Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI0903
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0903_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Vovk, Tina
 • Falle, Rebeka
 • Broder, Živa
 • Kecman, Ivi
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2009)

Finančna podpora:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Serija:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo z razvojem demokracije, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora Borutu Pahorju kot predsedniku vlade, vpliv svetovne gospodarske in finančne krize, udeležba na volitvah, levo-desna politična orientacija, spomenik sprave, mariborska univerzijada, Tito iz javnosti v muzeje, zaupanje v institucije, odločba ustavnega sodišča o "izbrisanih"

Ključne besede ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE


Povzetek:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do institucij sistema ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok med drugim vključuje vprašanja o izbrisanih, o spomeniku sprave, o umiku Titovega imena iz javnosti in o mariborski univerzijadi.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 16. marec 2009 - 18. marec 2009
Čas izdelave: 2009
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PBSI0903 - Politbarometer PB03/09 [datoteka podatkov], 2009

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 63
 • število enot: 912

Spremenljivke

ANKETA Datum izvedbe raziskave

Vrednost 13 Frekvenca
2009-03-14 912
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
912 2009-03-14 2009-03-14

Q1 ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Vrednost 22 Frekvenca
1 zadovoljen 343
2 ni zadovoljen 514
3 ne vem, b.o. 55
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
857 55

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2 ZADOVOLJSTVO Z MATERIALNIMI RAZMERAMI

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 31 Frekvenca
1 zadovoljen 523
2 ni zadovoljen 361
3 ne vem, b.o. 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
884 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

ANKETA Datum izvedbe raziskave

Vrednost 163 Frekvenca
2009-03-14 912
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
912 2009-03-14 2009-03-14

Q1 ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Vrednost 262 Frekvenca
1 zadovoljen 343
2 ni zadovoljen 514
3 ne vem, b.o. 55
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
857 55

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2 ZADOVOLJSTVO Z MATERIALNIMI RAZMERAMI

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 361 Frekvenca
1 zadovoljen 523
2 ni zadovoljen 361
3 ne vem, b.o. 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
884 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q481D PODPIRA VLADO BORUTA PAHORJA

ALI PODPIRATE VLADO BORUTA PAHORJA, ALI NE?

Vrednost 460 Frekvenca
1 da, podpiram 536
2 ne, ne podpiram 281
3 ne vem, b.o. 95
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
817 95

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1 4a. VLADA

ČE UPOŠTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? VZEMIMO, DA OCENJUJETE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES. KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE

Vrednost 559 Frekvenca
1 zelo neuspešno 68
2 . 147
3 nekje vmes 494
4 . 156
5 zelo uspešno 22
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
887 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2 4b. BORUT PAHOR

IN KAKO OCENJUJETE DELO BORUTA PAHORJA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 658 Frekvenca
1 zelo neuspešno 60
2 . 165
3 nekje vmes 308
4 . 275
5 zelo uspešno 73
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
881 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3 4c. DRŽAVNI ZBOR

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Vrednost 757 Frekvenca
1 zelo neuspešno 70
2 . 177
3 nekje vmes 423
4 . 148
5 zelo uspešno 11
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 83
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
829 83

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V10 4e. PAVLE GANTAR

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, PAVLA GANTARJA?

Vrednost 856 Frekvenca
1 zelo neuspešno 51
2 . 101
3 nekje vmes 318
4 . 240
5 zelo uspešno 46
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 156
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
756 156

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4 4d. DRŽAVNI SVET

KAJ PA DRŽAVNI SVET?

Vrednost 955 Frekvenca
1 zelo neuspešno 69
2 . 118
3 nekje vmes 296
4 . 117
5 zelo uspešno 12
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 300
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
612 300

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V9 4f. OPOZICIJA

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Vrednost 1054 Frekvenca
1 zelo neuspešno 141
2 . 202
3 nekje vmes 301
4 . 126
5 zelo uspešno 26
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 116
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
796 116

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V9A 4i. KOALICIJA

KAKO OCENJUJETE DELO STRANK KOALICIJE?

Vrednost 1153 Frekvenca
1 zelo neuspešno 60
2 . 158
3 nekje vmes 375
4 . 183
5 zelo uspešno 21
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 115
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
797 115

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V8A 4j. BARBARA BREZIGAR

IN KAKO OCENJUJETE DELO GENERALNE DRŽAVNE TOŽILKE BARBARE BREZIGAR?

Vrednost 1252 Frekvenca
1 zelo neuspešno 86
2 . 156
3 nekje vmes 255
4 . 227
5 zelo uspešno 76
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 112
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
800 112

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V5 4h. DANILO TÜRK

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE DANILA TÜRK-A?

Vrednost 1351 Frekvenca
1 zelo neuspešno 62
2 . 96
3 nekje vmes 195
4 . 316
5 zelo uspešno 218
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
887 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I1 5a. VLADA

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: NOVI VLADI V CELOTI?

Vrednost 1450 Frekvenca
1 najmanj zaupa 79
2 . 138
3 nekaj vmes 389
4 . 237
5 najbolj zaupa 48
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 20
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
891 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I2 5b. PREDSEDNIK VLADE

PREDSEDNIKU VLADE BORUTU PAHORJU?

Vrednost 1549 Frekvenca
1 najmanj zaupa 63
2 . 142
3 nekaj vmes 304
4 . 288
5 najbolj zaupa 94
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 20
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
891 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I3 5c. DRŽAVNI ZBOR

DRŽAVNEMU ZBORU?

Vrednost 1648 Frekvenca
1 najmanj zaupa 49
2 . 147
3 nekaj vmes 433
4 . 188
5 najbolj zaupa 25
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 69
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
842 70

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I4 5d. PREDSEDNIK REPUBLIKE

PREDSEDNIKU REPUBLIKE DANILU TÜRKU?

Vrednost 1747 Frekvenca
1 najmanj zaupa 67
2 . 81
3 nekaj vmes 215
4 . 319
5 najbolj zaupa 208
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 21
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
890 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I6 5f. SODIŠČA

SODIŠČEM?

Vrednost 1846 Frekvenca
1 najmanj zaupa 152
2 . 272
3 nekaj vmes 289
4 . 125
5 najbolj zaupa 25
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 48
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
863 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I7 5g. POLICIJA

POLICIJI?

Vrednost 1945 Frekvenca
1 najmanj zaupa 71
2 . 146
3 nekaj vmes 365
4 . 251
5 najbolj zaupa 57
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 21
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
890 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I8 5h. VOJSKA

VOJSKI?

Vrednost 2044 Frekvenca
1 najmanj zaupa 41
2 . 75
3 nekaj vmes 261
4 . 338
5 najbolj zaupa 106
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 89
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
821 91

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I9 5i. CERKEV IN DUHOVŠČINA

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Vrednost 2143 Frekvenca
1 najmanj zaupa 254
2 . 227
3 nekaj vmes 244
4 . 106
5 najbolj zaupa 38
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 41
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
869 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I10 5j BANKA SLOVENIJE

BANKI SLOVENIJE?

Vrednost 2242 Frekvenca
1 najmanj zaupa 53
2 . 135
3 nekaj vmes 315
4 . 281
5 najbolj zaupa 70
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 56
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
854 58

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I23 5u. EU

EVROPSKI UNIJI?

Vrednost 2341 Frekvenca
1 najmanj zaupa 41
2 . 95
3 nekaj vmes 364
4 . 308
5 najbolj zaupa 59
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 43
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
867 45

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I21 5s. NATO

NATU?

Vrednost 2440 Frekvenca
1 najmanj zaupa 75
2 . 157
3 nekaj vmes 316
4 . 212
5 najbolj zaupa 46
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 104
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
806 106

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I12 5l. USTAVNO SODIŠČE

USTAVNEMU SODIŠČU?

Vrednost 2539 Frekvenca
1 najmanj zaupa 66
2 . 128
3 nekaj vmes 312
4 . 261
5 najbolj zaupa 54
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 89
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
821 91

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I15 5o. MEDIJI

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Vrednost 2638 Frekvenca
1 najmanj zaupa 68
2 . 194
3 nekaj vmes 357
4 . 223
5 najbolj zaupa 52
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 16
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
894 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I25 5z. EVRO

EVROPSKI VALUTI EVRU?

Vrednost 2737 Frekvenca
1 najmanj zaupa 27
2 . 76
3 nekaj vmes 248
4 . 398
5 najbolj zaupa 137
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 24
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
886 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I28 4w. SINDIKATI

SINDIKATOM?

Vrednost 2836 Frekvenca
1 najmanj zaupa 78
2 . 190
3 nekaj vmes 316
4 . 202
5 najbolj zaupa 65
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 59
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
851 61

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I29 4aa. RAČUNSKEMU SODIŠČU IGORJ ŠOLTES

POVEJTE, KOLIKO PA ZAUPATE NASLEDNJIM INSTITUCIJAM IN NJIHOVIM NOSILCEM? UPORABITE ISTO LESTVICO OD 1 DO 5. RAČUNSKEMU SODIŠČU IN IGORJU ŠOLTESU?

Vrednost 2935 Frekvenca
1 najmanj zaupa 48
2 . 120
3 nekaj vmes 236
4 . 216
5 najbolj zaupa 90
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 199
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
710 202

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I16 4r. VARUHINJA ČL. PRAVIC ZDENKA ČEBAŠEK TRAVNIK

VARUHINJI ČLOVEKOVIH PRAVIC ZDENKI ČEBAŠEK TRAVNIK?

Vrednost 3034 Frekvenca
1 najmanj zaupa 41
2 . 107
3 nekaj vmes 273
4 . 293
5 najbolj zaupa 112
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 83
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
826 86

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I27 4y. KOMIS. ZA PREPREČ. KORUP. DRAGO KOS

KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE IN DRAGU KOSU?

Vrednost 3133 Frekvenca
1 najmanj zaupa 75
2 . 129
3 nekaj vmes 235
4 . 258
5 najbolj zaupa 148
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 64
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
845 67

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I30 4ab. INFORMACIJSKA POOBLAŠČENKA NATAŠA PIRC MUSAR

IN INFORMACIJSKI POOBLAŠČENKI NATAŠI PIRC MUSAR?

Vrednost 3232 Frekvenca
1 najmanj zaupa 29
2 . 80
3 nekaj vmes 206
4 . 309
5 najbolj zaupa 178
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 107
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
802 110

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

W20B ZA KATERO STRANKO STE VOLILI NA VOLITVAH SEPT. 2008

SEPTEMBRA 2008 SO BILE VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. POVEJTE, ALI STE IN ZA KATERO STRANKO STE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 3331 Frekvenca
1 DESUS 29
2 LDS 20
3 NSI 13
4 SDS 158
5 SLS 12
6 SNS 22
7 SD 282
8 ZARES 32
9 drugo 5
10 LIPA 4
99 ni volil 159
0 ne vem, b.o. 169
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
736 176

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

W BI ŠLI NA VOLITVE?

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Vrednost 3430 Frekvenca
1 da 679
2 ne 183
3 ne vem, b.o. 46
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
862 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

W2 VOLIL BI...

IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 3529 Frekvenca
1 DESUS 29
2 LDS 18
3 NSI 6
4 SDS 132
5 SLS 13
6 SNS 22
7 SD 215
8 ZARES 45
9 drugo 7
10 LIPA 4
0 ne vem, b.o. 187
Sysmiss 234
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
491 421

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

W3 SIMPATIJE

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE? (anketar: ne beri strank!!!)

Vrednost 3628 Frekvenca
1 DESUS 10
2 LDS 4
3 NSI 1
4 SDS 32
5 SLS 2
6 SNS 13
7 SD 33
8 ZARES 21
9 drugo 5
10 LIPA 0
0 ne vem, b.o. 288
Sysmiss 503
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
121 791

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

LD ORIENTACIJA

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Vrednost 3727 Frekvenca
1 prej levo 313
2 v sredino 191
3 prej desno 172
4 b.o. 231
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
676 236

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q824_1 USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE JE ŽE PRED LETI SPREMENI

USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE JE ŽE PRED LETI SPREMENILO ODLOČBO O UREDITVI POLOŽAJA T.I. IZBRISANIH. KAJ MENITE, ALI JE SLOVENSKA VLADA OB TEM VPRAŠANJU DOLŽNA UPOŠTEVATI ODLOČBO USTAVNEGA SODIŠČA ALI NE?

Vrednost 3826 Frekvenca
1 da, dolžna 539
2 ne, ni dolžna 231
3 ne vem, b.o. 136
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
770 142

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q904 ALI MENITE, DA JE GOSPODARSKA KRIZA ŽE DOSEGLA SLOVENIJO?

V ZADNJEM ČASU JE DOSTI GOVORA O GOSPODARSKI IN FINANČNI KRIZI. ALI MENITE, DA JE TA KRIZA ŽE DOSEGLA TUDI SLOVENIJO?

Vrednost 3925 Frekvenca
1 da 704
2 ne 189
3 ne vem, b.o. 13
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
893 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q905 KAKO OCENJUJETE UKREPE VLADE ZA PREMAGOVANJE GOSPODARSKE KRI

KAKO OCENJUJETE UKREPE VLADE ZA PREMAGOVANJE GOSPODARSKE KRIZE V SLOVENIJI. ALI KOT PRETEŽNO USPEŠNE ALI KOT PRETEŽNO NEUSPEŠNE?

Vrednost 4024 Frekvenca
1 uspešne 249
2 neuspešne 526
3 ne vem, b.o. 131
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
775 137

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q906A ALI JE ZARADI TE KRIZE VAS PRIZADELO ZMANJŠANJE DOHODKA

ALI JE ZARADI TE KRIZE VAS OZ. VAŠO DRUŽINO PRIZADELO KAJ OD NASLEDNJEGA... NAJPREJ ZMANJŠANJE DOHODKA

Vrednost 4123 Frekvenca
1 da 327
2 ne 570
3 ne vem, b.o. 9
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
897 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q906B KRAJŠI DELOVNIK

KRAJŠI DELOVNIK

Vrednost 4222 Frekvenca
1 da 126
2 ne 764
3 ne vem, b.o. 16
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
890 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q906C OGROŽENOST ZAPOSLITVE

OGROŽENOST ZAPOSLITVE

Vrednost 4321 Frekvenca
1 da 227
2 ne 664
3 ne vem, b.o. 15
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
891 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q906D IZGUBA ZAPOSLITVE

IZGUBA ZAPOSLITVE

Vrednost 4420 Frekvenca
1 da 91
2 ne 798
3 ne vem, b.o. 15
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
889 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q906E ZMANJŠANJE VREDNOSTI VAŠE NEPREMIČNINE

ZMANJŠANJE VREDNOSTI VAŠE NEPREMIČNINE

Vrednost 4519 Frekvenca
1 da 348
2 ne 485
3 ne vem, b.o. 73
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
833 79

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q906F PADEC VREDNOSTI VAŠIH DELNIC

PADEC VREDNOSTI VAŠIH DELNIC

Vrednost 4618 Frekvenca
1 da 319
2 ne 518
3 ne vem, b.o. 68
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
837 75

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q907 SE VAM NA DANE RAZMERE ZDI PRIMERNO, DA SLOVENIJA FINANCIRA

SE VAM NA DANE RAZMERE ZDI PRIMERNO, DA SLOVENIJA FINANCIRA PROJEKT UNIVERZIADE?

Vrednost 4717 Frekvenca
1 da, primerno 238
2 ne, ni primerno 537
3 ne vem, b.o. 131
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
775 137

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q908 JUNIJA 2009 BODO VOLITVE V EVROPSKI PARLAMENT. KOGA BOSTE PO

JUNIJA 2009 BODO VOLITVE V EVROPSKI PARLAMENT. NAVEDLI VAM BOMO LISTE STRANK IN NOSILNE KANDIDATE, TAM KJER SO ŽE ZNANI. POVEJTE, ZA KATERO LISTO BOSTE GLASOVALI.

Vrednost 4816 Frekvenca
1 DESUS - KARL ERJAVEC 80
2 LDS - JELKO KACIN 116
3 NSI - LOJZE PETERLE 76
4 SDS - MILAN ZVER 132
5 SLS 15
6 SNS 15
7 SD 54
8 ZARES - IVO VAJGL 155
9 ne bom volil 81
0 ne vem, b.o. 182
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
724 188

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q909 PREDSEDNIK VLADE SE JE PRIDRUŽIL IDEJI SPOMENKE HRIBAR ZA PO

PRED DNEVI SE JE PREDSEDNIK VLADE BORUT PAHOR PRIDRUŽIL IDEJI SPOMENKE HRIBAR ZA POSTAVITEV SKUPNEGA SPOMENIKA VSEM ŽRTVAM 2. SVETOVNE VOJNE IN REVOLUCIONARNEGA NASILJA. ALI TO IDEJO PODPIRATE, ALI NE?

Vrednost 4915 Frekvenca
1 da, podpira 671
2 ne, ne podpira 170
3 ne vem, b.o. 63
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
841 71

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q910 SDS JE PRED DNEVI ZAHTEVALA, DA SE UMAKNE TITOVO IME IZ ULIC

SDS JE PRED DNEVI ZAHTEVALA, DA SE UMAKNE TITOVO IME IZ ULIC IN TRGOV PO SLOVENIJI, NJEGOVE KIPE PA PRENESE V MUZEJE. ALI TO ZAHTEVO ODOBRAVATE, ALI NE?

Vrednost 5014 Frekvenca
1 da, odobrava 132
2 ne, ne odobrava 713
3 ne vem, b.o. 61
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
845 67

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

KRAJ0 Kraj

Vrednost 5113 Frekvenca
Zakrita vrednost 912
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
912 0

REGIJA Regija

Vrednost 5212 Frekvenca
1 POMURSKA 58
2 PODRAVSKA 140
3 KOROŠKA 39
4 SAVINJSKA 90
5 GORENJSKA 77
6 ZASAVSKA 24
7 OSREDNJA 254
8 SPOD. POSAVSKA 22
9 DOLENJSKA 56
10 GORIŠKA 50
11 OBALNO-KRAŠKA 47
12 KRAŠKA 44
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
901 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

VELN2 Veln2

Vrednost 5311 Frekvenca
0 miss 0
1 ->500 323
2 500-4000 206
3 4000-50000 187
4 NAD 50000 196
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
912 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

LROJ LETO ROJSTVA

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
911 1 0 91 56.719 17.198

Vrednosti spremenljivk od 0 do 91

IZOB IZOBRAZBA

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 559 Frekvenca
1 OSNOVNA 123
2 POKLICNA 96
3 SREDNJA 395
4 VIŠJA, VISOKA 294
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
908 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

TIPK KRAJ BIVANJA

ALI PREBIVATE:

Vrednost 568 Frekvenca
1 PODEŽELJE 342
2 MANJŠI KRAJ 285
3 VECJE MESTO 114
4 LJ ALI MB 168
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
909 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

ZAP ZAPOSLENOST

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Vrednost 577 Frekvenca
1 GOSPODARSTVO 211
2 NEGOSPODARSTVO 147
3 SAMOZAPOSLEN 42
4 KMET 7
5 GOSPODINJA 7
6 UPOKOJENEC 382
7 ŠTUDENT, DIJAK 68
8 BREZPOSELN 39
9 DRUGO... 7
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

ZAP2 SKRB ZA ZAPOSLITEV

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Vrednost 586 Frekvenca
1 ZELO ME SKRBI 44
2 DO NEKE MERE 137
3 TO ME NE SKRBI 176
4 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 554
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
357 555

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

REG1 VERNOST

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Vrednost 595 Frekvenca
1 sem veren 404
2 nisem veren 324
3 nekaj vmes... 161
4 zavrnil odg.,b.o. 20
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
889 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

SPOL SPOL

SPOL

Vrednost 604 Frekvenca
1 moški 353
2 ženska 559
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
912 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

RSTAR STAROST

Vrednost 613 Frekvenca
30 ->30 124
45 31 - 45 210
60 46 - 60 251
99 61 -> 326
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
911 1

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

WSKUP STR. PREFERENCE

Vrednost 622 Frekvenca
1 DESUS 39
2 LDS 22
3 NSI 7
4 SDS 164
5 SLS 15
6 SNS 35
7 SD 248
8 ZARES 66
9 drugo 12
10 LIPA 4
0 ne vem 288
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
612 300

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
912 0 0.311 4.15 1 0.915

Vrednosti spremenljivk od 0.3112629 do 4.150172

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Toš, Niko (2009). PBSI0903 - Politbarometer PB03/09 [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

 1. Kurdija, Slavko in Štebe, Janez (1997). Oblikovanje vzorčnih uteži za telefonsko anketo Politbarometer [ostali dokumenti].
 2. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (2011). Izvedene spremenljivka za raziskavo Politbaromer (gre za Politbarometre, ki jih izvaja CJM).

Povezane objave

 1. Toš, Niko (2009). Politbarometer 03/2009: marec 2009.
 2. Urad vlade za komuniciranje (december 2009). Javnomnenjske raziskave.
 3. Urad vlade za informiranje Republike Slovenije, Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (junij 2009). Pregled rezultatov raziskav Politbarometra po letih (1997-2004).
 4. Urad vlade za informiranje Republike Slovenije (junij 2009). Dinamično prikazovanje podatkov Politbarometer.
 5. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (oktober 2009). Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij.

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Toš, N. (2011). Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: PBSI0903. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0903_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2010

SORODNE RAZISKAVE

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI9912 - Politbarometer PB12/99, Slovenija: December 1999

PBSI9911 - Politbarometer PB11/99, Slovenija: November 1999

PBSI9910 - Politbarometer PB10/99, Slovenija: Oktober 1999

PBSI9909 - Politbarometer PB9/99, Slovenija: September 1999

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI9906 - Politbarometer PB6/99, Slovenija: Junij 1999

PBSI9905 - Politbarometer PB5/99, Slovenija: Maj 1999

PBSI9904 - Politbarometer PB4/99, Slovenija: April 1999

PBSI9903 - Politbarometer PB3/99, Slovenija: Marec 1999

PBSI9902 - Politbarometer PB2/99, Slovenija: Februar 1999

PBSI9901 - Politbarometer PB1/99, Slovenija: Januar 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

PBSI9812 - Politbarometer PB12/98, Slovenija: December 1998

PBSI9811 - Politbarometer PB11/98, Slovenija: November 1998

PBSI9810 - Politbarometer PB10/98, Slovenija: Oktober 1998

PBSI9809 - Politbarometer PB9/98, Slovenija: September 1998

PBSI9807 - Politbarometer PB7/98, Slovenija: Julij 1998

PBSI9806 - Politbarometer PB6/98, Slovenija: Junij 1998

PBSI9805 - Politbarometer PB5/98, Slovenija: Maj 1998

PBSI9804 - Politbarometer PB4/98, Slovenija: April 1998

PBSI9803 - Politbarometer PB3/98, Slovenija: Marec 1998

PBSI9802 - Politbarometer PB2/98, Slovenija: Februar 1998

PBSI9801 - Politbarometer PB1/98, Slovenija: Januar 1998

PBSI9712 - Politbarometer PB12/97, Slovenija: December 1997

PBSI9711 - Politbarometer PB11/97, Slovenija: November 1997

PBSI9710 - Politbarometer PB10/97, Slovenija: Oktober 1997

PBSI9709 - Politbarometer PB09/97, Slovenija: September 1997

PBSI9707 - Politbarometer PB07/97, Slovenija: Julij 1997

PBSI9706 - Politbarometer PB06/97, Slovenija: Junij 1997

PBSI9705 - Politbarometer PB05/97, Slovenija: Maj 1997

PBSI9704 - Politbarometer PB04/97, Slovenija: April 1997

PBSI9703 - Politbarometer PB03/97, Slovenija: Marec 1997

PBSI9702 - Politbarometer PB02/97, Slovenija: Februar 1997

PBSI9701 - Politbarometer PB01/97, Slovenija: Januar 1997

PBSI9612 - Politbarometer PB12/96., Slovenija: December 1996

PBSI9611 - Politbarometer PB11/96, Slovenija: November 1996

PBSI9610 - Politbarometer PB10/96, Slovenija: Oktober 1996

PBSI9609 - Politbarometer PB09/96, Slovenija: September 1996

PBSI9607 - Politbarometer PB07/96, Slovenija: Julij 1996

PBSI9606 - Politbarometer PB06/96, Slovenija: Junij 1996

PBSI9605 - Politbarometer PB05/96, Slovenija: Maj 1996

PBSI9604 - Politbarometer PB04/96, Slovenija: April 1996

PBSI9603 - Politbarometer PB03/96, Slovenija: Marec 1996

PBSI9602 - Politbarometer PB02/96, Slovenija: Februar 1996

PBSI9601 - Politbarometer PB01/96, Slovenija: Januar 1996

PBSI9512 - Politbarometer PB12/95, Slovenija: December 1995

PBSI9511 - Politbarometer PB11/95, Slovenija: November 1995

PBSI9510 - Politbarometer PB10/95, Slovenija: Oktober 1995

PBSI9509 - Politbarometer PB9/95, Slovenija: September 1995

PBSI9507 - Politbarometer PB7/95, Slovenija: Julij 1995

PBSI9506 - Politbarometer PB6/95, Slovenija: Junij 1995

PBSI9505 - Politbarometer PB5/95, Slovenija: Maj 1995

PBSI9504 - Politbarometer PB4/95, Slovenija: April 1995

PBSI9503 - Politbarometer PB3/95, Slovenija: Marec 1995

PBSI9502 - Politbarometer PB2/95, Slovenija: Februar 1995

PBSI9501 - Politbarometer PB1/95, Slovenija: Januar 1995

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si