Oblikovanje policy mrež in lobiranje v Sloveniji: Opis serije

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: POLMR
Glavni avtor(ji):
  • Fink-Hafner, Danica
Izdelal datoteko podatkov:
CPR - Center za politološke raziskave, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2012)

Finančna podpora:

Podrobno informacijo najdete v opisu posamezne raziskave.

Serija:
  • POLMR/Oblikovanje policy mrež in lobiranje v Sloveniji

    Serija raziskav 'Oblikovanje policy mrež in lobiranje v Sloveniji' raziskuje najbolj vplivne interesne skupine iz enajstih izbranih sektorskih politik. Izvaja se vsakih nekaj let, v teoretsko smiselnih obdobjih. Temelji na uporabi mezo koncepta "policy omrežja". Koncept je uporabljen na naslednjih področjih empiričnega raziskovanja: a) v proučevanju razvoja interesno-skupinskega sistema in njegovega delovanja v procesu demokratičnega prehoda; b) v analizi notranje strukture in značilnosti razmerij v katera vstopajo interesne skupine in politični odločevalci v procesu oblikovanja in izvajanja javnih politik; c) pri proučevanju metod in strategij lobiranja; d) pri proučevanju razmerij med centralno in lokalno vlado v procesu oblikovanja politik; e) pri spremljanju spreminjanja razmerij med (so)oblikovalci javnih politik; f) analizi povezanosti mednarodnega povezovanja interesnih skupin in njihove vplivnosti v slovenskem političnem odločanju; g) analizi povezanosti med prakso policy omrežij in učinkovitostjo ekonomskega sistema in h) v razvoju policy svetovanja vladnim in nevladnim akterjem.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

interesne skupine, lobiranje, policy omrežja, povezovanje z Evropsko unijo, proces oblikovanja javnih politik, odnos do politike

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - elite in vodstvo
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
organizacijski razvoj interesne skupine
organizacijsko povezovanje
osebje, članstvo
viri
področje delovanja organizacije
aktivnosti organizacije/ skupine
značilnosti okolja
tarče vplivanja
dostop do odločevalcev
vlada
politične stranke
državni zbor
državni svet
predsednik RS
sodišča
množični mediji
mednarodno povezovanje
splošne značilnosti oblikovanja politik
demografski podatki o anketirancu


Povzetek:

Serija raziskav 'Oblikovanje policy mrež in lobiranje v Sloveniji' raziskuje najbolj vplivne interesne skupine iz enajstih izbranih sektorskih politik. Izvaja se vsakih nekaj let, v teoretsko smiselnih obdobjih. Temelji na uporabi mezo koncepta "policy omrežja". Koncept je uporabljen na naslednjih področjih empiričnega raziskovanja: a) v proučevanju razvoja interesno-skupinskega sistema in njegovega delovanja v procesu demokratičnega prehoda; b) v analizi notranje strukture in značilnosti razmerij v katera vstopajo interesne skupine in politični odločevalci v procesu oblikovanja in izvajanja javnih politik; c) pri proučevanju metod in strategij lobiranja; d) pri proučevanju razmerij med centralno in lokalno vlado v procesu oblikovanja politik; e) pri spremljanju spreminjanja razmerij med (so)oblikovalci javnih politik; f) analizi povezanosti mednarodnega povezovanja interesnih skupin in njihove vplivnosti v slovenskem političnem odločanju; g) analizi povezanosti med prakso policy omrežij in učinkovitostjo ekonomskega sistema in h) v razvoju policy svetovanja vladnim in nevladnim akterjem.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: Prvi val: junij 1996., Drugi val: marec 2012 - maj 2012.
Čas izdelave: 2012
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Slovenija

Enota za analizo:

Drugo: interesna skupina

Populacija:

53 interesnih organizacij iz 11 identificiranih področij (ekonomske, socialne, stanovanjske, kmetijske, do invalidov, varstva okolja, zdravstva, izobraževanja, kulture, športa ter trženja / stikov z javnostmi), ki so bile leta 1996 najbolj dejavne na področju posameznih sektorskih politik in še vedno dejavne leta 2012. Intervjuvane interesne skupine predstavljajo najbolj aktivne interesne skupine v identificiranem policy območju in niso reprezentativne za vse interesne skupine v Sloveniji.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Center za politološke raziskave

Tip vzorca:

Podrobno informacijo najdete v opisu posamezne raziskave.

Način zbiranja podatkov:

Osebni intervju: PAPI

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Informacije niso na voljo.

Spremenljivke

Za dostop do podatkov kontaktiraj ADP.

Gradiva o izvedbi raziskave

Ni povezanih gradiv!

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

  1. Fink-Hafner, Danica, Mitja Hafner-Fink in Meta Novak (2015). Europeanisation as a Factor of National Interest Group Political-Cultural Change The Case of Interest Groups in Slovenia.

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


STATUS RAZISKAVE

2 - Polni opis raziskave.

KATEGORIJA RAZISKAVE

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Fink-Hafner, D. (2018). Oblikovanje policy mrež in lobiranje v Sloveniji: Opis serije [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: POLMR. Dostopno prek http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/polmr/

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2018
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si