Mednarodna raziskava o političnih vrednotah, 1966

Basic Study Information

ADP - IDNo: DLG_66
Main author(s):
 • Jacob, Philip
 • Teune, Henry
Co-workers:
 • Mlinar, Zdravko
Data file producer:
ICPSR - Inter-university Consortium for Political and Social Research (Ann Arbor, Združene države Amerike; april 1966)

Funding agency:

United States Department of State; Bureau of Educational and Cultural Affairs
United States Agency for International Development
National Science Foundation
Robert L. McNeil Jr. Foundation
Rockefeller Foundation
Johnson Foundation

Project number:

ECA: SCC-40302 (None)
ECA: SCC-40479 (None)
ECA: SCC-40218 (None)

Series:
 • DLG/Vrednote lokalnih voditeljev = Democracy and Local Governance

  Vrednote lokalnih voditeljev je tekoči mednarodni raziskovalni program o razvoju demokratizacije na krajevnem nivoju. Proučuje prepričanja, vrednote in obnašanje krajevnih političnih vodij, njihovo izvolitev, imenovanje in stranko. Izhodišče je teza, da morata biti demokratična praksa in vladanje strukturirana krajevno, da je tako zagotovljena politična stabilnost, potreben pogoj za ekonomsko rast in blaginjo. Namen raziskave je mednarodna primerjava krajev in njihovih voditeljev. Raziskava se je začela v 60'ih letih v 120 krajevniih skupnostih v Indiji, na Poljskem, Združenih državah in Jugoslaviji. V poznih 70'ih in zgodnjih 80'ih se je raziskava razširila v Severno Korejo, Tajsko, Hong Kong in Singapure, kmalu pa so jim sledile še Nizozemska, Švedska, Združene države in večkrat Poljska. V poletju 1990 je bila raziskava kreirana na novo tako, da je proučevala demokratične vrednote in prakso krajevnih voditeljev in primerjala post-komunistične države z zahodnimi demokracijami. Empirična osnova za to raziskovanje je danes preko 750 mest in skupnosti v 25ih državah, kjer je anketiranih preko 13.000 krajevnih voditeljev. Podatki so vzeti iz nacionalnih vzorcev krajev, velikost med 25.000 in 250.000 (nacionalno prilagojeno). Približno 15 političnih vodij - županov, svetnikov in aktivistov stranke je bilo anketiranih v vsaki skupnosti.

Study Content

Keywords:

mesta, občine, občinske elite, odločanje na ravni občin, razvoj občin, Indija, voditelji, voditeljstvo, politični odnosti

Keywords ELSST:
POLITIČNI VODITELJ, DRUŽBENA SPREMEMBA, VREDNOTA, LOKALNA POLITIKA, Jugoslavija, ZDA, urbani prostori, Združene države Amerike

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - lokalna skupnost, mestno in podeželsko življenje
Topic Classification CERIF
Družbene spremembe, teorija socialnega dela
II. Community and Urban Studies
A. Studies of Local Politics
2. Nations Other Than the United States
ICPSR II.A.2.


Abstract:

Študija vključuje vzorce občinskih voditeljev. Osnovni namen je primerjalna študija vrednot lokalnih voditeljev v družbenih spremembah in razvoju občin.

Methodology


Collection date: 1966
Date of production: 1966
Country: Slovenija (Jugoslavija), ZDA, Indija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije in drugih držav.

Unit of analysis:

posameznik (občinski delegati)

Universe:

Formalni občinski voditelji in lokalne občine v ZDA, Indiji in Jugoslaviji (Sloveniji).

Excluded: no information
Sampling procedure:

Specifične enote lokalnih voditeljev so bile izbrane na podlagi kriterija političnih sistemov; mesta v Združenih državah, občine v Jugoslaviji in četrti (*blocks) v Indiji so bili izbrani kot približno enakovredni individualni politični sistemi hierarhij s približno enako posedovano močjo pri različnih vrstah odločanja. Enote so bile nadalje stratificirane na podlagi njihove ekonomske moči tako, da je bila vidna očitna razlika v bogastvu ali revščini. Voditelji so bili nato določeni na podlagi treh glavnih odločevalnih vlog: izvoljeni uradniki, imenovani uradniki in voditelji organizacij (predvsem lokalnih političnih strank).

Mode of data collection:

Osebni intervju, centralne in lokalne podatkovne baze (popis, uradna poročila, itd)

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: India, Individual Data

 • number of variables: approx. 400
 • number of units: 947

Title of Data file: United States, Individual Data

 • number of variables: approx. 400
 • number of units: 905

Title of Data file: Yugoslavia, Individual Data

 • number of variables: approx. 150
 • number of units: 1,179

Title of Data file: India, Activeness Data

 • number of variables: 30
 • number of units: 30

Title of Data file: United States, Activeness Data

 • number of variables: 58
 • number of units: 30

Title of Data file: Yugoslavia, Activeness Data

 • number of variables: 21
 • number of units: 30

Title of Data file: India, Community Data

 • number of variables: approx. 200
 • number of units: 30

Title of Data file: United States, Community Data

 • number of variables: approx. 200
 • number of units: 30

Title of Data file: Yugoslavia, Community Data

 • number of variables: approx. 200
 • number of units: 30

Title of Data file: Yugoslavia, Economic Data

 • number of variables: 31
 • number of units: 30

Title of Data file: All, Scales Data

 • number of variables: approx. 70
 • number of units: approx. 3000

Variable list

V1 ADP IDNo

Value 11 Frequency
dlg_66

V1 ADP IDNo

Value 11 Frequency
dlg_66

Materials of the Study

No associated materials!

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

 1. International Studies od Values in Politics (Project) (1971). Values and active community: A Cross-National Study of the Influence of Local Leadership..
 2. Jacob, Philip, Thomas Watts, and Henry Teune (April, 1968). Values, Leadership, and Development: A Four-Nation Study..
 3. Teune, Henry and Krzysztof Ostrowski (April, 1973). Political System as Residual Variables..
 4. Teune, Henry (April, 1968). Measurement in Comparative Research.
 5. Prezeworski, Adam and Henry Teune (Winter, 1968). Equivalence in Cross-Nation Research.

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The Slovenian Social Science Data Archives does not distribute data of this study. For more information please contact the author or the responsible organization.

DOCUMENTATION STATUS

2 - Polni opis raziskave.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Jacob, P. and Teune, H. (2001). Mednarodna raziskava o političnih vrednotah, 1966 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: DLG_66. Accessible at http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/dlg_66/

COBISS.SI
Publication date: 2001
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si