Upravljanje človeških virov, Slovenija 2001: Mednarodna primerjalna študija

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: HRMSI01
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_HRMSI01_V1
Glavni avtor(ji):
 • Svetlik, Ivan
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Černigoj-Sadar, Nevenka
 • Gnidovec, Meta
 • Ignjatović, Miroljub
 • Mesner Andolšek, Dana
 • Stanojević, Miroslav
 • Trbanc, Martina
Izdelal datoteko podatkov:
CPO - Center za proučevanje organizacij in človeških virov, Fakulteta za družbene vede
CRANET - Centre for European Human Resource Management, Cranfield University

Kraj; datum:

Ljubljana; marec 2001

Finančna podpora:

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Serija:
 • HRM/Upravljanje človeških virov

  Omrežje CRANFILED na projektu Primerjalnega upravljanja človeških virov (Comparative Human Resource Management - CRANET) je leta 1989 ustanovilo pet drž ustanoviteljic, vključenih v edinstven in pomemben raziskovalni projekt na področju upravljanja človeških virov. Projekt koordinira Cranfield School of Management iz Velike Britanije. V raziskavo Cranet je danes vključenih več kot 30 držav po vsem svetu in je največja in najbolj reprezentativna neodvisna raziskava na svojem področju. Cilji raziskave Cranet so: nuditi podatke o Upravljanju človeških virov za strokovnjake, oblikovalce javnih politik in akademike; nadzirati vpliv EU na raznovrstnost prakse na področju upravljanja človeških virov; priskrbeti konkretne kazalce za delo v različnih državah; medčasovni nadzor približevanja ali oddaljevanja "Evropeizacije" dela na specifičnih področjih upravljanja človeških virov; dokazovanje premika v politiki uslužbencev v smeri "Strateškega upravljanja človeških virov". Slovenija sodeluje v raziskavi od leta 2001.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

upravljanje človeških virov, služba za kadrovske vire, služba za človeške vire, strategija in politika podjetja, praksa kadrovanja, pridobivanje in izbira kadrov, metode izbire, ranljive skupine, fleksibilne oblike dela, izobraževanje in razvoj zaposlenih, uspešnost usposabljanja, načini usposabljanja, razvoj menedžmenta, ocenjevanje delovne uspešnosti, usklajevanje delovnega in družinskega življenja, porast/krčenje števila zaposlenih, nadomestila in ugodnosti, plače, odnosi in komunikacije z zaposlenimi, sindikati, svet delavcev, načini sporočanja, mednarodne primerjave

Vsebinska področja CESSDA
DELO IN ZAPOSLOVANJE
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija dela, sociologija podjetij
Vsebinska področja ADP
Služba za kadrovske/človeške vire
Praksa kadrovanja
Razvoj zaposlenih
Nadomestila in ugodnosti
Odnosi in komunikacije z zaposlenimi


Povzetek:

Namen mednarodne primerjalne študije Upravljanje človeških virov je zbrati podatke o stanju na področju upravljanja s človeškimi viri v Sloveniji in primerjava zbranih podatkov s stanjem v Evropski uniji in v treh tranzicijskih državah. Daje nam podatke o upravljanju s človeškimi viri v slovenskih organizacijah, ki zaposlujejo večje število delavcev (praviloma 200) v vseh sektorjih gospodarstva, v javnih zavodih in v državni upravi. Raziskava je nastala v sodelovanju s Cranfield network (CRANET), ki jo koordinira Cranfield University, Scholl of Management. Podatki v raziskavi so pridobljeni s pomočjo standardiziranega vprašalnika z večino vprašanj zaprtega tipa. Na vprašanja so praviloma odgovarjali vodje služb za kadrovske/človeške vire. Ker gre za del mednarodne raziskave je mogoča primerljivost med posameznimi članicami CRANETA in primerjava z drugimi organizacijami v Sloveniji oz. "benchmarking upravljanja človeških virov". Slovenske podatke glede upravljanja s človeškimi viri lahko primerjamo z mednarodnimi podatki za skupino držav Evropske unije (Velika Britanija, Francija, Nemčija, Švedska, Španija, Danska, Nizozemska, Italija, Norveška, Švica, Irska, Portugalska, Finska, Grčija, Avstrija, Belgija in Severna Irska) in tremi tranzicijskimi državami (Češka, Bolgarija in Estonija).

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: februar 2001 - marec 2001
Čas izdelave: 2001-3
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

organizacija

Populacija:

Ciljna populacija so organizacije, ki zaposlujejo 200 ali več oseb in/ali organizacije, ki po Standardni klasifikaciji dejavnosti (1999) sodijo v skupino dejavnosti javne uprave (SKD 75.1) in javnih zavodov in zaposlujejo več kot 100 oseb.

Izključeni:

Organizacije z manjšim številom zaposlenih.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za proučevanje organizacij in človeških virov

Centre for European Human Resource Management

Tip vzorca:

Brez vzorčenja, pokrita cela populacija.

Način zbiranja podatkov:

Samoizpolnjevana anketa.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: Upravljanje človeških virov, Slovenija 2001 [datoteka podatkov]

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 402
 • število enot: 205

Spremenljivke

COUNTRY COUNTRY

COUNTRY

Vrednost 13 Frekvenca
37 Slovenia 205
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
205 0

Vrednosti spremenljivk od 37 do 37

RESPNO Response No

RESPNO

Vrednost 22 Frekvenca
1190997000 1
1194755000 1
1197967000 1
1199781000 1
1214381000 1
1252950000 1
1317288000 1
1332813000 1
1399632000 1
5000858000 1
5001684000 1
5002885000 1
5003563000 1
5005574000 1
5005647000 1
5006104000 1
5007518000 1
5014018000 1
5015405000 1
5015545000 1
5021979000 1
5022541000 1
5022720000 1
5022924000 1
5022932000 1
5023025000 1
5024161000 1
5025427000 1
5025796000 1
5026024000 1
5026121000 1
5026164000 1
5030200000 1
5033411000 1
5033454000 1
5033748000 1
5033829000 1
5034043000 1
5034205000 1
5034213000 1
5034353000 1
5034558000 1
5034582000 1
5034639000 1
5034663000 1
5034701000 1
5034728000 1
5034825000 1
5035333000 1
5035856000 1
5035945000 1
5036852000 1
5037158000 1
5037212000 1
5037301000 1
5038847000 1
5039002000 1
5039584000 1
5039819000 1
5040035000 1
5040116000 1
5040361000 1
5040477000 1
5040736000 1
5040868000 1
5040973000 1
5041058000 1
5041473000 1
5041678000 1
5041929000 1
5042127000 1
5042348000 1
5042437000 1
5042801000 1
5043247000 1
5043425000 1
5043611000 1
5043794000 1
5043816000 1
5045061000 1
5045134000 1
5045185000 1
5045193000 1
5045410000 1
5045541000 1
5045657000 1
5045711000 1
5045762000 1
5046688000 1
5048265000 1
5048362000 1
5049318000 1
5049849000 1
5051606000 1
5053765000 1
5053919000 1
5054095000 1
5054150000 1
5054621000 1
5054796000 1
5054958000 1
5055733000 1
5055911000 1
5063345000 1
5063361000 1
5063400000 1
5064678000 1
5064716000 1
5068681000 1
5069084000 1
5069149000 1
5071330000 1
5074746000 1
5075009000 1
5075505000 1
5075840000 1
5076790000 1
5077290000 1
5077800000 1
5077826000 1
5081769000 1
5082692000 1
5085063000 1
5087996000 1
5092221000 1
5098599000 1
5100232000 1
5105498000 1
5107857000 1
5129494000 1
5132533000 1
5132614000 1
5141966000 1
5142342000 1
5142733000 1
5142768000 1
5143233000 1
5143241000 1
5143250000 1
5144353000 1
5150167000 1
5150949000 1
5151350000 1
5156505000 1
5156564000 1
5156700000 1
5163676000 1
5186722000 1
5197929000 1
5226406000 1
5227798000 1
5231698000 1
5249813000 1
5254400000 1
5254426000 1
5254434000 1
5254493000 1
5258782000 1
5263433000 1
5268923000 1
5284619000 1
5293162000 1
5300231000 1
5300410000 1
5301971000 1
5347254000 1
5415918000 1
5427142000 1
5427843000 1
5439205000 1
5441161000 1
5447020000 1
5451779000 1
5452554000 1
5476208000 1
5498449000 1
5504813000 1
5518601000 1
5540739000 1
5625157000 1
5657512000 1
5677521000 1
5686482000 1
5691087000 1
5693799000 1
5699860000 1
5699878000 1
5707625000 1
5786380000 1
5801915000 1
5820570000 1
5860571000 1
5865824000 1
5874025000 1
5874424000 1
5874840000 1
5881447000 1
5888093000 1
5911338000 1
5918090000 1
5931134000 1
5938414000 1
5939658000 1
5944333000 1
5971101000 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
205 0 1190997000 5971101000 5031963751.22 853108252.725

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

S1V1 ORGANISATIONS WITH PERSONNEL/HR DEPT I. DEL: SLUŽBA ZA KADROVSKE/ČLOVEŠKE VIRE

v1. Ali vaša organizacija ima oddelek/referenta za kadrovske ali človeške vire?

Vrednost 31 Frekvenca
1 Da 183
2 Ne 21
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
204 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

COUNTRY COUNTRY

COUNTRY

Vrednost 1402 Frekvenca
37 Slovenia 205
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
205 0

Vrednosti spremenljivk od 37 do 37

RESPNO Response No

RESPNO

Vrednost 2401 Frekvenca
1190997000 1
1194755000 1
1197967000 1
1199781000 1
1214381000 1
1252950000 1
1317288000 1
1332813000 1
1399632000 1
5000858000 1
5001684000 1
5002885000 1
5003563000 1
5005574000 1
5005647000 1
5006104000 1
5007518000 1
5014018000 1
5015405000 1
5015545000 1
5021979000 1
5022541000 1
5022720000 1
5022924000 1
5022932000 1
5023025000 1
5024161000 1
5025427000 1
5025796000 1
5026024000 1
5026121000 1
5026164000 1
5030200000 1
5033411000 1
5033454000 1
5033748000 1
5033829000 1
5034043000 1
5034205000 1
5034213000 1
5034353000 1
5034558000 1
5034582000 1
5034639000 1
5034663000 1
5034701000 1
5034728000 1
5034825000 1
5035333000 1
5035856000 1
5035945000 1
5036852000 1
5037158000 1
5037212000 1
5037301000 1
5038847000 1
5039002000 1
5039584000 1
5039819000 1
5040035000 1
5040116000 1
5040361000 1
5040477000 1
5040736000 1
5040868000 1
5040973000 1
5041058000 1
5041473000 1
5041678000 1
5041929000 1
5042127000 1
5042348000 1
5042437000 1
5042801000 1
5043247000 1
5043425000 1
5043611000 1
5043794000 1
5043816000 1
5045061000 1
5045134000 1
5045185000 1
5045193000 1
5045410000 1
5045541000 1
5045657000 1
5045711000 1
5045762000 1
5046688000 1
5048265000 1
5048362000 1
5049318000 1
5049849000 1
5051606000 1
5053765000 1
5053919000 1
5054095000 1
5054150000 1
5054621000 1
5054796000 1
5054958000 1
5055733000 1
5055911000 1
5063345000 1
5063361000 1
5063400000 1
5064678000 1
5064716000 1
5068681000 1
5069084000 1
5069149000 1
5071330000 1
5074746000 1
5075009000 1
5075505000 1
5075840000 1
5076790000 1
5077290000 1
5077800000 1
5077826000 1
5081769000 1
5082692000 1
5085063000 1
5087996000 1
5092221000 1
5098599000 1
5100232000 1
5105498000 1
5107857000 1
5129494000 1
5132533000 1
5132614000 1
5141966000 1
5142342000 1
5142733000 1
5142768000 1
5143233000 1
5143241000 1
5143250000 1
5144353000 1
5150167000 1
5150949000 1
5151350000 1
5156505000 1
5156564000 1
5156700000 1
5163676000 1
5186722000 1
5197929000 1
5226406000 1
5227798000 1
5231698000 1
5249813000 1
5254400000 1
5254426000 1
5254434000 1
5254493000 1
5258782000 1
5263433000 1
5268923000 1
5284619000 1
5293162000 1
5300231000 1
5300410000 1
5301971000 1
5347254000 1
5415918000 1
5427142000 1
5427843000 1
5439205000 1
5441161000 1
5447020000 1
5451779000 1
5452554000 1
5476208000 1
5498449000 1
5504813000 1
5518601000 1
5540739000 1
5625157000 1
5657512000 1
5677521000 1
5686482000 1
5691087000 1
5693799000 1
5699860000 1
5699878000 1
5707625000 1
5786380000 1
5801915000 1
5820570000 1
5860571000 1
5865824000 1
5874025000 1
5874424000 1
5874840000 1
5881447000 1
5888093000 1
5911338000 1
5918090000 1
5931134000 1
5938414000 1
5939658000 1
5944333000 1
5971101000 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
205 0 1190997000 5971101000 5031963751.22 853108252.725

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

S1V1 ORGANISATIONS WITH PERSONNEL/HR DEPT I. DEL: SLUŽBA ZA KADROVSKE/ČLOVEŠKE VIRE

v1. Ali vaša organizacija ima oddelek/referenta za kadrovske ali človeške vire?

Vrednost 3400 Frekvenca
1 Da 183
2 Ne 21
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
204 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

S1V1A 1a. Sex of manager of HR dept.

1a. Kdo v vaši organizaciji vodi kadrovsko področje?

Vrednost 4399 Frekvenca
1 Moški 78
2 Ženska 112
3 Nimamo vodje za to področje 11
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
201 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

S1V2A1 TOTAL NUMBER IN FUNCTION v2. Približno koliko ljudi je v vaši organizaciji zaposlenih v službi za kadrovske/človeške vire (vključno z uravnavanjem plač in usposabljanjem)?

a.1) -Skupno:

Vrednost 5398 Frekvenca
0 1
1 14
2 31
3 41
4 28
5 20
6 17
7 2
8 7
9 5
10 6
11 3
12 2
13 1
14 2
18 3
19 1
22 1
24 1
26 2
28 2
30 1
36 1
39 1
40 1
46 1
71 1
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
196 9 0 71 6.505 8.57

Vrednosti spremenljivk od 0 do 71

S1V2A2 NUMBER OF MALES IN FUNCTION v2. Približno koliko ljudi je v vaši organizaciji zaposlenih v službi za kadrovske/človeške vire (vključno z uravnavanjem plač in usposabljanjem)?

a.2) -Moški

Vrednost 6397 Frekvenca
0 7
1 60
2 31
3 5
4 10
5 3
6 4
7 2
11 1
13 1
16 1
18 1
Sysmiss 79
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
126 79

Vrednosti spremenljivk od 0 do 18

S1V2A3 NUMBER OF FEMALES IN FUNCTION v2. Približno koliko ljudi je v vaši organizaciji zaposlenih v službi za kadrovske/človeške vire (vključno z uravnavanjem plač in usposabljanjem)?

a.3) -Ženske

Vrednost 7396 Frekvenca
1 37
2 42
3 39
4 21
5 10
6 14
7 4
8 7
9 2
10 3
11 1
12 2
14 1
15 3
20 1
21 1
23 1
24 1
26 1
28 1
31 1
33 1
40 1
60 1
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
196 9 1 60 5.041 7.056

Vrednosti spremenljivk od 1 do 60

S1V2A4 DON'T KNOW v2. Približno koliko ljudi je v vaši organizaciji zaposlenih v službi za kadrovske/človeške vire (vključno z uravnavanjem plač in usposabljanjem)?

-Ne vem

Vrednost 8395 Frekvenca
1 DON'T KNOW 0
Sysmiss 205
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 205

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

S1V2B1 PAY AND BENEFITS b) Ali se na katerem od naslednjih področij poslužujete zunanjih storitev?

A. Plača in ugodnosti

Vrednost 9394 Frekvenca
1 Da 15
9 178
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
193 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

S1V2B2 RECRUITMENT AND SELECTION b) Ali se na katerem od naslednjih področij poslužujete zunanjih storitev?

B. Pridobivanje in izbira kadrov

Vrednost 10393 Frekvenca
1 Da 52
9 143
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
195 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

S1V2B3 TRAINING AND DEVELOPMENT b) Ali se na katerem od naslednjih področij poslužujete zunanjih storitev?

C. Usposabljanje in razvoj

Vrednost 11392 Frekvenca
1 Da 124
9 75
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
199 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

S1V2B4 WORKFORCE OUTPLACEMENT/REDUCTION b) Ali se na katerem od naslednjih področij poslužujete zunanjih storitev?

D. Premeščanje/zmanjševštevila zaposlenih

Vrednost 12391 Frekvenca
1 Da 9
9 183
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
192 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

S1V2B5 NO EXTERNAL PROVIDERS b) Ali se na katerem od naslednjih področij poslužujete zunanjih storitev?

E. V kadrovski službi se ne poslužujemo zunanjih storitev -

Vrednost 13390 Frekvenca
1 Da 59
9 138
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
197 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

S1V2C CHANGE OF EXTERNAL PROVIDERS

c) Kako se je uporaba zunanjih storitev spremenila v zadnjih treh letih?

Vrednost 14389 Frekvenca
1 Se je povečala 73
2 Je enaka 100
3 Se je zmanjšala 9
Sysmiss 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
182 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

S1V3 HEAD OF HR ON BOARD

v3. Ali je vodja službe za kadrovske/človeške vire član ožjega kolegija direktorjev/uprave (ali drugega ustreznega organa)?

Vrednost 15388 Frekvenca
1 Da (Če Da, nadaljujte pri vprašanju v5.) 113
2 Ne 88
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
201 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

S1V4 IF NOT ON BOARD WHO HAS RESPONSIBILITY

v4. Če Ne, kdo iz ožjega kolegija direktorjev/uprave je odgovoren za kadrovska vprašanja?

Vrednost 16387 Frekvenca
1 Generalni direktor/Predsednik uprave 45
2 Direktor skupne/splošne službe 25
3 Finančni direktor 0
4 Sekretar podjetja 6
5 Direktor proizvodnje 0
6 Drugo, prosim navedite 13
Sysmiss 116
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
89 116

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

S1V5 WHERE WAS SENIOR HR MANAGER RECRUITED

v5. Od kje je bil rekrutiran najvišji vodja za kadrovske/človeške vire?

Vrednost 17386 Frekvenca
1 Iz kadrovskega oddelka 78
2 Iz vrst nekadrovskih strokovnjakov v vaši organizaciji 45
3 Iz vrst kadrovskih strokovnjakov zunaj organizacije 44
4 Iz vrst nekadrovskih strokovnjakov zunaj organizacije 18
5 Drugo, prosim navedite 7
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
192 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S1V6A POLICY FOR PAY AND BENEFITS Strategija in politika podjetja v6. Ali vaša organizacija ima izoblikovano politiko za naslednja področja kadrovskih / človeških virov:

A. Plača in ugodnosti

Vrednost 18385 Frekvenca
1 Da, napisano 157
2 Da, nenapisano 31
3 Ne 13
4 Ne vem 2
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
203 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

S1V6B POLICY FOR RECRUITMENT AND SELECTION Strategija in politika podjetja v6. Ali vaša organizacija ima izoblikovano politiko za naslednja področja kadrovskih / človeških virov:

B. Pridobivanje in izbira kadrov

Vrednost 19384 Frekvenca
1 Da, napisano 96
2 Da, nenapisano 88
3 Ne 16
4 Ne vem 0
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
200 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

S1V6C POLICY FOR TRAINING AND DEVELOPMENT Strategija in politika podjetja v6. Ali vaša organizacija ima izoblikovano politiko za naslednja področja kadrovskih / človeških virov:

C. Usposabljanje in razvoj

Vrednost 20383 Frekvenca
1 Da, napisano 143
2 Da, nenapisano 48
3 Ne 9
4 Ne vem 1
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
201 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

S1V6D POLICY FOR COMMUNICATION Strategija in politika podjetja v6. Ali vaša organizacija ima izoblikovano politiko za naslednja področja kadrovskih / človeških virov:

D. Komuniciranje zaposlenih

Vrednost 21382 Frekvenca
1 Da, napisano 62
2 Da, nenapisano 77
3 Ne 55
4 Ne vem 1
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
195 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

S1V6E POLICY FOR EQUAL OPS/DIVERSITY Strategija in politika podjetja v6. Ali vaša organizacija ima izoblikovano politiko za naslednja področja kadrovskih / človeških virov:

E. Enakost/raznolikost možnosti

Vrednost 22381 Frekvenca
1 Da, napisano 12
2 Da, nenapisano 57
3 Ne 97
4 Ne vem 16
Sysmiss 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
182 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

S1V6F POLICY FOR FLEXIBLE WORKING Strategija in politika podjetja v6. Ali vaša organizacija ima izoblikovano politiko za naslednja področja kadrovskih / človeških virov:

F. Fleksibilni načini dela

Vrednost 23380 Frekvenca
1 Da, napisano 38
2 Da, nenapisano 67
3 Ne 74
4 Ne vem 7
Sysmiss 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
186 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

S1V6G POLICY FOR MANAGEMENT DEVELOPMENT Strategija in politika podjetja v6. Ali vaša organizacija ima izoblikovano politiko za naslednja področja kadrovskih / človeških virov:

G. Razvoj menedžmenta

Vrednost 24379 Frekvenca
1 Da, napisano 46
2 Da, nenapisano 80
3 Ne 60
4 Ne vem 4
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
190 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

S1V6H H. BALANCING WORK AND FAMILY Strategija in politika podjetja v6. Ali vaša organizacija ima izoblikovano politiko za naslednja področja kadrovskih / človeških virov:

H. Usklajevanje delovnih in družinskih obveznosti

Vrednost 25378 Frekvenca
1 Da, napisano 10
2 Da, nenapisano 42
3 Ne 132
4 Ne vem 5
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
189 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

S1V7A ORGANISATIONS WITH MISSIONS STATEMENTS v7. Ali vaša organizacija ima:

A. Poslanstvo

Vrednost 26377 Frekvenca
1 Da, napisano 129
2 Da, nenapisano 29
3 Ne 18
4 Ne vem 4
Sysmiss 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
180 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

S1V7B ORGANISATIONS WITH CORPORATE STRATEGY v7. Ali vaša organizacija ima:

B. Poslovno strategijo podjetja

Vrednost 27376 Frekvenca
1 Da, napisano 176
2 Da, nenapisano 19
3 Ne 5
4 Ne vem 0
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
200 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

S1V7C ORGANISATIONS WITH PERS/HR STRATEGY v7. Ali vaša organizacija ima:

C. Strategijo za kadre/človeške vire

Vrednost 28375 Frekvenca
1 Da, napisano 106
2 Da, nenapisano 64
3 Ne 27
4 Ne vem 0
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
197 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

S1V8 WHAT INVOLVEMENT IN CORPORATE STRATEGY

v8. Če imate poslovno strategijo podjetja, v kateri fazi je oseba, odgovorna za kadrovske/človeške vire, vključena v njen razvoj?

Vrednost 29374 Frekvenca
1 Od začetka 104
2 Skozi svetovanje 23
3 Pri izvajanju 45
4 Ni konzultirana 6
Sysmiss 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
178 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

S1V9 PERFORMANCE OF DEPT EVALUATED

v9. Ali uspešnost dela službe/oddelka za kadrovske/človeške vire sistematično vrednotite?

Vrednost 30373 Frekvenca
1 Yes 62
2 3 -Ne vem (Če Da, nadaljujte pri naslednjem vprašanju, sicer pojdite k vprašanju v12.) 131
3 Dont know 5
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
198 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

S1V10A TOP MANAGEMENT VIEWS v10. Čigavi pogledi se upoštevajo pri vrednotenju uspešnosti?

A. Najvišjega vodstva

Vrednost 31372 Frekvenca
1 Da 51
9 147
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
198 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

S1V10B LINE MANAGEMENT VIEWS v10. Čigavi pogledi se upoštevajo pri vrednotenju uspešnosti?

B. Linijskih vodij

Vrednost 32371 Frekvenca
1 Da 26
9 170
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
196 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

S1V10C EMPLOYEE VIEWS v10. Čigavi pogledi se upoštevajo pri vrednotenju uspešnosti?

C. Zaposlenih

Vrednost 33370 Frekvenca
1 Da 11
9 182
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
193 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

S1V10D PERSONNEL/DEPARTMENT VIEWS v10. Čigavi pogledi se upoštevajo pri vrednotenju uspešnosti?

D. Same službe/oddelka za kadrovske/človeške vire

Vrednost 34369 Frekvenca
1 Da 12
9 180
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
192 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

S1V10E OTHER v10. Čigavi pogledi se upoštevajo pri vrednotenju uspešnosti?

E. Drugo, prosim navedite

Vrednost 35368 Frekvenca
1 Da 0
Sysmiss 205
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 205

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

S1V11A INTERNAL MEASURES OF COST EFFECTIVENESS v11. Katera merila se uporabljajo za vrednotenje?

A. Notranja merila stroškovne učinkovitosti

Vrednost 36367 Frekvenca
1 Da 29
9 165
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
194 11

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

S1V11B EXTERNAL BENCHMARKING OF COST v11. Katera merila se uporabljajo za vrednotenje?

B. Zunanja primerjava stroškov

Vrednost 37366 Frekvenca
1 Da 4
9 188
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
192 13

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

S1V11C PERFORMANCE AGAINST OBJECTIVES v11. Katera merila se uporabljajo za vrednotenje?

C. Uspešnost glede na cilje

Vrednost 38365 Frekvenca
1 Da 51
9 148
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
199 6

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

S1V11D OTHER v11. Katera merila se uporabljajo za vrednotenje?

D. Drugo, prosim navedite

Vrednost 39364 Frekvenca
1 Da 2
9 3
Sysmiss 200
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5 200

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

S1V12A WHERE PAY POLICY DETERMINED v12. Če je vaša organizacija del večje skupine podjetij/divizij, uradov, ipd., prosim označite, kje se v glavnem določa politika do naslednje problematike. (Zasebni sektor: Mednarodna centrala, Državna cen., Podružnica, Izpostava. Javni sektor: Centrala, Oddelek, Lokalni uradi)

A. Plača in ugodnosti

Vrednost 40363 Frekvenca
1 Mednarodna centrala 9
2 Državna cen., Centrala 61
3 Podružnica, Oddelek 8
4 Izpostava, Lokalni uradi 3
Sysmiss 124
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
81 124

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

S1V12B WHERE RECRUITMENT POLICY DETERMINED v12. Če je vaša organizacija del večje skupine podjetij/divizij, uradov, ipd., prosim označite, kje se v glavnem določa politika do naslednje problematike. (Zasebni sektor: Mednarodna centrala, Državna cen., Podružnica, Izpostava. Javni sektor: Centrala, Oddelek, Lokalni uradi)

B. Pridobivanje in izbira kadrov

Vrednost 41362 Frekvenca
1 Mednarodna centrala 4
2 Državna cen., Centrala 31
3 Podružnica, Oddelek 33
4 Izpostava, Lokalni uradi 11
Sysmiss 126
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
79 126

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

S1V12C WHERE TRAINING POLICY DETERMINED v12. Če je vaša organizacija del večje skupine podjetij/divizij, uradov, ipd., prosim označite, kje se v glavnem določa politika do naslednje problematike. (Zasebni sektor: Mednarodna centrala, Državna cen., Podružnica, Izpostava. Javni sektor: Centrala, Oddelek, Lokalni uradi)

C. Usposabljanje in razvoj

Vrednost 42361 Frekvenca
1 Mednarodna centrala 5
2 Državna cen., Centrala 34
3 Podružnica, Oddelek 29
4 Izpostava, Lokalni uradi 7
Sysmiss 130
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
75 130

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

S1V12D WHERE IR POLICY DETERMINED v12. Če je vaša organizacija del večje skupine podjetij/divizij, uradov, ipd., prosim označite, kje se v glavnem določa politika do naslednje problematike. (Zasebni sektor: Mednarodna centrala, Državna cen., Podružnica, Izpostava. Javni sektor: Centrala, Oddelek, Lokalni uradi)

D. Odnosi z zaposlenimi/sindikat/sveti delavcev

Vrednost 43360 Frekvenca
1 Mednarodna centrala 5
2 Državna cen., Centrala 41
3 Podružnica, Oddelek 25
4 Izpostava, Lokalni uradi 5
Sysmiss 129
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
76 129

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

S1V12E WHERE WORKFORCE EXPANSION POLICY DETERMINED v12. Če je vaša organizacija del večje skupine podjetij/divizij, uradov, ipd., prosim označite, kje se v glavnem določa politika do naslednje problematike. (Zasebni sektor: Mednarodna centrala, Državna cen., Podružnica, Izpostava. Javni sektor: Centrala, Oddelek, Lokalni uradi)

E. Porast/krčenje št. zaposlenih

Vrednost 44359 Frekvenca
1 Mednarodna centrala 11
2 Državna cen., Centrala 50
3 Podružnica, Oddelek 15
4 Izpostava, Lokalni uradi 6
Sysmiss 123
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
82 123

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

S1V12F WHERE MANAGEMENT DEVELOPMENT DETERMINED v12. Če je vaša organizacija del večje skupine podjetij/divizij, uradov, ipd., prosim označite, kje se v glavnem določa politika do naslednje problematike. (Zasebni sektor: Mednarodna centrala, Državna cen., Podružnica, Izpostava. Javni sektor: Centrala, Oddelek, Lokalni uradi)

F. Razvoj menedžmenta

Vrednost 45358 Frekvenca
1 Mednarodna centrala 8
2 Državna cen., Centrala 41
3 Podružnica, Oddelek 17
4 Izpostava, Lokalni uradi 5
Sysmiss 134
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
71 134

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

S1V13A RESPONSIBILITY FOR PAY v13. Kdo odgovarja za glavne odločitve glede politike na naslednjih področjih?

A. Plača in ugodnosti

Vrednost 46357 Frekvenca
1 Linijski vodje 63
2 Linijski vodje po posvetovanju z oddelkom za človeške vire 64
3 Oddelek za človeške vire po posvetovanju z linijskimi vodji 40
4 Oddelek za čl. vire 19
Sysmiss 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
186 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

S1V13B RESPONSIBILITY FOR RECRUITMENT v13. Kdo odgovarja za glavne odločitve glede politike na naslednjih področjih?

B. Pridobivanje in izbira kadrov

Vrednost 47356 Frekvenca
1 Linijski vodje 25
2 Linijski vodje po posvetovanju z oddelkom za človeške vire 65
3 Oddelek za človeške vire po posvetovanju z linijskimi vodji 83
4 Oddelek za čl. vire 18
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
191 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

S1V13C RESPONSIBILITY FOR TRAINING v13. Kdo odgovarja za glavne odločitve glede politike na naslednjih področjih?

C. Usposabljanje in razvoj

Vrednost 48355 Frekvenca
1 Linijski vodje 27
2 Linijski vodje po posvetovanju z oddelkom za človeške vire 57
3 Oddelek za človeške vire po posvetovanju z linijskimi vodji 83
4 Oddelek za čl. vire 19
Sysmiss 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
186 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

S1V13D RESPONSIBILITY FOR IR v13. Kdo odgovarja za glavne odločitve glede politike na naslednjih področjih?

D. Odnosi z zaposlenimi/sindikat/sveti delavcev

Vrednost 49354 Frekvenca
1 Linijski vodje 58
2 Linijski vodje po posvetovanju z oddelkom za človeške vire 37
3 Oddelek za človeške vire po posvetovanju z linijskimi vodji 45
4 Oddelek za čl. vire 39
Sysmiss 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
179 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

S1V13E RESPONSIBILITY FOR WORKFORCE EXPANSION/REDUCTION v13. Kdo odgovarja za glavne odločitve glede politike na naslednjih področjih?

E. Porast/krčenje št. zaposlenih

Vrednost 50353 Frekvenca
1 Linijski vodje 42
2 Linijski vodje po posvetovanju z oddelkom za človeške vire 59
3 Oddelek za človeške vire po posvetovanju z linijskimi vodji 62
4 Oddelek za čl. vire 23
Sysmiss 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
186 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

S1V14A LINE MANAGEMENT - PAY v14. Ali se je odgovornost linijskih vodij v zadnjih treh letih kaj spremenila na katerem od naslednjih področjih?

A. Plača in ugodnosti

Vrednost 51352 Frekvenca
1 Se je povečala 66
2 Je enaka 124
3 Se je zmanjšala 7
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
197 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

S1V14B LINE MANAGEMENT - RECRUITMENT v14. Ali se je odgovornost linijskih vodij v zadnjih treh letih kaj spremenila na katerem od naslednjih področjih?

B. Pridobivanje in izbira kadra

Vrednost 52351 Frekvenca
1 Se je povečala 64
2 Je enaka 120
3 Se je zmanjšala 12
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
196 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

S1V14C LINE MANAGEMENT - TRAINING v14. Ali se je odgovornost linijskih vodij v zadnjih treh letih kaj spremenila na katerem od naslednjih področjih?

C. Usposabljanje in razvoj

Vrednost 53350 Frekvenca
1 Se je povečala 85
2 Je enaka 103
3 Se je zmanjšala 7
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
195 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

S1V14D LINE MANAGEMENT - IR v14. Ali se je odgovornost linijskih vodij v zadnjih treh letih kaj spremenila na katerem od naslednjih področjih?

D. Odnosi z zaposlenimi/sindikat/sveti delavcev

Vrednost 54349 Frekvenca
1 Se je povečala 35
2 Je enaka 142
3 Se je zmanjšala 13
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
190 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

S1V14E LINE MANAGEMENT - WORKFORCE EXPANSION/REDUCTION v14. Ali se je odgovornost linijskih vodij v zadnjih treh letih kaj spremenila na katerem od naslednjih področjih?

E. Porast/krčenje št. zaposlenih

Vrednost 55348 Frekvenca
1 Se je povečala 57
2 Je enaka 125
3 Se je zmanjšala 12
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
194 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

S1V15A MAJOR CHALLENGE IN NEXT 3 YEARS v15. Kaj menite, da bo glavni izziv za upravljanje kadrovskih/človeškihvirov v vaši organizaciji v naslednjih treh letih?

I. odgovor

Vrednost 56347 Frekvenca
1 organiziranost suzbe 2
2 kadrovanje 7
3 razvoj, izobrazevanje 7
4 motiviranje 3
6 strategija 3
7 ekonomski cilji 2
8 ocenjevanje del. uspesnosti 1
9 drugo 1
Sysmiss 179
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26 179

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

S1V15B MAJOR CHALLENGE IN NEXT 3 YEARS v15. Kaj menite, da bo glavni izziv za upravljanje kadrovskih/človeškihvirov v vaši organizaciji v naslednjih treh letih?

II. odgovor

Vrednost 57346 Frekvenca
1 organiziranost sluzbe 1
3 razvoj, izobrazevanje 3
4 motiviranje 2
5 komunikacije 1
7 ekonomski cilji 1
8 ocenjevanje del. uspesnosti 1
Sysmiss 196
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9 196

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

S1V15C MAJOR CHALLENGE IN NEXT 3 YEARS v15. Kaj menite, da bo glavni izziv za upravljanje kadrovskih/človeškihvirov v vaši organizaciji v naslednjih treh letih?

III. odgovor

Vrednost 58345 Frekvenca
1 organiziranost sluzbe 1
2 kadrovanje 1
Sysmiss 203
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2 203

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

S2V1A CHANGE IN NUMBER OF EMPLOYEES II. DEL: PRAKSA KADROVANJA

1a. Ali se je skupno število zaposlenih v zadnjih treh letih povečalo ali zmanjšalo za več kot 5%?

Vrednost 59344 Frekvenca
1 Se je povečalo 4
2 Je enako 84
3 Se je zmanjšalo 7
4 Ne vem 0
Sysmiss 110
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
95 110

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

S2V1B PERCENTAGE CHANGE

1b. Prosim navedite približen odstotek spremembe:

Vrednost 60343 Frekvenca
0 5
0.0003 1
0.3 1
0.6 1
0.7 1
1 11
1.5 2
2 5
2.4 1
2.5 1
3 3
3.2 1
3.5 1
4 4
4.6 3
4.7 1
5 19
6 11
6.5 1
7 9
7.5 1
8 7
8.5 1
9 3
10 27
11 3
12 4
14 2
15 10
17 1
18 1
19 3
20 4
24 1
25 2
28 2
30 9
31 2
35 1
40 2
50 3
66 1
70 2
80 1
85 1
Sysmiss 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
176 29 0 85 12.552 14.617

Vrednosti spremenljivk od 0 do 85

S2V2A DIFFICULT TO RECRUIT/RETAIN MANAGEMENT v2. Ali je težko pridobiti/zadržati zaposlene iz naslednjih kategorij?

A. Vodje

Vrednost 61342 Frekvenca
1 Da 50
9 145
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
195 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

S2V2B1 DIFFICULT TO RECRUIT/RETAIN IT v2. Ali je težko pridobiti/zadržati zaposlene iz naslednjih kategorij?

B1. Strokovnjake/tehnikeinformacijska tehnologija

Vrednost 62341 Frekvenca
1 Da 100
9 97
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
197 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

S2V2B2 DIFFICULT TO RECRUIT/RETAIN PROF OTHER v2. Ali je težko pridobiti/zadržati zaposlene iz naslednjih kategorij?

B2. Strokovnjake/tehnikedruge

Vrednost 63340 Frekvenca
1 Da 89
9 110
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
199 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

S2V2C DIFFICULT TO RECRUIT/RETAIN CLERICAL v2. Ali je težko pridobiti/zadržati zaposlene iz naslednjih kategorij?

C. Režijske delavce

Vrednost 64339 Frekvenca
1 Da 3
9 189
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
192 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

S2V2D DIFFICULT TO RECRUIT/RETAIN MANUAL v2. Ali je težko pridobiti/zadržati zaposlene iz naslednjih kategorij?

D. Proizvodne/fizične delavce

Vrednost 65338 Frekvenca
1 Da 34
9 160
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
194 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

S2V3A AID RECRUITMENT-RECRUITMENT ABROAD v3. Ali ste v postopku pridobivanja ali ohranjanja kadrov uvedli kaj od naslednjega?

A. Pridobivanje kadrov iz tujine

Vrednost 66337 Frekvenca
1 Da 13
9 180
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
193 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

S2V3B AID RECRUITMENT-RETRAINING v3. Ali ste v postopku pridobivanja ali ohranjanja kadrov uvedli kaj od naslednjega?

B. Preusposabljanje zaposlenih

Vrednost 67336 Frekvenca
1 Da 119
9 77
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
196 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

S2V3C AID RECRUITMENT-INCREASED PAY v3. Ali ste v postopku pridobivanja ali ohranjanja kadrov uvedli kaj od naslednjega?

C. Povečanje plač/ugodnosti

Vrednost 68335 Frekvenca
1 Da 97
9 103
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
200 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

S2V3D AID RECRUITMENT-RELOCATION v3. Ali ste v postopku pridobivanja ali ohranjanja kadrov uvedli kaj od naslednjega?

D. Preselitev podjetja v drugi kraj

Vrednost 69334 Frekvenca
1 Da 7
9 185
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
192 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

S2V3E AID RECRUITMENT-MARKETING IMAGE v3. Ali ste v postopku pridobivanja ali ohranjanja kadrov uvedli kaj od naslednjega?

E. Trženje imagea organizacije

Vrednost 70333 Frekvenca
1 Da 48
9 145
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
193 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

S2V3F AID RECRUITMENT-OTHER METHOD v3. Ali ste v postopku pridobivanja ali ohranjanja kadrov uvedli kaj od naslednjega?

F. Drugo, prosim navedite

Vrednost 71332 Frekvenca
1 Da 14
Sysmiss 191
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14 191

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

S2V4A DECREASED BY RECRUITMENT FREEZE v4. Ali ste uporabljali katero od naslednjih metod za zmanjšanje števila zaposlenih?

A. Zamrznitev zaposlovanja

Vrednost 72331 Frekvenca
1 Da 67
9 127
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
194 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

S2V4B DECREASED BY EARLY RETIREMENT v4. Ali ste uporabljali katero od naslednjih metod za zmanjšanje števila zaposlenih?

B. Predčasno upokojevanje

Vrednost 73330 Frekvenca
1 Da 96
9 100
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
196 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

S2V4C DECREASED BY VOLUNTARY REDUNDANCY v4. Ali ste uporabljali katero od naslednjih metod za zmanjšanje števila zaposlenih?

C. Prostovoljni presežki

Vrednost 74329 Frekvenca
1 Da 86
9 109
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
195 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

S2V4D DECREASED BY COMPULSORY REDUNDANCY v4. Ali ste uporabljali katero od naslednjih metod za zmanjšanje števila zaposlenih?

D. Prisilni presežki

Vrednost 75328 Frekvenca
1 Da 29
9 163
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
192 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

S2V4E DECREASED BY REDEPLOYMENT v4. Ali ste uporabljali katero od naslednjih metod za zmanjšanje števila zaposlenih?

E. Prerazporeditev v okviru organizacije

Vrednost 76327 Frekvenca
1 Da 128
9 69
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
197 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

S2V4F DECREASED BY OUTPLACEMENT v4. Ali ste uporabljali katero od naslednjih metod za zmanjšanje števila zaposlenih?

F. Pomoč pri zaposlitvi delavcev pri drugih delodajalcih

Vrednost 77326 Frekvenca
1 Da 41
9 152
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
193 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

S2V4G NO RENEWAL OF FIXED/TEMPORARY CONTRACTS v4. Ali ste uporabljali katero od naslednjih metod za zmanjšanje števila zaposlenih?

G. Ne podaljšujete delovnega razmerja za določen čas

Vrednost 78325 Frekvenca
1 Da 83
9 114
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
197 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

S2V4H OUTSOURCING v4. Ali ste uporabljali katero od naslednjih metod za zmanjšanje števila zaposlenih?

H. Prenos posameznih dejavnosti na druge izvajalce - outsourcing

Vrednost 79324 Frekvenca
1 Da 73
9 120
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
193 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

S2V4I DECREASED BY OTHER METHODS v4. Ali ste uporabljali katero od naslednjih metod za zmanjšanje števila zaposlenih?

I. Drugo, prosim navedite

Vrednost 80323 Frekvenca
1 Da 10
Sysmiss 195
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10 195

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

S2V5A1 VACANCIES FILLED INTERNALLY - SENIOR MGT v5. Kako običajno zapolnite prazno vodstveno delovno mesto? (Za vsako raven vodstva je možnih več odgovorov.)

A. Iz organizacije o) Najvišje vodstvo

Vrednost 81322 Frekvenca
1 Da 128
9 71
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
199 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

S2V5A2 VACANCIES FILLED INTERNALLY - MIDDLE MGT v5. Kako običajno zapolnite prazno vodstveno delovno mesto? (Za vsako raven vodstva je možnih več odgovorov.)

A. Iz organizacije o) Srednje vodstvo

Vrednost 82321 Frekvenca
1 Da 158
9 40
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
198 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

S2V5A3 VACANCIES FILLED INTERNALLY - JUNIOR MGT v5. Kako običajno zapolnite prazno vodstveno delovno mesto? (Za vsako raven vodstva je možnih več odgovorov.)

A. Iz organizacije o) Nižje vodstvo

Vrednost 83320 Frekvenca
1 Da 152
9 45
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
197 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

S2V5B1 USE RECRUITMENT CONSULTANT - SENIOR MGT v5. Kako običajno zapolnite prazno vodstveno delovno mesto? (Za vsako raven vodstva je možnih več odgovorov.)

B. Pridobivanje/kadrovsagencije /svetovalci o) Najvišje vodstvo

Vrednost 84319 Frekvenca
1 Da 19
9 174
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
193 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

S2V5B2 USE RECRUITMENT CONSULTANT - MIDDLE MGT v5. Kako običajno zapolnite prazno vodstveno delovno mesto? (Za vsako raven vodstva je možnih več odgovorov.)

B. Pridobivanje/kadrovsagencije /svetovalci o) Srednje vodstvo

Vrednost 85318 Frekvenca
1 Da 25
9 167
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
192 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

S2V5B3 USE RECRUITMENT CONSULTANT - JUNIOR MGT v5. Kako običajno zapolnite prazno vodstveno delovno mesto? (Za vsako raven vodstva je možnih več odgovorov.)

B. Pridobivanje/kadrovsagencije /svetovalci o) Nižje vodstvo

Vrednost 86317 Frekvenca
1 Da 26
9 167
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
193 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

S2V5C1 ADVERTISE NEWSPAPER-SENIOR MGT v5. Kako običajno zapolnite prazno vodstveno delovno mesto? (Za vsako raven vodstva je možnih več odgovorov.)

C. Oglaševanje v časopisih o) Najvišje vodstvo

Vrednost 87316 Frekvenca
1 Da 75
9 120
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
195 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

S2V5C2 ADVERTISE NEWSPAPER-MIDDLE MGT v5. Kako običajno zapolnite prazno vodstveno delovno mesto? (Za vsako raven vodstva je možnih več odgovorov.)

C. Oglaševanje v časopisih o) Srednje vodstvo

Vrednost 88315 Frekvenca
1 Da 97
9 98
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
195 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

S2V5C3 ADVERTISE NEWSPAPER-JUNIOR MGT v5. Kako običajno zapolnite prazno vodstveno delovno mesto? (Za vsako raven vodstva je možnih več odgovorov.)

C. Oglaševanje v časopisih o) Nižje vodstvo

Vrednost 89314 Frekvenca
1 Da 84
9 111
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
195 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

S2V5D1 WORD OF MOUTH - SENIOR MGT v5. Kako običajno zapolnite prazno vodstveno delovno mesto? (Za vsako raven vodstva je možnih več odgovorov.)

D. Na podlagi priporočil o) Najvišje vodstvo

Vrednost 90313 Frekvenca
1 Da 54
9 141
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
195 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

S2V5D2 WORD OF MOUTH - MIDDLE MGT v5. Kako običajno zapolnite prazno vodstveno delovno mesto? (Za vsako raven vodstva je možnih več odgovorov.)

D. Na podlagi priporočil o) Srednje vodstvo

Vrednost 91312 Frekvenca
1 Da 64
9 129
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
193 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

S2V5D3 WORD OF MOUTH - JUNIOR MGT v5. Kako običajno zapolnite prazno vodstveno delovno mesto? (Za vsako raven vodstva je možnih več odgovorov.)

D. Na podlagi priporočil o) Nižje vodstvo

Vrednost 92311 Frekvenca
1 Da 50
9 145
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
195 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

S2V5E VACANCIES FILLED BY OTHER METHODS v5. Kako običajno zapolnite prazno vodstveno delovno mesto? (Za vsako raven vodstva je možnih več odgovorov.)

E. Drugo, prosim navedite

Vrednost 93310 Frekvenca
1 Da 13
Sysmiss 192
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13 192

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

S2V6A INTERVIEW PANEL v6. Prosim označite kako pogosto uporabljate katero od naslednjih metod izbire.

A. Intervju pred komisijo

Vrednost 94309 Frekvenca
1 Za vsako nastavitev 28
2 Za večino nastavitev 32
3 Za nekatere nastavitve 40
4 Le izjemoma 31
5 Ne uporab. 34
Sysmiss 40
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
165 40

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S2V6B ONE-TO-ONE INTERVIEWS v6. Prosim označite kako pogosto uporabljate katero od naslednjih metod izbire.

B. Individualni intervju

Vrednost 95308 Frekvenca
1 Za vsako nastavitev 110
2 Za večino nastavitev 49
3 Za nekatere nastavitve 26
4 Le izjemoma 5
5 Ne uporab. 1
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
191 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S2V6C APPLICATION FORMS v6. Prosim označite kako pogosto uporabljate katero od naslednjih metod izbire.

C. Obrazec za prijavo

Vrednost 96307 Frekvenca
1 Za vsako nastavitev 97
2 Za večino nastavitev 17
3 Za nekatere nastavitve 16
4 Le izjemoma 6
5 Ne uporab. 26
Sysmiss 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
162 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S2V6D PSYCHOMETRIC TESTS v6. Prosim označite kako pogosto uporabljate katero od naslednjih metod izbire.

D. Psihometrični test

Vrednost 97306 Frekvenca
1 Za vsako nastavitev 13
2 Za večino nastavitev 8
3 Za nekatere nastavitve 27
4 Le izjemoma 18
5 Ne uporab. 70
Sysmiss 69
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
136 69

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S2V6E ASSESSMENT CENTRE v6. Prosim označite kako pogosto uporabljate katero od naslednjih metod izbire.

E. Ocenjevalni center

Vrednost 98305 Frekvenca
1 Za vsako nastavitev 2
2 Za večino nastavitev 1
3 Za nekatere nastavitve 5
4 Le izjemoma 13
5 Ne uporab. 99
Sysmiss 85
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
120 85

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S2V6F GRAPHOLOGY v6. Prosim označite kako pogosto uporabljate katero od naslednjih metod izbire.

F. Grafologija q

Vrednost 99304 Frekvenca
1 Za vsako nastavitev 1
2 Za večino nastavitev 0
3 Za nekatere nastavitve 2
4 Le izjemoma 5
5 Ne uporab. 106
Sysmiss 91
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
114 91

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S2V6G REFERENCES v6. Prosim označite kako pogosto uporabljate katero od naslednjih metod izbire.

G. Pisna priporočila

Vrednost 100303 Frekvenca
1 Za vsako nastavitev 4
2 Za večino nastavitev 6
3 Za nekatere nastavitve 56
4 Le izjemoma 41
5 Ne uporab. 34
Sysmiss 64
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
141 64

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S2V6H SELECTION BY OTHER METHOD v6. Prosim označite kako pogosto uporabljate katero od naslednjih metod izbire.

H. Drugo, prosim navedite

Vrednost 101302 Frekvenca
1 Za vsako nastavitev 12
2 Za večino nastavitev 0
3 Za nekatere nastavitve 0
4 Le izjemoma 0
5 Ne uporab. 0
Sysmiss 193
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12 193

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S2V7A1 MONITOR DISABLED IN RECRUITMENT v7. Ali spremljate deleže naslednjih skupin pri pridobivanju, usposabljanju in/ali napredovanju kadrov?

A. Invalidi o) Pridobivanje

Vrednost 102301 Frekvenca
1 Da 40
9 165
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
205 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

S2V7A2 MONITOR DISABLED IN TRAINING v7. Ali spremljate deleže naslednjih skupin pri pridobivanju, usposabljanju in/ali napredovanju kadrov?

A. Invalidi o) Usposabljanje

Vrednost 103300 Frekvenca
1 Da 76
9 129
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
205 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

S2V7A3 MONITOR DISABLED IN PROMOTION v7. Ali spremljate deleže naslednjih skupin pri pridobivanju, usposabljanju in/ali napredovanju kadrov?

A. Invalidi o) Napredovanje

Vrednost 104299 Frekvenca
1 Da 25
9 180
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
205 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

S2V7A4 Don't Know - disabilities v7. Ali spremljate deleže naslednjih skupin pri pridobivanju, usposabljanju in/ali napredovanju kadrov?

A. Invalidi o) Ne vem

Vrednost 105298 Frekvenca
1 Da 19
9 186
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
205 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

S2V7B1 MONITOR WOMEN IN RECRUITMENT v7. Ali spremljate deleže naslednjih skupin pri pridobivanju, usposabljanju in/ali napredovanju kadrov?

B. Ženske o) Pridobivanje

Vrednost 106297 Frekvenca
1 Da 49
9 156
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
205 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

S2V7B2 MONITOR WOMEN IN TRAINING v7. Ali spremljate deleže naslednjih skupin pri pridobivanju, usposabljanju in/ali napredovanju kadrov?

B. Ženske o) Usposabljanje

Vrednost 107296 Frekvenca
1 Da 48
9 157
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
205 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

S2V7B3 MONITOR WOMEN IN PROMOTION v7. Ali spremljate deleže naslednjih skupin pri pridobivanju, usposabljanju in/ali napredovanju kadrov?

B. Ženske o) Napredovanje

Vrednost 108295 Frekvenca
1 Da 34
9 171
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
205 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

S2V7B4 Don't Know - women v7. Ali spremljate deleže naslednjih skupin pri pridobivanju, usposabljanju in/ali napredovanju kadrov?

B. Ženske o) Ne vem

Vrednost 109294 Frekvenca
1 Da 22
9 183
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
205 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

S2V7C1 MONITOR ETHNIC MINORITIES IN RECRUITMENT v7. Ali spremljate deleže naslednjih skupin pri pridobivanju, usposabljanju in/ali napredovanju kadrov?

C. Etnične manjšine o) Pridobivanje

Vrednost 110293 Frekvenca
1 Da 4
9 201
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
205 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

S2V7C2 MONITOR ETHNIC MINORITIES IN TRAINING v7. Ali spremljate deleže naslednjih skupin pri pridobivanju, usposabljanju in/ali napredovanju kadrov?

C. Etnične manjšine o) Usposabljanje

Vrednost 111292 Frekvenca
1 Da 7
9 198
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
205 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

S2V7C3 MONITOR ETHNIC MINORITIES IN PROMOTION v7. Ali spremljate deleže naslednjih skupin pri pridobivanju, usposabljanju in/ali napredovanju kadrov?

C. Etnične manjšine o) Napredovanje

Vrednost 112291 Frekvenca
1 Da 4
9 201
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
205 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

S2V7C4 Don't Know - ethnic minorities v7. Ali spremljate deleže naslednjih skupin pri pridobivanju, usposabljanju in/ali napredovanju kadrov?

C. Etnične manjšine o) Ne vem

Vrednost 113290 Frekvenca
0 No 156
1 Da 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
205 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

S2V8A TARGETED LONG TERM UNEMPLOYED v8. Ali ste v procesu pridobivanja kadrov posebej usmerjeni na katero od naslednjih skupin?

A. Dolgotrajno brezposelni

Vrednost 114289 Frekvenca
1 Da 16
Sysmiss 189
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
16 189

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

S2V8B TARGETED PEOPLE OVER 50 YEARS OF AGE

B. Starejši (nad 50 let starosti)

Vrednost 115288 Frekvenca
1 Da 10
Sysmiss 195
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10 195

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

S2V8C TARGETED DISABLED

C. Invalidi

Vrednost 116287 Frekvenca
1 Da 16
Sysmiss 189
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
16 189

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

S2V8D TARGETED ETHNIC MINORITIES

D. Etnične manjšine

Vrednost 117286 Frekvenca
1 Da 2
Sysmiss 203
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2 203

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

S2V8E TARGETED WOMEN

E. Ženske

Vrednost 118285 Frekvenca
1 Da 15
Sysmiss 190
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15 190

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

S2V8F TARGETED SCHOOL LEAVERS

F. Tisti, ki končajo osnovno oz. srednjo šolo

Vrednost 119284 Frekvenca
1 Da 34
Sysmiss 171
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34 171

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

S2V8G TARGETED UNIVERSITY GRADUATES

G. Univerzitetni diplomanti

Vrednost 120283 Frekvenca
1 Da 125
Sysmiss 80
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
125 80

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

S2V8H TARGETED WOMEN RETURNERS

H. Ženske, ki se ponovno zaposlujejo

Vrednost 121282 Frekvenca
1 Da 2
Sysmiss 203
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2 203

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

S2V9A CHANGE IN WEEKEND WORK Fleksibilne oblike dela v9. Ali se je v zadnjih treh letih kaj spremenilo pri uporabi naslednjih oblik dela?

A. Delo ob vikendih

Vrednost 122281 Frekvenca
1 Povečali 47
2 Enako 92
3 Zmanjšali 18
4 Ne uporabljamo 33
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
190 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

S2V9B CHANGE IN SHIFT WORK Fleksibilne oblike dela v9. Ali se je v zadnjih treh letih kaj spremenilo pri uporabi naslednjih oblik dela?

B. Delo v izmenah

Vrednost 123280 Frekvenca
1 Povečali 45
2 Enako 106
3 Zmanjšali 16
4 Ne uporabljamo 29
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
196 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

S2V9C CHANGE IN OVERTIME Fleksibilne oblike dela v9. Ali se je v zadnjih treh letih kaj spremenilo pri uporabi naslednjih oblik dela?

C. Nadurno delo

Vrednost 124279 Frekvenca
1 Povečali 68
2 Enako 77
3 Zmanjšali 45
4 Ne uporabljamo 8
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
198 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

S2V9D CHANGE IN ANNUAL HOURS Fleksibilne oblike dela v9. Ali se je v zadnjih treh letih kaj spremenilo pri uporabi naslednjih oblik dela?

D. Pogodba o letnem obsegu dela

Vrednost 125278 Frekvenca
1 Povečali 11
2 Enako 46
3 Zmanjšali 18
4 Ne uporabljamo 104
Sysmiss 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
179 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

S2V9E CHANGE IN PART-TIME WORK Fleksibilne oblike dela v9. Ali se je v zadnjih treh letih kaj spremenilo pri uporabi naslednjih oblik dela?

E. Delo s krajšim delovnim časom

Vrednost 126277 Frekvenca
1 Povečali 18
2 Enako 77
3 Zmanjšali 7
4 Ne uporabljamo 87
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
189 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

S2V9F CHANGE IN JOB SHARING Fleksibilne oblike dela v9. Ali se je v zadnjih treh letih kaj spremenilo pri uporabi naslednjih oblik dela?

F. Delitev del. mesta (med 2 zaposl.)

Vrednost 127276 Frekvenca
1 Povečali 12
2 Enako 29
3 Zmanjšali 7
4 Ne uporabljamo 137
Sysmiss 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
185 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

S2V9G CHANGE IN FLEXI TIME Fleksibilne oblike dela v9. Ali se je v zadnjih treh letih kaj spremenilo pri uporabi naslednjih oblik dela?

G. Fleksibilni delovni čas

Vrednost 128275 Frekvenca
1 Povečali 53
2 Enako 92
3 Zmanjšali 5
4 Ne uporabljamo 44
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
194 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

S2V9H CHANGE IN TEMPORARY/CASUAL Fleksibilne oblike dela v9. Ali se je v zadnjih treh letih kaj spremenilo pri uporabi naslednjih oblik dela?

H. Začasno/priložnostnodelo

Vrednost 129274 Frekvenca
1 Povečali 57
2 Enako 54
3 Zmanjšali 21
4 Ne uporabljamo 51
Sysmiss 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
183 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

S2V9I CHANGE IN FIXED TERM Fleksibilne oblike dela v9. Ali se je v zadnjih treh letih kaj spremenilo pri uporabi naslednjih oblik dela?

I. Pogodba za določen čas

Vrednost 130273 Frekvenca
1 Povečali 74
2 Enako 88
3 Zmanjšali 38
4 Ne uporabljamo 2
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
202 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

S2V9J CHANGE IN HOMEBASED WORK Fleksibilne oblike dela v9. Ali se je v zadnjih treh letih kaj spremenilo pri uporabi naslednjih oblik dela?

J. Delo na domu

Vrednost 131272 Frekvenca
1 Povečali 7
2 Enako 14
3 Zmanjšali 4
4 Ne uporabljamo 159
Sysmiss 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
184 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

S2V9K CHANGE IN TELE-WORKING Fleksibilne oblike dela v9. Ali se je v zadnjih treh letih kaj spremenilo pri uporabi naslednjih oblik dela?

K. Delo na daljavo

Vrednost 132271 Frekvenca
1 Povečali 3
2 Enako 7
3 Zmanjšali 0
4 Ne uporabljamo 171
Sysmiss 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
181 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

S2V9L CHANGE IN SUBCONTRACTING Fleksibilne oblike dela v9. Ali se je v zadnjih treh letih kaj spremenilo pri uporabi naslednjih oblik dela?

L. Oddajanje dela drugim/prenos dejavnosti na drugega izvajalca

Vrednost 133270 Frekvenca
1 Povečali 60
2 Enako 70
3 Zmanjšali 5
4 Ne uporabljamo 53
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
188 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

S2V10A PROPORTION OF WORKFORCE PART-TIME v10. Prosim označite približni delež vaših delavcev, ki delajo v naslednjih oblikah dela.

A. Krajši delovni čas

Vrednost 134269 Frekvenca
1 Ne uporabljamo 76
2 Manj kot 1% 69
3 1-5% 44
4 6-10% 3
5 11-20% 1
6 Več kot 20% 3
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
196 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

S2V10B PROPORTION OF WORKFORCE TEMPORARY v10. Prosim označite približni delež vaših delavcev, ki delajo v naslednjih oblikah dela.

B. Začasno/priložnostno

Vrednost 135268 Frekvenca
1 Ne uporabljamo 60
2 Manj kot 1% 70
3 1-5% 45
4 6-10% 8
5 11-20% 3
6 Več kot 20% 2
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
188 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

S2V10C PROPORTION OF WORKFORCE FIXED TERM v10. Prosim označite približni delež vaših delavcev, ki delajo v naslednjih oblikah dela.

C. Določen čas

Vrednost 136267 Frekvenca
1 Ne uporabljamo 3
2 Manj kot 1% 28
3 1-5% 79
4 6-10% 48
5 11-20% 24
6 Več kot 20% 22
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
204 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

S2V10D PROPORTION OF WORKFORCE HOMEBASED v10. Prosim označite približni delež vaših delavcev, ki delajo v naslednjih oblikah dela.

D. Delo na domu

Vrednost 137266 Frekvenca
1 Ne uporabljamo 161
2 Manj kot 1% 15
3 1-5% 5
4 6-10% 0
5 11-20% 1
6 Več kot 20% 0
Sysmiss 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
182 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

S2V10E PROPORTION OF WORKFORCE TELEWORKING v10. Prosim označite približni delež vaših delavcev, ki delajo v naslednjih oblikah dela.

E. Delo na daljavo

Vrednost 138265 Frekvenca
1 Ne uporabljamo 174
2 Manj kot 1% 5
3 1-5% 1
4 6-10% 0
5 11-20% 0
6 Več kot 20% 1
Sysmiss 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
181 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

S2V10F PROPORTION OF WORKFORCE SHIFT WORKING v10. Prosim označite približni delež vaših delavcev, ki delajo v naslednjih oblikah dela.

F. Delo v izmenah

Vrednost 139264 Frekvenca
1 Ne uporabljamo 28
2 Manj kot 1% 9
3 1-5% 22
4 6-10% 11
5 11-20% 22
6 Več kot 20% 97
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
189 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

S2V10G PROPORTION OF WORKFORCE ANNUAL HOURS v10. Prosim označite približni delež vaših delavcev, ki delajo v naslednjih oblikah dela.

G. Pogodba o letnem obsegu dela

Vrednost 140263 Frekvenca
1 Ne uporabljamo 117
2 Manj kot 1% 34
3 1-5% 18
4 6-10% 6
5 11-20% 1
6 Več kot 20% 3
Sysmiss 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
179 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

S2V10A1 A. women part-time 10a. Prosim označite približni delež žensk, ki delajo v vsaki izmed spodaj navedenih oblik dela.

A. Krajši delovni čas

Vrednost 141262 Frekvenca
1 Ženske tega ne delajo 83
2 Do 20% 68
3 21-40% 7
4 41-60% 10
5 61-80% 3
6 Več kot 80% 11
Sysmiss 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
182 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

S2V10A2 B. temporary 10a. Prosim označite približni delež žensk, ki delajo v vsaki izmed spodaj navedenih oblik dela.

B. Začasno/priložnostno

Vrednost 142261 Frekvenca
1 Ženske tega ne delajo 92
2 Do 20% 54
3 21-40% 9
4 41-60% 14
5 61-80% 3
6 Več kot 80% 3
Sysmiss 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
175 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

S2V10A3 C. Fixed-term 10a. Prosim označite približni delež žensk, ki delajo v vsaki izmed spodaj navedenih oblik dela.

C. Določen čas

Vrednost 143260 Frekvenca
1 Ženske tega ne delajo 22
2 Do 20% 111
3 21-40% 23
4 41-60% 21
5 61-80% 10
6 Več kot 80% 12
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
199 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

S2V10A4 D. Homebased 10a. Prosim označite približni delež žensk, ki delajo v vsaki izmed spodaj navedenih oblik dela.

D. Delo na domu

Vrednost 144259 Frekvenca
1 Ženske tega ne delajo 148
2 Do 20% 14
3 21-40% 0
4 41-60% 2
5 61-80% 0
6 Več kot 80% 3
Sysmiss 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
167 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

S2V10A5 E. Telework 10a. Prosim označite približni delež žensk, ki delajo v vsaki izmed spodaj navedenih oblik dela.

E. Delo na daljavo

Vrednost 145258 Frekvenca
1 Ženske tega ne delajo 161
2 Do 20% 3
3 21-40% 1
4 41-60% 1
5 61-80% 0
6 Več kot 80% 0
Sysmiss 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
166 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

S2V10A6 F. Shift work 10a. Prosim označite približni delež žensk, ki delajo v vsaki izmed spodaj navedenih oblik dela.

F. Delo v izmenah

Vrednost 146257 Frekvenca
1 Ženske tega ne delajo 52
2 Do 20% 54
3 21-40% 25
4 41-60% 27
5 61-80% 16
6 Več kot 80% 14
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
188 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

S2V10A7 G. Annual hours 10a. Prosim označite približni delež žensk, ki delajo v vsaki izmed spodaj navedenih oblik dela.

G. Pogodba o letnem obsegu dela

Vrednost 147256 Frekvenca
1 Ženske tega ne delajo 131
2 Do 20% 24
3 21-40% 3
4 41-60% 3
5 61-80% 1
6 Več kot 80% 4
Sysmiss 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
166 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

S2V11A1 JOBS MORE SPECIFIC - MANAGEMENT v11. Ali je bila v zadnjih treh letih kakšna večja sprememba v opisu delovnih mest? (Prosimo označite ustrezno za vsako kategorijo delovnih mest.)

A. Natančnejši opis delovnega mesta - Vodstvo

Vrednost 148255 Frekvenca
1 da 39
9 brez odgovora/ ne 166
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
205 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

S2V11A2 JOBS MORE SPECIFIC - PROF/TECHNICAL v11. Ali je bila v zadnjih treh letih kakšna večja sprememba v opisu delovnih mest? (Prosimo označite ustrezno za vsako kategorijo delovnih mest.)

A. Natančnejši opis delovnega mesta - Strokovnjaki/ tehniki

Vrednost 149254 Frekvenca
1 da 44
9 brez odgovora/ ne 161
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
205 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

S2V11A3 JOBS MORE SPECIFIC - CLERICAL v11. Ali je bila v zadnjih treh letih kakšna večja sprememba v opisu delovnih mest? (Prosimo označite ustrezno za vsako kategorijo delovnih mest.)

A. Natančnejši opis delovnega mesta - Režijski delavci

Vrednost 150253 Frekvenca
1 da 34
9 brez odgovora/ ne 171
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
205 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

S2V11A4 JOBS MORE SPECIFIC - MANUAL v11. Ali je bila v zadnjih treh letih kakšna večja sprememba v opisu delovnih mest? (Prosimo označite ustrezno za vsako kategorijo delovnih mest.)

A. Natančnejši opis delovnega mesta - Proizvodni /fizični delavci

Vrednost 151252 Frekvenca
1 da 26
9 brez odgovora/ ne 179
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
205 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

S2V11B1 NO MAJOR CHANGE - MANAGEMENT v11. Ali je bila v zadnjih treh letih kakšna večja sprememba v opisu delovnih mest? (Prosimo označite ustrezno za vsako kategorijo delovnih mest.)

B. Ni bilo večje spremembe - Vodstvo

Vrednost 152251 Frekvenca
1 da 96
9 brez odgovora/ ne 109
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
205 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

S2V11B2 NO MAJOR CHANGE - PROF/TECHNICAL v11. Ali je bila v zadnjih treh letih kakšna večja sprememba v opisu delovnih mest? (Prosimo označite ustrezno za vsako kategorijo delovnih mest.)

B. Ni bilo večje spremembe - Strokovnjaki/ tehniki

Vrednost 153250 Frekvenca
1 da 82
9 brez odgovora/ ne 123
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
205 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

S2V11B3 NO MAJOR CHANGE - CLERICAL v11. Ali je bila v zadnjih treh letih kakšna večja sprememba v opisu delovnih mest? (Prosimo označite ustrezno za vsako kategorijo delovnih mest.)

B. Ni bilo večje spremembe - Režijski delavci

Vrednost 154249 Frekvenca
1 da 95
9 brez odgovora/ ne 110
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
205 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

S2V11B4 NO MAJOR CHANGE - MANUAL v11. Ali je bila v zadnjih treh letih kakšna večja sprememba v opisu delovnih mest? (Prosimo označite ustrezno za vsako kategorijo delovnih mest.)

B. Ni bilo večje spremembe - Proizvodni /fizični delavci

Vrednost 155248 Frekvenca
1 da 103
9 brez odgovora/ ne 102
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori