Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI0501
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0501_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Vovk, Tina
 • Broder, Živa
 • Kecman, Ivi
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; januar 2005)

Finančna podpora:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Serija:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora Janezu Janši kot predsedniku vlade, ocena delovanja ministrstev, zaupanje v institucije, udeležba na volitvah, levo-desna politična orientacija, okolje, onesnaževanje, cestni promet, Evropska ustavna pogodba, izgradnja 3. pomola

Ključne besede ELSST:
POLITIKA, POLITIKA, VOLITVE , VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM, VOLILNI SISTEM, POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
NOTRANJA POLITIKA
ZUNANJE ZADEVE


Povzetek:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do institucij sistema ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok vključuje vprašanja o ekološki tematiki, o izgradnji tretjega pomola v Luki Koper, o Zakonu o cestno-prometnih predpisih, o Evropski ustavni listini ter o pomoči žrtvam v JV Aziji.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 18. januar 2005 - 20. januar 2005
Čas izdelave: 2005-01
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PBSI0501 - Politbarometer PB1/05 [datoteka podatkov], 2005

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 85
 • število enot: 934

Spremenljivke

anketa

Vrednost 13 Frekvenca
2005-01-15 934
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
934 2005-01-15 2005-01-15

q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Vrednost 22 Frekvenca
1 zadovoljen 451
2 ni zadovoljen 397
3 ne vem, b.o. 85
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
848 86

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 31 Frekvenca
1 zadovoljen 587
2 ni zadovoljen 318
3 ne vem, b.o. 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
905 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

anketa

Vrednost 185 Frekvenca
2005-01-15 934
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
934 2005-01-15 2005-01-15

q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Vrednost 284 Frekvenca
1 zadovoljen 451
2 ni zadovoljen 397
3 ne vem, b.o. 85
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
848 86

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 383 Frekvenca
1 zadovoljen 587
2 ni zadovoljen 318
3 ne vem, b.o. 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
905 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q481c ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE

ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE?

Vrednost 482 Frekvenca
1 da, podpiram 557
2 ne, ne podpiram 219
3 ne vem, b.o. 158
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
776 158

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v1 ČE UPOSTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES,

ČE UPOSTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? VZEMIMO, DA OCENJUJETE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES. KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE

Vrednost 581 Frekvenca
1 zelo neuspešno 48
2 . 117
3 nekje vmes 432
4 . 148
5 zelo uspešno 36
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 153
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
781 153

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v2 IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA JANŠE KOT

IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA JANŠE KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 680 Frekvenca
1 zelo neuspešno 34
2 . 67
3 nekje vmes 261
4 . 249
5 zelo uspešno 113
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 210
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
724 210

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAV

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Vrednost 779 Frekvenca
1 zelo neuspešno 45
2 . 128
3 nekje vmes 369
4 . 154
5 zelo uspešno 34
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 204
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
730 204

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v10 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽA

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, FRANCETA CUKJATIJA

Vrednost 878 Frekvenca
1 zelo neuspešno 37
2 . 102
3 nekje vmes 274
4 . 153
5 zelo uspešno 59
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 309
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
625 309

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZI

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Vrednost 977 Frekvenca
1 zelo neuspešno 47
2 . 141
3 nekje vmes 327
4 . 110
5 zelo uspešno 26
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 281
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
651 283

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE JANEZA DRNOVŠKA?

Vrednost 1076 Frekvenca
1 zelo neuspešno 44
2 . 73
3 nekje vmes 257
4 . 320
5 zelo uspešno 173
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 65
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
867 67

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

m1 Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST D

Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV IN NJIHOVIH SEDANJIH MINISTROV, IN SICER NAJPREJ M. ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, MINISTER JANEZ DROBNIČ

Vrednost 1175 Frekvenca
1 zelo neuspešno 63
2 . 117
3 nekje vmes 271
4 . 131
5 zelo uspešno 28
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 322
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
610 324

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

m3 M. ZA FINANCE, MINISTER ANDREJ BAJUK

M. ZA FINANCE, MINISTER ANDREJ BAJUK

Vrednost 1274 Frekvenca
1 zelo neuspešno 78
2 . 159
3 nekje vmes 245
4 . 116
5 zelo uspešno 33
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 302
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
631 303

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

m4 M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTER ANDREJ VIZJ

M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTER ANDREJ VIZJAK

Vrednost 1373 Frekvenca
1 zelo neuspešno 31
2 . 99
3 nekje vmes 288
4 . 105
5 zelo uspešno 31
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 378
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
554 380

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

m5 M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, MINISTRICA MARIJA LUKAČIČ

Vrednost 1472 Frekvenca
1 zelo neuspešno 44
2 . 115
3 nekje vmes 261
4 . 84
5 zelo uspešno 12
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 417
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
516 418

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

m6 NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M

NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M. ZA KULTURO, MINISTER VASKO SIMONITI

Vrednost 1571 Frekvenca
1 zelo neuspešno 25
2 . 75
3 nekje vmes 234
4 . 140
5 zelo uspešno 27
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 432
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
501 433

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

m7 M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER DRAGUTIN

M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER DRAGUTIN MATE

Vrednost 1670 Frekvenca
1 zelo neuspešno 55
2 . 114
3 nekje vmes 240
4 . 101
5 zelo uspešno 30
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 392
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
540 394

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

m8 M. ZA OBRAMBO, MINISTER KARL ERJAVEC

M. ZA OBRAMBO, MINISTER KARL ERJAVEC

Vrednost 1769 Frekvenca
1 zelo neuspešno 27
2 . 62
3 nekje vmes 229
4 . 190
5 zelo uspešno 56
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 369
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
564 370

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

m9 M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ

M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ PODOBNIK

Vrednost 1868 Frekvenca
1 zelo neuspešno 87
2 . 153
3 nekje vmes 260
4 . 101
5 zelo uspešno 26
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 306
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
627 307

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

m10 M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER LOVRO ŠTURM

M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER LOVRO ŠTURM

Vrednost 1967 Frekvenca
1 zelo neuspešno 39
2 . 112
3 nekje vmes 220
4 . 159
5 zelo uspešno 45
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 358
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
575 359

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

m11 IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE

IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE M. ZA PROMET, MINISTER JANEZ BOŽIČ

Vrednost 2066 Frekvenca
1 zelo neuspešno 33
2 . 77
3 nekje vmes 236
4 . 130
5 zelo uspešno 38
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 419
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
514 420

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

m21 M. ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT, MINISTER MILAN Z

M. ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT, MINISTER MILAN ZVER

Vrednost 2165 Frekvenca
1 zelo neuspešno 31
2 . 74
3 nekje vmes 241
4 . 183
5 zelo uspešno 56
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 348
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
585 349

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

m22 M. ZA VISOKO ŠOLSTVO ZNANOST IN TEHNOLOG

M. ZA VISOKO ŠOLSTVO ZNANOST IN TEHNOLOGIJO, MINISTER JURE ZUPAN

Vrednost 2264 Frekvenca
1 zelo neuspešno 19
2 . 49
3 nekje vmes 220
4 . 126
5 zelo uspešno 44
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 473
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
458 476

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

m13 M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER ANDREJ BRUČAN

M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER ANDREJ BRUČAN

Vrednost 2363 Frekvenca
1 zelo neuspešno 31
2 . 104
3 nekje vmes 233
4 . 179
5 zelo uspešno 60
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 325
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
607 327

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

m15 M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ

M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ RUPEL

Vrednost 2462 Frekvenca
1 zelo neuspešno 55
2 . 101
3 nekje vmes 208
4 . 229
5 zelo uspešno 83
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 255
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
676 258

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

m23 M. ZA JAVNO UPRAVO, MINISTER GREGOR VIRA

M. ZA JAVNO UPRAVO, MINISTER GREGOR VIRANT

Vrednost 2561 Frekvenca
1 zelo neuspešno 20
2 . 58
3 nekje vmes 221
4 . 150
5 zelo uspešno 59
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 423
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
508 426

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

m20 URAD VLADE ZA STRUKTURNO POLITIKO IN REG

URAD VLADE ZA STRUKTURNO POLITIKO IN REGIONALNI RAZVOJ, MINISTER IVAN ŽAGAR

Vrednost 2660 Frekvenca
1 zelo neuspešno 17
2 . 57
3 nekje vmes 212
4 . 71
5 zelo uspešno 13
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 560
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
370 564

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: VLADI V CELOTI?

Vrednost 2759 Frekvenca
1 najmanj zaupa 63
2 . 131
3 nekaj vmes 414
4 . 207
5 najbolj zaupa 73
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 43
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
888 46

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i2 PREDSEDNIKU VLADE?

PREDSEDNIKU VLADE?

Vrednost 2858 Frekvenca
1 najmanj zaupa 60
2 . 110
3 nekaj vmes 287
4 . 290
5 najbolj zaupa 128
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 55
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
875 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Vrednost 2957 Frekvenca
1 najmanj zaupa 49
2 . 139
3 nekaj vmes 416
4 . 200
5 najbolj zaupa 49
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 78
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
853 81

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Vrednost 3056 Frekvenca
1 najmanj zaupa 34
2 . 68
3 nekaj vmes 268
4 . 333
5 najbolj zaupa 192
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 35
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
895 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Vrednost 3155 Frekvenca
1 najmanj zaupa 103
2 . 225
3 nekaj vmes 396
4 . 85
5 najbolj zaupa 20
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 102
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
829 105

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Vrednost 3254 Frekvenca
1 najmanj zaupa 175
2 . 269
3 nekaj vmes 299
4 . 117
5 najbolj zaupa 20
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 50
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
880 54

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i7 POLICIJI?

POLICIJI?

Vrednost 3353 Frekvenca
1 najmanj zaupa 111
2 . 185
3 nekaj vmes 328
4 . 216
5 najbolj zaupa 57
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 33
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
897 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i8 VOJSKI?

VOJSKI?

Vrednost 3452 Frekvenca
1 najmanj zaupa 29
2 . 74
3 nekaj vmes 280
4 . 335
5 najbolj zaupa 134
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 77
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
852 82

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Vrednost 3551 Frekvenca
1 najmanj zaupa 182
2 . 191
3 nekaj vmes 265
4 . 153
5 najbolj zaupa 81
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 58
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
872 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Vrednost 3650 Frekvenca
1 najmanj zaupa 38
2 . 96
3 nekaj vmes 340
4 . 306
5 najbolj zaupa 97
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 52
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
877 57

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i11 SLOVENSKEMU TOLARJU?

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Vrednost 3749 Frekvenca
1 najmanj zaupa 29
2 . 60
3 nekaj vmes 268
4 . 391
5 najbolj zaupa 150
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 32
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
898 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Vrednost 3848 Frekvenca
1 najmanj zaupa 45
2 . 135
3 nekaj vmes 367
4 . 267
5 najbolj zaupa 66
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 50
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
880 54

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Vrednost 3947 Frekvenca
1 najmanj zaupa 59
2 . 190
3 nekaj vmes 374
4 . 219
5 najbolj zaupa 69
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 18
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
911 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i23 EVROPSKI UNIJI?

EVROPSKI UNIJI?

Vrednost 4046 Frekvenca
1 najmanj zaupa 29
2 . 102
3 nekaj vmes 366
4 . 283
5 najbolj zaupa 67
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 83
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
847 87

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i21 NATU?

NATU?

Vrednost 4145 Frekvenca
1 najmanj zaupa 98
2 . 166
3 nekaj vmes 330
4 . 176
5 najbolj zaupa 61
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 96
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
831 103

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i22 ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

Vrednost 4244 Frekvenca
1 najmanj zaupa 43
2 . 111
3 nekaj vmes 319
4 . 263
5 najbolj zaupa 93
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 100
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
829 105

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i12 USTAVNEMU SODIŠČU?

USTAVNEMU SODIŠČU?

Vrednost 4343 Frekvenca
1 najmanj zaupa 69
2 . 186
3 nekaj vmes 335
4 . 184
5 najbolj zaupa 39
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 117
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
813 121

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Vrednost 4442 Frekvenca
1 najmanj zaupa 41
2 . 132
3 nekaj vmes 359
4 . 275
5 najbolj zaupa 98
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 25
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
905 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i24 DRŽAVNI UPRAVI?

DRŽAVNI UPRAVI?

Vrednost 4541 Frekvenca
1 najmanj zaupa 44
2 . 155
3 nekaj vmes 443
4 . 158
5 najbolj zaupa 34
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 95
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
834 100

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i25 EVROPSKI VALUTI EVRU?

EVROPSKI VALUTI EVRU?

Vrednost 4640 Frekvenca
1 najmanj zaupa 15
2 . 43
3 nekaj vmes 183
4 . 382
5 najbolj zaupa 228
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 78
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
851 83

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

w10 PRI VOLITVAH OKTOBRA 2004 JE BILO VELIKO

PRI VOLITVAH OKTOBRA 2004 JE BILO VELIKO DRŽAVLJANOV, KI SE ZARADI UTEMELJENIH RAZLOGOV NISO MOGLI ALI NISO HOTELI UDELEŽITI VOLITEV. KAKO JE BILO Z VAMI: ALI STE VOLILI ALI NISTE?

Vrednost 4739 Frekvenca
1 je volil 742
2 ni volil 182
3 ne vem, b.o. 6
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
924 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

w20 IN ZA KANDIDATA KATERE STRANKE STE VOLIL

IN ZA KANDIDATA KATERE STRANKE STE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 4838 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 24
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 125
3 NSI - krscanska ljudska stranka 21
4 SDS - slovenska demokratska stranka 240
5 SLS - slovenska ljudska stranka 18
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 27
7 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 53
9 drugo stranko 30
0 ne vem, b.o. 204
Sysmiss 192
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
538 396

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

w DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Vrednost 4937 Frekvenca
1 da 711
2 ne 168
3 ne vem, b.o. 51
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
879 55

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

w2 IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VO

IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 5036 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 14
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 90
3 NSI - krscanska ljudska stranka 18
4 SDS - slovenska demokratska stranka 240
5 SLS - slovenska ljudska stranka 17
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 27
7 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 58
9 drugo stranko 18
0 ne vem, b.o. 229
Sysmiss 223
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
482 452

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

w3 PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE? (anketar: ne beri strank!!!)

Vrednost 5135 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 2
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 33
3 NSI - krscanska ljudska stranka 6
4 SDS - slovenska demokratska stranka 40
5 SLS - slovenska ljudska stranka 4
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 9
7 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 23
9 drugo stranko 16
0 ne vem, b.o. 312
Sysmiss 489
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
133 801

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

ld MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Vrednost 5234 Frekvenca
1 prej levo 238
2 v sredino 198
3 prej desno 185
4 b.o. 309
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
621 313

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q771a NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ POJAVOV OZ. PROBL

NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ POJAVOV OZ. PROBLEMOV POVEZANIH Z OKOLJEM, VI PA NA LESTVICI OD 1 DO 5 ZA VSAKEGA POSEBEJ POVEJTE KOLIKO STE ZANJ ZASKRBLJENI, PRI ČEMER 1 POMENI, DA SPLOH NISTE ZASKRBLJENI, 5 DA STE ZELO ZASKRBLJENI, 3 PA JE NEKJE VMES. KOLIKO STE ZASKRBLJENI GLEDE.... ONESNAŽEVANJE ZRAKA

Vrednost 5333 Frekvenca
1 sploh ni zaskrbljen 23
2 . 29
3 nekaj vmes 118
4 . 245
5 zelo zaskrbljen 506
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 8
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
921 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q771b HRUP, ROPOT

HRUP, ROPOT

Vrednost 5432 Frekvenca
1 sploh ni zaskrbljen 56
2 . 101
3 nekaj vmes 295
4 . 239
5 zelo zaskrbljen 223
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 15
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
914 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q771c ONESNAŽENOST VODA

ONESNAŽENOST VODA

Vrednost 5531 Frekvenca
1 sploh ni zaskrbljen 19
2 . 26
3 nekaj vmes 109
4 . 243
5 zelo zaskrbljen 524
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 8
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
921 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q771d NASTAJANJE ODPADKOV V GOSPODINJSTVIH

NASTAJANJE ODPADKOV V GOSPODINJSTVIH

Vrednost 5630 Frekvenca
1 sploh ni zaskrbljen 33
2 . 49
3 nekaj vmes 213
4 . 281
5 zelo zaskrbljen 340
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 13
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
916 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q771e POVEČEVANJE AVTOMOBILSKEGA PROMETA

POVEČEVANJE AVTOMOBILSKEGA PROMETA

Vrednost 5729 Frekvenca
1 sploh ni zaskrbljen 35
2 . 42
3 nekaj vmes 177
4 . 267
5 zelo zaskrbljen 397
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 11
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
918 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q771f IZUMIRANJE ŽIVALI IN RASTLIN

IZUMIRANJE ŽIVALI IN RASTLIN

Vrednost 5828 Frekvenca
1 sploh ni zaskrbljen 27
2 . 39
3 nekaj vmes 153
4 . 240
5 zelo zaskrbljen 457
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 12
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
916 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q771g UPORABA KEMIKALIJ

UPORABA KEMIKALIJ

Vrednost 5927 Frekvenca
1 sploh ni zaskrbljen 18
2 . 30
3 nekaj vmes 114
4 . 217
5 zelo zaskrbljen 531
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 19
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q771h EKSTREMNI VREMENSKI POJAVI KOT SO SUŠE,

EKSTREMNI VREMENSKI POJAVI KOT SO SUŠE, POPLAVE IN VIHARJI

Vrednost 6026 Frekvenca
1 sploh ni zaskrbljen 27
2 . 55
3 nekaj vmes 140
4 . 245
5 zelo zaskrbljen 447
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 15
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
914 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q771i RADIOAKTIVNI ODPADKI JEDRSKE ELEKTRARNE

RADIOAKTIVNI ODPADKI JEDRSKE ELEKTRARNE KRŠKO

Vrednost 6125 Frekvenca
1 sploh ni zaskrbljen 43
2 . 67
3 nekaj vmes 171
4 . 197
5 zelo zaskrbljen 420
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 31
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
898 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q772a NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ MOŽNIH UKREPOV ZA

NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ MOŽNIH UKREPOV ZA REŠEVANJE !OKOLJSKIH! PROBLEMOV POVEZANIH S PROMETOM PO SLOVENSKIH MESTIH. MED NAŠTETIMI UKREPI IZBERITE TISTEGA, KI JE PO VAŠEM MNENJU NAJBOLJŠI TER DRUGEGA NAJBOLJŠEGA.

Vrednost 6224 Frekvenca
1 ZVIŠANJE CENE GORIVA 41
2 BOLJŠI JAVNI PREVOZ 330
3 VEČ POVRŠIN ZA PEŠCE IN KOLESARJE 211
4 ZAPORA MESTNIH SREDIŠČ ZA AVTOMOBILE 193
5 ZMANJŠANJE ŠTEVILA PARKIRNIH MEST V MESTNIH SREDIŠČIH 72
6 nič od tega, drugo 20
7 ne vem, b.o. 62
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
867 67

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

q772b KAJ PA DRUGI UKREP?

KAJ PA DRUGI UKREP?

Vrednost 6323 Frekvenca
1 ZVIŠANJE CENE GORIVA 37
2 BOLJŠI JAVNI PREVOZ 200
3 VEČ POVRŠIN ZA PEŠCE IN KOLESARJE 267
4 ZAPORA MESTNIH SREDIŠČ ZA AVTOMOBILE 215
5 ZMANJŠANJE ŠTEVILA PARKIRNIH MEST V MESTNIH SREDIŠČIH 74
6 nič od tega, drugo 34
7 ne vem, b.o. 40
Sysmiss 67
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
827 107

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

q773 DENIMO, DA BI BIL JAVNI PROMET ORGANIZIR

DENIMO, DA BI BIL JAVNI PROMET ORGANIZIRAN POGOSTEJE, CENEJE PA TUDI UDOBNEJE ALI BI BILI PRIPRAVLJENI SPREMENITI NAVADE IN BI DNEVNO UPORABLJALI JAVNI PROMET?

Vrednost 6422 Frekvenca
1 da, bi bil pripravljen 772
2 ne, ne bi bil pripravljen 106
3 neodločen, b.o. 50
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
878 56

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q774 ALI ZA SVOJE VSAKODNEVNE POTREBE, NPR. P

ALI ZA SVOJE VSAKODNEVNE POTREBE, NPR. POT V SLUŽBO IN DRUGE OPRAVKE, UPORABLJATE AVTOMOBIL?

Vrednost 6521 Frekvenca
1 da 582
2 ne 334
3 b.o. 12
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
916 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q775 DENIMO DA BI VI KUPOVALI NOV AVTOMOBIL.

DENIMO DA BI VI KUPOVALI NOV AVTOMOBIL. ALI BI BIL ZA VAS PRI NAKUPU AVTOMOBILA POMEMBEN TUDI PODATEK O IZPUSTIH PLINOV, KI SO ŠKODLJIVI ZA OKOLJE?

Vrednost 6620 Frekvenca
1 da, bil bi pomemben 760
2 ne, ne bi bil pomemben 123
3 b.o. 45
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
883 51

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q776 KAKO OCENJUJETE DOSEDANJI ODZIV SLOVENCE

KAKO OCENJUJETE DOSEDANJI ODZIV SLOVENCEV NA NEDAVNO NARAVNO NESREČO V VZHODNI AZIJI? SLOVENCI SMO SE ODZVALI...

Vrednost 6719 Frekvenca
1 SLABŠE KOT OSTALE EVROPSKE NACIJE 105
2 PRIBLIŽNO TAKO KOT OSTALE EVROPSKE NACIJE 650
3 BOLJE KOT OSTALE EVROPSKE NACIJE 115
4 ne vem, b.o. 58
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
870 64

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q777 ALI STE VI OSEBNO OZ. KDO V VAŠI DRUŽINI

ALI STE VI OSEBNO OZ. KDO V VAŠI DRUŽINI PRISPEVALI DEL SREDSTEV ZA POMOČ ŽRTVAM NESREČE?

Vrednost 6818 Frekvenca
1 da, on osebno 465
2 da, nekdo iz družine 134
3 ne 297
4 ne vem, b.o. 32
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
896 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q778 S 1. JANUARJEM LETOŠNJEGA LETA JE V UPOR

S 1. JANUARJEM LETOŠNJEGA LETA JE V UPORABI NOVI ZAKON O VARNOSTI CESTNEGA PROMETA. SE VAM ZDI DA VOZNIKI VOZIJO SEDAJ...

Vrednost 6917 Frekvenca
1 BOLJ V SKLADU S PREDPISI 565
2 ENAKO KOT PREJ 259
3 MANJ SKLADNO S PREDPISI 38
4 ne vem, b.o. 66
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
862 72

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q779 EVROPSKI PARLAMENT JE Z VELIKO VEČINO SP

EVROPSKI PARLAMENT JE Z VELIKO VEČINO SPREJEL EVROPSKO USTAVNO LISTINO. ALI BI ZASE REKLI DA STE Z VSEBINO USTAVNE LISTINE ....

Vrednost 7016 Frekvenca
1 DOBRO SEZNANJEN 28
2 DELOMA SEZNANJENI 203
3 BOLJ MALO SEZNANJENI 396
4 ALI NIČ NE VESTE O TEM 281
5 b.o. 20
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
908 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q780 SLOVENSKA VLADA BO PREDLAGALA RATIFIKACI

SLOVENSKA VLADA BO PREDLAGALA RATIFIKACIJO TE USTAVNE LISTINE TUDI V SLOVENSKEM PARLAMENTU. ALI TO PODPIRATE ALI NE?

Vrednost 7115 Frekvenca
1 da 522
2 ne 88
3 ne vem, b.o. 318
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
610 324

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q781 IN ŠE ZA KONEC... LUKA KOPER IMA NAČRT I

IN ŠE ZA KONEC... LUKA KOPER IMA NAČRT IZGRADNJE 3. POMOLA. SE VAN ZDI, DA JE Z VIDIKA RAZVOJA REGIJE IN SLOVENIJE KOT CELOTE TO VREDNO PODPRETI ALI NE?

Vrednost 7214 Frekvenca
1 da, vredno 570
2 ne, ni vredno 155
3 ne vem, ne pozna, b.o. 203
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
725 209

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

lroj POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Vrednost 7313 Frekvenca
14 2
18 2
20 2
22 5
23 9
24 3
25 3
26 10
27 9
28 7
29 8
30 9
31 10
32 8
33 6
34 13
35 14
36 16
37 8
38 15
39 18
40 20
41 19
42 21
43 19
44 8
45 11
46 10
47 16
48 16
49 14
50 18
51 18
52 15
53 21
54 23
55 15
56 21
57 12
58 23
59 11
60 8
61 14
62 18
63 10
64 19
65 8
66 16
67 19
68 18
69 12
70 16
71 18
72 25
73 17
74 15
75 14
76 21
77 17
78 12
79 19
80 10
81 14
82 19
83 17
84 11
85 10
86 21
87 4
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
930 4 14 87 56.978 17.552

Vrednosti spremenljivk od 0 do 87

izob KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 7412 Frekvenca
1 OSNOVNA 147
2 KONČANA POKLICNA 124
3 KONČANA SREDNJA 438
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 220
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
929 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

tipk ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Vrednost 7511 Frekvenca
1 NA PODEŽELJU 370
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 307
3 V VEČJEM MESTU 107
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 145
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
929 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

zap ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Vrednost 7610 Frekvenca
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 257
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 156
3 SAMOZAPOSLEN 35
4 KMET 5
5 GOSPODINJA 18
6 UPOKOJENEC 312
7 ŠTUDENT, DIJAK 99
8 BREZPOSELN 46
9 DRUGO... 1
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
929 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

zap2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Vrednost 779 Frekvenca
1 DA, ZELO ME SKRBI 65
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 125
3 NE, TO ME NE SKRBI 220
4 ne vem, b.o. 3
Sysmiss 521
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
410 524

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

reg1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Vrednost 788 Frekvenca
1 sem veren 477
2 nisem veren 273
3 nekaj vmes... 161
4 zavrnil odg.,b.o. 19
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
911 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

spol SPOL

SPOL

Vrednost 797 Frekvenca
1 moški 411
2 ženska 523
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
934 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

kraj Kraj

Vrednost 806 Frekvenca
Zakrita vrednost 934
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
934 0

regija Regija

Vrednost 815 Frekvenca
1 POMURSKA 47
2 PODRAVSKA 134
3 KOROŠKA 41
4 SAVINJSKA 125
5 GORENJSKA 73
6 ZASAVSKA 21
7 OSREDNJA 222
8 SPOD. POSAVSKA 32
9 DOLENJSKA 106
10 GORIŠKA 50
11 OBALNO-KRAŠKA 51
12 KRAŠKA 13
Sysmiss 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

veln2

Vrednost 824 Frekvenca
0 miss 0
1 ->500 320
2 500-4000 230
3 4000-50000 223
4 NAD 50000 161
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
934 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

rstar STAROST

Vrednost 833 Frekvenca
30 ->30 189
45 31 - 45 233
60 46 - 60 244
99 61 -> 264
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
930 4

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

wskup STR. PREFERENCE

Vrednost 842 Frekvenca
1 DESUS 16
2 LDS 123
3 NSI 24
4 SDS 280
5 SLS 21
6 SNS 36
7 ZLSD 81
9 drugo 34
0 ne vem 312
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
615 319

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

wutez Poststratifikacijska utez

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
934 0 0.289 4.418 1 0.714

Vrednosti spremenljivk od 0.289060918910231 do 4.41845005870829

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Toš, N. (2009). Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: PBSI0501. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0501_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2009

SORODNE RAZISKAVE

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI9912 - Politbarometer PB12/99, Slovenija: December 1999

PBSI9911 - Politbarometer PB11/99, Slovenija: November 1999

PBSI9910 - Politbarometer PB10/99, Slovenija: Oktober 1999

PBSI9909 - Politbarometer PB9/99, Slovenija: September 1999

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI9906 - Politbarometer PB6/99, Slovenija: Junij 1999

PBSI9905 - Politbarometer PB5/99, Slovenija: Maj 1999

PBSI9904 - Politbarometer PB4/99, Slovenija: April 1999

PBSI9903 - Politbarometer PB3/99, Slovenija: Marec 1999

PBSI9902 - Politbarometer PB2/99, Slovenija: Februar 1999

PBSI9901 - Politbarometer PB1/99, Slovenija: Januar 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

PBSI9812 - Politbarometer PB12/98, Slovenija: December 1998

PBSI9811 - Politbarometer PB11/98, Slovenija: November 1998

PBSI9810 - Politbarometer PB10/98, Slovenija: Oktober 1998

PBSI9809 - Politbarometer PB9/98, Slovenija: September 1998

PBSI9807 - Politbarometer PB7/98, Slovenija: Julij 1998

PBSI9806 - Politbarometer PB6/98, Slovenija: Junij 1998

PBSI9805 - Politbarometer PB5/98, Slovenija: Maj 1998

PBSI9804 - Politbarometer PB4/98, Slovenija: April 1998

PBSI9803 - Politbarometer PB3/98, Slovenija: Marec 1998

PBSI9802 - Politbarometer PB2/98, Slovenija: Februar 1998

PBSI9801 - Politbarometer PB1/98, Slovenija: Januar 1998

PBSI9712 - Politbarometer PB12/97, Slovenija: December 1997

PBSI9711 - Politbarometer PB11/97, Slovenija: November 1997

PBSI9710 - Politbarometer PB10/97, Slovenija: Oktober 1997

PBSI9709 - Politbarometer PB09/97, Slovenija: September 1997

PBSI9707 - Politbarometer PB07/97, Slovenija: Julij 1997

PBSI9706 - Politbarometer PB06/97, Slovenija: Junij 1997

PBSI9705 - Politbarometer PB05/97, Slovenija: Maj 1997

PBSI9704 - Politbarometer PB04/97, Slovenija: April 1997

PBSI9703 - Politbarometer PB03/97, Slovenija: Marec 1997

PBSI9702 - Politbarometer PB02/97, Slovenija: Februar 1997

PBSI9701 - Politbarometer PB01/97, Slovenija: Januar 1997

PBSI9612 - Politbarometer PB12/96., Slovenija: December 1996

PBSI9611 - Politbarometer PB11/96, Slovenija: November 1996

PBSI9610 - Politbarometer PB10/96, Slovenija: Oktober 1996

PBSI9609 - Politbarometer PB09/96, Slovenija: September 1996

PBSI9607 - Politbarometer PB07/96, Slovenija: Julij 1996

PBSI9606 - Politbarometer PB06/96, Slovenija: Junij 1996

PBSI9605 - Politbarometer PB05/96, Slovenija: Maj 1996

PBSI9604 - Politbarometer PB04/96, Slovenija: April 1996

PBSI9603 - Politbarometer PB03/96, Slovenija: Marec 1996

PBSI9602 - Politbarometer PB02/96, Slovenija: Februar 1996

PBSI9601 - Politbarometer PB01/96, Slovenija: Januar 1996

PBSI9512 - Politbarometer PB12/95, Slovenija: December 1995

PBSI9511 - Politbarometer PB11/95, Slovenija: November 1995

PBSI9510 - Politbarometer PB10/95, Slovenija: Oktober 1995

PBSI9509 - Politbarometer PB9/95, Slovenija: September 1995

PBSI9507 - Politbarometer PB7/95, Slovenija: Julij 1995

PBSI9506 - Politbarometer PB6/95, Slovenija: Junij 1995

PBSI9505 - Politbarometer PB5/95, Slovenija: Maj 1995

PBSI9504 - Politbarometer PB4/95, Slovenija: April 1995

PBSI9503 - Politbarometer PB3/95, Slovenija: Marec 1995

PBSI9502 - Politbarometer PB2/95, Slovenija: Februar 1995

PBSI9501 - Politbarometer PB1/95, Slovenija: Januar 1995

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si