA 170
10 GORIŠKA 143
11 OBALNO-KRAŠKA 124
12 KRAŠKA 111
Sysmiss 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2586 35

Valid range from 1 to 12

VELN2 VELIKOST NASELJA

Value 7911 Frequency
0 miss 0
1 ->500 942
2 500-4000 596
3 4000-50000 525
4 NAD 50000 558
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2621 0

Valid range from 0 to 4

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2588 33 0 91 55.643 17.175

Valid range from 0 to 91

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 819 Frequency
1 OSNOVNA 353
2 POKLICNA 328
3 SREDNJA 1093
4 VIŠJA, VISOKA 813
Sysmiss 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2587 34

Valid range from 1 to 4

TIPK ALI PREBIVATE:

Value 828 Frequency
1 PODEŽELJE 946
2 MANJŠI KRAJ 834
3 VECJE MESTO 328
4 LJ ALI MB 482
Sysmiss 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2590 31

Valid range from 1 to 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 837 Frequency
1 GOSPODARSTVO 577
2 NEGOSPODARSTVO 440
3 SAMOZAPOSLEN 90
4 KMET 23
5 GOSPODINJA 22
6 UPOKOJENEC 1151
7 ŠTUDENT, DIJAK 167
8 BREZPOSELN 108
9 DRUGO... 13
Sysmiss 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2591 30

Valid range from 1 to 9

ZAP2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Value 846 Frequency
1 ZELO ME SKRBI 142
2 DO NEKE MERE 317
3 TO ME NE SKRBI 555
4 ne vem, b.o. 3
Sysmiss 1604
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1014 1607

Valid range from 1 to 3

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 855 Frequency
1 sem veren 1218
2 nisem veren 880
3 nekaj vmes... 438
4 zavrnil odg.,b.o. 53
Sysmiss 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2536 85

Valid range from 1 to 3

SPOL SPOL

Value 864 Frequency
1 moški 1001
2 ženska 1600
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2601 20

Valid range from 1 to 2

RSTAR STAROST

Value 873 Frequency
30 ->30 322
45 31 - 45 552
60 46 - 60 744
99 61 -> 970
Sysmiss 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2588 33

Valid range from 30 to 99

WSKUP STR. PREFERENCE

Value 882 Frequency
1 DESUS 93
2 LDS 119
3 NSI 47
4 SDS 501
5 SLS 51
6 SNS 110
7 SD 619
8 ZARES 150
9 drugo 32
10 LIPA 4
0 ne vem 868
Sysmiss 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1726 895

Valid range from 1 to 10

WUTEZ POSTSTRAFIKACIJSKA UTEŽ

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2621 0 0.304 4.239 1 0.878

Valid range from 0.3041562 to 4.239156

Materials of the Study

 1. Toš, Niko (2009). PBSI0903 - Politbarometer PB03/09 [Vprašalnik].
 2. Toš, Niko (2009). PBSI0906 - Politbarometer PB06/09 [Vprašalnik].
 3. Toš, Niko (2010). PBSI0911 - Politbarometer PB11/09 [Vprašalnik].

Study Results Materials

 1. Kurdija, Slavko in Štebe, Janez (1997). Oblikovanje vzorčnih uteži za telefonsko anketo Politbarometer [ostali dokumenti].
 2. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (2011). Izvedene spremenljivka za raziskavo Politbaromer (gre za Politbarometre, ki jih izvaja CJM).

Related Publications

 1. Urad vlade za komuniciranje (december 2009). Javnomnenjske raziskave.
 2. Urad vlade za informiranje Republike Slovenije, Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (junij 2009). Pregled rezultatov raziskav Politbarometra po letih (1997-2004).
 3. Urad vlade za informiranje Republike Slovenije (junij 2009). Dinamično prikazovanje podatkov Politbarometer.
 4. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (oktober 2009). Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij.

Access to data and documentation - Nesstar


DOCUMENTATION STATUS

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. (2011). Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI09. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI09_V1

COBISS.SI
Publication date: 2010

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si