Mednarodna raziskava o verstvih: Učinki verskega pluralizma

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: VERPLU08
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_VERPLU08_V1
Glavni avtor(ji):
  • Smrke, Marjan
  • Šabec, Ksenija
  • Vovk, Tina
  • Črnič, Aleš
  • Komel, Mirt
Izdelal datoteko podatkov:
CPKR - Center za preučevanje kulture in religije, Fakulteta za družbene vede (Ljubljana, Slovenija; 2008)

Finančna podpora:

Evropska komisija, projekt NORFACE RELIGION

Vsebina raziskave

Ključne besede:

odnos ruralnega in urbanega okolja do verskega pluralizma, verska lestvica centralnosti, religijska refleksivnost, verski fundamentalizem, verska prepričanja, obiskovanje verskih obredov, verska pripadnost, družbena participacija, ksenofobija, religija, stopnja religioznosti, nestrpnost do priseljencev, socialna distanca

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - vera in vrednote
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
Vsebinska področja ADP
STALIŠČA O RELIGIJI
ODNOS DO DRUGAČNIH
VERNOST
VERSKA PARTICIPACIJA
DEMOGRAFIJA


Povzetek:

V mnogih evropskih družbah prihaja do porasta verskega pluralizma, zato se postavlja vprašanje, kako razložiti ta trend in kakšen vpliv ima na verstva in na družbo. Raziskava poskuša podati vpogled v organizacijske in verske raznolikosti in kakšen je vpliv teh raznolikosti na versko vitalnost in na civilno družbo. Z večdimenzionalnim merskim modelom je primerljivo prikazan verski pluralizem v različnih regijah Nemčije, Finske in Slovenije. Navedene države so bile izbrane zaradi različnih političnih in verskih ozadij - na verovanje Fincev je vplivala predvsem luteranska cerkev, na Slovence pa tako rimskokatoliška cerkev kot tudi komunistični režim. Nemci so bili v raziskavo izbrani kot pripadniki različnih vej krščanstva z dokaj velikim deležem nevernih in neopredeljenih. Zbiranje podatkov je v vsaki državi potekalo v eni ruralni in eni urbani regiji, pri čemer je v obzir vzet dejavnik gostote poselitve, ki do sedaj pogosto ni bil upoštevan v raziskovanju verske raznolikosti. Postopek povezovanja verske raznolikosti z drugimi verskimi in družbenimi dejavniki naj bi pomagal razširiti naše razumevanje odnosa med verskim življenjem, družbenimi vrednotami in družbeno povezanostjo. Raziskava je del raziskovalnega programa NORFACE, ena od desetih raziskav o religijah.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: junij 2008
Čas izdelave: 2008
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Ljubljanska regija in Goriška statistična regija

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji. In sicer iz dveh slovenskih statističnih regij: iz pretežno ruralne Goriške statistične regije (UE Ajdovščina, UE Idrija, UE Nova Gorica, UE Tolmin) ter iz Osrednjeslovenske statistične regije, pri čemer je bil vključen le urbani del Mestne občine Ljubljana (Lj. Bežigrad, Lj. Center, Lj. Moste Polje, Lj. Šiška in Lj. Vič Rudnik).

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Sistematično slučajno vzorčenje. V dveh slovenskih statističnih regijah, vnaprej določenih glede na razlike v gostoti poselitve: v Osrednjeslovenski statistični regiji (razdeljeni na 5 podregij v obliki mestnih občin) in v Goriški statistični regiji (razdeljeni na 4 podregije).

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Oblikovane so uteži za starost in spol (glede na posamezno regijo), ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: VERPLU08 - Verski pluralizem [datoteka podatkov], 2008

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

  • število spremenljivk: 89
  • število enot: 3030

Verzija: V5 R1

Spremenljivke

kraj0 Kraj

kraj0 Kraj

Vrednost 13 Frekvenca
Zakrita vrednost 3030
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3030 0

regija Regija

regija Regija

Vrednost 22 Frekvenca
1 POMURSKA 0
2 PODRAVSKA 0
3 KOROŠKA 0
4 SAVINJSKA 0
5 GORENJSKA 0
6 ZASAVSKA 0
7 OSREDNJA 1530
8 SPOD. POSAVSKA 0
9 DOLENJSKA 0
10 GORIŠKA 1500
11 OBALNO-KRAŠKA 0
12 KRAŠKA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3030 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

st_preb St_preb

st_preb St_preb

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3030 0 1 258873 132212.471 127975.782

Vrednosti spremenljivk od 1 do 258873

kraj0 Kraj

kraj0 Kraj

Vrednost 189 Frekvenca
Zakrita vrednost 3030
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3030 0

regija Regija

regija Regija

Vrednost 288 Frekvenca
1 POMURSKA 0
2 PODRAVSKA 0
3 KOROŠKA 0
4 SAVINJSKA 0
5 GORENJSKA 0
6 ZASAVSKA 0
7 OSREDNJA 1530
8 SPOD. POSAVSKA 0
9 DOLENJSKA 0
10 GORIŠKA 1500
11 OBALNO-KRAŠKA 0
12 KRAŠKA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3030 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

st_preb St_preb

st_preb St_preb

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3030 0 1 258873 132212.471 127975.782

Vrednosti spremenljivk od 1 do 258873

veln2 Veln2

veln2 Velikost naselja

Vrednost 486 Frekvenca
1 ->500 610
2 500-4000 560
3 4000-50000 330
4 NAD 50000 1530
0 miss 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3030 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

q6 SAMO ENA RELIGIJA VSEBUJE RESNICO. NAJPREJ VAM BOMO PREBRALI NEKAJ TRDITEV O VERSTVIH ALI RELIGIJAH, VI PA POVEJTE, KAKO SE STRINJATE Z NJIMI. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI, DA SE S TRDITVIJO SPLOH NE STRINJATE, 5, DA SE S TRDITVIJO STRINJATE V CELOTI. NAJPREJ PRVA TRDITEV ...

q6 SAMO ENA RELIGIJA VSEBUJE RESNICO.

Vrednost 585 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 1784
2 ne strinjam se 318
3 niti-niti 347
4 se strinjam 175
5 v celoti se strinjam 339
6 vseeno mi je 5
7 ne vem, b.o. 62
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2963 67 1 5 1.976

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q7 VSE RELIGIJE VSEBUJEJO NEKAJ RESNICE, A LE ENA POPOLNO RESNI NAJPREJ VAM BOMO PREBRALI NEKAJ TRDITEV O VERSTVIH ALI RELIGIJAH, VI PA POVEJTE, KAKO SE STRINJATE Z NJIMI. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI, DA SE S TRDITVIJO SPLOH NE STRINJATE, 5, DA SE S TRDITVIJO STRINJATE V CELOTI.

q7 VSE RELIGIJE VSEBUJEJO NEKAJ RESNICE, A LE ENA POPOLNO RESNICO.

Vrednost 684 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 1127
2 ne strinjam se 427
3 niti-niti 642
4 se strinjam 373
5 v celoti se strinjam 369
6 vseeno mi je 5
7 ne vem, b.o. 87
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2938 92 1 5 2.466

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q8 VSE RELIGIJE SO RESNIČNE V ENAKI MERI. NAJPREJ VAM BOMO PREBRALI NEKAJ TRDITEV O VERSTVIH ALI RELIGIJAH, VI PA POVEJTE, KAKO SE STRINJATE Z NJIMI. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI, DA SE S TRDITVIJO SPLOH NE STRINJATE, 5, DA SE S TRDITVIJO STRINJATE V CELOTI.

q8 VSE RELIGIJE SO RESNIČNE V ENAKI MERI.

Vrednost 783 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 839
2 ne strinjam se 498
3 niti-niti 575
4 se strinjam 445
5 v celoti se strinjam 566
6 vseeno mi je 6
7 ne vem, b.o. 101
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2923 107 1 5 2.795

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q9 VSE RELIGIJE SO NERESNIČNE, VENDAR UČIJO POMEMBNE VREDNOTE. NAJPREJ VAM BOMO PREBRALI NEKAJ TRDITEV O VERSTVIH ALI RELIGIJAH, VI PA POVEJTE, KAKO SE STRINJATE Z NJIMI. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI, DA SE S TRDITVIJO SPLOH NE STRINJATE, 5, DA SE S TRDITVIJO STRINJATE V CELOTI.

q9 VSE RELIGIJE SO NERESNIČNE, VENDAR UČIJO POMEMBNE VREDNOTE.

Vrednost 882 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 583
2 ne strinjam se 477
3 niti-niti 904
4 se strinjam 567
5 v celoti se strinjam 403
6 vseeno mi je 6
7 ne vem, b.o. 90
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2934 96 1 5 2.908

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q10 VSE RELIGIJE SO NERESNIČNE IN SO ŠKODLJIVE ZA ČLOVEŠTVO. NAJPREJ VAM BOMO PREBRALI NEKAJ TRDITEV O VERSTVIH ALI RELIGIJAH, VI PA POVEJTE, KAKO SE STRINJATE Z NJIMI. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI, DA SE S TRDITVIJO SPLOH NE STRINJATE, 5, DA SE S TRDITVIJO STRINJATE V CELOTI.

q10 VSE RELIGIJE SO NERESNIČNE IN SO ŠKODLJIVE ZA ČLOVEŠTVO.

Vrednost 981 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 1540
2 ne strinjam se 609
3 niti-niti 486
4 se strinjam 166
5 v celoti se strinjam 158
6 vseeno mi je 3
7 ne vem, b.o. 68
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2959 71 1 5 1.916

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q11 RELIGIJSKIH NAUKOV NI MOGOČE DOKAZATI ALI OVREČI IN JIH NI M NAJPREJ VAM BOMO PREBRALI NEKAJ TRDITEV O VERSTVIH ALI RELIGIJAH, VI PA POVEJTE, KAKO SE STRINJATE Z NJIMI. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI, DA SE S TRDITVIJO SPLOH NE STRINJATE, 5, DA SE S TRDITVIJO STRINJATE V CELOTI.

q11 RELIGIJSKIH NAUKOV NI MOGOČE DOKAZATI ALI OVREČI IN JIH NI MOGOČE PRIMERJATI MED SEBOJ.

Vrednost 1080 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 397
2 ne strinjam se 419
3 niti-niti 860
4 se strinjam 631
5 v celoti se strinjam 559
6 vseeno mi je 8
7 ne vem, b.o. 156
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2866 164 1 5 3.187

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q12 KAKO POGOSTO RAZMIŠLJATE O VERSKIH VPRAŠANJIH? NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ VPRAŠANJ, PRI KATERIH UPORABITE LESTVICO NIKOLI, REDKO, OBČASNO, POGOSTO ALI ZELO POGOSTO. NAJPREJ ...

q12 KAKO POGOSTO RAZMIŠLJATE O VERSKIH VPRAŠANJIH?

Vrednost 1179 Frekvenca
1 nikoli 580
2 redko 963
3 občasno 719
4 pogosto 537
5 zelo pogosto 221
6 vseeno mi je 1
7 ne vem, b.o. 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3020 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q13 KAKO POGOSTO OBČUTITE, DA BOG ALI NEKAJ BOŽANSKEGA POSEGA V NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ VPRAŠANJ, PRI KATERIH UPORABITE LESTVICO NIKOLI, REDKO, OBČASNO, POGOSTO ALI ZELO POGOSTO.

q13 KAKO POGOSTO OBČUTITE, DA BOG ALI NEKAJ BOŽANSKEGA POSEGA V VAŠE ŽIVLJENJE?

Vrednost 1278 Frekvenca
1 nikoli 989
2 redko 648
3 občasno 636
4 pogosto 447
5 zelo pogosto 274
6 vseeno mi je 2
7 ne vem, b.o. 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2994 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q14 KAKO POGOSTO OBČUTITE, DA STE Z VSEM SVETOM POVEZANI V ENO S NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ VPRAŠANJ, PRI KATERIH UPORABITE LESTVICO NIKOLI, REDKO, OBČASNO, POGOSTO ALI ZELO POGOSTO.

q14 KAKO POGOSTO OBČUTITE, DA STE Z VSEM SVETOM POVEZANI V ENO SAMO CELOTO.

Vrednost 1377 Frekvenca
1 nikoli 885
2 redko 692
3 občasno 613
4 pogosto 505
5 zelo pogosto 224
6 vseeno mi je 8
7 ne vem, b.o. 103
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2919 111

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q15 POVEJTE ŠE, KAKO POGOSTO MOLITE? NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ VPRAŠANJ, PRI KATERIH UPORABITE LESTVICO NIKOLI, REDKO, OBČASNO, POGOSTO ALI ZELO POGOSTO.

q15 POVEJTE ŠE, KAKO POGOSTO MOLITE?

Vrednost 1476 Frekvenca
1 nikoli 1321
2 redko 558
3 občasno 439
4 pogosto 328
5 zelo pogosto 374
6 vseeno mi je 0
7 ne vem, b.o. 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3020 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q16 KAKO POGOSTO MEDITIRATE? NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ VPRAŠANJ, PRI KATERIH UPORABITE LESTVICO NIKOLI, REDKO, OBČASNO, POGOSTO ALI ZELO POGOSTO.

q16 KAKO POGOSTO MEDITIRATE?

Vrednost 1575 Frekvenca
1 nikoli 1623
2 redko 532
3 občasno 494
4 pogosto 225
5 zelo pogosto 118
6 vseeno mi je 2
7 ne vem, b.o. 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2992 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q17 KAKO POGOSTO SE UDELEŽUJETE VERSKIH OBREDOV? NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ VPRAŠANJ, PRI KATERIH UPORABITE LESTVICO NIKOLI, REDKO, OBČASNO, POGOSTO ALI ZELO POGOSTO.

q17 KAKO POGOSTO SE UDELEŽUJETE VERSKIH OBREDOV?

Vrednost 1674 Frekvenca
1 nikoli 1190
2 redko 770
3 občasno 482
4 pogosto 406
5 zelo pogosto 176
6 vseeno mi je 0
7 ne vem, b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3024 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q18 KAKO POGOSTO SE UDELEŽUJETE DRUGIH DUHOVNIH ALI VERSKIH AKTI NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ VPRAŠANJ, PRI KATERIH UPORABITE LESTVICO NIKOLI, REDKO, OBČASNO, POGOSTO ALI ZELO POGOSTO.

q18 KAKO POGOSTO SE UDELEŽUJETE DRUGIH DUHOVNIH ALI VERSKIH AKTIVNOSTI?

Vrednost 1773 Frekvenca
1 nikoli 1989
2 redko 596
3 občasno 314
4 pogosto 97
5 zelo pogosto 25
6 vseeno mi je 0
7 ne vem, b.o. 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3021 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q19 V KOLIKŠNI MERI VERUJETE V BOGA ALI NEKAJ BOŽANSKEGA?

q19 V KOLIKŠNI MERI VERUJETE V BOGA ALI NEKAJ BOŽANSKEGA? ALI JE TO: SPLOH NIČ, MALO, SREDNJE, PRECEJ ALI ZELO MOČNO?

Vrednost 1872 Frekvenca
1 sploh nič 805
2 malo 552
3 srednje 688
4 precej 492
5 zelo močno 457
6 vseeno mi je 6
7 ne vem, b.o. 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2994 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q20 V KOLIKŠNI MERI VERUJETE V POSMRTNO ŽIVLJENJE KOT NA PRIMER

q20 Z ENAKO LESTVICO OCENITE, V KOLIKŠNI MERI VERUJETE V POSMRTNO ŽIVLJENJE KOT NA PRIMER NESMRTNOST DUŠE, VSTAJENJE OD SMRTI ALI REINKARNACIJO?

Vrednost 1971 Frekvenca
1 sploh nič 1239
2 malo 445
3 srednje 515
4 precej 384
5 zelo močno 363
6 vseeno mi je 9
7 ne vem, b.o. 75
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2946 84

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q21 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, KAKO VERNI BI REKLI, DA STE?

q21 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, KAKO VERNI BI REKLI, DA STE?

Vrednost 2070 Frekvenca
1 SPLOH NIČ 953
2 MALO 576
3 SREDNJE 909
4 PRECEJ 375
5 ZELO MOČNO 193
6 ne vem, b.o. 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3006 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q22 NE GLEDE NA TO ALI SE IMATE ZA VERNE ALI NE, KAKO DUHOVNI BI

q22 NE GLEDE NA TO ALI SE IMATE ZA VERNE ALI NE, KAKO DUHOVNI BI REKLI, DA STE?

Vrednost 2169 Frekvenca
1 SPLOH NIČ 350
2 MALO 593
3 SREDNJE 1136
4 PRECEJ 594
5 ZELO MOČNO 243
6 ne vem, b.o. 114
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2916 114

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q23 KAKO POMEMBNO JE, DA VERSKE OZIROMA RELIGIOZNE TEME OBRAVNAV

q23 KAKO POMEMBNO JE, DA VERSKE OZIROMA RELIGIOZNE TEME OBRAVNAVATE Z RAZLIČNIH VIDIKOV? POVEJTE, ALI TO ZA VAS SPLOH NI POMEMBNO, MALO, SREDNJE, PRECEJ ALI JE ZELO MOČNO POMEMBNO?

Vrednost 2268 Frekvenca
1 sploh nič 520
2 malo 447
3 srednje 762
4 precej 714
5 zelo močno 480
6 ne vem, b.o. 107
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2923 107

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q24 KAKO POGOSTO PREMIŠLJUJETE O POSAMEZNIH VPRAŠANJIH VAŠE VERE

q24 KAKO POGOSTO PREMIŠLJUJETE O POSAMEZNIH VPRAŠANJIH VAŠE VERE? ALI JE TO NIKOLI, REDKO, OBČASNO, POGOSTO ALI ZELO POGOSTO?

Vrednost 2367 Frekvenca
1 nikoli 247
2 redko 617
3 občasno 703
4 pogosto 371
5 zelo pogosto 115
6 ne vem, b.o. 24
8 se ne nanaša 953
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2053 977

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q25 KAKO POGOSTO PA STE KRITIČNI DO VERSKIH NAUKOV, S KATERIMI S

q25 KAKO POGOSTO PA STE KRITIČNI DO VERSKIH NAUKOV, S KATERIMI SE NAČELOMA STRINJATE?

Vrednost 2466 Frekvenca
1 nikoli 285
2 redko 447
3 občasno 654
4 pogosto 482
5 zelo pogosto 152
6 ne vem, b.o. 57
8 se ne nanaša 953
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2020 1010

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

qx1 KAKŠNA JE MOŽNOST IZBIRE MED RELIGIJAMI V OKOLJU, KJER ŽIVIT

qx1 KAKŠNA JE MOŽNOST IZBIRE MED RELIGIJAMI V OKOLJU, KJER ŽIVITE? ALI JE TA MOŽNOST ...?

Vrednost 2565 Frekvenca
1 ZELO VELIKA 236
2 VELIKA 678
3 NEKAJ MOŽNOSTI 705
4 MALO MOŽNOSTI 769
5 NI MOŽNOSTI IZBIRE 450
6 ne vem, b.o. 192
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2838 192

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

qx2 S KOLIKO RAZLIČNIMI RELIGIJAMI STE V ZADNJEM LETU PRIŠLI V O

qx2 S KOLIKO RAZLIČNIMI RELIGIJAMI STE V ZADNJEM LETU PRIŠLI V OSEBNI STIK?

Vrednost 2664 Frekvenca
99 ne vem 84
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2946 84 0 32 1.595 1.716

Vrednosti spremenljivk od 0 do 32

q26 ZA SVOJO VERO SEM PRIPRAVLJEN VELIKO ŽRTVOVATI. NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV O RAZLIČNIH VERSKIH POGLEDIH, VI PA POVEJTE, KAKO SE STRINJATE Z NJIMI. SPET OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI, DA SE S TRDITVIJO SPLOH NE STRINJATE, 5, DA SE S TRDITVIJO STRINJATE V CELOTI. PRVA TRDITEV ...

q26 ZA SVOJO VERO SEM PRIPRAVLJEN VELIKO ŽRTVOVATI.

Vrednost 2763 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 449
2 ne strinjam se 382
3 niti-niti 583
4 se strinjam 332
5 v celoti se strinjam 284
6 vseeno mi je 2
7 ne vem, b.o. 45
8 se ne nanaša 953
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2030 1000 1 5 2.813

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q27 V SVOJO RELIGIJO SKUŠAM PRIDOBITI ČIM VEČ LJUDI. NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV O RAZLIČNIH VERSKIH POGLEDIH, VI PA POVEJTE, KAKO SE STRINJATE Z NJIMI. SPET OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI, DA SE S TRDITVIJO SPLOH NE STRINJATE, 5, DA SE S TRDITVIJO STRINJATE V CELOTI.

q27 V SVOJO RELIGIJO SKUŠAM PRIDOBITI ČIM VEČ LJUDI.

Vrednost 2862 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 1218
2 ne strinjam se 410
3 niti-niti 266
4 se strinjam 101
5 v celoti se strinjam 50
6 vseeno mi je 2
7 ne vem, b.o. 30
8 se ne nanaša 953
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2045 985 1 5 1.707

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q28 ZA MOJO VERNOST JE POMEMBNO, DA SE NENEHNO VARUJEM PRED ZLOM NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV O RAZLIČNIH VERSKIH POGLEDIH, VI PA POVEJTE, KAKO SE STRINJATE Z NJIMI. SPET OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI, DA SE S TRDITVIJO SPLOH NE STRINJATE, 5, DA SE S TRDITVIJO STRINJATE V CELOTI.

q28 ZA MOJO VERNOST JE POMEMBNO, DA SE NENEHNO VARUJEM PRED ZLOM.

Vrednost 2961 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 411
2 ne strinjam se 320
3 niti-niti 396
4 se strinjam 473
5 v celoti se strinjam 385
6 vseeno mi je 10
7 ne vem, b.o. 82
8 se ne nanaša 953
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1985 1045 1 5 3.051

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q29 ZA MOJO VERNOST JE POMEMBNO, DA SE ODLOČNO BORIM PROTI ZLU. NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV O RAZLIČNIH VERSKIH POGLEDIH, VI PA POVEJTE, KAKO SE STRINJATE Z NJIMI. SPET OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI, DA SE S TRDITVIJO SPLOH NE STRINJATE, 5, DA SE S TRDITVIJO STRINJATE V CELOTI.

q29 ZA MOJO VERNOST JE POMEMBNO, DA SE ODLOČNO BORIM PROTI ZLU.

Vrednost 3060 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 288
2 ne strinjam se 221
3 niti-niti 377
4 se strinjam 576
5 v celoti se strinjam 528
6 vseeno mi je 8
7 ne vem, b.o. 79
8 se ne nanaša 953
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1990 1040 1 5 3.42

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q30 PREPRIČAN SEM, DA JE EDINO MOJA RELIGIJA PRAVA, MEDTEM KO SO NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV O RAZLIČNIH VERSKIH POGLEDIH, VI PA POVEJTE, KAKO SE STRINJATE Z NJIMI. SPET OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI, DA SE S TRDITVIJO SPLOH NE STRINJATE, 5, DA SE S TRDITVIJO STRINJATE V CELOTI.

q30 PREPRIČAN SEM, DA JE EDINO MOJA RELIGIJA PRAVA, MEDTEM KO SO DRUGE RELIGIJE PREJ KO NE ZMOTNE.

Vrednost 3159 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 1042
2 ne strinjam se 361
3 niti-niti 293
4 se strinjam 171
5 v celoti se strinjam 133
6 vseeno mi je 9
7 ne vem, b.o. 68
8 se ne nanaša 953
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2000 1030 1 5 1.996

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q31 PREPRIČAN SEM, DA BODO ODREŠENI PREDVSEM PRIPADNIKI MOJE VER NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV O RAZLIČNIH VERSKIH POGLEDIH, VI PA POVEJTE, KAKO SE STRINJATE Z NJIMI. SPET OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI, DA SE S TRDITVIJO SPLOH NE STRINJATE, 5, DA SE S TRDITVIJO STRINJATE V CELOTI.

q31 PREPRIČAN SEM, DA BODO ODREŠENI PREDVSEM PRIPADNIKI MOJE VERE.

Vrednost 3258 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 1201
2 ne strinjam se 358
3 niti-niti 238
4 se strinjam 116
5 v celoti se strinjam 76
6 vseeno mi je 4
7 ne vem, b.o. 84
8 se ne nanaša 953
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1989 1041 1 5 1.747

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q32 MENIM, DA JE LE VEREN ČLOVEK LAHKO RESNIČNO MORALEN. Povejte, kako se strinjate z naslednjo trditvijo na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjate, 5 pa, da se strinjate v celoti.

q32 MENIM, DA JE LE VEREN ČLOVEK LAHKO RESNIČNO MORALEN.

Vrednost 3357 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 1845
2 ne strinjam se 436
3 niti-niti 301
4 se strinjam 180
5 v celoti se strinjam 211
6 vseeno mi je 3
7 ne vem, b.o. 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2973 57 1 5 1.815

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q33 LJUDJE, KI SO BILI SODNO KAZNOVANI PRED VAMI SO NAVEDENE RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE.

q33 LJUDJE, KI SO BILI SODNO KAZNOVANI

Vrednost 3456 Frekvenca
1 ne bi imel za soseda 912
2 ni izbral - vseeno mu je 1817
3 ne vem, b.o. 301
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2729 301

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q34 LJUDJE DRUGE RASE PRED VAMI SO NAVEDENE RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE.

q34 LJUDJE DRUGE RASE

Vrednost 3555 Frekvenca
1 ne bi imel za soseda 195
2 ni izbral - vseeno mu je 2782
3 ne vem, b.o. 53
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2977 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q35 LEVIČARSKI SKRAJNEŽI PRED VAMI SO NAVEDENE RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE.

q35 LEVIČARSKI SKRAJNEŽI

Vrednost 3654 Frekvenca
1 ne bi imel za soseda 1126
2 ni izbral - vseeno mu je 1746
3 ne vem, b.o. 158
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2872 158

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q36 PIJANCI PRED VAMI SO NAVEDENE RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE.

q35 PIJANCI

Vrednost 3753 Frekvenca
1 ne bi imel za soseda 1711
2 ni izbral - vseeno mu je 1230
3 ne vem, b.o. 89
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2941 89

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q37 DESNIČARSKI SKRAJNEŽI PRED VAMI SO NAVEDENE RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE.

q37 DESNIČARSKI SKRAJNEŽI

Vrednost 3852 Frekvenca
1 ne bi imel za soseda 1328
2 ni izbral - vseeno mu je 1536
3 ne vem, b.o. 166
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2864 166

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q38 LJUDJE Z VELIKIMI DRUŽINAMI PRED VAMI SO NAVEDENE RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE.

q38 LJUDJE Z VELIKIMI DRUŽINAMI

Vrednost 3951 Frekvenca
1 ne bi imel za soseda 87
2 ni izbral - vseeno mu je 2905
3 ne vem, b.o. 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2992 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q39 ČUSTVENO NESTABILNI LJUDJE PRED VAMI SO NAVEDENE RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE.

q39 ČUSTVENO NESTABILNI LJUDJE

Vrednost 4050 Frekvenca
1 ne bi imel za soseda 877
2 ni izbral - vseeno mu je 2006
3 ne vem, b.o. 147
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2883 147

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q40 MUSLIMANI PRED VAMI SO NAVEDENE RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE.

q40 MUSLIMANI

Vrednost 4149 Frekvenca
1 ne bi imel za soseda 344
2 ni izbral - vseeno mu je 2617
3 ne vem, b.o. 69
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2961 69

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q41 PRISELJENCI, TUJI DELAVCI PRED VAMI SO NAVEDENE RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE.

q41 PRISELJENCI, TUJI DELAVCI

Vrednost 4248 Frekvenca
1 ne bi imel za soseda 292
2 ni izbral - vseeno mu je 2659
3 ne vem, b.o. 79
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2951 79

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q42 LJUDJE Z AIDS-OM PRED VAMI SO NAVEDENE RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE.

q42 LJUDJE Z AIDS-OM

Vrednost 4347 Frekvenca
1 ne bi imel za soseda 620
2 ni izbral - vseeno mu je 2312
3 ne vem, b.o. 98
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2932 98

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q43 NARKOMANI PRED VAMI SO NAVEDENE RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE.

q43 NARKOMANI

Vrednost 4446 Frekvenca
1 ne bi imel za soseda 1885
2 ni izbral - vseeno mu je 1047
3 ne vem, b.o. 98
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2932 98

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q44 HOMOSEKSUALCI PRED VAMI SO NAVEDENE RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE.

q44 HOMOSEKSUALCI

Vrednost 4545 Frekvenca
1 ne bi imel za soseda 815
2 ni izbral - vseeno mu je 2143
3 ne vem, b.o. 72
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2958 72

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q45 ŽIDJE PRED VAMI SO NAVEDENE RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE.

q45 ŽIDJE

Vrednost 4644 Frekvenca
1 ne bi imel za soseda 243
2 ni izbral - vseeno mu je 2697
3 ne vem, b.o. 90
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2940 90

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q46 ROMI PRED VAMI SO NAVEDENE RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE.

q46 ROMI

Vrednost 4743 Frekvenca
1 ne bi imel za soseda 1029
2 ni izbral - vseeno mu je 1868
3 ne vem, b.o. 133
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2897 133

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q47 PRISELJENCI BI MORALI POSTATI ČIM BOLJ PODOBNI SLOVENCEM, ČE SLEDI ŠE NEKAJ TRDITEV O PRISELJENCIH, VI PA OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, V KOLIKŠNI MERI SE STRINJATE Z NAVEDENIMI TRDITVAMI. 1 POMENI, DA SE S TRDITVIJO SPLOH NE STRINJATE, 5 PA, DA SE S TRDITVIJO V CELOTI STRINJATE.

q47 PRISELJENCI BI MORALI POSTATI ČIM BOLJ PODOBNI SLOVENCEM, ČETUDI TO POMENI, DA SE ODPOVEDO SVOJEMU JEZIKU IN KULTURI.

Vrednost 4842 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 891
2 ne strinjam se 550
3 niti-niti 761
4 se strinjam 402
5 v celoti se strinjam 364
6 vseeno mi je 6
7 ne vem, b.o. 56
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2968 62 1 5 2.595

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q48 ZARADI PRISELJENCEV SE POVEČUJE ŠTEVILO KAZNIVIH DEJANJ, ZLO SLEDI ŠE NEKAJ TRDITEV O PRISELJENCIH, VI PA OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, V KOLIKŠNI MERI SE STRINJATE Z NAVEDENIMI TRDITVAMI. 1 POMENI, DA SE S TRDITVIJO SPLOH NE STRINJATE, 5 PA, DA SE S TRDITVIJO V CELOTI STRINJATE.

q48 ZARADI PRISELJENCEV SE POVEČUJE ŠTEVILO KAZNIVIH DEJANJ, ZLORAB DROGE, BOLEZNI ITD.

Vrednost 4941 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 822
2 ne strinjam se 616
3 niti-niti 631
4 se strinjam 510
5 v celoti se strinjam 342
6 vseeno mi je 0
7 ne vem, b.o. 109
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2921 109 1 5 2.635

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q49 NIČ NIMAM PROTI USPOSOBLJENIM SLOVENSKO GOVOREČIM UČITELJEM, SLEDI ŠE NEKAJ TRDITEV O PRISELJENCIH, VI PA OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, V KOLIKŠNI MERI SE STRINJATE Z NAVEDENIMI TRDITVAMI. 1 POMENI, DA SE S TRDITVIJO SPLOH NE STRINJATE, 5 PA, DA SE S TRDITVIJO V CELOTI STRINJATE.

q49 NIČ NIMAM PROTI USPOSOBLJENIM SLOVENSKO GOVOREČIM UČITELJEM, KI SO SICER PRIPADNIKI DRUGE NACIONALNOSTI, VERE ALI RASE.

Vrednost 5040 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 73
2 ne strinjam se 58
3 niti-niti 189
4 se strinjam 684
5 v celoti se strinjam 1964
6 vseeno mi je 5
7 ne vem, b.o. 57
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2968 62 1 5 4.485

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q50 PRISELJENCI SO SI SAMI KRIVI, ČE JIH LJUDJE ZMERJAJO. SLEDI ŠE NEKAJ TRDITEV O PRISELJENCIH, VI PA OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, V KOLIKŠNI MERI SE STRINJATE Z NAVEDENIMI TRDITVAMI. 1 POMENI, DA SE S TRDITVIJO SPLOH NE STRINJATE, 5 PA, DA SE S TRDITVIJO V CELOTI STRINJATE.

q50 PRISELJENCI SO SI SAMI KRIVI, ČE JIH LJUDJE ZMERJAJO.

Vrednost 5139 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 872
2 ne strinjam se 653
3 niti-niti 773
4 se strinjam 368
5 v celoti se strinjam 264
6 vseeno mi je 2
7 ne vem, b.o. 98
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2930 100 1 5 2.488

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q51 PRISELJENCEM MORA BITI OMOGOČENO ŽIVETI PO SVOJIH OBIČAJIH I SLEDI ŠE NEKAJ TRDITEV O PRISELJENCIH, VI PA OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, V KOLIKŠNI MERI SE STRINJATE Z NAVEDENIMI TRDITVAMI. 1 POMENI, DA SE S TRDITVIJO SPLOH NE STRINJATE, 5 PA, DA SE S TRDITVIJO V CELOTI STRINJATE.

q51 PRISELJENCEM MORA BITI OMOGOČENO ŽIVETI PO SVOJIH OBIČAJIH IN NAVADAH, NE DA BI BILI ZARADI TEGA KAKORKOLI OMEJEVANI ALI ZAPOSTAVLJENI.

Vrednost 5238 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 170
2 ne strinjam se 322
3 niti-niti 816
4 se strinjam 819
5 v celoti se strinjam 830
6 vseeno mi je 1
7 ne vem, b.o. 72
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2957 73 1 5 3.614

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q52 ŠTEVILNI PRISELJENCI PRIHAJAJO V SLOVENIJO SAMO ZATO, DA BI SLEDI ŠE NEKAJ TRDITEV O PRISELJENCIH, VI PA OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, V KOLIKŠNI MERI SE STRINJATE Z NAVEDENIMI TRDITVAMI. 1 POMENI, DA SE S TRDITVIJO SPLOH NE STRINJATE, 5 PA, DA SE S TRDITVIJO V CELOTI STRINJATE.

q52 ŠTEVILNI PRISELJENCI PRIHAJAJO V SLOVENIJO SAMO ZATO, DA BI IZKORIŠČALI NAŠE SOCIALNE PRAVICE IN UGODNOSTI.

Vrednost 5337 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 748
2 ne strinjam se 729
3 niti-niti 695
4 se strinjam 456
5 v celoti se strinjam 261
6 vseeno mi je 1
7 ne vem, b.o. 140
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2889 141 1 5 2.568

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q53 NE ODOBRAVAM ZMERLJIVK, KI ŽALIJO LJUDI DRUGIH NACIONALNOSTI SLEDI ŠE NEKAJ TRDITEV O PRISELJENCIH, VI PA OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, V KOLIKŠNI MERI SE STRINJATE Z NAVEDENIMI TRDITVAMI. 1 POMENI, DA SE S TRDITVIJO SPLOH NE STRINJATE, 5 PA, DA SE S TRDITVIJO V CELOTI STRINJATE.

q53 NE ODOBRAVAM ZMERLJIVK, KI ŽALIJO LJUDI DRUGIH NACIONALNOSTI, VERE ALI RASE.

Vrednost 5436 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 100
2 ne strinjam se 70
3 niti-niti 124
4 se strinjam 640
5 v celoti se strinjam 2042
6 vseeno mi je 0
7 ne vem, b.o. 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2976 54 1 5 4.497

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q54 V PRIMERU POVEČANJA BREZPOSELNOSTI V SLOVENIJI BI MORALI DEL SLEDI ŠE NEKAJ TRDITEV O PRISELJENCIH, VI PA OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, V KOLIKŠNI MERI SE STRINJATE Z NAVEDENIMI TRDITVAMI. 1 POMENI, DA SE S TRDITVIJO SPLOH NE STRINJATE, 5 PA, DA SE S TRDITVIJO V CELOTI STRINJATE.

q54 V PRIMERU POVEČANJA BREZPOSELNOSTI V SLOVENIJI BI MORALI DEL PRISELJENCEV IZSELITI.

Vrednost 5535 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 1069
2 ne strinjam se 747
3 niti-niti 568
4 se strinjam 299
5 v celoti se strinjam 188
6 vseeno mi je 3
7 ne vem, b.o. 156
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2871 159 1 5 2.23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q55 ČISTO VŠEČ BI MI BILO, ČE BI V MOJI SOSESKI ŽIVELO VELIKO PR SLEDI ŠE NEKAJ TRDITEV O PRISELJENCIH, VI PA OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, V KOLIKŠNI MERI SE STRINJATE Z NAVEDENIMI TRDITVAMI. 1 POMENI, DA SE S TRDITVIJO SPLOH NE STRINJATE, 5 PA, DA SE S TRDITVIJO V CELOTI STRINJATE.

q55 ČISTO VŠEČ BI MI BILO, ČE BI V MOJI SOSESKI ŽIVELO VELIKO PRISELJENCEV.

Vrednost 5634 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 386
2 ne strinjam se 626
3 niti-niti 1004
4 se strinjam 520
5 v celoti se strinjam 316
6 vseeno mi je 80
7 ne vem, b.o. 98
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2852 178 1 5 2.914

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q56 LJUDJE BI MORALI IMETI PRAVICO ODKLONITI NASELJEVANJE PRISEL SLEDI ŠE NEKAJ TRDITEV O PRISELJENCIH, VI PA OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, V KOLIKŠNI MERI SE STRINJATE Z NAVEDENIMI TRDITVAMI. 1 POMENI, DA SE S TRDITVIJO SPLOH NE STRINJATE, 5 PA, DA SE S TRDITVIJO V CELOTI STRINJATE.

q56 LJUDJE BI MORALI IMETI PRAVICO ODKLONITI NASELJEVANJE PRISELJENCEV V SVOJO SOSESKO.

Vrednost 5733 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 1020
2 ne strinjam se 716
3 niti-niti 591
4 se strinjam 359
5 v celoti se strinjam 199
6 vseeno mi je 5
7 ne vem, b.o. 140
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2885 145 1 5 2.307

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q57 PRISELJENCEM BI MORALI ZAGOTOVITI ENAK ŽIVLJENJSKI STANDARD SLEDI ŠE NEKAJ TRDITEV O PRISELJENCIH, VI PA OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, V KOLIKŠNI MERI SE STRINJATE Z NAVEDENIMI TRDITVAMI. 1 POMENI, DA SE S TRDITVIJO SPLOH NE STRINJATE, 5 PA, DA SE S TRDITVIJO V CELOTI STRINJATE.

q57 PRISELJENCEM BI MORALI ZAGOTOVITI ENAK ŽIVLJENJSKI STANDARD KOT OSTALIM DRŽAVLJANOM.

Vrednost 5832 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 183
2 ne strinjam se 299
3 niti-niti 644
4 se strinjam 834
5 v celoti se strinjam 946
6 vseeno mi je 4
7 ne vem, b.o. 120
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2906 124 1 5 3.709

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q58 ČISTO VŠEČ BI MI BILO, ČE BI SE MOJ SORODNIK POROČIL Z OSEBO SLEDI ŠE NEKAJ TRDITEV O PRISELJENCIH, VI PA OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, V KOLIKŠNI MERI SE STRINJATE Z NAVEDENIMI TRDITVAMI. 1 POMENI, DA SE S TRDITVIJO SPLOH NE STRINJATE, 5 PA, DA SE S TRDITVIJO V CELOTI STRINJATE.

q58 ČISTO VŠEČ BI MI BILO, ČE BI SE MOJ SORODNIK POROČIL Z OSEBO DRUGE ETNIČNE SKUPINE.

Vrednost 5931 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 164
2 ne strinjam se 257
3 niti-niti 491
4 se strinjam 767
5 v celoti se strinjam 1091
6 vseeno mi je 175
7 ne vem, b.o. 85
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2770 260 1 5 3.853

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q59 KAKO POGOSTO STE V ZADNJIH 5 LETIH AKTIVNO SODELOVALI V SKUP

q59 KAKO POGOSTO STE V ZADNJIH PETIH LETIH AKTIVNO SODELOVALI V SKUPINAH ALI GIBANJIH, KI SE UKVARJAJO S ČLOVEKOVIMI PRAVICAMI, HUMANITARNO POMOČJO, MED-SOSEDSKIMI AKTIVNOSTMI, OKOLJEVARSTVOM, CIVILNO INICIATIVO ALI KULTURO? JE BILO TO...

Vrednost 6030 Frekvenca
1 DNEVNO 99
2 TEDENSKO 157
3 MESEČNO 407
4 REDKEJE 845
5 NIKOLI 1475
6 ne vem, b.o. 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2983 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q60 KAKO POGOSTO STE V ZADNJIH 5 LETIH AKTIVNO SODELOVALI V AKTI

q60 KAKO POGOSTO STE V ZADNJIH PETIH LETIH AKTIVNO SODELOVALI V PREJ NAŠTETIH AKTIVNOSTIH, KI JIH JE ORGANIZIRALA KATERA OD VERSKIH SKUPNOSTI?

Vrednost 6129 Frekvenca
1 DNEVNO 15
2 TEDENSKO 48
3 MESEČNO 143
4 REDKEJE 416
5 NIKOLI 880
6 ne vem, b.o. 6
8 se ne nanaša 1522
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1502 1528

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q61 IN KAKO POGOSTO STE V ZADNJIH 5 LETIH AKTIVNO SODELOVALI V D

q61 IN KAKO POGOSTO STE V ZADNJIH PETIH LETIH AKTIVNO SODELOVALI V DEJAVNOSTIH, KI JIH ORGANIZIRAJO POLITIČNA ALI KULTURNA DRUŠTVA, ORGANIZACIJE ALI GIBANJA?

Vrednost 6228 Frekvenca
1 DNEVNO 40
2 TEDENSKO 71
3 MESEČNO 214
4 REDKEJE 542
5 NIKOLI 634
6 ne vem, b.o. 7
8 se ne nanaša 1522
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1501 1529

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q62 OCENITE ZNESEK, KI GA LETNO DARUJETE V DOBRODELNE NAMENE

q62 OCENITE ZNESEK, KI GA LETNO DARUJETE V DOBRODELNE NAMENE (PRI TEM MISLIMO ZA POMOČ V NARAVNIH NESREČAH, POMOČ DRŽAVAM V RAZVOJU, REVNIM, BREZDOMCEM, INVALIDOM, ITD).

Vrednost 6327 Frekvenca
0 nič 504
998 več kot 998 € 65
999 ne vem, b.o. 357
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2673 357 0 998

Vrednosti spremenljivk od 0 do 998

Q1 ALI PRIPADATE KAKŠNI VERSKI SKUPNOSTI ALI GIBANJU? (formalno

Q1 ALI PRIPADATE KAKŠNI VERSKI SKUPNOSTI ALI GIBANJU?

Vrednost 6426 Frekvenca
1 da 1167
2 ne 1814
3 ne vem, b.o. 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2981 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q2_1 KATERI VERSKI SKUPNOSTI OZIROMA GIBANJU PRIPADATE.

q2_1 KATERI VERSKI SKUPNOSTI OZIROMA GIBANJU PRIPADATE.

Vrednost 6525 Frekvenca
1 rimokatoliška 1080
2 islamska 19
3 pravoslavna 32
4 protestantska - evangeličanska 4
5 protestantska - binkoštniki 2
6 protestantska - reformirana cerkev 0
7 drugo - kateri? 14
8 ne vem, b.o. 16
9 se ne nanaša 1863
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1151 1879

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

q2_2 KATERI VERSKI SKUPNOSTI OZIROMA GIBANJU PRIPADATE.

q2_2 KATERI VERSKI SKUPNOSTI OZIROMA GIBANJU PRIPADATE. (2. odgovor)

Vrednost 6624 Frekvenca
1 rimokatoliška 2
2 islamska 1
3 pravoslavna 0
4 protestantska - evangeličanska 1
5 protestantska - binkoštniki 0
6 protestantska - reformirana cerkev 0
7 drugo - kateri? 3
8 ne vem, b.o. 1160
9 se ne nanaša 1863
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7 3023

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

q2d_r DRUGI VERSKI SKUPNOSTI

q2d_r ŠE KATERI DRUGI VERSKI SKUPNOSTI OZIROMA GIBANJU?

Vrednost 6723 Frekvenca
2 budistična 1
3 evolucijska vedanta-aurobinto-del hinduizma 1
4 Gibanje za pravičnost in razvoj 1
5 hare krišna 1
6 hiduizem 1
7 jehova priča 3
8 joga 1
9 joga v vsakd.živl 1
10 prenova v duhu 2
11 prostestantska 1
12 Rada svami sad sang beas - Indija 1
13 wicca 1
1 se ne nanaša 3015
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15 3015

Vrednosti spremenljivk od 2 do 13

q3_r S KATERO OD NAŠTETIH PA SE ČUTITE BOLJ POVEZANI?

q3_r KATERI VERSKI SKUPNOSTI OZIROMA GIBANJU PRIPADATE? S KATERO OD NAŠTETIH PA SE ČUTITE BOLJ POVEZANI? PRI NASLEDNJIH DVEH VPRAŠANJIH POMISLITE NA TO SKUPINO ALI GIBANJE.

Vrednost 6822 Frekvenca
2 jehova priča 2
3 muslimansko 1
4 pravoslavno 2
5 rimokatoliška 2
6 z obema 1
1 se ne nanaša 3022
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8 3022

Vrednosti spremenljivk od 2 do 6

Q4 KAKO MOČNO STE POVEZANI S TO VERSKO SKUPNOSTJO ALI GIBANJEM?

Q4 KAKO MOČNO STE POVEZANI S TO VERSKO SKUPNOSTJO ALI GIBANJEM? ALI BI REKLI, DA STE ZELO SLABO, SLABO, NITI SLABO NITI MOČNO, MOČNO ALI ZELO MOČNO POVEZANI?

Vrednost 6921 Frekvenca
1 zelo slabo povezani 70
2 slabo 171
3 niti-niti 515
4 močno 289
5 zelo močno povezani 114
6 ne vem, b.o. 8
8 se ne nanaša 1863
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1159 1871 1 5 3.178

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q5 KAKO POGOSTO SE UDELEŽUJETE VERSKIH AKTIVNOSTI V TEJ SKUPNOS

q5 KAKO POGOSTO SE UDELEŽUJETE VERSKIH AKTIVNOSTI V TEJ SKUPNOSTI ALI GIBANJU?

Vrednost 7020 Frekvenca
1 NIKOLI 91
2 OBČASNO 484
3 MESEČNO 120
4 TEDENSKO 417
5 DNEVNO 48
6 ne vem, b.o. 7
8 se ne nanaša 1863
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1160 1870

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

lroj MI LAHKO POVESTE ŠE LETO VAŠEGA ROJSTVA?

lroj MI LAHKO POVESTE ŠE LETO VAŠEGA ROJSTVA?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3008 22 17 91 55.538 18.27

Vrednosti spremenljivk od 17 do 91

Q65 KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Q65 KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 7218 Frekvenca
1 OSNOVNA 306
2 KONČANA POKLICNA ŠOLA 313
3 KONČANA SREDNJA (4 leta) 1288
4 KONČANA VIŠJA (2, 3 letna) 436
5 KONČANA UNIVERZITETNA (visoka ali več) 662
6 ne vem, b.o. 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3005 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q66 KAKŠEN JE VAŠ TRENUTNI ZAKONSKI STAN?

Q66 KAKŠEN JE VAŠ TRENUTNI ZAKONSKI STAN?

Vrednost 7317 Frekvenca
1 SAMSKI (nikoli poročen) 730
2 POROČEN 1464
3 RAZVEZAN (ločen) 148
4 IZVENZAKONSKA SKUPNOST 200
5 VDOVEC / VDOVA 461
6 ne vem, b.o. 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3003 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q67 ALI BI ZASE IN ZA SVOJO DRUŽINO LAHKO REKLI:

Q67 ALI BI ZASE IN ZA SVOJO DRUŽINO LAHKO REKLI:

Vrednost 7416 Frekvenca
1 DA VAM NIČESAR POSEBEJ NE PRIMANJKUJE, DA SE POSEBEJ NE OMEJ 987
2 DA MORATE BITI BOLJ VARČNI, DA SE OMEJUJETE V MANJ POMEMBNIH 1128
3 DA MORATE ZELO SKRBNO GOSPODARITI, DA SPRAVITE KONEC S KONCE 714
4 DA SE MORATE MOČNO OMEJEVATI, TUDI PRI NAKUPU HRANE 136
5 DA ŽIVITE V POMANJKANJU OSNOVNIH DOBRIN 20
6 DA ŽIVITE V REVŠČINI 6
7 ne vem, b.o. 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2991 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q68 NAVEDITE ŠTEVILO OSEB, S KATERIMI ŽIVITE V SKUPNEM GOSPODINJ

Q68 NAVEDITE ŠTEVILO OSEB, S KATERIMI ŽIVITE V SKUPNEM GOSPODINJSTVU, VKLJUČNO Z VAMI.

Vrednost 7515 Frekvenca
99 ne vem, b.o. 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3003 27 0 10 2.74 1.424

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

Q69 ALI STE SE RODILI V SLOVENIJI?

Q69 ALI STE SE RODILI V SLOVENIJI?

Vrednost 7614 Frekvenca
1 da 2755
2 ne 255
3 ne vem, b.o. 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3010 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q70 SE JE VAŠA MAMA RODILA V SLOVENIJI?

Q70 SE JE VAŠA MAMA RODILA V SLOVENIJI?

Vrednost 7713 Frekvenca
1 da 2651
2 ne 354
3 ne vem, b.o. 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3005 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q71 SE JE VAŠ OČE RODIL V SLOVENIJI?

Q71 SE JE VAŠ OČE RODIL V SLOVENIJI?

Vrednost 7812 Frekvenca
1 da 2614
2 ne 387
3 ne vem, b.o. 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3001 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q72 ALI IMATE SLOVENSKO DRŽAVLJANSTVO?

Q72 ALI IMATE SLOVENSKO DRŽAVLJANSTVO?

Vrednost 7911 Frekvenca
1 da 2993
2 ne 16
3 ne vem, b.o. 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3009 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q73a IMA VAŠA MAMA SLOVENSKO DRŽAVLJANSTVO?

q73a IMA VAŠA MAMA SLOVENSKO DRŽAVLJANSTVO?

Vrednost 8010 Frekvenca
1 da 2845
2 ne 157
3 ne vem, b.o. 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3002 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q73b ALI IMA VAŠ OČE SLOVENSKO DRŽAVLJANSTVO?

q73b ALI IMA VAŠ OČE SLOVENSKO DRŽAVLJANSTVO?

Vrednost 819 Frekvenca
1 da 2800
2 ne 185
3 ne vem, b.o. 45
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2985 45

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q74 OD KATEREGA LETA DALJE ŽIVITE V SLOVENIJI?

Q74 OD KATEREGA LETA DALJE ŽIVITE V SLOVENIJI?

Vrednost 828 Frekvenca
9997 od rojstva 2749
9999 ne vem, b.o. 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3004 26 1922 9997

Vrednosti spremenljivk od 1922 do 9997

Q75 KATERI JE VAŠ MATERNI JEZIK?

Q75 KATERI JE VAŠ MATERNI JEZIK?

Vrednost 837 Frekvenca
1 slovenski 2804
2 drugo 203
3 ne vem, b.o. 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3007 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

RAQ75 MATERNI JEZIK - kodirano

RAQ75 MATERNI JEZIK - kodirano:

Vrednost 846 Frekvenca
0 slovenski 2804
1 albanski 4
2 angleški 1
3 bolgarski 1
4 bošnjaški 13
5 češki 3
6 črnogorski 5
7 francoski 1
8 hrvaški 61
9 italijanski 4
10 madžarski 1
11 makedonski 8
12 nemški 2
13 srbski 46
14 srbo-hrvaški 46
15 muslimanski 1
16 srbsko slovenski 1
17 španski 1
18 tatrščina 1
99 ne vem, b.o. 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3004 26

Vrednosti spremenljivk od 0 do 18

Q77 ALI PREBIVATE:

Q77 ALI PREBIVATE:

Vrednost 855 Frekvenca
1 NA PODEŽELJU 820
2 V MANJŠEM MESTU ALI PREDMESTJU 796
3 V VEČJEM MESTU 1396
4 ne vem, b.o. 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3012 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

spol SPOL

spol SPOL

Vrednost 864 Frekvenca
1 moški 1160
2 ženska 1870
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3030 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

rstar STAROST

rstar STAROST

Vrednost 873 Frekvenca
1 ->30 465
2 31 - 45 628
3 46 - 60 829
4 61 -> 1088
5 ne vem, b.o. 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3010 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

izob IZOBRAZBA

izob IZOBRAZBA

Vrednost 882 Frekvenca
1 OSNOVNA 306
2 POKLICNA 313
3 SREDNJA 1288
4 VIŠJA, VISOKA 1098
Sysmiss 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3005 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

wutez Utež

wutez Utež

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3030 0 0.299 4.347 1 0.882

Vrednosti spremenljivk od 0.2988048 do 4.346592

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Smrke, M., Šabec, K., Vovk, T., Črnič, A. in Komel, M. (2012). Mednarodna raziskava o verstvih: Učinki verskega pluralizma [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: VERPLU08. https://doi.org/10.17898/ADP_VERPLU08_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2012
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si