Upravljanje človeških virov, Slovenija 2001: Mednarodna primerjalna študija

Basic Study Information

ADP - IDNo: HRMSI01
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_HRMSI01_V1
Main author(s):
 • Svetlik, Ivan
Co-workers:
 • Černigoj-Sadar, Nevenka
 • Gnidovec, Meta
 • Ignjatović, Miroljub
 • Mesner Andolšek, Dana
 • Stanojević, Miroslav
 • Trbanc, Martina
Data file producer:
CPO - Center za proučevanje organizacij in človeških virov, Fakulteta za družbene vede
CRANET - Centre for European Human Resource Management, Cranfield University

Place; date:

Ljubljana; marec 2001

Funding agency:

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Project number:

P0-0501-0582 (MŠZŠ)

Series:
 • HRM/Upravljanje človeških virov

  Omrežje CRANFILED na projektu Primerjalnega upravljanja človeških virov (Comparative Human Resource Management - CRANET) je leta 1989 ustanovilo pet drž ustanoviteljic, vključenih v edinstven in pomemben raziskovalni projekt na področju upravljanja človeških virov. Projekt koordinira Cranfield School of Management iz Velike Britanije. V raziskavo Cranet je danes vključenih več kot 30 držav po vsem svetu in je največja in najbolj reprezentativna neodvisna raziskava na svojem področju. Cilji raziskave Cranet so: nuditi podatke o Upravljanju človeških virov za strokovnjake, oblikovalce javnih politik in akademike; nadzirati vpliv EU na raznovrstnost prakse na področju upravljanja človeških virov; priskrbeti konkretne kazalce za delo v različnih državah; medčasovni nadzor približevanja ali oddaljevanja "Evropeizacije" dela na specifičnih področjih upravljanja človeških virov; dokazovanje premika v politiki uslužbencev v smeri "Strateškega upravljanja človeških virov". Slovenija sodeluje v raziskavi od leta 2001.

Study Content

Keywords:

upravljanje človeških virov, služba za kadrovske vire, služba za človeške vire, strategija in politika podjetja, praksa kadrovanja, pridobivanje in izbira kadrov, metode izbire, ranljive skupine, fleksibilne oblike dela, izobraževanje in razvoj zaposlenih, uspešnost usposabljanja, načini usposabljanja, razvoj menedžmenta, ocenjevanje delovne uspešnosti, usklajevanje delovnega in družinskega življenja, porast/krčenje števila zaposlenih, nadomestila in ugodnosti, plače, odnosi in komunikacije z zaposlenimi, sindikati, svet delavcev, načini sporočanja, mednarodne primerjave

Keywords ELSST:
ČLOVEŠKI VIRI, PODJETJE, PODJETJE, KADROVSKA POLITIKA, IZBOR KADROV, EVROPSKA UNIJA, ZAPOSLITEV

Topic Classification CESSDA
DELO IN ZAPOSLOVANJE
Topic Classification CERIF
Sociologija dela, sociologija podjetij
Topic Classification ADP
Služba za kadrovske/človeške vire
Praksa kadrovanja
Razvoj zaposlenih
Nadomestila in ugodnosti
Odnosi in komunikacije z zaposlenimi


Abstract:

Namen mednarodne primerjalne študije Upravljanje človeških virov je zbrati podatke o stanju na področju upravljanja s človeškimi viri v Sloveniji in primerjava zbranih podatkov s stanjem v Evropski uniji in v treh tranzicijskih državah. Daje nam podatke o upravljanju s človeškimi viri v slovenskih organizacijah, ki zaposlujejo večje število delavcev (praviloma 200) v vseh sektorjih gospodarstva, v javnih zavodih in v državni upravi. Raziskava je nastala v sodelovanju s Cranfield network (CRANET), ki jo koordinira Cranfield University, Scholl of Management. Podatki v raziskavi so pridobljeni s pomočjo standardiziranega vprašalnika z večino vprašanj zaprtega tipa. Na vprašanja so praviloma odgovarjali vodje služb za kadrovske/človeške vire. Ker gre za del mednarodne raziskave je mogoča primerljivost med posameznimi članicami CRANETA in primerjava z drugimi organizacijami v Sloveniji oz. "benchmarking upravljanja človeških virov". Slovenske podatke glede upravljanja s človeškimi viri lahko primerjamo z mednarodnimi podatki za skupino držav Evropske unije (Velika Britanija, Francija, Nemčija, Švedska, Španija, Danska, Nizozemska, Italija, Norveška, Švica, Irska, Portugalska, Finska, Grčija, Avstrija, Belgija in Severna Irska) in tremi tranzicijskimi državami (Češka, Bolgarija in Estonija).

Methodology


Collection date: februar 2001 - marec 2001
Date of production: 2001-3
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

organizacija

Universe:

Ciljna populacija so organizacije, ki zaposlujejo 200 ali več oseb in/ali organizacije, ki po Standardni klasifikaciji dejavnosti (1999) sodijo v skupino dejavnosti javne uprave (SKD 75.1) in javnih zavodov in zaposlujejo več kot 100 oseb.

Excluded:

Organizacije z manjšim številom zaposlenih.

Data collected by:

Center za proučevanje organizacij in človeških virov

Centre for European Human Resource Management

Sampling procedure:

Brez vzorčenja, pokrita cela populacija.

Mode of data collection:

Samoizpolnjevana anketa.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: Upravljanje človeških virov, Slovenija 2001 [datoteka podatkov]

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 402
 • number of units: 205

Variable list

COUNTRY COUNTRY

COUNTRY

Value 13 Frequency
37 Slovenia 205
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
205 0

Valid range from 37 to 37

RESPNO Response No

RESPNO

Value 22 Frequency
1190997000 1
1194755000 1
1197967000 1
1199781000 1
1214381000 1
1252950000 1
1317288000 1
1332813000 1
1399632000 1
5000858000 1
5001684000 1
5002885000 1
5003563000 1
5005574000 1
5005647000 1
5006104000 1
5007518000 1
5014018000 1
5015405000 1
5015545000 1
5021979000 1
5022541000 1
5022720000 1
5022924000 1
5022932000 1
5023025000 1
5024161000 1
5025427000 1
5025796000 1
5026024000 1
5026121000 1
5026164000 1
5030200000 1
5033411000 1
5033454000 1
5033748000 1
5033829000 1
5034043000 1
5034205000 1
5034213000 1
5034353000 1
5034558000 1
5034582000 1
5034639000 1
5034663000 1
5034701000 1
5034728000 1
5034825000 1
5035333000 1
5035856000 1
5035945000 1
5036852000 1
5037158000 1
5037212000 1
5037301000 1
5038847000 1
5039002000 1
5039584000 1
5039819000 1
5040035000 1
5040116000 1
5040361000 1
5040477000 1
5040736000 1
5040868000 1
5040973000 1
5041058000 1
5041473000 1
5041678000 1
5041929000 1
5042127000 1
5042348000 1
5042437000 1
5042801000 1
5043247000 1
5043425000 1
5043611000 1
5043794000 1
5043816000 1
5045061000 1
5045134000 1
5045185000 1
5045193000 1
5045410000 1
5045541000 1
5045657000 1
5045711000 1
5045762000 1
5046688000 1
5048265000 1
5048362000 1
5049318000 1
5049849000 1
5051606000 1
5053765000 1
5053919000 1
5054095000 1
5054150000 1
5054621000 1
5054796000 1
5054958000 1
5055733000 1
5055911000 1
5063345000 1
5063361000 1
5063400000 1
5064678000 1
5064716000 1
5068681000 1
5069084000 1
5069149000 1
5071330000 1
5074746000 1
5075009000 1
5075505000 1
5075840000 1
5076790000 1
5077290000 1
5077800000 1
5077826000 1
5081769000 1
5082692000 1
5085063000 1
5087996000 1
5092221000 1
5098599000 1
5100232000 1
5105498000 1
5107857000 1
5129494000 1
5132533000 1
5132614000 1
5141966000 1
5142342000 1
5142733000 1
5142768000 1
5143233000 1
5143241000 1
5143250000 1
5144353000 1
5150167000 1
5150949000 1
5151350000 1
5156505000 1
5156564000 1
5156700000 1
5163676000 1
5186722000 1
5197929000 1
5226406000 1
5227798000 1
5231698000 1
5249813000 1
5254400000 1
5254426000 1
5254434000 1
5254493000 1
5258782000 1
5263433000 1
5268923000 1
5284619000 1
5293162000 1
5300231000 1
5300410000 1
5301971000 1
5347254000 1
5415918000 1
5427142000 1
5427843000 1
5439205000 1
5441161000 1
5447020000 1
5451779000 1
5452554000 1
5476208000 1
5498449000 1
5504813000 1
5518601000 1
5540739000 1
5625157000 1
5657512000 1
5677521000 1
5686482000 1
5691087000 1
5693799000 1
5699860000 1
5699878000 1
5707625000 1
5786380000 1
5801915000 1
5820570000 1
5860571000 1
5865824000 1
5874025000 1
5874424000 1
5874840000 1
5881447000 1
5888093000 1
5911338000 1
5918090000 1
5931134000 1
5938414000 1
5939658000 1
5944333000 1
5971101000 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
205 0 1190997000 5971101000 5031963751.22 853108252.725

Valid range from 1 to 2

S1V1 ORGANISATIONS WITH PERSONNEL/HR DEPT I. DEL: SLUŽBA ZA KADROVSKE/ČLOVEŠKE VIRE

v1. Ali vaša organizacija ima oddelek/referenta za kadrovske ali človeške vire?

Value 31 Frequency
1 Da 183
2 Ne 21
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
204 1

Valid range from 1 to 2

COUNTRY COUNTRY

COUNTRY

Value 1402 Frequency
37 Slovenia 205
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
205 0

Valid range from 37 to 37

RESPNO Response No

RESPNO

Value 2401 Frequency
1190997000 1
1194755000 1
1197967000 1
1199781000 1
1214381000 1
1252950000 1
1317288000 1
1332813000 1
1399632000 1
5000858000 1
5001684000 1
5002885000 1
5003563000 1
5005574000 1
5005647000 1
5006104000 1
5007518000 1
5014018000 1
5015405000 1
5015545000 1
5021979000 1
5022541000 1
5022720000 1
5022924000 1
5022932000 1
5023025000 1
5024161000 1
5025427000 1
5025796000 1
5026024000 1
5026121000 1
5026164000 1
5030200000 1
5033411000 1
5033454000 1
5033748000 1
5033829000 1
5034043000 1
5034205000 1
5034213000 1
5034353000 1
5034558000 1
5034582000 1
5034639000 1
5034663000 1
5034701000 1
5034728000 1
5034825000 1
5035333000 1
5035856000 1
5035945000 1
5036852000 1
5037158000 1
5037212000 1
5037301000 1
5038847000 1
5039002000 1
5039584000 1
5039819000 1
5040035000 1
5040116000 1
5040361000 1
5040477000 1
5040736000 1
5040868000 1
5040973000 1
5041058000 1
5041473000 1
5041678000 1
5041929000 1
5042127000 1
5042348000 1
5042437000 1
5042801000 1
5043247000 1
5043425000 1
5043611000 1
5043794000 1
5043816000 1
5045061000 1
5045134000 1
5045185000 1
5045193000 1
5045410000 1
5045541000 1
5045657000 1
5045711000 1
5045762000 1
5046688000 1
5048265000 1
5048362000 1
5049318000 1
5049849000 1
5051606000 1
5053765000 1
5053919000 1
5054095000 1
5054150000 1
5054621000 1
5054796000 1
5054958000 1
5055733000 1
5055911000 1
5063345000 1
5063361000 1
5063400000 1
5064678000 1
5064716000 1
5068681000 1
5069084000 1
5069149000 1
5071330000 1
5074746000 1
5075009000 1
5075505000 1
5075840000 1
5076790000 1
5077290000 1
5077800000 1
5077826000 1
5081769000 1
5082692000 1
5085063000 1
5087996000 1
5092221000 1
5098599000 1
5100232000 1
5105498000 1
5107857000 1
5129494000 1
5132533000 1
5132614000 1
5141966000 1
5142342000 1
5142733000 1
5142768000 1
5143233000 1
5143241000 1
5143250000 1
5144353000 1
5150167000 1
5150949000 1
5151350000 1
5156505000 1
5156564000 1
5156700000 1
5163676000 1
5186722000 1
5197929000 1
5226406000 1
5227798000 1
5231698000 1
5249813000 1
5254400000 1
5254426000 1
5254434000 1
5254493000 1
5258782000 1
5263433000 1
5268923000 1
5284619000 1
5293162000 1
5300231000 1
5300410000 1
5301971000 1
5347254000 1
5415918000 1
5427142000 1
5427843000 1
5439205000 1
5441161000 1
5447020000 1
5451779000 1
5452554000 1
5476208000 1
5498449000 1
5504813000 1
5518601000 1
5540739000 1
5625157000 1
5657512000 1
5677521000 1
5686482000 1
5691087000 1
5693799000 1
5699860000 1
5699878000 1
5707625000 1
5786380000 1
5801915000 1
5820570000 1
5860571000 1
5865824000 1
5874025000 1
5874424000 1
5874840000 1
5881447000 1
5888093000 1
5911338000 1
5918090000 1
5931134000 1
5938414000 1
5939658000 1
5944333000 1
5971101000 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
205 0 1190997000 5971101000 5031963751.22 853108252.725

Valid range from 1 to 2

S1V1 ORGANISATIONS WITH PERSONNEL/HR DEPT I. DEL: SLUŽBA ZA KADROVSKE/ČLOVEŠKE VIRE

v1. Ali vaša organizacija ima oddelek/referenta za kadrovske ali človeške vire?

Value 3400 Frequency
1 Da 183
2 Ne 21
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
204 1

Valid range from 1 to 2

S1V1A 1a. Sex of manager of HR dept.

1a. Kdo v vaši organizaciji vodi kadrovsko področje?

Value 4399 Frequency
1 Moški 78
2 Ženska 112
3 Nimamo vodje za to področje 11
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
201 4

Valid range from 1 to 3

S1V2A1 TOTAL NUMBER IN FUNCTION v2. Približno koliko ljudi je v vaši organizaciji zaposlenih v službi za kadrovske/človeške vire (vključno z uravnavanjem plač in usposabljanjem)?

a.1) -Skupno:

Value 5398 Frequency
0 1
1 14
2 31
3 41
4 28
5 20
6 17
7 2
8 7
9 5
10 6
11 3
12 2
13 1
14 2
18 3
19 1
22 1
24 1
26 2
28 2
30 1
36 1
39 1
40 1
46 1
71 1
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
196 9 0 71 6.505 8.57

Valid range from 0 to 71

S1V2A2 NUMBER OF MALES IN FUNCTION v2. Približno koliko ljudi je v vaši organizaciji zaposlenih v službi za kadrovske/človeške vire (vključno z uravnavanjem plač in usposabljanjem)?

a.2) -Moški

Value 6397 Frequency
0 7
1 60
2 31
3 5
4 10
5 3
6 4
7 2
11 1
13 1
16 1
18 1
Sysmiss 79
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
126 79

Valid range from 0 to 18

S1V2A3 NUMBER OF FEMALES IN FUNCTION v2. Približno koliko ljudi je v vaši organizaciji zaposlenih v službi za kadrovske/človeške vire (vključno z uravnavanjem plač in usposabljanjem)?

a.3) -Ženske

Value 7396 Frequency
1 37
2 42
3 39
4 21
5 10
6 14
7 4
8 7
9 2
10 3
11 1
12 2
14 1
15 3
20 1
21 1
23 1
24 1
26 1
28 1
31 1
33 1
40 1
60 1
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
196 9 1 60 5.041 7.056

Valid range from 1 to 60

S1V2A4 DON'T KNOW v2. Približno koliko ljudi je v vaši organizaciji zaposlenih v službi za kadrovske/človeške vire (vključno z uravnavanjem plač in usposabljanjem)?

-Ne vem

Value 8395 Frequency
1 DON'T KNOW 0
Sysmiss 205
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 205

Valid range from 0 to 1

S1V2B1 PAY AND BENEFITS b) Ali se na katerem od naslednjih področij poslužujete zunanjih storitev?

A. Plača in ugodnosti

Value 9394 Frequency
1 Da 15
9 178
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
193 12

Valid range from 1 to 9

S1V2B2 RECRUITMENT AND SELECTION b) Ali se na katerem od naslednjih področij poslužujete zunanjih storitev?

B. Pridobivanje in izbira kadrov

Value 10393 Frequency
1 Da 52
9 143
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
195 10

Valid range from 1 to 9

S1V2B3 TRAINING AND DEVELOPMENT b) Ali se na katerem od naslednjih področij poslužujete zunanjih storitev?

C. Usposabljanje in razvoj

Value 11392 Frequency
1 Da 124
9 75
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
199 6

Valid range from 1 to 9

S1V2B4 WORKFORCE OUTPLACEMENT/REDUCTION b) Ali se na katerem od naslednjih področij poslužujete zunanjih storitev?

D. Premeščanje/zmanjševštevila zaposlenih

Value 12391 Frequency
1 Da 9
9 183
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
192 13

Valid range from 1 to 9

S1V2B5 NO EXTERNAL PROVIDERS b) Ali se na katerem od naslednjih področij poslužujete zunanjih storitev?

E. V kadrovski službi se ne poslužujemo zunanjih storitev -

Value 13390 Frequency
1 Da 59
9 138
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
197 8

Valid range from 1 to 9

S1V2C CHANGE OF EXTERNAL PROVIDERS

c) Kako se je uporaba zunanjih storitev spremenila v zadnjih treh letih?

Value 14389 Frequency
1 Se je povečala 73
2 Je enaka 100
3 Se je zmanjšala 9
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
182 23

Valid range from 1 to 3

S1V3 HEAD OF HR ON BOARD

v3. Ali je vodja službe za kadrovske/človeške vire član ožjega kolegija direktorjev/uprave (ali drugega ustreznega organa)?

Value 15388 Frequency
1 Da (Če Da, nadaljujte pri vprašanju v5.) 113
2 Ne 88
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
201 4

Valid range from 1 to 2

S1V4 IF NOT ON BOARD WHO HAS RESPONSIBILITY

v4. Če Ne, kdo iz ožjega kolegija direktorjev/uprave je odgovoren za kadrovska vprašanja?

Value 16387 Frequency
1 Generalni direktor/Predsednik uprave 45
2 Direktor skupne/splošne službe 25
3 Finančni direktor 0
4 Sekretar podjetja 6
5 Direktor proizvodnje 0
6 Drugo, prosim navedite 13
Sysmiss 116
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
89 116

Valid range from 1 to 6

S1V5 WHERE WAS SENIOR HR MANAGER RECRUITED

v5. Od kje je bil rekrutiran najvišji vodja za kadrovske/človeške vire?

Value 17386 Frequency
1 Iz kadrovskega oddelka 78
2 Iz vrst nekadrovskih strokovnjakov v vaši organizaciji 45
3 Iz vrst kadrovskih strokovnjakov zunaj organizacije 44
4 Iz vrst nekadrovskih strokovnjakov zunaj organizacije 18
5 Drugo, prosim navedite 7
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
192 13

Valid range from 1 to 5

S1V6A POLICY FOR PAY AND BENEFITS Strategija in politika podjetja v6. Ali vaša organizacija ima izoblikovano politiko za naslednja področja kadrovskih / človeških virov:

A. Plača in ugodnosti

Value 18385 Frequency
1 Da, napisano 157
2 Da, nenapisano 31
3 Ne 13
4 Ne vem 2
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
203 2

Valid range from 1 to 4

S1V6B POLICY FOR RECRUITMENT AND SELECTION Strategija in politika podjetja v6. Ali vaša organizacija ima izoblikovano politiko za naslednja področja kadrovskih / človeških virov:

B. Pridobivanje in izbira kadrov

Value 19384 Frequency
1 Da, napisano 96
2 Da, nenapisano 88
3 Ne 16
4 Ne vem 0
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
200 5

Valid range from 1 to 4

S1V6C POLICY FOR TRAINING AND DEVELOPMENT Strategija in politika podjetja v6. Ali vaša organizacija ima izoblikovano politiko za naslednja področja kadrovskih / človeških virov:

C. Usposabljanje in razvoj

Value 20383 Frequency
1 Da, napisano 143
2 Da, nenapisano 48
3 Ne 9
4 Ne vem 1
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
201 4

Valid range from 1 to 4

S1V6D POLICY FOR COMMUNICATION Strategija in politika podjetja v6. Ali vaša organizacija ima izoblikovano politiko za naslednja področja kadrovskih / človeških virov:

D. Komuniciranje zaposlenih

Value 21382 Frequency
1 Da, napisano 62
2 Da, nenapisano 77
3 Ne 55
4 Ne vem 1
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
195 10

Valid range from 1 to 4

S1V6E POLICY FOR EQUAL OPS/DIVERSITY Strategija in politika podjetja v6. Ali vaša organizacija ima izoblikovano politiko za naslednja področja kadrovskih / človeških virov:

E. Enakost/raznolikost možnosti

Value 22381 Frequency
1 Da, napisano 12
2 Da, nenapisano 57
3 Ne 97
4 Ne vem 16
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
182 23

Valid range from 1 to 4

S1V6F POLICY FOR FLEXIBLE WORKING Strategija in politika podjetja v6. Ali vaša organizacija ima izoblikovano politiko za naslednja področja kadrovskih / človeških virov:

F. Fleksibilni načini dela

Value 23380 Frequency
1 Da, napisano 38
2 Da, nenapisano 67
3 Ne 74
4 Ne vem 7
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
186 19

Valid range from 1 to 4

S1V6G POLICY FOR MANAGEMENT DEVELOPMENT Strategija in politika podjetja v6. Ali vaša organizacija ima izoblikovano politiko za naslednja področja kadrovskih / človeških virov:

G. Razvoj menedžmenta

Value 24379 Frequency
1 Da, napisano 46
2 Da, nenapisano 80
3 Ne 60
4 Ne vem 4
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
190 15

Valid range from 1 to 4

S1V6H H. BALANCING WORK AND FAMILY Strategija in politika podjetja v6. Ali vaša organizacija ima izoblikovano politiko za naslednja področja kadrovskih / človeških virov:

H. Usklajevanje delovnih in družinskih obveznosti

Value 25378 Frequency
1 Da, napisano 10
2 Da, nenapisano 42
3 Ne 132
4 Ne vem 5
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
189 16

Valid range from 1 to 4

S1V7A ORGANISATIONS WITH MISSIONS STATEMENTS v7. Ali vaša organizacija ima:

A. Poslanstvo

Value 26377 Frequency
1 Da, napisano 129
2 Da, nenapisano 29
3 Ne 18
4 Ne vem 4
Sysmiss 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
180 25

Valid range from 1 to 4

S1V7B ORGANISATIONS WITH CORPORATE STRATEGY v7. Ali vaša organizacija ima:

B. Poslovno strategijo podjetja

Value 27376 Frequency
1 Da, napisano 176
2 Da, nenapisano 19
3 Ne 5
4 Ne vem 0
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
200 5

Valid range from 1 to 4

S1V7C ORGANISATIONS WITH PERS/HR STRATEGY v7. Ali vaša organizacija ima:

C. Strategijo za kadre/človeške vire

Value 28375 Frequency
1 Da, napisano 106
2 Da, nenapisano 64
3 Ne 27
4 Ne vem 0
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
197 8

Valid range from 1 to 4

S1V8 WHAT INVOLVEMENT IN CORPORATE STRATEGY

v8. Če imate poslovno strategijo podjetja, v kateri fazi je oseba, odgovorna za kadrovske/človeške vire, vključena v njen razvoj?

Value 29374 Frequency
1 Od začetka 104
2 Skozi svetovanje 23
3 Pri izvajanju 45
4 Ni konzultirana 6
Sysmiss 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
178 27

Valid range from 1 to 4

S1V9 PERFORMANCE OF DEPT EVALUATED

v9. Ali uspešnost dela službe/oddelka za kadrovske/človeške vire sistematično vrednotite?

Value 30373 Frequency
1 Yes 62
2 3 -Ne vem (Če Da, nadaljujte pri naslednjem vprašanju, sicer pojdite k vprašanju v12.) 131
3 Dont know 5
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
198 7

Valid range from 1 to 3

S1V10A TOP MANAGEMENT VIEWS v10. Čigavi pogledi se upoštevajo pri vrednotenju uspešnosti?

A. Najvišjega vodstva

Value 31372 Frequency
1 Da 51
9 147
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
198 7

Valid range from 1 to 9

S1V10B LINE MANAGEMENT VIEWS v10. Čigavi pogledi se upoštevajo pri vrednotenju uspešnosti?

B. Linijskih vodij

Value 32371 Frequency
1 Da 26
9 170
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
196 9

Valid range from 1 to 9

S1V10C EMPLOYEE VIEWS v10. Čigavi pogledi se upoštevajo pri vrednotenju uspešnosti?

C. Zaposlenih

Value 33370 Frequency
1 Da 11
9 182
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
193 12

Valid range from 1 to 9

S1V10D PERSONNEL/DEPARTMENT VIEWS v10. Čigavi pogledi se upoštevajo pri vrednotenju uspešnosti?

D. Same službe/oddelka za kadrovske/človeške vire

Value 34369 Frequency
1 Da 12
9 180
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
192 13

Valid range from 1 to 9

S1V10E OTHER v10. Čigavi pogledi se upoštevajo pri vrednotenju uspešnosti?

E. Drugo, prosim navedite

Value 35368 Frequency
1 Da 0
Sysmiss 205
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 205

Valid range from 0 to 9

S1V11A INTERNAL MEASURES OF COST EFFECTIVENESS v11. Katera merila se uporabljajo za vrednotenje?

A. Notranja merila stroškovne učinkovitosti

Value 36367 Frequency
1 Da 29
9 165
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
194 11

Valid range from 0 to 9

S1V11B EXTERNAL BENCHMARKING OF COST v11. Katera merila se uporabljajo za vrednotenje?

B. Zunanja primerjava stroškov

Value 37366 Frequency
1 Da 4
9 188
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
192 13

Valid range from 0 to 9

S1V11C PERFORMANCE AGAINST OBJECTIVES v11. Katera merila se uporabljajo za vrednotenje?

C. Uspešnost glede na cilje

Value 38365 Frequency
1 Da 51
9 148
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
199 6

Valid range from 0 to 9

S1V11D OTHER v11. Katera merila se uporabljajo za vrednotenje?

D. Drugo, prosim navedite

Value 39364 Frequency
1 Da 2
9 3
Sysmiss 200
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5 200

Valid range from 0 to 9

S1V12A WHERE PAY POLICY DETERMINED v12. Če je vaša organizacija del večje skupine podjetij/divizij, uradov, ipd., prosim označite, kje se v glavnem določa politika do naslednje problematike. (Zasebni sektor: Mednarodna centrala, Državna cen., Podružnica, Izpostava. Javni sektor: Centrala, Oddelek, Lokalni uradi)

A. Plača in ugodnosti

Value 40363 Frequency
1 Mednarodna centrala 9
2 Državna cen., Centrala 61
3 Podružnica, Oddelek 8
4 Izpostava, Lokalni uradi 3
Sysmiss 124
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
81 124

Valid range from 1 to 4

S1V12B WHERE RECRUITMENT POLICY DETERMINED v12. Če je vaša organizacija del večje skupine podjetij/divizij, uradov, ipd., prosim označite, kje se v glavnem določa politika do naslednje problematike. (Zasebni sektor: Mednarodna centrala, Državna cen., Podružnica, Izpostava. Javni sektor: Centrala, Oddelek, Lokalni uradi)

B. Pridobivanje in izbira kadrov

Value 41362 Frequency
1 Mednarodna centrala 4
2 Državna cen., Centrala 31
3 Podružnica, Oddelek 33
4 Izpostava, Lokalni uradi 11
Sysmiss 126
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
79 126

Valid range from 1 to 4

S1V12C WHERE TRAINING POLICY DETERMINED v12. Če je vaša organizacija del večje skupine podjetij/divizij, uradov, ipd., prosim označite, kje se v glavnem določa politika do naslednje problematike. (Zasebni sektor: Mednarodna centrala, Državna cen., Podružnica, Izpostava. Javni sektor: Centrala, Oddelek, Lokalni uradi)

C. Usposabljanje in razvoj

Value 42361 Frequency
1 Mednarodna centrala 5
2 Državna cen., Centrala 34
3 Podružnica, Oddelek 29
4 Izpostava, Lokalni uradi 7
Sysmiss 130
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
75 130

Valid range from 1 to 4

S1V12D WHERE IR POLICY DETERMINED v12. Če je vaša organizacija del večje skupine podjetij/divizij, uradov, ipd., prosim označite, kje se v glavnem določa politika do naslednje problematike. (Zasebni sektor: Mednarodna centrala, Državna cen., Podružnica, Izpostava. Javni sektor: Centrala, Oddelek, Lokalni uradi)

D. Odnosi z zaposlenimi/sindikat/sveti delavcev

Value 43360 Frequency
1 Mednarodna centrala 5
2 Državna cen., Centrala 41
3 Podružnica, Oddelek 25
4 Izpostava, Lokalni uradi 5
Sysmiss 129
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
76 129

Valid range from 1 to 4

S1V12E WHERE WORKFORCE EXPANSION POLICY DETERMINED v12. Če je vaša organizacija del večje skupine podjetij/divizij, uradov, ipd., prosim označite, kje se v glavnem določa politika do naslednje problematike. (Zasebni sektor: Mednarodna centrala, Državna cen., Podružnica, Izpostava. Javni sektor: Centrala, Oddelek, Lokalni uradi)

E. Porast/krčenje št. zaposlenih

Value 44359 Frequency
1 Mednarodna centrala 11
2 Državna cen., Centrala 50
3 Podružnica, Oddelek 15
4 Izpostava, Lokalni uradi 6
Sysmiss 123
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
82 123

Valid range from 1 to 4

S1V12F WHERE MANAGEMENT DEVELOPMENT DETERMINED v12. Če je vaša organizacija del večje skupine podjetij/divizij, uradov, ipd., prosim označite, kje se v glavnem določa politika do naslednje problematike. (Zasebni sektor: Mednarodna centrala, Državna cen., Podružnica, Izpostava. Javni sektor: Centrala, Oddelek, Lokalni uradi)

F. Razvoj menedžmenta

Value 45358 Frequency
1 Mednarodna centrala 8
2 Državna cen., Centrala 41
3 Podružnica, Oddelek 17
4 Izpostava, Lokalni uradi 5
Sysmiss 134
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
71 134

Valid range from 1 to 4

S1V13A RESPONSIBILITY FOR PAY v13. Kdo odgovarja za glavne odločitve glede politike na naslednjih področjih?

A. Plača in ugodnosti

Value 46357 Frequency
1 Linijski vodje 63
2 Linijski vodje po posvetovanju z oddelkom za človeške vire 64
3 Oddelek za človeške vire po posvetovanju z linijskimi vodji 40
4 Oddelek za čl. vire 19
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
186 19

Valid range from 1 to 4

S1V13B RESPONSIBILITY FOR RECRUITMENT v13. Kdo odgovarja za glavne odločitve glede politike na naslednjih področjih?

B. Pridobivanje in izbira kadrov

Value 47356 Frequency
1 Linijski vodje 25
2 Linijski vodje po posvetovanju z oddelkom za človeške vire 65
3 Oddelek za človeške vire po posvetovanju z linijskimi vodji 83
4 Oddelek za čl. vire 18
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
191 14

Valid range from 1 to 4

S1V13C RESPONSIBILITY FOR TRAINING v13. Kdo odgovarja za glavne odločitve glede politike na naslednjih področjih?

C. Usposabljanje in razvoj

Value 48355 Frequency
1 Linijski vodje 27
2 Linijski vodje po posvetovanju z oddelkom za človeške vire 57
3 Oddelek za človeške vire po posvetovanju z linijskimi vodji 83
4 Oddelek za čl. vire 19
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
186 19

Valid range from 1 to 4

S1V13D RESPONSIBILITY FOR IR v13. Kdo odgovarja za glavne odločitve glede politike na naslednjih področjih?

D. Odnosi z zaposlenimi/sindikat/sveti delavcev

Value 49354 Frequency
1 Linijski vodje 58
2 Linijski vodje po posvetovanju z oddelkom za človeške vire 37
3 Oddelek za človeške vire po posvetovanju z linijskimi vodji 45
4 Oddelek za čl. vire 39
Sysmiss 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
179 26

Valid range from 1 to 4

S1V13E RESPONSIBILITY FOR WORKFORCE EXPANSION/REDUCTION v13. Kdo odgovarja za glavne odločitve glede politike na naslednjih področjih?

E. Porast/krčenje št. zaposlenih

Value 50353 Frequency
1 Linijski vodje 42
2 Linijski vodje po posvetovanju z oddelkom za človeške vire 59
3 Oddelek za človeške vire po posvetovanju z linijskimi vodji 62
4 Oddelek za čl. vire 23
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
186 19

Valid range from 1 to 4

S1V14A LINE MANAGEMENT - PAY v14. Ali se je odgovornost linijskih vodij v zadnjih treh letih kaj spremenila na katerem od naslednjih področjih?

A. Plača in ugodnosti

Value 51352 Frequency
1 Se je povečala 66
2 Je enaka 124
3 Se je zmanjšala 7
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
197 8

Valid range from 1 to 3

S1V14B LINE MANAGEMENT - RECRUITMENT v14. Ali se je odgovornost linijskih vodij v zadnjih treh letih kaj spremenila na katerem od naslednjih področjih?

B. Pridobivanje in izbira kadra

Value 52351 Frequency
1 Se je povečala 64
2 Je enaka 120
3 Se je zmanjšala 12
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
196 9

Valid range from 1 to 3

S1V14C LINE MANAGEMENT - TRAINING v14. Ali se je odgovornost linijskih vodij v zadnjih treh letih kaj spremenila na katerem od naslednjih področjih?

C. Usposabljanje in razvoj

Value 53350 Frequency
1 Se je povečala 85
2 Je enaka 103
3 Se je zmanjšala 7
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
195 10

Valid range from 1 to 3

S1V14D LINE MANAGEMENT - IR v14. Ali se je odgovornost linijskih vodij v zadnjih treh letih kaj spremenila na katerem od naslednjih področjih?

D. Odnosi z zaposlenimi/sindikat/sveti delavcev

Value 54349 Frequency
1 Se je povečala 35
2 Je enaka 142
3 Se je zmanjšala 13
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
190 15

Valid range from 1 to 3

S1V14E LINE MANAGEMENT - WORKFORCE EXPANSION/REDUCTION v14. Ali se je odgovornost linijskih vodij v zadnjih treh letih kaj spremenila na katerem od naslednjih področjih?

E. Porast/krčenje št. zaposlenih

Value 55348 Frequency
1 Se je povečala 57
2 Je enaka 125
3 Se je zmanjšala 12
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
194 11

Valid range from 1 to 3

S1V15A MAJOR CHALLENGE IN NEXT 3 YEARS v15. Kaj menite, da bo glavni izziv za upravljanje kadrovskih/človeškihvirov v vaši organizaciji v naslednjih treh letih?

I. odgovor

Value 56347 Frequency
1 organiziranost suzbe 2
2 kadrovanje 7
3 razvoj, izobrazevanje 7
4 motiviranje 3
6 strategija 3
7 ekonomski cilji 2
8 ocenjevanje del. uspesnosti 1
9 drugo 1
Sysmiss 179
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26 179

Valid range from 1 to 9

S1V15B MAJOR CHALLENGE IN NEXT 3 YEARS v15. Kaj menite, da bo glavni izziv za upravljanje kadrovskih/človeškihvirov v vaši organizaciji v naslednjih treh letih?

II. odgovor

Value 57346 Frequency
1 organiziranost sluzbe 1
3 razvoj, izobrazevanje 3
4 motiviranje 2
5 komunikacije 1
7 ekonomski cilji 1
8 ocenjevanje del. uspesnosti 1
Sysmiss 196
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9 196

Valid range from 1 to 8

S1V15C MAJOR CHALLENGE IN NEXT 3 YEARS v15. Kaj menite, da bo glavni izziv za upravljanje kadrovskih/človeškihvirov v vaši organizaciji v naslednjih treh letih?

III. odgovor

Value 58345 Frequency
1 organiziranost sluzbe 1
2 kadrovanje 1
Sysmiss 203
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 203

Valid range from 1 to 2

S2V1A CHANGE IN NUMBER OF EMPLOYEES II. DEL: PRAKSA KADROVANJA

1a. Ali se je skupno število zaposlenih v zadnjih treh letih povečalo ali zmanjšalo za več kot 5%?

Value 59344 Frequency
1 Se je povečalo 4
2 Je enako 84
3 Se je zmanjšalo 7
4 Ne vem 0
Sysmiss 110
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
95 110

Valid range from 1 to 4

S2V1B PERCENTAGE CHANGE

1b. Prosim navedite približen odstotek spremembe:

Value 60343 Frequency
0 5
0.0003 1
0.3 1
0.6 1
0.7 1
1 11
1.5 2
2 5
2.4 1
2.5 1
3 3
3.2 1
3.5 1
4 4
4.6 3
4.7 1
5 19
6 11
6.5 1
7 9
7.5 1
8 7
8.5 1
9 3
10 27
11 3
12 4
14 2
15 10
17 1
18 1
19 3
20 4
24 1
25 2
28 2
30 9
31 2
35 1
40 2
50 3
66 1
70 2
80 1
85 1
Sysmiss 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
176 29 0 85 12.552 14.617

Valid range from 0 to 85

S2V2A DIFFICULT TO RECRUIT/RETAIN MANAGEMENT v2. Ali je težko pridobiti/zadržati zaposlene iz naslednjih kategorij?

A. Vodje

Value 61342 Frequency
1 Da 50
9 145
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
195 10

Valid range from 1 to 9

S2V2B1 DIFFICULT TO RECRUIT/RETAIN IT v2. Ali je težko pridobiti/zadržati zaposlene iz naslednjih kategorij?

B1. Strokovnjake/tehnikeinformacijska tehnologija

Value 62341 Frequency
1 Da 100
9 97
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
197 8

Valid range from 1 to 9

S2V2B2 DIFFICULT TO RECRUIT/RETAIN PROF OTHER v2. Ali je težko pridobiti/zadržati zaposlene iz naslednjih kategorij?

B2. Strokovnjake/tehnikedruge

Value 63340 Frequency
1 Da 89
9 110
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
199 6

Valid range from 1 to 9

S2V2C DIFFICULT TO RECRUIT/RETAIN CLERICAL v2. Ali je težko pridobiti/zadržati zaposlene iz naslednjih kategorij?

C. Režijske delavce

Value 64339 Frequency
1 Da 3
9 189
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
192 13

Valid range from 1 to 9

S2V2D DIFFICULT TO RECRUIT/RETAIN MANUAL v2. Ali je težko pridobiti/zadržati zaposlene iz naslednjih kategorij?

D. Proizvodne/fizične delavce

Value 65338 Frequency
1 Da 34
9 160
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
194 11

Valid range from 1 to 9

S2V3A AID RECRUITMENT-RECRUITMENT ABROAD v3. Ali ste v postopku pridobivanja ali ohranjanja kadrov uvedli kaj od naslednjega?

A. Pridobivanje kadrov iz tujine

Value 66337 Frequency
1 Da 13
9 180
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
193 12

Valid range from 1 to 9

S2V3B AID RECRUITMENT-RETRAINING v3. Ali ste v postopku pridobivanja ali ohranjanja kadrov uvedli kaj od naslednjega?

B. Preusposabljanje zaposlenih

Value 67336 Frequency
1 Da 119
9 77
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
196 9

Valid range from 1 to 9

S2V3C AID RECRUITMENT-INCREASED PAY v3. Ali ste v postopku pridobivanja ali ohranjanja kadrov uvedli kaj od naslednjega?

C. Povečanje plač/ugodnosti

Value 68335 Frequency
1 Da 97
9 103
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
200 5

Valid range from 1 to 9

S2V3D AID RECRUITMENT-RELOCATION v3. Ali ste v postopku pridobivanja ali ohranjanja kadrov uvedli kaj od naslednjega?

D. Preselitev podjetja v drugi kraj

Value 69334 Frequency
1 Da 7
9 185
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
192 13

Valid range from 1 to 9

S2V3E AID RECRUITMENT-MARKETING IMAGE v3. Ali ste v postopku pridobivanja ali ohranjanja kadrov uvedli kaj od naslednjega?

E. Trženje imagea organizacije

Value 70333 Frequency
1 Da 48
9 145
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
193 12

Valid range from 1 to 9

S2V3F AID RECRUITMENT-OTHER METHOD v3. Ali ste v postopku pridobivanja ali ohranjanja kadrov uvedli kaj od naslednjega?

F. Drugo, prosim navedite

Value 71332 Frequency
1 Da 14
Sysmiss 191
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14 191

Valid range from 1 to 9

S2V4A DECREASED BY RECRUITMENT FREEZE v4. Ali ste uporabljali katero od naslednjih metod za zmanjšanje števila zaposlenih?

A. Zamrznitev zaposlovanja

Value 72331 Frequency
1 Da 67
9 127
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
194 11

Valid range from 1 to 9

S2V4B DECREASED BY EARLY RETIREMENT v4. Ali ste uporabljali katero od naslednjih metod za zmanjšanje števila zaposlenih?

B. Predčasno upokojevanje

Value 73330 Frequency
1 Da 96
9 100
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
196 9

Valid range from 1 to 9

S2V4C DECREASED BY VOLUNTARY REDUNDANCY v4. Ali ste uporabljali katero od naslednjih metod za zmanjšanje števila zaposlenih?

C. Prostovoljni presežki

Value 74329 Frequency
1 Da 86
9 109
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
195 10

Valid range from 1 to 9

S2V4D DECREASED BY COMPULSORY REDUNDANCY v4. Ali ste uporabljali katero od naslednjih metod za zmanjšanje števila zaposlenih?

D. Prisilni presežki

Value 75328 Frequency
1 Da 29
9 163
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
192 13

Valid range from 1 to 9

S2V4E DECREASED BY REDEPLOYMENT v4. Ali ste uporabljali katero od naslednjih metod za zmanjšanje števila zaposlenih?

E. Prerazporeditev v okviru organizacije

Value 76327 Frequency
1 Da 128
9 69
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
197 8

Valid range from 1 to 9

S2V4F DECREASED BY OUTPLACEMENT v4. Ali ste uporabljali katero od naslednjih metod za zmanjšanje števila zaposlenih?

F. Pomoč pri zaposlitvi delavcev pri drugih delodajalcih

Value 77326 Frequency
1 Da 41
9 152
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
193 12

Valid range from 1 to 9

S2V4G NO RENEWAL OF FIXED/TEMPORARY CONTRACTS v4. Ali ste uporabljali katero od naslednjih metod za zmanjšanje števila zaposlenih?

G. Ne podaljšujete delovnega razmerja za določen čas

Value 78325 Frequency
1 Da 83
9 114
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
197 8

Valid range from 1 to 9

S2V4H OUTSOURCING v4. Ali ste uporabljali katero od naslednjih metod za zmanjšanje števila zaposlenih?

H. Prenos posameznih dejavnosti na druge izvajalce - outsourcing

Value 79324 Frequency
1 Da 73
9 120
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
193 12

Valid range from 1 to 9

S2V4I DECREASED BY OTHER METHODS v4. Ali ste uporabljali katero od naslednjih metod za zmanjšanje števila zaposlenih?

I. Drugo, prosim navedite

Value 80323 Frequency
1 Da 10
Sysmiss 195
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10 195

Valid range from 1 to 9

S2V5A1 VACANCIES FILLED INTERNALLY - SENIOR MGT v5. Kako običajno zapolnite prazno vodstveno delovno mesto? (Za vsako raven vodstva je možnih več odgovorov.)

A. Iz organizacije o) Najvišje vodstvo

Value 81322 Frequency
1 Da 128
9 71
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
199 6

Valid range from 1 to 9

S2V5A2 VACANCIES FILLED INTERNALLY - MIDDLE MGT v5. Kako običajno zapolnite prazno vodstveno delovno mesto? (Za vsako raven vodstva je možnih več odgovorov.)

A. Iz organizacije o) Srednje vodstvo

Value 82321 Frequency
1 Da 158
9 40
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
198 7

Valid range from 1 to 9

S2V5A3 VACANCIES FILLED INTERNALLY - JUNIOR MGT v5. Kako običajno zapolnite prazno vodstveno delovno mesto? (Za vsako raven vodstva je možnih več odgovorov.)

A. Iz organizacije o) Nižje vodstvo

Value 83320 Frequency
1 Da 152
9 45
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
197 8

Valid range from 1 to 9

S2V5B1 USE RECRUITMENT CONSULTANT - SENIOR MGT v5. Kako običajno zapolnite prazno vodstveno delovno mesto? (Za vsako raven vodstva je možnih več odgovorov.)

B. Pridobivanje/kadrovsagencije /svetovalci o) Najvišje vodstvo

Value 84319 Frequency
1 Da 19
9 174
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
193 12

Valid range from 1 to 9

S2V5B2 USE RECRUITMENT CONSULTANT - MIDDLE MGT v5. Kako običajno zapolnite prazno vodstveno delovno mesto? (Za vsako raven vodstva je možnih več odgovorov.)

B. Pridobivanje/kadrovsagencije /svetovalci o) Srednje vodstvo

Value 85318 Frequency
1 Da 25
9 167
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
192 13

Valid range from 1 to 9

S2V5B3 USE RECRUITMENT CONSULTANT - JUNIOR MGT v5. Kako običajno zapolnite prazno vodstveno delovno mesto? (Za vsako raven vodstva je možnih več odgovorov.)

B. Pridobivanje/kadrovsagencije /svetovalci o) Nižje vodstvo

Value 86317 Frequency
1 Da 26
9 167
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
193 12

Valid range from 1 to 9

S2V5C1 ADVERTISE NEWSPAPER-SENIOR MGT v5. Kako običajno zapolnite prazno vodstveno delovno mesto? (Za vsako raven vodstva je možnih več odgovorov.)

C. Oglaševanje v časopisih o) Najvišje vodstvo

Value 87316 Frequency
1 Da 75
9 120
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
195 10

Valid range from 1 to 9

S2V5C2 ADVERTISE NEWSPAPER-MIDDLE MGT v5. Kako običajno zapolnite prazno vodstveno delovno mesto? (Za vsako raven vodstva je možnih več odgovorov.)

C. Oglaševanje v časopisih o) Srednje vodstvo

Value 88315 Frequency
1 Da 97
9 98
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
195 10

Valid range from 1 to 9

S2V5C3 ADVERTISE NEWSPAPER-JUNIOR MGT v5. Kako običajno zapolnite prazno vodstveno delovno mesto? (Za vsako raven vodstva je možnih več odgovorov.)

C. Oglaševanje v časopisih o) Nižje vodstvo

Value 89314 Frequency
1 Da 84
9 111
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
195 10

Valid range from 1 to 9

S2V5D1 WORD OF MOUTH - SENIOR MGT v5. Kako običajno zapolnite prazno vodstveno delovno mesto? (Za vsako raven vodstva je možnih več odgovorov.)

D. Na podlagi priporočil o) Najvišje vodstvo

Value 90313 Frequency
1 Da 54
9 141
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
195 10

Valid range from 1 to 9

S2V5D2 WORD OF MOUTH - MIDDLE MGT v5. Kako običajno zapolnite prazno vodstveno delovno mesto? (Za vsako raven vodstva je možnih več odgovorov.)

D. Na podlagi priporočil o) Srednje vodstvo

Value 91312 Frequency
1 Da 64
9 129
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
193 12

Valid range from 1 to 9

S2V5D3 WORD OF MOUTH - JUNIOR MGT v5. Kako običajno zapolnite prazno vodstveno delovno mesto? (Za vsako raven vodstva je možnih več odgovorov.)

D. Na podlagi priporočil o) Nižje vodstvo

Value 92311 Frequency
1 Da 50
9 145
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
195 10

Valid range from 1 to 9

S2V5E VACANCIES FILLED BY OTHER METHODS v5. Kako običajno zapolnite prazno vodstveno delovno mesto? (Za vsako raven vodstva je možnih več odgovorov.)

E. Drugo, prosim navedite

Value 93310 Frequency
1 Da 13
Sysmiss 192
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13 192

Valid range from 1 to 9

S2V6A INTERVIEW PANEL v6. Prosim označite kako pogosto uporabljate katero od naslednjih metod izbire.

A. Intervju pred komisijo

Value 94309 Frequency
1 Za vsako nastavitev 28
2 Za večino nastavitev 32
3 Za nekatere nastavitve 40
4 Le izjemoma 31
5 Ne uporab. 34
Sysmiss 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
165 40

Valid range from 1 to 5

S2V6B ONE-TO-ONE INTERVIEWS v6. Prosim označite kako pogosto uporabljate katero od naslednjih metod izbire.

B. Individualni intervju

Value 95308 Frequency
1 Za vsako nastavitev 110
2 Za večino nastavitev 49
3 Za nekatere nastavitve 26
4 Le izjemoma 5
5 Ne uporab. 1
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
191 14

Valid range from 1 to 5

S2V6C APPLICATION FORMS v6. Prosim označite kako pogosto uporabljate katero od naslednjih metod izbire.

C. Obrazec za prijavo

Value 96307 Frequency
1 Za vsako nastavitev 97
2 Za večino nastavitev 17
3 Za nekatere nastavitve 16
4 Le izjemoma 6
5 Ne uporab. 26
Sysmiss 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
162 43

Valid range from 1 to 5

S2V6D PSYCHOMETRIC TESTS v6. Prosim označite kako pogosto uporabljate katero od naslednjih metod izbire.

D. Psihometrični test

Value 97306 Frequency
1 Za vsako nastavitev 13
2 Za večino nastavitev 8
3 Za nekatere nastavitve 27
4 Le izjemoma 18
5 Ne uporab. 70
Sysmiss 69
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
136 69

Valid range from 1 to 5

S2V6E ASSESSMENT CENTRE v6. Prosim označite kako pogosto uporabljate katero od naslednjih metod izbire.

E. Ocenjevalni center

Value 98305 Frequency
1 Za vsako nastavitev 2
2 Za večino nastavitev 1
3 Za nekatere nastavitve 5
4 Le izjemoma 13
5 Ne uporab. 99
Sysmiss 85
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
120 85

Valid range from 1 to 5

S2V6F GRAPHOLOGY v6. Prosim označite kako pogosto uporabljate katero od naslednjih metod izbire.

F. Grafologija q

Value 99304 Frequency
1 Za vsako nastavitev 1
2 Za večino nastavitev 0
3 Za nekatere nastavitve 2
4 Le izjemoma 5
5 Ne uporab. 106
Sysmiss 91
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
114 91

Valid range from 1 to 5

S2V6G REFERENCES v6. Prosim označite kako pogosto uporabljate katero od naslednjih metod izbire.

G. Pisna priporočila

Value 100303 Frequency
1 Za vsako nastavitev 4
2 Za večino nastavitev 6
3 Za nekatere nastavitve 56
4 Le izjemoma 41
5 Ne uporab. 34
Sysmiss 64
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
141 64

Valid range from 1 to 5

S2V6H SELECTION BY OTHER METHOD v6. Prosim označite kako pogosto uporabljate katero od naslednjih metod izbire.

H. Drugo, prosim navedite

Value 101302 Frequency
1 Za vsako nastavitev 12
2 Za večino nastavitev 0
3 Za nekatere nastavitve 0
4 Le izjemoma 0
5 Ne uporab. 0
Sysmiss 193
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12 193

Valid range from 1 to 5

S2V7A1 MONITOR DISABLED IN RECRUITMENT v7. Ali spremljate deleže naslednjih skupin pri pridobivanju, usposabljanju in/ali napredovanju kadrov?

A. Invalidi o) Pridobivanje

Value 102301 Frequency
1 Da 40
9 165
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
205 0

Valid range from 1 to 9

S2V7A2 MONITOR DISABLED IN TRAINING v7. Ali spremljate deleže naslednjih skupin pri pridobivanju, usposabljanju in/ali napredovanju kadrov?

A. Invalidi o) Usposabljanje

Value 103300 Frequency
1 Da 76
9 129
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
205 0

Valid range from 1 to 9

S2V7A3 MONITOR DISABLED IN PROMOTION v7. Ali spremljate deleže naslednjih skupin pri pridobivanju, usposabljanju in/ali napredovanju kadrov?

A. Invalidi o) Napredovanje

Value 104299 Frequency
1 Da 25
9 180
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
205 0

Valid range from 1 to 9

S2V7A4 Don't Know - disabilities v7. Ali spremljate deleže naslednjih skupin pri pridobivanju, usposabljanju in/ali napredovanju kadrov?

A. Invalidi o) Ne vem

Value 105298 Frequency
1 Da 19
9 186
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
205 0

Valid range from 1 to 9

S2V7B1 MONITOR WOMEN IN RECRUITMENT v7. Ali spremljate deleže naslednjih skupin pri pridobivanju, usposabljanju in/ali napredovanju kadrov?

B. Ženske o) Pridobivanje

Value 106297 Frequency
1 Da 49
9 156
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
205 0

Valid range from 1 to 9

S2V7B2 MONITOR WOMEN IN TRAINING v7. Ali spremljate deleže naslednjih skupin pri pridobivanju, usposabljanju in/ali napredovanju kadrov?

B. Ženske o) Usposabljanje

Value 107296 Frequency
1 Da 48
9 157
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
205 0

Valid range from 1 to 9

S2V7B3 MONITOR WOMEN IN PROMOTION v7. Ali spremljate deleže naslednjih skupin pri pridobivanju, usposabljanju in/ali napredovanju kadrov?

B. Ženske o) Napredovanje

Value 108295 Frequency
1 Da 34
9 171
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
205 0

Valid range from 1 to 9

S2V7B4 Don't Know - women v7. Ali spremljate deleže naslednjih skupin pri pridobivanju, usposabljanju in/ali napredovanju kadrov?

B. Ženske o) Ne vem

Value 109294 Frequency
1 Da 22
9 183
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
205 0

Valid range from 1 to 9

S2V7C1 MONITOR ETHNIC MINORITIES IN RECRUITMENT v7. Ali spremljate deleže naslednjih skupin pri pridobivanju, usposabljanju in/ali napredovanju kadrov?

C. Etnične manjšine o) Pridobivanje

Value 110293 Frequency
1 Da 4
9 201
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
205 0

Valid range from 1 to 9

S2V7C2 MONITOR ETHNIC MINORITIES IN TRAINING v7. Ali spremljate deleže naslednjih skupin pri pridobivanju, usposabljanju in/ali napredovanju kadrov?

C. Etnične manjšine o) Usposabljanje

Value 111292 Frequency
1 Da 7
9 198
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
205 0

Valid range from 1 to 9

S2V7C3 MONITOR ETHNIC MINORITIES IN PROMOTION v7. Ali spremljate deleže naslednjih skupin pri pridobivanju, usposabljanju in/ali napredovanju kadrov?

C. Etnične manjšine o) Napredovanje

Value 112291 Frequency
1 Da 4
9 201
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
205 0

Valid range from 1 to 9

S2V7C4 Don't Know - ethnic minorities v7. Ali spremljate deleže naslednjih skupin pri pridobivanju, usposabljanju in/ali napredovanju kadrov?

C. Etnične manjšine o) Ne vem

Value 113290 Frequency
0 No 156
1 Da 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
205 0

Valid range from 0 to 9

S2V8A TARGETED LONG TERM UNEMPLOYED v8. Ali ste v procesu pridobivanja kadrov posebej usmerjeni na katero od naslednjih skupin?

A. Dolgotrajno brezposelni

Value 114289 Frequency
1 Da 16
Sysmiss 189
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
16 189

Valid range from 1 to 1

S2V8B TARGETED PEOPLE OVER 50 YEARS OF AGE

B. Starejši (nad 50 let starosti)

Value 115288 Frequency
1 Da 10
Sysmiss 195
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10 195

Valid range from 1 to 1

S2V8C TARGETED DISABLED

C. Invalidi

Value 116287 Frequency
1 Da 16
Sysmiss 189
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
16 189

Valid range from 1 to 1

S2V8D TARGETED ETHNIC MINORITIES

D. Etnične manjšine

Value 117286 Frequency
1 Da 2
Sysmiss 203
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 203

Valid range from 1 to 1

S2V8E TARGETED WOMEN

E. Ženske

Value 118285 Frequency
1 Da 15
Sysmiss 190
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15 190

Valid range from 1 to 1

S2V8F TARGETED SCHOOL LEAVERS

F. Tisti, ki končajo osnovno oz. srednjo šolo

Value 119284 Frequency
1 Da 34
Sysmiss 171
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
34 171

Valid range from 1 to 1

S2V8G TARGETED UNIVERSITY GRADUATES

G. Univerzitetni diplomanti

Value 120283 Frequency
1 Da 125
Sysmiss 80
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
125 80

Valid range from 1 to 1

S2V8H TARGETED WOMEN RETURNERS

H. Ženske, ki se ponovno zaposlujejo

Value 121282 Frequency
1 Da 2
Sysmiss 203
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 203

Valid range from 1 to 1

S2V9A CHANGE IN WEEKEND WORK Fleksibilne oblike dela v9. Ali se je v zadnjih treh letih kaj spremenilo pri uporabi naslednjih oblik dela?

A. Delo ob vikendih

Value 122281 Frequency
1 Povečali 47
2 Enako 92
3 Zmanjšali 18
4 Ne uporabljamo 33
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
190 15

Valid range from 1 to 4

S2V9B CHANGE IN SHIFT WORK Fleksibilne oblike dela v9. Ali se je v zadnjih treh letih kaj spremenilo pri uporabi naslednjih oblik dela?

B. Delo v izmenah

Value 123280 Frequency
1 Povečali 45
2 Enako 106
3 Zmanjšali 16
4 Ne uporabljamo 29
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
196 9

Valid range from 1 to 4

S2V9C CHANGE IN OVERTIME Fleksibilne oblike dela v9. Ali se je v zadnjih treh letih kaj spremenilo pri uporabi naslednjih oblik dela?

C. Nadurno delo

Value 124279 Frequency
1 Povečali 68
2 Enako 77
3 Zmanjšali 45
4 Ne uporabljamo 8
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
198 7

Valid range from 1 to 4

S2V9D CHANGE IN ANNUAL HOURS Fleksibilne oblike dela v9. Ali se je v zadnjih treh letih kaj spremenilo pri uporabi naslednjih oblik dela?

D. Pogodba o letnem obsegu dela

Value 125278 Frequency
1 Povečali 11
2 Enako 46
3 Zmanjšali 18
4 Ne uporabljamo 104
Sysmiss 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
179 26

Valid range from 1 to 4

S2V9E CHANGE IN PART-TIME WORK Fleksibilne oblike dela v9. Ali se je v zadnjih treh letih kaj spremenilo pri uporabi naslednjih oblik dela?

E. Delo s krajšim delovnim časom

Value 126277 Frequency
1 Povečali 18
2 Enako 77
3 Zmanjšali 7
4 Ne uporabljamo 87
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
189 16

Valid range from 1 to 4

S2V9F CHANGE IN JOB SHARING Fleksibilne oblike dela v9. Ali se je v zadnjih treh letih kaj spremenilo pri uporabi naslednjih oblik dela?

F. Delitev del. mesta (med 2 zaposl.)

Value 127276 Frequency
1 Povečali 12
2 Enako 29
3 Zmanjšali 7
4 Ne uporabljamo 137
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
185 20

Valid range from 1 to 4

S2V9G CHANGE IN FLEXI TIME Fleksibilne oblike dela v9. Ali se je v zadnjih treh letih kaj spremenilo pri uporabi naslednjih oblik dela?

G. Fleksibilni delovni čas

Value 128275 Frequency
1 Povečali 53
2 Enako 92
3 Zmanjšali 5
4 Ne uporabljamo 44
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
194 11

Valid range from 1 to 4

S2V9H CHANGE IN TEMPORARY/CASUAL Fleksibilne oblike dela v9. Ali se je v zadnjih treh letih kaj spremenilo pri uporabi naslednjih oblik dela?

H. Začasno/priložnostnodelo

Value 129274 Frequency
1 Povečali 57
2 Enako 54
3 Zmanjšali 21
4 Ne uporabljamo 51
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
183 22

Valid range from 1 to 4

S2V9I CHANGE IN FIXED TERM Fleksibilne oblike dela v9. Ali se je v zadnjih treh letih kaj spremenilo pri uporabi naslednjih oblik dela?

I. Pogodba za določen čas

Value 130273 Frequency
1 Povečali 74
2 Enako 88
3 Zmanjšali 38
4 Ne uporabljamo 2
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
202 3

Valid range from 1 to 4

S2V9J CHANGE IN HOMEBASED WORK Fleksibilne oblike dela v9. Ali se je v zadnjih treh letih kaj spremenilo pri uporabi naslednjih oblik dela?

J. Delo na domu

Value 131272 Frequency
1 Povečali 7
2 Enako 14
3 Zmanjšali 4
4 Ne uporabljamo 159
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
184 21

Valid range from 1 to 4

S2V9K CHANGE IN TELE-WORKING Fleksibilne oblike dela v9. Ali se je v zadnjih treh letih kaj spremenilo pri uporabi naslednjih oblik dela?

K. Delo na daljavo

Value 132271 Frequency
1 Povečali 3
2 Enako 7
3 Zmanjšali 0
4 Ne uporabljamo 171
Sysmiss 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
181 24

Valid range from 1 to 4

S2V9L CHANGE IN SUBCONTRACTING Fleksibilne oblike dela v9. Ali se je v zadnjih treh letih kaj spremenilo pri uporabi naslednjih oblik dela?

L. Oddajanje dela drugim/prenos dejavnosti na drugega izvajalca

Value 133270 Frequency
1 Povečali 60
2 Enako 70
3 Zmanjšali 5
4 Ne uporabljamo 53
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
188 17

Valid range from 1 to 4

S2V10A PROPORTION OF WORKFORCE PART-TIME v10. Prosim označite približni delež vaših delavcev, ki delajo v naslednjih oblikah dela.

A. Krajši delovni čas

Value 134269 Frequency
1 Ne uporabljamo 76
2 Manj kot 1% 69
3 1-5% 44
4 6-10% 3
5 11-20% 1
6 Več kot 20% 3
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
196 9

Valid range from 1 to 6

S2V10B PROPORTION OF WORKFORCE TEMPORARY v10. Prosim označite približni delež vaših delavcev, ki delajo v naslednjih oblikah dela.

B. Začasno/priložnostno

Value 135268 Frequency
1 Ne uporabljamo 60
2 Manj kot 1% 70
3 1-5% 45
4 6-10% 8
5 11-20% 3
6 Več kot 20% 2
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
188 17

Valid range from 1 to 6

S2V10C PROPORTION OF WORKFORCE FIXED TERM v10. Prosim označite približni delež vaših delavcev, ki delajo v naslednjih oblikah dela.

C. Določen čas

Value 136267 Frequency
1 Ne uporabljamo 3
2 Manj kot 1% 28
3 1-5% 79
4 6-10% 48
5 11-20% 24
6 Več kot 20% 22
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
204 1

Valid range from 1 to 6

S2V10D PROPORTION OF WORKFORCE HOMEBASED v10. Prosim označite približni delež vaših delavcev, ki delajo v naslednjih oblikah dela.

D. Delo na domu

Value 137266 Frequency
1 Ne uporabljamo 161
2 Manj kot 1% 15
3 1-5% 5
4 6-10% 0
5 11-20% 1
6 Več kot 20% 0
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
182 23

Valid range from 1 to 6

S2V10E PROPORTION OF WORKFORCE TELEWORKING v10. Prosim označite približni delež vaših delavcev, ki delajo v naslednjih oblikah dela.

E. Delo na daljavo

Value 138265 Frequency
1 Ne uporabljamo 174
2 Manj kot 1% 5
3 1-5% 1
4 6-10% 0
5 11-20% 0
6 Več kot 20% 1
Sysmiss 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
181 24

Valid range from 1 to 6

S2V10F PROPORTION OF WORKFORCE SHIFT WORKING v10. Prosim označite približni delež vaših delavcev, ki delajo v naslednjih oblikah dela.

F. Delo v izmenah

Value 139264 Frequency
1 Ne uporabljamo 28
2 Manj kot 1% 9
3 1-5% 22
4 6-10% 11
5 11-20% 22
6 Več kot 20% 97
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
189 16

Valid range from 1 to 6

S2V10G PROPORTION OF WORKFORCE ANNUAL HOURS v10. Prosim označite približni delež vaših delavcev, ki delajo v naslednjih oblikah dela.

G. Pogodba o letnem obsegu dela

Value 140263 Frequency
1 Ne uporabljamo 117
2 Manj kot 1% 34
3 1-5% 18
4 6-10% 6
5 11-20% 1
6 Več kot 20% 3
Sysmiss 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
179 26

Valid range from 1 to 6

S2V10A1 A. women part-time 10a. Prosim označite približni delež žensk, ki delajo v vsaki izmed spodaj navedenih oblik dela.

A. Krajši delovni čas

Value 141262 Frequency
1 Ženske tega ne delajo 83
2 Do 20% 68
3 21-40% 7
4 41-60% 10
5 61-80% 3
6 Več kot 80% 11
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
182 23

Valid range from 1 to 6

S2V10A2 B. temporary 10a. Prosim označite približni delež žensk, ki delajo v vsaki izmed spodaj navedenih oblik dela.

B. Začasno/priložnostno

Value 142261 Frequency
1 Ženske tega ne delajo 92
2 Do 20% 54
3 21-40% 9
4 41-60% 14
5 61-80% 3
6 Več kot 80% 3
Sysmiss 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
175 30

Valid range from 1 to 6

S2V10A3 C. Fixed-term 10a. Prosim označite približni delež žensk, ki delajo v vsaki izmed spodaj navedenih oblik dela.

C. Določen čas

Value 143260 Frequency
1 Ženske tega ne delajo 22
2 Do 20% 111
3 21-40% 23
4 41-60% 21
5 61-80% 10
6 Več kot 80% 12
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
199 6

Valid range from 1 to 6

S2V10A4 D. Homebased 10a. Prosim označite približni delež žensk, ki delajo v vsaki izmed spodaj navedenih oblik dela.

D. Delo na domu

Value 144259 Frequency
1 Ženske tega ne delajo 148
2 Do 20% 14
3 21-40% 0
4 41-60% 2
5 61-80% 0
6 Več kot 80% 3
Sysmiss 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
167 38

Valid range from 1 to 6

S2V10A5 E. Telework 10a. Prosim označite približni delež žensk, ki delajo v vsaki izmed spodaj navedenih oblik dela.

E. Delo na daljavo

Value 145258 Frequency
1 Ženske tega ne delajo 161
2 Do 20% 3
3 21-40% 1
4 41-60% 1
5 61-80% 0
6 Več kot 80% 0
Sysmiss 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
166 39

Valid range from 1 to 6

S2V10A6 F. Shift work 10a. Prosim označite približni delež žensk, ki delajo v vsaki izmed spodaj navedenih oblik dela.

F. Delo v izmenah

Value 146257 Frequency
1 Ženske tega ne delajo 52
2 Do 20% 54
3 21-40% 25
4 41-60% 27
5 61-80% 16
6 Več kot 80% 14
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
188 17

Valid range from 1 to 6

S2V10A7 G. Annual hours 10a. Prosim označite približni delež žensk, ki delajo v vsaki izmed spodaj navedenih oblik dela.

G. Pogodba o letnem obsegu dela

Value 147256 Frequency
1 Ženske tega ne delajo 131
2 Do 20% 24
3 21-40% 3
4 41-60% 3
5 61-80% 1
6 Več kot 80% 4
Sysmiss 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
166 39

Valid range from 1 to 6

S2V11A1 JOBS MORE SPECIFIC - MANAGEMENT v11. Ali je bila v zadnjih treh letih kakšna večja sprememba v opisu delovnih mest? (Prosimo označite ustrezno za vsako kategorijo delovnih mest.)

A. Natančnejši opis delovnega mesta - Vodstvo

Value 148255 Frequency
1 da 39
9 brez odgovora/ ne 166
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
205 0

Valid range from 1 to 9

S2V11A2 JOBS MORE SPECIFIC - PROF/TECHNICAL v11. Ali je bila v zadnjih treh letih kakšna večja sprememba v opisu delovnih mest? (Prosimo označite ustrezno za vsako kategorijo delovnih mest.)

A. Natančnejši opis delovnega mesta - Strokovnjaki/ tehniki

Value 149254 Frequency
1 da 44
9 brez odgovora/ ne 161
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
205 0

Valid range from 1 to 9

S2V11A3 JOBS MORE SPECIFIC - CLERICAL v11. Ali je bila v zadnjih treh letih kakšna večja sprememba v opisu delovnih mest? (Prosimo označite ustrezno za vsako kategorijo delovnih mest.)

A. Natančnejši opis delovnega mesta - Režijski delavci

Value 150253 Frequency
1 da 34
9 brez odgovora/ ne 171
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
205 0

Valid range from 1 to 9

S2V11A4 JOBS MORE SPECIFIC - MANUAL v11. Ali je bila v zadnjih treh letih kakšna večja sprememba v opisu delovnih mest? (Prosimo označite ustrezno za vsako kategorijo delovnih mest.)

A. Natančnejši opis delovnega mesta - Proizvodni /fizični delavci

Value 151252 Frequency
1 da 26
9 brez odgovora/ ne 179
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
205 0

Valid range from 1 to 9

S2V11B1 NO MAJOR CHANGE - MANAGEMENT v11. Ali je bila v zadnjih treh letih kakšna večja sprememba v opisu delovnih mest? (Prosimo označite ustrezno za vsako kategorijo delovnih mest.)

B. Ni bilo večje spremembe - Vodstvo

Value 152251 Frequency
1 da 96
9 brez odgovora/ ne 109
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
205 0

Valid range from 1 to 9

S2V11B2 NO MAJOR CHANGE - PROF/TECHNICAL v11. Ali je bila v zadnjih treh letih kakšna večja sprememba v opisu delovnih mest? (Prosimo označite ustrezno za vsako kategorijo delovnih mest.)

B. Ni bilo večje spremembe - Strokovnjaki/ tehniki

Value 153250 Frequency
1 da 82
9 brez odgovora/ ne 123
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
205 0

Valid range from 1 to 9

S2V11B3 NO MAJOR CHANGE - CLERICAL v11. Ali je bila v zadnjih treh letih kakšna večja sprememba v opisu delovnih mest? (Prosimo označite ustrezno za vsako kategorijo delovnih mest.)

B. Ni bilo večje spremembe - Režijski delavci

Value 154249 Frequency
1 da 95
9 brez odgovora/ ne 110
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
205 0

Valid range from 1 to 9

S2V11B4 NO MAJOR CHANGE - MANUAL v11. Ali je bila v zadnjih treh letih kakšna večja sprememba v opisu delovnih mest? (Prosimo označite ustrezno za vsako kategorijo delovnih mest.)

B. Ni bilo večje spremembe - Proizvodni /fizični delavci

Value 155248 Frequency
1 da 103
9 brez odgovora/ ne 102
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
205 0