Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Vloga države III

Basic Study Information

ADP - IDNo: ISSP96
Main author(s):
 • International Social Survey Programme
Co-workers:
 • Kelly, Jonathan
 • Guidorossi, Giovanna
 • Haller, Max
 • Smith, Tom W.
 • Becker, Jos
 • Park, Alison
 • Ward, Connor
 • Kolosi, Tamas
 • Harkness, Janet
 • Cichomski, Bogdan
 • Kalgraff Skjak, Knut
 • Lewin-Epstein, Noah
 • Gendal, Philip J.
 • Mangahas, Mahar
 • Khakhalina, Ludmila
 • Dimova, Lilia
 • Frizzell, Alan
 • Mateju, Petr
 • Onodera, Noriko
 • Toš, Niko
 • Mateju, Petr
 • Svallfors, Stefan
 • Diez Nicolas, Juan
 • Villaverde-Cabral, Manuel
 • Piscova, Magdalena
 • Papageorgiou, Bambos
 • Lemel, Yannick
 • Tabuns, Aivars
 • Lehmann, Carla
 • Ahmad, Q. K.
 • Goul Andersen, Jørgen
 • Armingeon, Klaus
 • Uher, Rolf
Data file producer:
ZA - Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung, (Köln, Nemčija; 1996)

Funding agency:

Podatki o financiranju niso na voljo.

Project number:

no information

Series:
 • ISSP/Mednarodna splošna družboslovna anketa = International Social Survey Programme

  Raziskava je iz serije ISSP - Mednarodnega projekta sodelovanja splošnih družboslovnih anket, katerega namen je pridobivanje podatkov primernih za primerjalno analizo. Vsako leto se sodelujoče države odločijo za izvedbo kratkega vprašalnika na izbrano temo. (glej http://www.gesis.org/en/data_service/issp/index.htm in http://www.issp.org/homepage.htm ). Podatki iz mednarodne raziskave so na voljo pod oznako ADP - IDNo: ISSP in letnica.

Study Content

Keywords:

vlada, nadzor mezd in cen, zaposlovanje, javna dela, državna poraba, gospodarska zakonodaja, varovanje okolja, zdravstveno varstvo, policija in varovanje zakonitosti, izobraževanje, obramba, kultura in umetnost, pokojnine, nadomestila za brezposelnost, socialno skrbstvo, demokracija, politična moč, protivladni protesti, podpora javnim protestom, pravna država, človekove pravice, sodniške zmote, volitve, razumevanje političnih vprašanj, vpliv na izzide volitev, ocena moči sindikatov, vlade in gospodarstvenikov, ukrepi vlade za izboljšanje gospodarskega položaja, redistribucija bogastva, demografska vprašanja

Keywords ELSST:
DRŽAVNA POLITIKA, DRUŽBENA NEENAKOST, ZAUPANJE, ZADOVOLJSTVO, DRUŽBENE VREDNOTE, DRUŽBENA STALIŠČA, IDENTITETA, DRŽAVLJANSTVO, DRŽAVLJANSTVO

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
vloga države
funkcije vlade
vladna poraba
politični sistem
volitve
redistribucija bogastva
demografija


Abstract:

Mednarodna družboslovna anketa (ISSP) je kontinuiran program mednarodnega sodleovanja. Skupina, osnovana leta 1983, razvija različne raziskovalne module, ki se dotikajo pomembnih družbenih vprašanj in katerih namen je dopolniti nacionalne ankete. Tokratna raziskava, tretja v seriji, ''vloga države'' prinaša podatke iz naslenjih držav: Avstralije, Bolgarije, Kanade, Cipra, Češke, Francije, Nemčije, Velike Britanije, Madžarske, Irske, Izraela, Italije, Japonske, Latvije, Nove Zelandije, Norveške, Filipinov, Poljske, Rusije, Slovenije, Španije, Švedske, Švice in Združenih držav Amerike. Prvi sklop vprašanj obsega mnenja respondentov glede funkcij vlade; kaj vlada sme in česa ne sme početi. Respondenti so izražzali svoje (ne)strinjanje z različnimi segmenti ekonomske politike in sicer: nadzor mezd in cen, programi zaposlovanja, vključno z programi javnih del, pomoč privatnemu sektorju, skrajšanje delovnega tedna, kakor tudi z konzervativnimi ukrepi zmanjšanje državne porabe in gospodarske zakonodaje. V nadaljevanju so respondenti odgovarjali na vprašanja ali naj vlada nameni več sredstev za varovanje okolja, zdravstveno varstvo, policijo in varovanje zakonitosti, izobraževanje, obrambo, kulturo in umetnost, pokojnine, nadomestila za brezposelnost, in socialno skrbstvo. Nekaj vprašanj je bilo namenjeno tudi stališčem respodnentov glede demokracije, politične moči in socilnih protestov, odnosa do pravne države, posebej kadar je ta v opreki z osebnim prepričanjem, protivladnih protestov, pravice do demonstracij skupin, ki zagovarjajo revolucionarne metode in konflikta med osebno varnostjo in zasebnostjo. Naslednji sklop vprašanj pa zajema vlogo volitev v demokratičnih sistemih. Mednje spadajo dileme ali volilci razumejo politična vprašanja, ali imajo posamezne institucije (sindikati, vlada, gospodarstvo) preveč vpliva na izzide volitev, ali politiki resnično poskušajo izpolniti svoje obljube, ali državni uslužbenci delajo za javni interes, ali posamezne panoge (elektogospodarstvo, bolnice, banke) bolje poslujejo če so vodene s strani zasebnega sektorja oziroma vlade in ali ima vlada legitimno pravico do redistribucije bogastva preko davkov ali kako drugače. Demografska vprašanja pa vključujejo starost, spol, izobrazbo, zakonski stan, osebni dohodek in dohodek gospodinjstva, zaposlenost, velikost in sestava gospodinjstva, poklic, religijo in obiskovanje verskih obredov, razred, članstvo v sindikatu, politične preference, volilno obnašanje respondentov in etična pripadnost.

Methodology


Collection date: 1996
Date of production: 1996
Country: Avstralija, Bolgarija, Ciper, Češka, Filipini, Francija, Irska, Italija, Japonska, Kanada, Latvija, Madžarska, Norveška, Nova Zelandija, Poljska, Rusija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Švica, Velika Britanija, Združene države Amerike, Zvezna republika Nemčija
Geographic coverage:

Teritorij naštetih držav, z izjemo Velike Britanije, kjer so izvzeti škotsko višavje in otoki.

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe, stare 18 let in več iz naslednjih držav: Avstralije, Bolgarije, Cipra, Irske, Italije, Madžarske, Velike Britanije, ZRN, ZDA , Francije, Slovaške, Rusije, Norveške, Poljske, Slovenije, Filipinov, Nove Zelandije, Španije, Švedske, Češke, Japonske, Kanade, Švice in Latvije.

Excluded: no information
Data collected by:

AUS: Research School of Social Science, Institute of Advanced Studies, the Australian National University (Canberra); I: EURISCO - Ricerca Sociale e di Marketing (Milano); H: TARKI - Tarsadalokumtatasi Informatikai Egyesules (Budapest); GB: SCPR - Social and Community Planning Research (London); D: Infratest (München); USA: NORC - National Opinion Research Center, University of Chicago (IL); BG: Institute for Trade Union and Social Research; N: NSD - Norwegian Social Science Data Sevice (Bergen); CND: Carleton University (Ottawa); CZ: STEM - Center for Empirical Studies (Praha); NZ: Department of Marketing, Massey University; RP: Social Weather Staions Inc., PL: Research Department of Polish Academy of Science (Warszawa); RUS: VCIOM - Russian Center for Public Opinion and Market Research (Moskva); SLO: CJMMK - Center za razikovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Fakulteta za družbene vede (Ljubljana); E: ASEP - Analisis Sociologicos, Economicos y Politicos (Madrid); CY: Center for Applied Research, Cyprus College (Nicosia); J: Broadcasting Culture Research Institute (Tokio); LV: Institut of Philosophy and Sociology (Riga); IRL: Social Science Research Center, University College (Dublin) + ESRI - Economic Social Research Institute (Dublin); S: Statistcs Sweden; F: Centre de Recherche en Economie et Statistique (Malakoff Cedex); IL: Department of Sociology and Anthropology, Tel Aviv University (Tel Aviv); CH: LINK Institute (Luzern)

Sampling procedure:

različno po posameznih državah

Mode of data collection:

Način zbiranja podatkov se med državami razlikuje razlikuje.

Weighting:

BG, CND, GB, H, I, IL, IRL, LV, RP, PL, RUS, S, USA: uteževanje; AUS, CY, CZ, D, J, N, NZ, SLO, E, CH: brez uteževanja;

Access restrictions

Omejeno za potrebe naročnika in raziskovalne skupine. Uporaba je mogoča samo ob predhodnem dogovoru z glavnim avtorjem raziskave in predložitvi pisnega dovoljenja. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: ISSP96 - podatki [datoteka podatkov], 1996

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 191
 • number of units: 32795

Variable list

V1 ZA study number ....

Value 13 Frequency
2900 32795
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32795 0 2900 0

Valid range from 2900 to 2900

V2 Respondent id number

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32795 0 100001 2801000 1482591.837 861863.841

Valid range from 100001 to 2801000

V3 Country

Value 31 Frequency
1 AUS 2151
2 D-W 2361
3 D-E 1109
4 GB 989
5 NIRL 0
6 USA 1332
7 A 0
8 H 1500
9 I 1104
10 IRL 994
11 NL 0
12 N 1344
13 S 1238
14 CZ 1100
15 SLO 1004
16 PL 1183
17 BG 1012
18 RUS 1691
19 NZ 1198
20 CDN 1182
21 RP 1200
22 IL-J 1043
23 IL-A 500
24 J 1249
25 E 2494
26 LV 1505
27 F 1312
28 CY 1000
29 P 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32795 0

Valid range from 1 to 28

V1 ZA study number ....

Value 1191 Frequency
2900 32795
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32795 0 2900 0

Valid range from 2900 to 2900

V2 Respondent id number

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32795 0 100001 2801000 1482591.837 861863.841

Valid range from 100001 to 2801000

V3 Country

Value 3189 Frequency
1 AUS 2151
2 D-W 2361
3 D-E 1109
4 GB 989
5 NIRL 0
6 USA 1332
7 A 0
8 H 1500
9 I 1104
10 IRL 994
11 NL 0
12 N 1344
13 S 1238
14 CZ 1100
15 SLO 1004
16 PL 1183
17 BG 1012
18 RUS 1691
19 NZ 1198
20 CDN 1182
21 RP 1200
22 IL-J 1043
23 IL-A 500
24 J 1249
25 E 2494
26 LV 1505
27 F 1312
28 CY 1000
29 P 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32795 0

Valid range from 1 to 28

V4 Obey laws without exception

Value 4188 Frequency
1 Obey the law 12381
2 Follow conscience 17813
8 Cant choose 2140
9 No answer 461
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30194 2601

Valid range from 1 to 9

V5 Public protest meetings

Value 5187 Frequency
1 Definitely 16127
2 Probably 10209
3 Probably not 2759
4 Definitely not 1697
8 Cant choose 1754
9 No answer 249
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30792 2003

Valid range from 1 to 9

V6 Protest demonstrations

Value 6186 Frequency
1 Definitely 13021
2 Probably 11606
3 Probably not 3785
4 Definitely not 2234
8 Cant choose 1654
9 No answer 495
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30646 2149

Valid range from 1 to 9

V7 National anti-govt strike

Value 7185 Frequency
1 Definitely 8288
2 Probably 8962
3 Probably not 6839
4 Definitely not 5582
8 Cant choose 2583
9 No answer 541
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29671 3124

Valid range from 1 to 9

V8 Attend public protest meetings

Value 8184 Frequency
1 Definitely 8575
2 Probably 10114
3 Probably not 6755
4 Definitely not 5527
8 Cant choose 1602
9 No answer 222
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30971 1824

Valid range from 1 to 9

V9 Go on protest demonstrations

Value 9183 Frequency
1 Definitely 6698
2 Probably 8734
3 Probably not 8303
4 Definitely not 7013
8 Cant choose 1584
9 No answer 463
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30748 2047

Valid range from 1 to 9

V10 Last 5 years:publ protest meetings

Value 10182 Frequency
1 Never 26898
2 Once 3425
3 More than once 2045
8 Cant choose 117
9 No answer 310
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32368 427

Valid range from 1 to 9

V11 Last 5 years:protest demonstrations

Value 11181 Frequency
1 Never 27001
2 Once 3220
3 More than once 1985
8 Cant choose 112
9 No answer 477
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32206 589

Valid range from 1 to 9

V12 Revolut:public meetings

Value 12180 Frequency
1 Definitely 6233
2 Probably 9026
3 Probably not 6210
4 Definitely not 8499
8 Cant choose 2499
9 No answer 328
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29968 2827

Valid range from 1 to 9

V13 Revolut:publish books

Value 13179 Frequency
1 Definitely 7231
2 Probably 11303
3 Probably not 5122
4 Definitely not 5992
8 Cant choose 2621
9 No answer 526
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29648 3147

Valid range from 1 to 9

V14 Worse type judic mistake

Value 14178 Frequency
1 Convict innocent 20133
2 Guilty go free 7430
8 Cant choose 4879
9 No answer 353
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27563 5232

Valid range from 1 to 9

V15 Computer threat privacy

Value 15177 Frequency
1 Very serious 7452
2 Fairly serious 10306
3 Not serious 7865
4 Not a threat at all 3503
8 Cant choose 3429
9 No answer 240
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29126 3669

Valid range from 1 to 9

V16 Govmnt redistribute wealth

Value 16176 Frequency
1 Agree strongly 8491
2 Agree 9902
3 Neither nor 5525
4 Disagree 4883
5 Disagree strongly 2386
8 Cant choose 1361
9 No answer 247
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31187 1608

Valid range from 1 to 9

V17 Govmnt control wages

Value 17175 Frequency
1 Strongly in favour 5823
2 In favour 10025
3 Neither nor 5617
4 Against 6876
5 Strongly against 3095
8 Cant choose 691
9 No answer 668
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31436 1359

Valid range from 1 to 9

V18 Govmnt control prices

Value 18174 Frequency
1 Strongly in favour 9148
2 In favour 12608
3 Neither nor 4019
4 Against 4384
5 Strongly against 1647
8 Cant choose 445
9 No answer 544
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31806 989

Valid range from 1 to 9

V19 Cuts in govt spending

Value 19173 Frequency
1 Strongly in favour 11997
2 In favour 11483
3 Neither nor 4591
4 Against 2607
5 Strongly against 684
8 Cant choose 801
9 No answer 632
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31362 1433

Valid range from 1 to 9

V20 Govmnt create new jobs

Value 20172 Frequency
1 Strongly in favour 12442
2 In favour 14027
3 Neither nor 3512
4 Against 1414
5 Strongly against 411
8 Cant choose 371
9 No answer 618
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31806 989

Valid range from 1 to 9

V21 Less govmnt regulation for business

Value 21171 Frequency
1 Strongly in favour 5107
2 In favour 10357
3 Neither nor 8769
4 Against 5185
5 Strongly against 1321
8 Cant choose 1318
9 No answer 738
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30739 2056

Valid range from 1 to 9

V22 Govmnt support new technology

Value 22170 Frequency
1 Strongly in favour 12049
2 In favour 14820
3 Neither nor 3604
4 Against 989
5 Strongly against 282
8 Cant choose 544
9 No answer 507
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31744 1051

Valid range from 1 to 9

V23 Govmnt support declining industry

Value 23169 Frequency
1 Strongly in favour 7962
2 In favour 11345
3 Neither nor 5905
4 Against 4997
5 Strongly against 1444
8 Cant choose 632
9 No answer 510
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31653 1142

Valid range from 1 to 9

V24 Reduce length workhours per week

Value 24168 Frequency
1 Strongly in favour 5272
2 In favour 8990
3 Neither nor 7248
4 Against 7216
5 Strongly against 2655
8 Cant choose 923
9 No answer 491
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31381 1414

Valid range from 1 to 9

V25 Govmnt spend:environment

Value 25167 Frequency
1 Spend much more 5750
2 Spend more 12523
3 Spend the same 10757
4 Spend less 1624
5 Spend much less 325
8 Cant choose 1388
9 No answer 428
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30979 1816

Valid range from 1 to 9

V26 Govmnt spend:health

Value 26166 Frequency
1 Spend much more 10468
2 Spend more 14745
3 Spend the same 5795
4 Spend less 779
5 Spend much less 172
8 Cant choose 566
9 No answer 270
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31959 836

Valid range from 1 to 9

V27 Govmnt spend:law enforcement

Value 27165 Frequency
1 Spend much more 5225
2 Spend more 12233
3 Spend the same 11109
4 Spend less 2069
5 Spend much less 624
8 Cant choose 1168
9 No answer 367
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31260 1535

Valid range from 1 to 9

V28 Govmnt spend:education

Value 28164 Frequency
1 Spend much more 8878
2 Spend more 14203
3 Spend the same 7634
4 Spend less 738
5 Spend much less 189
8 Cant choose 801
9 No answer 352
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31642 1153

Valid range from 1 to 9

V29 Govmnt spend:defense

Value 29163 Frequency
1 Spend much more 2893
2 Spend more 5903
3 Spend the same 10452
4 Spend less 7260
5 Spend much less 4572
8 Cant choose 1324
9 No answer 391
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31080 1715

Valid range from 1 to 9

V30 Govmnt spend:retirement

Value 30162 Frequency
1 Spend much more 7369
2 Spend more 12917
3 Spend the same 10157
4 Spend less 959
5 Spend much less 229
8 Cant choose 833
9 No answer 331
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31631 1164

Valid range from 1 to 9

V31 Govmnt spend:unempl benefit

Value 31161 Frequency
1 Spend much more 3506
2 Spend more 7922
3 Spend the same 12254
4 Spend less 4447
5 Spend much less 1755
0 1200
8 Cant choose 1350
9 No answer 361
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29884 2911

Valid range from 0 to 9

V32 Govnmt spend:culture arts

Value 32160 Frequency
1 Spend much more 2710
2 Spend more 7694
3 Spend the same 12693
4 Spend less 5138
5 Spend much less 2617
8 Cant choose 1598
9 No answer 345
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30852 1943

Valid range from 1 to 9

V33 Power trade unions

Value 33159 Frequency
1 Far too much 2647
2 Too much 5049
3 About right 10808
4 Too little 6351
5 Far too little 3392
8 Cant choose 4337
9 No answer 211
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28247 4548

Valid range from 1 to 9

V34 Power business+industry

Value 34158 Frequency
1 Far too much 3579
2 Too much 8720
3 About right 10615
4 Too little 3461
5 Far too little 774
8 Cant choose 5386
9 No answer 260
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27149 5646

Valid range from 1 to 9

V35 Power of government

Value 35157 Frequency
1 Far too much 4837
2 Too much 8122
3 About right 11196
4 Too little 3916
5 Far too little 1311
8 Cant choose 3126
9 No answer 287
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29382 3413

Valid range from 1 to 9

V36 Resp:provid jobs for all

Value 36156 Frequency
1 Definitely should 12945
2 Probably should 10522
3 Probably not 5245
4 Definitely not 2743
8 Cant choose 991
9 No answer 349
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31455 1340

Valid range from 1 to 9

V37 Resp:prices under control

Value 37155 Frequency
1 Definitely should 13889
2 Probably should 12857
3 Probably not 3419
4 Definitely not 1458
8 Cant choose 812
9 No answer 360
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31623 1172

Valid range from 1 to 9

V38 Resp:health care for sick

Value 38154 Frequency
1 Definitely should 21205
2 Probably should 9601
3 Probably not 952
4 Definitely not 286
8 Cant choose 421
9 No answer 330
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32044 751

Valid range from 1 to 9

V39 Resp:provide for elderly

Value 39153 Frequency
1 Definitely should 19980
2 Probably should 10769
3 Probably not 1067
4 Definitely not 279
8 Cant choose 406
9 No answer 294
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32095 700

Valid range from 1 to 9

V40 Resp:assist industry growth

Value 40152 Frequency
1 Definitely should 11400
2 Probably should 14769
3 Probably not 3785
4 Definitely not 980
8 Cant choose 1457
9 No answer 404
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30934 1861

Valid range from 1 to 9

V41 Resp:provide for unemployed

Value 41151 Frequency
1 Definitely should 9343
2 Probably should 14451
3 Probably not 5069
4 Definitely not 2027
8 Cant choose 1509
9 No answer 396
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30890 1905

Valid range from 1 to 9

V42 Resp:reduce income differences

Value 42150 Frequency
1 Definitely should 11576
2 Probably should 10311
3 Probably not 5644
4 Definitely not 3208
8 Cant choose 1689
9 No answer 367
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30739 2056

Valid range from 1 to 9

V43 Resp:financial help for students

Value 43149 Frequency
1 Definitely should 14633
2 Probably should 13669
3 Probably not 2257
4 Definitely not 818
8 Cant choose 1092
9 No answer 326
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31377 1418

Valid range from 1 to 9

V44 Resp:provide decent housing

Value 44148 Frequency
1 Definitely should 10894
2 Probably should 14844
3 Probably not 3983
4 Definitely not 1240
8 Cant choose 1500
9 No answer 334
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30961 1834

Valid range from 1 to 9

V45 Resp:industry less damage environment

Value 45147 Frequency
1 Definitely should 19076
2 Probably should 10845
3 Probably not 1244
4 Definitely not 332
8 Cant choose 1004
9 No answer 294
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31497 1298

Valid range from 1 to 9

V46 Interested in politics?

Value 46146 Frequency
1 Very interested 2858
2 Fairly interested 7967
3 Somewhat interested 10360
4 Not very interested 7167
5 Not at all interested 3862
8 Cant choose 281
9 No answer 300
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32214 581

Valid range from 1 to 9

V47 People like me no govt influence

Value 47145 Frequency
1 Agree strongly 7857
2 Agree 10153
3 Neither nor 4311
4 Disagree 6733
5 Disagree strongly 2480
8 Cant choose 986
9 No answer 275
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31534 1261

Valid range from 1 to 9

V48 Average citizen has influence

Value 48144 Frequency
1 Agree strongly 1331
2 Agree 5928
3 Neither nor 5603
4 Disagree 12539
5 Disagree strongly 5667
8 Cant choose 1396
9 No answer 331
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31068 1727

Valid range from 1 to 9

V49 Politician has not much impact

Value 49143 Frequency
1 Agree strongly 4048
2 Agree 11546
3 Neither nor 5932
4 Disagree 6933
5 Disagree strongly 1494
8 Cant choose 2485
9 No answer 357
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29953 2842

Valid range from 1 to 9

V50 Understand important polit issues

Value 50142 Frequency
1 Agree strongly 2475
2 Agree 11819
3 Neither nor 7453
4 Disagree 6275
5 Disagree strongly 2396
8 Cant choose 2041
9 No answer 336
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30418 2377

Valid range from 1 to 9

V51 Elections make govt pay attentiom

Value 51141 Frequency
1 Agree strongly 6131
2 Agree 14548
3 Neither nor 4780
4 Disagree 4036
5 Disagree strongly 1485
8 Cant choose 1504
9 No answer 311
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30980 1815

Valid range from 1 to 9

V52 Others better informed than me

Value 52140 Frequency
1 Agree strongly 3047
2 Agree 8794
3 Neither nor 8197
4 Disagree 8622
5 Disagree strongly 1893
8 Cant choose 1933
9 No answer 309
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30553 2242

Valid range from 1 to 9

V53 Politicians keep promises

Value 53139 Frequency
1 Agree strongly 862
2 Agree 5763
3 Neither nor 7018
4 Disagree 10800
5 Disagree strongly 6300
8 Cant choose 1751
9 No answer 301
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30743 2052

Valid range from 1 to 9

V54 Civil servants can be trusted

Value 54138 Frequency
1 Agree strongly 833
2 Agree 6494
3 Neither nor 8089
4 Disagree 9589
5 Disagree strongly 5173
8 Cant choose 2297
9 No answer 320
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30178 2617

Valid range from 1 to 9

V55 Satisfied how democracy works

Value 55137 Frequency
1 Well no changes 1863
2 Well some changes 16801
3 Not well lot changes 8830
4 Not well complete change 2727
8 Cant choose 2340
9 No answer 234
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30221 2574

Valid range from 1 to 9

V56 Reduce taxes or more social service

Value 56136 Frequency
1 Reduce taxes 12755
2 More social services 12064
8 Cant choose 7609
9 No answer 367
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24819 7976

Valid range from 1 to 9

V57 Taxes for high incomes

Value 57135 Frequency
1 Much too high 2508
2 Too high 4994
3 About right 7906
4 Too low 9554
5 Much too low 4005
8 Cant choose 3461
9 No answer 367
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28967 3828

Valid range from 1 to 9

V58 Taxes for middle incomes

Value 58134 Frequency
1 Much too high 4274
2 Too high 12770
3 About right 11624
4 Too low 1090
5 Much too low 165
8 Cant choose 2477
9 No answer 395
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29923 2872

Valid range from 1 to 9

V59 Taxes for low incomes

Value 59133 Frequency
1 Much too high 11178
2 Too high 12005
3 About right 6081
4 Too low 663
5 Much too low 292
8 Cant choose 2259
9 No answer 317
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30219 2576

Valid range from 1 to 9

V60 Govmnt or private:electricity

Value 60132 Frequency
1 Mainly private 11253
2 Mainly government 18059
8 Cant choose 3288
9 No answer 195
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29312 3483

Valid range from 1 to 9

V61 Govmnt or private:hospitals

Value 61131 Frequency
1 Mainly private 6969
2 Mainly government 23076
8 Cant choose 2529
9 No answer 221
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30045 2750

Valid range from 1 to 9

V62 Govmnt or private:banks

Value 62130 Frequency
1 Mainly private 15561
2 Mainly government 12879
8 Cant choose 4091
9 No answer 264
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28440 4355

Valid range from 1 to 9

V63 Keep down inflation unemployment

Value 63129 Frequency
1 Keep down inflation 9107
2 Keep down unemployment 12670
0 6783
8 Cant choose 3988
9 No answer 247
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21777 11018

Valid range from 0 to 9

V64 Same taxation:same less social service

Value 64128 Frequency
1 Same social service 9816
2 Less social service 6541
0 11502
8 Cant choose 4534
9 No answer 402
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
16357 16438

Valid range from 0 to 9

V65 Tax per year:average wages

Value 65127 Frequency
1 48
2 43
3 37
4 6
5 213
6 6
7 16
8 19
9 2
10 78
12 3
13 1
15 26
17 1
18 2
19 1
20 16
25 3
30 2
31 1
40 2
50 29
60 2
70 7
75 2
80 4
90 1
100 111
120 3
125 2
140 1
150 36
153 1
170 2
175 1
180 1
200 114
230 1
250 51
300 61
350 5
375 2
400 20
450 1
500 164
550 1
600 29
625 2
650 1
700 9
720 1
750 3
800 21
900 6
960 2
1000 I:1 000 000 Lire 392
1111 1
1200 48
1250 9
1300 5
1400 2
1500 112
1600 8
1650 1
1700 4
1750 1
1800 10
1900 2
1920 1
2000 599
2100 1
2200 2
2250 1
2300 1
2400 57
2500 291
2560 1
2600 28
2650 17
2700 2
2750 1
2800 1
2850 1
2900 1
3000 414
3125 2
3180 1
3200 5
3250 1
3333 1
3360 1
3500 66
3600 92
3640 1
3700 1
3750 16
3800 2
3975 1
4000 303
4200 12
4250 1
4300 2
4368 1
4400 3
4425 2
4500 31
4560 1
4750 1
4800 56
5000 596
5075 1
5125 1
5200 3
5300 5
5400 2
5500 7
5600 1
5750 1
5760 1
5800 1
6000 396
6250 19
6500 17
6600 5
6700 1
7000 39
7200 36
7500 15
7800 2
8000 49
8400 29
9000 34
9300 1
9500 1
9600 40
10000 15
10656 1
10800 4
12000 75
12500 2
13200 1
14400 4
15000 23
16800 1
18000 10
19200 1
20000 12
24000 2
25000 11
30000 33
40000 3
45000 23
50000 44
60000 14
65000 1
70000 4
75000 165
79000 1
80000 2
85000 1
90000 12
93000 1
95000 1
100000 74
105000 14
110000 2
115000 1
120000 31
130000 1
135000 3
150000 166
160000 1
180000 11
200000 21
210000 2
220000 1
225000 41
240000 4
250000 5
280000 1
300000 20
375000 5
400000 1
450000 1
480000 1
500000 2
600000 1
9999996 E:10 000 000 pts + 0
9999997 None,no tax;nothing at all 6023
0 Not available 17326
9999998 Dont know,cant choose 2896
9999999 NA 530
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12043 20752

Valid range from 0 to 9999999

V66 Tax per year:twice average wages=b

Value 66126 Frequency
1 20
2 48
3 30
4 11
5 190
6 6
7 16
8 15
9 2
10 526
11 2
12 16
13 4
14 1
15 164
17 2
18 9
20 170
21 2
22 3
23 1
24 1
25 29
26 2
27 3
28 1
30 74
33 1
35 1
36 8
39 3
40 11
50 11
60 3
70 1
75 1
80 2
95 1
100 47
120 2
125 1
150 26
160 2
175 1
180 2
200 86
250 36
280 1
300 98
350 10
400 86
415 1
425 1
450 4
500 300
550 4
560 1
600 50
650 1
700 40
750 19
800 26
850 1
880 1
900 9
1000 I:1 000 000 Lire 257
1080 1
1111 1
1200 34
1250 11
1300 2
1400 2
1440 1
1500 66
1600 9
1700 5
1800 6
1900 1
1920 1
2000 357
2100 2
2200 2
2250 1
2400 15
2500 50
2600 1
2650 1
2700 2
2800 3
3000 205
3100 1
3200 2
3300 1
3333 1
3400 2
3500 20
3600 12
3710 1
3900 1
4000 453
4200 2
4300 1
4400 1
4500 18
4600 1
4800 18
4850 1
5000 538
5300 18
5500 13
5600 1
5850 1
6000 323
6200 2
6250 5
6360 1
6500 13
6600 1
7000 101
7100 1
7200 27
7400 1
7500 59
7600 1
8000 379
8400 25
8500 7
8600 1
8736 1
8900 1
9000 67
9100 1
9500 3
9600 43
9800 1
10000 849
10200 1
10400 1
10500 6
10600 5
10800 10
11000 17
11196 1
11200 2
11250 3
11500 1
11600 1
12000 458
12190 1
12250 1
12500 46
12600 1
13000 55
13200 9
13300 1
13400 1
13500 4
13600 1
14000 29
14400 47
14500 1
15000 261
15500 1
15600 7
15900 2
16000 31
16200 1
16500 3
16600 1
16666 2
16800 6
17000 18
17500 2
18000 168
18500 2
19000 2
19200 12
19500 1
20000 80
20400 6
21000 2
21600 10
22000 4
22800 1
24000 135
25000 12
25200 1
26000 1
27000 1
28800 4
30000 41
32000 1
33600 1
34656 1
36000 19
37000 1
38400 1
39600 1
40000 5
42000 2
48000 5
50000 21
60000 19
70000 2
75000 9
80000 2
90000 17
95000 1
100000 58
120000 14
125000 1
130000 1
140000 1
150000 135
160000 1
180000 14
190000 1
200000 82
210000 25
225000 4
240000 27
250000 23
260000 1
270000 4
300000 390
301000 1
330000 6
350000 2
360000 36
390000 6
400000 18
420000 4
440000 1
450000 181
460000 1
475000 1
480000 8
500000 60
510000 6
540000 20
570000 1
600000 116
650000 2
660000 2
700000 3
750000 25
800000 3
840000 2
900000 25
1000000 15
1050000 2
1090000 1
1200000 6
1500000 11
2000000 2
9999996 E:10 000 000 pts + 0
9999997 None,no tax;nothing at all 2295
0 Not available 17326
9999998 Dont know,cant choose 3438
9999999 NA 455
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11576 21219

Valid range from 0 to 9999999

V67 Tax per year:twice wages b=c

Value 67125 Frequency
2 13
3 1
4 16
5 29
6 1
7 2
8 11
10 195
11 1
12 2
13 1
14 1
15 110
16 5
17 1
18 1
20 407
24 4
25 103
28 1
30 185
32 1
33 1
35 17
36 2
40 126
42 1
43 1
45 8
48 1
50 281
52 1
55 2
60 36
66 1
70 27
75 6
80 30
85 1
90 10
100 420
113 1
120 95
125 1
130 21
135 1
140 1
150 72
180 1
200 74
240 1
250 7
300 24
320 1
350 4
400 29
450 5
500 87
600 26
650 2
700 22
750 3
800 41
900 9
1000 I:1 000 000 Lire 353
1050 1
1060 1
1100 4
1111 2
1150 1
1200 29
1250 3
1300 4
1400 2
1500 105
1550 1
1600 7
1700 7
1800 10
1900 5
2000 252
2200 3
2222 1
2300 2
2400 1
2500 81
2600 2
2700 1
2800 1
2850 1
2880 1
3000 164
3200 2
3300 3
3333 1
3400 1
3500 18
3600 4
3700 1
3800 1
4000 149
4020 1
4200 1
4500 13
4800 5
5000 181
5300 2
5500 2
6000 111
6400 2
6500 1
6800 1
7000 33
7200 2
7500 8
8000 262
8400 5
8500 1
8800 1
9000 17
9325 1
9500 1
9600 7
9999 1
10000 571
10500 3
10600 9
10800 1
11000 5
12000 190
12300 1
12500 8
12800 1
13000 12
13300 1
14000 22
14400 12
14500 1
15000 283
15300 1
15600 1
16000 247
16800 4
17000 3
17472 1
18000 100
18400 2
19000 7
19200 7
19500 1
20000 833
20400 2
20600 1
20800 1
21000 9
21200 3
21250 1
21500 1
21600 5
22000 20
22400 4
22500 4
23000 7
23200 1
23500 1
24000 266
24400 1
25000 327
26000 16
26392 1
26400 9
26500 3
26667 1
27000 13
27500 2
27600 3
28000 27
28200 1
28800 5
29000 4
30000 531
30400 3
30500 1
30600 1
31000 1
31800 2
32000 37
32400 1
32500 1
33000 28
33300 1
33600 2
34000 1
35000 91
35200 1
36000 169
37000 3
37100 1
37500 4
38000 10
38400 4
39000 1
40000 229
40800 1
41000 1
42000 40
42400 3
43000 1
43200 2
44000 1
45000 49
45600 1
46000 1
47000 2
48000 160
49000 2
49200 1
50000 108
50400 3
52000 1
53000 3
54000 11
55000 4
56000 1
57600 3
58000 1
58656 1
58800 1
60000 154
61000 1
62400 1
65000 1
66000 2
66500 1
70000 1
72000 26
73000 1
75000 1
80000 2
82800 1
84000 7
86400 1
96000 9
100000 18
108000 3
120000 8
125000 1
130000 1
150000 8
160000 1
175000 1
180000 4
200000 27
216000 1
220000 1
240000 3
250000 7
270000 1
300000 59
320000 1
350000 4
360000 14
400000 31
420000 10
450000 5
480000 14
500000 71
520000 1
540000 5
600000 189
650000 1
690000 1
700000 7
720000 22
750000 4
780000 1
800000 7
840000 5
900000 140
960000 4
1000000 105
1020000 6
1042000 2
1080000 19
1100000 2
1140000 3
1200000 271
1260000 2
1320000 7
1380000 1
1440000 3
1500000 136
1600000 4
1680000 5
1800000 115
1920000 2
2000000 28
2100000 24
2160000 2
2400000 37
2500000 4
2700000 4
3000000 35
3300000 1
3330000 1
3600000 5
3900000 1
4000000 3
4200000 2
4500000 2
9999996 E:10 000 000 pts + 0
9999997 None,no tax;nothing at all 509
0 Not available 17326
9999998 Dont know,cant choose 3706
9999999 NA 466
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11297 21498

Valid range from 0 to 9999999

V68 Tax per year:twice wages c

Value 68124 Frequency
3 1
4 8
6 4
7 1
8 7
10 18
14 1
15 15
16 4
17 1
18 2
20 110
25 35
27 1
28 1
30 101
32 2
35 11
36 3
38 1
40 234
45 14
50 265
55 3
60 98
70 41
72 3
75 15
80 92
84 1
90 23
93 1
100 238
110 2
120 25
125 3
130 6
133 1
140 2
150 122
155 1
160 5
170 3
180 5
200 110
210 4
220 1
240 7
250 31
270 1
280 2
300 381
330 1
350 22
360 64
375 1
380 2
390 6
400 71
420 2
450 37
470 1
480 4
500 164
550 1
600 94
650 1
700 26
750 7
800 28
850 1
900 15
1000 I:1 000 000 Lire 109
1100 1
1125 1
1200 19
1300 4
1400 5
1500 56
1600 9
1700 2
1800 4
1900 1
2000 212
2100 1
2200 5
2222 1
2400 6
2500 60
2600 1
2700 5
2750 1
2800 5
2900 2
3000 138
3200 4
3300 1
3500 16
3550 1
3600 1
3700 1
3750 1
4000 122
4500 9
5000 182
5400 1
5500 5
5600 1
5760 1
6000 100
6400 1
6500 5
6800 1
7000 56
7200 2
7500 3
7600 1
8000 122
8200 1
8400 1
8800 1
9000 14
9500 2
9600 4
10000 194
10500 1
11000 6
11111 1
11600 1
12000 53
12800 1
13000 4
14000 6
14400 2
15000 78
16000 117
17000 3
17500 2
17800 1
18000 17
19000 1
19200 3
20000 371
20500 1
21000 5
21200 4
22000 9
22222 2
23000 3
24000 80
25000 111
25850 1
26000 6
26400 1
27000 3
28000 13
28800 2
29000 2
30000 264
32000 137
32400 1
33600 1
34000 2
34944 1
35000 53
36000 36
37000 1
38000 7
38400 3
39000 2
40000 599
41250 1
42000 12
44000 3
44800 1
45000 69
47000 1
48000 145
48400 1
49000 1
50000 601
51000 1
51200 2
52000 10
52800 7
53000 14
53328 1
53333 2
53500 1
54000 14
55000 34
56000 19
57000 1
57600 2
58000 3
59200 1
60000 600
60800 4
62000 3
63000 2
64000 85
64012 1
65000 31
66000 16
67000 2
67200 1
67500 1
68000 2
68250 1
68800 1
69000 2
70000 160
70400 2
70500 1
72000 79
73000 1
74000 2
75000 66
76000 2
76200 1
76800 3
78000 5
79000 1
80000 341
80560 1
81000 1
81600 1
82000 1
82500 1
84000 36
84200 1
85000 21
87000 1
88000 1
89000 1
90000 85
91200 1
92000 1
93600 1
94000 1
95000 9
95400 1
96000 132
97200 1
97500 1
97600 1
98000 1
100000 243
102000 4
102500 1
105000 2
106000 8
108000 17
110000 17
110400 1
112000 10
117000 1
118800 1
119988 1
120000 240
125000 5
127000 2
127200 1
128000 1
130000 7
132000 1
133000 1
134400 1
140000 5
144000 27
150000 9
156000 5
159000 1
160000 2
168000 7
170000 4
174000 1
175000 1
180000 53
192000 6
200000 12
204000 1
216000 5
240000 24
250000 1
264000 1
300000 9
350000 2
360000 3
400000 12
440000 1
450000 1
480000 5
500000 21
550000 1
600000 25
600300 1
660000 1
700000 5
720000 3
750000 3
800000 17
840000 4
900000 3
960000 8
1000000 73
1080000 2
1100000 1
1200000 63
1300000 2
1320000 1
1340000 1
1400000 3
1440000 14
1500000 26
1600000 3
1680000 3
1750000 1
1800000 62
1840000 1
2000000 88
2040000 5
2160000 4
2400000 147
2440000 1
2500000 14
2520000 1
2640000 3
2800000 1
2840000 1
2880000 3
3000000 200
3100000 1
3120000 1
3360000 1
3500000 6
3600000 143
3800000 1
3840000 3
3960000 8
4000000 35
4200000 65
4250000 1
4320000 2
4500000 2
4800000 148
5000000 16
5400000 22
5760000 2
6000000 131
6175000 1
6240000 2
6500000 1
6600000 6
6720000 2
7000000 4
7200000 18
7680000 1
8000000 4
8400000 6
9000000 2
9600000 11
9999996 E:10 000 000 pts + 5
9999997 None,no tax;nothing at all 147
0 Not available 17326
9999998 Dont know,cant choose 3816
9999999 NA 477
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11176 21619

Valid range from 0 to 9999999

V200 R: sex

Value 69123 Frequency
1 Male 15876
2 Female 16834
9 NA, refused 85
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32710 85

Valid range from 1 to 9

V201 R: Age

Value 70122 Frequency
15 34
16 16 years 75
17 90
18 437
19 505
20 550
21 541
22 609
23 551
24 593
25 628
26 588
27 643
28 625
29 663
30 688
31 600
32 679
33 692
34 672
35 694
36 710
37 700
38 643
39 653
40 688
41 595
42 724
43 633
44 608
45 641
46 577
47 595
48 629
49 596
50 583
51 520
52 513
53 478
54 509
55 538
56 469
57 482
58 487
59 471
60 511
61 411
62 425
63 406
64 414
65 469
66 432
67 420
68 387
69 399
70 404
71 361
72 328
73 314
74 280
75 259
76 235
77 154
78 115
79 119
80 86
81 73
82 83
83 60
84 62
85 45
86 37
87 23
88 28
89 25
90 8
91 3
92 6
93 4
94 2
96 96 years 3
97 1
99 NA, refused 204
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32591 204

Valid range from 15 to 99

V202 R: Marital status

Value 71121 Frequency
1 marr,liv as mar 18793
2 widowed 2486
3 divorced 1707
4 seperated 564
5 not married 6513
0 2494
9 NA, refused 238
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30063 2732

Valid range from 0 to 9

V203 R: Steady life-partner

Value 72120 Frequency
1 Yes 6677
2 No 6896
0 NAP,married,no partner, NAV 19001
9 NA,refused 221
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13573 19222

Valid range from 0 to 9

V204 R: Education I: years in school

Value 73119 Frequency
1 1 year 24
2 69
3 119
4 321
5 376
6 683
7 711
8 3740
9 N:7-9 yrs 2448
10 2495
11 3059
12 5016
13 2153
14 1678
15 1361
16 1768
17 1229
18 701
19 281
20 299
21 78
22 68
23 32
24 22
25 17
26 9
27 2
28 2
30 4
32 1
38 1
40 2
47 1
50 2
56 1
94 Other answer 2
95 Still at school,N:+uni 406
96 Still at college,uni 290
97 No form school 147
0 NAV 2494
98 Dont know 64
99 NA, refused 619
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29618 3177

Valid range from 0 to 99

V205 R: Education II: categories

Value 74118 Frequency
1 None;still at school,uni 435
2 Incpl primary 1596
3 Primary compl 6212
4 Incpl secondary 7861
5 Secondary compl 8956
6 Semi-higher,Incpl uni. 3598
7 University compl 3789
0 NAV 0
99 NA 348
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32447 348

Valid range from 1 to 99

V206 R: Current employment status

Value 75117 Frequency
1 F-time empl,main job 14948
2 P-t empl,main job 2339
3 Less part-time 510
4 Help family member 135
5 Unemployed 1962
6 Studt,school,educ 1787
7 Retired 6364
8 Housewife <man> 3379
9 Permanent disabled 428
10 Oth,n i lab force 479
97 Refused 0
98 Dont know 0
0 NAV 0
99 NA 464
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32331 464

Valid range from 1 to 99

V207 S-P: Current employment status

Value 76116 Frequency
1 F-t empl,main job 10144
2 P-t empl,main job 1434
3 Less part-time 381
4 Help family member 147
5 Unemployed 841
6 Studt,school,educ 236
7 Retired 3513
8 Housewife <man> 2509
9 Permanent disabled 231
10 Oth,n i lab force 308
97 Refused 0
98 Dont know 0
0 NAV;N mar;n spou/partn 12380
99 NA 671
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19744 13051

Valid range from 0 to 99

V208 R: Occupation ISCO

Value 77115 Frequency
1 D: Soldiers 3
2 D: Officers 3
10 2
20 2
100 Armed forces 1
110 Armed forces 64
120 2
130 1
140 12
150 1
200 8
210 6
220 28
230 26
240 4
250 1
260 2
270 6
280 2