Evrobarometer 73.2: Humanitarna pomoč, nasilje nad ženskami v družini in duševno počutje, februar-marec 2010

Basic Study Information

ADP - IDNo: EB732
Main author(s):
  • Evropska Komisija
Co-workers:
  • Papacostas, Antonis
Data file producer:
TNS - TNS Opinion & Social
GESIS - GESIS Datenarchiv, GESIS Leibniz-Institute for the Social Sciences

Place; date:

Cologne; 2012

Funding agency:

Evropska komisija

Project number:

no information

Series:
  • EB/Evrobarometer

    Od zgodnjih sedemdesetih let dvajsetega stoletja je Evropska komisija z standardnimi in specialnimi Eurobarometri redno spremljala javno mnenje v državah članicah Evropske unije. Vsako jesen in pomlad je bilo izvedeno osebno anketiranje, za katero so bili vsakič pripravljeni vzorci velikosti 1000 enot za vsako državo. Posebni vzorci so bili narejeni za severno Irsko in vzhodno Nemčijo. Po združitvi EU leta 2004 so se v raziskovanje vključile še preostale članice in nove kandidatke članice EU. Moduli standardnega Eurobarometra obravnavajo teme, kot so mnenje o združitvi Evrope, institucije in politike, dopolnjeni pa so še s splošnimi družbeno-politično usmeritvami in demografskimi podatki o posameznikih in gospodinjstvih. Občasna raziskava Eurobarometer obravnava tudi teme, kot so okolje, znanost in tehnologija, zdravje in družina, socialna ali etnična izključenost, kakovost življenja itd.

Study Content

Keywords ADP: humanitarna pomoč, duševno zdravje, nasilje nad ženskami, nasilje nad partnerjem, izkušnje z nasiljem v družini, ozaveščanje o nasilju v družini, preventivni ukrepi na področju nasilja v družini, dejavniki nasilja v družini, bolniška odsotnost, delo in zdravje

Keywords ELSST:
DUŠEVNO ZDRAVJE, NASILJE V DRUŽINI, DELO IN ZAPOSLOVANJE, ZDRAVJE, HUMANITARNA POMOČ ŽRTVAM OBOROŽENEGA SPOPADA

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - Mednarodna politika in organizacije
DRUŽBA IN KULTURA
Topic Classification CERIF
Družbeni problemi in blagostanje, socialno skrbstvo
Topic Classification ADP
HUMANITARNA POMOČ
NASILJE NAD ŽENSKAMI V DRUŽINI
DUŠEVNO POČUTJE


Abstract:

Ta izvedba raziskav Evrobarometer se razlikuje od standardnih kazalcev Evrobarometra. Respondenti odgovarjajo na vprašanja znotraj sledečih glavnih tem: humanitarna pomoč, nasilje nad ženskami v družini in duševno počutje. Pri prvem sklopu vprašanj so respondenti odgovarjali o svoji ravni ozaveščenosti organizacij, ki financirajo in zagotavljajo humanitarno pomoč, o tem kako dobro poznajo dejavnosti humanitarne pomoči ter o pomenu financiranja teh dejavnosti zunaj Evropske unije. Nato so bili anketiranci vprašani o ozaveščenosti in bližini nasilja v družini, o njihovem zaznavanju nasilja v družini, vključno z nekaterimi potencialnimi razlogi za njegovo razširjenost ter ali so mnenja, da bi bilo potrebno sprejeti zakonodajne ukrepe o nasilju v družini. Zadnji sklop vprašanj pa sprašuje anketirance o ravni duševnega zdravja v zadnjih štirih tednih, vključujoč njihova pozitivna in negativna občutja, odsotnost dela, fizično zdravje, čustvene težave, raven udobja pri delu, uporabo antidepresivov ter dojemanje drugih, ki imajo težave z duševnim zdravjem. Demografski sklop vključuje vprašanja o starosti respondenta, spolu, državljanstvu, zakonskem statusu, poklicu, izobrazbi, velikosti gospodinjstva, posedovanju stacionarnega ali mobilnega telefona, finančnem stanju, družbenem položaju, uporabi interneta, tipu in velikosti naselja, ter regiji bivanja.

Methodology


Collection date: Zbiranje podatkov na terenu je potekalo: Avstrija: 26. februar 2010 - 14. marec 2010, Belgija: 26. februar 2010 - 14. marec 2010, Bolgarija: 26. februar 2010 - 08. marec 2010, Ciper: 26. februar 2010 - 14. marec 2010, Češka: 02. marec 2010 - 14. marec 2010, Danska: 26. februar 2010 - 16. marec 2010, Estonija: 26. februar 2010 - 14. marec 2010, Finska: 27. februar 2010 - 17. marec 2010, Francija: 27. februar 2010 - 14. marec 2010, Grčija: 26. februar 2010 - 13. marec 2010, Irska: 26. februar 2010 - 14. marec 2010, Islandija: 26. februar 2010 - 16. marec 2010, Italija: 26. februar 2010 - 14. marec 2010, Latvija: 27. februar 2010 - 14. marec 2010, Litva: 26. februar 2010 - 14. marec 2010, Luksemburg: 26. februar 2010 - 12. marec 2010, Madžarska: 26. februar 2010 - 14. marec 2010, Malta: 26. februar 2010 - 14. marec 2010, Nemčija: 26. februar 2010 - 14. marec 2010, Nizozemska: 26. februar 2010 - 14. marec 2010, Poljska: 27. februar 2010 - 14. marec 2010, Portugalska: 27. februar 2010 - 15. marec 2010, Romunija: 26. februar 2010 - 10. marec 2010, Severna Irska: 26. februar 2010 - 15. marec 2010, Slovaška: 26. februar 2010 - 12. marec 2010, Slovenija: 26. februar 2010 - 14. marec 2010, Španija: 27. februar 2010 - 14. marec 2010, Švedska: 26. februar 2010 - 14. marec 2010, Velika Britanija: 26. februar 2010 - 15. marec 2010
Date of production: 2012
Country: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Islandija, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Velika Britanija
Geographic coverage:

Teritorij naštetih držav. Vzorec za Severno Irsko ločen.

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

Ciljna populacija so prebivalci 27 držav članic EU in Islandije. Vsi respondenti so bili starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v naštetih državah. Pri Islandiji so vključeni tudi respondenti s stalnim prebivališčem, ki so državljani članic EU, ter imajo zadostno znanje nacionalnega jezika, da so lahko odgovarjali na vprašalnik. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11429.

Excluded: no information
Data collected by:

Koordinator: TNS Opinion, Brussels

Avstrija: Österreichisches GALLUP, Vienna

Belgija: TNS Dimarso, Brussels

Bolgarija: TNS BBSS, Sofia

Ciper: Synovate, Nicosia

Češka: TNS Aisa, Prague

Danska: TNS GALLUP DK, Copenhagen

Estonija: Emor, Tallinn

Finska: TNS GALLUP Oy, Espoo

Francija: TNS Sofres, Montrouge

Grčija: TNS ICAP, Athens

Irska: TNS MRBI, Dublin

Islandija: CAPACENT, Reykjavík

Italija: TNS Infratest

Latvija: TNS Latvia, Riga

Litva: TNS GALLUP Lithuania, Vilnius

Luksemburg: TNS ILReS, Luxembourg

Madžarska: TNS Hungary, Budapest

Malta: MISCO, Valletta

Nemčija: TNS Infratest, Munich

Nizozemska: TNS NIPO, Amsterdam

Poljska: TNS OBOP, Warsaw

Portugalska: TNS EUROTESTE, Lissabon

Romunija: TNS CSOP, Bucharest

Slovaška: TNS AISA SK, Bratislava

Slovenija: RM PLUS, Maribor

Španija: TNS Demoscopia, Madrid

Švedska: TNS GALLUP, Stockholm

Velika Britanija in Severna Irska: TNS UK, London

Sampling procedure:

Verjetnostno: večstopenjsko

Mode of data collection:

Osebni intervju: CAPI/CAMI

Osebni intervju: PAPI

CAPI uporabljen v državah, kjer je bil na voljo. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11429.

Weighting:

Da. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11429.

Access restrictions

Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave. Več o omejitvah dostopa na doi:10.4232/1.11429.

Contact: GESIS Datenarchiv

Več o pravilnem navajanju podatkov na doi:10.4232/1.11429.

Več o uporabnikovi odgovornosti obveščanja arhiva o uporabi podatkov in objavi del na doi:10.4232/1.11429.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: ZA5232: Eurobarometer 73.2 (Feb-Mar 2010) [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

  • number of variables: 329
  • number of units: 27304

Version: 3.0.0, doi:10.4232/1.11429

Variable list

v1 STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Value 13 Frequency
5232 27304
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0

Valid range from 5232 to 5232

v2 STUDY NUMBER - PUBLISHER

Value 22 Frequency
5232 27304
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0

Valid range from 5232 to 5232

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Value 31 Frequency
3.0.0 (2012-08-31) 27304
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0

v1 STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Value 1329 Frequency
5232 27304
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0

Valid range from 5232 to 5232

v2 STUDY NUMBER - PUBLISHER

Value 2328 Frequency
5232 27304
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0

Valid range from 5232 to 5232

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Value 3327 Frequency
3.0.0 (2012-08-31) 27304
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0

v4 EUROBAROMETER NUMBER

Value 4326 Frequency
732 Eurobarometer 73.2 27304
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0

Valid range from 732 to 732

v5 UNIQUE CASE ID (TNS COUNTRY ID + INTERVIEW ID)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0 1000001 30961686 15479647.932 8686625.867

Valid range from 1000001 to 30961686

v6 NATION - ALL SAMPLES

Value 6324 Frequency
1 France 1053
2 Belgium 1032
3 The Netherlands 1010
4 Germany West 1033
5 Italy 1044
6 Luxembourg 505
7 Denmark 1004
8 Ireland 1014
9 Great Britain 1018
10 Northern Ireland 304
11 Greece 1000
12 Spain 1006
13 Portugal 1032
14 Germany East 540
16 Finland 1005
17 Sweden 1004
18 Austria 1009
19 Cyprus (Republic) 505
20 Czech Republic 1022
21 Estonia 1000
22 Hungary 1040
23 Latvia 1008
24 Lithuania 1016
25 Malta 500
26 Poland 1000
27 Slovakia 1032
28 Slovenia 1005
29 Bulgaria 1005
30 Romania 1054
31 Turkey (not included) 0
32 Croatia (not included) 0
33 Cyprus (CY-TCC) (not included) 0
34 Macedonia (FYROM) (not included) 0
43 Iceland 504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0 1 43

Valid range from 1 to 43

v7 NATION - ALL SAMPLES ISO 3166

Value 7323 Frequency
AT 1009
BE 1032
BG 1005
CY 505
CZ 1022
DE-E 540
DE-W 1033
DK 1004
EE 1000
ES 1006
FI 1005
FR 1053
GB-GBN 1018
GB-NIR 304
GR 1000
HU 1040
IE 1014
IS 504
IT 1044
LT 1016
LU 505
LV 1008
MT 500
NL 1010
PL 1000
PT 1032
RO 1054
SE 1004
SI 1005
SK 1032
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0

v8 W1 WEIGHT RESULT FROM TARGET

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0 0.33 3.27 1 0.297

Valid range from 0.33 to 3.2696

v9 NATION - UNITED KINGDOM

Value 9321 Frequency
0 Other 25982
1 United Kingdom 1322
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0

Valid range from 0 to 1

v10 W4 WEIGHT UNITED KINGDOM

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0 0 2.349 0.0484 0.25

Valid range from 0 to 2.348722

v11 NATION - UNITED GERMANY

Value 11319 Frequency
0 Other 25731
1 Germany 1573
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0

Valid range from 0 to 1

v12 W3 WEIGHT GERMANY

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0 0 3.447 0.0576 0.267

Valid range from 0 to 3.446635

v13 NATION GROUP EU6

Value 13317 Frequency
0 Other 21627
1 EU6 5677
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0

Valid range from 0 to 1

v14 W5 WEIGHT EU6

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0 0 4.67 0.208 0.529

Valid range from 0 to 4.67016

v15 NATION GROUP EU9

Value 15315 Frequency
0 Other 18287
1 EU9 9017
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0

Valid range from 0 to 1

v16 W6 WEIGHT EU9

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0 0 5.523 0.33 0.701

Valid range from 0 to 5.522762

v17 NATION GROUP EU10

Value 17313 Frequency
0 Other 17287
1 EU10 10017
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0

Valid range from 0 to 1

v18 W7 WEIGHT EU10

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0 0 5.913 0.367 0.748

Valid range from 0 to 5.912636

v19 NATION GROUP EU12

Value 19311 Frequency
0 Other 15249
1 EU12 12055
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0

Valid range from 0 to 1

v20 W8 WEIGHT EU12

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0 0 5.946 0.442 0.783

Valid range from 0 to 5.946275

v21 NATION GROUP EU12+

Value 21309 Frequency
0 Other 14709
1 EU12+ 12595
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0

Valid range from 0 to 1

v22 W9 WEIGHT EU12+

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0 0 5.922 0.461 0.786

Valid range from 0 to 5.922217

v23 NATION GROUP EU NMS 3

Value 23307 Frequency
0 Other 24286
1 EU NMS 3 3018
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0

Valid range from 0 to 1

v24 W10 WEIGHT EU NMS 3

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0 0 3.225 0.111 0.349

Valid range from 0 to 3.225327

v25 NATION GROUP EU15

Value 25305 Frequency
0 Other 11691
1 EU15 15613
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0

Valid range from 0 to 1

v26 W11 WEIGHT EU15

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0 0 6.903 0.572 0.903

Valid range from 0 to 6.902737

v27 NATION GROUP EU NMS 10

Value 27303 Frequency
0 Other 18176
1 EU NMS 10 9128
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0

Valid range from 0 to 1

v28 W13 WEIGHT EU NMS 10

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0 0 11.385 0.334 0.989

Valid range from 0 to 11.384805

v29 NATION GROUP EU25

Value 29301 Frequency
0 Other 2563
1 EU25 24741
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0

Valid range from 0 to 1

v30 W14 WEIGHT EU25

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0 0 9.16 0.906 1.184

Valid range from 0 to 9.159781

v31 NATION GROUP AC (BG RO)

Value 31299 Frequency
0 Other 25245
1 AC (BG RO) 2059
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0

Valid range from 0 to 1

v32 W18 WEIGHT AC (BG RO)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0 0 2.1 0.0754 0.297

Valid range from 0 to 2.099946

v33 NATION GROUP EU27

Value 33297 Frequency
0 Other 504
1 EU27 26800
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0

Valid range from 0 to 1

v34 W22 WEIGHT EU27

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0 0 9.316 0.982 1.181

Valid range from 0 to 9.316469

v35 NATION GROUP EU NMS 12

Value 35295 Frequency
0 Other 16117
1 EU NMS 12 11187
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0

Valid range from 0 to 1

v36 W24 WEIGHT EU NMS 12

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0 0 9.968 0.41 0.946

Valid range from 0 to 9.967918

v37 NATION GROUP EURO ZONE 2009

Value 37293 Frequency
0 Other 11979
1 EURO ZONE 2009 15325
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0

Valid range from 0 to 1

v38 W81 WEIGHT EURO ZONE 2009

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0 0 8.215 0.561 0.984

Valid range from 0 to 8.214906

v39 NATION GROUP NON EURO ZONE 2009

Value 39291 Frequency
0 Other 15829
1 NON EURO ZONE 2009 11475
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0

Valid range from 0 to 1

v40 W82 WEIGHT NON EURO ZONE 2009

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0 0 7.283 0.42 0.935

Valid range from 0 to 7.282547

v41 NATION GROUP EU27 + IS

Value 41289 Frequency
0 Other 0
1 EU27 + IS 27304
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0

Valid range from 0 to 1

v42 W86 WEIGHT EU27 + IS

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0 0.0243 9.486 1 1.202

Valid range from 0.02434 to 9.485794

v43 WEX WEIGHT EXTRA POPULATION 15+

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0 362.893 141427.531 14909.414 17925.906

Valid range from 362.893311 to 141427.53125

v44 Q1 NATIONALITY BELGIUM

Value 44286 Frequency
0 Not mentioned 26291
1 Mentioned 1013
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0

Valid range from 0 to 1

v45 Q1 NATIONALITY DENMARK

Value 45285 Frequency
0 Not mentioned 26290
1 Mentioned 1014
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0

Valid range from 0 to 1

v46 Q1 NATIONALITY GERMANY

Value 46284 Frequency
0 Not mentioned 25721
1 Mentioned 1583
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0

Valid range from 0 to 1

v47 Q1 NATIONALITY GREECE

Value 47283 Frequency
0 Not mentioned 26290
1 Mentioned 1014
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0

Valid range from 0 to 1

v48 Q1 NATIONALITY SPAIN

Value 48282 Frequency
0 Not mentioned 26309
1 Mentioned 995
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0

Valid range from 0 to 1

v49 Q1 NATIONALITY FRANCE

Value 49281 Frequency
0 Not mentioned 26190
1 Mentioned 1114
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0

Valid range from 0 to 1

v50 Q1 NATIONALITY IRELAND

Value 50280 Frequency
0 Not mentioned 26331
1 Mentioned 973
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0

Valid range from 0 to 1

v51 Q1 NATIONALITY ITALY

Value 51279 Frequency
0 Not mentioned 26193
1 Mentioned 1111
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0

Valid range from 0 to 1

v52 Q1 NATIONALITY LUXEMBOURG

Value 52278 Frequency
0 Not mentioned 26971
1 Mentioned 333
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0

Valid range from 0 to 1

v53 Q1 NATIONALITY NETHERLANDS

Value 53277 Frequency
0 Not mentioned 26285
1 Mentioned 1019
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0

Valid range from 0 to 1

v54 Q1 NATIONALITY PORTUGAL

Value 54276 Frequency
0 Not mentioned 26181
1 Mentioned 1123
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0

Valid range from 0 to 1

v55 Q1 NATIONALITY UNITED KINGDOM

Value 55275 Frequency
0 Not mentioned 25984
1 Mentioned 1320
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0

Valid range from 0 to 1

v56 Q1 NATIONALITY AUSTRIA

Value 56274 Frequency
0 Not mentioned 26285
1 Mentioned 1019
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0

Valid range from 0 to 1

v57 Q1 NATIONALITY SWEDEN

Value 57273 Frequency
0 Not mentioned 26301
1 Mentioned 1003
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0

Valid range from 0 to 1

v58 Q1 NATIONALITY FINLAND

Value 58272 Frequency
0 Not mentioned 26289
1 Mentioned 1015
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0

Valid range from 0 to 1

v59 Q1 NATIONALITY CYPRUS (REPUBLIC)

Value 59271 Frequency
0 Not mentioned 26807
1 Mentioned 497
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0

Valid range from 0 to 1

v60 Q1 NATIONALITY CZECH REPUBLIC

Value 60270 Frequency
0 Not mentioned 26273
1 Mentioned 1031
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0

Valid range from 0 to 1

v61 Q1 NATIONALITY ESTONIA

Value 61269 Frequency
0 Not mentioned 26299
1 Mentioned 1005
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0

Valid range from 0 to 1

v62 Q1 NATIONALITY HUNGARY

Value 62268 Frequency
0 Not mentioned 26256
1 Mentioned 1048
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0

Valid range from 0 to 1

v63 Q1 NATIONALITY LATVIA

Value 63267 Frequency
0 Not mentioned 26290
1 Mentioned 1014
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0

Valid range from 0 to 1

v64 Q1 NATIONALITY LITHUANIA

Value 64266 Frequency
0 Not mentioned 26273
1 Mentioned 1031
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0

Valid range from 0 to 1

v65 Q1 NATIONALITY MALTA

Value 65265 Frequency
0 Not mentioned 26810
1 Mentioned 494
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0

Valid range from 0 to 1

v66 Q1 NATIONALITY POLAND

Value 66264 Frequency
0 Not mentioned 26258
1 Mentioned 1046
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0

Valid range from 0 to 1

v67 Q1 NATIONALITY SLOVAKIA

Value 67263 Frequency
0 Not mentioned 26261
1 Mentioned 1043
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0

Valid range from 0 to 1

v68 Q1 NATIONALITY SLOVENIA

Value 68262 Frequency
0 Not mentioned 26298
1 Mentioned 1006
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0

Valid range from 0 to 1

v69 Q1 NATIONALITY BULGARIA

Value 69261 Frequency
0 Not mentioned 26285
1 Mentioned 1019
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0

Valid range from 0 to 1

v70 Q1 NATIONALITY ROMANIA

Value 70260 Frequency
0 Not mentioned 26216
1 Mentioned 1088
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0

Valid range from 0 to 1

v71 Q1 NATIONALITY ICELAND

Value 71259 Frequency
0 Not mentioned 4
1 Mentioned 500
9 Inap. (not 43 in V6) 26800
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
504 26800

Valid range from 0 to 1

v72 Q1 NATIONALITY OTHER COUNTRIES

Value 72258 Frequency
0 Not mentioned 27210
1 Mentioned 94
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0

Valid range from 0 to 1

v73 D15A OCCUPATION OF RESPONDENT

Value 73257 Frequency
1 Responsible for ordinary shopping, etc. 2273
2 Student 2244
3 Unemployed, temporarily not working 2280
4 Retired, unable to work 7913
5 Farmer 285
6 Fisherman 14
7 Professional (lawyer, etc.) 358
8 Owner of a shop, craftsmen, etc. 760
9 Business proprietors, etc. 488
10 Employed professional (employed doctor, etc.) 707
11 General management, etc. 272
12 Middle management, etc. 1623
13 Employed position, at desk 2110
14 Employed position, travelling 864
15 Employed position, service job 1805
16 Supervisor 198
17 Skilled manual worker 2284
18 Unskilled manual worker, etc. 826
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0

Valid range from 1 to 18

v74 D15B OCCUPATION OF RESPONDENT - LAST JOB

Value 74256 Frequency
1 Farmer 405
2 Fisherman 11
3 Professional (lawyer, etc.) 117
4 Owner of a shop, craftsmen, etc. 312
5 Business proprietors, etc. 188
6 Employed professional (employed doctor, etc.) 375
7 General management, etc. 275
8 Middle management, etc. 1072
9 Employed position, at desk 1568
10 Employed position, travelling 604
11 Employed position, service job 1664
12 Supervisor 263
13 Skilled manual worker 2939
14 Unskilled manual worker, etc. 2175
15 Never did any paid work 2742
99 Inap. (not 1 to 4 in V73) 12594
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14710 12594

Valid range from 1 to 15

v75 D7 MARITAL STATUS

Value 75255 Frequency
1 (Re-)Married: without children 6715
2 (Re-)Married: w children of this marriage 7390
3 (Re-)Married: w children of previous marriage 155
4 (Re-)Married: w children of this marriage + previous 121
5 Single living w partner: without children 1584
6 Single living w partner: w children of this union 802
7 Single living w partner: w children of previous union 143
8 Single living w partner: w children of this union + previous 63
9 Single: without children 4754
10 Single: w children 583
11 Divorced/Separated: without children 1374
12 Divorced/Separated: w children 673
13 Widow: without children 2083
14 Widow: w children 403
15 Other (SPONT.) 419
97 Refusal (SPONT.) 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27262 42

Valid range from 1 to 15

v76 D7 MARITAL STATUS (REC)

Value 76254 Frequency
1 (Re-)Married (1-4) 14381
2 Single living with partner (5-8) 2592
3 Single (9-10) 5337
4 Divorced or separated (11-12) 2047
5 Widow (13-14) 2486
6 Other (SPONT.) 419
7 Refusal (SPONT.) 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27262 42

Valid range from 1 to 6

v77 D11 AGE EXACT

Value 77253 Frequency
15 15 years 213
97 97 years 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0 15 97

Valid range from 15 to 97

v78 D11 AGE RECODED - FOUR GROUPS

Value 78252 Frequency
1 15 - 24 years 3295
2 25 - 39 years 6596
3 40 - 54 years 6849
4 55 years and older 10564
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0

Valid range from 1 to 4

v79 D11 AGE RECODED - SIX GROUPS

Value 79251 Frequency
1 15 - 24 years 3295
2 25 - 34 years 4171
3 35 - 44 years 4655
4 45 - 54 years 4619
5 55 - 64 years 4588
6 65 years and older 5976
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0

Valid range from 1 to 6

v80 QB1 HUMANITARIAN AID PROVISION: RED CROSS

Value 80250 Frequency
0 Not mentioned 9130
1 Mentioned 18174
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0

Valid range from 0 to 1

v81 QB1 HUMANITARIAN AID PROVISION: UNICEF

Value 81249 Frequency
0 Not mentioned 18213
1 Mentioned 9091
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0

Valid range from 0 to 1

v82 QB1 HUMANITARIAN AID PROVISION: UNHCR

Value 82248 Frequency
0 Not mentioned 25582
1 Mentioned 1722
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0

Valid range from 0 to 1

v83 QB1 HUMANITARIAN AID PROVISION: WFP

Value 83247 Frequency
0 Not mentioned 25812
1 Mentioned 1492
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0

Valid range from 0 to 1

v84 QB1 HUMANITARIAN AID PROVISION: NGO-S

Value 84246 Frequency
0 Not mentioned 21277
1 Mentioned 6027
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0

Valid range from 0 to 1

v85 QB1 HUMANITARIAN AID PROVISION: EUROPEAN UNION

Value 85245 Frequency
0 Not mentioned 24668
1 Mentioned 2636
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0

Valid range from 0 to 1

v86 QB1 HUMANITARIAN AID PROVISION: EUROP COMMISSION

Value 86244 Frequency
0 Not mentioned 26379
1 Mentioned 925
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0

Valid range from 0 to 1

v87 QB1 HUMANITARIAN AID PROVISION: ECHO

Value 87243 Frequency
0 Not mentioned 26241
1 Mentioned 1063
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0

Valid range from 0 to 1

v88 QB1 HUMANITARIAN AID PROVISION: EU MEMBER GVRNMNTS

Value 88242 Frequency
0 Not mentioned 26551
1 Mentioned 753
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0

Valid range from 0 to 1

v89 QB1 HUMANITARIAN AID PROVISION: NATIONAL GOVERMENT

Value 89241 Frequency
0 Not mentioned 24796
1 Mentioned 2508
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0

Valid range from 0 to 1

v90 QB1 HUMANITARIAN AID PROVISION: NON EU GOVERNMENTS

Value 90240 Frequency
0 Not mentioned 26730
1 Mentioned 574
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0

Valid range from 0 to 1

v91 QB1 HUMANITARIAN AID PROVISION: UNITED STATES

Value 91239 Frequency
0 Not mentioned 26083
1 Mentioned 1221
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0

Valid range from 0 to 1

v92 QB1 HUMANITARIAN AID PROVISION: OTHER

Value 92238 Frequency
0 Not mentioned 20964
1 Mentioned 6340
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0

Valid range from 0 to 1

v93 QB1 HUMANITARIAN AID PROVISION: NO

Value 93237 Frequency
0 Not mentioned 25900
1 Mentioned 1404
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0

Valid range from 0 to 1

v94 QB1 HUMANITARIAN AID PROVISION: DK

Value 94236 Frequency
0 Not mentioned 24570
1 Mentioned 2734
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0

Valid range from 0 to 1

v95 QB2 HUMANITARIAN AID FUNDING: RED CROSS

Value 95235 Frequency
0 Not mentioned 15929
1 Mentioned 11375
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0

Valid range from 0 to 1

v96 QB2 HUMANITARIAN AID FUNDING: UNICEF

Value 96234 Frequency
0 Not mentioned 20714
1 Mentioned 6590
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0

Valid range from 0 to 1

v97 QB2 HUMANITARIAN AID FUNDING: UNHCR

Value 97233 Frequency
0 Not mentioned 25800
1 Mentioned 1504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0

Valid range from 0 to 1

v98 QB2 HUMANITARIAN AID FUNDING: WFP

Value 98232 Frequency
0 Not mentioned 26103
1 Mentioned 1201
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0

Valid range from 0 to 1

v99 QB2 HUMANITARIAN AID FUNDING: NGO-S

Value 99231 Frequency
0 Not mentioned 23129
1 Mentioned 4175
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0

Valid range from 0 to 1

v100 QB2 HUMANITARIAN AID FUNDING: EUROPEAN UNION

Value 100230 Frequency
0 Not mentioned 22488
1 Mentioned 4816
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0

Valid range from 0 to 1

v101 QB2 HUMANITARIAN AID FUNDING: EUROP COMMISSION

Value 101229 Frequency
0 Not mentioned 25865
1 Mentioned 1439
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0

Valid range from 0 to 1

v102 QB2 HUMANITARIAN AID FUNDING: ECHO

Value 102228 Frequency
0 Not mentioned 26084
1 Mentioned 1220
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0

Valid range from 0 to 1

v103 QB2 HUMANITARIAN AID FUNDING: EU MEMBER GVRNMNTS

Value 103227 Frequency
0 Not mentioned 25476
1 Mentioned 1828
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0

Valid range from 0 to 1

v104 QB2 HUMANITARIAN AID FUNDING: NATIONAL GOVERMENT

Value 104226 Frequency
0 Not mentioned 21940
1 Mentioned 5364
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0

Valid range from 0 to 1

v105 QB2 HUMANITARIAN AID FUNDING: NON EU GOVERNMENTS

Value 105225 Frequency
0 Not mentioned 26124
1 Mentioned 1180
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0

Valid range from 0 to 1

v106 QB2 HUMANITARIAN AID FUNDING: UNITED STATES

Value 106224 Frequency
0 Not mentioned 24993
1 Mentioned 2311
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0

Valid range from 0 to 1

v107 QB2 HUMANITARIAN AID FUNDING: OTHER

Value 107223 Frequency
0 Not mentioned 23017
1 Mentioned 4287
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0

Valid range from 0 to 1

v108 QB2 HUMANITARIAN AID FUNDING: NO

Value 108222 Frequency
0 Not mentioned 24828
1 Mentioned 2476
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0

Valid range from 0 to 1

v109 QB2 HUMANITARIAN AID FUNDING: DK

Value 109221 Frequency
0 Not mentioned 22695
1 Mentioned 4609
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27304 0

Valid range from 0 to 1

v110 QB3 ECHO HUMANITARIAN AID - KNOWLEDGE

Value 110220 Frequency
1 Yes 11828
2 No 13938
3 DK 1538
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25766 1538

Valid range from 1 to 2

v111 QB4 ECHO HUMANITARIAN AID - INFORMATION

Value 111219 Frequency
1 Very well informed 520
2 Fairly well informed 4471
3 Not very well informed 13683
4 Not at all informed 8281
5 DK 349
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26955 349

Valid range from 1 to 4

v112 QB5 ECHO HUMANITARIAN AID - IMPORTANCE

Value 112218 Frequency
1 Very important 9254
2 Fairly important 12577
3 Not very important 2594
4 Not at all important 880
5 Depends on country (SPONT.) 840
6 DK 1159
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26145 1159

Valid range from 1 to 5

v113 QB6 ECHO HUMANITARIAN AID - INFO IMPORTANCE

Value 113217 Frequency
1 Very important 10675
2 Fairly important 12701
3 Not very important 2314
4 Not at all important 449
5 DK 1165
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26139 1165

Valid range from 1 to 4

v114 QB7 HUMANITARIAN AID - NATIONAL OR EU LEVEL

Value 114216 Frequency
1 Member state of EU separately 6795
2 EU through European Commission 15513
3 Neither nor (SPONT.) 1543
4 DK 3453
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23851 3453

Valid range from 1 to 3

v115 QC1 DOM VIOLENCE AG WOMEN HEARD: NOT HEARD

Value 115215 Frequency
0 Not mentioned 26353
1 Mentioned 447
9 Inap. (43 in V6) 504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26800 504

Valid range from 0 to 1

v116 QC1 DOM VIOLENCE AG WOMEN HEARD: TV

Value 116214 Frequency
0 Not mentioned 1684
1 Mentioned 24669
9 Inap. (1 in V115) 447
99 Inap. (43 in V6) 504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26353 951

Valid range from 0 to 1

v117 QC1 DOM VIOLENCE AG WOMEN HEARD: MAGAZ/NEWSPAPER

Value 117213 Frequency
0 Not mentioned 10195
1 Mentioned 16158
9 Inap. (1 in V115) 447
99 Inap. (43 in V6) 504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26353 951

Valid range from 0 to 1

v118 QC1 DOM VIOLENCE AG WOMEN HEARD: RADIO

Value 118212 Frequency
0 Not mentioned 14824
1 Mentioned 11529
9 Inap. (1 in V115) 447
99 Inap. (43 in V6) 504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26353 951

Valid range from 0 to 1

v119 QC1 DOM VIOLENCE AG WOMEN HEARD: BOOKS

Value 119211 Frequency
0 Not mentioned 21523
1 Mentioned 4830
9 Inap. (1 in V115) 447
99 Inap. (43 in V6) 504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26353 951

Valid range from 0 to 1

v120 QC1 DOM VIOLENCE AG WOMEN HEARD: CINEMA

Value 120210 Frequency
0 Not mentioned 22493
1 Mentioned 3860
9 Inap. (1 in V115) 447
99 Inap. (43 in V6) 504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26353 951

Valid range from 0 to 1

v121 QC1 DOM VIOLENCE AG WOMEN HEARD: FRIENDS

Value 121209 Frequency
0 Not mentioned 17567
1 Mentioned 8786
9 Inap. (1 in V115) 447
99 Inap. (43 in V6) 504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26353 951

Valid range from 0 to 1

v122 QC1 DOM VIOLENCE AG WOMEN HEARD: FAMILY

Value 122208 Frequency
0 Not mentioned 21648
1 Mentioned 4705
9 Inap. (1 in V115) 447
99 Inap. (43 in V6) 504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26353 951

Valid range from 0 to 1

v123 QC1 DOM VIOLENCE AG WOMEN HEARD: SCHOOL

Value 123207 Frequency
0 Not mentioned 24041
1 Mentioned 2312
9 Inap. (1 in V115) 447
99 Inap. (43 in V6) 504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26353 951

Valid range from 0 to 1

v124 QC1 DOM VIOLENCE AG WOMEN HEARD: WORKPLACE

Value 124206 Frequency
0 Not mentioned 21769
1 Mentioned 4584
9 Inap. (1 in V115) 447
99 Inap. (43 in V6) 504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26353 951

Valid range from 0 to 1

v125 QC1 DOM VIOLENCE AG WOMEN HEARD: INTERNET

Value 125205 Frequency
0 Not mentioned 22103
1 Mentioned 4250
9 Inap. (1 in V115) 447
99 Inap. (43 in V6) 504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26353 951

Valid range from 0 to 1

v126 QC1 DOM VIOLENCE AG WOMEN HEARD: ELSEWHERE

Value 126204 Frequency
0 Not mentioned 25685
1 Mentioned 668
9 Inap. (1 in V115) 447
99 Inap. (43 in V6) 504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26353 951

Valid range from 0 to 1

v127 QC1 DOM VIOLENCE AG WOMEN HEARD: DK

Value 127203 Frequency
0 Not mentioned 26227
1 Mentioned 126
9 Inap. (1 in V115) 447
99 Inap. (43 in V6) 504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26353 951

Valid range from 0 to 1

v128 QC2 DOM VIOLENCE AG WOMEN - COMMONNESS

Value 128202 Frequency
1 Very common 6454
2 Fairly common 13704
3 Not very common 5168
4 Not at all common 350
5 DK 1124
9 Inap. (43 in V6) 504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25676 1628

Valid range from 1 to 4

v129 QC3 DOM VIOLENCE AG WOMEN: PSYCHOLOG VIOLENCE

Value 129201 Frequency
1 Very serious 18532
2 Fairly serious 7171
3 Not very serious 652
4 Not at all serious 56
5 DK 389
9 Inap. (43 in V6) 504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26411 893

Valid range from 1 to 4

v130 QC3 DOM VIOLENCE AG WOMEN: PHYSICAL VIOLENCE

Value 130200 Frequency
1 Very serious 22151
2 Fairly serious 4107
3 Not very serious 340
4 Not at all serious 26
5 DK 176
9 Inap. (43 in V6) 504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26624 680

Valid range from 1 to 4

v131 QC3 DOM VIOLENCE AG WOMEN: SEXUAL VIOLENCE

Value 131199 Frequency
1 Very serious 21960
2 Fairly serious 3880
3 Not very serious 521
4 Not at all serious 58
5 DK 381
9 Inap. (43 in V6) 504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26419 885

Valid range from 1 to 4

v132 QC3 DOM VIOLENCE AG WOMEN: THREATS OF VIOLENCE

Value 132198 Frequency
1 Very serious 16446
2 Fairly serious 8896
3 Not very serious 1097
4 Not at all serious 70
5 DK 291
9 Inap. (43 in V6) 504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26509 795

Valid range from 1 to 4

v133 QC3 DOM VIOLENCE AG WOMEN: RESTRICTED FREEDOM

Value 133197 Frequency
1 Very serious 17454
2 Fairly serious 7442
3 Not very serious 1297
4 Not at all serious 144
5 DK 463
9 Inap. (43 in V6) 504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26337 967

Valid range from 1 to 4

v134 QC4 DOM VIOLENCE AG WOMEN CAUSES: ALCOHOLISM

Value 134196 Frequency
1 Yes 25536
2 No 951
3 DK 313
9 Inap. (43 in V6) 504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26487 817

Valid range from 1 to 2

v135 QC4 DOM VIOLENCE AG WOMEN CAUSES: DRUG ADDICTION

Value 135195 Frequency
1 Yes 24908
2 No 1230
3 DK 662
9 Inap. (43 in V6) 504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26138 1166

Valid range from 1 to 2

v136 QC4 DOM VIOLENCE AG WOMEN CAUSES: UNEMPLOYMENT

Value 136194 Frequency
1 Yes 20378
2 No 5290
3 DK 1132
9 Inap. (43 in V6) 504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25668 1636

Valid range from 1 to 2

v137 QC4 DOM VIOLENCE AG WOMEN CAUSES: SOC EXCLUSION

Value 137193 Frequency
1 Yes 20786
2 No 4987
3 DK 1027
9 Inap. (43 in V6) 504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25773 1531

Valid range from 1 to 2

v138 QC4 DOM VIOLENCE AG WOMEN CAUSES: THE MEDIA

Value 138192 Frequency
1 Yes 11314
2 No 13316
3 DK 2170
9 Inap. (43 in V6) 504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24630 2674

Valid range from 1 to 2

v139 QC4 DOM VIOLENCE AG WOMEN CAUSES: RELIG BELIEFS

Value 139191 Frequency
1 Yes 14673
2 No 10195
3 DK 1932
9 Inap. (43 in V6) 504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24868 2436

Valid range from 1 to 2

v140 QC4 DOM VIOLENCE AG WOMEN CAUSES: LOW EDUCATION

Value 140190 Frequency
1 Yes 14957
2 No 10541
3 DK 1302
9 Inap. (43 in V6) 504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25498 1806

Valid range from 1 to 2

v141 QC4 DOM VIOLENCE AG WOMEN CAUSES: VICTIM ONESELF

Value 141189 Frequency
1 Yes 18992
2 No 5917
3 DK 1891
9 Inap. (43 in V6) 504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24909 2395

Valid range from 1 to 2

v142 QC4 DOM VIOLENCE AG WOMEN CAUSES: POWER SHARING

Value 142188 Frequency
1 Yes 15874
2 No 8461
3 DK 2465
9 Inap. (43 in V6) 504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24335 2969

Valid range from 1 to 2

v143 QC4 DOM VIOLENCE AG WOMEN CAUSES: VIEWED BY MEN

Value 143187 Frequency
1 Yes 17173
2 No 7583
3 DK 2044
9 Inap. (43 in V6) 504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24756 2548

Valid range from 1 to 2

v144 QC4 DOM VIOLENCE AG WOMEN CAUSES: PROVOCATION

Value 144186 Frequency
1 Yes 16183
2 No 8941
3 DK 1676
9 Inap. (43 in V6) 504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25124 2180

Valid range from 1 to 2

v145 QC4 DOM VIOLENCE AG WOMEN CAUSES: GENETIC PRDSP

Value 145185 Frequency
1 Yes 17549
2 No 6777
3 DK 2474
9 Inap. (43 in V6) 504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24326 2978

Valid range from 1 to 2

v146 QC5 DOM VIOLENCE AG WOMEN - ACCEPTANCE

Value 146184 Frequency
1 Acceptable in all circumstances 214
2 Acceptable in certain circumstances 519
3 Unacceptable, not always punishable 3911
4 Unacceptable, always punishable 21788
5 DK 368
9 Inap. (43 in V6) 504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26432 872

Valid range from 1 to 4

v147 QC6 DOM VIOLENCE AG WOMEN HELP: GOVERNMENT

Value 147183 Frequency
1 Yes 22277
2 No 3616
3 DK 907
9 Inap. (43 in V6) 504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25893 1411

Valid range from 1 to 2

v148 QC6 DOM VIOLENCE AG WOMEN HELP: POLICE

Value 148182 Frequency
1 Yes 25573
2 No 925
3 DK 302
9 Inap. (43 in V6) 504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26498 806

Valid range from 1 to 2

v149 QC6 DOM VIOLENCE AG WOMEN HELP: SOLICITORS

Value 149181 Frequency
1 Yes 23076
2 No 2764
3 DK 960
9 Inap. (43 in V6) 504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25840 1464

Valid range from 1 to 2

v150 QC6 DOM VIOLENCE AG WOMEN HELP: MEDICAL SERVICES

Value 150180 Frequency
1 Yes 24810
2 No 1453
3 DK 537
9 Inap. (43 in V6) 504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26263 1041

Valid range from 1 to 2

v151 QC6 DOM VIOLENCE AG WOMEN HELP: SOCIAL SERVICES

Value 151179 Frequency
1 Yes 25385
2 No 942
3 DK 473
9 Inap. (43 in V6) 504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26327 977

Valid range from 1 to 2

v152 QC6 DOM VIOLENCE AG WOMEN HELP: RELIGIOUS ORG

Value 152178 Frequency
1 Yes 18571
2 No 6609
3 DK 1620
9 Inap. (43 in V6) 504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25180 2124

Valid range from 1 to 2

v153 QC6 DOM VIOLENCE AG WOMEN HELP: CHARITABLE ORG

Value 153177 Frequency
1 Yes 22090
2 No 3615
3 DK 1095
9 Inap. (43 in V6) 504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25705 1599

Valid range from 1 to 2

v154 QC6 DOM VIOLENCE AG WOMEN HELP: MEDIA

Value 154176 Frequency
1 Yes 19015
2 No 6437
3 DK 1348
9 Inap. (43 in V6) 504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25452 1852

Valid range from 1 to 2

v155 QC6 DOM VIOLENCE AG WOMEN HELP: FAMILY/FRIENDS

Value 155175 Frequency
1 Yes 25632
2 No 792
3 DK 376
9 Inap. (43 in V6) 504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26424 880

Valid range from 1 to 2

v156 QC7 DOM VIOLENCE AG WOMEN LAWS: PREVENTION

Value 156174 Frequency
1 Yes 14574
2 No 7461
3 DK 4765
9 Inap. (43 in V6) 504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22035 5269

Valid range from 1 to 2

v157 QC7 DOM VIOLENCE AG WOMEN LAWS: SOCIAL SUPPORT

Value 157173 Frequency
1 Yes 17208
2 No 5205
3 DK 4387
9 Inap. (43 in V6) 504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22413 4891

Valid range from 1 to 2

v158 QC7 DOM VIOLENCE AG WOMEN LAWS: LEGAL SUPPORT

Value 158172 Frequency
1 Yes 18112
2 No 4440
3 DK 4248
9 Inap. (43 in V6) 504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22552 4752

Valid range from 1 to 2

v159 QC7 DOM VIOLENCE AG WOMEN LAWS: PUNISHMENT

Value 159171 Frequency
1 Yes 20294
2 No 4067
3 DK 2439
9 Inap. (43 in V6) 504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24361 2943

Valid range from 1 to 2

v160 QC7 DOM VIOLENCE AG WOMEN LAWS: REHABILITATION

Value 160170 Frequency
1 Yes 14088
2 No 7148
3 DK 5564
9 Inap. (43 in V6) 504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21236 6068

Valid range from 1 to 2

v161 QC8 DOM VIOLENCE AG WOMEN FIGHT: FREE-PHONE HELP

Value 161169 Frequency
1 Very useful 18330
2 Fairly useful 6918
3 Not very useful 988
4 Not at all useful 163
5 DK 401
9 Inap. (43 in V6) 504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26399 905

Valid range from 1 to 4

v162 QC8 DOM VIOLENCE AG WOMEN FIGHT: INFO INTERNET

Value 162168 Frequency
1 Very useful 14691
2 Fairly useful 8064
3 Not very useful 2304
4 Not at all useful 562
5 DK 1179
9 Inap. (43 in V6) 504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25621 1683

Valid range from 1 to 4

v163 QC8 DOM VIOLENCE AG WOMEN FIGHT: INFO LEAFLETS

Value 163167 Frequency
1 Very useful 13770
2 Fairly useful 8779
3 Not very useful 3055
4 Not at all useful 594
5 DK 602
9 Inap. (43 in V6) 504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26198 1106

Valid range from 1 to 4

v164 QC8 DOM VIOLENCE AG WOMEN FIGHT: TOUGHER LAWS

Value 164166 Frequency
1 Very useful 18107
2 Fairly useful 5732
3 Not very useful 2011
4 Not at all useful 340
5 DK 610
9 Inap. (43 in V6) 504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26190 1114

Valid range from 1 to 4

v165 QC8 DOM VIOLENCE AG WOMEN FIGHT: LAW ENFORCEMENT

Value 165165 Frequency
1 Very useful 19745
2 Fairly useful 5754
3 Not very useful 570
4 Not at all useful 84
5 DK 647
9 Inap. (43 in V6) 504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26153 1151

Valid range from 1 to 4

v166 QC8 DOM VIOLENCE AG WOMEN FIGHT: ANTI-DISCR LAWS

Value 166164 Frequency
1 Very useful 15954
2 Fairly useful 7561
3 Not very useful 1829
4 Not at all useful 389
5 DK 1067
9 Inap. (43 in V6) 504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25733 1571

Valid range from 1 to 4

v167 QC8 DOM VIOLENCE AG WOMEN FIGHT: TEACHING POLICE

Value 167163 Frequency
1 Very useful 16179
2 Fairly useful 7702
3 Not very useful 1787
4 Not at all useful 371
5 DK 761
9 Inap. (43 in V6) 504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26039 1265

Valid range from 1 to 4

v168 QC8 DOM VIOLENCE AG WOMEN FIGHT: PUBL AWARENESS

Value 168162 Frequency
1 Very useful 15567
2 Fairly useful 8608
3 Not very useful 1690
4 Not at all useful 289
5 DK 646
9 Inap. (43 in V6) 504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26154 1150

Valid range from 1 to 4

v169 QC8 DOM VIOLENCE AG WOMEN FIGHT: PUNISHING

Value 169161 Frequency
1 Very useful 20951
2 Fairly useful 4800
3 Not very useful 627
4 Not at all useful 85
5 DK 337
9 Inap. (43 in V6) 504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26463 841

Valid range from 1 to 4

v170 QC8 DOM VIOLENCE AG WOMEN FIGHT: REHABILITATING

Value 170160 Frequency
1 Very useful 14481
2 Fairly useful 7400
3 Not very useful 2706
4 Not at all useful 963
5 DK 1250
9 Inap. (43 in V6) 504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25550 1754

Valid range from 1 to 4

v171 QC8 DOM VIOLENCE AG WOMEN FIGHT: TEACH RESPECT

Value 171159 Frequency
1 Very useful 21359
2 Fairly useful 4633
3 Not very useful 455
4 Not at all useful 59
5 DK 294
9 Inap. (43 in V6) 504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26506 798

Valid range from 1 to 4

v172 QC9 DOM VIOLENCE AG WOMEN - EU POLICY AWARENESS

Value 172158 Frequency
1 Yes 3827
2 No 21526
3 DK 1447
9 Inap. (43 in V6) 504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25353 1951

Valid range from 1 to 2

v173 QC10 DOM VIOLENCE AG WOMEN - EU INVOLVEMENT

Value 173157 Frequency
1 Yes, definitely 15811
2 Yes, probably 7657
3 No, probably not 1640
4 No, definitely not 630
5 DK 1062
9 Inap. (43 in V6) 504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25738 1566

Valid range from 1 to 4

v174 QC11 DOM VIOLENCE VICTIM KNOWN: FRIENDS/FAMILY

Value 174156 Frequency
1 Yes 7345
2 No 19046
3 DK 409
9 Inap. (43 in V6) 504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26391 913

Valid range from 1 to 2

v175 QC11 DOM VIOLENCE VICTIM KNOWN: NEIGHBOURHOOD

Value 175155 Frequency
1 Yes 6722
2 No 19476
3 DK 602
9 Inap. (43 in V6) 504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26198 1106

Valid range from 1 to 2

v176 QC11 DOM VIOLENCE VICTIM KNOWN: WORK/STUDY

Value 176154 Frequency
1 Yes 3325
2 No 22392
3 DK 1083
9 Inap. (43 in V6) 504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25717 1587

Valid range from 1 to 2

v177 QC12 DOM VIOLENCE PERPETR KNOWN: FRIENDS/FAMILY

Value 177153 Frequency
1 Yes 6173
2 No 20201
3 DK 426
9 Inap. (43 in V6) 504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26374 930

Valid range from 1 to 2

v178 QC12 DOM VIOLENCE PERPETR KNOWN: NEIGHBOURHOOD

Value 178152 Frequency
1 Yes 5974
2 No 20209
3 DK 617
9 Inap. (43 in V6) 504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26183 1121

Valid range from 1 to 2

v179 QC12 DOM VIOLENCE PERPETR KNOWN: WORK/STUDY

Value 179151 Frequency
1 Yes 2452
2 No 23309
3 DK 1039
9 Inap. (43 in V6) 504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25761 1543

Valid range from 1 to 2

v180 QD1 PHYSICAL HEALTH PROBLEM - LAST 4 WEEKS

Value 180150 Frequency
1 All the time 1226
2 Most of the time 2658
3 Sometimes 6579
4 Rarely 5726
5 Never 10382
6 DK 229
9 Inap. (43 in V6) 504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26571 733

Valid range from 1 to 5

v181 QD1 MENTAL HEALTH PROBLEM - LAST 4 WEEKS

Value 181149 Frequency
1 All the time 440
2 Most of the time 1506
3 Sometimes 5183
4 Rarely 5927
5 Never 13476
6 DK 268
9 Inap. (43 in V6) 504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26532 772

Valid range from 1 to 5

v182 QD2 MENTAL HEALTH FEELING: FULL OF LIFE

Value 182148 Frequency
1 All the time 3742
2 Most of the time 11866
3 Sometimes 7328
4 Rarely 2856
5 Never 854
6 DK 154
9 Inap. (43 in V6) 504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26646 658

Valid range from 1 to 5

v183 QD2 MENTAL HEALTH FEELING: PARTICULAR TENSE

Value 183147 Frequency
1 All the time 649
2 Most of the time 3047
3 Sometimes 10671
4 Rarely 7960
5 Never 4344
6 DK 129
9 Inap. (43 in V6) 504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26671 633

Valid range from 1 to 5

v184 QD2 MENTAL HEALTH FEELING: DOWN IN THE DUMPS

Value 184146 Frequency
1 All the time 260
2 Most of the time 1379
3 Sometimes 5296
4 Rarely 7909
5 Never 11793
6 DK 163
9 Inap. (43 in V6) 504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26637 667

Valid range from 1 to 5

v185 QD2 MENTAL HEALTH FEELING: CALM/PEACEFUL

Value 185145 Frequency
1 All the time 3031
2 Most of the time 13974
3 Sometimes 7084
4 Rarely 2151
5 Never 451
6 DK 109
9 Inap. (43 in V6) 504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 613

Valid range from 1 to 5

v186 QD2 MENTAL HEALTH FEELING: LOTS OF ENERGY

Value 186144 Frequency
1 All the time 2803
2 Most of the time 11329
3 Sometimes 8378
4 Rarely 3299
5 Never 856
6 DK 135
9 Inap. (43 in V6) 504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26665 639

Valid range from 1 to 5

v187 QD2 MENTAL HEALTH FEELING: DEPRESSED

Value 187143 Frequency
1 All the time 338
2 Most of the time 1660
3 Sometimes 6497
4 Rarely 8930
5 Never 9204
6 DK 171
9 Inap. (43 in V6) 504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26629 675

Valid range from 1 to 5

v188 QD2 MENTAL HEALTH FEELING: WORN OUT

Value 188142 Frequency
1 All the time 508
2 Most of the time 2766
3 Sometimes 10258
4 Rarely 7715
5 Never 5403
6 DK 150
9 Inap. (43 in V6) 504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26650 654

Valid range from 1 to 5

v189 QD2 MENTAL HEALTH FEELING: HAPPY

Value 189141 Frequency
1 All the time 3228
2 Most of the time 12784
3 Sometimes 7917
4 Rarely 2150
5 Never 519
6 DK 202
9 Inap. (43 in V6) 504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26598 706

Valid range from 1 to 5

v190 QD2 MENTAL HEALTH FEELING: TIRED

Value 190140 Frequency
1 All the time 861
2 Most of the time 4302
3 Sometimes 14613
4 Rarely 5418
5 Never 1496
6 DK 110
9 Inap. (43 in V6) 504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26690 614

Valid range from 1 to 5

v191 QD3 ABSENCE FR WORK LAST 4 WEEKS - N OF DAYS

Value 191139 Frequency
0 None 9440
30 30 days 3
97 Refusal 110
98 DK 274
99 Inap. (not 5 to 18 in V73) 14504
999 Inap. (43 in V6) 504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11912 15392 0 30

Valid range from 0 to 30

v192 QD3 ABSENCE FR WORK LAST 4 WEEKS - N OF DAYS (REC)

Value 192138 Frequency
0 None 9440
1 1 day 485
2 2-5 days 1224
3 6-10 days 415
4 More than 10 days 348
7 Refusal