Upravljanje človeških virov v SV: pogodbena rezerva, družine in konec vojaške službe, 2009: Pogodbeni pripadniki rezervne sestave

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: CVSVPR09
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_CVSVPR09_V1
Glavni avtor(ji):
 • Jelušič, Ljubica
 • Kopač, Erik
 • Garb, Maja
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Grošelj, Klemen
 • Juvan, Jelena
 • Vuga, Janja
 • Zupančič, Rok
Izdelal datoteko podatkov:
Obramboslovni raziskovalni center - Obramboslovni raziskovalni center, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2009)

Finančna podpora:

Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije (program Znanje za varnost in mir 2004-2010)

Serija:
 • CVSV/Upravljanje človeških virov v SV: pogodbena rezerva, družine in konec vojaške službe

  Slovenska vojska se opredeljuje kot poklicna vojska, dopolnjena s pogodbeno rezervo. Kar pomeni da sta vojska s stalno in pogodbeno sestavo dopolnjujoči se sestavini vojaške organizacije. Vojaška rezerva je bila obravnavana z vidika odnosa samih pripadnikov do svoje sekundarne službe, pri čemer so bili proučevani trije ključni procesi: pridobivanje, razvoj in upravljanje pripadnikov (v smislu podaljševanja pogodb ter uporabe v razmestitvah vojske v tujini). Problematika pogodbene rezerve je, skladno z zasnovo projekta, pokazala, kako poteka proces pridobivanja kadrov, kako sami pogodbeniki vidijo svojo vlogo v Slovenski vojski, kako so zadovoljni s svojim delom in ali vidijo svoje sodelovanje v SV kot dolgoročno naložbo. V pogodbeni rezervi je potrebna ustrezna častniška struktura. Zaradi verjetnosti SV s srečevanjem problema zagotavljanja častniškega kadra v pogodbeni rezervi, je bilo potrebno poiskati le te med kadri, ki so že končali častniško izobraževanje (ali pa se vanj vključujejo) ter niso vključeni v stalno sestavo. Ocenjuje se, da so med njimi še mnogi ustrezni pripadniki častniške sestave pogodbene rezerve, ki bi ob primerni osvežitvi in nadgraditvi znanj lahko usposabljali pogodbeno rezervo.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

vrednote zaupanja, Slovenska vojska, rezerva Slovenske vojske, služenje v pogodbeni rezervi, usposabljanje, enote Slovenske vojske, denarno nadomestilo, dolžina služenja vojaškega roka, specializirano služenje vojaškega roka, delo v tujini, delodajalec, prekinitev služenja vojaškega roka, informiranost o pogodbeni rezervi, vključitev v pogodbeno rezervo

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
POLITIKA - spori, varnost in mir
DELO IN ZAPOSLOVANJE
Vsebinska področja ADP
PROSTI ČAS
SLOVENSKA VOJSKA
POGODBENA REZERVA


Povzetek:

V okviru projekta »Upravljanje človeških virov v SV: Pogodbena rezerva, družine in konec vojaške službe" eno od raziskovanih populacij predstavljajo predstavniki pogodbene rezerve Slovenske vojske (PPRS). Iskanje pogodbenih rezervistov na trgu delovne sile, ki bi vojaška usposabljanja opravljali poleg svoje prve službe, je dokaj zapleten proces in zahteva posebne pristope, ki morajo poleg denarne nagrade ponuditi dovolj vznemirljivo službo, dodatne ugodnosti, ustrezne domoljubne vrednote in pravšnjo izrabo časa urjenja, saj rezervisti ponujajo vojski svoj prosti čas. Osnovni cilj raziskave je zbrati ustrezne podatke, ki naročniku omogočajo razvoj ustrezne strategije pridobivanja, zadrževanja in upravljanja pogodbenih pripadnikov rezervne sestave (PPRS).

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 10. september 2008, 7. november 2008, 14. november 2008, 5. december 2008, 6. marec 2009, 15. marec 2009, 20. marec 2009, 22. marec 2009, 29. marec 2009, 3. april 2009, 5. april 2009, 19. april 2009
Čas izdelave: 2009
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Pripadniki pogodbene rezerve Slovenske vojske, ki že imajo izkušnje z usposabljanjem v okviru pogodbene rezerve

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Obramboslovni raziskovalni center

Tip vzorca:

Brez vzorčenja. Poskus pokritja celotna populacije. V reliziranem vzorcu so le tiste enote, ki so se udeležile 1. termina usposabljanja.

Način zbiranja podatkov:

Samoizpolnjevalna anketa. Anketiranje je ob pomoči Slovenske vojske potekalo skupinsko v času usposabljanja PPRS. Anketarji so PPRS najprej pojasnili namen raziskave ter jim dali natančna navodila glede načina izpolnjevanja vprašalnika. Med izpolnjevanjem so bili anketarji na voljo tudi za morebitna tehnična pojasnila.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: CVSVPR09 - Upravljanje človeških virov v SV: pogodbena rezerva, družine in konec vojaške službe, 2009. Pogodbeni pripadnik rezervne sestave [datoteka podatkov]

ID datoteke: CVSVPR09_P1_SL_V3_R2

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

 • število spremenljivk: 180
 • število enot: 974

Verzija: junij 2013

Spremenljivke

koda1 koda vojašnice

Koda

Vrednost 13 Frekvenca
99 Zakrita vrednost 974
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
974 0 99 99

Vrednosti spremenljivk od 99 do 99

zaup1 družini in sorodnikom Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim. Ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni sploh nič, 4 pa pomeni v celoti. (en odgovor v vsaki vrsti)

družini in sorodnikom

Vrednost 22 Frekvenca
1 sploh nič 9
2 le malo 25
3 precej 254
4 v celoti 669
9 ne vem 7
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
957 17 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

zaup2 cerkvi in duhovnikom Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim. Ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni sploh nič, 4 pa pomeni v celoti. (en odgovor v vsaki vrsti)

cerkvi in duhovnikom

Vrednost 31 Frekvenca
1 sploh nič 376
2 le malo 396
3 precej 138
4 v celoti 20
9 ne vem 17
Sysmiss 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
930 44 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

koda1 koda vojašnice

Koda

Vrednost 1180 Frekvenca
99 Zakrita vrednost 974
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
974 0 99 99

Vrednosti spremenljivk od 99 do 99

zaup1 družini in sorodnikom Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim. Ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni sploh nič, 4 pa pomeni v celoti. (en odgovor v vsaki vrsti)

družini in sorodnikom

Vrednost 2179 Frekvenca
1 sploh nič 9
2 le malo 25
3 precej 254
4 v celoti 669
9 ne vem 7
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
957 17 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

zaup2 cerkvi in duhovnikom Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim. Ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni sploh nič, 4 pa pomeni v celoti. (en odgovor v vsaki vrsti)

cerkvi in duhovnikom

Vrednost 3178 Frekvenca
1 sploh nič 376
2 le malo 396
3 precej 138
4 v celoti 20
9 ne vem 17
Sysmiss 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
930 44 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

zaup3 televiziji, časopisom, radiu Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim. Ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni sploh nič, 4 pa pomeni v celoti. (en odgovor v vsaki vrsti)

televiziji, časopisom, radiu

Vrednost 4177 Frekvenca
1 sploh nič 126
2 le malo 549
3 precej 249
4 v celoti 18
9 ne vem 2
Sysmiss 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
942 32 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

zaup4 šolam, izobraževalnim ustanovam Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim. Ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni sploh nič, 4 pa pomeni v celoti. (en odgovor v vsaki vrsti)

šolam, izobraževalnim ustanovam

Vrednost 5176 Frekvenca
1 sploh nič 55
2 le malo 191
3 precej 577
4 v celoti 112
9 ne vem 7
Sysmiss 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
935 39 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

zaup5 Državnemu zboru Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim. Ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni sploh nič, 4 pa pomeni v celoti. (en odgovor v vsaki vrsti)

Državnemu zboru

Vrednost 6175 Frekvenca
1 sploh nič 327
2 le malo 466
3 precej 133
4 v celoti 17
9 ne vem 5
21 1
Sysmiss 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
943 31 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

zaup6 predsedniku republike Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim. Ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni sploh nič, 4 pa pomeni v celoti. (en odgovor v vsaki vrsti)

predsedniku republike

Vrednost 7174 Frekvenca
1 sploh nič 195
2 le malo 387
3 precej 309
4 v celoti 58
9 ne vem 7
Sysmiss 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
949 25 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

zaup7 Vladi Republike Slovenije Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim. Ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni sploh nič, 4 pa pomeni v celoti. (en odgovor v vsaki vrsti)

Vladi Republike Slovenije

Vrednost 8173 Frekvenca
1 sploh nič 241
2 le malo 482
3 precej 198
4 v celoti 20
9 ne vem 4
Sysmiss 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
941 33 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

zaup8 Slovenski vojski Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim. Ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni sploh nič, 4 pa pomeni v celoti. (en odgovor v vsaki vrsti)

Slovenski vojski

Vrednost 9172 Frekvenca
1 sploh nič 57
2 le malo 290
3 precej 454
4 v celoti 147
9 ne vem 7
Sysmiss 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
948 26 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

zaup9 sodiščem Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim. Ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni sploh nič, 4 pa pomeni v celoti. (en odgovor v vsaki vrsti)

sodiščem

Vrednost 10171 Frekvenca
1 sploh nič 211
2 le malo 417
3 precej 282
4 v celoti 39
9 ne vem 5
Sysmiss 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
949 25 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

zaup10 policiji Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim. Ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni sploh nič, 4 pa pomeni v celoti. (en odgovor v vsaki vrsti)

policiji

Vrednost 11170 Frekvenca
1 sploh nič 197
2 le malo 398
3 precej 310
4 v celoti 42
9 ne vem 3
Sysmiss 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
947 27 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

zaup11 valuti EURO Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim. Ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni sploh nič, 4 pa pomeni v celoti. (en odgovor v vsaki vrsti)

valuti EURO

Vrednost 12169 Frekvenca
1 sploh nič 78
2 le malo 273
3 precej 469
4 v celoti 116
9 ne vem 9
Sysmiss 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
936 38 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

zaup12 varuhu človekovih pravic Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim. Ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni sploh nič, 4 pa pomeni v celoti. (en odgovor v vsaki vrsti)

varuhu človekovih pravic

Vrednost 13168 Frekvenca
1 sploh nič 179
2 le malo 385
3 precej 301
4 v celoti 60
9 ne vem 29
Sysmiss 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
925 49 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

var00001 Kako po vašem mnenju deluje Slovenska vojska?

Kako po vašem mnenju deluje Slovenska vojska? (en odgovor)

Vrednost 14167 Frekvenca
1 zelo slabo 34
2 slabo 99
3 niti, niti 281
4 dobro 460
5 zelo dobro 64
9 ne vem, b.o. 9
Sysmiss 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
938 36 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

var00002 Kakšen ugled ima po vašem mnenju v naši državi Slovenska vojska?

Kakšen ugled ima po vašem mnenju v naši državi Slovenska vojska? Ocenite na lestvici od 1 do 10, pri čemer pomeni 1 zelo majhen ugled in 10 zelo velik ugled.

Vrednost 15166 Frekvenca
1 zelo majhen 17
2 2 48
3 3 100
4 4 107
5 5 184
6 6 159
7 7 177
8 8 112
9 9 43
10 zelo velik 22
99 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
969 5 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

var00003 Kako vi osebno cenite Slovensko vojsko?

Kako vi osebno cenite Slovensko vojsko? Ocenite na lestvici od 1 do 10, pri čemer pomeni 1 zelo malo cenim in 10 zelo močno cenim.

Vrednost 16165 Frekvenca
1 zelo malo cenim 8
2 2 30
3 3 39
4 4 53
5 5 115
6 6 106
7 7 210
8 8 179
9 9 107
10 zelo cenim 124
99 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
971 3 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

var00004 Kakšen ugled ima po vašem mnenju v javnosti pogodbena rezerva Slovenske vojske?

Kakšen ugled ima po vašem mnenju v javnosti pogodbena rezerva Slovenske vojske? Ocenite na lestvici od 1 do 10, pri čemer 1 pomeni zelo nizek in 10 zelo visok ugled.

Vrednost 17164 Frekvenca
1 zelo majhen ugled 62
2 2 89
3 3 118
4 4 137
5 5 191
6 6 128
7 7 100
8 8 65
9 9 41
10 zelo velik ugled 29
99 ne vem, b.o. 12
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
960 14 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

var00005 ambicioznost - skromnost

Ljudje so zelo različni, ko gre za njihove življenjske cilje. Nekateri so zelo zahtevni in ambiciozni, drugi so nezahtevni in skromni. Kam uvrščate sebe? Ocenite na lestvici od 1 do 10, pri čemer pomeni 1 skromen in neambiciozen in 10 zelo zahteven in ambiciozen.

Vrednost 18163 Frekvenca
1 skromen, neambiciozen 8
2 2 9
3 3 36
4 4 42
5 5 189
6 6 141
7 7 215
8 8 195
9 9 75
10 zelo zahteven, ambiciozen 61
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
971 3 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

zapmoz1 preseliti v katerikoli kraj v Sloveniji Če bi si s tem izboljšali svoje poklicne možnosti (zaposlitev, napredovanje), ali bi se bili pripravljeni:

preseliti v katerikoli kraj v Sloveniji

Vrednost 19162 Frekvenca
1 ne 495
2 da 391
4 1
6 1
8 1
9 ne vem, b.o. 75
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
886 88 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

zapmoz2 preseliti le v večje mesto v Sloveniji Če bi si s tem izboljšali svoje poklicne možnosti (zaposlitev, napredovanje), ali bi se bili pripravljeni:

preseliti le v večje mesto v Sloveniji

Vrednost 20161 Frekvenca
1 ne 578
2 da 315
9 ne vem, b.o. 62
Sysmiss 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
893 81 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

zapmoz3 preseliti tudi izven Slovenije Če bi si s tem izboljšali svoje poklicne možnosti (zaposlitev, napredovanje), ali bi se bili pripravljeni:

preseliti tudi izven Slovenije

Vrednost 21160 Frekvenca
1 ne 514
2 da 385
9 ne vem, b.o. 54
Sysmiss 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
899 75 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

zapmoz4 nadaljevati z izobraževanjem Če bi si s tem izboljšali svoje poklicne možnosti (zaposlitev, napredovanje), ali bi se bili pripravljeni:

nadaljevati z izobraževanjem

Vrednost 22159 Frekvenca
1 ne 101
2 da 836
9 ne vem, b.o. 21
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
937 37 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

zapmoz5 odpovedati se družini, otrokom Če bi si s tem izboljšali svoje poklicne možnosti (zaposlitev, napredovanje), ali bi se bili pripravljeni:

odpovedati se družini, otrokom

Vrednost 23158 Frekvenca
1 ne 882
2 da 40
9 ne vem, b.o. 25
Sysmiss 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
922 52 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

zapmoz6 delati zunaj svojega poklica Če bi si s tem izboljšali svoje poklicne možnosti (zaposlitev, napredovanje), ali bi se bili pripravljeni:

delati zunaj svojega poklica

Vrednost 24157 Frekvenca
1 ne 141
2 da 790
9 ne vem, b.o. 26
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
931 43 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

zapmoz7 politično se angažirati Če bi si s tem izboljšali svoje poklicne možnosti (zaposlitev, napredovanje), ali bi se bili pripravljeni:

politično se angažirati

Vrednost 25156 Frekvenca
1 ne 627
2 da 275
9 ne vem, b.o. 51
Sysmiss 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
902 72 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

zapmoz8 opravljati včasih tudi nevarno delo Če bi si s tem izboljšali svoje poklicne možnosti (zaposlitev, napredovanje), ali bi se bili pripravljeni:

opravljati včasih tudi nevarno delo

Vrednost 26155 Frekvenca
1 ne 159
2 da 758
9 ne vem, b.o. 38
Sysmiss 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
917 57 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

var00006 Kdaj ste podpisali prvo pogodbo za služenje v pogodbeni rezervi?

Kdaj ste podpisali prvo pogodbo za služenje v pogodbeni rezervi?

Vrednost 27154 Frekvenca
2002 2
2003 3
2004 4
2005 12
2006 11
2007 1
2008 5
2009 1
99 20
apr2002 1
apr2003 1
apr2004 11
apr2006 5
apr2007 2
apr2008 44
avg2002 3
avg2004 26
avg2005 16
avg2006 5
avg2007 2
avg2008 16
dec2001 2
dec2002 18
dec2003 35
dec2004 20
dec2005 100
dec2006 7
dec2007 1
dec2008 26
feb2002 1
feb2003 1
feb2004 2
feb2005 5
feb2006 33
feb2007 47
jan2002 2
jan2003 11
jan2004 11
jan2005 29
jan2006 5
jan2007 12
jul2004 3
jul2005 4
jul2007 3
jul2008 2
jun2002 1
jun2004 8
jun2005 30
jun2006 6
jun2007 1
jun2008 3
maj2002 1
maj2004 7
maj2005 14
maj2006 1
maj2007 7
maj2008 27
mar2003 1
mar2005 2
mar2006 19
mar2007 41
mar2008 21
nov2004 4
nov2005 32
nov2006 13
nov2008 2
okt1995 1
okt2003 1
okt2004 2
okt2005 22
okt2007 1
okt2008 21
sep2003 2
sep2004 30
sep2005 53
sep2006 11
sep2007 1
sep2008 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
974 0

var00007 Za koliko let ste podpisali prvo pogodbo za služenje v pogodbeni rezervi?

Za koliko let ste podpisali prvo pogodbo za služenje v pogodbeni rezervi?

Vrednost 28153 Frekvenca
1 1
3 2
5 914
6 24
7 let ali več 21
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
962 12 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

var00008 Koliko mesecev je poteklo od vaše uradne prijave za pogodbeno rezervo in podpisa prve pogodbe za služenje v pogodbeni rezervi?

Koliko mesecev je poteklo od vaše uradne prijave za pogodbeno rezervo in podpisa prve pogodbe za služenje v pogodbeni rezervi?

Vrednost 29152 Frekvenca
1 1 32
2 2 70
3 3 92
4 4 73
5 5 59
6 6 127
7 7 15
8 8 29
9 9 12
10 10 28
11 11 2
12 12 64
13 13 6
14 14 8
15 15 11
16 16 6
17 17 0
18 18 23
19 19 2
20 20 11
21 21 1
22 22 3
23 23 3
24 24 64
25 25 8
26 26 7
27 27 3
28 28 8
29 29 2
30 30 12
31 31 2
32 32 0
33 33 0
34 34 0
35 35 1
36 36 18
37 37 2
38 38 5
39 39 2
40 40 13
41 41 0
42 42 8
43 43 2
44 44 1
45 45 0
46 46 0
47 47 0
48 48 13
49 49 0
50 50-59 19
60 60-76 21
Sysmiss 86
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
888 86 1 60

Vrednosti spremenljivk od 1 do 60

var00009 Ali menite, da je postopek za vstop v pogodbeno rezervo dovolj hiter?

Ali menite, da je postopek za vstop v pogodbeno rezervo dovolj hiter?

Vrednost 30151 Frekvenca
1 ne 369
2 da 402
9 ne morem oceniti 200
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
771 203 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

vpliv1 se seznanim z vojsko Ocenite, kolikšen vpliv je imela vsaka od naštetih stvari na vašo odločitev, da se vključite v pogodbeno rezervo! Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da sploh ni vplivala, 5 pa pomeni, da je zelo vplivala. (en odgovor v vsaki vrsti) Možnost da,

se seznanim z vojsko

Vrednost 31150 Frekvenca
1 sploh ni vplivala 213
2 ni vplivala 218
3 delno da, delno ne 291
4 vplivala je 190
5 zelo je vplivala 57
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
969 5 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

vpliv2 v rezervnih enotah pridobim nove prijatelje Ocenite, kolikšen vpliv je imela vsaka od naštetih stvari na vašo odločitev, da se vključite v pogodbeno rezervo! Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da sploh ni vplivala, 5 pa pomeni, da je zelo vplivala. (en odgovor v vsaki vrsti) Možnost da,

v rezervnih enotah pridobim nove prijatelje

Vrednost 32149 Frekvenca
1 sploh ni vplivala 90
2 ni vplivala 154
3 delno da, delno ne 343
4 vplivala je 288
5 zelo je vplivala 86
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
961 13 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

vpliv3 zaslužim nekaj dodatnega denarja Ocenite, kolikšen vpliv je imela vsaka od naštetih stvari na vašo odločitev, da se vključite v pogodbeno rezervo! Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da sploh ni vplivala, 5 pa pomeni, da je zelo vplivala. (en odgovor v vsaki vrsti) Možnost da,

zaslužim nekaj dodatnega denarja

Vrednost 33148 Frekvenca
1 sploh ni vplivala 20
2 ni vplivala 46
3 delno da, delno ne 209
4 vplivala je 382
5 zelo je vplivala 308
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
965 9 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

vpliv4 prispevam k pripravam za obrambo domovine Ocenite, kolikšen vpliv je imela vsaka od naštetih stvari na vašo odločitev, da se vključite v pogodbeno rezervo! Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da sploh ni vplivala, 5 pa pomeni, da je zelo vplivala. (en odgovor v vsaki vrsti) Možnost da,

prispevam k pripravam za obrambo domovine

Vrednost 34147 Frekvenca
1 sploh ni vplivala 66
2 ni vplivala 112
3 delno da, delno ne 324
4 vplivala je 329
5 zelo je vplivala 131
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
962 12 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

vpliv5 sodelujem v mirovnih operacijah v tujini Ocenite, kolikšen vpliv je imela vsaka od naštetih stvari na vašo odločitev, da se vključite v pogodbeno rezervo! Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da sploh ni vplivala, 5 pa pomeni, da je zelo vplivala. (en odgovor v vsaki vrsti) Možnost da,

sodelujem v mirovnih operacijah v tujini

Vrednost 35146 Frekvenca
1 sploh ni vplivala 310
2 ni vplivala 229
3 delno da, delno ne 205
4 vplivala je 147
5 zelo je vplivala 68
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
959 15 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

vpliv6 doživim kaj razburljivega Ocenite, kolikšen vpliv je imela vsaka od naštetih stvari na vašo odločitev, da se vključite v pogodbeno rezervo! Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da sploh ni vplivala, 5 pa pomeni, da je zelo vplivala. (en odgovor v vsaki vrsti) Možnost da,

doživim kaj razburljivega

Vrednost 36145 Frekvenca
1 sploh ni vplivala 78
2 ni vplivala 115
3 delno da, delno ne 295
4 vplivala je 343
5 zelo je vplivala 130
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
961 13 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

vpliv7 spoznam vojaško tehniko in orožje Ocenite, kolikšen vpliv je imela vsaka od naštetih stvari na vašo odločitev, da se vključite v pogodbeno rezervo! Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da sploh ni vplivala, 5 pa pomeni, da je zelo vplivala. (en odgovor v vsaki vrsti) Možnost da,

spoznam vojaško tehniko in orožje

Vrednost 37144 Frekvenca
1 sploh ni vplivala 56
2 ni vplivala 95
3 delno da, delno ne 255
4 vplivala je 366
5 zelo je vplivala 185
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
957 17 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

vpliv8 pridobim druge ugodnosti v času usposabljanja Ocenite, kolikšen vpliv je imela vsaka od naštetih stvari na vašo odločitev, da se vključite v pogodbeno rezervo! Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da sploh ni vplivala, 5 pa pomeni, da je zelo vplivala. (en odgovor v vsaki vrsti) Možnost da,

pridobim druge ugodnosti v času usposabljanja

Vrednost 38143 Frekvenca
1 sploh ni vplivala 129
2 ni vplivala 249
3 delno da, delno ne 304
4 vplivala je 195
5 zelo je vplivala 85
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
962 12 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

vpliv9 izboljšam svojo telesno pripravljenost Ocenite, kolikšen vpliv je imela vsaka od naštetih stvari na vašo odločitev, da se vključite v pogodbeno rezervo! Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da sploh ni vplivala, 5 pa pomeni, da je zelo vplivala. (en odgovor v vsaki vrsti) Možnost da,

izboljšam svojo telesno pripravljenost

Vrednost 39142 Frekvenca
1 sploh ni vplivala 66
2 ni vplivala 125
3 delno da, delno ne 252
4 vplivala je 355
5 zelo je vplivala 166
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
964 10 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

vpliv10 se lažje redno zaposlim v SV Ocenite, kolikšen vpliv je imela vsaka od naštetih stvari na vašo odločitev, da se vključite v pogodbeno rezervo! Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da sploh ni vplivala, 5 pa pomeni, da je zelo vplivala. (en odgovor v vsaki vrsti) Možnost da,

se lažje redno zaposlim v SV

Vrednost 40141 Frekvenca
1 sploh ni vplivala 392
2 ni vplivala 288
3 delno da, delno ne 145
4 vplivala je 88
5 zelo je vplivala 53
8 1
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
966 8 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

var00012 Kakšno je vaše zadovoljstvo s pogodbeno rezervo?

Kakšno je vaše zadovoljstvo s pogodbeno rezervo? Ocenite na lestvici od 1 do 10, pri čemer 1 pomeni, da ste zelo nezadovoljni in 10, da ste zelo zadovoljni.

Vrednost 41140 Frekvenca
1 zelo nezadovoljen 22
2 2 52
3 3 61
4 4 45
5 5 147
6 6 96
7 7 160
8 8 197
9 9 110
10 zelo zadovoljen 80
99 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
970 4 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

zadov1 način usposabljanja Ocenite vaše zadovoljstvo z enoto služenja v pogodbeni rezervi po posameznih področjih! Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni zelo nezadovoljen, 5 pa pomeni zelo zadovoljen. (en odgovor v vsaki vrsti)

način usposabljanja

Vrednost 42139 Frekvenca
1 zelo nezadovoljen 38
2 nezadovoljen 98
3 niti, niti 305
4 zadovoljen 473
5 zelo zadovoljen 53
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
967 7 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

zadov2 vsebina usposabljanja Ocenite vaše zadovoljstvo z enoto služenja v pogodbeni rezervi po posameznih področjih! Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni zelo nezadovoljen, 5 pa pomeni zelo zadovoljen. (en odgovor v vsaki vrsti)

vsebina usposabljanja

Vrednost 43138 Frekvenca
1 zelo nezadovoljen 39
2 nezadovoljen 124
3 niti, niti 323
4 zadovoljen 420
5 zelo zadovoljen 58
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
964 10 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

zadov3 čas usposabljanja Ocenite vaše zadovoljstvo z enoto služenja v pogodbeni rezervi po posameznih področjih! Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni zelo nezadovoljen, 5 pa pomeni zelo zadovoljen. (en odgovor v vsaki vrsti)

čas usposabljanja

Vrednost 44137 Frekvenca
1 zelo nezadovoljen 31
2 nezadovoljen 79
3 niti, niti 250
4 zadovoljen 498
5 zelo zadovoljen 107
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
965 9 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

zadov4 kraj usposabljanja Ocenite vaše zadovoljstvo z enoto služenja v pogodbeni rezervi po posameznih področjih! Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni zelo nezadovoljen, 5 pa pomeni zelo zadovoljen. (en odgovor v vsaki vrsti)

kraj usposabljanja

Vrednost 45136 Frekvenca
1 zelo nezadovoljen 47
2 nezadovoljen 77
3 niti, niti 200
4 zadovoljen 456
5 zelo zadovoljen 186
31 1
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
966 8 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

zadov5 namestitev Ocenite vaše zadovoljstvo z enoto služenja v pogodbeni rezervi po posameznih področjih! Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni zelo nezadovoljen, 5 pa pomeni zelo zadovoljen. (en odgovor v vsaki vrsti)

namestitev

Vrednost 46135 Frekvenca
1 zelo nezadovoljen 37
2 nezadovoljen 67
3 niti, niti 214
4 zadovoljen 524
5 zelo zadovoljen 126
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
968 6 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

zadov6 pravice in dolžnosti Ocenite vaše zadovoljstvo z enoto služenja v pogodbeni rezervi po posameznih področjih! Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni zelo nezadovoljen, 5 pa pomeni zelo zadovoljen. (en odgovor v vsaki vrsti)

pravice in dolžnosti

Vrednost 47134 Frekvenca
1 zelo nezadovoljen 22
2 nezadovoljen 71
3 niti, niti 287
4 zadovoljen 513
5 zelo zadovoljen 74
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
967 7 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

zadov7 plačilo za pripravljenost in usposabljanje Ocenite vaše zadovoljstvo z enoto služenja v pogodbeni rezervi po posameznih področjih! Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni zelo nezadovoljen, 5 pa pomeni zelo zadovoljen. (en odgovor v vsaki vrsti)

plačilo za pripravljenost in usposabljanje

Vrednost 48133 Frekvenca
1 zelo nezadovoljen 77
2 nezadovoljen 181
3 niti, niti 338
4 zadovoljen 320
5 zelo zadovoljen 53
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
969 5 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

zadov8 povračilo stroškov Ocenite vaše zadovoljstvo z enoto služenja v pogodbeni rezervi po posameznih področjih! Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni zelo nezadovoljen, 5 pa pomeni zelo zadovoljen. (en odgovor v vsaki vrsti)

povračilo stroškov

Vrednost 49132 Frekvenca
1 zelo nezadovoljen 76
2 nezadovoljen 159
3 niti, niti 296
4 zadovoljen 383
5 zelo zadovoljen 51
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
965 9 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

zadov9 hrana Ocenite vaše zadovoljstvo z enoto služenja v pogodbeni rezervi po posameznih področjih! Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni zelo nezadovoljen, 5 pa pomeni zelo zadovoljen. (en odgovor v vsaki vrsti)

hrana

Vrednost 50131 Frekvenca
1 zelo nezadovoljen 55
2 nezadovoljen 83
3 niti, niti 208
4 zadovoljen 455
5 zelo zadovoljen 165
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
966 8 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

zadov10 poveljniki Ocenite vaše zadovoljstvo z enoto služenja v pogodbeni rezervi po posameznih področjih! Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni zelo nezadovoljen, 5 pa pomeni zelo zadovoljen. (en odgovor v vsaki vrsti)

poveljniki

Vrednost 51130 Frekvenca
1 zelo nezadovoljen 16
2 nezadovoljen 57
3 niti, niti 228
4 zadovoljen 482
5 zelo zadovoljen 180
11 1
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
963 11 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

zadov11 sovojaki Ocenite vaše zadovoljstvo z enoto služenja v pogodbeni rezervi po posameznih področjih! Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni zelo nezadovoljen, 5 pa pomeni zelo zadovoljen. (en odgovor v vsaki vrsti)

sovojaki

Vrednost 52129 Frekvenca
1 zelo nezadovoljen 4
2 nezadovoljen 13
3 niti, niti 67
4 zadovoljen 518
5 zelo zadovoljen 365
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
967 7 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

zadov12 oborožitev in oprema Ocenite vaše zadovoljstvo z enoto služenja v pogodbeni rezervi po posameznih področjih! Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni zelo nezadovoljen, 5 pa pomeni zelo zadovoljen. (en odgovor v vsaki vrsti)

oborožitev in oprema

Vrednost 53128 Frekvenca
1 zelo nezadovoljen 95
2 nezadovoljen 203
3 niti, niti 344
4 zadovoljen 291
5 zelo zadovoljen 38
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
971 3 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

var00014 Kaj vas najbolj moti pri služenju v pogodbeni rezervi?

Kaj vas najbolj moti pri služenju v pogodbeni rezervi?

Vrednost 54127 Frekvenca
Zakrita vrednost 974
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
974 0

var00015 Kaj vas najbolj moti pri usposabljanju v pogodbeni rezervi?

Kaj vas najbolj moti pri usposabljanju v pogodbeni rezervi?

Vrednost 55126 Frekvenca
Zakrita vrednost 974
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
974 0

ugod1 uporaba počitniških kapacitet MORS Kaj vam pomenijo naslednje ugodnosti, ki vam jih ponuja služenje v pogodbeni rezervi? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni nič, 5 pa pomeni zelo veliko. (en odgovor v vsaki vrsti)

uporaba počitniških kapacitet MORS

Vrednost 56125 Frekvenca
1 nič 383
2 malo 236
3 niti, niti 211
4 veliko 71
5 zelo veliko 31
9 ne poznam 36
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
932 42 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

ugod2 neobdavčenost plačila za služenje v pogodbeni rezervi Kaj vam pomenijo naslednje ugodnosti, ki vam jih ponuja služenje v pogodbeni rezervi? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni nič, 5 pa pomeni zelo veliko. (en odgovor v vsaki vrsti)

neobdavčenost plačila za služenje v pogodbeni rezervi

Vrednost 57124 Frekvenca
1 nič 43
2 malo 87
3 niti, niti 177
4 veliko 274
5 zelo veliko 386
9 ne poznam 4
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
967 7 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

ugod3 uporaba knjižnice MORS Kaj vam pomenijo naslednje ugodnosti, ki vam jih ponuja služenje v pogodbeni rezervi? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni nič, 5 pa pomeni zelo veliko. (en odgovor v vsaki vrsti)

uporaba knjižnice MORS

Vrednost 58123 Frekvenca
1 nič 431
2 malo 203
3 niti, niti 188
4 veliko 54
5 zelo veliko 18
6 1
9 ne poznam 66
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
894 80 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

ugod4 dodatno nezgodno zavarovanje v času usposabljanja Kaj vam pomenijo naslednje ugodnosti, ki vam jih ponuja služenje v pogodbeni rezervi? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni nič, 5 pa pomeni zelo veliko. (en odgovor v vsaki vrsti)

dodatno nezgodno zavarovanje v času usposabljanja

Vrednost 59122 Frekvenca
1 nič 121
2 malo 156
3 niti, niti 250
4 veliko 258
5 zelo veliko 165
9 ne poznam 16
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
950 24 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

ugod5 zdravstveno zavarovanje v primeru poškodbe Kaj vam pomenijo naslednje ugodnosti, ki vam jih ponuja služenje v pogodbeni rezervi? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni nič, 5 pa pomeni zelo veliko. (en odgovor v vsaki vrsti)

zdravstveno zavarovanje v primeru poškodbe

Vrednost 60121 Frekvenca
1 nič 98
2 malo 116
3 niti, niti 223
4 veliko 316
5 zelo veliko 192
9 ne poznam 19
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
945 29 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

ugod6 brezplačna osnovna pravna pomoč Kaj vam pomenijo naslednje ugodnosti, ki vam jih ponuja služenje v pogodbeni rezervi? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni nič, 5 pa pomeni zelo veliko. (en odgovor v vsaki vrsti)

brezplačna osnovna pravna pomoč

Vrednost 61120 Frekvenca
1 nič 155
2 malo 162
3 niti, niti 231
4 veliko 241
5 zelo veliko 145
9 ne poznam 36
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
934 40 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

ugod7 uporaba športnih kapacitet MORS Kaj vam pomenijo naslednje ugodnosti, ki vam jih ponuja služenje v pogodbeni rezervi? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni nič, 5 pa pomeni zelo veliko. (en odgovor v vsaki vrsti)

uporaba športnih kapacitet MORS

Vrednost 62119 Frekvenca
1 nič 277
2 malo 190
3 niti, niti 253
4 veliko 121
5 zelo veliko 64
9 ne poznam 63
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
905 69 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

ugod8 nagrada za podaljšanje pogodbe Kaj vam pomenijo naslednje ugodnosti, ki vam jih ponuja služenje v pogodbeni rezervi? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni nič, 5 pa pomeni zelo veliko. (en odgovor v vsaki vrsti)

nagrada za podaljšanje pogodbe

Vrednost 63118 Frekvenca
1 nič 170
2 malo 145
3 niti, niti 247
4 veliko 188
5 zelo veliko 191
9 ne poznam 29
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
941 33 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

dugod1 izobraževanje Katerih drugih ugodnosti bi si še želeli ? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da si ugodnosti sploh ne bi želeli, 5 pa, da bi si jih zelo želeli. (en odgovor v vsaki vrsti)

izobraževanje

Vrednost 64117 Frekvenca
1 sploh si ne bi želel 47
2 ne bi si želel 62
3 delno da, delno ne 303
4 želel bi si 375
5 zelo bi si želel 180
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
967 7 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

dugod2 štipendiranje Katerih drugih ugodnosti bi si še želeli ? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da si ugodnosti sploh ne bi želeli, 5 pa, da bi si jih zelo želeli. (en odgovor v vsaki vrsti)

štipendiranje

Vrednost 65116 Frekvenca
1 sploh si ne bi želel 123
2 ne bi si želel 140
3 delno da, delno ne 307
4 želel bi si 248
5 zelo bi si želel 132
Sysmiss 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
950 24 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

dugod3 dodatno pokojninsko zavarovanje Katerih drugih ugodnosti bi si še želeli ? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da si ugodnosti sploh ne bi želeli, 5 pa, da bi si jih zelo želeli. (en odgovor v vsaki vrsti)

dodatno pokojninsko zavarovanje

Vrednost 66115 Frekvenca
1 sploh si ne bi želel 26
2 ne bi si želel 27
3 delno da, delno ne 121
4 želel bi si 408
5 zelo bi si želel 383
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
965 9 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

dugod4 dodatno zdravstveno zavarovanje Katerih drugih ugodnosti bi si še želeli ? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da si ugodnosti sploh ne bi želeli, 5 pa, da bi si jih zelo želeli. (en odgovor v vsaki vrsti)

dodatno zdravstveno zavarovanje

Vrednost 67114 Frekvenca
1 sploh si ne bi želel 24
2 ne bi si želel 24
3 delno da, delno ne 146
4 želel bi si 394
5 zelo bi si želel 378
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
966 8 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

dugod5 ugodnosti pri najemu stanovanjskega kredita Katerih drugih ugodnosti bi si še želeli ? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da si ugodnosti sploh ne bi želeli, 5 pa, da bi si jih zelo želeli. (en odgovor v vsaki vrsti)

ugodnosti pri najemu stanovanjskega kredita

Vrednost 68113 Frekvenca
1 sploh si ne bi želel 60
2 ne bi si želel 54
3 delno da, delno ne 156
4 želel bi si 283
5 zelo bi si želel 411
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
964 10 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

dugod6 ugodnosti pri najemu potrošniškega kredita Katerih drugih ugodnosti bi si še želeli ? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da si ugodnosti sploh ne bi želeli, 5 pa, da bi si jih zelo želeli. (en odgovor v vsaki vrsti)

ugodnosti pri najemu potrošniškega kredita

Vrednost 69112 Frekvenca
1 sploh si ne bi želel 69
2 ne bi si želel 79
3 delno da, delno ne 158
4 želel bi si 297
5 zelo bi si želel 359
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
962 12 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

dugod7 subvencionirano varstvo predšolskih otrok Katerih drugih ugodnosti bi si še želeli ? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da si ugodnosti sploh ne bi želeli, 5 pa, da bi si jih zelo želeli. (en odgovor v vsaki vrsti)

subvencionirano varstvo predšolskih otrok

Vrednost 70111 Frekvenca
1 sploh si ne bi želel 47
2 ne bi si želel 46
3 delno da, delno ne 126
4 želel bi si 294
5 zelo bi si želel 447
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
960 14 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

dugod8 drugo Katerih drugih ugodnosti bi si še želeli ? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da si ugodnosti sploh ne bi želeli, 5 pa, da bi si jih zelo želeli. (en odgovor v vsaki vrsti)

drugo (kaj? )

Vrednost 71110 Frekvenca
Zakrita vrednost 974
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
974 0

var00025 Koliko je na vašo odločitev za služenje v pogodbeni rezervi vplivalo dejstvo, da boste razporejeni v točno določeno enoto SV?

Koliko je na vašo odločitev za služenje v pogodbeni rezervi vplivalo dejstvo, da boste razporejeni v točno določeno enoto SV?

Vrednost 72109 Frekvenca
1 nič ni vplivalo 276
2 malo je vplivalo 78
3 delno je, delno ni 123
4 precej je vplivalo 167
5 zelo je vplivalo 254
8 šel bi v katerokoli enoto 63
9 ne vem 4
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
961 13 1 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

var00026 Koliko je na vašo odločitev za služenje v pogodbeni rezervi vplival kraj usposabljanja enote SV, v katero ste bili razporejeni?

Koliko je na vašo odločitev za služenje v pogodbeni rezervi vplival kraj usposabljanja enote SV, v katero ste bili razporejeni?

Vrednost 73108 Frekvenca
1 nič ni vplivalo 332
2 malo je vplivalo 108
3 delno je, delno ni 136
4 precej je vplivalo 124
5 zelo je vplivalo 204
8 usposabljal bi se kjerkoli 62
9 ne vem 2
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
966 8 1 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

var00027 Ali bi se odločili za služenje v pogodbeni rezervi, tudi če za to ne bi dobivali plačila?

Ali bi se odločili za služenje v pogodbeni rezervi, tudi če za to ne bi dobivali plačila?

Vrednost 74107 Frekvenca
1 nikakor ne 421
2 verjetno se ne bi 355
3 verjetno bi se 123
4 zagotovo bi se 31
9 ne vem 41
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
930 44 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

var00028 Kakšna bi morala biti povprečna mesečna denarna nadomestila za navadnega vojaka (s končano srednjo šolo), da bi bila pogodbena rezerva v Slovenski vojski privlačna

Kakšna bi morala biti povprečna mesečna denarna nadomestila za navadnega vojaka (s končano srednjo šolo), da bi bila pogodbena rezerva v Slovenski vojski privlačna (v evrih):

Vrednost 75106 Frekvenca
1 manj kot 100€ 2
2 100€ 0
3 120€ 1
4 140€ 8
5 160€ 20
6 180€ 18
7 200€ 255
8 240€ 131
9 260€ 80
10 260€ 39
11 280€ 262
12 300€ 8
13 320€ 40
14 340€ 96
15 več kot 340€ 0
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
960 14 1 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 15

var00029 Kako ocenjujete dolžino vašega prvega pogodbenega roka za služenje v pogodbeni rezervi?

Kako ocenjujete dolžino vašega prvega pogodbenega roka za služenje v pogodbeni rezervi?

Vrednost 76105 Frekvenca
1 je predolg 290
2 je ustrezen 660
3 je prekratek 19
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
969 5 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

var00030 Če bi imeli možnost izbire, kako dolgo bi se v pogodbeni rezervi usposabljali neprekinjeno?

Če bi imeli možnost izbire, kako dolgo bi se v pogodbeni rezervi usposabljali neprekinjeno?

Vrednost 77104 Frekvenca
1 manj kot en teden 326
2 en teden 369
3 dva tedna 122
4 tri tedne 26
5 en mesec 68
6 več mesecev 48
12 1
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
959 15 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

var00031 Ali bi bili vi osebno pripravljeni v okviru pogodbene rezerve oditi na krajše individualno specialistično usposabljanje (do 3 tedne) v tujino?

Ali bi bili vi osebno pripravljeni v okviru pogodbene rezerve oditi na krajše individualno specialistično usposabljanje (do 3 tedne) v tujino?

Vrednost 78103 Frekvenca
1 ne 225
2 da 649
9 ne vem 96
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
874 100 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

var00032 Koliko bi se po vašem mnenju pri vaši razporeditvi na dolžnost v pogodbeno rezervo morala, poleg vaše vojaško evidenčne dolžnosti (VED), upoštevati tudi vaša civilna strokovna znanja?

Koliko bi se po vašem mnenju pri vaši razporeditvi na dolžnost v pogodbeno rezervo morala, poleg vaše vojaško evidenčne dolžnosti (VED), upoštevati tudi vaša civilna strokovna znanja?

Vrednost 79102 Frekvenca
1 nič 50
2 manj kot VED 44
3 delno civilna, delno VED 565
4 bolj kot VED 246
5 samo civilna znanja 20
9 ne vem 42
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
925 49 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

var00033 V kolikšni meri ste vi osebno zainteresirani za zaposlitev v stalni sestavi Slovenske vojske?

V kolikšni meri ste vi osebno zainteresirani za zaposlitev v stalni sestavi Slovenske vojske?

Vrednost 80101 Frekvenca
1 sploh nisem zainteresiran 251
2 bolj malo zainteresiran 257
3 srednje zainteresiran 279
4 dokaj zainteresiran 115
5 zelo zainteresiran 68
6 1
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
970 4 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

var00034 Ocenite, kolikšen vpliv je pri vaši odločitvi za služenje v pogodbeni rezervi imel delodajalec?

Ocenite, kolikšen vpliv je pri vaši odločitvi za služenje v pogodbeni rezervi imel delodajalec?

Vrednost 81100 Frekvenca
0 nisem zaposlen 34
1 zelo velik 71
2 velik 81
3 srednji 102
4 majhen 154
5 ni imel vpliva 507
6 1
9 ne vem 18
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
949 25 0 5

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

var00035 Ste zaradi svoje vključenosti v pogodbeno rezervo imeli z delodajalcem kakšne težave?

Ste zaradi svoje vključenosti v pogodbeno rezervo imeli z delodajalcem kakšne težave?

Vrednost 8299 Frekvenca
1 ne 777
2 da 184
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
961 13 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

var00036 Ali bi po vašem mnenju imeli težave z delodajalcem v primeru, če bi se morali vi kot pogodbeni rezervisti usposabljati tudi v delovnem tednu?

Ali bi po vašem mnenju imeli težave z delodajalcem v primeru, če bi se morali vi kot pogodbeni rezervisti usposabljati tudi v delovnem tednu?

Vrednost 8398 Frekvenca
1 nikakor ne 119
2 verjetno ne 312
3 verjetno da 289
4 zagotovo da 197
9 ne vem 46
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
917 57 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

var00037 Ali ste kot pogodbeni rezervist pripravljeni oditi na vojaško nalogo v tujino?

Ali ste kot pogodbeni rezervist pripravljeni oditi na vojaško nalogo v tujino?

Vrednost 8497 Frekvenca
1 ne 410
2 da 421
9 ne vem 138
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
831 143 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

var00038 Zakaj ste pripravljeni/niste pripravljeni oditi na vojaško nalogo v tujino?

Zakaj ste pripravljeni/niste pripravljeni oditi na vojaško nalogo v tujino?

Vrednost 8596 Frekvenca
Zakrita vrednost 974
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
974 0

misija1 reakcija ob misiji - oče Kako bi reagirali spodaj našteti, ko bi izvedeli, da ste se odločili oditi na vojaško nalogo v tujino? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da bi nasprotovali, 5 pa pomeni, da bi vas spodbujali. Odgovor ni relevantno uporabite, če koga od naštetih nimate. (en odgovor v vsaki vrsti)

oče

Vrednost 8695 Frekvenca
1 nasprotoval bi 135
2 ne ni se strinjal 133
3 ne bi se vmešaval 397
4 strinjal bi se 108
5 spodbujal bi me 25
6 ni relevantno 62
9 ne vem 55
Sysmiss 59
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
798 176 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

misija2 reakcija ob misiji - mati Kako bi reagirali spodaj našteti, ko bi izvedeli, da ste se odločili oditi na vojaško nalogo v tujino? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da bi nasprotovali, 5 pa pomeni, da bi vas spodbujali. Odgovor ni relevantno uporabite, če koga od naštetih nimate. (en odgovor v vsaki vrsti)

mati

Vrednost 8794 Frekvenca
1 nasprotoval bi 217
2 ne ni se strinjal 245
3 ne bi se vmešaval 321
4 strinjal bi se 75
5 spodbujal bi me 17
6 ni relevantno 30
9 ne vem 36
Sysmiss 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
875 99 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

misija3 reakcija ob misiji - brat/sestra Kako bi reagirali spodaj našteti, ko bi izvedeli, da ste se odločili oditi na vojaško nalogo v tujino? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da bi nasprotovali, 5 pa pomeni, da bi vas spodbujali. Odgovor ni relevantno uporabite, če koga od naštetih nimate. (en odgovor v vsaki vrsti)

brat / sestra

Vrednost 8893 Frekvenca
1 nasprotoval bi 95
2 ne ni se strinjal 110
3 ne bi se vmešaval 489
4 strinjal bi se 119
5 spodbujal bi me 34
6 ni relevantno 44
9 ne vem 32
Sysmiss 51
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
847 127 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

misija4 reakcija ob misiji - partner/partnerka Kako bi reagirali spodaj našteti, ko bi izvedeli, da ste se odločili oditi na vojaško nalogo v tujino? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da bi nasprotovali, 5 pa pomeni, da bi vas spodbujali. Odgovor ni relevantno uporabite, če koga od naštetih nimate. (en odgovor v vsaki vrsti)

vaš partner / partnerica

Vrednost 8992 Frekvenca
1 nasprotoval bi 332
2 ne ni se strinjal 256
3 ne bi se vmešaval 115
4 strinjal bi se 125
5 spodbujal bi me 30
6 ni relevantno 34
9 ne vem 59
Sysmiss 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
858 116 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

misija5 reakcija ob misiji - prijatelji/prijateljice Kako bi reagirali spodaj našteti, ko bi izvedeli, da ste se odločili oditi na vojaško nalogo v tujino? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da bi nasprotovali, 5 pa pomeni, da bi vas spodbujali. Odgovor ni relevantno uporabite, če koga od naštetih nimate. (en odgovor v vsaki vrsti)

prijatelji / prijateljice

Vrednost 9091 Frekvenca
1 nasprotoval bi 75
2 ne ni se strinjal 88
3 ne bi se vmešaval 455
4 strinjal bi se 155
5 spodbujal bi me 63
6 ni relevantno 46
9 ne vem 74
Sysmiss 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
836 138 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

var00044 V kakšnih vojaških nalogah Slovenske vojske v tujini bi sodelovali?

V kakšnih vojaških nalogah Slovenske vojske v tujini bi sodelovali?

Vrednost 9190 Frekvenca
1 v humanitarnih operacijah, brez orožja 106
2 v operacijah za vzdrževanje miru, kjer se orožje lahko upora 325
3 v bojnih operacijah za vzpostavitev miru 92
4 nisem pripravljen oditi na vojaško nalogo v tujino 315
Sysmiss 136
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
838 136 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

var00045 Če bi imeli možnost izbire, kako dolgo bi ostali na vojaški dolžnosti v tujini?

Če bi imeli možnost izbire, kako dolgo bi ostali na vojaški dolžnosti v tujini?

Vrednost 9289 Frekvenca
1 štiri mesece 183
2 šest mesecev 293
3 devet mesecev 30
4 dvanajst mesecev 54
5 drugo 49
6 nisem pripravljen oditi na vojaško nalogo v tujino 336
Sysmiss 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
945 29 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

drugo92 var00045 oz. 92 Če bi imeli možnost izbire, kako dolgo bi ostali na vojaški dolžnosti v tujini?

drugo, kaj

Vrednost 9388 Frekvenca
Zakrita vrednost 974
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
974 0

var00046 Koliko časa pred odhodom na vojaško nalogo v tujino bi morali biti obveščeni o tem?

Koliko časa pred odhodom na vojaško nalogo v tujino bi morali biti obveščeni o tem?

Vrednost 9487 Frekvenca
1 en mesec 46
2 tri mesece 219
3 šest mesecev 249
4 dvanajst mesecev 110
5 drugo 4
6 nisem pripravljen oditi na vojaško nalogo v tujino 320
Sysmiss 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
948 26 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

drugo93 var00046 oz. 93 Koliko časa pred odhodom na vojaško nalogo v tujino bi morali biti obveščeni o tem?

drugo (kaj )

Vrednost 9586 Frekvenca
Zakrita vrednost 974
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
974 0

var00047 Trenutno že dobivate nadomestilo za stanje pripravljenosti doma. Ali bi ob ustreznem nadomestilu bili pripravljeni tudi na stanje pripravljenosti za odhod v tujino (odhod v manj kot enem mesecu)?

Trenutno že dobivate nadomestilo za stanje pripravljenosti doma. Ali bi ob ustreznem nadomestilu bili pripravljeni tudi na stanje pripravljenosti za odhod v tujino (odhod v manj kot enem mesecu)?

Vrednost 9685 Frekvenca
1 ne 227
2 da 420
3 nisem pripravljen oditi na vojaško nalogo v tujino 308
63 1
Sysmiss 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
955 19 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

var00048 Ali bi vam po vašem mnenju delodajalec dovolil, da kot pogodbeni rezervist odidete na vojaško nalogo v tujino?

Ali bi vam po vašem mnenju delodajalec dovolil, da kot pogodbeni rezervist odidete na vojaško nalogo v tujino?

Vrednost 9784 Frekvenca
1 nikakor ne 136
2 verjetno ne 226
3 verjetno da 242
4 zagotovo da 55
5 nisem pripravljen oditi na vojaško nalogo v tujino 149
6 1
9 ne vem 131
Sysmiss 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
808 166 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

var00049 Ali nameravate po preteku pogodbe o opravljanju službe v pogodbeni rezervi le-to podaljšati?

Ali nameravate po preteku pogodbe o opravljanju službe v pogodbeni rezervi le-to podaljšati?

Vrednost 9883 Frekvenca
1 nikakor ne 82
2 verjetno ne 165
3 verjetno da 389
4 zagotovo da 131
5 sem jo že podaljšal 42
9 ne vem 157
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
809 165 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

podal96 var00049 oz. 96 - podaljša pogodbo za št. let? Ali nameravate po preteku pogodbe o opravljanju službe v pogodbeni rezervi le-to podaljšati?

sem jo že podaljšal, kdaj?

Vrednost 9982 Frekvenca
99 Zakrita vrednost 974
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
974 0 99 99

Vrednosti spremenljivk od 99 do 99

var00050 Zakaj ne bi podaljšali pogodbe za služenje v pogodbeni rezervi?

Zakaj ne bi podaljšali pogodbe za služenje v pogodbeni rezervi?

Vrednost 10081 Frekvenca
Zakrita vrednost 974
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
974 0

var00051 Če bi imeli možnost izbiranja, za koliko let bi podaljšali pogodbo za službo v rezervi?

Če bi imeli možnost izbiranja, za koliko let bi podaljšali pogodbo za službo v rezervi?

Vrednost 10180 Frekvenca
1 78
2 275
3 172
4 14
5 267
6 1
7 7
8 3
10 54
11 69
Sysmiss 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
940 34 1 11 4.163 2.855

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

var00052 Ali ste že razmišljali, da bi predčasno prekinili pogodbo za služenje v pogodbeni rezervi?

Ali ste že razmišljali, da bi predčasno prekinili pogodbo za služenje v pogodbeni rezervi?

Vrednost 10279 Frekvenca
1 ne 730
2 da 231
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
961 13 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

var00053 Kateri razlogi so vas spodbudili, da ste razmišljali o predčasni prekinitvi pogodbe za služenje v pogodbeni rezervi?

Kateri razlogi so vas spodbudili, da ste razmišljali o predčasni prekinitvi pogodbe za služenje v pogodbeni rezervi?

Vrednost 10378 Frekvenca
Zakrita vrednost 974
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
974 0

vstop1 reakcija očeta Kako so reagirali spodaj našteti, ko ste se odločili za pogodbeno rezervo? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da so nasprotovali, 5 pa pomeni, da so vas spodbujali. Odgovor ni relevantno uporabite, če koga od naštetih nimate. (en odgovor v vsaki vrsti)

oče

Vrednost 10477 Frekvenca
1 nasprotoval so 15
2 ne ni se strinjal 42
3 ne bi se vmešaval 507
4 strinjal se je 227
5 spodbujal me je 51
6 ni relevantno 78
9 ne vem 0
Sysmiss 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
842 132 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

vstop2 reakcija mame Kako so reagirali spodaj našteti, ko ste se odločili za pogodbeno rezervo? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da so nasprotovali, 5 pa pomeni, da so vas spodbujali. Odgovor ni relevantno uporabite, če koga od naštetih nimate. (en odgovor v vsaki vrsti)

mati

Vrednost 10576 Frekvenca
1 nasprotoval so 29
2 ne ni se strinjal 89
3 ne bi se vmešaval 534
4 strinjal se je 221
5 spodbujal me je 37
6 ni relevantno 35
9 ne vem 0
Sysmiss 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 64 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

vstop3 reakcija bratov/sester Kako so reagirali spodaj našteti, ko ste se odločili za pogodbeno rezervo? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da so nasprotovali, 5 pa pomeni, da so vas spodbujali. Odgovor ni relevantno uporabite, če koga od naštetih nimate. (en odgovor v vsaki vrsti)

brat / sestra

Vrednost 10675 Frekvenca
1 nasprotoval so 9
2 ne ni se strinjal 26
3 ne bi se vmešaval 572
4 strinjal se je 211
5 spodbujal me je 54
6 ni relevantno 57
9 ne vem 0
Sysmiss 45
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
872 102 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

vstop4 reakcija partnerja/ke Kako so reagirali spodaj našteti, ko ste se odločili za pogodbeno rezervo? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da so nasprotovali, 5 pa pomeni, da so vas spodbujali. Odgovor ni relevantno uporabite, če koga od naštetih nimate. (en odgovor v vsaki vrsti)

vaš partner / partnerica

Vrednost 10774 Frekvenca
1 nasprotoval so 23
2 ne ni se strinjal 72
3 ne bi se vmešaval 315
4 strinjal se je 400
5 spodbujal me je 85
6 ni relevantno 52
9 ne vem 0
Sysmiss 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
895 79 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

vstop5 reakcija prijateljev/ic Kako so reagirali spodaj našteti, ko ste se odločili za pogodbeno rezervo? Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da so nasprotovali, 5 pa pomeni, da so vas spodbujali. Odgovor ni relevantno uporabite, če koga od naštetih nimate. (en odgovor v vsaki vrsti)

prijatelji / prijateljice

Vrednost 10873 Frekvenca
1 nasprotoval so 7
2 ne ni se strinjal 25
3 ne bi se vmešaval 518
4 strinjal se je 253
5 spodbujal me je 83
6 ni relevantno 72
9 ne vem 0
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
886 88 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

var00054 Ali bi svojemu prijatelju ali znancu svetovali, naj se vključi v pogodbeno rezervo?

Ali bi svojemu prijatelju ali znancu svetovali, naj se vključi v pogodbeno rezervo?

Vrednost 10972 Frekvenca
1 ne 83
2 da 731
3 2
4 1
5 3
9 ne vem 151
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
814 160 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

var00055 Kako usklajujete službo, družino, prosti čas in vojaško usposabljanje v pogodbeni rezervi?

Kako usklajujete službo, družino, prosti čas in vojaško usposabljanje v pogodbeni rezervi?

Vrednost 11071 Frekvenca
1 z veliko težav 44
2 s precej težav 111
3 z malo težavami 435
4 brez težav 378
6 1
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
968 6 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

status1 vpliv na družinske obveznosti Status in delo pripadnika pogodbene rezerve bo najverjetneje vplivalo na vaše dosedanje življenje. Prosimo vas, da ocenite, koliko bo po vašem mnenju delo pripadnika pogodbene rezerve vplivalo na naslednje sfere vašega življenja. Pri čemer ocena 1 pomeni, da vpliva ne pričakujete, 5 pa da ga pričakujete. Odgovor ni relevantno uporabite, če koga od naštetih nimate. (en odgovor v vsaki vrsti)

družinske obveznosti

Vrednost 11170 Frekvenca
1 sploh ne bo vplivalo 117
2 ne bo vplivalo 243
3 niti, niti 307
4 bo vplivalo 236
5 zelo bo vplivalo 45
6 ni relevantno 9
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
948 26 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

status2 vpliv na partnerja/ko Status in delo pripadnika pogodbene rezerve bo najverjetneje vplivalo na vaše dosedanje življenje. Prosimo vas, da ocenite, koliko bo po vašem mnenju delo pripadnika pogodbene rezerve vplivalo na naslednje sfere vašega življenja. Pri čemer ocena 1 pomeni, da vpliva ne pričakujete, 5 pa da ga pričakujete. Odgovor ni relevantno uporabite, če koga od naštetih nimate. (en odgovor v vsaki vrsti)

partner/ka

Vrednost 11269 Frekvenca
1 sploh ne bo vplivalo 99
2 ne bo vplivalo 248
3 niti, niti 277
4 bo vplivalo 262
5 zelo bo vplivalo 56
6 ni relevantno 16
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
942 32 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

status3 vpliv na otroke Status in delo pripadnika pogodbene rezerve bo najverjetneje vplivalo na vaše dosedanje življenje. Prosimo vas, da ocenite, koliko bo po vašem mnenju delo pripadnika pogodbene rezerve vplivalo na naslednje sfere vašega življenja. Pri čemer ocena 1 pomeni, da vpliva ne pričakujete, 5 pa da ga pričakujete. Odgovor ni relevantno uporabite, če koga od naštetih nimate. (en odgovor v vsaki vrsti)

otroci

Vrednost 11368 Frekvenca
1 sploh ne bo vplivalo 106
2 ne bo vplivalo 190
3 niti, niti 245
4 bo vplivalo 261
5 zelo bo vplivalo 98
6 ni relevantno 45
Sysmiss 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
900 74 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

status4 vpliv na prijatelje Status in delo pripadnika pogodbene rezerve bo najverjetneje vplivalo na vaše dosedanje življenje. Prosimo vas, da ocenite, koliko bo po vašem mnenju delo pripadnika pogodbene rezerve vplivalo na naslednje sfere vašega življenja. Pri čemer ocena 1 pomeni, da vpliva ne pričakujete, 5 pa da ga pričakujete. Odgovor ni relevantno uporabite, če koga od naštetih nimate. (en odgovor v vsaki vrsti)

prijatelji

Vrednost 11467 Frekvenca
1 sploh ne bo vplivalo 175
2 ne bo vplivalo 323
3 niti, niti 309
4 bo vplivalo 110
5 zelo bo vplivalo 15
6 ni relevantno 27
45 1
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
932 42 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

status5 vpliv na prosti čas Status in delo pripadnika pogodbene rezerve bo najverjetneje vplivalo na vaše dosedanje življenje. Prosimo vas, da ocenite, koliko bo po vašem mnenju delo pripadnika pogodbene rezerve vplivalo na naslednje sfere vašega življenja. Pri čemer ocena 1 pomeni, da vpliva ne pričakujete, 5 pa da ga pričakujete. Odgovor ni relevantno uporabite, če koga od naštetih nimate. (en odgovor v vsaki vrsti)

prosti čas

Vrednost 11566 Frekvenca
1 sploh ne bo vplivalo 120
2 ne bo vplivalo 221
3 niti, niti 276
4 bo vplivalo 236
5 zelo bo vplivalo 90
6 ni relevantno 17
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
943 31 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

status6 vpliv na službo Status in delo pripadnika pogodbene rezerve bo najverjetneje vplivalo na vaše dosedanje življenje. Prosimo vas, da ocenite, koliko bo po vašem mnenju delo pripadnika pogodbene rezerve vplivalo na naslednje sfere vašega življenja. Pri čemer ocena 1 pomeni, da vpliva ne pričakujete, 5 pa da ga pričakujete. Odgovor ni relevantno uporabite, če koga od naštetih nimate. (en odgovor v vsaki vrsti)

služba

Vrednost 11665 Frekvenca
1 sploh ne bo vplivalo 101
2 ne bo vplivalo 242
3 niti, niti 296
4 bo vplivalo 220
5 zelo bo vplivalo 92
6 ni relevantno 10
9 1
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
951 23 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

var00062 Ali se s sovojaki iz pogodbene rezerve družite tudi v svojem prostem času?

Ali se s sovojaki iz pogodbene rezerve družite tudi v svojem prostem času?

Vrednost 11764 Frekvenca
1 nikoli 147
2 redko 393
3 včasih 361
4 pogosto 62
5 1
21 1
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
963 11 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

moznost1 iz radijskih oddaj Kje ste izvedeli za možnost vključitve v pogodbeno rezervo? (možnih je več odgovorov)

iz radijskih oddaj

Vrednost 11863 Frekvenca
1 ni izbral 852
3 je izbral 119
2 2
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
971 3 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

moznost2 iz televizijskih oddaj Kje ste izvedeli za možnost vključitve v pogodbeno rezervo? (možnih je več odgovorov)

iz televizijskih oddaj

Vrednost 11962 Frekvenca
1 ni izbral 749
3 je izbral 224
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
973 1 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

moznost3 na spletnih straneh MORS Kje ste izvedeli za možnost vključitve v pogodbeno rezervo? (možnih je več odgovorov)

na spletnih straneh MORS

Vrednost 12061 Frekvenca
1 ni izbral 793
3 je izbral 180
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
973 1 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

moznost4 iz časopisov in revij Kje ste izvedeli za možnost vključitve v pogodbeno rezervo? (možnih je več odgovorov)

iz časopisov in revij

Vrednost 12160 Frekvenca
1 ni izbral 749
3 je izbral 224
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
973 1 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

moznost5 z letakov in prospektov Kje ste izvedeli za možnost vključitve v pogodbeno rezervo? (možnih je več odgovorov)

z letakov in prospektov

Vrednost 12259 Frekvenca
1 ni izbral 836
3 je izbral 135
2 1
11 1
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
971 3 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

moznost6 od staršev, prijateljev, sorodnikov in znancev Kje ste izvedeli za možnost vključitve v pogodbeno rezervo? (možnih je več odgovorov)

od staršev, prijateljev, sorodnikov in znancev

Vrednost 12358 Frekvenca
1 ni izbral 841
3 je izbral 132
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
973 1 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

moznost7 od oseb, ki so že pripadniki pogodbene rezerve Kje ste izvedeli za možnost vključitve v pogodbeno rezervo? (možnih je več odgovorov)

od oseb, ki so že pripadniki pogodbene rezerve

Vrednost 12457 Frekvenca
1 ni izbral 746
3 je izbral 227
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
973 1 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

moznost8 od zaposlenih v MORS in SV Kje ste izvedeli za možnost vključitve v pogodbeno rezervo? (možnih je več odgovorov)

od zaposlenih v MORS in SV

Vrednost 12556 Frekvenca
1 ni izbral 804
3 je izbral 169
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
973 1 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

moznost9 na obiskih v vojašnicah ob dnevih odprtih vrat Kje ste izvedeli za možnost vključitve v pogodbeno rezervo? (možnih je več odgovorov)

na obiskih v vojašnicah ob dnevih odprtih vrat

Vrednost 12655 Frekvenca
1 ni izbral 938
3 je izbral 35
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
973 1 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

moznost10 z obiskom stojnice na javnih prireditvah Kje ste izvedeli za možnost vključitve v pogodbeno rezervo? (možnih je več odgovorov)

z obiskom stojnice na javnih prireditvah

Vrednost 12754 Frekvenca
1 ni izbral 919
3 je izbral 53
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
972 2 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

moznost11 na promocijski predstavitvi SV v šoli Kje ste izvedeli za možnost vključitve v pogodbeno rezervo? (možnih je več odgovorov)

na promocijski predstavitvi SV v šoli

Vrednost 12853 Frekvenca
1 ni izbral 956
3 je izbral 16
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
972 2 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

moznost12 na prostovoljnem služenju vojaškega roka Kje ste izvedeli za možnost vključitve v pogodbeno rezervo? (možnih je več odgovorov)

na prostovoljnem služenju vojaškega roka

Vrednost 12952 Frekvenca
1 ni izbral 937
3 je izbral 36
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
973 1 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

moznost13 osebno preko vabila na dom Kje ste izvedeli za možnost vključitve v pogodbeno rezervo? (možnih je več odgovorov)

osebno preko vabila na dom

Vrednost 13051 Frekvenca
1 ni izbral 688
3 je izbral 285
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
973 1 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

moznost14 ne vem (se ne spomnim) Kje ste izvedeli za možnost vključitve v pogodbeno rezervo? (možnih je več odgovorov)

ne vem (se ne spomnim)

Vrednost 13150 Frekvenca