Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI0303
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0303_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Uhan, Samo
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Broder, Živa
 • Kecman, Ivi
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; marec 2003)

Funding agency:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Project number:

CRP V5-0540-00 (Javnomnenjske raziskave o odnosu javnosti do aktualnih razmer in dogajanj v Sloveniji.) (ARRS)

Series:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora vladi Antona Ropa, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, podpora vstopu Slovenije v Evropsko unijo, podpora vstopu Slovenije v NATO, vpliv vojne v Iraku na stališče o vstopu Slovenije v NATO, zaupanje v institucije, ocena delovanja ministrstev, levo-desna politična orientacija, strankarske preference, stališče o hkratnem razpisu posvetovalnih referendumov, udeležba na referendumu o vstopu Slovenije v EU, udeležba na referendumu o vstopu Slovenije v NATO, stališča o krizi v Iraku, zaupanje argumentom politikov v zvezi z EU

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM, POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU
NATO
KRIZA V IRAKU


Abstract:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference. Tokratni blok vključuje vprašanja o vključevanju Slovenije v Evropsko Unijo in NATO ter o krizi v Iraku.

Methodology


Collection date: 10. marec 2003 - 12. marec 2003
Date of production: 2003-03
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI0303 - Politbarometer PB3/03 [datoteka podatkov], 2003

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 81
 • number of units: 911

Variable list

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Value 13 Frequency
1 ZADOVOLJNI 378
2 NEZADOVOLJNI 465
3 ne vem, b.o. 66
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
843 68

Valid range from 1 to 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 22 Frequency
1 ZADOVOLJNI 520
2 NEZADOVOLJNI 370
3 ne vem, b.o. 20
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
890 21

Valid range from 1 to 3

Q481B ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

Value 31 Frequency
1 da, podpiram 471
2 ne, ne podpiram 305
3 ne vem, b.o. 134
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
776 135

Valid range from 1 to 3

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Value 180 Frequency
1 ZADOVOLJNI 378
2 NEZADOVOLJNI 465
3 ne vem, b.o. 66
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
843 68

Valid range from 1 to 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 279 Frequency
1 ZADOVOLJNI 520
2 NEZADOVOLJNI 370
3 ne vem, b.o. 20
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
890 21

Valid range from 1 to 3

Q481B ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

Value 378 Frequency
1 da, podpiram 471
2 ne, ne podpiram 305
3 ne vem, b.o. 134
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
776 135

Valid range from 1 to 3

V1 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV,

NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV, VI PA OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5. PRI ČEMER 1 - POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 - ZELO USPEŠNO, 3 - PA JE NEKJE VMES. NAJPREJ, KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE?

Value 477 Frequency
1 zelo neuspešno 55
2 . 150
3 nekje vmes 460
4 . 182
5 zelo uspešno 30
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 33
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
877 34

Valid range from 1 to 6

V2 IN KAKO OCENJUJETE DELO ANTONA ROPA KOT

IN KAKO OCENJUJETE DELO ANTONA ROPA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Value 576 Frequency
1 zelo neuspešno 46
2 . 118
3 nekje vmes 275
4 . 250
5 zelo uspešno 80
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 141
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
769 142

Valid range from 1 to 6

V3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAV

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Value 675 Frequency
1 zelo neuspešno 75
2 . 182
3 nekje vmes 401
4 . 141
5 zelo uspešno 37
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 74
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
836 75

Valid range from 1 to 6

V10 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽA

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, BORUTA PAHORJA?

Value 774 Frequency
1 zelo neuspešno 33
2 . 78
3 nekje vmes 248
4 . 367
5 zelo uspešno 121
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 63
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
847 64

Valid range from 1 to 6

V9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZI

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Value 873 Frequency
1 zelo neuspešno 69
2 . 196
3 nekje vmes 355
4 . 131
5 zelo uspešno 22
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 137
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
773 138

Valid range from 1 to 6

V4 DRŽAVNI SVET

DRŽAVNI SVET

Value 972 Frequency
1 zelo neuspešno 78
2 . 154
3 nekje vmes 321
4 . 104
5 zelo uspešno 15
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 238
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
672 239

Valid range from 1 to 6

V5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE JANEZA DRNOVŠKA?

Value 1071 Frequency
1 zelo neuspešno 51
2 . 80
3 nekje vmes 175
4 . 277
5 zelo uspešno 170
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 157
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
753 158

Valid range from 1 to 6

M1 Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST D

Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV IN NJIHOVIH SEDANJIH MINISTROV, IN SICER NAJPREJ M. ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, MINISTER VLADO DIMOVSKI

Value 1170 Frequency
1 zelo neuspešno 53
2 . 124
3 nekje vmes 274
4 . 189
5 zelo uspešno 37
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 191
Sysmiss 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
677 234

Valid range from 1 to 6

M3 M. ZA FINANCE, MINISTER DUŠAN MRAMOR

M. ZA FINANCE, MINISTER DUŠAN MRAMOR

Value 1269 Frequency
1 zelo neuspešno 42
2 . 105
3 nekje vmes 246
4 . 187
5 zelo uspešno 52
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 235
Sysmiss 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
632 279

Valid range from 1 to 6

M4 M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTRICA TEA PETRI

M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTRICA TEA PETRIN

Value 1368 Frequency
1 zelo neuspešno 90
2 . 182
3 nekje vmes 310
4 . 123
5 zelo uspešno 17
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 146
Sysmiss 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
722 189

Valid range from 1 to 6

M5 M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, MINISTER FRANC BUT

Value 1467 Frequency
1 zelo neuspešno 75
2 . 198
3 nekje vmes 256
4 . 173
5 zelo uspešno 49
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 115
Sysmiss 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
751 160

Valid range from 1 to 6

M6 NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M

NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M. ZA KULTURO, MINISTRICA ANDREJA RIHTER

Value 1566 Frequency
1 zelo neuspešno 35
2 . 83
3 nekje vmes 263
4 . 251
5 zelo uspešno 32
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 203
Sysmiss 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
664 247

Valid range from 1 to 6

M7 M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOH

M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOHINC

Value 1665 Frequency
1 zelo neuspešno 60
2 . 144
3 nekje vmes 305
4 . 175
5 zelo uspešno 29
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 154
Sysmiss 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
713 198

Valid range from 1 to 6

M8 M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

Value 1764 Frequency
1 zelo neuspešno 77
2 . 154
3 nekje vmes 253
4 . 182
5 zelo uspešno 44
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 158
Sysmiss 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
710 201

Valid range from 1 to 6

M9 M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ

M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ KOPAČ

Value 1863 Frequency
1 zelo neuspešno 68
2 . 153
3 nekje vmes 306
4 . 159
5 zelo uspešno 40
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 142
Sysmiss 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
726 185

Valid range from 1 to 6

M10 M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER IVAN BIZJAK

M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER IVAN BIZJAK

Value 1962 Frequency
1 zelo neuspešno 78
2 . 156
3 nekje vmes 278
4 . 175
5 zelo uspešno 38
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 142
Sysmiss 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
725 186

Valid range from 1 to 6

M11 IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE

IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE M. ZA PROMET IN ZVEZE, MINISTER JAKOB PRESEČNIK

Value 2061 Frequency
1 zelo neuspešno 43
2 . 126
3 nekje vmes 322
4 . 126
5 zelo uspešno 23
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 226
Sysmiss 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
640 271

Valid range from 1 to 6

M18 M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTE

M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTER SLAVKO GABER

Value 2160 Frequency
1 zelo neuspešno 46
2 . 112
3 nekje vmes 235
4 . 271
5 zelo uspešno 82
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 121
Sysmiss 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
746 165

Valid range from 1 to 6

M13 M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

Value 2259 Frequency
1 zelo neuspešno 90
2 . 142
3 nekje vmes 263
4 . 195
5 zelo uspešno 77
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 101
Sysmiss 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
767 144

Valid range from 1 to 6

M15 M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ

M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ RUPEL

Value 2358 Frequency
1 zelo neuspešno 77
2 . 152
3 nekje vmes 259
4 . 202
5 zelo uspešno 78
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 99
Sysmiss 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
768 143

Valid range from 1 to 6

M19 M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAV

M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAVLE GANTAR

Value 2457 Frequency
1 zelo neuspešno 42
2 . 120
3 nekje vmes 311
4 . 124
5 zelo uspešno 19
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 252
Sysmiss 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
616 295

Valid range from 1 to 6

M17 URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER JANEZ

URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER JANEZ POTOČNIK

Value 2556 Frequency
1 zelo neuspešno 14
2 . 42
3 nekje vmes 170
4 . 241
5 zelo uspešno 224
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 175
Sysmiss 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
691 220

Valid range from 1 to 6

M20 URAD VLADE ZA REGIONALNI RAZVOJ, MINISTR

URAD VLADE ZA REGIONALNI RAZVOJ, MINISTRICA ZDENKA KOVAČ

Value 2655 Frequency
1 zelo neuspešno 23
2 . 71
3 nekje vmes 246
4 . 100
5 zelo uspešno 15
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 413
Sysmiss 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
455 456

Valid range from 1 to 6

EB1 ALI MISLITE, DA BO SLOVENIJI KORISTILO A

ALI MISLITE, DA BO SLOVENIJI KORISTILO ALI JI NE BO KORISTILO, KO BO POSTALA POLNOPRAVNA ČLANICA EVROPSKE UNIJE?

Value 2754 Frequency
1 koristilo ji bo 697
2 ne bo ji koristilo 125
3 ne vem, b.o. 88
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
822 89

Valid range from 1 to 3

EBREF 23. MARCA BO REFERENDUM O VSTOPU SLOVENI

23. MARCA BO REFERENDUM O VSTOPU SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO. ALI BOSTE NA TEM REFERENDUMU GLASOVALI: ZA VSTOP ALI PROTI VSTOPU SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO?

Value 2853 Frequency
1 glasoval bo za vstop 687
2 glasoval bo proti vstopu 80
3 ne ve, b.o. 143
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
767 144

Valid range from 1 to 3

NATO6A KONEC PREJŠNJEGA LETA JE SLOVENIJA SKUPA

KONEC PREJŠNJEGA LETA JE SLOVENIJA SKUPAJ S ŠE ŠESTIMI DRŽAVAMI DOBILA POVABILO ZA VČLANITEV V ZVEZO NATO. ALI MENITE, DA BI BILO ZA SLOVENIJO DOBRO ALI NE, ČE BI POSTALA ČLANICA NATA?

Value 2952 Frequency
1 bilo bi dobro 454
2 ne bi bilo dobro 301
3 ne vem, b.o. 155
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
755 156

Valid range from 1 to 3

Q546A 23. MARCA BO REFERENDUM O VSTOPU SLOVENI

23. MARCA BO REFERENDUM O VSTOPU SLOVENIJE V NATO. KAKO BOSTE GLASOVALI NA TEM REFERENDUMU?

Value 3051 Frequency
1 glasoval bo za vstop 446
2 glasoval bo proti vstopu 269
3 ne vem, b.o. 195
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
715 196

Valid range from 1 to 3

Q546B PA VENDARLE, ALI SE NAGIBATE BOLJ ZA ALI

PA VENDARLE, ALI SE NAGIBATE BOLJ ZA ALI BOLJ PROTI VSTOPU SLOVENIJE V NATO?

Value 3150 Frequency
1 bolj za 54
2 bolj proti 52
3 ne vem, b.o. 89
Sysmiss 716
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
106 805

Valid range from 1 to 3

Q546C ALI STE POVSEM TRDNI GLEDE VAŠEGA STALIŠ

ALI STE POVSEM TRDNI GLEDE VAŠEGA STALIŠČA. ALI BI GA NA OSNOVI NOVIH ARGUMENTOV IN INFORMACIJ LAHKO ŠE SPREMENILI?

Value 3249 Frequency
1 moje mnenje je trdno 518
2 mnenje bi lahko še spremenil 173
3 ne vem, b.o. 24
Sysmiss 196
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
691 220

Valid range from 1 to 3

EUNATO3 ALI SE BOSTE REFERENDUMA O VKLJUČITVI SL

ALI SE BOSTE REFERENDUMA O VKLJUČITVI SLOVENIJE V EU IN NATO 23. MARCA UDELEŽILI ALI NE?

Value 3348 Frequency
1 da 819
2 ne 50
3 ne vem, b.o. 41
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
869 42

Valid range from 1 to 3

Q655A V RAZPRAVO V ZVEZI Z NATOM SE VKLJUČUJEJ

V RAZPRAVO V ZVEZI Z NATOM SE VKLJUČUJEJO RAZLIČNI POSAMEZNIKI, KI V JAVNOSTI UŽIVAJO VEČJE ALI MANJŠE ZAUPANJE. POVEJTE NAM, ALI ZAUPATE ALI NE ZAUPATE ARGUMENTOM, ČE JIH IZREČE JANEZ DRNOVŠEK. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI, DA JIM SPLOH NE ZAUPATE, 5 PA, DA JIM POPOLNOMA ZAUPATE.

Value 3447 Frequency
1 sploh ne zaupa 60
2 . 93
3 nekaj vmes 249
4 . 266
5 povsem zaupa 183
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 58
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
851 60

Valid range from 1 to 6

Q655B KAJ PA ARGUMENTOM BORUTA PAHORJA?

KAJ PA ARGUMENTOM BORUTA PAHORJA?

Value 3546 Frequency
1 sploh ne zaupa 63
2 . 93
3 nekaj vmes 265
4 . 268
5 povsem zaupa 133
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 87
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
822 89

Valid range from 1 to 6

Q655C KOLIKO ZAUPATE ARGUMENTOM ANTONA ROPA?

KOLIKO ZAUPATE ARGUMENTOM ANTONA ROPA?

Value 3645 Frequency
1 sploh ne zaupa 78
2 . 116
3 nekaj vmes 272
4 . 227
5 povsem zaupa 113
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 102
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
806 105

Valid range from 1 to 6

Q655D JANEZA POTOČNIKA?

JANEZA POTOČNIKA?

Value 3744 Frequency
1 sploh ne zaupa 51
2 . 59
3 nekaj vmes 193
4 . 203
5 povsem zaupa 210
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 193
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
716 195

Valid range from 1 to 6

Q655E DIMITRIJA RUPLA?

DIMITRIJA RUPLA?

Value 3843 Frequency
1 sploh ne zaupa 105
2 . 144
3 nekaj vmes 275
4 . 197
5 povsem zaupa 100
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 86
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
821 90

Valid range from 1 to 6

Q655F ANTONA GRIZOLDA?

ANTONA GRIZOLDA?

Value 3942 Frequency
1 sploh ne zaupa 78
2 . 151
3 nekaj vmes 272
4 . 143
5 povsem zaupa 64
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 201
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
708 203

Valid range from 1 to 6

Q655G JELKA KACINA?

JELKA KACINA?

Value 4041 Frequency
1 sploh ne zaupa 89
2 . 128
3 nekaj vmes 264
4 . 186
5 povsem zaupa 115
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 125
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
782 129

Valid range from 1 to 6

Q655H MILANA KUČANA?

MILANA KUČANA?

Value 4140 Frequency
1 sploh ne zaupa 55
2 . 49
3 nekaj vmes 166
4 . 225
5 povsem zaupa 301
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 113
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
796 115

Valid range from 1 to 6

Q655I JOŽETA MENCINGERJA?

JOŽETA MENCINGERJA?

Value 4239 Frequency
1 sploh ne zaupa 69
2 . 78
3 nekaj vmes 250
4 . 215
5 povsem zaupa 107
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 190
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
719 192

Valid range from 1 to 6

Q655J RASTKA MOČNIKA?

RASTKA MOČNIKA?

Value 4338 Frequency
1 sploh ne zaupa 68
2 . 88
3 nekaj vmes 200
4 . 85
5 povsem zaupa 28
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 440
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
469 442

Valid range from 1 to 6

Q655K IN ŠE ARGUMENTOM JANEZA JANŠE?

IN ŠE ARGUMENTOM JANEZA JANŠE?

Value 4437 Frequency
1 sploh ne zaupa 123
2 . 172
3 nekaj vmes 236
4 . 210
5 povsem zaupa 70
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 98
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
811 100

Valid range from 1 to 6

I1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: VLADI V CELOTI?

Value 4536 Frequency
1 najmanj zaupa 50
2 . 140
3 nekaj vmes 391
4 . 237
5 najbolj zaupa 65
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 24
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
883 28

Valid range from 1 to 6

I2 PREDSEDNIKU VLADE?

PREDSEDNIKU VLADE?

Value 4635 Frequency
1 najmanj zaupa 46
2 . 112
3 nekaj vmes 262
4 . 301
5 najbolj zaupa 137
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 48
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
858 53

Valid range from 1 to 6

I3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Value 4734 Frequency
1 najmanj zaupa 49
2 . 133
3 nekaj vmes 394
4 . 225
5 najbolj zaupa 49
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 57
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
850 61

Valid range from 1 to 6

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Value 4833 Frequency
1 najmanj zaupa 39
2 . 84
3 nekaj vmes 217
4 . 321
5 najbolj zaupa 195
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 50
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
856 55

Valid range from 1 to 6

I5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Value 4932 Frequency
1 najmanj zaupa 97
2 . 232
3 nekaj vmes 401
4 . 86
5 najbolj zaupa 12
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 78
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
828 83

Valid range from 1 to 6

I6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Value 5031 Frequency
1 najmanj zaupa 149
2 . 245
3 nekaj vmes 272
4 . 145
5 najbolj zaupa 34
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 61
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
845 66

Valid range from 1 to 6

I7 POLICIJI?

POLICIJI?

Value 5130 Frequency
1 najmanj zaupa 118
2 . 203
3 nekaj vmes 299
4 . 190
5 najbolj zaupa 51
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 45
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
861 50

Valid range from 1 to 6

I8 VOJSKI?

VOJSKI?

Value 5229 Frequency
1 najmanj zaupa 61
2 . 117
3 nekaj vmes 309
4 . 256
5 najbolj zaupa 86
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 77
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
829 82

Valid range from 1 to 6

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Value 5328 Frequency
1 najmanj zaupa 221
2 . 228
3 nekaj vmes 229
4 . 109
5 najbolj zaupa 50
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 69
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
837 74

Valid range from 1 to 6

I10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Value 5427 Frequency
1 najmanj zaupa 68
2 . 115
3 nekaj vmes 307
4 . 291
5 najbolj zaupa 74
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 51
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
855 56

Valid range from 1 to 6

I11 SLOVENSKEMU TOLARJU?

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Value 5526 Frequency
1 najmanj zaupa 29
2 . 56
3 nekaj vmes 266
4 . 355
5 najbolj zaupa 167
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 33
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
873 38

Valid range from 1 to 6

I12 USTAVNEMU SODIŠČU?

USTAVNEMU SODIŠČU?

Value 5625 Frequency
1 najmanj zaupa 59
2 . 124
3 nekaj vmes 295
4 . 268
5 najbolj zaupa 60
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 100
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
806 105

Valid range from 1 to 6

I15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Value 5724 Frequency
1 najmanj zaupa 53
2 . 123
3 nekaj vmes 354
4 . 263
5 najbolj zaupa 80
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 33
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
873 38

Valid range from 1 to 6

I21 NATU?

NATU?

Value 5823 Frequency
1 najmanj zaupa 148
2 . 144
3 nekaj vmes 256
4 . 201
5 najbolj zaupa 64
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 93
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
813 98

Valid range from 1 to 6

I22 ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

Value 5922 Frequency
1 najmanj zaupa 47
2 . 94
3 nekaj vmes 259
4 . 304
5 najbolj zaupa 107
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 95
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
811 100

Valid range from 1 to 6

W DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Value 6021 Frequency
1 da 658
2 ne 193
3 ne vem, b.o. 56
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
851 60

Valid range from 1 to 3

W2 IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketa

IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 6120 Frequency
1 DESUS - demokratsko stranko upokojencev Slovenije 2
2 LDS - liberalno demokracijo Slovenije 196
3 NSI - krscanska ljudska stranka 20
4 SLS -slovenska ljudska stranka 20
5 SMS - stranka mladih Slovenije 15
6 SNS - slovensko nacionalno stranko 18
7 SDS - socialno demokracijo Slovenije 54
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov 57
9 drugo 12
0 ne vem, b.o. 264
Sysmiss 253
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
394 517

Valid range from 0 to 9

W3 NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO

NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO POVESTE, KATERA STRANKA VAM JE NAJBLIŽJA? Anketar: ne beri strank!!!

Value 6219 Frequency
1 DESUS - demokratsko stranko upokojencev Slovenije 3
2 LDS - liberalno demokracijo Slovenije 72
3 NSI - krscanska ljudska stranka 9
4 SLS - slovenska ljudska stranka 22
5 SMS - stranka mladih Slovenije 11
6 SNS - slovensko nacionalno stranko 13
7 SDS - socialno demokracijo Slovenije 30
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 23
9 drugo 7
0 ne vem, b.o. 316
Sysmiss 405
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
190 721

Valid range from 0 to 9

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Value 6318 Frequency
1 prej levo 279
2 v sredino 130
3 prej desno 167
4 b.o. 330
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
576 335

Valid range from 1 to 4

Q659 V NEDELJO 23. MARCA BOSTA HKRATI POTEKAL

V NEDELJO 23. MARCA BOSTA HKRATI POTEKALA DVA LOČENA REFERENDUMA. ZANIMA NAS, ALI BOSTE ODŠLI NA VOLIŠČE?

Value 6417 Frequency
1 da 334
2 ne 21
3 ne vem, b.o. 16
Sysmiss 540
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
355 556

Valid range from 1 to 3

Q659A ALI BOSTE:

ALI BOSTE:

Value 6516 Frequency
1 ODDALI SVOJ GLAS NA OBEH REFERENDUMIH? 309
2 ODDALI SVOJ GLAS SAMO NA REFERENDUMU O EU? 7
3 ODDALI SVOJ GLAS SAMO NA REFERENDUMU O NATU? 3
4 ne vem, b.o. 14
Sysmiss 578
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
319 592

Valid range from 1 to 4

Q660A V DNEH PRED REFERENDUMOM JE SLOVENSKA VL

V DNEH PRED REFERENDUMOM JE SLOVENSKA VLADA POVABILA NEKATERE VIDNE EVROPSKE POLITIKE, KI SO PREDSTAVILI SVOJE POGLEDE NA VKLJUČEVANJE SLOVENIJE V EU IN NATO. ALI SPREJEMATE ARGUMENTE, KI JIH JE PREDSTAVIL PREDSEDNIK EVROPSKE KOMISIJE ROMANO PRODI?

Value 6615 Frequency
1 sprejema 390
2 ne sprejema 127
3 ne vem, ne pozna 388
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
517 394

Valid range from 1 to 3

Q660B KAJ PA ARGUMENTE EVROPSKEGA KOMISARJA ZA

KAJ PA ARGUMENTE EVROPSKEGA KOMISARJA ZA ŠIRITEV GUENTERJA VERHEUGENA?

Value 6714 Frequency
1 sprejema 368
2 ne sprejema 129
3 ne vem, ne pozna 407
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
497 414

Valid range from 1 to 3

Q660C IN ALI SPREJEMATE ARGUMENTE GENERALNEGA

IN ALI SPREJEMATE ARGUMENTE GENERALNEGA SEKRETARJA NATA GEORGEA ROBERTSONA?

Value 6813 Frequency
1 sprejema 337
2 ne sprejema 195
3 ne vem, ne pozna 369
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
532 379

Valid range from 1 to 3

Q658 STALIŠČE SLOVENSKE VLADE V ZVEZI Z IRAŠK

STALIŠČE SLOVENSKE VLADE V ZVEZI Z IRAŠKO KRIZO JE, DA JE VOJAŠKI POSEG ZADNJE SREDSTVO, KI OSTANE OB POGOJU, DA SE ZANJ ODLOČI VARNOSTNI SVET ZDRUŽENIH NARODOV. ALI TO STALIŠČE PODPIRATE ALI NE?

Value 6912 Frequency
1 da, podpiram 514
2 ne, ne podpiram 307
3 ne vem, b.o. 83
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
821 90

Valid range from 1 to 3

Q661 LAHKO SE ZGODI, DA BO PRIŠLO DO VOJNE V

LAHKO SE ZGODI, DA BO PRIŠLO DO VOJNE V IRAKU. ALI TO LAHKO KAJ VPLIVA NA VAŠE STALIŠČE O VSTOPU SLOVENIJE V NATO?

Value 7011 Frequency
1 TO NE BI VPLIVALO NA MOJE GLASOVANJE O VSTOPU SLOVENIJE V NATO 561
2 ZARADI TEGA BI GLASOVAL PROTI VSTOPU SLOVENIJE V NATO 207
3 ne vem, neodločem, b.o. 116
Sysmiss 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
768 143

Valid range from 1 to 3

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Value 7110 Frequency
11 1
13 2
14 1
15 1
17 3
19 2
20 4
21 3
22 4
23 5
24 5
25 6
26 9
27 8
28 8
29 9
30 20
31 11
32 12
33 10
34 9
35 10
36 11
37 7
38 12
39 9
40 13
41 8
42 16
43 11
44 14
45 10
46 13
47 20
48 15
49 24
50 18
51 13
52 26
53 17
54 17
55 15
56 10
57 14
58 17
59 19
60 23
61 14
62 17
63 25
64 20
65 30
66 20
67 10
68 17
69 17
70 9
71 16
72 14
73 17
74 20
75 10
76 11
77 14
78 12
79 12
80 13
81 10
82 19
83 18
84 16
85 7
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 8 11 85 55.694 17.254

Valid range from 0 to 85

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 729 Frequency
1 OSNOVNA 151
2 KONČANA POKLICNA 118
3 KONČANA SREDNJA 417
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 219
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
905 6

Valid range from 1 to 4

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Value 738 Frequency
1 NA PODEŽELJU 285
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 320
3 V VEČJEM MESTU 132
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 170
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 4

Valid range from 1 to 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 747 Frequency
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 257
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 164
3 SAMOZAPOSLEN 46
4 KMET 10
5 GOSPODINJA 20
6 UPOKOJENEC 278
7 ŠTUDENT, DIJAK 79
8 BREZPOSELN 47
9 DRUGO... 5
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 5

Valid range from 1 to 9

ZAP2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Value 756 Frequency
1 DA, ZELO ME SKRBI 43
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 138
3 NE, TO ME NE SKRBI 238
4 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 490
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
419 492

Valid range from 1 to 4

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 765 Frequency
1 sem veren 412
2 nisem veren 311
3 nekaj vmes... 161
4 zavrnil odg.,b.o. 23
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
884 27

Valid range from 1 to 4

SPOL SPOL

SPOL

Value 774 Frequency
1 moški 405
2 ženska 506
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
911 0

Valid range from 1 to 2

RSTAR STAROST

Value 783 Frequency
30 ->30 193
45 30 - 45 268
60 46 - 60 239
99 61 -> 203
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 8

Valid range from 30 to 99

WSKUP Str. preference

Value 792 Frequency
0 ne vem 316
1 DESUS 5
2 LDS 268
3 NSI 29
4 SLS 42
5 SMS 26
6 SNS 31
7 SDS 84
8 ZLSD 80
9 drugo 19
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
900 11

Valid range from 0 to 9

ANKETA

Value 801 Frequency
2003-03-14 911
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
911 2003-03-14 2003-03-14

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. (2008). Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI0303. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0303_V1

COBISS.SI
Publication date: 2009

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si