Raziskava o obsegu pasivnega kajenja med odraslimi prebivalci RS

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: KAJEN06
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_KAJEN06_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Malnar, Brina
 • Kurdija, Slavko
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Vovk, Tina
 • Broder, Živa
 • Kovačič, Matej
 • Kecman, Ivana
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 2006)

Finančna podpora:

Inštitut za varovanje zdravja

Vsebina raziskave

Ključne besede:

dejavnosti, ki vplivajo na kakovost življenja, ocena zdravstvenega stanja, zdravje, kajenje, ozaveščenost o škodljivosti kajenja, pasivno kajenje

Vsebinska področja CESSDA
ZDRAVSTVO - zloraba drog, alkohol in kajenje
Vsebinsko področja CERIF
Socialna medicina


Povzetek:

Namen raziskave je bilo preveriti razširjenost kajenja v javnosti in ozaveščenosti o škodljivosti kajenja. Raziskovalna področja so posebej poudarila količino kajenja (število pokajenih cigaret na dan), prostore kajenja (doma, v službi, družabnih okoljih...), pasivno kajenje in vpliv kajenja na zdravje. Posebej je izpostavljen vpliv kajenja na zdravje otrok. Raziskava je lahko zelo primerna kot teoretska osnova večjim raziskavam, npr. v zdravstvu.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 10. - 12. april 2006
Čas izdelave: 2004-12
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: KAJEN06 - Raziskava o obsegu pasivnega kajenja med odraslimi prebivalci RS [datoteka podatkov], 2006

Format: SPSS Portable

 • število spremenljivk: 75
 • število enot: 960

Spremenljivke

vzorec vzorec

Vrednost 13 Frekvenca
1 osnovni vzorec 881
2 I. dodatek 44
3 II. dodatek 35
4 III. dodatek 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
960 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

str_reg str_reg

Vrednost 22 Frekvenca
Gorenjska 80
Goriška 52
Jugovzhodna Slovenij 80
Koroška 42
Notranjskokraška 19
Obalno-kraška 57
Osrednjeslovenska 268
Podravska 123
Pomurska 49
Savinjska 123
Spodnjeposavska 29
Zasavska 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
943

regija Regija

Vrednost 31 Frekvenca
1 POMURSKA 49
2 PODRAVSKA 123
3 KORO[KA 42
4 SAVINJSKA 123
5 GORENJSKA 80
6 ZASAVSKA 21
7 OSREDNJA 268
8 SPOD. POSAVSKA 29
9 DOLENJSKA 80
10 GORIŠKA 52
11 OBALNO-KRAŠKA 57
12 KRAŠKA 19
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
943 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

vzorec vzorec

Vrednost 175 Frekvenca
1 osnovni vzorec 881
2 I. dodatek 44
3 II. dodatek 35
4 III. dodatek 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
960 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

str_reg str_reg

Vrednost 274 Frekvenca
Gorenjska 80
Goriška 52
Jugovzhodna Slovenij 80
Koroška 42
Notranjskokraška 19
Obalno-kraška 57
Osrednjeslovenska 268
Podravska 123
Pomurska 49
Savinjska 123
Spodnjeposavska 29
Zasavska 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
943

regija Regija

Vrednost 373 Frekvenca
1 POMURSKA 49
2 PODRAVSKA 123
3 KORO[KA 42
4 SAVINJSKA 123
5 GORENJSKA 80
6 ZASAVSKA 21
7 OSREDNJA 268
8 SPOD. POSAVSKA 29
9 DOLENJSKA 80
10 GORIŠKA 52
11 OBALNO-KRAŠKA 57
12 KRAŠKA 19
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
943 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

veln2 Veln2

Vrednost 472 Frekvenca
0 miss 0
1 ->500 319
2 500-4000 221
3 4000-50000 225
4 NAD 50000 195
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
960 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

izbor2 IN KATERA OD TEH OSEB JE ZADNJA!! PRAZNO

IN KATERA OD TEH OSEB JE ZADNJA!! PRAZNOVALA ROJSTNI DAN?

Vrednost 571 Frekvenca
1 odgovarja 1. oseba 594
2 odgovarjala bo 2. oseba 148
Sysmiss 218
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
742 218

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v1 ALI KADITE OZIROMA STE KDAJ KADILI?

ALI KADITE OZIROMA STE KDAJ KADILI?

Vrednost 670 Frekvenca
1 NE KADIM IN NIKOLI NISEM KADIL 519
2 SEDAJ NE KADIM, A PREJ SEM KADIL 258
3 SEDAJ KADIM 183
4 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
960 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v2 KAKŠEN KADILEC STE / STE BILI?

KAKŠEN KADILEC STE / STE BILI?

Vrednost 769 Frekvenca
1 REDEN, VSAK DAN KADIM OZIROMA SEM KADIL 329
2 OBČASEN 112
3 b.o. 0
Sysmiss 519
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
441 519

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v3a KOLIKO CIGARET OBIČAJNO POKADITE/STE POK

KOLIKO CIGARET OBIČAJNO POKADITE/STE POKADILI NA DAN? (Anketar: vpiši število cigaret! -1 - manj kot 1 na dan, 0 - nič cigaret, 99 - ne vem, b.o.)

Vrednost 868 Frekvenca
-1 17
1 12
2 14
3 15
4 4
5 29
6 4
7 8
8 2
9 1
10 66
12 7
13 2
15 47
17 2
19 1
20 123
25 9
30 23
35 1
40 28
45 2
50 6
60 12
70 1
80 2
90 1
99 2
Sysmiss 519
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
439 521 -1 90 17.818 14.449

Vrednosti spremenljivk od -1 do 99

v3ar št. cigaret na dan - razredi

Vrednost 967 Frekvenca
1 manj kot 1 na dan 17
2 1 do 5 na dan 74
3 6 do 10 na dan 81
4 11 do 20 na dan 182
5 21 do 40 na dan 61
6 41 in več na dan 24
7 ne vem, b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
439 521 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v3b KOLIKO PIP OBIČAJNO POKADITE OZIROMA STE

KOLIKO PIP OBIČAJNO POKADITE OZIROMA STE POKADILI NA DAN? (Anketar: vpiši število pip! -1 - manj kot 1 na dan, 0 - nič pip, 99 - ne vem, b.o.)

Vrednost 1066 Frekvenca
-1 8
0 416
1 3
2 7
3 1
5 1
7 1
10 1
20 1
99 1
Sysmiss 520
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
439 521

Vrednosti spremenljivk od -1 do 99

v3c KOLIKO CIGAR OBIČAJNO POKADITE OZIROMA S

KOLIKO CIGAR OBIČAJNO POKADITE OZIROMA STE POKADILI NA DAN? (Anketar: vpiši število cigar! -1 - manj kot 1 na dan, 0 - nič cigar, 99 - ne vem, b.o.)

Vrednost 1165 Frekvenca
-1 12
0 420
1 2
2 1
3 2
5 1
20 1
99 1
Sysmiss 520
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
439 521

Vrednosti spremenljivk od -1 do 99

v4 KAKO RAVNATE/STE RAVNALI, KO STE/STE BIL

KAKO RAVNATE/STE RAVNALI, KO STE/STE BILI V PROSTORU SKUPAJ Z OTROKOM? ALI...

Vrednost 1264 Frekvenca
1 POKADITE/STE POKADILI TOLIKO CIGARET KOT OBIČAJNO 25
2 POKADITE/STE POKADILI MANJ CIGARET KOT OBIČAJNO 55
3 SPLOH NE KADITE/NISTE KADILI 308
4 nikoli nisem (bil) v taki situaciji 48
5 ne vem, b.o. 4
Sysmiss 520
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
388 572

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v5 KAJ PA V SITUACIJI, KO STE/STE BILI V PR

KAJ PA V SITUACIJI, KO STE/STE BILI V PROSTORU SKUPAJ Z ODRASLO OSEBO, KI NE KADI? ALI...

Vrednost 1363 Frekvenca
1 POKADITE/STE POKADILI TOLIKO CIGARET KOT OBIČAJNO 145
2 POKADITE/STE POKADILI MANJ CIGARET KOT OBIČAJNO 99
3 SPLOH NE KADITE/NISTE KADILI 159
4 nikoli nisem (bil) v taki situaciji 19
5 ne vem, b.o. 17
Sysmiss 521
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
403 557

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v6a ZASTAVILI VAM BOMO NEKAJ VPRAŠANJ O TEM,

ZASTAVILI VAM BOMO NEKAJ VPRAŠANJ O TEM, KAKO POGOSTO IN KJE STE BILI V ZADNJEM MESECU IZPOSTAVLJENI TOBAČNEMU DIMU. LASTNO KAJENJE IZKLJUČITE. NAJPREJ POVEJTE, KAKO POGOSTO STE BILI TOBAČNEMU DIMU IZPOSTAVLJENI... DOMA?

Vrednost 1462 Frekvenca
1 VSAK DAN 66
2 SKORAJ VSAK DAN 8
3 VSAJ 1-KRAT NA TEDEN 60
4 VSAJ 1-KRAT V PRETEKLEM MESECU 18
5 NIKOLI 799
6 v zadnjem mesecu ni bil v takem okolju, se ne nanaša 7
7 ne vem, b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
951 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v6b NA DELOVNEM MESTU?

NA DELOVNEM MESTU?

Vrednost 1561 Frekvenca
1 VSAK DAN 82
2 SKORAJ VSAK DAN 13
3 VSAJ 1-KRAT NA TEDEN 32
4 VSAJ 1-KRAT V PRETEKLEM MESECU 3
5 NIKOLI 752
6 v zadnjem mesecu ni bil v takem okolju, se ne nanaša 78
7 ne vem, b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
882 78

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v6c KAJ PA V PREVOZNEM SREDSTVU?

KAJ PA V PREVOZNEM SREDSTVU?

Vrednost 1660 Frekvenca
1 VSAK DAN 10
2 SKORAJ VSAK DAN 7
3 VSAJ 1-KRAT NA TEDEN 10
4 VSAJ 1-KRAT V PRETEKLEM MESECU 11
5 NIKOLI 911
6 v zadnjem mesecu ni bil v takem okolju, se ne nanaša 11
7 ne vem, b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
949 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v6d NA OBISKU, PRI NEKOM DRUGEM DOMA?

NA OBISKU, PRI NEKOM DRUGEM DOMA?

Vrednost 1759 Frekvenca
1 VSAK DAN 11
2 SKORAJ VSAK DAN 10
3 VSAJ 1-KRAT NA TEDEN 85
4 VSAJ 1-KRAT V PRETEKLEM MESECU 115
5 NIKOLI 720
6 v zadnjem mesecu ni bil v takem okolju, se ne nanaša 17
7 ne vem, b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
941 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v6e IN ŠE V RESTAVRACIJI, BARU ALI DRUGEM GO

IN ŠE V RESTAVRACIJI, BARU ALI DRUGEM GOSTINSKEM OBRATU?

Vrednost 1858 Frekvenca
1 VSAK DAN 45
2 SKORAJ VSAK DAN 65
3 VSAJ 1-KRAT NA TEDEN 223
4 VSAJ 1-KRAT V PRETEKLEM MESECU 173
5 NIKOLI 429
6 v zadnjem mesecu ni bil v takem okolju, se ne nanaša 19
7 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
935 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v7 KOLIKO ČASA STE BILI POVPREČNO, NA OBIČA

KOLIKO ČASA STE BILI POVPREČNO, NA OBIČAJEN DAN V PRETEKLEM MESECU, KJERKOLI IZPOSTAVLJENI TOBAČNEMU DIMU DRUGIH? (Anketar, preračunaj v minute!) (1 ura - 60 min, 1.5 ure - 90 min, 2 uri - 120 min, 2.5 ure - 150 min, 3 ure - 180 min, 3.5 ure - 210 min, 4 ure - 240 min, 4.5 ure - 270 min, 5 ur - 300 min 0 - ni bil izpostavljen, 999-ne vem, b.o.)

Vrednost 1957 Frekvenca
0 403
1 12
2 7
3 1
4 1
5 32
10 52
12 1
15 34
20 19
25 1
30 81
40 1
45 4
60 125
75 1
90 17
99 1
100 1
120 59
150 5
180 17
200 2
240 10
280 1
300 11
360 5
400 2
420 1
450 1
480 11
500 3
540 1
560 1
600 9
640 1
900 1
998 2
999 19
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
937 23 0 998 54.589 117.174

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999

v7r Izpostavljenost tobačnemu dimu - razredi

Vrednost 2056 Frekvenca
0 nikoli ni izpostavljen tobačnemu dimu 403
1 do vključno15 minut 140
2 15 minut do vključno pol ure 101
3 pol ure do vključno ene ure 130
4 eno uro do vključno dveh ur 79
5 dve uri in več 84
6 ne ve, b.o. 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
937 23 0 5

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

v8 ALI VI ALI KATERIKOLI DRUG ČLAN VAŠE DRU

ALI VI ALI KATERIKOLI DRUG ČLAN VAŠE DRUŽINE REDNO KADI V VAŠIH STANOVANJSKIH ALI BIVALNIH PROSTORIH?

Vrednost 2155 Frekvenca
1 da 137
2 ne 821
3 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
958 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v9 KOLIKO JE TAKŠNIH OSEB? (Anketar: vpiš

KOLIKO JE TAKŠNIH OSEB? (Anketar: vpiši število oseb!, 0 - nič oseb, 99 - ne vem, b.o.)

Vrednost 2254 Frekvenca
0 1
1 92
2 25
3 14
4 3
6 1
99 1
Sysmiss 823
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
136 824

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

v10a KOLIKŠNO ŠTEVILO CIGARET SE NA OBIČAJEN

KOLIKŠNO ŠTEVILO CIGARET SE NA OBIČAJEN DAN POKADI V VAŠIH STANOVANJSKIH PROSTORIH? (Anketar: vpiši število cigaret! -1 - manj kot 1 na dan, 0 - nič cigaret, 99 - ne vem, b.o.)

Vrednost 2353 Frekvenca
-1 1
0 9
1 1
2 3
3 5
4 5
5 8
6 3
7 2
8 1
10 21
12 2
14 1
15 15
17 1
20 29
25 1
30 6
35 1
40 6
50 2
55 1
60 4
80 1
90 2
98 1
99 5
Sysmiss 823
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
132 828 -1 98 18.364 18.621

Vrednosti spremenljivk od -1 do 99

v10ar št. pokajenih cigaret doma - razredi

Vrednost 2452 Frekvenca
1 0 ali manj kot 1 10
2 1 do 5 cigaret 22
3 6 do 10 cigaret 27
4 11 do 15 cigaret 18
5 16 do 20 cigaret 30
6 21 cigaret in več 30
7 ne vem, b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
137 823 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v10b KAJ PA PIP? (Anketar: vpiši število pi

KAJ PA PIP? (Anketar: vpiši število pip! -1 - manj kot 1 na dan, 0 - nič pip, 99 - ne vem, b.o.)

Vrednost 2551 Frekvenca
0 133
2 1
Sysmiss 826
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
134 826

Vrednosti spremenljivk od -1 do 99

v10c POVEJTE ŠE ZA ŠTEVILO CIGAR: (Anketar:

POVEJTE ŠE ZA ŠTEVILO CIGAR: (Anketar: vpiši število cigar! -1 - manj kot 1 na dan, 0 - nič cigar, 99 - ne vem, b.o.)

Vrednost 2650 Frekvenca
0 134
99 1
Sysmiss 825
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
134 826

Vrednosti spremenljivk od -1 do 99

v11a NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ SITUACIJ, VI PA Z

NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ SITUACIJ, VI PA ZA VSAKO OD NJIH POVEJTE, ALI VELJA ZA KAJENJE V VAŠIH STANOVANJSKIH PROSTORIH, ALI NE? NAJPREJ: NIKJER V NOTRANJIH PROSTORIH SE NE SME KADITI.

Vrednost 2749 Frekvenca
1 da, velja 23
2 ne, ne velja 114
3 b.o., se ne nanaša 0
Sysmiss 823
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
137 823

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v11b KADI SE LAHKO LE V DOLOČENIH PROSTORIH.

KADI SE LAHKO LE V DOLOČENIH PROSTORIH.

Vrednost 2848 Frekvenca
1 da, velja 106
2 ne, ne velja 30
3 b.o., se ne nanaša 1
Sysmiss 823
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
136 824

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v11c KAJENJE JE OMEJENO, KADAR SO PRISOTNI OT

KAJENJE JE OMEJENO, KADAR SO PRISOTNI OTROCI.

Vrednost 2947 Frekvenca
1 da, velja 106
2 ne, ne velja 21
3 b.o., se ne nanaša 10
Sysmiss 823
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
127 833

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v11d KAJENJE JE DOVOLJENO LE, KADAR SO ODPRTA

KAJENJE JE DOVOLJENO LE, KADAR SO ODPRTA OKNA ALI OB DRUGEM NAČINU ZRAČENJA.

Vrednost 3046 Frekvenca
1 da, velja 69
2 ne, ne velja 62
3 b.o., se ne nanaša 6
Sysmiss 823
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
131 829

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v11e KADI SE LAHKO LE NA BALKONU.

KADI SE LAHKO LE NA BALKONU.

Vrednost 3145 Frekvenca
1 da, velja 28
2 ne, ne velja 107
3 b.o., se ne nanaša 2
Sysmiss 823
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
135 825

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v11f KADI SE LAHKO LE OB DOLOČENEM ČASU.

KADI SE LAHKO LE OB DOLOČENEM ČASU.

Vrednost 3244 Frekvenca
1 da, velja 7
2 ne, ne velja 126
3 b.o., se ne nanaša 4
Sysmiss 823
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
133 827

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v11g KADI SE LAHKO POVSOD.

KADI SE LAHKO POVSOD.

Vrednost 3343 Frekvenca
1 da, velja 31
2 ne, ne velja 105
3 b.o., se ne nanaša 1
Sysmiss 823
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
136 824

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v11h GLEDE KAJENJA V STANOVANJU NE OBSTAJAJO

GLEDE KAJENJA V STANOVANJU NE OBSTAJAJO POSEBNA PRAVILA.

Vrednost 3442 Frekvenca
1 da, velja 67
2 ne, ne velja 70
3 b.o., se ne nanaša 0
Sysmiss 823
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
137 823

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v12 KATERA OD NAVEDB NAJBOLJE OPISUJE VAŠO T

KATERA OD NAVEDB NAJBOLJE OPISUJE VAŠO TRENUTNO DELOVNO SITUACIJO?

Vrednost 3541 Frekvenca
1 SEM ZAPOSLEN IN DELAM IZVEN DOMA. 422
2 SEM ZAPOSLEN IN DELAM DOMA. 42
3 NISEM ZAPOSLEN. 495
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
959 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v13 ALI V SLUŽBI DELATE VEČINO ČASA V ZAPRTI

ALI V SLUŽBI DELATE VEČINO ČASA V ZAPRTIH PROSTORIH?

Vrednost 3640 Frekvenca
1 da 370
2 ne 49
3 b.o. 2
Sysmiss 539
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
419 541

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v14 PRIBLIŽNO KOLIKO OSEB KADI VSAK DAN ALI

PRIBLIŽNO KOLIKO OSEB KADI VSAK DAN ALI SKORAJ VSAK DAN V ZAPRTIH PROSTORIH, KJER SE MED DELOM NAJPOGOSTEJE ZADRŽUJETE? (Anketar: vpiši število oseb! 0 - nič oseb, 999 - ne vem, b.o.)

Vrednost 3739 Frekvenca
0 307
1 18
2 15
3 15
4 3
5 10
6 3
7 1
8 1
10 12
13 1
15 2
20 8
30 2
50 2
70 2
100 2
300 2
500 1
800 1
999 13
Sysmiss 539
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
408 552

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999

v14r št. kadilcev na delovnem mestu - razredi

Vrednost 3838 Frekvenca
0 ni kadilcev 307
1 1 do 5 kadilcev 61
2 6 do 10 kadilcev 17
3 11 kadilcev in več 23
4 ne vem, b.o. 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
408 552 0 3

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

v15a KOLIKŠNO ŠTEVILO CIGARET SE NA OBIČAJEN

KOLIKŠNO ŠTEVILO CIGARET SE NA OBIČAJEN DAN POKADI V ZAPRTIH PROSTORIH, KJER DELATE? (Anketar: vpiši število cigaret! -1 - manj kot 1 na dan, 0 - nič cigaret, 99 - ne vem, b.o.)

Vrednost 3937 Frekvenca
-1 3
0 3
1 2
2 2
3 1
4 1
5 2
6 2
10 13
12 2
15 4
20 7
25 1
30 5
40 4
45 1
50 5
60 2
80 2
90 1
98 12
99 38
Sysmiss 847
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
75 885

Vrednosti spremenljivk od -1 do 99

v15ar št. cigaret v delovnih prostorih - razredi

Vrednost 4036 Frekvenca
1 0 ali manj kot 1 6
2 1 do 20 cigaret 36
3 21 cigaret in več 33
4 ne vem, b.o. 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
75 885 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v15b KAJ PA PIP?: (Anketar: vpiši število p

KAJ PA PIP?: (Anketar: vpiši število pip! -1 - manj kot 1 na dan, 0 - nič pip, 99 - ne vem, b.o.)

Vrednost 4135 Frekvenca
-1 4
0 101
2 1
3 1
5 2
99 4
Sysmiss 847
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
109 851

Vrednosti spremenljivk od -1 do 99

v15c POVEJTE ŠE ZA ŠTEVILO CIGAR: (Anketar:

POVEJTE ŠE ZA ŠTEVILO CIGAR: (Anketar: vpiši število cigar! -1 - manj kot 1 na dan, 0 - nič cigar, 99 - ne vem, b.o.)

Vrednost 4234 Frekvenca
-1 3
0 100
1 1
2 2
10 1
99 6
Sysmiss 847
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
107 853

Vrednosti spremenljivk od -1 do 99

v16 KAKŠNA JE OMEJITEV KAJENJA V ORGANIZACIJ

KAKŠNA JE OMEJITEV KAJENJA V ORGANIZACIJI, KJER STE ZAPOSLENI?

Vrednost 4333 Frekvenca
1 POVSOD JE PREPOVEDANO KADITI. 151
2 KAJENJE JE DOVOLJENO V SAMO ZA TO DOLOČENIH SOBAH, KI SO FIZIČNO LOČENE OD DRUGIH PROSTOROV. 168
3 KAJENJE JE OMEJENO NA DOLOČENIH PODROČJIH, KI PA NISO VEDNO FIZIČNO LOČENI OD DRUGIH PROSTOROV. 37
4 OMEJITEV NI. 54
5 ne vem, b.o. 10
Sysmiss 540
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
410 550

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v17 ALI STE ZAPOSLENI V BARU, RESTAVRACIJI,

ALI STE ZAPOSLENI V BARU, RESTAVRACIJI, GOSTILNI, IGRALNICI OZIROMA GOSTINSKEM LOKALU DRUGE VRSTE?

Vrednost 4432 Frekvenca
1 da 25
2 ne 394
3 b.o. 1
Sysmiss 540
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
419 541

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v18 ALI POZNTE ŠKODLJIVE UČINKE PASIVNEGA KA

ALI POZNTE ŠKODLJIVE UČINKE PASIVNEGA KAJENJA ZA ZDRAVJE NEKADILCEV. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI, DA ŠKODLJIVIH UČINKOV PASIVNEGA KAJENJA SPLOH NE POZNATE, 5 POMENI, DA JIH V CELOTI POZNATE, 3 PA JE NEKJE VMES.

Vrednost 4531 Frekvenca
1 sploh ne poznam 22
2 2 35
3 niti - niti 257
4 4 283
5 v celoti poznam 337
6 ne vem, b.o. 25
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
934 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v19a NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ ZDRAVSTVENIH TEŽA

NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ ZDRAVSTVENIH TEŽAV, VI PA POVEJTE, ALI SE STRINJATE ALI NE, DA PASIVNO KAJENJE PRI OTROKU POVEČA TVEGANJE ZA NAŠTETE TEŽAVE. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI, DA SE SPLOH NE STRINJATE, 5 POMENI, DA SE V CELOTI STRINJATE, DA PASIVNO KAJENJE POVEČA TVEGANJE ZA NAŠTETE TEŽAVE PRI OTROKU. NAJPREJ POVEJTE ZA... RAZVOJ ASTME:

Vrednost 4630 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 12
2 se ne strinjam 9
3 niti, niti 116
4 strinjam se 184
5 v celoti se strinjam 604
6 ne vem, b.o. 34
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
925 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v19b POSLABŠANJE OBSTOJEČE ASTME:

POSLABŠANJE OBSTOJEČE ASTME:

Vrednost 4729 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 10
2 se ne strinjam 9
3 niti, niti 58
4 strinjam se 169
5 v celoti se strinjam 667
6 ne vem, b.o. 46
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
913 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v19c RAZVOJ SLADKORNE BOLEZNI:

RAZVOJ SLADKORNE BOLEZNI:

Vrednost 4828 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 118
2 se ne strinjam 116
3 niti, niti 158
4 strinjam se 79
5 v celoti se strinjam 107
6 ne vem, b.o. 381
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
578 382

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v19d OKUŽBE SREDNJEGA UŠESA:

OKUŽBE SREDNJEGA UŠESA:

Vrednost 4927 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 159
2 se ne strinjam 98
3 niti, niti 169
4 strinjam se 83
5 v celoti se strinjam 65
6 ne vem, b.o. 384
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
574 386

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v19e BOLEZNI LEDVIC:

BOLEZNI LEDVIC:

Vrednost 5026 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 117
2 se ne strinjam 111
3 niti, niti 233
4 strinjam se 141
5 v celoti se strinjam 132
6 ne vem, b.o. 223
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
734 226

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v19f SINDROM NENADNE SMRTI DOJENČKA:

SINDROM NENADNE SMRTI DOJENČKA:

Vrednost 5125 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 99
2 se ne strinjam 76
3 niti, niti 170
4 strinjam se 154
5 v celoti se strinjam 194
6 ne vem, b.o. 265
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
693 267

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v19g OČESNE BOLEZNI:

OČESNE BOLEZNI:

Vrednost 5224 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 97
2 se ne strinjam 91
3 niti, niti 230
4 strinjam se 204
5 v celoti se strinjam 170
6 ne vem, b.o. 165
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
792 168

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v19h OKUŽBE DIHAL:

OKUŽBE DIHAL:

Vrednost 5323 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 2
2 se ne strinjam 5
3 niti, niti 43
4 strinjam se 185
5 v celoti se strinjam 690
6 ne vem, b.o. 33
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
925 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v19i POVEJTE ŠE ZA ZNAKE KOT SO KAŠLJANJE, PI

POVEJTE ŠE ZA ZNAKE KOT SO KAŠLJANJE, PISKANJE IN POVEČANO IZLOČANJE SLUZI:

Vrednost 5422 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 5
2 se ne strinjam 7
3 niti, niti 60
4 strinjam se 184
5 v celoti se strinjam 663
6 ne vem, b.o. 38
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
919 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v20a KAJ PA PRI ODRASLEM NEKADILCU? PONOVNO O

KAJ PA PRI ODRASLEM NEKADILCU? PONOVNO OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI, DA SE SPLOH NE STRINJATE, 5 PA POMENI, DA SE V CELOTI STRINJATE, DA PASIVNO KAJENJE POVEČA TVEGANJE ZA NAŠTETE TEŽAVE PRI ODRASLEM NEKADILCU. NAJPREJ POVEJTE ZA... PLJUČNEGA RAKA:

Vrednost 5521 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 18
2 se ne strinjam 25
3 niti, niti 129
4 strinjam se 186
5 v celoti se strinjam 562
6 ne vem, b.o. 37
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
920 40

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v20b SLADKORNO BOLEZEN:

SLADKORNO BOLEZEN:

Vrednost 5620 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 144
2 se ne strinjam 102
3 niti, niti 205
4 strinjam se 91
5 v celoti se strinjam 92
6 ne vem, b.o. 323
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
634 326

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v20c BOLEZNI SRCA IN OŽILJA:

BOLEZNI SRCA IN OŽILJA:

Vrednost 5719 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 18
2 se ne strinjam 45
3 niti, niti 148
4 strinjam se 254
5 v celoti se strinjam 433
6 ne vem, b.o. 59
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
898 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v20d ČIR NA ŽELODCU:

ČIR NA ŽELODCU:

Vrednost 5818 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 85
2 se ne strinjam 71
3 niti, niti 188
4 strinjam se 201
5 v celoti se strinjam 277
6 ne vem, b.o. 135
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
822 138

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v20e OKUŽBE DIHAL:

OKUŽBE DIHAL:

Vrednost 5917 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 3
2 se ne strinjam 15
3 niti, niti 86
4 strinjam se 212
5 v celoti se strinjam 611
6 ne vem, b.o. 29
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
927 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v20f POVIŠAN KRVNI TLAK:

POVIŠAN KRVNI TLAK:

Vrednost 6016 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 54
2 se ne strinjam 60
3 niti, niti 190
4 strinjam se 215
5 v celoti se strinjam 307
6 ne vem, b.o. 129
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
826 134

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v20g ASTMO:

ASTMO:

Vrednost 6115 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 24
2 se ne strinjam 21
3 niti, niti 111
4 strinjam se 209
5 v celoti se strinjam 545
6 ne vem, b.o. 46
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v20h BOLEZNI LEDVIC:

BOLEZNI LEDVIC:

Vrednost 6214 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 109
2 se ne strinjam 109
3 niti, niti 236
4 strinjam se 137
5 v celoti se strinjam 114
6 ne vem, b.o. 251
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
705 255

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v20i IN ŠE ZA ZNAKE, KOT SO KAŠLJANJE PISKANJ

IN ŠE ZA ZNAKE, KOT SO KAŠLJANJE PISKANJE IN POVEČANO IZLOČANJE SLUZI:

Vrednost 6313 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 5
2 se ne strinjam 15
3 niti, niti 82
4 strinjam se 222
5 v celoti se strinjam 584
6 ne vem, b.o. 47
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
908 52

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

lroj POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Vrednost 6412 Frekvenca
12 1
13 1
17 1
18 2
19 1
20 2
21 1
22 4
23 3
24 3
25 6
26 9
27 7
28 7
29 12
30 11
31 9
32 7
33 16
34 9
35 11
36 17
37 13
38 14
39 12
40 20
41 16
42 19
43 15
44 10
45 14
46 19
47 13
48 21
49 18
50 22
51 18
52 16
53 22
54 15
55 20
56 14
57 18
58 16
59 15
60 19
61 11
62 15
63 14
64 25
65 26
66 23
67 20
68 17
69 20
70 16
71 20
72 17
73 15
74 11
75 10
76 11
77 11
78 13
79 13
80 9
81 13
82 13
83 10
84 7
85 12
86 10
87 19
88 17
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
957 3 12 88 56.721 17.387

Vrednosti spremenljivk od 0 do 88

otrok KOLIKO OSEB V VAŠEM GOSPODINJSTVU JE MLA

KOLIKO OSEB V VAŠEM GOSPODINJSTVU JE MLAJŠIH OD 15 LET (Anketar - če ni oseb mlajših od 15 let vpiši 0!)?

Vrednost 6511 Frekvenca
0 650
1 144
2 133
3 26
4 5
5 1
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
959 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

izob KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 6610 Frekvenca
1 OSNOVNA 158
2 KONČANA POKLICNA 154
3 KONČANA SREDNJA 404
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 239
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
955 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

tipk ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Vrednost 679 Frekvenca
1 NA PODEŽELJU 389
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 271
3 V VEČJEM MESTU 119
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 178
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
957 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

zap ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Vrednost 688 Frekvenca
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 236
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 171
3 SAMOZAPOSLEN 40
4 KMET 7
5 GOSPODINJA 19
6 UPOKOJENEC 358
7 ŠTUDENT, DIJAK 79
8 BREZPOSELN 45
9 DRUGO... 4
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
959 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

sloj KATEREMU DRUŽBENEMU SLOJU ALI SKUPINI PR

KATEREMU DRUŽBENEMU SLOJU ALI SKUPINI PRIPADATE. ALI JE TO...

Vrednost 697 Frekvenca
1 ZGORNJI RAZRED 14
2 ZGORNJI SREDNJI RAZRED 236
3 SPODNJI SREDNJI RAZRED 388
4 DELAVSKI RAZRED 212
5 SPODNJI RAZRED 44
6 ne vem, b.o. 63
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
894 66

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

prih PROSIMO, POVEJTE ŠE, KOLIKO JE PRIBLIŽNO

PROSIMO, POVEJTE ŠE, KOLIKO JE PRIBLIŽNO VAŠ NETO MESEČNI PRIHODEK? SEŠTEJTE VSE VAŠE PRIHODKE. (anketar: vpiši v tisoč sit!!! 0 = nima dohodka, 999 - ne želi odgovoriti)

Vrednost 706 Frekvenca
0 63
10 1
12 1
13 1
15 1
20 2
30 8
31 1
32 2
33 2
34 3
35 1
37 1
38 1
39 1
40 12
43 1
50 16
53 1
55 1
56 1
57 1
58 1
60 10
66 1
70 20
72 2
74 1
75 2
78 2
80 26
81 2
82 2
84 2
85 14
86 3
89 1
90 23
92 1
93 2
95 5
96 3
97 1
99 2
100 63
102 2
104 1
105 3
106 1
107 1
108 2
110 13
115 3
118 1
120 35
122 1
123 1
130 32
135 2
138 1
140 30
141 1
148 2
150 66
154 1
155 3
160 17
165 1
168 1
170 18
175 1
180 34
181 1
184 1
185 1
190 8
195 1
200 61
210 3
215 1
220 4
230 6
240 4
250 31
260 3
268 1
270 3
276 1
280 6
290 1
300 30
320 2
350 13
370 1
390 1
400 10
450 2
500 8
600 2
800 1
901 1
990 1
999 158
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
794 166 0 990 146.597 107.214

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999

prihr prihodki - razredi

Vrednost 715 Frekvenca
0 brez dohodkov 63
1 do 85.000 sit 144
2 od 86 do 120.000 sit 166
3 od 121 do 199.000 sit 224
4 200.000 sit in več 197
5 ne vem, b.o. 166
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
794 166 0 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

spol SPOL

SPOL

Vrednost 724 Frekvenca
1 moški 348
2 ženska 612
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
960 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

rstar STAROST

Vrednost 733 Frekvenca
30 ->30 158
45 31 - 45 260
60 46 - 60 266
99 61 -> 273
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
957 3

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

wutez

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
960 0 0.249 4.018 0.999 0.661

Vrednosti spremenljivk od 0.248520295663054 do 4.01772517759081

kutez

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
960 0 0.842 1.231 1.029 0.164

Vrednosti spremenljivk od 0.842333121 do 1.230970568

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Toš, Niko (2006). KAJEN06 - Raziskava o obsegu pasivnega kajenja med odraslimi prebivalci RS [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Toš, N. (2007). Raziskava o obsegu pasivnega kajenja med odraslimi prebivalci RS [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: KAJEN06. https://doi.org/10.17898/ADP_KAJEN06_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2006
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si