Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI0501
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0501_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Vovk, Tina
 • Broder, Živa
 • Kecman, Ivi
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; januar 2005)

Funding agency:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Project number:

CRP V5-0540-00 (Javnomnenjske raziskave o odnosu javnosti do aktualnih razmer in dogajanj v Sloveniji.) (ARRS)

Series:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora Janezu Janši kot predsedniku vlade, ocena delovanja ministrstev, zaupanje v institucije, udeležba na volitvah, levo-desna politična orientacija, okolje, onesnaževanje, cestni promet, Evropska ustavna pogodba, izgradnja 3. pomola

Keywords ELSST:
POLITIKA, POLITIKA, VOLITVE , VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM, VOLILNI SISTEM, POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
NOTRANJA POLITIKA
ZUNANJE ZADEVE


Abstract:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do institucij sistema ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok vključuje vprašanja o ekološki tematiki, o izgradnji tretjega pomola v Luki Koper, o Zakonu o cestno-prometnih predpisih, o Evropski ustavni listini ter o pomoči žrtvam v JV Aziji.

Methodology


Collection date: 18. januar 2005 - 20. januar 2005
Date of production: 2005-01
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI0501 - Politbarometer PB1/05 [datoteka podatkov], 2005

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 85
 • number of units: 934

Variable list

anketa

Value 13 Frequency
2005-01-15 934
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
934 2005-01-15 2005-01-15

q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 22 Frequency
1 zadovoljen 451
2 ni zadovoljen 397
3 ne vem, b.o. 85
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
848 86

Valid range from 1 to 3

q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 31 Frequency
1 zadovoljen 587
2 ni zadovoljen 318
3 ne vem, b.o. 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
905 29

Valid range from 1 to 3

anketa

Value 185 Frequency
2005-01-15 934
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
934 2005-01-15 2005-01-15

q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 284 Frequency
1 zadovoljen 451
2 ni zadovoljen 397
3 ne vem, b.o. 85
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
848 86

Valid range from 1 to 3

q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 383 Frequency
1 zadovoljen 587
2 ni zadovoljen 318
3 ne vem, b.o. 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
905 29

Valid range from 1 to 3

q481c ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE

ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE?

Value 482 Frequency
1 da, podpiram 557
2 ne, ne podpiram 219
3 ne vem, b.o. 158
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
776 158

Valid range from 1 to 3

v1 ČE UPOSTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES,

ČE UPOSTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? VZEMIMO, DA OCENJUJETE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES. KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE

Value 581 Frequency
1 zelo neuspešno 48
2 . 117
3 nekje vmes 432
4 . 148
5 zelo uspešno 36
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 153
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
781 153

Valid range from 1 to 6

v2 IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA JANŠE KOT

IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA JANŠE KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Value 680 Frequency
1 zelo neuspešno 34
2 . 67
3 nekje vmes 261
4 . 249
5 zelo uspešno 113
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 210
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
724 210

Valid range from 1 to 6

v3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAV

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Value 779 Frequency
1 zelo neuspešno 45
2 . 128
3 nekje vmes 369
4 . 154
5 zelo uspešno 34
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 204
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
730 204

Valid range from 1 to 6

v10 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽA

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, FRANCETA CUKJATIJA

Value 878 Frequency
1 zelo neuspešno 37
2 . 102
3 nekje vmes 274
4 . 153
5 zelo uspešno 59
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 309
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
625 309

Valid range from 1 to 6

v9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZI

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Value 977 Frequency
1 zelo neuspešno 47
2 . 141
3 nekje vmes 327
4 . 110
5 zelo uspešno 26
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 281
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
651 283

Valid range from 1 to 6

v5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE JANEZA DRNOVŠKA?

Value 1076 Frequency
1 zelo neuspešno 44
2 . 73
3 nekje vmes 257
4 . 320
5 zelo uspešno 173
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 65
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
867 67

Valid range from 1 to 6

m1 Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST D

Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV IN NJIHOVIH SEDANJIH MINISTROV, IN SICER NAJPREJ M. ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, MINISTER JANEZ DROBNIČ

Value 1175 Frequency
1 zelo neuspešno 63
2 . 117
3 nekje vmes 271
4 . 131
5 zelo uspešno 28
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 322
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
610 324

Valid range from 1 to 6

m3 M. ZA FINANCE, MINISTER ANDREJ BAJUK

M. ZA FINANCE, MINISTER ANDREJ BAJUK

Value 1274 Frequency
1 zelo neuspešno 78
2 . 159
3 nekje vmes 245
4 . 116
5 zelo uspešno 33
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 302
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
631 303

Valid range from 1 to 6

m4 M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTER ANDREJ VIZJ

M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTER ANDREJ VIZJAK

Value 1373 Frequency
1 zelo neuspešno 31
2 . 99
3 nekje vmes 288
4 . 105
5 zelo uspešno 31
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 378
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
554 380

Valid range from 1 to 6

m5 M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, MINISTRICA MARIJA LUKAČIČ

Value 1472 Frequency
1 zelo neuspešno 44
2 . 115
3 nekje vmes 261
4 . 84
5 zelo uspešno 12
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 417
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
516 418

Valid range from 1 to 6

m6 NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M

NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M. ZA KULTURO, MINISTER VASKO SIMONITI

Value 1571 Frequency
1 zelo neuspešno 25
2 . 75
3 nekje vmes 234
4 . 140
5 zelo uspešno 27
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 432
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
501 433

Valid range from 1 to 6

m7 M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER DRAGUTIN

M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER DRAGUTIN MATE

Value 1670 Frequency
1 zelo neuspešno 55
2 . 114
3 nekje vmes 240
4 . 101
5 zelo uspešno 30
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 392
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
540 394

Valid range from 1 to 6

m8 M. ZA OBRAMBO, MINISTER KARL ERJAVEC

M. ZA OBRAMBO, MINISTER KARL ERJAVEC

Value 1769 Frequency
1 zelo neuspešno 27
2 . 62
3 nekje vmes 229
4 . 190
5 zelo uspešno 56
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 369
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
564 370

Valid range from 1 to 6

m9 M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ

M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ PODOBNIK

Value 1868 Frequency
1 zelo neuspešno 87
2 . 153
3 nekje vmes 260
4 . 101
5 zelo uspešno 26
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 306
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
627 307

Valid range from 1 to 6

m10 M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER LOVRO ŠTURM

M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER LOVRO ŠTURM

Value 1967 Frequency
1 zelo neuspešno 39
2 . 112
3 nekje vmes 220
4 . 159
5 zelo uspešno 45
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 358
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
575 359

Valid range from 1 to 6

m11 IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE

IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE M. ZA PROMET, MINISTER JANEZ BOŽIČ

Value 2066 Frequency
1 zelo neuspešno 33
2 . 77
3 nekje vmes 236
4 . 130
5 zelo uspešno 38
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 419
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
514 420

Valid range from 1 to 6

m21 M. ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT, MINISTER MILAN Z

M. ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT, MINISTER MILAN ZVER

Value 2165 Frequency
1 zelo neuspešno 31
2 . 74
3 nekje vmes 241
4 . 183
5 zelo uspešno 56
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 348
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
585 349

Valid range from 1 to 6

m22 M. ZA VISOKO ŠOLSTVO ZNANOST IN TEHNOLOG

M. ZA VISOKO ŠOLSTVO ZNANOST IN TEHNOLOGIJO, MINISTER JURE ZUPAN

Value 2264 Frequency
1 zelo neuspešno 19
2 . 49
3 nekje vmes 220
4 . 126
5 zelo uspešno 44
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 473
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
458 476

Valid range from 1 to 6

m13 M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER ANDREJ BRUČAN

M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER ANDREJ BRUČAN

Value 2363 Frequency
1 zelo neuspešno 31
2 . 104
3 nekje vmes 233
4 . 179
5 zelo uspešno 60
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 325
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
607 327

Valid range from 1 to 6

m15 M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ

M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ RUPEL

Value 2462 Frequency
1 zelo neuspešno 55
2 . 101
3 nekje vmes 208
4 . 229
5 zelo uspešno 83
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 255
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
676 258

Valid range from 1 to 6

m23 M. ZA JAVNO UPRAVO, MINISTER GREGOR VIRA

M. ZA JAVNO UPRAVO, MINISTER GREGOR VIRANT

Value 2561 Frequency
1 zelo neuspešno 20
2 . 58
3 nekje vmes 221
4 . 150
5 zelo uspešno 59
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 423
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
508 426

Valid range from 1 to 6

m20 URAD VLADE ZA STRUKTURNO POLITIKO IN REG

URAD VLADE ZA STRUKTURNO POLITIKO IN REGIONALNI RAZVOJ, MINISTER IVAN ŽAGAR

Value 2660 Frequency
1 zelo neuspešno 17
2 . 57
3 nekje vmes 212
4 . 71
5 zelo uspešno 13
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 560
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
370 564

Valid range from 1 to 6

i1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: VLADI V CELOTI?

Value 2759 Frequency
1 najmanj zaupa 63
2 . 131
3 nekaj vmes 414
4 . 207
5 najbolj zaupa 73
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 43
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
888 46

Valid range from 1 to 6

i2 PREDSEDNIKU VLADE?

PREDSEDNIKU VLADE?

Value 2858 Frequency
1 najmanj zaupa 60
2 . 110
3 nekaj vmes 287
4 . 290
5 najbolj zaupa 128
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 55
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
875 59

Valid range from 1 to 6

i3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Value 2957 Frequency
1 najmanj zaupa 49
2 . 139
3 nekaj vmes 416
4 . 200
5 najbolj zaupa 49
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 78
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
853 81

Valid range from 1 to 6

i4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Value 3056 Frequency
1 najmanj zaupa 34
2 . 68
3 nekaj vmes 268
4 . 333
5 najbolj zaupa 192
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 35
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
895 39

Valid range from 1 to 6

i5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Value 3155 Frequency
1 najmanj zaupa 103
2 . 225
3 nekaj vmes 396
4 . 85
5 najbolj zaupa 20
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 102
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
829 105

Valid range from 1 to 6

i6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Value 3254 Frequency
1 najmanj zaupa 175
2 . 269
3 nekaj vmes 299
4 . 117
5 najbolj zaupa 20
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 50
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
880 54

Valid range from 1 to 6

i7 POLICIJI?

POLICIJI?

Value 3353 Frequency
1 najmanj zaupa 111
2 . 185
3 nekaj vmes 328
4 . 216
5 najbolj zaupa 57
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 33
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
897 37

Valid range from 1 to 6

i8 VOJSKI?

VOJSKI?

Value 3452 Frequency
1 najmanj zaupa 29
2 . 74
3 nekaj vmes 280
4 . 335
5 najbolj zaupa 134
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 77
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
852 82

Valid range from 1 to 6

i9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Value 3551 Frequency
1 najmanj zaupa 182
2 . 191
3 nekaj vmes 265
4 . 153
5 najbolj zaupa 81
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 58
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
872 62

Valid range from 1 to 6

i10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Value 3650 Frequency
1 najmanj zaupa 38
2 . 96
3 nekaj vmes 340
4 . 306
5 najbolj zaupa 97
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 52
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
877 57

Valid range from 1 to 6

i11 SLOVENSKEMU TOLARJU?

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Value 3749 Frequency
1 najmanj zaupa 29
2 . 60
3 nekaj vmes 268
4 . 391
5 najbolj zaupa 150
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 32
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
898 36

Valid range from 1 to 6

i13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Value 3848 Frequency
1 najmanj zaupa 45
2 . 135
3 nekaj vmes 367
4 . 267
5 najbolj zaupa 66
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 50
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
880 54

Valid range from 1 to 6

i14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Value 3947 Frequency
1 najmanj zaupa 59
2 . 190
3 nekaj vmes 374
4 . 219
5 najbolj zaupa 69
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 18
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
911 23

Valid range from 1 to 6

i23 EVROPSKI UNIJI?

EVROPSKI UNIJI?

Value 4046 Frequency
1 najmanj zaupa 29
2 . 102
3 nekaj vmes 366
4 . 283
5 najbolj zaupa 67
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 83
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
847 87

Valid range from 1 to 6

i21 NATU?

NATU?

Value 4145 Frequency
1 najmanj zaupa 98
2 . 166
3 nekaj vmes 330
4 . 176
5 najbolj zaupa 61
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 96
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
831 103

Valid range from 1 to 6

i22 ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

Value 4244 Frequency
1 najmanj zaupa 43
2 . 111
3 nekaj vmes 319
4 . 263
5 najbolj zaupa 93
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 100
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
829 105

Valid range from 1 to 6

i12 USTAVNEMU SODIŠČU?

USTAVNEMU SODIŠČU?

Value 4343 Frequency
1 najmanj zaupa 69
2 . 186
3 nekaj vmes 335
4 . 184
5 najbolj zaupa 39
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 117
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
813 121

Valid range from 1 to 6

i15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Value 4442 Frequency
1 najmanj zaupa 41
2 . 132
3 nekaj vmes 359
4 . 275
5 najbolj zaupa 98
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 25
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
905 29

Valid range from 1 to 6

i24 DRŽAVNI UPRAVI?

DRŽAVNI UPRAVI?

Value 4541 Frequency
1 najmanj zaupa 44
2 . 155
3 nekaj vmes 443
4 . 158
5 najbolj zaupa 34
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 95
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
834 100

Valid range from 1 to 6

i25 EVROPSKI VALUTI EVRU?

EVROPSKI VALUTI EVRU?

Value 4640 Frequency
1 najmanj zaupa 15
2 . 43
3 nekaj vmes 183
4 . 382
5 najbolj zaupa 228
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 78
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
851 83

Valid range from 1 to 6

w10 PRI VOLITVAH OKTOBRA 2004 JE BILO VELIKO

PRI VOLITVAH OKTOBRA 2004 JE BILO VELIKO DRŽAVLJANOV, KI SE ZARADI UTEMELJENIH RAZLOGOV NISO MOGLI ALI NISO HOTELI UDELEŽITI VOLITEV. KAKO JE BILO Z VAMI: ALI STE VOLILI ALI NISTE?

Value 4739 Frequency
1 je volil 742
2 ni volil 182
3 ne vem, b.o. 6
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
924 10

Valid range from 1 to 3

w20 IN ZA KANDIDATA KATERE STRANKE STE VOLIL

IN ZA KANDIDATA KATERE STRANKE STE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 4838 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 24
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 125
3 NSI - krscanska ljudska stranka 21
4 SDS - slovenska demokratska stranka 240
5 SLS - slovenska ljudska stranka 18
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 27
7 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 53
9 drugo stranko 30
0 ne vem, b.o. 204
Sysmiss 192
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
538 396

Valid range from 0 to 9

w DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Value 4937 Frequency
1 da 711
2 ne 168
3 ne vem, b.o. 51
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
879 55

Valid range from 1 to 3

w2 IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VO

IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 5036 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 14
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 90
3 NSI - krscanska ljudska stranka 18
4 SDS - slovenska demokratska stranka 240
5 SLS - slovenska ljudska stranka 17
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 27
7 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 58
9 drugo stranko 18
0 ne vem, b.o. 229
Sysmiss 223
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
482 452

Valid range from 0 to 9

w3 PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE? (anketar: ne beri strank!!!)

Value 5135 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 2
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 33
3 NSI - krscanska ljudska stranka 6
4 SDS - slovenska demokratska stranka 40
5 SLS - slovenska ljudska stranka 4
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 9
7 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 23
9 drugo stranko 16
0 ne vem, b.o. 312
Sysmiss 489
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
133 801

Valid range from 0 to 9

ld MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Value 5234 Frequency
1 prej levo 238
2 v sredino 198
3 prej desno 185
4 b.o. 309
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
621 313

Valid range from 1 to 4

q771a NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ POJAVOV OZ. PROBL

NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ POJAVOV OZ. PROBLEMOV POVEZANIH Z OKOLJEM, VI PA NA LESTVICI OD 1 DO 5 ZA VSAKEGA POSEBEJ POVEJTE KOLIKO STE ZANJ ZASKRBLJENI, PRI ČEMER 1 POMENI, DA SPLOH NISTE ZASKRBLJENI, 5 DA STE ZELO ZASKRBLJENI, 3 PA JE NEKJE VMES. KOLIKO STE ZASKRBLJENI GLEDE.... ONESNAŽEVANJE ZRAKA

Value 5333 Frequency
1 sploh ni zaskrbljen 23
2 . 29
3 nekaj vmes 118
4 . 245
5 zelo zaskrbljen 506
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 8
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
921 13

Valid range from 1 to 6

q771b HRUP, ROPOT

HRUP, ROPOT

Value 5432 Frequency
1 sploh ni zaskrbljen 56
2 . 101
3 nekaj vmes 295
4 . 239
5 zelo zaskrbljen 223
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 15
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
914 20

Valid range from 1 to 6

q771c ONESNAŽENOST VODA

ONESNAŽENOST VODA

Value 5531 Frequency
1 sploh ni zaskrbljen 19
2 . 26
3 nekaj vmes 109
4 . 243
5 zelo zaskrbljen 524
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 8
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
921 13

Valid range from 1 to 6

q771d NASTAJANJE ODPADKOV V GOSPODINJSTVIH

NASTAJANJE ODPADKOV V GOSPODINJSTVIH

Value 5630 Frequency
1 sploh ni zaskrbljen 33
2 . 49
3 nekaj vmes 213
4 . 281
5 zelo zaskrbljen 340
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 13
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
916 18

Valid range from 1 to 6

q771e POVEČEVANJE AVTOMOBILSKEGA PROMETA

POVEČEVANJE AVTOMOBILSKEGA PROMETA

Value 5729 Frequency
1 sploh ni zaskrbljen 35
2 . 42
3 nekaj vmes 177
4 . 267
5 zelo zaskrbljen 397
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 11
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
918 16

Valid range from 1 to 6

q771f IZUMIRANJE ŽIVALI IN RASTLIN

IZUMIRANJE ŽIVALI IN RASTLIN

Value 5828 Frequency
1 sploh ni zaskrbljen 27
2 . 39
3 nekaj vmes 153
4 . 240
5 zelo zaskrbljen 457
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 12
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
916 18

Valid range from 1 to 6

q771g UPORABA KEMIKALIJ

UPORABA KEMIKALIJ

Value 5927 Frequency
1 sploh ni zaskrbljen 18
2 . 30
3 nekaj vmes 114
4 . 217
5 zelo zaskrbljen 531
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 19
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 24

Valid range from 1 to 6

q771h EKSTREMNI VREMENSKI POJAVI KOT SO SUŠE,

EKSTREMNI VREMENSKI POJAVI KOT SO SUŠE, POPLAVE IN VIHARJI

Value 6026 Frequency
1 sploh ni zaskrbljen 27
2 . 55
3 nekaj vmes 140
4 . 245
5 zelo zaskrbljen 447
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 15
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
914 20

Valid range from 1 to 6

q771i RADIOAKTIVNI ODPADKI JEDRSKE ELEKTRARNE

RADIOAKTIVNI ODPADKI JEDRSKE ELEKTRARNE KRŠKO

Value 6125 Frequency
1 sploh ni zaskrbljen 43
2 . 67
3 nekaj vmes 171
4 . 197
5 zelo zaskrbljen 420
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 31
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
898 36

Valid range from 1 to 6

q772a NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ MOŽNIH UKREPOV ZA

NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ MOŽNIH UKREPOV ZA REŠEVANJE !OKOLJSKIH! PROBLEMOV POVEZANIH S PROMETOM PO SLOVENSKIH MESTIH. MED NAŠTETIMI UKREPI IZBERITE TISTEGA, KI JE PO VAŠEM MNENJU NAJBOLJŠI TER DRUGEGA NAJBOLJŠEGA.

Value 6224 Frequency
1 ZVIŠANJE CENE GORIVA 41
2 BOLJŠI JAVNI PREVOZ 330
3 VEČ POVRŠIN ZA PEŠCE IN KOLESARJE 211
4 ZAPORA MESTNIH SREDIŠČ ZA AVTOMOBILE 193
5 ZMANJŠANJE ŠTEVILA PARKIRNIH MEST V MESTNIH SREDIŠČIH 72
6 nič od tega, drugo 20
7 ne vem, b.o. 62
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
867 67

Valid range from 1 to 7

q772b KAJ PA DRUGI UKREP?

KAJ PA DRUGI UKREP?

Value 6323 Frequency
1 ZVIŠANJE CENE GORIVA 37
2 BOLJŠI JAVNI PREVOZ 200
3 VEČ POVRŠIN ZA PEŠCE IN KOLESARJE 267
4 ZAPORA MESTNIH SREDIŠČ ZA AVTOMOBILE 215
5 ZMANJŠANJE ŠTEVILA PARKIRNIH MEST V MESTNIH SREDIŠČIH 74
6 nič od tega, drugo 34
7 ne vem, b.o. 40
Sysmiss 67
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
827 107

Valid range from 1 to 7

q773 DENIMO, DA BI BIL JAVNI PROMET ORGANIZIR

DENIMO, DA BI BIL JAVNI PROMET ORGANIZIRAN POGOSTEJE, CENEJE PA TUDI UDOBNEJE ALI BI BILI PRIPRAVLJENI SPREMENITI NAVADE IN BI DNEVNO UPORABLJALI JAVNI PROMET?

Value 6422 Frequency
1 da, bi bil pripravljen 772
2 ne, ne bi bil pripravljen 106
3 neodločen, b.o. 50
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
878 56

Valid range from 1 to 3

q774 ALI ZA SVOJE VSAKODNEVNE POTREBE, NPR. P

ALI ZA SVOJE VSAKODNEVNE POTREBE, NPR. POT V SLUŽBO IN DRUGE OPRAVKE, UPORABLJATE AVTOMOBIL?

Value 6521 Frequency
1 da 582
2 ne 334
3 b.o. 12
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
916 18

Valid range from 1 to 3

q775 DENIMO DA BI VI KUPOVALI NOV AVTOMOBIL.

DENIMO DA BI VI KUPOVALI NOV AVTOMOBIL. ALI BI BIL ZA VAS PRI NAKUPU AVTOMOBILA POMEMBEN TUDI PODATEK O IZPUSTIH PLINOV, KI SO ŠKODLJIVI ZA OKOLJE?

Value 6620 Frequency
1 da, bil bi pomemben 760
2 ne, ne bi bil pomemben 123
3 b.o. 45
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
883 51

Valid range from 1 to 3

q776 KAKO OCENJUJETE DOSEDANJI ODZIV SLOVENCE

KAKO OCENJUJETE DOSEDANJI ODZIV SLOVENCEV NA NEDAVNO NARAVNO NESREČO V VZHODNI AZIJI? SLOVENCI SMO SE ODZVALI...

Value 6719 Frequency
1 SLABŠE KOT OSTALE EVROPSKE NACIJE 105
2 PRIBLIŽNO TAKO KOT OSTALE EVROPSKE NACIJE 650
3 BOLJE KOT OSTALE EVROPSKE NACIJE 115
4 ne vem, b.o. 58
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
870 64

Valid range from 1 to 4

q777 ALI STE VI OSEBNO OZ. KDO V VAŠI DRUŽINI

ALI STE VI OSEBNO OZ. KDO V VAŠI DRUŽINI PRISPEVALI DEL SREDSTEV ZA POMOČ ŽRTVAM NESREČE?

Value 6818 Frequency
1 da, on osebno 465
2 da, nekdo iz družine 134
3 ne 297
4 ne vem, b.o. 32
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
896 38

Valid range from 1 to 4

q778 S 1. JANUARJEM LETOŠNJEGA LETA JE V UPOR

S 1. JANUARJEM LETOŠNJEGA LETA JE V UPORABI NOVI ZAKON O VARNOSTI CESTNEGA PROMETA. SE VAM ZDI DA VOZNIKI VOZIJO SEDAJ...

Value 6917 Frequency
1 BOLJ V SKLADU S PREDPISI 565
2 ENAKO KOT PREJ 259
3 MANJ SKLADNO S PREDPISI 38
4 ne vem, b.o. 66
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
862 72

Valid range from 1 to 4

q779 EVROPSKI PARLAMENT JE Z VELIKO VEČINO SP

EVROPSKI PARLAMENT JE Z VELIKO VEČINO SPREJEL EVROPSKO USTAVNO LISTINO. ALI BI ZASE REKLI DA STE Z VSEBINO USTAVNE LISTINE ....

Value 7016 Frequency
1 DOBRO SEZNANJEN 28
2 DELOMA SEZNANJENI 203
3 BOLJ MALO SEZNANJENI 396
4 ALI NIČ NE VESTE O TEM 281
5 b.o. 20
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
908 26

Valid range from 1 to 5

q780 SLOVENSKA VLADA BO PREDLAGALA RATIFIKACI

SLOVENSKA VLADA BO PREDLAGALA RATIFIKACIJO TE USTAVNE LISTINE TUDI V SLOVENSKEM PARLAMENTU. ALI TO PODPIRATE ALI NE?

Value 7115 Frequency
1 da 522
2 ne 88
3 ne vem, b.o. 318
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
610 324

Valid range from 1 to 3

q781 IN ŠE ZA KONEC... LUKA KOPER IMA NAČRT I

IN ŠE ZA KONEC... LUKA KOPER IMA NAČRT IZGRADNJE 3. POMOLA. SE VAN ZDI, DA JE Z VIDIKA RAZVOJA REGIJE IN SLOVENIJE KOT CELOTE TO VREDNO PODPRETI ALI NE?

Value 7214 Frequency
1 da, vredno 570
2 ne, ni vredno 155
3 ne vem, ne pozna, b.o. 203
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
725 209

Valid range from 1 to 3

lroj POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Value 7313 Frequency
14 2
18 2
20 2
22 5
23 9
24 3
25 3
26 10
27 9
28 7
29 8
30 9
31 10
32 8
33 6
34 13
35 14
36 16
37 8
38 15
39 18
40 20
41 19
42 21
43 19
44 8
45 11
46 10
47 16
48 16
49 14
50 18
51 18
52 15
53 21
54 23
55 15
56 21
57 12
58 23
59 11
60 8
61 14
62 18
63 10
64 19
65 8
66 16
67 19
68 18
69 12
70 16
71 18
72 25
73 17
74 15
75 14
76 21
77 17
78 12
79 19
80 10
81 14
82 19
83 17
84 11
85 10
86 21
87 4
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
930 4 14 87 56.978 17.552

Valid range from 0 to 87

izob KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 7412 Frequency
1 OSNOVNA 147
2 KONČANA POKLICNA 124
3 KONČANA SREDNJA 438
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 220
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
929 5

Valid range from 1 to 4

tipk ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Value 7511 Frequency
1 NA PODEŽELJU 370
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 307
3 V VEČJEM MESTU 107
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 145
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
929 5

Valid range from 1 to 4

zap ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 7610 Frequency
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 257
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 156
3 SAMOZAPOSLEN 35
4 KMET 5
5 GOSPODINJA 18
6 UPOKOJENEC 312
7 ŠTUDENT, DIJAK 99
8 BREZPOSELN 46
9 DRUGO... 1
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
929 5

Valid range from 1 to 9

zap2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Value 779 Frequency
1 DA, ZELO ME SKRBI 65
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 125
3 NE, TO ME NE SKRBI 220
4 ne vem, b.o. 3
Sysmiss 521
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
410 524

Valid range from 1 to 4

reg1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 788 Frequency
1 sem veren 477
2 nisem veren 273
3 nekaj vmes... 161
4 zavrnil odg.,b.o. 19
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
911 23

Valid range from 1 to 4

spol SPOL

SPOL

Value 797 Frequency
1 moški 411
2 ženska 523
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
934 0

Valid range from 1 to 2

kraj Kraj

Value 806 Frequency
Zakrita vrednost 934
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
934 0

regija Regija

Value 815 Frequency
1 POMURSKA 47
2 PODRAVSKA 134
3 KOROŠKA 41
4 SAVINJSKA 125
5 GORENJSKA 73
6 ZASAVSKA 21
7 OSREDNJA 222
8 SPOD. POSAVSKA 32
9 DOLENJSKA 106
10 GORIŠKA 50
11 OBALNO-KRAŠKA 51
12 KRAŠKA 13
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
915 19

Valid range from 1 to 12

veln2

Value 824 Frequency
0 miss 0
1 ->500 320
2 500-4000 230
3 4000-50000 223
4 NAD 50000 161
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
934 0

Valid range from 0 to 4

rstar STAROST

Value 833 Frequency
30 ->30 189
45 31 - 45 233
60 46 - 60 244
99 61 -> 264
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
930 4

Valid range from 30 to 99

wskup STR. PREFERENCE

Value 842 Frequency
1 DESUS 16
2 LDS 123
3 NSI 24
4 SDS 280
5 SLS 21
6 SNS 36
7 ZLSD 81
9 drugo 34
0 ne vem 312
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
615 319

Valid range from 1 to 9

wutez Poststratifikacijska utez

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
934 0 0.289 4.418 1 0.714

Valid range from 0.289060918910231 to 4.41845005870829

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. (2009). Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI0501. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0501_V1

COBISS.SI
Publication date: 2009

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si