Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Neenakost III

Basic Study Information

ADP - IDNo: ISSP99
Main author(s):
 • International Social Survey Programme
Co-workers:
 • Kelly, Jonathan
 • Guidorossi, Giovanna
 • Haller, Max
 • Smith, Tom W.
 • Becker, Jos
 • Park, Alison
 • Ward, Connor
 • Kolosi, Tamas
 • Harkness, Janet
 • Cichomski, Bogdan
 • Kalgraff Skjak, Knut
 • Lewin-Epstein, Noah
 • Gendal, Philip J.
 • Luz-Guerrero, Linda
 • Khakhalina, Ludmila
 • Dimova, Lilia
 • Frizzell, Alan
 • Mateju, Petr
 • Onodera, Noriko
 • Toš, Niko
 • Vlachova-Plecita, Klara
 • Svallfors, Stefan
 • Diez Nicolas, Juan
 • Villaverde-Cabral, Manuel
 • Piscova, Magdalena
 • Papageorgiou, Bambos
 • Lemel, Yannick
 • Tabuns, Aivars
 • Lehmann, Carla
 • Ahmad, Q. K.
 • Goul Andersen, Jørgen
 • Haag, Franz
 • Orkin, F. M.
 • Celi-Scalon, Maria
 • Briceno-Leon, Roberto
 • Uher, Rolf
Data file producer:
ASEP - Analisis Sociologicos Economicos y Politicos, (Madrid, Španija; 2002)

Funding agency:

Podatki o financiranju niso na voljo.

Project number:

no information

Series:
 • ISSP/Mednarodna splošna družboslovna anketa = International Social Survey Programme

  Raziskava je iz serije ISSP - Mednarodnega projekta sodelovanja splošnih družboslovnih anket, katerega namen je pridobivanje podatkov primernih za primerjalno analizo. Vsako leto se sodelujoče države odločijo za izvedbo kratkega vprašalnika na izbrano temo. (glej http://www.gesis.org/en/data_service/issp/index.htm in http://www.issp.org/homepage.htm ). Podatki iz mednarodne raziskave so na voljo pod oznako ADP - IDNo: ISSP in letnica.

Study Content

Keywords:

možnosti napredovanja, nagrajevanje, odnos do dohodkovnih razlik, ocena dejanskih zaslužkov nabora poklicev, zaželjeni zaslužki nabora poklicev, vloga države na področju socialnih razlik, odnos do globalne neenakosti, neenakosti v zdravstvu in izobraževanju, konflikti med družbenimi skupinami, samoumeščanje na družbeno lestvico, merila nagrajevanja, dejanska in zaželjena podoba slovenske družbe (slikovne piramide), demografska vprašanja

Keywords ELSST:
DRUŽBENA NEENAKOST, REVŠČINA, DRUŽBENA MOBILNOST, DRUŽBENA STALIŠČA, DRUŽBENI KONFLIKT, DOHODKOVNA POLITIKA

Topic Classification CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - enakost in neenakost
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Topic Classification CERIF
Socialne strukture
Topic Classification ADP
neenakost
percepcija neenakosti
stališča do družbenih razlik
intervencija države
odpravljanje neenakosti
demografija


Abstract:

Mednarodna družboslovna anketa (ISSP) je kontinuiran program mednarodnega sodleovanja. Skupina, osnovana leta 1983, razvija različne raziskovalne module, ki se dotikajo pomembnih družbenih vprašanj in katerih namen je dopolniti nacionalne ankete. Tokratna raziskava, tretji modul na temo družbene neenakosti (glej: MEDNARODNA SPLOŠNA DRUŽBOSLOVNA ANKETA: NEENAKOST I, 1987 in MEDNARODNA SPLOŠNA DRUŽBOSLOVNA ANKETA: NEENAKOST II, 1992), prinaša podatke iz naslednjih držav: Avstralije, Avstrije, Bolgarije, Kanade, Čila, Češke, Francije, Nemčije, Velike Britanije, Madžarske, Izraela, Japonske, Latvije, Nove Zelandije, Severne Irske, Norveške, Filipinov, Poljske, Portugalske, Rusije, Slovaške, Slovenije, Španije, Švedske; Švice in Združenih držav Amerike. Tokratna vprašanja se dotikajo enakosti dohodka, bogastva in možnosti, percepciji obsega družbene neenakosti. Vsebovana so tudi stališča do družbenih razlik, kdaj so upravičene, ali jih je potrebno zmanjšati. Respondentje ocenjujejo, kakšen je dejanski dohodek izbranih poklicnev in kakšen bi bil upravičen. Ocenjujejo poseganje države pri uravnavanju neenakosti. Na koncu pa so zbrani demografski podatki respondentov starost, spol, zaposlenost, dohodek, zakonski stan, izobrazba, religija, politične preference, lokalna skupnost in članstvo v sindikatu.

Methodology


Collection date: 1999 - 2000
Date of production: 2002
Country: Avstralija, Avstrija, Bolgarija, Kanada, Čile Češka, Francija, Nemčija, Velika Britanija, Madžarska, Izrael, Japonska, Latvija, Nova Zelandija, Severna Irska, Norveška, Filipini, Poljska, Portugalska, Rusija, Slovenija, Slovaška, Španija, Švedska, Švica in ZDA
Geographic coverage:

Teritorij naštetih držav, z izjemo Velike Britanije, kjer so izvzeti škotsko višavje in otoki.

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe, stare 18 let in več iz naslednjih držav: Avstralije, Avstrije, Bolgarije, Kanade, Čila, Češke, Francije, ZRN, Velike Britanije, Madžarske, Izraela, Japonske, Latvije, Nove Zelandije, Severne Irske, Norveške, Filipinov, Poljske, Portugalske, Rusije, Slovenije, Slovaške, Španije, Švedske, Šice in ZDA (pri nekaterih državah so prisotna manjša odstopanja glede starosti respondentov).

Excluded: no information
Data collected by:

AUS: Datacol (Canberra); A: IFES - Institut für Empirische Sozialforschung (Wien); NIRL: RES - Research and Evaluation Service (Dublin); SLO: CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (Ljubljana); S: SIFO; USA: NORC - National Opinion Research Center (Chicago - IL); Za ostale države podatki niso na voljo

Sampling procedure:

različno po posameznih državah

Mode of data collection:

Način zbiranja podatkov se med državami razlikuje razlikuje.

Weighting:

A, CND, RCH, E, F, GB, H, RP, PL, P, RUS, CH: uteževanje; AUS, BG, CZ, D, IL, J, LV, NZ, N, SLO, SK, S, USA: brez uteževanja; NIRL: ni podatka

Access restrictions

Omejeno za potrebe naročnika in raziskovalne skupine. Uporaba je mogoča samo ob predhodnem dogovoru z glavnim avtorjem raziskave in predložitvi pisnega dovoljenja. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: ISSP99 - podatki [datoteka podatkov], 1999

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 141
 • number of units: 32178

Variable list

V1 ZA study number ....

Value 13 Frequency
1999 ISSP99 32178
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32178 1999 1999 1999 0

Valid range from 1999 to 1999

V2 Respondent id number

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32178 0 4116000.0 164344 674820

Valid range from 0 to 4115995

V3 Country

Value 31 Frequency
1 AUS Australia 1672
2 D-W Germany West 921
3 D-E Germany East 511
4 GB Great Britain 804
5 NIRL North Ireland 830
6 USA United States 1272
7 A Austria 1016
8 H Hungary 1208
10 IRL Ireland 0
12 N Norway 1268
13 S Sweden 1150
14 CZ Czech Rep 1834
15 SLO Slovenia 1006
16 PL Poland 1135
17 BG Bulgaria 1102
18 RUS Russia 1705
19 NZ New Zealand 1108
20 CDN Canada 974
21 RP Philippines 1200
22 IL Israel 1208
24 J Japan 1325
25 E Spain 1211
26 LV Latvia 1100
27 F France 1889
28 CY Cyprus 1000
29 P Portugal 1144
30 RCH Chile 1503
33 SVK Slovakia 1082
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32178 1 33 17.1327 9.1888

Valid range from 1 to 33

V1 ZA study number ....

Value 1141 Frequency
1999 ISSP99 32178
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32178 1999 1999 1999 0

Valid range from 1999 to 1999

V2 Respondent id number

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32178 0 4116000.0 164344 674820

Valid range from 0 to 4115995

V3 Country

Value 3139 Frequency
1 AUS Australia 1672
2 D-W Germany West 921
3 D-E Germany East 511
4 GB Great Britain 804
5 NIRL North Ireland 830
6 USA United States 1272
7 A Austria 1016
8 H Hungary 1208
10 IRL Ireland 0
12 N Norway 1268
13 S Sweden 1150
14 CZ Czech Rep 1834
15 SLO Slovenia 1006
16 PL Poland 1135
17 BG Bulgaria 1102
18 RUS Russia 1705
19 NZ New Zealand 1108
20 CDN Canada 974
21 RP Philippines 1200
22 IL Israel 1208
24 J Japan 1325
25 E Spain 1211
26 LV Latvia 1100
27 F France 1889
28 CY Cyprus 1000
29 P Portugal 1144
30 RCH Chile 1503
33 SVK Slovakia 1082
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32178 1 33 17.1327 9.1888

Valid range from 1 to 33

V4 Importance: coming from a wealthy famil

Value 4138 Frequency
1 Essential 3152
2 Very important 7004
3 Fairly important 9780
4 Not very important 7899
5 Not important at all 3493
8 Cant choose 633
9 No answer 217
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32178 1 9 3.18783 1.41015

Valid range from 1 to 9

V5 Importance: Knowing the right people

Value 5137 Frequency
1 Essential 5521
2 Very important 11486
3 Fairly important 10064
4 Not very important 3307
5 Not important at all 1052
8 Cant choose 518
9 No answer 230
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32178 1 9 2.59143 1.3303

Valid range from 1 to 9

V6 People get rewarded for their effort

Value 6136 Frequency
1 Strongly agree 1596
2 Agree 8660
3 Neither agree nor disagree 6883
4 Disagree 8985
5 Strongly disagree 5034
8 Cant choose 811
9 No answer 209
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32178 1 9 3.38877 1.44408

Valid range from 1 to 9

V7 People get rewarded for their skills

Value 7135 Frequency
1 Strongly agree 1818
2 Agree 10785
3 Neither agree nor disagree 6954
4 Disagree 7632
5 Strongly disagree 3784
8 Cant choose 941
9 No answer 264
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32178 1 9 3.21965 1.499

Valid range from 1 to 9

V8 To get all in the top, you have to be c

Value 8134 Frequency
1 Strongly agree 3640
2 Agree 7261
3 Neither agree nor disagree 6542
4 Disagree 8322
5 Strongly disagree 4534
8 Cant choose 1589
9 No answer 290
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32178 1 9 3.38952 1.7052

Valid range from 1 to 9

V9 Ineq. exists because it benefits the ri

Value 9133 Frequency
1 Strongly agree 7810
2 Agree 13197
3 Neither agree nor disagree 4799
4 Disagree 3679
5 Strongly disagree 1087
8 Cant choose 1292
9 No answer 314
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32178 1 9 2.54565 1.66709

Valid range from 1 to 9

V10 People study to earn a lot of money

Value 10132 Frequency
1 Strongly agree 8492
2 Agree 13195
3 Neither agree nor disagree 4017
4 Disagree 4021
5 Strongly disagree 1266
8 Cant choose 911
9 No answer 276
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32178 1 9 2.45879 1.57218

Valid range from 1 to 9

V11 Differences in income are necessary

Value 11131 Frequency
1 Strongly agree 1503
2 Agree 5319
3 Neither agree nor disagree 6046
4 Disagree 10438
5 Strongly disagree 6797
8 Cant choose 1738
9 No answer 337
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32178 1 9 3.82103 1.60461

Valid range from 1 to 9

V12 Inequa. exists because of lack of union

Value 12130 Frequency
1 Strongly agree 4161
2 Agree 9631
3 Neither agree nor disagree 6690
4 Disagree 6510
5 Strongly disagree 2605
8 Cant choose 2224
9 No answer 357
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32178 1 9 3.21844 1.84996

Valid range from 1 to 9

V13 Would you say that you earn

Value 13129 Frequency
1 Much less than I deserve 5726
2 Less than I deserve 11736
3 What I deserve 9150
4 More than I deserve 457
5 Much more than I deserve 161
6 Never Worked 1956
8 Cant choose 1449
9 No answer 569
SYSMISS 974
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31204 1 9 2.8115 1.86856

Valid range from 1 to 9

V14R Income: skilled worker in a factory

Value 14128 Frequency
1 Lowest decile 606
2 2 4286
3 3 5285
4 4 5539
5 5 5539
6 6 3884
7 7 1830
8 8 965
9 9 289
10 Highest decile 74
97 Refused 96
98 Can't choose 1907
99 No answer 1878
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32178 1 99 15.6684 30.7064

Valid range from 1 to 99

V15R Income: a doctor in general practice

Value 15127 Frequency
1 Lowest decile 54
2 2 383
3 3 1443
4 4 2444
5 5 2731
6 6 2855
7 7 2618
8 8 4178
9 9 4714
10 Highest decile 6094
97 Refused 128
98 Can't choose 2389
99 No answer 2147
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32178 1 99 20.5083 32.1548

Valid range from 1 to 99

V16R Income: The chairman of a large national corporation

Value 16126 Frequency
1 Lowest decile 44
2 2 59
3 3 187
4 4 262
5 5 471
6 6 700
7 7 1351
8 8 2479
9 9 3473
10 Highest decile 17216
97 Refused 161
98 Can't choose 3246
99 No answer 2529
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32178 1 99 25.6426 34.6303

Valid range from 1 to 99

V17R Income: a lawyer

Value 17125 Frequency
1 Lowest decile 41
2 2 44
3 3 246
4 4 613
5 5 984
6 6 1364
7 7 2206
8 8 4048
9 9 5762
10 Highest decile 11260
97 Refused 154
98 Can't choose 2989
99 No answer 2467
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32178 1 99 24.265 34.1084

Valid range from 1 to 99

V18R Income: a shop assistant

Value 18124 Frequency
1 Lowest decile 2192
2 2 7874
3 3 7632
4 4 5370
5 5 2652
6 6 1477
7 7 583
8 8 347
9 9 169
10 Highest decile 148
97 Refused 100
98 Can't choose 1745
99 No answer 1889
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32178 1 99 14.3582 30.5176

Valid range from 1 to 99

V19R Income: the owner-manager of a large factory

Value 19123 Frequency
1 Lowest decile 31
2 2 53
3 3 174
4 4 305
5 5 495
6 6 746
7 7 1338
8 8 2666
9 9 3626
10 Highest decile 15881
97 Refused 165
98 Can't choose 2603
99 No answer 4095
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32178 1 99 28.2016 36.666

Valid range from 1 to 99

V20R Income: a judge in country's highest court

Value 20122 Frequency
1 Lowest decile 42
2 2 39
3 3 139
4 4 357
5 5 567
6 6 808
7 7 1770
8 8 3010
9 9 4694
10 Highest decile 14326
97 Refused 175
98 Can't choose 3516
99 No answer 2735
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32178 1 99 26.8485 35.7687

Valid range from 1 to 99

V21R Income: an unskilled worker in a factory

Value 21121 Frequency
1 Lowest decile 4003
2 2 9628
3 3 6719
4 4 4333
5 5 2100
6 6 900
7 7 281
8 8 127
9 9 75
10 Highest decile 136
97 Refused 110
98 Can't choose 1779
99 No answer 1987
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32178 1 99 14.4009 31.1493

Valid range from 1 to 99

V22R Income: a cabinet minister in the national government

Value 22120 Frequency
1 Lowest decile 47
2 2 58
3 3 158
4 4 348
5 5 534
6 6 832
7 7 1705
8 8 3530
9 9 4573
10 Highest decile 14956
97 Refused 168
98 Can't choose 2910
99 No answer 2359
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32178 1 99 24.1034 33.5323

Valid range from 1 to 99

V23R Income: your occupation

Value 23119 Frequency
0 Nap, nav, never worked 1712
1 Lowest decile 1799
2 2 3758
3 3 4333
4 4 4252
5 5 3664
6 6 2996
7 7 1986
8 8 1720
9 9 965
10 Highest decile 617
97 Refused 243
98 Can't choose 1584
99 No answer 2549
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32178 0 99 17.0703 32.3989

Valid range from 0 to 99

V24R Ought to be paid: a skilled worker in a factory

Value 24118 Frequency
1 Lowest decile 102
2 2 1134
3 3 3220
4 4 3644
5 5 5453
6 6 5907
7 7 3736
8 8 2987
9 9 1567
10 Highest decile 352
97 Refused 119
98 Can't choose 1747
99 No answer 2210
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32178 1 99 17.3573 30.9593

Valid range from 1 to 99

V25R Ought to be paid: a doctor in general practice

Value 25117 Frequency
1 Lowest decile 51
2 2 102
3 3 621
4 4 1174
5 5 1743
6 6 2667
7 7 3159
8 8 5123
9 9 6495
10 Highest decile 6265
97 Refused 151
98 Can't choose 2194
99 No answer 2433
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32178 1 99 21.327 32.2671

Valid range from 1 to 99

V26R Ought to be paid: the chairman of a large national corporation

Value 26116 Frequency
1 Lowest decile 62
2 2 146
3 3 349
4 4 436
5 5 776
6 6 1146
7 7 1957
8 8 3209
9 9 5205
10 Highest decile 12811
97 Refused 191
98 Can't choose 3058
99 No answer 2832
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32178 1 99 25.6948 35.1491

Valid range from 1 to 99

V27R Ought to be paid: a lawyer

Value 27115 Frequency
1 Lowest decile 63
2 2 82
3 3 420
4 4 747
5 5 1361
6 6 1759
7 7 2846
8 8 4726
9 9 6310
10 Highest decile 8119
97 Refused 173
98 Can't choose 2817
99 No answer 2755
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32178 1 99 24.3376 34.5918

Valid range from 1 to 99

V28R Ought to be paid: a shop assistant

Value 28114 Frequency
1 Lowest decile 277
2 2 2781
3 3 5448
4 4 5999
5 5 5714
6 6 3501
7 7 2001
8 8 1360
9 9 634
10 Highest decile 223
97 Refused 120
98 Can't choose 1866
99 No answer 2254
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32178 1 99 16.9753 31.8071

Valid range from 1 to 99

V29R Ought to be paid: the owner-manager of a large factory

Value 29113 Frequency
1 Lowest decile 46
2 2 80
3 3 303
4 4 411
5 5 714
6 6 969
7 7 1816
8 8 3082
9 9 4496
10 Highest decile 13085
97 Refused 198
98 Can't choose 2535
99 No answer 4443
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32178 1 99 28.8495 37.3946

Valid range from 1 to 99

V30R Ought to be paid: a judge in country's highest court

Value 30112 Frequency
1 Lowest decile 75
2 2 67
3 3 346
4 4 536
5 5 873
6 6 1090
7 7 2221
8 8 3319
9 9 5360
10 Highest decile 11932
97 Refused 198
98 Can't choose 3181
99 No answer 2980
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32178 1 99 26.413 35.7799

Valid range from 1 to 99

V31R Ought to be paid: a n unskilled worker in a factory

Value 31111 Frequency
1 Lowest decile 570
2 2 4255
3 3 6421
4 4 6060
5 5 5198
6 6 2719
7 7 1418
8 8 737
9 9 340
10 Highest decile 170
97 Refused 126
98 Can't choose 1866
99 No answer 2298
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32178 1 99 16.7214 32.1184

Valid range from 1 to 99

V32R Ought to be paid: a cabinet minister in the national government

Value 32110 Frequency
1 Lowest decile 167
2 2 152
3 3 508
4 4 706
5 5 1162
6 6 1453
7 7 2459
8 8 3981
9 9 5160
10 Highest decile 10514
97 Refused 194
98 Can't choose 2915
99 No answer 2807
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32178 1 99 24.9353 34.9337

Valid range from 1 to 99

V33R Ought to be paid: your occupation

Value 33109 Frequency
0 Nap, nav, never worked 1665
1 Lowest decile 433
2 2 1429
3 3 2496
4 4 3395
5 5 4198
6 6 4203
7 7 3076
8 8 3391
9 9 2073
10 Highest decile 1111
97 Refused 229
98 Can't choose 1633
99 No answer 2846
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32178 0 99 19.0501 32.9996

Valid range from 0 to 99

V34 Differences in income are too large

Value 34108 Frequency
1 Strongly agree 14119
2 Agree 11854
3 Neither agree nor disagree 3065
4 Disagree 1924
5 Strongly disagree 396
8 Cant choose 614
9 No answer 206
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32178 1 9 1.97228 1.37254

Valid range from 1 to 9

V35 Gov. must reduce differences in income

Value 35107 Frequency
1 Strongly agree 9909
2 Agree 11204
3 Neither agree nor disagree 4647
4 Disagree 3632
5 Strongly disagree 1495
8 Cant choose 1005
9 No answer 286
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32178 1 9 2.45121 1.63657

Valid range from 1 to 9

V36 Rich people pay more taxes

Value 36106 Frequency
1 Much larger share 9786
2 Larger 14503
3 The same share 5737
4 Smaller 426
5 Much smaller share 195
8 Cant choose 1269
9 No answer 262
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32178 1 9 2.21244 1.53738

Valid range from 1 to 9

V37 Diff between rich - poor people are big

Value 37105 Frequency
1 Strongly agree 13971
2 Agree 13543
3 Neither agree nor disagree 2474
4 Disagree 753
5 Strongly disagree 147
8 Cant choose 1067
9 No answer 223
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32178 1 9 1.95068 1.47538

Valid range from 1 to 9

V38 People in w. count. should help people

Value 38104 Frequency
1 Strongly agree 5241
2 Agree 9166
3 Neither agree nor disagree 6356
4 Disagree 6191
5 Strongly disagree 3073
8 Cant choose 1868
9 No answer 283
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32178 1 9 3.11582 1.80703

Valid range from 1 to 9

V39 Opinion: rich can buy better health car

Value 39103 Frequency
1 Very just, definitely right 2650
2 Somewhat just, right 4149
3 Neither just nor unjust, mixed feelings 4636
4 Somewhat unjust, wrong 8498
5 Very unjust, definitely wrong 11425
8 Cant choose 630
9 No answer 190
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32178 1 9 3.81388 1.47729

Valid range from 1 to 9

V40 Opinion: rich can buy better education

Value 40102 Frequency
1 Very just, definitely right 2680
2 Somewhat just, right 4182
3 Neither just nor unjust, mixed feelings 4519
4 Somewhat unjust, wrong 8337
5 Very unjust, definitely wrong 11587
8 Cant choose 660
9 No answer 213
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32178 1 9 3.825 1.49435

Valid range from 1 to 9

V41 Conflict: poor people - rich people

Value 41101 Frequency
1 Very strong conflicts 4371
2 Strong conflicts 9591
3 Not very strong conflicts 12996
4 There are no conflicts 3101
8 Cant choose 1793
9 No answer 326
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32178 1 9 2.86603 1.63636

Valid range from 1 to 9

V42 Conflict: working class - middle class

Value 42100 Frequency
1 Very strong conflicts 1237
2 Strong conflicts 5412
3 Not very strong conflicts 15312
4 There are no conflicts 6693
8 Cant choose 1805
9 No answer 1719
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32178 1 9 3.56393 1.88085

Valid range from 1 to 9

V43 Conflict: management - workers

Value 4399 Frequency
1 Very strong conflicts 4055
2 Strong conflicts 11157
3 Not very strong conflicts 11822
4 There are no conflicts 1847
8 Cant choose 1949
9 No answer 374
SYSMISS 974
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31204 1 9 2.82595 1.70274

Valid range from 1 to 9

V44 Conf: peop at the top - peop at the bot

Value 4498 Frequency
1 Very strong conflicts 6442
2 Strong conflicts 10825
3 Not very strong conflicts 9401
4 There are no conflicts 2875
8 Cant choose 2227
9 No answer 408
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32178 1 9 2.77466 1.83373

Valid range from 1 to 9

V45 Conflict: young people - older people

Value 4597 Frequency
1 Very strong conflicts 2060
2 Strong conflicts 7535
3 Not very strong conflicts 14879
4 There are no conflicts 5673
8 Cant choose 1668
9 No answer 363
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32178 1 9 3.14097 1.53257

Valid range from 1 to 9

V46 Yourself on a scale from top to bottom

Value 4696 Frequency
1 1 Top 179
2 2 338
3 3 1706
4 4 3551
5 5 8841
6 6 4970
7 7 4358
8 8 3584
9 9 2030
10 10 Bottom 1700
97 Refused 57
98 Don't know 381
99 NA 483
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32178 1 99 8.6809 15.525

Valid range from 1 to 99

V47 Ten Years ago, where were you then

Value 4795 Frequency
1 1 Top 309
2 2 692
3 3 2389
4 4 3842
5 5 8360
6 6 5297
7 7 4178
8 8 3064
9 9 1559
10 10 Bottom 1289
97 Refused 48
98 Don't know 538
99 NA 613
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32178 1 99 9.21611 17.66

Valid range from 1 to 99

V48 Status of your job - your father

Value 4894 Frequency
1 Much higher than your father's job 3552
2 Higher 8887
3 About equal 8490
4 Lower 4656
5 Much lower than your father's job 1882
6 I never had a job 1877
7 I don't know what my father did/father never had job/never k 1157
8 DK 1036
9 NA 641
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32178 1 9 3.36404 1.89375

Valid range from 1 to 9

V49 Importance to pay: responsibility

Value 4993 Frequency
1 Essential 9200
2 Very important 15441
3 Fairly important 6237
4 Not very important 399
5 Not important at all 80
8 Cant choose 503
9 No answer 318
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32178 1 9 2.10315 1.2602

Valid range from 1 to 9

V50 Importance to pay: education & training

Value 5092 Frequency
1 Essential 5060
2 Very important 12691
3 Fairly important 10295
4 Not very important 2828
5 Not important at all 500
8 Cant choose 490
9 No answer 314
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32178 1 9 2.54475 1.30316

Valid range from 1 to 9

V51 Importance to pay: supervising others

Value 5191 Frequency
1 Essential 4402
2 Very important 12451
3 Fairly important 11069
4 Not very important 2721
5 Not important at all 446
8 Cant choose 740
9 No answer 349
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32178 1 9 2.6318 1.37986

Valid range from 1 to 9

V52 Importance to pay: supporting a family

Value 5290 Frequency
1 Essential 5510
2 Very important 10714
3 Fairly important 9259
4 Not very important 3836
5 Not important at all 1670
8 Cant choose 813
9 No answer 376
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32178 1 9 2.74402 1.52694

Valid range from 1 to 9

V53 Importance to pay: having children

Value 5389 Frequency
1 Essential 4763
2 Very important 9876
3 Fairly important 8826
4 Not very important 5041
5 Not important at all 2500
8 Cant choose 796
9 No answer 376
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32178 1 9 2.90288 1.54796

Valid range from 1 to 9

V54 Importance to pay: how well they do it

Value 5488 Frequency
1 Essential 10813
2 Very important 15238
3 Fairly important 4941
4 Not very important 386
5 Not important at all 108
8 Cant choose 378
9 No answer 314
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32178 1 9 1.99037 1.21193

Valid range from 1 to 9

V55 Importance to pay: how hard they work

Value 5587 Frequency
1 Essential 8991
2 Very important 14669
3 Fairly important 6679
4 Not very important 922
5 Not important at all 165
8 Cant choose 422
9 No answer 330
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32178 1 9 2.15131 1.26473

Valid range from 1 to 9

V56 Comparation: your pay - your skills

Value 5686 Frequency
1 Much less than is just 6963
2 A little less than is just 11685
3 About just for me 8670
4 A little more than is just 746
5 Much more than is just 157
6 Never had a job 2043
8 Cant choose 1405
9 No answer 509
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32178 1 9 2.74072 1.85384

Valid range from 1 to 9

V57 Type of society your country is today

Value 5785 Frequency
1 Type A 7832
2 Type B 8856
3 Type C 5320
4 Type D 5771
5 Type E 850
8 Cant choose 1576
9 No answer 1143
SYSMISS 830
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31348 1 9 2.92628 2.03435

Valid range from 1 to 9

V58 Type of society your country would be

Value 5884 Frequency
1 Type A 417
2 Type B 1911
3 Type C 4021
4 Type D 14373
5 Type E 7399
8 Cant choose 2048
9 No answer 1179
SYSMISS 830
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31348 1 9 4.3953 1.59913

Valid range from 1 to 9

V59 Diagram: you and your family

Value 5983 Frequency
0 NAP 1021
1 1 Top 171
2 2 596
3 3 3554
4 4 10205
5 5 7323
6 6 4370
7 7 Bottom 2454
8 Cant choose 1330
9 No answer 1154
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32178 0 9 4.78227 1.77292

Valid range from 0 to 9

V60 Diagram: an unskilled worker

Value 6082 Frequency
0 NAP 1022
1 1 Top 96
2 2 161
3 3 419
4 4 1820
5 5 5073
6 6 11450
7 7 Bottom 8448
8 Cant choose 1215
9 No answer 2474
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32178 0 9 6.03338 1.704

Valid range from 0 to 9

V61 Diagram: the chairman of a corporation

Value 6181 Frequency
0 NAP 1022
1 1 Top 14975
2 2 8823
3 3 2541
4 4 667
5 5 243
6 6 159
7 7 Bottom 116
8 Cant choose 1081
9 No answer 2551
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32178 0 9 2.40848 2.43286

Valid range from 0 to 9

V62_4 Father: Occupation ISCO when you were 15

Value 6280 Frequency
0 N i lab force 10791
1 Soldiers (D) 5
2 Officers (D) 7
110 Armed forces 218
1000 Legislators, senior officials and managers 5
1100 Legislators and senior officials 0
1110 Legislators 9
1120 Senior government official 36
1130 Traditional chiefs and heads of villages 31
1140 Senior officials of special-interest organisation 0
1141 Senior officials of political-party organisations 2
1142 Senior officials of employers 7
1143 Senior officials of humanitarian organisations 6
1200 Corporate managers 0
1210 Directors and chief executives 90
1220 Production and operations department managers 58
1221 Production and operations in agriculture 45
1222 Production and operations in manufacturing 58
1223 Production and operations in construction 43
1224 Production and operations in wholesale and retail trade 19
1225 Production and operations in restaurants and hotels 7
1226 Production and operations in transport 28
1227 Production and operations in business services 14
1228 Production and operations in personal care 10
1229 Production and operations not elsewhere classified 168
1230 Other departement managers 8
1231 Finance and administration department managers 53
1232 Personnel and industrial relations 23
1233 Sales and marketing department managers 43
1234 Advertising and public relations departments managers 4
1235 Supply and distribution department managers 23
1236 Computing services department managers 10
1237 Research and development department managers 6
1238 Other department managers not elsewhere classified (CDN) 2
1239 Other department managers 44
1240 Misc. Office Supervisors (USA) 1
1251 High military officer (H) 8
1252 Low military officer (H) 6
1300 General managers 0
1310 General managers 84
1311 General managers in agriculture 46
1312 General managers in manufacture 138
1313 General managers in construction 34
1314 General managers in wholesale and retail trade 203
1315 General managers of restaurants and hotels 50
1316 General managers in transport 29
1317 General managers of business services 36
1318 General managers in personal care 13
1319 General managers not elsewhere classified 136
1320 Managers/leaders in non-specified trade areas (0-9 emp) (N) 19
2000 Professionals 2
2100 Physical, mathematical and engineering science professionals 1
2110 Physicists, chemist and related professionals 3
2111 Physicists, and astronomers 4
2112 Meteorologists 1
2113 Chemists 8
2114 Geologists and geophysicists 6
2120 Mathematicians, statisticians and related professionals 1
2121 Mathematicians 0
2122 Statisticians 1
2130 Computing professionals 1
2131 Computing systems designers and analysts 8
2132 Computer programmers 13
2139 Computing professionals not elsewhere classified 5
2140 Architects, engineers and related professionals 41
2141 Architects, town and traffic planners 28
2142 Civil engineers 95
2143 Electrical engineers 41
2144 Electronics and telecommunication engineers 19
2145 Mechanical engineers 64
2146 Chemical engineers 7
2147 Mining engineers, metallurgists 12
2148 Cartographers and surveyors 8
2149 Architects, engineers and related professionals 80
2200 Life science and health professionals 0
2210 Life science professionals 8
2211 Biologists, botanists, zoologists 4
2212 Pharmacologists, pathologists 1
2213 Agronomists and related professionals 22
2220 Health professionals (except nursing) 1
2221 Medical doctors 100
2222 Dentists 22
2223 Veterinarians 12
2224 Pharmacists 16
2229 Health professionals (except nursing) n.e.c. 5
2230 Nursing and midwifery professionals 10
2248 Various professions 'measuring things' (CH) 0
2300 Teaching professionals 32
2310 College, university and higher education teaching 63
2320 Secondary education teaching professionals 104
2321 Secondary school teacher (CH,H,USA) 12
2322 Vocational school teacher (H) /Home economics teachers (USA) 0
2330 Primary and pre-primary education teaching professionals 15
2331 Primary education teaching professionals 60
2332 Pre-primary education teaching professionals 1
2340 Special education teaching professionals 5
2350 Other teaching professionals 9
2351 Education methods specialists 4
2352 School inspectors 4
2359 Other teaching professionals n.e.c 25
2400 Other professionals 3
2410 Business professionals 48
2411 Accountants 106
2412 Personnel and careers professionals 9
2419 Business professionals not elsewhere classified 39
2420 Legal professionals 2
2421 Lawyers 70
2422 Judges 9
2429 Legal professionals not elsewhere classified 18
2430 Archivists, librarians and related information professionals 0
2431 Archivists and curators 1
2432 Librarians and related information professionals 1
2440 Social science and related professionals 0
2441 Economists 21
2442 Sociologists, anthropologists 3
2443 Philosophers, historians and political scientists 0
2444 Philologists, translators and interpreters 2
2445 Psychologists 3
2446 Social work professionals 7
2450 Writers and creative or performing artists 3
2451 Authors, journalists and other writers 22
2452 Sculptors, painters and related artists 11
2453 Composers, musicians and singers 14
2454 Choreographers and dancers 0
2455 Film, stage and related actors and directors 4
2460 Religious professionals 46
2511 Economical and social scientific planning and deliberati (N) 2
2513 Technical and social scientific planning and deliberati (N) 1
2519 Others within this group (N) 5
3000 Technicians and associate professionals 9
3100 Physical and engineering science technicians 2
3110 Physical and engineering science technicians 35
3111 Chemical and physical science technicians 2
3112 Civil engineering technicians 47
3113 Electrical engineering technicians 30
3114 Elect. and telecom. engineering technicians 27
3115 Mechanical engineering technicians 46
3116 Chemical engineering technicians 7
3117 Mining and metallurgical technicians 10
3118 Draughtspersons 11
3119 Physical and engin. science technicians n.e.c. 64
3120 Computer associate professionals 5
3121 Computer assistants 1
3122 Computer equipment operators 3
3123 Industrial robot controllers 0
3130 Optical and electronic equipement operators 0
3131 Photographers and image and sound recording 15
3132 Broadcasting and telecom. Equipment operat. 9
3133 Medical equipment operators 0
3139 Optical and electronic equip. Operators n.e.c. 0
3140 Ship and aircraft controllers and technicians 3
3141 Ships engineers 28
3142 Ships deck officers and pilots 45
3143 Aircraft pilots and related associate professionals 10
3144 Air traffic pilots 3
3145 Air traffic safety technicians 4
3150 Safety and quality inspectors 2
3151 Building and fire inspectors 8
3152 Safety, health and quality inspectors 49
3200 Life science and health associate professionales 0
3210 Life science technicians and related associate prof 2
3211 Life science technicians 9
3212 Agronomy and forestry technicians 21
3213 Farming and forestry advisers 1
3220 Modern health associate professionals (excep nursing) 2
3221 Medical assistants 5
3222 Sanitarians 2
3223 Dieticians and nutritionists 1
3224 Optometrists and opticians 4
3225 Dental assistants 2
3226 Physiotherapists and related associate professionals 2
3227 Veterinary assistants 1
3228 Pharmaceutical assistants 2
3229 Modern health associate prof. (except nursing) n.e.c. 4
3230 Special education teaching associate professionals 0
3231 Nursing associate professionals 11
3232 Midwifery associate professionals 0
3240 Traditional medicine practitioners and faith healers 0
3241 Traditional medicine practitioners 2
3242 Faith healers 1
3300 Teaching associate professionals 0
3310 Primary education teaching associate professionals 32
3320 Pre-primary education teaching associate professionals 3
3330 Special education teaching associate professionals 0
3340 Other teaching associate professionals 24
3341 Teachers in technical college (N) 13
3342 Other educational and pedagogical occupations (N) 1
3400 Other associate professionals 11
3410 Finance and sales associate professionals 14
3411 Securities and finance dealers and brokers 10
3412 Insurance representatives 41
3413 Estate agents 25
3414 Travel consultants and organisers 0
3415 Technical and commercial sales representatives 87
3416 Buyers 31
3417 Appraisers, valuers and auctioneers 7
3418 Cust cons in bank (N) 37
3419 Finance and sales associate professionals n.e.c. 18
3420 Business services agents and trade brokers 3
3421 Trade brokers 11
3422 Clearing and forwarding agents 12
3423 Employment agents and labour contractors 13
3429 Business services agents and trade brokers n.e.c. 15
3430 Administrative associate professionals 15
3431 Administ. Secret. and related associate prof. 23
3432 Legal and related business associate professionals 5
3433 Bookkeepers 49
3434 Statistical, mathematical and related associate 2
3439 Administrative associate professionals n.e.c. 44
3440 Customs, tax and related government associate professionals 14
3441 Customs and border inspectors 7
3442 Government tax and excise officials 11
3443 Government social benefits officials 5
3444 Government licensing officials 4
3445 Public employment service workers (N) 0
3449 Customs, tax and related gover. Assoc. n.e.c. 28
3450 Police inspectors and detectives 38
3452 Police officer (H)/Civil staff of Militia (RUS) 9
3460 Social work associate professionals 2
3470 Artistic, entertainment and sports associate professionals 0
3471 Decorators and commercial designers 17
3472 Radio, television and other announcers 2
3473 Street, night-club and related musicians 10
3474 Clowns, magicians, acrobates and related associate 0
3475 Athletes, sportspersons and related associate 6
3480 Religious associate professionals 8
3491 Information workers and journalists (N) 0
3492 Librarians(N)/Paid secretaries of the CP (RUS) 2
4000 Clerks 55
4100 Office clerks 12
4110 Secretaries and keyboard-operating clerks 5
4111 Stenographers and typists 7
4112 Word-processor and related operators 6
4113 Data entry operators 3
4114 Calculating machine operators 0
4115 Secretaries 50
4116 Clerical offiser (N) 9
4120 Numerical clerks 4
4121 Accounting and bookkeeping clerks 84
4122 Statistical and finance clerks 10
4130 Material-recording and transport clerks 7
4131 Stock clerks 130
4132 Production clerks 12
4133 Transport clerks 52
4140 Library, mail and related clerks 2
4141 Library and filing clerks 13
4142 Mail carriers and sorting clerks 67
4143 Coding, proof-reading and related clerks 0
4144 Scribes and related workers 0
4190 Other office clerks 69
4200 Customer services clerks 12
4210 CAshiers, tellers and related clerks 8
4211 Cashiers and ticket clerks 18
4212 Tellers and other counter clerks 33
4213 Bookmakers and croupiers 0
4214 Pawnbrokers and money-lenders 0
4215 Debt-collectors and related workers 10
4220 Client information clerks 2
4221 Travel agency and related clerks 3
4222 Receptionists and information clerks 8
4223 Telephone switchboard operators 3
4400 Post office, higher civil service (D) 1
4500 Railway official, higher civil service (D) 2
5000 Service workers and shop and market sales workers 3
5100 Personal and protective services workers 1
5110 Travel attendents and related workers 0
5111 Travel attendents and travel stewards 17
5112 Transport conductors 48
5113 Travel guides 0
5120 Housekeeping and restaurant services workers 5
5121 Housekeepers and related workers 24
5122 Cooks 55
5123 Waiters, waitresses and bartenders 40
5130 Personal care and related workers 4
5131 Child care workers 2
5132 Institution-based personal care workers 7
5133 Home-based personal care workers 0
5134 Dental secretaries (N) 0
5135 Medical secretaries (N) 0
5136 Childminders, etc. (N) 0
5139 Personal care and related workers n.e.c. 3
5140 Other personal services workers 2
5141 Hairdressers, barbers, beauticians 51
5142 Companions and valets 0
5143 Undertakers and embalmers 2
5149 Other personal services workers n.e.c. 12
5150 Astrologers, fortune-tellers and related workers 0
5151 Astrologers and related workers 0
5152 Fortune-tellers, palmists and related workers 0
5160 Protective services workers 4
5161 Fire-fighters 54
5162 Police officers 126
5163 Prison guards 15
5164 Caretakers (N) 8
5169 Protective services workers not elsewhere classified 54
5200 Models, salespersons and demonstrators 4
5210 Fashion and other models 1
5220 Shop salespersons and demonstrators 293
5221 Shop staff (N) 14
5222 Door-to-door telep (N) 0
5223 Wholesale merchants (N) 7
5230 Stall and market salespersons 46
6000 Skilled agricultural and fishery workers 0
6100 Marked-oriented skilled agricultural and fishery workers 219
6110 Market gardeners and crop growers 294
6111 Field crop and vegetable growers 322
6112 Tree and shrub crop growers 22
6113 Gardeners, horticultural and nursery growers 47
6114 Mixed-crop growers 218
6120 Market-oriented animal producers and related workers 9
6121 Dairy and livestock producers 302
6122 Poultry producers 3
6123 Apiarists and sericulturists 9
6124 Mixed animal producers 12
6129 Market-oriented animal producers and related workers n.e.c. 67
6130 Market-oriented crop animal producers 600
6133 Farm supervisors (USA) 122
6140 Forestry and related workers 54
6141 Forestry workers and loggers 80
6142 Charcoal burners and related workers 5
6150 Fishery workers, hunters and trappers 14
6151 Aquatic-life cultivation workers 5
6152 Inland and coatsal waters fishery workers 37
6153 Deep-sea fishery workers 41
6154 Aquatic-life cultivation workers 1
6200 Subsistence agricultural and fishery workers 1
6210 Subsistence agricultural and fishery workers 132
7000 Craft and related trades workers 40
7100 Extraction and building trades workers 5
7110 Miners, shotfirers, stone cutters and carvers 8
7111 Miners and quarry workers 220
7112 Shotfirers and blasters 23
7113 Stone splitters, cutters and carvers 29
7120 Building frame and related trades workers 34
7121 Builders, traditional materials 185
7122 Bricklayersand stonemasons 310
7123 Concrete placers, concrete finishers 30
7124 Carpenters and joiners 315
7125 Joiner, formwork (N) 4
7126 Carpenters (N) 26
7127 Foundation workers (N) 0
7128 Tunnel and mountain workers, blasting operators, etc (N) 3
7129 Building frame and related trades workers n.e.c. 128
7130 Building finishers and related trades workers 10
7131 Roofers 27
7132 Floor layers and tile setters 51
7133 Plasterers 15
7134 Insulation workers 6
7135 Glaziers 7
7136 Plumbers and pipe fitters 147
7137 Building and related electricians 146
7139 Building finishers and related trade workers not elsewhere 12
7140 Painters, building structure cleaners 4
7141 Painters and related workers 136
7142 Varnishers and related painters 29
7143 Building structure cleaners 8
7200 Metal, machinery and related trades workers 7
7210 Metal moulders, welders, sheetmetal workers 32
7211 Metal moulders vand coremakers 17
7212 Welders and flamecutters 122
7213 Sheet-metal workers 75
7214 Structural-metal preparers and erectors 53
7215 Riggers and cable splicers 0
7216 Underwater workers 5
7217 Car and airstructure mechanics (N) 2
7220 Blacksmiths, tool-makers and related trades workers 8
7221 Blacksmiths, hammer-smths and forging-press workers 95
7222 Tool-makers and related workers 211
7223 Machine-tool setters and setter-operators 60
7224 Metal wheel-grinders, polishers and tool sharpeners 81
7230 Machinery mechanics and fitters 70
7231 Motor vehicle mechanics and fitters 294
7232 Aircraft engine mechanics and fitters 14
7233 Agricultural- or industrial-machinery mechanics 131
7234 Shipmechanics, etc. (N) / Misc. Garage help (USA) 3
7240 Painters, building structure cleaners and related workers 22
7241 Electrical mechanics and fitters 121
7242 Electronics fitters 18
7243 Electronics mechanics and servicers 24
7244 Telegraph and telephone installers and servicers 30
7245 Electrical line installers, repairers and cable 51
7300 Precision, handicraft, printing and related trades workers 1
7310 Precision workers in metal and related materials 7
7311 Precision-instrument makers and repairers 31
7312 Musical-instrument makers and tuners 3
7313 Jewellery and precious-metal workers 12
7320 Potters, glass-makers and related trades workers 4
7321 Abrasive wheel formers, potters and related workers 8
7322 Glass-makers, cutters, grinders and finishers 21
7323 Glass engravers and etchers 1
7324 Glass, ceramics and related decorative painters 1
7330 Handicraft workers in wood, textile, leather 3
7331 Handicraft workers in wood and related materials 17
7332 Handicraft workers in textile, leather 5
7340 Printing and related trades workers 6
7341 Compositors, typesetters and related workers 20
7342 Stereotypers, and electrotypers 6
7343 Printing engravers and etchers 3
7344 Photographic and related workers 4
7345 Bookbinders and related workers 3
7346 Silk-screen, block and textile printers 3
7350 Technical drawers (N) 0
7400 Other craft and related trades workers 1
7410 Food processing and reltaed trades workers 4
7411 Butchers, fishmongers and related food preparers 91
7412 Bakers, pastry-cooks and confectionary makers 113
7413 Dairy-products makers 7
7414 Fruit, vegetable and related preservers 4
7415 Food and beverage tasters and graders 3
7416 Tobacco preparers and tobaco products makers 7
7420 Wood treaters, cabinet-makers and related trades workers 8
7421 Wood treaters 6
7422 Cabinet-makers and related workers 162
7423 Woodworking-machine setters and setter-operators 6
7424 Basketry weavers, brush makers and related workers 0
7430 Printing and related trades workers 11
7431 Fibre preparers 9
7432 Weavers, knitters and related workers 12
7433 Tailors, dressmakers and hatters 53
7434 Furriers and related workers 3
7435 Textile, leather and related pattern-makers 3
7436 Sewers, embroiderers and related workers 8
7437 Upholsterers and related workers 22
7440 Pelt, leather and shoemaking trades workers 0
7441 Pelt dressers, tanners and fellmongers 6
7442 Pelt dressers, tanners and fellmongers 95
7450 Laboratory assistants (N) 0
7500 Metal workers general 1
7510 Metal worker n.e.c. 141
7520 Electronics engineers n.e.c. 39
7900 Master craftsman, supervisor 12
8000 Plant and machine operators and assemblers 17
8100 Stationary-plant and related operators 17
8110 Mining- and mineral-processing-plant operators 6
8111 Mining-plant operators 15
8112 Mineral-ore and stone-processing-plant operators 5
8113 Well drillers and borers and related workers 7
8120 Metal-processing-plant operators 8
8121 Ore ad metal furnace operators 17
8122 Metal melters, casters and rolling-mill operators 30
8123 Metal-heat-treating-plant operators 8
8124 Metal drawers and extruders 1
8130 Glass, ceramics and related plant operators 1
8131 Glass and ceramics kiln and related machine operators 11
8139 Glass, ceramics and related plant operators n.e.c. 1
8140 Wood-processing- and papermaking-plant operators 4
8141 Wood-processing-plant operators 42
8142 Paper-pulp plant operators 8
8143 Papermaking-plant operators 6
8150 Chemical-processing-plant operators 9
8151 Crushing-, grinding- and chemical-mixing-machinery 5
8152 Chemical-heat-treating-plant operators 0
8153 Chemical-filtering- and separating-equipment 1
8154 Chemical-still and reactor operators 1
8155 Petroleum- and natural-gas-refining-plant operators 3
8159 Chemical-processing-plant operators n.e.c. 9
8160 Power-production and related plant operators 14
8161 Power-production plant operators 21
8162 Steam-engine and boiler operators 37
8163 Icinerator, water-treatment and relted plant 17
8170 Automated-assembly-line and industrial-robot operators 1
8171 Automated-assembly-line operators 5
8172 Industrial-robot operators 0
8200 Machine operators and assemblers 6
8210 Metal- and mineral-products mancine operators 6
8211 Machine-tool operators 75
8212 Cement and other mineral products machine operators 6
8220 Chemical-products machine operators 0
8221 Pharmaceutical- and toiletry products machine 3
8222 Ammunition- and explosive-products machine 1
8223 Metal finishing-, plating- and coating-machine 10
8224 Photographic-products machine operators 0
8229 Chemical-products machine operators n.e.c. 1
8230 Rubber- and plastic-products machine operators 2
8231 Rubber-products machine operators 10
8232 Plastic-products machine operators 3
8240 Wood-products machine operators 30
8250 Printing-, binding- and paper-products machine operators 3
8251 Printing-machine operators 27
8252 Bookbinding-machine operators 0
8253 Paper-products machine operators 7
8260 Textile-, fur- and leather-products machine operators 6
8261 Fibre-preparing-, spinning- and winding-machine 1
8262 Weaving- and knitting-machine operators 15
8263 Sewing-machine operators 3
8264 Bleaching-, dyeing- and cleaning-machine operators 11
8265 Fur- and leather-preparing-machine operators 1
8266 Shoemaking- and related machine operators 12
8269 Textile-, fur- and leather-products machine oper. n.e.c. 4
8270 Food and related products machine operators 13
8271 Meat- and fish-processing-machine operators 15
8272 Dairy-products machine operators 8
8273 Grain- and spice-milling-machine operators 15
8274 Baked-goods, cereal and chocolate-products 6
8275 Fruit-, vegetable- and nut-processing-machine 1
8276 Sugar production machine operators 1
8277 Tea-, coffee-, and cocoa-processing-machine 1
8278 Brewers-, wine and other beverage machine 5
8279 Tobacco production machine operators 3
8280 Assemblers 10
8281 Mechanical-machinery assemblers 22
8282 Electrical-equipment assemblers 6
8283 Electronic-equipment assemblers 2
8284 Metal-, rubber- and plastic-products assemblers 5
8285 Wood and related products assemblers 6
8286 Paperboard, textile and related products 0
8290 Other machine operators and Assemblers 127
8300 Drivers and mobile-plant operators 22
8310 Locomotive-engine drivers and related workers 15
8311 Locomotive-engine drivers 89
8312 Railway brakers, signallers and shunters 78
8320 Motor-vehicle drivers 91
8321 Motor-cycle drivers 2
8322 Car, taxi and van drivers 183
8323 Bus and tram drivers 149
8324 Heavy truck and lorry drivers 409
8330 Agricultural and other movile-plant operators 9
8331 Motorised farm and forestry plant operators 197
8332 Earth-moving- and related plant operators 62
8333 Crane, hoist and related plant operators 48
8334 Lifting-truck operators 21
8340 Ship's deck crews and related workers 46
8341 Deck crew (ship) (N) 14
8342 Engine crew (ship) (N) 1
8400 Fabricating Machine Operators, NEC (USA) 0
9000 Elementary occupations 44
9100 Sales and services elementary occupations 36
9110 Street vendors and related workers 19
9111 Street food vendors 20
9112 Street vendors, non-food products 10
9113 Door-to-door and telephone salespersons 30
9120 Shoe cleaning and other street services elementary occupatio 2
9130 Domestic and related helpers, cleaners and launderers 12
9131 Domestic helpers and cleaners 11
9132 Helpers and cleaners in offices, hotels and other establishm 10
9133 Hand-launderers and presers 6
9134 Kitchen and servingassistants (N) 0
9140 Building caretakers, window and related cleaners 15
9141 Building caretakers 38
9142 Vehicle, window and related cleaners 7
9150 Messengers, porters, doorkeepers and related workers 0
9151 Messengers, package, and luggage porters and delivers 26
9152 Doorkeepers, watchpersons uggage porters and deliverers 74
9153 Vending-machine money collectors, meter readers and related 5
9160 Garbage collectors and related labourers 8
9161 Garbage collectors 8
9162 Sweepers and related labourers 7
9200 Agricultural, fishery and related labourers 2
9210 Agricultural, fishery and related labourers 39
9211 Farm-hands and labourers 699
9212 Forestry labourers 43
9213 Building construction labourers 14
9300 Labourers in mining construction manufacturing and transport 64
9310 Mining and construction labourers 68
9311 Mining and quarrying labourers 51
9312 Construction and maintenance labourers: roads, dams and simi 96
9313 Building construction labourers 121
9320 Manufacturing labourers 97
9321 Assembling labourers 115
9322 Hand packers and other manufacturing labourers 55
9330 Transport labourers and freight handlers 62
9331 Hand or pedal vehicle drivers 6
9332 Drivers of animal-drawn vehicles and machinery 28
9333 Freight handlers 111
9996 Not classif; inadeq description 481
9997 Refused 62
9998 Don't know 503
9999 No answer 2750
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32178 0 9999 4387.41 3874.03

Valid range from 0 to 9999

V62_3 Father: Occupation ISCO when you were 15 years (3 digits)

Value 6379 Frequency
11 Armed forces 79
100 Legislators, senior officials and managers 0
110 Legislators and senior officials 9
111 Legislators 11
112 senior government official 41
113 Traditional chiefs and heasds of villages 1
114 Senior officials of special-interest organisation 6
120 Corporate managers 9
121 Directors and chiefs executives 23
122 Production and operations department managers 90
123 Other department managers 38
130 General managers 0
131 General managers 218
200 Professionals 3
210 Physical, mathematical and enginnering science professionals 19
211 Physicists, chemists and related professionals 2
212 Mathematicians, statisticians and related professionals 0
213 Computing professionals 11
214 Architects, engineers and related professionals 55
220 Life science and health professionals 0
221 Life science professionals 4
222 Health professionals (except nursing) 53
223 Nursing and midwifery professionals 0
230 Teaching professionals 0
231 College, university and higher education teaching profession 7
232 Secondary education teaching professionals 41
233 Primary and pre-primary education teaching professionals 6
234 Special education teaching professionals 1
235 Other teaching professionals 0
240 Other professionals 0
241 Business professionals 15
242 Legal professionals 18
243 Archivists, librarians and related information professionals 2
244 Social science and related professionals 5
245 Writers and creative or performing artists 6
246 Religious professionals 3
247 Public service administrative professionals (A) 2
300 Technicians and associate professionals 0
310 Physical and engineering science technicians 4
311 Physical and engineering science technicians 96
312 Computer associate professionals 7
313 Optical and electronic equipement operators 5
314 Ship and aircraft controllers and technicians 6
315 Safety and quality inspectors 2
320 Life science and health associate professionals 0
321 Life science technicians and related associate professionals 5
322 Modern health associate professionals (except nursing) 7
323 Nursing and midwifery associate professionals 2
324 Traditional medicine practitioners and faith healers 0
330 Teaching associate professionals 0
331 Primary education teaching assoicate professionals 27
332 Pre-primary education teaching associate professionals 0
333 Special education teaching associate professionals 0
334 Other teaching associate professionals 9
340 Other associate professionals 6
341 Finance and sales associate professionals 95
342 Business services agents and trade brokers 7
343 Administrative associate professionals 71
344 Customs, tax and related government assoicate professionals 33
345 Police inspectors and detectives 10
346 Social work associate professionals 4
347 Artistic, entertainment and sports associate professionals 11
348 Religious associate professionals 1
400 Clerks 0
410 Office clerks 24
411 Secretaries and keyboard-operating clerks 9
412 Numerical clerks 50
413 Material-recording and transport clerks 59
414 Library, mail and related clerks 36
419 Other office clerks 30
420 Customer services clerks 0
421 Cashiers, tellers and related clerks 25
422 Client information clerks 10
500 Service workers and shop and market sales workers 0
510 Personal and protective services workers 0
511 Travel attendents and related workers 10
512 Housekeeping and restaurant services workers 33
513 Personal care and related workers 10
514 Other personal services workers 42
515 Astrologers, fortune-tellers and related workers 0
516 Protective services workers 61
520 Models, salespersons and demonstrators 5
521 Fashion and other models 0
522 Shop salespersons and demonstrators 61
523 Stall and market salespersons 0
600 Skilled agricultural and fishery workers 0
610 Marked-oriented skilled agricultural and fishery workers 184
611 Market gardeners and crop growers 307
612 Market-oriented animal producers and related workers 23
613 Market-oriented crop animal producers 343
614 Forestry and related workers 44
615 Fishery workers, hunters and trappers 12
620 Subsistence agricultural and fishery workers 0
621 Subsistence agricultural and fishery workers 35
700 Craft and related trades workers 45
710 Extraction and building trades workers 4
711 Miners, shotfirers, stone cutters and carvers 68
712 Building frame and related trades workers 274
713 Building finishers and related trades workers 68
714 Painters, building structure cleaners and related workers 29
720 Metal, machinery and related trades workers 11
721 Metal moulders, welders, sheetmetal workers, structural-meta 57
722 Blacksmiths, tool-makers and reltaed trades workers 73
723 Machinery mechanics and fitters 117
724 Electrical and electronic equipement mechanics and fitters 50
730 Precision, handicraft, printing and related trades workers 0
731 Precision workers in metal and related materials 18
732 Potters, glass-makers and related trades workers 8
733 Handicraft workers in wood, textile, leather and related mat 6
734 Printing and related trades workers 16
740 Other craft and related trades workers 0
741 Food processing and related trades workers 81
742 Wood treaters, cabinet-makers and related trades workers 144
743 Textile, garment and related trades workers 42
744 Pelt, leather and shoemaking trades workers 53
800 Plant and machine operators and assemblers 44
810 Stationary-plant and related operators 3
811 Mining- and mineral - processing - plant operators 21
812 Metal-processing-plnat operators 12
813 Glass, ceramics and related plant operators 5
814 Wood-processing- and papermaking-plant operators 18
815 Chemical-processing-plant operators 6
816 Power-production and related plant operators 15
817 Automated-assembly-line and industrial-robot operators 0
820 Machine operators and assemblers 0
821 Metal-and mineral-products machine operators 38
822 Chemical-products machine operators 9
823 Rubber- and plastic-products machine operators 4
824 Wood-products machine operators 5
825 Printing-, binding- and paper- products machine operators 14
826 Textile-, fur- and leather-products machine operators 42
827 Food and related products machine operatos 20
828 Assemblers 30
829 Other machine operators and Assemblers 5
830 Drivers and mobile-plant operators 4
831 Locomotive-engine drivers and reltaed workers 67
832 Motor-vehicle drivers 112
833 Agricultural and other mobile-plant operators 22
834 ship's deck crews and reltaed workers 7
900 Elementary occupations 0
910 Sales and services elementary occupations 1
911 Street vendors and related workers 8
912 Shoe cleaning and other street services elementary occupatio 2
913 Domestic and related helpers, cleaners and launderers 17
914 Building caretakers, window and related cleaners 9
915 Messengers, porters, doorkeepers and related workers 26
916 Garbage collectors and related labourers 6
920 Agricultural, fishery and related labourers 0
921 Agricultural, gishery and related labourers 124
930 Labourers in mining construction manufacturing and transport 0
931 Mining and construction labourers 68
932 Manufacturing labourers 52
933 Transport labourers and freight handlers 48
996 Not classif; inadeq description 6
997 Refused 143
0 NAP, N i lab force 27277
998 Dk 23
999 Na 102
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4776 11 997 582.773 253.392

Valid range from 0 to 999

V62_S F: Occupation specific when you were 15 years old

Value 6478 Frequency
210001 SOLDIER/MILITARY 18
210002 FARMER 373
210003 CONSTRUCTION WORKER 30
210004 GOVERNMENT EMPLOYEE 16
210005 DRIVER 90
210006 POULTRY RAISING/ANIM 6
210007 WAREHOUSEMAN 1
210008 TECHNICIAN 7
210009 TAUHAN/ALALAY NG V. 2
210010 JEEPNEY OPERATOR 2
210011 FLOWER ARRANGER 1
210012 JANITOR 5
210013 OWN BUSINESS 65
210014 SEAMAN 9
210015 FISHERMAN 34
210016 PHOTOGRAPHER 1
210017 ENGINEER 9
210018 POLICE 15
210019 WASHING AGENCY EMPLO 1
210020 TEACHER 17
210021 SECURITY GUARD 16
210022 MANAGER 14
210023 SUPERVISOR 16
210024 PRINTING PRESS EMPLO 2
210025 WORK ABROAD 2
210026 CLERK 7
210027 FACTORY WORKER 8
210028 PARLOR/BEAUTICIAN 7
210029 ACCONTANT 3
210030 CARETAKER 4
210031 KARGADOR 2
210032 ELECTRICIAN 8
210033 DRAFTSMAN 1
210034 GIFT CHECK GUARANTOR 1
210035 CASHIER 2
210036 SALESMAN 2
210037 MOVIE SCHEDULE MASTE 1
210038 BUTCHER 4
210039 PAINTER 6
210040 DEALER 4
210041 BARANGAY CAPTAIN 3
210042 GUMAGAWA NG PIANO 1
210043 SINGER 1
210044 METER READER 1
210045 AUDITOR 1
210046 DOCTOR 3
210047 QUALITY CONTROL 2
210048 CHECKER 4
210049 DECEASED 65
210050 NOT WORKING 20
210051 CONSULTANT 1
210052 BANK DIRECTOR 1
210053 DENTIST 1
210054 ARCHITECT 1
210055 CONDUCTOR 2
210057 LAW OFFICE EMPLOYEE 1
210058 MASTER CUTTER/TAILOR 2
210059 CREW/WAITER 2
210060 KUTSERO 1
210061 SUB-CONTRACTOR 2
210062 BANK EMPLOYEE 1
210063 MECHANIC 20
210064 MACHINE OPERATOR 8
210065 WELDER 4
210066 LANDSCAPE 1
210067 VENDOR 15
210069 LABORER 54
210070 BIR COMMISSIONER 1
210071 ENGINEER 1
210072 EXECUTIVE 1
210073 MESSENGER 3
210074 REAL ESTATE AGENT 1
210075 CARPENTER 39
210076 SOCIAL WORKER 1
210077 SECRETARY 3
210078 WAITER 1
210079 UPHOLSTERER 3
210080 BARKER 1
210081 COOK 2
210082 ROOMBOY 2
210083 BAKER 3
210084 MAINTENANCE 6
210085 FOREMAN 25
210087 BOOK KEEPER 1
210088 INTERPRETER 1
210089 BODY GUARD 1
210090 LEADMAN 2
210091 INSURANCE AGENT 1
210092 TRACTOR OPERATOR 1
210093 LAWYER 2
210094 TAGA SUWELDO SA MGA 1
210095 SEWER/TAILOR 3
210096 TUBERO 2
210097 SHOEMAKER 1
210098 NOT KNOW/CAN T RECAL 30
210099 DEPARTMENT HEAD 2
210100 WAREHOUSE MAN 1
210101 INSPECTOR 2
210102 NURSING AIDE 1
210103 STREET SWEEPER 1
210104 TUBA GATHERER 8
210105 TRUCK OPERATOR 1
210106 UTILITY MAN 3
210107 COLLECTOR 1
210108 PASTOR 1
210109 GASOLINE BOY 1
210110 BRGY. COUNCILOR 2
210111 QUACK DOCTOR 1
210112 CUSTOM OFFICER 1
210113 HOTEL EMPLOYEE 1
210114 TAGALAGAY NG STICKER 1
210115 MOVIE HOUSE PROJECTI 1
210116 AGRICULTURIST 1
210117 OVERSEAS CONTRACT WO 1
270000 Missing data 143
271099 Agriculteur, taille d exploitation inconnue 182
271101 Agriculteurs sur petite exploitation d agriculture generale 4
271102 Maraîchers, horticulteurs sur petite exploitation 4
271103 Viticulteurs, arboriculteurs fruitiers sur petite exploitati 8
271104 Eleveurs d herbivores sur petite exploitation 3
271105 Eleveurs de granivores et eleveurs mixtes, sur petite exploi 2
271106 Agriculteurs sur petite exploitation sans orientation domina 1
271201 Agriculteurs sur moyenne exploitation d agriculture generale 1
271202 Maraîchers, horticulteurs sur moyenne exploitation 0
271203 Viticulteurs, arboriculteurs fruitiers sur moyenne exploitat 2
271204 Eleveurs d herbivores sur moyenne exploitation 0
271205 Eleveurs de granivores et eleveurs mixtes, sur moyenne explo 1
271206 Agriculteurs sur moyenne exploitation sans orientation domin 0
271211 Entrepreneurs de travaux agricoles a façon, de 0 a 9 salarie 0
271212 Exploitants forestiers independants, de 0 a 9 salaries 1
271213 Patrons pecheurs et aquaculteurs, de 0 a 9 salaries 3
271301 Agriculteurs sur grande exploitation d agriculture generale 3
271302 Maraîchers, horticulteurs sur grande exploitation 1
271303 Viticulteurs, arboriculteurs fruitiers sur grande exploitati 0
271304 Eleveurs d herbivores sur grande exploitation 0
271305 Eleveurs de granivores et eleveurs mixtes, sur grande exploi 0
271306 Agriculteurs sur grande exploitation sans orientation domina 0
272099 Artisan ou commerçant mal designe 1
272101 Artisans boulangers, patissiers, de 0 a 2 salaries 4
272102 Artisans boulangers, patissiers, de 3 a 9 salaries 6
272103 Artisans bouchers, de 0 a 2 salaries 1
272104 Artisans bouchers, de 3 a 9 salaries 6
272105 Artisans charcutiers, de 0 a 2 salaries 2
272106 Artisans charcutiers, de 3 a 9 salaries 1
272107 Autres artisans de l alimentation 3
272111 Artisans mecaniciens en machines agricoles 2
272112 Artisans en materiel de precision 2
272113 Artisans divers du travail des metaux, de l electromecanique 4
272121 Artisans tailleurs, couturiers et autres artisans de la conf 6
272122 Artisans fabricants en cuirs et peaux 2
272131 Artisans du meuble 3
272132 Artisans du travail mecanique du bois 1
272141 Artisans de l imprimerie et de l Edition 1
272142 Artisans d art 8
272143 Autres artisans de fabrication 2
272151 Artisans maçons, platriers 15
272152 Artisans en terrassement, travaux publics, parcs et jardins 0
272153 Artisans electriciens du batiment 6
272154 Artisans de la peinture et des finitions du batiment 8
272155 Artisans plombiers, couvreurs, chauffagistes 7
272156 Artisans menuisiers du batiment, charpentiers en bois 10
272157 Artisans serruriers, metalliers 1
272161 Artisans mecaniciens reparateurs d automobiles 9
272162 Artisans toliers-carrossiers d automobiles 1
272163 Artisans reparateurs en electromenager 2
272164 Artisans cordonniers, reparateurs divers 5
272171 Conducteurs de taxi artisans 3
272172 Artisans coiffeurs, manucures, esthEticiens 6
272173 Artisans teinturiers, blanchisseurs 0
272174 Artisans des services divers 0
272181 Transporteurs routiers independants, de 0 a 9 salaries 1
272182 Bateliers independants, de 0 a 9 salaries 1
272190 Aides familiaux non salaries ou associes d artisans 0
272199 Artisan, secteur d activite inconnu 2
272210 Petits grossistes en alimentation 4
272211 Petits grossistes en produits non alimentaires 2
272212 Petits detaillants en alimentation specialisee 1
272213 Petits detaillants en alimentation generale 6
272214 Petits detaillants en ameublement, decor, equipement du foye 4
272215 Petits detaillants en equipement de la personne, articles de 4
272216 Petits detaillants en quincaillerie, bricolage, bazar 2
272217 Petits detaillants en produits de luxe 2
272218 Petits detaillants en librairie, photo, disques 4
272219 Exploitants et gerants libres de station service, de 0 a 2 s 0
272221 Patrons de petit restaurant, cafe-restaurant 2
272222 Patrons de petit cafe, cafe-tabac 3
272223 Patrons de petit cafe associe a une autre activite 1
272224 Patrons de petit hotel, hotel-restaurant 1
272231 Moyens grossistes en alimentation 2
272232 Moyens grossistes en produits non alimentaires