Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SUTR1304
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1304_V1
Glavni avtor(ji):
 • Makarovič, Matej
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Golob, Tea
 • Suklan, Jana
Izdelal datoteko podatkov:
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Nova Gorica, Slovenija; 2013)

Finančna podpora:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Serija:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Analiza vključuje tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem. Ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij omogoča primerljivost na medletni ravni.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

javno mnenje, materialna blaginja, življenjski standard, podpora vladi, strankarske preference

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - enakost in neenakost
Vsebinsko področja CERIF
Družbeni problemi in blagostanje, socialno skrbstvo
Vsebinska področja ADP
Materialna blaginja
Neenakost


Povzetek:

V okviru sklopa vprašanj o blaginji v Sloveniji se ugotavlja, kako prebivalci Slovenije doživljajo današnje gospodarske razmere: kako vidijo svoj materialni standard, kako živijo sami in kako se v Sloveniji na splošno živi, smo napredovali ali nazadovali in kaj naj bi prinesla prihodnost. V sklopu o aktualnih političnih vprašanjih se preverja podpora trenutni vladi in strankarske preference, ocenjuje se delo ministrske ekipe vlade Alenke Bratušek ter ocenjuje mnenje o zvišanju donosov slovenskih državnih obveznic in upravičenost kazenske ovadbe proti Janiju Božiču.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 8. april 2013 - 10. april 2013
Čas izdelave: 2013
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Polnoletni prebivalci Republike Slovenije.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Tip vzorca:

Stratificirano slučajno vzorčenje. Kot vzorčni okvir je bil uporabljen Telefonski imenik prebivalcev Slovenije. Način vzorčenja je stratificirano slučajno vzorčenje, kjer geografske regije predstavljajo stratume. Naključni vzorec iz vsakega stratuma se izbere sorazmerno z velikostjo (številom prebivalcev v posameznih regijah) stratuma. Nato je narejen naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne).

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

 • število spremenljivk: 20
 • število enot: 924

Verzija: november 2014

Spremenljivke

tip_kraj Naselje

Vrednost 13 Frekvenca
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 347
2 vas (500-1999 prebivalcev) 176
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 140
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 261
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
924 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

stat_reg Statistična regija

Vrednost 22 Frekvenca
1 Pomurska 55
2 Podravska 134
3 Koroška 33
4 Savinjska 124
5 Zasavska 19
6 Spodnjeposavska 33
7 Dolenjska 64
8 Osrednjeslovenska 234
9 Gorenjska 94
10 Notranjsko-kraška 23
11 Goriška 57
12 Obalno-kraška 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
924 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

q1 Ali se vam zdi, DA SE v Sloveniji NA SPLOŠNO danes v primerjavi z življenjem izpred petih let živi…?

1. Ali se vam zdi, da se v Sloveniji na splošno danes v primerjavi z življenjem izpred petih let živi…?

Vrednost 31 Frekvenca
1 Veliko slabše 171
2 Slabše 548
3 Približno enako 145
4 Bolje 44
5 Veliko bolje 8
9 Ne vem, b.o. (anketar ne bere) 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
916 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

tip_kraj Naselje

Vrednost 120 Frekvenca
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 347
2 vas (500-1999 prebivalcev) 176
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 140
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 261
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
924 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

stat_reg Statistična regija

Vrednost 219 Frekvenca
1 Pomurska 55
2 Podravska 134
3 Koroška 33
4 Savinjska 124
5 Zasavska 19
6 Spodnjeposavska 33
7 Dolenjska 64
8 Osrednjeslovenska 234
9 Gorenjska 94
10 Notranjsko-kraška 23
11 Goriška 57
12 Obalno-kraška 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
924 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

q1 Ali se vam zdi, DA SE v Sloveniji NA SPLOŠNO danes v primerjavi z življenjem izpred petih let živi…?

1. Ali se vam zdi, da se v Sloveniji na splošno danes v primerjavi z življenjem izpred petih let živi…?

Vrednost 318 Frekvenca
1 Veliko slabše 171
2 Slabše 548
3 Približno enako 145
4 Bolje 44
5 Veliko bolje 8
9 Ne vem, b.o. (anketar ne bere) 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
916 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2 Ali menite, DA SE BO v Sloveniji na splošno čez pet let živelo…?

2. Ali menite, da se bo v Sloveniji na splošno čez petih leta živelo…?

Vrednost 417 Frekvenca
1 Veliko slabše 68
2 Slabše 277
3 Približno enako 279
4 Bolje 245
5 Veliko bolje 11
9 Ne vem, b.o. (anketar ne bere) 44
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
880 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q3 Kako VI OSEBNO danes živite v primerjavi z vašim življenjem izpred petih let? Ali živite…?

3. Kako vi osebno danes živite v primerjavi z vašim življenjem izpred petih let? Ali živite…?

Vrednost 516 Frekvenca
1 Veliko slabše 71
2 Slabše 358
3 Približno enako 390
4 Bolje 92
5 Veliko bolje 12
9 Ne vem, b.o. (anketar ne bere) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
923 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4_1 Kako ste zadovoljni z vašim materialnim standardom na splošno?

4. Kako bi s šolsko oceno od 1 do 5 ocenili zadovoljstvo z vašim materialnim standardom na splošno?

Vrednost 615 Frekvenca
1 1 54
2 2 139
3 3 494
4 4 203
5 5 31
6 9 Ne vem (anketar ne bere) 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
921 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q5 Če bi razdelili družbo na štiri razrede glede na materialni standard, kam bi uvrstili samega sebe?

5. Če bi razdelili družbo na štiri razrede glede na materialni standard, kam bi uvrstili samega sebe?

Vrednost 714 Frekvenca
1 Nižji 187
2 Nižji srednji 483
3 Višji srednji 223
4 Višji 18
9 Ne vem, b.o. (anketar ne bere) 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
911 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q6 Ali si danes v primerjavi izpred petih let privoščite manj materialnih dobrin?

6. Ali si danes v primerjavi izpred petih let privoščite manj materialnih dobrin?

Vrednost 813 Frekvenca
1 Da, veliko manj 218
2 Da, nekoliko manj 371
3 Ne, približno enako 266
4 Ne, še kaj več 65
9 Ne vem, b.o. (anketar ne bere) 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
920 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q7 Ali podpirate sedanjo vlado?

7. Ali podpirate sedanjo vlado?

Vrednost 912 Frekvenca
1 Da 330
2 Ne 439
3 Ne vem, b.o. (anketar ne bere) 155
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
769 155

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q8 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

8. Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Vrednost 1011 Frekvenca
1 Socialni demokrati- SD 79
2 Slovenska demokratska stranka- SDS 71
3 Liberalna demokracija Slovenije- LDS 6
4 Pozitivna Slovenija– PS 42
5 Slovenska ljudska stranka- SLS 15
6 Nova Slovenija- NSI 21
7 Demokratična stranka upokojencev Slovenije- DESUS 14
8 Slovenska nacionalna stranka- SNS 11
9 Državljanska lista - DL 8
10 Zares 1
11 drugo (anketar ne bere) 36
13 nobene (anketar ne bere) 314
99 ne bi šel na volitve (anketar ne bere) 69
12 ne vem (anketar ne bere) 237
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
687 237 1 99 17.737 27.583

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

q9_1 Ocenite prosim kvaliteto ministrske ekipe vlade Alenke Bratušek.

9. Kako bi s šolsko oceno od 1 do 5 ocenili kvaliteto ministrske ekipe vlade Alenke Bratušek?

Vrednost 1110 Frekvenca
1 1 85
2 2 170
3 3 338
4 4 90
5 5 13
6 9 Ne vem (anketar ne bere) 228
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
696 228

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q10 Po nastopu vlade pod vodstvom mandatarke Alenke Bratušek, je prišlo do zvišanja donosov slovenskih državnih obveznic, kar pomeni dražje zadolževanje države?

10. Po nastopu vlade pod vodstvom mandatarke Alenke Bratušek, je prišlo do zvišanja donosov slovenskih državnih obveznic, kar pomeni dražje zadolževanje države? Kateri razlog za omenjeno situacijo se vam zdi bolj verjeten:

Vrednost 129 Frekvenca
1 Dražje zadolževanje slovenske države je pretežno posledica ciprske dolžniške krize. 200
2 Dražje zadolževanje slovenske države je pretežno posledica nezaupanja finančnih trgov v vlado Alenke Bratušek 304
3 Drugo 249
4 Ne vem (anketar ne bere) 171
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
753 171

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q11 Ali se vam zdi upravičeno, da je bila proti fotoreporterju Janiju Božiču vložena kazenska ovadba, ker je v dvorani Državnega zbora fotografiral SMS sporočilo Alenke Bratušek?

11. Ali se vam zdi upravičeno, da je bila proti fotoreporterju Janiju Božiču vložena kazenska ovadba, ker je v dvorani Državnega zbora fotografiral SMS sporočilo Alenke Bratušek?

Vrednost 138 Frekvenca
1 Da, prav je tako 243
2 Ne, to ni prav 442
3 Ne vem (anketar ne bere) 239
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
685 239

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Spol Spol?

Vrednost 147 Frekvenca
1 M 442
2 Ž 482
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
924 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Izobrazb Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

13. Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

Vrednost 156 Frekvenca
1 Osnovna ali manj 74
2 Poklicna 125
3 Srednja 405
4 Višja, visoka ali več 318
9 Brez odgovora 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
922 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

doh Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

14. Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

Vrednost 165 Frekvenca
1 Pod 500 167
2 500-1000 426
3 Nad 1000-2000 207
4 Nad 2000 17
5 Nima dohodkov 66
9 b.o. (anketar ne bere) 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
883 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

LetoRo_1 ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?. PIŠI CELO LETNICO: 1975

15. Zaupajte nam prosim še letnico vašega rojstva?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
917 7 1921 1995 1964.18 16.917

Vrednosti spremenljivk od 1921 do 1995

STAROST Starost

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
917 7 18 92 48.82 16.917

Vrednosti spremenljivk od 18 do 92

KSTAROST Starost po kategorijah

Vrednost 192 Frekvenca
1 18-34 let 242
2 35-54 let 309
3 55 in več 366
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
917 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

kutez Korigirana utež po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
924 0 0.162 3.672 0.999 0.944

Vrednosti spremenljivk od 0.161946409548587 do 3.67188612099644

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Makarovič, Matej (2013). SUTR1304 - SLOVENSKI UTRIP (april 2013), Materialna blaginja in neenakost [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

 1. Makarovič, Matej (2013). »Materialna blaginja in neenakost«, SLOVENSKI UTRIP, Raziskava javnega mnenja, April 2013.
 2. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Makarovič, M., Rončević, B., Tomšič, M., Golob, T. in Suklan, J. (2015). Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SUTR1304. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1304_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2015

SORODNE RAZISKAVE

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si