Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

Basic Study Information

ADP - IDNo: SUTR1304
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1304_V1
Main author(s):
 • Makarovič, Matej
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Golob, Tea
 • Suklan, Jana
Data file producer:
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Nova Gorica, Slovenija; 2013)

Funding agency:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Project number:

510 (Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici)

Series:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Analiza vključuje tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem. Ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij omogoča primerljivost na medletni ravni.

Study Content

Keywords:

javno mnenje, materialna blaginja, življenjski standard, podpora vladi, strankarske preference

Keywords ELSST:
GOSPODARSKI IN DRUŽBENI RAZVOJ, ŽIVLJENJSKE RAZMERE, BLAGINJA, POLITIČNO STALIŠČE, VOLITVE

Topic Classification CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - enakost in neenakost
Topic Classification CERIF
Družbeni problemi in blagostanje, socialno skrbstvo
Topic Classification ADP
Materialna blaginja
Neenakost


Abstract:

V okviru sklopa vprašanj o blaginji v Sloveniji se ugotavlja, kako prebivalci Slovenije doživljajo današnje gospodarske razmere: kako vidijo svoj materialni standard, kako živijo sami in kako se v Sloveniji na splošno živi, smo napredovali ali nazadovali in kaj naj bi prinesla prihodnost. V sklopu o aktualnih političnih vprašanjih se preverja podpora trenutni vladi in strankarske preference, ocenjuje se delo ministrske ekipe vlade Alenke Bratušek ter ocenjuje mnenje o zvišanju donosov slovenskih državnih obveznic in upravičenost kazenske ovadbe proti Janiju Božiču.

Methodology


Collection date: 8. april 2013 - 10. april 2013
Date of production: 2013
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Polnoletni prebivalci Republike Slovenije.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Sampling procedure:

Stratificirano slučajno vzorčenje. Kot vzorčni okvir je bil uporabljen Telefonski imenik prebivalcev Slovenije. Način vzorčenja je stratificirano slučajno vzorčenje, kjer geografske regije predstavljajo stratume. Naključni vzorec iz vsakega stratuma se izbere sorazmerno z velikostjo (številom prebivalcev v posameznih regijah) stratuma. Nato je narejen naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne).

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 20
 • number of units: 924

Version: november 2014

Variable list

tip_kraj Naselje

Value 13 Frequency
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 347
2 vas (500-1999 prebivalcev) 176
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 140
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 261
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
924 0

Valid range from 1 to 4

stat_reg Statistična regija

Value 22 Frequency
1 Pomurska 55
2 Podravska 134
3 Koroška 33
4 Savinjska 124
5 Zasavska 19
6 Spodnjeposavska 33
7 Dolenjska 64
8 Osrednjeslovenska 234
9 Gorenjska 94
10 Notranjsko-kraška 23
11 Goriška 57
12 Obalno-kraška 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
924 0

Valid range from 1 to 12

q1 Ali se vam zdi, DA SE v Sloveniji NA SPLOŠNO danes v primerjavi z življenjem izpred petih let živi…?

1. Ali se vam zdi, da se v Sloveniji na splošno danes v primerjavi z življenjem izpred petih let živi…?

Value 31 Frequency
1 Veliko slabše 171
2 Slabše 548
3 Približno enako 145
4 Bolje 44
5 Veliko bolje 8
9 Ne vem, b.o. (anketar ne bere) 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
916 8

Valid range from 1 to 5

tip_kraj Naselje

Value 120 Frequency
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 347
2 vas (500-1999 prebivalcev) 176
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 140
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 261
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
924 0

Valid range from 1 to 4

stat_reg Statistična regija

Value 219 Frequency
1 Pomurska 55
2 Podravska 134
3 Koroška 33
4 Savinjska 124
5 Zasavska 19
6 Spodnjeposavska 33
7 Dolenjska 64
8 Osrednjeslovenska 234
9 Gorenjska 94
10 Notranjsko-kraška 23
11 Goriška 57
12 Obalno-kraška 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
924 0

Valid range from 1 to 12

q1 Ali se vam zdi, DA SE v Sloveniji NA SPLOŠNO danes v primerjavi z življenjem izpred petih let živi…?

1. Ali se vam zdi, da se v Sloveniji na splošno danes v primerjavi z življenjem izpred petih let živi…?

Value 318 Frequency
1 Veliko slabše 171
2 Slabše 548
3 Približno enako 145
4 Bolje 44
5 Veliko bolje 8
9 Ne vem, b.o. (anketar ne bere) 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
916 8

Valid range from 1 to 5

q2 Ali menite, DA SE BO v Sloveniji na splošno čez pet let živelo…?

2. Ali menite, da se bo v Sloveniji na splošno čez petih leta živelo…?

Value 417 Frequency
1 Veliko slabše 68
2 Slabše 277
3 Približno enako 279
4 Bolje 245
5 Veliko bolje 11
9 Ne vem, b.o. (anketar ne bere) 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
880 44

Valid range from 1 to 5

q3 Kako VI OSEBNO danes živite v primerjavi z vašim življenjem izpred petih let? Ali živite…?

3. Kako vi osebno danes živite v primerjavi z vašim življenjem izpred petih let? Ali živite…?

Value 516 Frequency
1 Veliko slabše 71
2 Slabše 358
3 Približno enako 390
4 Bolje 92
5 Veliko bolje 12
9 Ne vem, b.o. (anketar ne bere) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
923 1

Valid range from 1 to 5

q4_1 Kako ste zadovoljni z vašim materialnim standardom na splošno?

4. Kako bi s šolsko oceno od 1 do 5 ocenili zadovoljstvo z vašim materialnim standardom na splošno?

Value 615 Frequency
1 1 54
2 2 139
3 3 494
4 4 203
5 5 31
6 9 Ne vem (anketar ne bere) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
921 3

Valid range from 1 to 5

q5 Če bi razdelili družbo na štiri razrede glede na materialni standard, kam bi uvrstili samega sebe?

5. Če bi razdelili družbo na štiri razrede glede na materialni standard, kam bi uvrstili samega sebe?

Value 714 Frequency
1 Nižji 187
2 Nižji srednji 483
3 Višji srednji 223
4 Višji 18
9 Ne vem, b.o. (anketar ne bere) 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
911 13

Valid range from 1 to 4

q6 Ali si danes v primerjavi izpred petih let privoščite manj materialnih dobrin?

6. Ali si danes v primerjavi izpred petih let privoščite manj materialnih dobrin?

Value 813 Frequency
1 Da, veliko manj 218
2 Da, nekoliko manj 371
3 Ne, približno enako 266
4 Ne, še kaj več 65
9 Ne vem, b.o. (anketar ne bere) 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
920 4

Valid range from 1 to 4

q7 Ali podpirate sedanjo vlado?

7. Ali podpirate sedanjo vlado?

Value 912 Frequency
1 Da 330
2 Ne 439
3 Ne vem, b.o. (anketar ne bere) 155
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
769 155

Valid range from 1 to 2

q8 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

8. Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Value 1011 Frequency
1 Socialni demokrati- SD 79
2 Slovenska demokratska stranka- SDS 71
3 Liberalna demokracija Slovenije- LDS 6
4 Pozitivna Slovenija– PS 42
5 Slovenska ljudska stranka- SLS 15
6 Nova Slovenija- NSI 21
7 Demokratična stranka upokojencev Slovenije- DESUS 14
8 Slovenska nacionalna stranka- SNS 11
9 Državljanska lista - DL 8
10 Zares 1
11 drugo (anketar ne bere) 36
13 nobene (anketar ne bere) 314
99 ne bi šel na volitve (anketar ne bere) 69
12 ne vem (anketar ne bere) 237
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
687 237 1 99 17.737 27.583

Valid range from 1 to 99

q9_1 Ocenite prosim kvaliteto ministrske ekipe vlade Alenke Bratušek.

9. Kako bi s šolsko oceno od 1 do 5 ocenili kvaliteto ministrske ekipe vlade Alenke Bratušek?

Value 1110 Frequency
1 1 85
2 2 170
3 3 338
4 4 90
5 5 13
6 9 Ne vem (anketar ne bere) 228
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
696 228

Valid range from 1 to 5

q10 Po nastopu vlade pod vodstvom mandatarke Alenke Bratušek, je prišlo do zvišanja donosov slovenskih državnih obveznic, kar pomeni dražje zadolževanje države?

10. Po nastopu vlade pod vodstvom mandatarke Alenke Bratušek, je prišlo do zvišanja donosov slovenskih državnih obveznic, kar pomeni dražje zadolževanje države? Kateri razlog za omenjeno situacijo se vam zdi bolj verjeten:

Value 129 Frequency
1 Dražje zadolževanje slovenske države je pretežno posledica ciprske dolžniške krize. 200
2 Dražje zadolževanje slovenske države je pretežno posledica nezaupanja finančnih trgov v vlado Alenke Bratušek 304
3 Drugo 249
4 Ne vem (anketar ne bere) 171
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
753 171

Valid range from 1 to 3

q11 Ali se vam zdi upravičeno, da je bila proti fotoreporterju Janiju Božiču vložena kazenska ovadba, ker je v dvorani Državnega zbora fotografiral SMS sporočilo Alenke Bratušek?

11. Ali se vam zdi upravičeno, da je bila proti fotoreporterju Janiju Božiču vložena kazenska ovadba, ker je v dvorani Državnega zbora fotografiral SMS sporočilo Alenke Bratušek?

Value 138 Frequency
1 Da, prav je tako 243
2 Ne, to ni prav 442
3 Ne vem (anketar ne bere) 239
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
685 239

Valid range from 1 to 2

Spol Spol?

Value 147 Frequency
1 M 442
2 Ž 482
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
924 0

Valid range from 1 to 2

Izobrazb Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

13. Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

Value 156 Frequency
1 Osnovna ali manj 74
2 Poklicna 125
3 Srednja 405
4 Višja, visoka ali več 318
9 Brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
922 2

Valid range from 1 to 4

doh Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

14. Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

Value 165 Frequency
1 Pod 500 167
2 500-1000 426
3 Nad 1000-2000 207
4 Nad 2000 17
5 Nima dohodkov 66
9 b.o. (anketar ne bere) 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
883 41

Valid range from 1 to 5

LetoRo_1 ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?. PIŠI CELO LETNICO: 1975

15. Zaupajte nam prosim še letnico vašega rojstva?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
917 7 1921 1995 1964.18 16.917

Valid range from 1921 to 1995

STAROST Starost

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
917 7 18 92 48.82 16.917

Valid range from 18 to 92

KSTAROST Starost po kategorijah

Value 192 Frequency
1 18-34 let 242
2 35-54 let 309
3 55 in več 366
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
917 7

Valid range from 1 to 3

kutez Korigirana utež po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
924 0 0.162 3.672 0.999 0.944

Valid range from 0.161946409548587 to 3.67188612099644

Materials of the Study

 1. Makarovič, Matej (2013). SUTR1304 - SLOVENSKI UTRIP (april 2013), Materialna blaginja in neenakost [Vprašalnik].

Study Results Materials

 1. Makarovič, Matej (2013). »Materialna blaginja in neenakost«, SLOVENSKI UTRIP, Raziskava javnega mnenja, April 2013.
 2. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  How to CITE this study?

Makarovič, M., Rončević, B., Tomšič, M., Golob, T. and Suklan, J. (2015). Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: SUTR1304. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1304_V1

COBISS.SI
Publication date: 2015

SIMILAR STUDIES

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si