Evrobarometer 73.2: Humanitarna pomoč, nasilje nad ženskami v družini in duševno počutje, februar-marec 2010

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: EB732
Glavni avtor(ji):
  • Evropska Komisija
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Papacostas, Antonis
Izdelal datoteko podatkov:
TNS - TNS Opinion & Social
GESIS - GESIS Datenarchiv, GESIS Leibniz-Institute for the Social Sciences

Kraj; datum:

Cologne; 2012

Finančna podpora:

Evropska komisija

Serija:
  • EB/Evrobarometer

    Od zgodnjih sedemdesetih let dvajsetega stoletja je Evropska komisija z standardnimi in specialnimi Eurobarometri redno spremljala javno mnenje v državah članicah Evropske unije. Vsako jesen in pomlad je bilo izvedeno osebno anketiranje, za katero so bili vsakič pripravljeni vzorci velikosti 1000 enot za vsako državo. Posebni vzorci so bili narejeni za severno Irsko in vzhodno Nemčijo. Po združitvi EU leta 2004 so se v raziskovanje vključile še preostale članice in nove kandidatke članice EU. Moduli standardnega Eurobarometra obravnavajo teme, kot so mnenje o združitvi Evrope, institucije in politike, dopolnjeni pa so še s splošnimi družbeno-politično usmeritvami in demografskimi podatki o posameznikih in gospodinjstvih. Občasna raziskava Eurobarometer obravnava tudi teme, kot so okolje, znanost in tehnologija, zdravje in družina, socialna ali etnična izključenost, kakovost življenja itd.

Vsebina raziskave

Ključne besede ADP: humanitarna pomoč, duševno zdravje, nasilje nad ženskami, nasilje nad partnerjem, izkušnje z nasiljem v družini, ozaveščanje o nasilju v družini, preventivni ukrepi na področju nasilja v družini, dejavniki nasilja v družini, bolniška odsotnost, delo in zdravje
Ključne besede ELSST:
DUŠEVNO ZDRAVJE, NASILJE V DRUŽINI, DELO IN ZAPOSLOVANJE, ZDRAVJE, HUMANITARNA POMOČ ŽRTVAM OBOROŽENEGA SPOPADA

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - Mednarodna politika in organizacije
DRUŽBA IN KULTURA
Vsebinsko področja CERIF
Družbeni problemi in blagostanje, socialno skrbstvo
Vsebinska področja ADP
HUMANITARNA POMOČ
NASILJE NAD ŽENSKAMI V DRUŽINI
DUŠEVNO POČUTJE


Povzetek:

Ta izvedba raziskav Evrobarometer se razlikuje od standardnih kazalcev Evrobarometra. Respondenti odgovarjajo na vprašanja znotraj sledečih glavnih tem: humanitarna pomoč, nasilje nad ženskami v družini in duševno počutje. Pri prvem sklopu vprašanj so respondenti odgovarjali o svoji ravni ozaveščenosti organizacij, ki financirajo in zagotavljajo humanitarno pomoč, o tem kako dobro poznajo dejavnosti humanitarne pomoči ter o pomenu financiranja teh dejavnosti zunaj Evropske unije. Nato so bili anketiranci vprašani o ozaveščenosti in bližini nasilja v družini, o njihovem zaznavanju nasilja v družini, vključno z nekaterimi potencialnimi razlogi za njegovo razširjenost ter ali so mnenja, da bi bilo potrebno sprejeti zakonodajne ukrepe o nasilju v družini. Zadnji sklop vprašanj pa sprašuje anketirance o ravni duševnega zdravja v zadnjih štirih tednih, vključujoč njihova pozitivna in negativna občutja, odsotnost dela, fizično zdravje, čustvene težave, raven udobja pri delu, uporabo antidepresivov ter dojemanje drugih, ki imajo težave z duševnim zdravjem. Demografski sklop vključuje vprašanja o starosti respondenta, spolu, državljanstvu, zakonskem statusu, poklicu, izobrazbi, velikosti gospodinjstva, posedovanju stacionarnega ali mobilnega telefona, finančnem stanju, družbenem položaju, uporabi interneta, tipu in velikosti naselja, ter regiji bivanja.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: Zbiranje podatkov na terenu je potekalo: Avstrija: 26. februar 2010 - 14. marec 2010, Belgija: 26. februar 2010 - 14. marec 2010, Bolgarija: 26. februar 2010 - 08. marec 2010, Ciper: 26. februar 2010 - 14. marec 2010, Češka: 02. marec 2010 - 14. marec 2010, Danska: 26. februar 2010 - 16. marec 2010, Estonija: 26. februar 2010 - 14. marec 2010, Finska: 27. februar 2010 - 17. marec 2010, Francija: 27. februar 2010 - 14. marec 2010, Grčija: 26. februar 2010 - 13. marec 2010, Irska: 26. februar 2010 - 14. marec 2010, Islandija: 26. februar 2010 - 16. marec 2010, Italija: 26. februar 2010 - 14. marec 2010, Latvija: 27. februar 2010 - 14. marec 2010, Litva: 26. februar 2010 - 14. marec 2010, Luksemburg: 26. februar 2010 - 12. marec 2010, Madžarska: 26. februar 2010 - 14. marec 2010, Malta: 26. februar 2010 - 14. marec 2010, Nemčija: 26. februar 2010 - 14. marec 2010, Nizozemska: 26. februar 2010 - 14. marec 2010, Poljska: 27. februar 2010 - 14. marec 2010, Portugalska: 27. februar 2010 - 15. marec 2010, Romunija: 26. februar 2010 - 10. marec 2010, Severna Irska: 26. februar 2010 - 15. marec 2010, Slovaška: 26. februar 2010 - 12. marec 2010, Slovenija: 26. februar 2010 - 14. marec 2010, Španija: 27. februar 2010 - 14. marec 2010, Švedska: 26. februar 2010 - 14. marec 2010, Velika Britanija: 26. februar 2010 - 15. marec 2010
Čas izdelave: 2012
Država: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Islandija, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Velika Britanija
Geografsko pokritje:

Teritorij naštetih držav. Vzorec za Severno Irsko ločen.

Enota za analizo:

Posameznik

Populacija:

Ciljna populacija so prebivalci 27 držav članic EU in Islandije. Vsi respondenti so bili starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v naštetih državah. Pri Islandiji so vključeni tudi respondenti s stalnim prebivališčem, ki so državljani članic EU, ter imajo zadostno znanje nacionalnega jezika, da so lahko odgovarjali na vprašalnik. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11429.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Koordinator: TNS Opinion, Brussels

Avstrija: Österreichisches GALLUP, Vienna

Belgija: TNS Dimarso, Brussels

Bolgarija: TNS BBSS, Sofia

Ciper: Synovate, Nicosia

Češka: TNS Aisa, Prague

Danska: TNS GALLUP DK, Copenhagen

Estonija: Emor, Tallinn

Finska: TNS GALLUP Oy, Espoo

Francija: TNS Sofres, Montrouge

Grčija: TNS ICAP, Athens

Irska: TNS MRBI, Dublin

Islandija: CAPACENT, Reykjavík

Italija: TNS Infratest

Latvija: TNS Latvia, Riga

Litva: TNS GALLUP Lithuania, Vilnius

Luksemburg: TNS ILReS, Luxembourg

Madžarska: TNS Hungary, Budapest

Malta: MISCO, Valletta

Nemčija: TNS Infratest, Munich

Nizozemska: TNS NIPO, Amsterdam

Poljska: TNS OBOP, Warsaw

Portugalska: TNS EUROTESTE, Lissabon

Romunija: TNS CSOP, Bucharest

Slovaška: TNS AISA SK, Bratislava

Slovenija: RM PLUS, Maribor

Španija: TNS Demoscopia, Madrid

Švedska: TNS GALLUP, Stockholm

Velika Britanija in Severna Irska: TNS UK, London

Tip vzorca:

Verjetnostno: večstopenjsko

Način zbiranja podatkov:

Osebni intervju: CAPI/CAMI

Osebni intervju: PAPI

CAPI uporabljen v državah, kjer je bil na voljo. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11429.

Uteževanje:

Da. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11429.

Omejitve dostopa

Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave. Več o omejitvah dostopa na doi:10.4232/1.11429.

Kontakt: GESIS Datenarchiv

Več o pravilnem navajanju podatkov na doi:10.4232/1.11429.

Več o uporabnikovi odgovornosti obveščanja arhiva o uporabi podatkov in objavi del na doi:10.4232/1.11429.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: ZA5232: Eurobarometer 73.2 (Feb-Mar 2010) [Podatkovna datoteka]

ID datoteke: F1

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

  • število spremenljivk: 329
  • število enot: 27304

Verzija: 3.0.0, doi:10.4232/1.11429

Spremenljivke

v1 STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Vrednost 13 Frekvenca
5232 27304
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0

Vrednosti spremenljivk od 5232 do 5232

v2 STUDY NUMBER - PUBLISHER

Vrednost 22 Frekvenca
5232 27304
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0

Vrednosti spremenljivk od 5232 do 5232

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Vrednost 31 Frekvenca
3.0.0 (2012-08-31) 27304
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0

v1 STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Vrednost 1329 Frekvenca
5232 27304
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0

Vrednosti spremenljivk od 5232 do 5232

v2 STUDY NUMBER - PUBLISHER

Vrednost 2328 Frekvenca
5232 27304
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0

Vrednosti spremenljivk od 5232 do 5232

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Vrednost 3327 Frekvenca
3.0.0 (2012-08-31) 27304
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0

v4 EUROBAROMETER NUMBER

Vrednost 4326 Frekvenca
732 Eurobarometer 73.2 27304
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0

Vrednosti spremenljivk od 732 do 732

v5 UNIQUE CASE ID (TNS COUNTRY ID + INTERVIEW ID)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0 1000001 30961686 15479647.932 8686625.867

Vrednosti spremenljivk od 1000001 do 30961686

v6 NATION - ALL SAMPLES

Vrednost 6324 Frekvenca
1 France 1053
2 Belgium 1032
3 The Netherlands 1010
4 Germany West 1033
5 Italy 1044
6 Luxembourg 505
7 Denmark 1004
8 Ireland 1014
9 Great Britain 1018
10 Northern Ireland 304
11 Greece 1000
12 Spain 1006
13 Portugal 1032
14 Germany East 540
16 Finland 1005
17 Sweden 1004
18 Austria 1009
19 Cyprus (Republic) 505
20 Czech Republic 1022
21 Estonia 1000
22 Hungary 1040
23 Latvia 1008
24 Lithuania 1016
25 Malta 500
26 Poland 1000
27 Slovakia 1032
28 Slovenia 1005
29 Bulgaria 1005
30 Romania 1054
31 Turkey (not included) 0
32 Croatia (not included) 0
33 Cyprus (CY-TCC) (not included) 0
34 Macedonia (FYROM) (not included) 0
43 Iceland 504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0 1 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 43

v7 NATION - ALL SAMPLES ISO 3166

Vrednost 7323 Frekvenca
AT 1009
BE 1032
BG 1005
CY 505
CZ 1022
DE-E 540
DE-W 1033
DK 1004
EE 1000
ES 1006
FI 1005
FR 1053
GB-GBN 1018
GB-NIR 304
GR 1000
HU 1040
IE 1014
IS 504
IT 1044
LT 1016
LU 505
LV 1008
MT 500
NL 1010
PL 1000
PT 1032
RO 1054
SE 1004
SI 1005
SK 1032
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0

v8 W1 WEIGHT RESULT FROM TARGET

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0 0.33 3.27 1 0.297

Vrednosti spremenljivk od 0.33 do 3.2696

v9 NATION - UNITED KINGDOM

Vrednost 9321 Frekvenca
0 Other 25982
1 United Kingdom 1322
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v10 W4 WEIGHT UNITED KINGDOM

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0 0 2.349 0.0484 0.25

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2.348722

v11 NATION - UNITED GERMANY

Vrednost 11319 Frekvenca
0 Other 25731
1 Germany 1573
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v12 W3 WEIGHT GERMANY

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0 0 3.447 0.0576 0.267

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3.446635

v13 NATION GROUP EU6

Vrednost 13317 Frekvenca
0 Other 21627
1 EU6 5677
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v14 W5 WEIGHT EU6

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0 0 4.67 0.208 0.529

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4.67016

v15 NATION GROUP EU9

Vrednost 15315 Frekvenca
0 Other 18287
1 EU9 9017
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v16 W6 WEIGHT EU9

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0 0 5.523 0.33 0.701

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5.522762

v17 NATION GROUP EU10

Vrednost 17313 Frekvenca
0 Other 17287
1 EU10 10017
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v18 W7 WEIGHT EU10

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0 0 5.913 0.367 0.748

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5.912636

v19 NATION GROUP EU12

Vrednost 19311 Frekvenca
0 Other 15249
1 EU12 12055
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v20 W8 WEIGHT EU12

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0 0 5.946 0.442 0.783

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5.946275

v21 NATION GROUP EU12+

Vrednost 21309 Frekvenca
0 Other 14709
1 EU12+ 12595
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v22 W9 WEIGHT EU12+

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0 0 5.922 0.461 0.786

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5.922217

v23 NATION GROUP EU NMS 3

Vrednost 23307 Frekvenca
0 Other 24286
1 EU NMS 3 3018
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v24 W10 WEIGHT EU NMS 3

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0 0 3.225 0.111 0.349

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3.225327

v25 NATION GROUP EU15

Vrednost 25305 Frekvenca
0 Other 11691
1 EU15 15613
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v26 W11 WEIGHT EU15

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0 0 6.903 0.572 0.903

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.902737

v27 NATION GROUP EU NMS 10

Vrednost 27303 Frekvenca
0 Other 18176
1 EU NMS 10 9128
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v28 W13 WEIGHT EU NMS 10

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0 0 11.385 0.334 0.989

Vrednosti spremenljivk od 0 do 11.384805

v29 NATION GROUP EU25

Vrednost 29301 Frekvenca
0 Other 2563
1 EU25 24741
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v30 W14 WEIGHT EU25

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0 0 9.16 0.906 1.184

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.159781

v31 NATION GROUP AC (BG RO)

Vrednost 31299 Frekvenca
0 Other 25245
1 AC (BG RO) 2059
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v32 W18 WEIGHT AC (BG RO)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0 0 2.1 0.0754 0.297

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2.099946

v33 NATION GROUP EU27

Vrednost 33297 Frekvenca
0 Other 504
1 EU27 26800
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v34 W22 WEIGHT EU27

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0 0 9.316 0.982 1.181

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.316469

v35 NATION GROUP EU NMS 12

Vrednost 35295 Frekvenca
0 Other 16117
1 EU NMS 12 11187
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v36 W24 WEIGHT EU NMS 12

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0 0 9.968 0.41 0.946

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.967918

v37 NATION GROUP EURO ZONE 2009

Vrednost 37293 Frekvenca
0 Other 11979
1 EURO ZONE 2009 15325
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v38 W81 WEIGHT EURO ZONE 2009

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0 0 8.215 0.561 0.984

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.214906

v39 NATION GROUP NON EURO ZONE 2009

Vrednost 39291 Frekvenca
0 Other 15829
1 NON EURO ZONE 2009 11475
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v40 W82 WEIGHT NON EURO ZONE 2009

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0 0 7.283 0.42 0.935

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.282547

v41 NATION GROUP EU27 + IS

Vrednost 41289 Frekvenca
0 Other 0
1 EU27 + IS 27304
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v42 W86 WEIGHT EU27 + IS

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0 0.0243 9.486 1 1.202

Vrednosti spremenljivk od 0.02434 do 9.485794

v43 WEX WEIGHT EXTRA POPULATION 15+

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0 362.893 141427.531 14909.414 17925.906

Vrednosti spremenljivk od 362.893311 do 141427.53125

v44 Q1 NATIONALITY BELGIUM

Vrednost 44286 Frekvenca
0 Not mentioned 26291
1 Mentioned 1013
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v45 Q1 NATIONALITY DENMARK

Vrednost 45285 Frekvenca
0 Not mentioned 26290
1 Mentioned 1014
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v46 Q1 NATIONALITY GERMANY

Vrednost 46284 Frekvenca
0 Not mentioned 25721
1 Mentioned 1583
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v47 Q1 NATIONALITY GREECE

Vrednost 47283 Frekvenca
0 Not mentioned 26290
1 Mentioned 1014
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v48 Q1 NATIONALITY SPAIN

Vrednost 48282 Frekvenca
0 Not mentioned 26309
1 Mentioned 995
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v49 Q1 NATIONALITY FRANCE

Vrednost 49281 Frekvenca
0 Not mentioned 26190
1 Mentioned 1114
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v50 Q1 NATIONALITY IRELAND

Vrednost 50280 Frekvenca
0 Not mentioned 26331
1 Mentioned 973
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v51 Q1 NATIONALITY ITALY

Vrednost 51279 Frekvenca
0 Not mentioned 26193
1 Mentioned 1111
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v52 Q1 NATIONALITY LUXEMBOURG

Vrednost 52278 Frekvenca
0 Not mentioned 26971
1 Mentioned 333
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v53 Q1 NATIONALITY NETHERLANDS

Vrednost 53277 Frekvenca
0 Not mentioned 26285
1 Mentioned 1019
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v54 Q1 NATIONALITY PORTUGAL

Vrednost 54276 Frekvenca
0 Not mentioned 26181
1 Mentioned 1123
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v55 Q1 NATIONALITY UNITED KINGDOM

Vrednost 55275 Frekvenca
0 Not mentioned 25984
1 Mentioned 1320
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v56 Q1 NATIONALITY AUSTRIA

Vrednost 56274 Frekvenca
0 Not mentioned 26285
1 Mentioned 1019
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v57 Q1 NATIONALITY SWEDEN

Vrednost 57273 Frekvenca
0 Not mentioned 26301
1 Mentioned 1003
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v58 Q1 NATIONALITY FINLAND

Vrednost 58272 Frekvenca
0 Not mentioned 26289
1 Mentioned 1015
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v59 Q1 NATIONALITY CYPRUS (REPUBLIC)

Vrednost 59271 Frekvenca
0 Not mentioned 26807
1 Mentioned 497
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v60 Q1 NATIONALITY CZECH REPUBLIC

Vrednost 60270 Frekvenca
0 Not mentioned 26273
1 Mentioned 1031
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v61 Q1 NATIONALITY ESTONIA

Vrednost 61269 Frekvenca
0 Not mentioned 26299
1 Mentioned 1005
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v62 Q1 NATIONALITY HUNGARY

Vrednost 62268 Frekvenca
0 Not mentioned 26256
1 Mentioned 1048
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v63 Q1 NATIONALITY LATVIA

Vrednost 63267 Frekvenca
0 Not mentioned 26290
1 Mentioned 1014
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v64 Q1 NATIONALITY LITHUANIA

Vrednost 64266 Frekvenca
0 Not mentioned 26273
1 Mentioned 1031
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v65 Q1 NATIONALITY MALTA

Vrednost 65265 Frekvenca
0 Not mentioned 26810
1 Mentioned 494
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v66 Q1 NATIONALITY POLAND

Vrednost 66264 Frekvenca
0 Not mentioned 26258
1 Mentioned 1046
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v67 Q1 NATIONALITY SLOVAKIA

Vrednost 67263 Frekvenca
0 Not mentioned 26261
1 Mentioned 1043
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v68 Q1 NATIONALITY SLOVENIA

Vrednost 68262 Frekvenca
0 Not mentioned 26298
1 Mentioned 1006
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v69 Q1 NATIONALITY BULGARIA

Vrednost 69261 Frekvenca
0 Not mentioned 26285
1 Mentioned 1019
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v70 Q1 NATIONALITY ROMANIA

Vrednost 70260 Frekvenca
0 Not mentioned 26216
1 Mentioned 1088
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v71 Q1 NATIONALITY ICELAND

Vrednost 71259 Frekvenca
0 Not mentioned 4
1 Mentioned 500
9 Inap. (not 43 in V6) 26800
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
504 26800

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v72 Q1 NATIONALITY OTHER COUNTRIES

Vrednost 72258 Frekvenca
0 Not mentioned 27210
1 Mentioned 94
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v73 D15A OCCUPATION OF RESPONDENT

Vrednost 73257 Frekvenca
1 Responsible for ordinary shopping, etc. 2273
2 Student 2244
3 Unemployed, temporarily not working 2280
4 Retired, unable to work 7913
5 Farmer 285
6 Fisherman 14
7 Professional (lawyer, etc.) 358
8 Owner of a shop, craftsmen, etc. 760
9 Business proprietors, etc. 488
10 Employed professional (employed doctor, etc.) 707
11 General management, etc. 272
12 Middle management, etc. 1623
13 Employed position, at desk 2110
14 Employed position, travelling 864
15 Employed position, service job 1805
16 Supervisor 198
17 Skilled manual worker 2284
18 Unskilled manual worker, etc. 826
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 18

v74 D15B OCCUPATION OF RESPONDENT - LAST JOB

Vrednost 74256 Frekvenca
1 Farmer 405
2 Fisherman 11
3 Professional (lawyer, etc.) 117
4 Owner of a shop, craftsmen, etc. 312
5 Business proprietors, etc. 188
6 Employed professional (employed doctor, etc.) 375
7 General management, etc. 275
8 Middle management, etc. 1072
9 Employed position, at desk 1568
10 Employed position, travelling 604
11 Employed position, service job 1664
12 Supervisor 263
13 Skilled manual worker 2939
14 Unskilled manual worker, etc. 2175
15 Never did any paid work 2742
99 Inap. (not 1 to 4 in V73) 12594
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14710 12594

Vrednosti spremenljivk od 1 do 15

v75 D7 MARITAL STATUS

Vrednost 75255 Frekvenca
1 (Re-)Married: without children 6715
2 (Re-)Married: w children of this marriage 7390
3 (Re-)Married: w children of previous marriage 155
4 (Re-)Married: w children of this marriage + previous 121
5 Single living w partner: without children 1584
6 Single living w partner: w children of this union 802
7 Single living w partner: w children of previous union 143
8 Single living w partner: w children of this union + previous 63
9 Single: without children 4754
10 Single: w children 583
11 Divorced/Separated: without children 1374
12 Divorced/Separated: w children 673
13 Widow: without children 2083
14 Widow: w children 403
15 Other (SPONT.) 419
97 Refusal (SPONT.) 42
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27262 42

Vrednosti spremenljivk od 1 do 15

v76 D7 MARITAL STATUS (REC)

Vrednost 76254 Frekvenca
1 (Re-)Married (1-4) 14381
2 Single living with partner (5-8) 2592
3 Single (9-10) 5337
4 Divorced or separated (11-12) 2047
5 Widow (13-14) 2486
6 Other (SPONT.) 419
7 Refusal (SPONT.) 42
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27262 42

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v77 D11 AGE EXACT

Vrednost 77253 Frekvenca
15 15 years 213
97 97 years 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0 15 97

Vrednosti spremenljivk od 15 do 97

v78 D11 AGE RECODED - FOUR GROUPS

Vrednost 78252 Frekvenca
1 15 - 24 years 3295
2 25 - 39 years 6596
3 40 - 54 years 6849
4 55 years and older 10564
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v79 D11 AGE RECODED - SIX GROUPS

Vrednost 79251 Frekvenca
1 15 - 24 years 3295
2 25 - 34 years 4171
3 35 - 44 years 4655
4 45 - 54 years 4619
5 55 - 64 years 4588
6 65 years and older 5976
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v80 QB1 HUMANITARIAN AID PROVISION: RED CROSS

Vrednost 80250 Frekvenca
0 Not mentioned 9130
1 Mentioned 18174
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v81 QB1 HUMANITARIAN AID PROVISION: UNICEF

Vrednost 81249 Frekvenca
0 Not mentioned 18213
1 Mentioned 9091
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v82 QB1 HUMANITARIAN AID PROVISION: UNHCR

Vrednost 82248 Frekvenca
0 Not mentioned 25582
1 Mentioned 1722
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v83 QB1 HUMANITARIAN AID PROVISION: WFP

Vrednost 83247 Frekvenca
0 Not mentioned 25812
1 Mentioned 1492
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v84 QB1 HUMANITARIAN AID PROVISION: NGO-S

Vrednost 84246 Frekvenca
0 Not mentioned 21277
1 Mentioned 6027
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v85 QB1 HUMANITARIAN AID PROVISION: EUROPEAN UNION

Vrednost 85245 Frekvenca
0 Not mentioned 24668
1 Mentioned 2636
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v86 QB1 HUMANITARIAN AID PROVISION: EUROP COMMISSION

Vrednost 86244 Frekvenca
0 Not mentioned 26379
1 Mentioned 925
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v87 QB1 HUMANITARIAN AID PROVISION: ECHO

Vrednost 87243 Frekvenca
0 Not mentioned 26241
1 Mentioned 1063
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v88 QB1 HUMANITARIAN AID PROVISION: EU MEMBER GVRNMNTS

Vrednost 88242 Frekvenca
0 Not mentioned 26551
1 Mentioned 753
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v89 QB1 HUMANITARIAN AID PROVISION: NATIONAL GOVERMENT

Vrednost 89241 Frekvenca
0 Not mentioned 24796
1 Mentioned 2508
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v90 QB1 HUMANITARIAN AID PROVISION: NON EU GOVERNMENTS

Vrednost 90240 Frekvenca
0 Not mentioned 26730
1 Mentioned 574
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v91 QB1 HUMANITARIAN AID PROVISION: UNITED STATES

Vrednost 91239 Frekvenca
0 Not mentioned 26083
1 Mentioned 1221
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v92 QB1 HUMANITARIAN AID PROVISION: OTHER

Vrednost 92238 Frekvenca
0 Not mentioned 20964
1 Mentioned 6340
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v93 QB1 HUMANITARIAN AID PROVISION: NO

Vrednost 93237 Frekvenca
0 Not mentioned 25900
1 Mentioned 1404
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v94 QB1 HUMANITARIAN AID PROVISION: DK

Vrednost 94236 Frekvenca
0 Not mentioned 24570
1 Mentioned 2734
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v95 QB2 HUMANITARIAN AID FUNDING: RED CROSS

Vrednost 95235 Frekvenca
0 Not mentioned 15929
1 Mentioned 11375
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v96 QB2 HUMANITARIAN AID FUNDING: UNICEF

Vrednost 96234 Frekvenca
0 Not mentioned 20714
1 Mentioned 6590
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v97 QB2 HUMANITARIAN AID FUNDING: UNHCR

Vrednost 97233 Frekvenca
0 Not mentioned 25800
1 Mentioned 1504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v98 QB2 HUMANITARIAN AID FUNDING: WFP

Vrednost 98232 Frekvenca
0 Not mentioned 26103
1 Mentioned 1201
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v99 QB2 HUMANITARIAN AID FUNDING: NGO-S

Vrednost 99231 Frekvenca
0 Not mentioned 23129
1 Mentioned 4175
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v100 QB2 HUMANITARIAN AID FUNDING: EUROPEAN UNION

Vrednost 100230 Frekvenca
0 Not mentioned 22488
1 Mentioned 4816
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v101 QB2 HUMANITARIAN AID FUNDING: EUROP COMMISSION

Vrednost 101229 Frekvenca
0 Not mentioned 25865
1 Mentioned 1439
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v102 QB2 HUMANITARIAN AID FUNDING: ECHO

Vrednost 102228 Frekvenca
0 Not mentioned 26084
1 Mentioned 1220
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v103 QB2 HUMANITARIAN AID FUNDING: EU MEMBER GVRNMNTS

Vrednost 103227 Frekvenca
0 Not mentioned 25476
1 Mentioned 1828
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v104 QB2 HUMANITARIAN AID FUNDING: NATIONAL GOVERMENT

Vrednost 104226 Frekvenca
0 Not mentioned 21940
1 Mentioned 5364
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v105 QB2 HUMANITARIAN AID FUNDING: NON EU GOVERNMENTS

Vrednost 105225 Frekvenca
0 Not mentioned 26124
1 Mentioned 1180
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v106 QB2 HUMANITARIAN AID FUNDING: UNITED STATES

Vrednost 106224 Frekvenca
0 Not mentioned 24993
1 Mentioned 2311
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v107 QB2 HUMANITARIAN AID FUNDING: OTHER

Vrednost 107223 Frekvenca
0 Not mentioned 23017
1 Mentioned 4287
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v108 QB2 HUMANITARIAN AID FUNDING: NO

Vrednost 108222 Frekvenca
0 Not mentioned 24828
1 Mentioned 2476
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v109 QB2 HUMANITARIAN AID FUNDING: DK

Vrednost 109221 Frekvenca
0 Not mentioned 22695
1 Mentioned 4609
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27304 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v110 QB3 ECHO HUMANITARIAN AID - KNOWLEDGE

Vrednost 110220 Frekvenca
1 Yes 11828
2 No 13938
3 DK 1538
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25766 1538

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v111 QB4 ECHO HUMANITARIAN AID - INFORMATION

Vrednost 111219 Frekvenca
1 Very well informed 520
2 Fairly well informed 4471
3 Not very well informed 13683
4 Not at all informed 8281
5 DK 349
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26955 349

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v112 QB5 ECHO HUMANITARIAN AID - IMPORTANCE

Vrednost 112218 Frekvenca
1 Very important 9254
2 Fairly important 12577
3 Not very important 2594
4 Not at all important 880
5 Depends on country (SPONT.) 840
6 DK 1159
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26145 1159

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v113 QB6 ECHO HUMANITARIAN AID - INFO IMPORTANCE

Vrednost 113217 Frekvenca
1 Very important 10675
2 Fairly important 12701
3 Not very important 2314
4 Not at all important 449
5 DK 1165
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26139 1165

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v114 QB7 HUMANITARIAN AID - NATIONAL OR EU LEVEL

Vrednost 114216 Frekvenca
1 Member state of EU separately 6795
2 EU through European Commission 15513
3 Neither nor (SPONT.) 1543
4 DK 3453
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23851 3453

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v115 QC1 DOM VIOLENCE AG WOMEN HEARD: NOT HEARD

Vrednost 115215 Frekvenca
0 Not mentioned 26353
1 Mentioned 447
9 Inap. (43 in V6) 504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26800 504

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v116 QC1 DOM VIOLENCE AG WOMEN HEARD: TV

Vrednost 116214 Frekvenca
0 Not mentioned 1684
1 Mentioned 24669
9 Inap. (1 in V115) 447
99 Inap. (43 in V6) 504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26353 951

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v117 QC1 DOM VIOLENCE AG WOMEN HEARD: MAGAZ/NEWSPAPER

Vrednost 117213 Frekvenca
0 Not mentioned 10195
1 Mentioned 16158
9 Inap. (1 in V115) 447
99 Inap. (43 in V6) 504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26353 951

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v118 QC1 DOM VIOLENCE AG WOMEN HEARD: RADIO

Vrednost 118212 Frekvenca
0 Not mentioned 14824
1 Mentioned 11529
9 Inap. (1 in V115) 447
99 Inap. (43 in V6) 504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26353 951

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v119 QC1 DOM VIOLENCE AG WOMEN HEARD: BOOKS

Vrednost 119211 Frekvenca
0 Not mentioned 21523
1 Mentioned 4830
9 Inap. (1 in V115) 447
99 Inap. (43 in V6) 504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26353 951

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v120 QC1 DOM VIOLENCE AG WOMEN HEARD: CINEMA

Vrednost 120210 Frekvenca
0 Not mentioned 22493
1 Mentioned 3860
9 Inap. (1 in V115) 447
99 Inap. (43 in V6) 504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26353 951

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v121 QC1 DOM VIOLENCE AG WOMEN HEARD: FRIENDS

Vrednost 121209 Frekvenca
0 Not mentioned 17567
1 Mentioned 8786
9 Inap. (1 in V115) 447
99 Inap. (43 in V6) 504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26353 951

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v122 QC1 DOM VIOLENCE AG WOMEN HEARD: FAMILY

Vrednost 122208 Frekvenca
0 Not mentioned 21648
1 Mentioned 4705
9 Inap. (1 in V115) 447
99 Inap. (43 in V6) 504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26353 951

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v123 QC1 DOM VIOLENCE AG WOMEN HEARD: SCHOOL

Vrednost 123207 Frekvenca
0 Not mentioned 24041
1 Mentioned 2312
9 Inap. (1 in V115) 447
99 Inap. (43 in V6) 504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26353 951

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v124 QC1 DOM VIOLENCE AG WOMEN HEARD: WORKPLACE

Vrednost 124206 Frekvenca
0 Not mentioned 21769
1 Mentioned 4584
9 Inap. (1 in V115) 447
99 Inap. (43 in V6) 504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26353 951

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v125 QC1 DOM VIOLENCE AG WOMEN HEARD: INTERNET

Vrednost 125205 Frekvenca
0 Not mentioned 22103
1 Mentioned 4250
9 Inap. (1 in V115) 447
99 Inap. (43 in V6) 504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26353 951

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v126 QC1 DOM VIOLENCE AG WOMEN HEARD: ELSEWHERE

Vrednost 126204 Frekvenca
0 Not mentioned 25685
1 Mentioned 668
9 Inap. (1 in V115) 447
99 Inap. (43 in V6) 504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26353 951

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v127 QC1 DOM VIOLENCE AG WOMEN HEARD: DK

Vrednost 127203 Frekvenca
0 Not mentioned 26227
1 Mentioned 126
9 Inap. (1 in V115) 447
99 Inap. (43 in V6) 504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26353 951

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v128 QC2 DOM VIOLENCE AG WOMEN - COMMONNESS

Vrednost 128202 Frekvenca
1 Very common 6454
2 Fairly common 13704
3 Not very common 5168
4 Not at all common 350
5 DK 1124
9 Inap. (43 in V6) 504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25676 1628

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v129 QC3 DOM VIOLENCE AG WOMEN: PSYCHOLOG VIOLENCE

Vrednost 129201 Frekvenca
1 Very serious 18532
2 Fairly serious 7171
3 Not very serious 652
4 Not at all serious 56
5 DK 389
9 Inap. (43 in V6) 504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26411 893

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v130 QC3 DOM VIOLENCE AG WOMEN: PHYSICAL VIOLENCE

Vrednost 130200 Frekvenca
1 Very serious 22151
2 Fairly serious 4107
3 Not very serious 340
4 Not at all serious 26
5 DK 176
9 Inap. (43 in V6) 504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26624 680

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v131 QC3 DOM VIOLENCE AG WOMEN: SEXUAL VIOLENCE

Vrednost 131199 Frekvenca
1 Very serious 21960
2 Fairly serious 3880
3 Not very serious 521
4 Not at all serious 58
5 DK 381
9 Inap. (43 in V6) 504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26419 885

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v132 QC3 DOM VIOLENCE AG WOMEN: THREATS OF VIOLENCE

Vrednost 132198 Frekvenca
1 Very serious 16446
2 Fairly serious 8896
3 Not very serious 1097
4 Not at all serious 70
5 DK 291
9 Inap. (43 in V6) 504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26509 795

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v133 QC3 DOM VIOLENCE AG WOMEN: RESTRICTED FREEDOM

Vrednost 133197 Frekvenca
1 Very serious 17454
2 Fairly serious 7442
3 Not very serious 1297
4 Not at all serious 144
5 DK 463
9 Inap. (43 in V6) 504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26337 967

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v134 QC4 DOM VIOLENCE AG WOMEN CAUSES: ALCOHOLISM

Vrednost 134196 Frekvenca
1 Yes 25536
2 No 951
3 DK 313
9 Inap. (43 in V6) 504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26487 817

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v135 QC4 DOM VIOLENCE AG WOMEN CAUSES: DRUG ADDICTION

Vrednost 135195 Frekvenca
1 Yes 24908
2 No 1230
3 DK 662
9 Inap. (43 in V6) 504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26138 1166

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v136 QC4 DOM VIOLENCE AG WOMEN CAUSES: UNEMPLOYMENT

Vrednost 136194 Frekvenca
1 Yes 20378
2 No 5290
3 DK 1132
9 Inap. (43 in V6) 504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25668 1636

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v137 QC4 DOM VIOLENCE AG WOMEN CAUSES: SOC EXCLUSION

Vrednost 137193 Frekvenca
1 Yes 20786
2 No 4987
3 DK 1027
9 Inap. (43 in V6) 504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25773 1531

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v138 QC4 DOM VIOLENCE AG WOMEN CAUSES: THE MEDIA

Vrednost 138192 Frekvenca
1 Yes 11314
2 No 13316
3 DK 2170
9 Inap. (43 in V6) 504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24630 2674

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v139 QC4 DOM VIOLENCE AG WOMEN CAUSES: RELIG BELIEFS

Vrednost 139191 Frekvenca
1 Yes 14673
2 No 10195
3 DK 1932
9 Inap. (43 in V6) 504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24868 2436

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v140 QC4 DOM VIOLENCE AG WOMEN CAUSES: LOW EDUCATION

Vrednost 140190 Frekvenca
1 Yes 14957
2 No 10541
3 DK 1302
9 Inap. (43 in V6) 504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25498 1806

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v141 QC4 DOM VIOLENCE AG WOMEN CAUSES: VICTIM ONESELF

Vrednost 141189 Frekvenca
1 Yes 18992
2 No 5917
3 DK 1891
9 Inap. (43 in V6) 504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24909 2395

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v142 QC4 DOM VIOLENCE AG WOMEN CAUSES: POWER SHARING

Vrednost 142188 Frekvenca
1 Yes 15874
2 No 8461
3 DK 2465
9 Inap. (43 in V6) 504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24335 2969

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v143 QC4 DOM VIOLENCE AG WOMEN CAUSES: VIEWED BY MEN

Vrednost 143187 Frekvenca
1 Yes 17173
2 No 7583
3 DK 2044
9 Inap. (43 in V6) 504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24756 2548

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v144 QC4 DOM VIOLENCE AG WOMEN CAUSES: PROVOCATION

Vrednost 144186 Frekvenca
1 Yes 16183
2 No 8941
3 DK 1676
9 Inap. (43 in V6) 504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25124 2180

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v145 QC4 DOM VIOLENCE AG WOMEN CAUSES: GENETIC PRDSP

Vrednost 145185 Frekvenca
1 Yes 17549
2 No 6777
3 DK 2474
9 Inap. (43 in V6) 504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24326 2978

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v146 QC5 DOM VIOLENCE AG WOMEN - ACCEPTANCE

Vrednost 146184 Frekvenca
1 Acceptable in all circumstances 214
2 Acceptable in certain circumstances 519
3 Unacceptable, not always punishable 3911
4 Unacceptable, always punishable 21788
5 DK 368
9 Inap. (43 in V6) 504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26432 872

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v147 QC6 DOM VIOLENCE AG WOMEN HELP: GOVERNMENT

Vrednost 147183 Frekvenca
1 Yes 22277
2 No 3616
3 DK 907
9 Inap. (43 in V6) 504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25893 1411

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v148 QC6 DOM VIOLENCE AG WOMEN HELP: POLICE

Vrednost 148182 Frekvenca
1 Yes 25573
2 No 925
3 DK 302
9 Inap. (43 in V6) 504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26498 806

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v149 QC6 DOM VIOLENCE AG WOMEN HELP: SOLICITORS

Vrednost 149181 Frekvenca
1 Yes 23076
2 No 2764
3 DK 960
9 Inap. (43 in V6) 504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25840 1464

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v150 QC6 DOM VIOLENCE AG WOMEN HELP: MEDICAL SERVICES

Vrednost 150180 Frekvenca
1 Yes 24810
2 No 1453
3 DK 537
9 Inap. (43 in V6) 504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26263 1041

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v151 QC6 DOM VIOLENCE AG WOMEN HELP: SOCIAL SERVICES

Vrednost 151179 Frekvenca
1 Yes 25385
2 No 942
3 DK 473
9 Inap. (43 in V6) 504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26327 977

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v152 QC6 DOM VIOLENCE AG WOMEN HELP: RELIGIOUS ORG

Vrednost 152178 Frekvenca
1 Yes 18571
2 No 6609
3 DK 1620
9 Inap. (43 in V6) 504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25180 2124

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v153 QC6 DOM VIOLENCE AG WOMEN HELP: CHARITABLE ORG

Vrednost 153177 Frekvenca
1 Yes 22090
2 No 3615
3 DK 1095
9 Inap. (43 in V6) 504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25705 1599

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v154 QC6 DOM VIOLENCE AG WOMEN HELP: MEDIA

Vrednost 154176 Frekvenca
1 Yes 19015
2 No 6437
3 DK 1348
9 Inap. (43 in V6) 504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25452 1852

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v155 QC6 DOM VIOLENCE AG WOMEN HELP: FAMILY/FRIENDS

Vrednost 155175 Frekvenca
1 Yes 25632
2 No 792
3 DK 376
9 Inap. (43 in V6) 504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26424 880

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v156 QC7 DOM VIOLENCE AG WOMEN LAWS: PREVENTION

Vrednost 156174 Frekvenca
1 Yes 14574
2 No 7461
3 DK 4765
9 Inap. (43 in V6) 504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
22035 5269

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v157 QC7 DOM VIOLENCE AG WOMEN LAWS: SOCIAL SUPPORT

Vrednost 157173 Frekvenca
1 Yes 17208
2 No 5205
3 DK 4387
9 Inap. (43 in V6) 504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
22413 4891

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v158 QC7 DOM VIOLENCE AG WOMEN LAWS: LEGAL SUPPORT

Vrednost 158172 Frekvenca
1 Yes 18112
2 No 4440
3 DK 4248
9 Inap. (43 in V6) 504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
22552 4752

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v159 QC7 DOM VIOLENCE AG WOMEN LAWS: PUNISHMENT

Vrednost 159171 Frekvenca
1 Yes 20294
2 No 4067
3 DK 2439
9 Inap. (43 in V6) 504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24361 2943

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v160 QC7 DOM VIOLENCE AG WOMEN LAWS: REHABILITATION

Vrednost 160170 Frekvenca
1 Yes 14088
2 No 7148
3 DK 5564
9 Inap. (43 in V6) 504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
21236 6068

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v161 QC8 DOM VIOLENCE AG WOMEN FIGHT: FREE-PHONE HELP

Vrednost 161169 Frekvenca
1 Very useful 18330
2 Fairly useful 6918
3 Not very useful 988
4 Not at all useful 163
5 DK 401
9 Inap. (43 in V6) 504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26399 905

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v162 QC8 DOM VIOLENCE AG WOMEN FIGHT: INFO INTERNET

Vrednost 162168 Frekvenca
1 Very useful 14691
2 Fairly useful 8064
3 Not very useful 2304
4 Not at all useful 562
5 DK 1179
9 Inap. (43 in V6) 504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25621 1683

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v163 QC8 DOM VIOLENCE AG WOMEN FIGHT: INFO LEAFLETS

Vrednost 163167 Frekvenca
1 Very useful 13770
2 Fairly useful 8779
3 Not very useful 3055
4 Not at all useful 594
5 DK 602
9 Inap. (43 in V6) 504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26198 1106

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v164 QC8 DOM VIOLENCE AG WOMEN FIGHT: TOUGHER LAWS

Vrednost 164166 Frekvenca
1 Very useful 18107
2 Fairly useful 5732
3 Not very useful 2011
4 Not at all useful 340
5 DK 610
9 Inap. (43 in V6) 504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26190 1114

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v165 QC8 DOM VIOLENCE AG WOMEN FIGHT: LAW ENFORCEMENT

Vrednost 165165 Frekvenca
1 Very useful 19745
2 Fairly useful 5754
3 Not very useful 570
4 Not at all useful 84
5 DK 647
9 Inap. (43 in V6) 504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26153 1151

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v166 QC8 DOM VIOLENCE AG WOMEN FIGHT: ANTI-DISCR LAWS

Vrednost 166164 Frekvenca
1 Very useful 15954
2 Fairly useful 7561
3 Not very useful 1829
4 Not at all useful 389
5 DK 1067
9 Inap. (43 in V6) 504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25733 1571

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v167 QC8 DOM VIOLENCE AG WOMEN FIGHT: TEACHING POLICE

Vrednost 167163 Frekvenca
1 Very useful 16179
2 Fairly useful 7702
3 Not very useful 1787
4 Not at all useful 371
5 DK 761
9 Inap. (43 in V6) 504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26039 1265

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v168 QC8 DOM VIOLENCE AG WOMEN FIGHT: PUBL AWARENESS

Vrednost 168162 Frekvenca
1 Very useful 15567
2 Fairly useful 8608
3 Not very useful 1690
4 Not at all useful 289
5 DK 646
9 Inap. (43 in V6) 504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26154 1150

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v169 QC8 DOM VIOLENCE AG WOMEN FIGHT: PUNISHING

Vrednost 169161 Frekvenca
1 Very useful 20951
2 Fairly useful 4800
3 Not very useful 627
4 Not at all useful 85
5 DK 337
9 Inap. (43 in V6) 504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26463 841

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v170 QC8 DOM VIOLENCE AG WOMEN FIGHT: REHABILITATING

Vrednost 170160 Frekvenca
1 Very useful 14481
2 Fairly useful 7400
3 Not very useful 2706
4 Not at all useful 963
5 DK 1250
9 Inap. (43 in V6) 504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25550 1754

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v171 QC8 DOM VIOLENCE AG WOMEN FIGHT: TEACH RESPECT

Vrednost 171159 Frekvenca
1 Very useful 21359
2 Fairly useful 4633
3 Not very useful 455
4 Not at all useful 59
5 DK 294
9 Inap. (43 in V6) 504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26506 798

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v172 QC9 DOM VIOLENCE AG WOMEN - EU POLICY AWARENESS

Vrednost 172158 Frekvenca
1 Yes 3827
2 No 21526
3 DK 1447
9 Inap. (43 in V6) 504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25353 1951

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v173 QC10 DOM VIOLENCE AG WOMEN - EU INVOLVEMENT

Vrednost 173157 Frekvenca
1 Yes, definitely 15811
2 Yes, probably 7657
3 No, probably not 1640
4 No, definitely not 630
5 DK 1062
9 Inap. (43 in V6) 504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25738 1566

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v174 QC11 DOM VIOLENCE VICTIM KNOWN: FRIENDS/FAMILY

Vrednost 174156 Frekvenca
1 Yes 7345
2 No 19046
3 DK 409
9 Inap. (43 in V6) 504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26391 913

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v175 QC11 DOM VIOLENCE VICTIM KNOWN: NEIGHBOURHOOD

Vrednost 175155 Frekvenca
1 Yes 6722
2 No 19476
3 DK 602
9 Inap. (43 in V6) 504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26198 1106

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v176 QC11 DOM VIOLENCE VICTIM KNOWN: WORK/STUDY

Vrednost 176154 Frekvenca
1 Yes 3325
2 No 22392
3 DK 1083
9 Inap. (43 in V6) 504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25717 1587

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v177 QC12 DOM VIOLENCE PERPETR KNOWN: FRIENDS/FAMILY

Vrednost 177153 Frekvenca
1 Yes 6173
2 No 20201
3 DK 426
9 Inap. (43 in V6) 504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26374 930

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v178 QC12 DOM VIOLENCE PERPETR KNOWN: NEIGHBOURHOOD

Vrednost 178152 Frekvenca
1 Yes 5974
2 No 20209
3 DK 617
9 Inap. (43 in V6) 504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26183 1121

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v179 QC12 DOM VIOLENCE PERPETR KNOWN: WORK/STUDY

Vrednost 179151 Frekvenca
1 Yes 2452
2 No 23309
3 DK 1039
9 Inap. (43 in V6) 504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25761 1543

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v180 QD1 PHYSICAL HEALTH PROBLEM - LAST 4 WEEKS

Vrednost 180150 Frekvenca
1 All the time 1226
2 Most of the time 2658
3 Sometimes 6579
4 Rarely 5726
5 Never 10382
6 DK 229
9 Inap. (43 in V6) 504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26571 733

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v181 QD1 MENTAL HEALTH PROBLEM - LAST 4 WEEKS

Vrednost 181149 Frekvenca
1 All the time 440
2 Most of the time 1506
3 Sometimes 5183
4 Rarely 5927
5 Never 13476
6 DK 268
9 Inap. (43 in V6) 504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26532 772

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v182 QD2 MENTAL HEALTH FEELING: FULL OF LIFE

Vrednost 182148 Frekvenca
1 All the time 3742
2 Most of the time 11866
3 Sometimes 7328
4 Rarely 2856
5 Never 854
6 DK 154
9 Inap. (43 in V6) 504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26646 658

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v183 QD2 MENTAL HEALTH FEELING: PARTICULAR TENSE

Vrednost 183147 Frekvenca
1 All the time 649
2 Most of the time 3047
3 Sometimes 10671
4 Rarely 7960
5 Never 4344
6 DK 129
9 Inap. (43 in V6) 504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26671 633

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v184 QD2 MENTAL HEALTH FEELING: DOWN IN THE DUMPS

Vrednost 184146 Frekvenca
1 All the time 260
2 Most of the time 1379
3 Sometimes 5296
4 Rarely 7909
5 Never 11793
6 DK 163
9 Inap. (43 in V6) 504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26637 667

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v185 QD2 MENTAL HEALTH FEELING: CALM/PEACEFUL

Vrednost 185145 Frekvenca
1 All the time 3031
2 Most of the time 13974
3 Sometimes 7084
4 Rarely 2151
5 Never 451
6 DK 109
9 Inap. (43 in V6) 504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 613

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v186 QD2 MENTAL HEALTH FEELING: LOTS OF ENERGY

Vrednost 186144 Frekvenca
1 All the time 2803
2 Most of the time 11329
3 Sometimes 8378
4 Rarely 3299
5 Never 856
6 DK 135
9 Inap. (43 in V6) 504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26665 639

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v187 QD2 MENTAL HEALTH FEELING: DEPRESSED

Vrednost 187143 Frekvenca
1 All the time 338
2 Most of the time 1660
3 Sometimes 6497
4 Rarely 8930
5 Never 9204
6 DK 171
9 Inap. (43 in V6) 504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26629 675

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v188 QD2 MENTAL HEALTH FEELING: WORN OUT

Vrednost 188142 Frekvenca
1 All the time 508
2 Most of the time 2766
3 Sometimes 10258
4 Rarely 7715
5 Never 5403
6 DK 150
9 Inap. (43 in V6) 504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26650 654

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v189 QD2 MENTAL HEALTH FEELING: HAPPY

Vrednost 189141 Frekvenca
1 All the time 3228
2 Most of the time 12784
3 Sometimes 7917
4 Rarely 2150
5 Never 519
6 DK 202
9 Inap. (43 in V6) 504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26598 706

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v190 QD2 MENTAL HEALTH FEELING: TIRED

Vrednost 190140 Frekvenca
1 All the time 861
2 Most of the time 4302
3 Sometimes 14613
4 Rarely 5418
5 Never 1496
6 DK 110
9 Inap. (43 in V6) 504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26690 614

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v191 QD3 ABSENCE FR WORK LAST 4 WEEKS - N OF DAYS

Vrednost 191139 Frekvenca
0 None 9440
30 30 days 3
97 Refusal 110
98 DK 274
99 Inap. (not 5 to 18 in V73) 14504
999 Inap. (43 in V6) 504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11912 15392 0 30

Vrednosti spremenljivk od 0 do 30

v192 QD3 ABSENCE FR WORK LAST 4 WEEKS - N OF DAYS (REC)

Vrednost 192138 Frekvenca