Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji in imaginariji medijev skozi občinstvo, 2019

Basic Study Information

ADP - IDNo: MEDJUG19
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_MEDJUG19_V1
Main author(s):
  • Amon Prodnik, Jernej
Data file producer:
FDV - Fakulteta za družbene vede (Ljubljana, Slovenija; 2019)

Funding agency:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Project number:

J5-1793 (Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije)

Study Content

Keywords ADP: novinarstvo, zgodovina, socializem, mediji

Keywords ELSST:
NOVINARSTVO, SOCIALIZEM, CENZURA, SPOMIN, OBČINSTVO, MNOŽIČNI MEDIJI

Topic Classification CESSDA
MEDIJI, KOMUNICIRANJE IN JEZIK - Množični mediji
DRUŽBA IN KULTURA - Kulturna in nacionalna identiteta
Topic Classification CERIF
Tisk in komunikacijske vede
Topic Classification ADP
UPORABA MEDIJEV
ZAUPANJE V MEDIJE IN NOVINARSTVO
DOJEMANJE JUGOSLOVANSKE DRUŽBE


Abstract:

Namen raziskave je bil ugotoviti, kako so posameznice in posamezniki v vsakdanjem kontekstu uporabljali medije v socialistični Jugoslaviji ter kako je ta uporaba prispevala k tvorjenju kolektivnih imaginarijev v jugoslovanski družbi. Glavni namen je bil pridobiti prvoosebne informacije o tem, kako in katere medije so intervjuvanci in intervjuvanke uporabljali v tem zgodovinskem obdobju, kako so dojemali novinarje in novinarsko poročanje, koliko so jim zaupali, v kakšni meri so bili do medijskih vsebin kritični in kako so v povezavi z mediji dojemali širšo jugoslovansko družbo. Cilj raziskave je bil, skozi raziskovanje spomina, pridobiti informacije, ki bi omogočile boljše razumevanje delovanja medijev v tem zgodovinskem obdobju.

Methodology


Collection date: 21. maj 2019 - 1. junij 2019
Date of production: 2019
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

Posamezniki in posameznice, rojeni med letoma 1940 in 1955, ki so živeli v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji.

Excluded: no information
Data collected by:

Fakulteta za družbene vede. Podatke so zbirali študenti in študentke pri predmetu Zgodovina novinarstva (program Novinarstvo) v študijskem letu 2018/19. Po abecednem vrstnem redu: Ahčin Manca, Bajzek Anadeja, Bezenšek Sara, Bitenc Urška, Borkovič Neža, Černe Luka, Delašjava Manja, Draškovič Lara, Jović Anastasija, Kirn Nejc, Krampl Mastnak Neja, Kranjc Jaka, Krek Marcel, Kuster Tara, Lazarevska Teodora, Lotrič Marja, Maretić Ana, Markič Rene, Maurič Ana, Mešić Aida, Modic Taja, Mrdović Petar, Muslioska Amina, Novak Ajda, Poljsak Martin, Ristić Anja, Stepančič Kaja, Tabak Valentina, Tominc Mirjam, Torkar Lara, Vegelj Loredana Hana, Vrčkovnik Pika, Zorman Sabina.

Sampling procedure:

Neverjetnostno: priložnostno

Vsak študent je k sodelovanju povabil enega od družinskih članov (izjemoma tudi koga drugega), ki so ustrezali merilom - torej, so bili rojeni med letoma 1940 in 1955 in so živeli v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji.

Mode of data collection:

Osebni intervju

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji in imaginariji medijev skozi občinstvo, 2019. Intervju 1 [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Author of Data file: Amon Prodnik, Jernej

Format: *.pdf - GRAFIČNA

License: ccbync

Version: 16. april 2020

Title of Data file: Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji in imaginariji medijev skozi občinstvo, 2019. Intervju 2 [Podatkovna datoteka]

File ID: F2

Author of Data file: Amon Prodnik, Jernej

Format: *.pdf - GRAFIČNA

License: ccbync

Version: 16. april 2020

Title of Data file: Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji in imaginariji medijev skozi občinstvo, 2019. Intervju 3 [Podatkovna datoteka]

File ID: F3

Author of Data file: Amon Prodnik, Jernej

Format: *.pdf - GRAFIČNA

License: ccbync

Version: 16. april 2020

Title of Data file: Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji in imaginariji medijev skozi občinstvo, 2019. Intervju 4 [Podatkovna datoteka]

File ID: F4

Author of Data file: Amon Prodnik, Jernej

Format: *.pdf - GRAFIČNA

License: ccbync

Version: 16. april 2020

Title of Data file: Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji in imaginariji medijev skozi občinstvo, 2019. Intervju 5 [Podatkovna datoteka]

File ID: F5

Author of Data file: Amon Prodnik, Jernej

Format: *.pdf - GRAFIČNA

License: ccbync

Version: 16. april 2020

Title of Data file: Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji in imaginariji medijev skozi občinstvo, 2019. Intervju 6 [Podatkovna datoteka]

File ID: F6

Author of Data file: Amon Prodnik, Jernej

Format: *.pdf - GRAFIČNA

License: ccbync

Version: 16. april 2020

Title of Data file: Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji in imaginariji medijev skozi občinstvo, 2019. Intervju 7 [Podatkovna datoteka]

File ID: F7

Author of Data file: Amon Prodnik, Jernej

Format: *.pdf - GRAFIČNA

License: ccbync

Version: 16. april 2020

Title of Data file: Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji in imaginariji medijev skozi občinstvo, 2019. Intervju 8 [Podatkovna datoteka]

File ID: F8

Author of Data file: Amon Prodnik, Jernej

Format: *.pdf - GRAFIČNA

License: ccbync

Version: 16. april 2020

Title of Data file: Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji in imaginariji medijev skozi občinstvo, 2019. Intervju 9 [Podatkovna datoteka]

File ID: F9

Author of Data file: Amon Prodnik, Jernej

Format: *.pdf - GRAFIČNA

License: ccbync

Version: 16. april 2020

Title of Data file: Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji in imaginariji medijev skozi občinstvo, 2019. Intervju 10 [Podatkovna datoteka]

File ID: F10

Author of Data file: Amon Prodnik, Jernej

Format: *.pdf - GRAFIČNA

License: ccbync

Version: 16. april 2020

Title of Data file: Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji in imaginariji medijev skozi občinstvo, 2019. Intervju 11 [Podatkovna datoteka]

File ID: F11

Author of Data file: Amon Prodnik, Jernej

Format: OSTALO

License: ccbync

Version: 16. april 2020

Title of Data file: Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji in imaginariji medijev skozi občinstvo, 2019. Intervju 12 [Podatkovna datoteka]

File ID: F12

Author of Data file: Amon Prodnik, Jernej

Format: *.pdf - GRAFIČNA

License: ccbync

Version: 16. april 2020

Title of Data file: Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji in imaginariji medijev skozi občinstvo, 2019. Intervju 13 [Podatkovna datoteka]

File ID: F13

Author of Data file: Amon Prodnik, Jernej

Format: *.pdf - GRAFIČNA

License: ccbync

Version: 16. april 2020

Title of Data file: Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji in imaginariji medijev skozi občinstvo, 2019. Intervju 14 [Podatkovna datoteka]

File ID: F14

Author of Data file: Amon Prodnik, Jernej

Format: *.pdf - GRAFIČNA

License: ccbync

Version: 16. april 2020

Title of Data file: Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji in imaginariji medijev skozi občinstvo, 2019. Intervju 15 [Podatkovna datoteka]

File ID: F15

Author of Data file: Amon Prodnik, Jernej

Format: *.pdf - GRAFIČNA

License: ccbync

Version: 16. april 2020

Title of Data file: Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji in imaginariji medijev skozi občinstvo, 2019. Intervju 16 [Podatkovna datoteka]

File ID: F16

Author of Data file: Amon Prodnik, Jernej

Format: *.pdf - GRAFIČNA

License: ccbync

Version: 16. april 2020

Title of Data file: Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji in imaginariji medijev skozi občinstvo, 2019. Intervju 17 [Podatkovna datoteka]

File ID: F17

Author of Data file: Amon Prodnik, Jernej

Format: *.pdf - GRAFIČNA

License: ccbync

Version: 16. april 2020

Title of Data file: Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji in imaginariji medijev skozi občinstvo, 2019. Intervju 18 [Podatkovna datoteka]

File ID: F18

Author of Data file: Amon Prodnik, Jernej

Format: *.pdf - GRAFIČNA

License: ccbync

Version: 16. april 2020

Title of Data file: Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji in imaginariji medijev skozi občinstvo, 2019. Intervju 19 [Podatkovna datoteka]

File ID: F19

Author of Data file: Amon Prodnik, Jernej

Format: *.pdf - GRAFIČNA

License: ccbync

Version: 16. april 2020

Title of Data file: Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji in imaginariji medijev skozi občinstvo, 2019. Intervju 20 [Podatkovna datoteka]

File ID: F20

Author of Data file: Amon Prodnik, Jernej

Format: *.pdf - GRAFIČNA

License: ccbync

Version: 16. april 2020

Title of Data file: Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji in imaginariji medijev skozi občinstvo, 2019. Intervju 21 [Podatkovna datoteka]

File ID: F21

Author of Data file: Amon Prodnik, Jernej

Format: OSTALO

License: ccbync

Version: 16. april 2020

Title of Data file: Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji in imaginariji medijev skozi občinstvo, 2019. Intervju 22 [Podatkovna datoteka]

File ID: F22

Author of Data file: Amon Prodnik, Jernej

Format: *.pdf - GRAFIČNA

License: ccbync

Version: 16. april 2020

Title of Data file: Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji in imaginariji medijev skozi občinstvo, 2019. Intervju 23 [Podatkovna datoteka]

File ID: F23

Author of Data file: Amon Prodnik, Jernej

Format: *.pdf - GRAFIČNA

License: ccbync

Version: 16. april 2020

Title of Data file: Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji in imaginariji medijev skozi občinstvo, 2019. Intervju 24 [Podatkovna datoteka]

File ID: F24

Author of Data file: Amon Prodnik, Jernej

Format: *.pdf - GRAFIČNA

License: ccbync

Version: 16. april 2020

Title of Data file: Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji in imaginariji medijev skozi občinstvo, 2019. Intervju 25 [Podatkovna datoteka]

File ID: F25

Author of Data file: Amon Prodnik, Jernej

Format: *.pdf - GRAFIČNA

License: ccbync

Version: 16. april 2020

Title of Data file: Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji in imaginariji medijev skozi občinstvo, 2019. Intervju 26 [Podatkovna datoteka]

File ID: F26

Author of Data file: Amon Prodnik, Jernej

Format: *.pdf - GRAFIČNA

License: ccbync

Version: 16. april 2020

Title of Data file: Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji in imaginariji medijev skozi občinstvo, 2019. Intervju 27 [Podatkovna datoteka]

File ID: F27

Author of Data file: Amon Prodnik, Jernej

Format: *.pdf - GRAFIČNA

License: ccbync

Version: 16. april 2020

Title of Data file: Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji in imaginariji medijev skozi občinstvo, 2019. Intervju 28 [Podatkovna datoteka]

File ID: F28

Author of Data file: Amon Prodnik, Jernej

Format: *.pdf - GRAFIČNA

License: ccbync

Version: 16. april 2020

Title of Data file: Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji in imaginariji medijev skozi občinstvo, 2019. Intervju 29 [Podatkovna datoteka]

File ID: F29

Author of Data file: Amon Prodnik, Jernej

Format: *.pdf - GRAFIČNA

License: ccbync

Version: 16. april 2020

Title of Data file: Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji in imaginariji medijev skozi občinstvo, 2019. Intervju 30 [Podatkovna datoteka]

File ID: F30

Author of Data file: Amon Prodnik, Jernej

Format: *.pdf - GRAFIČNA

License: ccbync

Version: 16. april 2020

Title of Data file: Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji in imaginariji medijev skozi občinstvo, 2019. Intervju 31 [Podatkovna datoteka]

File ID: F31

Author of Data file: Amon Prodnik, Jernej

Format: *.pdf - GRAFIČNA

License: ccbync

Version: 16. april 2020

Title of Data file: Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji in imaginariji medijev skozi občinstvo, 2019. Intervju 32 [Podatkovna datoteka]

File ID: F32

Author of Data file: Amon Prodnik, Jernej

Format: *.pdf - GRAFIČNA

License: ccbync

Version: 16. april 2020

Title of Data file: Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji in imaginariji medijev skozi občinstvo, 2019. Intervju 33 [Podatkovna datoteka]

File ID: F33

Author of Data file: Amon Prodnik, Jernej

Format: *.pdf - GRAFIČNA

License: ccbync

Version: 16. april 2020

Variable list

Contact the ADP to access the data.

Materials of the Study

  1. Amon Prodnik, Jernej (2019). Matrica za vodenje intervjuja [Vprašalnik].
  2. Amon Prodnik, Jernej (2019). Raziskava pri predmetu Zgodovina novinarstva na Fakulteti za družbene vede - Soglasje [Ostalo gradivo].
  3. Amon Prodnik, Jernej (2019). NAVODILA ZA UREDITEV TRANSKRIPTA [Ostalo gradivo].

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

  1. Amon Prodnik, Jernej (2019). Metodološka pojasnila vodje raziskave.

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

CLASS OF THE STUDY

5 - raziskave, zanimive kot poizkus konceptualizacije novega področja na priložnostnih vzorcih

  How to CITE this study?

Amon Prodnik, J. (2020). Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji in imaginariji medijev skozi občinstvo, 2019 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: MEDJUG19. https://doi.org/10.17898/ADP_MEDJUG19_V1

COBISS.SI
Publication date: 2020
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si