Kreativnost in odkrivanje nadarjenih: Izdelava inštrumentarija za odkrivanje nadarjenih - Vpliv družbenega in fizičnega okolja na razvoj kreativnosti mladih, 1988

Basic Study Information

ADP - IDNo: KONTAL88
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_KONTAL88_V1
Main author(s):
  • Makarovič, Jan
Co-workers:
  • Križaj, Antonija
Data file producer:
RIFSPN - Raziskovalni inštitut FSPN, Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani (Ljubljana; 1988)

Funding agency:

Posebna raziskovalna skupnost

Project number:

no information

Study Content

Keywords:

izobrazba staršev, socialni položaj staršev, mesečni zaslužek, tip prebivališča, opremljenost prebivališča, prostor učenja, motenje pri učenju, dejavnosti staršev, obnašanje očeta, obnašanje matere, lahko dostopne ustanove v kraju bivanja, čas potreben za pot v šolo, opremljenost šole, fakultativne dejavnosti v šoli, uporaba dodatne literature za učenje, načini učenja, zanimanje za učno snov, čas uporabljen za učenje, vključenost v organizacijah ali gibanjih, javno prikazovanje znanja, vrednote za boljše življenje, štipendija, načrti za prihodnost

Keywords ELSST:
MLADOST, NADARJEN ŠTUDENT , USTVARJALNOST, OSEBNI RAZVOJ, IZOBRAŽEVANJE, MLADINSKA ORGANIZACIJA, DRUŽBENO OKOLJE

Topic Classification CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - mladina
Topic Classification CERIF
Socialne strukture
Topic Classification ADP
MESTO IN STRUKTURA KREATIVNOSTI V ČLOVEŠKIH SPOSOBNOSTIH
PROBLEMI ODKRIVANJA KREATIVNIH TALENTOV
VPLIV FAKTORJA OKOLJA NA STRUKTURO OSEBNOSTI
SOCIALNE NEENAKOSTI PRI STRUKTURI TALENTA


Abstract:

Namen raziskave je bil osvetliti problematiko odkrivanja in razvijanja talentov, njen najbolj neposreden namen pa je bil izpopolnitev vprašalnika, preden ga damo v širso republiško rabo. V ta namen smo dali velik poudarek samemu posamezniku in njegovemu družbenemu okolju. V preliminarni fazi smo torej izvedli predpreizkus o nadarjenosti kot inštrument za občo uporabo, ki je bil testiran na študentih FSPN.

Methodology


Collection date: jesen 1987
Date of production: 1988
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

skupina 55 študentov 1. letnika FSPN sociologije in novinarstva

Excluded: no information
Data collected by:

Raziskovalni inštitut FSPN

Sampling procedure:

Testiranje skupine 55 študentov FSPN na inštrumentu za odkrivanje nadarjenih. Izbor vseh študentov ne predstavlja reprezentativnega vzorca, pač pa je namenjen predvsem za raziskovalne in analitične namene.

Mode of data collection:

Skupinsko anketiranje in testiranje v različnih fazah raziskave.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: KONTAL88 - SPSS podatki [datoteka podatkov], 1988

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 342
  • number of units: 579

Variable list

ZAPST

ZAPST Zaporedna številka anketiranca

Value 13 Frequency
1 1
2 1
3 1
576 1
577 1
578 1
579 1

Valid range from 1 to 579

STKAR1

STKAR Neznana spremenljivka

Value 22 Frequency
1 579

Valid range from 1 to 1

OBCINA

OBCINA Občina

Value 31 Frequency
0 3
1 12
2 6
66 2
67 19
68 6
" " 10

Valid range from 1 to 68

ZAPST

ZAPST Zaporedna številka anketiranca

Value 1342 Frequency
1 1
2 1
3 1
576 1
577 1
578 1
579 1

Valid range from 1 to 579

STKAR1

STKAR Neznana spremenljivka

Value 2341 Frequency
1 579

Valid range from 1 to 1

OBCINA

OBCINA Občina

Value 3340 Frequency
0 3
1 12
2 6
66 2
67 19
68 6
" " 10

Valid range from 1 to 68

SOLA

SOLA Šola

Value 4339 Frequency
0 3
1 74
2 91
3 69
4 61
5 73
6 56
7 30
8 19
9 21
10 12
11 16
12 11
13 15
14 2
16 4
17 1
19 5
20 1
30 3
50 1
63 1
" " 10

Valid range from 1 to 63

NEZNAN

NEZNANO Neznana spremenljivka

Value 5338 Frequency
0 5
10 1
12 2
2026 1
2089 1
6033 1
" " 8

Valid range from 0 to 6033

UP

UP Neznana spremenljivka

Value 6337 Frequency
0 3
2 3
4 3
43 1
50 1
52 1
" " 28

Valid range from 0 to 52

SPOL

SPOL Spol

Value 7336 Frequency
1 308
2 270
5 1

Valid range from 1 to 2

KRAJ

KRAJ Kraj

Value 8335 Frequency
1 167
2 411
" " 1

Valid range from 1 to 2

STOTROK

STOTROK Štrevilo otrok

Value 9334 Frequency
0 75
1 59
2 322
3 96
4 18
5 4
6 2
" " 3

Valid range from 0 to 6

NEPRESKR

NEPRESKR Število nepreskrbljenih otrok

Value 10333 Frequency
0 8
1 99
2 352
3 98
4 10
5 6
6 1
9 2
" " 3

Valid range from 0 to 9

A1

A1 Neznana spremenljivka

Value 11332 Frequency
0 1
1 290
2 81
3 200
9 3
" " 4

Valid range from 0 to 9

A2

A2 Neznana spremenljivka

Value 12331 Frequency
0 3
1 51
2 97
3 423
9 1
" " 4

Valid range from 0 to 9

A3

A3 Neznana spremenljivka

Value 13330 Frequency
0 1
1 350
2 63
3 161
" " 4

Valid range from 0 to 3

A4

A4 Neznana spremenljivka

Value 14329 Frequency
0 1
1 49
2 49
3 476
" " 4

Valid range from 0 to 3

A5

A5 Neznana spremenljivka

Value 15328 Frequency
0 3
1 276
2 122
3 172
9 2
" " 4

Valid range from 0 to 9

A6

A6 Neznana spremenljivka

Value 16327 Frequency
0 1
1 88
2 80
3 405
9 1
" " 4

Valid range from 0 to 9

A7

A7 Neznana spremenljivka

Value 17326 Frequency
0 3
1 138
2 141
3 291
9 2
" " 4

Valid range from 0 to 9

A8

A8 Neznana spremenljivka

Value 18325 Frequency
0 3
1 85
2 130
3 356
9 1
" " 4

Valid range from 0 to 9

A9

A9 Neznana spremenljivka

Value 19324 Frequency
0 2
1 165
2 76
3 331
9 1
" " 4

Valid range from 0 to 9

A10

A10 Neznana spremenljivka

Value 20323 Frequency
0 3
1 137
2 90
3 344
9 1
" " 4

Valid range from 0 to 9

A11

A11 Neznana spremenljivka

Value 21322 Frequency
0 2
1 200
2 81
3 291
9 1
" " 4

Valid range from 0 to 9

A12

A12 Neznana spremenljivka

Value 22321 Frequency
0 3
1 370
2 103
3 99
" " 4

Valid range from 0 to 3

A13

A13 Neznana spremenljivka

Value 23320 Frequency
0 2
1 93
2 121
3 359
" " 4

Valid range from 0 to 3

A14

A14 Neznana spremenljivka

Value 24319 Frequency
0 2
1 465
2 68
3 39
9 1
" " 4

Valid range from 0 to 9

A15

A15 Neznana spremenljivka

Value 25318 Frequency
0 3
1 178
2 115
3 279
" " 4

Valid range from 0 to 3

A16

A16 Neznana spremenljivka

Value 26317 Frequency
0 3
1 234
2 99
3 238
9 1
" " 4

Valid range from 0 to 9

A17

A17 Neznana spremenljivka

Value 27316 Frequency
0 2
1 88
2 87
3 398
" " 4

Valid range from 0 to 3

A18

A18 Neznana spremenljivka

Value 28315 Frequency
0 2
1 47
2 109
3 417
" " 4

Valid range from 0 to 3

A19

A19 Neznana spremenljivka

Value 29314 Frequency
0 2
1 141
2 141
3 290
9 1
" " 4

Valid range from 0 to 9

A20

A20 Neznana spremenljivka

Value 30313 Frequency
0 2
1 180
2 166
3 227
" " 4

Valid range from 0 to 3

A21

A21 Neznana spremenljivka

Value 31312 Frequency
0 3
1 133
2 125
3 313
9 1
" " 4

Valid range from 0 to 9

SOLDEJ

SOLDEJ Šolske dejavnosti

Value 32311 Frequency
0 22
1 160
2 155
3 118
4 58
5 34
6 15
7 6
8 4
9 3
" " 4

Valid range from 0 to 9

IZVENSOL

IZVENSOL Izvenšolske dejavnosti

Value 33310 Frequency
0 22
1 133
2 195
3 125
4 59
5 30
6 6
7 3
8 1
9 1
" " 4

Valid range from 0 to 9

VSL

VSL Neznana spremenljivka

Value 34309 Frequency
0 2
1 474
2 98
9 1
" " 4

Valid range from 0 to 9

VFIZ

VFIZ Neznana spremenljivka

Value 35308 Frequency
0 4
1 316
2 254
9 1
" " 4

Valid range from 0 to 9

VKE

VKE Neznana spremenljivka

Value 36307 Frequency
0 3
1 312
2 259
9 1
" " 4

Valid range from 0 to 9

VBI

VBI Neznana spremenljivka

Value 37306 Frequency
0 4
1 461
2 109
9 1
" " 4

Valid range from 0 to 9

VMAT

VMAT Neznana spremenljivka

Value 38305 Frequency
0 2
1 168
2 403
9 1
" " 5

Valid range from 0 to 9

VJEZIK

VJEZIK Neznana spremenljivka

Value 39304 Frequency
0 3
1 334
2 236
4 1
9 1
" " 4

Valid range from 0 to 9

VTEH

VTEH Neznana spremenljivka

Value 40303 Frequency
0 4
1 463
2 106
4 1
9 1
" " 4

Valid range from 0 to 9

VGOSPOD

VGOSPOD Neznana spremenljivka

Value 41302 Frequency
0 4
1 560
2 10
9 1
" " 4

Valid range from 0 to 9

VTEL

VTEL Neznana spremenljivka

Value 42301 Frequency
0 4
1 461
2 108
4 1
9 1
" " 4

Valid range from 0 to 9

VLIKO

VLIKO Neznana spremenljivka

Value 43300 Frequency
0 4
1 509
2 60
4 1
9 1
" " 4

Valid range from 0 to 9

VGLASB

VGLASB Neznana spremenljivka

Value 44299 Frequency
0 4
1 559
2 11
9 1
" " 4

Valid range from 0 to 9

VZEM

VZEM Neznana spremenljivka

Value 45298 Frequency
0 3
1 489
2 82
9 1
" " 4

Valid range from 0 to 9

VZG

VZG Neznana spremenljivka

Value 46297 Frequency
0 4
1 477
2 93
9 1
" " 4

Valid range from 0 to 9

POKLICEV

POKLICEV Neznana spremenljivka

Value 47296 Frequency
0 5
1 38
2 128
3 206
4 122
5 44
6 12
7 5
8 1
9 14
" " 4

Valid range from 1 to 9

STOPNJA

STOPNJA Neznana spremenljivka

Value 48295 Frequency
0 132
2 1
4 4
5 148
6 74
7 199
8 9
9 7
" " 5

Valid range from 2 to 9

PANOGA

PANOGA Panoga

Value 49294 Frequency
0 59
1 3
4 10
94 54
95 1
99 9
" " 5

Valid range from 1 to 99

POKLIC

POKLIC Poklic

Value 50293 Frequency
0 152
1 244
2 8
4 1
11 25
12 1
15 1
20 1
21 20
22 9
23 7
24 4
25 9
30 1
31 29
35 2
38 1
41 10
51 1
61 20
72 3
91 17
92 1
99 7
" " 5

Valid range from 1 to 99

f1

f1 Neznana spremenljivka

Value 51292 Frequency
0 2
1 134
2 439
" " 4

Valid range from 0 to 2

F2

F2 Neznana spremenljivka

Value 52291 Frequency
0 5
1 538
2 32
" " 4

Valid range from 0 to 2

F3

F3 Neznana spremenljivka

Value 53290 Frequency
0 5
1 564
2 6
" " 4

Valid range from 0 to 2

F4

F4 Neznana spremenljivka

Value 54289 Frequency
0 5
1 516
2 54
" " 4

Valid range from 0 to 2

F5

F5 Neznana spremenljivka

Value 55288 Frequency
0 5
1 537
2 33
" " 4

Valid range from 0 to 2

F6

F6 Neznana spremenljivka

Value 56287 Frequency
0 5
1 553
2 16
6 1
" " 4

Valid range from 0 to 6

F7

F7 Neznana spremenljivka

Value 57286 Frequency
0 5
1 528
2 42
" " 4

Valid range from 0 to 2

ZELJSTAR

ZELJSTAR Neznana spremenljivka

Value 58285 Frequency
0 1
1 129
2 23
3 3
5 4
7 11
8 392
9 12
" " 4

Valid range from 0 to 9

HNAMERA

HNAMERA Neznana spremenljivka

Value 59284 Frequency
0 8
1 539
5 27
9 1
" " 4

Valid range from 0 to 9

HSOLA

HSOLA Neznana spremenljivka

Value 60283 Frequency
0 23
1 294
2 78
3 80
4 13
5 83
6 1
9 3
" " 4

Valid range from 0 to 9

I1

I1 Neznana spremenljivka

Value 61282 Frequency
0 500
1 1
2 17
3 20
4 6
5 6
6 4
7 2
8 3
9 4
" " 16

Valid range from 0 to 9

I2

I2 Neznana spremenljivka

Value 62281 Frequency
0 413
1 30
2 40
3 39
4 21
5 11
6 5
8 2
9 1
" " 17

Valid range from 0 to 9

I3

I3 Neznana spremenljivka

Value 63280 Frequency
0 542
1 2
2 1
3 5
4 2
5 4
6 1
7 2
8 1
9 2
" " 17

Valid range from 0 to 9

I4

I4 Neznana spremenljivka

Value 64279 Frequency
0 238
1 108
2 85
3 81
4 27
5 15
6 3
9 4
" " 18

Valid range from 0 to 9

I5

I5 Neznana spremenljivka

Value 65278 Frequency
0 458
1 8
2 18
3 38
4 14
5 14
6 5
7 1
9 4
" " 19

Valid range from 0 to 9

I6

I6 Neznana spremenljivka

Value 66277 Frequency
0 307
1 69
2 75
3 66
4 27
5 14
8 1
9 2
" " 18

Valid range from 0 to 9

I7

I7 Neznana spremenljivka

Value 67276 Frequency
0 537
1 1
2 4
3 6
4 5
5 4
7 1
9 3
" " 18

Valid range from 0 to 9

I8

I8 Neznana spremenljivka

Value 68275 Frequency
0 401
1 58
2 40
3 33
4 19
5 6
6 1
7 1
9 2
" " 18

Valid range from 0 to 9

I9

I9 Neznana spremenljivka

Value 69274 Frequency
0 476
1 20
2 18
3 22
4 11
5 6
6 4
7 2
8 1
9 1
" " 18

Valid range from 0 to 9

I10

I10 Neznana spremenljivka

Value 70273 Frequency
0 378
1 64
2 52
3 30
4 19
5 6
6 3
7 4
8 1
9 4
" " 18

Valid range from 0 to 9

STKAR2

STKAR2 Neznana spremenljivka

Value 71272 Frequency
2 579

Valid range from 2 to 2

I11

I11 Neznana spremenljivka

Value 72271 Frequency
0 508
1 9
2 9
3 17
4 6
5 3
6 5
7 5
9 1
" " 16

Valid range from 0 to 9

I12

I12 Neznana spremenljivka

Value 73270 Frequency
0 301
1 57
2 68
3 65
4 39
5 21
6 4
7 2
8 4
9 2
" " 16

Valid range from 0 to 9

I13

I13 Neznana spremenljivka

Value 74269 Frequency
0 460
1 22
2 25
3 22
4 15
5 5
6 6
7 1
8 3
9 4
" " 16

Valid range from 0 to 9

I14

I14 Neznana spremenljivka

Value 75268 Frequency
0 308
1 61
2 70
3 69
4 23
5 19
6 5
7 4
8 1
9 3
" " 16

Valid range from 0 to 9

I15

I15 Neznana spremenljivka

Value 76267 Frequency
0 492
1 30
2 8
3 10
4 4
5 5
6 2
7 3
9 9
" " 16

Valid range from 0 to 9

MFBT1

MFBT1 Neznana spremenljivka

Value 77266 Frequency
0 29
28 1
32 1
84 1
85 1
86 2
" " 8

Valid range from 0 to 86

MFBT2

MFBT2 Neznana spremenljivka

Value 78265 Frequency
0 28
6 1
15 1
84 1
86 1
90 1
" " 8

Valid range from 0 to 90

MFBT3

MFBT3 Neznana spremenljivka

Value 79264 Frequency
0 28
38 1
39 3
82 1
83 1
87 1
" " 8

Valid range from 0 to 87

MFBT4

MFBT4 Neznana spremenljivka

Value 80263 Frequency
0 27
16 1
39 2
82 6
83 1
85 1
" " 8

Valid range from 0 to 85

MFBT5

MFBT5 Neznana spremenljivka

Value 81262 Frequency
0 29
27 1
32 1
71 21
73 13
86 1
" " 8

Valid range from 0 to 86

MFBT6

MFBT6 Neznana spremenljivka

Value 82261 Frequency
0 29
15 1
46 4
50 11
52 1
53 13
57 20
60 53
63 65
64 3
67 78
70 73
72 1
73 1
74 76
75 3
76 1
77 48
81 38
84 19
88 15
91 14
94 4
" " 8

Valid range from 0 to 94

MFBT7

MFBT7 Neznana spremenljivka

Value 83260 Frequency
0 29
5 1
28 1
67 42
68 42
75 1
" " 8

Valid range from 0 to 75

MFBT8

MFBT8 Neznana spremenljivka

Value 84259 Frequency
0 29
1 1
25 1
81 1
84 2
87 1
" " 8

Valid range from 0 to 87

MFBTPERC

MFBTPERC Neznana spremenljivka

Value 85258 Frequency
0 37
38 1
39 2
74 4
76 1
86 1
" " 8

Valid range from 0 to 86

MFBTINT

MFBTINT Neznana spremenljivka

Value 86257 Frequency
0 35
30 1
49 1
81 1
82 1
85 1
" " 8

Valid range from 0 to 85

BZ

BZ Neznana spremenljivka

Value 87256 Frequency
0 543
5 1
53 1
56 1
57 1
58 1
59 1
62 1
63 2
64 1
65 5
66 2
67 2
68 1
69 1
70 2
72 1
75 1
76 1
" " 10

Valid range from 0 to 76

PM

PM Neznana spremenljivka

Value 88255 Frequency
0 541
2 1
38 1
43 1
50 2
52 1
53 2
54 1
55 2
58 1
59 3
60 4
63 1
64 2
65 1
69 1
70 1
72 2
74 1
" " 10

Valid range from 0 to 74

A

A Neznana spremenljivka

Value 89254 Frequency
0 20
1 47
2 114
3 207
4 168
5 9
6 1
7 2
8 3
9 4
" " 4

Valid range from 0 to 9

BOCPRIZ

BOCPRIZ Neznana spremenljivka

Value 90253 Frequency
0 5
1 4
2 133
3 429
9 4
" " 4

Valid range from 0 to 9

COCNADAR

COCNADAR Neznana spremenljivka

Value 91252 Frequency
0 11
1 4
2 111
3 445
9 4
" " 4

Valid range from 0 to 9

D

D Neznana spremenljivka

Value 92251 Frequency
0 10
1 26
2 533
3 1
5 1
9 4
" " 4

Valid range from 0 to 9

SKUSPEH

SKUSPEH Skupni uspeh

Value 93250 Frequency
3 7
4 58
5 510
" " 4

Valid range from 3 to 5

USPSL

USPSL Uspeh - slovenščina

Value 94249 Frequency
2 1
3 13
4 166
5 395
" " 4

Valid range from 2 to 5

USPFIZ

USPFIZ Uspeh - fizika

Value 95248 Frequency
0 1
2 1
3 9
4 141
5 423
" " 4

Valid range from 2 to 5

USPKE

USPKE Uspeh - kemija

Value 96247 Frequency
0 1
3 14
4 108
5 452
" " 4

Valid range from 3 to 5

USPBIO

USPBIO Uspeh - biologija

Value 97246 Frequency
2 1
3 12
4 95
5 467
" " 4

Valid range from 2 to 5

USPMAT

USPMAT Uspeh - matematika

Value 98245 Frequency
2 1
3 13
4 108
5 453
" " 4

Valid range from 2 to 5

USPJEZIK

USPJEZIK Uspeh - tuji jezik

Value 99244 Frequency
1 1
2 1
3 10
4 114
5 449
" " 4

Valid range from 1 to 5

K

K Neznana spremenljivka

Value 100243 Frequency
0 9
1 301
2 236
3 18
8 1
9 6
" " 8

Valid range from 0 to 9

IZOBROCE

V1. OZNAČI STOPNJO ŠOLSKE IZOBRAZBE, KI JO JE DOSEGEL TVOJ OČE. Če nimaš očeta, označi izobrazbo skrbnika, ali rednika. (samo en odgovor)

Value 101242 Frequency
1 nedokončana osnovna šola 13
2 končana osnovna šola 26
3 šola ali izpit za kvallficirane delavce 54
4 nižja strokovna izobrazba (dvoletna administrativna šola, meščanska šola, nižja gimnazija, trgovska akademija, ipd.) 47
5 popolna srednja šola (u iteljišče, srednja tehniška šola, srednja ekonomska šola, višja gimnazija itd.) 147
6 višja šola ali prva stopnja visoke šole 69
7 nedokončana visoka šola 18
8 visoka šola all fakulteta 131
0 5
9 7
" " 62

Valid range from 1 to 8

IZOBMATI

V2. OZNAČI STOPNJO ŠOLSKE IZOBRAZBE, KI JO JE DOSEGLA TVOJA MATI! (samo en odgovor)

Value 102241 Frequency
1 nedokončana osnovna šola 9
2 končana osnovna šola 69
3 šola ali izpit za kvalificirane delavce 24
4 nižja strokovna izobrazba 36
5 popolna srednja šola 168
6 višja šola ali prva stopnja visoke šsole 102
7 nedokončana visoka šola 17
8 visoka šola all fakulteta 88
0 2
9 1
" " 63

Valid range from 1 to 8

OCEAKTA V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Oče: a) se aktivno športno udejstvuje (npr. smuča, hodi v hribe, tekmuje)

Value 103240 Frequency
1 da 276
2 ne 225
0 16
" " 62

Valid range from 1 to 2

OCEAKTB V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Oče: b) je član glasbenega ali pevskega društva

Value 104239 Frequency
1 da 471
2 ne 30
0 16
" " 62

Valid range from 1 to 2

OCEAKTC V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Oče: c) obiskuje (ali je obiskoval) večerno šolo

Value 105238 Frequency
1 da 470
2 ne 31
0 16
" " 62

Valid range from 1 to 2

OCEAKTD V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Oče: d) obiskuje (ali je obiskoval) tečaj za tuje jezike

Value 106237 Frequency
1 da 403
2 ne 98
0 16
" " 62

Valid range from 1 to 2

OCEAKTE V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Oče: e) se udeležuje sestankov izven delovnega časa

Value 107236 Frequency
1 da 208
2 ne 293
0 16
" " 62

Valid range from 1 to 2

OCEAKTF V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Oče: f) dela tudi izven rednega delovnega časa

Value 108235 Frequency
1 da 220
2 ne 280
0 16
9 1
" " 62

Valid range from 1 to 2

OCEAKTG V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Oče: g) ima svojega konjička (kaj zbira, sestavlja, igra na instrument, ipd.)

Value 109234 Frequency
1 da 288
2 ne 213
0 16
" " 62

Valid range from 1 to 2

OCEAKTH V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Oče: h) se sam izobražuje, bere knjige

Value 110233 Frequency
1 da 226
2 ne 274
0 16
3 1
" " 62

Valid range from 1 to 2

OCEAKTI V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Oče: i) je član Zveze komunistov

Value 111232 Frequency
1 da 341
2 ne 160
0 16
" " 62

Valid range from 1 to 2

OCEAKTJ V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Oče: j) je (ali je bil) član delavskega sveta v podjetju

Value 112231 Frequency
1 da 307
2 ne 193
0 16
9 1
" " 62

Valid range from 1 to 2

OCEAKTK V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Oče: k) ima razne funkcije

Value 113230 Frequency
1 da 297
2 ne 204
0 16
" " 62

Valid range from 1 to 2

OCEAKTL V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Oče: l) drugo

Value 114229 Frequency
1 da 476
2 ne 25
0 16
" " 62

Valid range from 1 to 2

MATAKTA V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Mati: a) se aktivno športno udejstvuje (npr. smuča, hodi v hribe, tekmuje)

Value 115228 Frequency
1 da 392
2 ne 120
0 4
9 1
" " 62

Valid range from 1 to 2

MATAKTB V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Mati: b) je član glasbenega ali pevskega društva

Value 116227 Frequency
1 da 492
2 ne 19
0 4
9 2
" " 62

Valid range from 1 to 2

MATAKTC V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Mati: c) obiskuje (ali je obiskoval) večerno šolo

Value 117226 Frequency
1 da 487
2 ne 25
0 4
9 1
" " 62

Valid range from 1 to 2

MATAKTD V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Mati: d) obiskuje (ali je obiskoval) tečaj za tuje jezike

Value 118225 Frequency
1 da 433
2 ne 79
0 4
9 1
" " 62

Valid range from 1 to 2

MATAKTE V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Mati: e) se udeležuje sestankov izven delovnega časa

Value 119224 Frequency
1 da 304
2 ne 208
0 4
9 1
" " 62

Valid range from 1 to 2

MATAKTF V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Mati: f) dela tudi izven rednega delovnega časa

Value 120223 Frequency
1 da 313
2 ne 199
0 4
9 1
" " 62

Valid range from 1 to 2

MATAKTG V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Mati: g) ima svojega konjička (kaj zbira, sestavlja, igra na instrument, ipd.)

Value 121222 Frequency
1 da 365
2 ne 147
0 4
9 1
" " 62

Valid range from 1 to 2

MATAKTH V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Mati: h) se sam izobražuje, bere knjige

Value 122221 Frequency
1 da 227
2 ne 285
0 4
9 1
" " 62

Valid range from 1 to 2

MATAKTI V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Mati: i) je član Zveze komunistov

Value 123220 Frequency
1 da 419
2 ne 92
0 4
9 2
" " 62

Valid range from 1 to 2

MATAKTJ V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Mati: j) je (ali je bil) član delavskega sveta v podjetju

Value 124219 Frequency
1 da 329
2 ne 181
0 4
9 3
" " 62

Valid range from 1 to 2

MATAKTK V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Mati: k) ima razne funkcije

Value 125218 Frequency
1 da 362
2 ne 149
0 4
9 2
" " 62

Valid range from 1 to 2

MATAKTL V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Mati: l) drugo

Value 126217 Frequency
1 da 497
2 ne 15
0 4
9 1
" " 62

Valid range from 1 to 2

KMETIJA

V4. ALI IMATE KMETIJO?

Value 127216 Frequency
1 da 448
2 ne 47
0 21
9 1
" " 62

Valid range from 1 to 2

V5A V5. ALI IMATE V VAŠEM STANOVANJU OZ. HIŠI (obkroži vse kar ustreza)?

a) tekočo vodo

Value 128215 Frequency
1 da 0
2 ne 517
" " 62

Valid range from 1 to 2

V5B V5. ALI IMATE V VAŠEM STANOVANJU OZ. HIŠI (obkroži vse kar ustreza)?

b) kopalnico

Value 129214 Frequency
1 da 5
2 ne 512
" " 62

Valid range from 1 to 2

V5C V5. ALI IMATE V VAŠEM STANOVANJU OZ. HIŠI (obkroži vse kar ustreza)?

c) posebno kuhinjo

Value 130213 Frequency
1 da 67
2 ne 450
" " 62

Valid range from 1 to 2

V5D V5. ALI IMATE V VAŠEM STANOVANJU OZ. HIŠI (obkroži vse kar ustreza)?

d) električni boiler

Value 131212 Frequency
1 da 103
2 ne 413
9 1
" " 62

Valid range from 1 to 2

V5E V5. ALI IMATE V VAŠEM STANOVANJU OZ. HIŠI (obkroži vse kar ustreza)?

e) centralno kurjavo

Value 132211 Frequency
1 da 87
2 ne 430
9 0
" " 62

Valid range from 1 to 2

V5F V5. ALI IMATE V VAŠEM STANOVANJU OZ. HIŠI (obkroži vse kar ustreza)?

f) nič od zgoraj navedenega

Value 133210 Frequency
1 da 509
2 ne 8
9 0
" " 62

Valid range from 1 to 2

STKAR3

STKAR3 Neznana spremenljivka

Value 134209 Frequency
3 579

Valid range from 999 to -999

V6A V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

a) radio

Value 135208 Frequency
1 da 0
2 ne 517
" " 62

Valid range from 1 to 2

V6B V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

b) televizor

Value 136207 Frequency
1 da 2
2 ne 515
" " 62

Valid range from 1 to 2

V6C V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

c) telefon

Value 137206 Frequency
1 da 136
2 ne 381
" " 62

Valid range from 1 to 2

V6D V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

d) gramofon

Value 138205 Frequency
1 da 155
2 ne 362
" " 62

Valid range from 1 to 2

V6E V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

e) slovar

Value 139204 Frequency
1 da 22
2 ne 495
" " 62

Valid range from 1 to 2

V6F V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

f) leksikon oz. enciklopedija

Value 140203 Frequency
1 da 64
2 ne 453
" " 62

Valid range from 1 to 2

V6G V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

g) glasbeni instrument

Value 141202 Frequency
1 da 180
2 ne 336
0 1
" " 62

Valid range from 1 to 2

V6H V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

h) kamera za filmanje

Value 142201 Frequency
1 da 446
2 ne 71
" " 62

Valid range from 1 to 2

V6I V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

i) fotoaparat

Value 143200 Frequency
1 da 50
2 ne 467
" " 62

Valid range from 1 to 2

V6J V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

j) pisalni stroj

Value 144199 Frequency
1 da 225
2 ne 292
" " 62

Valid range from 1 to 2

V6K V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

k) magnetofon

Value 145198 Frequency
1 da 323
2 ne 194
" " 62

Valid range from 1 to 2

V6L V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

l) dnevni časopis

Value 146197 Frequency
1 da 114
2 ne 401
9 2
" " 62

Valid range from 1 to 2

V6M V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

m) naročena revija

Value 147196 Frequency
1 da 143
2 ne 374
" " 62

Valid range from 1 to 2

V6N V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

n) avto

Value 148195 Frequency
1 da 39
2 ne 478
" " 62

Valid range from 1 to 2

V6P V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

p) kinoprojektor

Value 149194 Frequency
1 da 403
2 ne 114
" " 62

Valid range from 1 to 2

V6R V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

r) omara s knjigami

Value 150193 Frequency
1 da 24
2 ne 493
" " 62

Valid range from 1 to 2

V6S V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

s) umetniška slika na steni

Value 151192 Frequency
1 da 122
2 ne 395
" " 62

Valid range from 1 to 2

V6T V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

t) daljnogled

Value 152191 Frequency
1 da 251
2 ne 265
9 1
" " 62

Valid range from 1 to 2

V6U V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

u) kmetijski stroj - kateri

Value 153190 Frequency
1 da 273
2 ne 54
0 169
3 12
4 8
6 1
" " 62

Valid range from 1 to 2

V6V V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

v) gospodinjski stroj - kateri

Value 154189 Frequency
1 da 82
2 ne 236
0 17
9 9
3 99
4 43
6 7
5 15
7 1
8 7
" " 63

Valid range from 1 to 2

V6Z V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

z) hišni računalnik

Value 155188 Frequency
1 da 265
2 ne 251
" " 63

Valid range from 1 to 2

V6X V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

x) drugo

Value 156187 Frequency
1 da 430
2 ne 77
0 3
3 5
4 2
" " 62

Valid range from 1 to 2

PROSTOR

V7. KAKŠEN JE PROSTOR, V KATEREM SE UČIŠ? (samo en odgovor)

Value 157186 Frequency
1 imam svojo sobo (v kateri sem sam) 348
2 imam svoj stalni delovni kot 130
3 imam prostor za učenje, ki pa ni stalen 30
4 nimam primernega prostora za učenje 7
0 1
9 1
" " 62

Valid range from 1 to 4

VRTEC

V8. ALI SI PRED VSTOPOM V ŠOLO OBISKOVAL VRTEC?

Value 158185 Frequency
1 da 89
2 ne 420
0 7
3 1
" " 62

Valid range from 1 to 2

POTVSOLO

V9. KOLIKO ČASA POTREBUJEŠ ZA POT ALI V0ŽNJO V SOLO? (samo en odgovor)

Value 159184 Frequency
1 manj kot po1 ure 436
2 pol ure ali več 68
3 eno uro ali več 8
0 3
9 2
" " 62

Valid range from 1 to 3

V10A V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽK0V SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

a) likovni krožek

Value 160183 Frequency
1 da 322
2 ne 195
" " 62

Valid range from 1 to 2

V10B V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽK0V SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

b) folkiorni krožek

Value 161182 Frequency
1 da 409
2 ne 107
" " 63

Valid range from 1 to 2

V10C V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽK0V SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

c) literarni krožek

Value 162181 Frequency
1 da 314
2 ne 203
" " 62

Valid range from 1 to 2

V10D V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽK0V SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

d) modelarski krožek

Value 163180 Frequency
1 da 421
2 ne 95
" " 63

Valid range from 1 to 2

V10E V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽK0V SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

e) fizikalni krožek

Value 164179 Frequency
1 da 318
2 ne 199
" " 62

Valid range from 1 to 2

V10F V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽK0V SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

f) kemijski krožek

Value 165178 Frequency
1 da 264
2 ne 252
" " 63

Valid range from 1 to 2

V10G V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽK0V SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

g) biološki krožek

Value 166177 Frequency
1 da 388
2 ne 128
" " 63

Valid range from 1 to 2

V10H V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽK0V SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

h) fotokrožek

Value 167176 Frequency
1 da 439
2 ne 77
" " 63

Valid range from 1 to 2

V10I V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽK0V SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

i) tehniški krožek

Value 168175 Frequency
1 da 434
2 ne 82
" " 63

Valid range from 1 to 2

V10J V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽK0V SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

j) računalniški krožek

Value 169174 Frequency
1 da 263
2 ne 253
" " 63

Valid range from 1 to 2

V10K V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽK0V SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

k) dramaturski krožek

Value 170173 Frequency
1 da 387
2 ne 129
" " 63

Valid range from 1 to 2

V10L V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽK0V SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

l) športni klub

Value 171172 Frequency
1 da 212
2 ne 305
" " 62

Valid range from 1 to 2

V10M V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽK0V SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

m) planinski krožek

Value 172171 Frequency
1 da 351
2 ne 166
" " 62

Valid range from 1 to 2

V10N V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽK0V SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

n) plesna šola

Value 173170 Frequency
1 da 225
2 ne 292
" " 62

Valid range from 1 to 2

V10O V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽK0V SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

o) pevski zbor ali orkester

Value 174169 Frequency
1 da 218
2 ne 299
" " 62

Valid range from 1 to 2

V10P V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽK0V SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

p) drugo

Value 175168 Frequency
1 da 242
2 ne 241
0 1
3 17
4 9
5 2
6 1
7 3
8 1
" " 62

Valid range from 1 to 2

DOMDELO

V11. KOLIKO ČASA DNEVNO SI MED ŠOLSKIM LETOM ZAPOSLEN Z DOMAČIM DELOM (v gospodinjstvu ali na kmetiji)? (Samo en odgovor)

Value 176167 Frequency
1 sploh nič 27
2 manj kot eno uro dnevno 272
3 več kot eno uro dnevno 177
4 dve uri ali več 34
0 2
9 5
" " 62

Valid range from 1 to 4

CASUCEN

V12. KOLIKO ČASA PORABIŠ POVPREČNO DNEVNO IZVEN POUKA ZA UČENJE IN DOMAČE NALOGE? (Samo en odgovor)

Value 177166 Frequency
1 pol ure ali manj 115
2 približno eno uro 237
3 približno dve uri 124
4 približno tri ure 34
5 štiri do pet ur 3
6 nad pet ur 1
9 3
" " 62

Valid range from 1 to 6

V13A V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

a) ročno delo po lastni zamisli

Value 178165 Frequency
1 da 269
2 ne 247
9 1
" " 62

Valid range from 1 to 2

V13B V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

b) reševanje križank, rebusov ipd.

Value 179164 Frequency
1 da 85
2 ne 432
" " 62

Valid range from 1 to 2

V13C V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

c) zbirateljstvo (znamke ipd.)

Value 180163 Frequency
1 da 202
2 ne 315
" " 62

Valid range from 1 to 2

V13D V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

d) razpravljanje (debate, diskusije) s prijatelji o raznih problemih

Value 181162 Frequency
1 da 167
2 ne 350
" " 62

Valid range from 1 to 2

V13E V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

e) obisk muzejev, razstav, galerij

Value 182161 Frequency
1 da 418
2 ne 98
" " 63

Valid range from 1 to 2

V13F V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

f) risanje, slikanje ali kiparjenje

Value 183160 Frequency
1 da 352
2 ne 165
" " 62

Valid range from 1 to 2

V13G V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

g) športno udejstvovanje

Value 184159 Frequency
1 da 188
2 ne 329
" " 62

Valid range from 1 to 2

V13H V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

h) tehnično konstruiranje

Value 185158 Frequency
1 da 422
2 ne 95
" " 62

Valid range from 1 to 2

V13I V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

i) poslušanje glasbe, opere, koncerti, ipd.

Value 186157 Frequency
1 da 139
2 ne 377
3 1
" " 62

Valid range from 1 to 2

V13J V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

j) branje leposlovnih knjig

Value 187156 Frequency
1 da 146
2 ne 371
" " 62

Valid range from 1 to 2

V13K V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

k) družbeno - politično udejstvovanje

Value 188155 Frequency
1 da 459
2 ne 58
" " 62

Valid range from 1 to 2

V13L V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

l) spremljanje poljudno - znanstvenih oddaj na radiu ali TV

Value 189154 Frequency
1 da 124
2 ne 393
" " 62

Valid range from 1 to 2

V13M V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

m) študij tujih jezikov (na lastnO pobudo)

Value 190153 Frequency
1 da 353
2 ne 164
" " 62

Valid range from 1 to 2

V13N V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

n) predavanja ali seminarji izven šole

Value 191152 Frequency
1 da 475
2 ne 42
" " 62

Valid range from 1 to 2

V13O V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

o) igranje na instrument

Value 192151 Frequency
1 da 339
2 ne 177
9 1
" " 62

Valid range from 1 to 2

V13P V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

p) delo z računalnikom

Value 193150 Frequency
1 da 278
2 ne 237
9 2
" " 62

Valid range from 1 to 2

V13R V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

r) delo na kmetiji

Value 194149 Frequency
1 da 448
2 ne 68
8 1
" " 62

Valid range from 1 to 2

V13S V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

s) pisanje (pesmi, črtic itd.)

Value 195148 Frequency
1 da 399
2 ne 116
3 1
" " 63

Valid range from 1 to 2

V13T V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

t) honorarno delo

Value 196147 Frequency
1 da 492
2 ne 25
" " 62

Valid range from 1 to 2

V13U V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

u) drugo

Value 197146 Frequency
1 da 448
2 ne 65
3 1
0 3
" " 62

Valid range from 1 to 2

V14A V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

a) športro ali telovadno društvo

Value 198145 Frequency
1 nisem član 166
2 sodelavec; član 301
3 funkcija 45
0 5
" " 62

Valid range from 1 to 3

V14B V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

b) taborniška organizacija

Value 199144 Frequency
1 nisem član 318
2 sodelavec; član 165
3 funkcija 26
0 8
" " 62

Valid range from 1 to 3

V14C V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

c) Ljudska tehnika

Value 200143 Frequency
1 nisem član 464
2 sodelavec; član 29
3 funkcija 3
0 20
9 1
" " 62

Valid range from 1 to 3

V14D V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

d) Planinsko društvo

Value 201142 Frequency
1 nisem član 290
2 sodelavec; član 207
3 funkcija 8
0 12
" " 62

Valid range from 1 to 3

V14E V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

e) kulturno prosvetno društvo

Value 202141 Frequency
1 nisem član 407
2 sodelavec; član 72
3 funkcija 18
0 20
" " 62

Valid range from 1 to 3

V14F V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

f) mladinski klub

Value 203140 Frequency
1 nisem član 324
2 sodelavec; član 136
3 funkcija 44
0 13
" " 62

Valid range from 1 to 3

V14G V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

g) Zveza prijateljev mladine

Value 204139 Frequency
1 nisem član 425
2 sodelavec; član 63
3 funkcija 6
0 23
" " 62

Valid range from 1 to 3

V14H V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

h) Klub OZN

Value 205138 Frequency
1 nisem član 400
2 sodelavec; član 82
3 funkcija 16
0 19
" " 62

Valid range from 1 to 3

V14I V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

i) foto-kino klub

Value 206137 Frequency
1 nisem član 459
2 sodelavec; član 36
3 funkcija 4
0 18
" " 62

Valid range from 1 to 3

V14J V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

j) amaterska likovna skupina

Value 207136 Frequency
1 nisem član 434
2 sodelavec; član 61
3 funkcija 4
0 18
" " 62

Valid range from 1 to 3

V14K V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

k) mladinska delovna akcija

Value 208135 Frequency
1 nisem član 411
2 sodelavec; član 77
3 funkcija 8
0 21
" " 62

Valid range from 1 to 3

V14L V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

1) Zveza socialistične mladine

Value 209134 Frequency
1 nisem član 177
2 sodelavec; član 254
3 funkcija 71
0 15
" " 62

Valid range from 1 to 3

V14M V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

m) Zveza komunistov

Value 210133 Frequency
1 nisem član 489
2 sodelavec; član 2
3 funkcija 1
0 25
" " 62

Valid range from 1 to 3

STKAR4

STKAR4 Neznana spremenljivka

Value 211132 Frequency
4 579

Valid range from 999 to -999

V14N V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

n) organi samoupravljanja na šoll

Value 212131 Frequency
1 nisem član 274
2 sodelavec; član 122
3 funkcija 106
0 15
" " 62

Valid range from 1 to 3

V14O V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

o) mirovo gibanje

Value 213130 Frequency
1 nisem član 469
2 sodelavec; član 25
3 funkcija 0
0 22
9 1
" " 62

Valid range from 1 to 3

V14P V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

p) ekološko gibanje

Value 214129 Frequency
1 nisem član 428
2 sodelavec; član 66
3 funkcija 3
0 20
" " 62

Valid range from 1 to 3

V14R V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

r) orkester ali pevski zbor

Value 215128 Frequency
1 nisem član 242
2 sodelavec; član 243
3 funkcija 22
0 10
" " 62

Valid range from 1 to 3

V14S V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

s) glasbena skupina

Value 216127 Frequency
1 nisem član 448
2 sodelavec; član 39
3 funkcija 8
0 22
" " 62

Valid range from 1 to 3

V14T V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

t) glasbena šola

Value 217126 Frequency
1 nisem član 334
2 sodelavec; član 156
3 funkcija 11
0 16
" " 62

Valid range from 1 to 3

V14U V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

u) plesna šola

Value 218125 Frequency
1 nisem član 245
2 sodelavec; član 251
3 funkcija 6
0 15
" " 62

Valid range from 1 to 3

V14V V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

v) jezikovni tečaj

Value 219124 Frequency
1 nisem član 329
2 sodelavec; član 168
3 funkcija 4
0 16
" " 62

Valid range from 1 to 3

V14Z V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

z) drugo

Value 220123 Frequency
1 nisem član 422
2 sodelavec; član 45
3 funkcija 26
0 24
" " 62

Valid range from 1 to 3

ZNANMLAD

V15. ALI SI SE ŽE KDAJ UDELEŽIL KATEREGA TEKMOVANJA V OKVIRU GIBANJA ZNANOST MLADINI?

Value 221122 Frequency
1 da 363
2 ne 130
0 22
9 2
" " 62

Valid range from 1 to 2

RAZTABOR

V16. ALI SI SE ŽE KDAJ UDELEŽIL KAKEGA RAZISKOVALNEGA TABORA?

Value 222121 Frequency
1 da 447
2 ne 63
0 7
" " 62

Valid range from 1 to 2

REVIJA

V17. ALI SI ŽE KDAJ SODELOVAL PRI KAKEM ČASOPISU ALI REVIJI?

Value 223120 Frequency
1 da 204
2 ne 308
0 3
9 2
" " 62

Valid range from 1 to 2

TEKSL V18. ALI SI ŽE KDAJ SODELOVAL PRI TEKMOVANJU IZ ZNANJA NEKEGA ŠOLSKEGA PREDMEETA?

TEKSL Slovenščina

Value 224119 Frequency
1 373
2 2
3 36
4 83
5 19
9 4
" " 62

Valid range from 1 to 5

TEKFIZ V18. ALI SI ŽE KDAJ SODELOVAL PRI TEKMOVANJU IZ ZNANJA NEKEGA ŠOLSKEGA PREDMEETA?

TEKFIZ Fizika

Value 225118 Frequency
1 300
2 1
3 47
4 100
5 63
6 1
9 5
" " 62

Valid range from 1 to 6

TEKKE V18. ALI SI ŽE KDAJ SODELOVAL PRI TEKMOVANJU IZ ZNANJA NEKEGA ŠOLSKEGA PREDMEETA?

TEKKE Kemija

Value 226117 Frequency
1 315
2 3
3 26
4 99
5 68
6 1
9 5
" " 62

Valid range from 1 to 6

TEKBIO V18. ALI SI ŽE KDAJ SODELOVAL PRI TEKMOVANJU IZ ZNANJA NEKEGA ŠOLSKEGA PREDMEETA?

TEKBIO Biologija

Value 227116 Frequency
1 512
2 0
3 0
4 1
5 1
6 1
9 2
" " 62

Valid range from 1 to 2

TEKMAT V18. ALI SI ŽE KDAJ SODELOVAL PRI TEKMOVANJU IZ ZNANJA NEKEGA ŠOLSKEGA PREDMEETA?

TEKMAT Matematika

Value 228115 Frequency
1 40
2 7
3 78
4 244
5 137
6 2
7 4
9 5
" " 62

Valid range from 1 to 7

TEKJEZIK V18. ALI SI ŽE KDAJ SODELOVAL PRI TEKMOVANJU IZ ZNANJA NEKEGA ŠOLSKEGA PREDMEETA?

TEKJEZIK Tuji jezik

Value 229114 Frequency
1 340
2 2
3 43
4 114
5 15
9 3
" " 62

Valid range from 1 to 5

TEKZG V18. ALI SI ŽE KDAJ SODELOVAL PRI TEKMOVANJU IZ ZNANJA NEKEGA ŠOLSKEGA PREDMEETA?

TEKZG Zgodovina

Value 230113 Frequency
1 494
2 2
3 2
4 9
5 8
9 2
" " 62

Valid range from 1 to 5

TEKDRUPR V18. ALI SI ŽE KDAJ SODELOVAL PRI TEKMOVANJU IZ ZNANJA NEKEGA ŠOLSKEGA PREDMEETA?

TEKDRUPR

Value 231112 Frequency
1 449
2 4
3 3
4 26
5 29
6 2
7 2
9 2
" " 62

Valid range from 1 to 7

VESSOLA V18. ALI SI ŽE KDAJ SODELOVAL PRI TEKMOVANJU IZ ZNANJA NEKEGA ŠOLSKEGA PREDMEETA?

VESSOLA Vesela šola

Value 232111 Frequency
1 462
2 2
3 11
4 17
5 23
9 2
" " 62

Valid range from 1 to 5

V19A V19. SPODAJ SO NAVEDENI ŠE RAZNI DRUGI NAČINI, KAKO LAHKO POSAMEZNIK JAVNO POKAŽE SVOJE ZNANJE IN SPOSOBNOSTI. Obkrorži ustrezno številko pri vseh tistih, ki si se jih že kdaj udeleži. Kot vidiš, se nanašajo številke na to, ali je bil tvoj nastop oziroma prispevek v okviru razreda, v okviru šole, v okviru občine, Slovenije, Jugoslavije ali v mednarodnem merilu!

a) sodeloval sem na razstavi z risbo ali kakim drugim likovnim izdelkom

Value 233110 Frequency
1 razred 130
2 šola 49
3 občina 191
4 Slovenija 77
5 Jugoslavija 52
6 mednarono 11
7 6
9 1
" " 62

Valid range from 1 to 6

V19B V19. SPODAJ SO NAVEDENI ŠE RAZNI DRUGI NAČINI, KAKO LAHKO POSAMEZNIK JAVNO POKAŽE SVOJE ZNANJE IN SPOSOBNOSTI. Obkrorži ustrezno številko pri vseh tistih, ki si se jih že kdaj udeleži. Kot vidiš, se nanašajo številke na to, ali je bil tvoj nastop oziroma prispevek v okviru razreda, v okviru šole, v okviru občine, Slovenije, Jugoslavije ali v mednarodnem merilu!

b) sodeloval sem na razstavi s tehničnim izdelkom

Value 234109 Frequency
1 razred 328
2 šola 54
3 občina 87
4 Slovenija 23
5 Jugoslavija 19
6 mednarono 5
7 1
" " 62

Valid range from 1 to 6

V19C V19. SPODAJ SO NAVEDENI ŠE RAZNI DRUGI NAČINI, KAKO LAHKO POSAMEZNIK JAVNO POKAŽE SVOJE ZNANJE IN SPOSOBNOSTI. Obkrorži ustrezno številko pri vseh tistih, ki si se jih že kdaj udeleži. Kot vidiš, se nanašajo številke na to, ali je bil tvoj nastop oziroma prispevek v okviru razreda, v okviru šole, v okviru občine, Slovenije, Jugoslavije ali v mednarodnem merilu!

c) nastopil sem na prireditvi z deklamacijo ali recitacijo

Value 235108 Frequency
1 razred 102
2 šola 46
3 občina 232
4 Slovenija 123
5 Jugoslavija 5
6 mednarono 7
7 1
0 1
" " 62

Valid range from 1 to 6

V19D V19. SPODAJ SO NAVEDENI ŠE RAZNI DRUGI NAČINI, KAKO LAHKO POSAMEZNIK JAVNO POKAŽE SVOJE ZNANJE IN SPOSOBNOSTI. Obkrorži ustrezno številko pri vseh tistih, ki si se jih že kdaj udeleži. Kot vidiš, se nanašajo številke na to, ali je bil tvoj nastop oziroma prispevek v okviru razreda, v okviru šole, v okviru občine, Slovenije, Jugoslavije ali v mednarodnem merilu!

d) nastopil sem na glasbeni prireditvi

Value 236107 Frequency
1 razred 258
2 šola 21
3 občina 67
4 Slovenija 117
5 Jugoslavija 35
6 mednarono 9
7 10
" " 62

Valid range from 1 to 6

V19E V19. SPODAJ SO NAVEDENI ŠE RAZNI DRUGI NAČINI, KAKO LAHKO POSAMEZNIK JAVNO POKAŽE SVOJE ZNANJE IN SPOSOBNOSTI. Obkrorži ustrezno številko pri vseh tistih, ki si se jih že kdaj udeleži. Kot vidiš, se nanašajo številke na to, ali je bil tvoj nastop oziroma prispevek v okviru razreda, v okviru šole, v okviru občine, Slovenije, Jugoslavije ali v mednarodnem merilu!

e) imel sem predavanje o neki temi

Value 237106 Frequency
1 razred 268
2 šola 187
3 občina 41
4 Slovenija 13
5 Jugoslavija 4
6 mednarono 1
7 2
9 1
" " 62

Valid range from 1 to 6

V19F V19. SPODAJ SO NAVEDENI ŠE RAZNI DRUGI NAČINI, KAKO LAHKO POSAMEZNIK JAVNO POKAŽE SVOJE ZNANJE IN SPOSOBNOSTI. Obkrorži ustrezno številko pri vseh tistih, ki si se jih že kdaj udeleži. Kot vidiš, se nanašajo številke na to, ali je bil tvoj nastop oziroma prispevek v okviru razreda, v okviru šole, v okviru občine, Slovenije, Jugoslavije ali v mednarodnem merilu!

f) sodeloval sem na športni tekmi

Value 238105 Frequency
1 razred 101
2 šola 50
3 občina 110
4 Slovenija 152
5 Jugoslavija 66
6 mednarono 19
7 19
" " 62

Valid range from 1 to 6

V19G V19. SPODAJ SO NAVEDENI ŠE RAZNI DRUGI NAČINI, KAKO LAHKO POSAMEZNIK JAVNO POKAŽE SVOJE ZNANJE IN SPOSOBNOSTI. Obkrorži ustrezno številko pri vseh tistih, ki si se jih že kdaj udeleži. Kot vidiš, se nanašajo številke na to, ali je bil tvoj nastop oziroma prispevek v okviru razreda, v okviru šole, v okviru občine, Slovenije, Jugoslavije ali v mednarodnem merilu!

g) napisal in objavil sem pesem, ali črtico

Value 239104 Frequency
1 razred 294
2 šola 33
3 občina 118
4 Slovenija 36
5 Jugoslavija 30
6 mednarono 5
0 1
" " 62

Valid range from 1 to 6

V19H V19. SPODAJ SO NAVEDENI ŠE RAZNI DRUGI NAČINI, KAKO LAHKO POSAMEZNIK JAVNO POKAŽE SVOJE ZNANJE IN SPOSOBNOSTI. Obkrorži ustrezno številko pri vseh tistih, ki si se jih že kdaj udeleži. Kot vidiš, se nanašajo številke na to, ali je bil tvoj nastop oziroma prispevek v okviru razreda, v okviru šole, v okviru občine, Slovenije, Jugoslavije ali v mednarodnem merilu!

h) napisal in objavil sem svoja razmišljanja o nekem problemu

Value 240103 Frequency
1 razred 354
2 šola 47
3 občina 74
4 Slovenija 23
5 Jugoslavija 14
6 mednarono 2
7 2
0 1
" " 62

Valid range from 1 to 6

V19I V19. SPODAJ SO NAVEDENI ŠE RAZNI DRUGI NAČINI, KAKO LAHKO POSAMEZNIK JAVNO POKAŽE SVOJE ZNANJE IN SPOSOBNOSTI. Obkrorži ustrezno številko pri vseh tistih, ki si se jih že kdaj udeleži. Kot vidiš, se nanašajo številke na to, ali je bil tvoj nastop oziroma prispevek v okviru razreda, v okviru šole, v okviru občine, Slovenije, Jugoslavije ali v mednarodnem merilu!

i) udeležil sem se šahovskega turnirja

Value 241102 Frequency
1 razred 371
2 šola 21
3 občina 42
4 Slovenija 61
5 Jugoslavija 17
6 mednarono 1
7 3
0 1
" " 62

Valid range from 1 to 6

V19J V19. SPODAJ SO NAVEDENI ŠE RAZNI DRUGI NAČINI, KAKO LAHKO POSAMEZNIK JAVNO POKAŽE SVOJE ZNANJE IN SPOSOBNOSTI. Obkrorži ustrezno številko pri vseh tistih, ki si se jih že kdaj udeleži. Kot vidiš, se nanašajo številke na to, ali je bil tvoj nastop oziroma prispevek v okviru razreda, v okviru šole, v okviru občine, Slovenije, Jugoslavije ali v mednarodnem merilu!

j) drugo

Value 242101 Frequency
1 razred 400
2 šola 2
3 občina 10
4 Slovenija 37
5 Jugoslavija 50
6 mednarono 9
7 8
0 1
" " 62

Valid range from 1 to 6

NAGRADE

V20. ALI SI ZA KATEREGA OD SVOJIH GORNJIH PRISPEVKOV, NASTOPOV ALI DOSEŽKOV DOBIL KAKO POHVALO, NAGRADO ALI KAKO DRUGO PRIZNANJE?

Value 243100 Frequency
1 da 135
2 ne 374
0 5
9 1
" " 64

Valid range from 1 to 2

V21A V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

a) prepričeval sem svoje starŠe o tem, kaj bi bilo treba storiti

Value 24499 Frequency
1 da 120
2 ne 396
0 1
" " 62

Valid range from 1 to 2

V21B V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

b) nasprotoval sem neki odločitvi svojih staršev

Value 24598 Frequency
1 da 184
2 ne 332
0 1
" " 62

Valid range from 1 to 2

V21C V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

c) ravnal sem drugače, kot so želeli moji starši, ker sem sodil, da tako prav

Value 24697 Frequency
1 da 308
2 ne 208
0 1
" " 62

Valid range from 1 to 2

V21D V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

d) skušal sem o nečem prepričati svojega profesorja

Value 24796 Frequency
1 da 297
2 ne 219
0 1
" " 62

Valid range from 1 to 2

V21E V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

e) v razredu sem javno ugovarjal svojemu profesorju

Value 24895 Frequency
1 da 404
2 ne 112
0 1
" " 62

Valid range from 1 to 2

V21F V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

f) udeležil sem se protestov proti neki odločitvi šolskega vodstva

Value 24994 Frequency
1 da 449
2 ne 67
0 1
" " 62

Valid range from 1 to 2

V21G V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

g) v delovni organizaciji sem dal predlog za uvedbo neke novosti

Value 25093 Frequency
1 da 456
2 ne 60
0 1
" " 62

Valid range from 1 to 2

V21H V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

h) javno sem kritiziral delo svojega nadrejenega

Value 25192 Frequency
1 da 483
2 ne 33
0 1
" " 62

Valid range from 1 to 2

V21I V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

i) skušal sem o nečen prepričati svojega nadrejenega

Value 25291 Frequency
1 da 445
2 ne 71
0 1
" " 62

Valid range from 1 to 2

V21J V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

j) udeleiil sem se protestne prekinitve dela

Value 25390 Frequency
1 da 502
2 ne 14
0 1
" " 62

Valid range from 1 to 2

V21K V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

k) prispeval sem denar na nabiralni akciji

Value 25489 Frequency
1 da 164
2 ne 352
0 1
" " 62

Valid range from 1 to 2

V21L V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

l) predlagal sem nekega kandidata za volitve

Value 25588 Frequency
1 da 244
2 ne 272
0 1
" " 62

Valid range from 1 to 2

V21M V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

m) z glasovanjen na volitvah sem hotel prispevati, da bi bil izbran določen kandidat

Value 25687 Frequency
1 da 269
2 ne 247
0 1
" " 62

Valid range from 1 to 2

V21N V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

n) prepričeval sem svoje prijatelje in znance o tem, kaj bi bilo treba storiti

Value 25786 Frequency
1 da 223
2 ne 293
0 1
" " 62

Valid range from 1 to 2

V21O V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

o) povedal sem svoje mnenje na sestanku

Value 25885 Frequency
1 da 204
2 ne 312
0 1
" " 62

Valid range from 1 to 2

V21P V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

p) napisal sem članek, v katerem sem izrazil svoja stališča in zahteve

Value 25984 Frequency
1 da 472
2 ne 44
0 1
" " 62

Valid range from 1 to 2

V21R V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

r) drugo

Value 26083 Frequency
1 da 503
2 ne 13
0 1
" " 62

Valid range from 1 to 2

V21S V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

s) nisem skušal doseči sprememb

Value 26182 Frequency
1 da 499
2 ne 16
0 2
" " 62

Valid range from 1 to 2

PONOSEN

V22. ALI SI POLEG NAVEDENEGA NAPRAVIL, USTVARIL ALI DOSEGEL ŠE KAJ DRUGEGA, NA KAR SI LAHKO PONOSEN?

Value 26281 Frequency
1 da 354
2 ne 102
0 51
9 9
" " 63

Valid range from 1 to 2

V23A V23. ZA KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH NAMENOV SE TI ZDI VREDNO TROŠITI DENAR, TUDI ČE JE TREBA ZARADI TEGA BOLJ SKROMNO ŽIVETI, POTOVATI V DRUG KRAJ ALI PORABITI NEKAJ ČASA? (obkroži vse, kar ustreza)

a) obisk tujega mesta

Value 26380 Frequency
1 da 184
2 ne 332
3 1
" " 62

Valid range from 1 to 2

V23B V23. ZA KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH NAMENOV SE TI ZDI VREDNO TROŠITI DENAR, TUDI ČE JE TREBA ZARADI TEGA BOLJ SKROMNO ŽIVETI, POTOVATI V DRUG KRAJ ALI PORABITI NEKAJ ČASA? (obkroži vse, kar ustreza)

b) potovanje v drugo državo

Value 26479 Frequency
1 da 112
2 ne 405
" " 62

Valid range from 1 to 2

V23C V23. ZA KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH NAMENOV SE TI ZDI VREDNO TROŠITI DENAR, TUDI ČE JE TREBA ZARADI TEGA BOLJ SKROMNO ŽIVETI, POTOVATI V DRUG KRAJ ALI PORABITI NEKAJ ČASA? (obkroži vse, kar ustreza)

c) nakup tehničnega priročnika

Value 26578 Frequency
1 da 292
2 ne 225
" " 62

Valid range from 1 to 2

V23D V23. ZA KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH NAMENOV SE TI ZDI VREDNO TROŠITI DENAR, TUDI ČE JE TREBA ZARADI TEGA BOLJ SKROMNO ŽIVETI, POTOVATI V DRUG KRAJ ALI PORABITI NEKAJ ČASA? (obkroži vse, kar ustreza)

d) nakup knjige v tujem jeziku

Value 26677 Frequency
1 da 277
2 ne 240