Upravljanje človeških virov v SV: pogodbena rezerva, družine in konec vojaške službe, 2009: Pogodbeni pripadniki rezervne sestave

Basic Study Information

ADP - IDNo: CVSVPR09
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_CVSVPR09_V1
Main author(s):
 • Jelušič, Ljubica
 • Kopač, Erik
 • Garb, Maja
Co-workers:
 • Grošelj, Klemen
 • Juvan, Jelena
 • Vuga, Janja
 • Zupančič, Rok
Data file producer:
Obramboslovni raziskovalni center - Obramboslovni raziskovalni center, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2009)

Funding agency:

Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije (program Znanje za varnost in mir 2004-2010)

Project number:

1000-07-880224 (MORS in MVZS)

Series:
 • CVSV/Upravljanje človeških virov v SV: pogodbena rezerva, družine in konec vojaške službe

  Slovenska vojska se opredeljuje kot poklicna vojska, dopolnjena s pogodbeno rezervo. Kar pomeni da sta vojska s stalno in pogodbeno sestavo dopolnjujoči se sestavini vojaške organizacije. Vojaška rezerva je bila obravnavana z vidika odnosa samih pripadnikov do svoje sekundarne službe, pri čemer so bili proučevani trije ključni procesi: pridobivanje, razvoj in upravljanje pripadnikov (v smislu podaljševanja pogodb ter uporabe v razmestitvah vojske v tujini). Problematika pogodbene rezerve je, skladno z zasnovo projekta, pokazala, kako poteka proces pridobivanja kadrov, kako sami pogodbeniki vidijo svojo vlogo v Slovenski vojski, kako so zadovoljni s svojim delom in ali vidijo svoje sodelovanje v SV kot dolgoročno naložbo. V pogodbeni rezervi je potrebna ustrezna častniška struktura. Zaradi verjetnosti SV s srečevanjem problema zagotavljanja častniškega kadra v pogodbeni rezervi, je bilo potrebno poiskati le te med kadri, ki so že končali častniško izobraževanje (ali pa se vanj vključujejo) ter niso vključeni v stalno sestavo. Ocenjuje se, da so med njimi še mnogi ustrezni pripadniki častniške sestave pogodbene rezerve, ki bi ob primerni osvežitvi in nadgraditvi znanj lahko usposabljali pogodbeno rezervo.

Study Content

Keywords:

vrednote zaupanja, Slovenska vojska, rezerva Slovenske vojske, služenje v pogodbeni rezervi, usposabljanje, enote Slovenske vojske, denarno nadomestilo, dolžina služenja vojaškega roka, specializirano služenje vojaškega roka, delo v tujini, delodajalec, prekinitev služenja vojaškega roka, informiranost o pogodbeni rezervi, vključitev v pogodbeno rezervo

Keywords ELSST:
VOJAŠKO IZOBRAŽEVANJE, VOJSKA, ZAUPANJE, PRIJAVA NA DELOVNO MESTO

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
POLITIKA - spori, varnost in mir
DELO IN ZAPOSLOVANJE
Topic Classification ADP
PROSTI ČAS
SLOVENSKA VOJSKA
POGODBENA REZERVA


Abstract:

V okviru projekta »Upravljanje človeških virov v SV: Pogodbena rezerva, družine in konec vojaške službe" eno od raziskovanih populacij predstavljajo predstavniki pogodbene rezerve Slovenske vojske (PPRS). Iskanje pogodbenih rezervistov na trgu delovne sile, ki bi vojaška usposabljanja opravljali poleg svoje prve službe, je dokaj zapleten proces in zahteva posebne pristope, ki morajo poleg denarne nagrade ponuditi dovolj vznemirljivo službo, dodatne ugodnosti, ustrezne domoljubne vrednote in pravšnjo izrabo časa urjenja, saj rezervisti ponujajo vojski svoj prosti čas. Osnovni cilj raziskave je zbrati ustrezne podatke, ki naročniku omogočajo razvoj ustrezne strategije pridobivanja, zadrževanja in upravljanja pogodbenih pripadnikov rezervne sestave (PPRS).

Methodology


Collection date: 10. september 2008, 7. november 2008, 14. november 2008, 5. december 2008, 6. marec 2009, 15. marec 2009, 20. marec 2009, 22. marec 2009, 29. marec 2009, 3. april 2009, 5. april 2009, 19. april 2009
Date of production: 2009
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Pripadniki pogodbene rezerve Slovenske vojske, ki že imajo izkušnje z usposabljanjem v okviru pogodbene rezerve

Excluded: no information
Data collected by:

Obramboslovni raziskovalni center

Sampling procedure:

Brez vzorčenja. Poskus pokritja celotna populacije. V reliziranem vzorcu so le tiste enote, ki so se udeležile 1. termina usposabljanja.

Mode of data collection:

Samoizpolnjevalna anketa. Anketiranje je ob pomoči Slovenske vojske potekalo skupinsko v času usposabljanja PPRS. Anketarji so PPRS najprej pojasnili namen raziskave ter jim dali natančna navodila glede načina izpolnjevanja vprašalnika. Med izpolnjevanjem so bili anketarji na voljo tudi za morebitna tehnična pojasnila.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: CVSVPR09 - Upravljanje človeških virov v SV: pogodbena rezerva, družine in konec vojaške službe, 2009. Pogodbeni pripadnik rezervne sestave [datoteka podatkov]

File ID: CVSVPR09_P1_SL_V3_R2

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

 • number of variables: 180
 • number of units: 974

Version: junij 2013

Variable list

koda1 koda vojašnice

Koda

Value 13 Frequency
99 Zakrita vrednost 974
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
974 0 99 99

Valid range from 99 to 99

zaup1 družini in sorodnikom Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim. Ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni sploh nič, 4 pa pomeni v celoti. (en odgovor v vsaki vrsti)

družini in sorodnikom

Value 22 Frequency
1 sploh nič 9
2 le malo 25
3 precej 254
4 v celoti 669
9 ne vem 7
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
957 17 1 4

Valid range from 1 to 4

zaup2 cerkvi in duhovnikom Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim. Ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni sploh nič, 4 pa pomeni v celoti. (en odgovor v vsaki vrsti)

cerkvi in duhovnikom

Value 31 Frequency
1 sploh nič 376
2 le malo 396
3 precej 138
4 v celoti 20
9 ne vem 17
Sysmiss 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
930 44 1 4

Valid range from 1 to 4

koda1 koda vojašnice

Koda

Value 1180 Frequency
99 Zakrita vrednost 974
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
974 0 99 99

Valid range from 99 to 99

zaup1 družini in sorodnikom Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim. Ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni sploh nič, 4 pa pomeni v celoti. (en odgovor v vsaki vrsti)

družini in sorodnikom

Value 2179 Frequency
1 sploh nič 9
2 le malo 25
3 precej 254
4 v celoti 669
9 ne vem 7
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
957 17 1 4

Valid range from 1 to 4

zaup2 cerkvi in duhovnikom Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim. Ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni sploh nič, 4 pa pomeni v celoti. (en odgovor v vsaki vrsti)

cerkvi in duhovnikom

Value 3178 Frequency
1 sploh nič 376
2 le malo 396
3 precej 138
4 v celoti 20
9 ne vem 17
Sysmiss 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
930 44 1 4

Valid range from 1 to 4

zaup3 televiziji, časopisom, radiu Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim. Ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni sploh nič, 4 pa pomeni v celoti. (en odgovor v vsaki vrsti)

televiziji, časopisom, radiu

Value 4177 Frequency
1 sploh nič 126
2 le malo 549
3 precej 249
4 v celoti 18
9 ne vem 2
Sysmiss 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
942 32 1 4

Valid range from 1 to 4

zaup4 šolam, izobraževalnim ustanovam Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim. Ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni sploh nič, 4 pa pomeni v celoti. (en odgovor v vsaki vrsti)

šolam, izobraževalnim ustanovam

Value 5176 Frequency
1 sploh nič 55
2 le malo 191
3 precej 577
4 v celoti 112
9 ne vem 7
Sysmiss 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
935 39 1 4

Valid range from 1 to 4

zaup5 Državnemu zboru Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim. Ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni sploh nič, 4 pa pomeni v celoti. (en odgovor v vsaki vrsti)

Državnemu zboru

Value 6175 Frequency
1 sploh nič 327
2 le malo 466
3 precej 133
4 v celoti 17
9 ne vem 5
21 1
Sysmiss 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
943 31 1 4

Valid range from 1 to 4

zaup6 predsedniku republike Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim. Ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni sploh nič, 4 pa pomeni v celoti. (en odgovor v vsaki vrsti)

predsedniku republike

Value 7174 Frequency
1 sploh nič 195
2 le malo 387
3 precej 309
4 v celoti 58
9 ne vem 7
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
949 25 1 4

Valid range from 1 to 4

zaup7 Vladi Republike Slovenije Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim. Ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni sploh nič, 4 pa pomeni v celoti. (en odgovor v vsaki vrsti)

Vladi Republike Slovenije

Value 8173 Frequency
1 sploh nič 241
2 le malo 482
3 precej 198
4 v celoti 20
9 ne vem 4
Sysmiss 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
941 33 1 4

Valid range from 1 to 4

zaup8 Slovenski vojski Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim. Ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni sploh nič, 4 pa pomeni v celoti. (en odgovor v vsaki vrsti)

Slovenski vojski

Value 9172 Frequency
1 sploh nič 57
2 le malo 290
3 precej 454
4 v celoti 147
9 ne vem 7
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
948 26 1 4

Valid range from 1 to 4

zaup9 sodiščem Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim. Ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni sploh nič, 4 pa pomeni v celoti. (en odgovor v vsaki vrsti)

sodiščem

Value 10171 Frequency
1 sploh nič 211
2 le malo 417
3 precej 282
4 v celoti 39
9 ne vem 5
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
949 25 1 4

Valid range from 1 to 4

zaup10 policiji Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim. Ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni sploh nič, 4 pa pomeni v celoti. (en odgovor v vsaki vrsti)

policiji

Value 11170 Frequency
1 sploh nič 197
2 le malo 398
3 precej 310
4 v celoti 42
9 ne vem 3
Sysmiss 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
947 27 1 4

Valid range from 1 to 4

zaup11 valuti EURO Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim. Ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni sploh nič, 4 pa pomeni v celoti. (en odgovor v vsaki vrsti)

valuti EURO

Value 12169 Frequency
1 sploh nič 78
2 le malo 273
3 precej 469
4 v celoti 116
9 ne vem 9
Sysmiss 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
936 38 1 4

Valid range from 1 to 4

zaup12 varuhu človekovih pravic Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim. Ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni sploh nič, 4 pa pomeni v celoti. (en odgovor v vsaki vrsti)

varuhu človekovih pravic

Value 13168 Frequency
1 sploh nič 179
2 le malo 385
3 precej 301
4 v celoti 60
9 ne vem 29
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
925 49 1 4

Valid range from 1 to 4

var00001 Kako po vašem mnenju deluje Slovenska vojska?

Kako po vašem mnenju deluje Slovenska vojska? (en odgovor)

Value 14167 Frequency
1 zelo slabo 34
2 slabo 99
3 niti, niti 281
4 dobro 460
5 zelo dobro 64
9 ne vem, b.o. 9
Sysmiss 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
938 36 1 5

Valid range from 1 to 5

var00002 Kakšen ugled ima po vašem mnenju v naši državi Slovenska vojska?

Kakšen ugled ima po vašem mnenju v naši državi Slovenska vojska? Ocenite na lestvici od 1 do 10, pri čemer pomeni 1 zelo majhen ugled in 10 zelo velik ugled.

Value 15166 Frequency
1 zelo majhen 17
2 2 48
3 3 100
4 4 107
5 5 184
6 6 159
7 7 177
8 8 112
9 9 43
10 zelo velik 22
99 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
969 5 1 10

Valid range from 1 to 10

var00003 Kako vi osebno cenite Slovensko vojsko?

Kako vi osebno cenite Slovensko vojsko? Ocenite na lestvici od 1 do 10, pri čemer pomeni 1 zelo malo cenim in 10 zelo močno cenim.

Value 16165 Frequency
1 zelo malo cenim 8
2 2 30
3 3 39
4 4 53
5 5 115
6 6 106
7 7 210
8 8 179
9 9 107
10 zelo cenim 124
99 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
971 3 1 10

Valid range from 1 to 10

var00004 Kakšen ugled ima po vašem mnenju v javnosti pogodbena rezerva Slovenske vojske?

Kakšen ugled ima po vašem mnenju v javnosti pogodbena rezerva Slovenske vojske? Ocenite na lestvici od 1 do 10, pri čemer 1 pomeni zelo nizek in 10 zelo visok ugled.

Value 17164 Frequency
1 zelo majhen ugled 62
2 2 89
3 3 118
4 4 137
5 5 191
6 6 128
7 7 100
8 8 65
9 9 41
10 zelo velik ugled 29
99 ne vem, b.o. 12
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
960 14 1 10

Valid range from 1 to 10

var00005 ambicioznost - skromnost

Ljudje so zelo različni, ko gre za njihove življenjske cilje. Nekateri so zelo zahtevni in ambiciozni, drugi so nezahtevni in skromni. Kam uvrščate sebe? Ocenite na lestvici od 1 do 10, pri čemer pomeni 1 skromen in neambiciozen in 10 zelo zahteven in ambiciozen.

Value 18163 Frequency
1 skromen, neambiciozen 8
2 2 9
3 3 36
4 4 42
5 5 189
6 6 141
7 7 215
8 8 195
9 9 75
10 zelo zahteven, ambiciozen 61
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
971 3 1 10

Valid range from 1 to 10

zapmoz1 preseliti v katerikoli kraj v Sloveniji Če bi si s tem izboljšali svoje poklicne možnosti (zaposlitev, napredovanje), ali bi se bili pripravljeni:

preseliti v katerikoli kraj v Sloveniji

Value 19162 Frequency
1 ne 495
2 da 391
4 1
6 1
8 1
9 ne vem, b.o. 75
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
886 88 1 2

Valid range from 1 to 2

zapmoz2 preseliti le v večje mesto v Sloveniji Če bi si s tem izboljšali svoje poklicne možnosti (zaposlitev, napredovanje), ali bi se bili pripravljeni:

preseliti le v večje mesto v Sloveniji

Value 20161 Frequency
1 ne 578
2 da 315
9 ne vem, b.o. 62
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
893 81 1 2

Valid range from 1 to 2

zapmoz3 preseliti tudi izven Slovenije Če bi si s tem izboljšali svoje poklicne možnosti (zaposlitev, napredovanje), ali bi se bili pripravljeni:

preseliti tudi izven Slovenije

Value 21160 Frequency
1 ne 514
2 da 385
9 ne vem, b.o. 54
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
899 75 1 2

Valid range from 1 to 2

zapmoz4 nadaljevati z izobraževanjem Če bi si s tem izboljšali svoje poklicne možnosti (zaposlitev, napredovanje), ali bi se bili pripravljeni:

nadaljevati z izobraževanjem

Value 22159 Frequency
1 ne 101
2 da 836
9 ne vem, b.o. 21
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
937 37 1 2

Valid range from 1 to 2

zapmoz5 odpovedati se družini, otrokom Če bi si s tem izboljšali svoje poklicne možnosti (zaposlitev, napredovanje), ali bi se bili pripravljeni:

odpovedati se družini, otrokom

Value 23158 Frequency
1 ne 882
2 da 40
9 ne vem, b.o. 25
Sysmiss 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
922 52 1 2

Valid range from 1 to 2

zapmoz6 delati zunaj svojega poklica Če bi si s tem izboljšali svoje poklicne možnosti (zaposlitev, napredovanje), ali bi se bili pripravljeni:

delati zunaj svojega poklica

Value 24157 Frequency
1 ne 141
2 da 790
9 ne vem, b.o. 26
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
931 43 1 2

Valid range from 1 to 2

zapmoz7 politično se angažirati Če bi si s tem izboljšali svoje poklicne možnosti (zaposlitev, napredovanje), ali bi se bili pripravljeni:

politično se angažirati

Value 25156 Frequency
1 ne 627
2 da 275
9 ne vem, b.o. 51
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
902 72 1 2

Valid range from 1 to 2

zapmoz8 opravljati včasih tudi nevarno delo Če bi si s tem izboljšali svoje poklicne možnosti (zaposlitev, napredovanje), ali bi se bili pripravljeni:

opravljati včasih tudi nevarno delo

Value 26155 Frequency
1 ne 159
2 da 758
9 ne vem, b.o. 38
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
917 57 1 2

Valid range from 1 to 2

var00006 Kdaj ste podpisali prvo pogodbo za služenje v pogodbeni rezervi?

Kdaj ste podpisali prvo pogodbo za služenje v pogodbeni rezervi?

Value 27154 Frequency
2002 2
2003 3
2004 4
2005 12
2006 11
2007 1
2008 5
2009 1
99 20
apr2002 1
apr2003 1
apr2004 11
apr2006 5
apr2007 2
apr2008 44
avg2002 3
avg2004 26
avg2005 16
avg2006 5
avg2007 2
avg2008 16
dec2001 2
dec2002 18
dec2003 35
dec2004 20
dec2005 100
dec2006 7
dec2007 1
dec2008 26
feb2002 1
feb2003 1
feb2004 2
feb2005 5
feb2006 33
feb2007 47
jan2002 2
jan2003 11
jan2004 11
jan2005 29
jan2006 5
jan2007 12
jul2004 3
jul2005 4
jul2007 3
jul2008 2
jun2002 1
jun2004 8
jun2005 30
jun2006 6
jun2007 1
jun2008 3
maj2002 1
maj2004 7
maj2005 14
maj2006 1
maj2007 7
maj2008 27
mar2003 1
mar2005 2
mar2006 19
mar2007 41
mar2008 21
nov2004 4
nov2005 32
nov2006 13
nov2008 2
okt1995 1
okt2003 1
okt2004 2
okt2005 22
okt2007 1
okt2008 21
sep2003 2
sep2004 30
sep2005 53
sep2006 11
sep2007 1
sep2008 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
974 0

var00007 Za koliko let ste podpisali prvo pogodbo za služenje v pogodbeni rezervi?

Za koliko let ste podpisali prvo pogodbo za služenje v pogodbeni rezervi?

Value 28153 Frequency
1 1
3 2
5 914
6 24
7 let ali več 21
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
962 12 1 7

Valid range from 1 to 7

var00008 Koliko mesecev je poteklo od vaše uradne prijave za pogodbeno rezervo in podpisa prve pogodbe za služenje v pogodbeni rezervi?

Koliko mesecev je poteklo od vaše uradne prijave za pogodbeno rezervo in podpisa prve pogodbe za služenje v pogodbeni rezervi?

Value 29152 Frequency
1 1 32
2 2 70
3 3 92
4 4 73
5 5 59
6 6 127
7 7 15
8 8 29
9 9 12
10 10 28
11 11 2
12 12 64
13 13 6
14 14 8
15 15 11
16 16 6
17 17 0
18 18 23
19 19 2
20 20 11
21 21 1
22 22 3
23 23 3
24 24 64
25 25 8
26 26 7
27 27 3
28 28 8
29 29 2
30 30 12
31 31 2
32 32 0
33 33 0
34 34 0
35 35 1
36 36 18
37 37 2
38 38 5
39 39 2
40 40 13
41 41 0
42 42 8
43 43 2
44 44 1
45 45 0
46 46 0
47 47 0
48 48 13
49 49 0
50 50-59 19
60 60-76 21
Sysmiss 86
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
888 86 1 60

Valid range from 1 to 60

var00009 Ali menite, da je postopek za vstop v pogodbeno rezervo dovolj hiter?

Ali menite, da je postopek za vstop v pogodbeno rezervo dovolj hiter?

Value 30151 Frequency
1 ne 369
2 da 402
9 ne morem oceniti 200
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
771 203 1 2

Valid range from 1 to 2

vpliv1 se seznanim z vojsko Ocenite, kolikšen vpliv je imela vsaka od naštetih stvari na vašo odločitev, da se vključite v pogodbeno rezervo! Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da sploh ni vplivala, 5 pa pomeni, da je zelo vplivala. (en odgovor v vsaki vrsti) Možnost da,

se seznanim z vojsko

Value 31150 Frequency
1 sploh ni vplivala 213
2 ni vplivala 218
3 delno da, delno ne 291
4 vplivala je 190
5 zelo je vplivala 57
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
969 5 1 5

Valid range from 1 to 5

vpliv2 v rezervnih enotah pridobim nove prijatelje Ocenite, kolikšen vpliv je imela vsaka od naštetih stvari na vašo odločitev, da se vključite v pogodbeno rezervo! Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da sploh ni vplivala, 5 pa pomeni, da je zelo vplivala. (en odgovor v vsaki vrsti) Možnost da,

v rezervnih enotah pridobim nove prijatelje

Value 32149 Frequency
1 sploh ni vplivala 90
2 ni vplivala 154
3 delno da, delno ne 343
4 vplivala je 288
5 zelo je vplivala 86
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
961 13 1 5

Valid range from 1 to 5

vpliv3 zaslužim nekaj dodatnega denarja Ocenite, kolikšen vpliv je imela vsaka od naštetih stvari na vašo odločitev, da se vključite v pogodbeno rezervo! Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da sploh ni vplivala, 5 pa pomeni, da je zelo vplivala. (en odgovor v vsaki vrsti) Možnost da,

zaslužim nekaj dodatnega denarja

Value 33148 Frequency
1 sploh ni vplivala 20
2 ni vplivala 46
3 delno da, delno ne 209
4 vplivala je 382
5 zelo je vplivala 308
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
965 9 1 5

Valid range from 1 to 5

vpliv4 prispevam k pripravam za obrambo domovine Ocenite, kolikšen vpliv je imela vsaka od naštetih stvari na vašo odločitev, da se vključite v pogodbeno rezervo! Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da sploh ni vplivala, 5 pa pomeni, da je zelo vplivala. (en odgovor v vsaki vrsti) Možnost da,

prispevam k pripravam za obrambo domovine

Value 34147 Frequency
1 sploh ni vplivala 66
2 ni vplivala 112
3 delno da, delno ne 324
4 vplivala je 329
5 zelo je vplivala 131
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
962 12 1 5

Valid range from 1 to 5

vpliv5 sodelujem v mirovnih operacijah v tujini Ocenite, kolikšen vpliv je imela vsaka od naštetih stvari na vašo odločitev, da se vključite v pogodbeno rezervo! Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da sploh ni vplivala, 5 pa pomeni, da je zelo vplivala. (en odgovor v vsaki vrsti) Možnost da,

sodelujem v mirovnih operacijah v tujini

Value 35146 Frequency
1 sploh ni vplivala 310
2 ni vplivala 229
3 delno da, delno ne 205
4 vplivala je 147
5 zelo je vplivala 68
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
959 15 1 5

Valid range from 1 to 5

vpliv6 doživim kaj razburljivega Ocenite, kolikšen vpliv je imela vsaka od naštetih stvari na vašo odločitev, da se vključite v pogodbeno rezervo! Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da sploh ni vplivala, 5 pa pomeni, da je zelo vplivala. (en odgovor v vsaki vrsti) Možnost da,

doživim kaj razburljivega

Value 36145 Frequency
1 sploh ni vplivala 78
2 ni vplivala 115
3 delno da, delno ne 295
4 vplivala je 343
5 zelo je vplivala 130
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
961 13 1 5

Valid range from 1 to 5

vpliv7 spoznam vojaško tehniko in orožje Ocenite, kolikšen vpliv je imela vsaka od naštetih stvari na vašo odločitev, da se vključite v pogodbeno rezervo! Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da sploh ni vplivala, 5 pa pomeni, da je zelo vplivala. (en odgovor v vsaki vrsti) Možnost da,

spoznam vojaško tehniko in orožje

Value 37144 Frequency
1 sploh ni vplivala 56
2 ni vplivala 95
3 delno da, delno ne 255
4 vplivala je 366
5 zelo je vplivala 185
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
957 17 1 5

Valid range from 1 to 5

vpliv8 pridobim druge ugodnosti v času usposabljanja Ocenite, kolikšen vpliv je imela vsaka od naštetih stvari na vašo odločitev, da se vključite v pogodbeno rezervo! Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da sploh ni vplivala, 5 pa pomeni, da je zelo vplivala. (en odgovor v vsaki vrsti) Možnost da,

pridobim druge ugodnosti v času usposabljanja

Value 38143 Frequency
1 sploh ni vplivala 129
2 ni vplivala 249
3 delno da, delno ne 304
4 vplivala je 195
5 zelo je vplivala 85
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
962 12 1 5

Valid range from 1 to 5

vpliv9 izboljšam svojo telesno pripravljenost Ocenite, kolikšen vpliv je imela vsaka od naštetih stvari na vašo odločitev, da se vključite v pogodbeno rezervo! Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da sploh ni vplivala, 5 pa pomeni, da je zelo vplivala. (en odgovor v vsaki vrsti) Možnost da,

izboljšam svojo telesno pripravljenost

Value 39142 Frequency
1 sploh ni vplivala 66
2 ni vplivala 125
3 delno da, delno ne 252
4 vplivala je 355
5 zelo je vplivala 166
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
964 10 1 5

Valid range from 1 to 5

vpliv10 se lažje redno zaposlim v SV Ocenite, kolikšen vpliv je imela vsaka od naštetih stvari na vašo odločitev, da se vključite v pogodbeno rezervo! Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da sploh ni vplivala, 5 pa pomeni, da je zelo vplivala. (en odgovor v vsaki vrsti) Možnost da,

se lažje redno zaposlim v SV

Value 40141 Frequency
1 sploh ni vplivala 392
2 ni vplivala 288
3 delno da, delno ne 145
4 vplivala je 88
5 zelo je vplivala 53
8 1
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
966 8 1 5

Valid range from 1 to 5

var00012 Kakšno je vaše zadovoljstvo s pogodbeno rezervo?

Kakšno je vaše zadovoljstvo s pogodbeno rezervo? Ocenite na lestvici od 1 do 10, pri čemer 1 pomeni, da ste zelo nezadovoljni in 10, da ste zelo zadovoljni.

Value 41140 Frequency
1 zelo nezadovoljen 22
2 2 52
3 3 61
4 4 45
5 5 147
6 6 96
7 7 160
8 8 197
9 9 110
10 zelo zadovoljen 80
99 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
970 4 1 10

Valid range from 1 to 10

zadov1 način usposabljanja Ocenite vaše zadovoljstvo z enoto služenja v pogodbeni rezervi po posameznih področjih! Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni zelo nezadovoljen, 5 pa pomeni zelo zadovoljen. (en odgovor v vsaki vrsti)

način usposabljanja

Value 42139 Frequency
1 zelo nezadovoljen 38
2 nezadovoljen 98
3 niti, niti 305
4 zadovoljen 473
5 zelo zadovoljen 53
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
967 7 1 5

Valid range from 1 to 5

zadov2 vsebina usposabljanja Ocenite vaše zadovoljstvo z enoto služenja v pogodbeni rezervi po posameznih področjih! Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni zelo nezadovoljen, 5 pa pomeni zelo zadovoljen. (en odgovor v vsaki vrsti)

vsebina usposabljanja

Value 43138 Frequency
1 zelo nezadovoljen 39
2 nezadovoljen 124
3 niti, niti 323
4 zadovoljen 420
5 zelo zadovoljen 58
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
964 10 1 5

Valid range from 1 to 5

zadov3 čas usposabljanja Ocenite vaše zadovoljstvo z enoto služenja v pogodbeni rezervi po posameznih področjih! Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni zelo nezadovoljen, 5 pa pomeni zelo zadovoljen. (en odgovor v vsaki vrsti)

čas usposabljanja

Value 44137 Frequency
1 zelo nezadovoljen 31
2 nezadovoljen 79
3 niti, niti 250
4 zadovoljen 498
5 zelo zadovoljen 107
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
965 9 1 5

Valid range from 1 to 5

zadov4 kraj usposabljanja Ocenite vaše zadovoljstvo z enoto služenja v pogodbeni rezervi po posameznih področjih! Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni zelo nezadovoljen, 5 pa pomeni zelo zadovoljen. (en odgovor v vsaki vrsti)

kraj usposabljanja

Value 45136 Frequency
1 zelo nezadovoljen 47
2 nezadovoljen 77
3 niti, niti 200
4 zadovoljen 456
5 zelo zadovoljen 186
31 1
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
966 8 1 5

Valid range from 1 to 5

zadov5 namestitev Ocenite vaše zadovoljstvo z enoto služenja v pogodbeni rezervi po posameznih področjih! Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni zelo nezadovoljen, 5 pa pomeni zelo zadovoljen. (en odgovor v vsaki vrsti)

namestitev

Value 46135 Frequency
1 zelo nezadovoljen 37
2 nezadovoljen 67
3 niti, niti 214
4 zadovoljen 524
5 zelo zadovoljen 126
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
968 6 1 5

Valid range from 1 to 5

zadov6 pravice in dolžnosti Ocenite vaše zadovoljstvo z enoto služenja v pogodbeni rezervi po posameznih področjih! Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni zelo nezadovoljen, 5 pa pomeni zelo zadovoljen. (en odgovor v vsaki vrsti)

pravice in dolžnosti

Value 47134 Frequency
1 zelo nezadovoljen 22
2 nezadovoljen 71
3 niti, niti 287
4 zadovoljen 513
5 zelo zadovoljen 74
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
967 7 1 5

Valid range from 1 to 5

zadov7 plačilo za pripravljenost in usposabljanje Ocenite vaše zadovoljstvo z enoto služenja v pogodbeni rezervi po posameznih področjih! Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni zelo nezadovoljen, 5 pa pomeni zelo zadovoljen. (en odgovor v vsaki vrsti)

plačilo za pripravljenost in usposabljanje

Value 48133 Frequency
1 zelo nezadovoljen 77
2 nezadovoljen 181
3 niti, niti 338
4 zadovoljen 320
5 zelo zadovoljen 53
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
969 5 1 5

Valid range from 1 to 5

zadov8 povračilo stroškov Ocenite vaše zadovoljstvo z enoto služenja v pogodbeni rezervi po posameznih področjih! Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni zelo nezadovoljen, 5 pa pomeni zelo zadovoljen. (en odgovor v vsaki vrsti)

povračilo stroškov

Value 49132 Frequency
1 zelo nezadovoljen 76
2 nezadovoljen 159
3 niti, niti 296
4 zadovoljen 383
5 zelo zadovoljen 51
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
965 9 1 5

Valid range from 1 to 5

zadov9 hrana Ocenite vaše zadovoljstvo z enoto služenja v pogodbeni rezervi po posameznih področjih! Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni zelo nezadovoljen, 5 pa pomeni zelo zadovoljen. (en odgovor v vsaki vrsti)

hrana

Value 50131 Frequency
1 zelo nezadovoljen 55
2 nezadovoljen 83
3 niti, niti 208
4 zadovoljen 455
5 zelo zadovoljen 165
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
966 8 1 5

Valid range from 1 to 5

zadov10 poveljniki Ocenite vaše zadovoljstvo z enoto služenja v pogodbeni rezervi po posameznih področjih! Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni zelo nezadovoljen, 5 pa pomeni zelo zadovoljen. (en odgovor v vsaki vrsti)

poveljniki

Value 51130 Frequency
1 zelo nezadovoljen 16
2 nezadovoljen 57
3 niti, niti 228
4 zadovoljen 482
5 zelo zadovoljen 180
11 1
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
963 11 1 5

Valid range from 1 to 5

zadov11 sovojaki Ocenite vaše zadovoljstvo z enoto služenja v pogodbeni rezervi po posameznih področjih! Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni zelo nezadovoljen, 5 pa pomeni zelo zadovoljen. (en odgovor v vsaki vrsti)

sovojaki

Value 52129 Frequency
1 zelo nezadovoljen 4
2 nezadovoljen 13
3 niti, niti 67
4 zadovoljen 518
5 zelo zadovoljen 365
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
967 7 1 5

Valid range from 1 to 5

zadov12 oborožitev in oprema Ocenite vaše zadovoljstvo z enoto služenja v pogodbeni rezervi po posameznih področjih! Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni zelo nezadovoljen, 5 pa pomeni zelo zadovoljen. (en odgovor v vsaki vrsti)

oborožitev in oprema

Value 53128 Frequency
1 zelo nezadovoljen 95
2 nezadovoljen 203
3 niti, niti 344
4 zadovoljen 291
5 zelo zadovoljen 38
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
971 3 1 5

Valid range from 1 to 5

var00014 Kaj vas najbolj moti pri služenju v pogodbeni rezervi?

Kaj vas najbolj moti pri služenju v pogodbeni rezervi?

Value 54127 Frequency
Zakrita vrednost 974
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
974 0

var00015 Kaj vas najbolj moti pri usposabljanju v pogodbeni rezervi?

Kaj vas najbolj moti pri usposabljanju v pogodbeni rezervi?

Value 55126 Frequency
Zakrita vrednost 974
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
974 0

ugod1 uporaba počitniških kapacitet MORS Kaj vam pomenijo naslednje ugodnosti, ki vam jih ponuja služenje v pogodbeni rezervi? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni nič, 5 pa pomeni zelo veliko. (en odgovor v vsaki vrsti)

uporaba počitniških kapacitet MORS

Value 56125 Frequency
1 nič 383
2 malo 236
3 niti, niti 211
4 veliko 71
5 zelo veliko 31
9 ne poznam 36
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
932 42 1 5

Valid range from 1 to 5

ugod2 neobdavčenost plačila za služenje v pogodbeni rezervi Kaj vam pomenijo naslednje ugodnosti, ki vam jih ponuja služenje v pogodbeni rezervi? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni nič, 5 pa pomeni zelo veliko. (en odgovor v vsaki vrsti)

neobdavčenost plačila za služenje v pogodbeni rezervi

Value 57124 Frequency
1 nič 43
2 malo 87
3 niti, niti 177
4 veliko 274
5 zelo veliko 386
9 ne poznam 4
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
967 7 1 5

Valid range from 1 to 5

ugod3 uporaba knjižnice MORS Kaj vam pomenijo naslednje ugodnosti, ki vam jih ponuja služenje v pogodbeni rezervi? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni nič, 5 pa pomeni zelo veliko. (en odgovor v vsaki vrsti)

uporaba knjižnice MORS

Value 58123 Frequency
1 nič 431
2 malo 203
3 niti, niti 188
4 veliko 54
5 zelo veliko 18
6 1
9 ne poznam 66
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
894 80 1 5

Valid range from 1 to 5

ugod4 dodatno nezgodno zavarovanje v času usposabljanja Kaj vam pomenijo naslednje ugodnosti, ki vam jih ponuja služenje v pogodbeni rezervi? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni nič, 5 pa pomeni zelo veliko. (en odgovor v vsaki vrsti)

dodatno nezgodno zavarovanje v času usposabljanja

Value 59122 Frequency
1 nič 121
2 malo 156
3 niti, niti 250
4 veliko 258
5 zelo veliko 165
9 ne poznam 16
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
950 24 1 5

Valid range from 1 to 5

ugod5 zdravstveno zavarovanje v primeru poškodbe Kaj vam pomenijo naslednje ugodnosti, ki vam jih ponuja služenje v pogodbeni rezervi? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni nič, 5 pa pomeni zelo veliko. (en odgovor v vsaki vrsti)

zdravstveno zavarovanje v primeru poškodbe

Value 60121 Frequency
1 nič 98
2 malo 116
3 niti, niti 223
4 veliko 316
5 zelo veliko 192
9 ne poznam 19
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
945 29 1 5

Valid range from 1 to 5

ugod6 brezplačna osnovna pravna pomoč Kaj vam pomenijo naslednje ugodnosti, ki vam jih ponuja služenje v pogodbeni rezervi? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni nič, 5 pa pomeni zelo veliko. (en odgovor v vsaki vrsti)

brezplačna osnovna pravna pomoč

Value 61120 Frequency
1 nič 155
2 malo 162
3 niti, niti 231
4 veliko 241
5 zelo veliko 145
9 ne poznam 36
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
934 40 1 5

Valid range from 1 to 5

ugod7 uporaba športnih kapacitet MORS Kaj vam pomenijo naslednje ugodnosti, ki vam jih ponuja služenje v pogodbeni rezervi? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni nič, 5 pa pomeni zelo veliko. (en odgovor v vsaki vrsti)

uporaba športnih kapacitet MORS

Value 62119 Frequency
1 nič 277
2 malo 190
3 niti, niti 253
4 veliko 121
5 zelo veliko 64
9 ne poznam 63
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
905 69 1 5

Valid range from 1 to 5

ugod8 nagrada za podaljšanje pogodbe Kaj vam pomenijo naslednje ugodnosti, ki vam jih ponuja služenje v pogodbeni rezervi? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni nič, 5 pa pomeni zelo veliko. (en odgovor v vsaki vrsti)

nagrada za podaljšanje pogodbe

Value 63118 Frequency
1 nič 170
2 malo 145
3 niti, niti 247
4 veliko 188
5 zelo veliko 191
9 ne poznam 29
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
941 33 1 5

Valid range from 1 to 5

dugod1 izobraževanje Katerih drugih ugodnosti bi si še želeli ? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da si ugodnosti sploh ne bi želeli, 5 pa, da bi si jih zelo želeli. (en odgovor v vsaki vrsti)

izobraževanje

Value 64117 Frequency
1 sploh si ne bi želel 47
2 ne bi si želel 62
3 delno da, delno ne 303
4 želel bi si 375
5 zelo bi si želel 180
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
967 7 1 5

Valid range from 1 to 5

dugod2 štipendiranje Katerih drugih ugodnosti bi si še želeli ? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da si ugodnosti sploh ne bi želeli, 5 pa, da bi si jih zelo želeli. (en odgovor v vsaki vrsti)

štipendiranje

Value 65116 Frequency
1 sploh si ne bi želel 123
2 ne bi si želel 140
3 delno da, delno ne 307
4 želel bi si 248
5 zelo bi si želel 132
Sysmiss 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
950 24 1 5

Valid range from 1 to 5

dugod3 dodatno pokojninsko zavarovanje Katerih drugih ugodnosti bi si še želeli ? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da si ugodnosti sploh ne bi želeli, 5 pa, da bi si jih zelo želeli. (en odgovor v vsaki vrsti)

dodatno pokojninsko zavarovanje

Value 66115 Frequency
1 sploh si ne bi želel 26
2 ne bi si želel 27
3 delno da, delno ne 121
4 želel bi si 408
5 zelo bi si želel 383
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
965 9 1 5

Valid range from 1 to 5

dugod4 dodatno zdravstveno zavarovanje Katerih drugih ugodnosti bi si še želeli ? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da si ugodnosti sploh ne bi želeli, 5 pa, da bi si jih zelo želeli. (en odgovor v vsaki vrsti)

dodatno zdravstveno zavarovanje

Value 67114 Frequency
1 sploh si ne bi želel 24
2 ne bi si želel 24
3 delno da, delno ne 146
4 želel bi si 394
5 zelo bi si želel 378
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
966 8 1 5

Valid range from 1 to 5

dugod5 ugodnosti pri najemu stanovanjskega kredita Katerih drugih ugodnosti bi si še želeli ? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da si ugodnosti sploh ne bi želeli, 5 pa, da bi si jih zelo želeli. (en odgovor v vsaki vrsti)

ugodnosti pri najemu stanovanjskega kredita

Value 68113 Frequency
1 sploh si ne bi želel 60
2 ne bi si želel 54
3 delno da, delno ne 156
4 želel bi si 283
5 zelo bi si želel 411
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
964 10 1 5

Valid range from 1 to 5

dugod6 ugodnosti pri najemu potrošniškega kredita Katerih drugih ugodnosti bi si še želeli ? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da si ugodnosti sploh ne bi želeli, 5 pa, da bi si jih zelo želeli. (en odgovor v vsaki vrsti)

ugodnosti pri najemu potrošniškega kredita

Value 69112 Frequency
1 sploh si ne bi želel 69
2 ne bi si želel 79
3 delno da, delno ne 158
4 želel bi si 297
5 zelo bi si želel 359
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
962 12 1 5

Valid range from 1 to 5

dugod7 subvencionirano varstvo predšolskih otrok Katerih drugih ugodnosti bi si še želeli ? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da si ugodnosti sploh ne bi želeli, 5 pa, da bi si jih zelo želeli. (en odgovor v vsaki vrsti)

subvencionirano varstvo predšolskih otrok

Value 70111 Frequency
1 sploh si ne bi želel 47
2 ne bi si želel 46
3 delno da, delno ne 126
4 želel bi si 294
5 zelo bi si želel 447
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
960 14 1 5

Valid range from 1 to 5

dugod8 drugo Katerih drugih ugodnosti bi si še želeli ? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da si ugodnosti sploh ne bi želeli, 5 pa, da bi si jih zelo želeli. (en odgovor v vsaki vrsti)

drugo (kaj? )

Value 71110 Frequency
Zakrita vrednost 974
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
974 0

var00025 Koliko je na vašo odločitev za služenje v pogodbeni rezervi vplivalo dejstvo, da boste razporejeni v točno določeno enoto SV?

Koliko je na vašo odločitev za služenje v pogodbeni rezervi vplivalo dejstvo, da boste razporejeni v točno določeno enoto SV?

Value 72109 Frequency
1 nič ni vplivalo 276
2 malo je vplivalo 78
3 delno je, delno ni 123
4 precej je vplivalo 167
5 zelo je vplivalo 254
8 šel bi v katerokoli enoto 63
9 ne vem 4
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
961 13 1 8

Valid range from 1 to 8

var00026 Koliko je na vašo odločitev za služenje v pogodbeni rezervi vplival kraj usposabljanja enote SV, v katero ste bili razporejeni?

Koliko je na vašo odločitev za služenje v pogodbeni rezervi vplival kraj usposabljanja enote SV, v katero ste bili razporejeni?

Value 73108 Frequency
1 nič ni vplivalo 332
2 malo je vplivalo 108
3 delno je, delno ni 136
4 precej je vplivalo 124
5 zelo je vplivalo 204
8 usposabljal bi se kjerkoli 62
9 ne vem 2
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
966 8 1 8

Valid range from 1 to 8

var00027 Ali bi se odločili za služenje v pogodbeni rezervi, tudi če za to ne bi dobivali plačila?

Ali bi se odločili za služenje v pogodbeni rezervi, tudi če za to ne bi dobivali plačila?

Value 74107 Frequency
1 nikakor ne 421
2 verjetno se ne bi 355
3 verjetno bi se 123
4 zagotovo bi se 31
9 ne vem 41
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
930 44 1 4

Valid range from 1 to 4

var00028 Kakšna bi morala biti povprečna mesečna denarna nadomestila za navadnega vojaka (s končano srednjo šolo), da bi bila pogodbena rezerva v Slovenski vojski privlačna

Kakšna bi morala biti povprečna mesečna denarna nadomestila za navadnega vojaka (s končano srednjo šolo), da bi bila pogodbena rezerva v Slovenski vojski privlačna (v evrih):

Value 75106 Frequency
1 manj kot 100€ 2
2 100€ 0
3 120€ 1
4 140€ 8
5 160€ 20
6 180€ 18
7 200€ 255
8 240€ 131
9 260€ 80
10 260€ 39
11 280€ 262
12 300€ 8
13 320€ 40
14 340€ 96
15 več kot 340€ 0
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
960 14 1 14

Valid range from 1 to 15

var00029 Kako ocenjujete dolžino vašega prvega pogodbenega roka za služenje v pogodbeni rezervi?

Kako ocenjujete dolžino vašega prvega pogodbenega roka za služenje v pogodbeni rezervi?

Value 76105 Frequency
1 je predolg 290
2 je ustrezen 660
3 je prekratek 19
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
969 5 1 3

Valid range from 1 to 3

var00030 Če bi imeli možnost izbire, kako dolgo bi se v pogodbeni rezervi usposabljali neprekinjeno?

Če bi imeli možnost izbire, kako dolgo bi se v pogodbeni rezervi usposabljali neprekinjeno?

Value 77104 Frequency
1 manj kot en teden 326
2 en teden 369
3 dva tedna 122
4 tri tedne 26
5 en mesec 68
6 več mesecev 48
12 1
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
959 15 1 6

Valid range from 1 to 6

var00031 Ali bi bili vi osebno pripravljeni v okviru pogodbene rezerve oditi na krajše individualno specialistično usposabljanje (do 3 tedne) v tujino?

Ali bi bili vi osebno pripravljeni v okviru pogodbene rezerve oditi na krajše individualno specialistično usposabljanje (do 3 tedne) v tujino?

Value 78103 Frequency
1 ne 225
2 da 649
9 ne vem 96
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
874 100 1 2

Valid range from 1 to 2

var00032 Koliko bi se po vašem mnenju pri vaši razporeditvi na dolžnost v pogodbeno rezervo morala, poleg vaše vojaško evidenčne dolžnosti (VED), upoštevati tudi vaša civilna strokovna znanja?

Koliko bi se po vašem mnenju pri vaši razporeditvi na dolžnost v pogodbeno rezervo morala, poleg vaše vojaško evidenčne dolžnosti (VED), upoštevati tudi vaša civilna strokovna znanja?

Value 79102 Frequency
1 nič 50
2 manj kot VED 44
3 delno civilna, delno VED 565
4 bolj kot VED 246
5 samo civilna znanja 20
9 ne vem 42
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
925 49 1 5

Valid range from 1 to 5

var00033 V kolikšni meri ste vi osebno zainteresirani za zaposlitev v stalni sestavi Slovenske vojske?

V kolikšni meri ste vi osebno zainteresirani za zaposlitev v stalni sestavi Slovenske vojske?

Value 80101 Frequency
1 sploh nisem zainteresiran 251
2 bolj malo zainteresiran 257
3 srednje zainteresiran 279
4 dokaj zainteresiran 115
5 zelo zainteresiran 68
6 1
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
970 4 1 5

Valid range from 1 to 5

var00034 Ocenite, kolikšen vpliv je pri vaši odločitvi za služenje v pogodbeni rezervi imel delodajalec?

Ocenite, kolikšen vpliv je pri vaši odločitvi za služenje v pogodbeni rezervi imel delodajalec?

Value 81100 Frequency
0 nisem zaposlen 34
1 zelo velik 71
2 velik 81
3 srednji 102
4 majhen 154
5 ni imel vpliva 507
6 1
9 ne vem 18
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
949 25 0 5

Valid range from 0 to 5

var00035 Ste zaradi svoje vključenosti v pogodbeno rezervo imeli z delodajalcem kakšne težave?

Ste zaradi svoje vključenosti v pogodbeno rezervo imeli z delodajalcem kakšne težave?

Value 8299 Frequency
1 ne 777
2 da 184
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
961 13 1 2

Valid range from 1 to 2

var00036 Ali bi po vašem mnenju imeli težave z delodajalcem v primeru, če bi se morali vi kot pogodbeni rezervisti usposabljati tudi v delovnem tednu?

Ali bi po vašem mnenju imeli težave z delodajalcem v primeru, če bi se morali vi kot pogodbeni rezervisti usposabljati tudi v delovnem tednu?

Value 8398 Frequency
1 nikakor ne 119
2 verjetno ne 312
3 verjetno da 289
4 zagotovo da 197
9 ne vem 46
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
917 57 1 4

Valid range from 1 to 4

var00037 Ali ste kot pogodbeni rezervist pripravljeni oditi na vojaško nalogo v tujino?

Ali ste kot pogodbeni rezervist pripravljeni oditi na vojaško nalogo v tujino?

Value 8497 Frequency
1 ne 410
2 da 421
9 ne vem 138
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
831 143 1 2

Valid range from 1 to 2

var00038 Zakaj ste pripravljeni/niste pripravljeni oditi na vojaško nalogo v tujino?

Zakaj ste pripravljeni/niste pripravljeni oditi na vojaško nalogo v tujino?

Value 8596 Frequency
Zakrita vrednost 974
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
974 0

misija1 reakcija ob misiji - oče Kako bi reagirali spodaj našteti, ko bi izvedeli, da ste se odločili oditi na vojaško nalogo v tujino? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da bi nasprotovali, 5 pa pomeni, da bi vas spodbujali. Odgovor ni relevantno uporabite, če koga od naštetih nimate. (en odgovor v vsaki vrsti)

oče

Value 8695 Frequency
1 nasprotoval bi 135
2 ne ni se strinjal 133
3 ne bi se vmešaval 397
4 strinjal bi se 108
5 spodbujal bi me 25
6 ni relevantno 62
9 ne vem 55
Sysmiss 59
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
798 176 1 5

Valid range from 1 to 5

misija2 reakcija ob misiji - mati Kako bi reagirali spodaj našteti, ko bi izvedeli, da ste se odločili oditi na vojaško nalogo v tujino? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da bi nasprotovali, 5 pa pomeni, da bi vas spodbujali. Odgovor ni relevantno uporabite, če koga od naštetih nimate. (en odgovor v vsaki vrsti)

mati

Value 8794 Frequency
1 nasprotoval bi 217
2 ne ni se strinjal 245
3 ne bi se vmešaval 321
4 strinjal bi se 75
5 spodbujal bi me 17
6 ni relevantno 30
9 ne vem 36
Sysmiss 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
875 99 1 5

Valid range from 1 to 5

misija3 reakcija ob misiji - brat/sestra Kako bi reagirali spodaj našteti, ko bi izvedeli, da ste se odločili oditi na vojaško nalogo v tujino? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da bi nasprotovali, 5 pa pomeni, da bi vas spodbujali. Odgovor ni relevantno uporabite, če koga od naštetih nimate. (en odgovor v vsaki vrsti)

brat / sestra

Value 8893 Frequency
1 nasprotoval bi 95
2 ne ni se strinjal 110
3 ne bi se vmešaval 489
4 strinjal bi se 119
5 spodbujal bi me 34
6 ni relevantno 44
9 ne vem 32
Sysmiss 51
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
847 127 1 5

Valid range from 1 to 5

misija4 reakcija ob misiji - partner/partnerka Kako bi reagirali spodaj našteti, ko bi izvedeli, da ste se odločili oditi na vojaško nalogo v tujino? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da bi nasprotovali, 5 pa pomeni, da bi vas spodbujali. Odgovor ni relevantno uporabite, če koga od naštetih nimate. (en odgovor v vsaki vrsti)

vaš partner / partnerica

Value 8992 Frequency
1 nasprotoval bi 332
2 ne ni se strinjal 256
3 ne bi se vmešaval 115
4 strinjal bi se 125
5 spodbujal bi me 30
6 ni relevantno 34
9 ne vem 59
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
858 116 1 5

Valid range from 1 to 5

misija5 reakcija ob misiji - prijatelji/prijateljice Kako bi reagirali spodaj našteti, ko bi izvedeli, da ste se odločili oditi na vojaško nalogo v tujino? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da bi nasprotovali, 5 pa pomeni, da bi vas spodbujali. Odgovor ni relevantno uporabite, če koga od naštetih nimate. (en odgovor v vsaki vrsti)

prijatelji / prijateljice

Value 9091 Frequency
1 nasprotoval bi 75
2 ne ni se strinjal 88
3 ne bi se vmešaval 455
4 strinjal bi se 155
5 spodbujal bi me 63
6 ni relevantno 46
9 ne vem 74
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
836 138 1 5

Valid range from 1 to 5

var00044 V kakšnih vojaških nalogah Slovenske vojske v tujini bi sodelovali?

V kakšnih vojaških nalogah Slovenske vojske v tujini bi sodelovali?

Value 9190 Frequency
1 v humanitarnih operacijah, brez orožja 106
2 v operacijah za vzdrževanje miru, kjer se orožje lahko upora 325
3 v bojnih operacijah za vzpostavitev miru 92
4 nisem pripravljen oditi na vojaško nalogo v tujino 315
Sysmiss 136
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
838 136 1 4

Valid range from 1 to 4

var00045 Če bi imeli možnost izbire, kako dolgo bi ostali na vojaški dolžnosti v tujini?

Če bi imeli možnost izbire, kako dolgo bi ostali na vojaški dolžnosti v tujini?

Value 9289 Frequency
1 štiri mesece 183
2 šest mesecev 293
3 devet mesecev 30
4 dvanajst mesecev 54
5 drugo 49
6 nisem pripravljen oditi na vojaško nalogo v tujino 336
Sysmiss 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
945 29 1 6

Valid range from 1 to 6

drugo92 var00045 oz. 92 Če bi imeli možnost izbire, kako dolgo bi ostali na vojaški dolžnosti v tujini?

drugo, kaj

Value 9388 Frequency
Zakrita vrednost 974
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
974 0

var00046 Koliko časa pred odhodom na vojaško nalogo v tujino bi morali biti obveščeni o tem?

Koliko časa pred odhodom na vojaško nalogo v tujino bi morali biti obveščeni o tem?

Value 9487 Frequency
1 en mesec 46
2 tri mesece 219
3 šest mesecev 249
4 dvanajst mesecev 110
5 drugo 4
6 nisem pripravljen oditi na vojaško nalogo v tujino 320
Sysmiss 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
948 26 1 6

Valid range from 1 to 6

drugo93 var00046 oz. 93 Koliko časa pred odhodom na vojaško nalogo v tujino bi morali biti obveščeni o tem?

drugo (kaj )

Value 9586 Frequency
Zakrita vrednost 974
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
974 0

var00047 Trenutno že dobivate nadomestilo za stanje pripravljenosti doma. Ali bi ob ustreznem nadomestilu bili pripravljeni tudi na stanje pripravljenosti za odhod v tujino (odhod v manj kot enem mesecu)?

Trenutno že dobivate nadomestilo za stanje pripravljenosti doma. Ali bi ob ustreznem nadomestilu bili pripravljeni tudi na stanje pripravljenosti za odhod v tujino (odhod v manj kot enem mesecu)?

Value 9685 Frequency
1 ne 227
2 da 420
3 nisem pripravljen oditi na vojaško nalogo v tujino 308
63 1
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
955 19 1 3

Valid range from 1 to 3

var00048 Ali bi vam po vašem mnenju delodajalec dovolil, da kot pogodbeni rezervist odidete na vojaško nalogo v tujino?

Ali bi vam po vašem mnenju delodajalec dovolil, da kot pogodbeni rezervist odidete na vojaško nalogo v tujino?

Value 9784 Frequency
1 nikakor ne 136
2 verjetno ne 226
3 verjetno da 242
4 zagotovo da 55
5 nisem pripravljen oditi na vojaško nalogo v tujino 149
6 1
9 ne vem 131
Sysmiss 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
808 166 1 5

Valid range from 1 to 5

var00049 Ali nameravate po preteku pogodbe o opravljanju službe v pogodbeni rezervi le-to podaljšati?

Ali nameravate po preteku pogodbe o opravljanju službe v pogodbeni rezervi le-to podaljšati?

Value 9883 Frequency
1 nikakor ne 82
2 verjetno ne 165
3 verjetno da 389
4 zagotovo da 131
5 sem jo že podaljšal 42
9 ne vem 157
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
809 165 1 5

Valid range from 1 to 5

podal96 var00049 oz. 96 - podaljša pogodbo za št. let? Ali nameravate po preteku pogodbe o opravljanju službe v pogodbeni rezervi le-to podaljšati?

sem jo že podaljšal, kdaj?

Value 9982 Frequency
99 Zakrita vrednost 974
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
974 0 99 99

Valid range from 99 to 99

var00050 Zakaj ne bi podaljšali pogodbe za služenje v pogodbeni rezervi?

Zakaj ne bi podaljšali pogodbe za služenje v pogodbeni rezervi?

Value 10081 Frequency
Zakrita vrednost 974
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
974 0

var00051 Če bi imeli možnost izbiranja, za koliko let bi podaljšali pogodbo za službo v rezervi?

Če bi imeli možnost izbiranja, za koliko let bi podaljšali pogodbo za službo v rezervi?

Value 10180 Frequency
1 78
2 275
3 172
4 14
5 267
6 1
7 7
8 3
10 54
11 69
Sysmiss 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
940 34 1 11 4.163 2.855

Valid range from 1 to 11

var00052 Ali ste že razmišljali, da bi predčasno prekinili pogodbo za služenje v pogodbeni rezervi?

Ali ste že razmišljali, da bi predčasno prekinili pogodbo za služenje v pogodbeni rezervi?

Value 10279 Frequency
1 ne 730
2 da 231
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
961 13 1 2

Valid range from 1 to 2

var00053 Kateri razlogi so vas spodbudili, da ste razmišljali o predčasni prekinitvi pogodbe za služenje v pogodbeni rezervi?

Kateri razlogi so vas spodbudili, da ste razmišljali o predčasni prekinitvi pogodbe za služenje v pogodbeni rezervi?

Value 10378 Frequency
Zakrita vrednost 974
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
974 0

vstop1 reakcija očeta Kako so reagirali spodaj našteti, ko ste se odločili za pogodbeno rezervo? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da so nasprotovali, 5 pa pomeni, da so vas spodbujali. Odgovor ni relevantno uporabite, če koga od naštetih nimate. (en odgovor v vsaki vrsti)

oče

Value 10477 Frequency
1 nasprotoval so 15
2 ne ni se strinjal 42
3 ne bi se vmešaval 507
4 strinjal se je 227
5 spodbujal me je 51
6 ni relevantno 78
9 ne vem 0
Sysmiss 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
842 132 1 5

Valid range from 1 to 5

vstop2 reakcija mame Kako so reagirali spodaj našteti, ko ste se odločili za pogodbeno rezervo? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da so nasprotovali, 5 pa pomeni, da so vas spodbujali. Odgovor ni relevantno uporabite, če koga od naštetih nimate. (en odgovor v vsaki vrsti)

mati

Value 10576 Frequency
1 nasprotoval so 29
2 ne ni se strinjal 89
3 ne bi se vmešaval 534
4 strinjal se je 221
5 spodbujal me je 37
6 ni relevantno 35
9 ne vem 0
Sysmiss 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 64 1 5

Valid range from 1 to 5

vstop3 reakcija bratov/sester Kako so reagirali spodaj našteti, ko ste se odločili za pogodbeno rezervo? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da so nasprotovali, 5 pa pomeni, da so vas spodbujali. Odgovor ni relevantno uporabite, če koga od naštetih nimate. (en odgovor v vsaki vrsti)

brat / sestra

Value 10675 Frequency
1 nasprotoval so 9
2 ne ni se strinjal 26
3 ne bi se vmešaval 572
4 strinjal se je 211
5 spodbujal me je 54
6 ni relevantno 57
9 ne vem 0
Sysmiss 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
872 102 1 5

Valid range from 1 to 5

vstop4 reakcija partnerja/ke Kako so reagirali spodaj našteti, ko ste se odločili za pogodbeno rezervo? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da so nasprotovali, 5 pa pomeni, da so vas spodbujali. Odgovor ni relevantno uporabite, če koga od naštetih nimate. (en odgovor v vsaki vrsti)

vaš partner / partnerica

Value 10774 Frequency
1 nasprotoval so 23
2 ne ni se strinjal 72
3 ne bi se vmešaval 315
4 strinjal se je 400
5 spodbujal me je 85
6 ni relevantno 52
9 ne vem 0
Sysmiss 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
895 79 1 5

Valid range from 1 to 5

vstop5 reakcija prijateljev/ic Kako so reagirali spodaj našteti, ko ste se odločili za pogodbeno rezervo? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da so nasprotovali, 5 pa pomeni, da so vas spodbujali. Odgovor ni relevantno uporabite, če koga od naštetih nimate. (en odgovor v vsaki vrsti)

prijatelji / prijateljice

Value 10873 Frequency
1 nasprotoval so 7
2 ne ni se strinjal 25
3 ne bi se vmešaval 518
4 strinjal se je 253
5 spodbujal me je 83
6 ni relevantno 72
9 ne vem 0
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
886 88 1 5

Valid range from 1 to 5

var00054 Ali bi svojemu prijatelju ali znancu svetovali, naj se vključi v pogodbeno rezervo?

Ali bi svojemu prijatelju ali znancu svetovali, naj se vključi v pogodbeno rezervo?

Value 10972 Frequency
1 ne 83
2 da 731
3 2
4 1
5 3
9 ne vem 151
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
814 160 1 2

Valid range from 1 to 2

var00055 Kako usklajujete službo, družino, prosti čas in vojaško usposabljanje v pogodbeni rezervi?

Kako usklajujete službo, družino, prosti čas in vojaško usposabljanje v pogodbeni rezervi?

Value 11071 Frequency
1 z veliko težav 44
2 s precej težav 111
3 z malo težavami 435
4 brez težav 378
6 1
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
968 6 1 4

Valid range from 1 to 4

status1 vpliv na družinske obveznosti Status in delo pripadnika pogodbene rezerve bo najverjetneje vplivalo na vaše dosedanje življenje. Prosimo vas, da ocenite, koliko bo po vašem mnenju delo pripadnika pogodbene rezerve vplivalo na naslednje sfere vašega življenja. Pri čemer ocena 1 pomeni, da vpliva ne pričakujete, 5 pa da ga pričakujete. Odgovor ni relevantno uporabite, če koga od naštetih nimate. (en odgovor v vsaki vrsti)

družinske obveznosti

Value 11170 Frequency
1 sploh ne bo vplivalo 117
2 ne bo vplivalo 243
3 niti, niti 307
4 bo vplivalo 236
5 zelo bo vplivalo 45
6 ni relevantno 9
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
948 26 1 5

Valid range from 1 to 5

status2 vpliv na partnerja/ko Status in delo pripadnika pogodbene rezerve bo najverjetneje vplivalo na vaše dosedanje življenje. Prosimo vas, da ocenite, koliko bo po vašem mnenju delo pripadnika pogodbene rezerve vplivalo na naslednje sfere vašega življenja. Pri čemer ocena 1 pomeni, da vpliva ne pričakujete, 5 pa da ga pričakujete. Odgovor ni relevantno uporabite, če koga od naštetih nimate. (en odgovor v vsaki vrsti)

partner/ka

Value 11269 Frequency
1 sploh ne bo vplivalo 99
2 ne bo vplivalo 248
3 niti, niti 277
4 bo vplivalo 262
5 zelo bo vplivalo 56
6 ni relevantno 16
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
942 32 1 5

Valid range from 1 to 5

status3 vpliv na otroke Status in delo pripadnika pogodbene rezerve bo najverjetneje vplivalo na vaše dosedanje življenje. Prosimo vas, da ocenite, koliko bo po vašem mnenju delo pripadnika pogodbene rezerve vplivalo na naslednje sfere vašega življenja. Pri čemer ocena 1 pomeni, da vpliva ne pričakujete, 5 pa da ga pričakujete. Odgovor ni relevantno uporabite, če koga od naštetih nimate. (en odgovor v vsaki vrsti)

otroci

Value 11368 Frequency
1 sploh ne bo vplivalo 106
2 ne bo vplivalo 190
3 niti, niti 245
4 bo vplivalo 261
5 zelo bo vplivalo 98
6 ni relevantno 45
Sysmiss 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
900 74 1 5

Valid range from 1 to 5

status4 vpliv na prijatelje Status in delo pripadnika pogodbene rezerve bo najverjetneje vplivalo na vaše dosedanje življenje. Prosimo vas, da ocenite, koliko bo po vašem mnenju delo pripadnika pogodbene rezerve vplivalo na naslednje sfere vašega življenja. Pri čemer ocena 1 pomeni, da vpliva ne pričakujete, 5 pa da ga pričakujete. Odgovor ni relevantno uporabite, če koga od naštetih nimate. (en odgovor v vsaki vrsti)

prijatelji

Value 11467 Frequency
1 sploh ne bo vplivalo 175
2 ne bo vplivalo 323
3 niti, niti 309
4 bo vplivalo 110
5 zelo bo vplivalo 15
6 ni relevantno 27
45 1
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
932 42 1 5

Valid range from 1 to 5

status5 vpliv na prosti čas Status in delo pripadnika pogodbene rezerve bo najverjetneje vplivalo na vaše dosedanje življenje. Prosimo vas, da ocenite, koliko bo po vašem mnenju delo pripadnika pogodbene rezerve vplivalo na naslednje sfere vašega življenja. Pri čemer ocena 1 pomeni, da vpliva ne pričakujete, 5 pa da ga pričakujete. Odgovor ni relevantno uporabite, če koga od naštetih nimate. (en odgovor v vsaki vrsti)

prosti čas

Value 11566 Frequency
1 sploh ne bo vplivalo 120
2 ne bo vplivalo 221
3 niti, niti 276
4 bo vplivalo 236
5 zelo bo vplivalo 90
6 ni relevantno 17
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
943 31 1 5

Valid range from 1 to 5

status6 vpliv na službo Status in delo pripadnika pogodbene rezerve bo najverjetneje vplivalo na vaše dosedanje življenje. Prosimo vas, da ocenite, koliko bo po vašem mnenju delo pripadnika pogodbene rezerve vplivalo na naslednje sfere vašega življenja. Pri čemer ocena 1 pomeni, da vpliva ne pričakujete, 5 pa da ga pričakujete. Odgovor ni relevantno uporabite, če koga od naštetih nimate. (en odgovor v vsaki vrsti)

služba

Value 11665 Frequency
1 sploh ne bo vplivalo 101
2 ne bo vplivalo 242
3 niti, niti 296
4 bo vplivalo 220
5 zelo bo vplivalo 92
6 ni relevantno 10
9 1
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
951 23 1 5

Valid range from 1 to 5

var00062 Ali se s sovojaki iz pogodbene rezerve družite tudi v svojem prostem času?

Ali se s sovojaki iz pogodbene rezerve družite tudi v svojem prostem času?

Value 11764 Frequency
1 nikoli 147
2 redko 393
3 včasih 361
4 pogosto 62
5 1
21 1
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
963 11 1 4

Valid range from 1 to 4

moznost1 iz radijskih oddaj Kje ste izvedeli za možnost vključitve v pogodbeno rezervo? (možnih je več odgovorov)

iz radijskih oddaj

Value 11863 Frequency
1 ni izbral 852
3 je izbral 119
2 2
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
971 3 1 3

Valid range from 1 to 3

moznost2 iz televizijskih oddaj Kje ste izvedeli za možnost vključitve v pogodbeno rezervo? (možnih je več odgovorov)

iz televizijskih oddaj

Value 11962 Frequency
1 ni izbral 749
3 je izbral 224
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
973 1 1 3

Valid range from 1 to 3

moznost3 na spletnih straneh MORS Kje ste izvedeli za možnost vključitve v pogodbeno rezervo? (možnih je več odgovorov)

na spletnih straneh MORS

Value 12061 Frequency
1 ni izbral 793
3 je izbral 180
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
973 1 1 3

Valid range from 1 to 3

moznost4 iz časopisov in revij Kje ste izvedeli za možnost vključitve v pogodbeno rezervo? (možnih je več odgovorov)

iz časopisov in revij

Value 12160 Frequency
1 ni izbral 749
3 je izbral 224
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
973 1 1 3

Valid range from 1 to 3

moznost5 z letakov in prospektov Kje ste izvedeli za možnost vključitve v pogodbeno rezervo? (možnih je več odgovorov)

z letakov in prospektov

Value 12259 Frequency
1 ni izbral 836
3 je izbral 135
2 1
11 1
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
971 3 1 3

Valid range from 1 to 3

moznost6 od staršev, prijateljev, sorodnikov in znancev Kje ste izvedeli za možnost vključitve v pogodbeno rezervo? (možnih je več odgovorov)

od staršev, prijateljev, sorodnikov in znancev

Value 12358 Frequency
1 ni izbral 841
3 je izbral 132
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
973 1 1 3

Valid range from 1 to 3

moznost7 od oseb, ki so že pripadniki pogodbene rezerve Kje ste izvedeli za možnost vključitve v pogodbeno rezervo? (možnih je več odgovorov)

od oseb, ki so že pripadniki pogodbene rezerve

Value 12457 Frequency
1 ni izbral 746
3 je izbral 227
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
973 1 1 3

Valid range from 1 to 3

moznost8 od zaposlenih v MORS in SV Kje ste izvedeli za možnost vključitve v pogodbeno rezervo? (možnih je več odgovorov)

od zaposlenih v MORS in SV

Value 12556 Frequency
1 ni izbral 804
3 je izbral 169
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
973 1 1 3

Valid range from 1 to 3

moznost9 na obiskih v vojašnicah ob dnevih odprtih vrat Kje ste izvedeli za možnost vključitve v pogodbeno rezervo? (možnih je več odgovorov)

na obiskih v vojašnicah ob dnevih odprtih vrat

Value 12655 Frequency
1 ni izbral 938
3 je izbral 35
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
973 1 1 3

Valid range from 1 to 3

moznost10 z obiskom stojnice na javnih prireditvah Kje ste izvedeli za možnost vključitve v pogodbeno rezervo? (možnih je več odgovorov)

z obiskom stojnice na javnih prireditvah

Value 12754 Frequency
1 ni izbral 919
3 je izbral 53
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
972 2 1 3

Valid range from 1 to 3

moznost11 na promocijski predstavitvi SV v šoli Kje ste izvedeli za možnost vključitve v pogodbeno rezervo? (možnih je več odgovorov)

na promocijski predstavitvi SV v šoli

Value 12853 Frequency
1 ni izbral 956
3 je izbral 16
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
972 2 1 3

Valid range from 1 to 3

moznost12 na prostovoljnem služenju vojaškega roka Kje ste izvedeli za možnost vključitve v pogodbeno rezervo? (možnih je več odgovorov)

na prostovoljnem služenju vojaškega roka

Value 12952 Frequency
1 ni izbral 937
3 je izbral 36
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
973 1 1 3

Valid range from 1 to 3

moznost13 osebno preko vabila na dom Kje ste izvedeli za možnost vključitve v pogodbeno rezervo? (možnih je več odgovorov)

osebno preko vabila na dom

Value 13051 Frequency
1 ni izbral 688
3 je izbral 285
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
973 1 1 3

Valid range from 1 to 3

moznost14 ne vem (se ne spomnim) Kje ste izvedeli za možnost vključitve v pogodbeno rezervo? (možnih je več odgovorov)

ne vem (se ne spomnim)

Value 13150 Frequency
1 ni izbral 940
3 je izbral