Mednarodna raziskava o političnih vrednotah, 1966

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: DLG_66
Glavni avtor(ji):
 • Jacob, Philip
 • Teune, Henry
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Mlinar, Zdravko
Izdelal datoteko podatkov:
ICPSR - Inter-university Consortium for Political and Social Research (Ann Arbor, Združene države Amerike; april 1966)

Finančna podpora:

United States Department of State; Bureau of Educational and Cultural Affairs
United States Agency for International Development
National Science Foundation
Robert L. McNeil Jr. Foundation
Rockefeller Foundation
Johnson Foundation

Serija:
 • DLG/Vrednote lokalnih voditeljev = Democracy and Local Governance

  Vrednote lokalnih voditeljev je tekoči mednarodni raziskovalni program o razvoju demokratizacije na krajevnem nivoju. Proučuje prepričanja, vrednote in obnašanje krajevnih političnih vodij, njihovo izvolitev, imenovanje in stranko. Izhodišče je teza, da morata biti demokratična praksa in vladanje strukturirana krajevno, da je tako zagotovljena politična stabilnost, potreben pogoj za ekonomsko rast in blaginjo. Namen raziskave je mednarodna primerjava krajev in njihovih voditeljev. Raziskava se je začela v 60'ih letih v 120 krajevniih skupnostih v Indiji, na Poljskem, Združenih državah in Jugoslaviji. V poznih 70'ih in zgodnjih 80'ih se je raziskava razširila v Severno Korejo, Tajsko, Hong Kong in Singapure, kmalu pa so jim sledile še Nizozemska, Švedska, Združene države in večkrat Poljska. V poletju 1990 je bila raziskava kreirana na novo tako, da je proučevala demokratične vrednote in prakso krajevnih voditeljev in primerjala post-komunistične države z zahodnimi demokracijami. Empirična osnova za to raziskovanje je danes preko 750 mest in skupnosti v 25ih državah, kjer je anketiranih preko 13.000 krajevnih voditeljev. Podatki so vzeti iz nacionalnih vzorcev krajev, velikost med 25.000 in 250.000 (nacionalno prilagojeno). Približno 15 političnih vodij - županov, svetnikov in aktivistov stranke je bilo anketiranih v vsaki skupnosti.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

mesta, občine, občinske elite, odločanje na ravni občin, razvoj občin, Indija, voditelji, voditeljstvo, politični odnosti, , Jugoslavija, ZDA, urbani prostori, Združene države Amerike

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - lokalna skupnost, mestno in podeželsko življenje
Vsebinsko področja CERIF
Družbene spremembe, teorija socialnega dela
II. Community and Urban Studies
A. Studies of Local Politics
2. Nations Other Than the United States
ICPSR II.A.2.


Povzetek:

Študija vključuje vzorce občinskih voditeljev. Osnovni namen je primerjalna študija vrednot lokalnih voditeljev v družbenih spremembah in razvoju občin.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 1966
Čas izdelave: 1966
Država: Slovenija (Jugoslavija), ZDA, Indija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije in drugih držav.

Enota za analizo:

posameznik (občinski delegati)

Populacija:

Formalni občinski voditelji in lokalne občine v ZDA, Indiji in Jugoslaviji (Sloveniji).

Izključeni: ni podatka
Tip vzorca:

Specifične enote lokalnih voditeljev so bile izbrane na podlagi kriterija političnih sistemov; mesta v Združenih državah, občine v Jugoslaviji in četrti (*blocks) v Indiji so bili izbrani kot približno enakovredni individualni politični sistemi hierarhij s približno enako posedovano močjo pri različnih vrstah odločanja. Enote so bile nadalje stratificirane na podlagi njihove ekonomske moči tako, da je bila vidna očitna razlika v bogastvu ali revščini. Voditelji so bili nato določeni na podlagi treh glavnih odločevalnih vlog: izvoljeni uradniki, imenovani uradniki in voditelji organizacij (predvsem lokalnih političnih strank).

Način zbiranja podatkov:

Osebni intervju, centralne in lokalne podatkovne baze (popis, uradna poročila, itd)

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: India, Individual Data

 • število spremenljivk: approx. 400
 • število enot: 947

Naslov podatkovne datoteke: United States, Individual Data

 • število spremenljivk: approx. 400
 • število enot: 905

Naslov podatkovne datoteke: Yugoslavia, Individual Data

 • število spremenljivk: approx. 150
 • število enot: 1,179

Naslov podatkovne datoteke: India, Activeness Data

 • število spremenljivk: 30
 • število enot: 30

Naslov podatkovne datoteke: United States, Activeness Data

 • število spremenljivk: 58
 • število enot: 30

Naslov podatkovne datoteke: Yugoslavia, Activeness Data

 • število spremenljivk: 21
 • število enot: 30

Naslov podatkovne datoteke: India, Community Data

 • število spremenljivk: approx. 200
 • število enot: 30

Naslov podatkovne datoteke: United States, Community Data

 • število spremenljivk: approx. 200
 • število enot: 30

Naslov podatkovne datoteke: Yugoslavia, Community Data

 • število spremenljivk: approx. 200
 • število enot: 30

Naslov podatkovne datoteke: Yugoslavia, Economic Data

 • število spremenljivk: 31
 • število enot: 30

Naslov podatkovne datoteke: All, Scales Data

 • število spremenljivk: approx. 70
 • število enot: approx. 3000

Spremenljivke

V1 ADP IDNo

Vrednost 11 Frekvenca
dlg_66

V1 ADP IDNo

Vrednost 11 Frekvenca
dlg_66

Gradiva o izvedbi raziskave

Ni povezanih gradiv!

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

 1. International Studies od Values in Politics (Project) (1971). Values and active community: A Cross-National Study of the Influence of Local Leadership..
 2. Jacob, Philip, Thomas Watts, and Henry Teune (April, 1968). Values, Leadership, and Development: A Four-Nation Study..
 3. Teune, Henry and Krzysztof Ostrowski (April, 1973). Political System as Residual Variables..
 4. Teune, Henry (April, 1968). Measurement in Comparative Research.
 5. Prezeworski, Adam and Henry Teune (Winter, 1968). Equivalence in Cross-Nation Research.

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave.

STATUS RAZISKAVE

2 - Polni opis raziskave.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Jacob, P. in Teune, H. (2001). Mednarodna raziskava o političnih vrednotah, 1966 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: DLG_66. Dostopno prek http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/dlg_66/

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2001
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si