Evrobarometer držav kandidatk, 2003.1; marec - april 2003: Nove evropske države in kultura

Basic Study Information

ADP - IDNo: CCEB031
Main author(s):
  • Evropska komisija, Generalni direktorat za tisk in komunikacije
Data file producer:
GALLUP - GALLUP Organization Hungary, Budimpešta / GALLUP Europe, Bruselj (Budimpešta, Madžarska, Bruselj, Belgija; april 2003)

Funding agency:

Evropska komisija, Generalni direktorat za tisk in komunikacije

Project number:

no information

Series:
  • CCEB/Evrobarometer držav kandidatk

    Serija raziskav "Evrobarometer držav kandidatk" (CCEB) je bila prvič izvedena oktobra leta 2001 v državah, ki prosijo za članstvo v EU. Metodologija izvedbe ankete je sorodna uveljavljenemu "Evrobarometru", ki se izvaja v državah članicah EU. CCEB omogoča tako odločevalcem kot državljanom EU vpogled v javnomnenjske podobnosti in razlike med EU in državami kandidatkami. Raziskava CCEB vsebuje jedro stalnih vprašanj o podpori članstvu države v EU in odnos do evropskih zadev v državah kandidatkah. Serija je izvedena med 11. oktobrom in 8. novembrom leta 2003 v 13 državah kandidatkah: Bolgariji, Cipru (do konca leta 2002 se v severnem delu Cipra izvaja ločena, paralelna raziskava), Češki, Estoniji, Madžarski, Latviji, Litvi, Malti, Poljski, Romuniji, Slovaški, Sloveniji in Turčiji. Po štiriletnem premoru CCEB nadomešča nekdanji "CEEB". Anketirance vprašujejo o: pričakovanjih in zadovoljstvu z življenjem, politični participaciji, zaupanju v institucije, nacionalni in evropski identiteti, mednarodnih grožnjah, zadovoljstvu z demokracijo, evropski valuti, evropskih volitvah, korupciji v EU in zaupanju v javnomnenjske raziskave. Vsaka raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let, razen na Malti in Cipru, kjer sta vzorca sestavljena iz 500 respondentov, na način osebnega anketiranja z obiskom na domu.

Study Content

Keywords:

podpora in prednosti članstva v EU, stališče do politik EU, skupna zunanja in varnostna politika, komunikacijske tehnologije, kulturne aktivnosti

Keywords ELSST:
EVROPSKA UNIJA, KULTURA, KULTURNO ŽIVLJENJE, POLITIČNO STALIŠČE, REFERENDUM, ČLANSTVO

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene razmere in kazalci
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
XIV. POLITIČNO OBNA\u0160ANJE IN STALI\u0160ČA
C. Javno mnenje o političnih vsebinah
3. Stališča do regionalnega povezovanja
a. Evropa
Topic Classification ADP
ODNOSI Z EVROPSKO UNIJO
INFORMIRANOST O EVROPSKI UNIJI
ČLANSTVO V EVROPSKI UNIJI IN NATU
VARNOST
KULTURA
DEMOGRAFIJA


Abstract:

Avtorji z raziskavo iščejo in analizirajo dejavnike, ki oblikujejo stališča in zavest prebivalcev držav kandidatk do Evropske Unije. V tej raziskavi respondenti odgovarjajo na vprašanja v zvezi s podporo in prednostimi članstva v EU (referendumu), stališčem do evropskih politik, skupni zunanji in varnostni politiki (vlogi ZDA) in kulturnih aktivnostih.

Methodology


Collection date: 20. marec - 30. april 2003
Date of production: 2003-04
Country: Bolgarija, Ciper, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Turčija.
Geographic coverage:

Ozemlje držav.

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Ciljna populacija so prebivalci starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v sodelujoči državi.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Koordinatorja: GALLUP Hungary and GALLUP Europe

Bolgarija, VITOSHA RESEARCH

Ciper, CYMAR MARKET RESEARCH

Češka Republika, THE GALLUP ORGANIZATION, CZECH

Estonija, SAAR POLL 1004 21

Madžarska, THE GALLUP ORGANIZATION, HUNGARY

Latvija, LATVIAN FACTS LTD.

Litva, BALTIC SURVEYS

Malta, MISCO

Poljska, THE GALLUP ORGANIZATION

Romunija, THE GALLUP ORGANIZATION

Slovaška, FOCUS CENTER FOR SOCIAL AND MARKET ANALYSIS

Slovenija, CATI D.O.O.

Turčija, KONSENSUS RESEARCH AND CONSULTANCY

Sampling procedure:

Temeljni vzorčni načrt v državah kandidatkah je večstopenjsko slučajno vzorčenje. V vsaki državi je bilo število vzorčnih enot izbrano z verjetnostjo sorazmerno velikosti populacije (za celotno pokritje države) in gostoti prebivalstva. Vsaka raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let razen na Malti in Cipru, kjer sta vzorca sestavljena iz 500 respondentov.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

V vseh državah kandidatkah je bil izveden postopek uteževanja z uporabo robnih in posamičnih uteži. Spremenljivke spol, starost, regija NUTS2, velikost naselja, velikost gospodinjstva in stopnja izobrazbe so bile uporabljene v postopku oblikovanja uteži z namenom približevanja karakteristikam populacije. Za mednarodne uteži znotraj posameznih držav je Gallup uporabil velikost populacije države, podane s strani nacionalnih statističnih uradov. Velikosti posameznih populacij so za postopke uteževanja podane v Tehnični dokumentaciji raziskave.

Access restrictions

Posamezne datoteke iz serije CCEB so proste za uporabo v izobraževalne in raziskovalne namene za slovenske uporabnike. Tuji uporabniki lahko dobijo podatke preko Zentral Archiva, Koeln, Nemčija ali ICPSR, Michigan. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: CCEB031 - Candidate Countries Eurobarometer 2003.1; March-April 2003: New Europeans and Culture [datoteka podatkov], 2003

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 284
  • number of units: 12124

Version: januar 2006

Variable list

ZANR ZA Study Number

Value 13 Frequency
4159 12124
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 4159 to 4159

EDITION ZA Edition ID

Value 22 Frequency
1 1st ZA Edition as of January 25, 2006 12124
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 1

YEAR TECHVAR: Eurobarometer year

Value 31 Frequency
1 mar - apr. 2003 12124
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 1

ZANR ZA Study Number

Value 1284 Frequency
4159 12124
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 4159 to 4159

EDITION ZA Edition ID

Value 2283 Frequency
1 1st ZA Edition as of January 25, 2006 12124
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 1

YEAR TECHVAR: Eurobarometer year

Value 3282 Frequency
1 mar - apr. 2003 12124
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 1

CCEB TECHVAR: Eurobarometer number

Value 4281 Frequency
1 CC-EB 2003.1 12124
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 1

ID TECHVAR: Respondent ID

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0 1 20005 1356.598 3176.192

Valid range from 1 to 20005

UNIQID TECHVAR: Unique respondent ID

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0 10000101 130001000 71785421.263 37412740.334

Valid range from 10000101 to 130001000

COUNTRY TECHVAR: Country

Value 7278 Frequency
1 Bulgaria 1000
2 Cyprus 500
3 Czech Rep. 1000
4 Estonia 1019
5 Hungary 1013
6 Latvia 1002
7 Lithuania 1017
8 Malta 500
9 Poland 1000
10 Romania 1044
11 Slovakia 1029
12 Slovenia 1000
13 Turkey 1000
14 Northern Cyprus 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 14

WEIGHT1 TECHVAR: Weight country

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0 0.334 2.685 1 0.531

Valid range from 0.334346743231989 to 2.684590734

WEIGHT2 TECHVAR: Weight CC13

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0 0.019 12.247 1 1.629

Valid range from 0.0189892166195623 to 12.2470545108154

Q0 TECHVAR: Respondent status

Value 10275 Frequency
1 citizen 5631
2 permanent resident 407
0 INAP - 1, 3, 5, 9, 10, 11 in COUNTRY 6086
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6038 6086

Valid range from 1 to 2

Q1 TREND: EU image

Value 11274 Frequency
1 very negative 471
2 fairly negative 1467
3 neutral 3169
4 fairly positive 4434
5 very positive 2006
8 DK / no opinion 554
9 refusal/NA 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11547 577

Valid range from 1 to 5

Q2 TREND: EU knowledge

Value 12273 Frequency
1 knows nothing at all 835
2 893
3 1437
4 1618
5 2680
6 1541
7 1321
8 912
9 301
10 knows a great deal 397
98 DK / no opinion 150
99 refusal/NA 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11935 189

Valid range from 1 to 10

Q3 TREND: Aware of country's bid

Value 13272 Frequency
1 yes 10737
2 no 659
8 DK / no opinion 201
9 refusal/NA 527
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11396 728

Valid range from 1 to 2

Q4 TREND: EU membership: Good/bad

Value 14271 Frequency
1 a good thing 6644
2 a bad thing 1297
3 neither good nor bad 3297
8 DK / no opinion 853
9 refusa/NA 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11238 886

Valid range from 1 to 3

Q5 TREND: Referendum about membership

Value 15270 Frequency
1 for 7687
2 against 1844
3 I would not to go to vote 892
8 DK / no opinion 1134
9 refusal/NA 567
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10423 1701

Valid range from 1 to 3

Q6 TREND: Vote in a referendum on EU membership

Value 16269 Frequency
1 will definitively not vote 930
2 323
3 327
4 238
5 763
6 482
7 694
8 1050
9 1010
10 will definitively vote 5079
98 DK / no opinion 636
99 refusal/NA 592
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10896 1228

Valid range from 1 to 10

Q7 TREND: Country benefits

Value 17268 Frequency
1 yes, it could 7807
2 no, it couldn't 2273
8 DK / no opinion 1985
9 refusal/NA 59
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10080 2044

Valid range from 1 to 2

Q8 TREND: Country advantages/disadvantages

Value 18267 Frequency
1 much more disadvantages 424
2 more disadvantages 1557
3 as many advantages as disadvantages 3429
4 more advantages 4408
5 many more advantages 1468
8 DK / no opinion 804
9 refusal/NA 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11286 838

Valid range from 1 to 5

Q9A_1 TREND: Decision-making: Defence

Value 19266 Frequency
1 solely by [COUNTRY] 4057
2 jointly with the EU 6980
8 DK / no opinion 1010
9 refusal/NA 77
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11037 1087

Valid range from 1 to 2

Q9A_2 TREND: Decision-making: Environment

Value 20265 Frequency
1 solely by [COUNTRY] 4017
2 jointly with the EU 7168
8 DK / no opinion 865
9 refusal/NA 74
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11185 939

Valid range from 1 to 2

Q9A_3 TREND: Decision-making: Currency

Value 21264 Frequency
1 solely by [COUNTRY] 3485
2 jointly with the EU 7504
8 DK / no opinion 1055
9 refusal/NA 80
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10989 1135

Valid range from 1 to 2

Q9A_4 TREND: Decision-making: Humanitarian aid

Value 22263 Frequency
1 solely by [COUNTRY] 2588
2 jointly with the EU 8371
8 DK / no opinion 1076
9 refusal/NA 89
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10959 1165

Valid range from 1 to 2

Q9A_5 TREND: Decision-making: Health, welfare

Value 23262 Frequency
1 solely by [COUNTRY] 4922
2 jointly with the EU 6218
8 DK / no opinion 897
9 refusal/NA 87
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11140 984

Valid range from 1 to 2

Q9A_6 TREND: Decision-making: Rules for media

Value 24261 Frequency
1 solely by [COUNTRY] 6226
2 jointly with the EU 4382
8 DK / no opinion 1420
9 refusal/NA 96
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10608 1516

Valid range from 1 to 2

Q9A_7 TREND: Decision-making: Poverty

Value 25260 Frequency
1 solely by [COUNTRY] 3341
2 jointly with the EU 7810
8 DK / no opinion 889
9 refusal/NA 84
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11151 973

Valid range from 1 to 2

Q9A_8 TREND: Decision-making: Unemployment

Value 26259 Frequency
1 solely by [COUNTRY] 3781
2 jointly with the EU 7506
8 DK / no opinion 749
9 refusal/NA 88
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11287 837

Valid range from 1 to 2

Q9A_9 TREND: Decision-making: Agriculture, fishing

Value 27258 Frequency
1 solely by [COUNTRY] 5060
2 jointly with the EU 5810
8 DK / no opinion 1161
9 refusal/NA 93
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10870 1254

Valid range from 1 to 2

Q9A_10 TREND: Decision-making: Supporting poorer regions

Value 28257 Frequency
1 solely by [COUNTRY] 2907
2 jointly with the EU 8050
8 DK / no opinion 1069
9 refusal/NA 98
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10957 1167

Valid range from 1 to 2

Q9A_11 TREND: Decision-making: Education

Value 29256 Frequency
1 solely by [COUNTRY] 5256
2 jointly with the EU 5973
8 DK / no opinion 809
9 refusal/NA 86
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11229 895

Valid range from 1 to 2

Q9A_12 TREND: Decision-making: Research

Value 30255 Frequency
1 solely by [COUNTRY] 2218
2 jointly with the EU 8685
8 DK / no opinion 1132
9 refusal/NA 89
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10903 1221

Valid range from 1 to 2

Q9A_13 TREND: Decision-making: Info about EU

Value 31254 Frequency
1 solely by [COUNTRY] 1854
2 jointly with the EU 8951
8 DK / no opinion 1224
9 refusal/NA 95
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10805 1319

Valid range from 1 to 2

Q9A_14 TREND: Decision-making: Foreign policy

Value 32253 Frequency
1 solely by [COUNTRY] 3021
2 jointly with the EU 7660
8 DK / no opinion 1348
9 refusal/NA 95
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10681 1443

Valid range from 1 to 2

Q9A_15 TREND: Decision-making: Cultural policy

Value 33252 Frequency
1 solely by [COUNTRY] 7002
2 jointly with the EU 4046
8 DK / no opinion 982
9 refusal/NA 94
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11048 1076

Valid range from 1 to 2

Q9B_1 TREND: Decision-making: Immigration policy

Value 34251 Frequency
1 solely by [COUNTRY] 4923
2 jointly with the EU 5874
8 DK / no opinion 1247
9 refusal/NA 80
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10797 1327

Valid range from 1 to 2

Q9B_2 TREND: Decision-making: Political asylum

Value 35250 Frequency
1 solely by [COUNTRY] 5080
2 jointly with the EU 5725
8 DK / no opinion 1237
9 refusal/NA 82
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10805 1319

Valid range from 1 to 2

Q9B_3 TREND: Decision-making: Fight against organised crime

Value 36249 Frequency
1 solely by [COUNTRY] 2434
2 jointly with the EU 8922
8 DK / no opinion 695
9 refusal/NA 73
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11356 768

Valid range from 1 to 2

Q9B_4 TREND: Decision-making: Police

Value 37248 Frequency
1 solely by [COUNTRY] 6621
2 jointly with the EU 4619
8 DK / no opinion 805
9 refusal/NA 79
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11240 884

Valid range from 1 to 2

Q9B_5 TREND: Decision-making: Justice

Value 38247 Frequency
1 solely by [COUNTRY] 6139
2 jointly with the EU 5004
8 DK / no opinion 895
9 refusal/NA 86
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11143 981

Valid range from 1 to 2

Q9B_6 TREND: Decision-making: Accepting refugees

Value 39246 Frequency
1 solely by [COUNTRY] 5720
2 jointly with the EU 5285
8 DK / no opinion 1027
9 refusal/NA 92
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11005 1119

Valid range from 1 to 2

Q9B_7 TREND: Decision-making: Juvenile crime prevention

Value 40245 Frequency
1 solely by [COUNTRY] 4989
2 jointly with the EU 6236
8 DK / no opinion 815
9 refusal/NA 84
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11225 899

Valid range from 1 to 2

Q9B_8 TREND: Decision-making: Urban crime prevention

Value 41244 Frequency
1 solely by [COUNTRY] 5603
2 jointly with the EU 5599
8 DK / no opinion 834
9 refusal/NA 88
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11202 922

Valid range from 1 to 2

Q9B_9 TREND: Decision-making: Drugs

Value 42243 Frequency
1 solely by [COUNTRY] 2188
2 jointly with the EU 9226
8 DK / no opinion 630
9 refusal/NA 80
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11414 710

Valid range from 1 to 2

Q9B_10 TREND: Decision-making: Trade-in, exploitation

Value 43242 Frequency
1 solely by [COUNTRY] 1728
2 jointly with the EU 9485
8 DK / no opinion 825
9 refusal/NA 86
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11213 911

Valid range from 1 to 2

Q9B_11 TREND Decision-making: Fight against international terrorism"

Value 44241 Frequency
1 solely by [COUNTRY] 1140
2 jointly with the EU 10186
8 DK / no opinion 714
9 refusal/NA 84
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11326 798

Valid range from 1 to 2

Q9B_12 Decision-making: Challenges of an ageing population

Value 45240 Frequency
1 solely by [COUNTRY] 4476
2 jointly with the EU 6078
8 DK / no opinion 1484
9 refusal/NA 86
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10554 1570

Valid range from 1 to 2

Q9C_1 TREND: For/against: European Monetary Union

Value 46239 Frequency
1 for 8031
2 against 2602
8 DK 1431
9 refusal/NA 60
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10633 1491

Valid range from 1 to 2

Q9C_2 TREND: For/against: Common foreign policy

Value 47238 Frequency
1 for 7921
2 against 2236
8 DK 1880
9 refusal/NA 87
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10157 1967

Valid range from 1 to 2

Q9C_3 TREND: For/against: Common defence and security policy

Value 48237 Frequency
1 for 9215
2 against 1418
8 DK 1419
9 refusal/NA 72
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10633 1491

Valid range from 1 to 2

Q9C_4 TREND: For/against: Enlargement of the EU

Value 49236 Frequency
1 for 8597
2 against 1402
8 DK 2037
9 refusal/NA 88
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9999 2125

Valid range from 1 to 2

Q9C_5 TREND: For/against: EU responsible for local matters

Value 50235 Frequency
1 for 7248
2 against 2267
8 DK 2505
9 refusal/NA 104
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9515 2609

Valid range from 1 to 2

Q9C_6 TREND: For/against: Resignation of the President of the EC

Value 51234 Frequency
1 for 7490
2 against 1238
8 DK 3278
9 refusal/NA 118
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8728 3396

Valid range from 1 to 2

Q9C_7 TREND: For/against: Teaching school children about the EU

Value 52233 Frequency
1 for 9395
2 against 1191
8 DK 1451
9 refusal/NA 87
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10586 1538

Valid range from 1 to 2

Q10 TREND: Opinion: European defence decisions

Value 53232 Frequency
1 national governments 2744
2 NATO 1826
3 European Union 5689
4 other (spontaneous) 135
8 DK / no opinion 1655
9 refusal/NA 75
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10394 1730

Valid range from 1 to 4

Q11A_1 TREND: Role of US: Peace in the world

Value 54231 Frequency
1 positive 3172
2 negative 5692
3 neither positive nor negative 2363
8 DK 828
9 NA/refusal 69
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11227 897

Valid range from 1 to 3

Q11A_2 TREND: Role of US: Fight against terrorism

Value 55230 Frequency
1 positive 5961
2 negative 3317
3 neither positive nor negative 1940
8 DK 843
9 NA/refusal 63
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11218 906

Valid range from 1 to 3

Q11A_3 TREND: Role of US: Growth of the world economy

Value 56229 Frequency
1 positive 5510
2 negative 2689
3 neither positive nor negative 2422
8 DK 1442
9 NA/refusal 61
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10621 1503

Valid range from 1 to 3

Q11A_4 TREND: Role of US: Fight against poverty in the world

Value 57228 Frequency
1 positive 4045
2 negative 3583
3 neither positive nor negative 3052
8 DK 1386
9 NA/refusal 58
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10680 1444

Valid range from 1 to 3

Q11A_5 TREND: Role of US: Protection of the environment

Value 58227 Frequency
1 positive 3948
2 negative 3790
3 neither positive nor negative 2588
8 DK 1743
9 NA/refusal 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10326 1798

Valid range from 1 to 3

Q11B_1 TREND: Role of EU: Peace in the world

Value 59226 Frequency
1 positive 8146
2 negative 900
3 neither positive nor negative 2114
8 DK 918
9 NA/refusal 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11160 964

Valid range from 1 to 3

Q11B_2 TREND: Role of EU: Fight against terrorism

Value 60225 Frequency
1 positive 7703
2 negative 982
3 neither positive nor negative 2262
8 DK 1131
9 NA/refusal 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10947 1177

Valid range from 1 to 3

Q11B_3 TREND: Role of EU: Growth of the world economy

Value 61224 Frequency
1 positive 7665
2 negative 878
3 neither positive nor negative 2157
8 DK 1371
9 NA/refusal 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10700 1424

Valid range from 1 to 3

Q11B_4 TREND: Role of EU: Fight against poverty in the world

Value 62223 Frequency
1 positive 6693
2 negative 1151
3 neither positive nor negative 2790
8 DK 1439
9 NA/refusal 51
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10634 1490

Valid range from 1 to 3

Q11B_5 TREND: Role of EU: Protection of the environment

Value 63222 Frequency
1 positive 8015
2 negative 857
3 neither positive nor negative 1868
8 DK 1336
9 NA/refusal 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10740 1384

Valid range from 1 to 3

C10 Watching TV

Value 64221 Frequency
1 yes 11846
2 no 276
9 NA 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12122 2

Valid range from 1 to 2

C11A_1 Watched program types: News/ current affairs

Value 65220 Frequency
1 mentioned 10936
2 not mentioned 902
0 INAP - not 1 in C10 278
8 DK / no opinion 3
9 refusal/NA 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11838 286

Valid range from 1 to 2

C11A_2 Watched program types: Soaps/ series

Value 66219 Frequency
1 mentioned 5147
2 not mentioned 6675
0 INAP - not 1 in C10 278
8 DK / no opinion 8
9 refusal/NA 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11822 302

Valid range from 1 to 2

C11A_3 Watched program types: Music programmes

Value 67218 Frequency
1 mentioned 6414
2 not mentioned 5411
0 INAP - not 1 in C10 278
8 DK / no opinion 12
9 refusal/NA 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11825 299

Valid range from 1 to 2

C11A_4 Watched program types: Sport

Value 68217 Frequency
1 mentioned 5692
2 not mentioned 6131
0 INAP - not 1 in C10 278
8 DK / no opinion 15
9 refusal/NA 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11823 301

Valid range from 1 to 2

C11A_5 Watched program types: Films/ movies

Value 69216 Frequency
1 mentioned 9504
2 not mentioned 2326
0 INAP - not 1 in C10 278
8 DK / no opinion 12
9 refusal/NA 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11830 294

Valid range from 1 to 2

C11A_6 Watched program types: Documentaries

Value 70215 Frequency
1 mentioned 7048
2 not mentioned 4777
0 INAP - not 1 in C10 278
8 DK / no opinion 16
9 refusal/NA 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11825 299

Valid range from 1 to 2

C11A_7 Watched program types: Children's programmes

Value 71214 Frequency
1 mentioned 2442
2 not mentioned 9379
0 INAP - not 1 in C10 278
8 DK / no opinion 12
9 refusal/NA 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11821 303

Valid range from 1 to 2

C11A_8 Watched program types: Talk shows

Value 72213 Frequency
1 mentioned 5886
2 not mentioned 5939
0 INAP - not 1 in C10 278
8 DK / no opinion 12
9 refusal/NA 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11825 299

Valid range from 1 to 2

C11A_9 Watched program types: Home shopping

Value 73212 Frequency
1 mentioned 1576
2 not mentioned 10233
0 INAP - not 1 in C10 278
8 DK / no opinion 26
9 refusal/NA 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11809 315

Valid range from 1 to 2

C11A_10 Watched program types: Other entertainment

Value 74211 Frequency
1 mentioned 7009
2 not mentioned 4811
0 INAP - not 1 in C10 278
8 DK / no opinion 18
9 refusal/NA 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11820 304

Valid range from 1 to 2

C11A_11 Watched program types: Other

Value 75210 Frequency
1 mentioned 721
2 not mentioned 11095
0 INAP - not 1 in C10 278
8 DK / no opinion 14
9 refusal/NA 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11816 308

Valid range from 1 to 2

C11B_1 Most frequently watched types: News/ current affairs

Value 76209 Frequency
1 mentioned 9319
2 not mentioned 2489
0 INAP - not 1 in C10 278
8 DK / no opinion 22
9 refusal/NA 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11808 316

Valid range from 1 to 2

C11B_2 Most frequently watched types: Soaps/ series

Value 77208 Frequency
1 mentioned 2983
2 not mentioned 8819
0 INAP - not 1 in C10 278
8 DK / no opinion 22
9 refusal/NA 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11802 322

Valid range from 1 to 2

C11B_3 Most frequently watched types: Music programmes

Value 78207 Frequency
1 mentioned 2674
2 not mentioned 9136
0 INAP - not 1 in C10 278
8 DK / no opinion 22
9 refusal/NA 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11810 314

Valid range from 1 to 2

C11B_4 Most frequently watched types: Sport

Value 79206 Frequency
1 mentioned 3401
2 not mentioned 8405
0 INAP - not 1 in C10 278
8 DK / no opinion 23
9 refusal/NA 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11806 318

Valid range from 1 to 2

C11B_5 Most frequently watched types: Films/ movies

Value 80205 Frequency
1 mentioned 6302
2 not mentioned 5508
0 INAP - not 1 in C10 278
8 DK / no opinion 23
9 refusal/NA 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11810 314

Valid range from 1 to 2

C11B_6 Most frequently watched types: Documentaries

Value 81204 Frequency
1 mentioned 3160
2 not mentioned 8645
0 INAP - not 1 in C10 278
8 DK / no opinion 24
9 refusal/NA 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11805 319

Valid range from 1 to 2

C11B_7 Most frequently watched types: Children's programmes

Value 82203 Frequency
1 mentioned 446
2 not mentioned 11357
0 INAP - not 1 in C10 278
8 DK / no opinion 23
9 refusal/NA 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11803 321

Valid range from 1 to 2

C11B_8 Most frequently watched types: Talk shows

Value 83202 Frequency
1 mentioned 2218
2 not mentioned 9587
0 INAP - not 1 in C10 278
8 DK / no opinion 23
9 refusal/NA 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11805 319

Valid range from 1 to 2

C11B_9 Most frequently watched types: Home shopping

Value 84201 Frequency
1 mentioned 99
2 not mentioned 11700
0 INAP - not 1 in C10 278
8 DK / no opinion 27
9 refusal/NA 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11799 325

Valid range from 1 to 2

C11B_10 Most frequently watched types: Other entertainment

Value 85200 Frequency
1 mentioned 2680
2 not mentioned 9125
0 INAP - not 1 in C10 278
8 DK / no opinion 24
9 refusal/NA 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11805 319

Valid range from 1 to 2

C11B_11 Most frequently watched types: Other

Value 86199 Frequency
1 mentioned 190
2 not mentioned 11618
0 INAP - not 1 in C10 278
8 DK / no opinion 23
9 refusal/NA 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11808 316

Valid range from 1 to 2

Q12 Watching videos, DVD's

Value 87198 Frequency
1 every day 203
2 several times a week 816
3 once a week 1014
4 1-3 times a month 1542
5 less often 2316
6 never 6155
8 DK 57
9 refusal/NA 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12046 78

Valid range from 1 to 6

Q13 Listening to the radio

Value 88197 Frequency
1 every day 7534
2 several times a week 2073
3 once a week 404
4 1-3 times a month 192
5 less often 778
6 never 1118
8 DK 21
9 refusal/NA 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12099 25

Valid range from 1 to 6

Q14_1 Preferred radio programmes: News/ current affairs

Value 89196 Frequency
1 mentioned 8426
2 not mentioned 2504
0 INAP - not 1-5 in Q13 1143
8 DK / no opinion 43
9 refusal/NA 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10930 1194

Valid range from 1 to 2

Q14_2 Preferred radio programmes: Music

Value 90195 Frequency
1 mentioned 9330
2 not mentioned 1602
0 INAP - not 1-5 in Q13 1143
8 DK / no opinion 43
9 refusal/NA 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10932 1192

Valid range from 1 to 2

Q14_3 Preferred radio programmes: Sports

Value 91194 Frequency
1 mentioned 2887
2 not mentioned 8038
0 INAP - not 1-5 in Q13 1143
8 DK / no opinion 44
9 refusal/NA 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10925 1199

Valid range from 1 to 2

Q14_4 Preferred radio programmes: Documentaries

Value 92193 Frequency
1 mentioned 2122
2 not mentioned 8801
0 INAP - not 1-5 in Q13 1143
8 DK / no opinion 48
9 refusal/NA 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10923 1201

Valid range from 1 to 2

Q14_5 Preferred radio programmes: Religious programmes

Value 93192 Frequency
1 mentioned 1603
2 not mentioned 9318
0 INAP - not 1-5 in Q13 1143
8 DK / no opinion 49
9 refusal/NA 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10921 1203

Valid range from 1 to 2

Q14_6 Preferred radio programmes: Talk shows

Value 94191 Frequency
1 mentioned 2698
2 not mentioned 8219
0 INAP - not 1-5 in Q13 1143
8 DK / no opinion 53
9 refusal/NA 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10917 1207

Valid range from 1 to 2

Q14_7 Preferred radio programmes: Other entertainment

Value 95190 Frequency
1 mentioned 3085
2 not mentioned 7832
0 INAP - not 1-5 in Q13 1143
8 DK / no opinion 54
9 refusal/NA 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10917 1207

Valid range from 1 to 2

Q14_11 Preferred radio programmes: Other

Value 96189 Frequency
1 mentioned 431
2 not mentioned 10492
0 INAP - not 1-5 in Q13 1143
8 DK / no opinion 46
9 refusal/NA 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10923 1201

Valid range from 1 to 2

Q15 Using PC

Value 97188 Frequency
1 every day 2132
2 several times a week 1218
3 once a week 468
4 1-3 times a month 326
5 less often 517
6 never 7421
8 DK 22
9 refusal/NA 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12082 42

Valid range from 1 to 6

Q16_A Frequency PC usage: At home for work/study

Value 98187 Frequency
1 every day 906
2 several times a week 813
3 once a week 374
4 1-3 times a month 228
5 less often 319
6 never 1865
0 INAP - not 1-5 in Q15 7463
8 DK 75
9 refusal/NA 81
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4505 7619

Valid range from 1 to 6

Q16_B Frequency PC usage: At home for leisure

Value 99186 Frequency
1 every day 726
2 several times a week 847
3 once a week 439
4 1-3 times a month 239
5 less often 461
6 never 1813
0 INAP - not 1-5 in Q15 7463
8 DK 64
9 refusal/NA 72
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4525 7599

Valid range from 1 to 6

Q16_C Frequency PC usage: Outside for work/study

Value 100185 Frequency
1 every day 1227
2 several times a week 818
3 once a week 407
4 1-3 times a month 267
5 less often 443
6 never 1397
0 INAP - not 1-5 in Q15 7463
8 DK 44
9 refusal/NA 58
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4559 7565

Valid range from 1 to 6

Q16_D Frequency PC usage: Outside for leisure

Value 101184 Frequency
1 every day 175
2 several times a week 497
3 once a week 314
4 1-3 times a month 302
5 less often 736
6 never 2469
0 INAP - not 1-5 in Q15 7463
8 DK 84
9 refusal/NA 84
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4493 7631

Valid range from 1 to 6

Q17A Using Internet

Value 102183 Frequency
1 every day 962
2 several times a week 1160
3 once a week 513
4 1-3 times a month 391
5 less often 534
6 never 8468
8 DK 31
9 refusal/NA 65
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12028 96

Valid range from 1 to 6

Q17B_1 Internet usage: Work

Value 103182 Frequency
1 mentioned 1824
2 not mentioned 1719
0 INAP - not 1-5 in Q17.A 8564
8 DK / no opinion 7
9 refusal/NA 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3543 8581

Valid range from 1 to 2

Q17B_2 Internet usage: Website of a museum

Value 104181 Frequency
1 mentioned 175
2 not mentioned 3364
0 INAP - not 1-5 in Q17.A 8564
8 DK / no opinion 9
9 refusal/NA 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3539 8585

Valid range from 1 to 2

Q17B_3 Internet usage: Website of a political party

Value 105180 Frequency
1 mentioned 174
2 not mentioned 3364
0 INAP - not 1-5 in Q17.A 8564
8 DK / no opinion 10
9 refusal/NA 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3538 8586

Valid range from 1 to 2

Q17B_4 Internet usage: Website of local authority

Value 106179 Frequency
1 mentioned 277
2 not mentioned 3259
0 INAP - not 1-5 in Q17.A 8564
8 DK / no opinion 12
9 refusal/NA 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3536 8588

Valid range from 1 to 2

Q17B_5 Internet usage: Website of the government

Value 107178 Frequency
1 mentioned 390
2 not mentioned 3147
0 INAP - not 1-5 in Q17.A 8564
8 DK / no opinion 11
9 refusal/NA 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3537 8587

Valid range from 1 to 2

Q17B_6 Internet usage: Downloading free software

Value 108177 Frequency
1 mentioned 719
2 not mentioned 2818
0 INAP - not 1-5 in Q17.A 8564
8 DK / no opinion 12
9 refusal/NA 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3537 8587

Valid range from 1 to 2

Q17B_7 Internet usage: Educational material

Value 109176 Frequency
1 mentioned 1832
2 not mentioned 1707
0 INAP - not 1-5 in Q17.A 8564
8 DK / no opinion 9
9 refusal/NA 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3539 8585

Valid range from 1 to 2

Q17B_8 Internet usage: Information relating to health

Value 110175 Frequency
1 mentioned 618
2 not mentioned 2919
0 INAP - not 1-5 in Q17.A 8564
8 DK / no opinion 11
9 refusal/NA 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3537 8587

Valid range from 1 to 2

Q17B_9 Internet usage: Information on sport or leisure

Value 111174 Frequency
1 mentioned 1229
2 not mentioned 2310
0 INAP - not 1-5 in Q17.A 8564
8 DK / no opinion 9
9 refusal/NA 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3539 8585

Valid range from 1 to 2

Q17B_10 Internet usage: Job opportunities

Value 112173 Frequency
1 mentioned 823
2 not mentioned 2716
0 INAP - not 1-5 in Q17.A 8564
8 DK / no opinion 9
9 refusal/NA 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3539 8585

Valid range from 1 to 2

Q17B_11 Internet usage: Information about a specific product

Value 113172 Frequency
1 mentioned 1234
2 not mentioned 2306
0 INAP - not 1-5 in Q17.A 8564
8 DK / no opinion 9
9 refusal/NA 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3540 8584

Valid range from 1 to 2

Q17B_12 Internet usage: Preparing a holiday

Value 114171 Frequency
1 mentioned 831
2 not mentioned 2708
0 INAP - not 1-5 in Q17.A 8564
8 DK / no opinion 10
9 refusal/NA 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3539 8585

Valid range from 1 to 2

Q17B_13 Internet usage: Buying CDs

Value 115170 Frequency
1 mentioned 180
2 not mentioned 3360
0 INAP - not 1-5 in Q17.A 8564
8 DK / no opinion 9
9 refusal/NA 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3540 8584

Valid range from 1 to 2

Q17B_14 Internet usage: Buying books

Value 116169 Frequency
1 mentioned 223
2 not mentioned 3315
0 INAP - not 1-5 in Q17.A 8564
8 DK / no opinion 11
9 refusal/NA 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3538 8586

Valid range from 1 to 2

Q17B_15 Internet usage: Buying software

Value 117168 Frequency
1 mentioned 172
2 not mentioned 3367
0 INAP - not 1-5 in Q17.A 8564
8 DK / no opinion 9
9 refusal/NA 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3539 8585

Valid range from 1 to 2

Q17B_16 Internet usage: Bank transactions

Value 118167 Frequency
1 mentioned 677
2 not mentioned 2861
0 INAP - not 1-5 in Q17.A 8564
8 DK / no opinion 11
9 refusal/NA 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3538 8586

Valid range from 1 to 2

Q17B_17 Internet usage: Buying or selling shares

Value 119166 Frequency
1 mentioned 62
2 not mentioned 3476
0 INAP - not 1-5 in Q17.A 8564
8 DK / no opinion 11
9 refusal/NA 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3538 8586

Valid range from 1 to 2

Q17B_18 Internet usage: Websites of newspapers

Value 120165 Frequency
1 mentioned 1339
2 not mentioned 2200
0 INAP - not 1-5 in Q17.A 8564
8 DK / no opinion 10
9 refusal/NA 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3539 8585

Valid range from 1 to 2

Q17B_19 Internet usage: Building own website

Value 121164 Frequency
1 mentioned 316
2 not mentioned 3220
0 INAP - not 1-5 in Q17.A 8564
8 DK / no opinion 12
9 refusal/NA 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3536 8588

Valid range from 1 to 2

Q17B_21 Internet usage: Listening to radio/music

Value 122163 Frequency
1 mentioned 743
2 not mentioned 2798
0 INAP - not 1-5 in Q17.A 8564
8 DK / no opinion 8
9 refusal/NA 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3541 8583

Valid range from 1 to 2

Q17B_22 Internet usage: Watching TV channels

Value 123162 Frequency
1 mentioned 290
2 not mentioned 3248
0 INAP - not 1-5 in Q17.A 8564
8 DK / no opinion 11
9 refusal/NA 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3538 8586

Valid range from 1 to 2

Q17B_23 Internet usage: Computer games on-line

Value 124161 Frequency
1 mentioned 742
2 not mentioned 2800
0 INAP - not 1-5 in Q17.A 8564
8 DK / no opinion 7
9 refusal/NA 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3542 8582

Valid range from 1 to 2

Q17B_24 Internet usage: Telephone calls

Value 125160 Frequency
1 mentioned 309
2 not mentioned 3229
0 INAP - not 1-5 in Q17.A 8564
8 DK / no opinion 10
9 refusal/NA 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3538 8586

Valid range from 1 to 2

Q17B_25 Internet usage: On-line auctions

Value 126159 Frequency
1 mentioned 73
2 not mentioned 3464
0 INAP - not 1-5 in Q17.A 8564
8 DK / no opinion 12
9 refusal/NA 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3537 8587

Valid range from 1 to 2

Q17B_26 Internet usage: Communicating, using a webcam

Value 127158 Frequency
1 mentioned 199
2 not mentioned 3337
0 INAP - not 1-5 in Q17.A 8564
8 DK / no opinion 13
9 refusal/NA 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3536 8588

Valid range from 1 to 2

Q17B_27 Internet usage: E-mailing

Value 128157 Frequency
1 mentioned 2253
2 not mentioned 1286
0 INAP - not 1-5 in Q17.A 8564
8 DK / no opinion 9
9 refusal/NA 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3539 8585

Valid range from 1 to 2

Q17B_28 Internet usage: Chat rooms

Value 129156 Frequency
1 mentioned 950
2 not mentioned 2591
0 INAP - not 1-5 in Q17.A 8564
8 DK / no opinion 8
9 refusal/NA 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3541 8583

Valid range from 1 to 2

Q17B_29 Internet usage: Public opinion survey/market research

Value 130155 Frequency
1 mentioned 322
2 not mentioned 3216
0 INAP - not 1-5 in Q17.A 8564
8 DK / no opinion 11
9 refusal/NA 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3538 8586

Valid range from 1 to 2

Q17B_30 Internet usage: Something else

Value 131154 Frequency
1 mentioned 232
2 not mentioned 3306
0 INAP - not 1-5 in Q17.A 8564
8 DK / no opinion 10
9 refusal/NA 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3538 8586

Valid range from 1 to 2

Q18A_1 Read books: Work

Value 132153 Frequency
1 mentioned 1950
2 not mentioned 10078
8 DK / no opinion 48
9 refusal/NA 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12028 96

Valid range from 1 to 2

Q18A_2 Read books: Educational purposes (compulsory)

Value 133152 Frequency
1 mentioned 2080
2 not mentioned 9950
8 DK / no opinion 47
9 refusal/NA 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12030 94

Valid range from 1 to 2

Q18A_3 Read books: Educational purposes (not compulsory)

Value 134151 Frequency
1 mentioned 2292
2 not mentioned 9738
8 DK / no opinion 47
9 refusal/NA 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12030 94

Valid range from 1 to 2

Q18A_4 Read books: Other than school/ work

Value 135150 Frequency
1 mentioned 5960
2 not mentioned 6071
8 DK / no opinion 46
9 refusal/NA 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12031 93

Valid range from 1 to 2

Q18A_5 Read books: No

Value 136149 Frequency
1 mentioned 4439
2 not mentioned 7607
8 DK / no opinion 46
9 refusal/NA 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12046 78

Valid range from 1 to 2

Q18B_1 Number of books read: Work

Value 137148 Frequency
1 1-3 books 925
2 4-7 books 505
3 8-12 books 195
4 13 and more 258
0 INAP - not 1 in Q18A.1 10174
8 DK 42
9 NA/ not clearly documented 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1883 10241

Valid range from 1 to 4

Q18B_2 Number of books read: Educational purposes (compulsory)

Value 138147 Frequency
1 1-3 books 702
2 4-7 books 624
3 8-12 books 344
4 13 and more 318
0 INAP - not 1 in Q18A.2 10044
8 DK 65
9 NA/ not clearly documented 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1988 10136

Valid range from 1 to 4

Q18B_3 Number of books read: Educational purposes (not compulsory)

Value 139146 Frequency
1 1-3 books 880
2 4-7 books 707
3 8-12 books 292
4 13 and more 301
0 INAP - not 1 in Q18A.3 9832
8 DK 71
9 NA/ not clearly documented 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2180 9944

Valid range from 1 to 4

Q18B_4 Number of books read: Other than school/ work

Value 140145 Frequency
1 1-3 books 2047
2 4-7 books 1470
3 8-12 books 849
4 13 and more 1165
0 INAP - not 1 in Q18A.4 6164
8 DK 208
9 NA/ not clearly documented 221
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5531 6593

Valid range from 1 to 4

Q19 Reading daily papers

Value 141144 Frequency
1 5-7 days a week 3979
2 3-4 days a week 1976
3 1-2 days a week 2771
4 less often 1869
5 never 1512
8 DK 13
9 refusal/NA 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12107 17

Valid range from 1 to 5

Q20 Reading magazines

Value 142143 Frequency
1 once a week or more often 3835
2 1-3 times a month 2687
3 less often 2774
4 never 2793
8 DK 26
9 refusal/NA 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12089 35

Valid range from 1 to 4

Q21 Listening to music

Value 143142 Frequency
1 every day 7706
2 several times a week 2448
3 once a week 486
4 1-3 times a month 181
5 less often 735
6 never 520
8 DK 39
9 refusal/NA 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12076 48

Valid range from 1 to 6

Q22A_1 Listen to music using: Tapes/ records/ CDs

Value 144141 Frequency
1 mentioned 4832
2 not mentioned 6662
0 INAP - not 1-5 in Q21 568
8 DK / no opinion 40
9 refusal/NA 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11494 630

Valid range from 1 to 2

Q22A_2 Listen to music using: CDs/DVDs on a PC

Value 145140 Frequency
1 mentioned 1808
2 not mentioned 9677
0 INAP - not 1-5 in Q21 568
8 DK / no opinion 46
9 refusal/NA 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11485 639

Valid range from 1 to 2

Q22A_3 Listen to music using: Internet/ MP3/ WAV

Value 146139 Frequency
1 mentioned 816
2 not mentioned 10662
0 INAP - not 1-5 in Q21 568
8 DK / no opinion 49
9 refusal/NA 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11478 646

Valid range from 1 to 2

Q22A_4 Listen to music using: Radio/ TV

Value 147138 Frequency
1 mentioned 11071
2 not mentioned 430
0 INAP - not 1-5 in Q21 568
8 DK / no opinion 34
9 refusal/NA 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11501 623

Valid range from 1 to 2

Q22A_5 Listen to music using: Other

Value 148137 Frequency
1 mentioned 344
2 not mentioned 11137
0 INAP - not 1-5 in Q21 568
8 DK / no opinion 44
9 refusal/NA 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11481 643

Valid range from 1 to 2

Q22B_1 Kind of music: Classical music

Value 149136 Frequency
1 mentioned 3397
2 not mentioned 8070
0 INAP - not 1-5 in Q21 568
8 DK / no opinion 69
9 refusal/NA 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11467 657

Valid range from 1 to 2

Q22B_2 Kind of music: Opera/ operetta

Value 150135 Frequency
1 mentioned 1663
2 not mentioned 9798
0 INAP - not 1-5 in Q21 568
8 DK / no opinion 73
9 refusal/NA 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11461 663

Valid range from 1 to 2

Q22B_3 Kind of music: Rock/ pop

Value 151134 Frequency
1 mentioned 4413
2 not mentioned 7052
0 INAP - not 1-5 in Q21 568
8 DK / no opinion 72
9 refusal/NA 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11465 659

Valid range from 1 to 2

Q22B_4 Kind of music: Hard rock/ heavy metal

Value 152133 Frequency
1 mentioned 991
2 not mentioned 10464
0 INAP - not 1-5 in Q21 568
8 DK / no opinion 81
9 refusal/NA 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11455 669

Valid range from 1 to 2

Q22B_5 Kind of music: Easy listening

Value 153132 Frequency
1 mentioned 7578
2 not mentioned 3892
0 INAP - not 1-5 in Q21 568
8 DK / no opinion 69
9 refusal/NA 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11470 654

Valid range from 1 to 2

Q22B_6 Kind of music: Dance/ house

Value 154131 Frequency
1 mentioned 3097
2 not mentioned 8363
0 INAP - not 1-5 in Q21 568
8 DK / no opinion 77
9 refusal/NA 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11460 664

Valid range from 1 to 2

Q22B_7 Kind of music: Techno

Value 155130 Frequency
1 mentioned 1203
2 not mentioned 10251
0 INAP - not 1-5 in Q21 568
8 DK / no opinion 83
9 refusal/NA 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11454 670

Valid range from 1 to 2

Q22B_8 Kind of music: Rap

Value 156129 Frequency
1 mentioned 1212
2 not mentioned 10239
0 INAP - not 1-5 in Q21 568
8 DK / no opinion 87
9 refusal/NA 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11451 673

Valid range from 1 to 2

Q22B_9 Kind of music: Jazz/ blues

Value 157128 Frequency
1 mentioned 1895
2 not mentioned 9562
0 INAP - not 1-5 in Q21 568
8 DK / no opinion 81
9 refusal/NA 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11457 667

Valid range from 1 to 2

Q22B_10 Kind of music: Folk/ traditional

Value 158127 Frequency
1 mentioned 5582
2 not mentioned 5892
0 INAP - not 1-5 in Q21 568
8 DK / no opinion 66
9 refusal/NA 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11474 650

Valid range from 1 to 2

Q22B_11 Kind of music: World music

Value 159126 Frequency
1 mentioned 2883
2 not mentioned 8570
0 INAP - not 1-5 in Q21 568
8 DK / no opinion 83
9 refusal/NA 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11453 671

Valid range from 1 to 2

Q22B_12 Kind of music: Other

Value 160125 Frequency
1 mentioned 1056
2 not mentioned 10415
0 INAP - not 1-5 in Q21 568
8 DK / no opinion 64
9 refusal/NA 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11471 653

Valid range from 1 to 2

Q23_A Cultural activities: Ballet/ dance performance

Value 161124 Frequency
1 never 10743
2 1-3 times 1023
3 4-6 times 100
4 7-12 times 36
5 more than 12 times 28
8 DK 109
9 refusal/NA 85
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11930 194

Valid range from 1 to 5

Q23_B Cultural activities: Cinema

Value 162123 Frequency
1 never 7907
2 1-3 times 2304
3 4-6 times 928
4 7-12 times 483
5 more than 12 times 346
8 DK 94
9 refusal/NA 62
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11968 156

Valid range from 1 to 5

Q23_C Cultural activities: Theatre

Value 163122 Frequency
1 never 8755
2 1-3 times 2459
3 4-6 times 527
4 7-12 times 139
5 more than 12 times 88
8 DK 83
9 refusal/NA 73
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11968 156

Valid range from 1 to 5

Q23_D Cultural activities: Sport event

Value 164121 Frequency
1 never 8442
2 1-3 times 1921
3 4-6 times 714
4 7-12 times 321
5 more than 12 times 551
8 DK 91
9 refusal/NA 84
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11949 175

Valid range from 1 to 5

Q23_E Cultural activities: Concert

Value 165120 Frequency
1 never 8449
2 1-3 times 2751
3 4-6 times 553
4 7-12 times 127
5 more than 12 times 91
8 DK 83
9 refusal/NA 70
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11971 153

Valid range from 1 to 5

Q23_F Cultural activities: Library

Value 166119 Frequency
1 never 8250
2 1-3 times 1220
3 4-6 times 697
4 7-12 times 582
5 more than 12 times 1192
8 DK 109
9 refusal/NA 74
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11941 183

Valid range from 1 to 5

Q23_G Cultural activities: Historical monuments

Value 167118 Frequency
1 never 7625
2 1-3 times 2984
3 4-6 times 794
4 7-12 times 263
5 more than 12 times 297
8 DK 100
9 refusal/NA 61
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11963 161

Valid range from 1 to 5

Q23_H Cultural activities: Museums/galleries in [COUNTRY]

Value 168117 Frequency
1 never 8858
2 1-3 times 2415
3 4-6 times 418
4 7-12 times 137
5 more than 12 times 110
8 DK 108
9 refusal/NA 78
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11938 186

Valid range from 1 to 5

Q23_I Cultural activities: Museums/galleries abroad

Value 169116 Frequency
1 never 10583
2 1-3 times 1066
3 4-6 times 181
4 7-12 times 47
5 more than 12 times 57
8 DK 96
9 refusal/NA 94
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11934 190

Valid range from 1 to 5

Q23_J Cultural activities: Archaeological sites

Value 170115 Frequency
1 never 11142
2 1-3 times 690
3 4-6 times 59
4 7-12 times 21
5 more than 12 times 24
8 DK 101
9 refusal/NA 87
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11936 188

Valid range from 1 to 5

Q24_1 Kind of concert: Classical music

Value 171114 Frequency
1 mentioned 804
2 not mentioned 2666
0 INAP - not 2-5 in Q23.E 8602
8 DK / no opinion 18
9 refusal/NA 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3470 8654

Valid range from 1 to 2

Q24_2 Kind of concert: Opera/ operetta

Value 172113 Frequency
1 mentioned 471
2 not mentioned 2998
0 INAP - not 2-5 in Q23.E 8602
8 DK / no opinion 16
9 refusal/NA 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3469 8655

Valid range from 1 to 2

Q24_3 Kind of concert: Rock/ pop

Value 173112 Frequency
1 mentioned 1263
2 not mentioned 2209
0 INAP - not 2-5 in Q23.E 8602
8 DK / no opinion 15
9 refusal/NA 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3472 8652

Valid range from 1 to 2

Q24_4 Kind of concert: Hard rock/ heavy metal

Value 174111 Frequency
1 mentioned 196
2 not mentioned 3275
0 INAP - not 2-5 in Q23.E 8602
8 DK / no opinion 16
9 refusal/NA 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3471 8653

Valid range from 1 to 2

Q24_5 Kind of concert: Easy listening

Value 175110 Frequency
1 mentioned 1132
2 not mentioned 2341
0 INAP - not 2-5 in Q23.E 8602
8 DK / no opinion 14
9 refusal/NA 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3473 8651

Valid range from 1 to 2

Q24_6 Kind of concert: Dance/ house

Value 176109 Frequency
1 mentioned 446
2 not mentioned 3024
0 INAP - not 2-5 in Q23.E 8602
8 DK / no opinion 16
9 refusal/NA 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3470 8654

Valid range from 1 to 2

Q24_7 Kind of concert: Techno

Value 177108 Frequency
1 mentioned 140
2 not mentioned 3326
0 INAP - not 2-5 in Q23.E 8602
8 DK / no opinion 20
9 refusal/NA 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3466 8658

Valid range from 1 to 2

Q24_8 Kind of concert: Rap

Value 178107 Frequency
1 mentioned 137
2 not mentioned 3327
0 INAP - not 2-5 in Q23.E 8602
8 DK / no opinion 22
9 refusal/NA 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3464 8660

Valid range from 1 to 2

Q24_9 Kind of concert: Jazz/ blues

Value 179106 Frequency
1 mentioned 295
2 not mentioned 3174
0 INAP - not 2-5 in Q23.E 8602
8 DK / no opinion 17
9 refusal/NA 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3469 8655

Valid range from 1 to 2

Q24_10 Kind of concert: Folk/ traditional

Value 180105 Frequency
1 mentioned 894
2 not mentioned 2577
0 INAP - not 2-5 in Q23.E 8602
8 DK / no opinion 16
9 refusal/NA 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation