Oblikovanje policy mrež in lobiranje v Sloveniji: Opis serije

Basic Study Information

ADP - IDNo: POLMR
Main author(s):
  • Fink-Hafner, Danica
Data file producer:
CPR - Center za politološke raziskave, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2012)

Funding agency:

Podrobno informacijo najdete v opisu posamezne raziskave.

Project number:

Podrobno informacijo najdete v opisu posamezne raziskave. (ARRS)

Series:
  • POLMR/Oblikovanje policy mrež in lobiranje v Sloveniji

    Serija raziskav 'Oblikovanje policy mrež in lobiranje v Sloveniji' raziskuje najbolj vplivne interesne skupine iz enajstih izbranih sektorskih politik. Izvaja se vsakih nekaj let, v teoretsko smiselnih obdobjih. Temelji na uporabi mezo koncepta "policy omrežja". Koncept je uporabljen na naslednjih področjih empiričnega raziskovanja: a) v proučevanju razvoja interesno-skupinskega sistema in njegovega delovanja v procesu demokratičnega prehoda; b) v analizi notranje strukture in značilnosti razmerij v katera vstopajo interesne skupine in politični odločevalci v procesu oblikovanja in izvajanja javnih politik; c) pri proučevanju metod in strategij lobiranja; d) pri proučevanju razmerij med centralno in lokalno vlado v procesu oblikovanja politik; e) pri spremljanju spreminjanja razmerij med (so)oblikovalci javnih politik; f) analizi povezanosti mednarodnega povezovanja interesnih skupin in njihove vplivnosti v slovenskem političnem odločanju; g) analizi povezanosti med prakso policy omrežij in učinkovitostjo ekonomskega sistema in h) v razvoju policy svetovanja vladnim in nevladnim akterjem.

Study Content

Keywords:

interesne skupine, lobiranje, policy omrežja, povezovanje z Evropsko unijo, proces oblikovanja javnih politik, odnos do politike

Topic Classification CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - elite in vodstvo
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
organizacijski razvoj interesne skupine
organizacijsko povezovanje
osebje, članstvo
viri
področje delovanja organizacije
aktivnosti organizacije/ skupine
značilnosti okolja
tarče vplivanja
dostop do odločevalcev
vlada
politične stranke
državni zbor
državni svet
predsednik RS
sodišča
množični mediji
mednarodno povezovanje
splošne značilnosti oblikovanja politik
demografski podatki o anketirancu


Abstract:

Serija raziskav 'Oblikovanje policy mrež in lobiranje v Sloveniji' raziskuje najbolj vplivne interesne skupine iz enajstih izbranih sektorskih politik. Izvaja se vsakih nekaj let, v teoretsko smiselnih obdobjih. Temelji na uporabi mezo koncepta "policy omrežja". Koncept je uporabljen na naslednjih področjih empiričnega raziskovanja: a) v proučevanju razvoja interesno-skupinskega sistema in njegovega delovanja v procesu demokratičnega prehoda; b) v analizi notranje strukture in značilnosti razmerij v katera vstopajo interesne skupine in politični odločevalci v procesu oblikovanja in izvajanja javnih politik; c) pri proučevanju metod in strategij lobiranja; d) pri proučevanju razmerij med centralno in lokalno vlado v procesu oblikovanja politik; e) pri spremljanju spreminjanja razmerij med (so)oblikovalci javnih politik; f) analizi povezanosti mednarodnega povezovanja interesnih skupin in njihove vplivnosti v slovenskem političnem odločanju; g) analizi povezanosti med prakso policy omrežij in učinkovitostjo ekonomskega sistema in h) v razvoju policy svetovanja vladnim in nevladnim akterjem.

Methodology


Collection date: Prvi val: junij 1996., Drugi val: marec 2012 - maj 2012.
Date of production: 2012
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

Drugo: interesna skupina

Universe:

53 interesnih organizacij iz 11 identificiranih področij (ekonomske, socialne, stanovanjske, kmetijske, do invalidov, varstva okolja, zdravstva, izobraževanja, kulture, športa ter trženja / stikov z javnostmi), ki so bile leta 1996 najbolj dejavne na področju posameznih sektorskih politik in še vedno dejavne leta 2012. Intervjuvane interesne skupine predstavljajo najbolj aktivne interesne skupine v identificiranem policy območju in niso reprezentativne za vse interesne skupine v Sloveniji.

Excluded: no information
Data collected by:

Center za politološke raziskave

Sampling procedure:

Podrobno informacijo najdete v opisu posamezne raziskave.

Mode of data collection:

Osebni intervju: PAPI

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Information is not available.

Variable list

Contact the ADP to access the data.

Materials of the Study

No associated materials!

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

  1. Fink-Hafner, Danica, Mitja Hafner-Fink in Meta Novak (2015). Europeanisation as a Factor of National Interest Group Political-Cultural Change The Case of Interest Groups in Slovenia.

Access to data and documentation - Nesstar


DOCUMENTATION STATUS

2 - Polni opis raziskave.

CLASS OF THE STUDY

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  How to CITE this study?

Fink-Hafner, D. (2018). Oblikovanje policy mrež in lobiranje v Sloveniji: Opis serije [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: POLMR. Accessible at http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/polmr/

COBISS.SI
Publication date: 2018
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si