ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 28.03.2024

To search ADP catalog there are two available methods:

  • Use menus on the left side
  • For advanced search use Nesstar

List of studies by topic Ni kategorizirano

Study ID Title of the study
AKU19 Učna analitika kombiniranega učenja v visokem šolstvu, 2019
COVUKR20 Raziskava o stališčih do ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19 v Sloveniji, 2020
CPNAC15 Človekove pravice in nacionalizem, 2015
DIPOO15 Čezmejna družbeno-kulturna integracija prebivalcev obmejnih občin, 2015
DOMSTA20 Razmere v domovih za starejše v prvem valu epidemije Covid-19, 2020
DORGSP17 Družbeni vidiki darovanja organov in tkiv v Sloveniji, 2017: Analiza spodbujevalnih in zaviralnih dejavnikov za oblikovanje programov za doseganje vedenjskih sprememb – spletni panel
DORGST17 Družbeni vidiki darovanja organov in tkiv v Sloveniji, 2017: Analiza spodbujevalnih in zaviralnih dejavnikov za oblikovanje programov za doseganje vedenjskih sprememb – terenska anketa
DVNCOV20 Družbene vloge novinarstva med epidemijo COVID-19, 2020: Intervjuji s televizijskimi novinarji in uredniki
DZZV18 Pomen delovne zavzetosti zaposlenih v primarnem zdravstvenem varstvu, 2018
EB635 Evrobarometer 63.5: Pravice potrošnikov na Poljskem, junij-julij 2005
EVARA17 Anketa o motivaciji za zaščito pred kibernetskimi napadi v visokem šolstvu, 2017: Raziskovalci in pedagogi na slovenskih univerzah
FDO20 Nacionalna evidenca funkcionalno degradiranih območij v Sloveniji, 2020
FDO23 Nacionalna evidenca funkcionalno razvrednotenih območij v Sloveniji, 2023
HDS47 Historični podatki o delovni sili, 1945-1947: Cona A-AMG-Venezia Giulia (Zvezna vojaška vlada)
HDS55 Historični podatki o delovni sili, 1947-1955: Cona A-FTT (Svobodno tržaško ozemlje)
HRAMUP18 Razmere hranjenja muzejskih predmetov v Sloveniji, 2018
IND21 Pouk slovenščine in matematike ter socialno-čustveno odzivanje učenk in učencev v času drugega vala epidemije covida-19, 2021
INDEP19 Inovacijske dejavnosti slovenskih podjetij v gozdno-lesni verigi, 2019
INTERD17 Državljanstvo in diskriminacija: Intersekcijski pristop k raziskovanju družbene izključenosti, 2017
IRSUP19 Preverjanje instrumentov za ugotavljanje individualnih razlik pri samoregulaciji učenja, 2019: Pilotna raziskava
ISTRAH15 Čezmejno povezovanje in lokalne skupnosti, 2015: Učinki vstopa RS v schengenski prostor in RH v Evropsko unijo na razvojne možnosti etnično mešanega območja v Istri - hrvaška Istra
ISTRAS15 Čezmejno povezovanje in lokalne skupnosti, 2015: Učinki vstopa RS v schengenski prostor in RH v Evropsko unijo na razvojne možnosti etnično mešanega območja v Istri - slovenska Istra
IZI22 Informacijska zasebnost na internetu, 2022: Fokusne skupine
JJM90 Jugoslovansko javno mnenje 1990: Jugoslavija na prelomu krize
JMOOSA10 Javnomnenjska raziskava na 4 obmejnih območjih Slovenije, 2010: Avstrija
JMOOSH10 Javnomnenjska raziskava na 4 obmejnih območjih Slovenije, 2010: Hrvaška
JMOOSI10 Javnomnenjska raziskava na 4 obmejnih območjih Slovenije, 2010: Italija
JMOOSM10 Javnomnenjska raziskava na 4 obmejnih območjih Slovenije, 2010: Madžarska
KAMDU22 Sodelovanje knjižnic, arhivov in muzejev kot dediščinskih ustanov, 2022
KP98 Sociološki vidiki razvoja občine Koper: Bivalno okolje na pragu informacijske dobe - družbene spremembe in fizične strukture
MEDJUG21 Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji in imaginariji medijev skozi občinstvo, 2021
MEMOP12 Čezmejno povezovanje in lokalne skupnosti, 2012: Učinki vstopa RS v schengenski prostor na razvojne možnosti etnično mešanega območja v Prekmurju
MICREE19 MiCREATE - Priseljeni otroci in priseljenske skupnosti v spreminjajoči se Evropi, 2019: Intervjuji s strokovnjaki
MICREO21 MiCREATE - Priseljeni otroci in priseljenske skupnosti v spreminjajoči se Evropi, 2021: Anketa med učenci in dijaki
MICRES19 MiCREATE - Priseljeni otroci in priseljenske skupnosti v spreminjajoči se Evropi, 2019: Intervjuji z zaposlenimi v osnovnih in srednjih šolah
MIGNOV20 Migracije v novinarskem poročanju, 2020
MINAS15 Analiza pravic mladoletnih migrantov brez spremstva skozi prizmo migracijskih in azilnih postopkov, 2015
MLA20 Mladina 2020: Položaj mladih v Sloveniji
MLAAID97 Mladina in AIDS, 1997
MLAAID98 Mladina in AIDS, 1998
MLAVOJ00 Slovenska mladina in vojaški poklic, 2000
MLAVOJ97 Slovenska mladina in vojaški poklic 1997
MSUM23 Mnenja o specializaciji urgentne medicine v Sloveniji, 2023
NG82 Projekt Nova Gorica 2000: Sociološka in urbanistična vprašanja razvoja mesta
NNOR20 Raziskava Novanormalnost, 2020: Spremljanje ključnih indikatorjev odziva javnosti na ukrepe in doživljanje vsakodnevnega življenja v novih razmerah - Kumulativna datoteka
NNORBH20 Raziskava Novanormalnost, 2020: Spremljanje ključnih indikatorjev odziva javnosti na ukrepe in doživljanje vsakodnevnega življenja v novih razmerah - Bosna in Hercegovina
NNORHR20 Raziskava Novanormalnost, 2020: Spremljanje ključnih indikatorjev odziva javnosti na ukrepe in doživljanje vsakodnevnega življenja v novih razmerah - Hrvaška
NNORSI20 Raziskava Novanormalnost, 2020: Spremljanje ključnih indikatorjev odziva javnosti na ukrepe in doživljanje vsakodnevnega življenja v novih razmerah - Slovenija
NNORSR20 Raziskava Novanormalnost, 2020: Spremljanje ključnih indikatorjev odziva javnosti na ukrepe in doživljanje vsakodnevnega življenja v novih razmerah - Srbija
NZG221 Slovenska narodnozabavna glasba, 2022/1: Kulturna dediščina in turistični produkt skozi perspektivo dediščinskih in turističnih deležnikov
NZG222 Slovenska narodnozabavna glasba, 2022/2: Principi, prakse in norme uredniške selekcije popularne glasbe v slovenskih medijih
OMEPPR20 Sledenje priporočilom za omejitev epidemije, 2020: Priložnostni vzorec
OPSIDP21 Odnos do podnebnih sprememb in inovacijske dejavnosti slovenskih in avstrijskih podjetij v gozdno-lesnem sektorju, 2021
OSDPED19 Odnos slovenske družbe do priseljevanja EU delavcev, 2019
PMSEUG20 Psihološke mere samoregulacije e-učenja, 2020: Glavna raziskava
POCP21 Počutje in odnos do cepljenja, 2021: Namera za cepljenje proti COVID-19 na Poljskem, v Romuniji in Sloveniji
POPEU17 Populizem in odnos do EU, 2017: Slovenija
SAMOST83 Vpliv družbene neenakosti na samorealizacijo osebnosti: Stališča študentov
SDSLO20 Seksualno delo v Sloveniji, 2020: Sistematični pregled literature o poklicnih tveganjih
SDSLO22 Seksualno delo globalno, 2022: Sistematični pregled mednarodne literature o vplivu stigme na poklicna tveganja
SJM202 Slovensko javno mnenje 2020/2: Evropska družboslovna raziskava
SJM211 Slovensko javno mnenje, 2021/1: Ogledalo javnega mnenja, Stališča o zdravju in zdravstvu (ISSP 2021), Stališča o tožilstvu in pravosodju, Šport, Glasba
SJM221 Slovensko javno mnenje 2022/1: Ogledalo javnega mnenja, raziskava o družini in spolnih vlogah (ISSP 2022), brezdomci, uporaba interneta
SJM931 Slovensko javno mnenje 1993/1
SLED21 Spremljanje epidemije covid-19: Sledilnik in podatkovna infrastruktura v Sloveniji, 2021
SOZB18 Soodvisnost med odcepitvenimi situacijami na Zahodnem Balkanu, 2018
SRZM18 Spolno in reproduktivno zdravje migrantk v Sloveniji, 2018: Študija primera Obale
STUDEN83 Problem družbene neenakosti pri študentih FSPN
TANJUG17 Novinarstvo tiskovne agencije Tanjug v obdobju socialistične Jugoslavije, 2017
TISTRA15 Vloga italijanskih medijskih vsebin pri oblikovanju transkulturnih identitet na območju slovenske Istre, 2015
TWITEP19 Slovenska razprava na Twitterju pred volitvami v Evropski parlament 2019
VALOS12 Občutek ogroženosti in vloga policije pri zagotavljanju varnosti na lokalni ravni, 2012
VARSO19 Anketa o motivaciji za varovanje na spletnih socialnih omrežjih, 2019: Študenti Univerze v Mariboru
VE83 Velenje 2000: Sociološke osnove dologoročnega predvidevanja in planiranja razvoja občine Velenje
VPDZ22 Vpliv prekarnega zaposlovanja na posameznikovo blagostanje, 2022
ZAPMED21 Segmentacija nestandardnega zaposlovanja v medijih, 2021