ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 27.09.2023

To search ADP catalog there are two available methods:

  • Use menus on the left side
  • For advanced search use Nesstar

List of studies by topic Ni kategorizirano

Study ID Title of the study
AKU19 Učna analitika kombiniranega učenja v visokem šolstvu, 2019
COVUKR20 Raziskava o stališčih do ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19 v Sloveniji, 2020
CPNAC15 Človekove pravice in nacionalizem, 2015
DIPOO15 Čezmejna družbeno-kulturna integracija prebivalcev obmejnih občin, 2015
DOMSTA20 Razmere v domovih za starejše v prvem valu epidemije Covid-19, 2020
DVNCOV20 Družbene vloge novinarstva med epidemijo COVID-19, 2020: Intervjuji s televizijskimi novinarji in uredniki
DZZV18 Pomen delovne zavzetosti zaposlenih v primarnem zdravstvenem varstvu, 2018
EB635 Evrobarometer 63.5: Pravice potrošnikov na Poljskem, junij-julij 2005
EVARA17 Anketa o motivaciji za zaščito pred kibernetskimi napadi v visokem šolstvu, 2017: Raziskovalci in pedagogi na slovenskih univerzah
FDO20 Nacionalna evidenca funkcionalno degradiranih območij v Sloveniji, 2020
HDS47 Historični podatki o delovni sili, 1945-1947: Cona A-AMG-Venezia Giulia (Zvezna vojaška vlada)
HDS55 Historični podatki o delovni sili, 1947-1955: Cona A-FTT (Svobodno tržaško ozemlje)
IND21 Pouk slovenščine in matematike ter socialno-čustveno odzivanje učenk in učencev v času drugega vala epidemije covida-19, 2021
INDEP19 Inovacijske dejavnosti slovenskih podjetij v gozdno-lesni verigi, 2019
INTERD17 Državljanstvo in diskriminacija: Intersekcijski pristop k raziskovanju družbene izključenosti, 2017
IRSUP19 Preverjanje instrumentov za ugotavljanje individualnih razlik pri samoregulaciji učenja, 2019: Pilotna raziskava
ISTRAH15 Čezmejno povezovanje in lokalne skupnosti, 2015: Učinki vstopa RS v schengenski prostor in RH v Evropsko unijo na razvojne možnosti etnično mešanega območja v Istri - hrvaška Istra
ISTRAS15 Čezmejno povezovanje in lokalne skupnosti, 2015: Učinki vstopa RS v schengenski prostor in RH v Evropsko unijo na razvojne možnosti etnično mešanega območja v Istri - slovenska Istra
JJM90 Jugoslovansko javno mnenje 1990: Jugoslavija na prelomu krize
JMOOSA10 Javnomnenjska raziskava na 4 obmejnih območjih Slovenije, 2010: Avstrija
JMOOSH10 Javnomnenjska raziskava na 4 obmejnih območjih Slovenije, 2010: Hrvaška
JMOOSI10 Javnomnenjska raziskava na 4 obmejnih območjih Slovenije, 2010: Italija
JMOOSM10 Javnomnenjska raziskava na 4 obmejnih območjih Slovenije, 2010: Madžarska
KAMDU22 Sodelovanje knjižnic, arhivov in muzejev kot dediščinskih ustanov, 2022
KP98 Sociološki vidiki razvoja občine Koper: Bivalno okolje na pragu informacijske dobe - družbene spremembe in fizične strukture
MEDJUG21 Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji in imaginariji medijev skozi občinstvo, 2021
MEMOP12 Čezmejno povezovanje in lokalne skupnosti, 2012: Učinki vstopa RS v schengenski prostor na razvojne možnosti etnično mešanega območja v Prekmurju
MICREE19 MiCREATE - Priseljeni otroci in priseljenske skupnosti v spreminjajoči se Evropi, 2019: Intervjuji s strokovnjaki
MICREO21 MiCREATE - Priseljeni otroci in priseljenske skupnosti v spreminjajoči se Evropi, 2021: Anketa med učenci in dijaki
MICRES19 MiCREATE - Priseljeni otroci in priseljenske skupnosti v spreminjajoči se Evropi, 2019: Intervjuji z zaposlenimi v osnovnih in srednjih šolah
MIGNOV20 Migracije v novinarskem poročanju, 2020
MINAS15 Analiza pravic mladoletnih migrantov brez spremstva skozi prizmo migracijskih in azilnih postopkov, 2015
MLA20 Mladina 2020: Položaj mladih v Sloveniji
MLAAID97 Mladina in AIDS, 1997
MLAAID98 Mladina in AIDS, 1998
MLAVOJ00 Slovenska mladina in vojaški poklic, 2000
MLAVOJ97 Slovenska mladina in vojaški poklic 1997
MSUM23 Mnenja o specializaciji urgentne medicine v Sloveniji, 2023
NG82 Projekt Nova Gorica 2000: Sociološka in urbanistična vprašanja razvoja mesta
NNOR20 Raziskava Novanormalnost, 2020: Spremljanje ključnih indikatorjev odziva javnosti na ukrepe in doživljanje vsakodnevnega življenja v novih razmerah - Kumulativna datoteka
NNORBH20 Raziskava Novanormalnost, 2020: Spremljanje ključnih indikatorjev odziva javnosti na ukrepe in doživljanje vsakodnevnega življenja v novih razmerah - Bosna in Hercegovina
NNORHR20 Raziskava Novanormalnost, 2020: Spremljanje ključnih indikatorjev odziva javnosti na ukrepe in doživljanje vsakodnevnega življenja v novih razmerah - Hrvaška
NNORSI20 Raziskava Novanormalnost, 2020: Spremljanje ključnih indikatorjev odziva javnosti na ukrepe in doživljanje vsakodnevnega življenja v novih razmerah - Slovenija
NNORSR20 Raziskava Novanormalnost, 2020: Spremljanje ključnih indikatorjev odziva javnosti na ukrepe in doživljanje vsakodnevnega življenja v novih razmerah - Srbija
NZG221 Slovenska narodnozabavna glasba, 2022/1: Kulturna dediščina in turistični produkt skozi perspektivo dediščinskih in turističnih deležnikov
NZG222 Slovenska narodnozabavna glasba, 2022/2: Principi, prakse in norme uredniške selekcije popularne glasbe v slovenskih medijih
OPSIDP21 Odnos do podnebnih sprememb in inovacijske dejavnosti slovenskih in avstrijskih podjetij v gozdno-lesnem sektorju, 2021
OSDPED19 Odnos slovenske družbe do priseljevanja EU delavcev, 2019
POCP21 Počutje in odnos do cepljenja, 2021: Namera za cepljenje proti COVID-19 na Poljskem, v Romuniji in Sloveniji
POPEU17 Populizem in odnos do EU, 2017: Slovenija
SAMOST83 Vpliv družbene neenakosti na samorealizacijo osebnosti: Stališča študentov
SDSLO20 Seksualno delo v Sloveniji, 2020: Sistematični pregled literature o poklicnih tveganjih
SDSLO22 Seksualno delo globalno, 2022: Sistematični pregled mednarodne literature o vplivu stigme na poklicna tveganja
SJM202 Slovensko javno mnenje 2020/2: Evropska družboslovna raziskava
SJM211 Slovensko javno mnenje, 2021/1: Ogledalo javnega mnenja, Stališča o zdravju in zdravstvu (ISSP 2021), Stališča o tožilstvu in pravosodju, Šport, Glasba
SJM931 Slovensko javno mnenje 1993/1
SLED21 Spremljanje epidemije covid-19: Sledilnik in podatkovna infrastruktura v Sloveniji, 2021
SOZB18 Soodvisnost med odcepitvenimi situacijami na Zahodnem Balkanu, 2018
SRZM18 Spolno in reproduktivno zdravje migrantk v Sloveniji, 2018: Študija primera Obale
STUDEN83 Problem družbene neenakosti pri študentih FSPN
TANJUG17 Novinarstvo tiskovne agencije Tanjug v obdobju socialistične Jugoslavije, 2017
TISTRA15 Vloga italijanskih medijskih vsebin pri oblikovanju transkulturnih identitet na območju slovenske Istre, 2015
VALOS12 Občutek ogroženosti in vloga policije pri zagotavljanju varnosti na lokalni ravni, 2012
VARSO19 Anketa o motivaciji za varovanje na spletnih socialnih omrežjih, 2019: Študenti Univerze v Mariboru
VE83 Velenje 2000: Sociološke osnove dologoročnega predvidevanja in planiranja razvoja občine Velenje
VPDZ22 Vpliv prekarnega zaposlovanja na posameznikovo blagostanje, 2022
ZAPMED21 Segmentacija nestandardnega zaposlovanja v medijih, 2021
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si