Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI0804
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0804_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Vovk, Tina
 • Falle, Rebeka
 • Broder, Živa
 • Kecman, Ivi
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2008)

Finančna podpora:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Serija:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora Janezu Janši kot predsedniku vlade, zaupanje v institucije, udeležba na volitvah, levo-desna politična orientacija, ocena problemskega stanja, podpora političnim strankam, volitve v državni zbor, najprimernejši kandidat za slovenskega mandatarja, aktivno politično delovanje Milana Kučana

Ključne besede ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU


Povzetek:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do institucij sistema ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok vključuje primerjavo trenutnega političnega stanja z letom 2004.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 14. april 2008 - 17. april 2008
Čas izdelave: 2008-08
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PBSI0804 - Politbarometer PB4/08 [datoteka podatkov], 2008

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 79
 • število enot: 813

Spremenljivke

anketa

Vrednost 13 Frekvenca
2008-04-15 813
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
813 2008-04-15 2008-04-15

q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Vrednost 22 Frekvenca
1 zadovoljen 319
2 ni zadovoljen 447
3 ne vem, b.o. 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
766 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 31 Frekvenca
1 zadovoljen 453
2 ni zadovoljen 344
3 ne vem, b.o. 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
797 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

anketa

Vrednost 179 Frekvenca
2008-04-15 813
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
813 2008-04-15 2008-04-15

q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Vrednost 278 Frekvenca
1 zadovoljen 319
2 ni zadovoljen 447
3 ne vem, b.o. 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
766 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 377 Frekvenca
1 zadovoljen 453
2 ni zadovoljen 344
3 ne vem, b.o. 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
797 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q481c ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE

ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE?

Vrednost 476 Frekvenca
1 da, podpiram 264
2 ne, ne podpiram 478
3 ne vem, b.o. 71
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
742 71

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v1 ČE UPOŠTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES,

ČE UPOŠTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? VZEMIMO, DA OCENJUJETE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES. KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE

Vrednost 575 Frekvenca
1 zelo neuspešno 90
2 . 199
3 nekje vmes 358
4 . 109
5 zelo uspešno 40
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
796 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v2 IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA JANŠE KOT

IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA JANŠE KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 674 Frekvenca
1 zelo neuspešno 112
2 . 190
3 nekje vmes 245
4 . 143
5 zelo uspešno 92
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
782 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAV

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Vrednost 773 Frekvenca
1 zelo neuspešno 68
2 . 190
3 nekje vmes 377
4 . 111
5 zelo uspešno 11
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 56
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
757 56

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v10 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽA

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, FRANCETA CUKJATIJA?

Vrednost 872 Frekvenca
1 zelo neuspešno 63
2 . 126
3 nekje vmes 273
4 . 192
5 zelo uspešno 74
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 85
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
728 85

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v4 KAJ PA DRŽAVNI SVET?

KAJ PA DRŽAVNI SVET?

Vrednost 971 Frekvenca
1 zelo neuspešno 75
2 . 113
3 nekje vmes 301
4 . 102
5 zelo uspešno 20
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 202
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
611 202

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZI

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Vrednost 1070 Frekvenca
1 zelo neuspešno 72
2 . 152
3 nekje vmes 309
4 . 147
5 zelo uspešno 18
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 115
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
698 115

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v9a KAKO OCENJUJETE DELO STRANK KOALICIJE?

KAKO OCENJUJETE DELO STRANK KOALICIJE?

Vrednost 1169 Frekvenca
1 zelo neuspešno 71
2 . 190
3 nekje vmes 311
4 . 108
5 zelo uspešno 14
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 119
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
694 119

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v6a KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA S

KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA SLOVENIJE?

Vrednost 1268 Frekvenca
1 zelo neuspešno 94
2 . 188
3 nekje vmes 255
4 . 146
5 zelo uspešno 26
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 104
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
709 104

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v8a IN KAKO OCENJUJETE DELO GENERALNE DRŽAVN

IN KAKO OCENJUJETE DELO GENERALNE DRŽAVNE TOŽILKE BARBARE BREZIGAR?

Vrednost 1367 Frekvenca
1 zelo neuspešno 114
2 . 170
3 nekje vmes 221
4 . 175
5 zelo uspešno 50
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 83
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
730 83

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v11a KAKO PA OCENJUJETE DELO VARUHINJE ČLOVEK

KAKO PA OCENJUJETE DELO VARUHINJE ČLOVEKOVIH PRAVIC ZDENKE ČEBAŠEK - TRAVNIK?

Vrednost 1466 Frekvenca
1 zelo neuspešno 58
2 . 137
3 nekje vmes 240
4 . 203
5 zelo uspešno 67
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 108
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
705 108

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE DANILA TÜRK-A?

Vrednost 1565 Frekvenca
1 zelo neuspešno 4
2 . 10
3 nekje vmes 94
4 . 300
5 zelo uspešno 359
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
767 46

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: VLADI V CELOTI?

Vrednost 1664 Frekvenca
1 najmanj zaupa 109
2 . 199
3 nekaj vmes 294
4 . 133
5 najbolj zaupa 49
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
784 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i2 PREDSEDNIKU VLADE?

PREDSEDNIKU VLADE?

Vrednost 1763 Frekvenca
1 najmanj zaupa 119
2 . 198
3 nekaj vmes 236
4 . 137
5 najbolj zaupa 96
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
786 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Vrednost 1862 Frekvenca
1 najmanj zaupa 67
2 . 173
3 nekaj vmes 395
4 . 110
5 najbolj zaupa 19
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
764 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Vrednost 1961 Frekvenca
1 najmanj zaupa 12
2 . 21
3 nekaj vmes 136
4 . 302
5 najbolj zaupa 306
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
777 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Vrednost 2060 Frekvenca
1 najmanj zaupa 95
2 . 246
3 nekaj vmes 352
4 . 49
5 najbolj zaupa 8
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 63
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
750 63

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Vrednost 2159 Frekvenca
1 najmanj zaupa 115
2 . 245
3 nekaj vmes 267
4 . 116
5 najbolj zaupa 21
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
764 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i7 POLICIJI?

POLICIJI?

Vrednost 2258 Frekvenca
1 najmanj zaupa 66
2 . 150
3 nekaj vmes 332
4 . 186
5 najbolj zaupa 45
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
779 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i8 VOJSKI?

VOJSKI?

Vrednost 2357 Frekvenca
1 najmanj zaupa 41
2 . 103
3 nekaj vmes 293
4 . 208
5 najbolj zaupa 76
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 92
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
721 92

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Vrednost 2456 Frekvenca
1 najmanj zaupa 251
2 . 187
3 nekaj vmes 179
4 . 114
5 najbolj zaupa 42
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 40
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
773 40

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Vrednost 2555 Frekvenca
1 najmanj zaupa 39
2 . 91
3 nekaj vmes 268
4 . 293
5 najbolj zaupa 65
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 57
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
756 57

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Vrednost 2654 Frekvenca
1 najmanj zaupa 31
2 . 94
3 nekaj vmes 302
4 . 277
5 najbolj zaupa 56
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 53
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
760 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Vrednost 2753 Frekvenca
1 najmanj zaupa 52
2 . 152
3 nekaj vmes 320
4 . 195
5 najbolj zaupa 70
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
789 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i23 EVROPSKI UNIJI?

EVROPSKI UNIJI?

Vrednost 2852 Frekvenca
1 najmanj zaupa 36
2 . 109
3 nekaj vmes 287
4 . 244
5 najbolj zaupa 45
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 92
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
721 92

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i21 NATU?

NATU?

Vrednost 2951 Frekvenca
1 najmanj zaupa 98
2 . 159
3 nekaj vmes 268
4 . 143
5 najbolj zaupa 39
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 106
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
707 106

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i22 ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

Vrednost 3050 Frekvenca
1 najmanj zaupa 39
2 . 106
3 nekaj vmes 299
4 . 204
5 najbolj zaupa 53
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 112
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
701 112

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i12 USTAVNEMU SODIŠČU?

USTAVNEMU SODIŠČU?

Vrednost 3149 Frekvenca
1 najmanj zaupa 52
2 . 130
3 nekaj vmes 340
4 . 168
5 najbolj zaupa 29
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 94
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
719 94

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Vrednost 3248 Frekvenca
1 najmanj zaupa 51
2 . 140
3 nekaj vmes 326
4 . 218
5 najbolj zaupa 49
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
784 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i24 DRŽAVNI UPRAVI?

DRŽAVNI UPRAVI?

Vrednost 3347 Frekvenca
1 najmanj zaupa 33
2 . 137
3 nekaj vmes 356
4 . 179
5 najbolj zaupa 33
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 75
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
738 75

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i25 EVROPSKI VALUTI EVRU?

EVROPSKI VALUTI EVRU?

Vrednost 3446 Frekvenca
1 najmanj zaupa 36
2 . 90
3 nekaj vmes 242
4 . 302
5 najbolj zaupa 106
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
776 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i16 VARUHINJI ČLOVEKOVIH PRAVIC?

VARUHINJI ČLOVEKOVIH PRAVIC?

Vrednost 3545 Frekvenca
1 najmanj zaupa 54
2 . 131
3 nekaj vmes 243
4 . 226
5 najbolj zaupa 72
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 87
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
726 87

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i27 KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE?

KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE?

Vrednost 3644 Frekvenca
1 najmanj zaupa 84
2 . 133
3 nekaj vmes 222
4 . 216
5 najbolj zaupa 82
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 76
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
737 76

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i28 SINDIKATOM?

SINDIKATOM?

Vrednost 3743 Frekvenca
1 najmanj zaupa 78
2 . 144
3 nekaj vmes 288
4 . 179
5 najbolj zaupa 71
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 53
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
760 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i20 RDEČEMU KRIŽU?

RDEČEMU KRIŽU?

Vrednost 3842 Frekvenca
1 najmanj zaupa 109
2 . 198
3 nekaj vmes 258
4 . 163
5 najbolj zaupa 54
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
782 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

w DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Vrednost 3941 Frekvenca
1 da 584
2 ne 196
3 ne vem, b.o. 22
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
780 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

w2 IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VO

IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 4040 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 19
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 22
3 NSI - krščanska ljudska stranka 16
4 SDS - slovenska demokratska stranka 109
5 SLS - slovenska ljudska stranka 7
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 25
7 SD (ZLSD) - socialni demokrati 114
8 ZARES - nova stranka 44
9 drugo stranko 5
0 ne vem, b.o. 223
Sysmiss 229
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
361 452

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

w3 PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE? (anketar: ne beri strank!!!)

Vrednost 4139 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 6
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 17
3 NSI - krščanska ljudska stranka 2
4 SDS - slovenska demokratska stranka 33
5 SLS - slovenska ljudska stranka 9
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 19
7 SD (ZLSD) - socialni demokrati 41
8 ZARES - nova stranka 24
9 drugo stranko 2
0 ne vem, b.o. 288
Sysmiss 372
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
153 660

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

w20a KAKO PA STE RAVNALI NA VOLITVAH OKTOBRA

KAKO PA STE RAVNALI NA VOLITVAH OKTOBRA 2004. ZA KANDIDATA KATERE STRANKE STE TAKRAT VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 4238 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 13
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 107
3 NSI - krščanska ljudska stranka 16
4 SDS - slovenska demokratska stranka 187
5 SLS - slovenska ljudska stranka 18
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 26
7 ZL(SD) - socialni demokrati 100
8 drugo stranko 5
9 ni volil 128
0 ne vem, b.o. 202
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
600 213

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

ld MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Vrednost 4337 Frekvenca
1 prej levo 264
2 v sredino 169
3 prej desno 158
4 b.o. 211
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
591 222

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q846a_1 NAŠTELI VAM BOMO PROBLEME, KI SO MOČNO I

NAŠTELI VAM BOMO PROBLEME, KI SO MOČNO IZSTOPALI V PREDVOLILNEM ČASU PRED ZADNJIMI DRŽAVNOZBORSKIMI VOLITVAMI LETA 2004. OCENITE, KAKŠNO JE STANJE TEH PROBLEMOV DANES, DOBRA TRI LETA PO VOLITVAH. ALI JE DANES BOLJŠE, SLABŠE ALI JE ENAKO? NAJPREJ: ... SOCIALNI POLOŽAJ DELAVCEV:

Vrednost 4436 Frekvenca
1 danes boljše 72
2 danes slabše 581
3 nič se ni spremenilo 127
4 ne vem, b.o. 21
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
780 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q846b ... OBJEKTIVNOST PRI POROČANJU MEDIJEV:

... OBJEKTIVNOST PRI POROČANJU MEDIJEV:

Vrednost 4535 Frekvenca
1 danes boljše 206
2 danes slabše 215
3 nič se ni spremenilo 320
4 ne vem, b.o. 60
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
741 72

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q846c ... VPLETANJE POLITIKE V GOSPODARSTVO:

... VPLETANJE POLITIKE V GOSPODARSTVO:

Vrednost 4634 Frekvenca
1 danes boljše, manj vpletanja 71
2 danes slabše, več vpletanja 437
3 nič se ni spremenilo 214
4 ne vem, b.o. 79
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
722 91

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q846h ...UREJANJE ODNOSOV S HRVAŠKO :

...UREJANJE ODNOSOV S HRVAŠKO :

Vrednost 4733 Frekvenca
1 danes boljše 43
2 danes slabše 501
3 nič se ni spremenilo 229
4 ne vem, b.o. 27
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
773 40

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q846e ... KORUPCIJA:

... KORUPCIJA:

Vrednost 4832 Frekvenca
1 danes boljše, manj korupcije 61
2 danes slabše, več korupcije 448
3 nič se ni spremenilo 224
4 ne vem, b.o. 67
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
733 80

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q889 NAVEDLI VAM BOMO POLITIČNE STRANKE IN NJ

NAVEDLI VAM BOMO POLITIČNE STRANKE IN NJIHOVE PREDSEDNIKE, VI PA POVEJTE, KATERO OD NJIH BOSTE NA LETOŠNJIH VOLITVAH NAJVERJETNEJE PODPRLI? Anketar: PREBERI STRANKE!!!

Vrednost 4931 Frekvenca
1 DESUS - S KARLOM ERJAVCEM 55
2 LDS S KATARINO KRESAL 46
3 LIPA S SAŠOM PEČETOM 10
4 NSI Z ANDREJEM BAJUKOM 15
5 SD Z BORUTOM PAHORJEM 175
6 SDS Z JANEZOM JANŠO 139
7 SLS Z BOJANOM ŠROTOM 19
8 SNS Z ZMAGOM JELINČIČEM 53
9 ZARES Z GREGORJEM GOLOBIČEM 78
0 ne vem, b.o. 209
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
590 223

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

q890b LETOS JESENI BODO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR

LETOS JESENI BODO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. KAJ JE PO VAŠEM MNENJU ZA SLOVENIJO BOLJE ALI...

Vrednost 5030 Frekvenca
1 DA VLADO PREVZAME LEVOSREDINSKA KOALICIJA 145
2 DA VLADO PREVZAME DESNOSREDINSKA KOALICIJA 58
3 ALI KOALICIJA TAKO DESNIH KOT LEVIH STRANK? 242
4 ne vem, b.o. 147
Sysmiss 221
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
445 368

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q893 NAVEDLI VAM BOMO ŠTIRI VIDNA IMENA POLIT

NAVEDLI VAM BOMO ŠTIRI VIDNA IMENA POLITIČNEGA ŽIVLJENJA SLOVENIJE. POVEJTE NAM, KDO IZMED NJIH BI, GLEDE NA SVOJE SPOSOBNOSTI, NAJBOLJE VODIL SLOVENIJO KOT MANDATAR V BODOČEM MANDATU?

Vrednost 5129 Frekvenca
1 GREGOR GOLOBIČ 140
2 ZORAN JANKOVIĆ 111
3 JANEZ JANŠA 186
4 BORUT PAHOR 267
5 ne vem, b.o. 95
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
704 109

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q892 KAJ MENITE, ALI BI BILO DOBRO ALI NE, DA

KAJ MENITE, ALI BI BILO DOBRO ALI NE, DA BI V SLOVENSKO POLITIČNO ŽIVLJENJE ZOPET AKTIVNO VSTOPIL MILAN KUČAN?

Vrednost 5228 Frekvenca
1 bi bilo dobro 329
2 ne bi bilo dobro 412
3 ne vem, b.o. 58
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
741 72

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

lroj POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Vrednost 5327 Frekvenca
0 1
16 1
18 1
19 1
20 2
21 1
22 1
23 2
24 6
25 4
26 5
27 7
28 14
29 10
30 9
31 13
32 10
33 13
34 13
35 10
36 15
37 16
38 16
39 9
40 16
41 18
42 22
43 12
44 11
45 10
46 13
47 19
48 17
49 11
50 23
51 21
52 16
53 11
54 14
55 18
56 13
57 20
58 15
59 11
60 16
61 10
62 16
63 12
64 11
65 22
66 16
67 6
68 14
69 12
70 10
71 7
72 9
73 12
74 6
75 8
76 9
77 8
78 8
79 8
80 11
81 10
82 8
83 7
84 8
85 12
86 4
87 6
88 16
89 16
90 2
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
811 2 0 90 55.002 17.854

Vrednosti spremenljivk od 0 do 90

izob KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 5426 Frekvenca
1 OSNOVNA 118
2 KONČANA POKLICNA 117
3 KONČANA SREDNJA 333
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 241
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
809 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

tipk ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Vrednost 5525 Frekvenca
1 NA PODEŽELJU 303
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 267
3 V VEČJEM MESTU 106
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 134
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
810 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

zap ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Vrednost 5624 Frekvenca
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 189
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 131
3 SAMOZAPOSLEN 40
4 KMET 14
5 GOSPODINJA 12
6 UPOKOJENEC 345
7 ŠTUDENT, DIJAK 57
8 BREZPOSELN 21
9 DRUGO... 3
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
812 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

zap2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Vrednost 5723 Frekvenca
1 DA, ZELO ME SKRBI 29
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 82
3 NE, TO ME NE SKRBI 208
4 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 493
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
319 494

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

reg1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Vrednost 5822 Frekvenca
1 sem veren 385
2 nisem veren 256
3 nekaj vmes... 160
4 zavrnil odg.,b.o. 10
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
801 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

spol SPOL

SPOL

Vrednost 5921 Frekvenca
1 moški 325
2 ženska 488
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
813 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

c1a1 ČASOPIS BERE REDNO

Vrednost 6020 Frekvenca
1 DELO 63
2 DNEVNIK 39
3 VEČER 22
4 SLOVENSKE NOVICE 29
5 ŽURNAL 18
6 FINANCE 1
7 PRIMORSKE NOVICE 8
8 INDIREKT 1
Sysmiss 632
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
181 632

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

c1a2 ČASOPIS BERE REDNO

Vrednost 6119 Frekvenca
1 DELO 9
2 DNEVNIK 18
3 VEČER 4
4 SLOVENSKE NOVICE 23
5 ŽURNAL 24
6 FINANCE 14
7 PRIMORSKE NOVICE 8
8 INDIREKT 2
Sysmiss 711
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
102 711

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

c1a3 ČASOPIS BERE REDNO

Vrednost 6218 Frekvenca
1 DELO 3
2 DNEVNIK 2
3 VEČER 2
4 SLOVENSKE NOVICE 6
5 ŽURNAL 10
6 FINANCE 5
7 PRIMORSKE NOVICE 7
8 INDIREKT 6
Sysmiss 772
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
41 772

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

c1a4 ČASOPIS BERE REDNO

Vrednost 6317 Frekvenca
1 DELO 0
2 DNEVNIK 0
3 VEČER 0
4 SLOVENSKE NOVICE 2
5 ŽURNAL 2
6 FINANCE 4
7 PRIMORSKE NOVICE 2
8 INDIREKT 4
Sysmiss 799
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14 799

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

c1a5 ČASOPIS BERE REDNO

Vrednost 6416 Frekvenca
1 DELO 0
2 DNEVNIK 0
3 VEČER 0
4 SLOVENSKE NOVICE 0
5 ŽURNAL 2
6 FINANCE 1
7 PRIMORSKE NOVICE 0
8 INDIREKT 1
Sysmiss 809
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4 809

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

c1a6 ČASOPIS BERE REDNO

Vrednost 6515 Frekvenca
1 DELO 0
2 DNEVNIK 0
3 VEČER 0
4 SLOVENSKE NOVICE 0
5 ŽURNAL 0
6 FINANCE 1
7 PRIMORSKE NOVICE 0
8 INDIREKT 0
Sysmiss 812
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1 812

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

c1a7 ČASOPIS BERE REDNO

Vrednost 6614 Frekvenca
1 DELO 0
2 DNEVNIK 0
3 VEČER 0
4 SLOVENSKE NOVICE 0
5 ŽURNAL 0
6 FINANCE 0
7 PRIMORSKE NOVICE 0
8 INDIREKT 0
Sysmiss 813
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 813

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

c1a8 ČASOPIS BERE REDNO

Vrednost 6713 Frekvenca
1 DELO 0
2 DNEVNIK 0
3 VEČER 0
4 SLOVENSKE NOVICE 0
5 ŽURNAL 0
6 FINANCE 0
7 PRIMORSKE NOVICE 0
8 INDIREKT 0
Sysmiss 813
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 813

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

c22 NEDELJSKI DNEVNIK

Vrednost 6812 Frekvenca
1 bere 91
2 ne bere 118
Sysmiss 604
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
209 604

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

c23 MAG

Vrednost 6911 Frekvenca
1 bere 30
2 ne bere 179
Sysmiss 604
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
209 604

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

c31 DEMOKRACIJA

Vrednost 7010 Frekvenca
1 bere 12
2 ne bere 195
Sysmiss 606
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
207 606

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

c24 MLADINA

Vrednost 719 Frekvenca
1 bere 47
2 ne bere 160
Sysmiss 606
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
207 606

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

c27 DRUŽINA

Vrednost 728 Frekvenca
1 bere 33
2 ne bere 175
Sysmiss 605
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
208 605

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

c30 SLOVENSKI TEDNIK

Vrednost 737 Frekvenca
1 bere 23
2 ne bere 185
Sysmiss 605
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
208 605

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

kraj0 Kraj

Vrednost 746 Frekvenca
Zakrita vrednost 813
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
813 0

regija Regija

Vrednost 755 Frekvenca
1 POMURSKA 40
2 PODRAVSKA 132
3 KOROŠKA 25
4 SAVINJSKA 111
5 GORENJSKA 49
6 ZASAVSKA 26
7 OSREDNJA 218
8 SPOD. POSAVSKA 20
9 DOLENJSKA 73
10 GORIŠKA 54
11 OBALNO-KRAŠKA 32
12 KRAŠKA 23
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
803 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

veln2 Veln2

Vrednost 764 Frekvenca
1 ->500 284
2 500-4000 189
3 4000-50000 186
4 NAD 50000 154
0 miss 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
813 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

rstar STAROST

Vrednost 773 Frekvenca
30 ->30 124
45 31 - 45 170
60 46 - 60 235
99 61 -> 282
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
811 2

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

wskup STR. PREFERENCE

Vrednost 782 Frekvenca
0 ne vem 288
1 DESUS 25
2 LDS 39
3 NSI 18
4 SDS 142
5 SLS 16
6 SNS 44
7 SD 155
8 ZARES 68
9 drugo 7
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
802 11

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

wutez Poststratifikacijska utež

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
813 0 0.301 4.02 1 0.792

Vrednosti spremenljivk od 0.3014832 do 4.019776

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Toš, N. (2009). Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: PBSI0804. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0804_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2009

SORODNE RAZISKAVE

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI9912 - Politbarometer PB12/99, Slovenija: December 1999

PBSI9911 - Politbarometer PB11/99, Slovenija: November 1999

PBSI9910 - Politbarometer PB10/99, Slovenija: Oktober 1999

PBSI9909 - Politbarometer PB9/99, Slovenija: September 1999

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI9906 - Politbarometer PB6/99, Slovenija: Junij 1999

PBSI9905 - Politbarometer PB5/99, Slovenija: Maj 1999

PBSI9904 - Politbarometer PB4/99, Slovenija: April 1999

PBSI9903 - Politbarometer PB3/99, Slovenija: Marec 1999

PBSI9902 - Politbarometer PB2/99, Slovenija: Februar 1999

PBSI9901 - Politbarometer PB1/99, Slovenija: Januar 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

PBSI9812 - Politbarometer PB12/98, Slovenija: December 1998

PBSI9811 - Politbarometer PB11/98, Slovenija: November 1998

PBSI9810 - Politbarometer PB10/98, Slovenija: Oktober 1998

PBSI9809 - Politbarometer PB9/98, Slovenija: September 1998

PBSI9807 - Politbarometer PB7/98, Slovenija: Julij 1998

PBSI9806 - Politbarometer PB6/98, Slovenija: Junij 1998

PBSI9805 - Politbarometer PB5/98, Slovenija: Maj 1998

PBSI9804 - Politbarometer PB4/98, Slovenija: April 1998

PBSI9803 - Politbarometer PB3/98, Slovenija: Marec 1998

PBSI9802 - Politbarometer PB2/98, Slovenija: Februar 1998

PBSI9801 - Politbarometer PB1/98, Slovenija: Januar 1998

PBSI9712 - Politbarometer PB12/97, Slovenija: December 1997

PBSI9711 - Politbarometer PB11/97, Slovenija: November 1997

PBSI9710 - Politbarometer PB10/97, Slovenija: Oktober 1997

PBSI9709 - Politbarometer PB09/97, Slovenija: September 1997

PBSI9707 - Politbarometer PB07/97, Slovenija: Julij 1997

PBSI9706 - Politbarometer PB06/97, Slovenija: Junij 1997

PBSI9705 - Politbarometer PB05/97, Slovenija: Maj 1997

PBSI9704 - Politbarometer PB04/97, Slovenija: April 1997

PBSI9703 - Politbarometer PB03/97, Slovenija: Marec 1997

PBSI9702 - Politbarometer PB02/97, Slovenija: Februar 1997

PBSI9701 - Politbarometer PB01/97, Slovenija: Januar 1997

PBSI9612 - Politbarometer PB12/96., Slovenija: December 1996

PBSI9611 - Politbarometer PB11/96, Slovenija: November 1996

PBSI9610 - Politbarometer PB10/96, Slovenija: Oktober 1996

PBSI9609 - Politbarometer PB09/96, Slovenija: September 1996

PBSI9607 - Politbarometer PB07/96, Slovenija: Julij 1996

PBSI9606 - Politbarometer PB06/96, Slovenija: Junij 1996

PBSI9605 - Politbarometer PB05/96, Slovenija: Maj 1996

PBSI9604 - Politbarometer PB04/96, Slovenija: April 1996

PBSI9603 - Politbarometer PB03/96, Slovenija: Marec 1996

PBSI9602 - Politbarometer PB02/96, Slovenija: Februar 1996

PBSI9601 - Politbarometer PB01/96, Slovenija: Januar 1996

PBSI9512 - Politbarometer PB12/95, Slovenija: December 1995

PBSI9511 - Politbarometer PB11/95, Slovenija: November 1995

PBSI9510 - Politbarometer PB10/95, Slovenija: Oktober 1995

PBSI9509 - Politbarometer PB9/95, Slovenija: September 1995

PBSI9507 - Politbarometer PB7/95, Slovenija: Julij 1995

PBSI9506 - Politbarometer PB6/95, Slovenija: Junij 1995

PBSI9505 - Politbarometer PB5/95, Slovenija: Maj 1995

PBSI9504 - Politbarometer PB4/95, Slovenija: April 1995

PBSI9503 - Politbarometer PB3/95, Slovenija: Marec 1995

PBSI9502 - Politbarometer PB2/95, Slovenija: Februar 1995

PBSI9501 - Politbarometer PB1/95, Slovenija: Januar 1995

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si