Povračilni ukrepi ZDA

Basic Study Information

ADP - IDNo: ZDA01
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_ZDA01_V1
Main author(s):
  • Batagelj, Zenel
Co-workers:
  • Hohkraut, Tomaž
Data file producer:
CATI - CATI, Trženjske, Medijske, Družbene raziskave in Svetovanje, d.o.o. (Ljubljana; 2001)

Funding agency:

Radio-televizija Slovenija

Project number:

no information

Series:
  • ODZIV/TV Odziv - Javnomnenjske raziskave

    TV ODZIV je serija javnomnenjskih raziskav o aktualnih tematikah, ki so predvajane v TV Dnevniku, Televiziji Slovenija, ob nedeljah.

Study Content

Keywords:

povračilni ukrepi ZDA, sodelovanje Slovenije pri vojaških napadih

Keywords ELSST:
VOJAŠKA OPERACIJA, VOJAŠKA SILA, MIR, DRŽAVNA VARNOST

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - spori, varnost in mir
Topic Classification CERIF
Polemologija
Topic Classification ADP
povpračilni ukrepi ZDA


Abstract:

Namen raziskave je ugotoviti mnenje anketiranih o upravičenosti povračilnih ukrepov ZDA in ali podpirajo sodelovanje Slovenije pri vojaških napadih.

Methodology


Collection date: 9 oktober 2001
Date of production: 2001
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Ciljna populacija so osebe stare od 15 do 65 let.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

CATI, Trženjske, Medijske, Družbene raziskave in Svetovanje, d.o.o.

Sampling procedure:

Sistematično slučajno vzorčenje. Za vzorčni okvir je seznam vseh telefonskih naročnikov pri Telekomu.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Na zbranih podatkih je bilo naknadno izvedeno uteževanje vzorca, ki porazdelitve izbranih (interakcijo med spolom in starostjo, regijo ter izobrazbo) spremenljivk prilagodi populacijski strukturi. Uteženi vzorec se tako v izbranih kontrolnih spremenljivkah popolnoma ujema s populacijo od 15 do 65 let.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: ZDA01 - Povračilni ukrepi ZDA [datoteka podatkov], 2001

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 9
  • number of units: 283

Variable list

LETO_R Nam lahko prosim zaupate letnico vašega rojstva?

Value 13 Frequency
1936 1
1937 5
1938 4
1939 5
1940 5
1941 7
1942 8
1943 5
1944 8
1945 6
1946 5
1947 5
1948 4
1949 4
1950 5
1951 3
1952 6
1953 7
1954 6
1955 7
1956 5
1957 7
1958 10
1959 4
1960 6
1961 3
1962 4
1963 16
1964 9
1965 7
1966 10
1967 2
1968 9
1969 6
1970 3
1971 5
1972 5
1973 7
1974 7
1975 5
1976 4
1977 9
1978 5
1979 4
1980 3
1981 4
1982 7
1983 2
1984 8
1985 6
1986 4
1987 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
293 1936 1987 1961.33 13.9636

Valid range from 1936 to 1987

MES_R V katerem mesecu ste rojeni?

Value 22 Frequency
-9 neobstoječi vnos 0
1 januar 16
2 februar 19
3 marec 26
4 april 24
5 maj 22
6 junij 28
7 julij 39
8 avgust 34
9 september 39
10 oktober 23
11 november 5
12 december 18

X3 Kakšna je vaša dokončana izobrazba?

Value 31 Frequency
-9 neobstoječi vnos 0
1 nedokončana osnovna šola 5
2 osnovna šola 36
3 poklicna šola 50
4 štiriletna srednja šola 109
5 višja šola 30
6 visoka šola 18
7 magisterij 1
8 doktorat 1
SYSMISS 43

LETO_R Nam lahko prosim zaupate letnico vašega rojstva?

Value 19 Frequency
1936 1
1937 5
1938 4
1939 5
1940 5
1941 7
1942 8
1943 5
1944 8
1945 6
1946 5
1947 5
1948 4
1949 4
1950 5
1951 3
1952 6
1953 7
1954 6
1955 7
1956 5
1957 7
1958 10
1959 4
1960 6
1961 3
1962 4
1963 16
1964 9
1965 7
1966 10
1967 2
1968 9
1969 6
1970 3
1971 5
1972 5
1973 7
1974 7
1975 5
1976 4
1977 9
1978 5
1979 4
1980 3
1981 4
1982 7
1983 2
1984 8
1985 6
1986 4
1987 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
293 1936 1987 1961.33 13.9636

Valid range from 1936 to 1987

MES_R V katerem mesecu ste rojeni?

Value 28 Frequency
-9 neobstoječi vnos 0
1 januar 16
2 februar 19
3 marec 26
4 april 24
5 maj 22
6 junij 28
7 julij 39
8 avgust 34
9 september 39
10 oktober 23
11 november 5
12 december 18

X3 Kakšna je vaša dokončana izobrazba?

Value 37 Frequency
-9 neobstoječi vnos 0
1 nedokončana osnovna šola 5
2 osnovna šola 36
3 poklicna šola 50
4 štiriletna srednja šola 109
5 višja šola 30
6 visoka šola 18
7 magisterij 1
8 doktorat 1
SYSMISS 43

SPOL Spol

Value 46 Frequency
-9 neobstoječi vnos 0
1 moški 121
2 ženski 172
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
293 1 2 1.58703 0.49321

Valid range from -9 to 2

AFG1 Sledi še nekaj vprašanj o aktualnem dogajanju. 11. septembra letos je Amerika doživela serijo nepričakovanih terorističnih napadov. V nedeljo so Združene Države Amerike v sodelovanju z zavezniki izvedle povračilni udarec v obliki vojaških napadov na Afganistan. Ali menite, da je bila tovrstna reakcija Združenih Držav upravičena al ne?

Value 55 Frequency
-9 neobstoječi vnos 0
1 da, upravičena 181
2 ne, ni upravičena 75
98 12
99 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
256 1 2 1.29297 0.456016

Valid range from -9 to 99

AFG2 Zanima nas, kako bi sami označili trenutno dogajanje v Afganistanu, ki je povezano z vojaškimi napadi Združenih Držav. Ali bi rekli, da gre:

Value 64 Frequency
-9 neobstoječi vnos 0
1 za golo maščevanje ZDA zaradi nedavnih terorističnih napadov 73
2 za boj proti terorizmu 150
3 za spopad vzhodne in zahodne civilizacije 14
4 za boj proti muslimanom 14
5 drugo 19
98 12
99 11

AFG3 Slovenija v samih napadih še ne sodeluje. V primeru, da bi Slovenijo zaprosili za sodelovanje v vojaških napadih, ali bi takšno sodelovanje podprli ali ne?

Value 73 Frequency
-9 neobstoječi vnos 0
1 da 78
2 ne 188
98 12
99 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 1 2 1.70677 0.456103

Valid range from -9 to 99

AFG4 Kako bi se strinjali z naslednjo trditvijo: Dogajanje v Afganistanu bo močno vplivalo na mojo prihodnost. Se s trditvijo bolj strinjate ali bolj ne strinjate?

Value 82 Frequency
-9 neobstoječi vnos 0
1 sploh se ne strinjam 28
2 ne strinjam se 114
3 niti, niti 22
4 strinjam se 70
5 popolnoma se strinjam 34
98 12
99 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
268 1 5 2.8806 1.26636

Valid range from -9 to 99

WRAKIN2 Utež

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
293 0.339021 2.49181 1 0.532735

Valid range from 0.339021 to 2.49181

Materials of the Study

  1. Batagelj, Zenel (2001). ZDA01 - Povračilni ukrepi ZDA [vprašalnik].

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

  1. RTV - Radio-televizija Slovenija (2001). Povračilni urepi ZDA: Aktualno [rezultati].

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

DOCUMENTATION STATUS

2 - Polni opis raziskave.

CLASS OF THE STUDY

6 - raziskave z omejenim problemskim ali teoretskim okvirom in ožjo uporabnostjo za več praktičnih problemov, metodološko in vsebinsko izpopolnjene

  How to CITE this study?

Batagelj, Z. (2003). Povračilni ukrepi ZDA [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: ZDA01. https://doi.org/10.17898/ADP_ZDA01_V1

COBISS.SI
Publication date: 2003
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si