Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Mednarodna raziskava narodne identitete

Basic Study Information

ADP - IDNo: ISSP95
Main author(s):
 • International Social Survey Programme
Co-workers:
 • Kelly, Jonathan
 • Guidorossi, Giovanna
 • Haller, Max
 • Smith, Tom W.
 • Becker, Jos
 • Jowell, Roger
 • Ward, Connor
 • Kolosi, Tamas
 • Harkness, Janet
 • Cichomski, Bogdan
 • Henrichsen, Bjørn
 • Lewin-Epstein, Noah
 • Gendal, Philip J.
 • Mangahas, Mahar
 • Khakhalina, Ludmila
 • Dimova, Lilia
 • Frizzell, Alan
 • Mateju, Petr
 • Onodera, Noriko
 • Toš, Niko
 • Mateju, Petr
 • Svallfors, Stefan
 • Diez Nicolas, Juan
 • Villaverde-Cabral, Manuel
 • Piscova, Magdalena
 • Papageorgiou, Bambos
 • Lemel, Yannick
 • Tabuns, Aivars
 • Lehmann, Carla
 • Ahmad, Q. K.
 • Uher, Rolf
Data file producer:
ZA - Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung, (Köln, Nemčija; 1995)

Funding agency:

Podatki o financiranju niso na voljo.

Series:
 • ISSP/Mednarodna splošna družboslovna anketa = International Social Survey Programme

  Raziskava je iz serije ISSP - Mednarodnega projekta sodelovanja splošnih družboslovnih anket, katerega namen je pridobivanje podatkov primernih za primerjalno analizo. Vsako leto se sodelujoče države odločijo za izvedbo kratkega vprašalnika na izbrano temo. (glej http://www.gesis.org/en/data_service/issp/index.htm in http://www.issp.org/homepage.htm ). Podatki iz mednarodne raziskave so na voljo pod oznako ADP - IDNo: ISSP in letnica.

Study Content

Keywords:

nacionalna identiteta, občutek bližine domači državi, nacionalni ponos, odnos do drugih držav, odnos do imigrantov in družbenih manjšin, politični vpliv, gospodarstvo, socialna varnost, znanost in tehnologija, mednarodni odnosi, trgovinske omejitve, reševanje mednarodnih problemov, učenje tujih jezikov, nakup zemlje s strani tujcev, odnos do družbenih manjšin, odnos do imigrantov, kriminaliteta, trg delovne sile, kultura, politični begunci, pridobivanje državljanstva, demografska vprašanja

Keywords ELSST:
DRUŽBENA STALIŠČA, NARODNA IDENTITETA, IDENTITETA, STALIŠČE, ETNIČNA SKUPINA, MEDNARODNI ODNOSI

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - kulturna in nacionalna identiteta
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
nacionalna identiteta
mednarodni odnosi
ohranjanje družbenih manjšin
članstvo v mednarodnih organizacijah
pravice imigrantov
demografija


Abstract:

Mednarodna družboslovna anketa (ISSP) je kontinuiran program mednarodnega sodleovanja. Skupina, osnovana leta 1983, razvija različne raziskovalne module, ki se dotikajo pomembnih družbenih vprašanj in katerih namen je dopolniti nacionalne ankete. Tokratna raziskava nacionalne identitete prinaša podatke iz naslenjih držav: Avstralije, Avstrije, Bolgarije, Kanade, Češke, Nemčije, Velike Britanije, Madžarske, Irske, Italije, Japonske, Latvije, Nizozemske, Nove Zelandije, Norveške, Filipinov, Poljske, Rusije, Slovaške, Slovenije, Španije, Švedske in Združenih držav Amerike. Nabor vprašanj obsega različna dimenzije nacionalne identitete, med drugimi občutek ''bližine'' domači državi, nacionalni ponos, odnos do drugih držav in odnos do imigrantov in družbenih manjšin. Intervjuiranci so odgovarjali na vprašanja o dosežkih njihove države na naslednjih področjih: politični vpliv, gospodarstvo, socialna varnost, znanost in tehnologija, šport, umetnost, oborožene sile, zgodovina in odnos do drugih. Sklop vprašanj je bil namenjen tudi stališčem respondentov glede mednarodnih odnosov, kar vključuje tudi mednarodne trgovinske omejitve, poskusom reševanja mednarodnih problemov, učenju tujih jezikov, nakupu zemlje s strani tujcev, nacionalnem izvoru televizijskega programa in filmov in koristi od sodelovanja v mednarodnih organizacijah. Respondenti so v nadaljevanju ocenjevali tudi odnos lastne države do družbenih manjšin in imigrantov. Vprašanja so se dotikala področ kot so ohranjanje tradicij manjšin, vpliv imigrantov na obseg kriminalitete, gospodarstvo, trg delovne sile, kulturo, posebne ugodnosti za politične begunce in postopek pridobivanja državljanstva. Demografske spremenljivke pa vključujejo starost, spol, izobrazbo, zakonski stan, osebni dohodek in dohodek gospodinjstva, zaposlenost, velikost in sestava gospodinjstva, poklic, religija, razredno pripadnost, članstvo v sindikatu, pripadnost pollitični stranki, politične preference, raso, etično pripadnost, jezikovno kompetenco, lokalno skupnost in državljanstvo.

Methodology


Collection date: 1995
Date of production: 1995
Country: Avstralija, Avsrtija, Bolgarija, Češka, Filipini, Irska, Italija, Japonska, Kanada, Latvija, Madžarska, Nizozemska, Norveška, Nova Zelandija, Poljska, Rusija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Velika Britanija, Združene države Amerike, Zvezna republika Nemčija
Geographic coverage:

Teritorij naštetih držav, z izjemo Velike Britanije, kjer so izvzeti škotsko višavje in otoki.

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe, stare 18 let in več iz naslednjih držav: Avstralije, Avstrije (15 let in več), Bolgarije, Irske, Italije, Madžarske, Velike Britanije, ZRN, ZDA , Slovaške, Rusije, Nizozemske, Norveške (od 16 do 79 let), Poljske, Slovenije, Filipinov, Nove Zelandije, Španije, Švedske (od 18 do 74 let), Češke, Japonske (16 in več), Kanade in Latvije.

Excluded: no information
Data collected by:

AUS: Research School of Social Science, Institute of Advanced Studies, the Australian National University (Canberra); I: EURISCO - Ricerca Sociale e di Marketing (Milano); H: TARKI - Tarsadalokumtatasi Informatikai Egyesules (Budapest); GB, NIRL: SCPR - Social and Community Planning Research (London); D: Infratest (München); USA: NORC - National Opinion Research Center, University of Chicago (IL); BG: Institute for Trade Union and Social Research; N: NSD - Norwegian Social Science Data Sevice (Bergen); CND: Carleton University (Ottawa); CZ: STEM - Center for Empirical Studies (Praha); NZ: Department of Marketing, Massey University; RP: Social Weather Staions Inc., PL: Research Department of Polish Academy of Science (Warszawa); RUS: VCIOM - Russian Center for Public Opinion and Market Research (Moskva); SLO: CJMMK - Center za razikovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Fakulteta za družbene vede (Ljubljana); E: ASEP - Analisis Sociologicos, Economicos y Politicos (Madrid); NL: NIPO + Sociaal en Cultureel Planbureau (Rijkswijk); J: Broadcasting Culture Research Institute (Tokio); LV: Institut of Philosophy and Sociology (Riga); IRL: Social Science Research Center, University College (Dublin) + ESRI - Economic Social Research Institute (Dublin); S: Statistcs Sweden; A: Fessel + GfK-Institute (Wien); SK: Institut of Sociology, Slovak Academy of Science (Bratislava)

Sampling procedure:

večstopenjski verjetnostni vzorec

Mode of data collection:

Način zbiranja podatkov se med državami razlikuje razlikuje.

Weighting:

A, BG, CND, CZ, GB, E, H, I, LV, RP, PL, RUS, S, USA: uteževanje; D, J, N, NL, NZ, SLO: brez uteževanja; AUS, IRL, SK: ni podatka

Access restrictions

Omejeno za potrebe naročnika in raziskovalne skupine. Uporaba je mogoča samo ob predhodnem dogovoru z glavnim avtorjem raziskave in predložitvi pisnega dovoljenja. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: ISSP95 - datoteka [datoteka podatkov], 1995

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 214
 • number of units: 28456

Variable list

V1 ZA study number ....

Value 13 Frequency
2880 28456
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28456 2880 2880 2880 0

Valid range from 2880 to 2880

V2 Respondent ID number

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28456 1321 5014480.0 1617160.0 1004750.0

Valid range from 1321 to 5014485

V3 Country

Value 31 Frequency
1 AUS 0
2 D-W 1282
3 D-E 612
4 GB 1058
5 NIRL 0
6 USA 1367
7 A 1007
8 H 1000
9 I 1094
10 IRL 994
11 NL 2089
12 N 1527
13 S 1296
14 CZ 1111
15 SLO 1036
16 PL 1598
17 BG 1105
18 RUS 1585
19 NZ 1043
20 CDN 1543
21 RP 1200
22 IL 0
23 J 1256
24 E 1221
25 LV 1044
26 SK 1388
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28456 2 26 14.4101 6.84993

Valid range from 1 to 26

V1 ZA study number ....

Value 1214 Frequency
2880 28456
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28456 2880 2880 2880 0

Valid range from 2880 to 2880

V2 Respondent ID number

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28456 1321 5014480.0 1617160.0 1004750.0

Valid range from 1321 to 5014485

V3 Country

Value 3212 Frequency
1 AUS 0
2 D-W 1282
3 D-E 612
4 GB 1058
5 NIRL 0
6 USA 1367
7 A 1007
8 H 1000
9 I 1094
10 IRL 994
11 NL 2089
12 N 1527
13 S 1296
14 CZ 1111
15 SLO 1036
16 PL 1598
17 BG 1105
18 RUS 1585
19 NZ 1043
20 CDN 1543
21 RP 1200
22 IL 0
23 J 1256
24 E 1221
25 LV 1044
26 SK 1388
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28456 2 26 14.4101 6.84993

Valid range from 1 to 26

V4 How close feel to: neighbourhood

Value 4211 Frequency
0 Not available 0
1 Very close 8318
2 Close 12019
3 Not very close 5780
4 Not close at all 1511
8 Cant choose 478
9 NA 350
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27628 1 4 2.01752 0.853676

Valid range from 0 to 9

V5 How close feel to: town - city

Value 5210 Frequency
0 Not available 0
1 Very close 7312
2 Close 11904
3 Not very close 4799
4 Not close at all 980
8 Cant choose 540
9 NA,NAP (village inh) 2921
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24995 1 4 1.97788 0.800565

Valid range from 0 to 9

V6 How close feel to: county

Value 6209 Frequency
0 Not available 0
1 Very close 7358
2 Close 12224
3 Not very close 6185
4 Not close at all 1482
8 Cant choose 662
9 NA 545
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27249 1 4 2.06573 0.842772

Valid range from 0 to 9

V7 How close feel to: country

Value 7208 Frequency
0 Not available 0
1 Very close 12103
2 Close 11827
3 Not very close 2903
4 Not close at all 780
8 Cant choose 441
9 NA 402
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27613 1 4 1.72332 0.761511

Valid range from 0 to 9

V8 How close feel to: continent

Value 8207 Frequency
0 Not available 0
1 Very close 5360
2 Close 9730
3 Not very close 7322
4 Not close at all 3470
8 Cant choose 1953
9 NA 621
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25882 1 4 2.34395 0.952895

Valid range from 0 to 9

V9 Improve conditions: other neigbourhood

Value 9206 Frequency
0 Not available 0
1 Very willing 5129
2 Fairly willing 7392
3 N willing n unwilling 3161
4 Fairly unwilling 5249
5 Very unwilling 6428
8 Cant choose 820
9 NA 277
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27359 1 5 3.01663 1.46681

Valid range from 0 to 9

V10 Improve conditions: other town - city

Value 10205 Frequency
0 Not available 0
1 Very willing 3294
2 Fairly willing 6422
3 N willing n unwilling 3233
4 Fairly unwilling 6128
5 Very unwilling 7662
8 Cant choose 806
9 NA 911
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26739 1 5 3.31572 1.41729

Valid range from 0 to 9

V11 Improve conditions: other county

Value 11204 Frequency
0 Not available 0
1 Very willing 2721
2 Fairly willing 5001
3 N willing n unwilling 3314
4 Fairly unwilling 6625
5 Very unwilling 9493
8 Cant choose 872
9 NA 430
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27154 1 5 3.55859 1.38399

Valid range from 0 to 9

V12 Improve conditions: other country

Value 12203 Frequency
0 Not available 0
1 Very willing 1902
2 Fairly willing 3237
3 N willing n unwilling 2549
4 Fairly unwilling 5576
5 Very unwilling 13724
8 Cant choose 1077
9 NA 391
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26988 1 5 3.96276 1.30985

Valid range from 0 to 9

V13 Improve conditions: other continent

Value 13202 Frequency
1 Very willing 1475
2 Fairly willing 2403
3 N willing n unwilling 2245
4 Fairly unwilling 4759
5 Very unwilling 14233
0 Not available 1585
8 Cant choose 1342
9 NA 414
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25115 1 5 4.10978 1.24716

Valid range from 0 to 9

V14 One Nation - Seperate nation

Value 14201 Frequency
1 Remains one state 19806
2 Become separate 2751
0 Not available 3099
8 Cant choose 2597
9 NA 203
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22557 1 2 1.12196 0.327244

Valid range from 0 to 9

V15 Important: born in (Rs country)

Value 15200 Frequency
0 Not available 0
1 Very important 10961
2 Fairly important 8027
3 Not very important 5829
4 Not important at all 2943
8 Cant choose 520
9 NA 176
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27760 1 4 2.02716 1.014

Valid range from 0 to 9

V16 Important: have citizenship (Rs country)

Value 16199 Frequency
0 Not available 0
1 Very important 14384
2 Fairly important 9040
3 Not very important 3199
4 Not important at all 1147
8 Cant choose 462
9 NA 224
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27770 1 4 1.67983 0.834205

Valid range from 0 to 9

V17 Important:most time of life in (country)

Value 17198 Frequency
0 Not available 0
1 Very important 10588
2 Fairly important 9883
3 Not very important 5503
4 Not important at all 1655
8 Cant choose 543
9 NA 284
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27629 1 4 1.93576 0.904379

Valid range from 0 to 9

V18 Important: able to speak (language)

Value 18197 Frequency
0 Not available 0
1 Very important 16591
2 Fairly important 7924
3 Not very important 2390
4 Not important at all 989
8 Cant choose 338
9 NA 224
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27894 1 4 1.56181 0.793914

Valid range from 0 to 9

V19 Important: to be a (religion)

Value 19196 Frequency
0 Not available 0
1 Very important 5445
2 Fairly important 4638
3 Not very important 6793
4 Not important at all 10134
8 Cant choose 1149
9 NA 297
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27010 1 4 2.8003 1.14606

Valid range from 0 to 9

V20 Important: respect institutions - law

Value 20195 Frequency
0 Not available 0
1 Very important 14178
2 Fairly important 9837
3 Not very important 2375
4 Not important at all 972
8 Cant choose 859
9 NA 235
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27362 1 4 1.63968 0.785654

Valid range from 0 to 9

V21 Important:to feel member of (Rs country)

Value 21194 Frequency
0 Not available 0
1 Very important 17040
2 Fairly important 7771
3 Not very important 1949
4 Not important at all 833
8 Cant choose 633
9 NA 230
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27593 1 4 1.51346 0.756466

Valid range from 0 to 9

V22 Rather be a citizen of (Rs country)

Value 22193 Frequency
0 Not available 0
1 Agree strongly 12497
2 Agree 8590
3 Neither nor 3997
4 Disagree 1681
5 Disagree strongly 785
8 Cant choose 766
9 NA 140
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27550 1 5 1.89898 1.04357

Valid range from 0 to 9

V23 Things about (Rs country) feel ashamed

Value 23192 Frequency
0 Not available 0
1 Agree strongly 5682
2 Agree 10960
3 Neither nor 4424
4 Disagree 4259
5 Disagree strongly 1754
8 Cant choose 1147
9 NA 230
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27079 1 5 2.46242 1.17111

Valid range from 0 to 9

V24 World better place other like (country)

Value 24191 Frequency
0 Not available 0
1 Agree strongly 2224
2 Agree 5438
3 Neither nor 7925
4 Disagree 7109
5 Disagree strongly 3275
8 Cant choose 2285
9 NA 200
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25971 1 5 3.14528 1.14412

Valid range from 0 to 9

V25 (Rs country) better country than other

Value 25190 Frequency
0 Not available 0
1 Agree strongly 4631
2 Agree 8921
3 Neither nor 6362
4 Disagree 4774
5 Disagree strongly 1885
8 Cant choose 1675
9 NA 208
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26573 1 5 2.63726 1.1682

Valid range from 0 to 9

V26 Support their country even is wrong

Value 26189 Frequency
0 Not available 0
1 Agree strongly 3125
2 Agree 6089
3 Neither nor 4615
4 Disagree 8915
5 Disagree strongly 4191
8 Cant choose 1300
9 NA 221
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26935 1 5 3.18407 1.26874

Valid range from 0 to 9

V27 Well in international - makes proud

Value 27188 Frequency
0 Not available 0
1 Agree strongly 11778
2 Agree 10287
3 Neither nor 3626
4 Disagree 1056
5 Disagree strongly 667
8 Cant choose 870
9 NA 172
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27414 1 5 1.85267 0.95566

Valid range from 0 to 9

V28 Proud of: way democracy works

Value 28187 Frequency
0 Not available 0
1 Very proud 3548
2 Somewhat proud 10550
3 Not very proud 8276
4 Not proud at all 3823
8 Cant choose 2028
9 NA 231
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26197 1 4 2.47234 0.901112

Valid range from 0 to 9

V29 Proud of: political influence in world

Value 29186 Frequency
0 Not available 0
1 Very proud 2438
2 Somewhat proud 9892
3 Not very proud 9048
4 Not proud at all 3657
8 Cant choose 3128
9 NA 293
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25035 1 4 2.55618 0.856616

Valid range from 0 to 9

V30 Proud of: economic achievements

Value 30185 Frequency
0 Not available 0
1 Very proud 3330
2 Somewhat proud 10164
3 Not very proud 7859
4 Not proud at all 4636
8 Cant choose 2167
9 NA 300
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25989 1 4 2.53103 0.928493

Valid range from 0 to 9

V31 Proud of: social security system

Value 31184 Frequency
0 Not available 0
1 Very proud 3046
2 Somewhat proud 8999
3 Not very proud 8222
4 Not proud at all 6282
8 Cant choose 1659
9 NA 248
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26549 1 4 2.6682 0.961481

Valid range from 0 to 9

V32 Proud of: scientific achievements

Value 32183 Frequency
0 Not available 0
1 Very proud 5854
2 Somewhat proud 13139
3 Not very proud 4364
4 Not proud at all 1476
8 Cant choose 3319
9 NA 304
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24833 1 4 2.05887 0.803602

Valid range from 0 to 9

V33 Proud of: achievements in sports

Value 33182 Frequency
0 Not available 0
1 Very proud 8750
2 Somewhat proud 12694
3 Not very proud 3561
4 Not proud at all 1224
8 Cant choose 1978
9 NA 249
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26229 1 4 1.8955 0.803202

Valid range from 0 to 9

V34 Proud of: achievements in arts

Value 34181 Frequency
0 Not available 0
1 Very proud 7245
2 Somewhat proud 13030
3 Not very proud 3615
4 Not proud at all 896
8 Cant choose 3370
9 NA 300
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24786 1 4 1.92585 0.759785

Valid range from 0 to 9

V35 Proud of: armed forces

Value 35180 Frequency
0 Not available 0
1 Very proud 4020
2 Somewhat proud 8540
3 Not very proud 7089
4 Not proud at all 4621
8 Cant choose 3909
9 NA 277
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24270 1 4 2.50725 0.980846

Valid range from 0 to 9

V36 Proud of: its history

Value 36179 Frequency
0 Not available 0
1 Very proud 8787
2 Somewhat proud 11449
3 Not very proud 4166
4 Not proud at all 1462
8 Cant choose 2327
9 NA 265
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25864 1 4 1.93439 0.850083

Valid range from 0 to 9

V37 Proud of: fair treatment of groups

Value 37178 Frequency
1 Very proud 2546
2 Somewhat proud 8000
3 Not very proud 8107
4 Not proud at all 5284
0 Not available 1543
8 Cant choose 2745
9 NA 231
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23937 1 4 2.67381 0.934903

Valid range from 0 to 9

V38 Limit the import of foreign products

Value 38177 Frequency
0 Not available 0
1 Agree strongly 6708
2 Agree 8885
3 Neither nor 5066
4 Disagree 4742
5 Disagree strongly 1558
8 Cant choose 1284
9 NA 213
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26959 1 5 2.46426 1.20207

Valid range from 0 to 9

V39 International bodies enforce solutions

Value 39176 Frequency
0 Not available 0
1 Agree strongly 8130
2 Agree 11927
3 Neither nor 3364
4 Disagree 2156
5 Disagree strongly 694
8 Cant choose 1959
9 NA 226
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26271 1 5 2.06197 0.999869

Valid range from 0 to 9

V40 Schools teach more foreign languages

Value 40175 Frequency
0 Not available 0
1 Agree strongly 9300
2 Agree 10886
3 Neither nor 4469
4 Disagree 2177
5 Disagree strongly 440
8 Cant choose 973
9 NA 211
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27272 1 5 2.03091 0.984105

Valid range from 0 to 9

V41 Follow own interests even conflicts

Value 41174 Frequency
0 Not available 0
1 Agree strongly 3661
2 Agree 7377
3 Neither nor 5808
4 Disagree 6948
5 Disagree strongly 2478
8 Cant choose 1936
9 NA 248
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26272 1 5 2.89361 1.21189

Valid range from 0 to 9

V42 Foreigners not be allowed to buy land

Value 42173 Frequency
1 Agree strongly 6509
2 Agree 4962
3 Neither nor 4868
4 Disagree 6224
5 Disagree strongly 2879
0 Not available 1200
8 Cant choose 1588
9 NA 226
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25442 1 5 2.76425 1.36387

Valid range from 0 to 9

V43 TV prefer (Rs c) films and programms

Value 43172 Frequency
0 Not available 0
1 Agree strongly 4633
2 Agree 6980
3 Neither nor 6168
4 Disagree 6485
5 Disagree strongly 2980
8 Cant choose 987
9 NA 223
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27246 1 5 2.86049 1.26193

Valid range from 0 to 9

V44 Share traditions - become fully member

Value 44171 Frequency
0 Not available 0
1 Agree strongly 5705
2 Agree 8553
3 Neither nor 4786
4 Disagree 5838
5 Disagree strongly 2018
8 Cant choose 1335
9 NA 221
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26900 1 5 2.62494 1.24208

Valid range from 0 to 9

V45 Help minorities to preserve traditions

Value 45170 Frequency
0 Not available 0
1 Agree strongly 3611
2 Agree 8558
3 Neither nor 5621
4 Disagree 5763
5 Disagree strongly 2906
8 Cant choose 1724
9 NA 273
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26459 1 5 2.84107 1.22527

Valid range from 0 to 9

V46 Maintain traditions - adapt in society

Value 46169 Frequency
0 Not available 0
1 Maintain distinct customs 11065
2 Adapt larger society 12084
8 Dont know 4954
9 NA 353
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23149 1 2 1.52201 0.499526

Valid range from 0 to 9

V47 Immigrants increase crime rates

Value 47168 Frequency
0 Not available 0
1 Agree strongly 5759
2 Agree 7924
3 Neither nor 5465
4 Disagree 5667
5 Disagree strongly 1720
8 Cant choose 1716
9 NA 205
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26535 1 5 2.61051 1.21982

Valid range from 0 to 9

V48 Immigrants generally good for economy

Value 48167 Frequency
0 Not available 0
1 Agree strongly 995
2 Agree 6329
3 Neither nor 7761
4 Disagree 7339
5 Disagree strongly 3082
8 Cant choose 2703
9 NA 247
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25506 1 5 3.20325 1.06489

Valid range from 0 to 9

V49 Immigrants take jobs away from people

Value 49166 Frequency
0 Not available 0
1 Agree strongly 3778
2 Agree 7096
3 Neither nor 5937
4 Disagree 7294
5 Disagree strongly 2500
8 Cant choose 1633
9 NA 218
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26605 1 5 2.91137 1.2153

Valid range from 0 to 9

V50 Immigr make open to new ideas + cultures

Value 50165 Frequency
0 Not available 0
1 Agree strongly 2539
2 Agree 10724
3 Neither nor 5609
4 Disagree 4352
5 Disagree strongly 2196
8 Cant choose 2815
9 NA 221
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25420 1 5 2.72234 1.12299

Valid range from 0 to 9

V51 Number of immigrants increase to (cntry)

Value 51164 Frequency
0 Not available 0
1 Increased lot 476
2 Increased little 1380
3 Remain the same 7575
4 Reduced little 6922
5 Reduced lot 8304
8 Cant choose 3635
9 NA 164
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24657 1 5 3.85972 1.01093

Valid range from 0 to 9

V52 Repressions to refugees-allow to stay in

Value 52163 Frequency
0 Not available 0
1 Agree strongly 4321
2 Agree 9282
3 Neither nor 5591
4 Disagree 4056
5 Disagree strongly 2552
8 Cant choose 2483
9 NA 171
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25802 1 5 2.66034 1.21125

Valid range from 0 to 9

V53 Spend most of your childhood (until 16)

Value 53162 Frequency
0 Not available 0
1 This town 14740
2 Diff town/this county 7119
3 Diff county 5036
4 Outside (Rs country) 1394
5 S:Mix of 2+ alternatives 21
9 NA 146
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28310 1 5 1.75793 0.918489

Valid range from 0 to 9

V54 How long in town where you live now

Value 54161 Frequency
0 Not available 0
1 1 year or less than 1 year 834
2 2 years RP:1 y or more 1661
3 538
4 457
5 554
6 438
7 362
8 456
9 288
10 628
11 268
12 405
13 282
14 292
15 618
16 392
17 389
18 643
19 462
20 1162
21 526
22 623
23 539
24 527
25 861
26 460
27 396
28 435
29 355
30 960
31 317
32 412
33 411
34 388
35 577
36 352
37 353
38 348
39 282
40 734
41 258
42 325
43 303
44 269
45 400
46 231
47 231
48 238
49 215
50 511
51 156
52 160
53 146
54 139
55 194
56 149
57 149
58 145
59 102
60 264
61 113
62 136
63 143
64 135
65 184
66 133
67 128
68 88
69 97
70 157
71 71
72 95
73 102
74 81
75 65
76 55
77 30
78 36
79 19
80 49
81 26
82 18
83 13
84 7
85 16
86 9
87 6
88 5
89 4
90 90 and more 18
96 Since birth 496
98 DK 31
99 NA 320
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28105 1 96 29.1077 21.1309

Valid range from 0 to 99

V55 How long lived in other countries

Value 55160 Frequency
0 Not available 0
1 Never oth countries 22988
2 Less than 1 year in all 1440
3 1 to 4 years in all 1609
4 5 years or longer 2069
9 NA 350
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28106 1 4 1.38657 0.890698

Valid range from 0 to 9

V56 Language speak at home 1st mention

Value 56159 Frequency
1 Africa,Mandinka,Somalia,Yoruba 11
2 Aklanon,Romblon 30
3 Albanian 0
4 American,American only,America 0
5 American Indian,Navajo,Ind.Dialect 4
6 Arab,Arabic,Muslim (NL:Morocco) 5
7 Esperanto,Latin,Slavonik,Celtic 0
8 Asian,Asia,other Asian 15
9 Australian,Oceanian,Australia 0
10 Austrian,Austria (I:Alto Adige) 971
11 Latvian,Estonian,Lith.,Baltic 662
12 Bangladeshi,Bengali,Bangladesh 2
13 Basque/Vasco 16
14 Belgian,Belgium 0
15 Belorussian,Bialorussian 2
16 Bicolano/Bikol 36
17 Black/African/Carribean,No-Spanish 0
18 Bosnian (SLO:ethn.Muslim) 0
19 Bulgarian 955
20 Cajun/French Cajun 0
21 Canadian,Canadia,other Canada 0
22 Catalan,Valencian,Balear/Mallorquin 155
23 Chinese-Cantonese,Hakka,Mandarin 30
24 Thai,Khmer,Vietnamese,Cont.Southeast 5
25 Cook Island Maori 1
26 Creole,Surinamese/Sranan 20
27 Croatian 0
28 Czech-Czechia,Czech Republic 1095
29 Czech-Slovak,Czech/Slovak-CSSR 0
30 Danish,Denmark 1
31 English,England&Wales,UK,England 5169
32 European,White/European,Europe 21
33 Fijian 0
34 Finnish,Finland 1
35 French (I:Val D Aosta),France 457
36 French Canada,French Canadian 0
37 Frisian 60
38 German(H:German/Swab),Germany 1899
39 Greek,Greece 6
40 Hebrew/Ivrit 1
41 Hungarian,Hungary 1122
42 Ibanag 0
43 Ilocano 35
44 Ilonggo/Hiligaynon,Bantayanon 77
45 Indian,Hindi,Urdu,Gujarati,Tamil 14
46 Indonesian,Malay/Malaysian 0
47 Iranian,Persian/Farsi,Dari 0
48 Irish/Irish Gaelic,Ireland 11
49 Italian,Italy 1103
50 Japanese,Japan 1264
51 Kapampangan/Pampangan 22
52 Kinaray-a 10
53 Korean 1
54 Maori,NZ Maori 108
55 Maranaw/Maranao 19
56 Masbateno 11
57 Kurdish,Assyrian,Lebanese 2
58 Netherlands,Dutch,Flemish 1955
59 Nordic,Scandinavian other 14
60 North America 0
61 Norwegian,Norway 1493
62 Polynesian,Chamorro/Guam,Pacific 1
63 Pakistan,Panjab/Punjabi,Pashto 3
64 Panggalatok/Pangasinan 34
65 Philippine other 7
66 Philippines,Tagalog,Filippino 468
67 Pidgin, PNG Pidgin 0
68 Polish,Pole,Poland 1562
69 Portuguese,(E:Galician),Portugal 49
70 Romani,Gipsy 33
71 Romanian/Rumanian,RUS:Moldavian 2
72 Russian,Russia,USSR&Rep. 1862
73 Samal 2
74 Samic,Lapp 0
75 Samoan,Tokelauan 6
76 Scotland,Scots Gaelic,Scottish 0
77 Serbia,Serbian,Serb 0
78 Slovakia,Slovak 1237
79 Slovenia,Slovenian,Slovene 991
80 South America,Latin America, 0
81 Spanish,Castilian,Castellano 1024
82 Swedish,Swede 1213
83 Switzerland 0
84 Tatar 18
85 Tausug 46
86 Tongan,Niuean 6
87 Transcaucasian (BG:Armenian) 11
88 Turkey,Turkish (S:Bulgarian-turk) 121
89 Ukraine,Ukrainian (SK:Ruthenian) 27
90 USA 0
91 Visayan/Cebuano,Boholano,Leyteno 340
92 Waray 44
93 Welsh 9
94 Yiddish/Jewish 0
95 Yugoslavia,Serbo-Croatian 28
96 Dont speak at home 4
97 No languages at all 1
98 Other,Mixed origin 140
0 NAP,NAV,no further mention 9
99 NA, dont know 267
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28180 1 98 50.3 22.3007

Valid range from 0 to 99

V57 Language speak at home 2nd mention

Value 57158 Frequency
1 Africa,Mandinka,Somalia,Yoruba 5
2 Aklanon,Romblon 2
3 Albanian 4
4 American,American only,America 0
5 American Indian,Navajo,Ind.Dialect 1
6 Arab,Arabic,Muslim (NL:Morocco) 4
7 Esperanto,Latin,Slavonik,Celtic 7
8 Asian,Asia,other Asian 12
9 Australian,Oceanian,Australia 0
10 Austrian,Austria (I:Alto Adige) 0
11 Latvian,Estonian,Lith.,Baltic 1
12 Bangladeshi,Bengali,Bangladesh 0
13 Basque/Vasco 0
14 Belgian,Belgium 0
15 Belorussian,Bialorussian 0
16 Bicolano/Bikol 18
17 Black/African/Carribean,No-Spanish 0
18 Bosnian (SLO:ethn.Muslim) 0
19 Bulgarian 41
20 Cajun/French Cajun 0
21 Canadian,Canadia,other Canada 0
22 Catalan,Valencian,Balear/Mallorquin 0
23 Chinese-Cantonese,Hakka,Mandarin 8
24 Thai,Khmer,Vietnamese,Cont.Southeast 1
25 Cook Island Maori 0
26 Creole,Surinamese/Sranan 3
27 Croatian 0
28 Czech-Czechia,Czech Republic 28
29 Czech-Slovak,Czech/Slovak-CSSR 0
30 Danish,Denmark 1
31 English,England&Wales,UK,England 316
32 European,White/European,Europe 34
33 Fijian 0
34 Finnish,Finland 0
35 French (I:Val D Aosta),France 20
36 French Canada,French Canadian 0
37 Frisian 0
38 German(H:German/Swab),Germany 67
39 Greek,Greece 3
40 Hebrew/Ivrit 0
41 Hungarian,Hungary 87
42 Ibanag 0
43 Ilocano 28
44 Ilonggo/Hiligaynon,Bantayanon 16
45 Indian,Hindi,Urdu,Gujarati,Tamil 7
46 Indonesian,Malay/Malaysian 0
47 Iranian,Persian/Farsi,Dari 1
48 Irish/Irish Gaelic,Ireland 28
49 Italian,Italy 18
50 Japanese,Japan 0
51 Kapampangan/Pampangan 6
52 Kinaray-a 0
53 Korean 0
54 Maori,NZ Maori 0
55 Maranaw/Maranao 0
56 Masbateno 2
57 Kurdish,Assyrian,Lebanese 1
58 Netherlands,Dutch,Flemish 10
59 Nordic,Scandinavian other 36
60 North America 0
61 Norwegian,Norway 2
62 Polynesian,Chamorro/Guam,Pacific 0
63 Pakistan,Panjab/Punjabi,Pashto 3
64 Panggalatok/Pangasinan 2
65 Philippine other 2
66 Philippines,Tagalog,Filippino 54
67 Pidgin, PNG Pidgin 0
68 Polish,Pole,Poland 23
69 Portuguese,(E:Galician),Portugal 0
70 Romani,Gipsy 9
71 Romanian/Rumanian,RUS:Moldavian 3
72 Russian,Russia,USSR&Rep. 102
73 Samal 0
74 Samic,Lapp 3
75 Samoan,Tokelauan 0
76 Scotland,Scots Gaelic,Scottish 0
77 Serbia,Serbian,Serb 1
78 Slovakia,Slovak 67
79 Slovenia,Slovenian,Slovene 28
80 South America,Latin America, 0
81 Spanish,Castilian,Castellano 34
82 Swedish,Swede 0
83 Switzerland 0
84 Tatar 0
85 Tausug 0
86 Tongan,Niuean 0
87 Transcaucasian (BG:Armenian) 1
88 Turkey,Turkish (S:Bulgarian-turk) 18
89 Ukraine,Ukrainian (SK:Ruthenian) 13
90 USA 0
91 Visayan/Cebuano,Boholano,Leyteno 43
92 Waray 8
93 Welsh 6
94 Yiddish/Jewish 0
95 Yugoslavia,Serbo-Croatian 33
96 Dont speak at home 0
97 No languages at all 0
98 Other,Mixed origin 55
0 NAP,NAV,no further mention 27130
99 NA, dont know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1326 1 98 51.8831 24.9932

Valid range from 0 to 99

V58 Language speak at home 3rd mention

Value 58157 Frequency
1 Africa,Mandinka,Somalia,Yoruba 0
2 Aklanon,Romblon 0
3 Albanian 0
4 American,American only,America 0
5 American Indian,Navajo,Ind.Dialect 0
6 Arab,Arabic,Muslim (NL:Morocco) 3
7 Esperanto,Latin,Slavonik,Celtic 1
8 Asian,Asia,other Asian 0
9 Australian,Oceanian,Australia 0
10 Austrian,Austria (I:Alto Adige) 0
11 Latvian,Estonian,Lith.,Baltic 0
12 Bangladeshi,Bengali,Bangladesh 0
13 Basque/Vasco 0
14 Belgian,Belgium 0
15 Belorussian,Bialorussian 0
16 Bicolano/Bikol 1
17 Black/African/Carribean,No-Spanish 0
18 Bosnian (SLO:ethn.Muslim) 0
19 Bulgarian 0
20 Cajun/French Cajun 0
21 Canadian,Canadia,other Canada 0
22 Catalan,Valencian,Balear/Mallorquin 0
23 Chinese-Cantonese,Hakka,Mandarin 0
24 Thai,Khmer,Vietnamese,Cont.Southeast 0
25 Cook Island Maori 0
26 Creole,Surinamese/Sranan 0
27 Croatian 0
28 Czech-Czechia,Czech Republic 4
29 Czech-Slovak,Czech/Slovak-CSSR 0
30 Danish,Denmark 0
31 English,England&Wales,UK,England 18
32 European,White/European,Europe 16
33 Fijian 0
34 Finnish,Finland 0
35 French (I:Val D Aosta),France 10
36 French Canada,French Canadian 0
37 Frisian 0
38 German(H:German/Swab),Germany 14
39 Greek,Greece 1
40 Hebrew/Ivrit 0
41 Hungarian,Hungary 0
42 Ibanag 0
43 Ilocano 2
44 Ilonggo/Hiligaynon,Bantayanon 3
45 Indian,Hindi,Urdu,Gujarati,Tamil 1
46 Indonesian,Malay/Malaysian 0
47 Iranian,Persian/Farsi,Dari 0
48 Irish/Irish Gaelic,Ireland 2
49 Italian,Italy 3
50 Japanese,Japan 0
51 Kapampangan/Pampangan 1
52 Kinaray-a 0
53 Korean 1
54 Maori,NZ Maori 4
55 Maranaw/Maranao 0
56 Masbateno 0
57 Kurdish,Assyrian,Lebanese 0
58 Netherlands,Dutch,Flemish 0
59 Nordic,Scandinavian other 0
60 North America 0
61 Norwegian,Norway 0
62 Polynesian,Chamorro/Guam,Pacific 0
63 Pakistan,Panjab/Punjabi,Pashto 0
64 Panggalatok/Pangasinan 2
65 Philippine other 0
66 Philippines,Tagalog,Filippino 0
67 Pidgin, PNG Pidgin 0
68 Polish,Pole,Poland 2
69 Portuguese,(E:Galician),Portugal 1
70 Romani,Gipsy 0
71 Romanian/Rumanian,RUS:Moldavian 2
72 Russian,Russia,USSR&Rep. 3
73 Samal 0
74 Samic,Lapp 0
75 Samoan,Tokelauan 1
76 Scotland,Scots Gaelic,Scottish 1
77 Serbia,Serbian,Serb 0
78 Slovakia,Slovak 4
79 Slovenia,Slovenian,Slovene 0
80 South America,Latin America, 0
81 Spanish,Castilian,Castellano 2
82 Swedish,Swede 0
83 Switzerland 0
84 Tatar 0
85 Tausug 0
86 Tongan,Niuean 0
87 Transcaucasian (BG:Armenian) 0
88 Turkey,Turkish (S:Bulgarian-turk) 0
89 Ukraine,Ukrainian (SK:Ruthenian) 1
90 USA 0
91 Visayan/Cebuano,Boholano,Leyteno 8
92 Waray 2
93 Welsh 0
94 Yiddish/Jewish 0
95 Yugoslavia,Serbo-Croatian 5
96 Dont speak at home 0
97 No languages at all 0
98 Other,Mixed origin 10
0 NAP,NAV,no further mention 28327
99 NA, dont know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
129 6 98 52.2636 26.2543

Valid range from 0 to 99

V59 Languages do you speak well 1st mention

Value 59156 Frequency
1 Africa,Mandinka,Somalia,Yoruba 0
2 Aklanon,Romblon 28
3 Albanian 0
4 America, American,American only 0
5 American Indian, Navajo,Ind.Dialect 5
6 Arab,Arabic,Muslim (NL:Morocco) 8
7 Esperanto,Latin,Slavonik,Celtic 4
8 Asia,Asian,other Asian 9
9 Australia and Oceania,Australian 0
10 Austria,Austrian (I:Alto Adige) 644
11 BALTIC (RUS:Latvian,Estonian,Lith) 805
12 Bangladesh,Bangladeshi,Bengali 1
13 Basque, Vasco 1
14 Belgium, Belgian 0
15 Belorussian, Bialorussian 12
16 Bicolano/ Bicol 41
17 Black/African/Carribean,No-Spanish 0
18 Bosnian 0
19 Bulgarian 576
20 Cajun/French Cajun 1
21 Canada,Canadian,other Canada 0
22 Catalan-Valencian-Balear/Mallorquin 421
23 China,Chin,Cantonese,Hakka,Mandarin 35
24 CONT.SOUTH-EAST ASIA,Thai,Khmer 5
25 Cook Island Maori 0
26 Creole,Surinamese/Sranan 25
27 Croatian 0
28 Czech Republic,Czechia,Czech 931
29 Czechoslovakia,CSSR,Czech-Slovak 0
30 Denmark,Danish 5
31 England,England&Wales,UK,English 7245
32 Europe,European,White/European 102
33 Fijian 0
34 Finland,Finnish 0
35 France,French (I:Val D Aosta) 662
36 French Canada, French Canadian 0
37 Frisian 11
38 Germany,German (H:German/Swab) 2891
39 Greece,Greek 4
40 Hebrew, Ivrit 4
41 Hungary,Hungarian 124
42 Ibanag 0
43 Ilocano 46
44 Ilonggo/Hiligaynon,Bantayanon 84
45 India,Hindi,Urdu,Gujarati,Tamil 12
46 Indonesian,Malay/Malaysian 7
47 Iranian,Persian/Farsi,Dari 3
48 Ireland,Irish/Irish Gaelic 75
49 Italy,Italian 103
50 Japan,Japanese 5
51 Kapampangan/Pampangan 25
52 Kinaray-a 6
53 Korean 3
54 Maori, NZ Maori 62
55 Maranaw/Maranao 18
56 Masbateno 8
57 MIDDLE EAST,Kurdish/Kurd,Assyrian 0
58 Netherlands,Dutch,Flemish 73
59 Nordic, other Scandinavian 33
60 North America 0
61 Norway, Norwegian 27
62 PACIFIC,Polynesian,Chamorro/Guam 1
63 Pakistan,Panjab/Punjabi,Pashto 0
64 Panggalatok/Pangasinan 33
65 PHILIPPINE OTHER 7
66 Philippines,Tagalog,Filippino 445
67 PIDGIN, PNG Pidgin 4
68 Poland,Polish,Pole 22
69 Portugal,Portuguese,E:Galician 25
70 Romani, Gipsy 4
71 Romanian/Rumanian,RUS:Moldavian 10
72 Russia,Russian,USSR&Rep. 835
73 Samal 3
74 Samic,Lapp 4
75 Samoan, Tokelauan 7
76 Scotland,Scots Gaelic, Scottish 2
77 Serbia,Serbian,Serb 0
78 Slovakia, Slovak 132
79 Slovenia,Slovenian,Slovene 0
80 South America,Latin America, 0
81 Spanish, Castilian,Castellano 838
82 Swedish,Swede 929
83 Switzerland 0
84 Tatar 37
85 Tausug 48
86 Tongan,Niuean 2
87 Transcaucasian (BG:Armenian) 5
88 Turkey,Turkish (S:Bulgarian-turk) 84
89 Ukraine,Ukrainian (SK:Ruthenian) 48
90 USA 0
91 Visayan/Cebuano,Boholano,Leyteno 319
92 Waray 47
93 Welsh 10
94 Yiddish/Jewish 1
95 Yugoslavia,Serbo-Croatian 328
96 Dont speak at home 0
97 No languages at all 812
98 Other,Mixed origin 206
0 NAP,NAV,no further mention 5877
99 NA, dont know 2141
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20438 2 98 43.8948 24.8236

Valid range from 0 to 99

V60 Languages do you speak well 2nd mention

Value 60155 Frequency
1 Africa,Mandinka,Somalia,Yoruba 11
2 Aklanon,Romblon 2
3 Albanian 4
4 America, American,American only 0
5 American Indian, Navajo,Ind.Dialect 2
6 Arab,Arabic,Muslim (NL:Morocco) 11
7 Esperanto,Latin,Slavonik,Celtic 4
8 Asia,Asian,other Asian 17
9 Australia and Oceania,Australian 0
10 Austria,Austrian (I:Alto Adige) 361
11 BALTIC (RUS:Latvian,Estonian,Lith) 3
12 Bangladesh,Bangladeshi,Bengali 0
13 Basque, Vasco 0
14 Belgium, Belgian 0
15 Belorussian, Bialorussian 10
16 Bicolano/ Bicol 23
17 Black/African/Carribean,No-Spanish 0
18 Bosnian 0
19 Bulgarian 88
20 Cajun/French Cajun 0
21 Canada,Canadian,other Canada 0
22 Catalan-Valencian-Balear/Mallorquin 0
23 China,Chin,Cantonese,Hakka,Mandarin 6
24 CONT.SOUTH-EAST ASIA,Thai,Khmer 1
25 Cook Island Maori 0
26 Creole,Surinamese/Sranan 6
27 Croatian 0
28 Czech Republic,Czechia,Czech 44
29 Czechoslovakia,CSSR,Czech-Slovak 0
30 Denmark,Danish 0
31 England,England&Wales,UK,English 1889
32 Europe,European,White/European 79
33 Fijian 0
34 Finland,Finnish 1
35 France,French (I:Val D Aosta) 298
36 French Canada, French Canadian 0
37 Frisian 0
38 Germany,German (H:German/Swab) 1132
39 Greece,Greek 5
40 Hebrew, Ivrit 0
41 Hungary,Hungarian 24
42 Ibanag 0
43 Ilocano 29
44 Ilonggo/Hiligaynon,Bantayanon 13
45 India,Hindi,Urdu,Gujarati,Tamil 8
46 Indonesian,Malay/Malaysian 4
47 Iranian,Persian/Farsi,Dari 1
48 Ireland,Irish/Irish Gaelic 76
49 Italy,Italian 54
50 Japan,Japanese 0
51 Kapampangan/Pampangan 4
52 Kinaray-a 0
53 Korean 1
54 Maori, NZ Maori 0
55 Maranaw/Maranao 0
56 Masbateno 3
57 MIDDLE EAST,Kurdish/Kurd,Assyrian 1
58 Netherlands,Dutch,Flemish 19
59 Nordic, other Scandinavian 54
60 North America 0
61 Norway, Norwegian 4
62 PACIFIC,Polynesian,Chamorro/Guam 0
63 Pakistan,Panjab/Punjabi,Pashto 2
64 Panggalatok/Pangasinan 3
65 PHILIPPINE OTHER 2
66 Philippines,Tagalog,Filippino 45
67 PIDGIN, PNG Pidgin 0
68 Poland,Polish,Pole 32
69 Portugal,Portuguese,E:Galician 3
70 Romani, Gipsy 6
71 Romanian/Rumanian,RUS:Moldavian 6
72 Russia,Russian,USSR&Rep. 965
73 Samal 2
74 Samic,Lapp 0
75 Samoan, Tokelauan 0
76 Scotland,Scots Gaelic, Scottish 0
77 Serbia,Serbian,Serb 0
78 Slovakia, Slovak 51
79 Slovenia,Slovenian,Slovene 1
80 South America,Latin America, 0
81 Spanish, Castilian,Castellano 72
82 Swedish,Swede 2
83 Switzerland 0
84 Tatar 0
85 Tausug 1
86 Tongan,Niuean 0
87 Transcaucasian (BG:Armenian) 0
88 Turkey,Turkish (S:Bulgarian-turk) 34
89 Ukraine,Ukrainian (SK:Ruthenian) 16
90 USA 0
91 Visayan/Cebuano,Boholano,Leyteno 31
92 Waray 2
93 Welsh 6
94 Yiddish/Jewish 4
95 Yugoslavia,Serbo-Croatian 183
96 Dont speak at home 0
97 No languages at all 0
98 Other,Mixed origin 72
0 NAP,NAV,no further mention 22623
99 NA, dont know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5833 1 98 43.9433 22.177

Valid range from 0 to 99

V61 Languages do you speak well 3rd mention

Value 61154 Frequency
1 Africa,Mandinka,Somalia,Yoruba 2
2 Aklanon,Romblon 0
3 Albanian 2
4 America, American,American only 0
5 American Indian, Navajo,Ind.Dialect 0
6 Arab,Arabic,Muslim (NL:Morocco) 5
7 Esperanto,Latin,Slavonik,Celtic 2
8 Asia,Asian,other Asian 4
9 Australia and Oceania,Australian 0
10 Austria,Austrian (I:Alto Adige) 0
11 BALTIC (RUS:Latvian,Estonian,Lith) 0
12 Bangladesh,Bangladeshi,Bengali 0
13 Basque, Vasco 0
14 Belgium, Belgian 0
15 Belorussian, Bialorussian 13
16 Bicolano/ Bicol 1
17 Black/African/Carribean,No-Spanish 0
18 Bosnian 0
19 Bulgarian 4
20 Cajun/French Cajun 0
21 Canada,Canadian,other Canada 0
22 Catalan-Valencian-Balear/Mallorquin 0
23 China,Chin,Cantonese,Hakka,Mandarin 2
24 CONT.SOUTH-EAST ASIA,Thai,Khmer 0
25 Cook Island Maori 0
26 Creole,Surinamese/Sranan 4
27 Croatian 0
28 Czech Republic,Czechia,Czech 10
29 Czechoslovakia,CSSR,Czech-Slovak 0
30 Denmark,Danish 3
31 England,England&Wales,UK,English 328
32 Europe,European,White/European 105
33 Fijian 0
34 Finland,Finnish 0
35 France,French (I:Val D Aosta) 311
36 French Canada, French Canadian 0
37 Frisian 12
38 Germany,German (H:German/Swab) 262
39 Greece,Greek 3
40 Hebrew, Ivrit 1
41 Hungary,Hungarian 6
42 Ibanag 1
43 Ilocano 3
44 Ilonggo/Hiligaynon,Bantayanon 1
45 India,Hindi,Urdu,Gujarati,Tamil 4
46 Indonesian,Malay/Malaysian 1
47 Iranian,Persian/Farsi,Dari 1
48 Ireland,Irish/Irish Gaelic 8
49 Italy,Italian 37
50 Japan,Japanese 2
51 Kapampangan/Pampangan 0
52 Kinaray-a 0
53 Korean 2
54 Maori, NZ Maori 0
55 Maranaw/Maranao 0
56 Masbateno 0
57 MIDDLE EAST,Kurdish/Kurd,Assyrian 1
58 Netherlands,Dutch,Flemish 10
59 Nordic, other Scandinavian 21
60 North America 0
61 Norway, Norwegian 0
62 PACIFIC,Polynesian,Chamorro/Guam 0
63 Pakistan,Panjab/Punjabi,Pashto 0
64 Panggalatok/Pangasinan 3
65 PHILIPPINE OTHER 0
66 Philippines,Tagalog,Filippino 3
67 PIDGIN, PNG Pidgin 0
68 Poland,Polish,Pole 39
69 Portugal,Portuguese,E:Galician 2
70 Romani, Gipsy 1
71 Romanian/Rumanian,RUS:Moldavian 6
72 Russia,Russian,USSR&Rep. 93
73 Samal 0
74 Samic,Lapp 1
75 Samoan, Tokelauan 1
76 Scotland,Scots Gaelic, Scottish 0
77 Serbia,Serbian,Serb 0
78 Slovakia, Slovak 10
79 Slovenia,Slovenian,Slovene 0
80 South America,Latin America, 0
81 Spanish, Castilian,Castellano 44
82 Swedish,Swede 3
83 Switzerland 0
84 Tatar 0
85 Tausug 1
86 Tongan,Niuean 0
87 Transcaucasian (BG:Armenian) 1
88 Turkey,Turkish (S:Bulgarian-turk) 6
89 Ukraine,Ukrainian (SK:Ruthenian) 11
90 USA 0
91 Visayan/Cebuano,Boholano,Leyteno 10
92 Waray 2
93 Welsh 1
94 Yiddish/Jewish 0
95 Yugoslavia,Serbo-Croatian 52
96 Dont speak at home 0
97 No languages at all 0
98 Other,Mixed origin 59
0 NAP,NAV,no further mention 26935
99 NA, dont know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1521 1 98 45.7416 21.5721

Valid range from 0 to 99

V62 Languages do you speak well 4th mention

Value 62153 Frequency
1 Africa,Mandinka,Somalia,Yoruba 0
2 Aklanon,Romblon 0
3 Albanian 0
4 America, American,American only 0
5 American Indian, Navajo,Ind.Dialect 0
6 Arab,Arabic,Muslim (NL:Morocco) 1
7 Esperanto,Latin,Slavonik,Celtic 1
8 Asia,Asian,other Asian 0
9 Australia and Oceania,Australian 0
10 Austria,Austrian (I:Alto Adige) 0
11 BALTIC (RUS:Latvian,Estonian,Lith) 0
12 Bangladesh,Bangladeshi,Bengali 0
13 Basque, Vasco 0
14 Belgium, Belgian 0
15 Belorussian, Bialorussian 0
16 Bicolano/ Bicol 1
17 Black/African/Carribean,No-Spanish 0
18 Bosnian 0
19 Bulgarian 0
20 Cajun/French Cajun 0
21 Canada,Canadian,other Canada 0
22 Catalan-Valencian-Balear/Mallorquin 0
23 China,Chin,Cantonese,Hakka,Mandarin 0
24 CONT.SOUTH-EAST ASIA,Thai,Khmer 0
25 Cook Island Maori 0
26 Creole,Surinamese/Sranan 3
27 Croatian 0
28 Czech Republic,Czechia,Czech 0
29 Czechoslovakia,CSSR,Czech-Slovak 0
30 Denmark,Danish 1
31 England,England&Wales,UK,English 4
32 Europe,European,White/European 0
33 Fijian 0
34 Finland,Finnish 0
35 France,French (I:Val D Aosta) 13
36 French Canada, French Canadian 0
37 Frisian 3
38 Germany,German (H:German/Swab) 7
39 Greece,Greek 1
40 Hebrew, Ivrit 0
41 Hungary,Hungarian 0
42 Ibanag 0
43 Ilocano 0
44 Ilonggo/Hiligaynon,Bantayanon 0
45 India,Hindi,Urdu,Gujarati,Tamil 0
46 Indonesian,Malay/Malaysian 3
47 Iranian,Persian/Farsi,Dari 0
48 Ireland,Irish/Irish Gaelic 1
49 Italy,Italian 13
50 Japan,Japanese 0
51 Kapampangan/Pampangan 0
52 Kinaray-a 0
53 Korean 0
54 Maori, NZ Maori 0
55 Maranaw/Maranao 0
56 Masbateno 0
57 MIDDLE EAST,Kurdish/Kurd,Assyrian 0
58 Netherlands,Dutch,Flemish 2
59 Nordic, other Scandinavian 0
60 North America 0
61 Norway, Norwegian 0
62 PACIFIC,Polynesian,Chamorro/Guam 0
63 Pakistan,Panjab/Punjabi,Pashto 0
64 Panggalatok/Pangasinan 0
65 PHILIPPINE OTHER 0
66 Philippines,Tagalog,Filippino 1
67 PIDGIN, PNG Pidgin 0
68 Poland,Polish,Pole 3
69 Portugal,Portuguese,E:Galician 2
70 Romani, Gipsy 0
71 Romanian/Rumanian,RUS:Moldavian 0
72 Russia,Russian,USSR&Rep. 5
73 Samal 0
74 Samic,Lapp 0
75 Samoan, Tokelauan 0
76 Scotland,Scots Gaelic, Scottish 0
77 Serbia,Serbian,Serb 0
78 Slovakia, Slovak 0
79 Slovenia,Slovenian,Slovene 0
80 South America,Latin America, 0
81 Spanish, Castilian,Castellano 24
82 Swedish,Swede 1
83 Switzerland 0
84 Tatar 0
85 Tausug 0
86 Tongan,Niuean 0
87 Transcaucasian (BG:Armenian) 0
88 Turkey,Turkish (S:Bulgarian-turk) 1
89 Ukraine,Ukrainian (SK:Ruthenian) 1
90 USA 0
91 Visayan/Cebuano,Boholano,Leyteno 0
92 Waray 1
93 Welsh 0
94 Yiddish/Jewish 0
95 Yugoslavia,Serbo-Croatian 13
96 Dont speak at home 0
97 No languages at all 0
98 Other,Mixed origin 12
0 NAP,NAV,no further mention 28338
99 NA, dont know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
118 6 98 63.9407 25.7361

Valid range from 0 to 99

V63 Are you a citizen of (country)

Value 63152 Frequency
1 Yes 26320
2 No 713
0 NAV;J:not asked 1256
9 NA 167
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27033 1 2 1.02638 0.160251

Valid range from 0 to 9

V64 Parents citizens of (country at birth)

Value 64151 Frequency
0 Not available 0
1 Both cit (Rs ctry) 26224
2 Only father citizen 290
3 Only mother citizen 323
4 N parent 1428
8 Dont know 27
9 NA 164
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28265 1 4 1.18468 0.690345

Valid range from 0 to 9

V65 Racial-ethnic group of respondent

Value 65150 Frequency
1 Africa,Maninka,Somalia,Yoruba 86
2 Aklanon,Romblon 26
3 Albanian 1
4 America, American,American only 39
5 American Indian, Navajo,Ind.Dialect 69
6 Arab,Arabic,Muslim (NL:Morocco) 8
7 Esperanto,Latin,Slavonik,Celtic 11
8 Asia,Asian,other Asian 24
9 Australia and Oceania,Australian 6
10 Austria,Austrian (I:Alto Adige) 934
11 BALTIC (RUS:Latvian,Estonian,Lith) 621
12 Bangladesh,Bangladeshi,Bengali 2
13 Basque, Vasco 0
14 Belgium, Belgian 1
15 Belorussian, Bialorussian 13
16 Bicolano/ Bicol 80
17 Black/African/Carribean,No-Spanish 28
18 Bosnian,Muslim 18
19 Bulgarian 927
20 Cajun/French Cajun 0
21 Canada,Canadian,other Canada 8
22 Catalan-Valencian-Balear/Mallorquin 0
23 China,Chin,Cantonese,Hakka,Mandarin 70
24 CONT.SOUTH-EAST ASIA,Thai,Khmer 13
25 Cook Island Maori 7
26 Creole,Surinamese/Sranan,Metis 34
27 Croatian 37
28 Czech Republic,Czechia,Czech 882
29 Czechoslovakia,CSSR,Czech-Slovak 10
30 Denmark,Danish 11
31 England,England&Wales,UK,English 1527
32 Europe,European,White/European 834
33 Fijian 1
34 Finland,Finnish 19
35 France,French (I:Val D Aosta) 574
36 French Canada, French Canadian 13
37 Frisian 0
38 Germany,German (H:German/Swab) 2202
39 Greece,Greek 11
40 Hebrew, Ivrit 0
41 Hungary,Hungarian 1150
42 Ibanag 0
43 Ilocano 64
44 Ilonggo/Hiligaynon,Bantayanon 111
45 India,Hindi,Urdu,Gujarati,Tamil 19
46 Indonesian,Malay/Malaysian 0
47 Iranian,Persian/Farsi,Dari 5
48 Ireland,Irish/Irish Gaelic 217
49 Italy,Italian 122
50 Japan,Japanese 1240
51 Kapampangan/Pampangan 32
52 Kinaray-a 0
53 Korean 0
54 Maori, NZ Maori 159
55 Maranaw/Maranao 20
56 Masbateno 2
57 MIDDLE EAST,Kurdish/Kurd,Assyrian 7
58 Netherlands,Dutch,Flemish 2054
59 Nordic,Scandinavian other 10
60 North America 2
61 Norway, Norwegian 1479
62 PACIFIC,Polynesian,Chamorro/Guam 1
63 Pakistan,Panjab/Punjabi,Pashto 4
64 Panggalatok/Pangasinan 36
65 PHILIPPINE OTHER 14
66 Philippines,Tagalog,Filippino 339
67 PIDGIN, PNG Pidgin 0
68 Poland,Polish,Pole 1615
69 Portugal,Portuguese,E:Galician 3
70 Romani, Gipsy 53
71 Romanian/Rumanian,RUS:Moldavian 7
72 Russia,Russian,USSR&Rep. 1655
73 Samal 1
74 Samic,Lapp 7
75 Samoan, Tokelauan 8
76 Scotland,Scots Gaelic, Scottish 140
77 Serbia,Serbian,Serb 19
78 Slovakia, Slovak 1238
79 Slovenia,Slovenian,Slovene 954
80 South+Latin America,NL:Neth.Antilles 67
81 Spanish, Castilian,Castellano 33
82 Swedish,Swede 1215
83 Switzerland 4
84 Tatar 49
85 Tausug 46
86 Tongan,Niuean 7
87 Transcaucasian (BG:Armenian) 12
88 Turkey,Turkish (S:Bulgarian-turk) 140
89 Ukraine,Ukrainian (SK:Ruthenian) 79
90 USA 1
91 Visayan/Cebuano,Boholano,Leyteno 358
92 Waray 57
93 Welsh 0
94 Yiddish/Jewish 41
95 Yugoslavia,Serbo-Croatian 19
96 Dont speak at home 0
97 Neither,none of these 56
98 Other,Mixed origin 411
0 NAP,NAV,IRL,I:not asked 3556
99 NA, dont know 371
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24529 1 98 51.8945 23.2455

Valid range from 0 to 99

V66 How close feel to your ethnic group

Value 66149 Frequency
1 Very close 7726
2 Close 6355
3 Not very close 1766
4 Not close at all 608
0 NAV,NAP (Code 97,99 V60) 10870
8 Cant choose 850
9 NA 281
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
16455 1 4 1.7117 0.800977

Valid range from 0 to 9

V67 Heard-read about (appropriate associat)

Value 67148 Frequency
1 A lot 3172
2 Quite a bit 7806
3 Not much 8137
4 Nothing at all 2119
0 Not available 7018
8 Dont know 15
9 NA 189
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21234 1 4 2.43341 0.862527

Valid range from 0 to 9

V68 Benefits from being member of (assoc)

Value 68147 Frequency
1 Benefits 11732
2 Does not benefit 4612
3 Never heard of 1877
0 Not available 3828
8 Dont know,cant choose 6279
9 NA 128
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
18221 1 3 1.45914 0.674078

Valid range from 0 to 9

V69 Unite fully-protect independance (assoc)

Value 69146 Frequency
1 Unite fully 7928
2 Protect independance 4031
0 Not available 10912
8 Dont know,cant choose 5443
9 NA 142
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11959 1 2 1.33707 0.472728

Valid range from 0 to 9

V70 Easier for immigrants attain citizenship

Value 70145 Frequency
1 Agree strongly 3978
2 Agree 4810
3 Neither nor 2889
4 Disagree 2277
5 Disagree strongly 1059
0 Not available 11964
8 Cant choose 1374
9 NA 105
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15013 1 5 2.44242 1.22609

Valid range from 0 to 9

V71 Measures to exclude illegal immigrants

Value 71144 Frequency
1 Agree strongly 10637
2 Agree 5887
3 Neither nor 1797
4 Disagree 882
5 Disagree strongly 360
0 Not available 7645
8 Cant choose 1065
9 NA 183
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19563 1 5 1.6935 0.942153

Valid range from 0 to 9

V200 R: Sex

Value 72143 Frequency
1 Male 13318
2 Female 15103
9 NA, refused 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28421 1 2 1.5314 0.499022

Valid range from 1 to 9

V201 R: Age

Value 73142 Frequency
14 1
15 20
16 16 years 129
17 121
18 380
19 441
20 473
21 497
22 521
23 525
24 518
25 536
26 532
27 509
28 501
29 518
30 664
31 518
32 549
33 555
34 583
35 614
36 619
37 580
38 595
39 578
40 623
41 568
42 608
43 544
44 593
45 563
46 542
47 523
48 522
49 476
50 493
51 417
52 411
53 423
54 462
55 430
56 451
57 402
58 391
59 346
60 402
61 349
62 393
63 407
64 378
65 421
66 373
67 387
68 334
69 322
70 369
71 293
72 288
73 303
74 243
75 217
76 164
77 115
78 114
79 87
80 93
81 74
82 58
83 64
84 40
85 43
86 33
87 18
88 20
89 11
90 8
91 4
92 3
93 2
94 5
95 4
96 96 years 1
98 1
99 NA, refused 150
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28306 14 98 44.7667 16.8818

Valid range from 14 to 99

V202 R: Marital status

Value 74141 Frequency
1 Marr,liv as married 17604
2 Widowed 2460
3 Divorced 1684
4 Separated 406
5 Not married 6174
9 NA, refused 128
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean