Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI0804
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0804_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Vovk, Tina
 • Falle, Rebeka
 • Broder, Živa
 • Kecman, Ivi
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2008)

Funding agency:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Project number:

Ni podatka. (CJMMK)

Series:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora Janezu Janši kot predsedniku vlade, zaupanje v institucije, udeležba na volitvah, levo-desna politična orientacija, ocena problemskega stanja, podpora političnim strankam, volitve v državni zbor, najprimernejši kandidat za slovenskega mandatarja, aktivno politično delovanje Milana Kučana

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU


Abstract:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do institucij sistema ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok vključuje primerjavo trenutnega političnega stanja z letom 2004.

Methodology


Collection date: 14. april 2008 - 17. april 2008
Date of production: 2008-08
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI0804 - Politbarometer PB4/08 [datoteka podatkov], 2008

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 79
 • number of units: 813

Variable list

anketa

Value 13 Frequency
2008-04-15 813
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
813 2008-04-15 2008-04-15

q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 22 Frequency
1 zadovoljen 319
2 ni zadovoljen 447
3 ne vem, b.o. 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
766 47

Valid range from 1 to 3

q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 31 Frequency
1 zadovoljen 453
2 ni zadovoljen 344
3 ne vem, b.o. 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
797 16

Valid range from 1 to 3

anketa

Value 179 Frequency
2008-04-15 813
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
813 2008-04-15 2008-04-15

q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 278 Frequency
1 zadovoljen 319
2 ni zadovoljen 447
3 ne vem, b.o. 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
766 47

Valid range from 1 to 3

q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 377 Frequency
1 zadovoljen 453
2 ni zadovoljen 344
3 ne vem, b.o. 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
797 16

Valid range from 1 to 3

q481c ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE

ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE?

Value 476 Frequency
1 da, podpiram 264
2 ne, ne podpiram 478
3 ne vem, b.o. 71
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
742 71

Valid range from 1 to 3

v1 ČE UPOŠTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES,

ČE UPOŠTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? VZEMIMO, DA OCENJUJETE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES. KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE

Value 575 Frequency
1 zelo neuspešno 90
2 . 199
3 nekje vmes 358
4 . 109
5 zelo uspešno 40
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
796 17

Valid range from 1 to 6

v2 IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA JANŠE KOT

IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA JANŠE KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Value 674 Frequency
1 zelo neuspešno 112
2 . 190
3 nekje vmes 245
4 . 143
5 zelo uspešno 92
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
782 31

Valid range from 1 to 6

v3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAV

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Value 773 Frequency
1 zelo neuspešno 68
2 . 190
3 nekje vmes 377
4 . 111
5 zelo uspešno 11
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
757 56

Valid range from 1 to 6

v10 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽA

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, FRANCETA CUKJATIJA?

Value 872 Frequency
1 zelo neuspešno 63
2 . 126
3 nekje vmes 273
4 . 192
5 zelo uspešno 74
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 85
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
728 85

Valid range from 1 to 6

v4 KAJ PA DRŽAVNI SVET?

KAJ PA DRŽAVNI SVET?

Value 971 Frequency
1 zelo neuspešno 75
2 . 113
3 nekje vmes 301
4 . 102
5 zelo uspešno 20
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 202
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
611 202

Valid range from 1 to 6

v9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZI

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Value 1070 Frequency
1 zelo neuspešno 72
2 . 152
3 nekje vmes 309
4 . 147
5 zelo uspešno 18
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 115
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
698 115

Valid range from 1 to 6

v9a KAKO OCENJUJETE DELO STRANK KOALICIJE?

KAKO OCENJUJETE DELO STRANK KOALICIJE?

Value 1169 Frequency
1 zelo neuspešno 71
2 . 190
3 nekje vmes 311
4 . 108
5 zelo uspešno 14
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 119
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
694 119

Valid range from 1 to 6

v6a KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA S

KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA SLOVENIJE?

Value 1268 Frequency
1 zelo neuspešno 94
2 . 188
3 nekje vmes 255
4 . 146
5 zelo uspešno 26
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 104
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
709 104

Valid range from 1 to 6

v8a IN KAKO OCENJUJETE DELO GENERALNE DRŽAVN

IN KAKO OCENJUJETE DELO GENERALNE DRŽAVNE TOŽILKE BARBARE BREZIGAR?

Value 1367 Frequency
1 zelo neuspešno 114
2 . 170
3 nekje vmes 221
4 . 175
5 zelo uspešno 50
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 83
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
730 83

Valid range from 1 to 6

v11a KAKO PA OCENJUJETE DELO VARUHINJE ČLOVEK

KAKO PA OCENJUJETE DELO VARUHINJE ČLOVEKOVIH PRAVIC ZDENKE ČEBAŠEK - TRAVNIK?

Value 1466 Frequency
1 zelo neuspešno 58
2 . 137
3 nekje vmes 240
4 . 203
5 zelo uspešno 67
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 108
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
705 108

Valid range from 1 to 6

v5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE DANILA TÜRK-A?

Value 1565 Frequency
1 zelo neuspešno 4
2 . 10
3 nekje vmes 94
4 . 300
5 zelo uspešno 359
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
767 46

Valid range from 1 to 6

i1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: VLADI V CELOTI?

Value 1664 Frequency
1 najmanj zaupa 109
2 . 199
3 nekaj vmes 294
4 . 133
5 najbolj zaupa 49
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
784 29

Valid range from 1 to 6

i2 PREDSEDNIKU VLADE?

PREDSEDNIKU VLADE?

Value 1763 Frequency
1 najmanj zaupa 119
2 . 198
3 nekaj vmes 236
4 . 137
5 najbolj zaupa 96
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
786 27

Valid range from 1 to 6

i3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Value 1862 Frequency
1 najmanj zaupa 67
2 . 173
3 nekaj vmes 395
4 . 110
5 najbolj zaupa 19
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
764 49

Valid range from 1 to 6

i4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Value 1961 Frequency
1 najmanj zaupa 12
2 . 21
3 nekaj vmes 136
4 . 302
5 najbolj zaupa 306
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
777 36

Valid range from 1 to 6

i5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Value 2060 Frequency
1 najmanj zaupa 95
2 . 246
3 nekaj vmes 352
4 . 49
5 najbolj zaupa 8
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 63
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 63

Valid range from 1 to 6

i6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Value 2159 Frequency
1 najmanj zaupa 115
2 . 245
3 nekaj vmes 267
4 . 116
5 najbolj zaupa 21
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
764 49

Valid range from 1 to 6

i7 POLICIJI?

POLICIJI?

Value 2258 Frequency
1 najmanj zaupa 66
2 . 150
3 nekaj vmes 332
4 . 186
5 najbolj zaupa 45
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
779 34

Valid range from 1 to 6

i8 VOJSKI?

VOJSKI?

Value 2357 Frequency
1 najmanj zaupa 41
2 . 103
3 nekaj vmes 293
4 . 208
5 najbolj zaupa 76
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 92
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
721 92

Valid range from 1 to 6

i9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Value 2456 Frequency
1 najmanj zaupa 251
2 . 187
3 nekaj vmes 179
4 . 114
5 najbolj zaupa 42
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
773 40

Valid range from 1 to 6

i10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Value 2555 Frequency
1 najmanj zaupa 39
2 . 91
3 nekaj vmes 268
4 . 293
5 najbolj zaupa 65
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 57
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
756 57

Valid range from 1 to 6

i13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Value 2654 Frequency
1 najmanj zaupa 31
2 . 94
3 nekaj vmes 302
4 . 277
5 najbolj zaupa 56
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
760 53

Valid range from 1 to 6

i14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Value 2753 Frequency
1 najmanj zaupa 52
2 . 152
3 nekaj vmes 320
4 . 195
5 najbolj zaupa 70
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
789 24

Valid range from 1 to 6

i23 EVROPSKI UNIJI?

EVROPSKI UNIJI?

Value 2852 Frequency
1 najmanj zaupa 36
2 . 109
3 nekaj vmes 287
4 . 244
5 najbolj zaupa 45
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 92
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
721 92

Valid range from 1 to 6

i21 NATU?

NATU?

Value 2951 Frequency
1 najmanj zaupa 98
2 . 159
3 nekaj vmes 268
4 . 143
5 najbolj zaupa 39
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 106
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
707 106

Valid range from 1 to 6

i22 ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

Value 3050 Frequency
1 najmanj zaupa 39
2 . 106
3 nekaj vmes 299
4 . 204
5 najbolj zaupa 53
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 112
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
701 112

Valid range from 1 to 6

i12 USTAVNEMU SODIŠČU?

USTAVNEMU SODIŠČU?

Value 3149 Frequency
1 najmanj zaupa 52
2 . 130
3 nekaj vmes 340
4 . 168
5 najbolj zaupa 29
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 94
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
719 94

Valid range from 1 to 6

i15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Value 3248 Frequency
1 najmanj zaupa 51
2 . 140
3 nekaj vmes 326
4 . 218
5 najbolj zaupa 49
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
784 29

Valid range from 1 to 6

i24 DRŽAVNI UPRAVI?

DRŽAVNI UPRAVI?

Value 3347 Frequency
1 najmanj zaupa 33
2 . 137
3 nekaj vmes 356
4 . 179
5 najbolj zaupa 33
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 75
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
738 75

Valid range from 1 to 6

i25 EVROPSKI VALUTI EVRU?

EVROPSKI VALUTI EVRU?

Value 3446 Frequency
1 najmanj zaupa 36
2 . 90
3 nekaj vmes 242
4 . 302
5 najbolj zaupa 106
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
776 37

Valid range from 1 to 6

i16 VARUHINJI ČLOVEKOVIH PRAVIC?

VARUHINJI ČLOVEKOVIH PRAVIC?

Value 3545 Frequency
1 najmanj zaupa 54
2 . 131
3 nekaj vmes 243
4 . 226
5 najbolj zaupa 72
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 87
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
726 87

Valid range from 1 to 6

i27 KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE?

KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE?

Value 3644 Frequency
1 najmanj zaupa 84
2 . 133
3 nekaj vmes 222
4 . 216
5 najbolj zaupa 82
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 76
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
737 76

Valid range from 1 to 6

i28 SINDIKATOM?

SINDIKATOM?

Value 3743 Frequency
1 najmanj zaupa 78
2 . 144
3 nekaj vmes 288
4 . 179
5 najbolj zaupa 71
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
760 53

Valid range from 1 to 6

i20 RDEČEMU KRIŽU?

RDEČEMU KRIŽU?

Value 3842 Frequency
1 najmanj zaupa 109
2 . 198
3 nekaj vmes 258
4 . 163
5 najbolj zaupa 54
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
782 31

Valid range from 1 to 6

w DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Value 3941 Frequency
1 da 584
2 ne 196
3 ne vem, b.o. 22
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
780 33

Valid range from 1 to 3

w2 IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VO

IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 4040 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 19
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 22
3 NSI - krščanska ljudska stranka 16
4 SDS - slovenska demokratska stranka 109
5 SLS - slovenska ljudska stranka 7
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 25
7 SD (ZLSD) - socialni demokrati 114
8 ZARES - nova stranka 44
9 drugo stranko 5
0 ne vem, b.o. 223
Sysmiss 229
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
361 452

Valid range from 0 to 9

w3 PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE? (anketar: ne beri strank!!!)

Value 4139 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 6
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 17
3 NSI - krščanska ljudska stranka 2
4 SDS - slovenska demokratska stranka 33
5 SLS - slovenska ljudska stranka 9
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 19
7 SD (ZLSD) - socialni demokrati 41
8 ZARES - nova stranka 24
9 drugo stranko 2
0 ne vem, b.o. 288
Sysmiss 372
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
153 660

Valid range from 0 to 9

w20a KAKO PA STE RAVNALI NA VOLITVAH OKTOBRA

KAKO PA STE RAVNALI NA VOLITVAH OKTOBRA 2004. ZA KANDIDATA KATERE STRANKE STE TAKRAT VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 4238 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 13
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 107
3 NSI - krščanska ljudska stranka 16
4 SDS - slovenska demokratska stranka 187
5 SLS - slovenska ljudska stranka 18
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 26
7 ZL(SD) - socialni demokrati 100
8 drugo stranko 5
9 ni volil 128
0 ne vem, b.o. 202
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
600 213

Valid range from 0 to 9

ld MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Value 4337 Frequency
1 prej levo 264
2 v sredino 169
3 prej desno 158
4 b.o. 211
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
591 222

Valid range from 1 to 4

q846a_1 NAŠTELI VAM BOMO PROBLEME, KI SO MOČNO I

NAŠTELI VAM BOMO PROBLEME, KI SO MOČNO IZSTOPALI V PREDVOLILNEM ČASU PRED ZADNJIMI DRŽAVNOZBORSKIMI VOLITVAMI LETA 2004. OCENITE, KAKŠNO JE STANJE TEH PROBLEMOV DANES, DOBRA TRI LETA PO VOLITVAH. ALI JE DANES BOLJŠE, SLABŠE ALI JE ENAKO? NAJPREJ: ... SOCIALNI POLOŽAJ DELAVCEV:

Value 4436 Frequency
1 danes boljše 72
2 danes slabše 581
3 nič se ni spremenilo 127
4 ne vem, b.o. 21
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
780 33

Valid range from 1 to 4

q846b ... OBJEKTIVNOST PRI POROČANJU MEDIJEV:

... OBJEKTIVNOST PRI POROČANJU MEDIJEV:

Value 4535 Frequency
1 danes boljše 206
2 danes slabše 215
3 nič se ni spremenilo 320
4 ne vem, b.o. 60
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
741 72

Valid range from 1 to 4

q846c ... VPLETANJE POLITIKE V GOSPODARSTVO:

... VPLETANJE POLITIKE V GOSPODARSTVO:

Value 4634 Frequency
1 danes boljše, manj vpletanja 71
2 danes slabše, več vpletanja 437
3 nič se ni spremenilo 214
4 ne vem, b.o. 79
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
722 91

Valid range from 1 to 4

q846h ...UREJANJE ODNOSOV S HRVAŠKO :

...UREJANJE ODNOSOV S HRVAŠKO :

Value 4733 Frequency
1 danes boljše 43
2 danes slabše 501
3 nič se ni spremenilo 229
4 ne vem, b.o. 27
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
773 40

Valid range from 1 to 4

q846e ... KORUPCIJA:

... KORUPCIJA:

Value 4832 Frequency
1 danes boljše, manj korupcije 61
2 danes slabše, več korupcije 448
3 nič se ni spremenilo 224
4 ne vem, b.o. 67
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
733 80

Valid range from 1 to 4

q889 NAVEDLI VAM BOMO POLITIČNE STRANKE IN NJ

NAVEDLI VAM BOMO POLITIČNE STRANKE IN NJIHOVE PREDSEDNIKE, VI PA POVEJTE, KATERO OD NJIH BOSTE NA LETOŠNJIH VOLITVAH NAJVERJETNEJE PODPRLI? Anketar: PREBERI STRANKE!!!

Value 4931 Frequency
1 DESUS - S KARLOM ERJAVCEM 55
2 LDS S KATARINO KRESAL 46
3 LIPA S SAŠOM PEČETOM 10
4 NSI Z ANDREJEM BAJUKOM 15
5 SD Z BORUTOM PAHORJEM 175
6 SDS Z JANEZOM JANŠO 139
7 SLS Z BOJANOM ŠROTOM 19
8 SNS Z ZMAGOM JELINČIČEM 53
9 ZARES Z GREGORJEM GOLOBIČEM 78
0 ne vem, b.o. 209
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
590 223

Valid range from 0 to 9

q890b LETOS JESENI BODO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR

LETOS JESENI BODO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. KAJ JE PO VAŠEM MNENJU ZA SLOVENIJO BOLJE ALI...

Value 5030 Frequency
1 DA VLADO PREVZAME LEVOSREDINSKA KOALICIJA 145
2 DA VLADO PREVZAME DESNOSREDINSKA KOALICIJA 58
3 ALI KOALICIJA TAKO DESNIH KOT LEVIH STRANK? 242
4 ne vem, b.o. 147
Sysmiss 221
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
445 368

Valid range from 1 to 4

q893 NAVEDLI VAM BOMO ŠTIRI VIDNA IMENA POLIT

NAVEDLI VAM BOMO ŠTIRI VIDNA IMENA POLITIČNEGA ŽIVLJENJA SLOVENIJE. POVEJTE NAM, KDO IZMED NJIH BI, GLEDE NA SVOJE SPOSOBNOSTI, NAJBOLJE VODIL SLOVENIJO KOT MANDATAR V BODOČEM MANDATU?

Value 5129 Frequency
1 GREGOR GOLOBIČ 140
2 ZORAN JANKOVIĆ 111
3 JANEZ JANŠA 186
4 BORUT PAHOR 267
5 ne vem, b.o. 95
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
704 109

Valid range from 1 to 5

q892 KAJ MENITE, ALI BI BILO DOBRO ALI NE, DA

KAJ MENITE, ALI BI BILO DOBRO ALI NE, DA BI V SLOVENSKO POLITIČNO ŽIVLJENJE ZOPET AKTIVNO VSTOPIL MILAN KUČAN?

Value 5228 Frequency
1 bi bilo dobro 329
2 ne bi bilo dobro 412
3 ne vem, b.o. 58
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
741 72

Valid range from 1 to 3

lroj POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Value 5327 Frequency
0 1
16 1
18 1
19 1
20 2
21 1
22 1
23 2
24 6
25 4
26 5
27 7
28 14
29 10
30 9
31 13
32 10
33 13
34 13
35 10
36 15
37 16
38 16
39 9
40 16
41 18
42 22
43 12
44 11
45 10
46 13
47 19
48 17
49 11
50 23
51 21
52 16
53 11
54 14
55 18
56 13
57 20
58 15
59 11
60 16
61 10
62 16
63 12
64 11
65 22
66 16
67 6
68 14
69 12
70 10
71 7
72 9
73 12
74 6
75 8
76 9
77 8
78 8
79 8
80 11
81 10
82 8
83 7
84 8
85 12
86 4
87 6
88 16
89 16
90 2
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
811 2 0 90 55.002 17.854

Valid range from 0 to 90

izob KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 5426 Frequency
1 OSNOVNA 118
2 KONČANA POKLICNA 117
3 KONČANA SREDNJA 333
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 241
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
809 4

Valid range from 1 to 4

tipk ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Value 5525 Frequency
1 NA PODEŽELJU 303
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 267
3 V VEČJEM MESTU 106
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 134
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
810 3

Valid range from 1 to 4

zap ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 5624 Frequency
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 189
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 131
3 SAMOZAPOSLEN 40
4 KMET 14
5 GOSPODINJA 12
6 UPOKOJENEC 345
7 ŠTUDENT, DIJAK 57
8 BREZPOSELN 21
9 DRUGO... 3
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
812 1

Valid range from 1 to 9

zap2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Value 5723 Frequency
1 DA, ZELO ME SKRBI 29
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 82
3 NE, TO ME NE SKRBI 208
4 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 493
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
319 494

Valid range from 1 to 4

reg1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 5822 Frequency
1 sem veren 385
2 nisem veren 256
3 nekaj vmes... 160
4 zavrnil odg.,b.o. 10
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
801 12

Valid range from 1 to 4

spol SPOL

SPOL

Value 5921 Frequency
1 moški 325
2 ženska 488
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
813 0

Valid range from 1 to 2

c1a1 ČASOPIS BERE REDNO

Value 6020 Frequency
1 DELO 63
2 DNEVNIK 39
3 VEČER 22
4 SLOVENSKE NOVICE 29
5 ŽURNAL 18
6 FINANCE 1
7 PRIMORSKE NOVICE 8
8 INDIREKT 1
Sysmiss 632
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
181 632

Valid range from 1 to 8

c1a2 ČASOPIS BERE REDNO

Value 6119 Frequency
1 DELO 9
2 DNEVNIK 18
3 VEČER 4
4 SLOVENSKE NOVICE 23
5 ŽURNAL 24
6 FINANCE 14
7 PRIMORSKE NOVICE 8
8 INDIREKT 2
Sysmiss 711
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
102 711

Valid range from 1 to 8

c1a3 ČASOPIS BERE REDNO

Value 6218 Frequency
1 DELO 3
2 DNEVNIK 2
3 VEČER 2
4 SLOVENSKE NOVICE 6
5 ŽURNAL 10
6 FINANCE 5
7 PRIMORSKE NOVICE 7
8 INDIREKT 6
Sysmiss 772
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
41 772

Valid range from 1 to 8

c1a4 ČASOPIS BERE REDNO

Value 6317 Frequency
1 DELO 0
2 DNEVNIK 0
3 VEČER 0
4 SLOVENSKE NOVICE 2
5 ŽURNAL 2
6 FINANCE 4
7 PRIMORSKE NOVICE 2
8 INDIREKT 4
Sysmiss 799
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14 799

Valid range from 1 to 8

c1a5 ČASOPIS BERE REDNO

Value 6416 Frequency
1 DELO 0
2 DNEVNIK 0
3 VEČER 0
4 SLOVENSKE NOVICE 0
5 ŽURNAL 2
6 FINANCE 1
7 PRIMORSKE NOVICE 0
8 INDIREKT 1
Sysmiss 809
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4 809

Valid range from 1 to 8

c1a6 ČASOPIS BERE REDNO

Value 6515 Frequency
1 DELO 0
2 DNEVNIK 0
3 VEČER 0
4 SLOVENSKE NOVICE 0
5 ŽURNAL 0
6 FINANCE 1
7 PRIMORSKE NOVICE 0
8 INDIREKT 0
Sysmiss 812
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 812

Valid range from 1 to 8

c1a7 ČASOPIS BERE REDNO

Value 6614 Frequency
1 DELO 0
2 DNEVNIK 0
3 VEČER 0
4 SLOVENSKE NOVICE 0
5 ŽURNAL 0
6 FINANCE 0
7 PRIMORSKE NOVICE 0
8 INDIREKT 0
Sysmiss 813
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 813

Valid range from 1 to 8

c1a8 ČASOPIS BERE REDNO

Value 6713 Frequency
1 DELO 0
2 DNEVNIK 0
3 VEČER 0
4 SLOVENSKE NOVICE 0
5 ŽURNAL 0
6 FINANCE 0
7 PRIMORSKE NOVICE 0
8 INDIREKT 0
Sysmiss 813
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 813

Valid range from 1 to 8

c22 NEDELJSKI DNEVNIK

Value 6812 Frequency
1 bere 91
2 ne bere 118
Sysmiss 604
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
209 604

Valid range from 1 to 2

c23 MAG

Value 6911 Frequency
1 bere 30
2 ne bere 179
Sysmiss 604
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
209 604

Valid range from 1 to 2

c31 DEMOKRACIJA

Value 7010 Frequency
1 bere 12
2 ne bere 195
Sysmiss 606
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
207 606

Valid range from 1 to 2

c24 MLADINA

Value 719 Frequency
1 bere 47
2 ne bere 160
Sysmiss 606
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
207 606

Valid range from 1 to 2

c27 DRUŽINA

Value 728 Frequency
1 bere 33
2 ne bere 175
Sysmiss 605
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
208 605

Valid range from 1 to 2

c30 SLOVENSKI TEDNIK

Value 737 Frequency
1 bere 23
2 ne bere 185
Sysmiss 605
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
208 605

Valid range from 1 to 2

kraj0 Kraj

Value 746 Frequency
Zakrita vrednost 813
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
813 0

regija Regija

Value 755 Frequency
1 POMURSKA 40
2 PODRAVSKA 132
3 KOROŠKA 25
4 SAVINJSKA 111
5 GORENJSKA 49
6 ZASAVSKA 26
7 OSREDNJA 218
8 SPOD. POSAVSKA 20
9 DOLENJSKA 73
10 GORIŠKA 54
11 OBALNO-KRAŠKA 32
12 KRAŠKA 23
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
803 10

Valid range from 1 to 12

veln2 Veln2

Value 764 Frequency
1 ->500 284
2 500-4000 189
3 4000-50000 186
4 NAD 50000 154
0 miss 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
813 0

Valid range from 1 to 4

rstar STAROST

Value 773 Frequency
30 ->30 124
45 31 - 45 170
60 46 - 60 235
99 61 -> 282
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
811 2

Valid range from 30 to 99

wskup STR. PREFERENCE

Value 782 Frequency
0 ne vem 288
1 DESUS 25
2 LDS 39
3 NSI 18
4 SDS 142
5 SLS 16
6 SNS 44
7 SD 155
8 ZARES 68
9 drugo 7
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
802 11

Valid range from 0 to 9

wutez Poststratifikacijska utež

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
813 0 0.301 4.02 1 0.792

Valid range from 0.3014832 to 4.019776

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. (2009). Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI0804. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0804_V1

COBISS.SI
Publication date: 2009

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si