Kreativnost in odkrivanje nadarjenih: Izdelava inštrumentarija za odkrivanje nadarjenih - Vpliv družbenega in fizičnega okolja na razvoj kreativnosti mladih, 1988

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: KONTAL88
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_KONTAL88_V1
Glavni avtor(ji):
  • Makarovič, Jan
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Križaj, Antonija
Izdelal datoteko podatkov:
RIFSPN - Raziskovalni inštitut FSPN, Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani (Ljubljana; 1988)

Finančna podpora:

Posebna raziskovalna skupnost

Vsebina raziskave

Ključne besede:

izobrazba staršev, socialni položaj staršev, mesečni zaslužek, tip prebivališča, opremljenost prebivališča, prostor učenja, motenje pri učenju, dejavnosti staršev, obnašanje očeta, obnašanje matere, lahko dostopne ustanove v kraju bivanja, čas potreben za pot v šolo, opremljenost šole, fakultativne dejavnosti v šoli, uporaba dodatne literature za učenje, načini učenja, zanimanje za učno snov, čas uporabljen za učenje, vključenost v organizacijah ali gibanjih, javno prikazovanje znanja, vrednote za boljše življenje, štipendija, načrti za prihodnost

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - mladina
Vsebinsko področja CERIF
Socialne strukture
Vsebinska področja ADP
MESTO IN STRUKTURA KREATIVNOSTI V ČLOVEŠKIH SPOSOBNOSTIH
PROBLEMI ODKRIVANJA KREATIVNIH TALENTOV
VPLIV FAKTORJA OKOLJA NA STRUKTURO OSEBNOSTI
SOCIALNE NEENAKOSTI PRI STRUKTURI TALENTA


Povzetek:

Namen raziskave je bil osvetliti problematiko odkrivanja in razvijanja talentov, njen najbolj neposreden namen pa je bil izpopolnitev vprašalnika, preden ga damo v širso republiško rabo. V ta namen smo dali velik poudarek samemu posamezniku in njegovemu družbenemu okolju. V preliminarni fazi smo torej izvedli predpreizkus o nadarjenosti kot inštrument za občo uporabo, ki je bil testiran na študentih FSPN.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: jesen 1987
Čas izdelave: 1988
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

skupina 55 študentov 1. letnika FSPN sociologije in novinarstva

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Raziskovalni inštitut FSPN

Tip vzorca:

Testiranje skupine 55 študentov FSPN na inštrumentu za odkrivanje nadarjenih. Izbor vseh študentov ne predstavlja reprezentativnega vzorca, pač pa je namenjen predvsem za raziskovalne in analitične namene.

Način zbiranja podatkov:

Skupinsko anketiranje in testiranje v različnih fazah raziskave.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: KONTAL88 - SPSS podatki [datoteka podatkov], 1988

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 342
  • število enot: 579

Spremenljivke

ZAPST

ZAPST Zaporedna številka anketiranca

Vrednost 13 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
576 1
577 1
578 1
579 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 579

STKAR1

STKAR Neznana spremenljivka

Vrednost 22 Frekvenca
1 579

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

OBCINA

OBCINA Občina

Vrednost 31 Frekvenca
0 3
1 12
2 6
66 2
67 19
68 6
" " 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 68

ZAPST

ZAPST Zaporedna številka anketiranca

Vrednost 1342 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
576 1
577 1
578 1
579 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 579

STKAR1

STKAR Neznana spremenljivka

Vrednost 2341 Frekvenca
1 579

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

OBCINA

OBCINA Občina

Vrednost 3340 Frekvenca
0 3
1 12
2 6
66 2
67 19
68 6
" " 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 68

SOLA

SOLA Šola

Vrednost 4339 Frekvenca
0 3
1 74
2 91
3 69
4 61
5 73
6 56
7 30
8 19
9 21
10 12
11 16
12 11
13 15
14 2
16 4
17 1
19 5
20 1
30 3
50 1
63 1
" " 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 63

NEZNAN

NEZNANO Neznana spremenljivka

Vrednost 5338 Frekvenca
0 5
10 1
12 2
2026 1
2089 1
6033 1
" " 8

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6033

UP

UP Neznana spremenljivka

Vrednost 6337 Frekvenca
0 3
2 3
4 3
43 1
50 1
52 1
" " 28

Vrednosti spremenljivk od 0 do 52

SPOL

SPOL Spol

Vrednost 7336 Frekvenca
1 308
2 270
5 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

KRAJ

KRAJ Kraj

Vrednost 8335 Frekvenca
1 167
2 411
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

STOTROK

STOTROK Štrevilo otrok

Vrednost 9334 Frekvenca
0 75
1 59
2 322
3 96
4 18
5 4
6 2
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

NEPRESKR

NEPRESKR Število nepreskrbljenih otrok

Vrednost 10333 Frekvenca
0 8
1 99
2 352
3 98
4 10
5 6
6 1
9 2
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

A1

A1 Neznana spremenljivka

Vrednost 11332 Frekvenca
0 1
1 290
2 81
3 200
9 3
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

A2

A2 Neznana spremenljivka

Vrednost 12331 Frekvenca
0 3
1 51
2 97
3 423
9 1
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

A3

A3 Neznana spremenljivka

Vrednost 13330 Frekvenca
0 1
1 350
2 63
3 161
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

A4

A4 Neznana spremenljivka

Vrednost 14329 Frekvenca
0 1
1 49
2 49
3 476
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

A5

A5 Neznana spremenljivka

Vrednost 15328 Frekvenca
0 3
1 276
2 122
3 172
9 2
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

A6

A6 Neznana spremenljivka

Vrednost 16327 Frekvenca
0 1
1 88
2 80
3 405
9 1
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

A7

A7 Neznana spremenljivka

Vrednost 17326 Frekvenca
0 3
1 138
2 141
3 291
9 2
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

A8

A8 Neznana spremenljivka

Vrednost 18325 Frekvenca
0 3
1 85
2 130
3 356
9 1
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

A9

A9 Neznana spremenljivka

Vrednost 19324 Frekvenca
0 2
1 165
2 76
3 331
9 1
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

A10

A10 Neznana spremenljivka

Vrednost 20323 Frekvenca
0 3
1 137
2 90
3 344
9 1
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

A11

A11 Neznana spremenljivka

Vrednost 21322 Frekvenca
0 2
1 200
2 81
3 291
9 1
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

A12

A12 Neznana spremenljivka

Vrednost 22321 Frekvenca
0 3
1 370
2 103
3 99
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

A13

A13 Neznana spremenljivka

Vrednost 23320 Frekvenca
0 2
1 93
2 121
3 359
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

A14

A14 Neznana spremenljivka

Vrednost 24319 Frekvenca
0 2
1 465
2 68
3 39
9 1
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

A15

A15 Neznana spremenljivka

Vrednost 25318 Frekvenca
0 3
1 178
2 115
3 279
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

A16

A16 Neznana spremenljivka

Vrednost 26317 Frekvenca
0 3
1 234
2 99
3 238
9 1
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

A17

A17 Neznana spremenljivka

Vrednost 27316 Frekvenca
0 2
1 88
2 87
3 398
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

A18

A18 Neznana spremenljivka

Vrednost 28315 Frekvenca
0 2
1 47
2 109
3 417
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

A19

A19 Neznana spremenljivka

Vrednost 29314 Frekvenca
0 2
1 141
2 141
3 290
9 1
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

A20

A20 Neznana spremenljivka

Vrednost 30313 Frekvenca
0 2
1 180
2 166
3 227
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

A21

A21 Neznana spremenljivka

Vrednost 31312 Frekvenca
0 3
1 133
2 125
3 313
9 1
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

SOLDEJ

SOLDEJ Šolske dejavnosti

Vrednost 32311 Frekvenca
0 22
1 160
2 155
3 118
4 58
5 34
6 15
7 6
8 4
9 3
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

IZVENSOL

IZVENSOL Izvenšolske dejavnosti

Vrednost 33310 Frekvenca
0 22
1 133
2 195
3 125
4 59
5 30
6 6
7 3
8 1
9 1
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

VSL

VSL Neznana spremenljivka

Vrednost 34309 Frekvenca
0 2
1 474
2 98
9 1
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

VFIZ

VFIZ Neznana spremenljivka

Vrednost 35308 Frekvenca
0 4
1 316
2 254
9 1
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

VKE

VKE Neznana spremenljivka

Vrednost 36307 Frekvenca
0 3
1 312
2 259
9 1
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

VBI

VBI Neznana spremenljivka

Vrednost 37306 Frekvenca
0 4
1 461
2 109
9 1
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

VMAT

VMAT Neznana spremenljivka

Vrednost 38305 Frekvenca
0 2
1 168
2 403
9 1
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

VJEZIK

VJEZIK Neznana spremenljivka

Vrednost 39304 Frekvenca
0 3
1 334
2 236
4 1
9 1
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

VTEH

VTEH Neznana spremenljivka

Vrednost 40303 Frekvenca
0 4
1 463
2 106
4 1
9 1
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

VGOSPOD

VGOSPOD Neznana spremenljivka

Vrednost 41302 Frekvenca
0 4
1 560
2 10
9 1
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

VTEL

VTEL Neznana spremenljivka

Vrednost 42301 Frekvenca
0 4
1 461
2 108
4 1
9 1
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

VLIKO

VLIKO Neznana spremenljivka

Vrednost 43300 Frekvenca
0 4
1 509
2 60
4 1
9 1
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

VGLASB

VGLASB Neznana spremenljivka

Vrednost 44299 Frekvenca
0 4
1 559
2 11
9 1
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

VZEM

VZEM Neznana spremenljivka

Vrednost 45298 Frekvenca
0 3
1 489
2 82
9 1
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

VZG

VZG Neznana spremenljivka

Vrednost 46297 Frekvenca
0 4
1 477
2 93
9 1
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

POKLICEV

POKLICEV Neznana spremenljivka

Vrednost 47296 Frekvenca
0 5
1 38
2 128
3 206
4 122
5 44
6 12
7 5
8 1
9 14
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

STOPNJA

STOPNJA Neznana spremenljivka

Vrednost 48295 Frekvenca
0 132
2 1
4 4
5 148
6 74
7 199
8 9
9 7
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 2 do 9

PANOGA

PANOGA Panoga

Vrednost 49294 Frekvenca
0 59
1 3
4 10
94 54
95 1
99 9
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

POKLIC

POKLIC Poklic

Vrednost 50293 Frekvenca
0 152
1 244
2 8
4 1
11 25
12 1
15 1
20 1
21 20
22 9
23 7
24 4
25 9
30 1
31 29
35 2
38 1
41 10
51 1
61 20
72 3
91 17
92 1
99 7
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

f1

f1 Neznana spremenljivka

Vrednost 51292 Frekvenca
0 2
1 134
2 439
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

F2

F2 Neznana spremenljivka

Vrednost 52291 Frekvenca
0 5
1 538
2 32
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

F3

F3 Neznana spremenljivka

Vrednost 53290 Frekvenca
0 5
1 564
2 6
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

F4

F4 Neznana spremenljivka

Vrednost 54289 Frekvenca
0 5
1 516
2 54
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

F5

F5 Neznana spremenljivka

Vrednost 55288 Frekvenca
0 5
1 537
2 33
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

F6

F6 Neznana spremenljivka

Vrednost 56287 Frekvenca
0 5
1 553
2 16
6 1
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

F7

F7 Neznana spremenljivka

Vrednost 57286 Frekvenca
0 5
1 528
2 42
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

ZELJSTAR

ZELJSTAR Neznana spremenljivka

Vrednost 58285 Frekvenca
0 1
1 129
2 23
3 3
5 4
7 11
8 392
9 12
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

HNAMERA

HNAMERA Neznana spremenljivka

Vrednost 59284 Frekvenca
0 8
1 539
5 27
9 1
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

HSOLA

HSOLA Neznana spremenljivka

Vrednost 60283 Frekvenca
0 23
1 294
2 78
3 80
4 13
5 83
6 1
9 3
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

I1

I1 Neznana spremenljivka

Vrednost 61282 Frekvenca
0 500
1 1
2 17
3 20
4 6
5 6
6 4
7 2
8 3
9 4
" " 16

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

I2

I2 Neznana spremenljivka

Vrednost 62281 Frekvenca
0 413
1 30
2 40
3 39
4 21
5 11
6 5
8 2
9 1
" " 17

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

I3

I3 Neznana spremenljivka

Vrednost 63280 Frekvenca
0 542
1 2
2 1
3 5
4 2
5 4
6 1
7 2
8 1
9 2
" " 17

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

I4

I4 Neznana spremenljivka

Vrednost 64279 Frekvenca
0 238
1 108
2 85
3 81
4 27
5 15
6 3
9 4
" " 18

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

I5

I5 Neznana spremenljivka

Vrednost 65278 Frekvenca
0 458
1 8
2 18
3 38
4 14
5 14
6 5
7 1
9 4
" " 19

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

I6

I6 Neznana spremenljivka

Vrednost 66277 Frekvenca
0 307
1 69
2 75
3 66
4 27
5 14
8 1
9 2
" " 18

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

I7

I7 Neznana spremenljivka

Vrednost 67276 Frekvenca
0 537
1 1
2 4
3 6
4 5
5 4
7 1
9 3
" " 18

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

I8

I8 Neznana spremenljivka

Vrednost 68275 Frekvenca
0 401
1 58
2 40
3 33
4 19
5 6
6 1
7 1
9 2
" " 18

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

I9

I9 Neznana spremenljivka

Vrednost 69274 Frekvenca
0 476
1 20
2 18
3 22
4 11
5 6
6 4
7 2
8 1
9 1
" " 18

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

I10

I10 Neznana spremenljivka

Vrednost 70273 Frekvenca
0 378
1 64
2 52
3 30
4 19
5 6
6 3
7 4
8 1
9 4
" " 18

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

STKAR2

STKAR2 Neznana spremenljivka

Vrednost 71272 Frekvenca
2 579

Vrednosti spremenljivk od 2 do 2

I11

I11 Neznana spremenljivka

Vrednost 72271 Frekvenca
0 508
1 9
2 9
3 17
4 6
5 3
6 5
7 5
9 1
" " 16

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

I12

I12 Neznana spremenljivka

Vrednost 73270 Frekvenca
0 301
1 57
2 68
3 65
4 39
5 21
6 4
7 2
8 4
9 2
" " 16

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

I13

I13 Neznana spremenljivka

Vrednost 74269 Frekvenca
0 460
1 22
2 25
3 22
4 15
5 5
6 6
7 1
8 3
9 4
" " 16

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

I14

I14 Neznana spremenljivka

Vrednost 75268 Frekvenca
0 308
1 61
2 70
3 69
4 23
5 19
6 5
7 4
8 1
9 3
" " 16

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

I15

I15 Neznana spremenljivka

Vrednost 76267 Frekvenca
0 492
1 30
2 8
3 10
4 4
5 5
6 2
7 3
9 9
" " 16

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

MFBT1

MFBT1 Neznana spremenljivka

Vrednost 77266 Frekvenca
0 29
28 1
32 1
84 1
85 1
86 2
" " 8

Vrednosti spremenljivk od 0 do 86

MFBT2

MFBT2 Neznana spremenljivka

Vrednost 78265 Frekvenca
0 28
6 1
15 1
84 1
86 1
90 1
" " 8

Vrednosti spremenljivk od 0 do 90

MFBT3

MFBT3 Neznana spremenljivka

Vrednost 79264 Frekvenca
0 28
38 1
39 3
82 1
83 1
87 1
" " 8

Vrednosti spremenljivk od 0 do 87

MFBT4

MFBT4 Neznana spremenljivka

Vrednost 80263 Frekvenca
0 27
16 1
39 2
82 6
83 1
85 1
" " 8

Vrednosti spremenljivk od 0 do 85

MFBT5

MFBT5 Neznana spremenljivka

Vrednost 81262 Frekvenca
0 29
27 1
32 1
71 21
73 13
86 1
" " 8

Vrednosti spremenljivk od 0 do 86

MFBT6

MFBT6 Neznana spremenljivka

Vrednost 82261 Frekvenca
0 29
15 1
46 4
50 11
52 1
53 13
57 20
60 53
63 65
64 3
67 78
70 73
72 1
73 1
74 76
75 3
76 1
77 48
81 38
84 19
88 15
91 14
94 4
" " 8

Vrednosti spremenljivk od 0 do 94

MFBT7

MFBT7 Neznana spremenljivka

Vrednost 83260 Frekvenca
0 29
5 1
28 1
67 42
68 42
75 1
" " 8

Vrednosti spremenljivk od 0 do 75

MFBT8

MFBT8 Neznana spremenljivka

Vrednost 84259 Frekvenca
0 29
1 1
25 1
81 1
84 2
87 1
" " 8

Vrednosti spremenljivk od 0 do 87

MFBTPERC

MFBTPERC Neznana spremenljivka

Vrednost 85258 Frekvenca
0 37
38 1
39 2
74 4
76 1
86 1
" " 8

Vrednosti spremenljivk od 0 do 86

MFBTINT

MFBTINT Neznana spremenljivka

Vrednost 86257 Frekvenca
0 35
30 1
49 1
81 1
82 1
85 1
" " 8

Vrednosti spremenljivk od 0 do 85

BZ

BZ Neznana spremenljivka

Vrednost 87256 Frekvenca
0 543
5 1
53 1
56 1
57 1
58 1
59 1
62 1
63 2
64 1
65 5
66 2
67 2
68 1
69 1
70 2
72 1
75 1
76 1
" " 10

Vrednosti spremenljivk od 0 do 76

PM

PM Neznana spremenljivka

Vrednost 88255 Frekvenca
0 541
2 1
38 1
43 1
50 2
52 1
53 2
54 1
55 2
58 1
59 3
60 4
63 1
64 2
65 1
69 1
70 1
72 2
74 1
" " 10

Vrednosti spremenljivk od 0 do 74

A

A Neznana spremenljivka

Vrednost 89254 Frekvenca
0 20
1 47
2 114
3 207
4 168
5 9
6 1
7 2
8 3
9 4
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

BOCPRIZ

BOCPRIZ Neznana spremenljivka

Vrednost 90253 Frekvenca
0 5
1 4
2 133
3 429
9 4
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

COCNADAR

COCNADAR Neznana spremenljivka

Vrednost 91252 Frekvenca
0 11
1 4
2 111
3 445
9 4
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

D

D Neznana spremenljivka

Vrednost 92251 Frekvenca
0 10
1 26
2 533
3 1
5 1
9 4
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

SKUSPEH

SKUSPEH Skupni uspeh

Vrednost 93250 Frekvenca
3 7
4 58
5 510
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 3 do 5

USPSL

USPSL Uspeh - slovenščina

Vrednost 94249 Frekvenca
2 1
3 13
4 166
5 395
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 2 do 5

USPFIZ

USPFIZ Uspeh - fizika

Vrednost 95248 Frekvenca
0 1
2 1
3 9
4 141
5 423
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 2 do 5

USPKE

USPKE Uspeh - kemija

Vrednost 96247 Frekvenca
0 1
3 14
4 108
5 452
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 3 do 5

USPBIO

USPBIO Uspeh - biologija

Vrednost 97246 Frekvenca
2 1
3 12
4 95
5 467
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 2 do 5

USPMAT

USPMAT Uspeh - matematika

Vrednost 98245 Frekvenca
2 1
3 13
4 108
5 453
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 2 do 5

USPJEZIK

USPJEZIK Uspeh - tuji jezik

Vrednost 99244 Frekvenca
1 1
2 1
3 10
4 114
5 449
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K

K Neznana spremenljivka

Vrednost 100243 Frekvenca
0 9
1 301
2 236
3 18
8 1
9 6
" " 8

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

IZOBROCE

V1. OZNAČI STOPNJO ŠOLSKE IZOBRAZBE, KI JO JE DOSEGEL TVOJ OČE. Če nimaš očeta, označi izobrazbo skrbnika, ali rednika. (samo en odgovor)

Vrednost 101242 Frekvenca
1 nedokončana osnovna šola 13
2 končana osnovna šola 26
3 šola ali izpit za kvallficirane delavce 54
4 nižja strokovna izobrazba (dvoletna administrativna šola, meščanska šola, nižja gimnazija, trgovska akademija, ipd.) 47
5 popolna srednja šola (u iteljišče, srednja tehniška šola, srednja ekonomska šola, višja gimnazija itd.) 147
6 višja šola ali prva stopnja visoke šole 69
7 nedokončana visoka šola 18
8 visoka šola all fakulteta 131
0 5
9 7
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

IZOBMATI

V2. OZNAČI STOPNJO ŠOLSKE IZOBRAZBE, KI JO JE DOSEGLA TVOJA MATI! (samo en odgovor)

Vrednost 102241 Frekvenca
1 nedokončana osnovna šola 9
2 končana osnovna šola 69
3 šola ali izpit za kvalificirane delavce 24
4 nižja strokovna izobrazba 36
5 popolna srednja šola 168
6 višja šola ali prva stopnja visoke šsole 102
7 nedokončana visoka šola 17
8 visoka šola all fakulteta 88
0 2
9 1
" " 63

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

OCEAKTA V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Oče: a) se aktivno športno udejstvuje (npr. smuča, hodi v hribe, tekmuje)

Vrednost 103240 Frekvenca
1 da 276
2 ne 225
0 16
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

OCEAKTB V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Oče: b) je član glasbenega ali pevskega društva

Vrednost 104239 Frekvenca
1 da 471
2 ne 30
0 16
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

OCEAKTC V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Oče: c) obiskuje (ali je obiskoval) večerno šolo

Vrednost 105238 Frekvenca
1 da 470
2 ne 31
0 16
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

OCEAKTD V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Oče: d) obiskuje (ali je obiskoval) tečaj za tuje jezike

Vrednost 106237 Frekvenca
1 da 403
2 ne 98
0 16
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

OCEAKTE V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Oče: e) se udeležuje sestankov izven delovnega časa

Vrednost 107236 Frekvenca
1 da 208
2 ne 293
0 16
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

OCEAKTF V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Oče: f) dela tudi izven rednega delovnega časa

Vrednost 108235 Frekvenca
1 da 220
2 ne 280
0 16
9 1
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

OCEAKTG V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Oče: g) ima svojega konjička (kaj zbira, sestavlja, igra na instrument, ipd.)

Vrednost 109234 Frekvenca
1 da 288
2 ne 213
0 16
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

OCEAKTH V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Oče: h) se sam izobražuje, bere knjige

Vrednost 110233 Frekvenca
1 da 226
2 ne 274
0 16
3 1
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

OCEAKTI V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Oče: i) je član Zveze komunistov

Vrednost 111232 Frekvenca
1 da 341
2 ne 160
0 16
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

OCEAKTJ V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Oče: j) je (ali je bil) član delavskega sveta v podjetju

Vrednost 112231 Frekvenca
1 da 307
2 ne 193
0 16
9 1
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

OCEAKTK V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Oče: k) ima razne funkcije

Vrednost 113230 Frekvenca
1 da 297
2 ne 204
0 16
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

OCEAKTL V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Oče: l) drugo

Vrednost 114229 Frekvenca
1 da 476
2 ne 25
0 16
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

MATAKTA V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Mati: a) se aktivno športno udejstvuje (npr. smuča, hodi v hribe, tekmuje)

Vrednost 115228 Frekvenca
1 da 392
2 ne 120
0 4
9 1
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

MATAKTB V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Mati: b) je član glasbenega ali pevskega društva

Vrednost 116227 Frekvenca
1 da 492
2 ne 19
0 4
9 2
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

MATAKTC V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Mati: c) obiskuje (ali je obiskoval) večerno šolo

Vrednost 117226 Frekvenca
1 da 487
2 ne 25
0 4
9 1
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

MATAKTD V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Mati: d) obiskuje (ali je obiskoval) tečaj za tuje jezike

Vrednost 118225 Frekvenca
1 da 433
2 ne 79
0 4
9 1
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

MATAKTE V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Mati: e) se udeležuje sestankov izven delovnega časa

Vrednost 119224 Frekvenca
1 da 304
2 ne 208
0 4
9 1
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

MATAKTF V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Mati: f) dela tudi izven rednega delovnega časa

Vrednost 120223 Frekvenca
1 da 313
2 ne 199
0 4
9 1
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

MATAKTG V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Mati: g) ima svojega konjička (kaj zbira, sestavlja, igra na instrument, ipd.)

Vrednost 121222 Frekvenca
1 da 365
2 ne 147
0 4
9 1
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

MATAKTH V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Mati: h) se sam izobražuje, bere knjige

Vrednost 122221 Frekvenca
1 da 227
2 ne 285
0 4
9 1
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

MATAKTI V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Mati: i) je član Zveze komunistov

Vrednost 123220 Frekvenca
1 da 419
2 ne 92
0 4
9 2
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

MATAKTJ V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Mati: j) je (ali je bil) član delavskega sveta v podjetju

Vrednost 124219 Frekvenca
1 da 329
2 ne 181
0 4
9 3
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

MATAKTK V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Mati: k) ima razne funkcije

Vrednost 125218 Frekvenca
1 da 362
2 ne 149
0 4
9 2
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

MATAKTL V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Mati: l) drugo

Vrednost 126217 Frekvenca
1 da 497
2 ne 15
0 4
9 1
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

KMETIJA

V4. ALI IMATE KMETIJO?

Vrednost 127216 Frekvenca
1 da 448
2 ne 47
0 21
9 1
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V5A V5. ALI IMATE V VAŠEM STANOVANJU OZ. HIŠI (obkroži vse kar ustreza)?

a) tekočo vodo

Vrednost 128215 Frekvenca
1 da 0
2 ne 517
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V5B V5. ALI IMATE V VAŠEM STANOVANJU OZ. HIŠI (obkroži vse kar ustreza)?

b) kopalnico

Vrednost 129214 Frekvenca
1 da 5
2 ne 512
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V5C V5. ALI IMATE V VAŠEM STANOVANJU OZ. HIŠI (obkroži vse kar ustreza)?

c) posebno kuhinjo

Vrednost 130213 Frekvenca
1 da 67
2 ne 450
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V5D V5. ALI IMATE V VAŠEM STANOVANJU OZ. HIŠI (obkroži vse kar ustreza)?

d) električni boiler

Vrednost 131212 Frekvenca
1 da 103
2 ne 413
9 1
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V5E V5. ALI IMATE V VAŠEM STANOVANJU OZ. HIŠI (obkroži vse kar ustreza)?

e) centralno kurjavo

Vrednost 132211 Frekvenca
1 da 87
2 ne 430
9 0
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V5F V5. ALI IMATE V VAŠEM STANOVANJU OZ. HIŠI (obkroži vse kar ustreza)?

f) nič od zgoraj navedenega

Vrednost 133210 Frekvenca
1 da 509
2 ne 8
9 0
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

STKAR3

STKAR3 Neznana spremenljivka

Vrednost 134209 Frekvenca
3 579

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

V6A V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

a) radio

Vrednost 135208 Frekvenca
1 da 0
2 ne 517
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V6B V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

b) televizor

Vrednost 136207 Frekvenca
1 da 2
2 ne 515
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V6C V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

c) telefon

Vrednost 137206 Frekvenca
1 da 136
2 ne 381
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V6D V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

d) gramofon

Vrednost 138205 Frekvenca
1 da 155
2 ne 362
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V6E V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

e) slovar

Vrednost 139204 Frekvenca
1 da 22
2 ne 495
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V6F V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

f) leksikon oz. enciklopedija

Vrednost 140203 Frekvenca
1 da 64
2 ne 453
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V6G V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

g) glasbeni instrument

Vrednost 141202 Frekvenca
1 da 180
2 ne 336
0 1
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V6H V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

h) kamera za filmanje

Vrednost 142201 Frekvenca
1 da 446
2 ne 71
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V6I V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

i) fotoaparat

Vrednost 143200 Frekvenca
1 da 50
2 ne 467
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V6J V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

j) pisalni stroj

Vrednost 144199 Frekvenca
1 da 225
2 ne 292
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V6K V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

k) magnetofon

Vrednost 145198 Frekvenca
1 da 323
2 ne 194
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V6L V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

l) dnevni časopis

Vrednost 146197 Frekvenca
1 da 114
2 ne 401
9 2
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V6M V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

m) naročena revija

Vrednost 147196 Frekvenca
1 da 143
2 ne 374
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V6N V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

n) avto

Vrednost 148195 Frekvenca
1 da 39
2 ne 478
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V6P V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

p) kinoprojektor

Vrednost 149194 Frekvenca
1 da 403
2 ne 114
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V6R V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

r) omara s knjigami

Vrednost 150193 Frekvenca
1 da 24
2 ne 493
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V6S V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

s) umetniška slika na steni

Vrednost 151192 Frekvenca
1 da 122
2 ne 395
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V6T V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

t) daljnogled

Vrednost 152191 Frekvenca
1 da 251
2 ne 265
9 1
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V6U V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

u) kmetijski stroj - kateri

Vrednost 153190 Frekvenca
1 da 273
2 ne 54
0 169
3 12
4 8
6 1
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V6V V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

v) gospodinjski stroj - kateri

Vrednost 154189 Frekvenca
1 da 82
2 ne 236
0 17
9 9
3 99
4 43
6 7
5 15
7 1
8 7
" " 63

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V6Z V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

z) hišni računalnik

Vrednost 155188 Frekvenca
1 da 265
2 ne 251
" " 63

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V6X V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

x) drugo

Vrednost 156187 Frekvenca
1 da 430
2 ne 77
0 3
3 5
4 2
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

PROSTOR

V7. KAKŠEN JE PROSTOR, V KATEREM SE UČIŠ? (samo en odgovor)

Vrednost 157186 Frekvenca
1 imam svojo sobo (v kateri sem sam) 348
2 imam svoj stalni delovni kot 130
3 imam prostor za učenje, ki pa ni stalen 30
4 nimam primernega prostora za učenje 7
0 1
9 1
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

VRTEC

V8. ALI SI PRED VSTOPOM V ŠOLO OBISKOVAL VRTEC?

Vrednost 158185 Frekvenca
1 da 89
2 ne 420
0 7
3 1
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

POTVSOLO

V9. KOLIKO ČASA POTREBUJEŠ ZA POT ALI V0ŽNJO V SOLO? (samo en odgovor)

Vrednost 159184 Frekvenca
1 manj kot po1 ure 436
2 pol ure ali več 68
3 eno uro ali več 8
0 3
9 2
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V10A V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽK0V SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

a) likovni krožek

Vrednost 160183 Frekvenca
1 da 322
2 ne 195
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V10B V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽK0V SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

b) folkiorni krožek

Vrednost 161182 Frekvenca
1 da 409
2 ne 107
" " 63

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V10C V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽK0V SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

c) literarni krožek

Vrednost 162181 Frekvenca
1 da 314
2 ne 203
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V10D V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽK0V SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

d) modelarski krožek

Vrednost 163180 Frekvenca
1 da 421
2 ne 95
" " 63

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V10E V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽK0V SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

e) fizikalni krožek

Vrednost 164179 Frekvenca
1 da 318
2 ne 199
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V10F V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽK0V SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

f) kemijski krožek

Vrednost 165178 Frekvenca
1 da 264
2 ne 252
" " 63

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V10G V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽK0V SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

g) biološki krožek

Vrednost 166177 Frekvenca
1 da 388
2 ne 128
" " 63

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V10H V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽK0V SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

h) fotokrožek

Vrednost 167176 Frekvenca
1 da 439
2 ne 77
" " 63

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V10I V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽK0V SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

i) tehniški krožek

Vrednost 168175 Frekvenca
1 da 434
2 ne 82
" " 63

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V10J V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽK0V SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

j) računalniški krožek

Vrednost 169174 Frekvenca
1 da 263
2 ne 253
" " 63

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V10K V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽK0V SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

k) dramaturski krožek

Vrednost 170173 Frekvenca
1 da 387
2 ne 129
" " 63

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V10L V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽK0V SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

l) športni klub

Vrednost 171172 Frekvenca
1 da 212
2 ne 305
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V10M V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽK0V SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

m) planinski krožek

Vrednost 172171 Frekvenca
1 da 351
2 ne 166
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V10N V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽK0V SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

n) plesna šola

Vrednost 173170 Frekvenca
1 da 225
2 ne 292
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V10O V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽK0V SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

o) pevski zbor ali orkester

Vrednost 174169 Frekvenca
1 da 218
2 ne 299
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V10P V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽK0V SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

p) drugo

Vrednost 175168 Frekvenca
1 da 242
2 ne 241
0 1
3 17
4 9
5 2
6 1
7 3
8 1
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

DOMDELO

V11. KOLIKO ČASA DNEVNO SI MED ŠOLSKIM LETOM ZAPOSLEN Z DOMAČIM DELOM (v gospodinjstvu ali na kmetiji)? (Samo en odgovor)

Vrednost 176167 Frekvenca
1 sploh nič 27
2 manj kot eno uro dnevno 272
3 več kot eno uro dnevno 177
4 dve uri ali več 34
0 2
9 5
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

CASUCEN

V12. KOLIKO ČASA PORABIŠ POVPREČNO DNEVNO IZVEN POUKA ZA UČENJE IN DOMAČE NALOGE? (Samo en odgovor)

Vrednost 177166 Frekvenca
1 pol ure ali manj 115
2 približno eno uro 237
3 približno dve uri 124
4 približno tri ure 34
5 štiri do pet ur 3
6 nad pet ur 1
9 3
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V13A V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

a) ročno delo po lastni zamisli

Vrednost 178165 Frekvenca
1 da 269
2 ne 247
9 1
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V13B V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

b) reševanje križank, rebusov ipd.

Vrednost 179164 Frekvenca
1 da 85
2 ne 432
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V13C V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

c) zbirateljstvo (znamke ipd.)

Vrednost 180163 Frekvenca
1 da 202
2 ne 315
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V13D V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

d) razpravljanje (debate, diskusije) s prijatelji o raznih problemih

Vrednost 181162 Frekvenca
1 da 167
2 ne 350
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V13E V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

e) obisk muzejev, razstav, galerij

Vrednost 182161 Frekvenca
1 da 418
2 ne 98
" " 63

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V13F V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

f) risanje, slikanje ali kiparjenje

Vrednost 183160 Frekvenca
1 da 352
2 ne 165
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V13G V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

g) športno udejstvovanje

Vrednost 184159 Frekvenca
1 da 188
2 ne 329
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V13H V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

h) tehnično konstruiranje

Vrednost 185158 Frekvenca
1 da 422
2 ne 95
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V13I V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

i) poslušanje glasbe, opere, koncerti, ipd.

Vrednost 186157 Frekvenca
1 da 139
2 ne 377
3 1
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V13J V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

j) branje leposlovnih knjig

Vrednost 187156 Frekvenca
1 da 146
2 ne 371
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V13K V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

k) družbeno - politično udejstvovanje

Vrednost 188155 Frekvenca
1 da 459
2 ne 58
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V13L V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

l) spremljanje poljudno - znanstvenih oddaj na radiu ali TV

Vrednost 189154 Frekvenca
1 da 124
2 ne 393
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V13M V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

m) študij tujih jezikov (na lastnO pobudo)

Vrednost 190153 Frekvenca
1 da 353
2 ne 164
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V13N V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

n) predavanja ali seminarji izven šole

Vrednost 191152 Frekvenca
1 da 475
2 ne 42
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V13O V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

o) igranje na instrument

Vrednost 192151 Frekvenca
1 da 339
2 ne 177
9 1
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V13P V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

p) delo z računalnikom

Vrednost 193150 Frekvenca
1 da 278
2 ne 237
9 2
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V13R V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

r) delo na kmetiji

Vrednost 194149 Frekvenca
1 da 448
2 ne 68
8 1
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V13S V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

s) pisanje (pesmi, črtic itd.)

Vrednost 195148 Frekvenca
1 da 399
2 ne 116
3 1
" " 63

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V13T V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

t) honorarno delo

Vrednost 196147 Frekvenca
1 da 492
2 ne 25
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V13U V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

u) drugo

Vrednost 197146 Frekvenca
1 da 448
2 ne 65
3 1
0 3
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V14A V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

a) športro ali telovadno društvo

Vrednost 198145 Frekvenca
1 nisem član 166
2 sodelavec; član 301
3 funkcija 45
0 5
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V14B V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

b) taborniška organizacija

Vrednost 199144 Frekvenca
1 nisem član 318
2 sodelavec; član 165
3 funkcija 26
0 8
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V14C V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

c) Ljudska tehnika

Vrednost 200143 Frekvenca
1 nisem član 464
2 sodelavec; član 29
3 funkcija 3
0 20
9 1
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V14D V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

d) Planinsko društvo

Vrednost 201142 Frekvenca
1 nisem član 290
2 sodelavec; član 207
3 funkcija 8
0 12
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V14E V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

e) kulturno prosvetno društvo

Vrednost 202141 Frekvenca
1 nisem član 407
2 sodelavec; član 72
3 funkcija 18
0 20
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V14F V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

f) mladinski klub

Vrednost 203140 Frekvenca
1 nisem član 324
2 sodelavec; član 136
3 funkcija 44
0 13
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V14G V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

g) Zveza prijateljev mladine

Vrednost 204139 Frekvenca
1 nisem član 425
2 sodelavec; član 63
3 funkcija 6
0 23
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V14H V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

h) Klub OZN

Vrednost 205138 Frekvenca
1 nisem član 400
2 sodelavec; član 82
3 funkcija 16
0 19
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V14I V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

i) foto-kino klub

Vrednost 206137 Frekvenca
1 nisem član 459
2 sodelavec; član 36
3 funkcija 4
0 18
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V14J V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

j) amaterska likovna skupina

Vrednost 207136 Frekvenca
1 nisem član 434
2 sodelavec; član 61
3 funkcija 4
0 18
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V14K V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

k) mladinska delovna akcija

Vrednost 208135 Frekvenca
1 nisem član 411
2 sodelavec; član 77
3 funkcija 8
0 21
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V14L V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

1) Zveza socialistične mladine

Vrednost 209134 Frekvenca
1 nisem član 177
2 sodelavec; član 254
3 funkcija 71
0 15
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V14M V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

m) Zveza komunistov

Vrednost 210133 Frekvenca
1 nisem član 489
2 sodelavec; član 2
3 funkcija 1
0 25
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

STKAR4

STKAR4 Neznana spremenljivka

Vrednost 211132 Frekvenca
4 579

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

V14N V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

n) organi samoupravljanja na šoll

Vrednost 212131 Frekvenca
1 nisem član 274
2 sodelavec; član 122
3 funkcija 106
0 15
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V14O V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

o) mirovo gibanje

Vrednost 213130 Frekvenca
1 nisem član 469
2 sodelavec; član 25
3 funkcija 0
0 22
9 1
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V14P V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

p) ekološko gibanje

Vrednost 214129 Frekvenca
1 nisem član 428
2 sodelavec; član 66
3 funkcija 3
0 20
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V14R V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

r) orkester ali pevski zbor

Vrednost 215128 Frekvenca
1 nisem član 242
2 sodelavec; član 243
3 funkcija 22
0 10
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V14S V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

s) glasbena skupina

Vrednost 216127 Frekvenca
1 nisem član 448
2 sodelavec; član 39
3 funkcija 8
0 22
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V14T V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

t) glasbena šola

Vrednost 217126 Frekvenca
1 nisem član 334
2 sodelavec; član 156
3 funkcija 11
0 16
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V14U V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

u) plesna šola

Vrednost 218125 Frekvenca
1 nisem član 245
2 sodelavec; član 251
3 funkcija 6
0 15
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V14V V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

v) jezikovni tečaj

Vrednost 219124 Frekvenca
1 nisem član 329
2 sodelavec; član 168
3 funkcija 4
0 16
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V14Z V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

z) drugo

Vrednost 220123 Frekvenca
1 nisem član 422
2 sodelavec; član 45
3 funkcija 26
0 24
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

ZNANMLAD

V15. ALI SI SE ŽE KDAJ UDELEŽIL KATEREGA TEKMOVANJA V OKVIRU GIBANJA ZNANOST MLADINI?

Vrednost 221122 Frekvenca
1 da 363
2 ne 130
0 22
9 2
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

RAZTABOR

V16. ALI SI SE ŽE KDAJ UDELEŽIL KAKEGA RAZISKOVALNEGA TABORA?

Vrednost 222121 Frekvenca
1 da 447
2 ne 63
0 7
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

REVIJA

V17. ALI SI ŽE KDAJ SODELOVAL PRI KAKEM ČASOPISU ALI REVIJI?

Vrednost 223120 Frekvenca
1 da 204
2 ne 308
0 3
9 2
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

TEKSL V18. ALI SI ŽE KDAJ SODELOVAL PRI TEKMOVANJU IZ ZNANJA NEKEGA ŠOLSKEGA PREDMEETA?

TEKSL Slovenščina

Vrednost 224119 Frekvenca
1 373
2 2
3 36
4 83
5 19
9 4
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

TEKFIZ V18. ALI SI ŽE KDAJ SODELOVAL PRI TEKMOVANJU IZ ZNANJA NEKEGA ŠOLSKEGA PREDMEETA?

TEKFIZ Fizika

Vrednost 225118 Frekvenca
1 300
2 1
3 47
4 100
5 63
6 1
9 5
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

TEKKE V18. ALI SI ŽE KDAJ SODELOVAL PRI TEKMOVANJU IZ ZNANJA NEKEGA ŠOLSKEGA PREDMEETA?

TEKKE Kemija

Vrednost 226117 Frekvenca
1 315
2 3
3 26
4 99
5 68
6 1
9 5
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

TEKBIO V18. ALI SI ŽE KDAJ SODELOVAL PRI TEKMOVANJU IZ ZNANJA NEKEGA ŠOLSKEGA PREDMEETA?

TEKBIO Biologija

Vrednost 227116 Frekvenca
1 512
2 0
3 0
4 1
5 1
6 1
9 2
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

TEKMAT V18. ALI SI ŽE KDAJ SODELOVAL PRI TEKMOVANJU IZ ZNANJA NEKEGA ŠOLSKEGA PREDMEETA?

TEKMAT Matematika

Vrednost 228115 Frekvenca
1 40
2 7
3 78
4 244
5 137
6 2
7 4
9 5
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

TEKJEZIK V18. ALI SI ŽE KDAJ SODELOVAL PRI TEKMOVANJU IZ ZNANJA NEKEGA ŠOLSKEGA PREDMEETA?

TEKJEZIK Tuji jezik

Vrednost 229114 Frekvenca
1 340
2 2
3 43
4 114
5 15
9 3
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

TEKZG V18. ALI SI ŽE KDAJ SODELOVAL PRI TEKMOVANJU IZ ZNANJA NEKEGA ŠOLSKEGA PREDMEETA?

TEKZG Zgodovina

Vrednost 230113 Frekvenca
1 494
2 2
3 2
4 9
5 8
9 2
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

TEKDRUPR V18. ALI SI ŽE KDAJ SODELOVAL PRI TEKMOVANJU IZ ZNANJA NEKEGA ŠOLSKEGA PREDMEETA?

TEKDRUPR

Vrednost 231112 Frekvenca
1 449
2 4
3 3
4 26
5 29
6 2
7 2
9 2
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

VESSOLA V18. ALI SI ŽE KDAJ SODELOVAL PRI TEKMOVANJU IZ ZNANJA NEKEGA ŠOLSKEGA PREDMEETA?

VESSOLA Vesela šola

Vrednost 232111 Frekvenca
1 462
2 2
3 11
4 17
5 23
9 2
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V19A V19. SPODAJ SO NAVEDENI ŠE RAZNI DRUGI NAČINI, KAKO LAHKO POSAMEZNIK JAVNO POKAŽE SVOJE ZNANJE IN SPOSOBNOSTI. Obkrorži ustrezno številko pri vseh tistih, ki si se jih že kdaj udeleži. Kot vidiš, se nanašajo številke na to, ali je bil tvoj nastop oziroma prispevek v okviru razreda, v okviru šole, v okviru občine, Slovenije, Jugoslavije ali v mednarodnem merilu!

a) sodeloval sem na razstavi z risbo ali kakim drugim likovnim izdelkom

Vrednost 233110 Frekvenca
1 razred 130
2 šola 49
3 občina 191
4 Slovenija 77
5 Jugoslavija 52
6 mednarono 11
7 6
9 1
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V19B V19. SPODAJ SO NAVEDENI ŠE RAZNI DRUGI NAČINI, KAKO LAHKO POSAMEZNIK JAVNO POKAŽE SVOJE ZNANJE IN SPOSOBNOSTI. Obkrorži ustrezno številko pri vseh tistih, ki si se jih že kdaj udeleži. Kot vidiš, se nanašajo številke na to, ali je bil tvoj nastop oziroma prispevek v okviru razreda, v okviru šole, v okviru občine, Slovenije, Jugoslavije ali v mednarodnem merilu!

b) sodeloval sem na razstavi s tehničnim izdelkom

Vrednost 234109 Frekvenca
1 razred 328
2 šola 54
3 občina 87
4 Slovenija 23
5 Jugoslavija 19
6 mednarono 5
7 1
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V19C V19. SPODAJ SO NAVEDENI ŠE RAZNI DRUGI NAČINI, KAKO LAHKO POSAMEZNIK JAVNO POKAŽE SVOJE ZNANJE IN SPOSOBNOSTI. Obkrorži ustrezno številko pri vseh tistih, ki si se jih že kdaj udeleži. Kot vidiš, se nanašajo številke na to, ali je bil tvoj nastop oziroma prispevek v okviru razreda, v okviru šole, v okviru občine, Slovenije, Jugoslavije ali v mednarodnem merilu!

c) nastopil sem na prireditvi z deklamacijo ali recitacijo

Vrednost 235108 Frekvenca
1 razred 102
2 šola 46
3 občina 232
4 Slovenija 123
5 Jugoslavija 5
6 mednarono 7
7 1
0 1
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V19D V19. SPODAJ SO NAVEDENI ŠE RAZNI DRUGI NAČINI, KAKO LAHKO POSAMEZNIK JAVNO POKAŽE SVOJE ZNANJE IN SPOSOBNOSTI. Obkrorži ustrezno številko pri vseh tistih, ki si se jih že kdaj udeleži. Kot vidiš, se nanašajo številke na to, ali je bil tvoj nastop oziroma prispevek v okviru razreda, v okviru šole, v okviru občine, Slovenije, Jugoslavije ali v mednarodnem merilu!

d) nastopil sem na glasbeni prireditvi

Vrednost 236107 Frekvenca
1 razred 258
2 šola 21
3 občina 67
4 Slovenija 117
5 Jugoslavija 35
6 mednarono 9
7 10
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V19E V19. SPODAJ SO NAVEDENI ŠE RAZNI DRUGI NAČINI, KAKO LAHKO POSAMEZNIK JAVNO POKAŽE SVOJE ZNANJE IN SPOSOBNOSTI. Obkrorži ustrezno številko pri vseh tistih, ki si se jih že kdaj udeleži. Kot vidiš, se nanašajo številke na to, ali je bil tvoj nastop oziroma prispevek v okviru razreda, v okviru šole, v okviru občine, Slovenije, Jugoslavije ali v mednarodnem merilu!

e) imel sem predavanje o neki temi

Vrednost 237106 Frekvenca
1 razred 268
2 šola 187
3 občina 41
4 Slovenija 13
5 Jugoslavija 4
6 mednarono 1
7 2
9 1
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V19F V19. SPODAJ SO NAVEDENI ŠE RAZNI DRUGI NAČINI, KAKO LAHKO POSAMEZNIK JAVNO POKAŽE SVOJE ZNANJE IN SPOSOBNOSTI. Obkrorži ustrezno številko pri vseh tistih, ki si se jih že kdaj udeleži. Kot vidiš, se nanašajo številke na to, ali je bil tvoj nastop oziroma prispevek v okviru razreda, v okviru šole, v okviru občine, Slovenije, Jugoslavije ali v mednarodnem merilu!

f) sodeloval sem na športni tekmi

Vrednost 238105 Frekvenca
1 razred 101
2 šola 50
3 občina 110
4 Slovenija 152
5 Jugoslavija 66
6 mednarono 19
7 19
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V19G V19. SPODAJ SO NAVEDENI ŠE RAZNI DRUGI NAČINI, KAKO LAHKO POSAMEZNIK JAVNO POKAŽE SVOJE ZNANJE IN SPOSOBNOSTI. Obkrorži ustrezno številko pri vseh tistih, ki si se jih že kdaj udeleži. Kot vidiš, se nanašajo številke na to, ali je bil tvoj nastop oziroma prispevek v okviru razreda, v okviru šole, v okviru občine, Slovenije, Jugoslavije ali v mednarodnem merilu!

g) napisal in objavil sem pesem, ali črtico

Vrednost 239104 Frekvenca
1 razred 294
2 šola 33
3 občina 118
4 Slovenija 36
5 Jugoslavija 30
6 mednarono 5
0 1
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V19H V19. SPODAJ SO NAVEDENI ŠE RAZNI DRUGI NAČINI, KAKO LAHKO POSAMEZNIK JAVNO POKAŽE SVOJE ZNANJE IN SPOSOBNOSTI. Obkrorži ustrezno številko pri vseh tistih, ki si se jih že kdaj udeleži. Kot vidiš, se nanašajo številke na to, ali je bil tvoj nastop oziroma prispevek v okviru razreda, v okviru šole, v okviru občine, Slovenije, Jugoslavije ali v mednarodnem merilu!

h) napisal in objavil sem svoja razmišljanja o nekem problemu

Vrednost 240103 Frekvenca
1 razred 354
2 šola 47
3 občina 74
4 Slovenija 23
5 Jugoslavija 14
6 mednarono 2
7 2
0 1
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V19I V19. SPODAJ SO NAVEDENI ŠE RAZNI DRUGI NAČINI, KAKO LAHKO POSAMEZNIK JAVNO POKAŽE SVOJE ZNANJE IN SPOSOBNOSTI. Obkrorži ustrezno številko pri vseh tistih, ki si se jih že kdaj udeleži. Kot vidiš, se nanašajo številke na to, ali je bil tvoj nastop oziroma prispevek v okviru razreda, v okviru šole, v okviru občine, Slovenije, Jugoslavije ali v mednarodnem merilu!

i) udeležil sem se šahovskega turnirja

Vrednost 241102 Frekvenca
1 razred 371
2 šola 21
3 občina 42
4 Slovenija 61
5 Jugoslavija 17
6 mednarono 1
7 3
0 1
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V19J V19. SPODAJ SO NAVEDENI ŠE RAZNI DRUGI NAČINI, KAKO LAHKO POSAMEZNIK JAVNO POKAŽE SVOJE ZNANJE IN SPOSOBNOSTI. Obkrorži ustrezno številko pri vseh tistih, ki si se jih že kdaj udeleži. Kot vidiš, se nanašajo številke na to, ali je bil tvoj nastop oziroma prispevek v okviru razreda, v okviru šole, v okviru občine, Slovenije, Jugoslavije ali v mednarodnem merilu!

j) drugo

Vrednost 242101 Frekvenca
1 razred 400
2 šola 2
3 občina 10
4 Slovenija 37
5 Jugoslavija 50
6 mednarono 9
7 8
0 1
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

NAGRADE

V20. ALI SI ZA KATEREGA OD SVOJIH GORNJIH PRISPEVKOV, NASTOPOV ALI DOSEŽKOV DOBIL KAKO POHVALO, NAGRADO ALI KAKO DRUGO PRIZNANJE?

Vrednost 243100 Frekvenca
1 da 135
2 ne 374
0 5
9 1
" " 64

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V21A V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

a) prepričeval sem svoje starŠe o tem, kaj bi bilo treba storiti

Vrednost 24499 Frekvenca
1 da 120
2 ne 396
0 1
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V21B V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

b) nasprotoval sem neki odločitvi svojih staršev

Vrednost 24598 Frekvenca
1 da 184
2 ne 332
0 1
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V21C V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

c) ravnal sem drugače, kot so želeli moji starši, ker sem sodil, da tako prav

Vrednost 24697 Frekvenca
1 da 308
2 ne 208
0 1
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V21D V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

d) skušal sem o nečem prepričati svojega profesorja

Vrednost 24796 Frekvenca
1 da 297
2 ne 219
0 1
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V21E V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

e) v razredu sem javno ugovarjal svojemu profesorju

Vrednost 24895 Frekvenca
1 da 404
2 ne 112
0 1
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V21F V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

f) udeležil sem se protestov proti neki odločitvi šolskega vodstva

Vrednost 24994 Frekvenca
1 da 449
2 ne 67
0 1
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V21G V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

g) v delovni organizaciji sem dal predlog za uvedbo neke novosti

Vrednost 25093 Frekvenca
1 da 456
2 ne 60
0 1
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V21H V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

h) javno sem kritiziral delo svojega nadrejenega

Vrednost 25192 Frekvenca
1 da 483
2 ne 33
0 1
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V21I V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

i) skušal sem o nečen prepričati svojega nadrejenega

Vrednost 25291 Frekvenca
1 da 445
2 ne 71
0 1
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V21J V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

j) udeleiil sem se protestne prekinitve dela

Vrednost 25390 Frekvenca
1 da 502
2 ne 14
0 1
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V21K V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

k) prispeval sem denar na nabiralni akciji

Vrednost 25489 Frekvenca
1 da 164
2 ne 352
0 1
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V21L V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

l) predlagal sem nekega kandidata za volitve

Vrednost 25588 Frekvenca
1 da 244
2 ne 272
0 1
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V21M V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

m) z glasovanjen na volitvah sem hotel prispevati, da bi bil izbran določen kandidat

Vrednost 25687 Frekvenca
1 da 269
2 ne 247
0 1
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V21N V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

n) prepričeval sem svoje prijatelje in znance o tem, kaj bi bilo treba storiti

Vrednost 25786 Frekvenca
1 da 223
2 ne 293
0 1
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V21O V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

o) povedal sem svoje mnenje na sestanku

Vrednost 25885 Frekvenca
1 da 204
2 ne 312
0 1
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V21P V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

p) napisal sem članek, v katerem sem izrazil svoja stališča in zahteve

Vrednost 25984 Frekvenca
1 da 472
2 ne 44
0 1
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V21R V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

r) drugo

Vrednost 26083 Frekvenca
1 da 503
2 ne 13
0 1
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V21S V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

s) nisem skušal doseči sprememb

Vrednost 26182 Frekvenca
1 da 499
2 ne 16
0 2
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

PONOSEN

V22. ALI SI POLEG NAVEDENEGA NAPRAVIL, USTVARIL ALI DOSEGEL ŠE KAJ DRUGEGA, NA KAR SI LAHKO PONOSEN?

Vrednost 26281 Frekvenca
1 da 354
2 ne 102
0 51
9 9
" " 63

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V23A V23. ZA KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH NAMENOV SE TI ZDI VREDNO TROŠITI DENAR, TUDI ČE JE TREBA ZARADI TEGA BOLJ SKROMNO ŽIVETI, POTOVATI V DRUG KRAJ ALI PORABITI NEKAJ ČASA? (obkroži vse, kar ustreza)

a) obisk tujega mesta

Vrednost 26380 Frekvenca
1 da 184
2 ne 332
3 1
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V23B V23. ZA KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH NAMENOV SE TI ZDI VREDNO TROŠITI DENAR, TUDI ČE JE TREBA ZARADI TEGA BOLJ SKROMNO ŽIVETI, POTOVATI V DRUG KRAJ ALI PORABITI NEKAJ ČASA? (obkroži vse, kar ustreza)

b) potovanje v drugo državo

Vrednost 26479 Frekvenca
1 da 112
2 ne 405
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V23C V23. ZA KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH NAMENOV SE TI ZDI VREDNO TROŠITI DENAR, TUDI ČE JE TREBA ZARADI TEGA BOLJ SKROMNO ŽIVETI, POTOVATI V DRUG KRAJ ALI PORABITI NEKAJ ČASA? (obkroži vse, kar ustreza)

c) nakup tehničnega priročnika

Vrednost 26578 Frekvenca
1 da 292
2 ne 225
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V23D V23. ZA KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH NAMENOV SE TI ZDI VREDNO TROŠITI DENAR, TUDI ČE JE TREBA ZARADI TEGA BOLJ SKROMNO ŽIVETI, POTOVATI V DRUG KRAJ ALI PORABITI NEKAJ ČASA? (obkroži vse, kar ustreza)

d) nakup knjige v tujem jeziku

Vrednost 26677 Frekvenca
1 da 277
2 ne<