Referendum o umetnem oplojevanju (sledenje - IV. del)

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: UMOPL401
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_UMOPL401_V1
Glavni avtor(ji):
  • Batagelj, Zenel
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Hohkraut, Tomaž
Izdelal datoteko podatkov:
CATI - CATI, Trženjske, Medijske, Družbene raziskave in Svetovanje, d.o.o. (Ljubljana; 2001)

Finančna podpora:

Radio-televizija Slovenija

Serija:
  • ODZIV/TV Odziv - Javnomnenjske raziskave

    TV ODZIV je serija javnomnenjskih raziskav o aktualnih tematikah, ki so predvajane v TV Dnevniku, Televiziji Slovenija, ob nedeljah.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

referendum o umetnem oplojevanju, udeležba in glasovanje na referendumu, umetna oploditev zdrave samske ženske, razširjena demografija

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Vsebinsko področja CERIF
Družbene spremembe, teorija socialnega dela
Vsebinska področja ADP
referendum o umetnem uplojevanju


Povzetek:

Namen raziskave je ugotoviti verjetnost anketiranih v udeležbi na referendumu o umetnem oplojevanju in namero glasovanja. Ugotoviti pa se je želelo tudi mnenje do omogočanja pravice do umetne oploditve tudi samskim ženskam.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 9 junij 2001 - 15 junij 2001
Čas izdelave: 2001
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Slovenija

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Ciljna populacija so osebe stare od 18 do 75 let.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

CATI, Trženjske, Medijske, Družbene raziskave in Svetovanje, d.o.o.

Tip vzorca:

Sistematično slučajno vzorčenje. Za vzorčni okvir je seznam vseh telefonskih naročnikov pri Telekomu.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Na zbranih podatkih je bilo naknadno izvedeno uteževanje vzorca, ki porazdelitve izbranih (interakcijo med spolom in starostjo, regijo ter izobrazbo) spremenljivk prilagodi populacijski strukturi. Uteženi vzorec se tako v izbranih kontrolnih spremenljivkah popolnoma ujema s populacijo od 18 do 75 let.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: UMOPL401 - Referendum o umetnem oplojevanju (IV.del) [datoteka podatkov], 2001

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 34
  • število enot: 873

Spremenljivke

AREACODE

Vrednost 13 Frekvenca
1 240
2 230
3 132
4 90
5 110
7 71

ARCDATE

Vrednost 22 Frekvenca
872 873

Vrednosti spremenljivk od 2001-06-09 do 2001-06-15

DQ300 Še nekaj splošnih vprašanj o vašem gospodinjstvu in o vas, ki jih potrebujemo samo za statistične analize. Nam lahko poveste koliko članov šteje vaše gospodinjstvo?

Vrednost 31 Frekvenca
1 1 101
2 2 176
3 3 218
4 4 236
5 5 87
6 6 34
7 7 11
8 8 in več 9
98 zavrnil 1
99 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
872 1 8 3.25573 1.44313

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

AREACODE

Vrednost 134 Frekvenca
1 240
2 230
3 132
4 90
5 110
7 71

ARCDATE

Vrednost 233 Frekvenca
872 873

Vrednosti spremenljivk od 2001-06-09 do 2001-06-15

DQ300 Še nekaj splošnih vprašanj o vašem gospodinjstvu in o vas, ki jih potrebujemo samo za statistične analize. Nam lahko poveste koliko članov šteje vaše gospodinjstvo?

Vrednost 332 Frekvenca
1 1 101
2 2 176
3 3 218
4 4 236
5 5 87
6 6 34
7 7 11
8 8 in več 9
98 zavrnil 1
99 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
872 1 8 3.25573 1.44313

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

SGOSP Kdo v vašem gospodinjstvu opravi večino nakupov v trgovini?

Vrednost 431 Frekvenca
1 v glavnem jaz 293
2 jaz in nekdo drug 187
3 nekdo drug 291
98 zavrnil 1
99 ne vem 0
SYSMISS 101

LETO_R Še nekaj vprašanj o vas. Nam lahko prosim zaupate letnico vašega rojstva?

Vrednost 530 Frekvenca
1923 1
1924 3
1925 1
1926 10
1927 6
1928 14
1929 12
1930 15
1931 14
1932 15
1933 8
1934 15
1935 9
1936 15
1937 16
1938 16
1939 20
1940 17
1941 11
1942 24
1943 14
1944 12
1945 6
1946 15
1947 12
1948 16
1949 15
1950 18
1951 16
1952 15
1953 20
1954 15
1955 10
1956 18
1957 18
1958 16
1959 14
1960 16
1961 19
1962 18
1963 11
1964 20
1965 8
1966 16
1967 15
1968 8
1969 12
1970 16
1971 14
1972 12
1973 11
1974 17
1975 20
1976 11
1977 19
1978 26
1979 23
1980 19
1981 15
1982 14
1983 14
SYSMISS 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
866 1923 1983 1955.59 16.6582

Vrednosti spremenljivk od 1923 do 1983

MES_R V katerem mesecu ste rojeni?

Vrednost 629 Frekvenca
1 januar 74
2 februar 81
3 marec 97
4 april 113
5 maj 125
6 junij 70
7 julij 37
8 avgust 51
9 september 53
10 oktober 45
11 november 62
12 december 61
98 zavrnil 4
99 ne vem 0

RF1 V Sloveniji bo 17. junija potekal referendum o strinjanju z uveljavitvijo sprememb zakona o postopkih umetne oploditve. Se boste referenduma bolj verjeno udeležili ali se ga bolj verjetno ne boste udeležili?

Vrednost 728 Frekvenca
1 bolj verjetno se ga bom udeležil 532
2 bolj verjetno se ga ne bom udeležil 277
3 nisem se še odločil, ne vem 58
4 sploh ne vem da bo referendum 6
5 nima volilne pravice, tujec 0
98 zavrnil 0

RF2 Se ga boste udeležili zagotovo ali samo verjetno?

Vrednost 827 Frekvenca
1 zagotovo se ga bom udeležil 456
2 verjetno se ga bom udeležil 76
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
SYSMISS 341
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
532 1 2 1.14286 0.350256

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

RF3 Se ga zagotovo ne boste udeležili ali samo verjetno?

Vrednost 926 Frekvenca
1 zagotovo se ga ne bom udeležil 177
2 najbrž se ga ne bom udeležil 98
98 zavrnil 0
99 ne vem 2
SYSMISS 596
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
275 1 2 1.35636 0.479798

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

RF4 Nam lahko zaupate tudi, kako nameravate glasovati?

Vrednost 1025 Frekvenca
1 zagotovo bom glasoval za 153
2 verjetno bom glasoval za 41
3 verjetno bom glasoval proti 43
4 zagotovo bom glasoval proti 209
98 zavrnil 32
99 ni se ae odločil 54
SYSMISS 341
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
446 1 4 2.69058 1.35688

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

RF5 Ali nam lahko, ne glede na to ali se boste referenduma udeležili ali ne zaupate, kakšno je vaše mnenje o referendumskem vprašanju. Ali bi v primeru, da bi se ga udeležili, glasovali:

Vrednost 1124 Frekvenca
1 zagotovo bi glasoval za 45
2 verjetno bi glasoval za 40
3 verjetno bi glasoval proti 35
4 zagotovo bi glasoval proti 144
98 zavrnil 12
99 ni se ae odločil 59
SYSMISS 538
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
264 1 4 3.05303 1.17525

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

RF6 V razpravah okoli referenduma je najbolj aktualno vprašanje, ali omogočiti pravico do umetne oploditve tudi samskim ženskam. Ali vi osebno menite, da bi morale imeti samske ženske pravico do umetne oploditve ali ne?

Vrednost 1223 Frekvenca
1 da 357
2 ne 406
3 neodločen 84
98 zavrnil 26

RFSTR1 Se morda ae spomnite, za katero stranko oziroma kandidata katere stranke za Državni zbor ste volili na zadnjih državnozborskih volitvah oktobra 2000?

Vrednost 1322 Frekvenca
0 nobene, ni volil 169
1 LDS Liberalna demokracija Slovenije 243
2 SDS Social demokratska stranka 74
5 SKD+SLS Slovenska ljudska stranka 36
6 ZL Združena lista social demokratov 51
7 SNS Slovenska nacionalna stranka 17
8 ZS Zeleni Slovenije 6
9 DS Demokratska stranka 3
10 Desus - demokratična stranka upokojencev 13
11 Nova Slovenija (Bajuk in Peterle) 16
12 SMS - stranka mladih 14
13 NOVA stranka (ženska stranka) 1
30 LEVE - lds, združena lista, desus 2
40 DESNE - sds, sls, skd, nova slovenija 1
97 drugo 6
98 zavrnil 67
99 ne vem 154

POL43 Katero stranko pa bi volili, če bi bile državnozborske volitve prihodnjo nedeljo? Upoštevate lahko čisto vse politične stranke.

Vrednost 1421 Frekvenca
0 ne bi volil nikogar 115
1 LDS Liberalna demokracija Slovenije 30
2 SDS Social demokratska stranka 12
5 SKD+SLS Slovenska ljudska stranka 4
6 ZL Združena lista social demokratov 10
7 SNS Slovenska nacionalna stranka 6
8 ZS Zeleni Slovenije 1
9 DS Demokratska stranka 0
10 Desus - demokratična stranka upokojencev 3
11 Nova Slovenija (Bajuk in Peterle) 2
12 SMS - stranka mladih 4
13 NOVA stranka (ženska stranka) 0
30 LEVE - lds, združena lista, desus 1
40 DESNE - sds, sls, skd, nova slovenija 2
97 drugo 4
98 zavrnil 46
99 ne vem 144
88 ne bo odgovarjal na politiko 6
SYSMISS 483

DEL_AKT Ste trenutno zaposleni ali kaj drugega?

Vrednost 1520 Frekvenca
1 ZAPOSLEN (PRI DELODAJALCU) 404
2 LASTNIK PODJETJA - delodajalec 7
3 OBRTNIK 2
4 SAMOSTOJNI PODJETNIK 12
5 samozaposleni strokovnjaki (odvetnik, zdravnik, arhitekt) 0
6 SVOBODNI POKLICI (umetnik, svob. novinar, svob. igralec) 1
7 pogodbeno delo, avtorska pogodba 0
8 NEZAPOSLEN 47
9 UPOKOJENEC 265
10 osnovnošolec 0
11 SREDNJEŠOLCI 22
12 atudent 66
13 VAJENCI 1
14 KMETOVALEC/kmetovalka, DELA-POMAGA NA KMETIJI 25
15 GOSPODINJA, SLUŽKINJA, NEGOVALKA NA DOMU 6
16 POMAGAJOčI čLAN V GOSPODINJSTVU (DELAVNICA, gostilna) 3
17 DELOVNO NEZMOžEN - invalid,... 6
97 drugo... vpiši 5
98 zavrnil 1
99 ne vem 0

GOSPA ALI BI ZASE REKLI, DA STE KMEČKA GOSPODINJA ALI NE?

Vrednost 1619 Frekvenca
1 da 13
2 ne 6
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
SYSMISS 854
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19 1 2 1.31579 0.477567

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

DEL_ADR ....

Vrednost 1718 Frekvenca
868
civilno sluzenje vojske 1
na cakanju 1
porodniska 2
veteran 1

X3 Kakšna je vaša dokončana izobrazba?

Vrednost 1817 Frekvenca
1 nedokončana osnovna šola 24
2 osnovna šola 125
3 poklicna šola 194
4 štiriletna srednja šola 264
5 višja šola 81
6 visoka šola 87
7 magisterij 6
8 doktorat 2
98 zavrnil 1
99 ne vem 0
SYSMISS 89

X3_DOD1 Ste se kdaj šolali za višjo izobrazbo, kot jo imate dokončano?

Vrednost 1916 Frekvenca
1 ni se šolal 307
2 šola se sedaj 26
3 šolal se je v preteklosti 105
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
SYSMISS 435

X3_DOD2 Za pridobitev katere izobrazbe?

Vrednost 2015 Frekvenca
1 višja šola 58
2 visoka 55
3 magisterij 15
4 doktorat 2
5 specializacija 1
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
SYSMISS 742
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
131 1 5 1.72519 0.784988

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

X3_DOD3 Koliko letnikov ste konšali?

Vrednost 2114 Frekvenca
0 nobenega 25
1 enega 37
2 dva 21
3 tri 7
4 atiri 1
5 pet 0
6 samo še diploma 2
98 zavrnil 0
99 ne vem 1
SYSMISS 779

ZSTAN Kaj pa vaš zakonski stan?

Vrednost 2213 Frekvenca
1 samski 186
2 izvenzakonska zveza 76
3 poročen 460
4 ločen(a) 41
5 vdovec,vdova 87
98 zavrnil 1
99 ne vem 0
SYSMISS 22

SDOH1 Še vprašanje o vaših dohodkih. Je vaš osebni povprečni mesečni prihodek večji ali manjši od 100.000 tolarjev, če upoštevate neto vrednost?

Vrednost 2312 Frekvenca
1 manjši 418
2 točno 100.000 SIT 51
3 večji 342
5 nimam dohodka 17
4 ne želim odgovoriti 5
98 zavrnil 16
99 ne vem 2
SYSMISS 22

SDOH2 Ali je vaš povprečni mesečni prihodek večji ali manjši od 50.000 tolarjev, če upoštevate neto vrednost?

Vrednost 2411 Frekvenca
1 manjši 94
2 točno 50.000 SIT 38
3 večji 283
4 ne želim odgovoriti 0
98 zavrnil 1
99 ne vem 2
SYSMISS 455

SDOH3 Ali je vaš povprečni mesečni prihodek večji ali manjši od 150.000 tolarjev, če upoštevate neto vrednost?

Vrednost 2510 Frekvenca
1 manjši 167
2 točno 150.000 SIT 31
3 večji 134
4 ne želim odgovoriti 4
98 zavrnil 5
99 ne vem 1
SYSMISS 531

SDOH4 Ali je vaš povprečni mesečni prihodek večji ali manjši od 200.000 tolarjev, če upoštevate neto vrednost?

Vrednost 269 Frekvenca
1 manjši 74
2 točno 200.000 SIT 10
3 večji 48
4 ne želim odgovoriti 0
98 zavrnil 2
99 ne vem 0
SYSMISS 739

DGOSP Ali ste vi tisti, ki v vašem gospodinjstvu največ prispeva k družinskemu prihodku?

Vrednost 278 Frekvenca
1 v glavnem jaz 286
2 jaz in drugi približno enako 168
3 nekdo drug 298
98 zavrnil 3
99 ne vem 3
SYSMISS 115

DQ320 Koliko otrok, starih do 19 let, živi v vašem gospodinjstvu?

Vrednost 287 Frekvenca
0 noben 425
1 eden 167
2 dva 144
3 trije ali več 34
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
SYSMISS 103

DQ322 Koliko od teh pa jih hodi v osnovno šolo?

Vrednost 296 Frekvenca
0 noben 164
1 eden 124
2 dva 50
3 trije ali več 7
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
SYSMISS 528

DQ321 Koliko pa je star najmlajši otrok?

Vrednost 305 Frekvenca
0 17
1 15
2 24
3 27
4 23
5 12
6 21
7 18
8 14
9 12
10 20
11 14
12 11
13 13
14 19
15 13
16 16
17 23
18 21
19 7
20 4
21 1
SYSMISS 528

SPOL Spol

Vrednost 314 Frekvenca
1 moški 373
2 ženski 500
98 zavrnil 0
99 ne vem 0

TVTEZI Še enkrat vam bomo razlošili, za kaj gre pri referendumu. Odločali se bomo o novem zakonu o oploditvi z biomedicinsko pomočjo. S tem zakonom bi dobile samske ženske brez partnerja možnost, da pred državno strokovno komisijo utemeljijo razloge za...Kako boste glasovali?

Vrednost 323 Frekvenca
-9 neobstoječi vnos 0
1 da 89
2 ne 114
3 ne bom glasoval 24
98 5
99 19
SYSMISS 622

P_REG2 Regija

Vrednost 332 Frekvenca
1 Ljubljana
2 Osr.Sl 5000+
3 Osr.Sl do 5000
4 Maribor
5 Štajerska 5000+
6 Štajerska <5000
7 Celje,Velenje
8 Savinjska 5000+
9 Savinjska <5000
10 Kranj
11 Gorenjska 5000+
12 Gorenjska <5000
14 Nova Gorica, Idrija, Ajdovščina
15 Goriška <5000
16 Koper
17 Primorska 5000+
18 Primorska <5000
22 Novo mesto
23 Dolenjska 5000+
24 Dolenjska <5000
26 Prekmurje 5000+
27 Prekmurje < 5000

WRAKIN1 Utež

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
873 0.334119 2.62709 1 0.779161

Vrednosti spremenljivk od 0.334119 do 2.62709

Gradiva o izvedbi raziskave

  1. Batagelj, Zenel (2001). UMOPL201 - Referendum o umetnem oplojevanju (sledenje - IV.del) [vprašalnik].

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

  1. RTV - Radio-televizija Slovenija (2001). Referendum o umetnem oplojevanju (sledenje - 4. del): Aktualno [rezultati].

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

STATUS RAZISKAVE

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

KATEGORIJA RAZISKAVE

6 - raziskave z omejenim problemskim ali teoretskim okvirom in ožjo uporabnostjo za več praktičnih problemov, metodološko in vsebinsko izpopolnjene

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Batagelj, Z. (2003). Referendum o umetnem oplojevanju (sledenje - IV. del) [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: UMOPL401. https://doi.org/10.17898/ADP_UMOPL401_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.25
Datum prve podatkovne objave: 2003
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si