Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SUTR0910
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR0910_V1
Glavni avtor(ji):
 • Makarovič, Matej
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Besednjak Valič, Tamara
Izdelal datoteko podatkov:
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici, (Ljubljana, Slovenija; 2009)

Finančna podpora:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Serija:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Analiza vključuje tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem. Ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij omogoča primerljivost na medletni ravni.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

traveling abroad, contact with foreigners, trust to people from other countries, government support, political party preferences, opinion about same sex couple adopting baby

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
Vsebinska področja ADP
medkulturni odnosi


Povzetek:

Raziskava je namenjena ugotavljanju odnosa Slovencev do pripadnikov drugih kultur. S pomočjo analiziranja potovalnih navad Slovencev v preteklem letu in preko stikov, ki jih imajo s pripadniki drugih kulturnih okolj lahko analiziramo zaupanje, ki ga izkazujejo posameznemu narodu oziroma etnični skupini. Vključene so spremenljivke glede dojemanja krize v okviru družbene strukture, strankarsko-politične preference in odnos do nekaterih drugih aktualnih vprašanj.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 29. september 2009 - 2. oktober 2009
Čas izdelave: 2009
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Tip vzorca:

Dvostopenjsko enostavno slučajno vzorčenje.

V prvi fazi slučajno vzorčenje na podlagi elektronsko dostopne baze telefonskih številk, nato naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne) z dopustnimi kvotnimi korekcijami.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja in spolu. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šestmesečnim zamikom od izvedbe raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

 • število spremenljivk: 74
 • število enot: 915

Verzija: februar 2014

Spremenljivke

sif_kraj Šifra kraja

Vrednost 13 Frekvenca
0 Zakrita vrednost 915
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 0 0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

tip_kraj Naselje

Vrednost 22 Frekvenca
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 311
2 vas (500-1999 prebivalcev) 194
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 152
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 258
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

sif_obc Šifra občine

Vrednost 31 Frekvenca
0 Zakrita vrednost 915
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 0 0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

sif_kraj Šifra kraja

Vrednost 174 Frekvenca
0 Zakrita vrednost 915
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 0 0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

tip_kraj Naselje

Vrednost 273 Frekvenca
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 311
2 vas (500-1999 prebivalcev) 194
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 152
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 258
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

sif_obc Šifra občine

Vrednost 372 Frekvenca
0 Zakrita vrednost 915
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 0 0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

urb_rur Urbano/ruralno okolje

Vrednost 471 Frekvenca
1 Urbano 442
2 Ruralno 473
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

stat_reg Statistična regija

Vrednost 570 Frekvenca
1 Pomurska 53
2 Podravska 146
3 Koroška 36
4 Savinjska 117
5 Zasavska 18
6 Spodnjeposavska 32
7 Dolenjska 64
8 Osrednjeslovenska 228
9 Gorenjska 91
10 Notranjsko-Kraška 23
11 Goriška 57
12 Obalno-kraška 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

q1_1 Katero od sosednjih držav - Avstrija,Italija,Madžarska, Hrvaška

1. Ste v zadnjem letu iz kateregakoli razloga potovali v…

Vrednost 669 Frekvenca
1 DA 564
2 NE 351
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q1_2 Kakšno drugo evropsko državo

1. Ste v zadnjem letu iz kateregakoli razloga potovali v…

Vrednost 768 Frekvenca
1 DA 245
2 NE 670
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q1_3 ZDA ali Kanado

1. Ste v zadnjem letu iz kateregakoli razloga potovali v…

Vrednost 867 Frekvenca
1 DA 19
2 NE 896
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q1_4 Latinsko Ameriko

1. Ste v zadnjem letu iz kateregakoli razloga potovali v…

Vrednost 966 Frekvenca
1 DA 9
2 NE 906
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q1_5 Azijo

1. Ste v zadnjem letu iz kateregakoli razloga potovali v…

Vrednost 1065 Frekvenca
1 DA 14
2 NE 901
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q1_6 Afriko

1. Ste v zadnjem letu iz kateregakoli razloga potovali v…

Vrednost 1164 Frekvenca
1 DA 26
2 NE 889
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q1_7 Avstralijo

1. Ste v zadnjem letu iz kateregakoli razloga potovali v…

Vrednost 1263 Frekvenca
1 DA 2
2 NE 913
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q2_1 Katere od sosednjih držav - Avstrija,Italija,Madžarska, Hrvaška

2. Ste imeli v zadnjem letu kakršnekoli prijateljske, sorodstvene ali službene stike ali vezi z ljudmi iz…

Vrednost 1362 Frekvenca
1 DA 432
2 NE 483
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q2_2 Kakšne druge evropske države

2. Ste imeli v zadnjem letu kakršnekoli prijateljske, sorodstvene ali službene stike ali vezi z ljudmi iz…

Vrednost 1461 Frekvenca
1 DA 284
2 NE 631
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q2_3 ZDA ali Kanade

2. Ste imeli v zadnjem letu kakršnekoli prijateljske, sorodstvene ali službene stike ali vezi z ljudmi iz…

Vrednost 1560 Frekvenca
1 DA 118
2 NE 797
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q2_4 Latinske Amerike

2. Ste imeli v zadnjem letu kakršnekoli prijateljske, sorodstvene ali službene stike ali vezi z ljudmi iz…

Vrednost 1659 Frekvenca
1 DA 26
2 NE 889
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q2_5 Azije

2. Ste imeli v zadnjem letu kakršnekoli prijateljske, sorodstvene ali službene stike ali vezi z ljudmi iz…

Vrednost 1758 Frekvenca
1 DA 22
2 NE 893
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q2_6 Afrike

2. Ste imeli v zadnjem letu kakršnekoli prijateljske, sorodstvene ali službene stike ali vezi z ljudmi iz…

Vrednost 1857 Frekvenca
1 DA 14
2 NE 901
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q2_7 Avstralije

2. Ste imeli v zadnjem letu kakršnekoli prijateljske, sorodstvene ali službene stike ali vezi z ljudmi iz…

Vrednost 1956 Frekvenca
1 DA 57
2 NE 858
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q3 Bi lahko rekli, da imate do pripadnikov drugih narodov in kultur včasih manj zaupanja kot pa do pripadnikov vašega lastnega naroda in kulture?

3. Bi lahko rekli, da imate do pripadnikov drugih narodov in kultur včasih manj zaupanja kot pa do pripadnikov vašega lastnega naroda in kulture?

Vrednost 2055 Frekvenca
1 Da, do drugih imam včasih manj zaupanja 160
2 Ne 732
3 Ne vem 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
892 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q4_1 Albanci (če je odgovor na prejšnje vprašanje da ali ne vem:)

4. Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

Vrednost 2154 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 47
2 41
3 65
4 14
5 popolnoma zaupam 1
6 15
Sysmiss 732
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
168 747

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4_2 Američani (če je odgovor na prejšnje vprašanje da ali ne vem:)

4. Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

Vrednost 2253 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 15
2 21
3 78
4 39
5 popolnoma zaupam 10
6 20
Sysmiss 732
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
163 752

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4_3 Angleži (če je odgovor na prejšnje vprašanje da ali ne vem:)

4. Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

Vrednost 2352 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 9
2 17
3 60
4 64
5 popolnoma zaupam 12
6 21
Sysmiss 732
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
162 753

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4_4 Avstrijci (če je odgovor na prejšnje vprašanje da ali ne vem:)

4. Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

Vrednost 2451 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 5
2 18
3 51
4 69
5 popolnoma zaupam 24
6 16
Sysmiss 732
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
167 748

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4_5 Arabci (če je odgovor na prejšnje vprašanje da ali ne vem:)

4. Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

Vrednost 2550 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 51
2 53
3 34
4 10
5 popolnoma zaupam 2
6 33
Sysmiss 732
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
150 765

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4_6 Bošnjaki oz. bosanski Muslimani (če je odgovor na prejšnje vprašanje da ali ne vem:)

4. Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

Vrednost 2649 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 36
2 40
3 61
4 23
5 popolnoma zaupam 5
6 18
Sysmiss 732
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
165 750

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4_7 Francozi (če je odgovor na prejšnje vprašanje da ali ne vem:)

4. Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

Vrednost 2748 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 4
2 24
3 76
4 49
5 popolnoma zaupam 9
6 21
Sysmiss 732
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
162 753

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4_8 Hrvati (če je odgovor na prejšnje vprašanje da ali ne vem:)

4. Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

Vrednost 2847 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 48
2 50
3 46
4 22
5 popolnoma zaupam 9
6 8
Sysmiss 732
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
175 740

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4_9 Indijci (če je odgovor na prejšnje vprašanje da ali ne vem:)

4. Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

Vrednost 2946 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 20
2 36
3 57
4 15
5 popolnoma zaupam 2
6 53
Sysmiss 732
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
130 785

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4_10 Italijani (če je odgovor na prejšnje vprašanje da ali ne vem:)

4. Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

Vrednost 3045 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 18
2 48
3 63
4 36
5 popolnoma zaupam 5
6 13
Sysmiss 732
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
170 745

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4_11 Japonci (če je odgovor na prejšnje vprašanje da ali ne vem:)

4. Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

Vrednost 3144 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 12
2 18
3 47
4 41
5 popolnoma zaupam 16
6 49
Sysmiss 732
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
134 781

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4_12 Judje (če je odgovor na prejšnje vprašanje da ali ne vem:)

4. Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

Vrednost 3243 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 24
2 36
3 44
4 26
5 popolnoma zaupam 6
6 47
Sysmiss 732
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
136 779

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4_13 Kitajci (če je odgovor na prejšnje vprašanje da ali ne vem:)

4. Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

Vrednost 3342 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 23
2 36
3 53
4 24
5 popolnoma zaupam 3
6 44
Sysmiss 732
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
139 776

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4_14 Madžari (če je odgovor na prejšnje vprašanje da ali ne vem:)

4. Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

Vrednost 3441 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 7
2 40
3 69
4 44
5 popolnoma zaupam 4
6 19
Sysmiss 732
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
164 751

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4_15 Makedonci (če je odgovor na prejšnje vprašanje da ali ne vem:)

4. Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

Vrednost 3540 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 13
2 35
3 59
4 45
5 popolnoma zaupam 10
6 21
Sysmiss 732
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
162 753

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4_16 Nemci (če je odgovor na prejšnje vprašanje da ali ne vem:)

4. Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

Vrednost 3639 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 6
2 12
3 44
4 77
5 popolnoma zaupam 28
6 16
Sysmiss 732
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
167 748

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4_17 Romi (če je odgovor na prejšnje vprašanje da ali ne vem:)

4. Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

Vrednost 3738 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 83
2 50
3 31
4 3
5 popolnoma zaupam 0
6 16
Sysmiss 732
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
167 748

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4_18 Rusi (če je odgovor na prejšnje vprašanje da ali ne vem:)

4. Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

Vrednost 3837 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 19
2 49
3 63
4 17
5 popolnoma zaupam 5
6 30
Sysmiss 732
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
153 762

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4_19 Srbi (če je odgovor na prejšnje vprašanje da ali ne vem:)

4. Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

Vrednost 3936 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 21
2 38
3 62
4 44
5 popolnoma zaupam 6
6 12
Sysmiss 732
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
171 744

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4_20 Afriški črnci (če je odgovor na prejšnje vprašanje da ali ne vem:)

4. Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

Vrednost 4035 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 18
2 31
3 48
4 21
5 popolnoma zaupam 7
6 58
Sysmiss 732
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
125 790

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q5_1 Albanci

5. Kaj pa vaše osebne izkušnje na tem področju? Imate ali pa ste kdaj imeli prijateljske, službene ali sorodstvene vezi ali stike z:

Vrednost 4134 Frekvenca
0 NE 594
1 DA 321
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

q5_2 Američani

5. Kaj pa vaše osebne izkušnje na tem področju? Imate ali pa ste kdaj imeli prijateljske, službene ali sorodstvene vezi ali stike z:

Vrednost 4233 Frekvenca
0 NE 627
1 DA 288
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

q5_3 Angleži

5. Kaj pa vaše osebne izkušnje na tem področju? Imate ali pa ste kdaj imeli prijateljske, službene ali sorodstvene vezi ali stike z:

Vrednost 4332 Frekvenca
0 NE 661
1 DA 254
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

q5_4 Avstrijci

5. Kaj pa vaše osebne izkušnje na tem področju? Imate ali pa ste kdaj imeli prijateljske, službene ali sorodstvene vezi ali stike z:

Vrednost 4431 Frekvenca
0 NE 491
1 DA 424
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

q5_5 Arabci

5. Kaj pa vaše osebne izkušnje na tem področju? Imate ali pa ste kdaj imeli prijateljske, službene ali sorodstvene vezi ali stike z:

Vrednost 4530 Frekvenca
0 NE 790
1 DA 125
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

q5_6 Bošnjaki oz. bosanski Muslimani

5. Kaj pa vaše osebne izkušnje na tem področju? Imate ali pa ste kdaj imeli prijateljske, službene ali sorodstvene vezi ali stike z:

Vrednost 4629 Frekvenca
0 NE 440
1 DA 475
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

q5_7 Francozi

5. Kaj pa vaše osebne izkušnje na tem področju? Imate ali pa ste kdaj imeli prijateljske, službene ali sorodstvene vezi ali stike z:

Vrednost 4728 Frekvenca
0 NE 716
1 DA 199
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

q5_8 Hrvati

5. Kaj pa vaše osebne izkušnje na tem področju? Imate ali pa ste kdaj imeli prijateljske, službene ali sorodstvene vezi ali stike z:

Vrednost 4827 Frekvenca
0 NE 266
1 DA 649
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

q5_9 Indijci

5. Kaj pa vaše osebne izkušnje na tem področju? Imate ali pa ste kdaj imeli prijateljske, službene ali sorodstvene vezi ali stike z:

Vrednost 4926 Frekvenca
0 NE 837
1 DA 78
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

q5_10 Italijani

5. Kaj pa vaše osebne izkušnje na tem področju? Imate ali pa ste kdaj imeli prijateljske, službene ali sorodstvene vezi ali stike z:

Vrednost 5025 Frekvenca
0 NE 551
1 DA 364
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

q5_11 Japonci

5. Kaj pa vaše osebne izkušnje na tem področju? Imate ali pa ste kdaj imeli prijateljske, službene ali sorodstvene vezi ali stike z:

Vrednost 5124 Frekvenca
0 NE 848
1 DA 67
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

q5_12 Judje

5. Kaj pa vaše osebne izkušnje na tem področju? Imate ali pa ste kdaj imeli prijateljske, službene ali sorodstvene vezi ali stike z:

Vrednost 5223 Frekvenca
0 NE 825
1 DA 90
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

q5_13 Kitajci

5. Kaj pa vaše osebne izkušnje na tem področju? Imate ali pa ste kdaj imeli prijateljske, službene ali sorodstvene vezi ali stike z:

Vrednost 5322 Frekvenca
0 NE 826
1 DA 89
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

q5_14 Madžari

5. Kaj pa vaše osebne izkušnje na tem področju? Imate ali pa ste kdaj imeli prijateljske, službene ali sorodstvene vezi ali stike z:

Vrednost 5421 Frekvenca
0 NE 714
1 DA 201
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

q5_15 Makedonci

5. Kaj pa vaše osebne izkušnje na tem področju? Imate ali pa ste kdaj imeli prijateljske, službene ali sorodstvene vezi ali stike z:

Vrednost 5520 Frekvenca
0 NE 570
1 DA 345
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

q5_16 Nemci

5. Kaj pa vaše osebne izkušnje na tem področju? Imate ali pa ste kdaj imeli prijateljske, službene ali sorodstvene vezi ali stike z:

Vrednost 5619 Frekvenca
0 NE 505
1 DA 410
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

q5_17 Romi

5. Kaj pa vaše osebne izkušnje na tem področju? Imate ali pa ste kdaj imeli prijateljske, službene ali sorodstvene vezi ali stike z:

Vrednost 5718 Frekvenca
0 NE 690
1 DA 225
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

q5_18 Rusi

5. Kaj pa vaše osebne izkušnje na tem področju? Imate ali pa ste kdaj imeli prijateljske, službene ali sorodstvene vezi ali stike z:

Vrednost 5817 Frekvenca
0 NE 771
1 DA 144
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

q5_19 Srbi

5. Kaj pa vaše osebne izkušnje na tem področju? Imate ali pa ste kdaj imeli prijateljske, službene ali sorodstvene vezi ali stike z:

Vrednost 5916 Frekvenca
0 NE 413
1 DA 502
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

q5_20 Afriški črnci

5. Kaj pa vaše osebne izkušnje na tem področju? Imate ali pa ste kdaj imeli prijateljske, službene ali sorodstvene vezi ali stike z:

Vrednost 6015 Frekvenca
0 NE 814
1 DA 101
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

q6 Ali podpirate sedanjo vlado?

6. Ali podpirate sedanjo vlado?

Vrednost 6114 Frekvenca
1 DA 375
2 NE 423
3 NE VEM 117
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
798 117

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q7 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

7. Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Vrednost 6213 Frekvenca
1 Socialni demokrati- SD 151
2 Slovenska demokratska stranka- SDS 163
3 Liberalna demokracija Slovenije- LDS 33
4 ZARES 32
5 Slovenska ljudska stranka- SLS 32
6 Nova Slovenija- NSI 11
7 Demokratična stranka upokojencev Slovenije- DESUS 35
8 Slovenska nacionalna stranka- SNS 54
9 drugo 18
11 nobene 133
99 ne bi šel na volitve 51
10 ne vem 202
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
713 202

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

q8 Ali bi si vlada glede na svoje odzivanje na gospodarsko krizo v parlamentu zaslužila...

8. Ali bi si vlada glede na svoje odzivanje na gospodarsko krizo v parlamentu zaslužila

Vrednost 6312 Frekvenca
1 Zaupnico 307
2 Nezaupnico 468
3 Drugo, Ne vem 140
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
775 140

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q9 Napovedane so spremembe družinske zakonodaje. Se strinjate s predlogom, da bi imeli tudi istospolni - homoseksualni pari možnost posvojitve otrok? Napovedane so spremembe družinske zakonodaje.

9. Se strinjate s predlogom, da bi imeli tudi istospolni (homoseksualni) pari možnost posvojitve otrok?

Vrednost 6411 Frekvenca
1 Da 286
2 Ne 553
3 Ne vem 76
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
839 76

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q10 Ali menite, da sindikati v današnjem času ustrezno zastopajo interese delavcev?

10. Ali menite, da sindikati v današnjem času ustrezno zastopajo interese delavcev?

Vrednost 6510 Frekvenca
1 Da 147
2 Ne 694
3 Ne vem 74
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
841 74

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

iz Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

13. izobrazba

Vrednost 669 Frekvenca
1 Osnovna ali manj 90
2 Poklicna 108
3 Srednja 421
4 Višja, visoka ali več 296
9 Brez odgovora 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

q11 Kakšne narodnosti ste? (anketar ne bere seznama)

11. Kakšne narodnosti ste?

Vrednost 678 Frekvenca
1 Slovenec 876
2 Italijan 0
3 Madžar 2
4 Avstrijec 0
5 Nemec 0
6 Hrvat 13
7 Srb 10
8 Črnogorec 0
9 Bošnjak ali Musliman (v etničnem smislu) 8
10 druge narodnosti 3
99 brez odgovora 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
912 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

spol Spol?

12. spol

Vrednost 687 Frekvenca
1 M 434
2 Ž 481
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q13_1 ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 0 1067 9999 1999.187 595.004

Vrednosti spremenljivk od 1067 do 9999

utez Utež glede na spol, izobrazbo in tip naselja

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 0 0.366 3.993 1 0.802

Vrednosti spremenljivk od 0.365511235370991 do 3.99345612040392

utez_kor Korigirana utež

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 0 0.371 3.049 1 0.766

Vrednosti spremenljivk od 0.371482785563926 do 3.04901258523729

regija Goriška regija

Vrednost 723 Frekvenca
1 Goriška 57
2 Drugo 858
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 0 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

starost Starost

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
912 3 -7990 942 36.128 379.15

Vrednosti spremenljivk od -7990 do 942

kstarost Starost po kategorijah

Vrednost 741 Frekvenca
1 do 30 138
2 31-55 348
3 nad 55 427
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
913 2 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Makarovič, Matej (2009). SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

 1. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Makarovič, M. (2010). Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SUTR0910. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR0910_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2014

SORODNE RAZISKAVE

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si