Povračilni ukrepi ZDA

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: ZDA01
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_ZDA01_V1
Glavni avtor(ji):
  • Batagelj, Zenel
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Hohkraut, Tomaž
Izdelal datoteko podatkov:
CATI - CATI, Trženjske, Medijske, Družbene raziskave in Svetovanje, d.o.o. (Ljubljana; 2001)

Finančna podpora:

Radio-televizija Slovenija

Serija:
  • ODZIV/TV Odziv - Javnomnenjske raziskave

    TV ODZIV je serija javnomnenjskih raziskav o aktualnih tematikah, ki so predvajane v TV Dnevniku, Televiziji Slovenija, ob nedeljah.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

povračilni ukrepi ZDA, sodelovanje Slovenije pri vojaških napadih

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - spori, varnost in mir
Vsebinsko področja CERIF
Polemologija
Vsebinska področja ADP
povpračilni ukrepi ZDA


Povzetek:

Namen raziskave je ugotoviti mnenje anketiranih o upravičenosti povračilnih ukrepov ZDA in ali podpirajo sodelovanje Slovenije pri vojaških napadih.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 9 oktober 2001
Čas izdelave: 2001
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Slovenija

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Ciljna populacija so osebe stare od 15 do 65 let.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

CATI, Trženjske, Medijske, Družbene raziskave in Svetovanje, d.o.o.

Tip vzorca:

Sistematično slučajno vzorčenje. Za vzorčni okvir je seznam vseh telefonskih naročnikov pri Telekomu.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Na zbranih podatkih je bilo naknadno izvedeno uteževanje vzorca, ki porazdelitve izbranih (interakcijo med spolom in starostjo, regijo ter izobrazbo) spremenljivk prilagodi populacijski strukturi. Uteženi vzorec se tako v izbranih kontrolnih spremenljivkah popolnoma ujema s populacijo od 15 do 65 let.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: ZDA01 - Povračilni ukrepi ZDA [datoteka podatkov], 2001

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 9
  • število enot: 283

Spremenljivke

LETO_R Nam lahko prosim zaupate letnico vašega rojstva?

Vrednost 13 Frekvenca
1936 1
1937 5
1938 4
1939 5
1940 5
1941 7
1942 8
1943 5
1944 8
1945 6
1946 5
1947 5
1948 4
1949 4
1950 5
1951 3
1952 6
1953 7
1954 6
1955 7
1956 5
1957 7
1958 10
1959 4
1960 6
1961 3
1962 4
1963 16
1964 9
1965 7
1966 10
1967 2
1968 9
1969 6
1970 3
1971 5
1972 5
1973 7
1974 7
1975 5
1976 4
1977 9
1978 5
1979 4
1980 3
1981 4
1982 7
1983 2
1984 8
1985 6
1986 4
1987 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
293 1936 1987 1961.33 13.9636

Vrednosti spremenljivk od 1936 do 1987

MES_R V katerem mesecu ste rojeni?

Vrednost 22 Frekvenca
-9 neobstoječi vnos 0
1 januar 16
2 februar 19
3 marec 26
4 april 24
5 maj 22
6 junij 28
7 julij 39
8 avgust 34
9 september 39
10 oktober 23
11 november 5
12 december 18

X3 Kakšna je vaša dokončana izobrazba?

Vrednost 31 Frekvenca
-9 neobstoječi vnos 0
1 nedokončana osnovna šola 5
2 osnovna šola 36
3 poklicna šola 50
4 štiriletna srednja šola 109
5 višja šola 30
6 visoka šola 18
7 magisterij 1
8 doktorat 1
SYSMISS 43

LETO_R Nam lahko prosim zaupate letnico vašega rojstva?

Vrednost 19 Frekvenca
1936 1
1937 5
1938 4
1939 5
1940 5
1941 7
1942 8
1943 5
1944 8
1945 6
1946 5
1947 5
1948 4
1949 4
1950 5
1951 3
1952 6
1953 7
1954 6
1955 7
1956 5
1957 7
1958 10
1959 4
1960 6
1961 3
1962 4
1963 16
1964 9
1965 7
1966 10
1967 2
1968 9
1969 6
1970 3
1971 5
1972 5
1973 7
1974 7
1975 5
1976 4
1977 9
1978 5
1979 4
1980 3
1981 4
1982 7
1983 2
1984 8
1985 6
1986 4
1987 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
293 1936 1987 1961.33 13.9636

Vrednosti spremenljivk od 1936 do 1987

MES_R V katerem mesecu ste rojeni?

Vrednost 28 Frekvenca
-9 neobstoječi vnos 0
1 januar 16
2 februar 19
3 marec 26
4 april 24
5 maj 22
6 junij 28
7 julij 39
8 avgust 34
9 september 39
10 oktober 23
11 november 5
12 december 18

X3 Kakšna je vaša dokončana izobrazba?

Vrednost 37 Frekvenca
-9 neobstoječi vnos 0
1 nedokončana osnovna šola 5
2 osnovna šola 36
3 poklicna šola 50
4 štiriletna srednja šola 109
5 višja šola 30
6 visoka šola 18
7 magisterij 1
8 doktorat 1
SYSMISS 43

SPOL Spol

Vrednost 46 Frekvenca
-9 neobstoječi vnos 0
1 moški 121
2 ženski 172
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
293 1 2 1.58703 0.49321

Vrednosti spremenljivk od -9 do 2

AFG1 Sledi še nekaj vprašanj o aktualnem dogajanju. 11. septembra letos je Amerika doživela serijo nepričakovanih terorističnih napadov. V nedeljo so Združene Države Amerike v sodelovanju z zavezniki izvedle povračilni udarec v obliki vojaških napadov na Afganistan. Ali menite, da je bila tovrstna reakcija Združenih Držav upravičena al ne?

Vrednost 55 Frekvenca
-9 neobstoječi vnos 0
1 da, upravičena 181
2 ne, ni upravičena 75
98 12
99 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
256 1 2 1.29297 0.456016

Vrednosti spremenljivk od -9 do 99

AFG2 Zanima nas, kako bi sami označili trenutno dogajanje v Afganistanu, ki je povezano z vojaškimi napadi Združenih Držav. Ali bi rekli, da gre:

Vrednost 64 Frekvenca
-9 neobstoječi vnos 0
1 za golo maščevanje ZDA zaradi nedavnih terorističnih napadov 73
2 za boj proti terorizmu 150
3 za spopad vzhodne in zahodne civilizacije 14
4 za boj proti muslimanom 14
5 drugo 19
98 12
99 11

AFG3 Slovenija v samih napadih še ne sodeluje. V primeru, da bi Slovenijo zaprosili za sodelovanje v vojaških napadih, ali bi takšno sodelovanje podprli ali ne?

Vrednost 73 Frekvenca
-9 neobstoječi vnos 0
1 da 78
2 ne 188
98 12
99 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
266 1 2 1.70677 0.456103

Vrednosti spremenljivk od -9 do 99

AFG4 Kako bi se strinjali z naslednjo trditvijo: Dogajanje v Afganistanu bo močno vplivalo na mojo prihodnost. Se s trditvijo bolj strinjate ali bolj ne strinjate?

Vrednost 82 Frekvenca
-9 neobstoječi vnos 0
1 sploh se ne strinjam 28
2 ne strinjam se 114
3 niti, niti 22
4 strinjam se 70
5 popolnoma se strinjam 34
98 12
99 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
268 1 5 2.8806 1.26636

Vrednosti spremenljivk od -9 do 99

WRAKIN2 Utež

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
293 0.339021 2.49181 1 0.532735

Vrednosti spremenljivk od 0.339021 do 2.49181

Gradiva o izvedbi raziskave

  1. Batagelj, Zenel (2001). ZDA01 - Povračilni ukrepi ZDA [vprašalnik].

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

  1. RTV - Radio-televizija Slovenija (2001). Povračilni urepi ZDA: Aktualno [rezultati].

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

STATUS RAZISKAVE

2 - Polni opis raziskave.

KATEGORIJA RAZISKAVE

6 - raziskave z omejenim problemskim ali teoretskim okvirom in ožjo uporabnostjo za več praktičnih problemov, metodološko in vsebinsko izpopolnjene

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Batagelj, Z. (2003). Povračilni ukrepi ZDA [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: ZDA01. https://doi.org/10.17898/ADP_ZDA01_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.25
Datum prve podatkovne objave: 2003
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si