Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

Basic Study Information

ADP - IDNo: SUTR0910
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR0910_V1
Main author(s):
 • Makarovič, Matej
Co-workers:
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Besednjak Valič, Tamara
Data file producer:
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici, (Ljubljana, Slovenija; 2009)

Funding agency:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Project number:

no information

Series:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Analiza vključuje tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem. Ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij omogoča primerljivost na medletni ravni.

Study Content

Keywords:

traveling abroad, contact with foreigners, trust to people from other countries, government support, political party preferences, opinion about same sex couple adopting baby

Keywords ELSST:
KULTURNI PLURALIZEM, KULTURA, KULTURNA IDENTITETA, ETNIČNA SKUPINA, ETNIČNA MANJŠINA

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
medkulturni odnosi


Abstract:

Raziskava je namenjena ugotavljanju odnosa Slovencev do pripadnikov drugih kultur. S pomočjo analiziranja potovalnih navad Slovencev v preteklem letu in preko stikov, ki jih imajo s pripadniki drugih kulturnih okolj lahko analiziramo zaupanje, ki ga izkazujejo posameznemu narodu oziroma etnični skupini. Vključene so spremenljivke glede dojemanja krize v okviru družbene strukture, strankarsko-politične preference in odnos do nekaterih drugih aktualnih vprašanj.

Methodology


Collection date: 29. september 2009 - 2. oktober 2009
Date of production: 2009
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Sampling procedure:

Dvostopenjsko enostavno slučajno vzorčenje.

V prvi fazi slučajno vzorčenje na podlagi elektronsko dostopne baze telefonskih številk, nato naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne) z dopustnimi kvotnimi korekcijami.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja in spolu. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šestmesečnim zamikom od izvedbe raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 74
 • number of units: 915

Version: februar 2014

Variable list

sif_kraj Šifra kraja

Value 13 Frequency
0 Zakrita vrednost 915
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
915 0 0 0

Valid range from 0 to 0

tip_kraj Naselje

Value 22 Frequency
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 311
2 vas (500-1999 prebivalcev) 194
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 152
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 258
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
915 0

Valid range from 1 to 4

sif_obc Šifra občine

Value 31 Frequency
0 Zakrita vrednost 915
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
915 0 0 0

Valid range from 0 to 0

sif_kraj Šifra kraja

Value 174 Frequency
0 Zakrita vrednost 915
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
915 0 0 0

Valid range from 0 to 0

tip_kraj Naselje

Value 273 Frequency
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 311
2 vas (500-1999 prebivalcev) 194
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 152
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 258
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
915 0

Valid range from 1 to 4

sif_obc Šifra občine

Value 372 Frequency
0 Zakrita vrednost 915
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
915 0 0 0

Valid range from 0 to 0

urb_rur Urbano/ruralno okolje

Value 471 Frequency
1 Urbano 442
2 Ruralno 473
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
915 0

Valid range from 1 to 2

stat_reg Statistična regija

Value 570 Frequency
1 Pomurska 53
2 Podravska 146
3 Koroška 36
4 Savinjska 117
5 Zasavska 18
6 Spodnjeposavska 32
7 Dolenjska 64
8 Osrednjeslovenska 228
9 Gorenjska 91
10 Notranjsko-Kraška 23
11 Goriška 57
12 Obalno-kraška 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
915 0

Valid range from 1 to 12

q1_1 Katero od sosednjih držav - Avstrija,Italija,Madžarska, Hrvaška

1. Ste v zadnjem letu iz kateregakoli razloga potovali v…

Value 669 Frequency
1 DA 564
2 NE 351
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
915 0

Valid range from 1 to 2

q1_2 Kakšno drugo evropsko državo

1. Ste v zadnjem letu iz kateregakoli razloga potovali v…

Value 768 Frequency
1 DA 245
2 NE 670
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
915 0

Valid range from 1 to 2

q1_3 ZDA ali Kanado

1. Ste v zadnjem letu iz kateregakoli razloga potovali v…

Value 867 Frequency
1 DA 19
2 NE 896
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
915 0

Valid range from 1 to 2

q1_4 Latinsko Ameriko

1. Ste v zadnjem letu iz kateregakoli razloga potovali v…

Value 966 Frequency
1 DA 9
2 NE 906
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
915 0

Valid range from 1 to 2

q1_5 Azijo

1. Ste v zadnjem letu iz kateregakoli razloga potovali v…

Value 1065 Frequency
1 DA 14
2 NE 901
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
915 0

Valid range from 1 to 2

q1_6 Afriko

1. Ste v zadnjem letu iz kateregakoli razloga potovali v…

Value 1164 Frequency
1 DA 26
2 NE 889
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
915 0

Valid range from 1 to 2

q1_7 Avstralijo

1. Ste v zadnjem letu iz kateregakoli razloga potovali v…

Value 1263 Frequency
1 DA 2
2 NE 913
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
915 0

Valid range from 1 to 2

q2_1 Katere od sosednjih držav - Avstrija,Italija,Madžarska, Hrvaška

2. Ste imeli v zadnjem letu kakršnekoli prijateljske, sorodstvene ali službene stike ali vezi z ljudmi iz…

Value 1362 Frequency
1 DA 432
2 NE 483
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
915 0

Valid range from 1 to 2

q2_2 Kakšne druge evropske države

2. Ste imeli v zadnjem letu kakršnekoli prijateljske, sorodstvene ali službene stike ali vezi z ljudmi iz…

Value 1461 Frequency
1 DA 284
2 NE 631
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
915 0

Valid range from 1 to 2

q2_3 ZDA ali Kanade

2. Ste imeli v zadnjem letu kakršnekoli prijateljske, sorodstvene ali službene stike ali vezi z ljudmi iz…

Value 1560 Frequency
1 DA 118
2 NE 797
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
915 0

Valid range from 1 to 2

q2_4 Latinske Amerike

2. Ste imeli v zadnjem letu kakršnekoli prijateljske, sorodstvene ali službene stike ali vezi z ljudmi iz…

Value 1659 Frequency
1 DA 26
2 NE 889
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
915 0

Valid range from 1 to 2

q2_5 Azije

2. Ste imeli v zadnjem letu kakršnekoli prijateljske, sorodstvene ali službene stike ali vezi z ljudmi iz…

Value 1758 Frequency
1 DA 22
2 NE 893
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
915 0

Valid range from 1 to 2

q2_6 Afrike

2. Ste imeli v zadnjem letu kakršnekoli prijateljske, sorodstvene ali službene stike ali vezi z ljudmi iz…

Value 1857 Frequency
1 DA 14
2 NE 901
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
915 0

Valid range from 1 to 2

q2_7 Avstralije

2. Ste imeli v zadnjem letu kakršnekoli prijateljske, sorodstvene ali službene stike ali vezi z ljudmi iz…

Value 1956 Frequency
1 DA 57
2 NE 858
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
915 0

Valid range from 1 to 2

q3 Bi lahko rekli, da imate do pripadnikov drugih narodov in kultur včasih manj zaupanja kot pa do pripadnikov vašega lastnega naroda in kulture?

3. Bi lahko rekli, da imate do pripadnikov drugih narodov in kultur včasih manj zaupanja kot pa do pripadnikov vašega lastnega naroda in kulture?

Value 2055 Frequency
1 Da, do drugih imam včasih manj zaupanja 160
2 Ne 732
3 Ne vem 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
892 23

Valid range from 1 to 2

q4_1 Albanci (če je odgovor na prejšnje vprašanje da ali ne vem:)

4. Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

Value 2154 Frequency
1 sploh ne zaupam 47
2 41
3 65
4 14
5 popolnoma zaupam 1
6 15
Sysmiss 732
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
168 747

Valid range from 1 to 5

q4_2 Američani (če je odgovor na prejšnje vprašanje da ali ne vem:)

4. Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

Value 2253 Frequency
1 sploh ne zaupam 15
2 21
3 78
4 39
5 popolnoma zaupam 10
6 20
Sysmiss 732
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
163 752

Valid range from 1 to 5

q4_3 Angleži (če je odgovor na prejšnje vprašanje da ali ne vem:)

4. Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

Value 2352 Frequency
1 sploh ne zaupam 9
2 17
3 60
4 64
5 popolnoma zaupam 12
6 21
Sysmiss 732
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
162 753

Valid range from 1 to 5

q4_4 Avstrijci (če je odgovor na prejšnje vprašanje da ali ne vem:)

4. Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

Value 2451 Frequency
1 sploh ne zaupam 5
2 18
3 51
4 69
5 popolnoma zaupam 24
6 16
Sysmiss 732
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
167 748

Valid range from 1 to 5

q4_5 Arabci (če je odgovor na prejšnje vprašanje da ali ne vem:)

4. Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

Value 2550 Frequency
1 sploh ne zaupam 51
2 53
3 34
4 10
5 popolnoma zaupam 2
6 33
Sysmiss 732
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
150 765

Valid range from 1 to 5

q4_6 Bošnjaki oz. bosanski Muslimani (če je odgovor na prejšnje vprašanje da ali ne vem:)

4. Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

Value 2649 Frequency
1 sploh ne zaupam 36
2 40
3 61
4 23
5 popolnoma zaupam 5
6 18
Sysmiss 732
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
165 750

Valid range from 1 to 5

q4_7 Francozi (če je odgovor na prejšnje vprašanje da ali ne vem:)

4. Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

Value 2748 Frequency
1 sploh ne zaupam 4
2 24
3 76
4 49
5 popolnoma zaupam 9
6 21
Sysmiss 732
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
162 753

Valid range from 1 to 5

q4_8 Hrvati (če je odgovor na prejšnje vprašanje da ali ne vem:)

4. Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

Value 2847 Frequency
1 sploh ne zaupam 48
2 50
3 46
4 22
5 popolnoma zaupam 9
6 8
Sysmiss 732
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
175 740

Valid range from 1 to 5

q4_9 Indijci (če je odgovor na prejšnje vprašanje da ali ne vem:)

4. Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

Value 2946 Frequency
1 sploh ne zaupam 20
2 36
3 57
4 15
5 popolnoma zaupam 2
6 53
Sysmiss 732
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
130 785

Valid range from 1 to 5

q4_10 Italijani (če je odgovor na prejšnje vprašanje da ali ne vem:)

4. Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

Value 3045 Frequency
1 sploh ne zaupam 18
2 48
3 63
4 36
5 popolnoma zaupam 5
6 13
Sysmiss 732
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
170 745

Valid range from 1 to 5

q4_11 Japonci (če je odgovor na prejšnje vprašanje da ali ne vem:)

4. Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

Value 3144 Frequency
1 sploh ne zaupam 12
2 18
3 47
4 41
5 popolnoma zaupam 16
6 49
Sysmiss 732
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
134 781

Valid range from 1 to 5

q4_12 Judje (če je odgovor na prejšnje vprašanje da ali ne vem:)

4. Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

Value 3243 Frequency
1 sploh ne zaupam 24
2 36
3 44
4 26
5 popolnoma zaupam 6
6 47
Sysmiss 732
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
136 779

Valid range from 1 to 5

q4_13 Kitajci (če je odgovor na prejšnje vprašanje da ali ne vem:)

4. Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

Value 3342 Frequency
1 sploh ne zaupam 23
2 36
3 53
4 24
5 popolnoma zaupam 3
6 44
Sysmiss 732
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
139 776

Valid range from 1 to 5

q4_14 Madžari (če je odgovor na prejšnje vprašanje da ali ne vem:)

4. Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

Value 3441 Frequency
1 sploh ne zaupam 7
2 40
3 69
4 44
5 popolnoma zaupam 4
6 19
Sysmiss 732
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
164 751

Valid range from 1 to 5

q4_15 Makedonci (če je odgovor na prejšnje vprašanje da ali ne vem:)

4. Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

Value 3540 Frequency
1 sploh ne zaupam 13
2 35
3 59
4 45
5 popolnoma zaupam 10
6 21
Sysmiss 732
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
162 753

Valid range from 1 to 5

q4_16 Nemci (če je odgovor na prejšnje vprašanje da ali ne vem:)

4. Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

Value 3639 Frequency
1 sploh ne zaupam 6
2 12
3 44
4 77
5 popolnoma zaupam 28
6 16
Sysmiss 732
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
167 748

Valid range from 1 to 5

q4_17 Romi (če je odgovor na prejšnje vprašanje da ali ne vem:)

4. Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

Value 3738 Frequency
1 sploh ne zaupam 83
2 50
3 31
4 3
5 popolnoma zaupam 0
6 16
Sysmiss 732
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
167 748

Valid range from 1 to 5

q4_18 Rusi (če je odgovor na prejšnje vprašanje da ali ne vem:)

4. Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

Value 3837 Frequency
1 sploh ne zaupam 19
2 49
3 63
4 17
5 popolnoma zaupam 5
6 30
Sysmiss 732
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
153 762

Valid range from 1 to 5

q4_19 Srbi (če je odgovor na prejšnje vprašanje da ali ne vem:)

4. Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

Value 3936 Frequency
1 sploh ne zaupam 21
2 38
3 62
4 44
5 popolnoma zaupam 6
6 12
Sysmiss 732
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
171 744

Valid range from 1 to 5

q4_20 Afriški črnci (če je odgovor na prejšnje vprašanje da ali ne vem:)

4. Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

Value 4035 Frequency
1 sploh ne zaupam 18
2 31
3 48
4 21
5 popolnoma zaupam 7
6 58
Sysmiss 732
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
125 790

Valid range from 1 to 5

q5_1 Albanci

5. Kaj pa vaše osebne izkušnje na tem področju? Imate ali pa ste kdaj imeli prijateljske, službene ali sorodstvene vezi ali stike z:

Value 4134 Frequency
0 NE 594
1 DA 321
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
915 0

Valid range from 0 to 1

q5_2 Američani

5. Kaj pa vaše osebne izkušnje na tem področju? Imate ali pa ste kdaj imeli prijateljske, službene ali sorodstvene vezi ali stike z:

Value 4233 Frequency
0 NE 627
1 DA 288
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
915 0

Valid range from 0 to 1

q5_3 Angleži

5. Kaj pa vaše osebne izkušnje na tem področju? Imate ali pa ste kdaj imeli prijateljske, službene ali sorodstvene vezi ali stike z:

Value 4332 Frequency
0 NE 661
1 DA 254
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
915 0

Valid range from 0 to 1

q5_4 Avstrijci

5. Kaj pa vaše osebne izkušnje na tem področju? Imate ali pa ste kdaj imeli prijateljske, službene ali sorodstvene vezi ali stike z:

Value 4431 Frequency
0 NE 491
1 DA 424
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
915 0

Valid range from 0 to 1

q5_5 Arabci

5. Kaj pa vaše osebne izkušnje na tem področju? Imate ali pa ste kdaj imeli prijateljske, službene ali sorodstvene vezi ali stike z:

Value 4530 Frequency
0 NE 790
1 DA 125
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
915 0

Valid range from 0 to 1

q5_6 Bošnjaki oz. bosanski Muslimani

5. Kaj pa vaše osebne izkušnje na tem področju? Imate ali pa ste kdaj imeli prijateljske, službene ali sorodstvene vezi ali stike z:

Value 4629 Frequency
0 NE 440
1 DA 475
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
915 0

Valid range from 0 to 1

q5_7 Francozi

5. Kaj pa vaše osebne izkušnje na tem področju? Imate ali pa ste kdaj imeli prijateljske, službene ali sorodstvene vezi ali stike z:

Value 4728 Frequency
0 NE 716
1 DA 199
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
915 0

Valid range from 0 to 1

q5_8 Hrvati

5. Kaj pa vaše osebne izkušnje na tem področju? Imate ali pa ste kdaj imeli prijateljske, službene ali sorodstvene vezi ali stike z:

Value 4827 Frequency
0 NE 266
1 DA 649
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
915 0

Valid range from 0 to 1

q5_9 Indijci

5. Kaj pa vaše osebne izkušnje na tem področju? Imate ali pa ste kdaj imeli prijateljske, službene ali sorodstvene vezi ali stike z:

Value 4926 Frequency
0 NE 837
1 DA 78
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
915 0

Valid range from 0 to 1

q5_10 Italijani

5. Kaj pa vaše osebne izkušnje na tem področju? Imate ali pa ste kdaj imeli prijateljske, službene ali sorodstvene vezi ali stike z:

Value 5025 Frequency
0 NE 551
1 DA 364
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
915 0

Valid range from 0 to 1

q5_11 Japonci

5. Kaj pa vaše osebne izkušnje na tem področju? Imate ali pa ste kdaj imeli prijateljske, službene ali sorodstvene vezi ali stike z:

Value 5124 Frequency
0 NE 848
1 DA 67
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
915 0

Valid range from 0 to 1

q5_12 Judje

5. Kaj pa vaše osebne izkušnje na tem področju? Imate ali pa ste kdaj imeli prijateljske, službene ali sorodstvene vezi ali stike z:

Value 5223 Frequency
0 NE 825
1 DA 90
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
915 0

Valid range from 0 to 1

q5_13 Kitajci

5. Kaj pa vaše osebne izkušnje na tem področju? Imate ali pa ste kdaj imeli prijateljske, službene ali sorodstvene vezi ali stike z:

Value 5322 Frequency
0 NE 826
1 DA 89
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
915 0

Valid range from 0 to 1

q5_14 Madžari

5. Kaj pa vaše osebne izkušnje na tem področju? Imate ali pa ste kdaj imeli prijateljske, službene ali sorodstvene vezi ali stike z:

Value 5421 Frequency
0 NE 714
1 DA 201
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
915 0

Valid range from 0 to 1

q5_15 Makedonci

5. Kaj pa vaše osebne izkušnje na tem področju? Imate ali pa ste kdaj imeli prijateljske, službene ali sorodstvene vezi ali stike z:

Value 5520 Frequency
0 NE 570
1 DA 345
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
915 0

Valid range from 0 to 1

q5_16 Nemci

5. Kaj pa vaše osebne izkušnje na tem področju? Imate ali pa ste kdaj imeli prijateljske, službene ali sorodstvene vezi ali stike z:

Value 5619 Frequency
0 NE 505
1 DA 410
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
915 0

Valid range from 0 to 1

q5_17 Romi

5. Kaj pa vaše osebne izkušnje na tem področju? Imate ali pa ste kdaj imeli prijateljske, službene ali sorodstvene vezi ali stike z:

Value 5718 Frequency
0 NE 690
1 DA 225
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
915 0

Valid range from 0 to 1

q5_18 Rusi

5. Kaj pa vaše osebne izkušnje na tem področju? Imate ali pa ste kdaj imeli prijateljske, službene ali sorodstvene vezi ali stike z:

Value 5817 Frequency
0 NE 771
1 DA 144
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
915 0

Valid range from 0 to 1

q5_19 Srbi

5. Kaj pa vaše osebne izkušnje na tem področju? Imate ali pa ste kdaj imeli prijateljske, službene ali sorodstvene vezi ali stike z:

Value 5916 Frequency
0 NE 413
1 DA 502
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
915 0

Valid range from 0 to 1

q5_20 Afriški črnci

5. Kaj pa vaše osebne izkušnje na tem področju? Imate ali pa ste kdaj imeli prijateljske, službene ali sorodstvene vezi ali stike z:

Value 6015 Frequency
0 NE 814
1 DA 101
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
915 0

Valid range from 0 to 1

q6 Ali podpirate sedanjo vlado?

6. Ali podpirate sedanjo vlado?

Value 6114 Frequency
1 DA 375
2 NE 423
3 NE VEM 117
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
798 117

Valid range from 1 to 2

q7 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

7. Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Value 6213 Frequency
1 Socialni demokrati- SD 151
2 Slovenska demokratska stranka- SDS 163
3 Liberalna demokracija Slovenije- LDS 33
4 ZARES 32
5 Slovenska ljudska stranka- SLS 32
6 Nova Slovenija- NSI 11
7 Demokratična stranka upokojencev Slovenije- DESUS 35
8 Slovenska nacionalna stranka- SNS 54
9 drugo 18
11 nobene 133
99 ne bi šel na volitve 51
10 ne vem 202
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
713 202

Valid range from 1 to 99

q8 Ali bi si vlada glede na svoje odzivanje na gospodarsko krizo v parlamentu zaslužila...

8. Ali bi si vlada glede na svoje odzivanje na gospodarsko krizo v parlamentu zaslužila

Value 6312 Frequency
1 Zaupnico 307
2 Nezaupnico 468
3 Drugo, Ne vem 140
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
775 140

Valid range from 1 to 2

q9 Napovedane so spremembe družinske zakonodaje. Se strinjate s predlogom, da bi imeli tudi istospolni - homoseksualni pari možnost posvojitve otrok? Napovedane so spremembe družinske zakonodaje.

9. Se strinjate s predlogom, da bi imeli tudi istospolni (homoseksualni) pari možnost posvojitve otrok?

Value 6411 Frequency
1 Da 286
2 Ne 553
3 Ne vem 76
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
839 76

Valid range from 1 to 2

q10 Ali menite, da sindikati v današnjem času ustrezno zastopajo interese delavcev?

10. Ali menite, da sindikati v današnjem času ustrezno zastopajo interese delavcev?

Value 6510 Frequency
1 Da 147
2 Ne 694
3 Ne vem 74
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
841 74

Valid range from 1 to 2

iz Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

13. izobrazba

Value 669 Frequency
1 Osnovna ali manj 90
2 Poklicna 108
3 Srednja 421
4 Višja, visoka ali več 296
9 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
915 0

Valid range from 1 to 9

q11 Kakšne narodnosti ste? (anketar ne bere seznama)

11. Kakšne narodnosti ste?

Value 678 Frequency
1 Slovenec 876
2 Italijan 0
3 Madžar 2
4 Avstrijec 0
5 Nemec 0
6 Hrvat 13
7 Srb 10
8 Črnogorec 0
9 Bošnjak ali Musliman (v etničnem smislu) 8
10 druge narodnosti 3
99 brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
912 3

Valid range from 1 to 10

spol Spol?

12. spol

Value 687 Frequency
1 M 434
2 Ž 481
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
915 0

Valid range from 1 to 2

q13_1 ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
915 0 1067 9999 1999.187 595.004

Valid range from 1067 to 9999

utez Utež glede na spol, izobrazbo in tip naselja

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
915 0 0.366 3.993 1 0.802

Valid range from 0.365511235370991 to 3.99345612040392

utez_kor Korigirana utež

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
915 0 0.371 3.049 1 0.766

Valid range from 0.371482785563926 to 3.04901258523729

regija Goriška regija

Value 723 Frequency
1 Goriška 57
2 Drugo 858
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
915 0 1 2

Valid range from 1 to 2

starost Starost

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
912 3 -7990 942 36.128 379.15

Valid range from -7990 to 942

kstarost Starost po kategorijah

Value 741 Frequency
1 do 30 138
2 31-55 348
3 nad 55 427
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
913 2 1 3

Valid range from 1 to 3

Materials of the Study

 1. Makarovič, Matej (2009). SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi [Vprašalnik].

Study Results Materials

 1. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  How to CITE this study?

Makarovič, M. (2010). Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: SUTR0910. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR0910_V1

COBISS.SI
Publication date: 2014

SIMILAR STUDIES

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja