Evrobarometer držav kandidatk, 2003.1; marec - april 2003: Nove evropske države in kultura

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: CCEB031
Glavni avtor(ji):
  • Evropska komisija, Generalni direktorat za tisk in komunikacije
Izdelal datoteko podatkov:
GALLUP - GALLUP Organization Hungary, Budimpešta / GALLUP Europe, Bruselj (Budimpešta, Madžarska, Bruselj, Belgija; april 2003)

Finančna podpora:

Evropska komisija, Generalni direktorat za tisk in komunikacije

Serija:
  • CCEB/Evrobarometer držav kandidatk

    Serija raziskav "Evrobarometer držav kandidatk" (CCEB) je bila prvič izvedena oktobra leta 2001 v državah, ki prosijo za članstvo v EU. Metodologija izvedbe ankete je sorodna uveljavljenemu "Evrobarometru", ki se izvaja v državah članicah EU. CCEB omogoča tako odločevalcem kot državljanom EU vpogled v javnomnenjske podobnosti in razlike med EU in državami kandidatkami. Raziskava CCEB vsebuje jedro stalnih vprašanj o podpori članstvu države v EU in odnos do evropskih zadev v državah kandidatkah. Serija je izvedena med 11. oktobrom in 8. novembrom leta 2003 v 13 državah kandidatkah: Bolgariji, Cipru (do konca leta 2002 se v severnem delu Cipra izvaja ločena, paralelna raziskava), Češki, Estoniji, Madžarski, Latviji, Litvi, Malti, Poljski, Romuniji, Slovaški, Sloveniji in Turčiji. Po štiriletnem premoru CCEB nadomešča nekdanji "CEEB". Anketirance vprašujejo o: pričakovanjih in zadovoljstvu z življenjem, politični participaciji, zaupanju v institucije, nacionalni in evropski identiteti, mednarodnih grožnjah, zadovoljstvu z demokracijo, evropski valuti, evropskih volitvah, korupciji v EU in zaupanju v javnomnenjske raziskave. Vsaka raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let, razen na Malti in Cipru, kjer sta vzorca sestavljena iz 500 respondentov, na način osebnega anketiranja z obiskom na domu.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

podpora in prednosti članstva v EU, stališče do politik EU, skupna zunanja in varnostna politika, komunikacijske tehnologije, kulturne aktivnosti

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene razmere in kazalci
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
XIV. POLITIČNO OBNA\u0160ANJE IN STALI\u0160ČA
C. Javno mnenje o političnih vsebinah
3. Stališča do regionalnega povezovanja
a. Evropa
Vsebinska področja ADP
ODNOSI Z EVROPSKO UNIJO
INFORMIRANOST O EVROPSKI UNIJI
ČLANSTVO V EVROPSKI UNIJI IN NATU
VARNOST
KULTURA
DEMOGRAFIJA


Povzetek:

Avtorji z raziskavo iščejo in analizirajo dejavnike, ki oblikujejo stališča in zavest prebivalcev držav kandidatk do Evropske Unije. V tej raziskavi respondenti odgovarjajo na vprašanja v zvezi s podporo in prednostimi članstva v EU (referendumu), stališčem do evropskih politik, skupni zunanji in varnostni politiki (vlogi ZDA) in kulturnih aktivnostih.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 20. marec - 30. april 2003
Čas izdelave: 2003-04
Država: Bolgarija, Ciper, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Turčija.
Geografsko pokritje:

Ozemlje držav.

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Ciljna populacija so prebivalci starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v sodelujoči državi.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Koordinatorja: GALLUP Hungary and GALLUP Europe

Bolgarija, VITOSHA RESEARCH

Ciper, CYMAR MARKET RESEARCH

Češka Republika, THE GALLUP ORGANIZATION, CZECH

Estonija, SAAR POLL 1004 21

Madžarska, THE GALLUP ORGANIZATION, HUNGARY

Latvija, LATVIAN FACTS LTD.

Litva, BALTIC SURVEYS

Malta, MISCO

Poljska, THE GALLUP ORGANIZATION

Romunija, THE GALLUP ORGANIZATION

Slovaška, FOCUS CENTER FOR SOCIAL AND MARKET ANALYSIS

Slovenija, CATI D.O.O.

Turčija, KONSENSUS RESEARCH AND CONSULTANCY

Tip vzorca:

Temeljni vzorčni načrt v državah kandidatkah je večstopenjsko slučajno vzorčenje. V vsaki državi je bilo število vzorčnih enot izbrano z verjetnostjo sorazmerno velikosti populacije (za celotno pokritje države) in gostoti prebivalstva. Vsaka raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let razen na Malti in Cipru, kjer sta vzorca sestavljena iz 500 respondentov.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

V vseh državah kandidatkah je bil izveden postopek uteževanja z uporabo robnih in posamičnih uteži. Spremenljivke spol, starost, regija NUTS2, velikost naselja, velikost gospodinjstva in stopnja izobrazbe so bile uporabljene v postopku oblikovanja uteži z namenom približevanja karakteristikam populacije. Za mednarodne uteži znotraj posameznih držav je Gallup uporabil velikost populacije države, podane s strani nacionalnih statističnih uradov. Velikosti posameznih populacij so za postopke uteževanja podane v Tehnični dokumentaciji raziskave.

Omejitve dostopa

Posamezne datoteke iz serije CCEB so proste za uporabo v izobraževalne in raziskovalne namene za slovenske uporabnike. Tuji uporabniki lahko dobijo podatke preko Zentral Archiva, Koeln, Nemčija ali ICPSR, Michigan. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: CCEB031 - Candidate Countries Eurobarometer 2003.1; March-April 2003: New Europeans and Culture [datoteka podatkov], 2003

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 284
  • število enot: 12124

Verzija: januar 2006

Spremenljivke

ZANR ZA Study Number

Vrednost 13 Frekvenca
4159 12124
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 4159 do 4159

EDITION ZA Edition ID

Vrednost 22 Frekvenca
1 1st ZA Edition as of January 25, 2006 12124
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

YEAR TECHVAR: Eurobarometer year

Vrednost 31 Frekvenca
1 mar - apr. 2003 12124
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

ZANR ZA Study Number

Vrednost 1284 Frekvenca
4159 12124
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 4159 do 4159

EDITION ZA Edition ID

Vrednost 2283 Frekvenca
1 1st ZA Edition as of January 25, 2006 12124
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

YEAR TECHVAR: Eurobarometer year

Vrednost 3282 Frekvenca
1 mar - apr. 2003 12124
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

CCEB TECHVAR: Eurobarometer number

Vrednost 4281 Frekvenca
1 CC-EB 2003.1 12124
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

ID TECHVAR: Respondent ID

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0 1 20005 1356.598 3176.192

Vrednosti spremenljivk od 1 do 20005

UNIQID TECHVAR: Unique respondent ID

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0 10000101 130001000 71785421.263 37412740.334

Vrednosti spremenljivk od 10000101 do 130001000

COUNTRY TECHVAR: Country

Vrednost 7278 Frekvenca
1 Bulgaria 1000
2 Cyprus 500
3 Czech Rep. 1000
4 Estonia 1019
5 Hungary 1013
6 Latvia 1002
7 Lithuania 1017
8 Malta 500
9 Poland 1000
10 Romania 1044
11 Slovakia 1029
12 Slovenia 1000
13 Turkey 1000
14 Northern Cyprus 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 14

WEIGHT1 TECHVAR: Weight country

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0 0.334 2.685 1 0.531

Vrednosti spremenljivk od 0.334346743231989 do 2.684590734

WEIGHT2 TECHVAR: Weight CC13

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0 0.019 12.247 1 1.629

Vrednosti spremenljivk od 0.0189892166195623 do 12.2470545108154

Q0 TECHVAR: Respondent status

Vrednost 10275 Frekvenca
1 citizen 5631
2 permanent resident 407
0 INAP - 1, 3, 5, 9, 10, 11 in COUNTRY 6086
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6038 6086

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q1 TREND: EU image

Vrednost 11274 Frekvenca
1 very negative 471
2 fairly negative 1467
3 neutral 3169
4 fairly positive 4434
5 very positive 2006
8 DK / no opinion 554
9 refusal/NA 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11547 577

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q2 TREND: EU knowledge

Vrednost 12273 Frekvenca
1 knows nothing at all 835
2 893
3 1437
4 1618
5 2680
6 1541
7 1321
8 912
9 301
10 knows a great deal 397
98 DK / no opinion 150
99 refusal/NA 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11935 189

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

Q3 TREND: Aware of country's bid

Vrednost 13272 Frekvenca
1 yes 10737
2 no 659
8 DK / no opinion 201
9 refusal/NA 527
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11396 728

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q4 TREND: EU membership: Good/bad

Vrednost 14271 Frekvenca
1 a good thing 6644
2 a bad thing 1297
3 neither good nor bad 3297
8 DK / no opinion 853
9 refusa/NA 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11238 886

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q5 TREND: Referendum about membership

Vrednost 15270 Frekvenca
1 for 7687
2 against 1844
3 I would not to go to vote 892
8 DK / no opinion 1134
9 refusal/NA 567
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10423 1701

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q6 TREND: Vote in a referendum on EU membership

Vrednost 16269 Frekvenca
1 will definitively not vote 930
2 323
3 327
4 238
5 763
6 482
7 694
8 1050
9 1010
10 will definitively vote 5079
98 DK / no opinion 636
99 refusal/NA 592
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10896 1228

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

Q7 TREND: Country benefits

Vrednost 17268 Frekvenca
1 yes, it could 7807
2 no, it couldn't 2273
8 DK / no opinion 1985
9 refusal/NA 59
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10080 2044

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q8 TREND: Country advantages/disadvantages

Vrednost 18267 Frekvenca
1 much more disadvantages 424
2 more disadvantages 1557
3 as many advantages as disadvantages 3429
4 more advantages 4408
5 many more advantages 1468
8 DK / no opinion 804
9 refusal/NA 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11286 838

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q9A_1 TREND: Decision-making: Defence

Vrednost 19266 Frekvenca
1 solely by [COUNTRY] 4057
2 jointly with the EU 6980
8 DK / no opinion 1010
9 refusal/NA 77
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11037 1087

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q9A_2 TREND: Decision-making: Environment

Vrednost 20265 Frekvenca
1 solely by [COUNTRY] 4017
2 jointly with the EU 7168
8 DK / no opinion 865
9 refusal/NA 74
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11185 939

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q9A_3 TREND: Decision-making: Currency

Vrednost 21264 Frekvenca
1 solely by [COUNTRY] 3485
2 jointly with the EU 7504
8 DK / no opinion 1055
9 refusal/NA 80
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10989 1135

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q9A_4 TREND: Decision-making: Humanitarian aid

Vrednost 22263 Frekvenca
1 solely by [COUNTRY] 2588
2 jointly with the EU 8371
8 DK / no opinion 1076
9 refusal/NA 89
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10959 1165

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q9A_5 TREND: Decision-making: Health, welfare

Vrednost 23262 Frekvenca
1 solely by [COUNTRY] 4922
2 jointly with the EU 6218
8 DK / no opinion 897
9 refusal/NA 87
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11140 984

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q9A_6 TREND: Decision-making: Rules for media

Vrednost 24261 Frekvenca
1 solely by [COUNTRY] 6226
2 jointly with the EU 4382
8 DK / no opinion 1420
9 refusal/NA 96
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10608 1516

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q9A_7 TREND: Decision-making: Poverty

Vrednost 25260 Frekvenca
1 solely by [COUNTRY] 3341
2 jointly with the EU 7810
8 DK / no opinion 889
9 refusal/NA 84
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11151 973

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q9A_8 TREND: Decision-making: Unemployment

Vrednost 26259 Frekvenca
1 solely by [COUNTRY] 3781
2 jointly with the EU 7506
8 DK / no opinion 749
9 refusal/NA 88
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11287 837

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q9A_9 TREND: Decision-making: Agriculture, fishing

Vrednost 27258 Frekvenca
1 solely by [COUNTRY] 5060
2 jointly with the EU 5810
8 DK / no opinion 1161
9 refusal/NA 93
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10870 1254

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q9A_10 TREND: Decision-making: Supporting poorer regions

Vrednost 28257 Frekvenca
1 solely by [COUNTRY] 2907
2 jointly with the EU 8050
8 DK / no opinion 1069
9 refusal/NA 98
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10957 1167

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q9A_11 TREND: Decision-making: Education

Vrednost 29256 Frekvenca
1 solely by [COUNTRY] 5256
2 jointly with the EU 5973
8 DK / no opinion 809
9 refusal/NA 86
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11229 895

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q9A_12 TREND: Decision-making: Research

Vrednost 30255 Frekvenca
1 solely by [COUNTRY] 2218
2 jointly with the EU 8685
8 DK / no opinion 1132
9 refusal/NA 89
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10903 1221

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q9A_13 TREND: Decision-making: Info about EU

Vrednost 31254 Frekvenca
1 solely by [COUNTRY] 1854
2 jointly with the EU 8951
8 DK / no opinion 1224
9 refusal/NA 95
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10805 1319

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q9A_14 TREND: Decision-making: Foreign policy

Vrednost 32253 Frekvenca
1 solely by [COUNTRY] 3021
2 jointly with the EU 7660
8 DK / no opinion 1348
9 refusal/NA 95
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10681 1443

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q9A_15 TREND: Decision-making: Cultural policy

Vrednost 33252 Frekvenca
1 solely by [COUNTRY] 7002
2 jointly with the EU 4046
8 DK / no opinion 982
9 refusal/NA 94
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11048 1076

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q9B_1 TREND: Decision-making: Immigration policy

Vrednost 34251 Frekvenca
1 solely by [COUNTRY] 4923
2 jointly with the EU 5874
8 DK / no opinion 1247
9 refusal/NA 80
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10797 1327

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q9B_2 TREND: Decision-making: Political asylum

Vrednost 35250 Frekvenca
1 solely by [COUNTRY] 5080
2 jointly with the EU 5725
8 DK / no opinion 1237
9 refusal/NA 82
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10805 1319

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q9B_3 TREND: Decision-making: Fight against organised crime

Vrednost 36249 Frekvenca
1 solely by [COUNTRY] 2434
2 jointly with the EU 8922
8 DK / no opinion 695
9 refusal/NA 73
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11356 768

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q9B_4 TREND: Decision-making: Police

Vrednost 37248 Frekvenca
1 solely by [COUNTRY] 6621
2 jointly with the EU 4619
8 DK / no opinion 805
9 refusal/NA 79
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11240 884

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q9B_5 TREND: Decision-making: Justice

Vrednost 38247 Frekvenca
1 solely by [COUNTRY] 6139
2 jointly with the EU 5004
8 DK / no opinion 895
9 refusal/NA 86
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11143 981

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q9B_6 TREND: Decision-making: Accepting refugees

Vrednost 39246 Frekvenca
1 solely by [COUNTRY] 5720
2 jointly with the EU 5285
8 DK / no opinion 1027
9 refusal/NA 92
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11005 1119

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q9B_7 TREND: Decision-making: Juvenile crime prevention

Vrednost 40245 Frekvenca
1 solely by [COUNTRY] 4989
2 jointly with the EU 6236
8 DK / no opinion 815
9 refusal/NA 84
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11225 899

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q9B_8 TREND: Decision-making: Urban crime prevention

Vrednost 41244 Frekvenca
1 solely by [COUNTRY] 5603
2 jointly with the EU 5599
8 DK / no opinion 834
9 refusal/NA 88
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11202 922

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q9B_9 TREND: Decision-making: Drugs

Vrednost 42243 Frekvenca
1 solely by [COUNTRY] 2188
2 jointly with the EU 9226
8 DK / no opinion 630
9 refusal/NA 80
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11414 710

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q9B_10 TREND: Decision-making: Trade-in, exploitation

Vrednost 43242 Frekvenca
1 solely by [COUNTRY] 1728
2 jointly with the EU 9485
8 DK / no opinion 825
9 refusal/NA 86
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11213 911

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q9B_11 TREND Decision-making: Fight against international terrorism"

Vrednost 44241 Frekvenca
1 solely by [COUNTRY] 1140
2 jointly with the EU 10186
8 DK / no opinion 714
9 refusal/NA 84
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11326 798

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q9B_12 Decision-making: Challenges of an ageing population

Vrednost 45240 Frekvenca
1 solely by [COUNTRY] 4476
2 jointly with the EU 6078
8 DK / no opinion 1484
9 refusal/NA 86
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10554 1570

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q9C_1 TREND: For/against: European Monetary Union

Vrednost 46239 Frekvenca
1 for 8031
2 against 2602
8 DK 1431
9 refusal/NA 60
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10633 1491

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q9C_2 TREND: For/against: Common foreign policy

Vrednost 47238 Frekvenca
1 for 7921
2 against 2236
8 DK 1880
9 refusal/NA 87
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10157 1967

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q9C_3 TREND: For/against: Common defence and security policy

Vrednost 48237 Frekvenca
1 for 9215
2 against 1418
8 DK 1419
9 refusal/NA 72
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10633 1491

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q9C_4 TREND: For/against: Enlargement of the EU

Vrednost 49236 Frekvenca
1 for 8597
2 against 1402
8 DK 2037
9 refusal/NA 88
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9999 2125

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q9C_5 TREND: For/against: EU responsible for local matters

Vrednost 50235 Frekvenca
1 for 7248
2 against 2267
8 DK 2505
9 refusal/NA 104
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9515 2609

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q9C_6 TREND: For/against: Resignation of the President of the EC

Vrednost 51234 Frekvenca
1 for 7490
2 against 1238
8 DK 3278
9 refusal/NA 118
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8728 3396

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q9C_7 TREND: For/against: Teaching school children about the EU

Vrednost 52233 Frekvenca
1 for 9395
2 against 1191
8 DK 1451
9 refusal/NA 87
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10586 1538

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q10 TREND: Opinion: European defence decisions

Vrednost 53232 Frekvenca
1 national governments 2744
2 NATO 1826
3 European Union 5689
4 other (spontaneous) 135
8 DK / no opinion 1655
9 refusal/NA 75
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10394 1730

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q11A_1 TREND: Role of US: Peace in the world

Vrednost 54231 Frekvenca
1 positive 3172
2 negative 5692
3 neither positive nor negative 2363
8 DK 828
9 NA/refusal 69
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11227 897

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q11A_2 TREND: Role of US: Fight against terrorism

Vrednost 55230 Frekvenca
1 positive 5961
2 negative 3317
3 neither positive nor negative 1940
8 DK 843
9 NA/refusal 63
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11218 906

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q11A_3 TREND: Role of US: Growth of the world economy

Vrednost 56229 Frekvenca
1 positive 5510
2 negative 2689
3 neither positive nor negative 2422
8 DK 1442
9 NA/refusal 61
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10621 1503

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q11A_4 TREND: Role of US: Fight against poverty in the world

Vrednost 57228 Frekvenca
1 positive 4045
2 negative 3583
3 neither positive nor negative 3052
8 DK 1386
9 NA/refusal 58
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10680 1444

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q11A_5 TREND: Role of US: Protection of the environment

Vrednost 58227 Frekvenca
1 positive 3948
2 negative 3790
3 neither positive nor negative 2588
8 DK 1743
9 NA/refusal 55
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10326 1798

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q11B_1 TREND: Role of EU: Peace in the world

Vrednost 59226 Frekvenca
1 positive 8146
2 negative 900
3 neither positive nor negative 2114
8 DK 918
9 NA/refusal 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11160 964

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q11B_2 TREND: Role of EU: Fight against terrorism

Vrednost 60225 Frekvenca
1 positive 7703
2 negative 982
3 neither positive nor negative 2262
8 DK 1131
9 NA/refusal 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10947 1177

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q11B_3 TREND: Role of EU: Growth of the world economy

Vrednost 61224 Frekvenca
1 positive 7665
2 negative 878
3 neither positive nor negative 2157
8 DK 1371
9 NA/refusal 53
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10700 1424

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q11B_4 TREND: Role of EU: Fight against poverty in the world

Vrednost 62223 Frekvenca
1 positive 6693
2 negative 1151
3 neither positive nor negative 2790
8 DK 1439
9 NA/refusal 51
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10634 1490

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q11B_5 TREND: Role of EU: Protection of the environment

Vrednost 63222 Frekvenca
1 positive 8015
2 negative 857
3 neither positive nor negative 1868
8 DK 1336
9 NA/refusal 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10740 1384

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C10 Watching TV

Vrednost 64221 Frekvenca
1 yes 11846
2 no 276
9 NA 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12122 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C11A_1 Watched program types: News/ current affairs

Vrednost 65220 Frekvenca
1 mentioned 10936
2 not mentioned 902
0 INAP - not 1 in C10 278
8 DK / no opinion 3
9 refusal/NA 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11838 286

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C11A_2 Watched program types: Soaps/ series

Vrednost 66219 Frekvenca
1 mentioned 5147
2 not mentioned 6675
0 INAP - not 1 in C10 278
8 DK / no opinion 8
9 refusal/NA 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11822 302

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C11A_3 Watched program types: Music programmes

Vrednost 67218 Frekvenca
1 mentioned 6414
2 not mentioned 5411
0 INAP - not 1 in C10 278
8 DK / no opinion 12
9 refusal/NA 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11825 299

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C11A_4 Watched program types: Sport

Vrednost 68217 Frekvenca
1 mentioned 5692
2 not mentioned 6131
0 INAP - not 1 in C10 278
8 DK / no opinion 15
9 refusal/NA 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11823 301

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C11A_5 Watched program types: Films/ movies

Vrednost 69216 Frekvenca
1 mentioned 9504
2 not mentioned 2326
0 INAP - not 1 in C10 278
8 DK / no opinion 12
9 refusal/NA 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11830 294

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C11A_6 Watched program types: Documentaries

Vrednost 70215 Frekvenca
1 mentioned 7048
2 not mentioned 4777
0 INAP - not 1 in C10 278
8 DK / no opinion 16
9 refusal/NA 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11825 299

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C11A_7 Watched program types: Children's programmes

Vrednost 71214 Frekvenca
1 mentioned 2442
2 not mentioned 9379
0 INAP - not 1 in C10 278
8 DK / no opinion 12
9 refusal/NA 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11821 303

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C11A_8 Watched program types: Talk shows

Vrednost 72213 Frekvenca
1 mentioned 5886
2 not mentioned 5939
0 INAP - not 1 in C10 278
8 DK / no opinion 12
9 refusal/NA 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11825 299

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C11A_9 Watched program types: Home shopping

Vrednost 73212 Frekvenca
1 mentioned 1576
2 not mentioned 10233
0 INAP - not 1 in C10 278
8 DK / no opinion 26
9 refusal/NA 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11809 315

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C11A_10 Watched program types: Other entertainment

Vrednost 74211 Frekvenca
1 mentioned 7009
2 not mentioned 4811
0 INAP - not 1 in C10 278
8 DK / no opinion 18
9 refusal/NA 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11820 304

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C11A_11 Watched program types: Other

Vrednost 75210 Frekvenca
1 mentioned 721
2 not mentioned 11095
0 INAP - not 1 in C10 278
8 DK / no opinion 14
9 refusal/NA 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11816 308

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C11B_1 Most frequently watched types: News/ current affairs

Vrednost 76209 Frekvenca
1 mentioned 9319
2 not mentioned 2489
0 INAP - not 1 in C10 278
8 DK / no opinion 22
9 refusal/NA 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11808 316

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C11B_2 Most frequently watched types: Soaps/ series

Vrednost 77208 Frekvenca
1 mentioned 2983
2 not mentioned 8819
0 INAP - not 1 in C10 278
8 DK / no opinion 22
9 refusal/NA 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11802 322

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C11B_3 Most frequently watched types: Music programmes

Vrednost 78207 Frekvenca
1 mentioned 2674
2 not mentioned 9136
0 INAP - not 1 in C10 278
8 DK / no opinion 22
9 refusal/NA 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11810 314

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C11B_4 Most frequently watched types: Sport

Vrednost 79206 Frekvenca
1 mentioned 3401
2 not mentioned 8405
0 INAP - not 1 in C10 278
8 DK / no opinion 23
9 refusal/NA 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11806 318

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C11B_5 Most frequently watched types: Films/ movies

Vrednost 80205 Frekvenca
1 mentioned 6302
2 not mentioned 5508
0 INAP - not 1 in C10 278
8 DK / no opinion 23
9 refusal/NA 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11810 314

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C11B_6 Most frequently watched types: Documentaries

Vrednost 81204 Frekvenca
1 mentioned 3160
2 not mentioned 8645
0 INAP - not 1 in C10 278
8 DK / no opinion 24
9 refusal/NA 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11805 319

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C11B_7 Most frequently watched types: Children's programmes

Vrednost 82203 Frekvenca
1 mentioned 446
2 not mentioned 11357
0 INAP - not 1 in C10 278
8 DK / no opinion 23
9 refusal/NA 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11803 321

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C11B_8 Most frequently watched types: Talk shows

Vrednost 83202 Frekvenca
1 mentioned 2218
2 not mentioned 9587
0 INAP - not 1 in C10 278
8 DK / no opinion 23
9 refusal/NA 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11805 319

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C11B_9 Most frequently watched types: Home shopping

Vrednost 84201 Frekvenca
1 mentioned 99
2 not mentioned 11700
0 INAP - not 1 in C10 278
8 DK / no opinion 27
9 refusal/NA 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11799 325

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C11B_10 Most frequently watched types: Other entertainment

Vrednost 85200 Frekvenca
1 mentioned 2680
2 not mentioned 9125
0 INAP - not 1 in C10 278
8 DK / no opinion 24
9 refusal/NA 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11805 319

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C11B_11 Most frequently watched types: Other

Vrednost 86199 Frekvenca
1 mentioned 190
2 not mentioned 11618
0 INAP - not 1 in C10 278
8 DK / no opinion 23
9 refusal/NA 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11808 316

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q12 Watching videos, DVD's

Vrednost 87198 Frekvenca
1 every day 203
2 several times a week 816
3 once a week 1014
4 1-3 times a month 1542
5 less often 2316
6 never 6155
8 DK 57
9 refusal/NA 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12046 78

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q13 Listening to the radio

Vrednost 88197 Frekvenca
1 every day 7534
2 several times a week 2073
3 once a week 404
4 1-3 times a month 192
5 less often 778
6 never 1118
8 DK 21
9 refusal/NA 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12099 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q14_1 Preferred radio programmes: News/ current affairs

Vrednost 89196 Frekvenca
1 mentioned 8426
2 not mentioned 2504
0 INAP - not 1-5 in Q13 1143
8 DK / no opinion 43
9 refusal/NA 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10930 1194

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q14_2 Preferred radio programmes: Music

Vrednost 90195 Frekvenca
1 mentioned 9330
2 not mentioned 1602
0 INAP - not 1-5 in Q13 1143
8 DK / no opinion 43
9 refusal/NA 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10932 1192

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q14_3 Preferred radio programmes: Sports

Vrednost 91194 Frekvenca
1 mentioned 2887
2 not mentioned 8038
0 INAP - not 1-5 in Q13 1143
8 DK / no opinion 44
9 refusal/NA 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10925 1199

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q14_4 Preferred radio programmes: Documentaries

Vrednost 92193 Frekvenca
1 mentioned 2122
2 not mentioned 8801
0 INAP - not 1-5 in Q13 1143
8 DK / no opinion 48
9 refusal/NA 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10923 1201

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q14_5 Preferred radio programmes: Religious programmes

Vrednost 93192 Frekvenca
1 mentioned 1603
2 not mentioned 9318
0 INAP - not 1-5 in Q13 1143
8 DK / no opinion 49
9 refusal/NA 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10921 1203

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q14_6 Preferred radio programmes: Talk shows

Vrednost 94191 Frekvenca
1 mentioned 2698
2 not mentioned 8219
0 INAP - not 1-5 in Q13 1143
8 DK / no opinion 53
9 refusal/NA 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10917 1207

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q14_7 Preferred radio programmes: Other entertainment

Vrednost 95190 Frekvenca
1 mentioned 3085
2 not mentioned 7832
0 INAP - not 1-5 in Q13 1143
8 DK / no opinion 54
9 refusal/NA 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10917 1207

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q14_11 Preferred radio programmes: Other

Vrednost 96189 Frekvenca
1 mentioned 431
2 not mentioned 10492
0 INAP - not 1-5 in Q13 1143
8 DK / no opinion 46
9 refusal/NA 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10923 1201

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q15 Using PC

Vrednost 97188 Frekvenca
1 every day 2132
2 several times a week 1218
3 once a week 468
4 1-3 times a month 326
5 less often 517
6 never 7421
8 DK 22
9 refusal/NA 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12082 42

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q16_A Frequency PC usage: At home for work/study

Vrednost 98187 Frekvenca
1 every day 906
2 several times a week 813
3 once a week 374
4 1-3 times a month 228
5 less often 319
6 never 1865
0 INAP - not 1-5 in Q15 7463
8 DK 75
9 refusal/NA 81
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4505 7619

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q16_B Frequency PC usage: At home for leisure

Vrednost 99186 Frekvenca
1 every day 726
2 several times a week 847
3 once a week 439
4 1-3 times a month 239
5 less often 461
6 never 1813
0 INAP - not 1-5 in Q15 7463
8 DK 64
9 refusal/NA 72
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4525 7599

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q16_C Frequency PC usage: Outside for work/study

Vrednost 100185 Frekvenca
1 every day 1227
2 several times a week 818
3 once a week 407
4 1-3 times a month 267
5 less often 443
6 never 1397
0 INAP - not 1-5 in Q15 7463
8 DK 44
9 refusal/NA 58
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4559 7565

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q16_D Frequency PC usage: Outside for leisure

Vrednost 101184 Frekvenca
1 every day 175
2 several times a week 497
3 once a week 314
4 1-3 times a month 302
5 less often 736
6 never 2469
0 INAP - not 1-5 in Q15 7463
8 DK 84
9 refusal/NA 84
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4493 7631

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q17A Using Internet

Vrednost 102183 Frekvenca
1 every day 962
2 several times a week 1160
3 once a week 513
4 1-3 times a month 391
5 less often 534
6 never 8468
8 DK 31
9 refusal/NA 65
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12028 96

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q17B_1 Internet usage: Work

Vrednost 103182 Frekvenca
1 mentioned 1824
2 not mentioned 1719
0 INAP - not 1-5 in Q17.A 8564
8 DK / no opinion 7
9 refusal/NA 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3543 8581

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q17B_2 Internet usage: Website of a museum

Vrednost 104181 Frekvenca
1 mentioned 175
2 not mentioned 3364
0 INAP - not 1-5 in Q17.A 8564
8 DK / no opinion 9
9 refusal/NA 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3539 8585

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q17B_3 Internet usage: Website of a political party

Vrednost 105180 Frekvenca
1 mentioned 174
2 not mentioned 3364
0 INAP - not 1-5 in Q17.A 8564
8 DK / no opinion 10
9 refusal/NA 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3538 8586

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q17B_4 Internet usage: Website of local authority

Vrednost 106179 Frekvenca
1 mentioned 277
2 not mentioned 3259
0 INAP - not 1-5 in Q17.A 8564
8 DK / no opinion 12
9 refusal/NA 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3536 8588

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q17B_5 Internet usage: Website of the government

Vrednost 107178 Frekvenca
1 mentioned 390
2 not mentioned 3147
0 INAP - not 1-5 in Q17.A 8564
8 DK / no opinion 11
9 refusal/NA 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3537 8587

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q17B_6 Internet usage: Downloading free software

Vrednost 108177 Frekvenca
1 mentioned 719
2 not mentioned 2818
0 INAP - not 1-5 in Q17.A 8564
8 DK / no opinion 12
9 refusal/NA 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3537 8587

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q17B_7 Internet usage: Educational material

Vrednost 109176 Frekvenca
1 mentioned 1832
2 not mentioned 1707
0 INAP - not 1-5 in Q17.A 8564
8 DK / no opinion 9
9 refusal/NA 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3539 8585

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q17B_8 Internet usage: Information relating to health

Vrednost 110175 Frekvenca
1 mentioned 618
2 not mentioned 2919
0 INAP - not 1-5 in Q17.A 8564
8 DK / no opinion 11
9 refusal/NA 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3537 8587

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q17B_9 Internet usage: Information on sport or leisure

Vrednost 111174 Frekvenca
1 mentioned 1229
2 not mentioned 2310
0 INAP - not 1-5 in Q17.A 8564
8 DK / no opinion 9
9 refusal/NA 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3539 8585

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q17B_10 Internet usage: Job opportunities

Vrednost 112173 Frekvenca
1 mentioned 823
2 not mentioned 2716
0 INAP - not 1-5 in Q17.A 8564
8 DK / no opinion 9
9 refusal/NA 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3539 8585

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q17B_11 Internet usage: Information about a specific product

Vrednost 113172 Frekvenca
1 mentioned 1234
2 not mentioned 2306
0 INAP - not 1-5 in Q17.A 8564
8 DK / no opinion 9
9 refusal/NA 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3540 8584

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q17B_12 Internet usage: Preparing a holiday

Vrednost 114171 Frekvenca
1 mentioned 831
2 not mentioned 2708
0 INAP - not 1-5 in Q17.A 8564
8 DK / no opinion 10
9 refusal/NA 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3539 8585

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q17B_13 Internet usage: Buying CDs

Vrednost 115170 Frekvenca
1 mentioned 180
2 not mentioned 3360
0 INAP - not 1-5 in Q17.A 8564
8 DK / no opinion 9
9 refusal/NA 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3540 8584

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q17B_14 Internet usage: Buying books

Vrednost 116169 Frekvenca
1 mentioned 223
2 not mentioned 3315
0 INAP - not 1-5 in Q17.A 8564
8 DK / no opinion 11
9 refusal/NA 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3538 8586

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q17B_15 Internet usage: Buying software

Vrednost 117168 Frekvenca
1 mentioned 172
2 not mentioned 3367
0 INAP - not 1-5 in Q17.A 8564
8 DK / no opinion 9
9 refusal/NA 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3539 8585

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q17B_16 Internet usage: Bank transactions

Vrednost 118167 Frekvenca
1 mentioned 677
2 not mentioned 2861
0 INAP - not 1-5 in Q17.A 8564
8 DK / no opinion 11
9 refusal/NA 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3538 8586

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q17B_17 Internet usage: Buying or selling shares

Vrednost 119166 Frekvenca
1 mentioned 62
2 not mentioned 3476
0 INAP - not 1-5 in Q17.A 8564
8 DK / no opinion 11
9 refusal/NA 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3538 8586

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q17B_18 Internet usage: Websites of newspapers

Vrednost 120165 Frekvenca
1 mentioned 1339
2 not mentioned 2200
0 INAP - not 1-5 in Q17.A 8564
8 DK / no opinion 10
9 refusal/NA 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3539 8585

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q17B_19 Internet usage: Building own website

Vrednost 121164 Frekvenca
1 mentioned 316
2 not mentioned 3220
0 INAP - not 1-5 in Q17.A 8564
8 DK / no opinion 12
9 refusal/NA 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3536 8588

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q17B_21 Internet usage: Listening to radio/music

Vrednost 122163 Frekvenca
1 mentioned 743
2 not mentioned 2798
0 INAP - not 1-5 in Q17.A 8564
8 DK / no opinion 8
9 refusal/NA 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3541 8583

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q17B_22 Internet usage: Watching TV channels

Vrednost 123162 Frekvenca
1 mentioned 290
2 not mentioned 3248
0 INAP - not 1-5 in Q17.A 8564
8 DK / no opinion 11
9 refusal/NA 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3538 8586

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q17B_23 Internet usage: Computer games on-line

Vrednost 124161 Frekvenca
1 mentioned 742
2 not mentioned 2800
0 INAP - not 1-5 in Q17.A 8564
8 DK / no opinion 7
9 refusal/NA 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3542 8582

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q17B_24 Internet usage: Telephone calls

Vrednost 125160 Frekvenca
1 mentioned 309
2 not mentioned 3229
0 INAP - not 1-5 in Q17.A 8564
8 DK / no opinion 10
9 refusal/NA 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3538 8586

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q17B_25 Internet usage: On-line auctions

Vrednost 126159 Frekvenca
1 mentioned 73
2 not mentioned 3464
0 INAP - not 1-5 in Q17.A 8564
8 DK / no opinion 12
9 refusal/NA 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3537 8587

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q17B_26 Internet usage: Communicating, using a webcam

Vrednost 127158 Frekvenca
1 mentioned 199
2 not mentioned 3337
0 INAP - not 1-5 in Q17.A 8564
8 DK / no opinion 13
9 refusal/NA 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3536 8588

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q17B_27 Internet usage: E-mailing

Vrednost 128157 Frekvenca
1 mentioned 2253
2 not mentioned 1286
0 INAP - not 1-5 in Q17.A 8564
8 DK / no opinion 9
9 refusal/NA 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3539 8585

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q17B_28 Internet usage: Chat rooms

Vrednost 129156 Frekvenca
1 mentioned 950
2 not mentioned 2591
0 INAP - not 1-5 in Q17.A 8564
8 DK / no opinion 8
9 refusal/NA 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3541 8583

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q17B_29 Internet usage: Public opinion survey/market research

Vrednost 130155 Frekvenca
1 mentioned 322
2 not mentioned 3216
0 INAP - not 1-5 in Q17.A 8564
8 DK / no opinion 11
9 refusal/NA 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3538 8586

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q17B_30 Internet usage: Something else

Vrednost 131154 Frekvenca
1 mentioned 232
2 not mentioned 3306
0 INAP - not 1-5 in Q17.A 8564
8 DK / no opinion 10
9 refusal/NA 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3538 8586

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q18A_1 Read books: Work

Vrednost 132153 Frekvenca
1 mentioned 1950
2 not mentioned 10078
8 DK / no opinion 48
9 refusal/NA 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12028 96

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q18A_2 Read books: Educational purposes (compulsory)

Vrednost 133152 Frekvenca
1 mentioned 2080
2 not mentioned 9950
8 DK / no opinion 47
9 refusal/NA 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12030 94

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q18A_3 Read books: Educational purposes (not compulsory)

Vrednost 134151 Frekvenca
1 mentioned 2292
2 not mentioned 9738
8 DK / no opinion 47
9 refusal/NA 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12030 94

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q18A_4 Read books: Other than school/ work

Vrednost 135150 Frekvenca
1 mentioned 5960
2 not mentioned 6071
8 DK / no opinion 46
9 refusal/NA 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12031 93

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q18A_5 Read books: No

Vrednost 136149 Frekvenca
1 mentioned 4439
2 not mentioned 7607
8 DK / no opinion 46
9 refusal/NA 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12046 78

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q18B_1 Number of books read: Work

Vrednost 137148 Frekvenca
1 1-3 books 925
2 4-7 books 505
3 8-12 books 195
4 13 and more 258
0 INAP - not 1 in Q18A.1 10174
8 DK 42
9 NA/ not clearly documented 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1883 10241

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q18B_2 Number of books read: Educational purposes (compulsory)

Vrednost 138147 Frekvenca
1 1-3 books 702
2 4-7 books 624
3 8-12 books 344
4 13 and more 318
0 INAP - not 1 in Q18A.2 10044
8 DK 65
9 NA/ not clearly documented 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1988 10136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q18B_3 Number of books read: Educational purposes (not compulsory)

Vrednost 139146 Frekvenca
1 1-3 books 880
2 4-7 books 707
3 8-12 books 292
4 13 and more 301
0 INAP - not 1 in Q18A.3 9832
8 DK 71
9 NA/ not clearly documented 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2180 9944

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q18B_4 Number of books read: Other than school/ work

Vrednost 140145 Frekvenca
1 1-3 books 2047
2 4-7 books 1470
3 8-12 books 849
4 13 and more 1165
0 INAP - not 1 in Q18A.4 6164
8 DK 208
9 NA/ not clearly documented 221
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5531 6593

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q19 Reading daily papers

Vrednost 141144 Frekvenca
1 5-7 days a week 3979
2 3-4 days a week 1976
3 1-2 days a week 2771
4 less often 1869
5 never 1512
8 DK 13
9 refusal/NA 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12107 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q20 Reading magazines

Vrednost 142143 Frekvenca
1 once a week or more often 3835
2 1-3 times a month 2687
3 less often 2774
4 never 2793
8 DK 26
9 refusal/NA 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12089 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q21 Listening to music

Vrednost 143142 Frekvenca
1 every day 7706
2 several times a week 2448
3 once a week 486
4 1-3 times a month 181
5 less often 735
6 never 520
8 DK 39
9 refusal/NA 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12076 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q22A_1 Listen to music using: Tapes/ records/ CDs

Vrednost 144141 Frekvenca
1 mentioned 4832
2 not mentioned 6662
0 INAP - not 1-5 in Q21 568
8 DK / no opinion 40
9 refusal/NA 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11494 630

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q22A_2 Listen to music using: CDs/DVDs on a PC

Vrednost 145140 Frekvenca
1 mentioned 1808
2 not mentioned 9677
0 INAP - not 1-5 in Q21 568
8 DK / no opinion 46
9 refusal/NA 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11485 639

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q22A_3 Listen to music using: Internet/ MP3/ WAV

Vrednost 146139 Frekvenca
1 mentioned 816
2 not mentioned 10662
0 INAP - not 1-5 in Q21 568
8 DK / no opinion 49
9 refusal/NA 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11478 646

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q22A_4 Listen to music using: Radio/ TV

Vrednost 147138 Frekvenca
1 mentioned 11071
2 not mentioned 430
0 INAP - not 1-5 in Q21 568
8 DK / no opinion 34
9 refusal/NA 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11501 623

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q22A_5 Listen to music using: Other

Vrednost 148137 Frekvenca
1 mentioned 344
2 not mentioned 11137
0 INAP - not 1-5 in Q21 568
8 DK / no opinion 44
9 refusal/NA 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11481 643

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q22B_1 Kind of music: Classical music

Vrednost 149136 Frekvenca
1 mentioned 3397
2 not mentioned 8070
0 INAP - not 1-5 in Q21 568
8 DK / no opinion 69
9 refusal/NA 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11467 657

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q22B_2 Kind of music: Opera/ operetta

Vrednost 150135 Frekvenca
1 mentioned 1663
2 not mentioned 9798
0 INAP - not 1-5 in Q21 568
8 DK / no opinion 73
9 refusal/NA 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11461 663

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q22B_3 Kind of music: Rock/ pop

Vrednost 151134 Frekvenca
1 mentioned 4413
2 not mentioned 7052
0 INAP - not 1-5 in Q21 568
8 DK / no opinion 72
9 refusal/NA 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11465 659

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q22B_4 Kind of music: Hard rock/ heavy metal

Vrednost 152133 Frekvenca
1 mentioned 991
2 not mentioned 10464
0 INAP - not 1-5 in Q21 568
8 DK / no opinion 81
9 refusal/NA 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11455 669

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q22B_5 Kind of music: Easy listening

Vrednost 153132 Frekvenca
1 mentioned 7578
2 not mentioned 3892
0 INAP - not 1-5 in Q21 568
8 DK / no opinion 69
9 refusal/NA 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11470 654

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q22B_6 Kind of music: Dance/ house

Vrednost 154131 Frekvenca
1 mentioned 3097
2 not mentioned 8363
0 INAP - not 1-5 in Q21 568
8 DK / no opinion 77
9 refusal/NA 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11460 664

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q22B_7 Kind of music: Techno

Vrednost 155130 Frekvenca
1 mentioned 1203
2 not mentioned 10251
0 INAP - not 1-5 in Q21 568
8 DK / no opinion 83
9 refusal/NA 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11454 670

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q22B_8 Kind of music: Rap

Vrednost 156129 Frekvenca
1 mentioned 1212
2 not mentioned 10239
0 INAP - not 1-5 in Q21 568
8 DK / no opinion 87
9 refusal/NA 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11451 673

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q22B_9 Kind of music: Jazz/ blues

Vrednost 157128 Frekvenca
1 mentioned 1895
2 not mentioned 9562
0 INAP - not 1-5 in Q21 568
8 DK / no opinion 81
9 refusal/NA 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11457 667

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q22B_10 Kind of music: Folk/ traditional

Vrednost 158127 Frekvenca
1 mentioned 5582
2 not mentioned 5892
0 INAP - not 1-5 in Q21 568
8 DK / no opinion 66
9 refusal/NA 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11474 650

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q22B_11 Kind of music: World music

Vrednost 159126 Frekvenca
1 mentioned 2883
2 not mentioned 8570
0 INAP - not 1-5 in Q21 568
8 DK / no opinion 83
9 refusal/NA 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11453 671

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q22B_12 Kind of music: Other

Vrednost 160125 Frekvenca
1 mentioned 1056
2 not mentioned 10415
0 INAP - not 1-5 in Q21 568
8 DK / no opinion 64
9 refusal/NA 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11471 653

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q23_A Cultural activities: Ballet/ dance performance

Vrednost 161124 Frekvenca
1 never 10743
2 1-3 times 1023
3 4-6 times 100
4 7-12 times 36
5 more than 12 times 28
8 DK 109
9 refusal/NA 85
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11930 194

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q23_B Cultural activities: Cinema

Vrednost 162123 Frekvenca
1 never 7907
2 1-3 times 2304
3 4-6 times 928
4 7-12 times 483
5 more than 12 times 346
8 DK 94
9 refusal/NA 62
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11968 156

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q23_C Cultural activities: Theatre

Vrednost 163122 Frekvenca
1 never 8755
2 1-3 times 2459
3 4-6 times 527
4 7-12 times 139
5 more than 12 times 88
8 DK 83
9 refusal/NA 73
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11968 156

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q23_D Cultural activities: Sport event

Vrednost 164121 Frekvenca
1 never 8442
2 1-3 times 1921
3 4-6 times 714
4 7-12 times 321
5 more than 12 times 551
8 DK 91
9 refusal/NA 84
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11949 175

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q23_E Cultural activities: Concert

Vrednost 165120 Frekvenca
1 never 8449
2 1-3 times 2751
3 4-6 times 553
4 7-12 times 127
5 more than 12 times 91
8 DK 83
9 refusal/NA 70
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11971 153

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q23_F Cultural activities: Library

Vrednost 166119 Frekvenca
1 never 8250
2 1-3 times 1220
3 4-6 times 697
4 7-12 times 582
5 more than 12 times 1192
8 DK 109
9 refusal/NA 74
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11941 183

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q23_G Cultural activities: Historical monuments

Vrednost 167118 Frekvenca
1 never 7625
2 1-3 times 2984
3 4-6 times 794
4 7-12 times 263
5 more than 12 times 297
8 DK 100
9 refusal/NA 61
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11963 161

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q23_H Cultural activities: Museums/galleries in [COUNTRY]

Vrednost 168117 Frekvenca
1 never 8858
2 1-3 times 2415
3 4-6 times 418
4 7-12 times 137
5 more than 12 times 110
8 DK 108
9 refusal/NA 78
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11938 186

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q23_I Cultural activities: Museums/galleries abroad

Vrednost 169116 Frekvenca
1 never 10583
2 1-3 times 1066
3 4-6 times 181
4 7-12 times 47
5 more than 12 times 57
8 DK 96
9 refusal/NA 94
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11934 190

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q23_J Cultural activities: Archaeological sites

Vrednost 170115 Frekvenca
1 never 11142
2 1-3 times 690
3 4-6 times 59
4 7-12 times 21
5 more than 12 times 24
8 DK 101
9 refusal/NA 87
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11936 188

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q24_1 Kind of concert: Classical music

Vrednost 171114 Frekvenca
1 mentioned 804
2 not mentioned 2666
0 INAP - not 2-5 in Q23.E 8602
8 DK / no opinion 18
9 refusal/NA 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3470 8654

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q24_2 Kind of concert: Opera/ operetta

Vrednost 172113 Frekvenca
1 mentioned 471
2 not mentioned 2998
0 INAP - not 2-5 in Q23.E 8602
8 DK / no opinion 16
9 refusal/NA 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3469 8655

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q24_3 Kind of concert: Rock/ pop

Vrednost 173112 Frekvenca
1 mentioned 1263
2 not mentioned 2209
0 INAP - not 2-5 in Q23.E 8602
8 DK / no opinion 15
9 refusal/NA 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3472 8652

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q24_4 Kind of concert: Hard rock/ heavy metal

Vrednost 174111 Frekvenca
1 mentioned 196
2 not mentioned 3275
0 INAP - not 2-5 in Q23.E 8602
8 DK / no opinion 16
9 refusal/NA 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3471 8653

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q24_5 Kind of concert: Easy listening

Vrednost 175110 Frekvenca
1 mentioned 1132
2 not mentioned 2341
0 INAP - not 2-5 in Q23.E 8602
8 DK / no opinion 14
9 refusal/NA 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3473 8651

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q24_6 Kind of concert: Dance/ house

Vrednost 176109 Frekvenca
1 mentioned 446
2 not mentioned 3024
0 INAP - not 2-5 in Q23.E 8602
8 DK / no opinion 16
9 refusal/NA 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3470 8654

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q24_7 Kind of concert: Techno

Vrednost 177108 Frekvenca
1 mentioned 140
2 not mentioned 3326
0 INAP - not 2-5 in Q23.E 8602
8 DK / no opinion 20
9 refusal/NA 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3466 8658

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q24_8 Kind of concert: Rap

Vrednost 178107 Frekvenca
1 mentioned 137
2 not mentioned 3327
0 INAP - not 2-5 in Q23.E 8602
8 DK / no opinion 22
9 refusal/NA 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3464 8660

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q24_9 Kind of concert: Jazz/ blues

Vrednost 179106 Frekvenca
1 mentioned 295
2 not mentioned 3174
0 INAP - not 2-5 in Q23.E 8602
8 DK / no opinion 17
9 refusal/NA 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3469 8655

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q24_10 Kind of concert: Folk/ traditional

Vrednost 180105 Frekvenca
1 mentioned 894
2 not mentioned 2577
0 INAP - not 2-5 in Q23.E 8602