Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI0903
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0903_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Vovk, Tina
 • Falle, Rebeka
 • Broder, Živa
 • Kecman, Ivi
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2009)

Funding agency:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Project number:

no information

Series:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z razvojem demokracije, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora Borutu Pahorju kot predsedniku vlade, vpliv svetovne gospodarske in finančne krize, udeležba na volitvah, levo-desna politična orientacija, spomenik sprave, mariborska univerzijada, Tito iz javnosti v muzeje, zaupanje v institucije, odločba ustavnega sodišča o "izbrisanih"

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE


Abstract:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do institucij sistema ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok med drugim vključuje vprašanja o izbrisanih, o spomeniku sprave, o umiku Titovega imena iz javnosti in o mariborski univerzijadi.

Methodology


Collection date: 16. marec 2009 - 18. marec 2009
Date of production: 2009
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI0903 - Politbarometer PB03/09 [datoteka podatkov], 2009

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 63
 • number of units: 912

Variable list

ANKETA Datum izvedbe raziskave

Value 13 Frequency
2009-03-14 912
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
912 2009-03-14 2009-03-14

Q1 ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 22 Frequency
1 zadovoljen 343
2 ni zadovoljen 514
3 ne vem, b.o. 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
857 55

Valid range from 1 to 2

Q2 ZADOVOLJSTVO Z MATERIALNIMI RAZMERAMI

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 31 Frequency
1 zadovoljen 523
2 ni zadovoljen 361
3 ne vem, b.o. 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
884 28

Valid range from 1 to 2

ANKETA Datum izvedbe raziskave

Value 163 Frequency
2009-03-14 912
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
912 2009-03-14 2009-03-14

Q1 ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 262 Frequency
1 zadovoljen 343
2 ni zadovoljen 514
3 ne vem, b.o. 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
857 55

Valid range from 1 to 2

Q2 ZADOVOLJSTVO Z MATERIALNIMI RAZMERAMI

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 361 Frequency
1 zadovoljen 523
2 ni zadovoljen 361
3 ne vem, b.o. 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
884 28

Valid range from 1 to 2

Q481D PODPIRA VLADO BORUTA PAHORJA

ALI PODPIRATE VLADO BORUTA PAHORJA, ALI NE?

Value 460 Frequency
1 da, podpiram 536
2 ne, ne podpiram 281
3 ne vem, b.o. 95
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
817 95

Valid range from 1 to 2

V1 4a. VLADA

ČE UPOŠTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? VZEMIMO, DA OCENJUJETE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES. KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE

Value 559 Frequency
1 zelo neuspešno 68
2 . 147
3 nekje vmes 494
4 . 156
5 zelo uspešno 22
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
887 25

Valid range from 1 to 5

V2 4b. BORUT PAHOR

IN KAKO OCENJUJETE DELO BORUTA PAHORJA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Value 658 Frequency
1 zelo neuspešno 60
2 . 165
3 nekje vmes 308
4 . 275
5 zelo uspešno 73
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
881 31

Valid range from 1 to 5

V3 4c. DRŽAVNI ZBOR

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Value 757 Frequency
1 zelo neuspešno 70
2 . 177
3 nekje vmes 423
4 . 148
5 zelo uspešno 11
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 83
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
829 83

Valid range from 1 to 5

V10 4e. PAVLE GANTAR

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, PAVLA GANTARJA?

Value 856 Frequency
1 zelo neuspešno 51
2 . 101
3 nekje vmes 318
4 . 240
5 zelo uspešno 46
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 156
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
756 156

Valid range from 1 to 5

V4 4d. DRŽAVNI SVET

KAJ PA DRŽAVNI SVET?

Value 955 Frequency
1 zelo neuspešno 69
2 . 118
3 nekje vmes 296
4 . 117
5 zelo uspešno 12
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 300
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
612 300

Valid range from 1 to 5

V9 4f. OPOZICIJA

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Value 1054 Frequency
1 zelo neuspešno 141
2 . 202
3 nekje vmes 301
4 . 126
5 zelo uspešno 26
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 116
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
796 116

Valid range from 1 to 5

V9A 4i. KOALICIJA

KAKO OCENJUJETE DELO STRANK KOALICIJE?

Value 1153 Frequency
1 zelo neuspešno 60
2 . 158
3 nekje vmes 375
4 . 183
5 zelo uspešno 21
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 115
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
797 115

Valid range from 1 to 5

V8A 4j. BARBARA BREZIGAR

IN KAKO OCENJUJETE DELO GENERALNE DRŽAVNE TOŽILKE BARBARE BREZIGAR?

Value 1252 Frequency
1 zelo neuspešno 86
2 . 156
3 nekje vmes 255
4 . 227
5 zelo uspešno 76
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 112
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
800 112

Valid range from 1 to 5

V5 4h. DANILO TÜRK

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE DANILA TÜRK-A?

Value 1351 Frequency
1 zelo neuspešno 62
2 . 96
3 nekje vmes 195
4 . 316
5 zelo uspešno 218
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
887 25

Valid range from 1 to 5

I1 5a. VLADA

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: NOVI VLADI V CELOTI?

Value 1450 Frequency
1 najmanj zaupa 79
2 . 138
3 nekaj vmes 389
4 . 237
5 najbolj zaupa 48
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 20
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
891 21

Valid range from 1 to 5

I2 5b. PREDSEDNIK VLADE

PREDSEDNIKU VLADE BORUTU PAHORJU?

Value 1549 Frequency
1 najmanj zaupa 63
2 . 142
3 nekaj vmes 304
4 . 288
5 najbolj zaupa 94
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 20
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
891 21

Valid range from 1 to 5

I3 5c. DRŽAVNI ZBOR

DRŽAVNEMU ZBORU?

Value 1648 Frequency
1 najmanj zaupa 49
2 . 147
3 nekaj vmes 433
4 . 188
5 najbolj zaupa 25
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 69
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
842 70

Valid range from 1 to 5

I4 5d. PREDSEDNIK REPUBLIKE

PREDSEDNIKU REPUBLIKE DANILU TÜRKU?

Value 1747 Frequency
1 najmanj zaupa 67
2 . 81
3 nekaj vmes 215
4 . 319
5 najbolj zaupa 208
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 21
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
890 22

Valid range from 1 to 5

I6 5f. SODIŠČA

SODIŠČEM?

Value 1846 Frequency
1 najmanj zaupa 152
2 . 272
3 nekaj vmes 289
4 . 125
5 najbolj zaupa 25
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 48
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
863 49

Valid range from 1 to 5

I7 5g. POLICIJA

POLICIJI?

Value 1945 Frequency
1 najmanj zaupa 71
2 . 146
3 nekaj vmes 365
4 . 251
5 najbolj zaupa 57
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 21
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
890 22

Valid range from 1 to 5

I8 5h. VOJSKA

VOJSKI?

Value 2044 Frequency
1 najmanj zaupa 41
2 . 75
3 nekaj vmes 261
4 . 338
5 najbolj zaupa 106
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 89
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
821 91

Valid range from 1 to 5

I9 5i. CERKEV IN DUHOVŠČINA

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Value 2143 Frequency
1 najmanj zaupa 254
2 . 227
3 nekaj vmes 244
4 . 106
5 najbolj zaupa 38
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 41
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
869 43

Valid range from 1 to 5

I10 5j BANKA SLOVENIJE

BANKI SLOVENIJE?

Value 2242 Frequency
1 najmanj zaupa 53
2 . 135
3 nekaj vmes 315
4 . 281
5 najbolj zaupa 70
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 56
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
854 58

Valid range from 1 to 5

I23 5u. EU

EVROPSKI UNIJI?

Value 2341 Frequency
1 najmanj zaupa 41
2 . 95
3 nekaj vmes 364
4 . 308
5 najbolj zaupa 59
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 43
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
867 45

Valid range from 1 to 5

I21 5s. NATO

NATU?

Value 2440 Frequency
1 najmanj zaupa 75
2 . 157
3 nekaj vmes 316
4 . 212
5 najbolj zaupa 46
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 104
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
806 106

Valid range from 1 to 5

I12 5l. USTAVNO SODIŠČE

USTAVNEMU SODIŠČU?

Value 2539 Frequency
1 najmanj zaupa 66
2 . 128
3 nekaj vmes 312
4 . 261
5 najbolj zaupa 54
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 89
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
821 91

Valid range from 1 to 5

I15 5o. MEDIJI

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Value 2638 Frequency
1 najmanj zaupa 68
2 . 194
3 nekaj vmes 357
4 . 223
5 najbolj zaupa 52
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 16
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
894 18

Valid range from 1 to 5

I25 5z. EVRO

EVROPSKI VALUTI EVRU?

Value 2737 Frequency
1 najmanj zaupa 27
2 . 76
3 nekaj vmes 248
4 . 398
5 najbolj zaupa 137
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 24
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
886 26

Valid range from 1 to 5

I28 4w. SINDIKATI

SINDIKATOM?

Value 2836 Frequency
1 najmanj zaupa 78
2 . 190
3 nekaj vmes 316
4 . 202
5 najbolj zaupa 65
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 59
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
851 61

Valid range from 1 to 5

I29 4aa. RAČUNSKEMU SODIŠČU IGORJ ŠOLTES

POVEJTE, KOLIKO PA ZAUPATE NASLEDNJIM INSTITUCIJAM IN NJIHOVIM NOSILCEM? UPORABITE ISTO LESTVICO OD 1 DO 5. RAČUNSKEMU SODIŠČU IN IGORJU ŠOLTESU?

Value 2935 Frequency
1 najmanj zaupa 48
2 . 120
3 nekaj vmes 236
4 . 216
5 najbolj zaupa 90
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 199
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
710 202

Valid range from 1 to 5

I16 4r. VARUHINJA ČL. PRAVIC ZDENKA ČEBAŠEK TRAVNIK

VARUHINJI ČLOVEKOVIH PRAVIC ZDENKI ČEBAŠEK TRAVNIK?

Value 3034 Frequency
1 najmanj zaupa 41
2 . 107
3 nekaj vmes 273
4 . 293
5 najbolj zaupa 112
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 83
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
826 86

Valid range from 1 to 5

I27 4y. KOMIS. ZA PREPREČ. KORUP. DRAGO KOS

KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE IN DRAGU KOSU?

Value 3133 Frequency
1 najmanj zaupa 75
2 . 129
3 nekaj vmes 235
4 . 258
5 najbolj zaupa 148
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 64
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
845 67

Valid range from 1 to 5

I30 4ab. INFORMACIJSKA POOBLAŠČENKA NATAŠA PIRC MUSAR

IN INFORMACIJSKI POOBLAŠČENKI NATAŠI PIRC MUSAR?

Value 3232 Frequency
1 najmanj zaupa 29
2 . 80
3 nekaj vmes 206
4 . 309
5 najbolj zaupa 178
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 107
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
802 110

Valid range from 1 to 5

W20B ZA KATERO STRANKO STE VOLILI NA VOLITVAH SEPT. 2008

SEPTEMBRA 2008 SO BILE VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. POVEJTE, ALI STE IN ZA KATERO STRANKO STE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 3331 Frequency
1 DESUS 29
2 LDS 20
3 NSI 13
4 SDS 158
5 SLS 12
6 SNS 22
7 SD 282
8 ZARES 32
9 drugo 5
10 LIPA 4
99 ni volil 159
0 ne vem, b.o. 169
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
736 176

Valid range from 1 to 99

W BI ŠLI NA VOLITVE?

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Value 3430 Frequency
1 da 679
2 ne 183
3 ne vem, b.o. 46
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
862 50

Valid range from 1 to 2

W2 VOLIL BI...

IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 3529 Frequency
1 DESUS 29
2 LDS 18
3 NSI 6
4 SDS 132
5 SLS 13
6 SNS 22
7 SD 215
8 ZARES 45
9 drugo 7
10 LIPA 4
0 ne vem, b.o. 187
Sysmiss 234
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
491 421

Valid range from 1 to 10

W3 SIMPATIJE

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE? (anketar: ne beri strank!!!)

Value 3628 Frequency
1 DESUS 10
2 LDS 4
3 NSI 1
4 SDS 32
5 SLS 2
6 SNS 13
7 SD 33
8 ZARES 21
9 drugo 5
10 LIPA 0
0 ne vem, b.o. 288
Sysmiss 503
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
121 791

Valid range from 1 to 10

LD ORIENTACIJA

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Value 3727 Frequency
1 prej levo 313
2 v sredino 191
3 prej desno 172
4 b.o. 231
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
676 236

Valid range from 1 to 3

Q824_1 USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE JE ŽE PRED LETI SPREMENI

USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE JE ŽE PRED LETI SPREMENILO ODLOČBO O UREDITVI POLOŽAJA T.I. IZBRISANIH. KAJ MENITE, ALI JE SLOVENSKA VLADA OB TEM VPRAŠANJU DOLŽNA UPOŠTEVATI ODLOČBO USTAVNEGA SODIŠČA ALI NE?

Value 3826 Frequency
1 da, dolžna 539
2 ne, ni dolžna 231
3 ne vem, b.o. 136
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
770 142

Valid range from 1 to 2

Q904 ALI MENITE, DA JE GOSPODARSKA KRIZA ŽE DOSEGLA SLOVENIJO?

V ZADNJEM ČASU JE DOSTI GOVORA O GOSPODARSKI IN FINANČNI KRIZI. ALI MENITE, DA JE TA KRIZA ŽE DOSEGLA TUDI SLOVENIJO?

Value 3925 Frequency
1 da 704
2 ne 189
3 ne vem, b.o. 13
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
893 19

Valid range from 1 to 2

Q905 KAKO OCENJUJETE UKREPE VLADE ZA PREMAGOVANJE GOSPODARSKE KRI

KAKO OCENJUJETE UKREPE VLADE ZA PREMAGOVANJE GOSPODARSKE KRIZE V SLOVENIJI. ALI KOT PRETEŽNO USPEŠNE ALI KOT PRETEŽNO NEUSPEŠNE?

Value 4024 Frequency
1 uspešne 249
2 neuspešne 526
3 ne vem, b.o. 131
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
775 137

Valid range from 1 to 2

Q906A ALI JE ZARADI TE KRIZE VAS PRIZADELO ZMANJŠANJE DOHODKA

ALI JE ZARADI TE KRIZE VAS OZ. VAŠO DRUŽINO PRIZADELO KAJ OD NASLEDNJEGA... NAJPREJ ZMANJŠANJE DOHODKA

Value 4123 Frequency
1 da 327
2 ne 570
3 ne vem, b.o. 9
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
897 15

Valid range from 1 to 2

Q906B KRAJŠI DELOVNIK

KRAJŠI DELOVNIK

Value 4222 Frequency
1 da 126
2 ne 764
3 ne vem, b.o. 16
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
890 22

Valid range from 1 to 2

Q906C OGROŽENOST ZAPOSLITVE

OGROŽENOST ZAPOSLITVE

Value 4321 Frequency
1 da 227
2 ne 664
3 ne vem, b.o. 15
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
891 21

Valid range from 1 to 2

Q906D IZGUBA ZAPOSLITVE

IZGUBA ZAPOSLITVE

Value 4420 Frequency
1 da 91
2 ne 798
3 ne vem, b.o. 15
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
889 23

Valid range from 1 to 2

Q906E ZMANJŠANJE VREDNOSTI VAŠE NEPREMIČNINE

ZMANJŠANJE VREDNOSTI VAŠE NEPREMIČNINE

Value 4519 Frequency
1 da 348
2 ne 485
3 ne vem, b.o. 73
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
833 79

Valid range from 1 to 2

Q906F PADEC VREDNOSTI VAŠIH DELNIC

PADEC VREDNOSTI VAŠIH DELNIC

Value 4618 Frequency
1 da 319
2 ne 518
3 ne vem, b.o. 68
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
837 75

Valid range from 1 to 2

Q907 SE VAM NA DANE RAZMERE ZDI PRIMERNO, DA SLOVENIJA FINANCIRA

SE VAM NA DANE RAZMERE ZDI PRIMERNO, DA SLOVENIJA FINANCIRA PROJEKT UNIVERZIADE?

Value 4717 Frequency
1 da, primerno 238
2 ne, ni primerno 537
3 ne vem, b.o. 131
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
775 137

Valid range from 1 to 2

Q908 JUNIJA 2009 BODO VOLITVE V EVROPSKI PARLAMENT. KOGA BOSTE PO

JUNIJA 2009 BODO VOLITVE V EVROPSKI PARLAMENT. NAVEDLI VAM BOMO LISTE STRANK IN NOSILNE KANDIDATE, TAM KJER SO ŽE ZNANI. POVEJTE, ZA KATERO LISTO BOSTE GLASOVALI.

Value 4816 Frequency
1 DESUS - KARL ERJAVEC 80
2 LDS - JELKO KACIN 116
3 NSI - LOJZE PETERLE 76
4 SDS - MILAN ZVER 132
5 SLS 15
6 SNS 15
7 SD 54
8 ZARES - IVO VAJGL 155
9 ne bom volil 81
0 ne vem, b.o. 182
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
724 188

Valid range from 1 to 9

Q909 PREDSEDNIK VLADE SE JE PRIDRUŽIL IDEJI SPOMENKE HRIBAR ZA PO

PRED DNEVI SE JE PREDSEDNIK VLADE BORUT PAHOR PRIDRUŽIL IDEJI SPOMENKE HRIBAR ZA POSTAVITEV SKUPNEGA SPOMENIKA VSEM ŽRTVAM 2. SVETOVNE VOJNE IN REVOLUCIONARNEGA NASILJA. ALI TO IDEJO PODPIRATE, ALI NE?

Value 4915 Frequency
1 da, podpira 671
2 ne, ne podpira 170
3 ne vem, b.o. 63
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
841 71

Valid range from 1 to 2

Q910 SDS JE PRED DNEVI ZAHTEVALA, DA SE UMAKNE TITOVO IME IZ ULIC

SDS JE PRED DNEVI ZAHTEVALA, DA SE UMAKNE TITOVO IME IZ ULIC IN TRGOV PO SLOVENIJI, NJEGOVE KIPE PA PRENESE V MUZEJE. ALI TO ZAHTEVO ODOBRAVATE, ALI NE?

Value 5014 Frequency
1 da, odobrava 132
2 ne, ne odobrava 713
3 ne vem, b.o. 61
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
845 67

Valid range from 1 to 2

KRAJ0 Kraj

Value 5113 Frequency
Zakrita vrednost 912
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
912 0

REGIJA Regija

Value 5212 Frequency
1 POMURSKA 58
2 PODRAVSKA 140
3 KOROŠKA 39
4 SAVINJSKA 90
5 GORENJSKA 77
6 ZASAVSKA 24
7 OSREDNJA 254
8 SPOD. POSAVSKA 22
9 DOLENJSKA 56
10 GORIŠKA 50
11 OBALNO-KRAŠKA 47
12 KRAŠKA 44
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
901 11

Valid range from 1 to 12

VELN2 Veln2

Value 5311 Frequency
0 miss 0
1 ->500 323
2 500-4000 206
3 4000-50000 187
4 NAD 50000 196
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
912 0

Valid range from 0 to 4

LROJ LETO ROJSTVA

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
911 1 0 91 56.719 17.198

Valid range from 0 to 91

IZOB IZOBRAZBA

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 559 Frequency
1 OSNOVNA 123
2 POKLICNA 96
3 SREDNJA 395
4 VIŠJA, VISOKA 294
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
908 4

Valid range from 1 to 4

TIPK KRAJ BIVANJA

ALI PREBIVATE:

Value 568 Frequency
1 PODEŽELJE 342
2 MANJŠI KRAJ 285
3 VECJE MESTO 114
4 LJ ALI MB 168
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
909 3

Valid range from 1 to 4

ZAP ZAPOSLENOST

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 577 Frequency
1 GOSPODARSTVO 211
2 NEGOSPODARSTVO 147
3 SAMOZAPOSLEN 42
4 KMET 7
5 GOSPODINJA 7
6 UPOKOJENEC 382
7 ŠTUDENT, DIJAK 68
8 BREZPOSELN 39
9 DRUGO... 7
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 2

Valid range from 1 to 9

ZAP2 SKRB ZA ZAPOSLITEV

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Value 586 Frequency
1 ZELO ME SKRBI 44
2 DO NEKE MERE 137
3 TO ME NE SKRBI 176
4 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 554
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
357 555

Valid range from 1 to 3

REG1 VERNOST

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 595 Frequency
1 sem veren 404
2 nisem veren 324
3 nekaj vmes... 161
4 zavrnil odg.,b.o. 20
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
889 23

Valid range from 1 to 3

SPOL SPOL

SPOL

Value 604 Frequency
1 moški 353
2 ženska 559
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
912 0

Valid range from 1 to 2

RSTAR STAROST

Value 613 Frequency
30 ->30 124
45 31 - 45 210
60 46 - 60 251
99 61 -> 326
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
911 1

Valid range from 30 to 99

WSKUP STR. PREFERENCE

Value 622 Frequency
1 DESUS 39
2 LDS 22
3 NSI 7
4 SDS 164
5 SLS 15
6 SNS 35
7 SD 248
8 ZARES 66
9 drugo 12
10 LIPA 4
0 ne vem 288
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
612 300

Valid range from 1 to 10

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
912 0 0.311 4.15 1 0.915

Valid range from 0.3112629 to 4.150172

Materials of the Study

 1. Toš, Niko (2009). PBSI0903 - Politbarometer PB03/09 [Vprašalnik].

Study Results Materials

 1. Kurdija, Slavko in Štebe, Janez (1997). Oblikovanje vzorčnih uteži za telefonsko anketo Politbarometer [ostali dokumenti].
 2. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (2011). Izvedene spremenljivka za raziskavo Politbaromer (gre za Politbarometre, ki jih izvaja CJM).

Related Publications

 1. Toš, Niko (2009). Politbarometer 03/2009: marec 2009.
 2. Urad vlade za komuniciranje (december 2009). Javnomnenjske raziskave.
 3. Urad vlade za informiranje Republike Slovenije, Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (junij 2009). Pregled rezultatov raziskav Politbarometra po letih (1997-2004).
 4. Urad vlade za informiranje Republike Slovenije (junij 2009). Dinamično prikazovanje podatkov Politbarometer.
 5. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (oktober 2009). Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij.

Access to data and documentation - Nesstar


DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. (2011). Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI0903. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0903_V1

COBISS.SI
Publication date: 2010

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si