Mednarodna raziskava o verstvih: Učinki verskega pluralizma

Basic Study Information

ADP - IDNo: VERPLU08
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_VERPLU08_V1
Main author(s):
  • Smrke, Marjan
  • Šabec, Ksenija
  • Vovk, Tina
  • Črnič, Aleš
  • Komel, Mirt
Data file producer:
CPKR - Center za preučevanje kulture in religije, Fakulteta za družbene vede (Ljubljana, Slovenija; 2008)

Funding agency:

Evropska komisija, projekt NORFACE RELIGION

Project number:

FP6-ERA-NET-NORFACE (ARRS)

Study Content

Keywords:

odnos ruralnega in urbanega okolja do verskega pluralizma, verska lestvica centralnosti, religijska refleksivnost, verski fundamentalizem, verska prepričanja, obiskovanje verskih obredov, verska pripadnost, družbena participacija, ksenofobija, religija, stopnja religioznosti, nestrpnost do priseljencev, socialna distanca

Keywords ELSST:
KULTURNI PLURALIZEM, RELIGIJA, VERSKA PRIPADNOST, VERSKO PREPRIČANJE, VREDNOTA, STALIŠČE

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - vera in vrednote
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
STALIŠČA O RELIGIJI
ODNOS DO DRUGAČNIH
VERNOST
VERSKA PARTICIPACIJA
DEMOGRAFIJA


Abstract:

V mnogih evropskih družbah prihaja do porasta verskega pluralizma, zato se postavlja vprašanje, kako razložiti ta trend in kakšen vpliv ima na verstva in na družbo. Raziskava poskuša podati vpogled v organizacijske in verske raznolikosti in kakšen je vpliv teh raznolikosti na versko vitalnost in na civilno družbo. Z večdimenzionalnim merskim modelom je primerljivo prikazan verski pluralizem v različnih regijah Nemčije, Finske in Slovenije. Navedene države so bile izbrane zaradi različnih političnih in verskih ozadij - na verovanje Fincev je vplivala predvsem luteranska cerkev, na Slovence pa tako rimskokatoliška cerkev kot tudi komunistični režim. Nemci so bili v raziskavo izbrani kot pripadniki različnih vej krščanstva z dokaj velikim deležem nevernih in neopredeljenih. Zbiranje podatkov je v vsaki državi potekalo v eni ruralni in eni urbani regiji, pri čemer je v obzir vzet dejavnik gostote poselitve, ki do sedaj pogosto ni bil upoštevan v raziskovanju verske raznolikosti. Postopek povezovanja verske raznolikosti z drugimi verskimi in družbenimi dejavniki naj bi pomagal razširiti naše razumevanje odnosa med verskim življenjem, družbenimi vrednotami in družbeno povezanostjo. Raziskava je del raziskovalnega programa NORFACE, ena od desetih raziskav o religijah.

Methodology


Collection date: junij 2008
Date of production: 2008
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Ljubljanska regija in Goriška statistična regija

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji. In sicer iz dveh slovenskih statističnih regij: iz pretežno ruralne Goriške statistične regije (UE Ajdovščina, UE Idrija, UE Nova Gorica, UE Tolmin) ter iz Osrednjeslovenske statistične regije, pri čemer je bil vključen le urbani del Mestne občine Ljubljana (Lj. Bežigrad, Lj. Center, Lj. Moste Polje, Lj. Šiška in Lj. Vič Rudnik).

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Sistematično slučajno vzorčenje. V dveh slovenskih statističnih regijah, vnaprej določenih glede na razlike v gostoti poselitve: v Osrednjeslovenski statistični regiji (razdeljeni na 5 podregij v obliki mestnih občin) in v Goriški statistični regiji (razdeljeni na 4 podregije).

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost in spol (glede na posamezno regijo), ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: VERPLU08 - Verski pluralizem [datoteka podatkov], 2008

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

  • number of variables: 89
  • number of units: 3030

Version: V5 R1

Variable list

kraj0 Kraj

kraj0 Kraj

Value 13 Frequency
Zakrita vrednost 3030
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3030 0

regija Regija

regija Regija

Value 22 Frequency
1 POMURSKA 0
2 PODRAVSKA 0
3 KOROŠKA 0
4 SAVINJSKA 0
5 GORENJSKA 0
6 ZASAVSKA 0
7 OSREDNJA 1530
8 SPOD. POSAVSKA 0
9 DOLENJSKA 0
10 GORIŠKA 1500
11 OBALNO-KRAŠKA 0
12 KRAŠKA 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3030 0

Valid range from 1 to 12

st_preb St_preb

st_preb St_preb

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3030 0 1 258873 132212.471 127975.782

Valid range from 1 to 258873

kraj0 Kraj

kraj0 Kraj

Value 189 Frequency
Zakrita vrednost 3030
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3030 0

regija Regija

regija Regija

Value 288 Frequency
1 POMURSKA 0
2 PODRAVSKA 0
3 KOROŠKA 0
4 SAVINJSKA 0
5 GORENJSKA 0
6 ZASAVSKA 0
7 OSREDNJA 1530
8 SPOD. POSAVSKA 0
9 DOLENJSKA 0
10 GORIŠKA 1500
11 OBALNO-KRAŠKA 0
12 KRAŠKA 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3030 0

Valid range from 1 to 12

st_preb St_preb

st_preb St_preb

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3030 0 1 258873 132212.471 127975.782

Valid range from 1 to 258873

veln2 Veln2

veln2 Velikost naselja

Value 486 Frequency
1 ->500 610
2 500-4000 560
3 4000-50000 330
4 NAD 50000 1530
0 miss 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3030 0

Valid range from 0 to 4

q6 SAMO ENA RELIGIJA VSEBUJE RESNICO. NAJPREJ VAM BOMO PREBRALI NEKAJ TRDITEV O VERSTVIH ALI RELIGIJAH, VI PA POVEJTE, KAKO SE STRINJATE Z NJIMI. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI, DA SE S TRDITVIJO SPLOH NE STRINJATE, 5, DA SE S TRDITVIJO STRINJATE V CELOTI. NAJPREJ PRVA TRDITEV ...

q6 SAMO ENA RELIGIJA VSEBUJE RESNICO.

Value 585 Frequency
1 sploh se ne strinjam 1784
2 ne strinjam se 318
3 niti-niti 347
4 se strinjam 175
5 v celoti se strinjam 339
6 vseeno mi je 5
7 ne vem, b.o. 62
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2963 67 1 5 1.976

Valid range from 1 to 5

q7 VSE RELIGIJE VSEBUJEJO NEKAJ RESNICE, A LE ENA POPOLNO RESNI NAJPREJ VAM BOMO PREBRALI NEKAJ TRDITEV O VERSTVIH ALI RELIGIJAH, VI PA POVEJTE, KAKO SE STRINJATE Z NJIMI. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI, DA SE S TRDITVIJO SPLOH NE STRINJATE, 5, DA SE S TRDITVIJO STRINJATE V CELOTI.

q7 VSE RELIGIJE VSEBUJEJO NEKAJ RESNICE, A LE ENA POPOLNO RESNICO.

Value 684 Frequency
1 sploh se ne strinjam 1127
2 ne strinjam se 427
3 niti-niti 642
4 se strinjam 373
5 v celoti se strinjam 369
6 vseeno mi je 5
7 ne vem, b.o. 87
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2938 92 1 5 2.466

Valid range from 1 to 5

q8 VSE RELIGIJE SO RESNIČNE V ENAKI MERI. NAJPREJ VAM BOMO PREBRALI NEKAJ TRDITEV O VERSTVIH ALI RELIGIJAH, VI PA POVEJTE, KAKO SE STRINJATE Z NJIMI. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI, DA SE S TRDITVIJO SPLOH NE STRINJATE, 5, DA SE S TRDITVIJO STRINJATE V CELOTI.

q8 VSE RELIGIJE SO RESNIČNE V ENAKI MERI.

Value 783 Frequency
1 sploh se ne strinjam 839
2 ne strinjam se 498
3 niti-niti 575
4 se strinjam 445
5 v celoti se strinjam 566
6 vseeno mi je 6
7 ne vem, b.o. 101
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2923 107 1 5 2.795

Valid range from 1 to 5

q9 VSE RELIGIJE SO NERESNIČNE, VENDAR UČIJO POMEMBNE VREDNOTE. NAJPREJ VAM BOMO PREBRALI NEKAJ TRDITEV O VERSTVIH ALI RELIGIJAH, VI PA POVEJTE, KAKO SE STRINJATE Z NJIMI. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI, DA SE S TRDITVIJO SPLOH NE STRINJATE, 5, DA SE S TRDITVIJO STRINJATE V CELOTI.

q9 VSE RELIGIJE SO NERESNIČNE, VENDAR UČIJO POMEMBNE VREDNOTE.

Value 882 Frequency
1 sploh se ne strinjam 583
2 ne strinjam se 477
3 niti-niti 904
4 se strinjam 567
5 v celoti se strinjam 403
6 vseeno mi je 6
7 ne vem, b.o. 90
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2934 96 1 5 2.908

Valid range from 1 to 5

q10 VSE RELIGIJE SO NERESNIČNE IN SO ŠKODLJIVE ZA ČLOVEŠTVO. NAJPREJ VAM BOMO PREBRALI NEKAJ TRDITEV O VERSTVIH ALI RELIGIJAH, VI PA POVEJTE, KAKO SE STRINJATE Z NJIMI. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI, DA SE S TRDITVIJO SPLOH NE STRINJATE, 5, DA SE S TRDITVIJO STRINJATE V CELOTI.

q10 VSE RELIGIJE SO NERESNIČNE IN SO ŠKODLJIVE ZA ČLOVEŠTVO.

Value 981 Frequency
1 sploh se ne strinjam 1540
2 ne strinjam se 609
3 niti-niti 486
4 se strinjam 166
5 v celoti se strinjam 158
6 vseeno mi je 3
7 ne vem, b.o. 68
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2959 71 1 5 1.916

Valid range from 1 to 5

q11 RELIGIJSKIH NAUKOV NI MOGOČE DOKAZATI ALI OVREČI IN JIH NI M NAJPREJ VAM BOMO PREBRALI NEKAJ TRDITEV O VERSTVIH ALI RELIGIJAH, VI PA POVEJTE, KAKO SE STRINJATE Z NJIMI. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI, DA SE S TRDITVIJO SPLOH NE STRINJATE, 5, DA SE S TRDITVIJO STRINJATE V CELOTI.

q11 RELIGIJSKIH NAUKOV NI MOGOČE DOKAZATI ALI OVREČI IN JIH NI MOGOČE PRIMERJATI MED SEBOJ.

Value 1080 Frequency
1 sploh se ne strinjam 397
2 ne strinjam se 419
3 niti-niti 860
4 se strinjam 631
5 v celoti se strinjam 559
6 vseeno mi je 8
7 ne vem, b.o. 156
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2866 164 1 5 3.187

Valid range from 1 to 5

q12 KAKO POGOSTO RAZMIŠLJATE O VERSKIH VPRAŠANJIH? NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ VPRAŠANJ, PRI KATERIH UPORABITE LESTVICO NIKOLI, REDKO, OBČASNO, POGOSTO ALI ZELO POGOSTO. NAJPREJ ...

q12 KAKO POGOSTO RAZMIŠLJATE O VERSKIH VPRAŠANJIH?

Value 1179 Frequency
1 nikoli 580
2 redko 963
3 občasno 719
4 pogosto 537
5 zelo pogosto 221
6 vseeno mi je 1
7 ne vem, b.o. 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3020 10

Valid range from 1 to 5

q13 KAKO POGOSTO OBČUTITE, DA BOG ALI NEKAJ BOŽANSKEGA POSEGA V NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ VPRAŠANJ, PRI KATERIH UPORABITE LESTVICO NIKOLI, REDKO, OBČASNO, POGOSTO ALI ZELO POGOSTO.

q13 KAKO POGOSTO OBČUTITE, DA BOG ALI NEKAJ BOŽANSKEGA POSEGA V VAŠE ŽIVLJENJE?

Value 1278 Frequency
1 nikoli 989
2 redko 648
3 občasno 636
4 pogosto 447
5 zelo pogosto 274
6 vseeno mi je 2
7 ne vem, b.o. 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2994 36

Valid range from 1 to 5

q14 KAKO POGOSTO OBČUTITE, DA STE Z VSEM SVETOM POVEZANI V ENO S NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ VPRAŠANJ, PRI KATERIH UPORABITE LESTVICO NIKOLI, REDKO, OBČASNO, POGOSTO ALI ZELO POGOSTO.

q14 KAKO POGOSTO OBČUTITE, DA STE Z VSEM SVETOM POVEZANI V ENO SAMO CELOTO.

Value 1377 Frequency
1 nikoli 885
2 redko 692
3 občasno 613
4 pogosto 505
5 zelo pogosto 224
6 vseeno mi je 8
7 ne vem, b.o. 103
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2919 111

Valid range from 1 to 5

q15 POVEJTE ŠE, KAKO POGOSTO MOLITE? NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ VPRAŠANJ, PRI KATERIH UPORABITE LESTVICO NIKOLI, REDKO, OBČASNO, POGOSTO ALI ZELO POGOSTO.

q15 POVEJTE ŠE, KAKO POGOSTO MOLITE?

Value 1476 Frequency
1 nikoli 1321
2 redko 558
3 občasno 439
4 pogosto 328
5 zelo pogosto 374
6 vseeno mi je 0
7 ne vem, b.o. 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3020 10

Valid range from 1 to 5

q16 KAKO POGOSTO MEDITIRATE? NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ VPRAŠANJ, PRI KATERIH UPORABITE LESTVICO NIKOLI, REDKO, OBČASNO, POGOSTO ALI ZELO POGOSTO.

q16 KAKO POGOSTO MEDITIRATE?

Value 1575 Frequency
1 nikoli 1623
2 redko 532
3 občasno 494
4 pogosto 225
5 zelo pogosto 118
6 vseeno mi je 2
7 ne vem, b.o. 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2992 38

Valid range from 1 to 5

q17 KAKO POGOSTO SE UDELEŽUJETE VERSKIH OBREDOV? NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ VPRAŠANJ, PRI KATERIH UPORABITE LESTVICO NIKOLI, REDKO, OBČASNO, POGOSTO ALI ZELO POGOSTO.

q17 KAKO POGOSTO SE UDELEŽUJETE VERSKIH OBREDOV?

Value 1674 Frequency
1 nikoli 1190
2 redko 770
3 občasno 482
4 pogosto 406
5 zelo pogosto 176
6 vseeno mi je 0
7 ne vem, b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3024 6

Valid range from 1 to 5

q18 KAKO POGOSTO SE UDELEŽUJETE DRUGIH DUHOVNIH ALI VERSKIH AKTI NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ VPRAŠANJ, PRI KATERIH UPORABITE LESTVICO NIKOLI, REDKO, OBČASNO, POGOSTO ALI ZELO POGOSTO.

q18 KAKO POGOSTO SE UDELEŽUJETE DRUGIH DUHOVNIH ALI VERSKIH AKTIVNOSTI?

Value 1773 Frequency
1 nikoli 1989
2 redko 596
3 občasno 314
4 pogosto 97
5 zelo pogosto 25
6 vseeno mi je 0
7 ne vem, b.o. 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3021 9

Valid range from 1 to 5

q19 V KOLIKŠNI MERI VERUJETE V BOGA ALI NEKAJ BOŽANSKEGA?

q19 V KOLIKŠNI MERI VERUJETE V BOGA ALI NEKAJ BOŽANSKEGA? ALI JE TO: SPLOH NIČ, MALO, SREDNJE, PRECEJ ALI ZELO MOČNO?

Value 1872 Frequency
1 sploh nič 805
2 malo 552
3 srednje 688
4 precej 492
5 zelo močno 457
6 vseeno mi je 6
7 ne vem, b.o. 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2994 36

Valid range from 1 to 5

q20 V KOLIKŠNI MERI VERUJETE V POSMRTNO ŽIVLJENJE KOT NA PRIMER

q20 Z ENAKO LESTVICO OCENITE, V KOLIKŠNI MERI VERUJETE V POSMRTNO ŽIVLJENJE KOT NA PRIMER NESMRTNOST DUŠE, VSTAJENJE OD SMRTI ALI REINKARNACIJO?

Value 1971 Frequency
1 sploh nič 1239
2 malo 445
3 srednje 515
4 precej 384
5 zelo močno 363
6 vseeno mi je 9
7 ne vem, b.o. 75
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2946 84

Valid range from 1 to 5

q21 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, KAKO VERNI BI REKLI, DA STE?

q21 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, KAKO VERNI BI REKLI, DA STE?

Value 2070 Frequency
1 SPLOH NIČ 953
2 MALO 576
3 SREDNJE 909
4 PRECEJ 375
5 ZELO MOČNO 193
6 ne vem, b.o. 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3006 24

Valid range from 1 to 5

q22 NE GLEDE NA TO ALI SE IMATE ZA VERNE ALI NE, KAKO DUHOVNI BI

q22 NE GLEDE NA TO ALI SE IMATE ZA VERNE ALI NE, KAKO DUHOVNI BI REKLI, DA STE?

Value 2169 Frequency
1 SPLOH NIČ 350
2 MALO 593
3 SREDNJE 1136
4 PRECEJ 594
5 ZELO MOČNO 243
6 ne vem, b.o. 114
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2916 114

Valid range from 1 to 5

q23 KAKO POMEMBNO JE, DA VERSKE OZIROMA RELIGIOZNE TEME OBRAVNAV

q23 KAKO POMEMBNO JE, DA VERSKE OZIROMA RELIGIOZNE TEME OBRAVNAVATE Z RAZLIČNIH VIDIKOV? POVEJTE, ALI TO ZA VAS SPLOH NI POMEMBNO, MALO, SREDNJE, PRECEJ ALI JE ZELO MOČNO POMEMBNO?

Value 2268 Frequency
1 sploh nič 520
2 malo 447
3 srednje 762
4 precej 714
5 zelo močno 480
6 ne vem, b.o. 107
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2923 107

Valid range from 1 to 5

q24 KAKO POGOSTO PREMIŠLJUJETE O POSAMEZNIH VPRAŠANJIH VAŠE VERE

q24 KAKO POGOSTO PREMIŠLJUJETE O POSAMEZNIH VPRAŠANJIH VAŠE VERE? ALI JE TO NIKOLI, REDKO, OBČASNO, POGOSTO ALI ZELO POGOSTO?

Value 2367 Frequency
1 nikoli 247
2 redko 617
3 občasno 703
4 pogosto 371
5 zelo pogosto 115
6 ne vem, b.o. 24
8 se ne nanaša 953
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2053 977

Valid range from 1 to 5

q25 KAKO POGOSTO PA STE KRITIČNI DO VERSKIH NAUKOV, S KATERIMI S

q25 KAKO POGOSTO PA STE KRITIČNI DO VERSKIH NAUKOV, S KATERIMI SE NAČELOMA STRINJATE?

Value 2466 Frequency
1 nikoli 285
2 redko 447
3 občasno 654
4 pogosto 482
5 zelo pogosto 152
6 ne vem, b.o. 57
8 se ne nanaša 953
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2020 1010

Valid range from 1 to 5

qx1 KAKŠNA JE MOŽNOST IZBIRE MED RELIGIJAMI V OKOLJU, KJER ŽIVIT

qx1 KAKŠNA JE MOŽNOST IZBIRE MED RELIGIJAMI V OKOLJU, KJER ŽIVITE? ALI JE TA MOŽNOST ...?

Value 2565 Frequency
1 ZELO VELIKA 236
2 VELIKA 678
3 NEKAJ MOŽNOSTI 705
4 MALO MOŽNOSTI 769
5 NI MOŽNOSTI IZBIRE 450
6 ne vem, b.o. 192
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2838 192

Valid range from 1 to 5

qx2 S KOLIKO RAZLIČNIMI RELIGIJAMI STE V ZADNJEM LETU PRIŠLI V O

qx2 S KOLIKO RAZLIČNIMI RELIGIJAMI STE V ZADNJEM LETU PRIŠLI V OSEBNI STIK?

Value 2664 Frequency
99 ne vem 84
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2946 84 0 32 1.595 1.716

Valid range from 0 to 32

q26 ZA SVOJO VERO SEM PRIPRAVLJEN VELIKO ŽRTVOVATI. NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV O RAZLIČNIH VERSKIH POGLEDIH, VI PA POVEJTE, KAKO SE STRINJATE Z NJIMI. SPET OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI, DA SE S TRDITVIJO SPLOH NE STRINJATE, 5, DA SE S TRDITVIJO STRINJATE V CELOTI. PRVA TRDITEV ...

q26 ZA SVOJO VERO SEM PRIPRAVLJEN VELIKO ŽRTVOVATI.

Value 2763 Frequency
1 sploh se ne strinjam 449
2 ne strinjam se 382
3 niti-niti 583
4 se strinjam 332
5 v celoti se strinjam 284
6 vseeno mi je 2
7 ne vem, b.o. 45
8 se ne nanaša 953
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2030 1000 1 5 2.813

Valid range from 1 to 5

q27 V SVOJO RELIGIJO SKUŠAM PRIDOBITI ČIM VEČ LJUDI. NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV O RAZLIČNIH VERSKIH POGLEDIH, VI PA POVEJTE, KAKO SE STRINJATE Z NJIMI. SPET OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI, DA SE S TRDITVIJO SPLOH NE STRINJATE, 5, DA SE S TRDITVIJO STRINJATE V CELOTI.

q27 V SVOJO RELIGIJO SKUŠAM PRIDOBITI ČIM VEČ LJUDI.

Value 2862 Frequency
1 sploh se ne strinjam 1218
2 ne strinjam se 410
3 niti-niti 266
4 se strinjam 101
5 v celoti se strinjam 50
6 vseeno mi je 2
7 ne vem, b.o. 30
8 se ne nanaša 953
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2045 985 1 5 1.707

Valid range from 1 to 5

q28 ZA MOJO VERNOST JE POMEMBNO, DA SE NENEHNO VARUJEM PRED ZLOM NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV O RAZLIČNIH VERSKIH POGLEDIH, VI PA POVEJTE, KAKO SE STRINJATE Z NJIMI. SPET OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI, DA SE S TRDITVIJO SPLOH NE STRINJATE, 5, DA SE S TRDITVIJO STRINJATE V CELOTI.

q28 ZA MOJO VERNOST JE POMEMBNO, DA SE NENEHNO VARUJEM PRED ZLOM.

Value 2961 Frequency
1 sploh se ne strinjam 411
2 ne strinjam se 320
3 niti-niti 396
4 se strinjam 473
5 v celoti se strinjam 385
6 vseeno mi je 10
7 ne vem, b.o. 82
8 se ne nanaša 953
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1985 1045 1 5 3.051

Valid range from 1 to 5

q29 ZA MOJO VERNOST JE POMEMBNO, DA SE ODLOČNO BORIM PROTI ZLU. NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV O RAZLIČNIH VERSKIH POGLEDIH, VI PA POVEJTE, KAKO SE STRINJATE Z NJIMI. SPET OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI, DA SE S TRDITVIJO SPLOH NE STRINJATE, 5, DA SE S TRDITVIJO STRINJATE V CELOTI.

q29 ZA MOJO VERNOST JE POMEMBNO, DA SE ODLOČNO BORIM PROTI ZLU.

Value 3060 Frequency
1 sploh se ne strinjam 288
2 ne strinjam se 221
3 niti-niti 377
4 se strinjam 576
5 v celoti se strinjam 528
6 vseeno mi je 8
7 ne vem, b.o. 79
8 se ne nanaša 953
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1990 1040 1 5 3.42

Valid range from 1 to 5

q30 PREPRIČAN SEM, DA JE EDINO MOJA RELIGIJA PRAVA, MEDTEM KO SO NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV O RAZLIČNIH VERSKIH POGLEDIH, VI PA POVEJTE, KAKO SE STRINJATE Z NJIMI. SPET OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI, DA SE S TRDITVIJO SPLOH NE STRINJATE, 5, DA SE S TRDITVIJO STRINJATE V CELOTI.

q30 PREPRIČAN SEM, DA JE EDINO MOJA RELIGIJA PRAVA, MEDTEM KO SO DRUGE RELIGIJE PREJ KO NE ZMOTNE.

Value 3159 Frequency
1 sploh se ne strinjam 1042
2 ne strinjam se 361
3 niti-niti 293
4 se strinjam 171
5 v celoti se strinjam 133
6 vseeno mi je 9
7 ne vem, b.o. 68
8 se ne nanaša 953
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2000 1030 1 5 1.996

Valid range from 1 to 5

q31 PREPRIČAN SEM, DA BODO ODREŠENI PREDVSEM PRIPADNIKI MOJE VER NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV O RAZLIČNIH VERSKIH POGLEDIH, VI PA POVEJTE, KAKO SE STRINJATE Z NJIMI. SPET OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI, DA SE S TRDITVIJO SPLOH NE STRINJATE, 5, DA SE S TRDITVIJO STRINJATE V CELOTI.

q31 PREPRIČAN SEM, DA BODO ODREŠENI PREDVSEM PRIPADNIKI MOJE VERE.

Value 3258 Frequency
1 sploh se ne strinjam 1201
2 ne strinjam se 358
3 niti-niti 238
4 se strinjam 116
5 v celoti se strinjam 76
6 vseeno mi je 4
7 ne vem, b.o. 84
8 se ne nanaša 953
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1989 1041 1 5 1.747

Valid range from 1 to 5

q32 MENIM, DA JE LE VEREN ČLOVEK LAHKO RESNIČNO MORALEN. Povejte, kako se strinjate z naslednjo trditvijo na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjate, 5 pa, da se strinjate v celoti.

q32 MENIM, DA JE LE VEREN ČLOVEK LAHKO RESNIČNO MORALEN.

Value 3357 Frequency
1 sploh se ne strinjam 1845
2 ne strinjam se 436
3 niti-niti 301
4 se strinjam 180
5 v celoti se strinjam 211
6 vseeno mi je 3
7 ne vem, b.o. 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2973 57 1 5 1.815

Valid range from 1 to 5

q33 LJUDJE, KI SO BILI SODNO KAZNOVANI PRED VAMI SO NAVEDENE RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE.

q33 LJUDJE, KI SO BILI SODNO KAZNOVANI

Value 3456 Frequency
1 ne bi imel za soseda 912
2 ni izbral - vseeno mu je 1817
3 ne vem, b.o. 301
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2729 301

Valid range from 1 to 2

q34 LJUDJE DRUGE RASE PRED VAMI SO NAVEDENE RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE.

q34 LJUDJE DRUGE RASE

Value 3555 Frequency
1 ne bi imel za soseda 195
2 ni izbral - vseeno mu je 2782
3 ne vem, b.o. 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2977 53

Valid range from 1 to 2

q35 LEVIČARSKI SKRAJNEŽI PRED VAMI SO NAVEDENE RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE.

q35 LEVIČARSKI SKRAJNEŽI

Value 3654 Frequency
1 ne bi imel za soseda 1126
2 ni izbral - vseeno mu je 1746
3 ne vem, b.o. 158
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2872 158

Valid range from 1 to 2

q36 PIJANCI PRED VAMI SO NAVEDENE RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE.

q35 PIJANCI

Value 3753 Frequency
1 ne bi imel za soseda 1711
2 ni izbral - vseeno mu je 1230
3 ne vem, b.o. 89
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2941 89

Valid range from 1 to 2

q37 DESNIČARSKI SKRAJNEŽI PRED VAMI SO NAVEDENE RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE.

q37 DESNIČARSKI SKRAJNEŽI

Value 3852 Frequency
1 ne bi imel za soseda 1328
2 ni izbral - vseeno mu je 1536
3 ne vem, b.o. 166
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2864 166

Valid range from 1 to 2

q38 LJUDJE Z VELIKIMI DRUŽINAMI PRED VAMI SO NAVEDENE RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE.

q38 LJUDJE Z VELIKIMI DRUŽINAMI

Value 3951 Frequency
1 ne bi imel za soseda 87
2 ni izbral - vseeno mu je 2905
3 ne vem, b.o. 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2992 38

Valid range from 1 to 2

q39 ČUSTVENO NESTABILNI LJUDJE PRED VAMI SO NAVEDENE RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE.

q39 ČUSTVENO NESTABILNI LJUDJE

Value 4050 Frequency
1 ne bi imel za soseda 877
2 ni izbral - vseeno mu je 2006
3 ne vem, b.o. 147
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2883 147

Valid range from 1 to 2

q40 MUSLIMANI PRED VAMI SO NAVEDENE RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE.

q40 MUSLIMANI

Value 4149 Frequency
1 ne bi imel za soseda 344
2 ni izbral - vseeno mu je 2617
3 ne vem, b.o. 69
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2961 69

Valid range from 1 to 2

q41 PRISELJENCI, TUJI DELAVCI PRED VAMI SO NAVEDENE RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE.

q41 PRISELJENCI, TUJI DELAVCI

Value 4248 Frequency
1 ne bi imel za soseda 292
2 ni izbral - vseeno mu je 2659
3 ne vem, b.o. 79
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2951 79

Valid range from 1 to 2

q42 LJUDJE Z AIDS-OM PRED VAMI SO NAVEDENE RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE.

q42 LJUDJE Z AIDS-OM

Value 4347 Frequency
1 ne bi imel za soseda 620
2 ni izbral - vseeno mu je 2312
3 ne vem, b.o. 98
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2932 98

Valid range from 1 to 2

q43 NARKOMANI PRED VAMI SO NAVEDENE RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE.

q43 NARKOMANI

Value 4446 Frequency
1 ne bi imel za soseda 1885
2 ni izbral - vseeno mu je 1047
3 ne vem, b.o. 98
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2932 98

Valid range from 1 to 2

q44 HOMOSEKSUALCI PRED VAMI SO NAVEDENE RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE.

q44 HOMOSEKSUALCI

Value 4545 Frequency
1 ne bi imel za soseda 815
2 ni izbral - vseeno mu je 2143
3 ne vem, b.o. 72
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2958 72

Valid range from 1 to 2

q45 ŽIDJE PRED VAMI SO NAVEDENE RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE.

q45 ŽIDJE

Value 4644 Frequency
1 ne bi imel za soseda 243
2 ni izbral - vseeno mu je 2697
3 ne vem, b.o. 90
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2940 90

Valid range from 1 to 2

q46 ROMI PRED VAMI SO NAVEDENE RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE.

q46 ROMI

Value 4743 Frequency
1 ne bi imel za soseda 1029
2 ni izbral - vseeno mu je 1868
3 ne vem, b.o. 133
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2897 133

Valid range from 1 to 2

q47 PRISELJENCI BI MORALI POSTATI ČIM BOLJ PODOBNI SLOVENCEM, ČE SLEDI ŠE NEKAJ TRDITEV O PRISELJENCIH, VI PA OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, V KOLIKŠNI MERI SE STRINJATE Z NAVEDENIMI TRDITVAMI. 1 POMENI, DA SE S TRDITVIJO SPLOH NE STRINJATE, 5 PA, DA SE S TRDITVIJO V CELOTI STRINJATE.

q47 PRISELJENCI BI MORALI POSTATI ČIM BOLJ PODOBNI SLOVENCEM, ČETUDI TO POMENI, DA SE ODPOVEDO SVOJEMU JEZIKU IN KULTURI.

Value 4842 Frequency
1 sploh se ne strinjam 891
2 ne strinjam se 550
3 niti-niti 761
4 se strinjam 402
5 v celoti se strinjam 364
6 vseeno mi je 6
7 ne vem, b.o. 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2968 62 1 5 2.595

Valid range from 1 to 5

q48 ZARADI PRISELJENCEV SE POVEČUJE ŠTEVILO KAZNIVIH DEJANJ, ZLO SLEDI ŠE NEKAJ TRDITEV O PRISELJENCIH, VI PA OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, V KOLIKŠNI MERI SE STRINJATE Z NAVEDENIMI TRDITVAMI. 1 POMENI, DA SE S TRDITVIJO SPLOH NE STRINJATE, 5 PA, DA SE S TRDITVIJO V CELOTI STRINJATE.

q48 ZARADI PRISELJENCEV SE POVEČUJE ŠTEVILO KAZNIVIH DEJANJ, ZLORAB DROGE, BOLEZNI ITD.

Value 4941 Frequency
1 sploh se ne strinjam 822
2 ne strinjam se 616
3 niti-niti 631
4 se strinjam 510
5 v celoti se strinjam 342
6 vseeno mi je 0
7 ne vem, b.o. 109
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2921 109 1 5 2.635

Valid range from 1 to 5

q49 NIČ NIMAM PROTI USPOSOBLJENIM SLOVENSKO GOVOREČIM UČITELJEM, SLEDI ŠE NEKAJ TRDITEV O PRISELJENCIH, VI PA OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, V KOLIKŠNI MERI SE STRINJATE Z NAVEDENIMI TRDITVAMI. 1 POMENI, DA SE S TRDITVIJO SPLOH NE STRINJATE, 5 PA, DA SE S TRDITVIJO V CELOTI STRINJATE.

q49 NIČ NIMAM PROTI USPOSOBLJENIM SLOVENSKO GOVOREČIM UČITELJEM, KI SO SICER PRIPADNIKI DRUGE NACIONALNOSTI, VERE ALI RASE.

Value 5040 Frequency
1 sploh se ne strinjam 73
2 ne strinjam se 58
3 niti-niti 189
4 se strinjam 684
5 v celoti se strinjam 1964
6 vseeno mi je 5
7 ne vem, b.o. 57
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2968 62 1 5 4.485

Valid range from 1 to 5

q50 PRISELJENCI SO SI SAMI KRIVI, ČE JIH LJUDJE ZMERJAJO. SLEDI ŠE NEKAJ TRDITEV O PRISELJENCIH, VI PA OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, V KOLIKŠNI MERI SE STRINJATE Z NAVEDENIMI TRDITVAMI. 1 POMENI, DA SE S TRDITVIJO SPLOH NE STRINJATE, 5 PA, DA SE S TRDITVIJO V CELOTI STRINJATE.

q50 PRISELJENCI SO SI SAMI KRIVI, ČE JIH LJUDJE ZMERJAJO.

Value 5139 Frequency
1 sploh se ne strinjam 872
2 ne strinjam se 653
3 niti-niti 773
4 se strinjam 368
5 v celoti se strinjam 264
6 vseeno mi je 2
7 ne vem, b.o. 98
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2930 100 1 5 2.488

Valid range from 1 to 5

q51 PRISELJENCEM MORA BITI OMOGOČENO ŽIVETI PO SVOJIH OBIČAJIH I SLEDI ŠE NEKAJ TRDITEV O PRISELJENCIH, VI PA OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, V KOLIKŠNI MERI SE STRINJATE Z NAVEDENIMI TRDITVAMI. 1 POMENI, DA SE S TRDITVIJO SPLOH NE STRINJATE, 5 PA, DA SE S TRDITVIJO V CELOTI STRINJATE.

q51 PRISELJENCEM MORA BITI OMOGOČENO ŽIVETI PO SVOJIH OBIČAJIH IN NAVADAH, NE DA BI BILI ZARADI TEGA KAKORKOLI OMEJEVANI ALI ZAPOSTAVLJENI.

Value 5238 Frequency
1 sploh se ne strinjam 170
2 ne strinjam se 322
3 niti-niti 816
4 se strinjam 819
5 v celoti se strinjam 830
6 vseeno mi je 1
7 ne vem, b.o. 72
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2957 73 1 5 3.614

Valid range from 1 to 5

q52 ŠTEVILNI PRISELJENCI PRIHAJAJO V SLOVENIJO SAMO ZATO, DA BI SLEDI ŠE NEKAJ TRDITEV O PRISELJENCIH, VI PA OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, V KOLIKŠNI MERI SE STRINJATE Z NAVEDENIMI TRDITVAMI. 1 POMENI, DA SE S TRDITVIJO SPLOH NE STRINJATE, 5 PA, DA SE S TRDITVIJO V CELOTI STRINJATE.

q52 ŠTEVILNI PRISELJENCI PRIHAJAJO V SLOVENIJO SAMO ZATO, DA BI IZKORIŠČALI NAŠE SOCIALNE PRAVICE IN UGODNOSTI.

Value 5337 Frequency
1 sploh se ne strinjam 748
2 ne strinjam se 729
3 niti-niti 695
4 se strinjam 456
5 v celoti se strinjam 261
6 vseeno mi je 1
7 ne vem, b.o. 140
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2889 141 1 5 2.568

Valid range from 1 to 5

q53 NE ODOBRAVAM ZMERLJIVK, KI ŽALIJO LJUDI DRUGIH NACIONALNOSTI SLEDI ŠE NEKAJ TRDITEV O PRISELJENCIH, VI PA OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, V KOLIKŠNI MERI SE STRINJATE Z NAVEDENIMI TRDITVAMI. 1 POMENI, DA SE S TRDITVIJO SPLOH NE STRINJATE, 5 PA, DA SE S TRDITVIJO V CELOTI STRINJATE.

q53 NE ODOBRAVAM ZMERLJIVK, KI ŽALIJO LJUDI DRUGIH NACIONALNOSTI, VERE ALI RASE.

Value 5436 Frequency
1 sploh se ne strinjam 100
2 ne strinjam se 70
3 niti-niti 124
4 se strinjam 640
5 v celoti se strinjam 2042
6 vseeno mi je 0
7 ne vem, b.o. 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2976 54 1 5 4.497

Valid range from 1 to 5

q54 V PRIMERU POVEČANJA BREZPOSELNOSTI V SLOVENIJI BI MORALI DEL SLEDI ŠE NEKAJ TRDITEV O PRISELJENCIH, VI PA OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, V KOLIKŠNI MERI SE STRINJATE Z NAVEDENIMI TRDITVAMI. 1 POMENI, DA SE S TRDITVIJO SPLOH NE STRINJATE, 5 PA, DA SE S TRDITVIJO V CELOTI STRINJATE.

q54 V PRIMERU POVEČANJA BREZPOSELNOSTI V SLOVENIJI BI MORALI DEL PRISELJENCEV IZSELITI.

Value 5535 Frequency
1 sploh se ne strinjam 1069
2 ne strinjam se 747
3 niti-niti 568
4 se strinjam 299
5 v celoti se strinjam 188
6 vseeno mi je 3
7 ne vem, b.o. 156
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2871 159 1 5 2.23

Valid range from 1 to 5

q55 ČISTO VŠEČ BI MI BILO, ČE BI V MOJI SOSESKI ŽIVELO VELIKO PR SLEDI ŠE NEKAJ TRDITEV O PRISELJENCIH, VI PA OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, V KOLIKŠNI MERI SE STRINJATE Z NAVEDENIMI TRDITVAMI. 1 POMENI, DA SE S TRDITVIJO SPLOH NE STRINJATE, 5 PA, DA SE S TRDITVIJO V CELOTI STRINJATE.

q55 ČISTO VŠEČ BI MI BILO, ČE BI V MOJI SOSESKI ŽIVELO VELIKO PRISELJENCEV.

Value 5634 Frequency
1 sploh se ne strinjam 386
2 ne strinjam se 626
3 niti-niti 1004
4 se strinjam 520
5 v celoti se strinjam 316
6 vseeno mi je 80
7 ne vem, b.o. 98
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2852 178 1 5 2.914

Valid range from 1 to 5

q56 LJUDJE BI MORALI IMETI PRAVICO ODKLONITI NASELJEVANJE PRISEL SLEDI ŠE NEKAJ TRDITEV O PRISELJENCIH, VI PA OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, V KOLIKŠNI MERI SE STRINJATE Z NAVEDENIMI TRDITVAMI. 1 POMENI, DA SE S TRDITVIJO SPLOH NE STRINJATE, 5 PA, DA SE S TRDITVIJO V CELOTI STRINJATE.

q56 LJUDJE BI MORALI IMETI PRAVICO ODKLONITI NASELJEVANJE PRISELJENCEV V SVOJO SOSESKO.

Value 5733 Frequency
1 sploh se ne strinjam 1020
2 ne strinjam se 716
3 niti-niti 591
4 se strinjam 359
5 v celoti se strinjam 199
6 vseeno mi je 5
7 ne vem, b.o. 140
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2885 145 1 5 2.307

Valid range from 1 to 5

q57 PRISELJENCEM BI MORALI ZAGOTOVITI ENAK ŽIVLJENJSKI STANDARD SLEDI ŠE NEKAJ TRDITEV O PRISELJENCIH, VI PA OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, V KOLIKŠNI MERI SE STRINJATE Z NAVEDENIMI TRDITVAMI. 1 POMENI, DA SE S TRDITVIJO SPLOH NE STRINJATE, 5 PA, DA SE S TRDITVIJO V CELOTI STRINJATE.

q57 PRISELJENCEM BI MORALI ZAGOTOVITI ENAK ŽIVLJENJSKI STANDARD KOT OSTALIM DRŽAVLJANOM.

Value 5832 Frequency
1 sploh se ne strinjam 183
2 ne strinjam se 299
3 niti-niti 644
4 se strinjam 834
5 v celoti se strinjam 946
6 vseeno mi je 4
7 ne vem, b.o. 120
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2906 124 1 5 3.709

Valid range from 1 to 5

q58 ČISTO VŠEČ BI MI BILO, ČE BI SE MOJ SORODNIK POROČIL Z OSEBO SLEDI ŠE NEKAJ TRDITEV O PRISELJENCIH, VI PA OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, V KOLIKŠNI MERI SE STRINJATE Z NAVEDENIMI TRDITVAMI. 1 POMENI, DA SE S TRDITVIJO SPLOH NE STRINJATE, 5 PA, DA SE S TRDITVIJO V CELOTI STRINJATE.

q58 ČISTO VŠEČ BI MI BILO, ČE BI SE MOJ SORODNIK POROČIL Z OSEBO DRUGE ETNIČNE SKUPINE.

Value 5931 Frequency
1 sploh se ne strinjam 164
2 ne strinjam se 257
3 niti-niti 491
4 se strinjam 767
5 v celoti se strinjam 1091
6 vseeno mi je 175
7 ne vem, b.o. 85
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2770 260 1 5 3.853

Valid range from 1 to 5

q59 KAKO POGOSTO STE V ZADNJIH 5 LETIH AKTIVNO SODELOVALI V SKUP

q59 KAKO POGOSTO STE V ZADNJIH PETIH LETIH AKTIVNO SODELOVALI V SKUPINAH ALI GIBANJIH, KI SE UKVARJAJO S ČLOVEKOVIMI PRAVICAMI, HUMANITARNO POMOČJO, MED-SOSEDSKIMI AKTIVNOSTMI, OKOLJEVARSTVOM, CIVILNO INICIATIVO ALI KULTURO? JE BILO TO...

Value 6030 Frequency
1 DNEVNO 99
2 TEDENSKO 157
3 MESEČNO 407
4 REDKEJE 845
5 NIKOLI 1475
6 ne vem, b.o. 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2983 47

Valid range from 1 to 5

q60 KAKO POGOSTO STE V ZADNJIH 5 LETIH AKTIVNO SODELOVALI V AKTI

q60 KAKO POGOSTO STE V ZADNJIH PETIH LETIH AKTIVNO SODELOVALI V PREJ NAŠTETIH AKTIVNOSTIH, KI JIH JE ORGANIZIRALA KATERA OD VERSKIH SKUPNOSTI?

Value 6129 Frequency
1 DNEVNO 15
2 TEDENSKO 48
3 MESEČNO 143
4 REDKEJE 416
5 NIKOLI 880
6 ne vem, b.o. 6
8 se ne nanaša 1522
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1502 1528

Valid range from 1 to 5

q61 IN KAKO POGOSTO STE V ZADNJIH 5 LETIH AKTIVNO SODELOVALI V D

q61 IN KAKO POGOSTO STE V ZADNJIH PETIH LETIH AKTIVNO SODELOVALI V DEJAVNOSTIH, KI JIH ORGANIZIRAJO POLITIČNA ALI KULTURNA DRUŠTVA, ORGANIZACIJE ALI GIBANJA?

Value 6228 Frequency
1 DNEVNO 40
2 TEDENSKO 71
3 MESEČNO 214
4 REDKEJE 542
5 NIKOLI 634
6 ne vem, b.o. 7
8 se ne nanaša 1522
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1501 1529

Valid range from 1 to 5

q62 OCENITE ZNESEK, KI GA LETNO DARUJETE V DOBRODELNE NAMENE

q62 OCENITE ZNESEK, KI GA LETNO DARUJETE V DOBRODELNE NAMENE (PRI TEM MISLIMO ZA POMOČ V NARAVNIH NESREČAH, POMOČ DRŽAVAM V RAZVOJU, REVNIM, BREZDOMCEM, INVALIDOM, ITD).

Value 6327 Frequency
0 nič 504
998 več kot 998 € 65
999 ne vem, b.o. 357
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2673 357 0 998

Valid range from 0 to 998

Q1 ALI PRIPADATE KAKŠNI VERSKI SKUPNOSTI ALI GIBANJU? (formalno

Q1 ALI PRIPADATE KAKŠNI VERSKI SKUPNOSTI ALI GIBANJU?

Value 6426 Frequency
1 da 1167
2 ne 1814
3 ne vem, b.o. 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2981 49

Valid range from 1 to 2

q2_1 KATERI VERSKI SKUPNOSTI OZIROMA GIBANJU PRIPADATE.

q2_1 KATERI VERSKI SKUPNOSTI OZIROMA GIBANJU PRIPADATE.

Value 6525 Frequency
1 rimokatoliška 1080
2 islamska 19
3 pravoslavna 32
4 protestantska - evangeličanska 4
5 protestantska - binkoštniki 2
6 protestantska - reformirana cerkev 0
7 drugo - kateri? 14
8 ne vem, b.o. 16
9 se ne nanaša 1863
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1151 1879

Valid range from 1 to 7

q2_2 KATERI VERSKI SKUPNOSTI OZIROMA GIBANJU PRIPADATE.

q2_2 KATERI VERSKI SKUPNOSTI OZIROMA GIBANJU PRIPADATE. (2. odgovor)

Value 6624 Frequency
1 rimokatoliška 2
2 islamska 1
3 pravoslavna 0
4 protestantska - evangeličanska 1
5 protestantska - binkoštniki 0
6 protestantska - reformirana cerkev 0
7 drugo - kateri? 3
8 ne vem, b.o. 1160
9 se ne nanaša 1863
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7 3023

Valid range from 1 to 7

q2d_r DRUGI VERSKI SKUPNOSTI

q2d_r ŠE KATERI DRUGI VERSKI SKUPNOSTI OZIROMA GIBANJU?

Value 6723 Frequency
2 budistična 1
3 evolucijska vedanta-aurobinto-del hinduizma 1
4 Gibanje za pravičnost in razvoj 1
5 hare krišna 1
6 hiduizem 1
7 jehova priča 3
8 joga 1
9 joga v vsakd.živl 1
10 prenova v duhu 2
11 prostestantska 1
12 Rada svami sad sang beas - Indija 1
13 wicca 1
1 se ne nanaša 3015
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15 3015

Valid range from 2 to 13

q3_r S KATERO OD NAŠTETIH PA SE ČUTITE BOLJ POVEZANI?

q3_r KATERI VERSKI SKUPNOSTI OZIROMA GIBANJU PRIPADATE? S KATERO OD NAŠTETIH PA SE ČUTITE BOLJ POVEZANI? PRI NASLEDNJIH DVEH VPRAŠANJIH POMISLITE NA TO SKUPINO ALI GIBANJE.

Value 6822 Frequency
2 jehova priča 2
3 muslimansko 1
4 pravoslavno 2
5 rimokatoliška 2
6 z obema 1
1 se ne nanaša 3022
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8 3022

Valid range from 2 to 6

Q4 KAKO MOČNO STE POVEZANI S TO VERSKO SKUPNOSTJO ALI GIBANJEM?

Q4 KAKO MOČNO STE POVEZANI S TO VERSKO SKUPNOSTJO ALI GIBANJEM? ALI BI REKLI, DA STE ZELO SLABO, SLABO, NITI SLABO NITI MOČNO, MOČNO ALI ZELO MOČNO POVEZANI?

Value 6921 Frequency
1 zelo slabo povezani 70
2 slabo 171
3 niti-niti 515
4 močno 289
5 zelo močno povezani 114
6 ne vem, b.o. 8
8 se ne nanaša 1863
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1159 1871 1 5 3.178

Valid range from 1 to 5

q5 KAKO POGOSTO SE UDELEŽUJETE VERSKIH AKTIVNOSTI V TEJ SKUPNOS

q5 KAKO POGOSTO SE UDELEŽUJETE VERSKIH AKTIVNOSTI V TEJ SKUPNOSTI ALI GIBANJU?

Value 7020 Frequency
1 NIKOLI 91
2 OBČASNO 484
3 MESEČNO 120
4 TEDENSKO 417
5 DNEVNO 48
6 ne vem, b.o. 7
8 se ne nanaša 1863
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1160 1870

Valid range from 1 to 5

lroj MI LAHKO POVESTE ŠE LETO VAŠEGA ROJSTVA?

lroj MI LAHKO POVESTE ŠE LETO VAŠEGA ROJSTVA?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3008 22 17 91 55.538 18.27

Valid range from 17 to 91

Q65 KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Q65 KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 7218 Frequency
1 OSNOVNA 306
2 KONČANA POKLICNA ŠOLA 313
3 KONČANA SREDNJA (4 leta) 1288
4 KONČANA VIŠJA (2, 3 letna) 436
5 KONČANA UNIVERZITETNA (visoka ali več) 662
6 ne vem, b.o. 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3005 25

Valid range from 1 to 5

Q66 KAKŠEN JE VAŠ TRENUTNI ZAKONSKI STAN?

Q66 KAKŠEN JE VAŠ TRENUTNI ZAKONSKI STAN?

Value 7317 Frequency
1 SAMSKI (nikoli poročen) 730
2 POROČEN 1464
3 RAZVEZAN (ločen) 148
4 IZVENZAKONSKA SKUPNOST 200
5 VDOVEC / VDOVA 461
6 ne vem, b.o. 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3003 27

Valid range from 1 to 5

Q67 ALI BI ZASE IN ZA SVOJO DRUŽINO LAHKO REKLI:

Q67 ALI BI ZASE IN ZA SVOJO DRUŽINO LAHKO REKLI:

Value 7416 Frequency
1 DA VAM NIČESAR POSEBEJ NE PRIMANJKUJE, DA SE POSEBEJ NE OMEJ 987
2 DA MORATE BITI BOLJ VARČNI, DA SE OMEJUJETE V MANJ POMEMBNIH 1128
3 DA MORATE ZELO SKRBNO GOSPODARITI, DA SPRAVITE KONEC S KONCE 714
4 DA SE MORATE MOČNO OMEJEVATI, TUDI PRI NAKUPU HRANE 136
5 DA ŽIVITE V POMANJKANJU OSNOVNIH DOBRIN 20
6 DA ŽIVITE V REVŠČINI 6
7 ne vem, b.o. 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2991 39

Valid range from 1 to 6

Q68 NAVEDITE ŠTEVILO OSEB, S KATERIMI ŽIVITE V SKUPNEM GOSPODINJ

Q68 NAVEDITE ŠTEVILO OSEB, S KATERIMI ŽIVITE V SKUPNEM GOSPODINJSTVU, VKLJUČNO Z VAMI.

Value 7515 Frequency
99 ne vem, b.o. 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3003 27 0 10 2.74 1.424

Valid range from 0 to 10

Q69 ALI STE SE RODILI V SLOVENIJI?

Q69 ALI STE SE RODILI V SLOVENIJI?

Value 7614 Frequency
1 da 2755
2 ne 255
3 ne vem, b.o. 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3010 20

Valid range from 1 to 2

Q70 SE JE VAŠA MAMA RODILA V SLOVENIJI?

Q70 SE JE VAŠA MAMA RODILA V SLOVENIJI?

Value 7713 Frequency
1 da 2651
2 ne 354
3 ne vem, b.o. 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3005 25

Valid range from 1 to 2

Q71 SE JE VAŠ OČE RODIL V SLOVENIJI?

Q71 SE JE VAŠ OČE RODIL V SLOVENIJI?

Value 7812 Frequency
1 da 2614
2 ne 387
3 ne vem, b.o. 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3001 29

Valid range from 1 to 2

Q72 ALI IMATE SLOVENSKO DRŽAVLJANSTVO?

Q72 ALI IMATE SLOVENSKO DRŽAVLJANSTVO?

Value 7911 Frequency
1 da 2993
2 ne 16
3 ne vem, b.o. 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3009 21

Valid range from 1 to 2

q73a IMA VAŠA MAMA SLOVENSKO DRŽAVLJANSTVO?

q73a IMA VAŠA MAMA SLOVENSKO DRŽAVLJANSTVO?

Value 8010 Frequency
1 da 2845
2 ne 157
3 ne vem, b.o. 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3002 28

Valid range from 1 to 2

q73b ALI IMA VAŠ OČE SLOVENSKO DRŽAVLJANSTVO?

q73b ALI IMA VAŠ OČE SLOVENSKO DRŽAVLJANSTVO?

Value 819 Frequency
1 da 2800
2 ne 185
3 ne vem, b.o. 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2985 45

Valid range from 1 to 2

Q74 OD KATEREGA LETA DALJE ŽIVITE V SLOVENIJI?

Q74 OD KATEREGA LETA DALJE ŽIVITE V SLOVENIJI?

Value 828 Frequency
9997 od rojstva 2749
9999 ne vem, b.o. 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3004 26 1922 9997

Valid range from 1922 to 9997

Q75 KATERI JE VAŠ MATERNI JEZIK?

Q75 KATERI JE VAŠ MATERNI JEZIK?

Value 837 Frequency
1 slovenski 2804
2 drugo 203
3 ne vem, b.o. 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3007 23

Valid range from 1 to 2

RAQ75 MATERNI JEZIK - kodirano

RAQ75 MATERNI JEZIK - kodirano:

Value 846 Frequency
0 slovenski 2804
1 albanski 4
2 angleški 1
3 bolgarski 1
4 bošnjaški 13
5 češki 3
6 črnogorski 5
7 francoski 1
8 hrvaški 61
9 italijanski 4
10 madžarski 1
11 makedonski 8
12 nemški 2
13 srbski 46
14 srbo-hrvaški 46
15 muslimanski 1
16 srbsko slovenski 1
17 španski 1
18 tatrščina 1
99 ne vem, b.o. 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3004 26

Valid range from 0 to 18

Q77 ALI PREBIVATE:

Q77 ALI PREBIVATE:

Value 855 Frequency
1 NA PODEŽELJU 820
2 V MANJŠEM MESTU ALI PREDMESTJU 796
3 V VEČJEM MESTU 1396
4 ne vem, b.o. 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3012 18

Valid range from 1 to 3

spol SPOL

spol SPOL

Value 864 Frequency
1 moški 1160
2 ženska 1870
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3030 0

Valid range from 1 to 2

rstar STAROST

rstar STAROST

Value 873 Frequency
1 ->30 465
2 31 - 45 628
3 46 - 60 829
4 61 -> 1088
5 ne vem, b.o. 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3010 20

Valid range from 1 to 4

izob IZOBRAZBA

izob IZOBRAZBA

Value 882 Frequency
1 OSNOVNA 306
2 POKLICNA 313
3 SREDNJA 1288
4 VIŠJA, VISOKA 1098
Sysmiss 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3005 25

Valid range from 1 to 4

wutez Utež

wutez Utež

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3030 0 0.299 4.347 1 0.882

Valid range from 0.2988048 to 4.346592

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  How to CITE this study?

Smrke, M., Šabec, K., Vovk, T., Črnič, A. and Komel, M. (2012). Mednarodna raziskava o verstvih: Učinki verskega pluralizma [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: VERPLU08. https://doi.org/10.17898/ADP_VERPLU08_V1

COBISS.SI
Publication date: 2012
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si