Slovensko javno mnenje 2015: Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti

Basic Study Information

ADP - IDNo: SJM15
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM15_V1
Main author(s):
 • Hafner Fink, Mitja
 • Malešič, Marjan
Co-workers:
 • Malnar, Brina
 • Kurdija, Slavko
 • Uhan, Samo
 • Toš, Niko
 • Bernik, Ivan
 • Miheljak, Vlado
 • Vovk, Tina
 • Falle, Rebeka
 • Broder, Živa
 • Doušak, May
 • Zajšek, Špela
 • Kecman, Ivi
Data file producer:
CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2015)

Funding agency:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Series:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi lahko anketo Slovensko javno mnenje (SJM) primerjamo s splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno relevantne podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v nekatere najpomembnejše mednarodne družboslovne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom lahko izvaja tudi projekt, ki je posvečen specifični konkretni tematiki.

 • ISSP/Mednarodna splošna družboslovna anketa = International Social Survey Programme

  Mednarodna družboslovna anketa (ISSP) je kontinuiran program mednarodnega sodelovanja v letnih anketah, ki pokrivajo pomembne teme za družboslovno znanstveno raziskovanje. Združuje že obstoječe družbeno-znanstvene projekte in usklajuje raziskovalne cilje ter tako dodaja posameznim nacionalnim raziskavam mednarodni in medkulturni vidik. Vsaka posamezna raziskava (tematski modul) se ukvarja z določeno družboslovno tematiko. Tako raziskave ISSP do sedaj vsebujejo vprašanja o odnosu posameznika do številnih družbenih tem, kot so: okolje, vloga vlade, družbene neenakosti, socialno podporo, družina in spolne vloge, delo in delovne usmeritve, religija, državljanstvo, nacionalna identiteta, zdravje in zdravstveni sistem. Prva raziskava je bila izvedena v letih 1985/86 v šestih državah, danes pa ima ISSP preko 40 držav članic po vsem svetu. (http://www.issp.org/)

Study Content

Keywords:

zaposlitveni dogovori, lastnosti zaposlitve, izkušnja z zaposlitvijo, razmerje med delom in zasebnim življenjem, centralizacija dela, delovna solidarnost, konflikt med odnosi pri delu, brezposelnost, delovna aktivnost, poklic, delovno mesto, delovno okolje, odnos do vladnih odgovornosti in porabe iz proračuna, državni poseg v ekonomijo, državljanske svoboščine, zanimanje za politiko, zaupanje, temeljne vrednote, zaupanje v ljudi, zaupanje v politične institucije, razumevanje demokracije, zadovoljstvo z življenjem, vrednotenje svobode, enakosti in varnosti, ekološki problemi, demografija, pogledi na nacionalno in mednarodno varnost, območja vojaških operacij

Keywords ELSST:
DELO IN ZAPOSLOVANJE, ZAPOSLITEV, DRŽAVNA VARNOST, MIROVNE SILE, DEMOKRACIJA, MEDNARODNA POLITIKA, MIR, VARNOSTNA IN OBRAMBNA POLITIKA DRŽAVE

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene razmere in kazalci
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
zadovoljstvo z razmerami
stališča o delu
vloga države
ogledalo javnega mnenja
stališča o varnosti
demografija


Abstract:

Slovensko javno mnenje 2015 zajema 4 tematske bloke, ki pokrivajo nacionalne in mednarodne raziskave: Stališča o delu ISSP 2015, Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države ISSP 2016, Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti. Raziskava temelji na reprezentativnem vzorcu (realiziran vzorec N=1024) prebivalcev Republike Slovenije, starejših od 18 let. Izvedena je bila med novembrom 2015 in februarjem 2016. V tem času je 30 anketarjev zbiralo podatke po 150 različnih območjih v Sloveniji.

Methodology


Collection date: 10. november 2015 - 23. februar 2016
Date of production: 2015
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Vse polnoletne osebe oziroma državljani, ki imajo volilno pravico.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Izbor je bil slučajni, kjer je imela na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost vključitve v vzorec. Izbor je bil opravljen dvostopenjsko. Izbor PSU na prvi stopnji je bil narejen slučajno z verjetnostjo sorazmerno velikosti CEA (Clusters of Enumeration Areas) glede na definicijo populacije, ter predhodno stratificirano po 12 regijah*6 tipov naselij. Na drugi stopnji je bilo znotraj vsakega od izbranih CEA po postopku enostavnega slučajnega izbora izbrano fiksno število oseb z imeni in priimki ter naslovi.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu ob podpori računalnika (CAPI).

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SJM15 - Slovensko javno mnenje 2015: Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja 2015 in raziskava Stališča o varnosti [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 373
 • number of units: 1024

Version: december 2016

Variable list

Z1 V celoti gledano, kako zadovoljni ste sedaj s svojim življenjem? Izberite ustrezno vrednost na lestvici od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni, da ste izredno nezadovoljni, 10 pa, da ste izredno zadovoljni.

V celoti gledano, kako zadovoljni ste sedaj s svojim življenjem? Izberite ustrezno vrednost na lestvici od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni, da ste izredno nezadovoljni, 10 pa, da ste izredno zadovoljni.

Value 13 Frequency
0 izredno nezadovoljen/-na 4
1 . 2
2 . 9
3 . 30
4 . 26
5 . 167
6 . 83
7 . 192
8 . 271
9 . 126
10 izredno zadovoljen/-na 111
88 ne vem 2
99 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1021 3

Valid range from 0 to 10

Z2 Prosimo vas, da s pomočjo iste lestvice izrazite vaša občutja glede osebne sreče nasploh, pri čemer 0 pomeni, da sploh niste srečni, in 10, da ste zelo srečni.

Prosimo vas, da s pomočjo iste lestvice izrazite vaša občutja glede osebne sreče nasploh, pri čemer 0 pomeni, da sploh niste srečni, in 10, da ste zelo srečni.

Value 22 Frequency
0 sploh nisem srečen/-na 5
1 . 2
2 . 11
3 . 27
4 . 20
5 . 146
6 . 91
7 . 142
8 . 268
9 . 168
10 zelo sem srečen/-na 141
88 ne vem 2
99 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1021 3

Valid range from 0 to 10

Z3 Kako ocenjujete materialne razmere, v katerih živite vi in vaša družina? V kolikšni meri ste torej zadovoljni oz. nezadovoljni z materialnimi razmerami v vaši družini?

Kako ocenjujete materialne razmere, v katerih živite vi in vaša družina? Ocenite z lestvico od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni najslabšo, 10 pa najboljšo oceno. V kolikšni meri ste torej zadovoljni oz. nezadovoljni z materialnimi razmerami v vaši družini?

Value 31 Frequency
0 zelo nezadovoljen/-na 6
1 . 8
2 . 23
3 . 54
4 . 64
5 . 161
6 . 137
7 . 187
8 . 212
9 . 94
10 zelo zadovoljen/-na 76
88 ne vem 2
99 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1022 2

Valid range from 0 to 10

Z1 V celoti gledano, kako zadovoljni ste sedaj s svojim življenjem? Izberite ustrezno vrednost na lestvici od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni, da ste izredno nezadovoljni, 10 pa, da ste izredno zadovoljni.

V celoti gledano, kako zadovoljni ste sedaj s svojim življenjem? Izberite ustrezno vrednost na lestvici od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni, da ste izredno nezadovoljni, 10 pa, da ste izredno zadovoljni.

Value 1373 Frequency
0 izredno nezadovoljen/-na 4
1 . 2
2 . 9
3 . 30
4 . 26
5 . 167
6 . 83
7 . 192
8 . 271
9 . 126
10 izredno zadovoljen/-na 111
88 ne vem 2
99 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1021 3

Valid range from 0 to 10

Z2 Prosimo vas, da s pomočjo iste lestvice izrazite vaša občutja glede osebne sreče nasploh, pri čemer 0 pomeni, da sploh niste srečni, in 10, da ste zelo srečni.

Prosimo vas, da s pomočjo iste lestvice izrazite vaša občutja glede osebne sreče nasploh, pri čemer 0 pomeni, da sploh niste srečni, in 10, da ste zelo srečni.

Value 2372 Frequency
0 sploh nisem srečen/-na 5
1 . 2
2 . 11
3 . 27
4 . 20
5 . 146
6 . 91
7 . 142
8 . 268
9 . 168
10 zelo sem srečen/-na 141
88 ne vem 2
99 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1021 3

Valid range from 0 to 10

Z3 Kako ocenjujete materialne razmere, v katerih živite vi in vaša družina? V kolikšni meri ste torej zadovoljni oz. nezadovoljni z materialnimi razmerami v vaši družini?

Kako ocenjujete materialne razmere, v katerih živite vi in vaša družina? Ocenite z lestvico od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni najslabšo, 10 pa najboljšo oceno. V kolikšni meri ste torej zadovoljni oz. nezadovoljni z materialnimi razmerami v vaši družini?

Value 3371 Frequency
0 zelo nezadovoljen/-na 6
1 . 8
2 . 23
3 . 54
4 . 64
5 . 161
6 . 137
7 . 187
8 . 212
9 . 94
10 zelo zadovoljen/-na 76
88 ne vem 2
99 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1022 2

Valid range from 0 to 10

Z4 Če se primerjate z ljudmi v vaši okolici, ali sodite, da vam gre v finančnem pogledu boljše kot njim, enako ali slabše?

Če se primerjate z ljudmi v vaši okolici, ali sodite, da vam gre v finančnem pogledu boljše kot njim, enako ali slabše?

Value 4370 Frequency
0 veliko slabše 4
1 . 10
2 . 18
3 . 51
4 . 73
5 . 435
6 . 135
7 . 134
8 . 84
9 . 41
10 veliko boljše 11
88 ne vem 28
99 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
996 28

Valid range from 0 to 10

Z5 Če govorimo na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden?

Če govorimo na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden? Izberite ustrezno vrednost na lestvici od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni, da je treba biti z ljudmi zelo previden, 10 pa, da večini ljudi lahko zaupamo.

Value 5369 Frequency
0 treba je biti zelo previden 60
1 . 54
2 . 97
3 . 151
4 . 116
5 . 200
6 . 77
7 . 115
8 . 104
9 . 32
10 večini ljudi lahko zaupamo 17
88 ne vem 1
99 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1023 1

Valid range from 0 to 10

Z6 Nekateri ljudje imajo občutek, da lahko docela svobodno odločajo o svojem življenju, drugi pa imajo občutek, da s svojimi dejanji ne morejo bistveno vplivati na to, kaj se z njimi dogaja. V kolikšni meri vi odločate?

Nekateri ljudje imajo občutek, da lahko docela svobodno odločajo o svojem življenju, drugi pa imajo občutek, da s svojimi dejanji ne morejo bistveno vplivati na to, kaj se z njimi dogaja. Prosimo vas, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, v kolikšni meri lahko vi odločate o svojem življenju. Pri tem pomeni 0 čisto nič, 10 pa v veliki meri.

Value 6368 Frequency
0 čisto nič 7
1 . 5
2 . 17
3 . 36
4 . 43
5 . 152
6 . 104
7 . 152
8 . 234
9 . 116
10 v veliki meri 150
88 ne vem 7
99 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1016 8

Valid range from 0 to 10

Z7 Ko gledajo na prihodnost, so nekateri ljudje bolj črnogledi, pravimo, da so pesimistični, drugi pa vidijo prihodnost bolj rožnato, so optimistični. Kako bi opredelili sebe na lestvici od 0 do 10?

Ko gledajo na prihodnost, so nekateri ljudje bolj črnogledi, pravimo, da so pesimistični, drugi pa vidijo prihodnost bolj rožnato, so optimistični. Kako bi opredelili sebe na lestvici od 0 do 10, kjer 0 pomeni, da ste velik pesimist, 10 pa, da ste velik optimist?

Value 7367 Frequency
0 pesimist 5
1 . 5
2 . 15
3 . 51
4 . 52
5 . 191
6 . 94
7 . 163
8 . 217
9 . 109
10 optimist 112
88 ne vem 9
99 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1014 10

Valid range from 0 to 10

W1A Prosimo povejte, koliko se strinjate ali ne strinjate z navedenima trditvama o delu, pri čemer imejte v mislih delo na splošno. Delo v službi je le način, da človek zasluži denar in nič več. Prosimo povejte, koliko se strinjate ali ne strinjate z navedenima trditvama o delu, pri čemer imejte v mislih delo na splošno.

Delo v službi je le način, da človek zasluži denar in nič več.

Value 8366 Frequency
1 v celoti se strinjam 91
2 strinjam se 260
3 niti strinjam, niti ne strinjam 236
4 ne strinjam se 335
5 sploh se ne strinjam 90
8 ne vem 12
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1012 12

Valid range from 1 to 5

W1B Rad/-a bi hodil/-a v službo, tudi če ne bi potreboval/-a denarja. Prosimo povejte, koliko se strinjate ali ne strinjate z navedenima trditvama o delu, pri čemer imejte v mislih delo na splošno.

Rad/-a bi hodil/-a v službo, tudi če ne bi potreboval/-a denarja.

Value 9365 Frequency
1 v celoti se strinjam 148
2 strinjam se 409
3 niti strinjam, niti ne strinjam 184
4 ne strinjam se 194
5 sploh se ne strinjam 68
8 ne vem 20
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1003 21

Valid range from 1 to 5

W2A Kako pomembna je za vas..., ko pomislite na službo oziroma zaposlitev? varnost zaposlitve Kako pomembna je za vas vsaka od naslednjih stvari, ko pomislite na službo oziroma zaposlitev?

varnost zaposlitve

Value 10364 Frequency
1 zelo pomembno 571
2 pomembno 388
3 niti pomembno, niti nepomembno 41
4 ni pomembno 10
5 sploh ni pomembno 5
8 ne vem 8
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1015 9

Valid range from 1 to 5

W2B Kako pomembna je za vas... dober zaslužek Kako pomembna je za vas vsaka od naslednjih stvari, ko pomislite na službo oziroma zaposlitev?

dober zaslužek

Value 11363 Frequency
1 zelo pomembno 287
2 pomembno 594
3 niti pomembno, niti nepomembno 114
4 ni pomembno 15
5 sploh ni pomembno 6
8 ne vem 7
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1016 8

Valid range from 1 to 5

W2C Kako pomembna je za vas... veliko možnosti za napredovanje Kako pomembna je za vas vsaka od naslednjih stvari, ko pomislite na službo oziroma zaposlitev?

veliko možnosti za napredovanje

Value 12362 Frequency
1 zelo pomembno 232
2 pomembno 515
3 niti pomembno, niti nepomembno 194
4 ni pomembno 58
5 sploh ni pomembno 7
8 ne vem 17
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 18

Valid range from 1 to 5

W2D Kako pomembna je za vas... zanimivo delo Kako pomembna je za vas vsaka od naslednjih stvari, ko pomislite na službo oziroma zaposlitev?

zanimivo delo

Value 13361 Frequency
1 zelo pomembno 469
2 pomembno 481
3 niti pomembno, niti nepomembno 50
4 ni pomembno 10
5 sploh ni pomembno 3
8 ne vem 9
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1013 11

Valid range from 1 to 5

W2E Kako pomembna je za vas... da lahko delaš samostojno Kako pomembna je za vas vsaka od naslednjih stvari, ko pomislite na službo oziroma zaposlitev?

da lahko delaš samostojno

Value 14360 Frequency
1 zelo pomembno 331
2 pomembno 510
3 niti pomembno, niti nepomembno 137
4 ni pomembno 30
5 sploh ni pomembno 6
8 ne vem 10
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1014 10

Valid range from 1 to 5

W2F Kako pomembna je za vas... da pri svojem delu lahko pomagaš drugim Kako pomembna je za vas vsaka od naslednjih stvari, ko pomislite na službo oziroma zaposlitev?

da pri svojem delu lahko pomagaš drugim

Value 15359 Frequency
1 zelo pomembno 355
2 pomembno 553
3 niti pomembno, niti nepomembno 87
4 ni pomembno 13
5 sploh ni pomembno 6
8 ne vem 10
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1014 10

Valid range from 1 to 5

W2G Kako pomembna je za vas... da je delo koristno za družbo Kako pomembna je za vas vsaka od naslednjih stvari, ko pomislite na službo oziroma zaposlitev?

da je delo koristno za družbo

Value 16358 Frequency
1 zelo pomembno 315
2 pomembno 570
3 niti pomembno, niti nepomembno 101
4 ni pomembno 17
5 sploh ni pomembno 8
8 ne vem 12
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1011 13

Valid range from 1 to 5

W2H Kako pomembna je za vas... da lahko sam razporediš delo v dnevu in tednu Kako pomembna je za vas vsaka od naslednjih stvari, ko pomislite na službo oziroma zaposlitev?

da lahko sam razporediš delo v dnevu in tednu

Value 17357 Frequency
1 zelo pomembno 249
2 pomembno 436
3 niti pomembno, niti nepomembno 228
4 ni pomembno 78
5 sploh ni pomembno 18
8 ne vem 14
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1009 15

Valid range from 1 to 5

W2I Kako pomembna je za vas... da imaš osebne stike z drugimi ljudmi Kako pomembna je za vas vsaka od naslednjih stvari, ko pomislite na službo oziroma zaposlitev?

da imaš osebne stike z drugimi ljudmi

Value 18356 Frequency
1 zelo pomembno 349
2 pomembno 514
3 niti pomembno, niti nepomembno 107
4 ni pomembno 34
5 sploh ni pomembno 7
8 ne vem 12
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1011 13

Valid range from 1 to 5

W3 Ali ste se že kdaj oz. ali bi se odrekli dobri priložnosti za zaposlitev v korist vašemu družinskemu življenju?

Ali ste se že kdaj oz. ali bi se odrekli dobri priložnosti za zaposlitev v korist vašemu družinskemu življenju?

Value 19355 Frequency
1 da, to sem že storil/-a in bi verjetno še kdaj 199
2 da, to sem že storil/-a, a verjetno ne bi več 77
3 ne, tega še nisem storil/-a, ampak verjetno bi 346
4 ne, tega še nisem storil/-a in verjetno ne bi 328
8 ne vem 72
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
950 74

Valid range from 1 to 4

W4 Ali ste kdaj oz. bi v prid družinskemu življenju vztrajali v službi, ki vas ni oziroma ne bi izpolnjevala?

Ali ste kdaj oz. bi v prid družinskemu življenju vztrajali v službi, ki vas ni oziroma ne bi izpolnjevala?

Value 20354 Frequency
1 da, to sem že storil/-a in bi verjetno še kdaj 162
2 da, to sem že storil/-a, a verjetno ne bi več 122
3 ne, tega še nisem storil/-a, ampak verjetno bi 281
4 ne, tega še nisem storil/-a in verjetno ne bi 394
8 ne vem 63
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
959 65

Valid range from 1 to 4

W5 Ste bili v zadnjih petih letih neenakopravno obravnavani (diskriminirani) v zvezi z zaposlitvijo, npr. pri prijavi za službo, ko je šlo za povišanje plače ali napredovanje?

Ste bili v zadnjih petih letih neenakopravno obravnavani (diskriminirani) v zvezi z zaposlitvijo, npr. pri prijavi za službo, ko je šlo za povišanje plače ali napredovanje?

Value 21353 Frequency
0 nisem bil/-a zaposlen/-a, nisem iskal/-a zaposlitve [preskok na W7] 235
1 da 146
2 ne [preskok na W7] 642
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1023 1

Valid range from 0 to 2

W6 Kaj je bil po vašem mnenju glavni razlog za neenakopravno obravnavo? Na to vprašanje so odgovarjali samo tisti, ki so pri W5 odgovorili z 1 ('da').

Kaj je bil po vašem mnenju glavni razlog za neenakopravno obravnavo?

Value 22352 Frequency
1 moja starost 28
2 moja rasna, etnična pripadnost 5
3 moja nacionalnost 4
4 moj spol 12
5 moja verska pripadnost 0
6 moja invalidnost, duševna ali telesna bolezen 8
7 moje družinske obveznosti 6
8 moja politična prepričanja 4
9 drugo 77
0 se ne nanaša 877
88 ne vem 2
99 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
144 880

Valid range from 1 to 9

W7 Ste bili v zadnjih petih letih na delovnem mestu kakorkoli nadlegovani s strani nadrejenih ali sodelavcev, npr. ste bili deležni ustrahovanja, psihične ali fizične zlorabe?

Ste bili v zadnjih petih letih na delovnem mestu kakorkoli nadlegovani s strani nadrejenih ali sodelavcev, npr. ste bili deležni ustrahovanja, psihične ali fizične zlorabe?

Value 23351 Frequency
1 da 84
2 ne 699
0 se ne nanaša (nimam zaposlitve / nadrejenega / sodelavcev) 241
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
783 241

Valid range from 1 to 2

W8A Koliko se strinjate ali ne strinjate z navedenima trditvama? Delavci potrebujejo močne sindikate za zaščito svojih interesov. Koliko se strinjate ali ne strinjate z navedenima trditvama?

Delavci potrebujejo močne sindikate za zaščito svojih interesov.

Value 24350 Frequency
1 v celoti se strinjam 243
2 strinjam se 359
3 niti strinjam, niti ne strinjam 197
4 ne strinjam se 127
5 sploh se ne strinjam 59
8 ne vem 38
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
985 39

Valid range from 1 to 5

W8B Močni sindikati so slabi za slovensko gospodarstvo. Koliko se strinjate ali ne strinjate z navedenima trditvama?

Močni sindikati so slabi za slovensko gospodarstvo.

Value 25349 Frequency
1 v celoti se strinjam 69
2 strinjam se 191
3 niti strinjam, niti ne strinjam 344
4 ne strinjam se 266
5 sploh se ne strinjam 56
8 ne vem 98
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
926 98

Valid range from 1 to 5

W9 Denimo, da bi lahko sami odločali o vaši sedanji delovni aktivnosti. Kaj od navedenega bi najraje izbrali?

Denimo, da bi lahko sami odločali o vaši sedanji delovni aktivnosti. Kaj od navedenega bi najraje izbrali?

Value 26348 Frequency
1 zaposlitev s polnim delovnim časom (30 ur na teden ali več) 684
2 zaposlitev s skrajšanim delovnim časom (od 10 do 29 ur na te 160
3 zaposlitev za manj kot 10 ur na teden 31
4 da sploh ne bi bil zaposlen 127
8 ne vem 22
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1002 22

Valid range from 1 to 4

W10 Ali trenutno imate plačano zaposlitev?

Ali trenutno imate plačano zaposlitev?

Value 27347 Frequency
1 da 488
2 ne [preskok na W32] 535
9 b.o. 0
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1023 1

Valid range from 1 to 9

W11 Pomislite na vašo sedanjo zaposlitev - koliko delate (vključno z nadurami) in koliko pri tem zaslužite. Če bi lahko izbrali eno od naslednjih treh možnosti, kateri bi dali prednost?

Pomislite na vašo sedanjo zaposlitev - koliko delate (vključno z nadurami) in koliko pri tem zaslužite. Če bi lahko izbrali eno od naslednjih treh možnosti, kateri bi dali prednost?

Value 28346 Frequency
1 delati več ur in zaslužiti več denarja 141
2 delati toliko ur kot doslej in zaslužiti toliko denarja kot 296
3 delati manj ur in zaslužiti manj denarja 27
0 se ne nanaša 535
8 ne vem 23
9 b.o. 1
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
464 560

Valid range from 1 to 3

W12A Prosimo vas, da za vsako od naslednjih trditev poveste, v kolikšni meri drži za vašo sedanjo (redno) zaposlitev. Imam zanesljivo zaposlitev Prosimo vas, da za vsako od naslednjih trditev poveste, v kolikšni meri drži za vašo sedanjo (redno) zaposlitev.

imam zanesljivo zaposlitev

Value 29345 Frequency
1 v celoti se strinjam 206
2 strinjam se 170
3 niti strinjam, niti ne strinjam 58
4 ne strinjam se 45
5 sploh se ne strinjam 7
0 se ne nanaša 535
8 ne vem 1
9 b.o. 1
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
486 538

Valid range from 1 to 5

W12B moj zaslužek je dober Prosimo vas, da za vsako od naslednjih trditev poveste, v kolikšni meri drži za vašo sedanjo (redno) zaposlitev.

moj zaslužek je dober

Value 30344 Frequency
1 v celoti se strinjam 53
2 strinjam se 158
3 niti strinjam, niti ne strinjam 173
4 ne strinjam se 79
5 sploh se ne strinjam 22
0 se ne nanaša 535
8 ne vem 2
9 b.o. 1
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
485 539

Valid range from 1 to 5

W12C imam dobre možnosti za napredovanje Prosimo vas, da za vsako od naslednjih trditev poveste, v kolikšni meri drži za vašo sedanjo (redno) zaposlitev.

imam dobre možnosti za napredovanje

Value 31343 Frequency
1 v celoti se strinjam 44
2 strinjam se 131
3 niti strinjam, niti ne strinjam 113
4 ne strinjam se 139
5 sploh se ne strinjam 54
0 se ne nanaša 535
8 ne vem 6
9 b.o. 1
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
481 543

Valid range from 1 to 5

W12D moje delo je zanimivo Prosimo vas, da za vsako od naslednjih trditev poveste, v kolikšni meri drži za vašo sedanjo (redno) zaposlitev.

moje delo je zanimivo

Value 32342 Frequency
1 v celoti se strinjam 174
2 strinjam se 231
3 niti strinjam, niti ne strinjam 56
4 ne strinjam se 20
5 sploh se ne strinjam 5
0 se ne nanaša 535
8 ne vem 0
9 b.o. 2
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
486 538

Valid range from 1 to 5

W12E pri svojem delu sem samostojen/-a Prosimo vas, da za vsako od naslednjih trditev poveste, v kolikšni meri drži za vašo sedanjo (redno) zaposlitev.

pri svojem delu sem samostojen/-a

Value 33341 Frequency
1 v celoti se strinjam 192
2 strinjam se 204
3 niti strinjam, niti ne strinjam 71
4 ne strinjam se 17
5 sploh se ne strinjam 3
0 se ne nanaša 535
8 ne vem 0
9 b.o. 1
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
487 537

Valid range from 1 to 5

W12F pri svojem delu lahko pomagam drugim ljudem Prosimo vas, da za vsako od naslednjih trditev poveste, v kolikšni meri drži za vašo sedanjo (redno) zaposlitev.

pri svojem delu lahko pomagam drugim ljudem

Value 34340 Frequency
1 v celoti se strinjam 193
2 strinjam se 212
3 niti strinjam, niti ne strinjam 52
4 ne strinjam se 24
5 sploh se ne strinjam 5
0 se ne nanaša 535
8 ne vem 1
9 b.o. 1
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
486 538

Valid range from 1 to 5

W12G moje delo je koristno za družbo Prosimo vas, da za vsako od naslednjih trditev poveste, v kolikšni meri drži za vašo sedanjo (redno) zaposlitev.

moje delo je koristno za družbo

Value 35339 Frequency
1 v celoti se strinjam 153
2 strinjam se 213
3 niti strinjam, niti ne strinjam 85
4 ne strinjam se 25
5 sploh se ne strinjam 8
0 se ne nanaša 535
8 ne vem 3
9 b.o. 1
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
484 540

Valid range from 1 to 5

W12H pri mojem delu imam osebne stike z drugimi ljudmi Prosimo vas, da za vsako od naslednjih trditev poveste, v kolikšni meri drži za vašo sedanjo (redno) zaposlitev.

pri mojem delu imam osebne stike z drugimi ljudmi

Value 36338 Frequency
1 v celoti se strinjam 287
2 strinjam se 165
3 niti strinjam, niti ne strinjam 19
4 ne strinjam se 12
5 sploh se ne strinjam 4
0 se ne nanaša 535
8 ne vem 0
9 b.o. 1
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
487 537

Valid range from 1 to 5

W13A Pogoji dela na vašem delovnem mestu. Kako pogosto se vam pri vašem delu dogajajo naslednje stvari... da morate opravljati težka fizična dela In zdaj še nekaj vprašanj o pogojih dela na vašem delovnem mestu. Prosimo povejte, kako pogosto se vam pri vašem delu dogajajo naslednje stvari...

da morate opravljati težka fizična dela

Value 37337 Frequency
1 vedno 68
2 pogosto 61
3 včasih 94
4 komaj kdaj 70
5 nikoli 194
0 se ne nanaša 535
8 ne vem 0
9 b.o. 1
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
487 537

Valid range from 1 to 5

W13B Kako pogosto se vam pri vašem delu... se vam zdi vaše delo stresno In zdaj še nekaj vprašanj o pogojih dela na vašem delovnem mestu. Prosimo povejte, kako pogosto se vam pri vašem delu dogajajo naslednje stvari...

da se vam zdi vaše delo stresno

Value 38336 Frequency
1 vedno 86
2 pogosto 163
3 včasih 155
4 komaj kdaj 36
5 nikoli 47
0 se ne nanaša 535
8 ne vem 0
9 b.o. 1
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
487 537

Valid range from 1 to 5

W14A Kako pogosto se vam pri vašem delu... med svojim običajnim delovnikom delate doma In kako pogosto... ?

med svojim običajnim delovnikom delate doma

Value 39335 Frequency
1 vedno 48
2 pogosto 58
3 včasih 88
4 komaj kdaj 49
5 nikoli 244
0 se ne nanaša 535
8 ne vem 0
9 b.o. 1
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
487 537

Valid range from 1 to 5

W14B Kako pogosto se vam pri vašem delu... vaša služba vključuje delo ob vikendih In kako pogosto... ?

vaša služba vključuje delo ob vikendih

Value 40334 Frequency
1 vedno 77
2 pogosto 84
3 včasih 124
4 komaj kdaj 70
5 nikoli 131
0 se ne nanaša 535
8 ne vem 0
9 b.o. 2
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
486 538

Valid range from 1 to 5

W15 Katera od trditev najbolje opisuje, kdo odloča o tem, kdaj pričnete in kdaj končate z delom?

Katera od trditev najbolje opisuje, kdo odloča o tem, kdaj pričnete in kdaj končate z delom?

Value 41333 Frequency
1 uro začetka in konca dela določi moj delodajalec in je sam/- 252
2 v določenih mejah lahko sam/-a odločam, kdaj bom začel/-a de 177
3 povsem svobodno lahko odločam, kdaj bom pričel/-a in končal/ 56
0 se ne nanaša 535
8 ne vem 1
9 b.o. 2
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
485 539

Valid range from 1 to 3

W16 Katera od trditev najbolje opisuje vaš običajni delovni čas pri vaši glavni zaposlitvi?

Katera od trditev najbolje opisuje vaš običajni delovni čas pri vaši glavni zaposlitvi?

Value 42332 Frequency
1 imam reden delovni čas ali izmeno (podnevi, zvečer ali ponoč 370
2 imam delovni čas ali izmeno, ki se pogosto spreminja (na pri 69
3 imam delovni čas, ki ga v zadnjem trenutku določa moj deloda 36
0 se ne nanaša 535
8 ne vem 10
9 b.o. 3
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
475 549

Valid range from 1 to 3

W17 Katera od trditev najbolje opisuje, kako je običajno organizirano vaše dnevno delo?

Katera od trditev najbolje opisuje, kako je običajno organizirano vaše dnevno delo?

Value 43331 Frequency
1 povsem svobodno odločam o organizaciji svojega dela 101
2 v določenih mejah lahko sam/-a odločam o organizaciji svojeg 284
3 nobenega vpliva nimam na organizacijo svojega dela 102
0 se ne nanaša 535
8 ne vem 0
9 b.o. 1
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
487 537

Valid range from 1 to 3

W18 Kako težko bi bilo za vas, da bi vzeli v delovnem času eno ali dve prosti uri zato, da bi uredili zasebne ali družinske zadeve?

Kako težko bi bilo za vas, da bi vzeli v delovnem času eno ali dve prosti uri zato, da bi uredili zasebne ali družinske zadeve?

Value 44330 Frequency
1 sploh ne bi bilo težko 178
2 ne preveč težko 163
3 dokaj težko 69
4 zelo težko 76
0 se ne nanaša 535
8 ne vem 1
9 b.o. 1
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
486 538

Valid range from 1 to 4

W19A Kako pogosto čutite, da... vaše službene obveznosti motijo vaše družinsko življenje? Kako pogosto čutite, da...

...vaše službene obveznosti motijo vaše družinsko življenje?

Value 45329 Frequency
1 vedno 9
2 pogosto 68
3 včasih 155
4 komaj kdaj 108
5 nikoli 145
0 se ne nanaša 535
8 ne vem 2
9 b.o. 1
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
485 539

Valid range from 1 to 5

W19B Kako pogosto čutite, da... vaše družinske obveznosti motijo vaše delo v službi? Kako pogosto čutite, da...

...vaše družinske obveznosti motijo vaše delo v službi?

Value 46328 Frequency
1 vedno 2
2 pogosto 11
3 včasih 63
4 komaj kdaj 152
5 nikoli 257
0 se ne nanaša 535
8 ne vem 2
9 b.o. 1
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
485 539

Valid range from 1 to 5

W20 Kolikšen delež vaših preteklih delovnih izkušenj in znanj lahko uporabite pri vašem sedanjem delu?

Kolikšen delež vaših preteklih delovnih izkušenj in znanj lahko uporabite pri vašem sedanjem delu?

Value 47327 Frequency
1 skoraj nič 62
2 malo 62
3 precej 153
4 skoraj vse 197
0 se ne nanaša 535
8 ne vem 13
9 b.o. 1
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
474 550

Valid range from 1 to 4

W21 Ali ste se v zadnjih 12 mesecih udeležili kakršnega koli usposabljanja za izboljšanje vaše delovne usposobljenosti, tako v okviru vašega podjetja (službe) kot kjerkoli drugje?

Ali ste se v zadnjih 12 mesecih udeležili kakršnega koli usposabljanja za izboljšanje vaše delovne usposobljenosti, tako v okviru vašega podjetja (službe) kot kjerkoli drugje?

Value 48326 Frequency
1 da 290
2 ne 196
0 se ne nanaša 535
8 ne vem 1
9 b.o. 1
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
486 538

Valid range from 1 to 2

W22A Ocena odnosov med ljudmi v vašem delovnem okolju med ... vodstvom in zaposlenimi Kako bi vi na splošno ocenili odnose med ljudmi v vašem delovnem okolju med...

vodstvom in zaposlenimi

Value 49325 Frequency
1 zelo dobri 103
2 precej dobri 173
3 niti dobri, niti slabi 135
4 precej slabi 43
5 zelo slabi 15
0 se ne nanaša 535
8 neodločen 17
9 b.o. 2
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
469 555

Valid range from 1 to 5

W22B Ocena odnosov med ljudmi v vašem delovnem okolju med .. kolegi pri delu Kako bi vi na splošno ocenili odnose med ljudmi v vašem delovnem okolju med...

kolegi pri delu

Value 50324 Frequency
1 zelo dobri 167
2 precej dobri 215
3 niti dobri, niti slabi 73
4 precej slabi 8
5 zelo slabi 3
0 se ne nanaša 535
8 neodločen 21
9 b.o. 1
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
466 558

Valid range from 1 to 5

W23 Kako zadovoljni ste s svojo sedanjo službo, zaposlitvijo?

Kako zadovoljni ste s svojo sedanjo službo, zaposlitvijo?

Value 51323 Frequency
1 popolnoma zadovoljen/-na 83
2 zelo zadovoljen/-na 118
3 precej zadovoljen/-na 180
4 niti zadovoljen/-na, niti nezadovoljen/-na 87
5 precej nezadovoljen/-na 12
6 zelo nezadovoljen/-na 6
7 popolnoma nezadovoljen/-na 1
0 se ne nanaša 535
8 ne vem 0
9 b.o. 1
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
487 537

Valid range from 1 to 7

W23a Kako zadovoljni ste s porazdelitvijo svojega časa med tistega, ki ga porabite za službo, in tistega, ki ga porabite za druge stvari v življenju?

Kako zadovoljni ste s porazdelitvijo svojega časa med tistega, ki ga porabite za službo, in tistega, ki ga porabite za druge stvari v življenju? Ocenite na lestvici od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni, da ste izjemno nezadovoljni s porazdelitvijo časa, 10 pa, da ste izjemno zadovoljni.

Value 52322 Frequency
0 izjemno nezadovoljen/-na 2
1 1 6
2 2 9
3 3 31
4 4 21
5 5 99
6 6 59
7 7 88
8 8 95
9 9 38
10 izjemno zadovoljen/-na 37
66 se ne nanaša 535
88 ne vem 1
99 b.o. 2
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
485 539

Valid range from 0 to 10

W24A Pripravljen/-a sem delati več in bolje kot sedaj, da bi svojemu podjetju ali ustanovi pomagal/-a k uspehu. V kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami?

Pripravljen/-a sem delati več in bolje kot sedaj, da bi svojemu podjetju ali ustanovi pomagal/-a k uspehu.

Value 53321 Frequency
1 v celoti se strinjam 60
2 strinjam se 214
3 niti strinjam, niti ne strinjam 136
4 ne strinjam se 49
5 sploh se ne strinjam 23
0 se ne nanaša 535
8 ne vem 5
9 b.o. 1
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
482 542

Valid range from 1 to 5

W24B Ponosen/-na sem, da delam za svoje podjetje ali ustanovo. V kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami?

Ponosen/-na sem, da delam za svoje podjetje ali ustanovo.

Value 54320 Frequency
1 v celoti se strinjam 116
2 strinjam se 241
3 niti strinjam, niti ne strinjam 96
4 ne strinjam se 25
5 sploh se ne strinjam 5
0 se ne nanaša 535
8 ne vem 4
9 b.o. 1
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
483 541

Valid range from 1 to 5

W24C Zavrnil/-a bi ponudbo za drugo zaposlitev, tudi precej bolje plačano, le da bi ostal/-a v sedanjem podjetju ali ustanovi. V kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami?

Zavrnil/-a bi ponudbo za drugo zaposlitev, tudi precej bolje plačano, le da bi ostal/-a v sedanjem podjetju ali ustanovi.

Value 55319 Frequency
1 v celoti se strinjam 57
2 strinjam se 76
3 niti strinjam, niti ne strinjam 118
4 ne strinjam se 129
5 sploh se ne strinjam 88
0 se ne nanaša 535
8 ne vem 19
9 b.o. 1
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
468 556

Valid range from 1 to 5

W25A Sedaj pomislite na vrsto dela, ki ga opravljate... Če bi dobil/-a priložnost, bi sedanjo vrsto dela zamenjal/-a za nekaj drugega Sedaj pomislite na vrsto dela, ki ga opravljate, ne glede na podjetje ali organizacijo, kjer ste zaposleni. V kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjima trditvama?

Če bi dobil/-a priložnost, bi sedanjo vrsto dela zamenjal/-a za nekaj drugega.

Value 56318 Frequency
1 v celoti se strinjam 66
2 strinjam se 126
3 niti strinjam, niti ne strinjam 97
4 ne strinjam se 123
5 sploh se ne strinjam 66
0 se ne nanaša 535
8 ne vem 9
9 b.o. 1
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
478 546

Valid range from 1 to 5

W25B Sedaj pomislite na vrsto dela, ki ga opravljate... Ponosen/-na sem na vrsto dela, ki ga opravljam. Sedaj pomislite na vrsto dela, ki ga opravljate, ne glede na podjetje ali organizacijo, kjer ste zaposleni. V kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjima trditvama?

Ponosen/-na sem na vrsto dela, ki ga opravljam.

Value 57317 Frequency
1 v celoti se strinjam 147
2 strinjam se 238
3 niti strinjam, niti ne strinjam 87
4 ne strinjam se 12
5 sploh se ne strinjam 2
0 se ne nanaša 535
8 ne vem 1
9 b.o. 1
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
486 538

Valid range from 1 to 5

W26 Kako težko oz. lahko bi vam bilo najti novo delo, zaposlitev, ki bi bila vsaj tako dobra kot sedanja?

Kako težko oz. lahko bi vam bilo najti novo delo, zaposlitev, ki bi bila vsaj tako dobra kot sedanja?

Value 58316 Frequency
1 zelo lahko 11
2 dokaj lahko 59
3 niti lahko, niti težko 114
4 dokaj težko 156
5 zelo težko 129
0 se ne nanaša 535
8 ne vem 18
9 b.o. 1
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
469 555

Valid range from 1 to 5

W27 Na splošno, kako verjetno je, da boste v obdobju naslednjih 12 mesecev skušali poiskati zaposlitev v drugem podjetju, ustanovi?

Na splošno, kako verjetno je, da boste v obdobju naslednjih 12 mesecev skušali poiskati zaposlitev v drugem podjetju, ustanovi

Value 59315 Frequency
1 zelo verjetno 35
2 verjetno 43
3 ne preveč verjetno 86
4 zelo malo verjetno 306
0 se ne nanaša 535
8 ne vem 17
9 b.o. 1
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
470 554

Valid range from 1 to 4

W28 Koliko, če sploh, vas skrbi, da bi izgubili zaposlitev?

Koliko, če sploh, vas skrbi, da bi izgubili zaposlitev?

Value 60314 Frequency
1 zelo me skrbi 48
2 do neke mere me skrbi 128
3 bolj malo me skrbi 122
4 sploh me ne skrbi 189
0 se ne nanaša 535
8 ne vem 0
9 b.o. 1
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
487 537

Valid range from 1 to 4

W29A Da bi se izognil/-a nezaposlenosti, bi bil/-a pripravljen/-a... sprejeti delo, ki zahteva nove veščine in znanja V kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? Da bi se izognil/-a nezaposlenosti, bi bil/-a pripravljen/-a...

sprejeti delo, ki zahteva nove veščine in znanja

Value 61313 Frequency
1 v celoti se strinjam 225
2 strinjam se 203
3 niti strinjam, niti ne strinjam 27
4 ne strinjam se 19
5 sploh se ne strinjam 11
0 se ne nanaša 535
8 ne vem 2
9 b.o. 1
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
485 539

Valid range from 1 to 5

W29B Da bi se izognil/-a nezaposlenosti, bi bil/-a pripravljen/-a... sprejeti nižji položaj za nižje plačilo V kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? Da bi se izognil/-a nezaposlenosti, bi bil/-a pripravljen/-a...?

sprejeti nižji položaj za nižje plačilo

Value 62312 Frequency
1 v celoti se strinjam 98
2 strinjam se 178
3 niti strinjam, niti ne strinjam 103
4 ne strinjam se 79
5 sploh se ne strinjam 26
0 se ne nanaša 535
8 ne vem 3
9 b.o. 1
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
484 540

Valid range from 1 to 5

W29C Da bi se izognil/-a nezaposlenosti, bi bil/-a pripravljen/-a... sprejeti začasno zaposlitev V kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? Da bi se izognil/-a nezaposlenosti, bi bil/-a pripravljen/-a...?

sprejeti začasno zaposlitev

Value 63311 Frequency
1 v celoti se strinjam 144
2 strinjam se 237
3 niti strinjam, niti ne strinjam 46
4 ne strinjam se 46
5 sploh se ne strinjam 14
0 se ne nanaša 535
8 ne vem 0
9 b.o. 1
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
487 537

Valid range from 1 to 5

W29D Da bi se izognil/-a nezaposlenosti, bi bil/-a pripravljen/-a... sprejeti delo v oddaljenem kraju V kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? Da bi se izognil/-a nezaposlenosti, bi bil/-a pripravljen/-a...?

sprejeti delo v oddaljenem kraju

Value 64310 Frequency
1 v celoti se strinjam 77
2 strinjam se 180
3 niti strinjam, niti ne strinjam 109
4 ne strinjam se 84
5 sploh se ne strinjam 35
0 se ne nanaša 535
8 ne vem 2
9 b.o. 1
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
485 539

Valid range from 1 to 5

W29E Da bi se izognil/-a nezaposlenosti, bi bil/-a pripravljen/-a... preseliti se znotraj Slovenije V kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? Da bi se izognil/-a nezaposlenosti, bi bil/-a pripravljen/-a...?

preseliti se znotraj Slovenije

Value 65309 Frequency
1 v celoti se strinjam 36
2 strinjam se 76
3 niti strinjam, niti ne strinjam 94
4 ne strinjam se 149
5 sploh se ne strinjam 124
0 se ne nanaša 535
8 ne vem 8
9 b.o. 1
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
479 545

Valid range from 1 to 5

W29F Da bi se izognil/-a nezaposlenosti, bi bil/-a pripravljen/-a... preseliti se v drugo državo V kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? Da bi se izognil/-a nezaposlenosti, bi bil/-a pripravljen/-a...?

preseliti se v drugo državo

Value 66308 Frequency
1 v celoti se strinjam 44
2 strinjam se 56
3 niti strinjam, niti ne strinjam 70
4 ne strinjam se 112
5 sploh se ne strinjam 197
0 se ne nanaša 535
8 ne vem 8
9 b.o. 1
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
479 545

Valid range from 1 to 5

W30 Ste v zadnjih 12 mesecih poleg svoje glavne zaposlitve opravljali še kakšno drugo delo za plačilo?

Ste v zadnjih 12 mesecih poleg svoje glavne zaposlitve opravljali še kakšno drugo delo za plačilo?

Value 67307 Frequency
1 da, ves čas [nadaljujte z W31] 29
2 da, večino časa [nadaljujte z W31] 12
3 da, samo nekaj časa [nadaljujte z W31] 42
4 ne [preskok na R1] 404
0 se ne nanaša 535
9 b.o. 1
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
487 537

Valid range from 1 to 4

W31 Koliko ste v zadnjih 12 mesecih zaslužili z dodatnim delom v primerjavi z vašo glavno zaposlitvijo? Z dodatnim delom sem zaslužil/-a…

Koliko ste v zadnjih 12 mesecih zaslužili z dodatnim delom v primerjavi z vašo glavno zaposlitvijo?

Value 68306 Frequency
1 precej manj kot z glavno zaposlitvijo 49
2 manj kot z glavno zaposlitvijo 17
3 približno enako 8
4 več kot z glavno zaposlitvijo 3
5 precej več kot z glavno zaposlitvijo 3
0 se ne nanaša 939
8 ne vem 2
9 b.o. 2
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
80 944

Valid range from 1 to 5

W32 Ali ste kdaj imeli plačano zaposlitev, ki je trajala vsaj leto ali več?

Ali ste kdaj imeli plačano zaposlitev, ki je trajala vsaj leto ali več?

Value 69305 Frequency
1 da [nadaljujte z W33] 409
2 ne [nadaljujte z W36] 126
0 se ne nanaša 488
9 b.o. 0
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
535 489

Valid range from 1 to 2

W33A Katerega leta je prenehala vaša zadnja zaposlitev? Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri vprašanju W33a odgovorili z 1 ('da').

Katerega leta je prenehala vaša zadnja zaposlitev?

Value 70304 Frequency
0 se ne nanaša 614
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
407 617 1963 2016 2002.435 9.928

Valid range from 1963 to 2016

W33B Prosimo povejte tudi mesec. Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri vprašanju W33a odgovorili z 1 ('da').

Prosimo povejte tudi mesec.

Value 71303 Frequency
1 januar 41
2 februar 15
3 marec 24
4 april 28
5 maj 27
6 junij 42
7 julij 36
8 avgust 22
9 september 41
10 oktober 25
11 november 24
12 december 77
0 se ne nanaša 614
99 b.o. 7
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
402 622

Valid range from 1 to 12

W34 Kako zadovoljni ste bili s svojo zadnjo službo, zaposlitvijo? Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri vprašanju W33a odgovorili z 1 ('da').

Kako zadovoljni ste s svojo zadnjo službo, zaposlitvijo?

Value 72302 Frequency
1 popolnoma zadovoljen/-na 97
2 zelo zadovoljen/-na 96
3 precej zadovoljen/-na 122
4 niti zadovoljen/-na, niti nezadovoljen/-na 61
5 precej nezadovoljen/-na 19
6 zelo nezadovoljen/-na 9
7 popolnoma nezadovoljen/-na 3
0 se ne nanaša 614
8 ne vem 1
9 b.o. 1
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
407 617

Valid range from 1 to 7

W35 Kateri je bil poglavitni razlog, da je vaša zaposlitev prenehala? Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri vprašanju W33a odgovorili z 1 ('da').

Kateri je bil poglavitni razlog, da je vaša zaposlitev prenehala?

Value 73301 Frequency
1 dosegel/-a sem starostno mejo za upokojitev 237
2 upokojil/-a sem se predčasno, po lastni odločitvi 20
3 upokojil/-a sem se predčasno, a ne po lastni odločitvi 16
4 postal/-a sem (trajno) nesposoben/-na za delo 35
5 moje delovno mesto je bilo ukinjeno 24
6 bil/-a sem odpuščen/-a 13
7 moja pogodba o zaposlitvi se je iztekla 16
8 družinske obveznosti 11
9 poročil/-a sem se 3
10 (drugo) 34
0 se ne nanaša 614
88 ne vem 0
99 b.o. 0
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
409 615

Valid range from 1 to 10

W36 Ali si želite imeti (plačano) zaposlitev, bodisi sedaj ali pa kdaj v prihodnosti?

Ali si želite imeti (plačano) zaposlitev, bodisi sedaj ali pa kdaj v prihodnosti?

Value 74300 Frequency
1 da [nadaljujte z W37] 168
2 ne [preskok na W43] 367
0 se ne nanaša 488
9 b.o. 0
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
535 489

Valid range from 1 to 2

W37 Kako verjetno se vam zdi, da bi našli zaposlitev?

Kako verjetno se vam zdi, da bi našli zaposlitev?

Value 75299 Frequency
1 zelo verjetno 30
2 verjetno 61
3 ne preveč verjetno 42
4 zelo malo je verjetno 32
0 se ne nanaša 855
8 ne vem 3
9 b.o. 0
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
165 859

Valid range from 1 to 4

W38 Kako močno, če sploh, vas skrbi, da morda ne boste našli zaposlitve?

Kako močno, če sploh, vas skrbi, da morda ne boste našli zaposlitve?

Value 76298 Frequency
1 močno me skrbi 38
2 precej me skrbi 30
3 malo me skrbi 49
4 sploh me ne skrbi 50
0 se ne nanaša 855
8 ne vem 1
9 b.o. 0
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
167 857

Valid range from 1 to 4

W39A Da bi dobil službo, bi bil pripravljen/-a... sprejeti delo, ki zahteva nove veščine in znanja V kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? Da bi dobil/-a službo, bi bil/-a pripravljen/-a...

sprejeti delo, ki zahteva nove veščine in znanja

Value 77297 Frequency
1 v celoti se strinjam 73
2 strinjam se 73
3 niti strinjam, niti ne strinjam 10
4 ne strinjam se 5
5 sploh se ne strinjam 2
0 se ne nanaša 855
8 ne vem 5
9 b.o. 0
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
163 861

Valid range from 1 to 5

W39B Da bi dobil službo, bi bil pripravljen/-a... sprejeti nižje plačan položaj V kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? Da bi dobil/-a službo, bi bil/-a pripravljen/-a...

sprejeti nižje plačan položaj

Value 78296 Frequency
1 v celoti se strinjam 28
2 strinjam se 73
3 niti strinjam, niti ne strinjam 33
4 ne strinjam se 23
5 sploh se ne strinjam 5
0 se ne nanaša 855
8 ne vem 6
9 b.o. 0
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
162 862

Valid range from 1 to 5

W39C Da bi dobil službo, bi bil pripravljen V kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? Da bi dobil/-a službo, bi bil/-a pripravljen/-a...

sprejeti začasno zaposlitev

Value 79295 Frequency
1 v celoti se strinjam 59
2 strinjam se 89
3 niti strinjam, niti ne strinjam 9
4 ne strinjam se 6
5 sploh se ne strinjam 2
0 se ne nanaša 855
8 ne vem 3
9 b.o. 0
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
165 859

Valid range from 1 to 5

W39D Da bi dobil službo, bi bil pripravljen V kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? Da bi dobil/-a službo, bi bil/-a pripravljen/-a...

sprejeti delo v oddaljenem kraju

Value 80294 Frequency
1 v celoti se strinjam 35
2 strinjam se 49
3 niti strinjam, niti ne strinjam 28
4 ne strinjam se 38
5 sploh se ne strinjam 15
0 se ne nanaša 855
8 ne vem 3
9 b.o. 0
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
165 859

Valid range from 1 to 5

W39E Da bi dobil službo, bi bil pripravljen/-a... preseliti se znotraj Slovenije V kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? Da bi dobil/-a službo, bi bil/-a pripravljen/-a...

preseliti se znotraj Slovenije

Value 81293 Frequency
1 v celoti se strinjam 22
2 strinjam se 35
3 niti strinjam, niti ne strinjam 23
4 ne strinjam se 54
5 sploh se ne strinjam 29
0 se ne nanaša 855
8 ne vem 4
9 b.o. 1
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
163 861

Valid range from 1 to 5

W39F Da bi dobil službo, bi bil pripravljen/-a... preseliti se v drugo državo V kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? Da bi dobil/-a službo, bi bil/-a pripravljen/-a...

preseliti se v drugo državo

Value 82292 Frequency
1 v celoti se strinjam 19
2 strinjam se 31
3 niti strinjam, niti ne strinjam 14
4 ne strinjam se 40
5 sploh se ne strinjam 60
0 se ne nanaša 855
8 ne vem 4
9 b.o. 0
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
164 860

Valid range from 1 to 5

W40A Ste v obdobju zadnjih 12 mesecev naredili kaj od naštetega, da bi našli zaposlitev? se prijavili na (državni) zavod za zaposlovanje Ste v obdobju zadnjih 12 mesecev naredili kaj od naštetega, da bi našli zaposlitev?

se prijavili na (državni) zavod za zaposlovanje

Value 83291 Frequency
1 ne 105
2 da, enkrat ali dvakrat 55
3 da, več kot dvakrat 8
0 se ne nanaša 855
9 b.o. 0
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
168 856

Valid range from 1 to 3

W40B se prijavili pri zasebni agenciji za zaposlovanje Ste v obdobju zadnjih 12 mesecev naredili kaj od naštetega, da bi našli zaposlitev?

se prijavili pri zasebni agenciji za zaposlovanje

Value 84290 Frequency
1 ne 144
2 da, enkrat ali dvakrat 16
3 da, več kot dvakrat 8
0 se ne nanaša 855
9 b.o. 0
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
168 856

Valid range from 1 to 3

W40C se odzvali na oglas za službo v časopisu ali reviji Ste v obdobju zadnjih 12 mesecev naredili kaj od naštetega, da bi našli zaposlitev?

se odzvali na oglas za službo v časopisu ali reviji

Value 85289 Frequency
1 ne 129
2 da, enkrat ali dvakrat 16
3 da, več kot dvakrat 23
0 se ne nanaša 855
9 b.o. 0
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
168 856

Valid range from 1 to 3

W40D dali v časopis ali na internet oglas, da iščete zaposlitev Ste v obdobju zadnjih 12 mesecev naredili kaj od naštetega, da bi našli zaposlitev?

dali v časopis ali na internet oglas, da iščete zaposlitev

Value 86288 Frequency
1 ne 145
2 da, enkrat ali dvakrat 15
3 da, več kot dvakrat 8
0 se ne nanaša 855
9 b.o. 0
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
168 856

Valid range from 1 to 3

W40E iskali delo neposredno pri delodajalcih Ste v obdobju zadnjih 12 mesecev naredili kaj od naštetega, da bi našli zaposlitev?

iskali delo neposredno pri delodajalcih

Value 87287 Frequency
1 ne 103
2 da, enkrat ali dvakrat 32
3 da, več kot dvakrat 33
0 se ne nanaša 855
9 b.o. 0
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
168 856

Valid range from 1 to 3

W40F prosili sorodnike, prijatelje ali kolege, da vam pomagajo pri iskanju zaposlitve Ste v obdobju zadnjih 12 mesecev naredili kaj od naštetega, da bi našli zaposlitev?

prosili sorodnike, prijatelje ali kolege, da vam pomagajo pri iskanju zaposlitve

Value 88286 Frequency
1 ne 103
2 da, enkrat ali dvakrat 30
3 da, več kot dvakrat 35
0 se ne nanaša 855
9 b.o. 0
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
168 856

Valid range from 1 to 3

W41 Ali ste se v zadnjih 12 mesecih udeležili kakršnega koli usposabljanja za izboljšanje vaše delovne usposobljenosti?

Ali ste se v zadnjih 12 mesecih udeležili kakršnega koli usposabljanja za izboljšanje vaše delovne usposobljenosti?

Value 89285 Frequency
1 da 43
2 ne 124
8 ne vem 1
0 se ne nanaša 855
9 b.o. 0
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
168 856

Valid range from 1 to 8

W42 Ali trenutno iščete zaposlitev?

Ali trenutno iščete zaposlitev?

Value 90284 Frequency
1 da 66
2 ne 102
0 se ne nanaša 855
9 b.o. 0
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
168 856

Valid range from 1 to 2

W43 Kaj oziroma kdo je za vas poglavitni vir sredstev za preživljanje?

Kaj oziroma kdo je za vas poglavitni vir sredstev za preživljanje?

Value 91283 Frequency
1 trenutni zakonec, partner 47
2 drugi družinski člani 63
3 pokojnina 364
4 podpora za brezposelne 10
5 socialna podpora 11
6 občasno delo 11
7 štipendija, študentsko posojilo 14
8 prihranki 4
9 naložbe ali dohodek iz najema 0
95 drugo 10
0 se ne nanaša 488
99 b.o. 1
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
534 490

Valid range from 1 to 95

W44 Kako močno, če sploh, vas skrbi, da bi izgubili ta poglavitni vir sredstev za preživljanje?

Kako močno, če sploh, vas skrbi, da bi izgubili ta poglavitni vir sredstev za preživljanje?

Value 92282 Frequency
1 močno me skrbi 171
2 precej me skrbi 104
3 malo me skrbi 123
4 sploh me ne skrbi 137
0 se ne nanaša 488
9 b.o. 0
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
535 489

Valid range from 1 to 4

R1 Če govorimo na splošno, ali bi vi rekli, da je treba zakone upoštevati brez izjeme, ali pa obstajajo določene izjemne situacije, v katerih bi moral človek ravnati po svoji vesti, pa čeprav bi pri tem prekršil zakone

Če govorimo na splošno, ali bi vi rekli, da je treba zakone upoštevati brez izjeme, ali pa obstajajo določene izjemne situacije, v katerih bi moral človek ravnati po svoji vesti, pa čeprav bi pri tem prekršil zakone?

Value 93281 Frequency
1 zakone je treba ubogati brez izjeme 409
2 v izjemnih situacijah je treba poslušati svojo vest 565
8 ne vem 49
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
974 50

Valid range from 1 to 2

R2A Posamezniki ali združenja lahko na veliko načinov protestirajo proti ukrepom oblasti, kadar te ukrepe odločno odklanjajo. V kakšni meri naj bi bilo dovoljeno ...organiziranje javnih zborovanj v protest proti oblasti Posamezniki ali združenja lahko na veliko načinov protestirajo proti ukrepom oblasti, kadar te ukrepe odločno odklanjajo. Prosimo vas, da nam na osnovi dane lestvice poveste, v kakšni meri naj bi bile po vašem mnenju dovoljene naštete protestne akcije.

organiziranje javnih zborovanj v protest proti oblasti

Value 94280 Frequency
1 v vsakem primeru dovoljeno 241
2 dovoljeno 617
3 ni dovoljeno 86
4 v nobenem primeru ni dovoljeno 21
8 ne vem 59
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
965 59

Valid range from 1 to 4

R2B V kakšni meri naj bi bile po vašem mnenju dovoljeno .. organiziranje protestnih pohodov in demonstracij Posamezniki ali združenja lahko na veliko načinov protestirajo proti ukrepom oblasti, kadar te ukrepe odločno odklanjajo. Prosimo vas, da nam na osnovi dane lestvice poveste, v kakšni meri naj bi bile po vašem mnenju dovoljene naštete protestne akcije.

organiziranje protestnih pohodov in demonstracij

Value 95279 Frequency
1 v vsakem primeru dovoljeno 216
2 dovoljeno 622
3 ni dovoljeno 112
4 v nobenem primeru ni dovoljeno 15
8 ne vem 56
9 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
965 59

Valid range from 1 to 4

R3A Pomislite na ljudi, ki hočejo nasilno zrušiti oblast. Ali menite, da bi tem ljudem lahko dovolili...? prirediti javna zborovanja, na katerih lahko izrazijo svoje nazore Nazore nekaterih ljudi večina ocenjuje kot skrajne. Pomislite na ljudi, ki hočejo nasilno zrušiti oblast. Ali menite, da bi tem ljudem lahko dovolili...?

prirediti javna zborovanja, na katerih lahko izrazijo svoje nazore

Value 96278 Frequency
1 v vsakem primeru dovolili 59
2 dovolili 305
3 ne dovolili 357
4 v nobenem primeru dovolili 249
8 ne vem 54
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
970 54

Valid range from 1 to 4

R3B Ali menite, da bi tem ljudem lahko dovolili... objaviti knjige, v katerih izražajo svoje nazore Nazore nekaterih ljudi večina ocenjuje kot skrajne. Pomislite na ljudi, ki hočejo nasilno zrušiti oblast. Ali menite, da bi tem ljudem lahko dovolili...?

objaviti knjige, v katerih lahko izražajo svoje nazore

Value 97277 Frequency
1 v vsakem primeru dovolili 102
2 dovolili 554
3 ne dovolili 199
4 v nobenem primeru dovolili 115
8 ne vem 54
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
970 54

Valid range from 1 to 4

R4 Tudi sodišča se lahko motijo. Kaj je po vaši oceni slabše?

Tudi sodišča se lahko motijo. Kaj je po vaši oceni slabše?

Value 98276 Frequency
1 obsoditi nedolžno osebo, ali 672
2 oprostiti krivo osebo 172
8 ne vem, neodločen 180
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1024 0

Valid range from 1 to 8

R5A Našteli vam bomo nekaj ukrepov, ki jih lahko sprejme vlada v zvezi s sedanjim gospodarskim položajem. Koliko podpirate... zmanjšanje izdatkov države (proračuna) Našteli vam bomo nekaj ukrepov, ki jih lahko sprejme vlada v zvezi s sedanjim gospodarskim položajem. Za vsakega od njih nam povejte, ali ga podpirate ali ne podpirate?

zmanjšanje izdatkov države (proračuna)

Value 99275 Frequency
1 močno podpiram 241
2 podpiram 427
3 niti podpiram, niti ne podpirem 156
4 ne podpiram 135
5 sploh ne podpiram 19
8 ne vem 46
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
978 46

Valid range from 1 to 5

R5B Koliko podpirate... financiranje programov zaposlovanja Našteli vam bomo nekaj ukrepov, ki jih lahko sprejme vlada v zvezi s sedanjim gospodarskim položajem. Za vsakega od njih nam povejte, ali ga podpirate ali ne podpirate?

financiranje programov zaposlovanja

Value 100274 Frequency
1 močno podpiram 258
2 podpiram 564
3 niti podpiram, niti ne podpirem 105
4 ne podpiram 57
5 sploh ne podpiram 13
8 ne vem 27
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
997 27

Valid range from 1 to 5

R5C Koliko podpirate... manj zakonskih predpisov za gospodarstvo Našteli vam bomo nekaj ukrepov, ki jih lahko sprejme vlada v zvezi s sedanjim gospodarskim položajem. Za vsakega od njih nam povejte, ali ga podpirate ali ne podpirate?

manj zakonskih predpisov za gospodarstvo

Value 101273 Frequency
1 močno podpiram 210
2 podpiram 429
3 niti podpiram, niti ne podpirem 218
4 ne podpiram 80
5 sploh ne podpiram 10
8 ne vem 77
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
947 77

Valid range from 1 to 5

R5D Koliko podpirate... podpora industriji pri razvoju novih proizvodov in tehnologije Našteli vam bomo nekaj ukrepov, ki jih lahko sprejme vlada v zvezi s sedanjim gospodarskim položajem. Za vsakega od njih nam povejte, ali ga podpirate ali ne podpirate?

podpora industriji pri razvoju novih proizvodov in tehnologije

Value 102272 Frequency
1 močno podpiram 450
2 podpiram 499
3 niti podpiram, niti ne podpirem 32
4 ne podpiram 12
5 sploh ne podpiram 2
8 ne vem 27
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
995 29

Valid range from 1 to 5

R5E Koliko podpirate... podpora nazadujočim vejam industrije, da bi zagotovili delovna mesta Našteli vam bomo nekaj ukrepov, ki jih lahko sprejme vlada v zvezi s sedanjim gospodarskim položajem. Za vsakega od njih nam povejte, ali ga podpirate ali ne podpirate?

podpora nazadujočim vejam industrije, da bi zagotovili delovna mesta

Value 103271 Frequency
1 močno podpiram 256
2 podpiram 374
3 niti podpiram, niti ne podpirem 153
4 ne podpiram 175
5 sploh ne podpiram 33
8 ne vem 32
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
991 33

Valid range from 1 to 5

R5F Koliko podpirate... skrajšanje tedenskega delovnega časa, da bi tako ustvarili nova delovna mesta Našteli vam bomo nekaj ukrepov, ki jih lahko sprejme vlada v zvezi s sedanjim gospodarskim položajem. Za vsakega od njih nam povejte, ali ga podpirate ali ne podpirate?

skrajšanje tedenskega delovnega časa, da bi tako ustvarili nova delovna mesta

Value 104270 Frequency
1 močno podpiram 130
2 podpiram 374
3 niti podpiram, niti ne podpirem 246
4 ne podpiram 188
5 sploh ne podpiram 49
8 ne vem 37
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
987 37

Valid range from 1 to 5

R6A Prosimo vas, da nam za našteta področja poveste, ali bi po vaši sodbi morala vlada zagotoviti... za varstvo okolja Prosimo vas, da nam za našteta področja poveste, ali bi po vaši sodbi morala vlada zagotoviti zanje več ali manj denarja. Pri tem upoštevajte, da če boste rekli “veliko več”, to lahko zahteva tudi povišanje davkov.

za varstvo okolja

Value 105269 Frequency
1 veliko več denarja 111
2 nekaj več 500
3 kot doslej 355
4 nekaj manj 27
5 veliko manj denarja 6
8 ne vem 24
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
999 25

Valid range from 1 to 5

R6B bi morala vlada zagotoviti... za zdravstvo Prosimo vas, da nam za našteta področja poveste, ali bi po vaši sodbi morala vlada zagotoviti zanje več ali manj denarja. Pri tem upoštevajte, da če boste rekli “veliko več”, to lahko zahteva tudi povišanje davkov.

za zdravstvo

Value 106268 Frequency
1 veliko več denarja 302
2 nekaj več 492
3 kot doslej 195
4 nekaj manj 17
5 veliko manj denarja 5
8 ne vem 12
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1011 13

Valid range from 1 to 5

R6C bi morala vlada zagotoviti... za policijo in odkrivanje kaznivih dejanj Prosimo vas, da nam za našteta področja poveste, ali bi po vaši sodbi morala vlada zagotoviti zanje več ali manj denarja. Pri tem upoštevajte, da če boste rekli “veliko več”, to lahko zahteva tudi povišanje davkov.

za policijo in odkrivanje kaznivih dejanj

Value 107267 Frequency
1 veliko več denarja 161
2 nekaj več 518
3 kot doslej 281
4 nekaj manj 24
5 veliko manj denarja 10
8 ne vem 30
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
994 30

Valid range from 1 to 5

R6D bi morala vlada zagotoviti... za izobraževanje Prosimo vas, da nam za našteta področja poveste, ali bi po vaši sodbi morala vlada zagotoviti zanje več ali manj denarja. Pri tem upoštevajte, da če boste rekli “veliko več”, to lahko zahteva tudi povišanje davkov.

za izobraževanje

Value 108266 Frequency
1 veliko več denarja 229
2 nekaj več 444
3 kot doslej 306
4 nekaj manj 20
5 veliko manj denarja 4
8 ne vem 20
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1003 21

Valid range from 1 to 5

R6E bi morala vlada zagotoviti... za vojsko in obrambo Prosimo vas, da nam za našteta področja poveste, ali bi po vaši sodbi morala vlada zagotoviti zanje več ali manj denarja. Pri tem upoštevajte, da če boste rekli “veliko več”, to lahko zahteva tudi povišanje davkov.

za vojsko in obrambo

Value 109265 Frequency
1 veliko več denarja 70
2 nekaj več 273
3 kot doslej 423
4 nekaj manj 148
5 veliko manj denarja 73
8 ne vem 37
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
987 37

Valid range from 1 to 5

R6F bi morala vlada zagotoviti... za pokojnine Prosimo vas, da nam za našteta področja poveste, ali bi po vaši sodbi morala vlada zagotoviti zanje več ali manj denarja. Pri tem upoštevajte, da če boste rekli “veliko več”, to lahko zahteva tudi povišanje davkov.

za pokojnine

Value 110264 Frequency
1 veliko več denarja 279
2 nekaj več 513
3 kot doslej 200
4 nekaj manj 16
5 veliko manj denarja 2
8 ne vem 14
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1010 14

Valid range from 1 to 5

R6G bi morala vlada zagotoviti... za podporo nezaposlenim Prosimo vas, da nam za našteta področja poveste, ali bi po vaši sodbi morala vlada zagotoviti zanje več ali manj denarja. Pri tem upoštevajte, da če boste rekli “veliko več”, to lahko zahteva tudi povišanje davkov.

za podporo nezaposlenim

Value 111263 Frequency
1 veliko več denarja 113
2 nekaj več 334
3 kot doslej 386
4 nekaj manj 126
5 veliko manj denarja 32
8 ne vem 33
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
991 33

Valid range from 1 to 5

R6H bi morala vlada zagotoviti... za kulturo in umetnost Prosimo vas, da nam za našteta področja poveste, ali bi po vaši sodbi morala vlada zagotoviti zanje več ali manj denarja. Pri tem upoštevajte, da če boste rekli “veliko več”, to lahko zahteva tudi povišanje davkov.

za kulturo in umetnost

Value 112262 Frequency
1 veliko več denarja 42
2 nekaj več 283
3 kot doslej 514
4 nekaj manj 131
5 veliko manj denarja 23
8 ne vem 30
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
993 31

Valid range from 1 to 5

R7A Ali je država odgovorna... zagotoviti delovno mesto za vsakogar, ki hoče delati Povejte nam prosim, za katere od naštetih stvari naj bi bila pri nas odgovorna država? Ali je država odgovorna...

zagotoviti delovno mesto za vsakogar, ki hoče delati

Value 113261 Frequency
1 v vsakem primeru odgovorna 392
2 delno odgovorna 450
3 v glavnem ni odgovorna 132
4 v nobenem primeru ni odgovorna 41
8 ne vem 9
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1015 9

Valid range from 1 to 4

R7B Ali je država odgovorna... nadzorovati cene Povejte nam prosim, za katere od naštetih stvari naj bi bila pri nas odgovorna država? Ali je država odgovorna...

nadzorovati cene

Value 114260 Frequency
1 v vsakem primeru odgovorna 379
2 delno odgovorna 439
3 v glavnem ni odgovorna 142
4 v nobenem primeru ni odgovorna 40
8 ne vem 24
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 24

Valid range from 1 to 4

R7C Ali je država odgovorna... zagotoviti zdravstveno oskrbo za bolne Povejte nam prosim, za katere od naštetih stvari naj bi bila pri nas odgovorna država? Ali je država odgovorna...

zagotoviti zdravstveno oskrbo za bolne

Value 115259 Frequency
1 v vsakem primeru odgovorna 863
2 delno odgovorna 146
3 v glavnem ni odgovorna 11
4 v nobenem primeru ni odgovorna 0
8 ne vem 3
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1020 4

Valid range from 1 to 4

R7D Ali je država odgovorna... zagotoviti upokojencem in starim ljudem primeren življenjski standard Povejte nam prosim, za katere od naštetih stvari naj bi bila pri nas odgovorna država? Ali je država odgovorna...

zagotoviti upokojencem in starim ljudem primeren življenjski standard

Value 116258 Frequency
1 v vsakem primeru odgovorna 786
2 delno odgovorna 221
3 v glavnem ni odgovorna 13
4 v nobenem primeru ni odgovorna 1
8 ne vem 1
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1021 3

Valid range from 1 to 4

R7E Ali je država odgovorna... pomagati industriji, da si zagotovi razvoj Povejte nam prosim, za katere od naštetih stvari naj bi bila pri nas odgovorna država? Ali je država odgovorna...

pomagati industriji

Value 117257 Frequency
1 v vsakem primeru odgovorna 506
2 delno odgovorna 441
3 v glavnem ni odgovorna 43
4 v nobenem primeru ni odgovorna 8
8 ne vem 25
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
998 26

Valid range from 1 to 4

R7F Ali je država odgovorna... zagotoviti nezaposlenim primeren življenjski standard Povejte nam prosim, za katere od naštetih stvari naj bi bila pri nas odgovorna država? Ali je država odgovorna...

zagotoviti nezaposlenim primeren življenjski standard

Value 118256 Frequency
1 v vsakem primeru odgovorna 267
2 delno odgovorna 530
3 v glavnem ni odgovorna 168
4 v nobenem primeru ni odgovorna 32
8 ne vem 27
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
997 27

Valid range from 1 to 4

R7G Ali je država odgovorna... znižati razlike med revnimi in bogatimi Povejte nam prosim, za katere od naštetih stvari naj bi bila pri nas odgovorna država? Ali je država odgovorna...

znižati razlike med revnimi in bogatimi

Value 119255 Frequency
1 v vsakem primeru odgovorna 628
2 delno odgovorna 306
3 v glavnem ni odgovorna 67
4 v nobenem primeru ni odgovorna 12
8 ne vem 11
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1013 11

Valid range from 1 to 4

R7H Ali je država odgovorna... zagotoviti štipendije za študente iz družin z nižjimi dohodki Povejte nam prosim, za katere od naštetih stvari naj bi bila pri nas odgovorna država? Ali je država odgovorna...

zagotoviti štipendije za študente iz družin z nižjimi dohodki

Value 120254 Frequency
1 v vsakem primeru odgovorna 696
2 delno odgovorna 292
3 v glavnem ni odgovorna 23
4 v nobenem primeru ni odgovorna 2
8 ne vem 10
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1013 11

Valid range from 1 to 4

R7I Ali je država odgovorna... zagotoviti dostojno prebivališče za tiste, ki si ga ne morejo privoščiti Povejte nam prosim, za katere od naštetih stvari naj bi bila pri nas odgovorna država? Ali je država odgovorna...

zagotoviti dostojno prebivališče za tiste, ki si ga ne morejo privoščiti

Value 121253 Frequency
1 v vsakem primeru odgovorna 414
2 delno odgovorna 516
3 v glavnem ni odgovorna 73
4 v nobenem primeru ni odgovorna 5
8 ne vem 14
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1008 16

Valid range from 1 to 4

R7J Ali je država odgovorna... strogo zakonsko preprečevati škodo, ki jo v okolju povzroča industrija Povejte nam prosim, za katere od naštetih stvari naj bi bila pri nas odgovorna država? Ali je država odgovorna...

strogo zakonsko preprečevati škodo, ki jo v okolju povzroča industrija

Value 122252 Frequency
1 v vsakem primeru odgovorna 628
2 delno odgovorna 333
3 v glavnem ni odgovorna 35
4 v nobenem primeru ni odgovorna 3
8 ne vem 22
9 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
999 25

Valid range from 1 to 4

R7K Ali je država odgovorna... spodbujati enakost med moškimi in ženskami Povejte nam prosim, za katere od naštetih stvari naj bi bila pri nas odgovorna država? Ali je država odgovorna...

spodbujati enakost med moškimi in ženskami

Value 123251 Frequency
1 v vsakem primeru odgovorna 590
2 delno odgovorna 310
3 v glavnem ni odgovorna 79
4 v nobenem primeru ni odgovorna 15
8 ne vem 30
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
994 30

Valid range from 1 to 4

R8A Ljudje imajo različne poglede na to, kdo bi moral opravljati naslednje storitve v Sloveniji. Kdo naj bi predvsem izvajal… zdravstveno varstvo za bolne Ljudje imajo različne poglede na to, kdo bi moral opravljati naslednje storitve v Sloveniji. Kdo naj bi po vašem mnenju predvsem izvajal…

zdravstveno varstvo za bolne

Value 124250 Frequency
1 javni zavodi / država 940
2 zasebni zavodi / profitne organizacije 37
3 neprofitne organizacije / dobrodelne organizacije / zadruge 16
4 verske organizacije 0
5 družina, sorodniki ali prijatelji 7
8 ne vem 23
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 24

Valid range from 1 to 5

R8B Kdo naj bi predvsem izvajal… skrb za starejše ljudi Ljudje imajo različne poglede na to, kdo bi moral opravljati naslednje storitve v Sloveniji. Kdo naj bi po vašem mnenju predvsem izvajal…

skrb za starejše ljudi

Value 125249 Frequency
1 javni zavodi / država 834
2 zasebni zavodi / profitne organizacije 52
3 neprofitne organizacije / dobrodelne organizacije / zadruge 32
4 verske organizacije 1
5 družina, sorodniki ali prijatelji 73
8 ne vem 31
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
992 32

Valid range from 1 to 5

R8C Kdo naj bi predvsem izvajal… obvezno izobraževanje otrok v šolah Ljudje imajo različne poglede na to, kdo bi moral opravljati naslednje storitve v Sloveniji. Kdo naj bi po vašem mnenju predvsem izvajal…

obvezno izobraževanje otrok v šolah

Value 126248 Frequency
1 javni zavodi / država 979
2 zasebni zavodi / profitne organizacije 17
3 neprofitne organizacije / dobrodelne organizacije / zadruge 7
4 verske organizacije 0
5 družina, sorodniki ali prijatelji 5
8 ne vem 16
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1008 16

Valid range from 1 to 5

R9A Pred vami je seznam ljudi in organizacij, ki lahko vplivajo na ukrepe vlade… Katera ima največji največji vpliv na odločitve slovenske vlade Pred vami je seznam ljudi in organizacij, ki lahko vplivajo na ukrepe vlade… Prosimo, da s seznama izberete dve, za kateri menite, da imata največji in drugi največji vpliv na odločitve slovenske vlade.

Največji vpliv...

Value 127247 Frequency
1 A - mediji 276
2 B - sindikati 120
3 C - podjetja, banke in industrija 185
4 D - verske organizacije in verski voditelji 10
5 E - vojska 2
6 F - organizirani kriminal 27
7 G - ljudje, ki so volili vladne stranke 115
8 H - državljani na splošno 53
9 I - nevladne in prostovoljne organizacije 3
10 J - mednarodne organizacije (Združeni narodi, Mednarodni den 79
88 K - ne vem 154
99 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
870 154

Valid range from 1 to 10

R9B Katera ima drugi največji največji vpliv na odločitve slovenske vlade Pred vami je seznam ljudi in organizacij, ki lahko vplivajo na ukrepe vlade… Prosimo, da s seznama izberete dve, za kateri menite, da imata največji in drugi največji vpliv na odločitve slovenske vlade.

Drugi največji vpliv...

Value 128246 Frequency
1 A - mediji 137
2 B - sindikati 115
3 C - podjetja, banke in industrija 170
4 D - verske organizacije in verski voditelji 13
5 E - vojska 3
6 F - organizirani kriminal 41
7 G - ljudje, ki so volili vladne stranke 115
8 H - državljani na splošno 76
9 I - nevladne in prostovoljne organizacije 15
10 J - mednarodne organizacije (Združeni narodi, Mednarodni den 122
88 K - ne vem 214
99 b.o.