3. Poišči raziskavo

Datum objave: 08. 04. 2017    Datum zadnjega pregleda: 08. 04. 2017

 

V Katalogu ADP na spletni strani imate na voljo več načinov prikaza raziskav. Prikažete si lahko celotni seznam raziskav ali pa se raziskave razvrstite po kriterijih, kot so serija, vsebinska področja, avtor, leto podatkovne objave in podobno. Iskalnik na spletni strani vam omogoča iskanje raziskav po ključnih besedah.

Iskanje splet

 

S klikom na šifro posamezne raziskave, njen naslov ali ikono za opis raziskave lahko pridete do Opisa posamezne raziskave. Preko gumbov pa lahko dostopate tudi do podatkov v pregledovalniku Nesstar.

Legenda splet

 

 

Enostavno iskanje uporabljamo za iskanje besede znotraj katerega koli polja v metapodatkih, kot jih ponuja Nesstar.

Iskanje Nesstar

 

Nesstar ne omogoča naprednega iskanja po korenu besede. Tako moramo našo iskano besedo vpisati v več sklonih, sopomenkah, številih (ednina, množina). Le tako bomo našli vse raziskave, v katerih se izraz pojavi. Dodatna pozornost velja pri uporabi šumnikov, saj jih mogoče kakšni starejši opisi raziskav ne bodo vsebovali. Pri enostavnem iskanju je naš rezultat seznam raziskav, v katerih se pojavi iskana beseda. V nadaljevanju pregledamo raziskavo in ugotovimo, ali je za nas uporabna.

Seznam, ki ga dobimo pri enostavnem iskanju, je lahko dolg, zato bi iskanje morda želeli omejiti. V tem primeru uporabimo možnost Napredno iskanje.

Iskanje Nesstar

 

Z Naprednim iskanjem lahko iščemo raziskave, spremenljivke ali tabele. Lahko tudi določimo polje iskanja (npr. naslov, povzetek ali besedilo vprašanja).

Iščemo lahko po različnih kriterijih, lahko določimo, kaj želimo dobiti kot rezultat in tudi, v katerem katalogu želimo, da iskalnik išče.

Za dostop do okna za Napredno iskanje kliknemo na simbol za napredno iskanje.

Napredno iskanje

 

Za začetek določimo kriterij iskanja. Privzeto je določen kriterij Opis raziskave.

Kriterij iskanja

 

Izbor nadpomenke kriterij Spremenljivka pomeni, da se bo iskanje izvedlo po vseh notranjih kategorijah. Torej tako po besedilu vprašanja, kot kategoriji odgovora ali spremnem tekstu.

Vpišemo iskano besedo ali več besed (uporabimo gumb +) in pri tem izberemo ustrezni operater (in, ali, negacija).

Operater

 

Iskanje po raziskavah, spremenljivkah ali tabelah

Iskanje po raziskavah

Napredno iskanje lahko išče po izrazih v enem ali več poljih. Kot primer iskalnih polij, ki se prikažejo med Kriteriji iskanja omenimo Opis raziskave, Povzetek, Citiranje, Ključne besede in Geografsko pokritje.

Iskanje po spremenljivkah

Kadar kot iskalni kriterij uporabimo polja pod delom Seznam spremenljivk (kot so Ime spremenljivke, Oznaka vprašanja) kot možnost vračanja rezultatov izberemo Seznam spremenljivk. V seznamu iskanja se izpiše seznam spremenljivk glede na iskalni kriterij. Ko odpremo raziskavo se prikažejo relevantne spremenljivke z možnostjo Odprite znotraj opisa raziskave. Če izberemo to možnost, se v novem oknu odpre raziskava, znotraj katere je bila najdena beseda. Izbrana spremenljivka bo dodatno označena.

Izbira kataloga

Iskanje lahko izvedemo v slovenskem ali v angleškem katalogu, lahko pa iščemo po obeh katalogih hkrati. Po katerem katalogu želimo iskati, označimo v zadnjem polju Kje iskati?.

Kliknemo na gumb Išči.

Kot rezultat smo dobili seznam raziskav, v katerih se v delu vprašalnika pojavita besedi državni in zbor. S klikom na raziskavo in nato na spremenljivko se na desni strani izpiše opis spremenljivke.

Iskanje

 

S klikom na Odprite znotraj opisa raziskave se v novem oknu odpre posamezna raziskava. Spremenljivka, znotraj katere je najdena iskana beseda, je označena rahlo podčrtano. To je spremenljivka, pri kateri smo kliknili na Odprite znotraj opisa raziskave.

Na tak način lahko tudi enostavno pregledujemo podobnost spremenljivk skozi čas. Pri konkretni spremenljivki se postavitev vprašanja in kategorij odgovorov skozi čas precej spreminja.

Iskanje

 

  Kako citiram to stran?

Arhiv družboslovnih podatkov. LETO. 3. Poišči raziskavo. Dostopano prek: http://adp.fdv.uni-lj.si/uporabi/kako/iskanje/ (DD. mesec leto).

  V ADP HRANIMO TUDI

Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2007, Prosti čas in šport I, ZA

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si